ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2014. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2014. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2014 Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 π.μ., έχει συνέλθει σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 9027/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7) βρέθηκαν παρόντες ( 6 ), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος) 1)Ορφανίδης Κων/νος 2) Ματζαρίδης Νικόλαος Αν και κλήθηκε νόμιμα 3) Ελευθεριάδης Χρήστος 4) Μουστακίδης Γεώργιος 5) Κουκαριώτης Παναγιώτης 6) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Γ Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για δύο (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής: 1) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής εξι απασχολούμενων στο πρόγραμμα (stage), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στις ) Έγκριση ή μη της 27 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014 λόγω λήξης του Οικον. έτους. 3) Έγκριση ή μη της 28 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014 λόγω λήξης του Οικον. έτους. Τα ανωτέρω θέματα κρίνονται κατεπείγοντα το μεν 1 ο λόγω του μικρού χρόνου που μεσολαβεί για την εκδίκαση της υπόθεσης, το δε 2 ο & 3 ο λόγω ανάγκης άμεσης επέμβασης για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται στην ασφαλή μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου με τα υπηρεσιακά οχήματα και η ασφαλής διέλευση των οδών για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και για τα οποία τα μέλη της Ο.Ε. συμφώνησαν για το κατεπείγον ομόφωνα, και για την συζήτησή τους.

2 Αριθμ.Απόφασης: 107/ ο τακτικό ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3 ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την από εισήγηση του τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής: «Με την παρ.1β του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) δύνανται να ρυθμίζονται όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από Α. Με τις παρακάτω αιτήσεις Την υπ αριθμ. 8383/ αίτηση της, η Γεωργιάδου Ελένη του Αλεξάνδρου (Κ.Α. 426) ζήτησε την με δόσεις (18) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.729,55 πλέον 660,65 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 111,80 πλέον 132,13 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8386/ αίτηση του, ο Γερολυμάτος Ευριπίδης του Στέλλιου (Κ.Α. 400) ζήτησε την με δόσεις (6) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 937,02 πλέον 131,38 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 185,12 πλέον 26,28 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8271/ αίτηση του, ο Χαραλαμπίδης Γεώργιος του Θεοδώρου (Κ.Α. 2807) ζήτησε την με δόσεις (5) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 484,01 πλέον 75,48 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 111,37 πλέον 15,10 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8032/ αίτηση της, η Παπανικολάου Χρυσούλα του Κων/νου (Κ.Α. 1930) ζήτησε την με δόσεις (4) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 533,40 πλέον 134,60 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 133,38 πλέον 26,92 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8132/ αίτηση του, ο Σαββίδης Ανέστης του Σάββα (Κ.Α. 3931) ζήτησε την με δόσεις (10) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.048,61 πλέον 234,88 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,89 πλέον 46,98 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8051/ αίτηση του, ο Μπεργελής Γεώργιος του Αντωνίου (Κ.Α. 1549) ζήτησε την με δόσεις (5) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 518,59 πλέον 108,19 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 100,94 πλέον 21,64 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8267/ αίτηση του, ο Γετίνογλου Αναστάσιος του Ιωάννη (Κ.Α. 4177) ζήτησε την με δόσεις (3) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 253,53 πλέον 33,19 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 115,15 πλέον 6,64 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8268/ αίτηση της, η Λαζαρίδου Αντωνία του Ιορδάνη (Κ.Α. 3624) ζήτησε την με δόσεις (6) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 619,92 πλέον 122,35 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,66 πλέον 24,47 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8266/ αίτηση του, ο Αθανασιάδης Αναστάσιος του Νικολάου (Κ.Α. 3155) ζήτησε την με δόσεις (11) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.245,31 πλέον 207,77 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 117,82 πλέον 41,55 προσαυξήσεις Την υπ αριθμ. 8288/ αίτηση του, ο Παρλόγλου Αναστάσιος του Χαραλάμπους (Κ.Α ) ζήτησε την με δόσεις (20) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.935,43 πλέον 290,49 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 107,96 πλέον 58,10 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8290/ αίτηση της, η Θεοδοσιάδου Ελένη του Κων/νου (Κ.Α. 694) ζήτησε την με δόσεις (24) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 2.499,40 πλέον 539,97 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 112,51 πλέον 107,99 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8305/ αίτηση της, η Παλαζλή Φατμέ του Χουσείν (Κ.Α. 3765) ζήτησε την με δόσεις (24) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 3.427,81 πλέον 1.354,97 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 165,42 πλέον 270,99 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8347/ αίτηση του, ο Φραγκόπουλος Κων/νος του Ιωάννη (Κ.Α. 4099)

3 ζήτησε την με δόσεις (19) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.857,17 πλέον 774,72 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 108,97 πλέον 154,94 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8409/ αίτηση του, ο Βασιλειάδης Σάββας του Παρασκευά (Κ.Α. 3233) ζήτησε την με δόσεις (13 οφειλή πριν το 2010) και (17 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό α)1.143,43 πλέον 808,11 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,17 πλέον 161,62 προσαυξήσεις και β)1.589,40 πλέον 465,42 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,05 πλέον 93,08 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8407/ αίτηση του, ο Βασιλειάδης Βασίλειος του Παρασκευά (Κ.Α. 3222) ζήτησε την με δόσεις (14 οφειλή πριν το 2010) και (23 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό α)1.242,38 πλέον 883,27 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 106,53 πλέον 176,65 προσαυξήσεις και β)2.102,59 πλέον 601,32 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,47 πλέον 120,26 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8525/ αίτηση του, ο Θεοδοσιάδης Ιωάννης του Κων/νου (Κ.Α. 3382) ζήτησε την με δόσεις (9 οφειλή πριν το 2010) και (16 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό α)843,60 πλέον 584,78 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 110,34 πλέον 116,96 προσαυξήσεις και β)1.520,97 πλέον 443,80 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,26 πλέον 88,76 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8510/ αίτηση του, ο Καρόπουλος Θεολόγος του Βασιλείου (Κ.Α. 3476) ζήτησε την με δόσεις (11) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.106,50 πλέον 188,25 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 108,25 πλέον 37,65 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8490/ αίτηση του, ο Βασιλειάδης Θεόδωρος του Σόλων (Κ.Α. 3226) ζήτησε την με δόσεις (4) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 502,25 πλέον 115,87 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 124,44 πλέον 23,17 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8499/ αίτηση της, η Παπαευθυμίου Μανουσάκα (Κ.Α. 3831) ζήτησε την με δόσεις (7) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 746,71 πλέον 187,11 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 107,90 πλέον 37,42 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8545/ αίτηση του, ο Ψαλτικίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου (Κ.Α. 4140) ζήτησε την με δόσεις (24) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 4.081,15 πλέον 994,70 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 193,67 πλέον 198,94 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8544/ αίτηση του, ο Ψαλτικίδης Παναγιώτης του Ελευθερίου (Κ.Α.4141 ζήτησε την με δόσεις (20) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.847,38 πλέον 457,64 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,92 πλέον 91,53 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8521/ αίτηση του, ο Λαγάκης Κων/νος του Νικολάου (Κ.Α.4168) ζήτησε την με δόσεις (4) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 319,35 πλέον 74,60 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 102,04 πλέον 14,92 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8518/ αίτηση του, ο Πέγιος Θεόφιλος του Χρήστου (Κ.Α.2048) ζήτησε την με δόσεις (3) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 290,05 πλέον 102,29 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 100,13 πλέον 20,46 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8517/ αίτηση του, η Πέγιου Αναστασία του Πασχάλη (Κ.Α.2052) ζήτησε την με δόσεις (9) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 921,96 πλέον 279,16 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,95 πλέον 55,83 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8508/ αίτηση του, ο XHINA ALTIN του SULEJMAN (Κ.Α.3139) ζήτησε την με δόσεις (5) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 438,67 πλέον 105,94 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 107,44 πλέον 21,19 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8634/ αίτηση του, ο Γκούλης Δημήτριος του Ευστρατίου (Κ.Α.482) ζήτησε την με δόσεις (16) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.419,28 πλέον 524,47 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 107,15 πλέον 104,89 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8635/ αίτηση του, ο Γκούλης Χρήστος του Ευστρατίου (Κ.Α.485) ζήτησε την με δόσεις (13) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.163,63 πλέον 454,80 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 109,16 πλέον 90,96 προσαυξήσεις.

4 Την υπ αριθμ. 8633/ αίτηση της, η Γκούλη Κατίνα του Χρήστου(Κ.Α.479) ζήτησε την με δόσεις (48) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 7.001,82 πλέον 2.470,56 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 197,14 πλέον 1.235,28 προσαυξήσεις. (50%) μείωση τόκων Την υπ αριθμ. 8636/ αίτηση της, η Γκούλη Κατίνα του Χρήστου(Κ.Α.479) ζήτησε την με δόσεις (11) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 962,37 πλέον 226,14 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 104,52 πλέον 45,23 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8637/ αίτηση του, ο Γκούλης Νικόλαος του Ευστρατίου (Κ.Α.483) ζήτησε την με δόσεις (20) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 1.744,50 πλέον 672,17 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 105,66 πλέον 134,43 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8617/ αίτηση του, ο Μαυρομάτης Ευστάθιος του Σταύρου (Κ.Α.1417) ζήτησε την με δόσεις (4) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 431,34 πλέον 67,25 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 102,64 πλέον 13,45 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8656/ αίτηση της, η Ανδρούτσου Ασημένια του Ευστρατίου (Κ.Α.186) ζήτησε την με δόσεις (5) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 539,93 πλέον 88,78 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 111,54 πλέον 17,76 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8585/ αίτηση του, ο Χορτίκογλου Βασίλειος του Αποστόλου (Κ.Α.3022) ζήτησε την με δόσεις (4) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 350,00 πλέον 276,50 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,03 πλέον 55,30 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8605/ αίτηση του, ο Κυριακίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου (Κ.Α.3580) ζήτησε την με δόσεις (6) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 691,24 πλέον 102,27 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 113,40 πλέον 20,45 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8606/ αίτηση του, ο Κυριακίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους (Κ.Α.3573) ζήτησε την με δόσεις (3) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 320,72 πλέον 33,33 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 104,61 πλέον 6,67 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8741/ αίτηση του, ο FILIA BASKHKIM του ISLAM (Κ.Α. 3076) ζήτησε την με δόσεις (5 οφειλή πριν το 2010) και (6 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό α)462,17 πλέον 297,04 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 106,42 πλέον 59,41 προσαυξήσεις και β)615,72 πλέον 169,92 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,34 πλέον 33,98 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8741/ αίτηση του, ο FILIA GENCI του XHEMALLI (Κ.Α. 3092) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 977,46. Την υπ αριθμ.8744/ αίτηση του, ο FILIA FATMIR του XHEMALLI (Κ.Α. 3078) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του (οφειλές προ 2010) βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 277,20 και την με δόσεις 6 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 623,33 πλέον προσαυξήσεις 159,92, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,77 πλέον προσαυξήσεις 31,98 Την υπ αριθμ.8564/26-11/14 αίτηση του, ο Σιαμίδης Ιάκωβος του Χαράλαμπου (Κ.Α. 3962) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 111,40. Την υπ αριθμ. 8590/27/11/2014 αίτηση του, ο Αυγητίδης Αντώνιος του Γεωργίου (Κ.Α. 3209) την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό 940. Την υπ αριθμ. 8407/21/11/2014 αίτηση του, ο Βασιλειάδης Βασίλειος του Παρασκευά (Κ.Α. 3222) ζήτησε την με δόσεις (14 οφειλή πριν το 2010) και (23 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό α)1.242,38 πλέον 883,27 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 106,53 πλέον 176,65 προσαυξήσεις και β) 2.102,59 πλέον 601,32 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,47 πλέον 120,26 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8481/25/11/2014 αίτηση του, ο Βασιλειάδης Ηλίας του Βασιλείου (Κ.Α. 3224) ζήτησε ανέρχονται στο ποσό 169,47. Την υπ αριθμ. 8646/28/11/2014 αίτηση του, ο Γαβριήλογλου Γαβριήλ του Μωυσή (Κ.Α. 3248) ζήτησε την με δόσεις 9 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 1.009,67 πλέον προσαυξήσεις 97,20 δηλαδή

5 η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,73 πλέον προσαυξήσεις 19,44. Την υπ αριθμ. 8746/02/12/2014 αίτηση του, ο Γουλάς Μιχαήλ του Θεόδωρου (Κ.Α. 3276) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 251,44 πλέον προσαυξήσεις 38,93 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 114,90 πλέον προσαυξήσεις 7,79. Την υπ αριθμ. 8572/26/11/2014 αίτηση του, ο Ιωσηφίδης Παναγιώτης του Δημητρίου (Κ.Α. 3432) ζήτησε την με δόσεις (10 οφειλή πριν το 2010) και (6 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των 869,42 πλέον 729,77 προσαυξήσεις, δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 116,86 πλέον 146,00 προσαυξήσεις και β) 512,38 πλέον 120,88 προσαυξήσεις, η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,22 πλέον 24,18 προσαυξήσεις. Την υπ αριθμ. 8747/02/12/2014 αίτηση του ο Καράδαη Χουσεΐν του Τζεβδέτ (Κ.Α. 4383) ζήτησε την με δόσεις 5 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 532,61 πλέον προσαυξήσεις 108,13 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 100,98 πλέον προσαυξήσεις 21,63. Την υπ αριθμ. 8748/02/12/2014 αίτηση του, ο Καρακούλαχ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Κ.Α. 3467) ζήτησε την με δόσεις 4 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 476,97 πλέον προσαυξήσεις 106,93 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 117,06 πλέον προσαυξήσεις 21,39. Την υπ αριθμ. 8509/25/11/2014 αίτηση του ο Καρόπουλος Σταύρος του Θεολόγου (Κ.Α. 3480) ανέρχονται στο ποσό των 1223,96. Την υπ αριθμ. 8680/01/12/2014 αίτηση της, η Κυπαρίδου Αναστασία του Γεωργίου (Κ.Α. 3560) ανέρχονται στο ποσό των 303,51. Την υπ αριθμ. 8500/25/11/2015 αίτηση της, η Κουρτίδου Μαρία του Σπυρίδων (Κ.Α. 3550) ζήτησε ανέρχονται στο ποσό των 131,68. Την υπ αριθμ. 8655/28/11/2014 αίτηση του, ο Λουκανίδης Γεώργιος του Νικολάου (Κ.Α. 3639) ζήτησε την με δόσεις 23 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 1.994,01 πλέον προσαυξήσεις 858,51 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 101,48 πλέον προσαυξήσεις 171,70. Την υπ αριθμ. 8749/02/12/2014 αίτηση του, ο Μιχαλόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 3684) ζήτησε την με δόσεις 7 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 739,03 πλέον προσαυξήσεις 289,32 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 112,22 πλέον προσαυξήσεις 57,86. Την υπ αριθμ. 8621/27/11/2014 αίτηση της, η Ορφανίδου Μαρία του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 3761) ζήτησε την εφάπαξ (πριν το 2010) και (6 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των α) 123,50 και β) 335,06 πλέον προσαυξήσεις 91,56 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 115,29 πλέον προσαυξήσεις 18,31. Την υπ αριθμ. 8529/26/11/2014 αίτηση του, ο Παναγιωτίδης Αριστείδης του Χριστόφορου (Κ.Α. 3773) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 237,32. Την υπ αριθμ. Δ.Υ. αίτηση του, ο Πουλτίδης Ελευθέριος του Αβραάμ (Κ.Α. 3914) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 155,37. Την υπ αριθμ. 7995/04/11/2014 αίτηση του, ο Παυλίδης Ιωάννης του Δημητρίου (Κ.Α. 3873) ζήτησε ανέρχονται στο ποσό των 696,27. Την υπ αριθμ. 8622/27/11/2014 αίτηση της, η Σιώμου Δήμητρα του Χαράλαμπου (Κ.Α. 3977) ζήτησε την με δόσεις 9 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 924,88 πλέον προσαυξήσεις 364,96 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 110,50 πλέον προσαυξήσεις 72,99. Την υπ αριθμ. 8750/21/12/2014 αίτηση του, ο Στεφανίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 4001) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 324,28 πλέον προσαυξήσεις 48,72 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 147,91 πλέον προσαυξήσεις 9,74. Την υπ αριθμ. 8751/02/12/2014 αίτηση της, η Στεφανίδου Αναστασία του Νικολάου (Κ.Α. 4207) ανέρχονται στο ποσό των 154,28. Την υπ αριθμ. 8133/11/11/2014 αίτηση της, η Κατίνογλου Στυλιανή του Γεωργίου (Κ.Α. 3501) ανέρχονται στο ποσό των 354,33. Την υπ αριθμ. 8745/02/12/2014 αίτηση της, η Χαραλαμπίδου Σοφία του Γεωργίου (Κ.Α. 4110)

6 ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 876,47 πλέον προσαυξήσεις 200,02 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 109,15 πλέον προσαυξήσεις 40,00. Την υπ αριθμ. 8528/25/11/2014 αίτηση του, ο Χατζηαντωνιάδης Μιχαήλ του Σπυρίδων (Κ.Α. 4113) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 136,35. Την υπ αριθμ. 8589/27/11/2014 αίτηση του, ο Χριστοφορίδης Μιχαήλ του Χρήστου (Κ.Α. 4136) ανέρχονται στο ποσό των 222,80. Την υπ αριθμ. 8567/26/11/2014 αίτηση του, ο Τσάκαλος Ιωάννης του Δημητρίου (Κ.Α. 4060) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 247,67 πλέον προσαυξήσεις 33,20 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 127,16 πλέον προσαυξήσεις 6,64. Την υπ αριθμ. 5660/01/08/2014 αίτηση της, η Κουτεκίδου Ανατολή του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 1136) ζήτησε την με δόσεις 7 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 136,77 πλέον προσαυξήσεις 8,47 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 123,54 πλέον προσαυξήσεις 1,69. Την υπ αριθμ. 8565/26/11/2014 αίτηση του, ο Τσαπακίδης Χρήστος του Κυριάκου (Κ.Α. 2613) ανέρχονται στο ποσό των 134,20. Την υπ αριθμ. 8632/28/11/2014 αίτηση του, ο Γιουβάνογλου Δημοσθένης του Δημητρίου (Κ.Α. 455) ζήτησε την με δόσεις 5 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 479,40 πλέον προσαυξήσεις 104,56 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 119,08 πλέον προσαυξήσεις 20,91. Την υπ αριθμ. 8620/27/11/2014 αίτηση της, η Κωνσταντινίδου Δέσποινα του Ευστράτιου (Κ.Α. 1240) ζήτησε την με δόσεις (5 οφειλή πριν το 2010) και (3 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των 447,64 πλέον προσαυξήσεις 497,14 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 111,63 πλέον προσαυξήσεις 99,43 και β) 354,36 πλέον προσαυξήσεις 84,68 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 116,90 πλέον προσαυξήσεις 16,94. Την υπ αριθμ. 8583/27/11/2014 αίτηση της, η Λαζαρίδου Δέσποινα του Λαζάρου (Κ.Α. 1287) ζήτησε την με δόσεις (27 οφειλή πριν το 2010) και (15 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των 2038,36 πλέον προσαυξήσεις 2048,24 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 99,59 και β) 1488,09 πλέον προσαυξήσεις 374,80 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,75 πλέον προσαυξήσεις 74,96. Την υπ αριθμ. 8558/01/12/2014 αίτηση του, ο Παντώνης Κωνσταντίνος του Απόστολου (Κ.Α. 1757) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 253,39 πλέον προσαυξήσεις 37,91 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 115,97 πλέον προσαυξήσεις 7,58. Την υπ αριθμ. 8762/02/12/2014 αίτηση του, ο Παπατολίδης Σάββας του Δημητρίου (Κ.Α. 1935) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 225,79 πλέον προσαυξήσεις 23,69 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 102,11 πλέον προσαυξήσεις 4,74. Την υπ αριθμ. 8760/02/12/2014 αίτηση του, ο Πατμανίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Κ.Α. 2007) ζήτησε την με δόσεις 4 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 325,90 πλέον προσαυξήσεις 48,01 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 76,47 πλέον προσαυξήσεις 9,60. Την υπ αριθμ. 8682/01/12/2014 αίτηση του, ο Στεφανίδης Πλάτων του Παναγιώτη (Κ.Α. 2369) ζήτησε την με δόσεις (48 οφειλή πριν το 2010) και (28 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των 6963,55 πλέον προσαυξήσεις 7464,98 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 222,83 πλέον προσαυξήσεις 3732,49 και β) 3281,51 πλέον προσαυξήσεις 1010,97 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 152,52 πλέον προσαυξήσεις 202,19. Την υπ αριθμ. 8584/27/11/2014 αίτηση του, ο Τσιλβίδης Δημήτριος του Ηλία (Κ.Α. 2660) ζήτησε την με δόσεις 5 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 468,56 πλέον προσαυξήσεις 51,38 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 143,17 πλέον προσαυξήσεις 10,28. Την υπ αριθμ. 8271/14/11/2014 αίτηση του, ο Χαραλαμπίδης Γεώργιος του Θεόδωρου (Κ.Α. 2807) ζήτησε την με δόσεις 5 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 484,01 πλέον προσαυξήσεις 75,48 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 111,37 πλέον προσαυξήσεις 15,10. Την υπ αριθμ. 8648/28/11/2014 αίτηση του, ο Χατζηθεοδώρου Χαράλαμπος του Χρήστου (Κ.Α. 2903) ζήτησε την εφάπαξ (οφειλή πριν το 2010) και την εφάπαξ (οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των

7 1042,82 και β) 353,24. Την υπ αριθμ. 8647/28/11/2014 αίτηση του, ο Χατζηπαναγιώτου Ανέστης του Σπυρίδων (Κ.Α. 2946) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 170,70. Την υπ αριθμ. 8588/27/11/2014 αίτηση του, ο Βογιατζόγλου Γεώργιος του Τηλέμαχου (Κ.Α. 354) ανέρχονται στο ποσό των 1410,86. Την υπ αριθμ. 8559/01/12/2014 αίτηση του, ο Κωστακίδης Γεώργιος του Χρήστου (Κ.Α. 1255) ανέρχονται στο ποσό των 277,95. Την υπ αριθμ. 8560/01/12/2014 αίτηση του, ο Κωστακίδης Χρήστος του Γεωργίου (Κ.Α. 1257) ανέρχονται στο ποσό των 858,72. Την υπ αριθμ. 8761/02/12/2014 ) ζήτησε την με δόσεις (48 οφειλή πριν το 2010) και (33 οφειλή μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των α) 3833,43 πλέον προσαυξήσεις 2984,58 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 130,14 πλέον προσαυξήσεις 1492,29 και β) 2778,31 πλέον προσαυξήσεις 704,14 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 100,18 πλέον προσαυξήσεις 352,07. Την υπ αριθμ. 8556/01/12/2014 αίτηση του, ο Δοματζόγλου Ελευθέριος του Συμεών (Κ.Α. 585) ανέρχονται στο ποσό των 162,35. Την υπ αριθμ. 8691/01/12/2014 αίτηση της, η Χατζηαναστασίου Αικατερίνη του Χρήστου (Κ.Α. 2851) ζήτησε την με δόσεις 24 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 4257,53 πλέον προσαυξήσεις 1041,79 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 187,20 πλέον προσαυξήσεις 208,36. Την υπ αριθμ. 8562/01/12/2014 αίτηση της, η Γεωργιάδου Καλλιόπη του Λαζάρου (Κ.Α. 422) ζήτησε την με δόσεις 7 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 649,01 πλέον προσαυξήσεις 113,33 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 87,26 πλέον προσαυξήσεις 22,67. Την υπ αριθμ. 8290/17/11/2014 αίτηση της, η Θεοδοσιάδου Ελένη του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 694) ζήτησε την με δόσεις 24 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 2499,40 πλέον προσαυξήσεις 539,97 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 112,51 πλέον προσαυξήσεις 107,99. Την υπ αριθμ. 8432/21/11/2014 αίτηση της, η Μαργαρίτη Δήμητρα του Θεόδωρου (Κ.Α. 1381) ανέρχονται στο ποσό των 155,79. Την υπ αριθμ. 8433/21/11/2014 αίτηση του, ο Μαργαρίτης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 1282) ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 105,34. Την υπ αριθμ. 8434/21/11/2014 αίτηση της, η Μαργαρίτη Βαϊτσα του Δημητρίου (Κ.Α. 1284) ζήτησε ανέρχονται στο ποσό των 3528,77. Την υπ αριθμ. 8561/01/12/2014 αίτηση της, η Χαμίτη Δέσποινα του Περικλή (Κ.Α. 2799) ζήτησε την με δόσεις 2 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 247,41 πλέον προσαυξήσεις 40,02 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 113,82 πλέον προσαυξήσεις 8,00. Την υπ αριθμ. 8555/01/12/2014 αίτηση του, ο Χαραλαμπίδης Ιωάννης του Αναστάσιου (Κ.Α. 2811) ζήτησε την με δόσεις 4 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 335,10 πλέον προσαυξήσεις 127,17 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 88,59 πλέον προσαυξήσεις 25,43. Την υπ αριθμ. 8770/02/12/2014 αίτηση του, ο Καρατζάς Γρηγόριος του Ιωάννη (Κ.Α. 942) ζήτησε την με δόσεις 3 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 208,91 πλέον προσαυξήσεις 47,57 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,79 πλέον προσαυξήσεις 9,51. Την υπ αριθμ. 8663/28/11/2014 αίτηση του, ο PALI GJERGJ του LORETS (Κ.Α. 51) ζήτησε την με δόσεις 9 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 946,82 πλέον προσαυξήσεις 216,61 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 104,78 πλέον προσαυξήσεις 43,32. Την υπ αριθμ. 8690/01/12/2014 αίτηση του, ο Βασιλειάδης Αχιλλέας του Στυλιανού ζήτησε την με δόσεις 3 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 198,54 πλέον προσαυξήσεις 45,85 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 96,46 πλέον προσαυξήσεις 9,17. Την υπ αριθμ. 8108/10/11/2014 αίτηση της, η Σαχινίδου Ελισάβετ του Κωνσταντίνου ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 236,47.

8 Την υπ αριθμ. 8662/28/11/2014 αίτηση της, η Τσιλιά Μαρία του Αθανάσιου (Κ.Α. 2670) ζήτησε την με δόσεις 3 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 335,91 πλέον προσαυξήσεις 43,84 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 103,68 πλέον προσαυξήσεις 8,77. Την υπ αριθμ. 8563/01/12/2014 αίτηση του, ο Σαχινίδης Σταύρος του Ελευθέριου (Κ.Α. 2242) ζήτησε την με δόσεις 4 (οφειλή μετά 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 472,78 πλέον προσαυξήσεις 80,44 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 110,29 πλέον προσαυξήσεις 16,09. Την υπ αριθμ. 8759/02/12/2014 αίτηση του, ο Τσακιρίδης Ιωάννης του Κοσμά (Κ.Α. 2590) ζήτησε ανέρχονται στο ποσό των 212,80. Την υπ αριθμ. 8688/01/12/2014 αίτηση του ο Σταυρίδης Νικόλαος του Στυλιανού (Κ.Α. 2351) ανέρχονται στο ποσό των 151,10. Την υπ αριθμ. 8657/28/11/2014 αίτηση του, ο Παρχαρίδης Σάββας του Κωνσταντίνου (Κ.Α. 1979) ζήτησε την με δόσεις (24 οφειλή πριν και μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 3452,75 πλέον προσαυξήσεις 1032,95 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 160,77 πλέον προσαυξήσεις 206,59. Την υπ αριθμ. 8571/26/11/2014 αίτηση της, η Χριστοφορίδου Μαρία του Βασιλείου (Κ.Α. 3043) ζήτησε την με δόσεις (8 οφειλή πριν και μετά το 2010) ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες μέχρι την 30/10/2014 που ανέρχονται στο ποσό των 1711,26 πλέον προσαυξήσεις 213,91 δηλαδή η κάθε δόση ορίζεται στο ποσό των 213,91 πλέον προσαυξήσεις 8,05. Παρακαλούμε για την έγκριση των παραπάνω αιτήσεων. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις παρ.1β του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ), την αριθ. 167/2014 απόφαση του Δήμ. Συμβουλίου, την από εισήγηση της Οικον. Υπηρεσία του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Αποδέχεται, ως έχουν, τα αιτήματα των παραπάνω φορολογούμενων του Δήμου μας, για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1β του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) τα οποία στάλθηκαν με την από εισήγηση του τμήματος Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 107 /2014 Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολουθεί η υπογραφή του ως εξής: Η Πρόεδρος Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ματζαρίδης Νικόλαος 2.- Ελευθεριάδης Χρήστος 3.-Μουστακίδης Γεώργιος 4.- Κουκαριώτης Παναγιώτης 5.- Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 27/18-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 27/18-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 27/18-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.10/1-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/017 Της από 7-1-017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 η Ιανουαρίου 017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:0 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 του

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου,

Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.12/20-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/21-12-2016 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.12/20-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2017 Της από 1-3-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1 η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.2/27-1-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.2/27-1-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.18/11-10-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 0 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 07 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.0/-3-07 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) 5. Αλωνίδης Ανθιμος(Εκπρ.Τ.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) 5. Αλωνίδης Ανθιμος(Εκπρ.Τ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.7/26-5-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.5/04-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΗ-Ζ3Ε 5 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 1 του

Διαβάστε περισσότερα

και ώρα 17:30 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 748/12-

και ώρα 17:30 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 748/12- ΔΗΜΟΣ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.3/17-2-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Αριθ.Απόφ. 48/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.5/04-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Αριθ.Απόφ. 52/2011 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Καθαράς ευτέρας και 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Αριθ.Απόφ. 21/2011 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ημοτικής Επιτροπής Παιδείας ήμου Παρανεστίου Στο Παρανέστι, στο ημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.12/13-7-2016 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/21-12-2016 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 3. Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.10/1-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016 Της από 28-6-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2015 Της από 29-11-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.8/1-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/1-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/5-3-2017 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.12/20-3-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την 20 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/29-4-2015 έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 22 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ

2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.2/27-1- Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την 27

Διαβάστε περισσότερα

και ώρα 17:30 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 748/12-

και ώρα 17:30 συνήλθε σε δημόσια Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 748/12- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.3/17-2-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την 17 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/7-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 6 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015 Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28 η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.µ.,

Διαβάστε περισσότερα

-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

-Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 -Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/30-3-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 7 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 7 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.7/27--207 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/ Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.29/31-12-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.13/13-7-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞΗ-8ΦΚ 22 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 22/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 17 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ απουσίαζαν δικαιολογηµένα)

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 17 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ απουσίαζαν δικαιολογηµένα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.17/6-10-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.24/21-12-2016 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2016 Της από 30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.5/04-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 04 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016 Της από 27-1-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 26 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 26 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.26/29-11-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 13/2014 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 13/2014 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 13/2014 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 13 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Μεσοχωρίου» της πράξης : «Δημιουργία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Μεσοχωρίου» της πράξης : «Δημιουργία ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2016 Της από 31-8-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.- Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.- Τσελεγκίδης Αντώνιος 6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.- Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.- Τσελεγκίδης Αντώνιος 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/9-3-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.5/04-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου,

Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 06 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./5--06 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος (Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ.Αδριανής

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος (Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ.Αδριανής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.6/25-4-216 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 2.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος) 3.-Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος) ΠΡΟΣΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 2.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος) 3.-Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος) ΠΡΟΣΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 27ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 3.- Τσελεγκίδης Αντώνιος οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 3.- Τσελεγκίδης Αντώνιος οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 19ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ )

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 87/2017 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 5 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 372

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 372 ΑΔΑ: Ω5ΨΞΩΚΙ- ΚΜΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71 ΑΔΑ: 6ΠΩΦΩΚΙ- ΗΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΙ- ΖΚ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.2/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.2/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ.2/19-1-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. Απόφασης 13 Περίληψη 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 171 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 33ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 33ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 33ης/16-09-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 353/2015 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης /26-07-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Αριθμός Απόφασης: 159/2016 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο

Διαβάστε περισσότερα