Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών 1. Τι είναι Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ); Δείκτης Τιμών Κατοικιών είναι ένας δείκτης, μία ένδειξη δηλαδή, η οποία μετρά τις μεταβολές στις τιμές των οικιστικών ακινήτων με το πέρασμα του χρόνου. 2. Πως ερμηνεύεται ένας ΔΤΚ; Ένας ΔΤΚ παρακολουθεί τη μέση αλλαγή στις τιμές ενός καλαθιού αντιπροσωπευτικών οικιστικών ακινήτων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ως εκ τούτου, καταγράφει τη μεταβολή των τιμών των κατοικιών δια μέσου του χρόνου. Για παράδειγμα, αν το επίπεδο του ΔΤΚ για το πρώτο τρίμηνο του 2010 είναι 100 και για το δεύτερο τρίμηνο του 2010 είναι 110, αυτό δείχνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές των κατοικιών για την υπό εξέταση περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 10% από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο του Μια αύξηση 10% στον ΔΤΚ συνεπάγεται ότι οι τιμές όλων των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10%; Μια αύξηση 10% στον ΔΤΚ δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη ότι οι τιμές όλων των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10%, αφού για παράδειγμα μπορεί οι τιμές πολυτελών κατοικιών να αυξήθηκαν κατά μεγαλύτερο ποσοστό και οι τιμές χαμηλής ποιότητας κατοικιών να μην αυξήθηκαν καθόλου. Αυτό που αντικατοπτρίζει μια τέτοια αύξηση είναι ότι οι τιμές των κατοικιών που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του δείκτη αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10%. 4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης για να μετρηθεί η αξία μιας συγκεκριμένης κατοικίας; Όχι. Ο δείκτης παρέχει μια σύνοψη της τάσης των τιμών όλων των κατοικιών συνολικά που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Ως εκ τούτου, από μόνος του ο δείκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί πόσο αξίζει μια συγκεκριμένη κατοικία. 5. Αν το επίπεδο του δείκτη σε μια επαρχία είναι ψηλότερο από το επίπεδο του δείκτη σε μια άλλη επαρχία, αυτό σημαίνει ότι οι κατοικίες είναι ακριβότερες στην πρώτη επαρχία; Όχι. Απλά σημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών στην πρώτη επαρχία με το ψηλότερο επίπεδο του δείκτη αυξήθηκαν με γρηγορότερο ρυθμό απ ότι στη δεύτερη επαρχία κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 6. Ποιός είναι ο σκοπός των ΔΤΚ που δημοσιεύονται από την ΚΤΚ; Ο κύριος σκοπός των ΔΤΚ που κατασκευάζονται από την ΚΤΚ είναι η χρήση τους από τα συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς παρακολούθησης της αγοράς ακινήτων και αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 208 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις (CRR). 1

2 Επιπλέον, οι ΔΤΚ της ΚΤΚ εμπλουτίζουν την πληροφόρηση και ενισχύουν τη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων. Αποτελούν επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για επενδυτές, μακροοικονομικούς αναλυτές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά έτσι ώστε να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε όσο το δυνατό πιο ενημερωμένη πληροφόρηση. 7. Τι είδους ακίνητα καλύπτουν οι ΔΤΚ της ΚΤΚ; Οι ΔΤΚ της ΚΤΚ καλύπτουν νεόδμητα και υφιστάμενα διαμερίσματα και οικίες. 8. Ποιες γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ΔΤΚ της ΚΤΚ; Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ΔΤΚ της ΚΤΚ καλύπτουν όλους τους δήμους, κοινότητες και ενορίες που ανήκουν στις πέντε επαρχίες που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και την Αμμόχωστο. 9. Ποιοι τύποι ΔΤΚ κατασκευάζονται και δημοσιεύονται από την ΚΤΚ; Συνολικά 18 ΔΤΚ κατασκευάζονται και δημοσιεύονται από την ΚΤΚ. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: Δείκτης τιμών κατοικιών για την Κύπρο Δείκτης τιμών οικιών για την Κύπρο Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για την Κύπρο Δείκτης τιμών κατοικιών για τη Λευκωσία Δείκτης τιμών οικιών για τη Λευκωσία Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για τη Λευκωσία Δείκτης τιμών κατοικιών για τη Λεμεσό Δείκτης τιμών οικιών για τη Λεμεσό Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για τη Λεμεσό Δείκτης τιμών κατοικιών για τη Λάρνακα Δείκτης τιμών οικιών για τη Λάρνακα Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για τη Λάρνακα Δείκτης τιμών κατοικιών για την Πάφο Δείκτης τιμών οικιών για την Πάφο Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για την Πάφο Δείκτης τιμών κατοικιών για την Αμμόχωστο Δείκτης τιμών οικιών για την Αμμόχωστο Δείκτης τιμών διαμερισμάτων για την Αμμόχωστο Επιπρόσθετα, στην ΚΤΚ υπολογίζονται ΔΤΚ ανά Δήμο και ΔΤΚ για τουριστικές περιοχές. Υπολογίζονται επίσης Δείκτες Τιμών Εμπορικών Ακινήτων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί δείκτες παράγονται για αποκλειστική χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο κατασκευής δεικτών. Ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμοι στο ευρύ κοινό 10. Με ποια συχνότητα δημοσιεύονται οι ΔΤΚ; Όλοι οι ΔΤΚ που είναι διαθέσιμοι στο κοινό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση. 2

3 11. Ποια περίοδο καλύπτουν οι δημοσιευμένοι ΔΤΚ; Οι δημοσιευμένοι ΔΤΚ για ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο καθώς και για τις επιμέρους επαρχίες καλύπτουν την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2006 και εντεύθεν. Δημοσιεύονται επίσης επιμέρους δείκτες τιμών διαμερισμάτων και οικιών ανά επαρχία, οι οποίοι καλύπτουν την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2010 και εντεύθεν. 12. Ποια περίοδος αποτελεί τη βάση των δημοσιευμένων ΔΤΚ; Η περίοδος βάσης των δημοσιευμένων ΔΤΚ (δηλαδή ένα σημείο στον χρόνο το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς κατά τον υπολογισμό των δεικτών για σύγκριση με άλλες περιόδους) είναι το πρώτο τρίμηνο του 2010 (δηλαδή 2010Q1=100) 13. Η περίοδος βάσης υπόκειται σε αναθεωρήσεις; Ναι, η περίοδος βάσης των δεικτών πιθανόν να επαναπροσδιοριστεί στο μέλλον, μέσω μιας διαδικασίας η οποία ονομάζεται rebasing. Σύμφωνα με γενικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat, European Price Statistics: An Overview, 2008) ο επαναπροσδιορισμός της περιόδου βάσης ενδείκνυται να γίνεται κάθε 5 χρόνια έτσι ώστε να μειωθεί η χρονική απόσταση μεταξύ της περιόδου βάσης και της τρέχουσας περιόδου. 14. Τι είδος στοιχείων χρησιμοποιείται για την κατασκευή των διαφόρων ΔΤΚ της ΚΤΚ; Οι ΔΤΚ της ΚΤΚ βασίζονται σε στοιχεία από εκτιμήσεις ακινήτων, οι οποίες διενεργούνται για σκοπούς σχετικούς με την μέτρηση της αξίας της εξασφάλισης ενυπόθηκων δανείων. 15. Πως συλλέγονται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ΔΤΚ της ΚΤΚ; Οι εκτιμήσεις ακινήτων συλλέγονται από τα 11 πιστωτικά ιδρύματα (Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - ΝΧΙ) που συνεργάζονται με την ΚΤΚ για το έργο κατασκευής των ΔΤΚ. Τα συμβαλλόμενα ιδρύματα συλλέγουν την εν λόγω πληροφόρηση από περισσότερα από 100 γραφεία εκτιμήσεων και ιδιώτες εκτιμητές, οι οποίοι διενεργούν εκτιμήσεις για ακίνητα που συνδέονται με ενυπόθηκα δάνεια. Στη συνέχεια τα ΝΧΙ αποστέλλουν αυτά τα στοιχεία σε τυποποιημένη μορφή στη βάση δεδομένων της ΚΤΚ, μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής στοιχείων το οποίο έχει αναπτυχθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την ΚΤΚ. Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζεται η πορεία των στοιχείων μέχρι να παραληφθούν από την ΚΤΚ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Διαδικασία συλλογής στοιχείων Αίτηση για νέο ενυπόθηκο δάνειο/επαναδιαπραγμάτευση όρων δανείου Γραφεία εκτιμήσεων/ Ιδιώτες εκτιμητές Συμβαλλόμενα ΝΧΙ Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων ΚΤΚ - Βάση δεδομένων εκτιμήσεων Εκτίμηση ακινήτου 3

4 16. Πως παράγονται οι ΔΤΚ της ΚΤΚ; Για την κατασκευή των διαφόρων ΔΤΚ της ΚΤΚ χρησιμοποιείται η μέθοδος των ωφελιμιστικών παλινδρομήσεων (hedonic regressions). Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιεί πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις (multivariate regressions) για να διαχωρίσει και να αποδώσει στατιστικά την παρατηρούμενη τιμή του ακινήτου στα επί μέρους χαρακτηριστικά του. Έτσι, καθορίζοντας τη συνεισφορά του κάθε χαρακτηριστικού στην τελική παρατηρούμενη τιμή του ακινήτου, η μέθοδος αυτή μπορεί να διαχωρίσει μεταξύ της μεταβολής στις τιμές των ακινήτων που οφείλεται στην αλλαγή των χαρακτηριστικών του δείγματος, και της μεταβολής που οφείλεται αποκλειστικά στην τάση της αγοράς. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για τη μέθοδο που ακολουθείται για την κατασκευή των δεικτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: Γίνεται διόρθωση στους ΔΤΚ της ΚΤΚ για εποχικές διακυμάνσεις; Όχι, οι δημοσιευμένοι ΔΤΚ δεν υπόκεινται σε διορθώσεις για εποχικές διακυμάνσεις. Μέσα από διάφορες ασκήσεις και ελέγχους που έγιναν από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων της ΚΤΚ παρατηρήθηκε ότι κανένας από τους δημοσιευμένους δείκτες δεν επηρεάζεται κατά τρόπο συστηματικό και στατιστικά σημαντικό από επίδραση εποχικότητας. Κυρίως, η πορεία και η τάση των ΔΤΚ φαίνεται να επηρεάζεται από οικονομικά γεγονότα, όπως η πιστωτική επέκταση και η αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα την περίοδο , η οικονομική κρίση που ξεκίνησε από το 2008, οι αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτη του 2013, κτλ. 18. Πως σταθμίζεται ο γενικός ΔΤΚ για ολόκληρη την Κύπρο; Ο γενικός ΔΤΚ για ολόκληρη την Κύπρο υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των δύο υποδεικτών ανά τύπο κατοικίας (δείκτης τιμών οικιών και δείκτης τιμών διαμερισμάτων για ολόκληρη την Κύπρο), βάσει του αριθμού των παρατηρήσεων κάθε περιόδου. Παρομοίως, οι ΔΤΚ ανά επαρχία, υπολογίζονται ως το σταθμισμένο άθροισμα των δεικτών τιμών οικιών και διαμερισμάτων για κάθε επαρχία αντίστοιχα. 19. Οι δημοσιευμένοι ΔΤΚ υπόκεινται σε αναθεωρήσεις; Ναι, τα αποτελέσματα των δημοσιευμένων ΔΤΚ μπορούν να τύχουν αναθεώρησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε σημαντικές αλλαγές στο διαθέσιμο δείγμα της κάθε περιόδου ή σε τεχνικές βελτιώσεις στον υπολογισμό των ωφελιμιστικών παλινδρομήσεων. Η δυνατότητα για αναθεωρήσεις είναι αναγκαία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα των δεικτών. Σε περίπτωση αναθεωρήσεων, αυτό θα αναφέρεται ρητά στα δημοσιευμένα δελτία των ΔΤΚ της ΚΤΚ. 20. Μπορεί το περιεχόμενο των δημοσιευμένων δελτίων, καθώς και τα στοιχεία των ΔΤΚ της ΚΤΚ να χρησιμοποιηθούν από τρίτους; Το περιεχόμενο των δημοσιευμένων δελτίων των ΔΤΚ της ΚΤΚ, καθώς και οι σειρές των δεικτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη, νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκής αναφορά/παραπομπή στην πηγή των στοιχείων. Η ΚΤΚ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή παρερμηνεία των στοιχείων. 4

5 21. Υπάρχουν άλλοι ΔΤΚ διαθέσιμοι για την Κυπριακή αγορά; Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών Εκτός από τους ΔΤΚ της ΚΤΚ, υπάρχουν και άλλοι ΔΤΚ διαθέσιμοι για την Κυπριακή αγορά, όπως για παράδειγμα αυτοί που υπολογίζονται από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ) και δημοσιεύονται από την Eurostat, και αυτοί που δημοσιεύονται από το RICS Κύπρου. 22. Οι διάφοροι ΔΤΚ που είναι διαθέσιμοι για την Κυπριακή αγορά καταγράφουν τα ίδια αποτελέσματα; Παρ όλο που τα αποτελέσματα των διαφόρων δεικτών μπορεί να διαφέρουν ως προς το εύρος, η γενική τάση των δεικτών είναι συνήθως παρόμοια. Οι διαφορές στα αποτελέσματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, λόγω του τύπου των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των δεικτών, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τα στοιχεία, το μέγεθος του δείγματος και τον ορισμό ενός ακινήτου που είναι τυπικό της αγοράς. Διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων διαφορετικών ΔΤΚ παρατηρούνται και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των ΔΤΚ του Κτηματολογίου, της Nationwide και της Halifax. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις τεχνικές διαφορές μεταξύ των τριών πιο γνωστών ΔΤΚ στην Κυπριακή αγορά, δηλαδή της ΚΤΚ, του RICS και της ΣΥΚ, ενώ ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των κατοικιών που λαμβάνονται υπόψη από την κάθε μέθοδο για τον υπολογισμό του αντίστοιχου δείκτη. 23. Σε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη πολλών δεικτών και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να χρησιμοποιώ; Η ύπαρξη διαφόρων δεικτών αυξάνει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση στην αγορά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε αυτήν να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Κάποιες μέθοδοι υπολογισμού δεικτών ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ κάποιες άλλες μέθοδοι σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα ο David Fenwick του Γραφείου για τις Εθνικές Στατιστικές (Office for National Statistics) του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ένα δοκίμιο το οποίο δημοσιεύθηκε από την Τράπεζα Διεθνών Συναλλαγών (Bank of International Settlements), θεωρεί πιο κατάλληλο ένα ποιοτικά σταθερό (quality adjusted) δείκτη που βασίζεται σε στοιχεία πραγματικών πωλήσεων όταν ο σκοπός είναι η παρακολούθηση της αξίας μίας τυπικής κατοικίας που πωλείται τη δεδομένη χρονική στιγμή στην αγορά, ενώ προκρίνει ένα ποιοτικά σταθερό δείκτη που βασίζεται σε στοιχεία του αποθέματος (stock data) όταν ο σκοπός είναι η παρακολούθηση της αξίας μιας αντιπροσωπευτικής κατοικίας του αποθέματος της αγοράς (Fenwick 2005). Δεδομένου ότι οι δείκτες τιμών ακινήτων έχουν διάφορες χρήσεις (π.χ. μέτρηση του πλούτου των νοικοκυριών, δείκτες χρηματοοικονομικής σταθερότητας, μέτρηση της έκθεσης σε δανεισμό, στοιχείο των μακροοικονομικών δεικτών του πληθωρισμού, κτλ), η απόφαση για το ποιος δείκτης πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνδέεται με τον απώτερο σκοπό της χρήσης. Συμπερασματικά, κανένας δείκτης δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ανώτερος των άλλων, αλλά, όπως προτείνεται από τον Fenwick, μια οικογένεια δεικτών τιμών ακινήτων πρέπει να είναι διαθέσιμη (Fenwick 2005, 2006). Οποιαδήποτε μέθοδος κατασκευής δεικτών και αν επιλεγεί, κάτι που συχνά καθορίζεται από τον τύπο και την κάλυψη των διαθέσιμων στοιχείων, έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση και χρήση των αποτελεσμάτων. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους περιορισμούς που συνδέονται με τον κάθε ΔΤΚ που είναι διαθέσιμος για την Κυπριακή αγορά. 5

6 Πίνακας 1: Τεχνικές προδιαγραφές των ΔΤΚ που κατασκευάζονται για την Κυπριακή αγορά Πηγές των στοιχείων Τύπος στοιχείων Τύπος ακινήτων Πηγές: ΚΤΚ, RICS, Eurostat, ΣΥΚ. Δείκτες τιμών ακινήτων - Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Εκτιμήσεις σχετικές με ενυπόθηκα δάνεια (νέα δάνεια, επαναδιαπραγματεύσεις, επαναξιολογήσεις των αξιών των υποθηκών, κτλ) Στοιχεία για όλους τους τύπους ακινήτων που είναι αποδεκτοί ως υποθήκη από τα πιστωτικά ιδρύματα (οικιστικά, εμπορικά, γη, ξενοδοχεία, φάρμες, γκαράζ, κτλ) Δείκτης τιμών σπιτιών - Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου Κύριες: Εταιρείες ανάπτυξης γης (για υπολογισμό της τιμής) Δευτερεύουσες: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) (για υπολογισμό της τιμής και των σταθμών) Διοικητικές: Στατιστικές κατασκευών και στέγασης, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (για υπολογισμό των σταθμών) Τιμές συναλλαγών από τις εταιρείες ανάπτυξης γης και μέρος των συναλλαγών από το ΤΚΧ Κύριος: πωλημένες νεόδμητες κατοικίες (οικίες και διαμερίσματα) Δευτερεύων: πουλημένες νέες και παλαιές κατοικίες Συχνότητα Τριμηνιαία Τριμηνιαία Τριμηνιαία Μεθοδολογία Περιοχές Μέθοδος ωφελιμιστικών παλινδρομήσεων (hedonic regression) Όλες οι περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία Τυποποίηση Επιτυγχάνεται μέσα από τις (Standardisation) ωφελιμιστικές παλινδρομήσεις Διαστρωμάτωση (Stratification) Περίοδος κάλυψης Γενικές πληροφορίες Εκτιμήσεις που διενεργούνται από >100 γραφεία εκτιμήσεων, οι οποίες παραλαμβάνονται μέσω εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων A) Δείκτες ανά επαρχία και ανά τύπο B) Λαμβάνονται υπόψη στο ωφελιμιστικό μοντέλο μέσω της μεταβλητής "location" (αστική, αγροτική) και μέσω άλλων μεταβλητών που δηλώνουν την τοποθεσία (π.χ. οι συντελεστές των αντίστοιχων πολεοδομικών ζωνών) Από το 2002Q1 γενικός δείκτης για την Κύπρο / από το 2006Q1 ανά επαρχία Οι ΔΤΚ περιλαμβάνονται στην βάση στατιστικών δεδομένων (SDW) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στη βάση δεδομένων της Τράπεζας Διεθνών Συναλλαγών ως ο κύριος δείκτης για τιμές κατοικιών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι ΔΤΚ της ΚΤΚ χρησιμοποιούνται από τα συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς παρακολούθησης της αξίας των υποθηκών ακίνητης περιουσίας των δανείων τους. Απλός μέσος όρος (MV/Sq.M.) Όλες οι περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία Επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση γεωγραφικών στρωμάτων (strata) Αστικές, υπεραστικές, αγροτικές περιοχές Στρωματοποιήσεις (strata) για νέες και καινούργιες κατοικίες Από το 2005Q1 i) Η κατασκευή των ΔΤΚ της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) απαιτείται από τον κανονισμό: "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 93/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες" ii) Οι δείκτες ιδιοκατοικούμενων κατοικιών θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως μέρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. iii) Ο ΔΤΚ χρησιμοποιείται ως "ένας ανεξάρτητος δείκτης που σκοπό έχει να μετρά τη μεταβολή στις αξίες των κατοικιών". Δείκτες τιμών ακινήτων - Royal Institute of Chartered Surveyors Cyprus 3 εκτιμητές πιστοποιημένοι από το RICS παρακολουθούν τις τιμές υποθετικών ή νοητών ακινήτων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε κάθε επαρχία (δηλαδή 15 εκτιμητές στο σύνολο) Υποθετικές εκτιμήσεις Διαμερίσματα, οικίες, γραφεία (κεντρικές εμπορικές περιοχές), καταστήματα (κεντρικούς δρόμους) και αποθήκες (βιομηχανικές περιοχές) Ο αριθμητικός μέσος της εκτίμησης των τιμών των 3 ποιοτικά σταθερών, υποθετικών ακινήτων ανά επαρχία Συγκεκριμένοι δήμοι/ κοινότητες για κάθε τύπο ακινήτου Επιτυγχάνεται μέσα από την εκτίμηση των ίδιων υποθετικών ακινήτων με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε περίοδο Δείκτες ανά τύπο και επαρχία για αστικές περιοχές Από το 2009Q4 Βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταγράφει τις τιμές ακινήτων (οικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες), καθώς και τις αποδόσεις των ενοικίων τους σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου. 6

7 Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών ΔΤΚ - Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Διαμερίσματα (Δ) & Οικίες (Ο) Εσωτερικοί καλυμμένοι χώροι (Δ, Ο) Ηλικία (Δ, Ο) Κεντρική θέρμανση (Δ, Ο) Τουριστική περιοχή (Δ, Ο) Εμβαδό καλυμμένων βεραντών (Δ, Ο) Εμβαδό ακάλυπτων βεραντών (Δ, Ο) Συντήρηση: πολύ καλή (Δ, Ο) Συντήρηση: μέτρια (Δ, Ο) Συντήρηση: κακή (Δ, Ο) Ποιότητα: κάτω του μέτριου (Δ) Ποιότητα: πολυτελείας (Δ, Ο) Θέα προς τη θάλασσα (Δ, Ο) Δεν έχει πισίνα (Δ) Ιδιωτική πισίνα (Ο) Κεντρικός κλιματισμός (Δ, Ο) Δεν έχει κλιματισμό (Ο) Συντελεστές πολεοδομικών ζωνών (Δ, Ο): - Συντελεστής δόμησης - Συντελεστής κάλυψης - Μέγιστος αριθμός ορόφων - Μέγιστο ύψος Αστική/αγροτική περιοχή (Δ, Ο) Ποσοστό ιδιοκτησίας (Ο) Εμβαδό υπογείου (Ο) Σπίτι σε οικόπεδο ή χωράφι (Ο) Ανεξάρτητο σπίτι (Ο) Υπό κατασκευή (Δ, Ο) Αριθμός καλυμμένων χώρων στάθμευσης (Ο) Ποσοστό εμβαδού του κτιρίου ως προς το εμβαδό της γης (Ο) Δείκτης τιμών σπιτιών - Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου Στοιχεία από εταιρείες ανάπτυξης γης: Εμβαδό καλυμμένων χώρων (τ.μ.) Στοιχεία από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Εμβαδό κατοικήσιμου χώρου (για όλες τις μεταχειρισμένες κατοικίες) Δείκτες τιμών ακινήτων - Royal Institute of Chartered Surveyors Cyprus Τυπικά χαρακτηριστικά* των νοητών ή υποθετικών κτιρίων Διαμερίσματα: Δύο υπνοδωμάτια, 85τ.μ., μέτριας ποιότητας. Οικίες: Τριών υπνοδωματίων με κήπο, ημι-εφαπτόμενη, 250τ.μ., μέτριας ποιότητας. Καταστήματα: Κατάστημα σε κεντρικό δρόμο, 100τ.μ. εμβαδόν ισογείου με 50τ.μ. μεσοπάτωμα. Αποθήκες: Σε βιομηχανική περιοχή, 2.000τ.μ., με 200τ.μ. χώρο γραφείου. Γραφεία: Κατηγορίας A, κέντρο πόλεων, 200τ.μ.. *Επιπρόσθετα, κάποια σταθερά χαρακτηριστικά ισχύουν για όλους τους τύπους ακινήτων, π.χ. νεόδμητα κτίρια σε καλή κατάσταση συντήρησης, που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και σε μη τουριστικές περιοχές, και που έχουν εκδομένο τίτλο ιδιοκτησίας. Πίνακας 3: Περιορισμοί του κάθε ΔΤΚ που είναι διαθέσιμος για τη Κυπριακή αγορά ΔΤΚ - Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Τα στοιχεία συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, αν ένα ακίνητο πωληθεί χωρίς να μεσολαβήσει χρηματοδότηση (π.χ. συναλλαγή με μετρητά) ή το εν λόγω ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως υποθήκη σε κάποιο άλλο δάνειο, τότε το ακίνητο δεν θα περιλαμβάνεται στο δείγμα της ΚΤΚ. Λόγω του ότι οι δείκτες βασίζονται σε εκτιμήσεις, αναμένεται να έχουν πιο ομαλή διακύμανση και να παρουσιάζουν χρονική υστέρηση στην καταγραφή των μεταβολών των τιμών συγκριτικά με δείκτες που βασίζονται σε πραγματικές τιμές πώλησης. Δείκτης τιμών σπιτιών - Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου Υπόκειται σε σημαντική μεροληψία του δείγματος (sample bias) σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, λόγω του χαμηλού αριθμού συναλλαγών ακινήτων. Έτσι, τα αποτελέσματα είναι πιο επιρρεπή σε στρεβλώσεις από την ύπαρξη πολύ χαμηλών ή πολύ ψηλών τιμών συναλλαγών στο δείγμα. Το γεγονός ότι μόνο δύο διαστάσεις χαρακτηριστικών λαμβάνονται υπόψη όταν υπολογίζονται οι μεταβολές των τιμών (τ.μ. του κατοικήσιμου χώρου και γεωγραφικές πληροφορίες), καθιστά τα αποτελέσματα επιρρεπή σε τυχόν αλλαγές στην ποιότητα των ακινήτων στο δείγμα της κάθε περιόδου. Δείκτες τιμών ακινήτων - Royal Institute of Chartered Surveyors Cyprus Βασίζονται σε υποθετικά ακίνητα με συγκεκριμένα και αμετάβλητα χαρακτηριστικά, για τα οποία γίνεται η υπόθεση ότι αντικατοπτρίζουν το τυπικό ακίνητο της αγοράς. Έτσι, σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του τυπικού ακινήτου της αγοράς αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου (π.χ. κτίζονται μικρότερα διαμερίσματα), αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι δείκτες καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές κάθε επαρχίας, για κάθε τύπο ακινήτου. Παρ' όλο που οι περιοχές που καλύπτονται μπορεί να προσφέρουν μια καλή εικόνα για τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά, δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποιος ότι οι περιοχές που δεν καλύπτονται (π.χ. τουριστικές περιοχές) δεν συμπεριφέρονται διαφορετικά. 7

8 Αναφορές: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (2011), Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών, Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Cyprus Statistical Service (2010), Owner-occupied housing statistics, an overview of the Cyprus project, presentation at the OOH workshop on Owner-Occupied Housing Statistics, Lisbon, 9 December. Eurostat (2008), European Price Statistics: An Overview, European Commission, Eurostat statistical books. Eurostat (2013), Handbook on Residential Property Price Indices (RPPIs), European Commission, Eurostat Methodologies & Working papers. Fenwick, D. (2005) Statistics on real estate prices: the need for a strategic approach, Bank for International Settlements Papers, No. 21. Fenwick, D. (2006) Real estate prices: the need for a strategic approach to the development of statistics to meet user needs, paper presented at the OECD-IMF Workshop on Real Estate Price Indexes held in Paris, 6-7 November. McAllister, P. and F. Fuerst (2010), Constructing Real Estate Indices for Cyprus: An Evaluation of the Options, Report for the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Cyprus. 8

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3 ο Τρίμηνο Σημάδια πορείας σταθεροποίησης στις τιμές των κατοικιών Η περαιτέρω επιβράδυνση των τριμηνιαίων μειώσεων των τιμών κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 1 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2 ο Τρίμηνο 2014 Συνεχίστηκε με επιβράδυνση η πτώση στις τιμές κατοικιών κατά το 2 ο του 2014 Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 12 Συνεχίζεται η πτώση τιμών και το 12 Οι τιμές κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ετήσια Ανασκόπηση 21-211 Κατά την περίοδο 21-211 η κυπριακή αγορά ακινήτων παρουσίασε σημαντική κάμψη η οποία αποτυπώθηκε στις μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 1 Οικονομία - ΑΕΠ & Ανεργία ΑΕΠ Ανεργία 6.0% 14.0% 4.0% 12.0% 2.0% 10.0% 0.0% -2.0% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 8.0% 6.0%

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών

Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων Τμήμα Οικονομικών Ερευνών Ιούνιος 2011 1. Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2013. www.danos.com.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2013. www.danos.com.cy 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 www.danos.com.cy 2 1. Οικονομία Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, η κυπριακή οικονομία έδειξε κάποια σημάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πληθωρισμός -2,1%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πληθωρισμός -2,1% ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1444 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 Ιουνίου, 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ(ΔΤΚ): ΜΑΙΟΣ 2016 Πληθωρισμός -2,1% Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάιο 2016,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.1 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Από τις αρχές του 2009 ο ρυθµός µεταβολής των τιµών των κατοικιών στην Ελλάδα δια- µορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Ειδικότερα, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούνιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Δεκέμβριος 6 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) Σύνοψη έρευνας Η Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες έχει εξετάσει το ζήτημα της προσιτότητας αγοράς κατοικίας από Κύπριους κατά την περίοδο 1998-2008. Συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009 Τεύχος 8 Απρίλιος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Νοέμβριος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Κύπρος βρίσκεται σε μια οικονομική ύφεση από τα μέσα του 2011 μετά τις αναταράξεις στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα που οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/7 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α ΙΑΘΕΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α ΙΑΘΕΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α ΙΑΘΕΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Απρίλιος 29 1 Ι: Τα Αποτελέσματα της Έρευνας Στο Μέρος Ι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας κατά ερώτηση: 1. Ποια η Τάξη και ποια η Πείρα σας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΒΟΛΟΣ, Ph.D. ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, MRICS NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS - CENTRE FOR REAL ESTATE Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 16/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Οκτώβριος 16 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015 Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015 3 ΕΞΕΛΞΕΣ ΚΑ ΠΡΟΟΠΤΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΝΗΤΩΝ Στη διάρκεια του 2014 συνεχίστηκαν, αν και με μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION

PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION BOARD MEMBER / ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN MANAGING DIRECTOR / BINSWANGER BINIARIS Η ΧΡΥΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ( 1997 ) ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Real Estate & Development

Real Estate & Development 1. ΚΡΗΤΗ Ευκαιρία για Επένδυση. Πωλείται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ, ή και προσφέρεται για χρηµατοδότηση, έτοιµο Project για κατασκευή, 24 αυτόνοµων ανεξάρτητων πολυτελών κατοικιών. Βρίσκεται σε αναπτυσσόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων είκτες Μέση ετήσια εκατοστιαία µεταβολή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. είκτες τιµών κατοικιών (ΤτΕ) και ενοικίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κοντά σας από το 1978 Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κινητό: +30 (6932) 75 66 57 +30 (6945) 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Τομέα Real Estate Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. Αθήνα, 16/5/2007, Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες Χαρακτηριστικά και ανέσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Πωλούνται - Ενοικιάζονται Πολυτελή Γραφεία και Καταστήματα Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 128 απέναντι από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : τρίµηνο 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το είκτη Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η οποία βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων 2 1. Κύπρος γενικά 3 2. Οικονομική Επισκόπηση 4-5 3. Η Κυπριακή Αγορά Ακινήτων 5 4. Εμπορική Αγορά 6-9 5. Οικιστική Αγορά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα