ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 2

3 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΪ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM (RIT) Σταδίου 24, Αθήνα. Τηλ.: , , Fax: , Stadiou Str., Athens. Tel.: , , Fax: , URL: 3

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι και η παρακολούθηση της Οικονοµικής Συγκυρίας, διεθνούς και εγχωρίου και η κατάρτιση οικονοµικών προβλέψεων για την οικονοµία ως σύνολο, µε έµφαση στην Τουριστική Οικονοµία και τα προβλήµατά της. Πιστεύουµε ότι µε την υπεύθυνη και τεκµηριωµένη επιστηµονικά ανάλυση των οικονοµικών εξελίξεων και τάσεων της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την οικονοµική πολιτική, το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον και άλλα αυτόνοµα στοιχεία, η περιοδική έκδοση της παρούσης θα συµβάλει ουσιαστικά στην συνειδητοποίηση των προβληµάτων της οικονοµίας από ένα ευρύτερο κύκλο παραγόντων της οικονοµικής ζωής του τόπου, και θα βοηθήσει µε τον τρόπο αυτό στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οικονοµικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό, όσο και σε άλλα, ιεραρχικώς κατώτερα, αλλά µεγάλης πρακτικής σπουδαιότητας επίπεδα. Η διάρθρωση της εκθέσεως έχει σχεδιασθεί να περιλαµβάνει τέσσερα χωριστά µέρη και δύο παραρτήµατα. Στο πρώτο µέρος θα παρουσιάζονται (α) οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες και θα οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες αναπτύξεως και σταθεροποιήσεως της ελληνικής οικονοµίας στα πλαίσια του παγκοσµίου οικονοµικού γίγνεσθαι και (β) οι τάσεις των βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας και η διατύπωση προβλέψεων για την πιθανή εξέλιξη, µε σκοπό τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Το δεύτερο µέρος θα είναι µια συνοπτική αναφορά στην συντελούµενη πρόοδο των χωρών-µελών της ΕΕ στην πορεία προς την ΟΝΕ. Το τρίτο θα αφιερώνεται σε ανάλυση και σχολιασµό σηµαντικών θεµάτων οικονοµικής πολιτικής. 5

6 Το τέταρτο µέρος, το οποίο µε την πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητος του ΙΤΕΠ θα εµπλουτίζεται και θα αυξάνει την συµµετοχή του στο πληροφοριακό περιεχόµενο της εκθέσεως, θα αναφέρεται στα τρέχοντα και µακροπρόθεσµα προβλήµατα του τουριστικού τοµέα και στις απόψεις πολιτικής που σχετίζονται µε αυτά. Το Παράρτηµα Ι συνίσταται σε τεχνική ανάλυση των στατιστικών σειρών στις οποίες αποτυπώνονται οι βραχυχρόνιες εξελίξεις και τάσεις της ελληνικής οικονοµίας µε σκοπό την πρόβλεψη, την πιθανότερη πορεία ενός δείκτη στο άµεσο µέλλον. Οι προβλέψεις γίνονται µε προηγµένες µεθόδους αναλύσεως χρονολογικών στατιστικών σειρών. Το Παράρτηµα ΙΙ είναι καθαρά στατιστικό. Σ αυτό περιλαµβάνονται χρονολογικές σειρές για τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη, στα οποία αναφέρεται η ανάλυση της οικονοµικής συγκυρίας, καθώς και ειδικό τµήµα µε στατιστική απεικόνιση της τουριστικής δραστηριότητος. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η παρούσα περιοδική έκθεση, µε την επιστηµονική και αντικειµενική θεώρηση των οικονοµικών πραγµάτων και τη συνεχή βελτίωσή της, θα εξελιχθεί σε χρήσιµη πηγή πληροφοριών για την οικονοµική κοινότητα και θα δικαιώσει πλήρως την πρωτοβουλία µας για την έκδοση της. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Γενικές Τάσεις και Προβλέψεις Παγκόσµια Ανάπτυξη Εκτιµήσεις για το Πρόβλεψη για το Πληθωριστικές Πιέσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία Ανεργία Εξωτερικές Συναλλαγές ηµοσιονοµική Κατάσταση: Τάσεις και Προοπτικές ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές Σύνοψη Οικονοµική ραστηριότητα Νοµισµατική Σταθερότητα Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών ηµοσιονοµική Κατάσταση ΙΙΙ. Τουριστική Οικονοµία Τουριστικές Εξελίξεις 2005.: Αποτίµηση και Προβλέψεις Τρέχουσες Τάσεις Εξελίξεις στις Άµεσα Ανταγωνίστριες Χώρες Πρόβλεψη Τάσεις και Χαρακτηριστικά του Παγκόσµιου Αλλοδαπού Τουρισµού Γενικά Η ανά Άφιξη απάνη (Βάσει Συναλλαγµατικών Εισπράξεων) Κατανοµή των Αλλοδαπών Τουριστών µε Κριτήριο το Μέσο Μεταφοράς Κατανοµή των Αλλοδαπών Τουριστών µε Κριτήριο τον Σκοπό του Ταξιδιού Κύριες Πηγές Προελεύσεως Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα των Αλλοδαπών Τουριστών Εισαγωγή Συχνότητα Επίσκεψης Οργάνωση Ταξιδιού Κατηγορία Ξενοδοχειακού Καταλύµατος

8 Συµπεράσµατα IV. Επίκαιρα Θέµατα Το Έλλειµµα Τρεχουσών Συναλλαγών των ΗΠΑ και οι εξ αυτού Κίνδυνοι για την Παγκόσµια Οικονοµία Η Ισοτιµία του Κινεζικού Νοµίσµατος, το Αµερικανικό Έλλειµµα Τρεχουσών Συναλλαγών και η Παγκόσµια Ανάπτυξη V. Παράρτηµα Στατιστικών Πινάκων

9 Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΕΡΓΙΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

10 10

11 Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 1.1. Γενικές Τάσεις και Προβλέψεις Η ισχυρή αναπτυξιακή ορµή συνεχίζεται. Οι δυσµενείς εξωγενείς παράγοντες οριακά µόνο εµφανίζεται να έχουν επηρεάσει την παγκόσµια ανάπτυξη. Η ήπια επιβράδυνση θα µπορούσε κάλλιστα να αποδοθεί στην φυσιολογική κόπωση των αγορών από την επί δεκαετία ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας µε µέσο ρυθµό εγγύτατα του 4%, ενώ κατά την πρόσφατη περίοδο ο ρυθµός αυτός εγγίζει το 4,5%! Είναι πολύ ενθαρρυντική η νέα πραγµατικότητα, την οποία αποκαλύπτουν τα γεγονότα. Αναφερόµαστε στον υψηλό βαθµό ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η παγκόσµια οικονοµία σε δυσµενείς εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι σε παλαιότερες εποχές προκαλούσαν εµφανείς υφεσιακές καταστάσεις. Πράγµατι, είναι τελείως οριακή η αναπτυξιακή επιβράδυνση που παρατηρήθηκε και προβλέπεται και για το προσεχές έτος για όλες τις περιοχές, µε µικρές εξαιρέσεις, όπου ούτως ή άλλως ενδηµούν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία). Πάντως, είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι περιοχές που ευνοήθηκαν τα µέγιστα από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου, όπως είναι η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, όχι µόνο δεν επιτάχυναν την ανάπτυξή τους, αλλ αντιθέτως διακρίθηκαν για την συγκριτικά µεγαλύτερη επιβράδυνση του ρυθµού αναπτύξεως. Αντιθέτως, οι πλεονασµατικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Αφρικής εµφανίζουν κατά µέσον όρο ορατή επιτάχυνση του ρυθµού αναπτύξεως. Έναντι 5,1% ρυθµού αναπτύξεως το 2004, για το τρέχον και προσεχές έτος, εκτιµάται περιορισµός του ρυθµού σε 4,3%, ποσοστό υψηλότερο του µέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας. Όπως επισηµάνθηκε και στην προηγούµενη έκθεση, η ανάπτυξη είναι και προβλέπεται ανισοµερής. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ισχυρή στην αναπτυσσόµενη Ασία (7,8% και 7,2% για το 2005 και 2006 αντίστοιχα), την Κίνα, την Ινδία αλλά και το Πακιστάν, καθώς και αρκετές άλλες χώρες µε ρυθµούς υψηλότερους του 5%. Η Λατινική Αµερική εξακολουθεί να αναπτύσσεται µε χαλαρό ρυθµό (περίπου 4%), ενώ η ουραγός σε ανάπτυξη Αφρική αναπτύσσεται µε ταχύτερο ρυθµό, τουλάχιστον κατά την τετραετία

12 Πίνακας Ι - 1 Πρόσφατες Οικονοµικές Επιδόσεις και Προβλέψεις Εξελίξεως της Παγκόσµιας Οικονοµίας (% µεταβολές) (1) 2006 (2) Ι. Παγκόσµιο Προϊόν 3,0 4,0 5,1 4,3 4,3 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,6 1,9 3,3 2,5 2,7 ΗΠΑ 1,9 2,7 4,2 3,5 3,3 Ευρωζώνη 0,9 0,7 2,0 1,2 1,8 Γερµανία 0,6-0,2 1,6 0,8 1,2 Γαλλία 1,1 0,9 2,0 1,5 1,8 Ιταλία 0,4 0,3 1,2-1,4 Ισπανία 2,2 2,9 3,1 3,2 3,0 Ε.Ε. 1,6 1,3 2,5 1,6 2,1 Ην. Βασίλειο 1,8 2,5 3,2 2,1 1,9 Ιαπωνία -0,3 1,4 2,7 2,0 2,0 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 5,0 3,1 5,6 4,0 4,7 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 4,8 6,5 7,3 6,4 6,1 Αναπτυσσόµενη Ασία 6,6 8,1 8,2 7,8 7,2 Κίνα 8,3 9,5 9,5 9,0 8,2 Ινδία 5,0 7,4 7,3 6,7 6,4 Λατ. Αµερική - 2,2 5,6 4,1 3,8 Αφρική 3,6 4,6 5,3 4,5 5,9 Μ. Ανατολή 4,3 6,5 5,5 5,4 5,0 3. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 5,3 7,9 8,4 6,0 5,7 Ρωσία 4,7 7,3 7,2 5,6 5,3 Λοιπές 6,4 9,2 11,0 7,1 6,8 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 4,4 4,6 6,5 4,3 4,6 ΙΙ. Παγκόσµιο Εµπόριο 3,3 5,4 10,3 7,0 7,4 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September Εν συνόψει, οι αναπτυσσόµενες χώρες, ως σύνολο, πραγµατοποιούν αξιόλογη ανάπτυξη κυµαινόµενη στο διάστηµα 6,1% (2006) µέχρι 7,3% (2004). Οι αναπτυγµένες οικονοµίες, αντιθέτως, εξαιτίας βασικώς της περιοχής της Ευρωζώνης, όπου ο ρυθµός αναπτύξεως έχει στρατοπεδεύσει στο 2%, αναπτύσσονται κατά τα πρόσφατα έτη µε ρυθµό χαµηλότερο του ηµίσεως του ρυθµού των αναπτυσσοµένων. Αλλά και ο ρυθµός αυτός 2,5% (2005) και 2,7% (2006) συντηρείται χάρη στην ταχύτερη ανάπτυξη της αµερικανικής οικονοµίας, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια εκείνης της Ευρωζώνης. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η ιαπωνική οικονοµία, η οποία φαίνεται να έχει αποκολληθεί από την µηδενική ανάπτυξη, δεν είναι δε καθόλου απίθανο τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά το επόµενο να πραγµατοποιήσει 12

13 ανάπτυξη υψηλότερη του 2%. Ιδιαιτέρως ταχεία υπήρξε η αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου, το οποίο πυροδοτήθηκε από την συνεχιζόµενη πρωτοφανή ανάπτυξη της Κίνας (9,0-9,5%), αλλά και άλλων χωρών της Ασίας και, βεβαίως, των ΗΠΑ, αντανακλάται δε εµφανώς στην έξαρση των τιµών διεθνών εµπορευµάτων, όπως είναι τα µέταλλα και τα καύσιµα. Πίνακας Ι - 2 ηµοσιονοµική ιαχείριση Κεντρικής Κυβερνήσεως Έλλειµµα / Πλεόνασµα (% ΑΕΠ) (1) 2006 (2) Ι. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -2,4-3,0-2,8-2,6-2,6 ΗΠΑ -2,4-3,4-3,1-2,6-2,9 Ευρωζώνη -2,1-2,3-2,3-2,3-2,3 Γερµανία -1,7-1,8-2,3-2,1-2,1 Γαλλία -3,8-3,9-3,2-3,1-2,8 Ιταλία -2,9-2,7-2,6-3,2-3,7 Ισπανία -0,5-0,3-1,2-0,5-0,4 Ιαπωνία -6,9-7,1-7,0-6,9-6,7 Ην. Βασίλειο -1,6-3,5-3,0-3,2-3,5 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας -0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 ΙΙ. Αναπτυσσόµενες Χώρες -3,5-2,9-1,7-1,1-0,7 Αφρική -2,5-1,9-0,2 0,6 2,4 Αναπτυσσόµενη Ασία -4,0-3,5-2,6-2,7-2,5 Κίνα -3,3-2,8-1,7-1,7-1,5 Ινδία -6,1-5,3-4,5-4,5-4,1 Λοιπές -3,3-3,2-2,9-3,0-3,1 Λατ. Αµερική -3,1-3,1-1,5-2,1-1,6 Βραζιλία -0,8-4,0-1,5-3,8-2,6 Μεξικό -1,6-1,6-0,3-0,7-0,7 Μ. Ανατολή -2,2-0,1 1,6 6,8 7,8 ΙΙΙ. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 1,0 1,2 2,7 6,0 6,6 Ρωσία 1,3 1,6 4,4 8,6 9,6 Λοιπές 0,2 0,1-1,7-1,2-1,6 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη -7,5-5,7-4,7-4,1-3,7 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September Η ενδυνάµωση της οικονοµικής µεγεθύνσεως στηρίχθηκε στην συνύπαρξη πολλών παραγόντων που επηρεάζουν ευµενώς επενδύσεις και κατανάλωση, αλλά και εξαγωγές, ιδία για χώρες µε υψηλή εξάρτηση από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια, οι διασταλτικές µακροοικονοµικές πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται ευκρινώς σε 13

14 διεύρυνση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων σε πολλές µείζονος σηµασίας οικονοµίες, οι επιδράσεις από τα θετικά αποτελέσµατα πλούτου που προήλθαν από τις ιστορικώς υψηλές τιµές των ακινήτων παγκοσµίως και την ανάκαµψη των κεφαλαιαγορών, ασφαλώς δε, και η ισχυρότατη ανάπτυξη χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, για να αναφέρουµε τους σηµαντικότερους. Πίνακας Ι - 3 ηµοσιονοµική ιαχείριση Γενικής Κυβερνήσεως (Έλλειµµα / Πλεόνασµα, % του ΑΕΠ) (1) 2006 (2) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -3,4-3,9-3,4-3,3-3,4 ΗΠΑ -4,0-4,6-4,0-3,7-3,9 Ευρωζώνη -2,5-2,8-2,7-3,0-3,1 Γερµανία -3,7-4,0-3,7-3,9-3,7 Γαλλία -3,1-4,2-3,7-3,5-3,9 Ιταλία -2,7-3,2-3,2-4,3-5,1 Ισπανία -0,3 0,3-0,3 0,3 0,3 Ιαπωνία -7,9-7,8-7,2-6,7-6,2 Ην. Βασίλειο -1,5-3,2-3,0-3,2-3,4 Νεοβιοµηχ. Χώρες Ασίας -3,5-1,9-1,7-1,5-1,2 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September Οι λόγοι για τους οποίους προβλέπεται υποχώρηση του ρυθµού αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας είναι σε κάποιο βαθµό κοινοί για όλες τις περιοχές, υπάρχουν, ωστόσο, διαφοροποιήσεις κατά περιοχή και χώρα. Ο υψηλός ρυθµός αναπτύξεως (4,4%) της αµερικανικής οικονοµίας κατά το 2004 θεωρείται µη διατηρήσιµος, διότι η νοµισµατική και δηµοσιονοµική επεκτατική πολιτική έχει φθάσει στα όρια της, ενόψει του υψηλού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του υψηλού και µε τάσεις διευρύνσεως ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η Ιαπωνία εξακολουθεί να ταλανίζεται από την κατάσταση αποπληθωρισµού, στην οποία περιήλθε από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η δε πρόσφατη ανάκαµψη για το 2004 χαρακτηρίζεται ως ήπια. Η επιβράδυνση του φρενήρους ρυθµού αναπτύξεως της Κίνας και της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ασίας-Ειρηνικού αποτελεί µια φυσιολογική αποσυµπίεση, ενόψει και της συνεχιζόµενης υψηλής τιµής των καυσίµων, αλλά και της και εξ άλλων λόγων οικονοµικής επιβραδύνσεως του ανεπτυγµένου κόσµου. Οι κίνδυνοι από το υποτιµηµένο κινεζικό νόµισµα έχουν σε κάποιο βαθµό παρέλθει. Υπάρχει, ωστόσο, ο 14

15 κίνδυνος απότοµων προσαρµογών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ενόψει των συνεχιζόµενων ανισορροπιών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. Για την Ευρωζώνη εκτιµάται ήπια ανάκαµψη το 2006 (1,8% έναντι 1,2% το 2005), µε δηµοσιονοµική ελλειµµατικότητα βασικώς αµετάβλητη, µε µικρή µείωση της ανεργίας και ελαφρά της αντιπληθωριστικής καταστάσεως. Οι προσδοκίες είναι γενικώς καλύτερες για τις χώρες εκτός Ζώνης, όπως θα ανέµενε κανείς, ενόψει των µέτρων που έχουν λάβει και λαµβάνουν για εκσυγχρονισµό δοµών και θεσµών των οικονοµιών τους. Πιθανή περαιτέρω αποδυνάµωση του ευρώ θα ενδυναµώσει τις εξαγωγές και ενδέχεται η εκείθεν ώθηση να αποδείξει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη συντηρητική. Πρέπει σχετικώς να υπογραµµισθεί η υπολανθάνουσα τάση ανακάµψεως της γερµανικής οικονοµίας (εξαγωγική επίδοση), η οποία είναι πιθανό να ανατρέψει κατά µη οριακό τρόπο τις οικονοµικές εξελίξεις της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση της αναπτύξεως συµπορεύθηκε µε συγκράτηση του παγκόσµιου πληθωρισµού στα ίδια επίπεδα (πλησίον του 4%) λόγω της αυξήσεως της τιµής του πετρελαίου αύξηση η οποία µπορεί να χαρακτηρισθεί ως συγκυριακή. Υπογραµµίζει δε την συγχρονισµένη διεθνώς άσκηση πολιτικών που ενισχύουν τη νοµισµατική σταθερότητα. Μικρή επιτάχυνση σηµειώνεται στις ΗΠΑ από 2,7% το 2004 σε 3,1% και 2,8% αντιστοίχως για το Στην Ευρωζώνη, ουραγό στην παγκόσµια ανάπτυξη, ο ρυθµός του πληθωρισµού παρέµεινε στα επίπεδα του 2004 (2,1%), προβλέπεται δε να µειωθεί στο 1,8% το Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις οικονοµίες της Γαλλίας και Γερµανίας, όπου ο πληθωρισµός αποκλιµακώθηκε έτι περαιτέρω. Επιτάχυνση παρατηρήθηκε στις χώρες σε µετάβαση, λόγω ΚΑΚ, ενώ στις λοιπές αναπτυσσόµενες χώρες οι πληθωριστικές πιέσεις, παρά την ταχεία ανάπτυξη και έξαρση της τιµής του πετρελαίου, παρέµειναν στα ίδια επίπεδα εν συνόλω, ενώ για το 2006 προβλέπεται µικρή αποκλιµάκωση. Από απόψεως δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως, οι τάσεις δεν υπήρξαν οµοιόµορφες, ούτε µεταξύ ευρύτερων περιοχών ούτε µεταξύ χωρών. Για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες το έλλειµµα της Γενικής Κυβερνήσεως φαίνεται να κινείται στο ίδιο ποσοστό, όπως και το 2004 (3,4%), αυτή δε είναι και η πρόβλεψη για το Αποκλιµάκωση σηµειώθηκε στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στις Νεοβιοµηχανικές χώρες, ενώ στην Ευρωζώνη, αλλά 15

16 και την Μ. Βρετανία, είχαµε περαιτέρω διεύρυνση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Για το 2006 η πρόβλεψη διχάζεται µεταξύ αναπτυσσοµένων χωρών, οι οποίες ως σύνολο προβλέπεται να πραγµατοποιήσουν περαιτέρω ορατή αποκλιµάκωση, και ανεπτυγµένων, όπου η γενική κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει µε µικρές, ωστόσο, διαφοροποιήσεις µεταξύ χωρών. Σχετικώς υπογραµµίζεται η σηµειούµενη πρόοδος στην Ιαπωνία, όπου το έλλειµµα από 7,2% το 2004 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 6,2% το Το έλλειµµα αυτό είναι το υψηλότερο µεταξύ των ανεπτυγµένων οικονοµιών. Τέλος, προβλέπεται ότι θα συνεχισθεί και κατά το 2006 το υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ρωσίας (από 4,4% το 2004 σε 8,6% το 2005) και µάλιστα διευρυνόµενο περαιτέρω. Αντιθέτως, οι λοιπές χώρες της ΚΑΚ κινούνται σε πολύ χαµηλά επίπεδα ελλειµµατικότητας (περίπου 1,5%). Τέλος, επισηµαίνεται, σε γενικούς όρους, το πρόβληµα της ανισορροπίας στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τόσο µεταξύ ευρυτέρων περιοχών όσο και µεταξύ χωρών. Οι ανεπτυγµένες οικονοµίες, ως σύνολο, παρουσιάζουν έλλειµµα της τάξεως του 1,3-1,4%, κυρίως εξαιτίας του ελλείµµατος των ΗΠΑ (6,1%), το οποίο εξουδετερώνει σε υψηλό βαθµό το κατά µέσο όρο πλεονασµατικό ισοζύγιο των λοιπών ανεπτυγµένων 1. Όπως επισηµαίνεται στην πρόσφατη έκθεση του IMF για την παγκόσµια οικονοµία, στην καρδιά του προβλήµατος αυτού βρίσκεται η ανισορροπία του ισοζυγίου αποταµίευση-επένδυση στην παγκόσµια οικονοµία. Οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις ανωτέρω εκτιµήσεις για τις πιθανές εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία κατά το προσεχές έτος είναι πολλές και µεγάλες. Παράγοντες, όπως η τιµή του πετρελαίου, η ισοτιµία του ευρώ, οι υψηλές τιµές βασικών πρώτων υλών, οι συγχρονισµένες υψηλές τιµές των ακινήτων, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα, οι µεγάλες ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, τα µεγάλα ελλείµµατα δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στις ΗΠΑ, δεν εγκλείουν µόνο κινδύνους, αλλά και δυνατότητες. Εκτιµούµε, ότι η πιθανότητα να αποδειχθεί αισιόδοξη η πρόβλεψη για τις παγκόσµιες εξελίξεις είναι µικρότερη από πιθανότητα να αποδειχθούν συντηρητικές. Η µεγάλη απορροφητικότητα του παγκόσµιου οικονοµικού 1 Στην ενότητα Επίκαιρα Θέµατα της παρούσας εκθέσεως σχολιάζεται το ζήτηµα της ανισορροπίας των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών µε ειδική αναφορά στις ΗΠΑ. 16

17 συστήµατος σε κραδασµούς είναι ενισχυµένη, όπως είναι και ο βαθµός ανεξαρτησίας της αναπτύξεως των αναπτυσσοµένων χωρών από τα συµβαίνοντα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Οι εξυγιάνσεις των δηµοσιονοµικών και η συγκράτηση του κόστους εργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και η οµοιοµορφία των ad hoc πολιτικών σε διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση κρίσεων έχουν ενισχύσει τις αντοχές του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Εξάλλου, ο παραλογισµός που διέπει την αγορά πετρελαίου τρεχόντως δεν είναι διατηρήσιµος, διότι δεν ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα της πετρελαϊκής οικονοµίας Παγκόσµια Ανάπτυξη Εκτιµήσεις για το 2005 Παρά την έξαρση και διατήρηση της τιµής του πετρελαίου σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο, και µάλιστα επί σχετικώς µακρό χρονικό διάστηµα σε όρους βραχυπρόθεσµης περιόδου ο ρυθµός αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας παραµένει στο υψηλό επίπεδο που είχε προβλεφθεί για το 2005 (4,3%). Η επίτευξη τόσο υψηλού ρυθµού είναι εντυπωσιακή, ενόψει και των προβληµάτων που ανεφύησαν στις ΗΠΑ εξαιτίας της επίσης πρωτοφανούς ακολουθίας τυφώνων υψίστου βαθµού επικινδυνότητας. Η ευµενής αυτή εξέλιξη καταδεικνύει τις πολύ σοβαρές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στους υποκείµενους παράγοντες της παγκόσµιας οικονοµικής προόδου. Συνοπτικά, οι παράγοντες αυτοί αφορούν στους ποικίλους εκσυγχρονισµούς σε παραµέτρους, όπως είναι τα επιτόκια, η κατάσταση στις κεφαλαιαγορές, οι υποστηρικτικές µακροοικονοµικές πολιτικές και η προϊούσα απελευθέρωση των αγορών. Ωστόσο, οι παράµετροι αυτές δεν είναι δυνατόν να παραµείνουν ουδέτερες ως προς τις επιδράσεις τους, τοσούτον µάλλον καθ όσον οι ίδιες είναι µάλλον απίθανο να διατηρήσουν τις τρέχουσες τιµές αυτών. Ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις εµφανίζουν σηµεία ενδυναµώσεως, τα επιτόκια, και εξ αυτού του λόγου, θα ακολουθήσουν την ανιούσα, η παγκόσµια ρευστότητα θα αδυνατεί, λόγω περιορισµού της, να διατηρήσει τις τιµές των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως ακινήτων, στα σηµερινά υψηλά επίπεδα. Οι παράγοντες αυτοί είναι ικανοί να προκαλέσουν δυσκολίες χρηµατοδοτήσεως των εσωτερικών και εξωτερικών ελλειµµάτων µε όλες τις εξ αυτών αντιπληθωριστικές συνέπειες. 17

18 Βεβαίως, οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι άµεσοι, και υπό την έννοια αυτή δεν απειλείται ο ρυθµός αναπτύξεως 4,3% για το τρέχον έτος. Αντιθέτως µάλιστα, µπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν αφανείς κάπως ενδείξεις για λειτουργία παραγόντων, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν ανοδικά, έστω και οριακά, τον ρυθµό αναπτύξεως του τρέχοντος έτους. Οι παράγοντες αυτοί είναι φυσικό να αποκτήσουν εµφανή ορµή κατά το προσεχές έτος. Αναφερόµαστε κυρίως στις οικονοµίες της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Γερµανίας. Οι διαρθρωτικές µεταβολές στην Κίνα συντελούνται ταχύτερα παρ όσον συνήθως γίνεται αποδεκτό. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα το 75% του ΑΕΠ της Κίνας παράγεται ήδη από τον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα δε µε την εν λόγω έρευνα, δεκάδες εκατοµµυρίων µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις έχουν απαλλαγεί από τον έλεγχο του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος κυριαρχούσε στην οικονοµία για µισό αιώνα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες, πιο αποτελεσµατικές και λιγότερο χρεωµένες σε σύγκριση µε τις κρατικές επιχειρήσεις, είναι δε αυτές που πρωταγωνιστούν στην αναπτυξιακή ορµή της κινεζικής οικονοµίας. Οι υψηλές τιµές των πρώτων υλών που σε µεγάλο οφείλονται στην κινεζική ανάπτυξη µπορεί να απορροφηθούν σε µεγάλο βαθµό ενόψει και του µεγάλου αποθέµατος εργατικού δυναµικού, ώστε να διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της παραγωγής. Εξάλλου, η εσωτερική ζήτηση γίνεται οσηµέραι ζωηρότερη, γεγονός που θα αποτρέψει τυχούσα τάση επιβραδύνσεως της αναπτύξεως λόγω επιβραδύνσεως των εξαγωγών ή των επενδύσεων. Στην Ιαπωνία, ως γνωστόν, το µείζον πρόβληµα της οικονοµίας εντοπίζεται στην ασθενή εσωτερική ζήτηση, η οποία επηρεάζει και το γενικότερο επιχειρηµατικό κλίµα. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει, γεγονός που θα αποκαταστήσει µεγάλο τµήµα της χαµένης δυναµικής της εν λόγω οικονοµίας. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η δυναµική της Ευρωζώνης, και γενικότερα της ΕΕ, κάπως υποβαθµίζεται, διότι δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι τάσεις εξυγιάνσεως και ανακάµψεως που εµφανίζουν χώρες, όπως η Γερµανία. Πράγµατι, η γερµανική οικονοµία παρουσιάζει prima facie, καταθλιπτική εικόνα, µε την ανεργία στα ύψη και την ιδιωτική κατανάλωση έρπουσα λόγω µειωµένης καταναλωτικής εµπιστοσύνης. 18

19 Ωστόσο, η υποκείµενη στην εικόνα αυτή πραγµατικότητα είναι διαφορετική και είναι διαφορετική προς το καλύτερο. Αυτό είναι ελπιδοφόρο για την ευρωπαϊκή οικονοµία, αν ληφθεί υπόψη ότι η γερµανική οικονοµία είναι η µεγαλύτερη της Ευρώπης και για πολλά χρόνια κινείται µε εξαιρετικά χαµηλούς ρυθµούς αναπτύξεως και υψηλή ανεργία (της τάξεως του 10%). Πράγµατι, η διαφαινόµενη ελπιδοφόρα εικόνα έχει ως ακολούθως: (α) η ανεργία άρχισε να µειώνεται, αν και παραµένει υψηλή. (β) Το συγκριτικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος έχει µειωθεί. Αυτό οφείλεται στην αναδιάρθρωση, στην οποία επεδόθησαν επιτυχώς οι µεγάλες εταιρείες, αναδιάρθρωση η οποία κατέστη δυνατή λόγω και της συµπράξεως των εργατικών οργανώσεων. Η πίεση από την υψηλή ανεργία και τα ποικίλα αδιέξοδα που αντιµετώπιζε η γερµανική οικονοµία εξανάγκασε τις εργατικές οργανώσεις να δεχθούν την δηµιουργία µιας αρκετά πιο εύκαµπτης αγοράς εργασίας (περισσότερη αποκέντρωση συλλογικών διαπραγµατεύσεων, επιµήκυνση του χρόνου εργασίας, χαµηλότεροι µισθοί κατά περίπτωση). Τοιουτοτρόπως, η ακριβότερη για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας χώρα της Ευρώπης έχει αποκτήσει ανταγωνιστική υπεροχή, έστω και οριακή, έναντι χωρών όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, ακόµα δε και η Μ. Βρετανία. (γ) Η ισχυρή εξαγωγική επίδοση που έχει επιτύχει έχει οδηγήσει σε ταχεία αύξηση των επιχειρηµατικών κερδών και σχετική άνθηση της αγοράς µετοχικών αξιών. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρεται στον Economist, ότι έχει επανακτήσει την διεθνή θέση της ως εξαγωγική χώρα. (δ) Οι ανωτέρω επιδόσεις, αλλά και η έστω οριακή µείωση της ανεργίας, έχουν βελτιώσει κάπως την καταναλωτική εµπιστοσύνη. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιµη, διότι η συµπεριφορά της ιδιωτικής καταναλώσεως, υπό την αβεβαιότητα που τελεί η απασχόληση, υπήρξε ο πλέον αδύναµος κρίκος στην γερµανική οικονοµία. Οι πρόσφατες έρευνες εµπιστοσύνης των καταναλωτών επιτρέπουν την διατύπωση προβλέψεως για ανάκαµψη της καταναλώσεως και του ρυθµού αναπτύξεως που ενδέχεται να αποτελέσουν έκπληξη. Μια τέτοια εξέλιξη θα εγκαινιάσει µια νέα περίοδο στην οικονοµική πρόοδο της Ευρωζώνης, µε ευµενείς επιπτώσεις και στον Λοιπό Κόσµο. Υπενθυµίζεται ότι το γερµανικό ΑΕΠ είναι σχεδόν ίσο µε το 1/3 του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, η στασιµότητα δε της γερµανικής οικονοµίας κατά τα πρόσφατα 5-6 έτη έχει επηρεάσει δραµατικά τις οικονοµικές επιδόσεις της περιοχής της Ευρωζώνης, αλλά και των γειτονικών 19

20 χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, µε τις οποίες διατηρεί στενούς οικονοµικούς δεσµούς. Πολλά θα εξαρτηθούν, βεβαίως, από το µίγµα πολιτικής που θα ασκήσει η νέα κυβέρνηση, όχι µόνο στο δηµοσιονοµικό πεδίο, αλλά και σε θέµατα περαιτέρω µεταρρυθµίσεων. Από των ανωτέρω απόψεων η πρόβλεψη των διεθνών οργανισµών για την ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας ενδέχεται να αποδειχθεί συντηρητική. Σε σχέση µε την επιβράδυνση της αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας, σηµειώνεται ότι αυτή υπήρξε µεν γενική, διαφοροποιείται, όµως, µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων. Συγκεκριµένα, η έναντι του 2004 µείωση του ρυθµού αναπτύξεως για το τρέχον έτος είναι της τάξεως του 25% για τις ανεπτυγµένες (40% για την Ευρωζώνη) και µόλις 13% για τις αναπτυσσόµενες. Η περιοχή της ΚΑΚ, και παρά τα οφέλη της Ρωσίας από το πετρέλαιο, παρουσιάζει την µεγαλύτερη απ όλες τις περιοχές επιβράδυνση, συµπορευόµενη µε την Λατινική Αµερική. Στην αναπτυσσόµενη Ασία η µείωση του ρυθµού είναι µόλις 5%, υπογραµµίζοντας τον υψηλό βαθµό αυτονοµίας που έχει αποκτήσει στην παγκόσµια αναπτυξιακή διαδικασία. Για την αµερικανική οικονοµία, και λόγω βαθµού αναπτύξεως αλλά και λόγω του υψηλού ρυθµού αυξήσεως του ΑΕΠ το 2004, η υποχώρηση του ρυθµού κατά το τρέχον έτος κρίνεται ως φυσιολογική (από 4,4% το 2004 σε 3,5% το 2005), αν συνεκτιµηθούν και οι επιπτώσεις από τους τυφώνες. Η δυναµική της εσωτερικής ζητήσεως θα διατηρήσει το ρυθµό αναπτύξεως κατά το 2005 εγγύς του αναφερθέντος επιπέδου. Η δυναµική, όµως, αυτή δεν φαίνεται πιθανό να διατηρηθεί και στο αµέσως προσεχές µέλλον, όπως θα αναλυθεί στα επόµενα. Εν συνόψει, αθροίζοντες αλγεβρικώς τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που συνυπάρχουν στην παγκόσµια οικονοµία κατά την τρέχουσα συγκυρία και προσδιορίζουν τις τάσεις της, είναι λογικό να θεωρήσοµε την εκτίµηση (+) 4,3% για την παγκόσµια οικονοµία ως ρεαλιστική. Φυσικά, για τις επιµέρους περιοχές και χώρες είναι δυνατόν να παρουσιασθούν αποκλίσεις, οι οποίες τείνοµε να πιστεύοµε ότι θα είναι θετικές για την ΕΕ και αρνητικές για τις ΗΠΑ, λόγω και ενισχύσεως της ισοτιµίας του δολαρίου. 20

21 Πρόβλεψη για το 2006 Η πρόβλεψη του IMF για συνέχιση του ίδιου µε το 2005 ρυθµού αναπτύξεως για την παγκόσµια οικονοµία το 2006 δεν ξενίζει, ενόψει των όσων θετικών έχουν αναφερθεί για συγχρονισµό και συντονισµό οικονοµικών πολιτικών, την δυναµική του αναπτυσσόµενου κόσµου, την αφανή δυναµική της Ευρωζώνης αλλά και την συνεχιζόµενη όχι πάντοτε µε τον επιβαλλόµενο ρυθµό απελευθέρωση και εκσυγχρονισµό των αγορών αγαθών και παραγωγικών συντελεστών. Θα µπορούσε, ωστόσο, να διατυπωθεί επιφύλαξη όσον αφορά στους προβλεπόµενους ρυθµούς ΗΠΑ, Ευρωζώνης, Ιαπωνίας αλλά ακόµη και Κίνας. Για Ευρωζώνη και Ιαπωνία έγινε αναφορά στο προηγούµενο τµήµα. Στα εν λόγω αναφερθέντα πρέπει να προστεθεί και η θετική επίπτωση από την υποχώρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του Ευρώ. Καθ όσον αφορά στις ΗΠΑ, η δυναµική της οικονοµίας των οποίων είναι ισχυρή, πρέπει να αναγνωρισθεί η συµπαρουσία παραγόντων επιβραδυντικών της οικονοµικής επεκτάσεως. Η διαφαινόµενη επιτάχυνση του πληθωρισµού και η εντεύθεν πιθανή πρόκληση αυξήσεως των επιτοκίων, ο κίνδυνος συγκρατήσεως της καταναλωτικής ροπής µεταξύ άλλων και εκ της ενδεχόµενης πτώσεως των τιµών των ακινήτων (αποτέλεσµα πλούτου), τα επακόλουθα των ασυνήθως ισχυρών τυφώνων αλλά και η συρρίκνωση των περιθωρίων ασκήσεως διασταλτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, όλα συγκλίνουν προς µία κατεύθυνση: επιβράδυνση της αναπτυξιακής ροπής. Η κύρια, ενισχυτική της ζητήσεως δύναµη, εντοπίζεται στις εξαγωγές και λόγω υποτιµήσεως του δολαρίου. Τούτο, όµως, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπληρώσει την ζήτηση που θα απολεσθεί από την δράση των ανωτέρω αρνητικών παραγόντων. Τείνοµε να θεωρούµε ως την πλέον πιθανή εξέλιξη για τις ΗΠΑ µια περαιτέρω, έστω και µικρή, επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθµού. Για την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία έγινε σχετική αναφορά σε προηγούµενο τµήµα, µε βάση την οποία ενδέχεται να υπάρχει προς τα άνω απόκλιση του ρυθµού αναπτύξεως, η οποία µπορεί να είναι µεγάλη, αν συντελεσθούν περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές. Καθ όσον αφορά στην κινεζική οικονοµία, θεωρούµε ως πιθανότερη εξέλιξη την διατήρηση ρυθµού αναπτύξεως εγγύς του τρέχοντος ρυθµού αναπτύξεως, εξαιτίας της εισέτι ανεκµετάλλευτης δυνάµεως της εσωτερικής ζητήσεως, η οποία φαίνεται ότι αφυπνίζεται και δυτικοποιείται µε ταχύ ρυθµό. 21

22 Για όλες τις ανωτέρω µείζονες περιοχές πρέπει να διατυπωθούν επιφυλάξεις, λόγω της αδυναµίας αξιόπιστης προβλέψεως για την τιµή του πετρελαίου, η οποία έχει µεν προς παρόν αντιµετωπισθεί τόσο αναπτυξιακά όσο και πληθωριστικά µε περισσή επιτυχία, ωστόσο, µέρος της επιτυχίας ίσως οφείλεται και στην προσδοκία για µελλοντική πτώση της τιµής. Ήδη, η πληθωριστική επίπτωση της τιµής του πετρελαίου είναι εµφανής σε πολλές χώρες και είναι πιθανόν να επιταθεί στο άµεσο µέλλον, αν δεν υπάρξει διακριτή υποχώρηση της τιµής του, καθώς και των τιµών των λοιπών βασικών πρώτων υλών. Η προβλεπόµενη σηµαντική µείωση του ρυθµού αυξήσεως του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στις ανεπτυγµένες οικονοµίες (από 1,6% το 2005 σε 0,9% το 2006) θα αποδειχθεί ανέφικτη, αν οι πληθωριστικές πιέσεις καταστήσουν αναπόφευκτη την τιµαριθµική προσαρµογή της αµοιβής της εργασίας. Συνοψίζοντες, η πρόβλεψη των διεθνών οργανισµών για ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας µε ρυθµό υψηλότερο του 4% έχει ρεαλιστική βάση, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές και οι εξελίξεις θα έχουν τον χαρακτήρα ήπιων µεταβολών. Υπενθυµίζεται, ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές για χώρες που έχουν µεγάλη εξάρτηση από το εξωτερικό εµπόριο. Οι τιµές του πετρελαίου και άλλων βασικών πρώτων υλών, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οι µεγάλες και πολωτικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, οι τιµές των ακινήτων και οι κεφαλαιαγορές µπορεί να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, όχι αναγκαίως οµόρροπη, µε συνέπεια προς τα άνω ή κάτω αποκλίσεις από τις προβλέψεις. Εκφράζεται η ελπίδα, ότι τα σταθεροποιητικά στοιχεία µε τα οποία έχει εξοπλίσει τις οικονοµίες ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών διεθνώς και η δυναµική των αρκετά αυτονόµως κινουµένων µεγάλων αναπτυσσόµενων χωρών θα συµβάλει και αυτήν την φορά, ώστε οι όποιες αποκλίσεις να µην είναι ανατρεπτικές Πληθωριστικές Πιέσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία Ο παγκόσµιος πληθωρισµός συγκρατήθηκε σε ανεκτά επίπεδα το 2005, παρά την ασυνήθη αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των βασικών πρώτων υλών: τιµών που καταγράφουν σχετική εµµονή στα υψηλά τους επίπεδα. Η αύξηση του πληθωρισµού κατά το 1/10 µιας ποσοστιαίας µονάδας είναι αµελητέα καθ εαυτήν 22

23 αλλά και λόγω της παρουσίας ισχυρών πληθωριστικών παραγόντων, όπως είναι η τιµή του πετρελαίου και των λοιπών βασικών πρώτων υλών. Η αντοχή αυτή της παγκόσµιας οικονοµίας στις πληθωριστικές πιέσεις και η διατήρηση της σταθεροποιητικής πορείας, ενόψει της παρουσίας των ανωτέρω παραγόντων, αλλά και της συνεχιζόµενης ισχυρής αναπτύξεως στον αναπτυσσόµενο κόσµο και, κατά µέσο όρο, σ όλο τον κόσµο, αποτελεί το νέο θετικό δεδοµένο στην παγκόσµια οικονοµία, που επιτρέπει διατύπωση αισιόδοξων προβλέψεων για την µελλοντική ευηµερία της παγκόσµιας κοινωνίας. Η µικρή αύξηση του παγκόσµιου πληθωρισµού κατά 1 έως 2 δέκατα της ποσοστιαίας µονάδας προήλθε βασικώς από τις ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπου ο πληθωρισµός επιταχύνθηκε κατά 2/10 της ποσοστιαίας µονάδας. Αντιθέτως, οι αναπτυσσόµενες, ως σύνολο, λειτούργησαν σταθεροποιητικά, µε εξαίρεση την ΚΑΚ, όπου η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων ήταν υψηλή (όπως και στις ανεπτυγµένες) και περίπου σύµµετρη µεταξύ Ρωσίας και Λοιπών ηµοκρατιών. Πίνακας Ι - 4 Πληθωριστικές Πιέσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία (% µεταβολές) (1) 2006 (2) ΚΟΣΜΟΣ 3,6 3,9 3,9 4,0 3,7 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,5 1,8 2,0 2,2 2,0 ΗΠΑ 1,6 2,3 2,7 3,1 2,8 Ευρωζώνη 2,3 2,1 2,1 2,1 1,8 Γερµανία 1,3 1,0 1,8 1,7 1,7 Γαλλία 1,9 2,2 2,3 1,9 1,8 Ιταλία 2,6 2,8 2,3 2,1 2,0 Ισπανία 3,6 3,1 3,1 3,2 3,0 Ην. Βασίλειο 1,3 1,4 1,3 2,0 1,9 Ιαπωνία -1,0-0,2 - -0,4-0,1 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 1,0 1,5 2,4 2,2 2,3 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 6,0 6,0 5,8 5,9 5,7 Ασία 2,1 2,6 4,2 4,2 4,7 Κίνα -0,8 1,2 3,9 3,0 3,8 Ινδία 4,3 3,8 3,8 3,9 5,1 Λατ. Αµερική 8,9 10,6 6,5 6,3 5,4 Αφρική 9,8 10,4 7,8 8,2 7,0 Μ. Ανατολή 6,5 7,1 8,4 10,0 9,7 3. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 13,8 12,0 10,3 12,6 10,5 Ρωσία 15,8 13,7 10,9 12,8 10,7 Λοιπές 9,3 8,3 9,0 12,1 10,1 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 14,7 9,2 6,5 4,8 4,3 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September

24 Είναι ενδιαφέρον και πρέπει να τονισθεί σχετικώς, ότι η επιτάχυνση του πληθωρισµού στις ανεπτυγµένες οικονοµίες από 2% το 2004 σε 2,2% περίπου το 2005 εξηγείται περισσότερο από την αύξηση των ωριαίων αµοιβών και την επιβράδυνση της αυξήσεως της παραγωγικότητας, παρά από την αύξηση των τιµών των πρώτων υλών γενικώς. Η εικόνα αυτή, ακριβώς, δηµιουργεί αµφιβολίες κατά πόσο η προβλεπόµενη από τους διεθνείς οργανισµού αποκλιµάκωση του πληθωρισµού το 2006 ανταποκρίνεται στην προβλεπόµενη δυναµική των αγορών. Ο προβλεπόµενος, εποµένως, ρυθµός του παγκόσµιου πληθωρισµού κατά 3,7% ίσως εµπεριέχει περισσότερη αισιοδοξία παρ όσον ο προβλεπόµενος ρυθµός αναπτύξεως, αν ληφθεί υπόψη ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες προβλέπεται να αυξηθούν, έστω και οριακά, από 3,3% το 2005 σε 3,4% το Όπως και σε προηγούµενη έκθεση τονίσθηκε, η ικανότητα της παγκόσµιας οικονοµίας να διατηρεί, ως σύνολο, οικονοµική σταθερότητα σε συνθήκες ισχυρής οικονοµικής επεκτάσεως και υψηλών τιµών (ρεκόρ 25ετίας) βασικών πρώτων υλών, όπως είναι τα µέταλλα και το πετρέλαιο, υπογραµµίζει την εγκατάσταση στην παγκόσµια οικονοµία, πρωτοφανούς πειθαρχίας στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία. Η παγκοσµιοποίηση, οι προσπάθειες εξυγιάνσεως των οικονοµιών δηµοσιονοµικώς και διαρθρωτικώς, αλλά και η κατανόηση σε µεγαλύτερη έκταση του θεµελιώδους ρόλου της διεθνούς ανταγωνιστικότητος της εγχώριας παραγωγής, ως κρίσιµου παράγοντος βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου, φαίνεται ότι έχει δηµιουργήσει ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον λειτουργίας των οικονοµιών. Η γενίκευση της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισµού και η συνειδητοποίηση της σηµασίας συγκρατήσεως του κόστους παραγωγής έχουν λειτουργήσει κατευναστικά στις πάσης φύσεως συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, ενόψει και του νέου φαινοµένου εξαγωγής της απασχολήσεως, φαινοµένου που συνεχώς διευρύνεται Ανεργία Στοιχεία ανεργίας δεν είναι διαθέσιµα για το σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας. Για τον λόγο αυτό η αναφορά θα περιορισθεί στις ανεπτυγµένες οικονοµίες µόνο. Η έλλειψη επίσηµων αριθµών για τις αναπτυσσόµενες χώρες δεν σηµαίνει ότι 24

25 απουσιάζει παντελώς σχετική πληροφόρηση. Από ειδικές µελέτες, αλλά και κατά περίπτωση επίσηµα στοιχεία, προκύπτει ότι η ανεργία, εµφανής και συγκεκαλυµµένη, βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ποσοστά 30%, 40% και 50% δεν σπανίζουν, εν προκειµένω. Θα µπορούσε, εποµένως, να διατυπωθεί το αυτονόητο περί υπάρξεως οξείας πολώσεως αναφορικώς προς την ανεργία µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων χωρών. Πίνακας Ι - 5 Ανεργία (% Εργατικού υναµικού) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες (1) 2006 (2) Σύνολο 6,6 6,3 6,1 5,9 ΗΠΑ 6,0 5,5 5,2 5,2 Ευρωζώνη 8,7 8,9 8,7 8,4 Γερµανία 9,6 9,2 9,5 9,3 Γαλλία 9,5 9,7 9,8 9,6 Ιταλία 8,7 8,5 8,1 7,8 Ισπανία 11,5 11,0 9,1 8,0 Ιαπωνία 5,3 4,7 4,3 4,1 Ην. Βασίλειο 5,0 4,8 4,7 4,8 Νεοβιοµηχ. Χώρες Ασίας 4,4 4,1 4,0 3,7 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September Για τις ανεπτυγµένες, ως σύνολο, η ανεργία βρίσκεται σε συγκριτικώς πολύ χαµηλότερο επίπεδο µε τάσεις µειώσεως που ανακόπτονται κατά περιόδους, όταν σηµειώνεται επιβράδυνση της αναπτύξεως. Λόγω ακαµψιών, εντούτοις, οι αυξοµειώσεις του ποσοστού της ανεργίας είναι πολύ πιο ήπιες από τις αυξοµειώσεις του ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ. Για το σύνολο των ανεπτυγµένων οικονοµιών το ποσοστό της ανεργίας 2 για το τρέχον έτος εκτιµάται σε 6,1% και προβλέπεται να µειωθεί στο 5,9% το Το πρότυπο µεταβολής της ανεργίας καταγράφεται στον Πίνακα Ι-4, σύγκριση δε αυτού µε τον ρυθµό αναπτύξεως αποκαλύπτει την ύπαρξη ακαµψίας στην αγορά εργασίας αφενός, αλλά και έντονη διαφοροποίηση των ποσοστών ανεργίας µεταξύ χωρών µε απελευθερωµένη αγορά εργασίας και χωρών µε θεσµούς που αδρανοποιούν την σχέση µεταξύ απασχολήσεως και παραγωγής. 2 Αριθµός ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού. 25

26 Χώρες µε σχετικώς απελευθερωµένη αγορά εργασίας, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία και οι νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας, έχουν συγκριτικώς µικρή ανεργία σε σύγκριση µε τις κοινοτικές ανεπτυγµένες, ως σύνολο. Υπάρχει δε και εδώ πόλωση µεταξύ της Ευρωζώνης και των λοιπών ανεπτυγµένων, αφού το ποσοστό ανεργίας στην πρώτη είναι σχεδόν διπλάσιο των λοιπών ανεπτυγµένων. Είναι, εν προκειµένω, ενδεικτικό και άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στην Γερµανία το ποσοστό της ανεργίας άρχισε να υποχωρεί κατά τα τελευταία χρόνια και λόγω των παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας, η οποία γίνεται βαθµιαίως πιο εύκαµπτη. Σχετικό είναι και το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου η ανεργία από 20% κατά µέσο όρο την περίοδο έχει µειωθεί στο 8%, και αυτό δεν οφείλεται φυσικά στην ιδιαιτέρως ταχεία ανάπτυξη αυτής! Εξωτερικές Συναλλαγές Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη έκθεση του ΙΤΕΠ, η εικόνα των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών κατά το παρελθόν έτος έχει βασικώς προσδιορισθεί από τις υψηλές τιµές των διεθνών πρώτων υλών, ιδίως δε των µεταλλευµάτων και του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστική, εν προκειµένω, η µεγάλη αύξηση των πλεονασµάτων των πετρελαιοπαραγωγών περιοχών, όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Ρωσία, και η διεύρυνση των ελλειµµάτων ή µείωση των πλεονασµάτων χωρών, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, οι νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας και της Ινδίας. Οι ίδιοι παράγοντες θα προσδιορίσουν, σε διαφορετικό ίσως βαθµό, και τις εξελίξεις κατά το Πρέπει να παρατηρηθεί ότι το έλλειµµα των ανεπτυγµένων χωρών, ως συνόλου, οφείλεται στην υψηλή ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ, η οποία έχει υπερβεί το 6% επί του ΑΕΠ και είναι µεταξύ των 3-4 χωρών στον κόσµο µε τέτοιο σχετικό µέγεθος ελλείµµατος. Ο λοιπός ανεπτυγµένος κόσµος, ως σύνολο, είναι πλεονασµατικός, κυρίως χάρη στα µεγάλα πλεονάσµατα της Ιαπωνίας και των νεοβιοµηχανικών χωρών της Ασίας. Η Ευρωζώνη διατηρεί ηπίως πλεονασµατικό ισοζύγιο, αλλά µε αρκετή ανισοµέρεια αναφορικώς προς τα επιµέρους µέλη. Οι λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία είναι ελλειµµατικές σε µακροπρόθεσµη βάση, δύο δε απ αυτές, η Ελλάδα 26

27 και η Πορτογαλία, παρουσιάζουν την εντονότερη ελλειµµατικότητα και κατατάσσονται µαζί µε τις ΗΠΑ στις πλέον ελλειµµατικές χώρες του κόσµου. Είναι άξιον µνείας ότι δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών συµπορεύονται σε υψηλό βαθµό, όπως συνάγεται και από την οικονοµική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η δηµοσιονοµική ελλειµµατικότητα συνδέεται µε την σχέση αποταµιεύσεως-επενδύσεως, αφού το έλλειµµα αποτελεί αρνητική αποταµίευση, το προκύπτον δε υπερβάλλον µέγεθος της ζητήσεως εκδηλώνεται ως έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, αφού η εγχώρια παραγωγή δεν είναι επαρκής για την ικανοποίηση της εγχώριας ζητήσεως. Πίνακας Ι - 6 Εξωτερικές Συναλλαγές ((-) Έλλειµµα, (+)Πλεόνασµα)) % του ΑΕΠ (1) 2006 (2) I. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -0,8-0,8-1,3-1,3-1,4 1. ΗΠΑ -4,5-4,7-5,7-6,1-6,1 2. Ευρωζώνη -0,8 0,3 0,5 0,2 0,2 Ισπανία -3,3-0,3-5,3-6,2-6,9 3. Ιαπωνία 2,8 3,2 3,7 3,3 3,0 4. Αυστραλία -4,1-5,9-6,4-5,7 5,0 5. Ν. Ζηλανδία -3,7-4,2-6,4-7,4-7,7 6. Νεοβιοµ. Χώρες 5,8 7,4 7,2 5,5 5,0 IΙ. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 1. Αναπτυσσόµενη Ασία 2,9 3,0 2,9 3,0 2,8 Κίνα 2,8 3,2 4,2 6,1 5,6 Ινδία 1,4 1,2-0,1-1,8-2,0 ASEA 4-5,7 5,5 4,4 3,3 2. Αφρική -1,8-0,5 0,1 1,6 3,5 3. Λατινική Αµερική -0,9 0,4 0,9 0,5 0,6 4. Μέση Ανατολή 4,6 8,0 12,4 21,1 23,5 5. ΚΑΚ 6,9 6,3 8,3 10,6 10,3 Ρωσία 8,9 8,2 10,3 13,2 13,0 6. Λοιπές Χώρες Ανατ. Συνασπισµού -3,6-4,4-4,9-4,8-5,0 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, September Η πρόβλεψη για το 2006 δεν φαίνεται να διαφοροποιεί την εικόνα των ισοζυγίων σε σύγκριση µε το Οι ανεπτυγµένες, ως σύνολο, παραµένουν ελλειµµατικές, λόγω ΗΠΑ. Το υψηλό έλλειµµα των ΗΠΑ εξουδετερώνει πλήρως το αθροιστικό πλεόνασµα της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας και καταλείπει έλλειµµα της τάξεως του 27

28 1,4% επί του ΑΕΠ των ανεπτυγµένων. Μεταξύ των έντονα ελλειµµατικών χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου περιλαµβάνονται η Ισπανία, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία και τρεις µικρές χώρες, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισλανδία. Συµπράττουν πολλοί παράγοντες για την δηµιουργία των έντονων ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς συναλλαγές. Οι ανισορροπίες δε αυτές δεν είναι ουδέτερες ως προς τις επιδράσεις τους, και γίνονται πολύ επικίνδυνες σε περιπτώσεις βιαίας κάπως διορθώσεως. Πολλά αποδίδονται στις σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες, µε ειδική αναφορά στο υποτιµηµένο κινεζικό νόµισµα, λόγω του οικονοµικού µεγέθους της Κίνας και του υψηλού ρυθµού µε τον οποίο αναπτύσσεται. Σε κάποιο βαθµό ο παράγοντας αυτός τείνει να αµβλυνθεί σηµαντικά, µε τις αλλαγές που δροµολογήθηκαν τον παρελθόντα Ιούλιο. Ωστόσο, η διόρθωση των ισοτιµιών δεν πρέπει να εκληφθεί ως πανάκεια για την θεραπεία ή ακόµη και την διακριτή µείωση των ανισορροπιών. Οι πραγµατικοί παράγοντες που υπόκεινται στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής ποτέ δεν θα πάψουν να αποτελούν το σηµείο αναφοράς, το σηµείο εκκινήσεως για την εξήγηση της µακροπρόθεσµης ελλειµµατικότητας ή πλεονασµατικότητας των ισοζυγίων χωρών και περιοχών, καταστάσεις που προσδιορίζουν και τις ισοτιµίες, σε µεγάλο βαθµό, σε συνθήκες ελεύθερης διακυµάνσεως αυτών ηµοσιονοµική Κατάσταση: Τάσεις και Προοπτικές Η δηµοσιονοµική κατάσταση σε παγκόσµιο επίπεδο σηµείωσε περαιτέρω βελτίωση, ή µη χειροτέρευση, κατά το 2005 και το ίδιο προβλέπεται για το Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η τάση αυτή παρατηρείται σε όλες τις επιµέρους περιοχές, µε εξαίρεση την Λατ. Αµερική (αύξηση του ελλείµµατος από 1,5% το 2004 σε 2,1% το 2005), βασικώς λόγω Βραζιλίας, όπου η ελλειµµατικότητα αυξήθηκε από 1,5% σε 3,8% του ΑΕΠ. Παραλλήλως, τα πλεονάσµατα, όπου υπήρχαν, αυξήθηκαν σηµαντικά λόγω, κυρίως, της τιµής του πετρελαίου (Ρωσία, Μ. Ανατολή). Στην Αφρική το ήπιο έλλειµµα εξελίχθηκε σε ήπιο πλεόνασµα, πάλι εξαιτίας του πετρελαίου. Σηµειώνεται ότι η βελτίωση στον αναπτυσσόµενο κόσµο, ως σύνολο, υπήρξε για ευνόητους λόγους µεγαλύτερη, ή, καλύτερα, σαφέστερη, αφού αφορά στο σύνολο του εν λόγω κόσµου, ο κόσµος δε αυτός έχει πραγµατοποιήσει µεγάλη πρόοδο στο πεδίο 28

29 της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ώστε από το 2003 να παρουσιάζει χαµηλότερη ελλειµµατικότητα σε σύγκριση µε τον ανεπτυγµένο κόσµο. Ο παράγοντας αυτός, όπως τονίσθηκε και στα προηγούµενα, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές αυτοσυγκρατήσεως που ακολουθούνται (µισθοί κ.τ.λ.) αποτελεί τον θεµέλιο λίθο της πρωτοφανούς νοµισµατικής σταθερότητας που επικρατεί στον κόσµο σε πείσµα της παρουσίας εξόχως πληθωριστικών παραγόντων. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι οι ανωτέρω ενδείξεις προκύπτουν από τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα που αφορούν στην Κεντρική ιοίκηση, αφού στοιχεία για την δηµοσιονοµική διαχείριση της Γενικής Κυβερνήσεως για τον αναπτυσσόµενο κόσµο δεν είναι διαθέσιµα. Πάντως, µε βάση τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που αφορούν στην Κεντρική ιοίκηση, η τάση δηµοσιονοµικής συγκρατήσεως προβλέπεται να συνεχισθεί και το 2006, µε το έλλειµµα των αναπτυσσοµένων να περιορίζεται µόλις στο 0,7% του ΑΕΠ έναντι 2,6% των ανεπτυγµένων. Η δηµοσιονοµική εικόνα για τις ανεπτυγµένες αλλάζει οριακά προς το χειρότερο, µε βάση τα δεδοµένα για την Γενική Κυβέρνηση. Για το 2005 η εικόνα παραµένει βασικώς ίδια όσον αφορά στο σύνολο, διαφοροποιούµενη, όµως, για το 2006, για το οποίο προβλέπεται οριακή αύξηση της ελλειµµατικότητας. Η χειροτέρευση, εν προκειµένω, εντοπίζεται στις ΗΠΑ και τις από τις µεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, ήτοι το Ην. Βασίλειο, την Γαλλία και την Ιταλία, για τις οποίες προβλέπεται διακριτή αύξηση του ελλείµµατος. Η Ιαπωνία, η πλέον ελλειµµατική µεταξύ των ανεπτυγµένων, προβλέπεται να αποκλιµακώσει περαιτέρω το έλλειµµα από 6,7% σε 6,2%, τάση που παρατηρείται και στις οριακώς ελλειµµατικές νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας. Η διαφαινόµενη δηµοσιονοµική συγκράτηση εκτιµάται ότι θα αποτελέσει ανάχωµα και θα περιορίσει, αλλά όχι και θα εξαλείψει, τις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων που πηγάζουν από τις τιµές των πρώτων υλών και την ταχεία ανάπτυξη µεγάλων πληθυσµιακών και οικονοµικών περιοχών, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και άλλες χώρες της Ν.Α. Ασίας. 29

30 30

31 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 1. ΣΥΝΟΨΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 5. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31

32 32

33 ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές 2.1. Σύνοψη Κατά το τρέχον έτος η δυσµενής οικοδοµική συγκυρία πρωτίστως και δευτερευόντως η άτονη επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα επιβράδυναν τον ρυθµό αναπτύξεως, µε βάση προσωρινή εκτίµηση του ΙΤΕΠ, από 3,8% το 2004 σε 3,3%. Η επιβράδυνση θα ήταν αρκετά µεγαλύτερη, εάν δεν παρενέβαινε η ευχάριστη έκπληξη από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών αλλά και η σηµαντική ανάκαµψη του αλλοδαπού τουρισµού. Η αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που εκτιµάται ότι θα κινηθεί µε ρυθµό της τάξεως του 6%, συνεπικουρούµενη από την αύξηση της ιδιωτικής και δηµόσιας καταναλώσεως, αλλά και την συγκράτηση της αυξήσεως των εισαγωγών σε πολύ χαµηλό ρυθµό (1,5%), εξουδετέρωσαν πλήρως την µειωτική επίπτωση στον ρυθµό αναπτύξεως από τις επενδύσεις και τον διετήρησαν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Σε σύγκριση µε τα συµβαίνοντα στην ευρωζώνη και την Ευρώπη των 25, ο ρυθµός αναπτύξεως µπορεί να χαρακτηρισθεί πολύ ικανοποιητικός. Το 2006 θα είναι απαλλαγµένο κατά πάσα πιθανότητα από τους αρνητικής αναπτυξιακής φύσεως συγκυριακούς παράγοντες που εντοπίζονται αποκλειστικώς στις επενδύσεις. Ο οικοδοµικός κύκλος, αλλά και η δηµόσια κατασκευαστική δραστηριότητα, για διαφορετικούς λόγους εκάστη, θα έχουν εισέλθει σε φάση ανακάµψεως καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρηµατικές επενδύσεις. Οι τελευταίες ενδέχεται να κινηθούν µε ταχύτερο ρυθµό από τον προβλεπόµενο στην παρούσα έκθεση, εξαιτίας του ευνοϊκού επιχειρηµατικού κλίµατος που αναποτρέπτως δηµιουργούν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις στην οικονοµία. Η εκτίµηση για επιτάχυνση του ρυθµού αναπτύξεως κατά το προσεχές έτος (3,7% έναντι 3,3% το 2005), ευλόγως, στηρίζεται σε συνέχιση και, ίσως, επίταση της ανακάµψεως του αλλοδαπού τουρισµού, στην ανάκαµψη της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας, αλλά και στην έστω βραδύτερη ανάκαµψη της δηµόσιας επενδυτικής δραστηριότητας του δηµοσίου. Εκτιµούµε, ότι οι πιθανότητες για πραγµατοποίηση ρυθµού αναπτύξεως χαµηλότερου του προβλεπόµενου είναι µικρότερες της πιθανότητας ο ρυθµός να είναι διακριτά υψηλότερος. 33

34 Καθ όσον αφορά στον πληθωρισµό, οι προβλέψεις για το 2006 είναι σχετικά αισιόδοξες, παρά την υφέρπουσα ήπια τάση αυξήσεως των πληθωριστικών πιέσεων. Η δηµοσιονοµική συγκράτηση, η εξακολούθηση αντιπληθωριστικών επιπτώσεων από πλευράς εισαγωγών, η συγκράτηση των µισθών, αλλά πιθανότατα και η διαµόρφωση της τιµής των καυσίµων σε χαµηλότερο µέσο επίπεδο σε σύγκριση µε το τρέχον έτος, θα συντελέσουν σε ρυθµό πληθωρισµού της τάξεως του 3% έναντι 3,5% περίπου το Όση, όµως, έστω και συγκρατηµένη, αισιοδοξία και αν γεννούν οι προοπτικές για αύξηση της παραγωγής, µείωση της ανεργίας και συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων σε βραχυπρόθεσµη προοπτική, η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και οι τάσεις που αναδύονται από αυτήν προκαλούν απαισιοδοξία. Οι πλουσιοπαρόχως παρασχεθέντες κοινοτικοί πόροι συνετέλεσαν µεν στην δηµιουργία και βελτίωση των βασικών υποδοµών της χώρας, δεν βοήθησαν, όµως, όχι απλώς στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλ ούτε καν στην διατήρησή της στο προ 25ετίας επίπεδο. Ακόµη και το πλεονέκτηµα της χώρας στον τουρισµό χάθηκε, απαιτούνται δε τρεχόντως (και ευτυχώς αναλαµβάνονται) τιτάνιες προσπάθειες από πλευράς Πολιτείας για την επανεγκατάστασή του σε σταθερή ανοδική τροχιά. Η εξέλιξη των µεγεθών του ισοζυγίου κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου είναι πολύ ανησυχητική, διότι η κατά 36,9% διεύρυνση του ελλείµµατος δεν εµπεριέχει στοιχεία ευχερώς αναστρέψιµα. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών πραγµατοποίησε νέο ρεκόρ τόσο σε απόλυτο µέγεθος, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά την σηµαντική αύξηση των εξαγωγών και του τουριστικού συναλλάγµατος. Πρέπει δε να κατανοήσουν όλες οι πλευρές, οι κατ έθος κοινωνικοί εταίροι, ότι η βιαία προστασία της απασχολήσεως αποτελεί τον µεγαλύτερο εχθρό της. Ο ρόλος της διεθνούς ανταγωνιστικότητας στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι έχει εισέλθει σε νέα φάση, σε νέα σκληρή πραγµατικότητα, η οποία τείνει να ανατρέψει εκ βάθρων πρακτικές στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, που µέχρι πρότινος εθεωρούντο άβατο. Όσοι ενδιαφέρονται ειλικρινώς για τα συµφέροντα των εργαζοµένων οφείλουν πρωτίστως να ενδιαφερθούν για την επιβίωση των επιχειρήσεων. εν υπάρχει άλλη οδός. 34

35 Καθ όσον αφορά στα δηµοσιονοµικά πράγµατα, πρέπει να επισηµανθεί ότι η Κυβέρνηση ατύχησε στο να κληρονοµήσει (α) µια άθλια κατάσταση εκφραζόµενη όχι µόνο σε ποσοτικά µεγέθη, αλλά και πρακτικές και δηµόσιο ήθος, και (β) ένα φορολογικό µηχανισµό, ο οποίος λειτούργησε στην κρίσιµη αυτή περίοδο αποσταθεροποιητικά. Η κρισιµότητα της καταστάσεως αν αποτελέσει εφαλτήριο για την εξάλειψη των αιτίων των δηµοσιονοµικών κρίσεων θα είναι σταθµός στο οικονοµικό µέλλον της χώρας Οικονοµική ραστηριότητα Κατά το τρέχον έτος η δυσµενής οικοδοµική συγκυρία πρωτίστως και δευτερευόντως η άτονη επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα επιβράδυναν τον ρυθµό αναπτύξεως, µε βάση προσωρινή εκτίµηση του ΙΤΕΠ, από 3,8% το 2004 σε 3,3%. Η επιβράδυνση θα ήταν αρκετά µεγαλύτερη, εάν δεν παρενέβαινε η ευχάριστη έκπληξη από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών αλλά και η σηµαντική ανάκαµψη του αλλοδαπού τουρισµού. Η αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που εκτιµάται ότι θα κινηθεί µε ρυθµό της τάξεως του 6%, συνεπικουρούµενη από την αύξηση της ιδιωτικής και δηµόσιας καταναλώσεως, αλλά και την συγκράτηση της αυξήσεως των εισαγωγών σε πολύ χαµηλό ρυθµό (1,5%), εξουδετέρωσαν πλήρως την µειωτική επίπτωση στον ρυθµό αναπτύξεως από τις επενδύσεις και τον διετήρησαν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Σε σύγκριση µε τα συµβαίνοντα στην ευρωζώνη και την Ευρώπη των 25 ο ρυθµός αναπτύξεως µπορεί να χαρακτηρισθεί πολύ ικανοποιητικός. Το 2006 θα είναι απαλλαγµένο κατά πάσα πιθανότητα από τους αρνητικής αναπτυξιακής φύσεως συγκυριακούς παράγοντες που εντοπίζονται αποκλειστικώς στις επενδύσεις. Ο οικοδοµικός κύκλος, αλλά και η δηµόσια κατασκευαστική δραστηριότητα, για διαφορετικούς λόγους εκάστη, θα έχουν εισέλθει σε φάση ανακάµψεως καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρηµατικές επενδύσεις. Οι τελευταίες ενδέχεται να κινηθούν µε ταχύτερο ρυθµό από τον προβλεπόµενο στην παρούσα 35

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ATHENS PHILOXENIA HOTEL ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού διατηρήθηκε μέτριος και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 1 εκεµβρίου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου Οικονομική συγκυρία: η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ηλία Ιωακείμογλου Από το 1994, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ήπιας ανάκαμψης: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και το 1995 προβλέπεται να φθάσει

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής () Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 972 Συμπληρώνει την έρευνα των

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2009 ΙΟΒΕ - DG ECFIN H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΪΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5 ΙΙουνί ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1. Για την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική

Μέρος 1. Για την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική Μέρος 1. Για την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική Οι σηµαντικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία κατά το 2005 και κατά το τρέχον έτος, κατά την γνώµη του ΙΝΕ, είναι η µείωση του ρυθµού µεγέθυνσης του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - June No. 79 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ: Αναλύσεις και προβλέψεις Ιούνιος, αρ. 79 Περίληψη στα ελληνικά ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΚΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 197 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής () Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 97 Συμπληρώνει την έρευνα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα