Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια"

Transcript

1 Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια Κ. ΝΤΑΒΟΣ

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

3 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ. Να αναφέρετε τα μέσα σύνδεσης.. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι συνδέσεις;. Ποιες συνδέσεις ονομάζονται λυόμενες και ποιες μη λυόμενες;. Περιγράψτε με τη βοήθεια σχήματος ένα ήλο. 5. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ήλοι α) ανάλογα με τη μορφή της κεφαλής τους και β) ανάλογα με τη διάμετρό τους. 6. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής των ήλων; 7. Γιατί το υλικό των συνδεόμενων ελασμάτων πρέπει να είναι ίδιο με το υλικό των ήλων; 8. Να αναφέρετε τις κύριες διαστάσεις ενός ήλου. 9. Ποια στοιχεία πρέπει να δώσουμε για την προμήθεια ενός ήλου; 0. Σε ποιες περιπτώσεις οι ηλώσεις είναι αναντικατάστατες;. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλώσεων έναντι των συγκολλήσεων;. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των ηλώσεων: α) ανάλογα με το σκοπό τους β) ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους γ) ανάλογα με τις σειρές των ήλων δ) ανάλογα με τον αριθμό των διατομών των ήλων.. Να αναφέρετε τις κύριες αποστάσεις σε μια ήλωση.. Ποιες είναι οι μέθοδοι κατασκευής των ηλώσεων; 5. Πότε η διαμόρφωση της κεφαλής των ήλων γίνεται εν θερμώ; 6. Να αναφέρετε τις οδηγίες για τη σωστή εκτέλεση των ηλώσεων.

4 Β. ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Να αναφέρετε τις χρήσεις των κοχλιών.. Να αναφέρετε τα στοιχεία για τη χάραξη της ελικοειδούς γραμμής.. Ποια είναι τα είδη των σπειρωμάτων: ως προς τη μορφή ως προς τη φορά ως προς τις αρχές ως προς τη θέση. Σχεδιάστε σκαρίφημα σπειρώματος κοχλία και δείξτε τις κύριες διαστάσεις του. 5. Τι είναι η εναλλαξιμότητα και πως επιτυγχάνεται στους κοχλίες; 6. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα τριγωνικά σπειρώματα και ποιες οι διαφορές τους; 7. Ποιοι είναι οι τύποι των μετρικών σπειρωμάτων κατά ISO; 8. Να αναφέρετε τα είδη των κοχλιών σύνδεσης. 9. Ποιο είδος σπειρώματος χρησιμοποιούν οι κοχλίες κίνησης και για ποιους λόγους; 0. Για ποιο λόγο τα περικόχλια κατασκευάζονται από υλικό μικρότερης αντοχής απ ότι οι κοχλίες;. Ποιες είναι οι καταπονήσεις των κοχλιών σύνδεσης και κίνησης; Γ. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συγκολλήσεων;. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συγκολλήσεων;. Σε ποιες μεγάλες κατηγορίες διακρίνονται οι συγκολλήσεις;. Πότε μια συγκόλληση είναι αυτογενής και πότε ετερογενής;

5 5. Ποια είναι τα είδη των ηλεκτροδίων στις συγκολλήσεις τόξου; 6. Ποιος ο ρόλος της επένδυσης των ηλεκτροδίων; 7. Που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι συγκολλήσεως πλάσματος WIG MIG/MAG U δέσμης ηλεκτρονίων 8. Περιγράψτε τη μέθοδο συγκόλλησης με πίεση. 9. Ποια τα είδη των συγκολλητικών ραφών; 0. Ποιες μορφές μετωπικών ραφών υπάρχουν;. Ποιες οι μορφές των γωνιακών ραφών συγκόλλησης;. Με ποιους τρόπους γίνονται οι συγκολλήσεις τήξεως;. Ποιες συγκολλήσεις ονομάζονται μαλακές και ποιες σκληρές;. Σε ποια υλικά έχουν εφαρμογές οι συγκολλήσεις; 5. Πως κατατάσσονται οι συγκολλητικές ραφές ανάλογα με την αντοχή τους; Δ. ΣΦΗΝΕΣ. Τι είναι οι σφήνες και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;. Ποιες είναι οι μορφές των διαμηκών σφηνών;. Περιγράψτε τη σφήνα οδηγό.. Τι είναι οι πείροι και πως διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους; 5. Περιγράψτε το πολύσφηνο. 6. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις μιας ορθογωνικής σφήνας; 7. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις του πολύσφηνου; 5

6 Ε. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. Τι ονομάζουμε μηχανή;. Ποιοι είναι οι λόγοι που αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία της περιστροφικής κίνησης;. Ποια είναι η αιτία της περιστροφικής κίνησης;. Τι ονομάζουμε σχέση μετάδοσης στην περιστροφική κίνηση; 5. Τι ονομάζουμε βαθμό απόδοσης μιας περιστροφικής κίνησης; ΣΤ. ΑΞΟΝΕΣ - ΑΤΡΑΚΤΟΙ. Τι ονομάζεται άτρακτος και τι άξονας.. Τι είναι οι στροφείς;. Σε τι φορτία υπόκεινται οι άξονες και σε τι οι άτρακτοι;. Ποια τα είδη των αξόνων που υπάρχουν στο εμπόριο; 5. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής των αξόνων; 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εκτιμηθούν για την επιλογή ενός χάλυβα με σκοπό την κατασκευή ατράκτου-άξονα. 7. Ποιος είναι ο σκοπός της λείανσης των στροφέων; 8. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των στροφέων. 9. Τι είναι η συγκέντρωση τάσεων στις ατράκτους και πώς μπορεί να μειωθεί; 0. Τι προκαλεί σε μια άτρακτο το μεγάλο βέλος κάμψης;. Τι προκαλεί η μεγάλη θερμοκρασία λειτουργίας σε μια άτρακτο και πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται; 6

7 Ζ. ΕΔΡΑΝΑ. Τι είναι τα έδρανα;. Τι προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε μια άτρακτο αν δεν υπήρχαν τα έδρανα;. Ποια η κύρια διαφορά μεταξύ των εδράνων κύλισης και ολίσθησης;. Ποια στοιχεία επηρεάζουν το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται για την περιστροφή των ατράκτων στα έδρανα; 5. Να αναφέρετε τους σκοπούς που επιτελούν τα έδρανα. 6. Ποιοι είναι οι τύποι των εδράνων ανάλογα : α) με το είδος της τριβής β) ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν και γ) ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους. 7. Από ποια μέρη αποτελούνται τα έδρανα ολίσθησης; 8. Από τι αποτελούνται τα έδρανα κύλισης; 9. Τι σημαίνει για ένα έδρανο κύλισης ο χαρακτηρισμός π.χ Να αναφέρετε τις καταπονήσεις και τις χρήσεις των ρουλεμάν των σελίδων 00 και 0.. Ποιος ο ρόλος της λίπανσης στη λειτουργία των εδράνων;. Με τι σχετίζονται τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών των εδράνων;. Περιγράψτε τον τρόπο λίπανσης των αυτολιπαινόμενων εδράνων ολίσθησης. Η. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ. Τι είναι οι σύνδεσμοι και ποια τα κύρια είδη τους;. Τι είναι οι σταθεροί σύνδεσμοι και ποια τα είδη τους;. Τι είναι οι κινητοί σύνδεσμοι και ποια τα είδη τους;. Τι είναι οι λυόμενοι σύνδεσμοι και ποια τα είδη τους; 7

8 Θ. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα εξαρτήματα που φέρουν οδόντωση;. Για ποιες απαιτήσεις μετάδοσης κίνησης είναι κατάλληλες οι οδοντώσεις;. Που οφείλονται τα πλεονεκτήματα των ελικοειδών οδοντωτών τροχών;. Τι ονομάζεται βαθμός επικάλυψης στην οδοντοκίνηση; 5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ελικοειδών οδοντωτών τροχών; 6. Ποιο είναι το σημαντικό μειονέκτημα των ελικοειδών οδοντωτών τροχών και πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί; 7. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής των οδοντώσεων; 8. Ποιες είναι οι μέθοδοι κατασκευής των οδοντώσεων; 9. Να σχεδιάσετε τμήμα οδοντωτής στεφάνης τροχού με παράλληλα δόντια και να δείξετε τις βασικές διαστάσεις. 0. Τι ονομάζουμε διαμετρικό βήμα (modul) και τι προβλήματα λύνει η τυποποίησή του;. Τι ονομάζουμε αγγλικό διαμετρικό βήμα (itch);. Πόσα βήματα και πόσα modul διακρίνουμε στους ελικοειδείς οδοντωτούς τροχούς και ποιο χρησιμοποιείται για τη χάραξή τους;. Πόσα διαμετρικά βήματα έχουν οι κωνικοί οδοντωτοί τροχοί και ποιο είναι το τυποποιημένο;. Σε ποιες συνιστώσες αναλύεται η δύναμη F που ασκείται διαδοχικά μεταξύ των συνεργαζόμενων δοντιών ενός γραναζιού; 5. Πώς ορίζεται η σχέση μετάδοσης στην περίπτωση ατέρμονα κορώνας; 6. Εξηγήστε σύντομα τους κατασκευαστικούς περιορισμούς των οδοντωτών τροχών σχετικά με: α) τη σχέση μετάδοσης β) τον ελάχιστο αριθμό δοντιών. 7. Τι προβλήματα δημιουργεί η χάραξη δοντιών με τη μέθοδο της εξειλιγμένης για μικρό αριθμό δοντιών; 8

9 8. Να αναφέρετε τους τρόπους λίπανσης των γραναζιών σε σχέση με την περιφερειακή τους ταχύτητα. 9. Από τι εξαρτάται η ανάγκη λίπανσης των οδοντωτών τροχών; 0. Ποιες είναι οι καταπονήσεις που δέχονται τα δόντια των οδοντωτών τροχών; Ι. ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ. Ποια είναι τα στοιχεία της ιμαντοκίνησης;. Με τι ισούται το άθροισμα των τόξων επαφής στην ιμαντοκίνηση;. Ποιες είναι οι μορφές των τροχαλιών και ποια τα υλικά κατασκευής τους;. Ποιες είναι οι διατομές των ιμάντων; 5. Ποιες τιμές περιφερειακών ταχυτήτων καλύπτει η ιμαντοκίνηση; 6. Ποια η σχέση της περιφερειακής ταχύτητας με την περιφερειακή δύναμη που μεταφέρεται στην ιμαντοκίνηση; 7. Ποια τα υλικά και πώς είναι κατασκευασμένοι οι επίπεδοι και οι τραπεζοειδείς ιμάντες;. Αναφέρατε τις βασικές διαστάσεις των επίπεδων, των κυκλικών, των τραπεζοειδών και των οδοντωτών ιμάντων.. Ποιες οι κύριες διαστάσεις των τροχαλιών επίπεδων ιμάντων;. Με τι ισούται η διαφορά των τάσεων μεταξύ του έλκοντα και του ελκόμενου κλάδου στην ιμαντοκίνηση και από τι εξαρτάται αυτή η διαφορά;. Πώς οι διάμετροι των τροχαλιών επηρεάζουν την ιμαντοκίνηση; 5. Ποια είναι η κατάλληλη περιοχή διαμέτρων για την κινούσα τροχαλία; 6. Πώς επηρεάζει η απόσταση των αξόνων την ιμαντοκίνηση; 7. Πώς επηρεάζει η μεγάλη ή μικρή περιφερειακή ταχύτητα την ιμαντοκίνηση; 8. Ποια η μέγιστη σχέση μετάδοσης στην ιμαντοκίνηση; 9. Ποια η επιτρεπόμενη τιμή της ολίσθησης του ιμάντα; 0. Τι είναι ο τανυστήρας, πού τοποθετείται και πώς επιδρά στην ιμαντοκίνηση; 9

10 Κ. ΑΛΥΣΟΚΙΝΗΣΗ. Σε ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλες οι αλυσίδες για την μετάδοση κίνησης ( σε σχέση με τους ιμάντες );. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των αλυσίδων για μετάδοση περιστροφικής κίνησης.. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής των αλυσίδων;. Από ποια υλικά κατασκευάζονται οι αλυσοτροχοί; 5. Ποιες είναι οι βασικές διαστάσεις των αλυσίδων; 6. Ποιες είναι οι διαστάσεις των αλυσοτροχών; 7. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός δοντιών των αλυσοτροχών και ποια η μέγιστη σχέση μετάδοσης στην αλυσοκίνηση; 8. Ποια η σχέση του βήματος της αλυσίδας με το μέγιστο όριο στροφών των αλυσοτροχών και πώς εξηγείται αυτή; 9. Να αναφέρετε τους τρόπους λίπανσης των αλυσίδων ανάλογα με την περιφερειακή ταχύτητα. Λ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ. Σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε τους μηχανισμούς διωστήρα στροφάλου;. Σχεδιάστε μηχανισμό διωστήρα-εμβόλου-στροφάλου και δείξτε τα βασικά γεωμετρικά μεγέθη του.. Να αναφέρετε τα υλικά κατασκευής των εμβόλων, των διωστήρων και των στροφαλοφόρων αξόνων.. Γιατί η δύναμη που μεταβιβάζεται από το έμβολο μέσω της έκρηξης των καυσαερίων στο διωστήρα ονομάζεται κρουστική. 0

11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Να υπολογιστεί η διάμετρος τεσσάρων ήλων από υλικό με τεπ=000 dan/cm, για τη σύνδεση δυο ελασμάτων πάχους το καθένα s=0 mm με απλή επικάλυψη. Η σύνδεση θα αναλάβει φορτίο Q=0 dan. Επειδή οι ήλοι καταπονούνται σε διάτμηση θα πάρουμε: Q τεπ d π d, d d z δ d cm 000 d 000 όπου z ο αριθμός των ήλων και δ ο αριθμός των καταπονούμενων διατομών και επειδή έχουμε απλή επικάλυψη δ=. Επομένως θα πάρουμε διάμετρο ήλων: d=0 mm.. Στη σύνδεση των παρακάτω ελασμάτων που πρόκειται να γίνει με ήλους διαμέτρου d=9 mm, να βρεθεί το απαιτούμενο πάχος των ελασμάτων ώστε να αντέξουν φορτίο εφελκυσμού F=750 dan αν γνωρίζουμε για τα ελάσματα ότι έχουν σεπ=500 dan/cm. 5 mm s F s( b z d ) s(,5 ) s,5 s 500,5 s 750 s cm b το πλάτος των ελασμάτων b=5 mm z o αριθμός των ήλων στην ίδια σειρά δηλαδή z= d η διάμετρος της καρφότρυπας δηλαδή d=d+=9+=0 mm ή cm. Επομένως θα πάρουμε πάχος s=0 mm.

13 . Ποια από τις παρακάτω ηλώσεις μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο φορτίο Q και γιατί; Q Q α. απλή επιλάλυψη. β. διπλές αρμοκαλύπτρες. Από Q π d γίνεται Q z δ και επομένως : π d z π d στην απλή επικάλυψη που Ζ= και δ= έχουμε Q π d ενώ στις διπλές αρμοκαλύπτρες με Ζ= και δ= έχουμε Q δηλαδή με τις διπλές αρμοκαλύπτρες το φορτίο που μπορεί να αναλάβει η σύνδεση γίνεται διπλάσιο.. Να βρεθεί η απαραίτητη διάμετρος d τεσσάρων ήλων με τεπ=0 dan/mm για τη σύνδεση δυο ελασμάτων με απλή επικάλυψη, ώστε η σύνδεση να αναλάβει φορτίο Q=680 dan. Από τύπο θα έχουμε: Q π d z ,d,d 000 d d 00 d, mm 0 Επιλέγουμε d=5 mm.

14 5. Πρόκειται να συνδέσουμε με διπλά αρμοκάλυπτρα δυο ελάσματα πάχους 5 mm, τα οποία θα δεχθούν δύναμη Q= 0 dan, ενώ θα χρησιμοποιήσουμε ήλους για τους οποίους γνωρίζουμε τεπ = 5 dan/mm και σεπ = 0 dan/mm και ζητούνται τα εξής: α) να υπολογιστεί η διάμετρος των ήλων και β) να γίνει έλεγχος αντοχής της ήλωσης σε επιφανειακή σύνθλιψη. α). Υπολογισμός ήλων σε διάτμηση: τ επ Q 0 5. d d d z 0 d 0 d 0 mm. β). Έλεγχος αντοχής στην επιφανειακή σύνθλιψη: πρέπει σ L Q.5 σ z d s επ σ L 0 σ 0 5 L 0 σ 00 L 5,7 dan mm σ L άρα:.50 επομένως υπάρχει αντοχή.

15 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ ). Να βρεθεί η απαιτούμενη διάμετρος d ενός κοχλία που καταπονείται σε εφελκυσμό από φορτίο F = 785 dan, όταν γνωρίζουμε για το υλικό του την επιτρεπόμενη τάση στον εφελκυσμό σεπ = 000 dan cm. Για αξονικές καταπονήσεις ( εφελκυσμό ή θλίψη ) έχουμε: σ d επ F π d d d cm d 785 d 785 d Επομένως χρειαζόμαστε κοχλία με διάμετρο πυρήνα d= 0 mm και από πίνακα στοιχείων κοχλιών, επιλέγουμε τον κοχλία Μ. ). Ο κοχλίας μιας πρέσσας με ονομαστική διάμετρο d = 50 mm και d = 0 mm δέχεται σύνθετη καταπόνηση ( θλίψη και στρέψη ) και για το υλικό του γνωρίζουμε ότι έχει σεπ dan dan = 700 και επιτρεπόμενη πίεση στα σπειρώματά του p επ 00. cm cm Να βρεθούν: α. το μέγιστο φορτίο F που μπορεί να αναλάβει ο κοχλίας. β. ο απαιτούμενος αριθμός των συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία περικοχλίου. α. F 0.6d σ F F 670daN επ αντί για d = 0 mm παραπάνω βάλαμε cm. β. Για την επιτρεπόμενη επιφανειακή πίεση στα σπειρώματα μεταξύ κοχλία περικοχλίου θα έχουμε: F pεπ π (5 ) z (56) z (d d ) z z 670 z z z 9.5 5

16 ). Δίνεται ο κοχλίας Μ με διάμετρο πυρήνα d = 0 mm, σεπ =0 pεπ = dan mm και τεπ= 8 dan mm Να βρεθούν τα φορτία που μπορεί να αναλάβει ο κοχλίας σε εφ καταπόνηση και διάτμηση.. dan mm ελκυσμό, σύνθετη, Φορτίο σε εφελκυσμό. F π d 0 F,0 0 F 0,00 F, F 00 0daN Φορτίο σε σύνθετη καταπόνηση. F 0,6 d F 0,6 0 0 F 600 F 00daN Φορτίο σε διάτμηση. Q π d 8 Q,0 Q 8 Q 8,00 Q 5 dan,00 ). Κλιματιστικό μηχάνημα βάρους Β = 0 Kp πρόκειται να στερεωθεί με κοχλίες αγκυρώσεως διαμέτρου d=0 mm στην οροφή ενός εργοστασίου. dan Αν γνωρίζουμε για τους κοχλίες σεπ= 600, να γίνει έλεγχος αντοχής των κοχλιών. cm kp dan Για κάθε κοχλία το φορτίο είναι F= B 0 = F = 0kp και η τάση εφελκυσμού αντίστοιχα F π d 0,0 0 0,95 0, Kp mm Kp Η σεπ = 600 cm Kp ή 6 mm επομένως σ σεπ που σημαίνει ότι οι κοχλίες αντέχουν. 6

17 5). Το άγκιστρο ενός γερανού καταλήγει σε κοχλία με d= 0 mm, από υλικό με σθρ=800 dan cm. Να βρεθεί το μέγιστο βάρος που μπορεί να αναλάβει ο κοχλίας του αγκίστρου αν λάβουμε υπόψη συντελεστή ασφάλειας ν =. Είναι σ επ απαραίτητο να υπολογίσουμε την επιτρεπόμενη τάση του υλικού του κοχλία από σ θρ ν σ θρ 800 dan Έτσι σεπ σεπ σεπ 00 ν cm Και επειδή πρόκειται για εφελκυσμό F π d F 00. σεπ 00 F. F 00. F 768 dan 6). Να βρεθεί το μέγιστο φορτίο που μπορεί να αναλάβει ο παρακάτω κοχλίας σε σύνθετη καταπόνηση. Στοιχεία κοχλία: ονομαστική διάμετρος d=0 mm βήμα h=0 mm διατομή σπειρώματος τετράγωνη dan σεπ=000 cm Το φορτίο θα βρεθεί από F 0,6 d Επειδή το σπείρωμα είναι τετράγωνης διατομής το βάθος του είναι h 0 t t t 5 mm και επομένως η διάμετρος του πυρήνα είναι d d t d 0 5 d 0 mm cm. F 0,6 d F 0,6 000 F 0, F 500 dan 7

18 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ). Τροχός διαμέτρου d = 500 mm περιστρέφεται με n = 00 R..M. Να βρεθεί η περιφερειακή ταχύτητα του τροχού σε s m. Η περιφερειακή ταχύτητα κάθε περιστρεφόμενου τροχού δίνεται από υ π dn επομένως θα έχουμε: υ d=500 mm=0.5 m m υ 88 min m 88 υ min sec 60 min και επειδή υ. min 60sec m sec ). Από κινητήρια άτρακτο που περιστρέφεται με n= 50 R..M. μεταδίδεται κίνηση σε κινούμενη άτρακτο με σχέση μετάδοσης i = ατράκτου. 5. Να βρεθούν οι στροφές της κινούμενης Η σχέση μετάδοσης περιστροφικής κίνησης ορίζεται ως στροφέςκινούμενηςατράκτου i και επομένως στροφέςκινητήριαςατράκτου n n 50 i 5 n 50 n n n r.p.m ). Κινητήρια άτρακτος περιστρέφεται με n 500r.p.m. και μεταφέρει ροπή Μ = 0 dan.m σε κινούμενη άτρακτο. Να βρεθούν οι στροφές της κινούμενης ατράκτου ( n ) έτσι ώστε αυτή να περιστρέφεται με ροπή Μ = 50 dan.m. Όπως γνωρίζουμε οι στροφές των ατράκτων είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις ροπές που μεταφέρουν. Δηλαδή: n n M M n n n 0000 n r.p.m 8

19 ). Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα ισχύος = 5 S περιστρέφεται με n = 58 r.p.m. Να υπολογιστεί η ροπή περιστροφής της ατράκτου. Ροπή Μ, ισχύς και ταχύτητα περιστροφής συνδέονται με τη σχέση: M 76. n M M dan m 5). Κινητήριος άξονας διαμέτρου d = 50 mm περιστρέφεται με περιφερειακή ταχύτητα v = 57 m/min. Να βρεθεί η ταχύτητα περιστροφής του άξονα σε R..M. Μετατρέπουμε τα 50 mm σε m ( 50 mm = 0.05 m ) και από τον τύπο της περιφερειακής ταχύτητας θα έχουμε: v π d n 57, 0,05 n 57 0,57 n n 57 0,57 n 000 R..M. 9

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥΣ ). Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα περιστρέφεται με ροπή Mt= 0000 dan.cm και γνωρίζουμε για το υλικό της τεπ = 00 dan cm. Nα βρεθεί η απαιτούμενη διάμετρος της ατράκτου ( d ). Mt d d d d 0, τ 0, 00 0 επ 000 d 0 cm Επομένως d = 00 mm. ). Να βρεθεί η μέγιστη ροπή στρέψης Mt που μπορεί να μεταφέρει μια άτρακτος με διάμετρο d = 0 mm και τεπ = 00 dan cm. d M t 0, τ επ , 00 Mt 7 0 Mt M 0 t 080 dan cm ). Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα ισχύος = 0S περιστρέφεται με n = 76. r.p.m. και dan γνωρίζουμε για το υλικό της τεπ = 00. Nα βρεθεί η απαιτούμενη διάμετρος της ατράκτου. cm Η άτρακτος καταπονείται σε στρέψη και πρώτα υπολογίζουμε τη ροπή στρέψης: M t 760 Mt n M t 000 dan cm Η απαιτούμενη διάμετρος θα είναι: Mt 000 d d d 0. τ επ 5 d.9 cm Επομένως d = 9. mm 0

21 ). Άτρακτος διαμέτρου d = cm περιστρέφεται μεταφέροντας ισχύ = S.Αν για το υλικό της ατράκτου γνωρίζουμε τεπ = 00 περιστροφής της ατράκτου (n). dan cm να βρεθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα Υπολογισμός ροπής στρέψης από: d M t 0, τ επ d M t 0, Mt Μ 0, 00 t 8 0, 00 M t 60 dan cm και M t 760 n n n n n r.p.m. 5). Κινητήρια άτρακτος περιστρέφεται με ροπή 80000daN cm και μεταδίδει κίνηση σε κινούμενη άτρακτο με σχέση μετάδοσης i. Αν για την κινούμενη άτρακτο γνωρίζουμε dan τεπ 00, να βρεθεί η απαιτούμενη διάμετρος της κινούμενης ατράκτου. cm M Πρέπει να βρούμε αρχικά τη ροπή περιστροφής της κινούμενης ατράκτου M από M M M 0000 dan cm και κατόπιν M M i M 0. τ d 0000 d d 0 d επ 000 d 0 cm 6). Δίνεται άτρακτος διαμέτρου d=0 mm με ταεπ=50 dan/cm. Na ελεγχθεί αν η άτρακτος είναι κατάλληλη για τη μετάδοση ισχύος =0 S με ταχύτητα n=000 r.p.m.

22 Η ροπή που μπορεί να μεταφέρει η άτρακτος είναι από d M t M t 0, 0, daN cm Η ροπή που καλείται να μεταφέρει η άτρακτος είναι 0 M 760 Mt 760 Mt 760 Mt, dan cm n Επομένως αφού M M t σημαίνει ότι η άτρακτος είναι ακατάλληλη.

23 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ ) ). Από τον πίνακα που ακολουθεί να γίνει επιλογή εδράνου κύλισης για τη στήριξη Β της παρακάτω ατράκτου, όταν ο λόγος φόρτισης είναι C/Ρ=,5. A F=00 N F=800 N B rincipal dimensions Basic load ratings dynamic static Designation d D Β C CO A 0 cm 0 cm 0 cm B 50 mm mm N Ο ΟΟ Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τις αντιδράσεις στα σημεία στήριξης της ατράκτου δηλαδή τις A και B. Από τις συνθήκες ισορροπίας έχουμε: ΣF A Y 0 F F B 0 A B 0 A 900 B 0 A B 900 N Και ΣM A A B 0 60 F 0 F A A A A 000 N 60 A έτσι A B 900 N B B B Το δυναμικό φορτίο του εδράνου Β είναι: C B B CB,5,5 C B 950 N 900

24 και επειδή έχουμε διάμετρο d= 50 mm επιλέγουμε το έδρανο με κωδικό: 600 ). Να δείξετε ποιο από τα παρακάτω έδρανα κύλισης είναι κατάλληλο για τον στροφέα του σχήματος Το κατάλληλο έδρανο είναι το 50 γιατί αν πολλαπλασιάσουμε τα δυο τελευταία ψηφία του κωδικού του επί 5 θα είναι: 5 60 όσο και η διάμετρος του στροφέα. ). Στο μέσο μιας ατράκτου συνολικού μήκους 00 mm ασκείται κάθετη δύναμη F = 000 N. Αν η άτρακτος στηρίζεται στα άκρα της με δυο ίδια έδρανα κύλισης και ο λόγος φόρτισης C αυτών είναι 0,5, να βρεθεί το δυναμικό φορτίο των εδράνων C. Επειδή η άτρακτος φορτίζεται στο μέσο της και στηρίζεται στα άκρα τότε οι αντιδράσεις F 000 στήριξης θα είναι A B A B A B 000 N Αντίστοιχα οι λόγοι φόρτισης είναι: C A A CA 0,5 0,5 CA 0,5000C A 0500N 000 και το ίδιο φυσικά δυναμικό φορτίο αντιστοιχεί στο έδρανο Β, άρα CB = 0500 N.

25 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΚΙΝΗΣΗ ). Κινητήριος τροχός διαμέτρου d 80 mm περιστρέφεται με ταχύτητα n 500 R... και M μεταδίδει κίνηση σε οδοντωτό τροχό διαμέτρου d 0 mm. Να βρεθεί η ταχύτητα περιστροφής του κινούμενου οδοντωτού τροχού n και η σχέση μετάδοσης i. Θα εφαρμόσουμε τη σχέση d d n n και θα έχουμε 80 0 n n n n 75 R M. n και i n i i ). Μεταξύ δυο συνεργαζόμενων οδοντωτών τροχών η σχέση μετάδοσης είναι απόσταση των αξόνων τους είναι d,d.. 5 ενώ η a 80 mm. Να βρεθούν οι αρχικές διάμετροι των τροχών d Η σχέση μετάδοσης μπορεί να γραφτεί i και η απόσταση α δίνεται από d a d d Έτσι θα γίνει d d i d 5 d d 5 d και d d 80 d d d d 80 d d 960 mm με αντικατάσταση από d 5 d θα έχουμε 960 d 5 d 960 mm 6 d 960 d d 60 mm 6 και από θα έχουμε d d d 5 60 d 800mm 5 5

26 ). Σε οδοντωτό τροχό με z=7 δόντια και διάμετρο κεφαλής d k 8mm, ζητούνται τα εξής: το διαμετρικό βήμα (modul) m η αρχική διάμετρος d το ύψος των δοντιών h το βήμα t το πάχος των δοντιών s 8 d k m z 8 m 7 8 m 7 m m 7 mm d m z d 7 d mm h,7 m h,7 h, mm t m t, t 6,8 mm s 0,5 t s 0,5 6,8 s, mm ). Σε δυο συνεργαζόμενα γρανάζια μετρήσαμε τις διαμέτρους κεφαλών d k 70 mm και d k 00 mm καθώς επίσης και τους αριθμούς των δοντιών z 6 και z 78. Να βρεθεί το διαμετρικό βήμα (modul) και η σχέση μετάδοσης ι μεταξύ των δυο γραναζιών. Για το modul θα πάρουμε: d k 78 m z 70 m 6 70 m 8 m m,5 mm.. 6 z και για τη σχέση μετάδοσης i z i 6 78 i 6

27 * ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θα ήταν μεγάλο λάθος να πάρουμε για τον υπολογισμό της σχέσης μετάδοσης τις διαμέτρους κεφαλών. 5). Δυο συνεργαζόμενα γρανάζια έχουν διαμετικό βήμα (modul) m= mm και διαμέτρους κεφαλής d K 00. Να βρεθεί η σχέση μετάδοσης των γραναζιών. d K 68 και mm Η σχέση μετάδοσης μπορεί να βρεθεί είτε από το λόγο των αριθμών δοντιών, είτε από το λόγο των αρχικών διαμέτρων. Επομένως d m ( z ) 68 ( z ) 68 z z 68 k z z = mm 6 d m ( z ) 00 ( z ) 00 z z 00 k z z = 8 mm 96 z και η σχέση μετάδοσης θα είναι: i i z 8 i = 6). Σε άτρακτο ηλεκτροκινητήρα ισχύος =0 S που περιστρέφεται με n=00 r.p.m. υπάρχει γρανάζι με δόντια και διάμετρο κεφαλής d K 88 mm. Να βρεθεί η ροπή περιστροφής του γραναζιού M t και η περιφερειακή δύναμη Fπ. Αρχικά η ροπή στρέψης M t 760 n M t M t 760 θα υπολογιστεί από 0 00 M t 596,8 dan cm Για τον υπολογισμό της περιφερειακής δύναμης Fπ θα χρειαστούμε την αρχική διάμετρο d του γραναζιού. 88 d K m z 88 m 88 m m m mm άρα η αρχική διάμετρος θα είναι d m z d d 8mm ή 8, cm. 7

28 Η περιφερειακή δύναμη δίνεται από τον τύπο M t F π d 596,8 F π 8, 596,8 Fπ, F π 596,8 F π, dan 7). Δίνεται ηλεκτροκινητήρας ισχύος =0 S που περιστρέφεται με n=900 r.p.m. Να βρεθούν τα κατασκευαστικά στοιχεία γραναζιού που πρόκειται να προσαρμοστεί στην άτρακτο του ηλεκτροκινητήρα. Να ληφθούν: z=0 δόντια και συντελεστές y= και c=5. Ξεκινάμε υπολογίζοντας το απαραίτητο βήμα (t) του γραναζιού από t n z y c t t t t 00 0 t 0 mm το modul είναι και επιλέγουμε m t π m mm m 0, m,8 mm Κατασκευαστικά στοιχεία: dk m ( z ) dk (0 ) d k = 88 mm h.7 m h.7 h = 8.68 mm t m t. t =.56 mm και μήκος δοντιών b y t b.56 b = 5. mm 8). Δίνεται οδοντωτός τροχός με z= δόντια και dk=0 mm. Αν γνωρίζουμε από τα κατασκευαστικά στοιχεία τους συντελεστές y= και c=50, να βρεθεί πόση ισχύ μπορεί να μεταφέρει αν περιστρέφεται με n=900 r.p.m. Πρώτα βρίσκουμε το modul: 0 dk m( z ) 0 m( ) m m = mm 8

29 το βήμα θα είναι: t m t. t = 9.mm t n z y c = 5. S

30 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ ). Σε κινούμενη τροχαλία με διάμετρο d 00 mm που περιστρέφεται με n 60 r.p.m. μεταφέρεται περιφερειακή δύναμη τροχαλία είναι 5 F 80 danενώ η σχέση μετάδοσης με την κινητήρια. Ζητούνται: α). Η μεταφερόμενη ισχύς β). Η ροπή στον κινητήριο άξονα. M. α). Η ισχύς και η μεταφερόμενη περιφερειακή δύναμη F συνδέονται με τη σχέση: και επομένως v π d n F v 75 πρέπει όμως να βρούμε την περιφερειακή ταχύτητα v γι αυτό 75 F v Έχουμε d 60 r.p.m. 00mm 0.m και n n 6 r.p.s. s 60 min v π d n v v.7 m s Άρα F v S β). Για τη ροπή θα βρούμε πρώτα τη ροπή στην κινούμενη τροχαλία από d 0. F M 80 M 8 dan m M και η ροπή στην κινητήρια τροχαλία θα είναι: M M 8 i 5 M 8 M M 5 M dan m dan ). Δίνεται επίπεδος ιμάντας διαστάσεων 5X5mm με σεπ 0. Πόση ισχύ μπορεί να cm m μεταφέρει ο ιμάντας αυτός αν λειτουργεί με περιφερειακή ταχύτητα v 0 ; s 0

31 Ο ιμάντας καταπονείται σε εφελκυσμό γι αυτό σ επ F A και η περιφερειακή δύναμη F θα είναι F σ A F F 0.75cm F 5 dan επ και επομένως F v F v S ). Στην παρακάτω ιμαντοκίνηση να βρεθούν τα εξής: =5 S n=500 r.p.m. S=5 mm η διάμετρος d η διάμετρος d η περιφερειακή δύναμη στον ιμάντα F τo πλάτος του ιμάντα b το πλάτος των τροχαλιών b n=500 r.p.m. α). Με βάση το πάχος του ιμάντα η διάμετρος της κινητήριας τροχαλίας πρέπει να είναι: s d 00 5 d 500 mm d β). Για τη διάμετρο d θα έχουμε: n d n d d d d 500mm 500 γ). Για την περιφερειακή δύναμη F πρέπει να βρούμε πρώτα την περιφερειακή ταχύτητα m v π d n v. v s και τώρα 75 F v F F F 8.7 dan v 9.5 δ). Για το πλάτος του ιμάντα σ επ F b s b b b 5.7 cm 57. mm

32 ε). Για την τροχαλία θα είναι: b b. 0mm b b 7.mm ). Να ελέγξετε αν ένας επίπεδος ιμάντας διαστάσεων 5x0 mm είναι κατάλληλος για μετάδοση ισχύος =0 S με περιφερειακή ταχύτητα v=0 m s, αν έχει σεπ=5 dan cm. Για να αντέχει ο ιμάντας πρέπει σ επ σ και σ F b s αλλά F F F 7. 5 dan v 0 και σ 7.5 dan σ 5 σ επ. 0.5 cm Συμπέρασμα: αφού σ σ επ ο ιμάντας δεν είναι κατάλληλος. 5). Σε μια ιμαντοκίνηση με τραπεζοειδή ιμάντα SB οι διάμετροι των τροχαλιών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι d=00 mm και d=00 mm. Na βρεθούν: α). η απόσταση των αξόνων των τροχαλιών c. β). το μήκος του ιμάντα L. α). Η απόσταση των αξόνων πρέπει να είναι: d d d d c c 80mm 800mm c 0.7 και επιλέγουμε c 500mm c β). Το μήκος του ιμάντα από τον τύπο L c d d π d d c L π L L L mm.

33 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΟΚΙΝΗΣΗ ). Σε μια μετάδοση κίνησης από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 0 Sπου περιστρέφεται με n 0 r.p.m, θα χρησιμοποιηθούν αλυσοτροχοί διαμέτρων mm, d 0 mm και αλυσίδα τύπου 08Β βήμα t.7 mm. Να βρεθούν: Η περιφερειακή ταχύτητα v της αλυσίδας Η σχέση μετάδοσης i Οι στροφές του κινούμενου αλυσοτροχού Η περιφερειακή δύναμη F H απόσταση των αξόνων των αλυσοτροχών c d Η περιφερειακή ταχύτητα είναι: v v π d n 0, 0, 60 v 9, m s Σχέση μετάδοσης d i d i 0 i.5 Για τις στροφές n έχουμε n n d d n d n d 0 n 0 58r.p.m. Περιφερειακή δύναμη F v F F F 8,daN. v 9, Για την απόσταση των αξόνων των τροχών πρέπει να είναι: c 050 t της αλυσίδας (,7 mm). Επομένως c 0,7 c 508 mm. όπου t το βήμα ). Σε μια αλυσοκίνηση γνωρίζουμε τα στοιχεία: Μεταφερόμενη ισχύς Ρ=0 S Στροφές κινητήριου αλυσοτροχού ni=00 r.p.m Αριθμός δοντιών μικρού (κινητήριου) αλυσοτροχού ζ=9 Βήμα αλυσίδας t=, mm Σχέση μετάδοσης ί=/5.

34 Ζητούνται: o Η περιφερειακή ταχύτητα ν της αλυσίδας o Η μεταφερόμενη περιφερειακή δύναμη F o Η ροπή Μ ι στον κινητήριο τροχό και Μ στον κινούμενο o Η ενδεικνυόμενη απόσταση των αξόνων των τροχών o Οι στροφές n και ο αριθμός δοντιών Ζ του κινούμενου αλυσοτροχού Α. Για την περιφερειακή ταχύτητα πρέπει να βρούμε πρώτα την διάμετρο d z t 9, από π d z t d d d 90 mm,, 00 v d n v, 0,9 v, 9 60 m s 750 Β. 75 F v 750 F,9 F F 6, 05 dan,9 d 9 Γ. Οι ροπές είναι M F M 6,05 M 97,5 dan cm M 97,5 i M 5987, 5 M 5 M c dan cm 050 t c 0 t c 0, c 56 Δ. mm Ε. Οι στροφές n και ο αριθμός δοντιών z του κινούμενου αλυσοτροχού είναι: n i n n n n 00 n 5 0 r. p. m. και z 9 i z 5 9 z z 5 z 95 δόντια ). Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος λίπανσης αλυσίδας με βήμα t=0 mm η οποία παίρνει κίνηση από αλυσοτροχό με z=0 δόντια που περιστρέφεται με n=80 r.p.m. Πρέπει να βρούμε την περιφερειακή ταχύτητα του τροχού που είναι και ταχύτητα της αλυσίδας και μετά να συγκρίνουμε με τις τιμές των ταχυτήτων που καθορίζουν και τον τρόπο λίπανσης

35 Δηλαδή από v d n ή 0 80 v z t n v 0 v 0 0,00 v, m s m Άρα ο κατάλληλος τρόπος λίπανσης για v,8 είναι με εμβάπτιση. s 5

36 Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ο 6

37 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΩΣΕΩΝ Q. Διάτμηση τ τ A επ όπου π d A z δ. Επιφανειακή πίεση Q σ,5 σ L z ds επ d: διάμετρος ήλων Z: αριθμός ήλων (ανά έλασμα) δ: αριθμός καταπονούμενων διατομών s: πάχος ελάσματος σ επ ; επιτρεπόμενη τάση.εφελκυσμός ελασμάτων F σ A b: πλάτος ελάσματος s: πάχος ελάσματος όπου A b s z d s ή A s (b z d ) d: διάμετρος οπής z: αριθμός ήλων Στοιχεία ηλώσεων Βήμα ηλώσεως t d0,5 cm για στεγανές ηλώσεις t για σταθερές ηλώσεις ( εως,5) d Απόσταση παράλληλων σειρών e.5 d 7

38 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Αξονική καταπόνηση ( εφελκυσμός ή θλίψη ) σ: αξονική τάση σ F π d σ επ F: αξονικό φορτίο d: εσωτερική διάμετρος κοχλία. Σύνθετη καταπόνηση ( εφελκυσμός, θλίψη και στρέψη ) σ F π d σ επ F 0,6 σ d επ p: επιφανειακή πίεση. Επιφανειακή πίεση μεταξύ των σπειρωμάτων κοχλία - περικοχλίου p F p π επ d d z. Διάτμηση d: ονομαστική διάμετρος κοχλία d: εσωτερική διάμετρος κοχλία z: αριθμός συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία - περικοχλίου τ: διατμητική τάση Q: διατμητικό φορτίο τ Q π d τ επ d: εσωτερική διάμετρος κοχλία 8

39 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ). Ροπή M F R M: dan.m F: dan R: m. Ταχύτητα περιστροφής c n t n: r.p.m. c: στροφές t: min v πd. Περιφερειακή ταχύτητα n v: m/min π:, d: m n: r.p.m.. Σχέση μεταξύ ισχύος (), στροφών (n), ροπής ( M ) M 76, n M: dan.m : S n: r.p.m. 5. Σχέση μεταξύ στροφών και ροπών n n M M 6. Σχέση μετάδοσης i n n n: στροφές κινούμενου άξονα n: στροφές κινητήριου άξονα 7. Αρχή περιστροφικής κίνησης 8. Βαθμός απόδοσης της μετάδοσης d d n n η η: βαθμός απόδοσης :: ισχύς στον κινούμενο άξονα :: ισχύς στον κινητήριο άξονα 9

40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ d: διάμετρος ατράκτου (cm). Υπολογισμός διαμέτρου ατράκτων. Υπολογισμός ροπής στρέψης ατράκτου M d t 0, τ επ M t 760 n M : Ροπή στρέψης ατράκτου t (dan.cm) : επιτρεπόμενη τάση τ επ M t διάτμησης (dan/cm ) : Ροπή στρέψης ατράκτου (dan.cm) : μεταφερόμενη ισχύς (S) n: στροφές ατράκτου (R..M) Lh: διάρκεια ζωής εδράνου σε ώρες λειτουργίας. Στοιχεία επιλογής εδράνων κύλισης C: δυναμικό φορτίο από πίνακα σε ( N ) : ισοδύναμο δυναμικό φορτίο που υπολογίζεται από τις αντιδράσεις στήριξης της ατράκτου στα έδρανά της ( N ) C : λόγος φόρτισης που επιλέγεται από πίνακες ανάλογα με τη διάρκεια ζωής και τις στροφές του εδράνου 0

41 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ m t π m: διαμετρικό βήμα ( modul ) mm t: βήμα οδόντωσης mm π:, do: αρχική διάμετρος mm (d ή d0 ) d 0 mz m: διαμετρικό βήμα mm z: αριθμός δοντιών d k m(z ) h k m h f 5, 7 m 6 h,7 m 7 s 0,5 t dk: διάμετρος κεφαλών mm m: διαμετρικό βήμα mm hk: ύψος κεφαλών mm m: διαμετρικό βήμα mm hf: ύψος ποδιών mm m: διαμετρικό βήμα mm h: ύψος δοντιών mm m: διαμετρικό βήμα mm S: πάχος δοντιών mm t: βήμα οδόντωσης mm b: μήκος δοντιών mm 8 b y t Y: συντελεστής κατεργασίας t: βήμα mm i 9 ολ i i i... iολ: συνολική σχέση μετάδοσης 0 d d a α: απόσταση αξόνων οδοντωτών τροχών mm d, d: αρχικές διάμετροι οδοντωτών τροχών mm ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 50 t 00 n z y c δοντιών) t: βήμα οδόντωσης mm : μεταφερόμενη ισχύς S n: αριθμός στροφών r.p.m. Z: αριθμός δοντιών Y: συντελεστής κατεργασίας c: συντελεστής υλικού (υπολογισμός αντοχής

42 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΜΑΝΤΩΝ F ή v = b F b S F S Α. ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ b: πλάτος ιμάντα cm F: περιφερειακή δύναμη dan : επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού 75 : μεταφερόμενη ισχύς S v : περιφερειακή ταχύτητα m s dan cm Β. ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ d = ( 80 έως 00 ) d: ελάχιστη διάμετρος τροχαλίας mm s: πάχος ιμάντα mm b =, b 0 mm b : πλάτος τροχαλίας mm b: πλάτος ιμάντα mm S Γ. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ b b : ισχύς στον ιμάντα kw c : ισχύς κινητήρα kw c : συντελεστής προσαύξησης c = 0,7.(d +d ) έως.(d +d ) c: απόσταση αξόνων των τροχαλιών mm d, d : διάμετροι τροχαλιών mm d d L c d d c L: μήκος ιμάντα mm z b c c z: αριθμός κλάδων ιμάντα c : : συντελεστής τόξου επαφής c : : συντελεστής διόρθωσης μήκους

43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΥΣΟΚΙΝΗΣΗΣ αλ=.y αλ: Ισχύς υπολογισμού της αλυσίδας (KW) : Μεταφερόμενη ισχύς από κινητήρα (KW) y: Συντελεστής προσαύξησης από πίνακα C=(0 εως 50).t C: Συνιστώμενη απόσταση ατράκτων τροχών (mm) t: Βήμα αλυσίδας ( mm ) Η επιλογή του τύπου της αλυσίδας γίνεται από σχετικούς πίνακες με βάση την ισχύ αλ και τις στροφές του κινητήριου αλυσοτροχού n. Οι υπόλοιποι τύποι είναι κοινοί με τους βασικούς τύπους μετάδοσης της περιστροφικής κίνησης 5 Κύριες διαστάσεις αλυσίδων: t : Βήμα της αλυσίδας d : Εξωτερική διάμετρος των δαχτυλιδιών ή των ράουλων b : Απόσταση των ελασμάτων των εσωτερικών στοιχείων

44 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (οδοντοκίνηση, ιμαντοκίνηση, αλυσοκίνηση). Οδοντωτός τροχός με dk+80 mm και z= δόντια περιστρέφεται με n=00 r.p.m. Ζητούνται τα στοιχεία z, d και dk του κινούμενου οδοντωτού τροχού έτσι ώστε να περιστρέφεται με n=00 r.p.m.. Να βρεθεί η απόσταση των αξόνων δυο συνεργαζόμενων οδοντωτών τροχών με στοιχεία: dk=90 mm, z=8 και dk=58 mm, z=8.. Ζητούνται οι αρχικές διάμετροι και οι αριθμοί δοντιών δυο οδοντωτών τροχών που συνεργάζονται με σχέση μετάδοσης i=/ έτσι ώστε η απόσταση των αξόνων τους να είναι α=50 mm και το διαμερικό τους βήμα (modul) m=,5 mm.. Στην παρακάτω μετάδοση κίνησης του σχήματος να βρεθούν οι στροφές της τροχαλίας (n). Z=0 n=500 r.p.m. d=00 mm Z=70 n=; d=500 mm

45 5. Από κινητήρια τροχαλία που περιστρέφεται με n=500 r.p.m. και μεταφέρει ισχύ =0 S, μεταδίδεται κίνηση σε κινούμενη τροχαλία με τη βοήθεια επίπεδου ιμάντα πάχους s=5 mm με σεπ=0 dan/cm. Ζητούνται: Η περιφερειακή ταχύτητα του ιμάντα. Η μεταφερόμενη περιφερειακή δύναμη F. Το απαιτούμενο πλάτος του ιμάντα b. 6. Σε μια αλυσοκίνηση γνωρίζουμε τα στοιχεία: z=9 δόντια, n=500 r.p.m. i=/5 και βήμα αλυσίδας t=0 mm. Ζητούνται: οι διάμετροι των αλυσοτροχών d και d. Η απόσταση των αξόνων των αλυσοτροχών. 7. Σε μια αλυσοκίνηση ο κινητήριος τροχός έχει διάμετρο d=0 mm και μεταδίδει ισχύ =5 S με n=500 r.p.m. Να βρεθεί η ροπή Μ με την οποία περιστρέφεται ο αλυσοτροχός. 8. Δίνεται οδοντωτός τροχός με διάμετρο κεφαλών dk=50 mm και z=8 δόντια, ο οποίος περιστρέφεται με n=80 r.p.m. Αν πρόκειται να μεταδώσει κίνηση σε κινούμενο οδοντωτό τροχό έτσι ώστε αυτός να περιστρέφεται με n=0 r.p.m. να βρεθούν: α. Ο αριθμός δοντιών του δεύτερου τροχού z. β. Το διαμετρικό βήμα modul της οδόντωσης. γ. Οι αρχικές διάμετροι των τροχών (d, d). δ. Το ύψος κεφαλής των δοντιών hk ε. Η απόσταση των ατράκτων α. 5

46 6 Κ. ΝΤΑΒΟΣ Αγ. Παρασκευή 05.

ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ποια τα υλικά κατασκευής των δισκοειδών συνδέσμων; Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ποια τα υλικά κατασκευής των δισκοειδών συνδέσμων; Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/04/07 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλοσυνδέσεις. = [cm] Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου. Στοιχεία Μηχανών - Τυπολόγιο. Χατζής Δημήτρης

Ηλοσυνδέσεις. = [cm] Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου. Στοιχεία Μηχανών - Τυπολόγιο. Χατζής Δημήτρης Ηλοσυνδέσεις Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος ήλου που καταπονείται σε διάτμηση 4Q = [cm] zxπτ επ : διάμετρος ήλου σε [cm] Q : Μέγιστη διατμητική δύναμη σε [an] τ επ : επιτρεπόμενη διατμητική τάση σε [an/cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» προορίζονται για αυτούς που

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» προορίζονται για αυτούς που Οι σύντομες αυτές σημειώσεις θέματα στο μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» προορίζονται για αυτούς που υπηρετούν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, και τα αγαπητά «παιδιά μου». ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 10/2013 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Μ. ΜΑΡΙΟΣ 2014/15 Περιέχονται όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα, από το 1997 έως σήμερα ταξινομημένα σε κεφάλαια.

Διαβάστε περισσότερα

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/206 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2007

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 007 ΘΕΜΑ Ο α. Κατά την σύσφιξη ο κοχλίας καταπονείται σε εφελκυσµό και τα κοµµάτια σε θλίψη. Το περικόχλιο ίσης θλίβεται. Οι δυνάµεις που καταπονούν τον κοχλία είναι θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να

ΑΡΧΗ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να Γ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜ ΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 008 ΘΕΜΑ Ο α. Οι ήλοι, ανάλογα µε την µορφή της κεφαλής τους διακρίνονται σε Ηµιστρόγγυλους. Φακοειδείς. Η κεφαλή είναι λιγότερο καµπυλωτή από αυτή των ηµιστρόγγυλων και µοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να ΣΤΗΛΗ. α. β. γ. δ. ε. στ. Κεφαλής. Γρύλος

ΑΡΧΗ ΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να ΣΤΗΛΗ. α. β. γ. δ. ε. στ. Κεφαλής. Γρύλος Γ ΤΑΞΗΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜ ΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να. Foititikanea.gr ΣΤΗΛΗ. α. β. γ. δ. ε. στ. Κεφαλής. Γρύλος

ΑΡΧΗ ΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑ: ΘΕΜΑ Α1. Να. Foititikanea.gr ΣΤΗΛΗ. α. β. γ. δ. ε. στ. Κεφαλής. Γρύλος Γ ΤΑΞΗΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ. Α. Ασκήσεις άλυτες. Άσκηση Α.1: Πλήρης υπολογισμός οδοντοτροχών με ευθεία οδόντωση

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ. Α. Ασκήσεις άλυτες. Άσκηση Α.1: Πλήρης υπολογισμός οδοντοτροχών με ευθεία οδόντωση Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Α. Ασκήσεις άλυτες Άσκηση Α.1: Πλήρης υπολογισμός οδοντοτροχών με ευθεία οδόντωση Περιγραφή της κατασκευής: Σε μία αποθήκη υλικών σιδήρου χρησιμοποιείται μία γερανογέφυρα ανυψωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία μετάδοσης κίνησης (ιμάντες, αλυσίδες, οδοντωτοί τροχοί). Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μηχανές ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ενότητα 1: Γενικά στοιχεία οδοντωτών τροχών - Γεωμετρία οδόντωσης Μετωπικοί τροχοί με ευθεία οδόντωση Δρ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 12-7: Σκαρίφημα άξονα με τις φορτίσεις του

Σχήμα 12-7: Σκαρίφημα άξονα με τις φορτίσεις του 1.6.1 ΑΣΚΗΣΗ Ζητείται να υπολογιστεί ένας άξονας μετάδοσης κίνησης και ισχύος με είσοδο από την τρίτη τροχαλία του σχήματος, όπου φαίνονται οι με βασικές προδιαγραφές του προβλήματος. Ο άξονας περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3)

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) Η εξεταστέα ύλη για τις περιγραφικές ερωτήσεις (στο πρώτο μέρος της γραπτής εξέτασης) θα είναι η παρακάτω: - Κεφ. 1: Ποια είναι τα δύο πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ)

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ) ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ) Για να παραλάβει μία άτρακτος περιστροφική κίνηση από μία άλλη, η οποία βρίσκεται σε αρκετή απόσταση, χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης κίνησης ο ιμάντας (λουρί) Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-2 ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΟΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 3-1 ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΡΦΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ. Κιβώτιο ταχυτήτων

ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ. Κιβώτιο ταχυτήτων Οδοντωσεις ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Κιβώτιο ταχυτήτων ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Μειωτήρας στροφών με ελικοειδείς οδοντωτούς τροχούς ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ: Κωνικοί οδοντοτροχοί ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ : Κορώνα - Ατέρμονας κοχλίας ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Ανταλλακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΕΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Το τεστ θα περιλαμβάνει ασκήσεις στα παρακάτω κεφάλαια: Υπολογισμός ελέγχου συγκόλλησης Υπολογισμός μελέτης δοκού που φορτίζεται σε κάμψη Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ιδάσκων: Χ. Παπαδόπουλος Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ Μηχανική Φορτίσεις, Είδη φορτίσεων (εφελκυσμός, θλίψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Τροχαλίες και τροχοί. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ. Dr.-Ing. Β. Ιακωβάκης

Τροχαλίες και τροχοί. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ. Dr.-Ing. Β. Ιακωβάκης Τροχαλίες και τροχοί Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Ιακωβάκης Βιβλιογραφία Handbuch Kettentechnik, IWIS http://www.hreiter.at/userfiles/file/36af028e-4450-44ae-bca1-816754d1474dkettenraeder.pdf Ιμαντοκινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα # 5: Κοχλίες Ι Μ. Γρηγοριάδου Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ β ελκόμενος κλάδος β n 2 n 1 α 1 d d 2 α 1 2 (α) κινητήρια τροχαλία έλκων κλάδος a β κινούμενη τροχαλία F 2 n 1 α 1 F 2 FA κινητήρια τροχαλία F 1 (β) F 1 Σχήμα 1 (α) Γεωμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΟΔΟΝΤΕΣ Απαραίτητα δεδομένα : αριθμός στροφών

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ 7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εργαστήριο Τριβολογίας Ιούνιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΒΙΚΣΩΡ ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΒΙΚΣΩΡ ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΒΙΚΣΩΡ ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΜΕΝΟ ΣΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX ΦΙΟ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος..

Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο μάθημα Κατεργασίες Αποβολής Υλικού & Ε/Μ CNC (Ε εξαμ.) Άσκηση 1: Να υπολογιστεί η μέση τραχύτητα R a της κατανομής του σχήματος.. Λ Υ Σ Η y α Λόγω ομοιότητας των τριγώνων ισχύει ότι : εφφ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 59 ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Ορίζει τι είναι τα στοιχεία μηχανών, στη Μηχανολογία. 2. Ταξινομεί τα στοιχεία μηχανών στις

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065 Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 010-011 Άσκηση (Θέμα Επαναληπτικής Γραπτής Εξέτασης Σεπ010 / Βαρύτητα: 50%) Έστω η εγκατάσταση της ευθύγραµµης µεταφορικής ταινίας του Σχήµατος 1, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ β ελκόμενος κλάδος β n 2 n 1 α 1 d d 2 α 1 2 (α) κινητήρια τροχαλία έλκων κλάδος a β κινούμενη τροχαλία F 2 n 1 α 1 F 2 FA κινητήρια τροχαλία F 1 (β) F 1 Σχήμα 1 (α) Γεωμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Απαραίτητα δεδομένα : αριθμός στροφών κινητήριου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων Σχήμα 1 Δυο ελάσματα πάχους h, συγκολλημένα σε μήκος L, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής S y, που εφελκύονται με δύναμη P. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι h, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ1. Η φέρουσα διατομή και ο ρόλος της στον υπολογισμό αντοχής Όπως ξέρουμε, το αν θα αντέξει ένα σώμα καθορίζεται όχι μόνο από το φορτίο που επιβάλλουμε αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ένα βοήθημα στο μάθημα για σίγουρη επιτυχία σε επτά βήματα Μουρατίδης Μάριος Μοσχονησιώτης Στέλιος Τερζόγλου Κυριάκος ISBN : 978-960-93-7124-7 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2015 ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1240 MΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ.

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ. ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΧΕΣ. Παρά την τελειοποίηση των µέσων κατεργασίας και των οργάνων µετρήσεως και ελέγχου, η κατασκευή ενός εξαρτήµατος µε απόλυτη ακρίβεια είναι αδύνατον να επιτευχθεί, γιατί, απλούστατα,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1 M σ = W b w σ επιτρεπ όµενη σ max = σ κάµψη + σ εφελκυστική σ επιτρεπόµενη ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 3 Συγκόλληση σηµείων τ F A n m F n d s = τ επιτρεπ όµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1 14.1 Επίπεδοι & Τραπεζοειδείς & Αλυσίδες Σχήμα 14-1: διάφορων ειδών 2 14.2 Γενικά περί ιμαντών Σχήμα 14-2: Δυνάμεις και αντιδράσεις σε ιμαντοκίνηση 3 14.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΩΝ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΩΝ 1. Σημασίες δεικτών και σύμβολα ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΩΝ - Σημασίες δεικτών: 1 Μικρός οδοντοτροχός («πινιόν») ενός ζεύγους Μεγάλος οδοντοτροχός (ή σκέτα «τροχός») ούτε 1 ούτε : Εξετάζεται ο οδοντοτροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 03-04 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 04 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Τάξη: Β' Αριθμός Μαθητών: 0 Κλάδος: Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Κεφάλαιο: Μετάδοση Κίνησης στα Γεωργικά Μηχανήματα Στόχοι

5ο Κεφάλαιο: Μετάδοση Κίνησης στα Γεωργικά Μηχανήματα Στόχοι 5ο Κεφάλαιο: Μετάδοση Κίνησης στα Γεωργικά Μηχανήματα Στόχοι Κατανόηση της αρχής λειτουργίας σε μηχανικά, πνευματικά και υδραυλικά συστήματα μετάδοσης της κίνησης. Υπολογισμοί κατά τη μετάδοση της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Πίνακας συντελεστών λειτουργίας c 2 για τραπεζοειδείς ιμάντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τσούμας Μηχανολόγος Μηχανικός 6 ου ΤΕΕ Αθήνας

Ευάγγελος Τσούμας Μηχανολόγος Μηχανικός 6 ου ΤΕΕ Αθήνας Γεώργιος Μπεμπεδέλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΕ Δάφνης Ευάγγελος Τσούμας Μηχανολόγος Μηχανικός 6 ου ΤΕΕ Αθήνας ΑΘΗΝΑ 2005 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τον Οκτώβριο του 2004, ο εκπαιδευτικός, που διδάσκει το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 47 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Ορίζει τι είναι στοιχείο μηχανής και να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις στήριξης και καμπτικές ροπές σε άτρακτο που δέχεται φόρτιση στον χώρο T Ε T Ε. A z. A y

Δυνάμεις στήριξης και καμπτικές ροπές σε άτρακτο που δέχεται φόρτιση στον χώρο T Ε T Ε. A z. A y υνάμεις στήριξης και καμπτικές ροπές σε άτρακτο που δέχεται φόρτιση στον χώρο ίδεται μία άτρακτος ΑΒ που φέρει οδοντοτροχό στη θέση. Στο δεξιό της άκρο είναι συνδεδεμένη με κινητήρα ο οποίος ασκεί στρεπτική

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ» Φάση «1» Τίτλος Φάσης: «Περιγραφή - λειτουργικός σκοπός»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ» Φάση «1» Τίτλος Φάσης: «Περιγραφή - λειτουργικός σκοπός» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ» Φάση «1» Τίτλος Φάσης: «Περιγραφή - λειτουργικός σκοπός» Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά Δραστηριότητα 1. Θεωρία - Εμπλουτισμός γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αυτή αφιερώνεται στον χορηγό μου Ζάγορα Φωτεινό, για την υποστήριξη και την υπομονή του κατά τη διάρκεια των σπουδών μου!

Η εργασία αυτή αφιερώνεται στον χορηγό μου Ζάγορα Φωτεινό, για την υποστήριξη και την υπομονή του κατά τη διάρκεια των σπουδών μου! 2 Η εργασία αυτή αφιερώνεται στον χορηγό μου Ζάγορα Φωτεινό, για την υποστήριξη και την υπομονή του κατά τη διάρκεια των σπουδών μου! 3 4 Με το πέρας της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Ιμάντες διαφόρων ειδών

Σχήμα 1: Ιμάντες διαφόρων ειδών ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ Σχήμα : Ιμάντες διαφόρων ειδών Σχήμα : Δυνάμεις και αντιδράσεις σε ιμαντοκίνηση Σχήμα 3: Ερπυσμός και ενεργές γωνίες Δυνάμεις Οι δυνάμεις σε ένα στοιχείο του ιμάντα φαίνονται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι.Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1. Ονοματεπώνυμο : Αναγνωστάκης Γιάννης Τμήμα : Οχημάτων Ημερομηνία : 25/5/00 Άσκηση : Ν 4

Τ.Ε.Ι.Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1. Ονοματεπώνυμο : Αναγνωστάκης Γιάννης Τμήμα : Οχημάτων Ημερομηνία : 25/5/00 Άσκηση : Ν 4 Τ.Ε.Ι.Θ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 Ονοματεπώνυμο : Αναγνωστάκης Γιάννης Τμήμα : Οχημάτων Ημερομηνία : 25/5/00 Άσκηση : Ν 4 1 Δεδομένα : 1 3000 2 2000 3 12000 4 15000 d 1 12 d 2 15 Ζητούμενα : Να γίνει ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή Εργαστήριο 1 ο Τι είναι οι Ανυψωτικές και Μεταφορ. Μηχανές Μηχανικά συγκροτήματα για τη μεταφορά βάρους με κατακόρυφο, οριζόντιο ή ενδιάμεσο τρόπο. Κ. Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ. Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι:

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ. Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι: 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ 2 Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι: Ηπεριστροφήτωνδύοαξόνωνθαείναι αντίθετης φοράς Η διάμετρος των δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 015 3. Δοκοί (φορτία NQM) Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 3. Δοκοί (φορτία NQΜ)/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τα διάφορα είδη φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοχλίες συνδέσεως έχουν ως αποστολή την ασφαλή και λυόμενη (μή μόνιμη) σύνδεση, ανεξάρτητων στοιχείων μιας κατασκευής ή μηχανής μεταξύ τους.

Οι κοχλίες συνδέσεως έχουν ως αποστολή την ασφαλή και λυόμενη (μή μόνιμη) σύνδεση, ανεξάρτητων στοιχείων μιας κατασκευής ή μηχανής μεταξύ τους. ΚΟΧΛΙΕΣ 1 Οι κοχλίες συνδέσεως έχουν ως αποστολή την ασφαλή και λυόμενη (μή μόνιμη) σύνδεση, ανεξάρτητων στοιχείων μιας κατασκευής ή μηχανής μεταξύ τους. Οι κοχλίες κινήσεως μετατρέπουν κατά κανόνα την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 017 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα