Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου."

Transcript

1 Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών λογιστικού σχεδίου. ίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει λογιστικό σχέδιο στην τρέχουσα χρήση, και να κρατήσει το σχέδιο αυτό για όσες χρήσεις επιθυµεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εµφάνιση και εκτέλεση της εργασίας, είναι να υπάρχει προηγούµενη χρήση και να µην έχουν καταχωρηθεί άρθρα στην τρέχουσα χρήση. Η Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών γίνεται µε δύο τρόπους: Μεταφορά και τροποποίηση λογαριασµών προηγούµενης χρήσης (µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία) Μεταφορά λογαριασµών από προηγούµενη χρήση χωρίς τροποποίηση (µε σκοπό τον καθορισµό της µεταβολής κωδικοποίησης απ ευθείας από τον χειριστή στα σηµεία που επιθυµεί Για να επαναφέρει ο χρήστης τη κωδικοποίηση της προηγούµενης χρήσης, επιλέγει την εργασία Επαναφορά Κωδικοποίησης Λογαριασµών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εργασία, είναι να µην έχουν πραγµατοποιηθεί κινήσεις. Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. 1. Νέο λογιστικό σχέδιο µε µεγαλύτερη µάσκα 1.1. Προσθήκη βαθµού ή χαρακτήρα στο τέλος της µορφής κωδικοποίησης λογιστικού σχεδίου Εάν πρόκειται να µεταβληθεί ο κωδικός όλων των λογαριασµών, ο χρήστης ακολουθεί την διαδικασία της «Μεταφοράς και Τροποποίησης Λογαριασµών Προηγούµενης χρήσης», ώστε αυτόµατα να δηµιουργηθούν οι νέοι λογαριασµοί, καθώς και η αντιστοιχία κωδικών, µε εκείνους της προηγούµενης χρήσης. Εάν επιθυµεί την µετατροπή µόνο ορισµένων λογαριασµών, υποχρεωτικά ακολουθεί την διαδικασία της «Μεταφοράς Λογαριασµών από προηγούµενη χρήση χωρίς τροποποίηση». Η εργασία αντιγράφει το παλαιό λογιστικό σχέδιο στην νέα χρήση. Στην συνέχεια, µπορεί να τροποποιηθεί η µορφή κωδικοποίησης των λογαριασµών στις παραµέτρους λογιστικής, και κατόπιν να µεταβληθούν οι κωδικοί των λογαριασµών που επιθυµεί ο χρήστης, απ ευθείας µέσα από τα στοιχεία τους. Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας, ελέγχεται εάν χρειάζεται να διορθωθεί ή τροποποιηθεί κάτι στην αντιστοιχία κωδικών προηγούµενης και νέας µορφής, στις παραµέτρους λογιστικής Προσθήκη βαθµού ή χαρακτήρων ενδιάµεσα στους χαρακτήρες της παλαιάς µορφής κωδικοποίησης: Για την εργασία αυτή υποχρεωτικά ακολουθείται η διαδικασία «Μεταφοράς και Τροποποίησης Λογαριασµών Προηγούµενης χρήσης», ώστε αυτόµατα να δηµιουργηθούν οι νέοι λογαριασµοί, καθώς και η αντιστοιχία κωδικών, µε εκείνους της προηγούµενης χρήσης.

2 Singular Control 4 2. Νέο λογιστικό σχέδιο µε µικρότερη µάσκα Για την εργασία αυτή, υποχρεωτικά ακολουθείται η διαδικασία «Μεταφοράς λογαριασµών από προηγούµενη χρήση χωρίς Τροποποίηση». Η εργασία αντιγράφει το παλαιό λογιστικό σχέδιο στην νέα χρήση. Στην συνέχεια, διαγράφονται εκείνοι οι λογαριασµοί του βαθµού που δεν επιθυµεί ο χρήστης, και ενηµερώνει τις παραµέτρους λογιστικής µε την νέα µορφή κωδικοποίησης. Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας ελέγχεται εάν χρειάζεται να διορθωθεί ή τροποποιηθεί κάτι, στην αντιστοιχία κωδικών προηγούµενης και νέας µορφής, στις παραµέτρους λογιστικής. Σηµείωση: Μετά την αλλαγή του λογιστικού σχεδίου, ανεξάρτητα τον τρόπο µετατροπής που θα χρησιµοποιηθεί, απαραίτητο είναι να µεταβληθεί η µάσκα των αντισυµβαλλόµενων λογαριασµών στους τύπους λογιστικών άρθρων, σύµφωνα µε την αλλαγή που πραγµατοποιείται στην κωδικοποίηση. 1.1 Μεταφορά και τροποποίηση Λογαριασµών προηγούµενης χρήσης Μέσω αυτής της επιλογής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες ή ολόκληρο βαθµό, σ οποιοδήποτε σηµείο της µορφής κωδικοποίησης επιθυµεί. Η εφαρµογή θα δηµιουργήσει αυτόµατα το καινούριο λογιστικό σχέδιο, κατ αντιστοιχία µε τα στοιχεία που έχει καθορίσει ο χρήστης. Η αντιστοιχία µεταξύ παλαιού και νέου λογαριασµού δηµιουργείται αυτόµατα και µπορεί να µεταβληθεί από τις παραµέτρους λογιστικής. Η αντιστοιχία είναι εκείνη που χρησιµοποιείται κατά την µεταφορά υπολοίπων λογαριασµών λογιστικού σχεδίου. Οθόνη 1η Για την µεταφορά και αυτόµατη τροποποίηση λογαριασµών, επιλέγεται η πρώτη περίπτωση. Σχ 1.1α Μετατροπή και τροποποίηση Λογαριασµών 2

3 Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών Οθόνη 2η Στην οθόνη αυτή, ο χρήστης καθορίζει τις µεταβολές που επιθυµεί να πραγµατοποιηθούν στην κωδικοποίηση, για την τρέχουσα χρήση. Ορίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Παλαιά Μορφή: Εµφανίζεται η µορφή κωδικοποίησης της προηγούµενης χρήσης Νέα Μορφή: Στο πεδίο αυτό, ο χρήστης µεταβάλλει την µορφή κωδικοποίησης όπως επιθυµεί, προσθέτοντας χαρακτήρες της µορφής ( ενδιάµεσα ή στο τέλος της µορφής κωδικού). Στη συνέχεια, προσθέτει τους ακριβείς χαρακτήρες που επιθυµεί να παρεµβληθούν σε κάθε παλαιό λογαριασµό, σύµφωνα µε την νέα µορφή που έχει ορίσει. Τέλος, εάν επιθυµεί σε ορισµένους λογαριασµούς ή µάσκες λογαριασµών να παρεµβληθούν διαφορετικοί χαρακτήρες, καθορίζει στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης, για κάθε παλαιά µορφή τη νέα. Σχ 1.1β Μετατροπή και τροποποίηση Λογαριασµών Οθόνη 3η Η οθόνη αυτή είναι ενηµερωτική. Αν κατά την καταχώρηση προκύψουν λάθη ή προειδοποιητικά µηνύµατα, η εφαρµογή θα ενηµερώσει τον χρήστη. 3

4 Singular Control 4 Σχ 1.1γ Μετατροπή και τροποποίηση Λογαριασµών Οθόνη 4η Στην οθόνη αυτή, εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της εργασίας. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει τις εγγραφές αυτές. Σχ 1.1δ Μετατροπή και τροποποίηση Λογαριασµών Με το πλήκτρο Επιστροφή εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα, και ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προτείνεται από την εφαρµογή να ελεγχθεί η αντιστοιχία παλαιάς και νέας χρήσης, µέσα από τις Παραµέτρους Λογιστικής. 4

5 Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Μέσα από τις Παραµέτρους ιαχείρισης Λογιστικής, ο χρήστης ελέγχει την αντιστοιχία λογαριασµών παλαιάς και νέας χρήσης. Επίσης, ενηµερώνεται για το λογιστικό σχέδιο που χρησιµοποιείται. Π.χ. Εάν µεταβληθεί το λογιστικό σχέδιο στην χρήση 2007 και παραµείνει το ίδιο στις επόµενες χρήσεις, τότε στις παραµέτρους λογιστικής, σε όλες τις χρήσεις που χρησιµοποιούν αυτό το λογιστικό σχέδιο, αναφέρεται ότι χρησιµοποιείται το λογιστικό σχέδιο της χρήσης 01/01/ /12/2007. ιαφορετικά, εάν δεν µεταβληθεί το λογιστικό σχέδιο, για όσες χρήσεις παραµείνει το ίδιο, στις παραµέτρους λογιστικής αναφέρεται ότι χρησιµοποιείται ενιαίο λογιστικό σχέδιο. Σχ 1.1.1α Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με το πλήκτρο Αντιστοιχία Λογαριασµών, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, από την οποία ο χρήστης ενηµερώνεται για όλες τις αλλαγές που έχει κάνει στην κωδικοποίηση των λογαριασµών. Η οθόνη αυτή, περιέχει όλους τους παλαιούς λογαριασµούς, σε αντιστοιχία µε τους νέους. Στο σηµείο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αντιστοιχήσει όποιο λογαριασµό επιθυµεί, µε υπάρχοντες λογαριασµούς του παλαιού λογιστικού σχεδίου, µεταβάλλοντας την υπάρχουσα αντιστοιχία 5

6 Singular Control 4 που έχει δηµιουργήσει το σύστηµα αυτόµατα. εν έχει το δικαίωµα να προσθέσει κάποιο βαθµό ή να κάνει οποιαδήποτε µεταβολή στην κωδικοποίηση των λογαριασµών. Σχ 1.1.1β Αντιστοιχία Λογαριασµών (παλαιάς νέας µορφής Κωδικών) 1.2 Μεταφορά λογαριασµών από προηγούµενη χρήση χωρίς τροποποίηση Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αντιγράψει το παλαιό λογιστικό σχέδιο, όπως έχει. Στη συνέχεια, µπορεί να κάνει µεταβολή των κωδικών που επιθυµεί µέσα από τα στοιχεία του κάθε λογαριασµού ή να διαγράψει λογαριασµούς, εάν επιθυµεί να µειώσει τους βαθµούς της µορφής κωδικοποίησης. Οθόνη 1η Για την µεταφορά χωρίς τροποποίηση λογαριασµών, επιλέγεται η δεύτερη περίπτωση. 6

7 Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών Σχ 1.1α Μετατροπή χωρίς τροποποίηση Λογαριασµών Οθόνη 2η Η οθόνη αυτή είναι ενηµερωτική. Αν κατά την καταχώρηση προκύψουν λάθη ή προειδοποιητικά µηνύµατα, η εφαρµογή θα ενηµερώσει τον χρήστη. Σχ 1.1β Μετατροπή χωρίς τροποποίηση Λογαριασµών 7

8 Singular Control 4 Με το πλήκτρο Έτοιµο εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα, και ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προτείνεται από την εφαρµογή να ελεγχθεί η αντιστοιχία παλαιάς και νέας χρήσης, µέσα από τις Παραµέτρους Λογιστικής Παράµετροι ιαχείριση Λογιστικής Μέσα από τις Παραµέτρους ιαχείρισης Λογιστικής, ο χρήστης ελέγχει την αντιστοιχία παλαιάς και νέας χρήσης. Επίσης, ενηµερώνεται για το λογιστικό σχέδιο που χρησιµοποιείται. Π.χ. Εάν µεταβληθεί το λογιστικό σχέδιο στην χρήση 2007 και παραµείνει το ίδιο στις επόµενες χρήσεις, τότε στις παραµέτρους λογιστικής, σε όλες τις χρήσεις που χρησιµοποιούν αυτό το λογιστικό σχέδιο, αναφέρεται ότι χρησιµοποιείται το λογιστικό σχέδιο της χρήσης 01/01/ /12/2007. ιαφορετικά, εάν δεν µεταβληθεί το λογιστικό σχέδιο, για όσες χρήσεις παραµείνει το ίδιο, στις παραµέτρους λογιστικής αναφέρεται ότι χρησιµοποιείται ενιαίο λογιστικό σχέδιο. Σχ 1.2.1α Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με το πλήκτρο Αντιστοιχία Λογαριασµών, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, η οποία περιέχει όλο το παλαιό λογιστικό σχέδιο, που έχει µεταφερθεί στην τρέχουσα χρήση. 8

9 Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογαριασµών Σχ 1.2.1β Αντιστοιχία Λογαριασµών (παλαιάς νέας µορφής Κωδικών) 1.3 Επαναφορά Κωδικοποίησης Λογαριασµών Εάν εκτελεστεί η εργασία µετατροπής κωδικοποίησης, στην συνέχεια η εργασία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επαναφορά της προηγούµενης κωδικοποίησης λογαριασµών, και την χρήση ενιαίου λογιστικού σχεδίου, µεταξύ τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης. Οθόνη 1η Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται η τρέχουσα µορφή λογαριασµών, και η µορφή λογαριασµών προς επαναφορά (προηγούµενης χρήσης). 9

10 Singular Control 4 Σχ 1.3α Επαναφορά Λογιστικού σχεδίου Οθόνη 2η Η οθόνη αυτή είναι ενηµερωτική. Αν κατά την καταχώρηση προκύψουν λάθη ή προειδοποιητικά µηνύµατα, η εφαρµογή θα ενηµερώσει τον χρήστη. Σχ 1.3β Επαναφορά Λογιστικού σχεδίου Με το πλήκτρο Έτοιµο ολοκληρώνεται η διαδικασία. 10

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτεε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα