Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5"

Transcript

1 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α'), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Αρθρο 1 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 7 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Προισχύσασες μορφές άρθρου 4 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Προέλευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ιεραρχία `Αρθρο 1 Προέλευση και διάκριση των αξιωματικών 1. Οι μόνιμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους κατατασσόμενους απευθείας ή με διαγωνισμό, και από τους μόνιμους υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προάγονται σε αξιωματικούς. Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς 2. Οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηρός (Σ.Ξ.) διακρίνονται σε: α. Αξιωματικούς `Οπλων: (1) Μάχης (Πεζικού, Ιππικού-Τεθωρακισμένων και Πυροβολικού). (2) Υποστήριξης Μάχης (Μηχανικού, Διαβιβάσεων και Αεροπορίας Στρατού). β. Αξιωματικούς Σωμάτων: "(1) Υποστήριξης Μάχης (Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού

2 Πολέμου, Ερευνας - Πληροφορικής και Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής". *** Το εδάφιο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.18 Ν.2892/2001, ΦΕΚ Α 46/ (2) Λοιπών Σωμάτων: (α) Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Διαχειριστών Υγειονομικού και Διοικητικών Υγειονομικού. (β) Οικονομικού. (γ) Γεωγραφικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Γεωγραφικού και Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων. ( (δ) `Ερευνας και Πληροφορικής) (δ) Ελεγκτικού. (ε) Στρατιωτικών Γραμματέων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Στρατιωτικών Γραμματέων και Διερμηνέων, που υπάγονται στο Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Γενικού Επιτελείου Στρατού. (στ) Ταχυδρομικού. (ζ) Μουσικού. (η) Φροντιστών, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες των Φροντιστών Πεζικού, Ιππικού - Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων και Τεχνικού, που υπάγονται στα αντίστοιχα `Οπλα ή Σώματα. (θ) Αρχιτεχνιτών `Οπλων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Αρχιτεχνιτών Πεζικού, Ιππικού-Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού και Διαβιβάσεων, που υπάγονται στα αντίστοιχα `Οπλα. (ι) Αρχιτεχνιτών Σωμάτων, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Αρχιτεχνιτών Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Πυροτεχνουργών Υλικού Πολέμου, Υγειονομικού και κτηνιατρικού Υλικού, που υπάγονται στα αντίστοιχα Σώματα Υποστήριξης Μάχης. *** " Στα στοιχεία θ` και ι` της περιόδου β (2) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α`) μετά τη λέξη "Διαβιβάσεων" προστίθενται οι λέξεις "Αεροπορίας Στρατού"( παρ.2 άρθρ.19 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/ *** Το στοιχείο (δ) του εδαφίου (2) της υποπαραγράφου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α`) καταργήθηκε και τα στοιχεία (ε) έως (ια) αναριθμήθηκαν σε (δ) έως (ι) αντίστοιχα με την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2892/2001, ΦΕΚ Α 46/ Αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού 3. Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) διακρίνονται σε: α. Μάχιμους β. Μηχανικούς

3 γ. Σωμάτων: (1) Οικονομικού (2) Υγειονομικού, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής. "δ. Πληρωμάτων Στόλου, που περιλαμβάνει τις γενικές ειδικότητες Υπηρεσιών και Τεχνών, που προέρχονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες ανθυπασπιστών, καθώς και των μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ279 Α)" *** Η περίπτωση δ`της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6 του άρθρου 13 του Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α` 143/ Μάχιμοι αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μαχίμων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για κυβερνήτες πολεμικών πλοίων. Μηχανικοί αξιωματικοί του Π.Ν. είναι αυτοί που αποφοίτησαν από το τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και εκπαιδεύτηκαν για Διευθυντές Μηχανών Πολεμικών Πλοίων. Οι παραπάνω υπηρετούν κυρίως σε πλοία και διατηρούν την ιδιότητα του Μάχιμου αξιωματικού και Μηχανικού, στην οποία βασικά εκπαιδεύτηκαν, εφόσον δεν την έχουν απωλέσει για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία. 5. Οι αξιωματικοί της παραγράφου 3γ του παρόντος άρθρου προέρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μετά από διαγωνισμό κατάταξης, από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Αξιωματικοί Πολεμικής Aεροπορίας 6. Οι αξιωματικοί της Πολεμικής Aεροπορίας (Π.A.) διακρίνονται σε αξιωματικούς των παρακάτω ειδικοτήτων: α. Ιπτάμενων β. Μηχανικών (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών και Aεροπορικών Εγκαταστάσεων) γ. Ελεγκτών Aεράμυνας δ. Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων ε. Ιατρών, Οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής στ. Ραδιοναυτίλων ζ. Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Aεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών) η. Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφορίων, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, `Αμυνας Aεροδρομίων) θ. Μουσικών "ι μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α)" *** Η περίπτωση ι` προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 13 του Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α` 143/

4 7. Ιπτάμενοι είναι οι απόφοιτοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που εκπαιδεύτηκαν ως χειριστές αεροσκαφών, εφόσον δεν απώλεσαν την ικανότητά τους αυτή για λόγους υγείας ή από άλλη αιτία. 8. Οι αξιωματικοί των παραγράφων 6α έως και 6ε του παρόντος άρθρου προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή από κατάταξή τους, ύστερα από διαγωνισμό ή μετάταξή τους, ενώ των παραγράφων 6στ έως και 6θ προέρχονται απά Ανθυπασπιστές. Αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων "9. Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων είναι οι ανήκοντες στα Σώματα Στρατολογικού, Θρησκευτικού, Δικαστικών Γραμματέων και στη Γενική Ειδικότητα Διοικητικού Στρατολογικού." *** Η παρ.9,οπώς είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρ.28 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/ ,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 85 Ν.3421/2005,ΦΕΚ Α 302/ `Οπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος "Αξιωματικοί Σωμάτων", χωρίς ιδιαίτερο προσδιορισμό, νοούνται και οι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων. Αρθρο 2 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". `Αρθρο 2 Επετηρίδες αξιωματικών 1. Για τους αξιωματικούς `Οπλων του Σ.Ξ. τηρείται γενική επετηρίδα. Για τους αξιωματικούς Σωμάτων και Γενικών Ειδικοτήτων Σωμάτων τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες. "Για τις γυναίκες αξιωματικούς, που προέρχονται από μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α) τηρείται επετηρίδα κατά όπλα ενιαία κατά γενική σειρά αρχαιότητας και ξεχωριστή για κάθε σώμα με γενική σειρά αρχαιότητας εντός εκάστου σώματος." *** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 13 Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α` 143/ "2. Για τους Αξιωματικούς τοου Π. Ν. τηρούνται οι επετηρίδες Μάχιμων, Μηχανικών, Οικονομικού, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών, καθώς και Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών Τεχνών των μονιμοποιούμενων εθελοντριών του Ν. 705/ 1977 (ΦΕΚ 279 Α). Ειδικά για τους καταταγέντες στη ΣΜΥΝ από το έτος 1982 και εφεξής τηρείται ενιαία επετηρίδα Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών Τεχνών." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 13

5 Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α` 143/ Για κάθε ειδικότητα αξιωματικών της Π.Α. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα. "4. Για τους αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων Στρατολογικού, Θρησκευτικού, Δικαστικών Γραμματέων και της Γενικής Ειδικότητας Διοικητικός Στρατολογικού τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες." *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 85 Ν.3421/2005, ΦΕΚ Α 302/ Αρθρο 3 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 6 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Γενικά `Αρθρο 3 Βαθμοί και εξέλιξη αξιωματικών 1. Οι βαθμοί των αξιωματικών και η αντιστοιχία τους μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι εξής: Στρατός Πολεμικό Πολεμική Ξηράς Ναυτικό Aεροπορία α. Ανώτατοι αξιωματικοί Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρχος Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος β. Ανώτεροι αξιωματικοί Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός γ. Κατώτεροι αξιωματικοί Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός 2. Οι αξιωματικοί Νοσηλευτικής, άνδρες και γυναίκες, προσαγορεύονται με το βαθμό που φέρουν. 3. Οπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται βαθμοί αξιωματικών του Σ.Ξ. και ακολουθεί η φράση "και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων`, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους αξιωματικούς των αντίστοιχων βαθμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

6 Εξέλιξη Αξιωματικών 4. Οι αξιωματικοί `Οπλων, Μάχιμοι και Ιπτάμενοι, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού Στρατηγού, Ναυάρχου ή Πτεράρχου, αντίστοιχα. 5. Οι αξιωματικοί Σωμάτων του Σ.Ξ., οι λοιποί αξιωματικοί του Π.Ν. και της Π.Α., οι αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων και οι αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εξελίσσονται μέχρι του βαθμού που ορίζεται στις παραγράφους 6 έως 13 του παρόντος άρθρου. Στρατός Ξηράς 6. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί Σωμάτων, είναι: α. Υποστρατήγου Οι αξιωματικοί Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, απά το Υγειονομικό οι Ιατροί, Oικονομικού και Γεωγραφικού β. Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί Ελεγκτικού,`Ερευνας και Πληροφορικής και Υγειονομικού των γενικών ειδικοτήτων κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμοκοποιών και Νοσηλευτικής. γ. Συνταγματάρχη Οι αξιωματικοί που κατατάσσονται με διαγωνισμό ή προέρχονται από υπαξιωματικούς, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. δ. Αντισυνταγματάρχη Οι αξιωματικοί Οπλων και Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης που προέρχονται από υπαξιωματικούς, Στραπωτικαί Γραμματείς και Διερμηνείς, Ταχυδρομικού και Διαχειριστές Υγειονομικού. ε. Ταγματάρχη Οι αξιωματικοί Μουσικού, Φροντιστές, Αρχιτεχνίτες `Οπλων και Σωμάτων και Διοικητικοί Υγειονομικού. Πολεμικό Ναυτικό "7. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι: α. Αντιναυάρχου Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). β. Υποναυάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί). γ. Αρχιπλοιάρχου

7 Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Πλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ε. Αντιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. στ. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος." *** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.13 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/ Πολεμική Aεροπορία "8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι: Αρθρο 15 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 5 Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Αρθρο 15 Επιλογή Αρχηγών Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας "1. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων εναλλασσομένων με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.11 άρθρ.13 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/ Για την επιλογή Α/Γ.Ε.ΕΘ.A. απαιτείται κτήση των ουσιαστικών προσόντων σε βοθμό εξαίρετο, επιτελική πείρα ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου ή διοίκηση μείζονος Σχηματισμού ή αντίστοιχης Διοίκησης των άλλων Κλάδων και ευρεία επιτελική κατάρτιση.

8 3. Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο προάγεται σε Στρατηγό, Ναύαρχο ή Πτέραρχο (για χρονική διάρκεια δύο (2)ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος). (Η επιλογή του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. πρέπει να πραγματοποιείται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το διορισμό του.) *** Η εντός ( ) φράση του πρώτου εδαφίου της παρ.3 διαγράφτηκε με το εδ.γ` της παρ.8 του άρθρου 10 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α` 143/ ). *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο δεύτερο Ν.3442/2006,ΦΕΚ Α 40/ Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού. Aεροπορίας "4. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας." *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.12 άρθρ.13 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/ Για την επιλογή των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων απαιτείτω κτήση των ουσιαστικών προοόντων σε βαθμό εξαίρετο, διοίκηση μείζονος Σχηματισμού ή αντίστοιχης των άλλων Κλάδων ή επιτελική πείρα ως Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου ή σε θέσεις Ανώτατων Αξιωματικών και ευρεία επιτελική κατάρτιση 6. Ο Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος, που επιλέγεται ως Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή Αεροπορίας, προάγεται στο βαθμό του Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου με το προεδρικό διάταγμα διορισμού του. (7. Η επιλογή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας πρέπει να πραγματοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από το διορισμό τους) *** Η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο δεύτερο Ν.3442/2006,ΦΕΚ Α 40/ Μετά το διορισμό τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων κοθίστανται αρχαιότεροι όλων των ομοιόβαθμών τους αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 9. Οι αρχαιότεροι από τους διορισθέντες σε κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Αρθρο 16 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 155 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου".

9 Αρθρο 16 Διένεργεια κρίσεων Εκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανώτατων αξιωματικών 1. Οτσν κενούνται θέσεις Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων κοι Αντιπτεράρχων, όπως επίσης και θέσεις Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων, το Σ.Α.Γ.Ε. προβαίνει στην κρίση των Υποστρατήγων, Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων, που έχουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή και έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι και των Αρχιπλοιάρχων ή Ταξιάρχων Aεροπορίας, που έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορές διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι στον αυτό βοθμό. Από αυτούς επιλέγει εκενους που έχουν τα Ουσιαστικά προσόντα, που απαιταύνται για την προαγωγή κατ`εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχοιότερούς τους που δεν έχουν τα προσόντα αυτά. 2. Οταν κενούνται θέσεις Υποστρατήγων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ή, προκειμένου για Υποστρατήγους των Κοινών Σωμάτων, το Σ.Α.Γ.Ε προβαίνει στη κρίση των Ταξιάρχων που έχουν τα τυπικό προσόντα για προογωγή και έχουν κριθεί δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορές διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι στον αυτό βαθμό. Από αυτούς επιλέγει εκείνους που έχουν τα Ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την προαγωγή κατ`εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχαιότερούς τους που δεν έχουν τα προσοντα αυτά 3. Οταν κενούνται θέσεις Ταξιάρχων ή Αρχιπλοιάρχων, τα Ανώτατα Συμβούλιο Κρίσεων των Κλάδων ή τα Συμβούλια Προαγωγών αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, για τα Κοινά Σώματα, προβαίνουν στην κρίση των Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων και Σμηνάρχων, που έχουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή και έχουν κριθεί ταυλάχιστον δύο (2) φορές διατηρητέοι ή δύο (2) φορες διατηρητέοι και μια (1) φορά διατηρητέοι στον αυτό βαθμό Από αυτούς επιλέγει εκείνους που έχουν τα ουσιαατικό προσντα, που απαιτούνται για την προαγωγή κατ`εκλογή για πλήρωση των κενών θέσεων, παραλείποντας τους αρχαιότερούς τους που δεν έχουν τα προσόντα αυτά. 4. Οταν ο αριθμός αυτών, που κρίθηκαν, στην έκτακτη αυτή κρίση, προακτέοι κατ εκλογή, εξισωθεί με τον αριθμό των κενών θέσεων, δεν συνεχίζεται η κρίση των υπόλοιπων αξιωματικών 5 Κατ`εξαιρεση είναι δυνατή η κρίση για προαγωγή αξιωμοτικού βαθμού Συντογματάρχη, Ταξιάρχου Υποστρατήγου και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας στο βαθμό και μία κρίση διατηρητέου, εφόσον, μετά από προηγηθείαα κρίση ανώτατων αξιωματικών, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεων 6 Οι δυνατές κρίσεις των κρινόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, είναι για τους: α. Υποστρατήγους-Υποναυάρχους-Υποπτεράρχους: (1) Προακτέοι κατ`εκλογή (2) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Συνταγματάρχες, Ταξιάρχους και τους αντίστοιχους των άλλων Κλάδων: (1) Προοκτέοι κατ`εκλογή (2) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό (3) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

10 7. Oι διατηρητέοι στον αυτό βοθμό δεν είναι δυνατόν να κριθούν έκτακτα προς πλήρωση κενών θέσεων, εάν δεν έχουν συμπλήρωσει μετά την κρίση τους αυτή τουλόχιστον έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας. Οι διατάξεις της ποραγράφου 16 του άρθρου 5 δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση. Τακτικές κρίσεις ανώτατων αξιωματικών 8. Οι ανώτατοι αξιωματικοί, εκτός από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, που συμπληρώνουν ένα (1) έτος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβριου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως. α Διατηρητέοι β Ευδοκίμως τερματίσαντες τη στσδιοδρομία τους γ Αποστρατευτέοι 9. Κατ`εξαίρεση οι Αντιστράτηγοι Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι μπορούν να κριθούν οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από το χρνο παραμονής στο βαθμό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ., με τα παραπάνω Είδη Κρίσεων. 10. Οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι που συμπληρώνουν τέσσερα (4) έτη παρσμονής στον κατεχμενο βαθμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως: α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Αποστρατευτέοι. Τακτικές κρίσεις ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών 11. Οι Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι, που συμπληρώνουν στον κατεχόμενο βαθμό ένα (1) έτος μέχρι την 30ή Απριλίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, ανεξόρτητα από τη συμπλήρωση των λοιπών τυπικών προσόντων, ως: α. Διατηρητέοι β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους γ. Αποστρατευτέοι *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.14 Ν.2881/2001 ορίζεται ότι: " Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11 και 22 παρ. 1β` του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α`) και μόνον όσον αφορά τις τακτικές κρίσεις του έτους , οι προαχθέντες κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2000 με τις τακτικές κρίσεις του έτους στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 7 άρθρ.10 Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α 143,ορίζεται ότι: "7. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 16 και της παραγράφου 1 β` του άρθρου 22 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α) και μόνον όσον αφορά στις τακτικές έκτακτες κρίσεις του έτους , οι προαχθέντες κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2004 με τις τακτικές έκτακτες κρίσεις του έτους στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό".

11 12. Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλόδων που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γινονται οι κρίσεις, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό και περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτών που θα κριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2α (2) του άρθρου 13, ή συμπληρώνουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό ή στη συνολική υπηρεσία αξιωματικού κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως: α. Προακτέοι κατ`εκλογή β. Προακτέοι κατ` αρχαιότητα γ. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό δ. Αποστρατευτέοι 13. Οι Ανθυπολοχαγοί και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως. α. Προακτέοι κατ`αρχαιότητα β. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό γ. Αποστρατευτέοι. Κρίσεις αξιωματικών που συμπληρώνουν 35ετία 14. Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Ταξιάρχου και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας και τουλάχιστον ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως: α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη στοδιοδρομία τους β. Αποστρατευτέοι 15. Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται η παρακάτω υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων. α. Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. β. Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. γ. Ο χρόνος σπουδών σύμφωνα με τον α.ν.79/1967 "Περί τροποποιήσεως του α.ν. 1854/1951 περί απονομής των Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων". 16. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας. α. Ο τυχόν χρόνος της στρατιωτικής θητείας, καθώς και ο χρόνος της εθελοντικής υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο χρόνο της στρατιωτικής

12 θητείας β. Τα επιπλέον έτη φοίτησης σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ίδρύματα από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Σωμάτων ή ειδικοτήτων σε σχέση με τα έτη φοίτησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί Οπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι 17. Από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται πως και οι λοιποι ομοιόβαθμοί τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Κρίσεις αξιωματικών που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας 18. Αξιωματικό μέχρι του βαθμού και του Ταξιάρχου και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που διενεργούνται οι κρίσεις, τα όρια ηλικίας που κοθορίζονται για το βαθμό τους από την παράγραφο 8 του άρθρου 21, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως: α Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους β. Αποστρατευτέοι. 19. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν 35ετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και κρίνονται "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους", σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 18 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για το Οπλο, Σώμα ή την ειδικότητα στην οποία ανήκουν, και ακολούθως με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σ`ένα (1) μήνα από την προαγωγή τους, αποστρατεύονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4γ(1) και 4ε του άρθρου 21, αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, εφόσον δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων εάν το επιθυμούν και εφαρμόζονται γι`αυτούς οι διατάξεις των παραγράφων 8α, 9 και 10 του άρθρου 18 και της παραγράφου 4στ (4) του άρθρου 21. Κρίσεις αξιωματικών που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) 20. Αξιωματικοί που έχουν τεθεί Ε.Ο.Θ., βάσει της παραγρόφου 8 του άρθρου 18, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως. α. Διατηρητέοι β. Μη διατηρητέοι γ. Αποστρατευτέοι. 21. Διατηρητέοι κρίνονται όσοι, κατά το χρόνο που τελούν Ε.Ο.Θ, συγκεντρώνουν άπαντα τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό λίαν καλό και άνω 22. Μη διατηρητέοι κρίνονται όσοι, κατά το χρόνο που τελούν Ε.Ο.Θ. δεν συγκεντρώνουν άπαντα τα ουσιαστικά τους πρόσοντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. Κρίσεις αξιωματικών που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους 23. Αξιωματικοί Σωμάτων, Ειδικοτήτων και Ειδικών Καταστάσεων, που

13 διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις ένα (1) έτος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και δεν εμππτουν στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 18 του παρόντος άρθρου, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως: α. Διατηρητέοι β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους γ. Αποστρατευτέοι 24. Διατηρητέοι κρίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που καθορίζονται στην πσράγραφο 5 του άρθρου Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται όπως ορίζεται στην ποράγραφο 10 του άρθρου 12. Αρθρο 17 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 4 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Αρθρο 17 Σύνταξη και κύρωση πινάκων κρίσεως 1. Τα Συμβούλια Κρίσεων συντάσσουν τους ακόλουθους πίνακες, στους οποίους καταχωρίζουν τους αξιωματικούς που έκριναν κατά είδος κρίσης: α. Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. Πίνακα για το σύνολο των αξιωματικών που κρίνουν. Ειδικά για τους κρινόμενους από το Σ.Α.Γ.Ε. είναι δυνατή η σύνταξη πίνακα σε κάθε συνεδρίαση. β. Κατά τις έκτακτες κρίσεις για πλήρωση κενών θέσεων. Πίνακα των αξιωματικών που κρίνουν, για κάθε βαθμό. γ. Κατά τις Επανακρίσεις μετά από υποβολή αίτησης επανάκρισης ή μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή μετά από διαγραφή δυσμενών στοιχείων. Πίνακα για το σύνολο των επανακρινομένων σε κάθε συνεδρίαση. δ. Κατά την κρίση αξιωματικών, των οποίων είχε αναβληθεί η κρίση, συντάσσουν ιδιαίτερο συμπληρωματικό πίνακα. 2. Οι πίνακες που συντάσσονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαβιβάζονται από τους Προέδρους των Συμβουλίων στα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία, τα οποία τους υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας το αργότερο μέχρι την 2 Απριλίου, όταν πρόκειται για τις ετήσιες κρίσεις, και μέσα, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από το πέρας των εργασιών των Συμβουλίων, όταν πρόκειται για έκτακτες κρίσεις. 3. Εάν ο Υπουργός διαφωνεί με δυσμενή απόφαση του Συμβουλίου για ορισμένον ή ορισμένους αξιωματικούς, μπορεί, μέσα σε αποκλειστική

14 προθεσμία δεκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθουν σ`αυτόν οι πίνακες, να ασκήσει προσφυγή κατά της κρίσης του Συμβουλίου και να παραπέμψει τον αξιωματικό ή τους αξιωματικούς αυτούς στο αρμόδιο Συμβούλιο Επανακρίσεων. 4. Οι πίνακες, μετά από διαγραφή των ονομάτων των αξιωματικών κατά των κρίσεων των οποίων ήσκησε προσφυγή ο Υπαυργός, κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα που προκαλούνται από αυτόν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που περιέρχονται σ`αυτόν. 5. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων που αφορούν σε κρίσεις ή Επανακρίσεις αξιωματικών, δεν κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. 6. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγμάτων που κυρώνουν αυτούς. Αρθρο 18 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 94 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Γενικά Αρθρα 18 Συνέπειες δυσμενών κρίσεων 1. Δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται: α. Προακτέοι κατ`αρχαιότητα, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται και κρίση κατ`εκλογή. β. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με εξαίρεση συτών που συμπληρώνουν 35ετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή αποστρατεύονται για λόγους υγείας, καθώς και των παραλειπόμενων κατά την επιλογή των Αρχηγών. δ. Μη διατηρητέοι. ε. Μη προακτέοι. στ. Αποστρατευτέοι. ζ. Μη προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό και μη διατήρηση ή μη απονομή τίτλου επίτιμου. 2. Οσοι κρίνονται δυσμενώς δικαιούνται επανάκρισης από τα αρμόδια Συμβούλια Επανάκρισης. Προακτέοι κατ αρχαιότητα 3. Οσοι κρίνονται προακτέοι κατ`αρχαιότητα χάνουν τη σειρά αρχοιότητός τους, σε περίπτωση ταυτόχρονης ή όχι προαγωγής με τους κατ`εκλονή νεοτέρούς τους σε όλη τη διάρκεια που ισχύουν οι πίνακες

15 κρίσεων, και τίθενται στην επετηρίδα μετά από αυτούς και κατά τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4. Οι μη προαχθέντες από τους πίνακες κρίσεων κατ`εκλογή και κατ` αρχαιότητα διατηρούν τη μεταξύ τους αρχική σειρά αρχαιότητας. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό 4. Οσοι κρίνονται διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, κρίνονται στις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, όπως οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους, με τους παρακάτω περιορισμούς και εφόσον αποκτήσουν τα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, προάγονται. α. Ανθυπολοχαγοί. Υπολοχαγοί και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που κρίνονται στο βαθμό που φέρουν τρεις (3) φορές διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν ή τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Ε.O.Θ. για συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. β. Λοχαγοί, Ταγματάρχες, Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που κρίνονται: (1) Δύο (2) φορές στο βαθμό που φέρουν διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία ή αποστρατεύονται μετά από αιτησή τους, προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό. (2) Τρεις (3) φορές στο βαθμό που φέρουν διατηρητέοι στον αυτό βαθμό. αποστρατεύονται προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό ή τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Ε.Ο.Θ. για συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. γ. Συνταγματάρχες, Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, που κρίνονται. (1) Μια (1) φορά στο βαθμό που φέρουν, διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία ή αποστρατεύονται μετά από αίτησή τους προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό. (2) Δύο (2) φορές στο βαθμό που φέρουν, διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, αποστρατεύονται προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό ή τίθενται εφόσον το επιθυμούν Ε.Ο.Θ ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμη υπηρεσία. 5. Για τους αξιωματικούς της παραπάνω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21, των παραγράφων 20, 21 και 22 του άρθρου 16 και των παραγράφων 8β, 9 και 10 του παρόντος άρθρου 6. Οσοι κρίνονται διατηρητέοι στον αυτό βαθμό είναι δυνατόν να μετατίθενται εντός τριμήνου από της κοινοποίησης σ`αυτούς της δυσμενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσμενής κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τελευταίου διοικητή τους, οπότε μετατίθενται υποχρεωτικά. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 7. Οσοι κρίνονται ευδοκίμως τερμστίααντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι τίθενται σε αποστρατεία, όπως στα όρθρο 21 ορίζεται. Για τους κρινομένους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους εφαρμόζονται και οι διοτόξεις των παραγρόφων 8α 9 και 10 του παρόντος άρθρου. Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) 8. Εκτός Οργανικών Θέσεων τίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

16 Αμυνας: α. Αξιωματικοί που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αξιωματικών που συμπλήρωσαν 35ετία και των αποστρατευομένων για λόγους υγείας, εφόσον κατά το χρόνο της κρίσης τους δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη και το επιθυμούν. β. Αξιωματικοί που κρίνονται διοτηρητέοι στον αυτό βαθμό, εφόσον το επιθυμούν, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 9. Οι αξιωματικοί που τίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, Ε.Ο.Θ.: α. Δεν μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη κοτάστασή τους, εκτός αν προαχθούν επ`ανδραγαθία β. Κρίνονται κάθε έτος σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ποραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 16, και, εφόσον κριθούν μη διατηρητέοι ή αποστρατευτέοι αποστρατεύονται. γ. Εφόσον δικαιούνται πλήρη σύνταξη, αποστρατεύονται, εκτός των Συνταγματαρχών και Ταξιάρχων και των αντίστοιχων των άλλων Κλάδων της περίπτωσης της παραγράφου 8β του παρόντος άρθρου. δ. Εφόσον συμπληρώνουν το προβλεπόμενο για το βαθμό τους όριο ηλικίας, αποστρατεύονται, εκτός αυτών που δεν δικαιούνται πλήρη σύνταξη και επιθυμούν να παραμείνουν Ε.Ο.Θ. για να συμπληρώσουν συντάξιμο χρόνο, οι οποίοι αποστρατεύονται οπωσδήποτε με τη συιπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας τους. ε. Αποστρατεύονται με αίτησή τους οποτεδήποτε 10. Πριν από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις τα Ανώτατα κατά Κλάδο Συμβούλια συνέρχονται και καθορίζουν με βόση τις υπόρχουσες κατά το χρόνο των κρίσεων υπηρεσιακές ανάγκες, τα ποσοστά, επι του συνόλου των οργανικών θέσεων σε κάθε βαθμό, των δυναμένων να τεθούν Ε.Ο.Θ.. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αξιωματικών οι οποίοι επιθυμούν να τεθούν Ε.O.Θ υπερβανει τα καθοριζόμενα ποσοστά η επιλογή για την κάλυψη των ποσοστών, γίνεται με βάση τα στοιχεία των ατομικών τους εγγράφων από τα αρμόδια κατά Κλάδο Συμβούλια Κρίσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 και λαμβανομένου υπόψη τόσο του χρόνου που υπολείπεται για τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, όσο και του χρόνου της συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας για καθένα απ`αυτούς. Αρθρο 19 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 23 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Αρθρο 19 Επανακρίσεις Γενικά 1. Επανάκριση είναι η εκ νέου κρίση αξιωματικού που κρίθηκε δυσμενώς,

17 η οποία γίνεται από τα αρμόδια Συμβούλια επανακρίσεων που ορίζονται στον παρόντα νόμο. 2. Η επανάκριση γίνεται ύστερα από προσφυγή του αξιωματικού ή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Προσφυγές 3. Προοφυγή κατά δυσμενούς κρίσης μπορούν να υποβόλλουν όσοι κρίθηκαν: α. Προακτέοι κατ`αρχαιότητα στο βοθμό του Υπολοχαγού μέχρι και του Αντισυνταγματάρχη και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων β. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό. γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με εξαίρεση αυτών που συμπληρώνουν 35εα ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, ή αποστρατεύονται για λόγους υγείας, καθώς και των παραλειπόμενων κατά την επιλογή των Αρχηγών. δ. Μη διατηρητέοι. ε Μη προακτέοι. στ. Αποστρατευτέοι. ζ. Μη προακτέοι στον ανώτερο, σε αποστρατεία βαθμό ή αυτοί στους οποίους δεν απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου. 4. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των δυσμενών κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου. 5. Oι προσφυγές του Υπουργού κατά των δυσμενών κρίσεων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορά με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποίησης σ`αυτούς της προσφυγής. 6. Οι αποφάσεις των Συμβουλιων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι δικαιούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποίησης σ`αυτούς της απόφασης, να ασκήσουν προσφυγή κατά της δυσμενούς κρίσης με τυχόν συμληρωματικό στοιχείο, προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμδίων Συμβουλίων Επανακρίσεων. Συμβούλια Επανακρίσεων 7. Συμβούλια Επανακρίσεων είναι: α. Το Συμβούλιο προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 1 για τις Επανακρίσεις των κατώτερων αξιωματικών Οπλων και Φροντιστών-Αρχιτεχνιτών που υπάγονται στα Οπλα. β. Το Συμβούλιο Προαγωγών Σ.Ξ. αριθ. 2 για τις Επανακρίσεις των κατώτερων αξιωματικών Σωμάτων. γ. Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο Κρίσεων για τις Επανακρίσεις Ταγματαρχών και Αντισυνταγματαρχών Οπλων και Σωμάτων. δ. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων για τις Επανακρίσεις των Πλωταρχών και κατώτερων αξιωματικών ε. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων για τις Επανακρίσεις των Επισμηναγών και κατώτερων αξιωματικών

18 στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Κοινών Σωμάτων για τις Επανακρίσεις των κατώτερων αξιωματικών και Ταγματαρχών Κοινών Σωμάτων. ζ. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων για τις Επανακρίσεις: (1) Των ανώτατων αξιωματικών και των Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων, Αντιπλοιάρχων και Αντισμηνάρχων. (2) Των ανώτατων αξιωματικών, Συνταγματαρχών και Αντισυνταγματαρχών Κοινών Σωμάτων. 8. Τα Συμβούλια Προογωγών Σ.Ξ. αριθ. 1 και 2 για τις Επανακρίσεις συντίθενται όπως και κατά τις κρίσεις. Το Συμβούλιο προαγωγών Κοινών Σωμάτων συμπληρώνεται, για τις Επανακρίσεις, με τον αρμόδιο Διευθυντή προσωπικού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και με έναν ανώτατο αξιωματικό του Σ.Ξ ή Π.Ν. ή Π.Α.. 9. Τα Ανώτατα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων για τις Επανακρίσεις συντίθενται όπως και κατά τις κρίσεις. 10. Χρέη εισηγητή για τα Συμβούλια της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου εκτελούν αυτοί, που ορίζονται στην παράγραφο 20 του άρθρου Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων συμπληρώνεται κατά τις Επανακρίσεις: α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων με τους αρχαιότερους Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους ή Αντιπτεράρχους μέχρι του αριθμού των τριών, εφόσον υπάρχουν αρχαιότεροι του επανακρινόμενου, διαφορετικά δεν συμπληρώνεται. β. Των Υποναυάρχων, με το Διοικητή της Στρατιάς ή το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Αρχηγό του Στόλου και με έναν Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο αρχαιότερο του επανακρινόμενου και των Υποπτεράρχων με το Διοικητή της Στρατιάς ή το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Αρχηγό της Τακτικής Aεροπορίας και με έναν Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο αρχαιότερο του επανακρινόμενου. γ. Των Υποστρατήγων Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων της Αεροπορίας, που παραλείφθησαν κατά την πλήρωση κενών θέσεων, στους βαθμούς Αντιστρατήγου Υποναυάρχου ή Υποπτεράρχου, με το Διοικητή της Στρατιάς και δύο (2) Αντιστρατήγους, όταν πρόκειται για επανάκριση Υποστρατήγων, με το Διοικητή της Στρατιά, τον Αρχηγό Στόλου και με έναν Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο ή με το Διοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας και με έναν Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο, όταν πρόκειται για Επανακρίσεις Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας, αντίστοιχα. δ. Των Υποστρατήγων, Ταξιάρχων Συνταγματαρχών Αρχιπλοιάρχων, Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων, Ταξιάρχων της Π.Α., Σμηνάρχων και Αντισμηνάρχων, που κρίθηκαν από τα οικεία κατά Κλάδους Ανώτατα Συμβούλια με έναν Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο ή Υποναυάρχο, Αντιπτέραρχο ή ή Υποπτέραρχο, αντίστοιχα. ε. Των ανώτατων αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων με έναν (1) Αντιστράτηγο, τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και τον αρχαιότερο αξιωματικό του οικείου Σώματος, εφόσον είναι αρχαιότερος του επανακρινόμενου. στ. Των Συνταγματαρχών και Αντισυνταγματαρχών των Κοινών Σωμάτων με τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας. 12. Για τις Επανακρίσεις των αξιωματικών των παραγράφων 11γ και 11δ

19 του παρόντος άρθρου, η συμπλήρωση του Σ.Α.Γ.Ε με τους προβλεπόμενους Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους, Αντιπτεράρχους, Υποναυόρχους και Υποπτεράρχους γίνεται ανεξάρτητο από την αρχαιότητα αυτών προς την αρχαιότητα των επανακρινομένων κατά το χρόνο της αρχικής τους κρίσης, εφόσον δεν υπάρχουν αρχαιότεροί τους. 13. Χρέη εισηγητή του Σ.Α.Γ.Ε εκτελούν αυτοί, που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου Κατά τα λοιπά, ισχύουν αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 του άρθρου 14. Διενέργεια επανακρίσεων 15. Τα Συμβούλια Επανακρίσεων συγκαλούνται με διαταγή του Αρχηγού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου και προβαίνουν στην επανάκριση των αξιωματικών που υπέβαλαν προσφυγή, όπως και εκείνων κατά των δυσμενών κρίσεων των οποίων ήσκησε προσφυγή ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, έστω και αν οι τελευταίοι δεν υπέβαλαν αναφορά. 16. Οι Επανακρίσεις τελειώνουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκαν στους ενδιοφερομένους οι σχετικές αποφάσεις των κρίσεων. 17. Το αρμόδιο Συμβούλιο μπορεί να αναβάλλει την επανόκριση αξιωματικού για επόμενη σύνοδο με σκοπό να προσκομισθούν περισσότερα στοιχείο, αιτιολογώντας την απόφασή του αυτή στα πρακτικά. Κατά τη νέα σύνοδο που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες από την προηγούμενη, το Συμβούλιο λαμβάνει οριστική σπόφαση και αν ακόμα δεν προσκομισθούν στοιχεία. 18. Κατά τις Επανακρίσεις, τηρείται γενικό η διαδικοσία των παραγράφων 6 έως και 11 του άρθρου 13. Τα Συμβούλια, αφού λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που υπάρχουν στον ατομικό φάκελο του επανακρινόμενου αξιωματικού, όπως επίσης και τα τυχόν συμπληρωματικό στοιχεα που υποβλήθηκαν, αποφαίνονται αιτιολογημένα και οριστικά ως εξής. α. Αν κρίνουν βάσιμη την προσφυγή, εγγράφουν τον αξιωματικό συμπληρωματικό σε οποιονδήποτε από τους άλλους ευμενέστερους πίνακες της παραγράφου 1 του άρθρου 17. β. Αν κρίνουν αβάσιμη την προσφυγή, επικυρώνουν την απόφαση του αρμόδιου Συμβουλιου Κρίσεων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πίνακα, λόγω προσφυγής του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, εγγράφουν αυτόν συμπληρωματικά σε πίνακα από αυτούς της παραγράφου 1 του άρθρου 17, που κυρώνεται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. 19. Τα Συμβούλια Επανακρίσεων μπορούν ν`αναφερθούν στην αιπολογία του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου ή να συμπληρώσουν αυτή ή να εγγράψουν νέα αιτιολογία. 20. Οι συμπληρωματικοί πίνακες των αξιωματικών, των οποίων οι προσφυγές κρίθηκαν βάσιμες, κυρώνονται όπως στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 ορίζεται, στη συνέχεια δε προκαλούνται οι διοικητικές πράξεις αναδρομικής απακατάστασής τους. 21. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων Επανακρίσεων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους μέσα σε δύο (2) μήνες από το τέλος των εργασιών τους 22. Προσφυγή κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Επανακρίσεων δεν επιτρέπεται. 23. Η προθεσμία για άσκηση εφέσεως και η άσκηση εφέσεως κατά των

20 ακυρωτικών αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων, αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. 24. Μετά από ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η κρίση επαναλαμβόνεται από το Συμβούλιο Επανακρίσεων, με εξαίρεση την περίπτωση που η ακυρωτική απόφαση αφορά σε κακή σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων, οπότε η κρίση επαναλαμβάνεται από την αρχή. 25. Εάν από τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού διαγραφεί δυσμενές στοιχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, που περιλαμβάνεται στην αιτιολογία δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και επαναλαμβόνεται. 26. Η κατά τα παραπάνω επανάληψη κρίσης γ(νεται από το Πρωτοβόθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, ανεξάρτητα από την έκδοση ή όχι απόφασης του Συμβουλίου Επανακρίσεων. 27. Η νέα κρίση των αξιωματικών, που επανακρίνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται από την κατάσταση που τελούν αυτοί κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης. 28. Αξιωματικός που δικαιώθηκε σε επανάληψη κρίσης ή επανάκρισης, πριν να εκδοθούν οι σχετικές με την κρίση αυτή διοικητικές πράξεις, κρίνεται στη συνέχεια, εφόσον του οφείλονται και άλλες κρίσεις λόγω κρίσης ή προαγωγής νεότερού του, με βάση τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου 29. Με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας μετά από γνωμοδότηση των ανώτατων συμβουλίων των κλάδων και εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των προέδρων και των μελών των Συμβουλίων Κρίσεων και Επανακρίσεων στις περιπτώσεις που οι πρόεδροι και τα μέλη αυτών δεν ορίζονται επακριβώς από τις διατάξεις του άρθρου 14 και του παρόντος άρθρου. Αρθρο 20 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 7 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ,ορίζεται ότι:"1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις"ο ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόμου". Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙO ΙV Προαγωγές-Αποστρατείες-τοποθετήσεις-μεταθέσεις Αρθρο 20 Προαγωγές 1. Οι προαγωγές γίνονται από τους πίνακες των προακτέων που κυρώθηκαν με προεδρικά διατάγματα, τα οποία προκαλούνται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για αξιωματικούς: α. Βαθμού Συνταγματάρχη και άνω και τους αντίστοιχους των άλλων

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167)

Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Νόμος 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις Άρθρο 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0

Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 Ν 3883/2010: Ενοπλες Δυνάμεις:Υπηρ.εξέλιξη-ιεραρχία,στρατολογία.Στρατ.Σχολές κλπ. (524996) Αρθρο 0 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου»

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου» Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3209 Κ.Δ.Π. 313/2002 Αρ. 3616, 28.6.2002 Αριθμός 313 Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16...21 Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής...21 Άρθρο 17...21 Χρόνος παραμονής στο βαθμό...21 Άρθρο 18...24 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής...

Άρθρο 16...21 Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής...21 Άρθρο 17...21 Χρόνος παραμονής στο βαθμό...21 Άρθρο 18...24 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής... Σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 ΙΕΡΑΡΧΙΑ -ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ E K Θ Ε Σ Η Της ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.20

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.20 Βαθμοί Αλλαγές v.2.20 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.20 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.19 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2010 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΚΘ. ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2010 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΚΘ. ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2010 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΚΘ ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1622, 1665 Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/81/310104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7485 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4407 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 90/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2505 της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 90 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών «Γ» «Ε», «ΣΤ», «Ζ» ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 18 Ιαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19 Βαθμοί Αλλαγές v.2.19 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.19 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.18 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τους νέους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4407/2016. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4407/2016. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4407/2016 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4407 ΦΕΚ 134/27.7.2016 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/270/364550

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/194/346836

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015"

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001/6 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική ιευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.351/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗl\1ΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4019 της 29ης ΙΟΥ ΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ Αριθμός 351 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι TίfQi Αξιωμα:nκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/121/330922

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» KEΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.) Άρθρο 1 Ίδρυση Αποστολή

Σχέδιο νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» KEΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.) Άρθρο 1 Ίδρυση Αποστολή Σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» KEΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.) Άρθρο 1 Ίδρυση Αποστολή Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4211 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 601 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2 Υπουργείο Οικονομικών 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Με Προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ (εσωτ) 3036 Φ.400/97/326210

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1 Ν.4494/2017, ΦΕΚ 165/Α/2.11.2017 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/234/337260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ από

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ από ΕΤΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994 Ε.Χ.Υ. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 3 8 ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 770 5 12 2/3 ΑΡΧ/ΚΑ 787,66 8 16 ΑΡΧ/ΚΑ 796,50 10 20 ΑΡΧ/ΚΑ 796,50 ΣΕ ΥΠΑΡΧ/ΚΑ 11 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4δ Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 3216 Φ.414.12/1/319339 ΚΟΙΝ.: Σ. 1764 Αθήνα, 26 Φεβ 16 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΤ «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ. 411 /253437/Σ. 23 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Β 1631 20130701 Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/111/316436

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1 ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩ- ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4 α ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Β1/4α ΓΕΣ/Β1/4δ,8

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας"

Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Σχέδιο Νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" Το σχέδιο νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" που υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ, καταστρώνεται σε τρεις βασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Ασφάλιση στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ και στο ΤΕΑΜ των ανακατατασσομένων οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων"

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ και στο ΤΕΑΜ των ανακατατασσομένων οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων ΘΕΜΑ: "Ασφάλιση στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ και στο ΤΕΑΜ των ανακατατασσομένων οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων" Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1911/1990 "Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/6/310117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001.01/8 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Κανονισμοί με τίτλο: "Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ (εσωτ) 3036 Φ.400/261/363220 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΦΕΚ 1488/2006 - Αριθμ.52749) Αριθμ. 52749 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1 ( ΙΜΣΠΡΟ)/4α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/250/404198 Σ.5502 Αριθµ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 311/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2845 της 24ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 311 Οι περί Υπαξιωματικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892) Page 1 of 5 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210-3744383

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι Βαθμολογική και Μισθολογική εξέλιξη (Ν.2226/1994)

Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι Βαθμολογική και Μισθολογική εξέλιξη (Ν.2226/1994) Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι (Ν.2226/1994) 3 8 Υπαρ/κας 770 5 12 2/3 Αρχ/κα 787,66 8 16 Αρχ/κα 796,50 10 20 Αρχ/κα 796,50 Προαγωγή σε Υπαρχ/κα 11 24 2/3 Ανθ/μου 813,50 14 28 Ανθ/μου 822,00 15 32 Υ/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/16/309514 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ Σ.4135 ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4γ-2ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τα Ιδρύματα αυτά είναι: (α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 33 ΤΟΥ 1990)

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 33 ΤΟΥ 1990) ΕJL Παρ. ΠΙ (I) 299 Κ.Δ.Π. 91/90 Αρ. 2505,18.5.90 Αριθμός 91 Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετησεις) Κανονισμοί του 1990, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. 1. Γεωργίου Ανωμερίτη, Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Β Αθηνών, τέως

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. 1. Γεωργίου Ανωμερίτη, Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Β Αθηνών, τέως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1. Γεωργίου Ανωμερίτη, Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Β Αθηνών, τέως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κατοίκου Αθηνών στην οδό Σίνα αρ. 38.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Πρόταση νόμου του βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε «Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού» Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος. β. Το άρθρο 5 του ν.δ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων», (Α 114). γ. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα