ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ»."

Transcript

1 ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡ ΑΓΩ ΓΗ & ΔΙΟΙ Κ Η Η ΕΡΓ Α Σ Η ΡΙ Ο Φ ΕΔΙ Α Μ Ο Τ ΚΑΙ Α Ν Α Π Σ ΤΞΗ Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΤΠ Ο Σ Η ΡΙ Ξ Η Α Π Ο Υ Α ΕΩ Ν ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ».

2 1 Εισαγωγή 4 2 Τφιστάμενη κατάσταση ύστημα παραγωγής με μεμονωμένη άλεση Σο σύστημα παραγωγής με κοινή έκθλιψη τατιστικά στοιχεία για την παραγωγή του ελαιολάδου ενάρια λειτουργίας ελαιοτριβείου ενάριο λειτουργίας 1 ½ βάρδιας ενάριο λειτουργίας ελαιουργείο μιας βάρδιας ενάριο λειτουργίας ελαιουργείου με μεμονωμένη άλεση ενάριο λειτουργίας ελαιουργείου με κοινή έκθλιψη 28 3 Διαστάσεις ποιότητας (ισχύουσα κατάσταση, οφέλη) Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς Φαρακτηριστικά ποιότητας ελαιολάδου υγκριτική ανάλυση συστημάτων παραγωγής ως προς τις διαστάσεις ποιότητας Μεθοδολογία σύγκρισης των δύο μοντέλων παραγωγής Φρόνος αναμονής ελαιοκάρπου Πληρότητα μαλακτήρων 42 4 Σεχνολογική διάσταση Βασικός εξοπλισμός ελαιουργείου Απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός ελαιουργείου για την κοινή έκθλιψη 46 5 Οικονομική διάσταση Κόστος επιπλέον εξοπλισμού Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του κοινού σωρού Νεκροί χρόνοι λόγω αδράνειας Νεκροί χρόνοι λόγω ιδιαιτεροτήτων 54

3 5.2.3 Θέσεις εργασίας για τα δύο συστήματα παραγωγής 56 6 Λοιπά θέματα Οργανωτικές αλλαγές υλλογή του δείγματος από κάθε παρτίδα Μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας της κάθε παρτίδας Οικονομική εκκαθάριση βάση των αποτελεσμάτων της μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας και των συντελεστών διόρθωσης Ανάγκες εκπαίδευσης Νομικό πλαίσιο Πιστοποίηση 68 7 Πιλοτική εφαρμογή μετάβαση σε σύστημα παραγωγής με κοινή έκθλιψη 72 8 υμπεράσματα 74

4 1 Εισαγωγ ή Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει την ανάγκη για πιο γρήγορη και αποδοτική επεξεργασία του ελαιοκάρπου. Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας στα ελαιοτριβεία. Σο ελαιοτριβείο (ελαιουργείο) αποτελεί τον κρίσιμο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας από την καλλιέργεια και συγκομιδή έως το τελικό προς κατανάλωση προϊόν. Μία από τις νέες αυτές μεθόδους επεξεργασίας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης: Η κοινή άλεση ή κοινή έκθλιψη ή κοινός σωρός ή συνεχή άλεση. Παρότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη έχουν γενική ισχύ, έχουν σαφή προσανατολισμό προς τις ιδιαιτερότητες της Ένωσης Αγροτικών υνεταιρισμών Μεραμβέλλου, και διατυπώνονται κάτω από την οπτική γωνία της εφαρμογής τους στη συγκεκριμένη ΕΑ. Επιμέρους στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει την ανάγκη δημιουργίας (ή της μετατροπής του συστήματος παραγωγής του ελαιοτριβείου), και να προτείνει πλαίσιο δημιουργίας και σε διακριτό κεφάλαιο ένα σύστημα μετάβασης από ελαιουργείο άλεσης ανά παραγωγό σε ελαιουργείο κοινής άλεσης. Η ανάγκη της μετατροπής εξετάζεται ως προς την εναλλακτική λύση της λειτουργίας (ολικής ή μερικής) του ελαιοτριβείο με άλεση ανά παρτίδες. Για το λόγο αυτό, σημαντικό μέρος της μελέτης αφιερώνεται στη σύγκριση των δύο μοντέλων παραγωγής (άλεση ανά παραγωγό / παρτίδες και κοινή άλεση). το κάθε μοντέλο ορίζονται ορισμένες ποιοτικές παράμετροι για την καλύτερη ανάλυση των δύο μεθόδων. Αρχικά, αναφέρεται η υφιστάμενη κατάσταση και περιγράφονται τα δύο συστήματα παραγωγής, τα οποία αποτελούν και τις εναλλακτικές της κύριας απόφασης της ΕΑ που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Σα επόμενα κεφάλαια πραγματεύονται τη σύγκριση των δύο εναλλακτικών επί τη βάση διαφόρων παραμέτρων (π.χ. νομικό πλαίσιο, διαφορές που προκύπτουν στην ποιότητα του προϊόντος, οικονομικά πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, διαχειριστικές ανάγκες). ε κάθε κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις διαφορές των δύο συστημάτων παραγωγής, ενώ τα κοινά τους σημεία αναφέρονται κατά περίπτωση και ακροθιγώς. Πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνει σαφές

5 πως το σύστημα παραγωγής που εφαρμόζει το ελαιουργείου (μεμονωμένη ή κοινή άλεση) επηρεάζει μόνο ένα κομμάτι της συνολικής διαδικασίας, η οποία βέβαια είναι πολύ ευρύτερη και σύνθετη (περιλαμβάνει από την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου, τα λιπάσματα, τις διαδικασίες συγκομιδής κ.α.). Ψστόσο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, ακόμα και μεμονωμένες μετατροπές στο σύστημα παραγωγής του ελαιουργείου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και να έχουν υπολογίσιμες οικονομικές επιπτώσεις στην ΕΑ. Για την τεκμηριωμένη σύγκριση των εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής, ακολουθήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης. Δημιουργηθήκανε τα αντίστοιχα μοντέλα συστημάτων παραγωγής, επικεντρωμένα στις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στα συστήματα της άλεσης ανά παραγωγό και της κοινής άλεσης και υλοποιηθήκανε σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Για τα πειράματα χρησιμοποιηθήκαν δεδομένα που καλύπτουν διάφορα σενάρια και εναλλακτικές τιμές παραμέτρων, ώστε τα συμπεράσματα που προκύπτουν να έχουν ένα ρεαλιστικό εύρος εφαρμογής (απαλλαγμένο από δύσκαμπτες παραδοχές) και η υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων της διοίκησης της ΕΑ να είναι πληρέστερη. Ενδεικτικά, τα σενάρια αυτά καλύπτουν διαφορετικά πλήθη και πυκνότητες αφίξεων των παραγωγών και διαφορετικά ωράρια λειτουργίας του ελαιοτριβείου. Αναλυτικότερα οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται κάθε φορά παρουσιάζονται στην αντίστοιχη παράγραφο. την μελέτη παρουσιάζονται τρία συστήματα: α) ύστημα μεμονωμένης άλεσης (ανά παρτίδα παραγωγού), β) ύστημα κοινής άλεσης και γ) Τβριδικό σύστημα (Μεικτή παραγωγή άλεση ανά παραγωγό και κοινή άλεση). Για το κάθε ένα από αυτά τα συστήματα μελετάται η λειτουργία του συστήματος από την παραλαβή μέχρι την παράδοση του έτοιμου προϊόντος. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα κάθε διαδικασίας, παραλαβή-παραγωγήδιαχείριση, και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη λειτουργία τους. Όσο αφορά στην ποιοτική ανάλυση των συστημάτων και στην εκτίμηση των προϋποθέσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης και των συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες του χώρου.

6 2 Τ φιστάμ εν η κατάσταση 2.1 ύστημα παραγωγής με μεμονωμένη άλεση Σο σύστημα αυτό είναι το σύστημα που επικρατεί στην πλειοψηφία των ελαιουργείων. Μάλιστα, για τα μη-συνεταιριστικά ελαιουργεία ίσως είναι η μόνη δυνατή επιλογή παραγωγής. Προβλέπει την εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού ξεχωριστά, δηλαδή, τη μεμονωμένη άλεση της συγκομιδής του και την απόδοση του ελαιολάδου που προκύπτει από αυτήν την άλεση στον παραγωγό (μετά την παρακράτηση βεβαίως των ελαιουργικών δικαιωμάτων). την παρούσα μελέτη, θα αναφερόμαστε σε αυτήν με τους ταυτόσημους όρους «μεμονωμένη άλεση», «άλεση ανά παραγωγό», και «άλεση ανά παρτίδες». Η διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία γραμμές παραγωγής, όμοιες μεταξύ τους. Ανάλογα με τους παραγωγούς και την ποσότητα ελαιοκάρπου που έχει συγκεντρωθεί τίθεται σε λειτουργία η μία, ή περισσότερες γραμμές παραγωγής. Εφιστούμε την προσοχή στις διαδικασίες παραλαβής, καθώς σε αυτό το κομμάτι εντοπίζονται οι κυριότερες διαφορές από το σύστημα παραγωγής με κοινή έκθλιψη. Οι παραγωγοί φέρνουν την συγκομιδή τους στο ελαιοτριβείο. Η συγκομιδή αυτή μπορεί να είναι ημερήσια είτε συγκομιδή περισσότερων ημερών, καθώς επίσης μπορεί να είναι η μοναδική που θα φέρει ο παραγωγός ή να προστίθεται σε παλαιότερη. Σα σακιά με τον ελαιόκαρπο ξεφορτώνονται και συγκεντρώνονται στο χώρο παραλαβής (αποθήκη) του ελαιουργείου σε ξεχωριστό χώρο για κάθε παραγωγό. Η αποθήκη του ελαιοτριβείου είναι ένας ανοιχτός χώρος, όπου τα σακιά μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω από το άλλο. Σα σακιά όμως τοποθετούνται κατά προτίμηση το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να μην αναπτυχθεί πίεση και θερμοκρασία και αλλοιωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όταν ο παραγωγός θεωρήσει πως έχει συγκεντρώσει ικανοποιητική ποσότητα καρπού, μπορεί να είναι η συγκομιδή μιας ημέρας ή και περισσότερων, ζητά να πάρει σειρά προτεραιότητας για να προχωρήσει στην άλεση του καρπού. υνήθης πρακτική είναι μόλις ο παραγωγός φέρει την πρώτη συγκομιδή στο ελαιοτριβείο, να κλείνει

7 ραντεβού για την άλεση του καρπού. Λόγω της αναμονής, έχει την ευκαιρία να φέρει και επιπλέον ποσότητες μέχρι να έρθει η σειρά του χωρίς να χρειάζεται να ξανακλείσει ραντεβού. ημειώνουμε πως ο ελαιόκαρπος παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες για όλο το χρονικό διάστημα της αναμονής, το οποίο συνήθως ξεπερνά το χρονικό όριο το οποίο ισχύει για την αλλοίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Σα σακιά με τον ελαιόκαρπο μετρούνται και σημαίνονται με τον όνομα του παραγωγού. Άφιξη παραγωγών - Ξεφόρτωμα Καταμέτρηση - ήμανση Γράφημα 2-1 Διαδικασίες παραλαβής για την περίπτωση της άλεσης ανά παραγωγό. Τπάλληλοι της ένωσης (ή εναλλακτικά οι ίδιοι οι παραγωγοί) αδειάζουν τα σακιά με τον ελαιόκαρπο της κάθε παρτίδας στις χοάνες υποδοχής, στην αρχή της γραμμής παραγωγής. Από εκεί και μέσω του συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας, ο ελαιόκαρπος οδηγείται σ ένα ατέρμονα κοχλία ή σ ένα ειδικό πλαστικό ιμάντα, επί του οποίου έχουν συγκολληθεί με βουλκάνισμα, τακούνια που μεταφέρουν τις ελιές στο αποφυλλωτήριο. Οι ελιές πέφτουν σε μια σκαφίδα που κινείται παλινδομικά. Η παλινδομική κίνηση της σκαφίδας, επιτυγχάνει τη μεταφορά και αναπήδηση των ελιών με αποτέλεσμα την ευκολότερη αποκάκρυνση των φύλλων και τυχόν μικρών κλαδιών που περιέχονται μέσα στα τσουβάλια. Οι ελιές μετά την αποφύλλωση τους, πέφτουν σε μια λεκάνη ειδικά διαμορφωμένη, όπου πλένονται (ραντίζονται) με πίεση νερού. Οι ελιές μαζί με το νερό οδηγούνται σε μια ανηφορική διαδρομή με αποτέλεσμα στο χώρο της λεκάνης να παραμένουν πέτρες,

8 λάσπες, άμμος, χώμα, μεταλλικά αντικείμενα και ότι άλλο ανεπιθύμητο σώμα. τη συνέχεια, οι ελιές μαζί με το νερό διανύουν μια μεγάλη διαδρομή στο πλυντήριο όπου πλένονται, για να καταλήξουν στεγνές σε κοχλιωτό αναβατόριο. Για το ζύγισμα χρησιμοποιείται ένα σύστημα δύο λεκανών, τοποθετημένες η μία πάνω από την άλλη, οι οποίες με ένα μηχανισμό ανοίγουν από κάτω. Σο ζύγισμα πραγματοποιείται στην δεύτερη λεκάνη (την κάτω) η οποία έχει αισθητήρες ρυθμισμένους να αντέχουν συγκεκριμένο βάρος (π.χ. 50 κιλών). Ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται με αυτόματη τροφοδοσία και πέφτει από την πρώτη στη δεύτερη λεκάνη. Μόλις η δεύτερη λεκάνη γεμίσει με βάρος 50 κιλών η πρώτη κλείνει για να σταματήσει να πέφτει ελαιόκαρπος. Ο ελαιόκαρπος που έχει συγκεντρωθεί στη δεύτερη λεκάνη καταλήγει σε μία ταινία μεταφοράς καθώς η λεκάνη ανοίγει. Μόλις αδειάσει η δεύτερη λεκάνη κλείνει και ανοίγει ξανά η πρώτη για να πέσει ελαιόκαρπος στη δεύτερη. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ζυγιστεί ο ελαιόκαρπος όλης της παρτίδας. το τέλος του πλυντηρίου, οι ελιές πέφτουν σε μια χοάνη ενός αναβατορίου, όπου ένας ατέρμονας κοχλίας, τις μεταφέρει στον σπαστήρα. τη συνέχεια, οι ελιές πέφτουν σε μια χοάνη ενός αναβατορίου, όπου ένας ατέρμονας κοχλίας, τις μεταφέρει στον σπαστήρα. Η έκθλιψη των ελιών πραγματοποιείται σ ένα οριζόντιο σπαστήρα. Εδώ αλέθονται οι ελίες και προκύπτει η ελαιοζύμη. Σο περιστρεφόμενο του διάφραγμα (κόσκινο), του εξασφαλίζει τη μεγάλη απόδοση και την άριστη ποιότητα της ελαιοζύμης. Σο επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η μάλαξη της ζύμης στους μαλακτήρες. Οι μαλακτήρες είναι δεξαμενές με διπλά τοιχώματα μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό. το εσωτερικό των μαλακτήρων περιστρέφονται πτερύγια με τα οποία επιτυγχάνεται η θερμομάλαξη της ελαιοζύμης. Η διαδικασία της θερμομάλαξης βοηθάει στο διαχωρισμό του ελαιόλαδου στα επόμενα στάδια. Η ελαιοζύμη αναδεύεται σε θερμαινόμενη ανοξείδωτη λεκάνη, για καλύτερο διαχωρισμό, βέλτιστη ποιότητα και μεγαλύτερη απόδοση λαδιού. Η ελαιοζύμη αναδεύεται στο μαλακτήρα έτσι που να μεταφέρεται διανεμόμενη ομοιόμορφα στα θερμαινόμενα τοιχώματα του θερμομαλακτήρα. Με διάφορα όργανα, έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε την ποσότητα και την θερμοκρασία του νερού, ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη ποιότητα λαδιού. Η θερμοκρασία και η πληρότητα του μαλακτήρα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Όταν οι μαλακτήρες

9 είναι γεμάτοι, η ανάδευση είναι ομοιόμορφη, οπότε και η ελαιοζύμη δέχεται ομοιόμορφα ίδιες θερμοκρασίες. Η χωρητικότητα των μαλακτήρων αποτελεί δείκτη δυναμικότητας για ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. Σο μέγεθος της παρτίδας του ελαιόκαρπου είναι αυτό που θα καθορίσει την πλήρωση των σκαφών με ελαιοζύμη, επομένως και τη δυναμικότητα παραγωγής για τη συγκεκριμένη παρτίδα. Η μέση δυναμικότητα για τη διαδικασία παραγωγής σε παρτίδες ανά παραγωγό έχει υπολογιστεί εμπειρικά στο 60% (το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ακριβέστερα μέσα από τις προσομοιώσεις των επόμενων ενοτήτων) της μέγιστης δυναμικότητας παραγωγής. Δηλαδή, οι μαλακτήρες περιστρέφονται έχοντας μειωμένη αποδοτικότητα προσεγγιστικά κατά 40%. Μετά το πέρας της μάλαξης ο μαλακτήρας ξεπλένεται με καθαρό νερό, ώστε τα υπολείμματα της ελαιοζύμης, άρα και το ελαιόλαδο που αυτός περιέχει, να πιστωθεί στον παραγωγό της συγκεκριμένης παρτίδας ελαιόκαρπου και όχι στον επόμενο. Η αντλία τύπου mono τροφοδοτεί την ελαιοζύμη από το μαλακτήρα στο φυγοκεντρικό μηχάνημα (Decanter). Τπάρχουν δύο τύποι decanter, δύο φάσεων (διφασικός) και τριών φάσεων (τριφασικός). Υυγοκεντρικός 3 φάσεων: H ελαιοζύμη διαχωρίζεται από το ένα μέρος της συσκευής σε λάδι και νερό σε ανεξάρτητες εξαγωγές και από το άλλο μέρος εξάγεται ο πυρήνας. Υυγοκεντρικός 2 φάσεων (οικολογικό): O διαχωρισμός γίνεται σε λάδι και σε πυρήνα χωρίς βοηθητικό νερό. Τπάρχουν δηλαδή δύο έξοδοι, από τη μία βγαίνει το ελαιόλαδο και στην δεύτερη έξοδο βγαίνει ο ελαιοπυρήνας αναμεµειγµένος μαζί µε τα υδατικά απόβλητα (τον κατσίγαρο). την παρούσα μελέτη, όταν αναφερόμαστε στο ντεκάτερ, εννοούμε το ντεκάτερ τριφασικού τύπου. Η ελαιοζύμη οδηγείται με τη βοήθεια αντλίας στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. το εσωτερικό της συσκευής περιστρέφονται δίσκοι µε μεγάλη ταχύτητα και έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του ελαιολάδου. Όταν αρχίσει να γίνεται ο διαχωρισμός του λαδιού στο εσωτερικό τύμπανο, απαιτείται η χρήση μικρής ποσότητας ζεστού νερού χαμηλής θερμοκρασίας 35 oc, που είναι αναγκαία για την παραγωγή πλούσιου σε άρωμα και χαμηλής περιεκτικότητας σε οξέα λάδι. Σο ζεστό νερό βοηθάει στον καλύτερο διαχωρισμό του ελαιολάδου. Όσο καλύτερα και ομοιόμορφα αναδεύεται

10 η ζύμη, τόσο περισσότερο λάδι μπορεί να αποδώσει το DECANTER. Αν η ανάδευση δεν γίνει σωστά τότε παραμένει περισσότερο λάδι στον πυρήνα. Σροφοδοσία Αποφύλλωση: απομακρύνονται φύλλα και κλαδάκια Πλυντήριο: απομακρύνονται πετρες και λάσπες Ζύγισμα ελαιοκάρπου παστήρας: αλέθονται οι ελιές, σπάει το κουκούτσι και προκύπτει η ελαιοζύμη Μάλλαξη: ανάδευση της ελαιοζύμης σε θερμενόμενη λεκάνη Decanter: διαχωρισμός ελαιοζύμης σε ελαιόλαδο, υδατικά απόβλητα και ελαιοπυρήνα. Διαχωρισμός: τελική διάγαυση ελαιόλαδου (απόμακρυνση ανεπιθύμητων προσμίξεων) Γράφημα 2-2 Διαδικασίες παραγωγής στο σύστημα άλεσης ανά παραγωγό.

11 Εκτός από το ελαιόλαδο, από άλλο σημείο του decanter εξάγονται υδατικά απόβλητα (κατσίγαρος) και από μια τρίτη έξοδο βγαίνει ο ελαιοπυρήνας (σπασμένα κουκούτσια και σάρκα από την ελαιοζύµη). Ο τελευταίος αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό και μεταφέρεται αργότερα στο πυρηνελαιουργείο για την παραλαβή του υπολειπόμενου ελαίου (πυρηνελαίου), ενώ προκύπτει και πυρηνόξυλο. Μετά από το φυγοκεντρικό, το λάδι περνάει από ένα δονητικό φίλτρο και αποθηκεύεται. Με μια αντλία μεταφέρεται στον ελαιοδιαχωριστήρα όπου γίνεται ο διαχωρισμός. Ο διαχωριστήρας λέγεται και κάθετος φυγοκεντρικός διαχωριστήρας και περιέχει στο εσωτερικό του δίσκους που περιστρέφονται µε μεγάλη ταχύτητα. Εκεί γίνεται η τελική διαύγαση του ελαιολάδου (απαλλαγή από ανεπιθύμητες προσμίξεις). Εισάγεται ζεστό νερό, το οποίο βοηθάει στον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων προσμίξεων, καθώς οι τελευταίες φεύγουν από το λάδι και πηγαίνουν στην υδατική φάση. Έτσι, εκτός από το ελαιόλαδο, παράγονται και υδατικά απόβλητα (κατσίγαρος). Σο τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό καθώς η διάρκεια της μάλαξης της ελαιοζύμης και η θερμοκρασία του νερού που θα χρησιμοποιηθεί, θα επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που θα παραχθεί. Η θέρμανση της ελαιοζύμης που περιστρέφεται διευκολύνει την έξοδο του ελαιολάδου από τα φυτικά κύτταρα. Πάνω στους ελαιομαλακτήρες πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν αυτόματοι θερμοστάτες, ώστε η θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους C. Η αύξηση της θερμοκρασίας καταστρέφει τα πτητικά συστατικά του ελαιολάδου, με αποτέλεσμα το λάδι να χάνει τα αρωματικά χαρακτηριστικά του, να αυξάνεται η οξύτητά του και να αποκτά ένα κοκκινωπό χρώμα. Καταγράφονται ωστόσο και περιπτώσεις, στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία, εφόσον δεν το απαιτήσει ο ιδιοκτήτης του «αλεστού καρπού», οι θερμοκρασίες να ανέρχονται συχνά στους C. Μετά το πέρας της παραγωγής, το ελαιόλαδο ζυγίζεται, γίνεται έλεγχος της ποιότητας, μετράται η οξύτητά του και στη συνέχεια αποθηκεύεται. Τπάρχουν δύο σιλό όπου αποθηκεύεται το ελαιόλαδο ανάλογα με την ποιότητά του. Από την αρχική ποσότητα του ελαιόκαρπου και το τελικό προϊόν που παράχθηκε μπορεί να υπολογιστεί η ελαιοπεριεκτικότητα της κάθε παρτίδας. Ο ελαιουργός υπολογίζει το δικαίωμά του επί του τελικού προϊόντος και γίνεται η οικονομική εκκαθάριση. Ο παραγωγός μπορεί να

12 πάρει το ελαιόλαδό του ή να το αφήσει στις αποθήκες του ελαιοτριβείου από όπου θα προωθηθεί στην αγορά. Έλεγχος ποιότητας ελαιόλαδου Ζύγισμα Αποθήκευση Οικονομική εκκαθάριση Γράφημα 2-3 Διαδικασίες διαχείρισης στην περίπτωση της παραγωγής με άλεση ανά παραγωγό

13 Εικόνα 1 Ιμάντας τροφοδοσίας. Διακρίνεται στο κάτω μέρος η χοάνη παραλαβής Εικόνα 2 Ο σφυρόμυλος (σπαστήρας) στη γραμμή παραγωγής. Εικόνα 3 τιγμιότυπο από τη μάλαξη της ελαιοζύμης Εικόνα 4 Σο ελαιόλαδο στην έξοδο του διαχωριστήρα 2.2 Σο σύστημα παραγωγής με κοινή έκθλιψη Σα ιδιαίτερα υψηλά κόστη παραγωγής και η αυξημένη ζήτηση του ελαιόλαδου δημιουργεί την ανάγκη για πιο γρήγορη και αποδοτική επεξεργασία του ελαιοκάρπου ώστε το κάθε ελαιοτριβείο να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους ελαιοπαραγωγούς σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Η κοινή έκθλιψη προσφέρει σαν σύστημα παραγωγής μία τέτοια δυνατότητα. τη κοινή έκθλιψη, ο ελαιόκαρπος πολλών διαφορετικών παραγωγών επεξεργάζεται ταυτόχρονα. Δηλαδή συγκεντρώνεται ο ελαιόκαρπος και αφού ζυγιστεί, αποθηκεύεται

14 και αναμειγνύεται με καρπό διαφορετικών παρτίδων. Έτσι το ελαιόλαδο που θα προκύψει αποτελείται από καρπό πολλών παραγωγών. Η κοινή έκθλιψη επομένως είναι ένα μοντέλο παραγωγής που μεταβάλει ουσιαστικά μόνο τις διαδικασίες παραλαβής, ωστόσο έχει επιπτώσεις σε πολύ μεγαλύτερο εύρος. Καλείται και «κοινός σωρός», λόγω του μη-διαχωρίσιμου αποθηκευτικού χώρου όπου καταλήγουν οι συγκομιδές διαφορετικών παραγωγών ή «συνεχή άλεση» γιατί επιφέρει μία συνεχή λειτουργία της γραμμής παραγωγής. Σο γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις εκτός από την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Ο ελαιόκαρπος επεξεργάζεται άμεσα μετά τη συγκομιδή του και δεν αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του, ενώ σε άλεση ωθούνται καρποί με κοινά χαρακτηριστικά. Εκτός από το ζύγισμα της κάθε παρτίδας που πραγματοποιείται πριν την αποθήκευση, ελέγχεται και η ποιότητα του καρπού και η ελαιοπεριεκτικότητα του. την κοινή έκθλιψη σε αντίθεση με τη μεμονωμένη, ο ελαιόκαρπος προς επεξεργασία αποτελείται από παρτίδες διαφορετικών παραγωγών. Δηλαδή οι παρτίδες επεξεργάζονται ξεχωριστά μόνο στο στάδιο της παραλαβής, ενώ στο στάδιο της παραγωγής αναμιγνύεται ο ελαιόκαρπος πολλών παρτίδων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όπως προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα, αλλά και από εμπειρικές παρατηρήσεις, η συγκομιδή κάθε ημέρας οδηγείται κατευθείαν στην παραγωγή η οποία πραγματοποιείται εντός 24 ωρών. Οι διαδικασίες, παραλαβή παραγωγή διαχείριση, σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνουν διαφορετικά στάδια, για την καλύτερη ανάλυση του συστήματος. Εδώ ως παραλαβή θεωρούνται τα στάδια όπου η κάθε παρτίδα επεξεργάζεται μόνη της και ως παραγωγή τα στάδια όπου συμμετέχουν πολλές παρτίδες. Ενώ στη διαχείριση υπάρχουν επιπλέον στάδια που βοηθούν στην οικονομική εκκαθάριση. το μοντέλο παραγωγής έκθλιψης ανά παρτίδες, με την άφιξη του παραγωγού στο ελαιοτριβείο τα σακιά με τον ελαιόκαρπο ξεφορτώνονται, συγκεντρώνονται στο χώρο παραλαβής και σημαίνονται. τον παρόν μοντέλο, αν δεν υπάρχει άλλος παραγωγός στη ουρά αναμονής τότε ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται κατευθείαν στην χοάνη της αυτόματης τροφοδοσίας για να ξεκινήσει η επεξεργασία του. Διαφορετικά ο παραγωγός μπαίνει στην ουρά αναμονής και περιμένει να έρθει η σειρά του. Τπάλληλοι της ένωσης (ή εναλλακτικά οι ίδιοι οι παραγωγοί) αδειάζουν τα σακιά με τον ελαιόκαρπο της κάθε

15 παρτίδας στις χοάνες υποδοχής, στην αρχή της γραμμής παραγωγής. Από εκεί και μέσω του συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας, ο ελαιόκαρπος οδηγείται σ ένα ατέρμονα κοχλία ή σ ένα ειδικό πλαστικό ιμάντα, επί του οποίου έχουν συγκολληθεί με βουλκάνισμα, τακούνια που μεταφέρουν τις ελιές στο αποφυλλωτήριο. Μαζικές αφίξεις των παραγωγών είναι πιθανό να προκαλέσουν συνωστισμό στην παραλαβή του ελαιοκάρπου και ο χρόνος αναμονής των παραγωγών στο ελαιοτριβείο να είναι αυξημένος. Η παράμετρος αυτή, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει στην αποδοχή του συστήματος από τους παραγωγούς μελετάται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και τη μη κωλυσιεργία της γραμμής λόγω μη-τεχνολογικών παραγόντων, προτείνεται η μονόδρομη κυκλική πορεία των οχημάτων τους κατά το ξεφόρτωμα του ελαιοκάρπου, ώστε η έξοδός τους να μην εμποδίζει την είσοδο στον επόμενο παραγωγό. ημειώνεται πως οι διαδικασίες της παραλαβής είναι το κομμάτι που ουσιαστικά διαφοροποιεί τα μοντέλα που συγκρίνουμε σε αυτή τη μελέτη. Οι ελιές πέφτουν σε μια σκαφίδα που κινείται παλινδομικά. Η παλινδομική κίνηση της σκαφίδας, επιτυγχάνει τη μεταφορά και αναπήδηση των ελιών με αποτέλεσμα την ευκολότερη αποκάκρυνση των φύλλων και τυχόν μικρών κλαδιών που περιέχονται μέσα στα τσουβάλια. Αφού ο ελαιόκαρπος έχει αποφυλλωθεί, προωθείται στο σύστημα ζυγίσματος και ο μηχανικός δειγματολήπτης συλλέγει το δείγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας. υνίσταται ο δειγματολήπτης να διαθέτει ρύθμιση για την προσαρμογή του ρυθμού συλλογής του δείγματος (ενδεικτικά το 1/1000 της παρτίδας του κάθε παραγωγού). Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει με ποτενσιόμετρο. Η ρύθμιση γίνεται ώστε το δείγμα που συλλέγεται να είναι αντιπροσωπευτικό της παρτίδας και επιπλέον γιατί αφενός δείγμα μεγαλύτερο των 2-3 κιλών δεν είναι χρήσιμο, καθώς οι μηχανές μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας χρειάζονται ορισμένα γραμμάρια καρπού για να λειτουργήσουν, και αφετέρου γιατί η αφαίρεση μεγαλύτερων ποσοτήτων ως δείγμα από τη συγκομιδή των παραγωγών ενδέχεται να προκαταβάλει αρνητικά τους παραγωγούς.

16 Άφιξη παραγωγών Ξεφόρτωμα ελαιοκάρπου Αποφύλλωση: απομακρύνονται φύλλα και κλαδάκια υλλέγεται το δείγμα Ζυγίζεται ο ελαιόκαρπος Οι παραγωγοί κρατούν αντίγραφο του ζυγολογίου για τον καρπό που παρέδωσαν. Ο ελαιόκαρπος αποθηκεύεται σε σιλό Γράφημα 2-4 Διαδικασίες παραλαβής σύμφωνα με το μοντέλο παραγωγής της κοινής έκθλιψης Η διαδικασία της μέτρησης είναι αρκετά απλή: ο ελαιόκαρπος πέφτει σε σφυρόμυλο όπου μετατρέπεται σε ομοιογενή πολτό. τη συνέχεια ο πολτός αλείφεται με μια σπάτουλα σε ένα δίσκο ο οποίος τοποθετείται στο μηχάνημα προσδιορισμού της ελαιοπεριεκτικότητας. τη συνέχεια το μηχάνημα μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας ρίχνει υπεριώδη ακτίνα σε διάφορα σημεία πάνω στην ελαιόμαζα και ανάλογα με το βαθμό αντανάκλασης προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε λάδι και την υγρασία. Η αξιοπιστία αυτών των μεθόδων έχει αποδειχθεί αρκετά μεγάλη, ποικίλει όμως ανάλογα με την

17 εταιρεία προμηθευτή του μηχανήματος. Με τη μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας ο παραγωγός γνωρίζει την ποσότητα του ελαιόλαδου που θα παραχθεί. Έτσι, δεν χρειάζεται να περιμένει το πέρας της έκθλιψης του καρπού που παρέδωσε. Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία τέτοιων μηχανημάτων επιτρέπουν πλέον και τη μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου, με βάση την ανάλυση του δείγματος. Σο ζύγισμα γίνεται και πάλι με ένα σύστημα δύο λεκανών, τοποθετημένες η μία πάνω από την άλλη, οι οποίες με ένα μηχανισμό ανοίγουν από κάτω. Σο ζύγισμα πραγματοποιείται στην δεύτερη λεκάνη (την κάτω) η οποία έχει αισθητήρες ρυθμισμένους να αντέχουν συγκεκριμένο βάρος (π.χ. 50 κιλών). Ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται με αυτόματη τροφοδοσία και πέφτει από την πρώτη στη δεύτερη λεκάνη. Μόλις η δεύτερη λεκάνη γεμίσει με βάρος 50 κιλών η πρώτη κλείνει για να σταματήσει να πέφτει ελαιόκαρπος. Ο ελαιόκαρπος που έχει συγκεντρωθεί στη δεύτερη λεκάνη καταλήγει σε μία ταινία μεταφοράς, η οποία οδηγεί στο σιλό προσωρινής αποθήκευσης, καθώς η λεκάνη ανοίγει. Μόλις αδειάσει η δεύτερη λεκάνη κλείνει και ανοίγει ξανά η πρώτη για να πέσει ελαιόκαρπος στη δεύτερη. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ζυγιστεί ο ελαιόκαρπος όλης της παρτίδας. Μόλις ζυγιστεί ολόκληρη η παρτίδα εκτός από την αναγραφή του ονόματος του παραγωγού αποδίδεται και ένας κωδικός στην παρτίδα, ο αριθμός ζυγολογίου. Ο παραγωγός παραλαμβάνει το ζυγολόγιο του, το οποίο προτείνεται να είναι ανώνυμο (να συνδέεται μέσω ενός κωδικού ή γραμμωτού κώδικα) ώστε αφενός να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του μοντέλου και αφετέρου να ενισχύονται τα κίνητρα υιοθέτησης του μοντέλου από τους παραγωγούς. Ο ελαιόκαρπος μόλις ζυγιστεί, με αυτόματη τροφοδοσία οδηγείται σε σιλό προσωρινής αποθήκευσης που θα τροφοδοτήσει τη γραμμή παραγωγής. ε αυτήν την περίπτωση έχει προστεθεί ταινία για την μεταφορά του ελαιοκάρπου από το σιλό στο πλυντήριο. Εναλλακτικά, αν η αποθήκευση του καρπού γίνεται σε παλέτες, η τροφοδοσία της γραμμή παραγωγής γίνεται με μηχανισμούς ανατροπής των παλετών και άδειασμα τους. Η δεύτερη επιπλέον αυτόματη τροφοδοσία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του πλυμένου πλέον ελαιοκάρπου στο σπαστήρα. Για τα υπόλοιπα μηχανήματα (παστήρας, Μαλακτήρες, Αντλία MONO, Decanter και Διαχωρηστήρας) οι λειτουργίες παραμένουν πανομοιότυπες με αυτές του μοντέλου παραγωγής με έκθλιψη ανά παρτίδες.

18 Ουσιαστική διαφορά σε αυτήν την περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι σε κάθε μαλακτήρα δε μπαίνει ελαιόκαρπος μόνο μίας παρτίδας αλλά διαφορετικών, μέχρι ο μαλακτήρας να γεμίσει. Έτσι οι μαλακτήρες δουλεύουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους και η μέση δυναμικότητα παραγωγής φτάνει πλέον στο 88% (όπως υπολογίζεται από τα Οι διαδικασίες παραγωγής δεν διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τη δομή τους ανάμεσα στα δύο συστήματα (μεμονωμένη και κοινή έκθλιψη), αν εξαιρέσουμε την αυτόματη τροφοδοσία η οποία γίνεται με μεταφορική ταινία από το σιλό. Ψστόσο διαφέρουν ως προς την απόδοση (βλ, επόμενα κεφάλαια) πειραματικά αποτελέσματα) της μέγιστης δυναμικότητας παραγωγής. ημειώνουμε πως η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του κάθε μαλακτήρα υποδεικνύεται από τη ρύθμιση του φλοτέρ πλήρωσης της σκάφης. Επιπλέον, μαρτυρίες ελαιουργών κάνουν λόγο για καλύτερη μάλαξη της ζύμης όταν η σκάφη είναι γεμάτη, με υπολογίσιμα οφέλη στην απόδοση σε ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ξέπλυμα των σκαφών μετά τη μάλαξη, καθώς το ελαιόλαδο που θα προκύψει έχει προϋπολογιστεί. Έτσι, οι μαλακτήρες λειτουργούν αδιάκοπα. Η πλήρωση και η προώθηση της ελαιοζύμης μπορεί πλέον να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρομηχανικών φλοτέρ, μειώνοντας τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής, άρα και το κόστος παραγωγής. Η μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας γίνεται, την ίδια ημέρα, αποκλειστικά από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, οποίος είναι εκπαιδευμένος στη χρήση του μηχανήματος μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας και έχει και τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο υπεύθυνος μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας δεν γνωρίζει τον ελαιοπαραγωγό της παρτίδας που εξετάζει καθώς η κάθε παρτίδα και το δείγμα της έχει σημειωθεί με έναν κωδικό. Αυτό γίνεται για να διαφυλάσσεται η διαφάνεια της διαδικασίας και να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

19 Η μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας μπορεί να γίνει και από τον υπεύθυνο της γραμμής παραγωγής με την ανάλογη εκπαίδευση. ε αυτήν την περίπτωση η μέτρηση μπορεί να γίνεται είτε το πρωί της επόμενης μέρας από τη συλλογή των δειγμάτων, πριν ξεκινήσει να δουλεύει η γραμμή παραγωγής, είτε το βράδυ της ίδιας μέρας αφού σταματήσει να δουλεύει η γραμμή και μέχρι να κλείσει το ελαιοτριβείο. ημειώνεται πως η παρουσία των παραγωγών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων δεν ενδείκνυται καθώς το ενδεχόμενο των οχλήσεων θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαδικασίας. Εικόνα 5 Φώρος παραλαβής σε ελαιουργείο κοινής έκθλιψης Εικόνα 6 Μηχανικός δειγματολήπτης που οδηγεί αυτόματα το δείγμα στο εργαστήριο μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας Εικόνα 7 υγκέντρωση ελαιοκάρπου στο σιλό Εικόνα 8 Η ειδική βάση του μηχανήματος μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας γεμίζεται με ελαιοζύμη

20 υλλογή δειγμάτων της ημέρας Διασφάλιση ανωνυμίας. το κάθε δείγμα αποδίδεται κωδικός εκτός από το όνομα του παραγωγού. Αυτό γίνεται ώστε όταν μετράται η ελαιοπεριεκτικότητα να μην είναι γνωστή η ταυτότητα του παραγωγού. Μέρος του δείγματος τοποθετείται στο σπαστήρα. Ειδική βάση με ελαιοζύμη τοποθετείται στον μηχάνημα μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας Σο δείγμα αναλύεται με τη μέθοδο φασματοσκόπησης Διόρθωση συντελεστών, στην περίπτωση που η ποσότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου δεν είναι η ίδια με αυτό που θα έπρεπε να προκύψει σύμφωνα με την ελαιοπεριεκτικότητα και την αρχική ποσότητα ελαιοκάρπου Σα αποτελέσματα ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα σε πίνακα, όχι ονομαστικά άλλά σύμφωνα με τον αριθμό ζυγολογίου. Έτσι την επόμενη μέρα ο κάθε παραγωγός ενημερώνεται για την παραγωγή της προηγούμενης μέρας. Γράφημα 2-5 Διαδικασία μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας

21 2.3 τατιστικά στοιχεία για την παραγωγή του ελαιολάδου Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην παραγωγή ελαιολάδου παγκοσμίως. Οι δύο πρώτες είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Επιπλέον, το ελαιόλαδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα. Αρκετοί μικρό-παραγωγοί ελαιολάδου καλλιεργούν ελιές και παράγουν ελαιόλαδο για προσωπική τους κατανάλωση ενώ παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικό μέρος του ελληνικού ελαιόλαδου εξάγεται στο εξωτερικό, κυρίως σε χύμα - μη συσκευασμένη μορφή. Η κατανάλωση ελαιολάδου τόσο στις χώρες της Ε.Ε., όσο και παγκοσμίως παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μεγάλος, ενώ το μέγεθος και η δομή τους παρουσιάζει ανομοιογένεια. Εκτός των επιχειρήσεων, στον κλάδο δραστηριοποιείται και σημαντικός αριθμός αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών. την Ισπανία καλλιεργούνται 4,7 εκατομμύρια στρέμματα ελαιόδεντρων γεγονός που την κατατάσσει στην κορυφή της παραγωγής και εξαγωγής ελαιολάδου στον κόσμο (30%). Αν και οι ισπανικές ελαιοκομικές εκτάσεις έχουν σταθερή μείωση από τη δεκαετία ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΦΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ /MarketAugustSeptember08.pdf /MarketMarch08.pdf του 1960, νέες φυτεύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει την τάση, ιδίως στην περιοχή της Ανδαλουσίας, η οποία παράγει περίπου το 75% του ελαιολάδου της Ισπανίας. Λόγω

22 της σταδιακής αντικατάστασης των ηλικιωμένων ελαιόδεντρων, χαμηλής παραγωγής, η μέση παραγωγή ανά στρέμμα έχει αυξηθεί. υγκριτικά, η Ιταλία, είναι η δεύτερη κατά σειρά παραγωγός ελαιολάδου, έχει 2 εκατομμύρια στρέμματα, και αντιπροσωπεύει 25% της παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως. Αξίζει να επισημανθεί και αναλυθεί η δυναμική που παρουσιάζεται αναφορικά με την εξωστρέφεια του κλάδου του ελαιολάδου. Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων καταλαμβάνουν μερίδιο της τάξης του 18,2% για το 2005 σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών της χώρας μας, εκ του οποίου το 13% ανήκει στον κλάδο του ελαιολάδου. Η ανάλυση της πορείας του εξωτερικού εμπορίου του συγκεκριμένου κλάδου βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία της Eurostat, Επίσημης τατιστικής Τπηρεσίας της Ε.Ε., τα οποία επεξεργάστηκαν από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και πουδών του υνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΕΒΕ). ύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, οι Ελληνικές εξαγωγές το 2004 μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2003 για να τριπλασιαστούν το 2005 αγγίζοντας τα 331,2 εκατ. ευρώ, ενώ στον αντίποδα οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση το 2004 και μείωση το 2005 της τάξης του 52,8%. Ελληνικές Εισαγωγές Ελληνικές Εξαγωγές υνολικό Εμπόριο Εμπορικό Ισοζύγιο ΜΕΣ IAN ΕΠ ,3% ,1% ,3% ,0% Πίνακας 2-1 Εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου σε εκατομμύρια ευρώ (Πηγή: ΕΒΕ) Κατά συνέπεια, το εμπορικό ισοζύγιο του ελαιολάδου προϊόντων παραμένει πλεονασματικό για τη χώρα μας κατά τη διάρκεια όλης της εξεταζόμενης περιόδου, παρουσιάζοντας για το 2005 το μεγαλύτερο πλεόνασμα όλης της εξεταζόμενης περιόδου , καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση του πλεονάσματος της τάξης του 8%. Ψστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ οι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας σε αξία

23 παρουσιάζει θετική μέση ετήσια τάση για όλες τις μεταβλητές, το αντίστοιχο εμπορικό ισοζύγιο σε ποσότητα παρουσιάζει πτωτική πορεία καταγράφοντας μέση ετήσια μείωση κατά 13,4%. Πιο συγκεκριμένα ενώ οι εξαγωγές σε αξία παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση 8,1%, οι εξαγωγές σε ποσότητα παρουσιάζουν μέση ετήσια μείωση της τάξης του 13,7%. Σο ίδιο συμβαίνει και με τις εισαγωγές οι οποίες παρουσιάζουν μέση ετήσια μείωση της τάξης του 3,9%. Ελληνικές Εισαγωγές Ελληνικές Εξαγωγές υνολικό Εμπόριο Εμπορικό Ισοζύγιο Πίνακας 2-2 Εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου σε τόνους IAN - ΜΕΣ ΕΠ % % % % Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ελληνικών εισαγωγών ανά χώρα, το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από τις δύο μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες, την Ιταλία (58,7%) και την Ισπανία (26%). Ακολουθούν, η Κύπρος και η Γερμανία. Φώρα Ιαν. - επ. ΜΕΣ Μερίδιο Ιταλία ,7% 2,5% Ισπανία ,0% 50,4% Κύπρος ,7% Γερμανία ,1% 100,0% Βέλγιο ,9% Γαλλία ,4% 325,7% Ην. Βασίλειο ,1% 305,5% Πολωνία ,1%

24 Λοιπές χώρες ,1% -49,0% 1 ύνολο ,0% 13,3% Πίνακας 2-3 Ελληνικές εισαγωγές ανά χώρα σε χιλ ευρώ Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 2 πρώτες αναφερθείσες χώρες κατευθύνεται το 84,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Όσον αφορά στις χώρες προορισμού των εξαγωγών, παρατηρείται ότι και εδώ η πρώτη και κυριότερη χώρα είναι η Ιταλία με μερίδιο 74,3%, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 258,2%. Ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά η Ισπανία (4,9%), οι ΗΠΑ (3,1%), ο Καναδάς (2,1%) και η Γερμανία (2,1%). Αξίζει να επισημανθεί ότι σε όλες τις χώρες προορισμού σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών για την περίοδο Η εξαγωγική πορεία του κλάδου διαφαίνεται ευοίωνη και με σημαντικές προοπτικές. Ψστόσο, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να επενδύσουν κυρίως στη συσκευασία του ελαιολάδου ώστε να σταματήσει η μη συσκευασμένη διάθεση του. Αρκεί να αναφερθεί το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παγκόσμιος εξαγωγέα ελαιολάδου αφού εξάγει όχι μόνο το δικό της λάδι αλλά εισάγοντας λάδι χύμα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, το συσκευάζει και το επανεξάγει σε πολύ υψηλότερες τιμές. Φώρα Ιαν. - επ Μερί διο ΜΕΣ Ιταλία ,3% 6,4% Ισπανία ,9% 56,6% ΗΠΑ ,1% 2,7% Καναδάς ,1% 10,8% Γερμανία ,1% 2,5% Ην. Βασίλειο ,8% 0,0% Αυστραλία ,5% 9,0% Αυστρία ,2% 35,9%

25 Ολλανδία ,8% 38,8% Ελβετία ,7% 21,3% Κύπρος ,6% 78,7% Κίνα ,5% 155,2% Γαλλία ,4% 6,8% ουηδία ,4% 32,5% Ιαπωνία ,4% 3,8% Βέλγιο ,3% 11,6% Ρωσία ,3% 41,9% Λοιπές χώρες ,3% 8,7% ύνολο ,0% 8,1% Πίνακας 2-4 Ελληνικές εξαγωγές ανά χώρα σε χιλ ευρώ Ιδιαίτερα η Κρήτη φημίζεται για την πλούσια γεωργική της παραγωγή και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της. Αυτό που ξεχωρίζει όμως περισσότερο στην Κρήτη είναι το λάδι. Σόσο οι εδαφολογικές όσο και οι κλιματολογικές συνθήκες του νησιού ευνοούν την παραγωγή ελαιόλαδου κορυφαίας ποιότητας. Οι πολλές ημέρες ηλιοφάνειας που διαρκούν μέχρι αργά το φθινόπωρο είναι ιδανικές για να ευδοκιμήσει το ελαιόδεντρο. Επιπλέον, οι Κρητικοί έχουν μεγάλη πείρα και γνώση γενεών, ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές για την καλλιέργεια της ελιάς. 2.4 ενάρια λειτουργίας ελαιοτριβείου Παρουσιάζουμε δύο σενάρια σχετικά με τη ζήτηση του ελαιουργείου (αφίξεις των παραγωγών - παράγραφοι και 2.4.2) και δύο σενάρια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ελαιουργείου (τρόπος άλεσης παράγραφοι και 2.4.4). Σα σενάρια αυτά λειτουργούν συνδυαστικά (ένα από κάθε κατηγορία), έτσι οι δυνατό συνδυασμοί

26 που εξετάσαμε είναι τέσσερις: 1 ½ βάρδια και μεμονωμένη άλεση, 1 ½ βάρδια και κοινή άλεση, 1 βάρδια και μεμονωμένη άλεση και 1 βάρδια και κοινή άλεση ενάριο λειτουργίας 1 ½ βάρδιας Σο ελαιουργείο λειτουργεί 1 ½ βάρδια κάθε ημέρα (ήτοι 12 ώρες). Οι παραγωγοί παραδίδουν τη συγκομιδή τους στο ελαιουργείο κατά τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος (με μεγαλύτερη βέβαια συχνότητα τις ώρες αιχμής). Για τον υπολογισμό των αφίξεων των παραγωγών με στοχαστικό τρόπο χρησιμοποιήσαμε την εξής τεχνική: Φρησιμοποιήσαμε λίστες αφίξεων 100 παραγωγών για 15 ημέρες παραγωγής. Από αυτές τις ημέρες, κρατούσαμε τις επτά με τυχαίο τρόπο. Για κάθε ημέρα παραγωγής δεχόμασταν τους πρώτους παραγωγούς, μέχρι ορισμένο ύψος στάθμης για την αποθήκη ή το σιλό, ανάλογα με το μοντέλο παραγωγής (Αναφέρεται αναλυτικότερα σε επόμενες ενότητες). Από το χρονικό σημείο πλήρωσης του ελάχιστου ορίου στάθμη και έπειτα δεχόμασταν τους παραγωγούς της λίστας με πιθανότητα 1/3. Αυτό οδήγησε σε ένα πλήθος συνολικών αφίξεων περίπου 50 παραγωγών ανά ημέρα ενάριο λειτουργίας ελαιουργείο μιας βάρδιας Σο σενάριο αυτό προέβλεπε τη μαζική παραλαβή ελαιοκάρπου για σύντομο χρονικό διάστημα (δύο ωρών) και τοποθετημένο τις πλέον συνηθισμένες ώρες πέρατος της συγκομιδής (ώρες αιχμής). Σο σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης έντονης ζήτησης και ουσιαστικά αφορά ακραίες συνθήκες. Όπως παρουσιάζουμε σε επόμενες ενότητες, τα αποτελέσματα που προκύπτον από την εφαρμογή αυτού του σεναρίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΑ ως δείκτες ασφαλείας, ή ως σημεία ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής. Σο σενάριο αυτό προβλέπει τη σχεδόν ταυτόχρονη άφιξη πολλών παραγωγών και ειδικεύεται στη μελέτη των ουρών αναμονής που σχηματίζονται κατά την παραλαβή ενάριο λειτουργίας ελαιουργείου με μεμονωμένη άλεση Σο συγκεκριμένο σενάριο δεν αφορά στις αφίξεις των παραγωγών αλλά στην ίδια τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής του ελαιουργείου. Αναφέρεται στο μοντέλο

27 παραγωγής με άλεση ανά παραγωγό ή αλλιώς μεμονωμένη άλεση. Παρακάτω παρατίθενται οι αριθμητικές τιμές και οι παραδοχές που κάναμε, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΤ και την περιγραφή της ενότητας 2.1 τη γραμμή παραγωγής μπαίνει κάθε φορά μία παρτίδα η οποία μπορεί να διοχετευτεί σε έναν ή περισσότερους μαλακτήρες, ανάλογα με τον όγκο της. Μόλις ο σπαστήρας τελειώσει την επεξεργασία της παρτίδας και η ελαιοζύμη προωθηθεί στους μαλακτήρες, τότε στον αποφυλλωτήρα εισέρχεται νέα παρτίδα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχουν άλλοι μαλακτήρες διαθέσιμοι ή να μην υπάρχει παρτίδα προς εξυπηρέτηση στην αποθήκη. το παρόν σενάριο, θεωρούμε μία γραμμή παραγωγής του ελαιουργείου. Οι παρτίδες δεν εξέρχονται από τους μαλακτήρες με τη σειρά που εισήλθαν, αλλά με τη σειρά που θα τελειώσουν οι μαλακτήρες την επεξεργασία της ελαιοζύμης που βρίσκεται μέσα. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται και από την ποσότητα της ελαιοζύμης που βρίσκεται στον κάθε μαλακτήρα. Για να μπει μία παρτίδα σε έναν μαλακτήρα που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει πρώτα να αδειάσει και να ξεπλυθεί. Σο χρόνο αυτόν (στον οποίο στο εξής θα αναφερόμαστε ως «χρόνος πλύσης») τον θεωρήσαμε να μεταβάλλεται ομοιόμορφα στο διάστημα από 3 έως 5 λεπτά. Σο σύστημα που περιγράψαμε προσομοιώθηκε για ένα εικονικό διάστημα εφτά ημερών. Πραγματοποιήθηκαν 30 προσομοιώσεις για το ίδιο διάστημα ενώ τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε προκύπτουν από τη μέση τιμή των τριάντα προσομοιώσεων. Για το μέγεθος της κάθε παρτίδας χρησιμοποιήσαμε στατιστικούς εκτιμητές από τους οποίους προκύπτει πως η ποσότητα του ελαιόκαρπου του κάθε παραγωγού ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 681 κιλά και διασπορά 398. Η πυκνότητα των αφίξεων μέχρι να συγκεντρωθούν 20 τόνοι ελαιοκάρπου στην αποθήκη παραμένει ίδια με αυτήν που έχει πραγματικά το ελαιουργείο. Από το όριο των 20 τόνων και έπειτα, θεωρούμε πως η πυκνότητα των αφίξεων μειώνεται στο 1/3 αυτής της τιμής. Επίσης, διευκρινίζουμε πως για να εισαχθεί μία παρτίδα στη γραμμή παραγωγής, πρέπει ο όγκος της αρχικής ποσότητας του ελαιόκαρπου να ξεπερνάει τα 150 κιλά. Οι παραπάνω παράμετροι ισχύουν για όλα τα σενάρια αφίξεων(λειτουργία του ελαιουργείου για 1 ½ βάρδια και λειτουργία ελαιουργείου για μία βάρδια. Ψστόσο, επειδή για να «κλείσει» το ελαιουργείο δεν πρέπει να υπάρχει σε εξέλιξη καμία επεξεργασία παρτίδας. Ανοίγει στις 8 το πρωί, σταματάει να προωθεί νέες παρτίδες στη γραμμή

28 παραγωγής στο τέλος του ωραρίου και κλείνει μόλις επεξεργαστεί η τελευταία παρτίδα που εισήλθε στο σύστημα. Προκειμένου να εστιάσουμε τη σύγκριση στις διαφορές των συστημάτων παραγωγής, παραδεχόμαστε την αυτόματη τροφοδοσία, τον αποφυλλωτήρα, το πλυντήριο και τον σπαστήρα ως ένα ενιαίο σύστημα, εφόσον στο σύστημα ανά παρτίδες αυτά λειτουργούν σε σειρά. Ψς ενιαίο σύστημα θεωρούμε και την αντλία, το decanter και το διαχωριστήρα. Αυτό γίνεται γιατί και τα δύο σύνολα μηχανών εξυπηρετούν μία παρτίδα κάθε φορά ενάριο λειτουργίας ελαιουργείου με κοινή έκθλιψη Ομοίως με το προηγούμενο σενάριο, και το παρόν δεν αναφέρεται στις αφίξεις των παραγωγών αλλά στη γραμμή παραγωγής. Η διαδικασία παραγωγής παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2, έτσι εδώ αναφέρονται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παραδοχές που χρησιμοποιήσαμε. Ο ελαιόκαρπος του κάθε παραγωγού αποφυλλώνεται και αποθηκεύεται στο σιλό προσωρινής αποθήκευσης. Μόλις η ποσότητα του ελαιοκάρπου μέσα στο σιλό ανέλθει στα κιλά ξεκινάει να δουλεύει η γραμμή παραγωγής. Ο ελαιόκαρπος προωθείται στο σπαστήρα και στη συνέχεια στους μαλακτήρες μέχρι να τεθούν σε λειτουργία και οι έξι μαλακτήρες. Σο σύστημα εξετάζεται για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό του προηγούμενου μοντέλου για λόγους σύγκρισης (διάστημα εφτά ημερών 1 ½ βάρδιας και 1 βάρδιας). Πραγματοποιήθηκαν 30 προσομοιώσεις για το ίδιο διάστημα και τα αποτελέσματα προκύπτουν από τη μέση τιμή των τριάντα προσομοιώσεων. Σο ελαιοτριβείο δέχεται να παραλαμβάνει από τους παραγωγούς από τις 8 το πρωί μέχρι το τέλος του αντίστοιχου ωραρίου. Κάθε ημέρα η παραγωγή του ελαιολάδου ξεκινάει όταν στο σιλό συγκεντρωθούν κιλά ελαιοκάρπου. Αν η ποσότητα του ελαιοκάρπου μέσα στο σιλό, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πέσει στα 200 κιλά τότε σταματά να τροφοδοτείται η γραμμή παραγωγής. Ελαιόκαρπος προωθείται στο σπαστήρα ξανά όταν η στάθμη μέσα στο σιλό ανέλθει στα κιλά (επίπεδο επαναλειτουργίας). το τέλος του ωραρίου στέλνεται στο σπαστήρα η τελευταία ποσότητα ελαιοκάρπου για επεξεργασία. Ο ελαιόκαρπος που βρίσκεται μέσα στο σιλό θα επεξεργαστεί την επόμενη μέρα. Αν την επόμενη μέρα ο ελαιόκαρπος που βρίσκεται

29 μέσα στο σιλό ξεπερνάει τα κιλά τότε η γραμμή παραγωγής τίθεται άμεσα σε λειτουργία, διαφορετικά περιμένουμε αφίξεις παραγωγών ώστε να συγκεντρωθεί στο σιλό η απαιτούμενη ποσότητα.

30 3 Δ ιαστάσεις ποιότ ητας ( ι σχύουσα κ ατάστ αση, οφέλη) 3.1 Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς Τπάρχουν πολλές ποικιλίες ελιάς, που καθεμιά είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες. Ανάλογα με το μέγεθος του καρπού τους κατατάσσονται σε μικρόκαρπες, μεσόκαρπες και αδρόκαρπες. Οι μικρόκαρπες χρησιμοποιούνται για παραγωγή λαδιού. Οι αδρόκαρπες είναι βρώσιμες. Από τις μεσόκαρπες άλλες χρησιμοποιούνται για παραγωγή λαδιού και άλλες τόσο για την ελαιοπαραγωγή όσο και ως βρώσιμες. Από τις μεσόκαρπες άλλες χρησιμοποιούνται για παραγωγή λαδιού και άλλες τόσο για την ελαιοπαραγωγή όσο και ως βρώσιμες. Σα είδη ελιάς που καλλιεργούνται στην Κρήτη είναι κυρίως: Θρουμπολιά - Θρούμπα - (μικρόκαρπη): Είναι η πιο διαδεδομένη ποικιλία σε όλη την Ελλάδα. Θεωρείται ως η πιο παραγωγική από τις λαδολιές. Είναι δέντρο ύψος 8-15 μέτρων με φύλλα λογχοειδή, τα νεότερα πλατύτερα των ενήλικων μυτερά. Παρουσιάζει πάρα πολλές τοπικές παραλλαγές που διαφέρουν στο μέγεθος των φύλλων και των καρπών. Ο καρπός γενικά είναι μαύρος ή μαύρος-μωβ όταν είναι ώριμος και μικρού μεγέθους. Η ποικιλία αυτή αντέχει στην ξηρασία και άλλες κλιματικές αντιξοότητες ακόμη και στην εγκατάλειψη. Σο λάδι της θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας. Περιεκτικότητα σε λάδι στον καρπό κατά μέσο όρο 18-22%. Είναι δέντρο που μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλο υψόμετρο και δύσκολα προσβάλλεται από το δάκο. Φρησιμοποιείται για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, της ονομαζόμενης θρούμπας ή σταφιδολιάς. Σο φυσικό σταφίδιασμα και το γλύκισμα της ελιάς αυτής οφείλεται σε ένα μύκητα, τον Phoma oleae, που διασπά την ελευρωπαίνη και δίνει ξανθό χρώμα και γλυκιά υπέροχη γεύση στον καρπό. Οι ελιές που έχουν προσβληθεί από το μύκητα αυτόν δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή ελαιολάδου. υναντάται με τα ονόματα Θρούμπα, Ασκούδα, Θασίτικη, Λαδολιά, Ξανθολιά, Ρεθυμνιώτικη, Φοντρολιά.

31 Σσουνάτη ή μαστοειδής αλλιώς αθηνολιά (μικρόκαρπη) : Ποικιλία διαδεδομένη κυρίως στην Κρήτη. Δέντρο που φθάνει τα 10 μέτρα ύψος, με μυτερά φύλλα. Ο καρπός είναι κωνικός, λίγο καμπουρωτός, μαύρος ή μαύρος-μωβ όταν είναι ώριμος. Περιεκτικότητα σε λάδι 28-35%. Η ποικιλία αυτή αντέχει στο ψύχος και μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι και σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Κορωνέικη (μικρόκαρπη): Ποικιλία απαιτητική σε ποιότητα εδάφους και σε καλλιεργητικές περιποιήσεις. Είναι γνωστή με τα ονόματα Χιλολιά, Λανολιά, Λαδολιά. Η ποικιλία αυτή είναι εξαιρετική για την παραγωγή ελαιολάδου. Ψστόσο, στην Κρήτη φτιάχνουν επιτραπέζιες μαύρες ψιλολιές που είναι παρά τη φτωχή σάρκα τους εξαιρετικές σε γεύση και άρωμα. Σο ελαιόλαδο όμως σαν προϊόν περιλαμβάνει μία οικογένεια προϊόντων με σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. την παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε τις κατηγορίες του βρώσιμου ελαιολάδου, σημειώνοντας πως οι κατηγορίες κύριου ενδιαφέροντος είναι το εξαιρετικό παρθένο και το παρθένο ελαιόλαδο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή ελαιόλαδο που έχει παραχθεί μόνο με φυσικές και μηχανικές διαδικασίες, με τέλειο άρωμα και γεύση, με ελεύθερη οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8% και με άλλα χαρακτηριστικά σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στον Κανονισμό 2568/91 της κοινότητας. Παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή ελαιόλαδο που έχει παραχθεί μόνο με φυσικές και μηχανικές διαδικασίες, με καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με ελεύθερη οξύτητα όχι μεγαλύτερη από το 2,0% και με άλλα χαρακτηριστικά σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στον Κανονισμό 2568/91 της κοινότητας. Ελαιόλαδο: είναι το μείγμα εξευγενισμένου ελαιολάδου και βρώσιμου παρθένου ελαιολάδου με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από το 1,5 %. Σο εξευγενισμένο ελαιόλαδο παραλαμβάνεται με εξευγενισμό (εξουδετέρωση, απόσμηση, αποχρωματισμό) του μειονεκτικού παρθένου ελαιολάδου.

32 Πυρηνέλαιο: είναι το μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και βρώσιμου παρθένου ελαιολάδου με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1,5%. Σο εξευγενισμένο πυρηνέλαιο παραλαμβάνεται με εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου. Επιπλέον έχουν θεσμοθετηθεί διατάξεις για την προστασία αυτού του πολύτιμου προϊόντος. Σον ρόλο αυτό έχουν αναλάβει τα 3 Διεθνή Πρότυπα δηλαδή ο Κανονισμός 2568/91, το Εμπορικό Πρότυπο του Διεθνούς υμβουλίου Ελαιολάδου και το πρότυπο του CODEX ALIMENTARIUS. Και τα τρία αυτά πρότυπα έχουν ορίσει φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για τα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια και έχουν υιοθετήσει τις μεθόδους για τον προσδιορισμό αυτών των χαρακτηριστικών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του ελαιολάδου από τη νοθεία του με άλλα έλαια. Ακολούθως παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και του παρθένου ελαιολάδου: Σα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια και για τις δύο κατηγορίες και είναι τα εξής: Φρώμα: Πρασινοκίτρινο Οσμή: Υρέσκιας Ελιάς Γεύση: Υρουτώδης, ευχάριστη Επιπλέον, το φυσικό χαρακτηριστικό και των δύο κατηγοριών είναι πως το ελαιόλαδο είναι διαυγές και δεν υπάρχουν σε αυτό ξένα σώματα. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 0,8 Κ 27Ο 0,22 Κ 232 2,50 ΚΗΡΟΙ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ (δείκτης) Max 250 mg/kg 20 (meq/kg) ΛΟΙΠΑ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ψ Ε.Ε 2568/91 ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΨΝ ΣΟΤ Πίνακας 3-1 Σεχνικές προδιαγραφές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

33 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΟΞΤΣΗΣΑ 0,81-2,0 Κ 27Ο 0,25 Κ 232 2,60 ΚΗΡΟΙ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ (δείκτης) ΛΟΙΠΑ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ψ Ε.Ε 2568/91 ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΨΝ ΣΟΤ Πίνακας 3-2 Σεχνικές προδιαγραφές για το παρθένο ελαιόλαδο Max 250 mg/kg 20 (meq/kg) 3.2 Φαρακτηριστικά ποιότητας ελαιολάδου Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Ψστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριες διαδικασίες που παίζουν μεγάλο ρόλο στην τελική ποιότητα του προϊόντος: 1. Ο τρόπος συγκομιδής του ελαιοκάρπου 2. Ο τρόπος λειτουργίας του εργοστασίου στο οποίο γίνεται η έκθλιψη 3. Ο τρόπος φύλαξης του ελαιολάδου Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως η κοινή έκθλιψη αφορά στο δεύτερο παράγοντα. Η παρούσα μελέτη ερευνά το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπτονται αυτής της διαδικασίας, τα οποία και προφανώς και δεν είναι τα μόνα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Ψστόσο, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες παραμέτρους, μπορούμε να διακρίνουμε πιο σύστημα παραγωγής είναι το πλέον κατάλληλο. Σο σπάσιμο ή η θραύση του ελαιόκαρπου είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται για την παραγωγή του ελαιολάδου. Η επιρροή που έχει αυτή η διαδικασία είναι πολύ μεγάλη. Τπάρχουν πολλά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την πρώτη φάση της επεξεργασίας και μερικά από αυτά είναι οι ελαιόμυλοι, οι κυλινδρόμυλοι και οι σφυρόμυλοι. Φαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ ο βαθμός άλεσης επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού, με την αύξηση της διαμέτρου των οπών του

34 κόσκινου που υπάρχει στο σφυρόμυλο επηρεάζεται θετικά η ποσότητα των πολυφαινολών. Η μάλαξη της ελαιοζύμης είναι ένας ακόμα παράγοντας. Η κατασκευή των μαλακτήρων γίνεται από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελούνται από διπλά τοιχώματα διαμέσου των οποίων κυλά ζεστό νερό. Η αύξηση της θερμοκρασίας μαλάξεως μέσω της αύξησης του κυλιόμενου νερού μέσα στους μαλακτήρες ή μέσω της ταχύτητας της μάλαξης μειώνει την ποσότητα του ελαιόκαρπου και δημιουργεί ευπάθεια στην οξείδωση. Αν η θερμοκρασία έκθλιψης της ελιάς ξεπεράσει τους 30οC καθώς και αν η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή παρουσία φωτός, παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητάς του. Για το λόγο αυτό τα ελαιόλαδα φυλάσσονται σε σκούρα γυάλινα δοχεία ή ακόμα καλύτερα σε πήλινα. Επίσης, το ελαιόλαδο είναι καλό να φυλάσσεται μακριά από το φως και σε μικρές συσκευασίες του 1-5 λίτρων για να καταναλώνεται γρήγορα και να αποφεύγεται η οξείδωσή του. Η κατάταξη της ποιότητας του ελαιολάδου υπακούει σε ευρωπαϊκό κανονισμό, αν και η πρώτη αξιολόγηση του προϊόντος μπορεί να γίνει με τον έλεγχο ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως το χρώμα, η γεύση και το άρωμά του. Σο χρώμα του πρέπει να είναι από σκούρο πράσινο μέχρι ανοιχτό χρυσοπράσινο. Ελαιόλαδα με πολύ ανοικτό χρώμα είναι οξειδωμένα ή παλιά. Οι συνθήκες αποθήκευσης του λαδιού επηρεάζουν σημαντικά τη γεύση, το άρωμα και το χρώμα. Σο φως και το οξυγόνο υποβοηθούν την οξείδωση και αλλοιώνουν τη γεύση και την οσμή του ελαιολάδου. Σο ταγισμένο ελαιόλαδο αναδίδει οσμή χώματος και η γεύση του είναι ιδιαίτερα ενοχλητική. Σο άρωμα και η γεύση του καλού ελαιολάδου θυμίζει το φρουτώδες της ελιάς ή την οσμή φρουτώδους ελαίου που μόλις βγήκε από το ελαιοτριβείο. Η οξύτητα είναι ένας από τους δείκτες αξιολόγησης και κατάταξης ενός ελαιολάδου. Εκφράζεται συνήθως επί τοις εκατό (π.χ. το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο έχει οξύτητες 0-1%), και αντιπροσωπεύει το ποσοστό ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 0,8 g ανά 100 g στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η οξύτητα οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως στις προσβολές του ελαιοκάρπου από παθογόνα και εχθρούς, στον τρόπο συγκομιδής και αποθήκευσης του καρπού, στο στάδιο ωρίμανσής του κ.λ.π. Η μακρόχρονη αποθήκευση του καρπού πριν από την έκθλιψη, καθώς και η συσσώρευσή του προκαλεί σημαντική αλλοίωση της

35 γεύσης, λόγω αύξησης της οξύτητάς του. Η αυξημένη οξύτητα δίνει μια «τσουχτερή», δυσάρεστη επίγευση στο προϊόν. Επίσης τα ελαιόλαδα με υψηλή οξύτητα αλλοιώνονται ευκολότερα και γρηγορότερα από τα άλλα. 3.3 υγκριτική ανάλυση συστημάτων παραγωγής ως προς τις διαστάσεις ποιότητας Μεθοδολογία σύγκρισης των δύο μοντέλων παραγωγής Για τη σύγκριση των δύο μοντέλων παραγωγής (μεμονωμένης και κοινής άλεσης) ακολουθήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης. Προσομοίωση είναι η μίμηση ενός συστήματος συνήθως μέσω υπολογιστικών εργαλείων. Ένα μοντέλο προσομοίωσης ουσιαστικά προβλέπει την απόδοση ενός συστήματος σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο εισόδων. Ο στόχος δεν είναι άλλος παρά η κατανόηση και η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. Η μέθοδος της προσομοίωσης επιλέχτηκε σε σχέση με άλλες μεθόδους γιατί αφενός προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων και των συνθηκών που επιθυμούμε να μελετήσουμε και αφετέρου γιατί είναι περισσότερο εφαρμόσιμη (και από πλευράς πειραματισμού (στο εργαστήριο αντί στο εργοστάσιο) αλλά και από πλευράς κόστους). ημαντικό ρόλο βεβαίως στην αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων παίζει η πιστότητα του μοντέλου. Επιπλέον, όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα του συστήματος παραγωγής (άρα και του μοντέλου της προσομοίωσης), υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μειωθεί η πιστότητα του μοντέλου. Για το λόγο αυτό, στη σύγκριση των δύο συστημάτων παραγωγής, απαλείψαμε τα κοινά τους στοιχεία και συμπεριλάβαμε στα μοντέλα της προσομοίωσης τις διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ της μεμονωμένης και της κοινής άλεσης. Σέλος, προκειμένου να μπορούμε να συγκρίνουμε τα μοντέλα παραγωγής με μεμονωμένη και κοινή άλεση σε δίκαιη βάση (χωρίς να επηρεάζονται δηλαδή από εξωγενείς παράγοντες) χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες ακριβώς παραμέτρους και στα δύο μοντέλα. Επιπλέον, για να δοκιμάσουμε την απόκριση των μοντέλων σε διαφορετικές συνθήκες διακρίναμε διαφορετικά «σενάρια», για τα οποία πραγματοποιήσαμε ξεχωριστές αναλύσεις.

36 υγκεκριμένα, μέσω των αναλύσεων συγκριθήκανε τα μοντέλα παραγωγής ως προς τους παρακάτω παράγοντες: 1. Φρόνος αναμονής ελαιοκάρπου από την ώρα άφιξης έως την είσοδο στη γραμμή παραγωγής 2. Πληρότητα μαλακτήρων σε ελαιομάζα κατά την ώρα μάλαξης Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια κομμάτια από το λογισμικό εργαλείο που κατασκευάσαμε για τις ανάγκες της μελέτης. Public Sub ARRIVALS() Dim i%, U#, ArrOlives As Integer ArrOlives = CInt(NRand(697, 422)) If ArrOlives < 150 Then ArrOlives = 150 'Control Lot size If (silo + Yard + ArrOlives > 29500) Or (t > day * * 60) Then LostLots = LostLots + 1 LostOlives = LostOlives + ArrOlives GoTo line1 Else 'Apodoxi pelati LotsIn = LotsIn + 1 If LotsIn = 1 Then SysStat(0).nlot = 1 SysStat(1).nlot = SysStat(0).nlot End If Producer(LotsIn).arr = t Producer(LotsIn).ini_size = ArrOlives Producer(LotsIn).cur_size = Producer(LotsIn).ini_size For i = 0 To 1 SysStat(i).ltd = LotsIn Next i If (LineStatus = 0 Or level2 = 0) And t < day * * 60 And silo > 5000 Then If LineStatus = 0 Then LineStatus = 1 Wline = Wline - t

37 End If level2 = 1 Wlevel2 = Wlevel2 - t SysStat(2).status = 1 silo = silo SysStat(2).kilos_in = 4000 SysStat(2).NM = 4 SysStat(2).ML = 1000 Time(2) = t + SysStat(2).kilos_in / NRand(130, 5) Wsilo = Wsilo + (SysStat(2).kilos_in / 1000) * t W_siloTOolive = W_siloTOolive - (SysStat(2).kilos_in / 1000) * t End If line1: Call NEXT_ARRIVAL End Sub Πίνακας 3-3 Απόσπασμα από τον κώδικα της ρουτίνας αφίξεων των παραγωγών. Public Sub DECADER_END() Dim i%, j%, unblocked% SysStat(4).ltd = SysStat(4).ltd + 1 OilProd = OilProd + SysStat(4).kilos_in * 0.2 OlivesIn = OlivesIn + SysStat(4).kilos_in / 0.96 W_siloTOolive = W_siloTOolive + (SysStat(4).kilos_in / 1000) * t SysStat(4).kilos_in = 0 If BlockedMal > 0 Then i = 0 unblocked = 0 Do While i <= 5 'empty mals that hold this lot If BlockedLots(i) > -1 Then If SysStat(4).kilos_in + Mal(BlockedLots(i)).kilos_in <= 4000 Then SysStat(4).kilos_in = SysStat(4).kilos_in + Mal(BlockedLots(i)).kilos_in Mal(BlockedLots(i)).status = 0 Mal(BlockedLots(i)).end_t = 2 * TSIM Mal(BlockedLots(i)).Proglots = 0 Mal(BlockedLots(i)).kilos_in = 0 Mal(BlockedLots(i)).w = Mal(BlockedLots(i)).w + t

38 ElseIf Int(silo / 1000) >= 1 Then SysStat(2).status = 1 SysStat(2).NM = 1 + Int(silo / 1000) SysStat(2).kilos_in = silo SysStat(2).ML = silo / SysStat(2).NM silo = silo - SysStat(2).kilos_in Time(2) = t + SysStat(2).kilos_in / NRand(130, 5) Wsilo = Wsilo + (SysStat(2).kilos_in / 1000) * t W_siloTOolive = W_siloTOolive - (SysStat(2).kilos_in / 1000) * t End If End If Call NEXT_MAL_END Else SysStat(4).status = 0 Time(4) = 2 * TSIM If SysStat(2).status = 0 And SysStat(3).status = 0 Then level2 = 0 Wlevel2 = Wlevel2 + t If SysStat(1).status = 0 And t > day * * 60 Then Wline = Wline + t LineStatus = 0 End If End If End If End Sub Πίνακας 3-4 Απόσπασμα κώδικα προσομοίωσης από τη ρουτίνα λειτουργίας του decader.

39 Εικόνα 9 Λογισμικό Προσομοίωσης. Παρακολούθηση μεταβλητών της ΕΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΤ για το μοντέλο κοινού σωρού Φρόνος αναμονής ελαιοκάρπου ημαντική διευκρίνιση για τον υπολογιζόμενο χρόνο αναμονής αποτελεί πως αυτός αναφέρεται μόνο στο χρόνο αναμονής του ελαιοκάρπου λόγω δυναμικότητας της γραμμής παραγωγής, δηλαδή στο χρόνο από τον οποίο ο παραγωγός προσκομίζει στο ελαιουργείο το τελευταίο τμήμα της συγκομιδής του. Ο επιπλέον χρόνος παραμονής του ελαιοκάρπου στην αποθήκη του συνεταιρισμού (ο οποίος είναι πολλές φορές υπερδιπλάσιος από τον υπολογιζόμενο χρόνο αναμονής λόγω δυναμικότητας) κατά τον οποίο ενδεχόμενα η συγκομιδή συνεχίζεται, πρέπει να προστίθεται κατά περίπτωση στον μέσο χρόνο αναμονής που εκτιμήθηκε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ι. Ελαιοτριβεία, που επεξεργάζονται ελιές και παράγουν ελαιόλαδο, υγρά και στερεά απόβλητα. ΙΙ. Εγκαταστάσεις εξευγενισμού (ραφιναρίες), όπου το μη κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι Γενικά Το πρώτο στάδιο μετά την συλλογή των ελιών είναι το πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η σύνθλιψη. Οι ελιές συνθλίβονται, συνήθως μαζί με τον πυρήνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 4η Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Νοθεία στα τρόφιμα Ορισμός Προσθήκη στα τρόφιμα ουσιών που: Απαγορεύεται η χρήση τους ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η διαμόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από τον χρόνο που αυτό σχηματίζεται στον ελαιόκαρπο και επηρεάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.4 : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ Τι προσέχουμε στο χωράφι Καλλιεργούμε, λιπαίνουμε, ποτίζουμε, κλαδεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονομάζεται στα Ελληνικά το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει

Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονομάζεται στα Ελληνικά το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονομάζεται στα Ελληνικά το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει να συλλέγονται πριν από την τελική τους ωρίμανση, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Επιτραπέζιας Ελιάς Ιστορικά Η Ελιά (Olea europea) είναι από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα µας όπως και στην Μεσόγειο γενικότερα. Τα ελαιόδεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας Ελένη Μιλή Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας To ελαιόδεντρο Η ελιά και τα προϊόντα της στην Κύπρο Olea europea, Oleaceae Αειθαλές, υποτροπικό. Σχήμα και μέγεθος σε δέντρο ή θάμνο Υπεραιωνόβιο Ριζικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα;

Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα; Η φύση επιτρέπει στην Ελλάδα να ευδοκιμήσουν από τις καλύτερες ελιές. Μερικά είδη είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Επιτυγχάνεται όμως το καλύτερο ελαιόλαδο; Simply Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα; Το περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά παρθένου ελαιολάδου

Χαρακτηριστικά παρθένου ελαιολάδου Χαρακτηριστικά παρθένου ελαιολάδου για καλύτερη εξαγωγική πορεία Έφη Χριστοπούλου Χημικός εμπειρογνώμονας της Κοινότητας, γευσιγνώστρια παρθένου ελαιολάδου, αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια από το Διεθνές Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου παρατίθεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Συνοπτική λίστα κριτηρίων ποιότητας ελαιολάδου Α/Α.

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου παρατίθεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Συνοπτική λίστα κριτηρίων ποιότητας ελαιολάδου Α/Α. Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου έχουν σαν βάση τους τα κριτήρια οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου. Η εφαρμογή πρακτικών για την παραγωγή ελαιολάδου μέσω φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 2 Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων είναι μια από τις κυριότερες δενδροκαλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. Θέμα: «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Υποθέμα: Είδη και Ποικιλίες Ελιάς - Ελαιοπαραγωγικές περιοχές

Ερευνητική Εργασία. Θέμα: «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Υποθέμα: Είδη και Ποικιλίες Ελιάς - Ελαιοπαραγωγικές περιοχές Ερευνητική Εργασία Θέμα: «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Υποθέμα: Είδη και Ποικιλίες Ελιάς - Ελαιοπαραγωγικές περιοχές Μέλη Ομάδας: Κώστας Αθανασίου Θάνος Βασιλόπουλος Στέφανος Βασιλόπουλος Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. ΜΕΛΗ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο Ιστορικό Πλαίσιο: - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων

Θέμα. διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Θέμα ελαιοτριβεία Ν. Μεσσηνίας Προτάσεις για την διαχείριση των υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Υφισταμένη κατάσταση Λειτουργία τριφασική (ποσοστό 60% περίπου της ελαιοπαραγωγής ) Λειτουργία διφασικη (ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BΑΣΙΛΗΣ N. ΚΑΜBYΣΗΣ ΦΙΛΑΙΟΣ 2010 Η Ποιότητα του Ελαιολάδου εξαρτάται από : Περιβάλλον Τεχνικές καλλιέργειας Ποικιλία Τεχνικές παραλαβής (Ελαιοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης»

«Δημιουργία brand για συνεταιρισμό παραγωγής τοπικών προϊόντων της Κρήτης» των σπουδαστριών του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας, Εργαστήριο Σχεδιασμού Συσκευασίας Αναστασάκη Ερωφίλης & Αχλαδιανάκη Δήμητρας Η δημιουργία του λογοτύπου του συνεταιρισμού, Ξαθέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έφη Χριστοπούλου Χημικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε και του Δ.Σ.Ε., γευσιγνώστρια παρθένου ελαιολάδου, αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΕΤ Κ. Μακεδονίας

Δρ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΕΤ Κ. Μακεδονίας Δρ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΕΤ Κ. Μακεδονίας Ιστορία του ελληνικού ελαιολάδου Ιστορία του ελληνικού ελαιολάδου Προφίλ του ελληνικού ελαιολάδου Η Ελλάδα είναι η 3 η χώρα στον κόσμο σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE... 4 2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ CONDENSE... 5 2.1 Πρώτες ύλες... 5 2.1.1. Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων - Κατσίγαρος... 5 2.1.2. Νωπή κοπριά...

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Άξιον Αγροτική Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Στην Άξιον Αγροτική, μια εταιρεία παροχής συμβουλών στον αγροτοδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Μελέτη σκοπιμότητας και διερεύνησης των βασικών παραγόντων. Παρουσίαση στην ΕΧΑΕ 18 Νοεμβρίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Μελέτη σκοπιμότητας και διερεύνησης των βασικών παραγόντων. Παρουσίαση στην ΕΧΑΕ 18 Νοεμβρίου 2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Μελέτη σκοπιμότητας και διερεύνησης των βασικών παραγόντων Παρουσίαση στην ΕΧΑΕ 18 Νοεμβρίου 2013 Το ιστορικό Η μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το έργο Bio-Olea και η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της ελιάς University of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Απόβλητα ελαιουργείων Κατά την κατεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιουργεία, παράλληλα με το ελαιόλαδο παράγεται και μία σειρά παραπροϊόντων. Αυτά είναι ο ελαιοπυρήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των αρωματικών των Ελληνικών ελαιολάδων Τμήμα Χημικών Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκιμών

Μελέτη των αρωματικών των Ελληνικών ελαιολάδων Τμήμα Χημικών Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκιμών Μελέτη των αρωματικών των Ελληνικών ελαιολάδων 2013-2016. Τμήμα Χημικών Αναλύσεων & Οργανοληπτικών Δοκιμών Δρ. ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΗ Επικεφαλής της Οργανοληπτικής Ομάδας ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. Οι Ελληνικές ποικιλίες ελιάς Στην

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΕΑ. Εκείνα που πρωτίστως αναδύουν αυτά τα αρώματα, δεν είναι άλλα από τα αρωματικά φυτά.

Η ΙΔΕΑ. Εκείνα που πρωτίστως αναδύουν αυτά τα αρώματα, δεν είναι άλλα από τα αρωματικά φυτά. Η ΙΔΕΑ Το όνομα: Ἄνασσα είναι η βασίλισσα στα αρχαία ελληνικά, αποτελεί ωστόσο και τιμητικό τίτλο που αποδίδεται σε σπουδαία πρόσωπα, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Άνασσα είναι η ελληνική γη. Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Συνολικός πληθυσμός: 142,960,000 Αστικός πληθυσμός: 73,8% Μόσχα: 13,500,000 Αγία Πετρούπολη: 4,750,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Αν και στις προτιμήσεις των Ρώσων

Διαβάστε περισσότερα

FLOTTWEG ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Υψηλής Ποιότητας Τεχνολογία Διαχωρισμού

FLOTTWEG ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Υψηλής Ποιότητας Τεχνολογία Διαχωρισμού FLOTTWEG ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Υψηλής Ποιότητας Τεχνολογία Διαχωρισμού FLOTTWEG ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ Για την Παραγωγή Ελαιολάδου Η παραγωγή ελαιολάδου υπάρχει από την αρχαιότητα και γινόταν

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό προφίλ Ο δεκάλογος των αξιών μας: Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς:

εταιρικό προφίλ Ο δεκάλογος των αξιών μας: Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς: εταιρικό προφίλ Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 και είναι εξειδικευμένη αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα των ελαιοκομικών προϊόντων Ο δεκάλογος των αξιών μας: Εξιδείκευση

Διαβάστε περισσότερα

Το φυτό: η καλλιέργεια και η συλλογή της σοδειάς του αειθαλούς φυτού (γένος Coffea) συνεπάγεται κοπιαστική εργασία και υψηλό οικονοµικό κόστος. Το φυτό του καφέ ανήκει στην οικογένεια των ρουβιίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Yψηλής ποιότητας Κρητικά προϊόντα ελαιολάδου.

Yψηλής ποιότητας Κρητικά προϊόντα ελαιολάδου. Yψηλής ποιότητας Κρητικά προϊόντα ελαιολάδου. Το Μ Olive Oil BY MOBIAK Με έδρα την Κρήτη, ειδικευόμαστε στη προώθηση υψηλής ποιότητας προϊόντων ελαιολάδου. Στην Κρήτη, η έντονη ηλιοφάνεια, το γόνιμο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου. Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη. Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου Μαρία Τασιούλα-Μάργαρη Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Κωνσταντίνου Ν.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Κωνσταντίνου Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3502, 25.5.200 2556 Κ.Δ.Π. 226/200 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ 32 του 962 0 του 963 79 του 966 8 του 972 202 του 987 () του 995 6()

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες

Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Μοριακή ταυτοποίηση Ελαιολάδων Κρήτης σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες Α. Ντούλης, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) και

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικέ Ανάπτυξη του Γεωργικού Τομέα: Μύθοι και Πραγματικότητα. Προκόπη Θεοδωρίδη Επίκουρο Καθηγητή Μάρκετινγκ

Προοπτικέ Ανάπτυξη του Γεωργικού Τομέα: Μύθοι και Πραγματικότητα. Προκόπη Θεοδωρίδη Επίκουρο Καθηγητή Μάρκετινγκ Προοπτικέ Ανάπτυξη του Γεωργικού Τομέα: Μύθοι και Πραγματικότητα. Προκόπη Θεοδωρίδη Επίκουρο Καθηγητή Μάρκετινγκ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Μύθοι!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή

Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Εφαρμογή της εξουδετέρωσης στην οξυμέτρηση ελαιολάδου. 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ρωσική αγορά ελαιολάδου Περιεχόμενα i. Κατανάλωση... 2 ii. Ρωσικές Εισαγωγές Ελαιολάδου... 2 iii. Απαιτήσεις εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή» ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ταξιδεύοντας με την Ελιά στο χρόνο και στην Ευρώπη» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Η Ελιά στη μεσογειακή διατροφή» Παπασταύρου Ζαμπέτα Πέτρου Γεωργία Πλατανίτης Τάκης Κιοφύρης

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά

Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά Στέλιος Γιαννόπουλος, Μάρω Χριστοδουλίδου, και Πόπη Καναρη Γενικό Χημείο του Κράτους, Κύπρου Email: stelgian@cytanet.com.cy ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΦΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Νασιούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ με βάση την απόφαση 993/12-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας είναι ότι δίνει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου

Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Κύρια συστατικά τροφίμων Λιπίδια Υδατάνθρακες Αμινοξέα Πρωτεΐνες Ένζυμα Βιταμίνες Άλατα Νερό Άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία των Νικολάου Καλογεράκη και Νικολάου Π. Νικολαΐδη Καθηγητές, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΠΙΣΤΗΜΗ Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Προετοιμασία για τη νέα καλλιέργεια 3-3 Παράδοση 1 Η εξωτερική αποθήκευση δεν συνίσταται. Αποθηκεύστε σε χώρο καθαρό και στεγνό ξέχωρο από το χώρο παραγωγής. 3 Μην στοιβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ (περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μια στατιστική έρευνα) ΕΙΔΙΚΟΙ ( είναι συνοπτικοί και σαφείς )

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΓΕΝΙΚΟΙ (περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μια στατιστική έρευνα) ΕΙΔΙΚΟΙ ( είναι συνοπτικοί και σαφείς ) Πληθυσμός (populaton) ονομάζεται ένα σύνολο, τα στοιχεία του οποίου εξετάζουμε ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Μεταβλητές (varables ) ονομάζονται τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε έναν πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα