Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11"

Transcript

1

2

3 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Εισαγωγή Δημιουργία βάσης δεδομένων Ταξινόμηση βάσης δεδομένων Μερικά αθροίσματα Φιλτράρισμα δεδομένων Η συνάρτηση SUBTOTAL Λειτουργία σύνθετου φίλτρου Συναρτήσεις βάσης δεδομένων Συναρτήσεις αναζήτησης HLOOKUP & VLOOKUP Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Εισαγωγή Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Τροποποίηση διάταξης συγκεντρωτικού πίνακα Ομαδοποίηση δεδομένων Εμφάνιση δεδομένων ως ποσοστά Προσθήκη σελίδων Προσθήκη δευτερευόντων πεδίων Μορφοποίηση συγκεντρωτικού πίνακα Ανάλυση πωλήσεων με συγκεντρωτικό πίνακα... 70

4 6 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 3 Συγκεντρωτικά γραφήματα Εισαγωγή Δημιουργία συγκεντρωτικού γραφήματος Ομαδοποίηση δεδομένων αξόνων Τροποποίηση τύπου συγκεντρωτικού γραφήματος Τροποποίηση διάταξης συγκεντρωτικού γραφήματος Φιλτράρισμα στοιχείων συγκεντρωτικού γραφήματος Τροποποίηση εμφάνισης συγκεντρωτικού γραφήματος Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 4 Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων Εισαγωγή Υπολογισμός δόσης δανείου Υπολογισμός μελλοντικής αξίας επένδυσης Υπολογισμός επιτοκίου Υπολογισμός τρέχουσας αξίας Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 5 Ανάλυση δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση τάσεων Χρήση σεναρίων Η λειτουργία SOLVER Αναζήτηση στόχου Δημιουργία πίνακα μίας ή δύο μεταβλητών Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Στατιστική ανάλυση Εισαγωγή Το πακέτο εργαλείων ανάλυσης Περιγραφική στατιστική

5 Πίνακας περιεχομένων Ιστόγραμμα Διάγραμμα διασποράς (Scatter Diagram) Συσχέτιση (Correlation) Παλινδρόμηση (Regression ) Εμφάνιση γραμμής παλινδρόμησης σε γράφημα Τάξη και εκατοστημόρια Γεννήτρια τυχαίων αριθμών Δειγματοληψία Κυλιόμενος μέσος όρος Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Έλεγχος βιβλίου εργασίας Εισαγωγή Επικύρωση δεδομένων Έλεγχος τύπων Έλεγχος σφαλμάτων Ομαδοποίηση δεδομένων και διάρθρωση Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας Εισαγωγή Προστασία φύλλου και βιβλίου εργασίας Προστασία βιβλίου εργασίας Χρήση κωδικών ασφαλείας Κοινή χρήση βιβλίου Παρακολούθηση αλλαγών Συγχώνευση βιβλίων εργασίας Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 9 Χρήση μακροεντολών Εισαγωγή Καταγραφή μακροεντολής Εκτέλεση μακροεντολής Επεξεργασία μακροεντολής

6 8 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & Εκτέλεση μακροεντολής από κουμπί ή μενού Ασφάλεια μακροεντολών Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 10 Επεξεργασία κώδικα VBA Εισαγωγή Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Το περιβάλλον του VBA EDITOR Κατανόηση κώδικα VBA Εντοπισμός και αντιμετώπιση σφαλμάτων Εισαγωγή υπορουτίνας Επεξεργασία αντικειμένων Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός σε VBA Εισαγωγή Χρήση μεταβλητών Χρήση τελεστών και συναρτήσεων Προγραμματιστικές δομές λήψης απόφασης Προγραμματιστικές δομές επανάληψης Χρήση συναρτήσεων INPUTBOX, MSGBOX και FORMAT Χειρισμός σφαλμάτων χρόνου εκέλεσης Παραδείγματα κώδικα Αυτοματοποίηση εργασιών Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Κεφάλαιο 12 Συναρτήσεις καθορισμένες από το χρήστη Εισαγωγή Συναρτήσεις καθορισμένες από το χρήστη Συναρτήσεις χωρίς ορίσματα Συναρτήσεις με ορίσματα Πτητικές συναρτήσεις Ορισμός προαιρετικών ορισμάτων Μεταβίβαση ορισμάτων κατ αξία

7 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή σχολίου σε συνάρτηση Μετατροπή αριθμητικών τιμών σε κείμενο Δραστηριότητα Ανασκόπηση κεφαλαίου Παράρτημα Α: Τα βασικά πλήκτρα συντόμευσης Παράρτημα Β: Χρήσιμες συναρτήσεις Παράρτημα Γ: Ενδεικτικές λύσεις δραστηριοτήτων Ευρετήριο...381

8 102 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Θέλουμε να πάρουμε ένα στεγαστικό δάνειο συνολικού ποσού Η τράπεζα μας δίνει επιτόκιο 5,5% με διάρκεια αποπληρωμής τα 20 χρόνια. Πόση θα είναι η δόση που θα πληρώνουμε κάθε μήνα; Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, αλλά και για να πειραματιστούμε με ποσά, διάρκειες και επιτόκια κάνοντας διάφορα σενάρια αποπληρωμής, το Excel διαθέτει τη συνάρτηση PMT. Η συνάρτηση PMT αποδίδει το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι η εξής: = PMT(rate;nper;pv;fv;type) Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση PMT συντάσσεται με πέντε ορίσματα, από τα οποία τα τρία πρώτα είναι υποχρεωτικά και τα άλλα δύο προαιρετικά. Τα ορίσματα είναι τα εξής: rate είναι το επιτόκιο ανά περίοδο ενός δανείου. Ως περίοδος του δανείου λαμβάνεται η συχνότητα πληρωμής των δόσεων. nper είναι το συνολικό πλήθος πληρωμών του δανείου (ο συνολικός αριθμός των δόσεων που θα πληρώσουμε). pv είναι η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό στο οποίο ανέρχεται αυτή τη στιγμή μια σειρά μελλοντικών πληρωμών, γνωστό και ως αρχικό κεφάλαιο. fv είναι η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο ταμείου που θέλουμε να επιτύχουμε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα fv, θεωρείται ίσο με 0 (μηδέν), δηλαδή η μελλοντική αξία ενός δανείου είναι 0. type είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Το 0 δηλώνει πληρωμές στο τέλος της περιόδου ενώ το 1 στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα type, θεωρείται ίσο με 0. Για να υπολογίσουμε τη δόση του δανείου, σε ένα φύλλο εργασίας συμπληρώνουμε τον πίνακα της Εικόνας 4.1. Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται το ποσό της δόσης. Στο κελί αυτό θα εισαγάγουμε τη συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης για να ανοίξουμε το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 4.2). Εικόνα 4.1: Πίνακας υπολογισμού δόσης δανείου

9 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων 103 Εικόνα 4.2: Το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την κατηγορία Οικονομικές. Από τη λίστα των συναρτήσεων επιλέγουμε PMT και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης (Εικόνα 4.3). Στο πρώτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το επιτόκιο της περιόδου. Η περίοδος των πληρωμών είναι ο μήνας. Άρα το επιτόκιο της περιόδου είναι το ετήσιο (κελί C4) διαιρεμένο διά 12. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα, άρα το πλήθος των πληρωμών είναι τα έτη της διάρκειας του δανείου (κελί C5) επί 12. Στο τρίτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό βρίσκεται στο κελί C3. Εικόνα 4.3: Καθορισμός ορισμάτων της συνάρτησης PMT

10 104 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & 2007 Στη λήξη της εικοσαετίας το δάνειο θα αποπληρωθεί πλήρως. Άρα το τέταρτο όρισμα είναι 0 ή μπορεί να παραληφθεί. Στο πέμπτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 1 γιατί οι πληρωμές γίνονται στην αρχή του κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν ποσό δόσης είναι -821,70. Το ποσό αυτό είναι αρνητικός αριθμός γιατί πρόκειται για πληρωμή. Άρα, αν πάρουμε ένα δάνειο με διάρκεια 20 έτη και επιτόκιο 5,5%, θα πληρώνουμε μηνιαία δόση 821,70. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το ποσό της δόσης που αποδίδει η συνάρτηση PMT περιλαμβάνει αρχικό κεφάλαιο και επιτόκιο, αλλά όχι φόρους, εγγυήσεις ή τέλη που σχετίζονται μερικές φορές με δάνεια. Αφού βάλουμε τη συνάρτηση PMT στον πίνακα της Εικόνας 4.1, μπορούμε να πειραματιστούμε και να κάνουμε διάφορα σενάρια αλλάζοντας τη διάρκεια του δανείου ή το ποσό του δανείου. Το επιτόκιο συνήθως είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι αν αυξήσουμε τη διάρκεια του δανείου σε 25 έτη, το ποσό της δόσης γίνεται 733,54. Αν μειώσουμε και το ποσό του δανείου σε , το ποσό της δόσης γίνεται 611, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος μας προτείνει να συμμετάσχουμε σε ένα ασφαλιστικό ε- πενδυτικό πρόγραμμα, με βάση το οποίο θα πληρώνουμε 150 το μήνα για τα επόμενα 20 χρόνια. Το επιτόκιο της επένδυσης είναι 7% το χρόνο. Στο τέλος της εικοσαετίας θα γίνει η αποπληρωμή, παίρνοντας εφάπαξ το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί. Ποιο, όμως, είναι το ποσό αυτό; Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, το Excel διαθέτει την οικονομική συνάρτηση FV, η οποία υπολογίζει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι η εξής: = FV(rate;nper;pmt;pv;type) Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση FV συντάσσεται με πέντε ορίσματα, από τα οποία τα τρία είναι υποχρεωτικά και τα άλλα δύο προαιρετικά. Τα ορίσματα είναι τα εξής: rate είναι το επιτόκιο ανά περίοδο μιας προσόδου. Ως περίοδος του προσόδου λαμβάνεται η συχνότητα των πληρωμών. nper είναι το συνολικό πλήθος πληρωμών. pmt είναι η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα pmt περικλείει αρχικό κεφάλαιο και επιτόκιο, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Εάν παραλειφθεί το όρισμα pmt, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα pv.

11 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων 105 pv είναι η παρούσα αξία ή το εφάπαξ ποσό που αντιπροσωπεύει μια σειρά μελλοντικών πληρωμών σε τρέχουσες τιμές. Εάν παραλειφθεί το όρισμα pv, θεωρείται ίσο με 0 και πρέπει να συμπεριληφθεί το όρισμα pmt. type είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Το 0 δηλώνει πληρωμές στο τέλος της περιόδου ενώ το 1 στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα type, θεωρείται ίσο με 0. Για να υπολογίσουμε τη μελλοντική αξία της επένδυσης, σε ένα φύλλο εργασίας συμπληρώνουμε τον πίνακα της Εικόνας 4.4. Τη μηνιαία καταβολή τη βάλαμε σαν αρνητικό αριθμό γιατί πρόκειται για πληρωμή. Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται η μελλοντική αξία της επένδυσης. Στο κελί αυτό θα εισάγουμε τη συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης που ανοίγει, επιλέγουμε την κατηγορία Οικονομικές. Από τη λίστα των συναρτήσεων επιλέγουμε τη συνάρτηση FV και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης (Εικόνα 4.5). Εικόνα 4.4: Πίνακας υπολογισμού μελλοντικής αξίας επένδυσης Εικόνα 4.5: Καθορισμός ορισμάτων συνάρτησης FV

12 106 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & 2007 Στο πρώτο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε το επιτόκιο της περιόδου. Η περίοδος των πληρωμών είναι ο μήνας. Άρα, το επιτόκιο της περιόδου είναι το ετήσιο (κελί C4) διαιρεμένο διά 12. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα, άρα το πλήθος των πληρωμών είναι τα έτη της διάρκειας του δανείου (κελί C5) επί 12. Στο τρίτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τη μηνιαία καταβολή. Αυτό βρίσκεται στο κελί C3. Το τέταρτο όρισμα μπορεί να παραληφθεί καθώς καθορίσαμε το τρίτο όρισμα. Στο πέμπτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 1 γιατί οι πληρωμές γίνονται στην αρχή του κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν μελλοντική αξία επένδυσης είναι ,81. Άρα, αν πληρώνουμε 150 για 20 έτη σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα που δίνει επιτόκιο 7%, θα συγκεντρώσουμε στο τέλος της εικοσαετίας ,81. Η συνάρτηση FV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για υπολογίσουμε το τελικό ποσό που θα προκύψει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από μια εφάπαξ κατάθεση σε λογαριασμό σταθερού επιτοκίου. Για τον υπολογισμό αυτό θα συμπληρώσουμε τον πίνακα της Εικόνας 4.6. Το ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι αρνητικός αριθμός, καθώς πρόκειται για πληρωμή. Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται το τελικό ποσό που θα προκύψει στο τέλος της δεκαετίας. Στο κελί αυτό θα εισάγουμε τη συνάρτηση FV με τα παρακάτω ορίσματα: Στο πρώτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το επιτόκιο της περιόδου. Η περίοδος ανατοκισμού των καταθέσεων είναι το εξάμηνο. Άρα το επιτόκιο της περιόδου είναι το ετήσιο (κελί C4) διαιρεμένο διά 2. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές είναι μηδενικές, θα βάλουμε, όμως, το πλήθος των ανατοκισμών που είναι τα έτη της κατάθεσης (κελί C5) επί 2. Το τρίτο όρισμα μπορεί να παραλειφθεί, γιατί οι πληρωμές είναι μηδενικές. Στο τέταρτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το ποσό της αρχικής κατάθεσης, που είναι στο κελί C3. Στο πέμπτο όρισμα, εφόσον οι πληρωμές είναι μηδενικές, δεν έχει σημασία αν θα βάλουμε 0 ή 1 ή αν το παραλείψουμε. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε ,33. Άρα, αν καταθέσουμε σε ένα λογαριασμό με επιτόκιο 5% και εξαμηνιαίο ανατοκισμό, μετά από 10 χρόνια θα έχουμε ,33. Εικόνα 4.6: Πίνακας υπολογισμού μελλοντικής αξίας

13 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Θέλουμε να πάρουμε ένα στεγαστικό δάνειο συνολικού ποσού Η τράπεζα μας ζητάει να πληρώνουμε δόση 700 για τα επόμενα 20 χρόνια. Πόσο είναι το επιτόκιο που μας χρεώνει η τράπεζα; Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος μας προτείνει να συμμετάσχουμε σε ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα, με βάση το οποίο θα πληρώνουμε 150 το μήνα για τα επόμενα 20 χρόνια. Στο τέλος της εικοσαετίας θα πάρουμε εφάπαξ το ποσό των Ποια είναι η ετήσια απόδοση της επένδυσής μας; Για να απαντήσουμε στις παραπάνω ερωτήσεις, το Excel διαθέτει την οικονομική συνάρτηση RATE, η οποία αποδίδει το επιτόκιο μιας προσόδου ανά περίοδο. Η συνάρτηση RATE υπολογίζεται με επαναληπτική μέθοδο και μπορεί να μην έχει λύση ή να έχει αρκετές λύσεις. Εάν οι διαδοχικές επιλύσεις της συνάρτησης RATE δεν συγκλίνουν με ακρίβεια της τάξης του 0, , μετά από 20 διαδοχικές προσεγγίσεις, τότε η συνάρτηση RATE αποδίδει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ!. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι η εξής: = RATE(nper;pmt;pv;fv;type) Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση RATE συντάσσεται με πέντε ορίσματα, από τα οποία τα τρία είναι υποχρεωτικά και τα άλλα δύο προαιρετικά. Τα ορίσματα είναι τα εξής: nper είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου. pmt είναι η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα pmt περιλαμβάνει κεφάλαιο και επιτόκιο, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Εάν παραλείψουμε το όρισμα pmt, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα fv. pv είναι η παρούσα αξία ή το εφάπαξ ποσό που αντιπροσωπεύει μια σειρά μελλοντικών πληρωμών σε τρέχουσες τιμές. Αν παραλειφθεί το όρισμα pv, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα fv. fv είναι η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλουμε να έχουμε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα fv, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα pv. type είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Το 0 δηλώνει πληρωμές στο τέλος της περιόδου ενώ το 1 στην αρχή της περιόδου. Για να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα και να υπολογίσουμε το επιτόκιο του δανείου, σε ένα φύλλο εργασίας συμπληρώνουμε τον πίνακα της Εικόνας 4.7. Το ποσό της δόσης το βάλαμε σαν αρνητικό αριθμό γιατί πρόκειται για πληρωμή.

14 108 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & 2007 Εικόνα 4.7: Πίνακας υπολογισμού επιτοκίου Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται το επιτόκιο της περιόδου. Στο κελί αυτό θα εισάγουμε τη συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης που ανοίγει, επιλέγουμε την κατηγορία Οικονομικές. Από τη λίστα των συναρτήσεων επιλέγουμε τη συνάρτηση RATE και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης (Εικόνα 4.8). Στο πρώτο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα, άρα το πλήθος των πληρωμών είναι τα έτη της διάρκειας του δανείου (κελί C5) επί 12. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε τη μηνιαία πληρωμή. Αυτό βρίσκεται στο κελί C4. Στο τρίτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό βρίσκεται στο κελί C3. Στη λήξη της εικοσαετίας το δάνειο θα αποπληρωθεί πλήρως. Άρα το τέταρτο όρισμα είναι 0 ή μπορεί να παραληφθεί. Στο πέμπτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 1 γιατί οι πληρωμές γίνονται στην αρχή του κάθε μήνα. Εικόνα 4.8: Καθορισμός ορισμάτων συνάρτησης RATE

15 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων 109 Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν επιτόκιο περιόδου είναι 0,481%. Αυτό είναι το μηνιαίο επιτόκιο. Για να βρούμε το ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο επί 12. Το ετήσιο επιτόκιο που προκύπτει είναι 5,772%. Για να απαντήσουμε το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της ενότητας και να υ- πολογίσουμε την ετήσια απόδοση της επένδυσης, συμπληρώνουμε τον πίνακα της Εικόνας 4.9. Το ποσό της μηνιαίας καταβολής το βάλαμε σαν αρνητικό αριθμό γιατί πρόκειται για πληρωμή. Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται το επιτόκιο της περιόδου. Στο κελί αυτό θα εισάγουμε τη συνάρτηση RATE με τα παρακάτω ορίσματα: Στο πρώτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα, άρα το πλήθος των πληρωμών είναι τα έτη της διάρκειας του δανείου (κελί C5) επί 12. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε τη μηνιαία πληρωμή. Αυτή βρίσκεται στο κελί C3. Επειδή ξεκινάμε με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο, το τρίτο όρισμα πρέπει να είναι 0, ή μπορεί να παραληφθεί. Στο τέταρτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το τελικό ποσό που θα πάρουμε στο τέλος της εικοσαετίας. Αυτό είναι στο κελί C4. Στο πέμπτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 1 γιατί οι πληρωμές γίνονται στην αρχή του κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν επιτόκιο περιόδου είναι 0,595%. Αυτό είναι το μηνιαίο επιτόκιο. Για να βρούμε το ετήσιο επιτόκιο, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο επί 12. Το ετήσιο επιτόκιο που προκύπτει είναι 7,14%. Εικόνα 4.9: Πίνακας υπολογισμού επιτοκίου

16 110 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ Θέλουμε να κάνουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ετών, με μηνιαίες καταβολές 200. Η τράπεζα μας δίνει επιτόκιο 8%. Ποιο πόσο θα έπρεπε να καταθέσουμε σήμερα εφάπαξ με το ίδιο επιτόκιο, για να πάρουμε στο τέλος της εικοσαετίας το ίδιο ποσό με την προτεινόμενη επένδυση; Σε 10 χρόνια θα χρειαστούμε για μια αγορά Τι ποσό θα πρέπει να καταθέσουμε σήμερα σε ένα λογαριασμό σταθερού επιτοκίου 5% για να έχουμε στο τέλος της δεκαετίας το επιθυμητό ποσό; Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, το Excel διαθέτει τη συνάρτηση PV, η οποία αποδίδει την παρούσα αξία μιας επένδυσης. Η παρούσα αξία της επένδυσης είναι το εφάπαξ ποσό που αντιπροσωπεύει μια σειρά μελλοντικών πληρωμών σε τρέχουσες τιμές. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι η εξής: = PV(rate;nper;pmt;fv;type) Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση PV συντάσσεται με πέντε ορίσματα, από τα οποία τα τρία είναι υποχρεωτικά και τα άλλα δύο προαιρετικά. Τα ορίσματα είναι τα εξής: rate είναι το επιτόκιο ανά περίοδο. nper είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου. pmt είναι η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως το όρισμα pmt περιλαμβάνει κεφάλαιο και επιτόκιο, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Εάν παραλείψουμε το όρισμα pmt, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα fv. fv είναι η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλουμε να έχουμε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα fv, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0). Εάν παραλείψουμε το όρισμα fv, πρέπει να συμπεριλάβουμε το όρισμα pmt. type είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Το 0 δηλώνει πληρωμές στο τέλος της περιόδου ενώ το 1 στην αρχή της περιόδου. Για να υπολογίσουμε την τρέχουσα αξία της επένδυσης, σε ένα φύλλο εργασίας συμπληρώνουμε τον πίνακα της Εικόνας Εικόνα 4.10: Πίνακας υπολογισμού τρέχουσας αξίας

17 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων 111 Εικόνα 4.11: Καθορισμός ορισμάτων της συνάρτησης PV Το ποσό της μηνιαίας καταβολής το βάλαμε σαν αρνητικό αριθμό γιατί πρόκειται για πληρωμή. Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται η τρέχουσα αξία της επένδυσης. Στο κελί αυτό θα εισαγάγουμε τη συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης που ανοίγει, επιλέγουμε την κατηγορία Οικονομικές. Από τη λίστα των συναρτήσεων επιλέγουμε τη συνάρτηση PV και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης (Εικόνα 4.11). Στο πρώτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το επιτόκιο της περιόδου. Η περίοδος των πληρωμών είναι ο μήνας. Άρα το επιτόκιο της περιόδου είναι το ετήσιο (κελί C4) διαιρεμένο διά 12. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να βάλουμε το πλήθος των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται κάθε μήνα, άρα το πλήθος των πληρωμών είναι τα έτη της διάρκειας του δανείου (κελί C5) επί 12. Στο τρίτο όρισμα πρέπει να βάλουμε το ποσό της μηνιαίας καταβολής. Αυτό βρίσκεται στο κελί C3. Το τέταρτο όρισμα θα παραληφθεί καθώς δεν έχουμε κάποια μελλοντική αξία. Στο πέμπτο όρισμα πρέπει να βάλουμε τον αριθμό 1 γιατί οι πληρωμές γίνονται στην αρχή κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν τρέχουσα αξία είναι ,26. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να επενδύσουμε εφάπαξ σε ένα λογαριασμό 20 ετών με επιτόκιο 8%, με μηνιαίο ανατοκισμό για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα. Για να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα και να υπολογίσουμε το ποσό που πρέπει να καταθέσουμε σήμερα σε ένα λογαριασμό σταθερού επιτοκίου 5% για να έχουμε στο τέλος της δεκαετίας , σε ένα φύλλο εργασίας συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα της Εικόνας 4.12.

18 112 Προχωρημένες λειτουργίες και προγραμματισμός του EXCEL 2003 & 2007 Εικόνα 4.12: Πίνακας υπολογισμού τρέχουσας αξίας Στο κελί C7 θέλουμε να εμφανίζεται το ποσό της αρχικής κατάθεσης που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος της δεκαετίας. Στο κελί αυτό θα εισάγουμε τη συνάρτηση PV με τα παρακάτω ορίσματα: Στο πρώτο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε το επιτόκιο της περιόδου. Ο ανατοκισμός της κατάθεσης είναι ετήσιος, άρα βάζουμε το κελί C5. Στο δεύτερο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε το πλήθος των πληρωμών. Δεν έχουμε πληρωμές, θα βάλουμε όμως το πλήθος των ανατοκισμών, άρα το κελί C5. Στο τρίτο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε το ποσό κάθε πληρωμής. Δεν έχουμε πληρωμές, άρα μπορούμε να βάλουμε 0 ή να το παραλείψουμε. Στο τέταρτο όρισμα πρέπει να εισαγάγουμε τη μελλοντική αξία, δηλαδή το ποσό που θέλουμε να έχουμε στο τέλος της δεκαετίας. Αυτό είναι στο κελί C3. Στο πέμπτο όρισμα, εφόσον οι πληρωμές είναι μηδενικές, δεν έχει σημασία αν θα βάλουμε 0 ή 1 ή αν το παραλείψουμε. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε σαν τρέχουσα αξία είναι ,27. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να επενδύσουμε εφάπαξ σε ένα λογαριασμό 10 ετών με επιτόκιο 5%, με ετήσιο ανατοκισμό για να έχουμε στο τέλος της δεκαετίας το ποσό των

19 Κεφάλαιο 4: Οικονομικές συναρτήσεις προσόδων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το επιτόκιο ενός δανείου διάρκειας 10 ετών με μηνιαία δόση 170,46. Οι πληρωμές γίνονται στην αρχή κάθε μήνα. 2. Σε ένα φύλλο εργασίας χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ποσό που θα προκύψει, αν στην αρχή κάθε εξαμήνου για 15 χρόνια καταθέτουμε σε ένα λογαριασμό με επιτόκιο 4%. 3. Υπολογίστε τη δόση ενός δανείου δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 8%. 4. Υπολογίστε το ποσό που θα προκύψει αν καταθέσουμε σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου και τα αφήσουμε για 4 χρόνια. Το επιτόκιο είναι 3,3% και ο ανατοκισμός εξαμηνιαίος. 5. Σε 5 χρόνια θέλουμε να έχουμε Τι ποσό πρέπει να καταθέσουμε σήμερα σε ένα προθεσμιακό λογαριασμό με ετήσιο ανατοκισμό και επιτόκιο 6%; 6. Ποιο είναι το επιτόκιο ενός επενδυτικού προγράμματος που με τριμηνιαίες καταβολές 300 σε 15 χρόνια δίνει ΠΡΟΣΟΧΗ Βάζετε πάντα αρνητικό πρόσημο όταν πρόκειται για πληρωμές.

20

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Δεδομένων. 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel)

Ταξινόμηση Δεδομένων. 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) Ταξινόμηση Δεδομένων Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία του πίνακα ανά πεδίο και με οποιαδήποτε σειρά. Η διαδικασία είναι η εξής: Κάνουμε κλικ μέσα σε κάποιο κελί στην

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel)

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) Ταξινόμηση Δεδομένων Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα ανά πεδίο και με οποιαδήποτε σειρά. Η διαδικασία ταξινόμησης για τον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τον

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος... 11

Πίνακας περιεχομένων. Πρόλογος... 11 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1 Εργασία με πολλά φύλλα εργασίας...13 1.1 Εισαγωγή... 13 1.2 Προσθήκη και διαγραφή φύλλων εργασίας... 13 1.3 Απόκρυψη φύλλου εργασίας... 15 1.4 Αλλαγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές συναρτήσεις PMT. Αποδίδει το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Σύνταξη PMT(rate;nper;pv;fv;type)

Οικονομικές συναρτήσεις PMT. Αποδίδει το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Σύνταξη PMT(rate;nper;pv;fv;type) Οικονομικές συναρτήσεις PMT Αποδίδει το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. PMT(rate;nper;pv;fv;type) Rate: είναι το επιτόκιο ενός δανείου. Nper: είναι το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9. Βασικές λειτουργίες 16. Βασικοί χειρισμοί 24. Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32

Εισαγωγή 6. Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9. Βασικές λειτουργίες 16. Βασικοί χειρισμοί 24. Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Διαφορές ανάμεσα στο Excel 2010 και Excel 2013 9 Βασικές λειτουργίες 16 Βασικοί χειρισμοί 24 Τύποι, συναρτήσεις και τελεστές 32 Χρηματοοικονομικές συναρτήσεις 38 Αρχεία στο σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 6 ου εργαστηρίου 1.1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 6 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να σας εξοικειώσει με μια σειρά ενσωματωμένων οικονομικών συναρτήσεων που παρέχει το Excel και είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 2: Ανάλυση Πιθανοτήτων, Σενάρια, Αναζήτηση Στόχου και Συγκεντρωτικοί Πίνακες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Advanced Excel 2007

Microsoft Advanced Excel 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Σερφιώτου 83-85, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Advanced Excel 2007 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65 Περιεχόμενα Ο συγγραφέας... 9 Ευχαριστίες... 10 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 11 Χρήση του CD του βιβλίου... 13 Τα περιεχόμενα του CD...13 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...15 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel 2003... 7 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια... 9 Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD του...9 Λήψη βοήθειας για το Microsoft Excel 2003...9 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel 2003... 7 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια... 9 Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD του...9 Λήψη βοήθειας για το Microsoft Excel 2003...9 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ενότητα ΑΜ4 - Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο Πνευµατικά ικαιώµατα 2001 Ίδρυµα ECDL 1 Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές συναρτήσεις Γραφική και πινακοποιημένη αναπαράσταση δεδομένων (ιστόγραμμα) Διαχειριστής Σεναρίων Κινητός Μέσος σε Χρονοσειρές o o o

Στατιστικές συναρτήσεις Γραφική και πινακοποιημένη αναπαράσταση δεδομένων (ιστόγραμμα) Διαχειριστής Σεναρίων Κινητός Μέσος σε Χρονοσειρές o o o ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εφαρμογές Ποσοτικές Ανάλυσης με το Excel 141 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανάλυση Δεδομένων Στατιστικές συναρτήσεις Γραφική και πινακοποιημένη αναπαράσταση δεδομένων (ιστόγραμμα) Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2013-14 1η Εργασία Προθεσμία υποβολής: Παρ. 21-3-2014 1. Ένας μηχανικός ξεκινάει σήμερα (χρόνος 0) έναν τραπεζικό λογαριασμό καταθέτοντας ποσό 5.000. Στα επόμενα χρόνια κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Κατασκευάστε ένα λογιστικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 5 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 5 ου εργαστηρίου 1.2 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α Αντικείμενα 5 ου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Πρόσκαιρες Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 2 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 2 ου εργαστηρίου 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 2 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γνωριμία με το Excel 1. Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 23. Εκτέλεση υπολογισμών σε δεδομένα 35. Αλλαγή της εμφάνισης του εγγράφου 49

Περιεχόμενα. Γνωριμία με το Excel 1. Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 23. Εκτέλεση υπολογισμών σε δεδομένα 35. Αλλαγή της εμφάνισης του εγγράφου 49 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Excel 2002 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Θέματα εξέτασης MOUS Εξετάσεις MOUS vii

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα (Ι) 2. Κάποιος καταθέτει σήμερα ένα ποσό με ετήσιο επιτόκιο 5% με σκοπό να έχει μετά από 10 χρόνια Ποιο ποσό κατέθεσε σήμερα;

Παραδείγματα (Ι) 2. Κάποιος καταθέτει σήμερα ένα ποσό με ετήσιο επιτόκιο 5% με σκοπό να έχει μετά από 10 χρόνια Ποιο ποσό κατέθεσε σήμερα; Παραδείγματα (Ι) 1. Κάποιος καταθέτει (παίρνει δάνειο) σήμερα ποσό 1.000 στην τράπεζα. Το ετήσιο επιτόκιο των καταθέσεων (των δανείων) είναι 10%. Πόσα χρήματα θα έχει ο λογαριασμός (θα πρέπει να πληρώσει)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!!

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία:12Φεβρουαρίου 2018 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Αα Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α!!!!!!! 1/10 Ερώτηση 1. Αν η προεξοφλημένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1]

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1] Ο υπολογισμός των δόσεων που οφείλει ένας δανειζόμενος στον δανειστή του, για την εξόφληση ενός χρέους, βασίζεται στις προηγούμενες εξισώσεις και εξαρτάται από την ημερομηνία αξιολόγησης. Σε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access...

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο με μια ματιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων της Access... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 1 Tο βιβλίο "με μια ματιά"... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!...13 Σύντομη παρουσίαση...14 Μερικές συμβάσεις...16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...16 2 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Συναρτήσεις Στατιστικής

1. Βασικές Συναρτήσεις Στατιστικής 1 1. Βασικές Συναρτήσεις Στατιστικής ΜΑΧ(number1,number2, ) Επιστρέφει την μέγιστη ενός συνόλου ορισμάτων (παραβλέποντας λογικές τιμές και κείμενο). ΜΙΝ(number1,number2, ) Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ARBITRAGE Arbitrage ονομάζεται η διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών μεταξύ του υποκείμενου και του παράγωγου τίτλου λαμβανομένου υπόψη του ύψους του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 15

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδοσης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel Θεωρία και πράξη.

Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel Θεωρία και πράξη. Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη. Γκούμας Στράτος. Πτυχιούχος Οικονομολόγος. MSc Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (Ε.Κ.Π.Α./ Τμήμα Οικονομικών) e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ WORD & EXCEL

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ WORD & EXCEL ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ WORD & EXCEL ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ WORD Απόσταση χαρακτήρων Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε. Από το μενού Μορφή/ Γραμματοσειρά /Απόσταση χαρακτήρων. Διάστιχο Επιλέξτε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 /6 FW.PR09 Θέμα ο α) Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft office Excel 2003 18 Ξεκινώντας το Microsoft office

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων)

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων) Ανατοκισμός Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Αρχικό κεφάλαιο ή παρούσα αξία (συμβολισμός Κ ο ή PV) -Τελικό κεφάλαιο ή μελλοντική αξία (συμβολισμός Κ n ή FV) -Επιτόκιο (συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 4 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 4 ου εργαστηρίου 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 4 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 4//07 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 / FW.PR09. Δίνεται ένταση ανατοκισμού t = την ράντα s 0.0t για 0

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 1 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 1 ου εργαστηρίου 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελος Τσακανίκας, Επ. καθηγητής ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε:

Υπολογισμός αρχικού ποσού C 0, όταν είναι γνωστό το τελικό ποσό C t Από την εξίσωση (2) και επιλύνοντας ως προς C 0 ή από την εξίσωση (3) λαμβάνουμε: Ημερομηνία αξιολόγησης Η αξία του κεφαλαίου δεν είναι σταθερή στο χρόνο, και κάθε εξίσωση που περιλαμβάνει το επιτόκιο είναι εξίσωση αξίας, γιατί απεικονίζει ισοδυναμία μεταξύ δυο χρηματικών ποσών σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Τόκος. Διαχωρίζεται ανάλογα με το είδος σε: Απλός τόκος. Σύνθετος τόκος ή Ανατοκισμός. Το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ίδιο

Τόκος. Διαχωρίζεται ανάλογα με το είδος σε: Απλός τόκος. Σύνθετος τόκος ή Ανατοκισμός. Το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ίδιο Τόκος Διαχωρίζεται ανάλογα με το είδος σε: Απλός τόκος Σύνθετος τόκος ή Ανατοκισμός Το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ίδιο Το αρχικό κεφάλαιο μεταβάλλεται αυξανόμενο με τον τόκο κάθε χρονικής περιόδου Ανατοκισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παρουσίασης...44 Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση γραφικών...78 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση εικόνων...111 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL...11 1.1 Εισαγωγή στο Excel...11 1.2 Tα βασικά του Excel...12 1.3 Εισαγωγή κειμένου...14 1.4 Απλές μαθηματικές πράξεις στο Excel...16 1.5 ιάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση (τελικές 2009).onlineclassroom.gr Η Τράπεζα DIX CREDITS έχει τον ακόλουθο ισολογισμό σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ενεργητικό σε 000 ευρώ Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση σε 000 Διαθέσιμα 125.000 Καταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Διεθνώς ονομάζεται internal rate of return, και συμβολίζεται με IRR. Με τη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιούμε επιτόκιο υπολογισμού της αξίας της επένδυσης, αλλά υπολογίζουμε το επιτόκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ με το EXCEL

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ με το EXCEL ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ με το EXCEL ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( Μαθηματικών Γ Γυμνασίου έκδοση ΙΑ 99 σελ. 236 / Έχει γίνει μετατροπή των δρχ. σε euro.) Ένας κτηνοτρόφος πρόκειται να αγοράσει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Excel 2007... 9 92 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 93 Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 32 94 Συμβουλές για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ράντες. Χρήση ραντών. Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας

Ράντες. Χρήση ραντών. Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας Ράντες Χρήση ραντών Έννοια ράντας Ορισμοί ράντας Κατάταξη ραντών Εύρεση αρχικής αξίας ράντας Χρήση περιοδικών κεφαλαίων (ράντες) Σχηματισμός κεφαλαίου με ισόποσες καταθέσεις Εξόφληση χρέους με δόσεις Μηνιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 14

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 14 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδοσης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Excel. N.Kolyvakis

Εισαγωγή στο Excel. N.Kolyvakis Εισαγωγή στο Excel N.Kolyvakis Τα Χρηματοοικονομικά στις επιχειρήσεις Μια εταιρία σχεδιάζει αντικατάσταση μιας μηχανής με μια καινούργια, πιο γρήγορη και πιο ακριβή μηχανή. Πως θα ληφθεί αυτή η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 15 2η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα στοιχεία που προέκυψαν από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση Θεωρείστε ένα αξιόγραϕο το οποίο υπόσχεται τις κάτωθι χρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft access ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft access ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft access ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα