Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραµµατέα Β. Αλεξάκη. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ δηµόσια, στο ακροατήριο του, στις 24 Οκτωβρίου 2007, για να δικάσει την αγωγή µε αριθµό εκθέσεως καταθέσεως./ και µε αντικείµενο αποζηµίωση χρήσης µεταξύ : ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ : Μ.Π. του Γ., κατοίκου Γ., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (Α.Μ. 5286), η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) Τ. χήρας Γ.Π., το γένος Π., κατοίκου Κ.Θ., 2) Μ.-Ρ. Π. του Γ., συζ. Α.Κ., κατοίκου Ξ., οι οποίες παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αυγερινού Παρασκευόπουλου (Α.Μ. 1044), ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως, η οποία είχε οριστεί για τη δικάσιµο της και µετά από αναβολή γι αυτήν που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τις διατάξεις των άρθρων 785,786,787,961,962, 1033,1113 του ΑΚ, συνάγεται ότι όταν µεταξύ περισσοτέρων προσώπων υφίσταται κοινωνία, η οποία υπάρχει και όταν η κυριότητα πράγµατος ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατ' ιδανικά µερίδια, κάθε κοινωνός έχει δικαίωµα να κάνει χρήση του κοινού ακινήτου, εφόσον αυτή δεν εµποδίζει τη σύγχρηση των λοιπών κοινωνών. Σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος από τον έναν των κοινωνών, δικαιούνται οι λοιποί, ακόµη και αν δεν πρόβαλλαν αξίωση για σύγχρηση, να απαιτήσουν από εκείνον που έκανε αποκλειστική χρήση, ως

2 Σελίδα 2 από 19 αποζηµίωση, ανάλογη µερίδα από το όφελος που από αυτή την αιτία αποκόµισε και συνίσταται προκειµένου περί αστικού ακινήτου, το οποίο εκ κατασκευής προορίζεται για κατοικία, στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσης, µισθωτική αξία της µερίδας των άλλων κοινωνών, η οποία αποτελεί και την αποδοτέα ωφέλεια. Για να είναι ορισµένη η αγωγή του κοινωνού µε την οποία αυτός αξιώνει από τον συγκοινωνό, που έκανε αποκλειστική χρήση του κοινού πράγµατος, αποζηµίωση για ορισµένο χρόνο, αρκεί να προσδιορίζεται σε αυτή το κοινό αντικείµενο και το µερίδιο σε αυτό του ενάγοντος, ότι ο εναγόµενος έκανε αποκλειστική χρήση αυτού, τα ωφελήµατα που αποκόµισε ο τελευταίος από την αποκλειστική χρήση του και η ανάλογη µερίδα του ενάγοντος επί του οφέλους αυτού (ΑΠ 74/2004 Ελλ νη 2004,780, ΑΠ 231-2/2004 Ελλ νη 2005, 146, ΑΠ 1524/2004 Ελλ νη 2005, 807, ΑΠ 1480/2000 Ελλ νη 2001,670). Εξάλλου, το δικαίωµα του καθενός από τους κοινωνούς, για χρήση του κοινού αντικειµένου, είναι ανεξάρτητο από τη µερίδα του σ' αυτό και τούτο διότι η εξουσία του κοινωνού πάνω στο κοινό αντικείµενο διακρίνεται µεν θεωρητικά σε ιδανική µερίδα, όχι όµως και πρακτικά, γιατί οι υλικές πράξεις µε τις οποίες ασκείται αυτή η άµεση εξουσία, δεν επιδέχονται επιµερισµό, ώστε ο καθένας να ασκεί τόσο ποσοστό εξουσίας, όσο αντιστοιχεί στο µερίδιο του. Έτσι, αν το κοινό αντικείµενο βρίσκεται υπό την κατοχή ενός από τους κοινωνούς, αυτός δικαιούται στη συνολική χρήση του και όχι µόνο τόσου µέρους από αυτό, όσο αντιστοιχεί στη µερίδα του, υπό την προϋπόθεση όµως ότι δεν κωλύεται η σύγχρηση των λοιπών κοινωνών, ήτοι εκείνη η οποία ασκείται πράγµατι ή αξιώνεται από αυτούς και όχι εκείνη, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως και αφηρηµένα να αξιωθεί, διότι έτσι καθορίζεται η έκταση του δικαιώµατος της Α.Κ. 787, αλλά δεν υπάρχει παρακώλυση της συγχρήσεως, όταν δεν ασκείται ή δεν αξιώνεται καµιά σύγχρηση ή δεν καθορίζεται από τους λοιπούς κοινωνούς το περιεχόµενο της (ΑΠ 1793/2006 ηµοσίευση Νόµος). Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 785 εδ. α', 786, 787, 788 παρ. 1 εδ. α', 789 εδ. α και 574 ΑΚ προκύπτουν τα ακόλουθα : Η φροντίδα της παραγωγής και συλλογής καρπών του κοινού πράγµατος, στους οποίους περιλαµβάνονται κατά το άρθρο 961 παρ. 3 ΑΚ και οι πολιτικοί καρποί, δηλονότι οι πρόσοδοι που παρέχει το πράγµα µε βάση κάποια έννοµη σχέση και επί των οποίων έχει ανάλογη µερίδα κάθε κοινωνός, αποτελεί περιεχόµενο της τακτικής διοικήσεως και εκµεταλλεύσεως αυτού. Με τέτοιο χαρακτήρα η παραγωγή και κτήση πολιτικών καρπών από κοινού, στους οποίους

3 Σελίδα 3 από 19 ανήκουν και τα µισθώµατα από την εκµίσθωση του σε τρίτο, αποτελεί δικαίωµα και καθήκον «όλων των κοινωνών» µε απόφαση της πλειοψηφίας αυτών, που είναι υποχρεωτική και για τους µειοψηφήσαντες ή αρνούµενους την επιχείρηση της πράξεως διοικήσεως κοινωνούς, οι οποίοι δεσµεύονται έναντι των τρίτων από αυτή (ΑΠ 255/2000 Ελλ νη ). Με την κρινόµενη αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι τυγχάνει νοµίµως αναγνωρισθέν εκτός γάµου τέκνο του Γ.Π., ο οποίος απεβίωσε την στη Θ., ο οποίος ήταν σύζυγος της πρώτης εναγοµένης και πατέρας της δεύτερης από αυτές, και ότι κατέλειπε ως µοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόµους τον ίδιο, κατά ποσοστό 37,5% και τις εναγόµενες κατά ποσοστό 25% και 37,5% εκάστη από αυτές αντίστοιχα. Ότι κατέστησαν έτσι αυτοί εξ αδιαιρέτου συγκύριοι έκαστος από αυτούς κατά το παραπάνω ποσοστό, στην κληρονοµιά του προαναφεροµένου δικαιοπαρόχου τους, την οποία απεδέχθησαν και µετέγραψαν νοµίµως. Ότι µεταξύ των ακινήτων που κατέλειπε ο δικαιοπάροχος τους, είναι και τα αναλυτικά αναφερόµενα στην αγωγή δύο διαµερίσµατα και ένα κατάστηµα επί της οδού Α. 17 στην.. Θεσσαλονίκης., από αυτά δε το διαµέρισµα του πρώτου ορόφου εµβαδού 80 τ.µ., χρησιµοποιεί αποκλειστικά η πρώτη εναγοµένη, από την εποµένη του θανάτου του πατέρα του, ήτοι για διάστηµα από έως , ήτοι για 102 µήνες, αποκοµίζοντας ωφέλεια αντίστοιχη του µισθώµατος, ανερχοµένης αυτής στο ποσό των 400 ευρώ µηνιαίως και κατά το ποσοστό συγκυριότητας του (37,5%) στο ποσό των ευρώ για το παραπάνω διάστηµα. Ότι το κατάστηµα επί της ιδίας οικοδοµής και το διαµέρισµα του 2 ου ορόφου, αµφότερες οι εναγόµενες µίσθωναν σε τρίτους, και εισέπρατταν οι ίδιες τα µισθώµατα, χωρίς να αποδίδουν σε αυτόν το ποσοστό που του αναλογεί µε βάση τη συγκυριότητα του, επί των κοινών ακινήτων, ήτοι των 37,5% εξ αδιαιρέτου, και εισέπραξαν για µεν το κατάστηµα για διάστηµα από έως το συνολικό ποσό των ,79 ευρώ, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αγωγή, από το οποίο το ποσό των ,55 ευρώ αντιστοιχεί στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό του, ενώ από το διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου εισέπραξαν για διάστηµα από έως το συνολικό ποσό των ευρώ, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αγωγή, και ότι για τα ως άνω ποσά όχλησε επανειληµµένα τις εναγόµενες να του τα καταβάλουν. Με βάση το παραπάνω ιστορικό ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενες µε απόφαση προσωρινά

4 Σελίδα 4 από 19 εκτελεστή να του κσταβάλουν, η µεν πρώτη το συνολικό ποσό των ,00 ευρώ, αποζηµίωση χρήσης, και το συνολικό ποσό των ,02 (16.621, ) ευρώ που αντιστοιχεί στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό του, σε µισθώµατα που έλαβε η ίδια, και η δεύτερη εναγοµένη, για την ίδια αιτία, το συνολικό ποσό των ,53 (24.931, ) ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως. Να υποχρεωθεί η πρώτη εναγοµένη να καταβάλει σε αυτόν ως µελλοντική αποζηµίωση χρήσης του προαναφεροµένου διαµερίσµατος, ποσού 150 ευρώ µηνιαίως, κατά το ποσοστό της συγκυριότητας του, για χρονικό διάστηµα από έως την συζήτηση της αγωγής, ενώ αµφότερες να υποχρεωθούν να καταβάλουν σε αυτόν κατά το ποσοστό συγκυριότητας του, και ανάλογα µε τη συµµετοχή τους, για µελλοντικά µισθώµατα για το διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου, ποσού 75 ευρώ µηνιαίως, για χρονικό διάστηµα από µέχρι τη συζήτηση της αγωγής, καθόσον οι απαιτήσεις του αυτές, θα έχουν καταστεί απαιτητές. Τέλος να καταδικασθούν οι εναγόµενες στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόµενο και αίτηµα η αγωγή, αρµόδια εισάγεται για συζήτηση στο ικαστήριο αυτό που είναι καθ 1 ύλην (άρθρο 14 παρ.2 του ΚΠολ ) και κατά τόπο αρµόδιο (άρθρο 22, 37 του ΚΠολ ). Περαιτέρω, η αγωγή, είναι ορισµένη, καθώς περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολ, απορριπτόµενου περί του αντιθέτου ισχυρισµού των εναγοµένων, και είναι νόµιµη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη µείζονα σκέψη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 345, 346, 785, 786, 787, 961, 962, 1813, 1820, 1884 εδ. β', 1113, 1195, του ΑΚ, 69 παρ. 1α, 176, 191 παρ.2, 907, 908 του ΚΠολ, πλην του αιτήµατος περί καταβολής, µισθωµάτων του κοινού ακινήτου, και συγκεκριµένα του κοινού διαµερίσµατος του 2 ου ορόφου, το οποίο είναι νόµιµο, ως προς το ποσό των ευρώ για την πρώτη εναγοµένη και ως προς το ποσό των ευρώ για τη δεύτερη εξ αυτών και όχι ως προς τα αιτούµενα από τον ενάγοντα ποσά, καθόσον εσφαλµένα υπολόγισε το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν σε αυτόν οι εναγόµενες στο συνολικά εισπραχθέν από αυτές ποσό, χωρίς να συνυπολογίζει το δικό του ποσοστό 37,5% επί του οποίου και υπολογίζεται το ποσό που αυτός δικαιούται. Εποµένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, κατά το µέρος που κρίθηκε νόµιµη, δεδοµένου ότι η ενάγουσα κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήµου, µε τα

5 Σελίδα 5 από 19 αντιστοιχούντα σ' αυτό ποσοστά υπέρ του Τ. και του Τ. (βλ. το υπ αριθµ. / διπλότυπο της Β'.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθµ. / απόδειξη της ΕΤΕ), χωρίς για το παραδεκτό αυτής να είναι αναγκαία η προσκόµιση πιστοποιητικού της αρµόδιας ΟΥ περί υποβολής φόρου κληρονοµιάς, όπως αβάσιµα ισχυρίζονται οι εναγόµενες (βλ. ΑΠ 1465/2006 ηµοσίευση Νόµος). 1. Από τη διάταξη του άρθρου 794 ΑΚ, που ορίζει ότι κάθε κοινωνός ενέχεται απέναντι στους λοιπούς, κατά την αναλογία της µερίδας του, για τα έξοδα της συντήρησης, της διοίκησης και της χρησιµοποίησης του κοινού, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 325,329,785,788, 789, 790, 730, 904 επ., 1101,1107 και 1113 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι ο κοινωνός που κατέβαλε έξοδα πέραν της µερίδας του, δικαιούται να αναζητήσει τα επί πλέον καταβληθέντα από τους λοιπούς κοινωνούς, κατ' αναλογία των µερίδων τους. Η αναζήτηση αυτή γίνεται απευθείας βάσει της προφερόµενης διατάξεως του άρθρου 794, εφόσον πρόκειται για έξοδα που έγιναν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων ΑΚ, δηλαδή κατόπιν αποφάσεως όλων των κοινωνών ή της πλειοψηφίας αυτών ή του δικαστηρίου ή αφορούν µέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή επικειµένου κινδύνου. (ΑΠ 280/1995 Ελλ νη , ΑΠ 1282/1993 Ελλ νη , ΑΠ 507/1979 ΝοΒ ). Η σχετική άτυπη απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, που δεν πάσχει ακυρότητα από την τυχόν παράλειψη της κλήτευσης της µειοψηφίας κατά τη λήψη της, εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των πολυµερών δικαιοπραξιών µε τη µορφή της συλλογικής, υποχρεωτικώς, ως εκ της φύσεως της (ΑΚ 200 και 288) ανακοινώσιµης, δηλαδή απευθυντέας, πράξης, προκειµένου να ασκήσει η µειοψηφία τα δικαιώµατα της, και εποµένως καταρτίζεται δεσµευτικά για όλους τους κοινωνούς µε την περιέλευση της προς τούτο άτυπης δήλωσης βούλησης του κάθε κοινωνού στους λοιπούς, είτε εντός είτε εκτός συνέλευσης των κοινωνών (Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και αν η πλειοψηφία των µερίδων ανήκει σε ένα κοινωνό) (ΑΠ 1465/2006 ηµοσίευση Νόµος). Εάν όµως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, τα εν λόγω έξοδα αναζητούνται κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλότριων ή του αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΠ 217/2003,ΑΠ 239/2002,Νόµος, ΑΠ 1282/1993 /νη , ΑΠ 507/1979 ΝοΒ , ΕΑ 2211/2000 /νη , ΕΑ 58/1991 /νη ). Το δικαίωµα για

6 Σελίδα 6 από 19 συµµετοχή σε δαπάνες µπορεί να στηρίξει και ένσταση επισχέσεως, η οποία έχει ως συνέπεια την καταδίκη του εναγοµένου σε εξόφληση της αγωγικής απαιτήσεως υπό τον όρο της ταυτόχρονης καταβολής εκ µέρους του ενάγοντος σ' αυτόν της αναλογίας του ένεκα δαπανών (ΑΠ 329/2002 Νόµος ΑΠ 739/1993 ΕΕΝ 61,514, ΑΠ 507/1979 ΝοΒ 27,1573, Επατρ.517/2003 ΕΕ ,ΕΑ 4805/1995 /νη 37,1619, ΕΠειρ 148/1997 /νη 38,1654, ΕΑ 856/2001 /νη 42,953). Εξάλλου, στοιχεία της αγωγής, που ασκεί ο κοινωνός βάσει των διατάξεων για τη διοίκηση αλλότριων ή τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, µε την οποία επιδιώκει έναντι των λοιπών κοινωνών τα έξοδα, που κατέβαλε πέραν της αναλογίας για τη συντήρηση, διοίκηση και χρησιµοποίηση του πράγµατος, χωρίς να υπάρξει προηγούµενη απόφαση όλων των κοινωνών ή της πλειοψηφίας αυτών ή του ικαστηρίου ή χωρίς τη συνδροµή επικείµενου κινδύνου, που δικαιολογεί τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για τη συντήρηση του πράγµατος, είναι στη µεν πρώτη περίπτωση α) η αυθόρµητη ανάληψη της διοικήσεως αλλότριας υποθέσεως, χωρίς τη ρητή εντολή του κυρίου αυτής, β) η κατά το συµφέρον του κυρίου και κατά την πραγµατική ή την εικαζόµενη θέληση αυτού διεξαγωγή της υποθέσεως και γ) τα γενόµενα έξοδα για την κανονική διεξαγωγή της υποθέσεως (Καυκά, Ενοχικό ίκαιο, τόµος Β', έκδοση 1975,υπ' άρθρο 730 παρ. 2, σελ. 4 επ.), και στη δεύτερη περίπτωση, α) ο πλουτισµός του εναγοµένου, β) η επέλευση του πλουτισµού σε βάρος του ενάγοντος και γ) η έλλειψη νόµιµης αιτίας( ΕΑ 406/2002 ΕΕ , ΕΠειρ. 148/1997 /νη Σταθόπουλος, στον Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, τόµος IV, Ειδικό Ενοχικό, υπ' άρθρο 904, αριθµ.118). Ειδικότερα αυτός,που µε ελεύθερη βούληση του ωφέλησε άλλον, δεν µπορεί, παραβλέποντας την οικειοθελή πράξη του να ζητήσει την επιστροφή της ωφέλειας (ΕΠειρ. 148/1997 /νη , Σταθόπουλος, ο.π. αριθµ.29 και 31). Την ανωτέρω αξίωση του ο κοινωνός, που κατέβαλε την δαπάνη και ενάγεται από τον συγκοινωνό για την απόδοση της ωφελείας που απεκόµισε από την αποκλειστική χρήση του κοινού πράγµατος, δικαιούται να την προβάλει προς συµψηφισµό, κατά τις διατάξεις των άρθρων 440, 441 και 442 ΑΚ, που ορίζουν ότι µε τον συµψηφισµό, αποσβήνονται, εφόσον καλύπτονται, οι µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίες απαιτήσεις, εάν είναι οµοειδείς κατ' αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες (ΑΠ 1219/1997 Ελλ νη , ΑΠ 599/1986 ΑρχΝ , ΑΠ 962/1983 ΝοΒ ). Τέλος το άρθρο 442 του ΑΚ ορίζει ότι ο συµψηφισµός κατά επίδικης απαίτησης, αν η ανταπαίτηση αποδεικνύεται

7 Σελίδα 7 από 19 παραχρήµα, προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης, ακόµα και κατά την εκτέλεση (ΕφΘεσ 1563/2005 ηµοσίευση Νόµος, Εφ υτμακ 251/2000 ΑρχΝ ). 2. Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 250 περ. 17 ΑΚ η οποία ορίζει ότι σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις των κάθε είδους µισθών, των καθυστερουµένων προσόδων, συντάξεων διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαµβάνεται περιοδικά, προκύπτει ότι λόγω της γενικότητας των όρων "καθυστερουµένων προσόδων" και "κάθε άλλης παροχής που επαναλαµβάνεται περιοδικά" περιλαµβάνονται σ' αυτούς οι καρποί, φυσικοί ή πολιτικοί και τα ωφελήµατα, τα οποία η χρησιµοποίηση του πράγµατος περιοδικώς παρέχει. Συνακόλουθα στην προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή πενταετή παραγραφή υπόκεινται και οι αξιώσεις του κοινωνού πράγµατος κατά του συγκοινωνού, που έκανε αποκλειστική χρήση του κοινού, για απόδοση ανάλογης µερίδας των ωφεληµάτων από τη χρήση αυτή (ΑΠ 440/2000 Ελλ νη , ΑΠ 1671/1995 ΕΕΝ ). Κατά δε τα άρθρα 251 και 253 ΑΚ η παραγραφή των παραπάνω αξιώσεων αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο γεννήθηκε κάθε περιοδική παροχή και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη της (ΑΠ 688/78 ΝοΒ , ΑΠ 590/80 ΝοΒ , ΕΘ. 6274/72 ΕΕΝ , ΕΘ 943/76 ΑρχΝ ). 3. Εξάλλου κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεως του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκηση του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ" απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές

8 Σελίδα 8 από 19 συνθήκες και διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ (ΑΠ 90/2004,ΑΠ 847/2004, ΑΠ 66/2004 ΟλΑΠ. 8/2001 ΟλΑΠ 17/1995). Οι εναγόµενες µε τις νοµότυπα και εµπρόθεσµα κατατεθείσες προτάσεις τους αρνούνται τη συγγενική σχέση και τη συγκυριότητα του ενάγοντα επί των κληρονοµουµένων ακινήτων, περαιτέρω προς απόρριψη της αγωγής προέβαλαν τους ακόλουθους ισχυρισµούς, όπως αυτοί εκτιµώνται : 1) ότι υφίστανται ανταπαιτήσεις δικές τους οµοειδής κατ' αντικείµενο (χρηµατικές) και ληξιπρόθεσµες τις οποίες εκάστη από αυτές προβάλλει σε συµψηφισµό, κατά των απαιτήσεων του ενάγοντα, ειδικότερα α) η πρώτη εναγόµενη απαίτηση της που έχει κατά του ενάγοντα ποσού 2.834,90 ευρώ, που αντιστοιχεί στη µερίδα αυτού, προερχόµενη από δαπάνες του διαµερίσµατος του πρώτου ορόφου που κάνει η ίδια χρήση, στις οποίες προέβη, µετά από κοινή απόφαση µε τη δεύτερη, συνολικού ποσού 7.559,74 ευρώ, β) η δεύτερη εναγοµένη απαίτηση της, που έχει κατά του ενάγοντα ποσού 5.502,52 ευρώ, που αντιστοιχεί στη µερίδα αυτού και που προέρχεται από δαπάνες στις οποίες προέβη η ίδια, τελειοποίησης του διαµερίσµατος (δώµατος) του δευτέρου ορόφου της οικοδοµής, η συνολική αξία των οποίων ανήλθε στο συνολικό ποσό των ,50 ευρώ, γ) αµφότερες οι εναγόµενες απαίτηση τους, κατά του ενάγοντα, για δαπάνες στις οποίες προέβησαν σε κοινό ακίνητο στην Ε. Θεσσαλονίκης, συνολικού ποσού ευρώ, κατά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό, του ενάγοντα και κατά το λόγω της δικής του συµµετοχής και δ) η δεύτερη εναγοµένη για απαίτηση της, προερχόµενη από χρέη της κληρονοµίας, που κατέβαλαν από κοινού µε την πρώτη και κατά το λόγο των µερίδων τους, συνολικού ποσού κατά ορθό αριθµητικό υπολογισµό ,21 ευρώ, και όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στις προτάσεις, επί των οποίων αντιστοιχεί, µε βάση την κληρονοµική µερίδα του ενάγοντα, το ποσό των 9.451,20 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ίδιο και το οποίο προτείνει σε συµψηφισµό η δεύτερη εξ αυτών, επικουρικά δε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προβάλλουν την ένσταση επισχέσεως. Ο ισχυρισµός του αυτός, ο οποίος συνιστά νόµιµη ένσταση συµψηφισµού, ως προς τις υπό στοιχεία α και γ, στηρίζεται στις αναφερόµενες υπό στοιχείο 1 της µείζονας σκέψης διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, νόµιµη είναι και ως προς την υπό στοιχείο δ, µόνο όµως ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της µερίδας της δεύτερης εναγοµένης, η

9 Σελίδα 9 από 19 οποία και µόνο προτείνει την ένσταση αυτή, και συγκεκριµένα κατά το ποσό των 5.670,72 ευρώ (9.451,20 Χ 60%). Περαιτέρω αναφορικά µε την υπό στοιχείο β προβληθέν ισχυρισµό είναι απορριπτέος ως αόριστος, καθώς δεν αναφέρεται ότι οι εργασίες αυτές και οι δαπάνες που προέκυψαν, έγιναν µε απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, δηλαδή αυτής (δεύτερης εναγοµένης) και της πρώτης εναγοµένης, ενώ δεν εκτίθενται περιστατικά από τα οποία να εκτιµηθεί ότι αυτή ενήργησε κατά τις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων, ή αναζητεί αυτά κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού, όπως αναφέρεται εκτενώς στη µείζονα σκέψη της παρούσας υπό στοιχείο 1. Για τους ίδιους δε λόγους ο ισχυρισµός αυτός είναι απορριπτέος και για την επιχειρούµενη θεµελίωση του στην ένσταση επισχέσεως. Αναφορικά δε µε τις υπόλοιπες υπό στοιχεία α, γ και δ, κριθείσες νόµιµες ενστάσεις συµψηφισµού, η επικουρικώς προβληθείσα ένσταση επισχέσεως, είναι άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι αν αποδειχθούν ως ουσιαστικά βάσιµες οι δαπάνες, θα γίνει δεκτή και η ένσταση του συµψηφισµού, το οποίο και θα οδηγήσει και σε µείωση του τυχόν οφειλόµενου στον ενάγοντα ποσού, και δεν θα υπάρχει έδαφος εφαρµογής αυτής, ενώ αν δεν αποδειχθούν οι δαπάνες και πάλι δεν δύναται να τύχει εφαρµογής η ένσταση επισχέσεως. 2) Ότι οι αξιώσεις του ενάγοντα για αποζηµίωση χρήσης των φερόµενων κοινών ακινήτων, για διάστηµα από και προγενέστερα µέχρι δηλαδή το θάνατο του δικαιοπαρόχου τους , έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, κατ' αρθρ. 250 αρ. 17 ΑΚ, δεδοµένου ότι η ένδικη αγωγή επιδόθηκε σε αυτές τον Ιουλίου του έτους 2006, και εποµένως δεν οφείλουν να καταβάλουν σε αυτόν την αιτούµενη αποζηµίωση για το ως άνω διάστηµα. Ο ισχυρισµός αυτός αποτελεί ένσταση και είναι εν µέρει νόµιµη, στηριζόµενη στη διάταξη του άρθρου 250 παρ. 17 ΑΚ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στη µείζονα σκέψη, µόνο όσον αφορά την αιτούµενη αποζηµίωση για την αποκλειστική χρήση των κοινών ακινήτων και τα ωφελήµατα που έλαβαν από αυτά οι εναγόµενες, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιµότητα της, ενώ αναφορικά µε την αιτούµενη αποζηµίωση από τον ενάγοντα, από την πρώτη εναγοµένη για την αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου από την ίδια, είναι µη νόµιµος καθόσον αυτή υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. 3) ότι ο ενάγων καταχρηστικά ασκεί την ένδικη αγωγή του και καθ' υπέρβαση του κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος του, καθόσον α) λόγω της µακράς αδράνειας αυτού, δηµιουργήθηκε εύλογα σε αµφότερες (εναγόµενες) η

10 Σελίδα 10 από 19 πεποίθηση, ότι δεν θα ασκήσει τα υφιστάµενα δικαιώµατα του, για το λόγο δε αυτό προέβησαν στην εξόφληση των χρεών της κληρονοµίας, β) ότι ο ενάγων γνωρίζει ότι το διαµέρισµα που βρίσκεται στο δώµα (2ος όροφος της οικοδοµής) κατασκευάστηκε αποκλειστικά µε χρήµατα της δεύτερης εξ αυτών, καθώς ο δικαιοπάροχος τους, είχε γνωστοποιήσει σε αυτές ότι είχε ζητήσει από τον ενάγοντα οικονοµική βοήθεια για την κατασκευή του και αυτός την αρνήθηκε, αλλά παρ' όλα αυτά επιδιώκει µε την κρινόµενη αγωγή την είσπραξη ωφέλειας, από το εν λόγω διαµέρισµα, για αµφότερους δεν τους λόγους αυτούς πρέπει να απορριφθεί η κρινόµενη αγωγή. Ο ισχυρισµός αυτός των εναγοµένων, ως προς το υπό στοιχείο α' πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµος, καθόσον και υπό την εκδοχή ακόµη ότι τα επικαλούµενα πιο πάνω περιστατικά είναι αληθή, η άσκηση του ενδίκου δικαιώµατος του ενάγοντα, δεν υπερβαίνει προφανώς τα τασσόµενα από τη διάταξη του 281 ΑΚ όρια, αφού µόνα αυτά δεν είναι ικανά να επιφέρουν το αποτέλεσµα τούτο και δεν προκαλούν έντονη εντύπωση αδικίας σε βάρος του υπόχρεου σε σχέση µε το όφελος του δικαιούχου (βλ. ΕφΘεσ. 1563/2005 ο.π., ΕφΑθ 1237/1988 Ελλ νη ). Αναφορικά µε τον υπό στοιχείο β' ισχυρισµό, αποτελεί νόµιµη ένσταση στηριζόµενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία της. Από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του ικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης, τις οµολογίες των διαδίκων {άρθρα 261,352 ΚΠολ ) που θα αναφερθούν ειδικότερα κατωτέρω, τα διδάγµατα κοινής πείρας που το ικαστήριο λαµβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ.4 του ΚΠολ ) και τα έγγραφα που επικαλούνται και νόµιµα προσκοµίζουν οι διάδικοι για να χρησιµεύσουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά µέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του ικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Την απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο Γ.Π., σύζυγος της πρώτης εναγοµένης και πατέρας της δεύτερης. Ο ενάγων είναι επίσης τέκνο του θανόντα, αλλά γεννηµένο εκτός γάµου, αναγνωρισθέν εκούσια από το θανόντα, δυνάµει της υπ' αριθµ / πράξης αναγνώρισης τέκνου του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Χ. Σ., η οποία πράξη καταχωρήθηκε νόµιµα στα βιβλία του Ληξιαρχείου Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, µε αριθµό / Α/ 1981 ( ) (βλ. προσκοµιζόµενα αντίγραφα της συµβολαιογραφικής

11 Σελίδα 11 από 19 πράξης αναγνώρισης εξωγάµου τέκνου, καθώς και της Ληξιαρχικής Πράξης Εκούσιας Αναγνώρισης). Ο προαναφερόµενος θανών κατέλειπε ως µοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόµους τις δύο εναγόµενες (σύζυγο και θυγατέρα του) και τον ενάγοντα, κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου τη σύζυγο και από 3/8 εξ αδιαιρέτου έκαστο από τα τέκνα του. Την ως άνω κληρονοµιά απεδέχθησαν οι εναγόµενες, δυνάµει της υπ' αριθµ. / πράξης αποδοχής κληρονοµίας του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Α.Ν., που µεταγράφηκε νόµιµα στα Υποθηκοφυλακεία Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης (τ., αρ. ), και Βασιλικών (τ., αρ. ) (βλ. προσκοµιζόµενο δηµόσιο έγγραφο), πλην όµως κατά ποσοστό 25% η πρώτη εξ αυτών και 75% η δεύτερη, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν την ύπαρξη του ενάγοντα από το έτος 1991, όπως κατέθεσε ο ίδιος ο µαρτυράς τους. Ακολούθως µετά από σχετική αίτηση του ενάγοντα, εκδόθηκε η υπ' αριθµ /2004 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, κατά την Εκουσία ικαιοδοσία, η οποία διέτασσε τη χορήγηση σε αυτόν κληρονοµητηρίου, δυνάµει της οποίας εκδόθηκε το µε αριθµό / κληρονοµητήριο, το οποίο πιστοποιεί το κληρονοµικό του δικαίωµα, κατά το παραπάνω ποσοστό των 3/8 εξ αδιαιρέτου στην κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντα πατέρα του, το οποίο και µεταγράφηκε νόµιµα, στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης (τ. 308 και αρ. 391), και Βασιλικών (τ. 1582, αρ. 28). Όλα δε τα ανωτέρω αποδεικνύουν πέραν πάσης αµφιβολίας τη συγγενική σχέση αυτού µε το θανόντα, και τα οποία παραδεκτά προσκοµίσθηκαν εντός της νόµιµης προθεσµίας προσθήκης αντίκρουσης, µετά την αµφισβήτηση, από τις εναγόµενες, της συγγενικής σχέσης αυτού µε τον θανόντα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ως άνω αποβιώσας σύζυγος της πρώτης εναγοµένης και πατέρας της δεύτερης εναγοµένης και του ενάγοντα, κατέλειπε µεταξύ των άλλων σε αυτούς κατά το προαναφερόµενο ποσοστό: Α) µια διώροφη οικοδοµή αποτελούµενη από ισόγειο κατάστηµα εµβαδού 80 τ.µ. και ενός οροφοδιαµερίσµατος του πρώτου ορόφου συνολικού εµβαδού 80 τ.µ. και ένα διαµέρισµα του 2 ου ορόφου 25 τ.µ., η οποία οικοδοµή είναι κτισµένη στο υπ' αριθµ. 28 οικόπεδο του 16ου Ο.Τ. έκτασης 200,45 τ.µ. που βρίσκεται στη Θ., στην περιφέρεια του ήµου Κ., του Νοµού Θεσσαλονίκης στον Αστικό Προσφυγικό συνοικισµό Τ. Π Α. και επί της οδού Α. 17, Β) το υπ' αριθµ. αγροτεµάχιο, Α' κατηγορίας, έκτασης τ.µ. που βρίσκεται στην κτηµατική περιοχή Ε., στην περιφέρεια του οµώνυµου ήµου του Νοµού Θεσσαλονίκης, και στη θέση «Μ. Μ.», όπως αυτά περιγράφονται

12 Σελίδα 12 από 19 στη δήλωση αποδοχής κληρονοµιάς των εναγοµένων, πλην του διαµερίσµατος του 2 ου ορόφου της παραπάνω οικοδοµής το οποίο αναφέρεται στη ήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, που υπέβαλε ο ίδιος ο θανών προς την.ο.υ. Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης το έτος Τα ακίνητα αυτά όπως προαναφέρθηκε ανήκουν κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου (37,50%) στον ενάγοντα, ενόψει δε της ιδιότητας των διαδίκων ως συγκληρονόµων των επίδικων ακινήτων - διαµερισµάτων, υφίσταται δε εκ του νόµου κοινωνία, από τα ακίνητα αυτά, το διαµέρισµα του πρώτου ορόφου, εµβαδού 80 τ.µ., η πρώτη εναγόµενη, από την εποµένη του θανάτου του συζύγου της, ήτοι από και εφεξής, όπως επικαλείται ο ίδιος ο ενάγων, κατέχει χρησιµοποιεί αυτή (εναγοµένη) αποκλειστικά, διαµένοντας διαµένοντας σε αυτό. Συνακόλουθα ο ενάγων, ως κοινωνός του ακινήτου αυτού κατά το παραπάνω ποσοστό, έχει αξίωση απόδοσης ανάλογη της µερίδας του, των ωφελειµάτων που απορρέουν από την αποκλειστική κατοχή και χρήση αυτού. Όπως αποδείχθηκε από την κατάθεση του µάρτυρα των εναγοµένων, αλλά και όπως αυτές συνοµολογούν στις προτάσεις τους οι εναγόµενες, η πρώτη εξ αυτών, από το θάνατο του συζύγου της, ήτοι και εφεξής χρησιµοποιεί η ίδια αποκλειστικά, το διαµέρισµα αυτό του πρώτου ορόφου, ως κύρια κατοικία της. Κατόπιν τούτων, ο ενάγων δικαιούνται ν' αξιώσει ανάλογη µερίδα επί του οφέλους, το οποίο η εναγοµένη απεκόµισε από την, εκ µέρους της, αποκλειστική χρήση του διαµερίσµατος, του πρώτου ορόφου εµβαδού 80 τ.µ., επί της οδού Α. 17. Τ. όφελος αυτό συνίσταται στη µισθωτική αξία της µερίδας αυτού, εκτός της χρήσεως, στην οποία προέβη η εναγοµένη, της δικής της µερίδας. Η µηνιαία µισθωτική δε αξία του διαµερίσµατος ανέρχεται κατά την κρίση του ικαστηρίου, µε βάση και τα διδάγµατα της κοινής πείρας, συνεκτιµώντας το εµβαδόν του διαµερίσµατος, τη θέση αυτού, την παλαιότητα, την περιοχή στην οποία βρίσκεται, στο ποσό των 400, 00 ευρώ και η αξία της µερίδας του ενάγοντα στο ποσό των 400,00 Χ 37,50% = 150,00 ευρώ µηνιαίως και συνολικώς για διάστηµα 102 µηνών, ήτοι από έως στο ποσό των 150,00 ευρώ Χ 102 µήνες = ,00 ευρώ. Περαιτέρω η πρώτη εναγοµένη εξακολουθούσε να χρησιµοποιεί το διαµέρισµα αυτό και µετά την , µέχρι και τη συζήτηση της αγωγής ( ), όπως κατέθεσε ο µάρτυρας ανταπόδειξης και εποµένως οφείλει να αποδώσει στον ενάγοντα την ωφέλεια που αποκόµισε και για το διάστηµα αυτό ήτοι έως , δηλαδή για 17 µήνες και 20 ηµέρες, η αξία δε της µερίδας του ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των

13 Σελίδα 13 από ,00 ευρώ µηνιαίως και συνολικά στο ποσό των (150,00 Χ 17 µήνες και 20 ηµέρες) ευρώ. Εξάλλου ο ενάγων ως κοινωνός και κατά το προαναφερόµενο ποσοστό του, δικαιούται να αξιώσει τα ωφελήµατα που απορρέουν από την αποκλειστική κάρπωση των κοινών ακινήτων, δεδοµένου δε ότι η κτήση των µισθωµάτων των κοινών ακινήτων, τα οποία µισθώµατα, ανήκουν στους πολιτικούς καρπούς, όπως αναφέρεται και ανωτέρω στη µείζονα σκέψη της παρούσας, αποτελούν δικαίωµα και καθήκον όλων των κοινωνών. Ειδικότερα όπως αποδεικνύεται από το από ιδιωτικό συµφωνητικό µισθώσεως καταστήµατος, ο θανών δικαιοπάροχος των διαδίκων, είχε µισθώσει το ισόγειο κατάστηµα, εµβαδού 80 τ.µ. επί της οδού Α., όπως αναφέρεται ανωτέρω, στην εταιρία «Σ. Σ. & Σ. ΟΕ» αντί µηνιαίου µισθώµατος δραχµών, για τον πρώτο χρόνο της µίσθωσης, αναπροσαρµοζόµενο κατά ποσοστό 10% ετησίως επί του µισθώµατος που προηγούµενου έτους κάθε φορά µέχρι τη λήξη της µισθωτικής σχέσης δηλαδή την , µε δυνατότητα έγγραφης ανανέωσης (βλ. προσκοµιζόµενο αντίγραφο µισθωτηρίου). Τη σύµβαση τούτη δεν αρνούνται οι εναγόµενες καθώς και το γεγονός ότι αυτή εξακολούθησε και µετά τη λήξη της, και ισχύει ακόµη και σήµερα. Εξάλλου µετά από εξώδικη όχληση ήδη από την η προαναφερόµενη µισθώτρια εταιρία καταβάλει το αναλογούν στο ποσοστό συγκυριότητας του ενάγοντα, µίσθωµα στον ίδιο (βλ. την από εξώδικη γνωστοποίηση- όχληση του ενάγοντα προς την εταιρία και την από απόδειξη είσπραξης µισθωµάτων µηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2006). Κατά το διάστηµα από έως οι εναγόµενες εισέπρατταν τα µισθώµατα του παραπάνω καταστήµατος, ως αποκλειστικές κυρίες αυτού, και κατά συνέπεια οφείλουν να αποδώσουν στον ενάγοντα τα µισθώµατα που αντιστοιχούν στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό του, µε βάση δικαίωµα της κοινωνίας και κατά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό εκάστης. Ο ισχυρισµός της πρώτης εναγοµένης περί ελλείψεως παθητικής νοµιµοποιήσεως αυτής, καθόσον το δικό της ποσοστό ήταν και τότε αλλά και τώρα 25%, ενώ της δεύτερης εξ αυτών 75%, και κατά συνέπεια βαρύνεται µόνο αυτή µε την αξιούµενη απόδοση των µισθωµάτων, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, καθώς κάθε κοινωνός ευθύνεται έναντι του άλλου συγκοινωνού κατά το λόγο της µερίδας του. Το καταβαλλόµενο µίσθωµα ανέρχονταν έως στο ποσό των 807,05 ευρώ, από έως στο ποσό των 887,75 ευρώ, από έως στο ποσό των 976,53 ευρώ, από έως στο ποσό των

14 Σελίδα 14 από ,19 ευρώ, από έως στο ποσό των 1181,60 ευρώ, από έως στο ποσό των 1240,00 ευρώ, από έως στο ποσό των 1302,00 ευρώ, από έως στο ποσό των 1368,00 ευρώ, από έως στο ποσό των 1436,5 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω µηνιαία µισθώµατα εισέπραξαν οι εναγόµενες, για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, το συνολικό ποσό των ,79 ευρώ, το οποίο δεν αρνούνται οι εναγόµενες ότι εισέπραξαν µε βάση τα ανωτέρω µηνιαία µισθώµατα. Πλην όµως από τα ανωτέρω ωφελήµατα, που αποκόµισαν οι εναγόµενες από τη µίσθωση του καταστήµατος, και συγκεκριµένα τα αφορώντα το χρονικό διάστηµα από έως , η σχετική αξίωση του ενάγοντα γι αυτά, ήδη κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στη µείζονα σκέψη υπό στοιχείο 2, δεδοµένου ότι παραγραφή των αξιώσεων αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο γεννήθηκε κάθε περιοδική παροχή και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη της, γενοµένης έτσι δεκτής ως και ουσιαστικά βάσιµης, ως προς το κονδύλιο αυτό της προβληθείσας ενστάσεως των εναγόµενων. Εποµένως οι εναγόµενες εισέπραξαν κατά το χρονικό διάστηµα από έως το συνολικό ποσό των 76,875,22 ευρώ, σε αυτό δε το εξ αδιαιρέτου ποσοστό της συγκυριότητας του ενάγοντα στην κοινωνία, ανέρχεται σε 37,50%, ήτοι σε ,20 ευρώ, ενώ η αναλογία µε βάση τη µερίδα εκάστης των εναγοµένων ανέρχεται, για τη µεν πρώτη στο ποσό των ,28 ευρώ (28.828,20 Χ 40%) για δε τη δεύτερη στο ποσό των ,92 ευρώ (28.828,20 Χ 60%). Αναφορικά τέλος µε το διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου (δώµα) εµβαδού 25 τ.µ., επί της ιδίας οικοδοµής, για τον ίδιο λόγο είναι απορριπτέες οι αξιώσεις του ενάγοντα για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα, για το υπόλοιπο διάστηµα ήτοι από έως , το οποίο αιτείται ο ενάγων, ο ίδιος δεν απέδειξε ότι αυτό ήταν µισθωµένο καθ' όλο το διάστηµα, αντιθέτως οι εναγόµενες απέδειξαν µε την προσκόµιση εκ µέρους της πρώτης εξ αυτών των αναλυτικών καταστάσεων για µισθώµατα ακινήτων Ε2 προς την αρµόδια.ο.υ. των οικονοµικών ετών 2002 (χρήση 2001), 2003, 2004, 2005 και 2006, ήταν µισθωµένο για µικρά χρονικά διαστήµατα. Ειδικότερα από έως ήταν µισθωµένο έναντι µηναίου µισθώµατος δραχµών και συνολικά απέφερε ωφελήµατα δραχµών ή 381,51 ευρώ, από έως ήταν µισθωµένο έναντι µισθώµατος 190,00 ευρώ, και απέφερε συνολικά 950,00 ευρώ, για διάστηµα από έως ήταν

15 Σελίδα 15 από 19 µισθωµένο έναντι µηνιαίου µισθώµατος 205,00 ευρώ, και απέφερε συνολικά ωφελήµατα 1640,00 ευρώ, από έως ήταν µισθωµένο έναντι µηνιαίου µισθώµατος 205,00 ευρώ, ενώ από έως ήταν µισθωµένο έναντι µηνιαίου µισθώµατος 220,00 ευρώ, απέφερε δε συνολικά ωφελήµατα κατά το παραπάνω διάστηµα ποσού 2,125,00 ευρώ, για διάστηµα από έως ήταν µισθωµένο έναντι του ποσού των 220,00 ευρώ και αυτό απέφερε ως ωφέλεια, κατά τα λοιπά µε βάση την κατάθεση του µάρτυρα ανταπόδειξης το διαµέρισµα παρέµεινε κενό έκτοτε. Κατά συνέπεια τα µισθώµατα που εισέπραξαν συνολικά οι εναγόµενες, από το διαµέρισµα αυτό, ανέρχονται στο ποσό των 4.935,00 ευρώ, ενώ για το διάστηµα που αιτείται ο ενάγων, ήτοι από µέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, είναι αβάσιµο καθόσον αποδείχθηκε ότι το διαµέρισµα δεν είναι µισθωµένο, η βάση δε της αγωγής του, ως προς το ακίνητο αυτό είναι η απόδοση των ωφεληµάτων συνισταµένων στη µισθωτική αξία αυτού που εισέπραξαν οι εναγόµενες και η χρήση του από αυτές, ώστε να υπολογισθεί η ωφέλεια που τυχόν αποκόµισαν από την αποκλειστική χρήση του. Από το ανωτέρω ποσό ο ενάγων δικαιούται µε βάση το ποσοστό συγκυριότητας του 37,50% το ποσό των 1.850,62 ευρώ, ενώ η αναλογία µε βάση τη µερίδα εκάστης των εναγοµένων ανέρχεται, για τη µεν πρώτη στο ποσό των 740,24 ευρώ (1.850,62 Χ 40%) για δε τη δεύτερη στο ποσό των 1.110,37 ευρώ (1.850,62 Χ 60%). Αναφορικά µε την ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώµατος του ενάγοντα, που προέβαλε η δεύτερη εναγοµένη, σε σχέση µε το συγκεκριµένο διαµέρισµα, ισχυριζόµενη ότι κατά το χρόνο του θανάτου τους δικαιοπαρόχου τους, δεν υπήρχε το διαµέρισµα αυτό και ότι κατασκευάσθηκε εξ ολοκλήρου µε δικά της χρήµατα, είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιµη, καθόσον ο ίδιος ο µαρτυράς της κατέθεσε ότι το δώµα αυτό (διαµέρισµα 2ου ορόφου) ο θανών το προόριζε για το γιό του, όπως ο ίδιος (θανών) του το είχε εκµυστηρευτεί, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτό προϋπήρχε του θανάτου του, άλλως ο µαρτυράς της θα ανέφερε ότι προόριζε το δικαίωµα µελλοντικής ανοικοδόµησης. Η κρίση δε αυτή του ικαστηρίου ενισχύεται και από την προσκοµιζόµενη από τον ενάγοντα ήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 προς της.ο.υ. Καλαµαριάς, που υπήρχαν κατά την , του αποβιώσαντα πατρός του, όπου αναφέρεται και δηλώνεται το εν λόγω διαµέρισµα - δώµα εµβαδού 25 τ.µ., παλαιότητας µάλιστα 36 ετών, όση δηλαδή και η υπόλοιπη οικοδοµή. Κατά συνέπεια είναι απορριπτέα ως αβάσιµη η προβληθείσα ένσταση. Περαιτέρω οι

16 Σελίδα 16 από 19 εναγόµενες προέβαλαν τις αναφερόµενες ανωτέρω ενστάσεις συµψηφισµού, ειδικότερα η πρώτη από αυτές ισχυρίζεται όπως εκτέθηκε ανωτέρω στους προβληθέντες ισχυρισµούς στον υπό στοιχείο 1α' ότι προέβη µετά από συµφωνία µε τη δεύτερη στην καταβολή δαπανών επισκευής και συντήρησης της κεντρικής θέρµανσης του κοινού ακινήτου του πρώτου ορόφου, επί της οδού Α., εντός του έτους 2007, δαπανώντας το συνολικό ποσό των 7.559,74 ευρώ µε το ΦΠΑ (για λέβητα, σετ καµινάδας σώµατα, διακόπτες δεξαµενή κλπ) όπως τα είδη και η τιµή εκάστου από αυτά αναφέρονται στο υπ' αριθµ. 7/ δελτίο αποστολής - τιµολόγιο του Α. Κ. που προσκοµίζει η εναγοµένη αυτή). Εποµένως εφόσον πρόκειται για έξοδα που κατέβαλε ο κοινωνός πέραν της µερίδας του, δικαιούται να αναζητήσει τα επί πλέον καταβληθέντα από τους λοιπούς κοινωνούς, κατ" αναλογία των µερίδων τους, και βάσιµα η εναγοµένη αυτή προβάλει την ένσταση συµψηφισµού κατά των αξιώσεων που προβάλλει ο ενάγων. Η µερίδα δε του ενάγοντα στα έξοδα αυτά ανέρχεται στο ποσό των 2.834,90 ευρώ (37,50%) και εποµένως πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση αυτή της πρώτης εναγοµένης ως και ουσιαστικά βάσιµη και να µειωθεί κατά το παραπάνω ποσό η απαίτηση του ενάγοντα, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,28 (15.300, , , ,24) ευρώ ,90 ευρώ (ληξιπρόθεσµη απαίτηση της πρώτης εναγοµένης) = ,38 ευρώ η αποζηµίωση που οφείλει η πρώτη εναγοµένη από τη χρήση του κοινού ακινήτου και την ωφέλεια που είχε από αυτό και από τα µισθώµατα των λοιπών κοινών ακινήτων που εισέπραξε κατά τη µερίδα του ενάγοντα. Αναφορικά µε την υπό στοιχείο 1γ' προβληθείσα ένσταση συµψηφισµού που προέβαλλαν αµφότερες οι εναγόµενες για δαπάνες συνολικού ποσού ,00 ευρώ, στις οποίες προέβησαν σε κοινό ακίνητο στην Ε., πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµη, καθώς ουδεµία απόδειξη προσκοµίσθηκε προς επιβεβαίωση του ισχυρισµού τους, η γενικόλογη κατάθεση του µάρτυρα ανταπόδειξης ότι η σύζυγος του (δεύτερη εναγοµένη) έχει καταβάλει το ποσό των ,00 ευρώ η ίδια, χωρίς να διευκρινίζει τι δαπάνες καλύφθηκαν µε το ποσό αυτό και πότε προέβησαν στις δαπάνες αυτές, δεν κρίνεται πειστική και κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η προβληθείσα αυτή ένσταση ως προς το ποσό αυτό. Τέλος ως προς την υπό στοιχείο 1δ' ένσταση συµψηφισµού που προέβαλε µόνο η δεύτερη εναγοµένη, και της οποίας η απαίτηση κρίθηκε νόµιµη κατά το ποσό των 5.670,72 ευρώ, προερχόµενη από την εξόφληση των χρεών του θανόντα δικαιοπαρόχου τους, στην οποία προέβη η ίδια και η πρώτη εναγοµένη

17 Σελίδα 17 από 19 και τα οποία χρέη, ανέρχονταν κατά το χρόνο του θανάτου του, στο ποσό των ,21 ευρώ, αποδεικνύεται και βάσιµη στην ουσία της κατά τα ειδικότερα εκτιθέµενα κατωτέρω για το ως άνω ποσό. Ειδικότερα ο θανών, όσο ζούσε έλαβε δάνεια από τις Τράπεζες Ιονική, Κτηµατική, Κρήτης, Μακεδονίας Θράκης, Ευrobank, οι οφειλές του οποίου κατά το θάνατο του ανέρχονταν στα ακόλουθα ποσά για εκάστη από αυτές αντίστοιχα δρχ., δρχ., δρχ., δρχ., δρχ., τα οποία και κατέβαλαν οι εναγόµενες, όπως επίσης τα έξοδα κηδείας, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των δρχ., όλα δε τα ανωτέρω αναφέρονται, ως παθητικό στη δήλωση φόρου κληρονοµίας και αναγνωρίσθηκαν από τη.ο.υ. Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης (βλ. προσκοµιζόµενη δήλωση καθώς και αποδείξεις καταβολών προς εξόφληση των προαναφεροµένων δανείων). Πλέον δε τούτων οι εναγόµενες κατέβαλαν και το ποσό του δρχ. στην ίδια ως άνω.ο.υ. για το κλείσιµο των βιβλίων της επιχείρησης εστιατορίου, που διατηρούσε, όσο ζούσε ο δικαιοπάροχος τους, στο ισόγειο κατάστηµα επί της οδού Α. 17 και για οικονοµικές εκκρεµότητες προηγουµένων ετών, της επιχείρησης του, (βλ. προσκοµιζόµενα διπλότυπα είσπραξης της.ο.υ.). Κατά συνέπεια αποδείχθηκε ότι το παθητικό της κληρονοµίας, ανέρχονταν στο ποσό των ,21 ευρώ, το αντιστοιχούν δε σε αυτό ποσοστό του ενάγοντα, µε βάση το κληρονοµικό του δικαίωµα (37,50%) ανέρχεται στο ποσό των 9.451,20 ευρώ (25.203,21 Χ 37,50%), το ποσό δε αυτό καταβλήθηκε από αµφότερες τις εναγόµενες, κατά συνέπεια η δεύτερη εναγοµένη µε βάση το δικό της ποσοστό συµµετοχής επιβαρύνθηκε µε το ποσό των 5.670,72 ευρώ (9.451,20 Χ 60%) κατά το οποίο και πρέπει να γίνει δεκτή η προβληθείσα ένσταση συµψηφισµού και να αφαιρεθεί το ποσό αυτό από την απαίτηση του ενάγοντα, σε βάρος της συνολικού ποσού ,29 ευρώ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε αντιστοιχεί σε µισθώµατα κοινών ακινήτων. ηλαδή , ,72 (ληξιπρόθεσµη απαίτηση της δεύτερης εναγοµένης) = ,57 ευρώ, είναι το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η εναγοµένη αυτή στον ενάγοντα, ως αποζηµίωση. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει η κρινόµενη αγωγή να γίνει εν µέρει δεκτή ως ουσιαστικώς βάσιµη και να υποχρεωθούν οι εναγόµενες να καταβάλουν στον ενάγοντα, η µεν πρώτη το συνολικό ποσό των ,38 ευρώ, από το οποίο το ποσό των ,38 νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής και η δεύτερη το ποσό των ,57 ευρώ, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής και µέχρις

18 Σελίδα 18 από 19 εξοφλήσεως. Η παρούσα πρέπει να κηρυχθεί εν µέρει προσωρινώς εκτελεστή ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, διότι η επιβράδυνση στην εκτέλεση θα επιφέρει σηµαντική ζηµία στον ενάγοντα και συγκεκριµένα κατά το ποσό των ,00 ευρώ για την πρώτη εναγοµένη και κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ για τη δεύτερη. Πρέπει επίσης, οι εναγόµενες, να καταδικαστούν σε µέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα, ανάλογο µε το µέρος της ήττας τους (άρθρο 178 ΚΠολ ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΙΚΑΖΕΙ αντιµωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο. ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την πρώτη εναγοµένη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ (27.386,38) λεπτών, από το οποίο το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ (24.736,38) λεπτών, νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως, και τη δεύτερη εναγοµένη το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα επτά (12.736,57) λεπτών, νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και µέχρις εξοφλήσεως. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση κατά την παραπάνω διάταξη εν µέρει προσωρινά εκτελεστή και συγκεκριµένα ως προς την πρώτη εναγοµένη κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και ως προς τη δεύτερη εναγοµένη κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ. ΚΑΤΑ ΙΚΑΖΕΙ τις εναγόµενες σε µέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα, τα οποία ορίζει σε χίλια εξακόσια (1.600,00) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη

19 Σελίδα 19 από 19 δηµόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη στις 3 Ιανουαρίου Η ΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 12069/2013 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως εφέσεως /2010 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως αγωγής /2008 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης.

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Ειρθεσ 8971/2006 Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 -- 57 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 15/01/1996/ΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 1996 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αριθ. Πρωτ.: 1061933/4970-21/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 8 2 2010 Αριθμ.πρωτ.119 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 6/2011 Από το Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης110/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2243

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2243 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-03-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2243 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος)

Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου. ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Πρόεδρος: Κ. Χατζηνικολάου ικηγόροι: Μ. Πρωτοπαπαδάκη, Χ. Πλάτσκος, Ε. Τάτση (ασκ. δικηγόρος) Η οικονομική κρίση αποτελεί πραγματικό γεγονός, το οποίο, σε συνδυασμό με την μείωση της μισθωτικής αξίας όμορων

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα) ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)... Ο Ν. 2121/1993 στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο επιμέρους δικαιώματα, το ηθικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 640 / 2013 (Αριθμός κατάθεσης: 571/30-9-2013) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Παναγιώτη Μολυβδά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αριθμός αποφάσεως 3340/2001 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τακτική διαδικασία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελέσα Χαραμουντάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Δουρουκλάκη, Πρωτοδίκη, Ιωάννη Μαρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004) Α. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 2. Επικυρωµένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου 3.Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 Προεδρεύων: Β. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια: Β. Τσατά, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Αλ. Πελέκης, Δ. Πελέκης -Ε. Σουριαδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-5-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2051 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16538/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α.ΑΙΤΗΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Β.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Γ.ΑΙΤΗΣΗΣ /2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Οκτωβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Οκτωβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 1/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ελένη Τσιάνου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΜΠρΑθ 1922/2012 Πυλωτή -. Απαγορεύεται στον ανοικτό χώρο της πυλωτής η δημιουργία θέσεων σταθμεύσεως αυτοκίνητων ως αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών. Μη νόμιμη και συνεπώς απορριπτέα διεκδικητική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ. Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 443/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 1627/200 7

Αριθµός Απόφασης 1627/200 7 Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 1627/2007 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Θεόδωρο Σταυρόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, άφνη Μπαλιάκα και Θεανώ Γιατροπούλου, Ε ι σ η γ ή τ ρ ι α,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας)

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ Του Α.Β.Γ., δικηγόρου Αθηνών, υπό την ιδιότητά του ως συνδίκου ενώσεως της σε κατάσταση πτώχευσης ανώνυµης εταιρείας µε την

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ: Αριθμός Απόφασης 230/2006 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Μεταβατικής έδρας Κω) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευριπίδη Λαγουδιανάκη, Πρόεδρο Εφετών, Εμμανουήλ Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου [Εισηγήτρια]

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα24-04-2017 Αριθ.απόφ.:2570 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604540

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/10/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 344 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

ΑΠ 930/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος 930/2013 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 7 και 10 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 περί κωδικοποιήσεως κ.λπ. της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Του..., κατοίκου Πάγου Σύρου Κυκλάδων, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Παραδείση.

Του..., κατοίκου Πάγου Σύρου Κυκλάδων, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Παραδείση. (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υπάλληλοι ΟΤΑ. Αμοιβή για υπερωριακή εργασία. Προϋποθέσεις. Παραγραφή σχετικών αξιώσεων. Επιδίκαση αμοιβής υπερωριών σε μόνιμο υπάλληλο με την ιδιότητα εργάτη κοιμητηρίου. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές. Το χρονικό διάστημα της έκθεσης της απόφασης ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων κλπ. επί τρεις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1138110/471/Α0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. 1344 ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευσταθία Δάφα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λαμίας Πρόεδρος Πρωτοδικών και από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Συγκροτήθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή Ιωάννη Ευαγγελάτο,

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. Συγκροτήθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή Ιωάννη Ευαγγελάτο, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συγκροτήθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από το Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604521 ΦΑΞ : 2131604567 Καλλιθέα 4/1/2017

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός Απόφασης 126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνο&ίκη Χριστίνα Δήμου και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας. και την Γραμματέα... Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 307/2010 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2017

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα 03/04/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2252 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα 03/04/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2252 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03/04/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2252 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,14/05/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1200 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα