Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013"

Transcript

1 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, Programme MED

2 Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Άξονας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση μιας βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης Στόχος 2.2 : Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Έναρξη: Ιούνιος 2010 Λήξη: Μάιος 2013

3 Πρόγραμμα MED 11 Μεσογειακοί Εταίροι LAORE SARDEGNA Συντονιστής Ιταλία - SSUP Scuola Superiore Sant'Anna Σλοβενία - E.ZAVOD Institute for Comprehensive Developmental Solutions Κροατία - EIHP Energy Institute Hrvoje Pozar Ελλάδα - CERTH/ISFTA Centre for Research & Technology Hellas /Institute for Solid Fuels Technology & Applications Ελλάδα - CRES Centre of Renewable Energy Sources and Savings Ελλάδα - CRETE Agence Régional de l'énergie de Crète Γαλλία - IM Institut de la Méditerranée Γαλλία - PACA Direction Générale de l Eau et de l'agriculture Ισπανία Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (Valencia) Ισπανία - Ayuntamiento de Benissa (Alicante)

4 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENERMED έχει ως στόχο να συντονίσει και να βελτιώσει τις περιφερειακές πολιτικές που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με: Τη χρήση κοινών εργαλείων για την ανάλυση των σχεδίων δράσης και των πολιτικών ΑΠΕ Την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τις ΑΠΕ. Την εύρεση κοινών εμπειριών σε σχέση με τις ΑΠΕ, ώστε να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν: Ένα διακρατικό (κοινό) μεθοδολογικό και στρατηγικό πλαίσιο. Μια βάση δεδομένων με καλές πρακτικές περιφερειακής πολιτικής. Συγκεκριμένα πιλοτικά έργα. Το πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας.

5 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Οι περιοχές της Μεσογείου αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις: την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον, τη διαχείριση του κινδύνου, κλπ. Σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις μέσα από μια αυξημένη υποστήριξη προς την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί πλεονέκτημα για τις περιοχές της Μεσογείου. Ο ρόλος τους στην προώθηση των ΑΠΕ, στον χώρο όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα MED, είναι ζωτικής σημασίας: η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απαιτεί, ως εκ τούτου, τη διαμόρφωση των συνθηκών για τον καλύτερο συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών.

6 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Το πρόγραμμα ENERMED στοχεύει στον συντονισμό και τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναλύοντας ιδιαίτερα: την ηλιακή, την αιολική, τη βιομάζα, τη γεωθερμική ενέργεια.

7 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Στόχοι του προγράμματος Να αναβαθμιστεί η ποιότητα των περιφερειακών πολιτικών κατά την υποστήριξη των ΑΠΕ Να βελτιωθεί η συμβολή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας Να αποτιμηθεί η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική επίδραση, των προγραμμάτων ΑΠΕ

8 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Το πρόγραμμα μελετάει τις περιφερειακές πολιτικές στον τομέα των ΑΠΕ, ώστε να καταλήξει: στη γνώση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ΑΠΕ στην περιοχή κάθε εταίρου στη βελτίωση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στις χώρες εταίρους στον εντοπισμό των τομέων όπου είναι δυνατή μια μεγαλύτερη σύγκλιση των πολιτικών στον τομέα των ΑΠΕ στην αναζήτηση μιας μεγαλύτερης εναρμόνισης των πολιτικών των διαφόρων περιφερειών - εταίρων για τις ΑΠΕ, με τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων στην ανάπτυξη ενός διακρατικού (κοινού) μεθοδολογικού και στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ

9 Πρόγραμμα MED ENERMED Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο Αποτελέσματα Η σύγκλιση των περιφερειακών συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων που αφορούν τις ΑΠΕ Η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε κάθε χώρα - εταίρο στον τομέα των ΑΠΕ με ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο Η δημιουργία διαρκούς πλαισίου περιφερειακής συνεργασίας (τύπου ΕΟΕΣ) στον τομέα των ΑΠΕ για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων του έργου Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις ΑΠΕ στην περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στις περιφερειακές στρατηγικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ Μια καλύτερη μέθοδος / οδηγός για την αξιολόγηση των περιφερειακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

10 Πρόγραμμα MED Πρόγραμμα εργασίας Συνιστώσα 1- Επικοινωνία Επεξεργασία ενός σχεδίου κοινής στρατηγικής των εταίρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ Παραγωγή θεματικών αναφορών των δράσεων που υλοποιούνται κατά τις φάσεις του προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Όλοι οι εταίροι

11 Πρόγραμμα MED

12 Πρόγραμμα MED

13 Πρόγραμμα MED Πρόγραμμα εργασίας Συνιστώσα 2- ιαχείριση ιαχείριση και συντονισμός του προγράμματος LAORE SARDEGNA

14 Πρόγραμμα MED Πρόγραμμα εργασίας Συνιστώσα 3 - Επεξεργασία ενός μεθοδολογικού πλαισίου διεθνούς στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Επεξεργασία ενός κοινού πλαισίου ανάλυσης των επιπτώσεων (περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών) των διαφόρων διεργασιών Α.Π.Ε. για τη συνεχή ανάπτυξη περιοχών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ανάλυση και σύγκλιση των τοπικών συστημάτων ώστε να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις Α.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ PACA Όλοι οι εταίροι

15 Πρόγραμμα MED Η δέσμευση των Μεσογειακών Περιφερειών για τις ΑΠΕ: Ειδικό βάρος των περιοχών της Μεσογείου για την εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική Σύγκλιση των εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων ( ) Προκλήσεις των ΑΠΕ για τις περιφέρειες: οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και δραστηριοτήτων διασφάλιση της βιώσιμης παροχής ενέργειας συνδυασμός με άλλες βιώσιμες περιφερειακές πολιτικές (π.χ. τουρισμός) νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

16 Πρόγραμμα MED ιαπιστώσεις κατά τη διαμόρφωση του κοινού πλαισίου: Άνιση ανάπτυξη που αντανακλά συγκεκριμένους εδαφικούς και τεχνικούς περιορισμούς «Θρίαμβος» της ηλιακής ενέργειας σε όλες σχεδόν τις περιοχές Αιολική ενέργεια: υψηλές προσδοκίες και απογοητεύσεις Ηβιομάζα(και γεωργική) αν και σπουδαία, παραμένει ανεκμετάλλευτη Η γεωθερμική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής- δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί παρά τις μεγάλες δυνατότητες: Σλοβενία, Κρήτη (ηλιακή), 750 MW εγκατεστημένα στην Τοσκάνη.

17 Πρόγραμμα MED Πρόγραμμα εργασίας Συνιστώσα 4- Υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων Ανάλυση σε κάθε περιοχή εταίρο, των προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν αναφορικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ με την υλοποίηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου (διαμορφωμένου στην προηγούμενη φάση) ΚΑΠΕ Ταυτοποίηση των καλών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη και τη διάδοση των ΑΠΕ ΚΑΠΕ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ PACA Όλοι οι εταίροι

18 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Χαρακτηριστικά Πιλοτικών Προγραμμάτων Καινοτομία στη διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής των διαφόρων λειτουργιών υποστήριξης των AΠΕ: Ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών του εδαφικού δυναμικού των ΑΠΕ, της εγκατεστημένης δυναμικότητας κλπ.. ιαβούλευση και συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής. Τοπικός και περιφερειακός σχεδιασμός. υνατότητα μεταφοράς σε άλλες περιοχές: Στα διαφορετικά είδη των μεσογειακών περιοχών: αγροτική περιοχή, αστική περιοχή υναμικό για διασυνοριακό καιμακρο περιφερειακό επίπεδο. Σεβασμός στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης: Περιβαλλοντικήδιάσταση: π.χ. του χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα Η οικονομική διάσταση/ανάπτυξη της κατάρτισης. Πιλοτική διάσταση για την επίτευξη επενδύσεων: Καινοτόμος χρηματοδοτική κινητοποίηση

19 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Στόχος Πιλοτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών διακυβέρνησης που αφορούν την υποστήριξη και προώθηση ΑΠΕ Κριτήρια ιεθνούς Επιτυχίας Εταιρική σχέση ικτύωση Καινοτομία Ολοκλήρωση-Ενσωμάτωση σε υφιστάμενες πολιτικές και σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης ιακυβέρνηση (συνοχή, συμπληρωματικότητα, συντονισμός) Βιωσιμότητα υνατότητα μεταφοράς καλών πρακτικών - τεχνογνωσίας

20 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Υλοποίηση Πιλοτικών Προγραμμάτων 1- ήμος Benissa (Ισπανία) Τίτλος: Προώθηση της ηλιακής θερμικής ενέργειας σε υφιστάμενες κατοικίες του ήμου Benissa 2 Ανώτατη Σχολή Σάντα Άννα (Ιταλία) Τίτλος: ιακυβέρνηση για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στην Τοσκάνη: εμπόδια και ευκαιρίες 3 - E.Zavod (Σλοβενία) Πρόγραμμα MED Τίτλος: Ιχθυοκαλλιέργεια γατόψαρου με τη χρήση ΑΠΕ 4 ήμος La Pobla de Valbona (Ισπανία) Τίτλος: ημιουργία ομής Προώθησης των ΑΠΕ

21 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Υλοποίηση Πιλοτικών Προγραμμάτων 5- LAORE SARDEGNA (Ιταλία) Τίτλος: Δημιουργία κόμβων πληροφόρησης - προβολής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στις Μεσογειακές περιοχές 6- Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης EKETA ΚΑΠΕ (Ελλάδα): Τίτλος: Εκπόνηση και εφαρμογή του «Εργαλείου για την αξιολόγηση των επενδύσεων ΑΠΕ, στο πλαίσιο ενεργειακού σχεδιασμού ΑΠΕ» 7- Περιφέρεια PACA (Γαλλία) Τίτλος: Μελέτη σκοπιμότητας για τη βιομάζα στην Περιφέρεια PACA 8 Ινστιτούτο Ενέργειας Hrvoje Pozar - EIHP (Κροατία) P G k k

22 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελλήνων Εταίρων: Ενεργειακού Κέντρου Κρήτης EKETA ΚΑΠΕ : «Εκπόνηση και πειραματισμός του Εργαλείου για την αξιολόγηση των επενδύσεων ΑΠΕ, στο πλαίσιο ενεργειακού σχεδιασμού ΑΠΕ» Περίληψη: Ανάπτυξη ενός εργαλείου στήριξης αποφάσεων που θα βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αξιολόγηση των επενδύσεων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, κ.λπ..) και θα ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες / απαιτήσεις της υλοποίησης επενδύσεων ΑΠΕ. Η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης.

23 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Εταίροι : ΕΚΕΤΑ, ΚΑΠΕ, Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρεια Κρήτης ΕΚΕΤΑ: υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Α μέρους- εκπαιδευτικού υλικού του toolkit Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο (REAC): συνεισφέρει στην ανάπτυξη και του μέρους Α και Β του toolkit και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του toolkit στην Κρήτη και την διοργάνωση των workshops ΚΑΠΕ: υπεύθυνος για το Β μέρος- decision support tool -και προσφέρει τεχνική βοήθεια στην Περιφέρεια Κρήτης για την εφαρμογή του toolkit

24 Pilot No.3: Slovenia Title: Farming of North African catfish by using biogas energy from local biogas Πρόγραμμα MED Το εγχειρίδιο διαιρείται σε δύο μέρη: Μέρος Α Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ΑΠΕ - οι ΑΠΕ στον ελληνικό χώρο, μορφές και βασικές αρχές λειτουργίας Μέρος Β Το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (decision support toolkit) Πλεονεκτήματα: καινοτόμος διακυβέρνηση, διακρατικός χαρακτήρας της εργαλείου Θετική ανατροφοδότηση σχετικά με τις συστάσεις: Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Υπάρχει ήδη μια γενική έκδοση του εργαλείου στην αγγλική γλώσσα με τη βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε περιοχή - εταίρο. Έχει ήδη συμπληρωθεί από συνεργάτες και εμπειρογνώμονες ένα ερωτηματολόγιο για τον καθορισμό των παραμέτρων του λογισμικού.

25 Πρόγραμμα MED Πρόγραμμα εργασίας Συνιστώσα 5 Επεξεργασία ενός πλαισίου ιαπεριφερειακής συνεργασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ 1) Οργάνωση πολιτικής διαβούλευσης με σκοπό τη συζήτηση διαφόρων λύσεων για τη συγκρότηση ενός φορέα (όπως GECT) σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις χώρες για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. E-ZAVOD 2) ημιουργία μιας «πολυετούς» δομής συνεργασίας σε θέματα Α.Π.Ε. για τις ανάγκες εκμετάλλευσης από κοινού των στρατηγικών και των διαθέσιμων πόρων για την ποιοτική και ποσοτική ενσωμάτωση των Α.Π.Ε. στην ενεργειακή πολιτική των χωρών της Μεσογείου. ΕΚΕΤΑ/IΤΕΣΚ Όλοι οι εταίροι

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! ρ Νικόλαος Ζωγραφάκης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED Η έκδοση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα