ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω κυκλοφοριακού δικτύου ΑΒΓ Α (βλ. σχήµα 1). Η συνολική µέγιστη ωριαία παροχή για τον οικισµό είναι 40 L/s. Επιπλέον στους κόµβους Η και εξασφαλίζονται δύο επιπλέον παροχές 6 L/s και L/s αντίστοιχα για χρήσεις εκτός δικτύου των οικισµών. Τα µήκη, οι εσωτερικές διάµετροι των αγωγών ΑΒ, ΒΓ, Γ και Α και τα υψόµετρα εδάφους όλων των κόµβων δίνονται στο παρακάτω σχήµα. Επίσης στο σχήµα δίνονται τα µήκη των αγωγών ΕΑ (αγωγός µεταφοράς) και ΓΗ. Η κατώτατη στάθµη λειτουργίας για την δεξαµενή είναι +105 m. B (+59m) Ε (+105m) Κ.Σ.Λ. 600m (+6m) 158,6mm 158,6mm 158,6 mm 110,mm Γ (+58m) 400m επιπλέον 6 L/s Η (+63m) επιπλέον L/s (+59m) Σχήµα 1 ίνονται: Οι τοπικές απώλειες για το όλο το εσωτερικό υδραγωγείο θεωρούνται αµελητέες. Για τους αγωγούς η τραχύτητα k s = 0.1 mm. Ο οικισµός αποτελείται από διώροφες κατοικίες. Κινηµατική συνεκτικότητα του νερού: ν = m /s Όλοι οι αγωγοί θα είναι εµπορίου PE 3 ης γενιάς, κλάσης 10atm: Πίεση λειτουργίας : 10 atm Ονοµαστική διάµετρος Dn (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Ονοµαστική διάµετρος Dn (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm) Ονοµαστική διάµετρος Dn (mm) Εσωτερική διάµετρος D (mm)

2 Ζητούνται: 1. Οι παροχές στους αγωγούς ΑΒ, ΒΓ, Γ και Α.. ιαστασιολόγηση των αγωγών ΕΑ και ΓΗ µε δεδοµένη την κατώτατη στάθµη λειτουργίας της δεξαµενής 3. Η µηκοτοµή της πιεζοµετρικής γραµµής ΕΑΒΓΗ και ΕΑ ΓΗ. 4. Πως νοµίζετε ότι µπορούµε να καταλήξουµε σε περισσότερο οικονοµικό αποτέλεσµα έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουµε άλλες διατοµές και άλλα υψόµετρα της δεξαµενής. Σύνοψη για την επίλυση κλειστού δικτύου µε την µέθοδο Q-Cross: Προκειµένου να επιλυθεί ένα κλειστό δίκτυο ύδρευσης µε την µέθοδο Q-Cross ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 1. Προσδιορίζω τις παροχές κατανάλωσης των κόµβων. θεωρούνται αυθαίρετα «αρχικές» παροχές κλάδων µε τρόπο που να ικανοποιούν την εξίσωση της συνέχειας παροχών στους κόµβους. 3. Για τις υπολογίσθησες παροχές των κλάδων προσδιορίζω το πρόσηµό τους για το κυκλοφοριακό δίκτυο. Ως θετική φορά παροχών βρόχου ορίζεται η ωρολογιακή (σύµβαση) 4. Προσδιορίζεται ο η αντίσταση του αγωγού για κάθε κλάδο από την εξίσωση των Darcy- Weisbach για το ύψος απωλειών: f h = R Q, 8fL R =. gπ D 5 Ο συντελεστής τριβής f προτείνεται να προσδιορίζεται από τον ρητό τύπο των Swamee and Jain (1976) 0. 5 vd f =, όπου Re =, κ 5 74 ν. log + D Re όπου: f = συντελεστής τριβής (αδιάστατος αριθµός), Q (m 3 /s) = παροχή, v (m /s) = ταχύτητα, L (m) = µήκος του αγωγού για το οποίο προσδιορίζονται οι απώλειες, D (m) = (εσωτερική) διάµετρος του αγωγού, ν (m/s) = κινηµατικό ιξώδες, Re = αριθµός Reynolds (αδιάστατος αριθµός) και R (m/(m 3 /s)^) = αντίσταση του αγωγού. 5. Εφαρµόζοντας την εξίσωση ενέργειας σε κάθε βρόχο προσδιορίζω την Q για κάθε βρόχο: a RiQi Q = (*) a RiQi (*) Ο παρανοµαστής είναι άθροισµα θετικών αριθµών. Αν η Q προκύψει θετικός αριθµός τότε έχει θετική φορά (ωρολογιακή φορά). 6. ιορθώνω τις παροχές µε βάση την Q βρόχου: a Qi = Qi + Q 7. Για τις νέες παροχές επαναλαµβάνεται η διαδικασία υπολογισµού της Q. Η διαδικασία σταµατά όταν πρακτικά το Q είναι µηδέν: Q m 3 / s

3 Λύση: Προσδιορισµός παροχών στους κόµβους Ο οικισµός αντιστοιχεί στους αγωγούς που συνθέτουν το κλειστό δίκτυο ΑΒΓ Α. Ο κόµβος Η δίνει καταναλώσεις µόνο για την βιοµηχανία. Λόγω συµµετρίας του δικτύου και µε την υπόθεση της οµοιόµορφης κατανοµής του πληθυσµού σε κάθε ένα κόµβο του δικτύου αντιστοιχεί κατανάλωση : q o o = q Β = q Γ = q o o = 40 / 4 = 10 L/s (ν κάποιος δεν παρατηρούσε την συµµετρία θα έκανε τους παρακάτω υπολογισµούς: Το συνολικό µήκος των αγωγών διανοµής για τον οικισµό είναι: L = = 100 Συνεπώς η ανοιγµένη παροχή του ανά µονάδα µήκος (1m) είναι: 0.04 q = = m / s / m ( µ ήκος) = L / s / m Σχόλιο: Ο αγωγός Α είναι αγωγός µεταφοράς και συνεπώς το µήκος του δεν επηρεάζει την ανηγµένη παροχή ανά µονάδα µήκους. Ο αγωγός ΓΗ δεν δίνει καταναλώσεις στον οικισµό αλλά µεταφέρει νερό για άλλες χρήσεις. 0 ΑΒ + Α q = q = 3, L / s = 10 L / s Όµοια: o o o o ΒΓ + ΒΓ q = q Β = q = q Γ = 3, = 10 L / s ) Έλεγχος: q o + q o o o Β + q + q Γ = 40 L / s = max Q ω Επιπλέον στους κόµβο δίνεται L/s για άλλες χρήσεις, οπότε η συνολική παροχή στο κόµβο είναι: o q + = 10 + = 1 L / s = q = q Στον κόµβο Η θα δίνεται παροχή: q H = 6 L / s Συνολικά στο δίκτο πρέπει να εισέρχεται παροχή ίση µε την παροχή κατανάλωσης στους κόµβους (δηλ. για τον οικισµό) και τυχόν παροχή που συνεχίζει σε άλλα τµήµατα κατάντη για το εσωτερικό υδραγωγείο: q H = 6 L / s q Γ = 10 L / s q = 1 L / s q = 10 L / s q Β = 10 L / s + 48 L/s Συνεπώς η παροχή για τον αγωγό Α (αγωγός µεταφοράς) είναι 48l/s.

4 Επίλυση κλειστού δικτύου (προσδιορισµός της παροχής στους κλάδους). Επόµενο βήµα αποτελεί η επίλυση του κλειστού δικτύου ΑΒΓ Α, δηλαδή ο προσδιορισµός των παροχών στους κλάδους του, µε βάση την µέθοδο Q Cross (που στηρίζεται στην αρχή της συνεχείας των παροχών και της διατήρησης της ενέργειας). Για το κλειστό δίκτυο ΑΒΓ Α ορίζεται ως κοινή φορά βρόχου η ωρολογιακή και θεωρούνται αυθαίρετα «αρχικές» παροχές µε τρόπο που να ικανοποιούν την εξίσωση της συνέχειας παροχών στους κόµβους. Ξεκινώ από τον κόµβο Α όπου το δίκτυο συνδέέται µε τον αγωγό µεταφοράς ΕΑ: Κόµβος Α Εισέρχονται: 48 L/s Καταναλώνονται 10 L/s Στους κλάδους ΑΒ και Α µοιράζονται αυθαίρετα = 38 L/s. Έστω ότι στον κλάδο Α «φεύγουν» 18 L/s. Τότε στον κλάδο ΑΒ «φεύγουν» = 0 L/s. 10 L/s 48 L/s Α Q α B = 18 L/s + Q α = (-)0 L/s Με βάση την θεωρηθείσα θετική φορά βρόχου η παροχή Q α ΑΒ = (+) 18 L/s είναι θετική ενώ η Q α Α = (-)0 L/s είναι αρνητική (αντιωρολογιακή). Με παρόµοιο τρόπο καταλήγω στις αρχικές παροχές που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 600m 48 L/s 10 L/s + 18 L/s B 10 L/s + 8 L/s Γ 16 L/s (=10+6) - 0 L/s (-) 8 L/s 1 L/s =10 +1

5 Οι παρακάτω υδραυλικοί υπολογισµοί (όπως και όλοι οι υδραυλικοί υπολογισµοί) γίνονται στο διεθνές σύστηµα µονάδων: Q (m 3 /s) V (m/s) D (m) Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται η ταχύτητα ροής (µε βάση την σχεδιαστική παροχή και την τοποθετούµενη διάµετρο του εµπορίου: 4Qσχ V = π D Ακολούθως προσδιορίζεται ο αριθµός Re: Re = vd, ν η σχετική τραχύτητα k s /D, Ο συντελεστής τριβής f προσδιορίζεται από την ρητή εξίσωση των Swamee and Jain (1976) f 0.5 =. κ 5.74 log + D 0.9 Re 3. 7 Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται ο η αντίσταση του αγωγού από την εξίσωση των Darcy- Weisbach για το ύψος απωλειών: 8fL R =, h 5 f = RQ gπ D Εφαρµόζοντας την εξίσωση ενέργειας σε κάθε βρόχο προσδιορίζω την Q για κάθε βρόχο: Q = R Q i R Q i a i a i = h f x (προσοχή στο πρόσηµο) Q (m^3/s) D(m) V(m/s) L(m) Re k/d f R (m/(m^3/s)^) hf (m) x (m/(m^3/s)) 0,01800 ΑΒ 0, , , , , , ,4379 1, , ,00800 ΒΓ 0, , , , , , ,4769 0, ,3156-0,00800 Γ 0,1100-0, , , , , , ,115 55, ,0000 Α 0, , , ,7333 0, , ,5148 -, , , ,7319 Q 0,0016

6 Προσδιορίζεται διορθωτική παροχή 0 hf 3 Q = = m / s x m 3 / s Οπότε θα πρέπει να διορθωθούν οι παροχές και να προβώ σε δεύτερο κύκλο υπολογισµών. Q (m^3/s) D(m) V(m/s) L(m) Re k/d f R (m/(m^3/s)^) x 0,0000 (m/(m^3/s)) 0,0016 ΑΒ 0, , , ,957 0, , ,59693, ,7736 0,01016 ΒΓ 0, , , ,3691 0, , ,4847 0, , ,00584 Γ 0,1100-0, , , , , , , ,7571-0,01784 Α 0, , , , , , , , ,3856 Σ -0, ,98038 Q 0,0007 Q (m^3/s) D(m) V(m/s) L(m) Re k/d f R (m/(m^3/s)^) hf (m) x (m/(m^3/s)) 0,004 ΑΒ 0, , , ,0847 0, , ,03689, ,6859 0,0104 ΒΓ 0, , , , , , , , , ,00558 Γ 0,1100-0, , , , , ,3760-1, ,105-0,01758 Α 0, , , , , , , , ,90695 Σ -0, ,8839 Q 0,0000 Οπότε οι (τελικές) παροχές για τους κλάδους του κλειστού δικτύου θα είναι: Q B =0.4 L/s Q BΓ = 10.4 L/s Q Α = (-)17.58 L/s Q Γ = (-) 5.58 L/s B L/s L/s 600m 48 L/s Γ (-) L/s (-) 5.58 L/s Επόµενο βήµα αποτελεί η διαστασιολόγηση (επιλογής κατάλληλης διαµέτρου) των αγωγών ΕΑ κα ι ΓΗ. Οι διάµετροι που θα επιλεγούν θα πρέπει να ικανοποιούν τους περιορισµούς ταχύτητας και υψών πίεσης για το δίκτυο. Επίσης σε αυτή την άσκηση δίνεται η κατώτατη στάθµη λειτουργίας για την δεξαµενή. Π ροσδιορισµός των πιθανών διαµέτρων για τον αγωγό ΓΗ Ο προσδιορισµός των πιθανών διαµέτρων για τον αγωγό ΓΗ µπορεί να γίνει µε βάση τον περιορισµό της ταχύτητας:

7 0.5 4Q πd 1.5 v(m/s) D (m) 0,5 0, , ,5 0, Με βάση την υπάρχουσα τυποποίηση επιλέγεται αγωγός µε εσωτερική (υπενθυµίζεται ότι οι υδραυλικοί υπολογισµοί αναφέρονται πάντα στην εσωτερική διάµετρο) διάµετρο = 96.8 mm που αντιστοιχεί σε ταχύτητα για δεδοµένη παροχή: VΓΗ = m / s π = Ωστόσο η διάµετρος αυτή θα είναι αποδεκτή µόνο αν ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις για το ύψος πίεσης σε όλους τους κόµβους του δικτύου. Οι απώλειες για τον αγωγό ΓΗ προσδιορίζεται µε την ίδια µεθοδολογία όπως και στο κλειστό δίκτυο: Q Des v L Re k/d f R Hf 0,00600 ΓΗ 0, , , , , , ,6071 3,87 Προσδιορισµός των πιθανών διαµέτρων για τον αγωγό ΕΑ: Ο προσδιορισµός των πιθανών διαµέτρων για τον αγωγό ΓΗ µπορεί να γίνει µε βάση τον περιορισµό της ταχύτητας: 4Q π D v(m/s) D (m) 0,5 0, ,4778 1,5 0,0190 Με βάση την υπάρχουσα τυποποίηση επιλέγεται αγωγός µε εσωτερική διάµετρο = 46.8 mm που αντιστοιχεί σε ταχύτητα: VΕΑ = m / s π = Σχόλιο: Θα µπορούσε να επιλεγεί και αγωγός µε εσωτερική διάµετρο 77.6 mm. Ωστόσο η διάµετρος 46.8 mm θα είναι αποδεκτή µόνο αν ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις για το ύψος πίεσης σε όλους τους κόµβους του δικτύου. Όµοια µε προηγούµενα οι απώλειες στον αγωγό ΕΑ προσδιορίζονται: Q Des v L Re k/d f R Hf 0,04800 E 0,4680 1, , , , , ,95934,939

8 Έλεγχος ύψους πίεσης για τους κόµβους Εφόσον ο οικισµός αποτελείται από διώροφες κατοικίες θα πρέπει το ύψος πίεσης σε κάθε κόµβο να είναι µεγαλύτερο από 16 m: h p i = H i z i = 16m Ξεκινώ τους υπολογισµούς ακολουθώντας την κίνηση του νερού. Για τους κλάδους του κλειστού δικτύου χρησιµοποιώ τα ύψη απωλειών στους κλάδους που έχουν προσδιορισθεί στην τελευταία επανάληψη Cross. Ε Α H = 105m Ε H Α = H Ε h Ε Α = = Οπότε το ύψος πίεσης στο Α είναι: h = H z = = 40.71m 16m pα Α Γ (Υπάρχουν δύο εναλλακτικά δροµολόγια. Σε κάθε περίπτωση καταλήγουν στο ίδιο ύψος ενέργειας (ή περίπου στο ίδιο λόγω στρογγυλοποιήσεων) για το σηµείο Γ Συνοπτικά οι υπολογισµοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κόµβοι H hf z hp Ε 105,000 Α 10,708,9 6,00 40,71 Β 100,617,09 59,00 41,6 Γ 100,08 0,59 58,00 4,03 Όπου: hf απώλειες στα εξεταζόµενα τµήµατα h p ύψος πίεσης Οπότε επιλέγοντας την ενεργειακή διαδροµή από το Ε στο Α στο B και µετά στο Γ προκύπτει ύψος ενεργείας: H Γ = m Και ύψος πίεσης: h pγ = 4.03 m Α Επίσης για το σηµείο ελέγχω: H = 10.71m H = H h = = m Οπότε το ύψος πίεσης στο Α είναι: h p = H z = = 4.14m 16m Ε (+105m) Κ.Σ.Λ. 600m (+6m) (+59m)

9 Σχόλιο: Για το σηµείο Γ από το Α στο και µετά στο Γ προκύπτει: H Γ = H h Γ = = m που είναι περίπου(λόγω στρογγυλοποιήσεων) ίσο µε το ύψος ενέργειας στο Γ αν επιλέγαµε την διαδροµή Α στο Β στο Γ(διατήρηση της ενέργειας). B ροµολόγιο νερού από Α στο Β στο Γ 600m 48 L/s Γ ροµολόγιο νερού από Α στο και µετά στο Γ Το σηµείο Η είναι εκτός, ενώ δεν δίνεται καµία ιδιαίτερη απαίτηση για το ύψος πίεσης. Μία λογική προσέγγιση είναι να απαιτήσουµε το ύψος πίεσης στο Η να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 1 m (απαίτηση ύψους πίεσης για µονώροφα). Πράγµατι: H H h = m h H = H Γ H = ph = H H z H = = m 16 m Ε (+105) Α (+10.71) Π.Γ ( ) Γ ( ) Η (+96.77) Έλεγχος στατικής πίεσης. Ελέγχεται η στατική πίεση σε σχέση µε το χαµηλότερο σηµείο του δικτύου από πλευράς φυσικού υψοµέτρου. Το χαµηλότερο σηµείο είναι το Γ (+58): =H E z Γ = <=60. Με βάση τα παραπάνω (έλεγχοι πίεσης) οι διάµετροι που επιλέχθηκαν για τους αγωγούς ΕΑ και ΓΗ γίνονται αποδεκτοί.

10 Σχόλιο 1: Σε περίπτωση που έπρεπε να προσδιορισθεί και η κατώτατη στάθµη λειτουργίας της δεξαµενής (δεν δινόταν ως δεδοµένο στην εκφώνηση) τότε η ενδεδειγµένη λύση µετά την προδιαστασιολόγηση των αγωγών ΕΑ και ΓΗ θα ήταν ο ενεργειακός υπολογισµός από κατάντη προς ανάντη µε βάση το δυσµενέστερο σηµείο για όλο το δίκτυο για το ύψος πίεσης (δες άσκηση 3 σηµειώσεων και η εκλογή θέσης µε βάση το τοπογραφικό ανάγλυφο). Σχόλιο : Για το εξωτερικό υδραγωγείο (ανάντη του Ε) η βάση υπολογισµού θα ήταν: Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο Ε Υδροληψία εξαµενή 4 ρυθµίσεως Σχεδ Q Eξ. = max QH Γνωρίζουµε ότι: maxq maxq ω ω = 40 = λ L / s maxq Η maxq ω λ 40 = = maxq λ Η ηλαδή για τις άλλες χρήσεις (π.χ βιοµηχανική χρήση) θεωρώ µοναδιαίο συντελεστή αιχµής) Υποθέτοντας µία τιµή για την λ προκύπτει η µέγιστη ηµερήσια παροχή του και κατά συνέπεια η παροχή σχεδιασµού του εξωτερικού υδραγωγείου.

11 Σχόλιο : Το δίκτυο του εσωτερικού υδραγωγείου θα µπορούσε να ήταν πιο σύνθετο µε σύνθεση ανοικτού και κλειστού δικτύου π.χ B (+59m) Ε (+105m) Κ.Σ.Λ. 88 L/s 48 L/s Ζ 40 L/s (+6m) 158,6mm 158,6mm 158,6 mm 110,mm Γ (+58m) 400m επιπλέον 6 L/s Η (+63m) Ανοικτό δίκτυο Κ Σχήµα 1 επιπλέον L/s Λ (+59m) Κ1 κ Κ3 Α1 Α Α3 Οπότε αν το ανοικτό δίκτυο εξυπηρετεί κατανάλωση 40 L/s η συνολική παροχή για τον αγωγό ΕΖ θα είναι 88 L/s. Το κλειστό δίκτυο επιλύεται όπως και προηγούµενα ενώ για το κλαδωτό δίκτυο γίνεται µία υπόθεση για τις διαµέτρους µε βάση τον περιορισµό της ταχύτητας. Για να είναι αποδεκτό το δίκτυο θα πρέπει για κάθε σηµείο του δικτύου να ισχύουν οι απαιτήσεις της πίεσης. Αν ζητείται ο προσδιορισµός της θέσης δεξαµενής τότε θα πρέπει να βαδίσουµε αντίστροφα µε δύο εναλλακτικές διαδροµές: 1. Από το δυσµενέστερο σηµείο του κλειστού δικτύου έως το Ε (π.χ Η Ε). Από το δυσµενέστερο σηµείο του ανοικτού δικτύου έως το Ε, έχοντας κάνει µία πρώτη επιλογή των διαµέτρων (π.χ Α1 Ε)

12 Επιλέγεται η δυσµενέστερη περίπτωση και µε βάση το υψόµετρο δεξαµενής που επιλεγεί κατασκευάζεται η πιεζοµετρική γραµµή οπότε και ελέγχονται πάλι οι πιέσεις των κόµβων). B επιπλέον 6 L/s Ε (+105m) Κ.Σ.Λ. Η Ανοικτό δίκτυο επιπλέον Α1 Α

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Πολλές φορές είναι δυνατόν οι ανάγκες μιας υδραντλητικής εγκατάστασης να μην καλύπτονται από μόνον μια αντλία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε δύο ή περισσότερες αντλίες, οι οποίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα