ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Τίτλος: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Συντονισμός Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Συγγραφική Ομάδα: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Βόνδα, Α. Ιορδανίδου, Α. Καπετανόπουλος, Ι. Προφύρη, Α. Σκαντζή Ερευνητική Ομάδα: Ε. Βόνδα, Α. Ιορδανίδου, Α. Καπετανόπουλος, Ι. Προφύρη, Α. Σκαντζή, Ν. Τσιβίκης Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες διαβίωσης, απασχόληση, αγορά εργασίας ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ H έρευνα με τίτλο: «Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα» αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων της γυναικείας μετανάστευσης στη χώρα μας (σε πανελλήνια κλίμακα) και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των διαδικασιών άφιξης και εγκατάστασης των γυναικών μεταναστριών, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησής τους στην ελληνική κοινωνία. Στην έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση: α) του βαθμού στον οποίο η γυναικεία μετανάστευση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ατομική ή οικογενειακή, β) της συμμετοχής των μεταναστριών στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο, γ) των ευκαιριών και συνθηκών απασχόλησής τους, δ) των εμπειριών τους από τη διαδικασία μετανάστευσης, ε) των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και στ) των μοντέλων συγκατοίκησης και διαβίωσής τους. Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπεί: Να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για τη θέση των μεταναστριών στην κοινωνική ζωή, στον εργασιακό χώρο, εξετάζοντας τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνική ζωή. Να συμβάλει στο σχεδιασμό πολιτικών, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν και βιώνουν κατά την άφιξη και παραμονή τους στη χώρα μας. Να αναδείξει τους κύριους άξονες παρέμβασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη σταδιακή ένταξη των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία στο πλαίσιο της προώθησης ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα. Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα με πανελλήνιο δείγμα και όσες έρευνες έχουν μελετήσει το θέµα της γυναικείας μετανάστευσης επικεντρώνονται σε επιμέρους θέματα. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας εντάσσεται στο πλαίσιο

2 της εθνικής και ευρύτερα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και την απασχόληση. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες ηλικίας ετών, σε πανελλήνιο επίπεδο. Το μέγεθος του δείγματος είναι 612 γυναίκες και είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των γυναικών μεταναστριών, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001, στα οποία καταγράφονται αναλυτικά οι επικρατέστερες αριθμητικά υπηκοότητες, σε πανελλήνια κλίµακα. Η αντιπροσωπευτικότητα εξασφαλίστηκε, επίσης, µε την ικανοποιητική διασπορά του δείγµατος στους νοµούς της χώρας, στους οποίους παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης των γυναικών μεταναστριών ανά εθνοτική ομάδα. Οι περιοχές διεξαγωγής της επιτόπιας έρευνας ήταν η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, με υπηκοότητες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Μολδαβία, την Αρμενία και τις Φιλιππίνες, σε απόλυτη αναλογία με την αντιπροσώπευσή τους, τόσο στο σύνολο της επικράτειας όσο και σε κάθε εξεταζόμενη περιφέρεια. Το δείγμα καταρτίστηκε µε τη µέθοδο της πολυσταδιακής τυχαίας δειγµατοληψίας, με τη χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και την υπηκοότητα, σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των δοµηµένων συνεντεύξεων µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, διάρκειας λεπτών. 1 Το ερευνητικό εργαλείο περιλάμβανε 50 ερωτήσεις, όλες κλειστές εκτός της τελευταίας, με σημαντικό αριθμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, απαντήσεων ΝΑΙ/όχι, καθώς και ερωτήσεις κλίμακας. Ο τόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν τα νοικοκυριά των μεταναστριών, καθώς και οι σύλλογοι/κοινότητές τους. Η έρευνα στο πεδίο διεξήχθηκε από 09/12/2005 έως 20/12/2005. Για την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS V. 14 και ιδιαίτερα η εφαρμογή των General Tables, για την περαιτέρω ανάλυση των μεταβλητών. Από την επεξεργασία προέκυψαν οι βασικές στατιστικές µετρήσεις, οι κατανοµές, οι µέσες τιµές και ο έλεγχος του βαθµού σηµαντικότητας. Οι διασταυρώσεις έγιναν µε βάση τη διερεύνηση των αρχικών υποθέσεων, καθώς και των θεματικών αξόνων του ερωτηματολογίου. Η διάρθρωση της έρευνας Στο Πρώτο Μέρος παρουσιάζονται τα θεωρητικά ζητήματα και η διεθνής συζήτηση για τη μετανάστευση και τη «θηλυκοποίηση» της μετανάστευσης. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των οικονομικών μεταναστριών που ζουν στη χώρα μας με βάση τα δεδομένα της Απογραφής του 2001 και δείχνουν τις ιδιαιτερότητες του γυναικείου αλλοδαπού πληθυσμού. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στο νομικό καθεστώς που προβλέπεται για τον αλλοδαπό πληθυσμό στη χώρα μας (Κεφάλαια 1, 2, 3). Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου. Αρχικά στο Κεφάλαιο 4 παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας πεδίου. Στη συνέχεια, από το Κεφάλαιο 5 αρχίζει η παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των γυναικών μεταναστριών, προκειμένου να αναδειχθεί το προφίλ των γυναικών μεταναστριών (εθνικότητα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, εργασιακή κατάσταση). Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζονται οι μεταναστευτικές διαδρομές των γυναικών και οι διαδικασίες εγκατάστασής τους στη χώρα μας και αναλύονται οι λόγοι μετανάστευσης, τα 1 Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν συνεντευκτές/-τριες, µε εµπειρία στη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών πεδίου και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού της έρευνας, θεωρήθηκαν επιθυμητά προσόντα των συνεντευκτών/-τριών η προηγουμένη εμπειρία ή γνώση σε ζητήματα φύλου και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και η γνώση της γλώσσας των ερωτώμενων.

3 κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άφιξης, η προέλευση της βοήθειας κατά την εγκατάσταση και τα σχέδια των γυναικών για το μέλλον. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα μοντέλα συγκατοίκησης και η σύνθεση των νοικοκυριών. Οι συνθήκες στέγασης και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας αναλύονται στο Κεφάλαιο 8. Επίσης, εξετάζονται οι συνθήκες στέγασης και ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν. Στο Κεφάλαιο 9 αναλύονται παράμετροι που συνδέονται με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας των γυναικών μεταναστριών και ειδικότερα το ζήτημα της γλώσσας ως παράγοντας ένταξης, οι τρόποι εκμάθησης της ελληνικής και ο βαθμός εξοικείωσης αυτών με την ελληνική γλώσσα. Τα εργασιακά ζητήματα διερευνώνται στο Κεφάλαιο 10, όπου αναλύονται το είδος της απασχόλησης που ασκούν, οι εργασιακές συνθήκες (ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, αμοιβών κ.λπ.), τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης τους από την απασχόλησή τους και ο τρόπος εξεύρεσης της εργασίας τους. Στο Κεφάλαιο 11 εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών του δείγματος της έρευνας και στη συνέχεια, διερευνάται η σύνδεσή του με την τρέχουσα απασχόληση των μεταναστριών και τα μελλοντικά σχέδιά τους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 12 παρατίθεται ο σύγχρονος προβληματισμός και η συζήτηση για το μεταναστευτικό φαινόμενο και παρατίθενται προτάσεις πολιτικής όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των γυναικών για την καλύτερη διαβίωση και ένταξη των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία, ενώ η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας Το προφίλ των μεταναστριών του δείγματος Οι περισσότερες μετανάστριες κατάγονται από την Αλβανία (67,2%), 11,3% από τις Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία), 16,5% από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και οι υπόλοιπες (5,1%) από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες. Οι γυναίκες κατανέμονται ισόρροπα στις ηλικιακές κατηγορίες και οι περισσότερες από αυτές είναι παντρεμένες ή ζουν με σύντροφο, ενώ υπάρχουν και λίγες άγαμες. Σημαντικές διαφορές, ωστόσο, παρατηρούνται όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των γυναικών ανάλογα με την υπηκοότητά τους. Συγκεκριμένα, οι Αλβανίδες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό έγγαμες από ό,τι οι γυναίκες που προέρχονται από Βαλκανικές χώρες, όπως επίσης και από αυτές που προέρχονται από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίες είναι λιγότερο συχνά παντρεμένες και αρκετά συχνά χωρισμένες ή σε διάσταση. Επιπλέον, οι περισσότερες γυναίκες μετανάστριες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο του οικογενειακού κύκλου ζωής, έχοντας η πλειοψηφία από αυτές παντρευτεί και τεκνοποιήσει. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι ο μικτός γάμος είναι συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στις γυναίκες αλλοδαπές και συνολικά 1 στις 10 γυναίκες μετανάστριες έχει παντρευτεί σύζυγο άλλης εθνικότητας. Πάντως, στην περίπτωση γάμου με σύζυγο διαφορετικής εθνικότητας, οι γάμοι με Έλληνες κατέχουν την πρώτη θέση και οι διαφορές ανάλογα με τη χώρα υπηκοότητας των γυναικών είναι ενδεικτικές. Η μεγαλύτερη συχνότητα σε γάμους με Έλληνα, παρατηρείται ανάμεσα σε γυναίκες που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών του δείγματος διαπιστώνουμε ότι έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εφόσον 19,1% από αυτές έχει τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 48,5% το Λύκειο (12χρονη), ενώ 26,5% έχει

4 εκπαίδευση πάνω από 13 χρόνια σπουδών. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν φοιτήσει ή έχουν πτυχίο από Παιδαγωγικές Σχολές, από Σχολές Επιστημών Υγείας και από Σχολές του κλάδου των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, επιβεβαιώνοντας τα διεθνή δεδομένα όσον αφορά στα παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλματα, ενώ δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη χώρα υπηκοότητας αυτών. Οι μεταναστευτικές διαδρομές των γυναικών Οι γυναίκες ξεκινούν τη μεταναστευτική διαδρομή τους, συνήθως, από τη χώρα καταγωγής τους, ενώ πολύ λίγες μετανάστριες διέμεναν σε κάποια άλλη χώρα, πριν έρθουν στην Ελλάδα. Χαμηλό, επίσης, είναι το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποίησαν κάποιο ενδιάμεσο σταθμό, πριν φτάσουν στη χώρα μας, με μοναδική εξαίρεση τις γυναίκες με προέλευση από τις Φιλιππίνες, που έζησαν για μικρό χρονικό διάστημα σε κάποια άλλη χώρα. Τα 2/3 των μεταναστριών ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ενώ παρατηρούμε ότι ο χρόνος άφιξής τους διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηκοότητά τους. Πρώτες ξεκίνησαν να έρχονται οι γυναίκες μετανάστριες από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες, ακολούθησαν οι Αλβανίδες, ενώ πιο πρόσφατη εγκατάσταση εμφανίζουν οι μετανάστριες από τις Βαλκανικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη. Πάντως, από τη στιγμή που φτάνουν στην Ελλάδα, οι γυναίκες παρουσιάζουν την τάση να παραμένουν στη χώρα και δεν διαφαίνονται περιπτώσεις «κυκλικής προσωρινής μετανάστευσης». Η μετανάστευση αποτελεί οικογενειακή υπόθεση για την πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος, καθώς έρχονται στην Ελλάδα συνήθως μαζί με το σύζυγο ή με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Το οικογενειακό αυτό μοντέλο μετανάστευσης ακολουθούν κυρίως οι γυναίκες που προέρχονται από την Αλβανία και την Πολωνία. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού δείγματος (22,5%) ανέφερε ότι ήρθαν «μόνες τους», επαληθεύοντας έτσι την υπόθεση μας σχετικά με τη «θηλυκοποίηση της μετανάστευσης» και στη χώρα μας. Η τάση αυτή εμφανίζεται, ως επί το πλείστον, ανάμεσα στις γυναίκες που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από τις Φιλιππίνες. Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους, οι μετανάστριες δέχτηκαν βοήθεια από «άτυπα κοινωνικά δίκτυα», αποτελούμενα συνήθως από συγγενικά πρόσωπα ή ομοεθνείς. Αντίθετα, λίγες ήταν οι περιπτώσεις γυναικών που δέχτηκαν βοήθεια από φορείς και Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπως Δημόσιες Υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο., την Εκκλησία ή Συλλόγους μεταναστών/-τριών. Ο συνηθέστερος λόγος που επέλεξαν την Ελλάδα είναι η παρουσία συγγενικών προσώπων σε αυτή. Ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας είναι η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με τις χώρες καταγωγής των γυναικών μεταναστριών από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Τέλος, όσον αφορά στα σχέδιά τους για το μέλλον, οι γυναίκες μετανάστριες παρουσιάζονται μοιρασμένες ανάμεσα στο να μείνουν στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν στις χώρες τους, αν και οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνται με βάση τόσο την υπηκοότητά τους όσο και τη συνολική διάρκεια παραμονής τους. Έτσι, την επιθυμία να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα εκφράζουν συχνότερα οι γυναίκες μετανάστριες από τη Ρουμανία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ αντίθετα οι περισσότερες γυναίκες από τις Φιλιππίνες και την Πολωνία σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Επίσης, οι διαζευγμένες και οι χήρες σκέφτονται σε μεγαλύτερο βαθμό να παραμείνουν στη χώρα μας συγκριτικά με τις παντρεμένες.

5 Παρατηρείται, ακόμη, ότι οι μετανάστριες με παλαιότερη εγκατάσταση επιθυμούν περισσότερο να μείνουν για πάντα στην Ελλάδα, ενώ οι πιο πρόσφατες μετανάστριες σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παραμονής στη χώρα. Μορφές συγκατοίκησης και οικογένειας Η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών διαμένει σε νοικοκυριά με παρουσία συγγενικών προσώπων (σύζυγο, παιδιά, γονείς, συγγενείς) και λίγες μένουν μόνες. Το πιο μεγάλο ποσοστό εξάλλου -τα μισά νοικοκυριά- αφορά σε πυρηνικέςσυζυγικές οικογένειες (σύζυγος-σύντροφος και παιδιά), ενώ υπάρχουν και αρκετές διευρυμένες οικογένειες με τη συγκατοίκηση τριών γενεών (γονείς/συγγενείς, σύζυγοι και παιδιά), ενώ λίγες γυναικών ζουν μόνο με τα παιδιά τους. Οι μορφές συμβίωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των γυναικών και την οικογενειακή τους κατάσταση. Εξάλλου, οι τάσεις που παρατηρούνται, τόσο όσον αφορά στη διαμονή των παιδιών τους, όσο και σε σχέση με τη σύνθεση των νοικοκυριών συνδέονται άμεσα με την υπηκοότητα των μεταναστριών. Για τις Αλβανίδες η μετανάστευση αποτελεί οικογενειακή υπόθεση, ενώ για σημαντικό ποσοστό γυναικών που προέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη, η διαδικασία μετανάστευσης αποτελεί προσωπική επιλογή και εμπειρία χωρισμού με τα μέλη της οικογένειάς τους. Στις χώρες αυτές, παρατηρείται συχνότερα αυτόνομη μετακίνηση και εγκατάσταση, ενώ πολλές αφήνουν πίσω σύζυγο και παιδιά και ζουν μόνες. Τα ευρήματα αυτά επαληθεύουν εξάλλου την υπόθεση της παρούσας έρευνας για αυτόνομη μετανάστευση γυναικών και στη χώρα μας. Συνθήκες διαβίωσης: στέγαση, ελεύθερος χρόνος και προβλήματα στην καθημερινή ζωή Σε σχέση με τις συνθήκες κατοικίας, η πλειοψηφία των μεταναστριών ζει με ενοίκιο (85,1%), ενώ μόνο το 10.5% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία. Οι γυναίκες από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, την Πολωνία και τις Φιλιππίνες κατοικούν στην εργασία τους, δηλαδή εργάζονται ως εσωτερικές. Οι γυναίκες μετανάστριες διαμένουν στην πλειοψηφία τους σε διαμερίσματα 2-3 δωματίων, ενώ αρκετές οικογένειες με 2-3 παιδιά διαμένουν σε κατοικίες με 1-2 δωμάτια. Η στέγαση είναι δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου συνωστίζονται 3 και περισσότερα άτομα σε ένα δωμάτιο. Αναφορικά με την επιλογή της περιοχής κατοικίας, σημαντικό ρόλο παίζουν τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα για τις μετανάστριες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Ενισχυμένος φαίνεται ο οικογενειακός πυρήνας, αφού στην πλειοψηφία τους οι μετανάστριες του δείγματος συγκατοικούν με άλλα 2 έως 4 άτομα (80,0%), οι οποίοι είναι σύζυγοι, παιδιά, γονείς και λοιποί συγγενείς. Οι γυναίκες μετανάστριες που ζουν στην περιφέρεια, ζουν σε μικρότερα σπίτια, ενώ στην Αττική στεγάζονται σε μεγαλύτερα σπίτια. Το κόστος του ενοικίου παρουσιάζεται υψηλό σε πολλές περιπτώσεις συγκριτικά με τις αποδοχές των γυναικών. Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες στην καθημερινή τους ζωή στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν δύο κυρίως κατηγορίες:

6 προβλήματα γραφειοκρατίας, κυρίως όσον αφορά στην απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας, και εργασιακά προβλήματα (δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, ιδίως νόμιμης, χαμηλές αποδοχές για τη ζωή στην Ελλάδα, πολλές ώρες εργασίας). Η έρευνα κατέδειξε, ότι τα προβλήματα αυτά συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή ένταξη της πληθυσμιακής αυτής ομάδας. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί, ότι οι γυναίκες μετανάστριες αναφέρθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στην αρνητική συμπεριφορά των Ελλήνων. Τέλος, εξετάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους, διαπιστώθηκε ότι ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) παρουσιάζεται μια μεγαλύτερη συγκέντρωση σε συγκεκριμένα προβλήματα (κυρίως γραφειοκρατία), στην ελληνική περιφέρεια ο προβληματισμός των μεταναστριών διαχέεται εξίσου σε περισσότερες κατηγορίες προβλημάτων. Εξετάζοντας τον ελεύθερο χρόνο των γυναικών μεταναστριών που ζουν στην Ελλάδα με βάση τα περιορισμένα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 1/3 από αυτές διαθέτει ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση ή για κάποια δραστηριότητα αναψυχής. Όπως είναι φυσικό, οι οικογενειακές υποχρεώσεις επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις παρατηρούμενες γενικές τάσεις. Έτσι, οι ανύπαντρες και όσες έχουν γενικά λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις φαίνεται να έχουν πιο συχνά ελεύθερο χρόνο. Τα δεδομένα αυτά αντανακλούν τις συνθήκες απασχόλησης, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες, είτε αυτές ζουν με την οικογένεια και τα παιδιά τους είτε όχι, ώστε να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους και να επιβιώσουν στη χώρα υποδοχής. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας Μελλοντικά σχέδια Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι σχετικά με την κατανόηση και την ομιλία, μεγαλύτερη ικανότητα έχουν οι Αλβανίδες μετανάστριες, ενώ ακολουθούν οι γυναίκες από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται ανάμεσα στις μετανάστριες από τις Φιλιππίνες και την Πολωνία που επενδύουν λιγότερο στο ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Πάντως, το επίπεδο γνώσεων όσον αφορά στη γραφή της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ χαμηλό σε όλες τις υπηκοότητες. Με βάση την εικόνα των δεδομένων, διαφαίνεται ότι οι περισσότερες γυναίκες μαθαίνουν να μιλούν τα ελληνικά είτε στην εργασία τους είτε με ατομική προσπάθεια, ενώ οι οργανωμένες δομές εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας δεν αποτελούν συχνό τόπο εκμάθησης. Εξάλλου, όσα περισσότερα χρόνια έχουν παραμείνει οι γυναίκες στην Ελλάδα, τόσο καλύτερη είναι η ικανότητά τους να καταλαβαίνουν, να μιλούν, να διαβάζουν και να γράφουν στην ελληνική γλώσσα. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια των μεταναστριών γυναικών, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι μισές από τις Αλβανίδες, τις γυναίκες από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ επιθυμούν να μείνουν για πάντα στη χώρα μας. Αντίθετα, οι μετανάστριες από τις Φιλιππίνες και την Πολωνία απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι σκοπεύουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Επιπλέον, η οικογενειακή διαμονή επιδρά θετικά και έτσι οι μετανάστριες που βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί με τους γονείς τους, το σύζυγο/σύντροφό τους και κυρίως τα παιδιά τους σκοπεύουν πιο συχνά να μείνουν στην Ελλάδα για πάντα από ότι οι μετανάστριες που είτε ζουν στην Ελλάδα μόνες τους, είτε μόνο με το σύζυγο/σύντροφό τους ή τέλος εργάζονται ως εσωτερικές σε σπίτια. Οι γυναίκες, εξάλλου, που επιθυμούν

7 να μείνουν για πάντα στη χώρα μας γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα και επενδύουν στο ζήτημα αυτό. Η θέση των μεταναστριών στην αγορά εργασίας Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσουμε και να δώσουμε απαντήσεις με καταφατική ή αρνητική διάσταση αναφορικά με το φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης στη χώρα μας. Εμπεριστατωμένες έρευνες, που έχουν διεξαχθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα της θετικής ή αρνητικής συμβολής στην ελληνική οικονομία, της μεταναστευτικής εργασίας, αλλά και του βαθμού και τρόπου ενσωμάτωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία και οικονομική ζωή. Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των γυναικών παρατηρούμε ότι 68,8% εργάζονταν την περίοδο που διεξήχθηκε η έρευνα και μόλις 3,6% εργάζονταν, αλλά επιθυμούσαν να αλλάξουν εργασία. Από τις υπόλοιπες γυναίκες, 11,2% δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να εργαστούν και 15,2% ήταν άνεργες. Τα ποσοστά απασχόλησης διαφοροποιούνται ανάμεσα στις γυναίκες, καθώς οι γυναίκες από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή (93,5%). Στις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες τα ποσοστά μειώνονται και κυμαίνονται γύρω στο 70%. Οι μετανάστριες από την Αλβανία και τις χώρες των Βαλκανίων παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας γύρω στο 15% (15,2% και 14,5% αντίστοιχα), ενώ οι γυναίκες από την πρώην Σοβιετική Ένωση κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό (19,8%). Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανεργία στις γυναίκες από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες είναι σχεδόν μηδαμινή (3,2%). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, συμφωνούν με τις Έρευνες του Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ, αναφορικά με τις επαγγελματικές κατηγορίες που συναντάμε τις γυναίκες μετανάστριες. Στη χώρα μας, οι γυναίκες μετανάστριες απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες, ανειδίκευτες εργασίες, καλύπτοντας θέσεις που συνήθως οι Ελληνίδες απορρίπτουν. Η πλειοψηφία των μεταναστριών εργάζεται ως οικιακό, βοηθητικό, παραϊατρικό προσωπικό, απασχολείται με τη φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων και αντικαθιστά την Ελληνίδα νοικοκυρά σε όλες τις οικιακές εργασίες. Επίσης, οι περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες είναι ανασφάλιστες, έχουν χαμηλές αποδοχές αμείβονται χαμηλά, ενώ συχνά εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου. Σε σχέση με την υπηκοότητα, οι Αλβανίδες γυναίκες δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι εργάζονται ως καθαρίστριες /οικιακοί βοηθοί/ baby sitter (63,6%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες μεταναστριών, που αν και εμφανίζουν και αυτές υψηλά ποσοστά (40%-50%) σε αυτήν την επαγγελματική κατηγορία έχουν υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία «παροχή υπηρεσιών»: 26,9% των μεταναστριών από τις Βαλκανικές χώρες, 30,0% των γυναικών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μόνο 16,4% από τις Αλβανίδες περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. Επιπλέον, τα έτη παραμονής των μεταναστριών στη χώρα μας δεν φαίνεται να επηρεάζουν το είδος της εργασίας που ασκούν Διερευνώντας τις συνθήκες απασχόλησης εξετάζουμε αρχικά τον τρόπο που αμείβονται οι μετανάστριες. Η πλειοψηφία των μεταναστριών πληρώνονται με μεροκάματο (50,6%), ενώ το 41,7% αμείβεται σε μηνιαία βάση (μισθό). Τέλος, μόλις το 7,7% των μεταναστριών δήλωσαν ότι είναι αυτοαπασχολούμενες. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των μεταναστριών από την Αλβανία (58,6%) και από τις Βαλκανικές χώρες (50,9%) πληρώνονται με μεροκάματο, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μεταναστριών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (60,6%), την Πολωνία και τις Φιλιππίνες (60,7%) που πληρώνονται σε μηνιαία βάση, γεγονός

8 που αναμφίβολα συνδέεται και με το είδος του επαγγέλματος που αυτές ασκούν (μεγαλύτερη συχνότητα οικιακών βοηθών). Εξετάζοντας το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών του δείγματος, 42,5% απάντησε ότι δεν έχει καμιά ασφάλιση σήμερα. Οι υπόλοιπες είναι ασφαλισμένες κυρίως στο Ι.Κ.Α. (49,1%) και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 8,5% έχει άλλου είδους ασφάλιση, όπως Ο.Γ.Α. (1,5%), Τ.Ε.Β.Ε. (4,9%), ΤΣΑ (1,1%) και ιδιωτική ασφάλιση (1,0%). Συσχετίζοντας την εργασιακή κατάσταση των μεταναστριών με το αν έχουν ή όχι ασφάλιση και τι είδους ταμείο έχουν, παρατηρείται ότι μεγάλο ποσοστό (37,5%) μεταναστριών παρότι εργάζεται ή εργάζεται και ψάχνει παράλληλα για άλλη δουλειά (162 από τις 432 μετανάστριες) δεν είναι ασφαλισμένο σε κάποιο ταμείο. Όπως διαπιστώθηκε, η πλειοψηφία των γυναικών δεν είναι ασφαλισμένη εξαιτίας της άρνησης του/της εργοδότη/-τριας (31,8%). Σημαντικό ποσοστό μεταναστριών, ωστόσο, δήλωσε ότι επιλέγει να μένει ανασφάλιστο, καθώς η χρηματική επιβάρυνση της ασφάλειας επιβαρύνει τις ίδιες τις μετανάστριες (27,7%). Επίσης, υψηλό ποσοστό γυναικών δήλωσε ότι δεν έχει ασφάλεια εξαιτίας της μη σταθερής απασχόλησής τους (26,4%), ενώ μόνο το 10,0% απάντησε ότι λόγω της γραφειοκρατίας αδυνατεί να ασφαλιστεί. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου ότι οι γυναίκες που απασχολούνται ως καθαρίστριες/ οικιακοί βοηθοί/ baby sitter αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστων γυναικών. Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, η πλειοψηφία των μεταναστριών του δείγματος, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους κατάσταση, επιθυμεί στο μέλλον να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και τη χώρα υπηκοότητας των μεταναστριών δεν εμφανίζεται σημαντική συσχέτιση. Αντίθετα, η επιθυμία των γυναικών για επιχειρηματικότητα εξαρτάται άμεσα από την ηλικία τους. Όπως διαπιστώθηκε, οι μικρότερες σε ηλικία γυναίκες (18-39 χρόνων) σκοπεύουν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση σε μεγαλύτερο βαθμό απ ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ( 40+ χρόνων). Ωστόσο, η δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης, φαίνεται, ότι αποτελεί για τις γυναίκες μετανάστριες, όχι μόνο έναν τρόπο να αποφύγουν τις διακρίσεις και τις διάφορες εργασιακές επιπλοκές, αλλά και μια δίοδο διευκόλυνσης της κοινωνικής τους ένταξης στη χώρα υποδοχής. Η πλειοψηφία των γυναικών που σκοπεύουν να μείνουν στην Ελλάδα ή να γυρίσουν στη χώρα τους, εάν οι συνθήκες ζωής εκεί καλυτερέψουν, απάντησε ότι επιθυμεί μελλοντικά να κάνει τη δική της επιχείρηση. Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί, ότι το σύνολο σχεδόν (91,9%) των γυναικών μεταναστριών απάντησε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα/ σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι από τις απαντήσεις των γυναικών προέκυψε ότι ο λιγότερο δημοφιλής τρόπος εξεύρεσης εργασίας (2,6%) είναι μέσα από Δομές Υποστήριξης της Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, συμβουλευτικά κέντρα). Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, οι περισσότερες γυναίκες δε στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους (59,4%), γεγονός που οφείλεται στο υψηλό ποσοστό γυναικών που έχει έρθει και ζει στην Ελλάδα με μέλος-η της οικογένειάς τους. Εξάλλου, όσες απάντησαν ότι στέλνουν χρήματα, ως κυριότερο λόγο αναφέρουν «τη συντήρηση της οικογένειάς τους». Επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστριών και απασχόληση Γενικά, παρατηρούμε ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρουσιάζουν οι μετανάστριες αποτελεί παράγοντα που δεν επιδρά στην εργασιακή κατάστασή τους, καθώς οι περισσότερες ασκούν επαγγέλματα που λίγη ή ελάχιστη σχέση έχουν με τις δεξιότητές τους.

9 Ο συσχετισμός των σπουδών με τη διάθεση για επιχειρηματική δράση αξιολογείται ως σημαντική παράμετρος, καθώς οι σπουδές που έχουν κάνει οι μετανάστριες, μπορεί να σχετίζονται με την επιχείρηση που θα επιθυμούσαν να δημιουργήσουν, ώστε να μπορέσουν ευκολότερα να ασκήσουν τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε μεγάλο βαθμό το σχετικά υψηλότερο μορφωτικό επίπεδό τους, τις βοηθά να ενημερώνονται και να παρακολουθούν καλύτερα τα σχετικά προγράμματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Από τις απαντήσεις προκύπτει, επίσης, ότι ένα μικρό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον ποσοστό 6,2% των μεταναστριών με σπουδές πέραν των 13 χρόνων θα ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν επιχείρηση σε μια άλλη χώρα πέραν της Ελλάδας ή τη χώρα προέλευσής τους. Η διεθνής συζήτηση γύρω από τη γυναικεία μετανάστευση, τη θηλυκοποίηση της μετανάστευσης, τις επιδράσεις που ασκεί η οικονομική μετανάστευση στην ευημερία είναι τεράστια, με συχνά, αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα. Σκοπός της παρούσας έρευνας δεν είναι η παραδοχή ή η άρνηση αυτών, αλλά μια πρώτη παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες εγκατάστασης, διαβίωσης και εργασίας των μεταναστριών στην Ελλάδα.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Σ. Κουκούλη 1, Α.Καλαϊτζάκη 1, Κ.Κούτρα 1, Γ.Κριτσωτάκης 1, Θ.Ρουμελιωτάκη 2, Ν.Ράτσικα 1 1 Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Ε ρ γ α σ ί α ς, Τ Ε Ι Κ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! Εκ μέρους των φορέων υλοποίησης του έργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Κοινωνικό προφίλ

4.1 Κοινωνικό προφίλ 4.1 Κοινωνικό προφίλ 12 Διάγραμμα 2: Ηλικία 18 2% 18-25 17% 26-35 37% 36-45 28% 46-55 11% 56-65 66+ 1% 1% Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το δείγμα καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες του ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX

Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Ποια ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX 7 στους 10 ζουν σε ιδιόκτητο ακίνητο και η πλειοψηφία θα επέλεγε σπίτι 120 τ.μ. με 4 δωμάτια Σε ακίνητο 120 τετραγωνικών μέτρων, με 4 δωμάτια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακή εµπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών

Εργασιακή εµπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών I. Εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των εργάστηκαν 75,4 Εργάστηκαν 20,7 3,9 Είδος εργασίας: Και και µη 3,3 Μόνο 11,1 Μόνο µη 6,3 Εργασιακή εµπειρία κατά τη διάρκεια των (για το υψηλότερο ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών Τμήμα Έρευνας Επιδημιολογικά Στοιχεία Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 3% του συνολικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.000 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών 3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών Η ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών προσκρούει πολύ συχνά στην αδυναμία μιας διαχρονικής στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 1 Ιουνίου 2010 Έρευνα: Μετανάστριες: Οι γνωστές άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 1. Ταυτότητα Έρευνας - Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα (ΕΟΧ GR07/3939)» Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας/GR07 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας 2017 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ Περιφέρειες Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης

Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Η γυναικεια μεταναστευση στην ΕλλΑδα Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις και διαδικασίες εγκατάστασης Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου Female migration in Greece. Recent developments and settlement

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ The project Move on -

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έμφυλη προσέγγιση και φροντίδα υγείας: Η περίπτωση των τσιγγάνων/ Ρομά

Έμφυλη προσέγγιση και φροντίδα υγείας: Η περίπτωση των τσιγγάνων/ Ρομά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έμφυλη προσέγγιση και φροντίδα υγείας: Η περίπτωση των τσιγγάνων/ Ρομά Δ. Μπουρίκος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Έμφυλη προσέγγιση και φροντίδα υγείας», ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα