ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/2012..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/2012.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/ της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..09ης/07/ της..19ης/ Τακτικής ηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..09η Ιουλίου ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..19:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 ( Κ ),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: Θέµα Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης: «Έγκριση της υπ αριθ. 63/ απόφασης του Σ του Ν.Π... Κοινωνική προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ήµου ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ». ΘΕΜΑ 1ο: «ιαβίβαση της αριθ. 33/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ µε θέµα «Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012». ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΘΕΜΑ 4ο: «ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισµός δαπάνης έναντι, της παρ. 1.3 του άρθρου 12 της υπ αριθµ. 16γ/010/178/Γ απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ..Ε., για τη σύνδεση καταναλωτών µε το κατασκευασµένο ή υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλες τις ηµοτικές Κοινότητες του ήµου». ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 7ο: «ιαβίβαση Πρακτικού της της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ιαφορών του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσµίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» της. Κ. Ροδόπολης». ΘΕΜΑ 9ο: «Oρισµός/Αντικατάσταση µελών ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π... Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ - Εκλογή Προέδρου». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση παράτασης πρoθεσµίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Ο ΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Ο Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ» της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«Κατασκευή έργων Τοπικής Εκτάσεως της. Κ. Αγίου Στεφάνου». ΘΕΜΑ 13ο: «ιατήρηση και αναγνώριση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάµενων ελεύθερων χώρων του ήµου ιονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυµοτοµικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι». ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση πρoθεσµίας εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ» της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας». 1

2 ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε. Έγκριση σύναψης σύµβασης ρύθµισης και όρων αυτής». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 5. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 7. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 8. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 16. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 18. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 20. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 23. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 27. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ. 9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ηµήτριος, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ καθώς και ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Οι.Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος, Σακελλαρίου ιονύσιος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Γαρεφαλλάκης Εµµανουήλ, Γιαννιώτη Ελένη, Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης είχαν ειδοποιήσει προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. Οι.Σ. κ. κ. Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέµατος. Προσελεύσεις: Ο.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Οι.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης. 2

3 Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Ζαµάνης ιονύσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4 ου θέµατος. Αποχωρήσεις Ο.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση µετά το θέµα εκτός ηµερήσιας ιάταξης. Η.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7 ου θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4 ου θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Ζαµάνης ιονύσιος και Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11 ου θέµατος. Οι.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7 ου θέµατος. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Το 14ο θέµα της ηµερήσιας ιάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 6 Ο θέµα. Το 15 ο θέµα της ηµερήσιας ιάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 10 Ο θέµα...αριθ. Απόφασης:..170 / ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε. Έγκριση σύναψης σύµβασης ρύθµισης και όρων αυτής». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του θέµατος εκτός της ηµερήσιας δ/ξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Πέππα Νικόλαο προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο Αντιδήµαρχος κ. Πέππας πήρε το λόγο και είπε: Ο ήµος µε το αριθ. πρωτ. 4238/ έγγραφό του προς την ΕΥ ΑΠ Α.Ε. υπέβαλε αίτηµα για ρύθµιση των οφειλών από προµήθεια νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης των πρώην ήµων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν µε τις διατάξεις 5.3.Α.4 του άρθρου 1 του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αποτελούν το νέο ενιαίο ήµο ιονύσου. Μετά από επανειληµµένες επαφές και του ηµάρχου για την επίτευξη της συµφερότερης λύσης, η ΕΥ ΑΠ ΑΕ απέστειλε στο ήµο το από σχέδιο σύµβασης ρύθµισης παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε. Το από σχέδιο σύµβασης ρύθµισης διαβιβάστηκε στη Νοµική Υπηρεσία του ήµου, η οποία διατύπωσε τις σηµειώσεις επισηµάνσεις της, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και έγιναν αποδεκτές από την ΕΥ ΑΠ ΑΕ στην παράγραφο 5.3 του σχεδίου της σύµβασης. Ο ήµος µε το αριθ. πρωτ / έγγραφό του ζήτησε από την ΕΥ ΑΠ ΑΕ επικαιροποιηµένο σχέδιο σύµβασης ρύθµισης οφειλών. Η ΕΥ ΑΠ Α.Ε. µε το αριθ. πρωτ / έγγραφό της, απέστειλε στο ήµο το επισυναπτόµενο από σχέδιο σύµβασης ρύθµισης παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ, µε τους όρους που αναφέρονται σ αυτό και οι οποίοι είναι οι εξής: Με επιφύλαξη ως προς το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής και της αντίστοιχης µηνιαίας δόσης της παραγράφου 1.1 του από σχεδίου της σύµβασης ρύθµισης. Το παραπάνω ποσό θα προκύψει επακριβώς µετά την τελική συµφωνία του Λογιστηρίου του ήµου µε το Λογιστήριο της ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 3

4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Στην Αθήνα, σήµερα, µεταξύ : Α. Της εδρεύουσας στο ήµο Γαλατσίου (οδός Ωρωπού 156) Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.Υ.Α.Π.», όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής Κο Νικόλαο Μπάρδη Β. Του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ που εδρεύει στην Λεωφόρο Λ. Μαραθώνος 28 & Αθ. ιάκου στον Άγιο Στέφανο και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε την µε αριθµό.. Απόφαση του ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής µε το µε αριθµό διαβιβαστικό, που εφεξής θα ονοµάζεται ο «ΗΜΟΣ». Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 1.1 Ο ΗΜΟΣ αναγνωρίζει ότι οφείλει στην Ε.Υ.Α.Π. συνολικό ποσό ύψους ,53 από υδροληψία (τιµολόγιο ενίσχυσης) µε ηµεροµηνία λήξης , χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής ποσού ,95, τις οποίες η Ε.Υ.Α.Π. αποδεχόµενη το αίτηµα του ήµου περί απαλλαγής του από προσαυξήσεις, λόγω της παρούσας ρύθµισης, δεν τις συµπεριλαµβάνει στο προς διακανονισµό οφειλόµενο ποσό της παρούσας σύµβασης, επιφυλασσόµενης δε σε περίπτωση παράβασης των όρων της, να εισπράξει και τις προσαυξήσεις. 2.1 Το ως άνω ποσόν των ληξιπρόθεσµων οφειλών του µε ηµεροµηνία λήξης , (χωρίς τις προσαυξήσεις), ο ΗΜΟΣ δεσµεύεται να το εξοφλήσει σε 48 ισόποσες συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις των ,24 κάθε µία. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί µέχρι την Οι υπόλοιπες θα εξοφλούνται µέχρι το τέλος κάθε εποµένου µηνός. Η Ε.Υ.Α.Π. δέχεται να εισπράξει χωρίς προσαυξήσεις την ανωτέρω οφειλή του ΗΜΟΥ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης από το ΗΜΟ όλων των όρων της ρύθµισης, αρχής γενοµένης από σήµερα. 3.1 Ρητώς συµφωνείται ότι ο ΗΜΟΣ θα καταβάλλει εµπρόθεσµα τόσο τις προαναφερόµενες µηνιαίες δόσεις του άρθρου 2.1 της παρούσας αλλά και τους τρέχοντες λογαριασµούς υδροληψίας που εκδίδει µηνιαία η Ε.Υ.Α.Π. προς τον ΗΜΟ. 3.2 Ληξιπρόθεσµος καθίσταται κάθε λογαριασµός που αφορά τρέχουσα κατανάλωση, µετά την πάροδο της αναγραφόµενης επ αυτού ηµεροµηνίας εξόφλησης. 4.1 Σε εγγύηση των αναφερόµενων στο άρθρο 3.1 της παρούσας, ο ΗΜΟΣ κατέθεσε σήµερα την υπ αριθ.. Εγγυητική Επιστολή της.τράπεζας, ποσού που θα ισχύει µέχρι την Το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολογίστηκε ώστε να αντιστοιχεί σε λογαριασµούς µέσης µηνιαίας κατανάλωσης των υδροληπτών του ΗΜΟΥ για χρονικό διάστηµα ενός µηνός. Η Ε.Υ.Α.Π. θα δικαιούται να εισπράττει, εφ άπαξ ή σταδιακά, οποιαδήποτε ποσά εκ της ως άνω εγγύησης ή και το σύνολό της, µε απλή έγγραφη αίτησή της προς την Τράπεζα, εφόσον ο ΗΜΟΣ δεν εξοφλεί εµπρόθεσµα οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του προς την Ε.Υ.Α.Π. Η είσπραξη/πληρωµή από την Τράπεζα ποσού από την εγγυητική δύναται να διενεργηθεί υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης αποστολής έγγραφης οχλήσεως προς τον ήµο σχετικά µε την µη έγκαιρη πληρωµή της καθυστερηµένης οφειλής και βεβαίως µε σαφή προσδιορισµό αυτής, αν δηλαδή πρόκειται περί δόσεως της ρύθµισης ή από τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ. Η σταδιακή ή η εφάπαξ είσπραξη της εγγύησης αποσβένει ισοπόσως και αναλόγως µέρος ή το σύνολο του τυχόν υπολοίπου της οφειλής. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής είσπραξης της εγγύησης ο ήµος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή αντικατάσταση αυτής µε άλλη ισόποση εντός 2 µηνών από την µερική ή ολική είσπραξή της, άλλως στην περίπτωση που το αναληφθέν ποσό της εγγύησης αφορά σε πληρωµή των δόσεων 4

5 της ρύθµισης, αυτή παύει να ισχύει και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό, αφού συµπεριληφθούν και οι προσαυξήσεις, µετά την αφαίρεση των όσων θα έχουν µέχρι τότε καταβληθεί, καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επιµέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα. 5.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων που αφορούν στην ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ή στην πληρωµή των οφειλών της τρέχουσας σύµβασης ύδρευσης, η αντίστοιχη συµφωνία που παραβιάσθηκε παύει να ισχύει αυτοδικαίως στο σύνολό της και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό αυτής (κύριες οφειλές και προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής) καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επιµέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα, δυναµένης της Ε.Υ.Α.Π. να επιδιώξει άµεσα την είσπραξη της απαίτησής της κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ε..Ε. και επιπλέον να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας την οποία ήθελε υποστεί από την παράβαση των όρων της παρούσας σύµβασης. 5.2 Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ΗΜΟ, η Ε.Υ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως της, να διακόψει την υδροδότηση του ΗΜΟΥ, µέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.Υ.Α.Π. και συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα σύµβαση και τις συµβάσεις υδροληψίας. 5.3 Η ΕΥ ΑΠ υλοποίησε, έπειτα από σχετικό αίτηµα των τέως κοινοτήτων ροσιάς, ιονύσου, Ροδόπολης και Σταµάτας, έργα υδροδότησής τους. Για τα έργα αυτά η ΕΥ ΑΠ φέρεται να διεκδικεί αποζηµίωση ευρώ (και τόκους υπερηµερίας ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσόν ευρώ. Η ρύθµιση της ανωτέρω φεροµένης οφειλής δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση και η διεκδίκηση της αποζηµίωσης της ΕΥ ΑΠ θα γίνει στα ελληνικά δικαστήρια, εφ όσον δεν ρυθµισθεί µε αµοιβαία συµφωνία µε το ήµο ιονύσου σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Επίσης στην παρούσα σύµβαση δεν περιλαµβάνεται η ρύθµιση των οφειλών του ήµου από αποχέτευση ακαθάρτων (απόδοση ποσοστού 22% σύµφωνα µε τον Ν.1068/80, άρθρο 13 & 3Β). Η ρύθµιση των οφειλών αυτών θα αποτελέσει αντικείµενο επόµενης συµφωνίας µεταξύ του ήµου και της ΕΥ ΑΠ. 6.1 Η υδροδότηση των υδροληπτών του ΗΜΟΥ πραγµατοποιείται σήµερα µέσω δικτύου ύδρευσης που ανήκει στο ΗΜΟ και τροφοδοτείται από την Ε.Υ.Α.Π. ανά ηµοτική ενότητα όπως παρακάτω: Α. Για την ηµοτική ενότητα Ροδοπόλεως στις θέσεις: 1. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Αρτέµιδος τέρµα µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Αρτέµιδος τέρµα µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Β. Για την ηµοτική ενότητα ιονύσου στις θέσεις: 1. Θέτιδος και Αθηνών µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος Θέτιδος και Αθηνών µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Γ. Για την ηµοτική ενότητα Σταµάτας στις θέσεις: 1. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Για την ηµοτική ενότητα Κρυονερίου στη θέση: 1. Μετά την DEMO στο Παράδροµο Εθνικής έναντι καντίνας µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Ε. Για την ηµοτική ενότητα ροσιάς στις θέσεις: 1. Γρηγορίου Λαµπράκη 35 µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Γρηγορίου Λαµπράκη 35 µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ ΣΤ. Για την ηµοτική ενότητα Ανοίξεως στη θέση: 1. ίπλα στις γραµµές, έναντι εταιρείας Μπετόν µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Ζ. Για την ηµοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου στη θέση: 1. Περιοχή Ποντίων µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ

6 6.2 Η Ε.Υ.Α.Π. συµφωνεί να παραδώσει στον ΗΜΟ, έως το πέρας ισχύος της παρούσας σύµβασης αθροιστικά µέχρι κυβικά µέτρα νερού από τις παροχές του άρθρου 6.1, τα οποία από κοινού εκτιµούν οι συµβαλλόµενοι ότι καλύπτουν τις προβλεπόµενες κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ανάγκες ύδρευσης του ΗΜΟΥ και των κατοίκων υδροληπτών. Το χορηγούµενο νερό, παρέχεται αποκλειστικώς για οικιακή χρήση και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Π. Η άρδευση ιδιωτικών ή δηµοτικών χώρων θα καλύπτεται από άλλες πηγές, χωρίς ευθύνη της Ε.Υ.Α.Π. για παροχή νερού για τις αιτίες αυτές. Η Ε.Υ.Α.Π. δικαιούται να µειώνει τις ανωτέρω ποσότητες σε περιπτώσεις λειψυδρίας, θεοµηνιών ή άλλων σηµαντικών γεγονότων που θα επηρεάζουν την απρόσκοπτη δυνατότητα της παροχής της ανωτέρω ποσότητας ύδατος προς τον ΗΜΟ, αφού προηγουµένως ειδοποιήσει το ΗΜΟ, εφόσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 7.1 Ο ΗΜΟΣ θα φροντίζει για την καταµέτρηση των καταναλώσεων που πραγµατοποιούν οι υδρολήπτες του ανά περίοδο κατανάλωσης και θα εκδίδει, θα αποστέλλει και θα εισπράττει τους αντίστοιχους λογαριασµούς µε δική του µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη το ταχύτερο δυνατό. Η υποχρέωση όµως του ΗΜΟΥ έναντι της Ε.Υ.Α.Π., κατά τα άρθρα 3.1 και 3.2 της παρούσας δεν συνδέεται χρονικά από τις εισπράξεις από τον ΗΜΟ των λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος που ο ΗΜΟΣ θα εκδίδει και θα αποστέλλει στους υδρολήπτες - καταναλωτές του. 8.1 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης συµφωνείται να είναι µέχρι , εκτός αν συµπληρωθεί νωρίτερα η προβλεπόµενη στο άρθρο 6.2 συνολική ποσότητα χορηγούµενου νερού, οπότε επέρχεται λήξη της σύµβασης και πρέπει να συνταχθεί νέα ή να παραταθεί η παρούσα, µόνο µε γραπτή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στη σύµβαση αυτή που θα συνταχθεί, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, θα προβλέπεται η ποσότητα νερού που θα χορηγήσει η Ε.Υ.Α.Π. στο ΗΜΟ για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την προβλεπόµενη λήξη της παρούσας σύµβασης. Στην ως άνω σύµβαση θα διακανονίζονται και οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ΗΜΟΥ προς την Ε.Υ.Α.Π. που δεν έχουν µέχρι τότε εξοφληθεί. 8.2 Οποιοδήποτε αίτηµα για επαύξηση της παρεχόµενης ποσότητας νερού από την Ε.Υ.Α.Π. προς τον ΗΜΟ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, θα πραγµατοποιείται µόνο κατόπιν υπογραφής νέας Σύµβασης. 9.1 Προκειµένου να εξακολουθήσει η υδροδότηση του ήµου από την Ε.Υ.Α.Π. θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα τουλάχιστον µήνα ενωρίτερα από την λήξη ισχύος της παρούσας σύµβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.1, η υπογραφή σύµβασης υδροδότησης µεταξύ της Ε.Υ.Α.Π. και του ήµου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 15986/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Π., ή την αντίστοιχη ισχύουσα τότε. Στην σύµβαση αυτή, εκτός των άλλων, θα προβλέπεται η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που θα χορηγείται από την Ε.Υ.Α.Π. στον ήµο Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης κηρύσσονται µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων, ουσιώδεις Κατά τα λοιπά, η παρούσα σύµβαση και η υδροδότηση του ΗΜΟΥ θα διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους, οι οποίοι υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) ίδια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν, δύο (2) η Ε.Υ.Α.Π., και δύο (2) ο ΗΜΟΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Για το ήµο ιονύσου Ο ήµαρχος 6

7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για : 1) Την έγκριση της ρύθµισης παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 2) Την έγκριση της σύναψης σύµβασης για τη ρύθµιση των παραπάνω οφειλών του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 3) Την έγκριση αποδοχή των όρων της σύµβασης ρύθµισης παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε., οι οποίοι έχουν ως εξής:.. (παρατίθενται οι όροι της σύµβασης, όπως αυτοί θα εγκριθούν από το ηµοτικό Συµβούλιο). 4) Tην εξουσιοδότηση του ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τo µε αριθ. πρωτ. 4238/ έγγραφό του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Το σχέδιο της σύµβασης. Το αριθµ /2012 έγγραφο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Λογιστηρίου µε το οποίο συµφωνήθηκε το ποσό των παλαιών και τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ από ενίσχυση δικτύου µε ηµεροµηνία λήξης Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 20 ΥΠΕΡ, 1ΚΑΤΑ, 1 ΛΕΥΚΗ και 1 ΠΑΡΩΝ) Μειοψηφούντος του Σ κ. Ίσσαρη Γρηγόριου για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά µνηµονεύεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο Σ κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος ψήφισε λευκό για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά µνηµονεύεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο Σ κ. Στάϊκος Θεόδωρος δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά µνηµονεύεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 1) Εγκρίνει τη ρύθµιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 2) Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης για τη ρύθµιση των παραπάνω οφειλών του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ. 3) Εγκρίνει αποδέχεται τους όρους της σύµβασης ρύθµισης παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του ήµου ιονύσου προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε., οι οποίοι έχουν ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 7

8 Στην Αθήνα, σήµερα, µεταξύ : Α. Της εδρεύουσας στο ήµο Γαλατσίου (οδός Ωρωπού 156) Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.Υ.Α.Π.», όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής Κο Νικόλαο Μπάρδη Β. Του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ που εδρεύει στην Λεωφόρο Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1 στον Άγιο Στέφανο και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε την µε αριθµό.. Απόφαση του ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής µε το µε αριθµό διαβιβαστικό, που εφεξής θα ονοµάζεται ο «ΗΜΟΣ». Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 1.1 Ο ΗΜΟΣ αναγνωρίζει ότι οφείλει στην Ε.Υ..Α.Π. συνολικό ποσό ύψους ,49 από υδροληψία (τιµολόγιο ενίσχυσης) µε ηµεροµηνία λήξης , χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής ποσού ,73, τις οποίες η Ε.Υ.Α.Π. αποδεχόµενη το αίτηµα του ήµου περί απαλλαγής του από προσαυξήσεις, λόγω της παρούσας ρύθµισης, δεν τις συµπεριλαµβάνει στο προς διακανονισµό οφειλόµενο ποσό της παρούσας σύµβασης, επιφυλασσόµενης δε σε περίπτωση παράβασης των όρων της, να εισπράξει και τις προσαυξήσεις. 2.1 Το ως άνω ποσόν των ληξιπρόθεσµων οφειλών του µε ηµεροµηνία λήξης , (χωρίς τις προσαυξήσεις), ο ΗΜΟΣ δεσµεύεται να το εξοφλήσει σε 48 ισόποσες συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις των ,95 κάθε µία. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί µέχρι την Οι υπόλοιπες θα εξοφλούνται µέχρι το τέλος κάθε εποµένου µηνός. Η Ε.Υ.Α.Π. δέχεται να εισπράξει χωρίς προσαυξήσεις την ανωτέρω οφειλή του ΗΜΟΥ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης από το ΗΜΟ όλων των όρων της ρύθµισης, αρχής γενοµένης από σήµερα. 3.1 Ρητώς συµφωνείται ότι ο ΗΜΟΣ θα καταβάλλει εµπρόθεσµα τόσο τις προαναφερόµενες µηνιαίες δόσεις του άρθρου 2.1 της παρούσας αλλά και τους τρέχοντες λογαριασµούς υδροληψίας που εκδίδει µηνιαία η Ε.Υ.Α.Π. προς τον ΗΜΟ. 3.2 Ληξιπρόθεσµος καθίσταται κάθε λογαριασµός που αφορά τρέχουσα κατανάλωση, µετά την πάροδο της αναγραφόµενης επ αυτού ηµεροµηνίας εξόφλησης. 4.1 Σε εγγύηση των αναφερόµενων στο άρθρο 3.1 της παρούσας, ο ΗΜΟΣ κατέθεσε σήµερα την υπ αριθ.. Εγγυητική Επιστολή της.τράπεζας, ποσού που θα ισχύει µέχρι την Το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολογίστηκε ώστε να αντιστοιχεί σε λογαριασµούς µέσης µηνιαίας κατανάλωσης των υδροληπτών του ΗΜΟΥ για χρονικό διάστηµα ενός µηνός. Η Ε.Υ.Α.Π. θα δικαιούται να εισπράττει, εφ άπαξ ή σταδιακά, οποιαδήποτε ποσά εκ της ως άνω εγγύησης ή και το σύνολό της, µε απλή έγγραφη αίτησή της προς την Τράπεζα, εφόσον ο ΗΜΟΣ δεν εξοφλεί εµπρόθεσµα οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του προς την Ε.Υ.Α.Π. Η είσπραξη/πληρωµή από την Τράπεζα ποσού από την εγγυητική δύναται να διενεργηθεί υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης αποστολής έγγραφης οχλήσεως προς τον ήµο σχετικά µε την µη έγκαιρη πληρωµή της καθυστερηµένης οφειλής και βεβαίως µε σαφή προσδιορισµό αυτής, αν δηλαδή πρόκειται περί δόσεως της ρύθµισης ή από τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ήµου προς την ΕΥ ΑΠ. Η σταδιακή ή η εφάπαξ είσπραξη της εγγύησης αποσβένει ισοπόσως και αναλόγως µέρος ή το σύνολο του τυχόν υπολοίπου της οφειλής. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής είσπραξης της εγγύησης ο ήµος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή αντικατάσταση αυτής µε άλλη ισόποση εντός 2 µηνών από την µερική ή ολική είσπραξή της, άλλως στην περίπτωση που το αναληφθέν ποσό της εγγύησης αφορά σε πληρωµή των δόσεων της ρύθµισης, αυτή παύει να ισχύει και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό, αφού συµπεριληφθούν και οι προσαυξήσεις, µετά την αφαίρεση των όσων θα έχουν µέχρι τότε καταβληθεί, καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επιµέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα. 8

9 5.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων που αφορούν στην ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ή στην πληρωµή των οφειλών της τρέχουσας σύµβασης ύδρευσης, η αντίστοιχη συµφωνία που παραβιάσθηκε παύει να ισχύει αυτοδικαίως στο σύνολό της και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό αυτής (κύριες οφειλές και προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής) καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επιµέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα, δυναµένης της Ε.Υ..Α.Π. να επιδιώξει άµεσα την είσπραξη της απαίτησής της κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ε..Ε. και επιπλέον να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας την οποία ήθελε υποστεί από την παράβαση των όρων της παρούσας σύµβασης. 5.2 Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ΗΜΟ, η Ε.Υ..Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως της, να διακόψει την υδροδότηση του ΗΜΟΥ, µέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.Υ..Α.Π. και συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα σύµβαση και τις συµβάσεις υδροληψίας. 5.3 Η ΕΥ ΑΠ υλοποίησε, έπειτα από σχετικό αίτηµα των τέως κοινοτήτων ροσιάς, ιονύσου, Ροδόπολης και Σταµάτας, έργα υδροδότησής τους. Για τα έργα αυτά η ΕΥ ΑΠ φέρεται να διεκδικεί αποζηµίωση ευρώ (και τόκους υπερηµερίας ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσόν ευρώ. Η ρύθµιση της ανωτέρω φεροµένης οφειλής δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση και η διεκδίκηση της αποζηµίωσης της ΕΥ ΑΠ θα γίνει στα ελληνικά δικαστήρια, εφ όσον δεν ρυθµισθεί µε αµοιβαία συµφωνία µε το ήµο ιονύσου σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Επίσης στην παρούσα σύµβαση δεν περιλαµβάνεται η ρύθµιση των οφειλών του ήµου από αποχέτευση ακαθάρτων (απόδοση ποσοστού 22% σύµφωνα µε τον Ν.1068/80, άρθρο 13 & 3Β). Η ρύθµιση των οφειλών αυτών θα αποτελέσει αντικείµενο επόµενης συµφωνίας µεταξύ του ήµου και της ΕΥ ΑΠ. 6.1 Η υδροδότηση των υδροληπτών του ΗΜΟΥ πραγµατοποιείται σήµερα µέσω δικτύου ύδρευσης που ανήκει στο ΗΜΟ και τροφοδοτείται από την Ε.Υ..Α.Π. ανά ηµοτική ενότητα όπως παρακάτω: Α. Για την ηµοτική ενότητα Ροδοπόλεως στις θέσεις: 1. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Αρτέµιδος τέρµα µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Αρτέµιδος τέρµα µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Β. Για την ηµοτική ενότητα ιονύσου στις θέσεις: 1. Θέτιδος και Αθηνών µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος Θέτιδος και Αθηνών µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Γ. Για την ηµοτική ενότητα Σταµάτας στις θέσεις: 1. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Κάθετος ιονύσου µέσω ενός µετρητή 1,5 µε Α.Μ Για την ηµοτική ενότητα Κρυονερίου στη θέση: 1. Μετά την DEMO στο Παράδροµο Εθνικής έναντι καντίνας µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Ε. Για την ηµοτική ενότητα ροσιάς στις θέσεις: 1. Γρηγορίου Λαµπράκη 35 µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ , 2. Γρηγορίου Λαµπράκη 35 µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ ΣΤ. Για την ηµοτική ενότητα Ανοίξεως στη θέση: 1. ίπλα στις γραµµές, έναντι εταιρείας Μπετόν µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Ζ. Για την ηµοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου στη θέση: 1. Περιοχή Ποντίων µέσω ενός µετρητή 6 µε Α.Μ Η Ε.Υ..Α.Π. συµφωνεί να παραδώσει στον ΗΜΟ, έως το πέρας ισχύος της παρούσας σύµβασης αθροιστικά µέχρι κυβικά µέτρα νερού από τις παροχές του άρθρου 6.1, τα οποία από κοινού εκτιµούν οι συµβαλλόµενοι ότι καλύπτουν τις προβλεπόµενες κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ανάγκες ύδρευσης του ΗΜΟΥ και των κατοίκων υδροληπτών. Το 9

10 χορηγούµενο νερό, παρέχεται αποκλειστικώς για οικιακή χρήση και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ..Α.Π. Η άρδευση ιδιωτικών ή δηµοτικών χώρων θα καλύπτεται από άλλες πηγές, χωρίς ευθύνη της Ε.Υ..Α.Π. για παροχή νερού για τις αιτίες αυτές. Η Ε.Υ.Α.Π. δικαιούται να µειώνει τις ανωτέρω ποσότητες σε περιπτώσεις λειψυδρίας, θεοµηνιών ή άλλων σηµαντικών γεγονότων που θα επηρεάζουν την απρόσκοπτη δυνατότητα της παροχής της ανωτέρω ποσότητας ύδατος προς τον ΗΜΟ, αφού προηγουµένως ειδοποιήσει το ΗΜΟ, εφόσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 7.1 Ο ΗΜΟΣ θα φροντίζει για την καταµέτρηση των καταναλώσεων που πραγµατοποιούν οι υδρολήπτες του ανά περίοδο κατανάλωσης και θα εκδίδει, θα αποστέλλει και θα εισπράττει τους αντίστοιχους λογαριασµούς µε δική του µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη το ταχύτερο δυνατό. Η υποχρέωση όµως του ΗΜΟΥ έναντι της Ε.Υ..Α.Π., κατά τα άρθρα 3.1 και 3.2 της παρούσας δεν συνδέεται χρονικά από τις εισπράξεις από τον ΗΜΟ των λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος που ο ΗΜΟΣ θα εκδίδει και θα αποστέλλει στους υδρολήπτες - καταναλωτές του. 8.1 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης συµφωνείται να είναι µέχρι , εκτός αν συµπληρωθεί νωρίτερα η προβλεπόµενη στο άρθρο 6.2 συνολική ποσότητα χορηγούµενου νερού, οπότε επέρχεται λήξη της σύµβασης και πρέπει να συνταχθεί νέα ή να παραταθεί η παρούσα, µόνο µε γραπτή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στη σύµβαση αυτή που θα συνταχθεί, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, θα προβλέπεται η ποσότητα νερού που θα χορηγήσει η Ε.Υ.Α.Π. στο ΗΜΟ για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι την προβλεπόµενη λήξη της παρούσας σύµβασης. Στην ως άνω σύµβαση θα διακανονίζονται και οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ΗΜΟΥ προς την Ε.Υ.Α.Π. που δεν έχουν µέχρι τότε εξοφληθεί. 8.2 Οποιοδήποτε αίτηµα για επαύξηση της παρεχόµενης ποσότητας νερού από την Ε.Υ..Α.Π. προς τον ΗΜΟ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, θα πραγµατοποιείται µόνο κατόπιν υπογραφής νέας Σύµβασης. 9.1 Προκειµένου να εξακολουθήσει η υδροδότηση του ήµου από την Ε.Υ..Α.Π. θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα τουλάχιστον µήνα ενωρίτερα από την λήξη ισχύος της παρούσας σύµβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.1, η υπογραφή σύµβασης υδροδότησης µεταξύ της Ε.Υ..Α.Π. και του ήµου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 15986/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ..Α.Π., ή την αντίστοιχη ισχύουσα τότε. Στην σύµβαση αυτή, εκτός των άλλων, θα προβλέπεται η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που θα χορηγείται από την Ε.Υ..Α.Π. στον ήµο Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης κηρύσσονται µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων, ουσιώδεις Κατά τα λοιπά, η παρούσα σύµβαση και η υδροδότηση του ΗΜΟΥ θα διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους, οι οποίοι υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) ίδια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν, δύο (2) η Ε.Υ..Α.Π., και δύο (2) ο ΗΜΟΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε. Ο ιευθύνων Σύµβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡ ΗΣ Για το ήµο ιονύσου Ο ήµαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 4) Εξουσιοδοτεί το ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ιαύγεια». 10

11 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 16/07/2012 Ο Πρόεδρος του.σ. Ροΐδης Αθανάσιος 11

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..167/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011..

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..18η/2011.. της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..187/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2013.. της..22 ης /07/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..152/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..46/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2014.. της..08/05/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..136/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..81/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..36η/2011.. της..28ης/12/2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..19/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..35η/2011.. της..20ης/12/2011.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2012.. της..09 ης /07/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΘΕΜΑ 134ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας».

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19η/2011.. της..29-08-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..171/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..1η/2012.. της..09ης/1/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..158/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. της..21 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..126/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2013.. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2013.. της..05 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..105/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΘΕΜΑ 7o: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/2011.. της..27-06-2011.. Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013..

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2013.. της..30 ης /10/2013.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..146/2011..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..146/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/2011.. της..27-06-2011.. Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..146/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 184/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 184/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 184/2017.. ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..42/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..202/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017.. ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018.. ΘΕΜΑ 85ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018.. ΘΕΜΑ 140ο: «Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου».

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2015.. της..27/10/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..209/2015.. ΘΕΜΑ 10o:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2014.. της..24/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..230/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. της..26/06/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΘΕΜΑ Ε.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018.. ΘΕΜΑ 10ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..9/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016.. ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 266/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 266/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 266/2018.. ΘΕΜΑ 3ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 158/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 158/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 158/2018.. ΘΕΜΑ 28ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016.. ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2015.. της..14/07/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..134/2015.. ΘΕΜΑ 11ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 216/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 216/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 216/2018.. ΘΕΜΑ 86ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 09/09/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Αγγελακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016..

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο. ε. 2014 ήµου ιονύσου».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017.. ΘΕΜΑ 6 ο : «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 261/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 261/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 261/2018.. ΘΕΜΑ 131ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 105/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 105/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 105/2018.. ΘΕΜΑ 40ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018.. ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 101/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 101/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 101/2018.. ΘΕΜΑ 36ο: «Συγκρότηση επιτροπής του Δ.Σ για θέματα έγκρισης πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:..104/2016.. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ιενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..12η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 175/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..12η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 175/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..12η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 175/2017.. ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης ως προς την προσκύρωση τμημάτων κοινόχρηστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 102/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 102/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 102/2018.. ΘΕΜΑ 37ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 79/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 79/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 79/2018.. ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.18 14:01:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΛΨΚΩ93-Φ48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2016..

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..29/11/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 219/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..29/11/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 219/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..29/11/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 219/2016.. ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η..: Έγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο: «οµές Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..4 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..4 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-4-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..87/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 230/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14947/

Αρ. Απόφασης: 230/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14947/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 113/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 113/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 113/2018.. ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..24/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 286/2018.. ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Διενέργειας(Αναγκαιότητας)Προμήθειας Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β4Ω93-ΚΨΘ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21ης/3/ της..8ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Β4Ω93-ΚΨΘ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21ης/3/ της..8ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21ης-3-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..76/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης / ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης / ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.20 12:18:41 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω78ΗΩ93-ΓΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..01 ης /08/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..01 ης /08/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2012.. της..01 ης /08/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 86/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 86/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..5η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..26/3/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 86/2018.. ΘΕΜΑ 20ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..132/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..11η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..25/5/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 163/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..11η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..25/5/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 163/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..25/5/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας»...Αριθ. Απόφασης:.. 163/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης-06-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2012.. της..09 ης /04/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 45104/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 28 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 45104/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 28 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 45104/31-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-07-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της..7/04/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015..

της..7/04/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/2015.. της..7/04/2015.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..231/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2015.. της..7/09/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..182/2015.. ΘΕΜΑ 4ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 134/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 134/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 134/2018.. ΘΕΜΑ 145ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 152 Περίληψη Έγκριση αιτηµάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθµιση (µε δόσεις)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 152 Περίληψη Έγκριση αιτηµάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθµιση (µε δόσεις) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 14 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ξάνθης, της 25 ης Ιουλίου 2014 Αριθ. απόφασης 152 Περίληψη Έγκριση αιτηµάτων οφειλετών για υπαγωγή τους σε ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:5η/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 1ης-3-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 324/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. της..9/12/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..244/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. της..9/12/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..243/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 4 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 4 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016..

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016.. ΘΕΜΑ 9o: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 4 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 4 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα