Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες."

Transcript

1 Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία. Περιλαµβάνει το νόµισµα σε κυκλοφορία εξαιρουµένων των µετρητών που κρατούνται στα ταµεία των εγχώριων τραπεζών, καταθέσεις κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) σε εγχώριο και ξένο νόµισµα µε τις εγχώριες τράπεζες και καταθέσεις όψεως των δηµοσίων επιχειρήσεων µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Η Προσφορά Χρήµατος Μ2 αντιστοιχεί στην Συνολική Ρευστότητα στην εθνική ορολογία. Αποτελείται από το Μ1, καταθέσεις ταµιευτηρίου και καταθέσεις µε προειδοποίηση/προθεσµίας κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) µε τις εγχώριες τράπεζες σε εγχώριο και ξένο νόµισµα και χρεωλυτικά κεφάλαια δηµοσίων επιχειρήσεων µε την ΚΤΚ. Πιστώσεις και Καταθέσεις άνεια των ΝΧΙ στην Κεντρική Κυβέρνηση. Αποτελείται από δάνεια και χορηγήσεις προς την Κεντρική Κυβέρνηση (Κυβέρνηση και Κυβερνητικές Αρχές) από την ΚΤΚ και τις εγχώριες τράπεζες και Γραµµάτια ηµοσίου και άλλα κυβερνητικά χρεώγραφα στην κατοχή της ΚΤΚ και των εγχώριων τραπεζών. Τα δάνεια των ΝΧΙ προς λοιπούς κατοίκους αντιστοιχεί στις Απαιτήσεις από τον ιδιωτικό τοµέα στην εθνική ορολογία. Αποτελείται από χορηγήσεις και δάνεια των εγχώριων τραπεζών προς κατοίκους (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) σε εγχώριο και ξένο νόµισµα και προς µη κατοίκους σε εγχώριο νόµισµα, εγχώριες προεξοφληµένες συναλλαγµατικές, χρεόγραφα δηµοσίων επιχειρήσεων και άλλων τοπικών αρχών στην κατοχή των εγχώριων τραπεζών και χρεόγραφα εγγυηµένα από την κυβέρνηση (άλλα από τα γραµµάτια δηµοσίου και τα κυβερνητικά οµόλογα) στην κατοχή της ΚΤΚ.

2 Καταθέσεις κατοίκων µε τα ΝΧΙ Οι Καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης µε τα ΝΧΙ αποτελούνται από τις καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κυβέρνηση και Κυβερνητικές Αρχές) µε την ΚΤΚ (περιλαµβανοµένων των καταθέσεων σε χρεωλυτικά κεφάλαια) και µε τις εγχώριες τράπεζες. Οι Καταθέσεις λοιπών κατοίκων µε τα ΝΧΙ αποτελούνται από καταθέσεις κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) µε τις εγχώριες τράπεζες, καταθέσεις και καταθέσεις σε χρεωλυτικά κεφάλαια δηµοσίων επιχειρήσεων µε την ΚΤΚ. Επιτόκια Βασικά επιτόκια Κεντρικής Τράπεζας Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΚΤΚ αποτελεί το κατώτατο όριο για τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια της χρηµαταγοράς. Αναφέρεται ως έχει στο τέλος του µήνα. Το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης αντιστοιχεί στο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς (µέγιστο επιτόκιο προσφοράς) πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης οι οποίες παρέχουν (απορροφούν) ρευστότητα, π.χ. πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (πράξεις αποδοχής καταθέσεων). Μια υποσηµείωση περιλαµβάνεται στους πίνακες για να υποδείξει τις λειτουργίες απορρόφησης ρευστότητας.αναφέρεται ως έχει στο τέλος του µήνα. Το σηµείο - υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα. Το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης έχει αποτελεί το ανώτατο όριο των επιτοκίων της χρηµαταγοράς. Αναφέρεται όπως έχει στο τέλος του µήνα. Επιτόκια χρηµαταγοράς.

3 ιατραπεζικά επιτόκια για καταθέσεις µιας ηµέρας : υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος των ηµερήσιων σταθµισµένων µέσων όρων των επιτοκίων για καταθέσεις διάρκειας µιας νύκτας στη διατραπεζική αγορά, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα. ιατραπεζικά επιτόκια προσφοράς (τριµηνιαία) : υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος για το µήνα των επιτοκίων προσφοράς για καταθέσεις τριών µηνών στη διατραπεζική αγορά. Απόδοση τριµηνιαίων Γραµµατίων του ηµοσίου: από την και µετά, τα Γραµµάτια ηµόσιου 13 βδοµάδων προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία. Το επιτόκιο που αναφέρεται υπολογίζεται ως το σταθµισµένο µέσο επιτόκιο που προκύπτει από τις δηµοπρασίες κατά τη διάρκεια του µήνα. Το σηµείο (-) υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα. Τραπεζικά επιτόκια λιανικής. Ο περί επιτοκίων νόµος του 1977, ήταν σε ισχύ µέχρι το τέλος του 2000 και καθόριζε το ανώτατο ετήσιο επιτόκιο στο 9%. Στα πλαίσια του ορίου αυτού, η ΚΤΚ καθόριζε τα ανώτατα χρεωστικά επιτόκια και τα επιτόκια καταθέσεων. Ο Περί Φιλελευθεροποίησης του Επιτοκίου Νόµος τέθηκε σε εφαρµογή την 1/1/2001 και προνοούσε την κατάργηση του ανωτάτου ορίου επιτοκίων. Καταθέσεις µε προειδοποίηση 3 µηνών : για την περίοδο Ιανουάριος Φεβρουάριος 1997, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέγιστο επιτόκιο που καθορίστηκε από την ΚΤΚ για καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση για περίοδο πέραν των 3 µηνών αλλά κατώτερης του ενός χρόνου και για ποσά πέραν των ΛΚ5000. Για την περίοδο Μάρτιος εκέµβρης 2000, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο που καθορίζεται από την ΚΤΚ σε όλες τις καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση ανεξαρτήτως λήξεως και ποσού. Από το 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που προσφέρεται σε καταθέσεις µε προειδοποίηση 3 µηνών και για ποσά πέραν των ΛΚ5000, όπως αυτό ορίζεται από τις τράπεζες.

4 Καταθέσεις προθεσµίας ενός έτους : για την περίοδο Ιανουάριος Φεβρουάριος 1997, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο καταθέσεων προθεσµίας/µε προειδοποίηση για περίοδο πέραν του ενός χρόνου και για ποσά πέραν των ΛΚ5000, όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για την περίοδο Μάρτιος 1997 εκέµβρης 2000, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέγιστο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ σε όλες τις καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση ανεξαρτήτως λήξεως και ποσού. Από το 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που προσφέρεται για καταθέσεις προθεσµίας ενός χρόνου και για ποσά πέραν των ΛΚ5000, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. άνεια σε επιχειρήσεις παρατράβηγµα εντός ορίων : πριν από το 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που χρεώνεται για παρατράβηγµα εντός ορίων, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για παρατράβηγµα εντός ορίων όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Επιχειρήσεις δάνεια µε εξασφάλιση : πριν από το 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που χρεώνεται για δάνεια µε εξασφάλιση, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για δάνεια προς επιχειρήσεις µε εξασφάλιση, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Προσωπικά δάνεια µε εξασφάλιση : πριν από το 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που χρεώνεται για προσωπικά δάνεια µε εξασφάλιση, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του

5 αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για προσωπικά δάνεια µε εξασφάλιση, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια µε ασφάλεια ζωής : πριν από το 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που χρεώνεται για στεγαστικά δάνεια µε ασφάλεια ζωής, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για στεγαστικά δάνεια µε ασφάλεια ζωής, όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Αποδόσεις οµολόγων του δηµοσίου Αποδόσεις 5-ετών οµολόγων του δηµοσίου: τα 5-ετή Χρεόγραφα Αναπτύξεως προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία από τον Απρίλη του Η αναφερόµενη απόδοση υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος των σταθµισµένων µέσων αποδόσεων που προκύπτουν από τις δηµοπρασίες κατά την διάρκεια του µήνα. Το σηµείο (-) υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα. Αποδόσεις 10-ετών οµολόγων δηµοσίου : τα 10-ετή Χρεόγραφα Αναπτύξεως προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία από τον Νοέµβριο του Η αναφερόµενη απόδοση υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος των σταθµισµένων µέσων αποδόσεων που προκύπτουν από τις δηµοπρασίες κατά την διάρκεια του µήνα. Το σηµείο (-) υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα. είκτες χρηµατιστηριακής αγοράς είκτης αναφοράς : αναφέρεται στον επίσηµο δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ( βάση 29/3/96 =100). Αναφέρεται ως έχει στο τέλος του µήνα.

6 Μηνιαίος όγκος συναλλαγών: αναφέρεται στον συνολικό όγκο των συναλλαγών κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά µήνα και υπολογίζεται ως ο αριθµός των µετοχών πολλαπλασιαζόµενος επί την αντίστοιχη σταθµισµένη µέση τιµή συναλλαγής της µετοχής, όπως καταγράφεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο µέσος όγκος εκφράζεται σε εκατοµµύρια λιρών Κύπρου και αντιπροσωπεύει το ολικό του µήνα. Επίσηµα διεθνή αποθέµατα Νοµισµατικός χρυσός σε επίσηµες τιµές : Από την , ο χρυσός ανατιµάται µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζεται από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο. Αναφέρεται στο χαµηλότερο από (α) το µέσο όρο των τιµών του χρυσού που καταγράφονται στις δύο ηµερήσιες συναντήσεις του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των έξι µηνών πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού και (β) τον µέσο όρο των τιµών των δύο συναντήσεων του Λονδίνου στην τελευταία εργάσιµη µέρα της περιόδου. Σύµφωνα µε την παλιά µεθοδολογία, η ανατίµηση του αποθέµατος χρυσού γινόταν σε τιµή κόστους. Για την περίοδο εκέµβριος Νοέµβριος 1997, η διαφορά ανατίµησης (72,3 εκατοµ. στις 31/12/96) καταγράφηκε σε ένα Ειδικό Λογαριασµό Αποθεµάτων κάτω από το στοιχείο Κεφάλαιο και Αποθεµατικά. Το ξένο συνάλλαγµα περιλαµβάνει τα ρευστά αποθεµατικά σε ξένο νόµισµα (ξένα νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα) στην κατοχή της ΚΤΚ, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και τίτλους εισηγµένους σε ξένα χρηµατιστήρια. Οι άλλες απαιτήσεις αναφέρονται στα ρευστά κεφάλαια της Κυβέρνησης στο εξωτερικό. είκτης συναλλαγµατικών ισοτιµιών Ο δείκτης σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφέρεται στον ονοµαστικό δείκτη σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών που εφαρµόζεται στο ΝΤ σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του IFS. Η βάση είναι 1995= 100.

7 είκτης πραγµατικών σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών: ο δείκτης πραγµατικών σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών απορρέει από τον ονοµαστικό δείκτη σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προσαρµοσµένο για σχετικές µεταβολές στις τιµές καταναλωτή σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του IFS.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα