Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014

2 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νέα έκδοση Σκοπός Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου Υποστήριξη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ε Βασικοί Παράγοντες & Προϋποθέσεις Πράξεις Εφαρµογής: Γενικά Εγγραφή Πράξεων Εφαρµογής στο Υποθηκοφυλακείο Καταχώρισης Πράξεων Εφαρµογής στο Κτηµατολογικό Γραφείο Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρισης Π.Ε. στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Βασικές αρχές επεξεργασίας και καταχώρισης ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΤΟ ΕΚ Ιδιαιτερότητες ένταξης Π.Ε. στο Κτηµατολόγιο Χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου Σχεδίαση του περιγράµµατος Εντοπισµός και κατηγοριοποίηση των επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ Κτηµατολογίου - πίνακας PROP_EK_AFFECTED Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. βρίσκεται εντός του περιγράµµατος και αναφέρεται στους πίνακες της Π.Ε Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. βρίσκεται εντός του περιγράµµατος και δεν αναφέρεται στους πίνακες της Π.Ε Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. τέµνεται από το περίγραµµα και αναφέρεται στους πίνακες της Π.Ε Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. τέµνεται από το περίγραµµα και δεν περιλαµβάνεται στους πίνακες της Π.Ε Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. βρίσκεται εκτός του περιγράµµατος και αναφέρεται στους πίνακες της Π.Ε Όταν η ιδιοκτησία του Ε.Κ. βρίσκεται εκτός του περιγράµµατος και δεν αναφέρεται στους πίνακες της Π.Ε Συσχέτιση αρχικών ιδιοκτησιών Πράξης Εφαρµογής και Κτηµατολογίου..32 -i-

3 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Όταν υφιστάµενη ιδιοκτησία της Π.Ε. αντιστοιχεί πλήρως µε υφιστάµενη ιδιοκτησία του Ε.Κ. (status 1) Όταν υφιστάµενη ιδιοκτησία της Π.Ε. αντιστοιχεί µε περισσότερες από µία υφιστάµενες ιδιοκτησίες του Ε.Κ. (status 2) Όταν περισσότερες από µία υφιστάµενες ιδιοκτησίες της Π.Ε. αντιστοιχούν µε µία υφιστάµενη ιδιοκτησία του Ε.Κ. (status 3) Όταν υφιστάµενη ιδιοκτησία της Π.Ε. δεν αντιστοιχεί µε καµία από τις υφιστάµενες ιδιοκτησίες του Ε.Κ. (status 4) Όταν υφιστάµενη ιδιοκτησία του Ε.Κ. δεν αντιστοιχεί µε καµία από τις υφιστάµενες ιδιοκτησίες της Π.Ε. (status 5) Όταν υφιστάµενη ιδιοκτησία του Ε.Κ. ειδική έκταση, δεν αναφέρεται στους ππε (status 6) Σύγκριση ιδιοκτητών Σύγκριση δικαιωµάτων Κυριότητας Σχέση αρχικών τελικών ιδιοκτησιών Π.Ε Τελικές ιδιοκτησίες Ε.Κ. Τοµείς - Ενότητες Νέα χωρικά δεδοµένα αρίθµηση ΚΑΕΚ Περιγραφικά εδοµένα Οφειλόµενα τµήµατα ιδιοκτησιών ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ονοµατολογία Περιγραφικά δεδοµένα Ε.Κ. που δίνονται στον φορέα Πίνακας PROP_EK_INITIAL (Ιδιοκτησίες) Πίνακας BEN_EK (Ιδιοκτήτες) Πίνακας RIGHTS_EK_INITIAL ( ικαιώµατα κυριότητας) Περιγραφικά δεδοµένα που παραδίδονται από τον φορέα Πίνακας PROP_PE_INITIAL (Αρχικές Ιδιοκτησίες Π.Ε.) Πίνακας PROP_EK_AFFECTED (Επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ) Πίνακας PROP_PE_EK_INITIAL (Αντιστοίχιση ιδιοκτησιών ΕΚ-Π.Ε.) Πίνακας PROP_PE_FINAL (Τελικές Ιδιοκτησίες Π.Ε.) Πίνακας PROP_PE_INITIAL_FINAL (Σχέση αρχικών - τελικών Ιδιοκτησιών Π.Ε.) ii-

4 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Πίνακας BEN_PE (Ιδιοκτήτες Π.Ε.) Πίνακας BEN_PE_EK (Αντιστοίχιση Ιδιοκτητών Π.Ε.-Ε.Κ.) Πίνακας RIGHTS_PE_INITIAL ( ικαιώµατα αρχικών ιδιοκτησιών Π.Ε.) Πίνακας RIGHTS_PE_FINAL ( ικαιώµατα τελικών ιδιοκτησιών Π.Ε.) Πίνακας RIGHTS_PE_EK_INITIAL (Σύγκριση αρχικών δικαιωµάτων κυριότητας) Πίνακας PROP_PE_EK_FINAL Πίνακας PROP_EK_FINAL (τελικές ιδιοκτησίες Ε.Κ.) Πίνακας PROP_EK_INITIAL_FINAL (Σχέση αρχικών - τελικών ιδιοκτησιών Ε.Κ. - Πίνακας παραποµπών) Πίνακας RIGHTS_EK_FINAL ( ικαιώµατα κυριότητας τελικών ιδιοκτησιών Ε.Κ.) Πίνακας DEBTS Βοηθητικοί Πίνακες Πίνακας AFFECTED_STATUS Πίνακας PROP_PE_EK_STATUS Πίνακας RIGHTS_INITIAL Πίνακας RIGHTS_FINAL ιαδικασία και τρόπος παράδοσης περιγραφικών δεδοµένων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χωρικά δεδοµένα Ε.Κ. που επηρεάζονται από την Π.Ε Γενική περιγραφή Χωρικών δεδοµένων που παρέχονται προς τον Φορέα Γενική περιγραφή χωρικών παραδοτέων του Φορέα Περιγραφή ψηφιακών αρχείων Χωρικά δεδοµένα που διατίθενται προς τον Φορέα Χωρικά δεδοµένα που παραδίδονται από τον Φορέα Υποχρεωτικά παραδοτέα Επιπλέον παραδοτέα Γενικές Επισηµάνσεις iii-

5 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων 5.4. Τοπολογικές σχέσεις και κανόνες Περιγραφή αρχείου µεταδεδοµένων Τυποποίηση µέσου και ιεραρχικής δοµής των παραδοτέων ΕΛΕΓΧΟΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έλεγχοι συµβατότητας και πληρότητας ψηφιακών δεδοµένων ειγµατοληπτικοί έλεγχοι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΦΕΙΛΕΣ -ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ iv-

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν τεύχος Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 περιγράφεται η συνολική διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης των Πράξεων Εφαρµογής στο Κτηµατολόγιο και περιλαµβάνονται τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες (γενικές και ειδικές), περιγραφή και ανάλυση του περιεχοµένου και του αποτελέσµατος της καταχώρισης στην Κτηµατολογική Βάση. Η διαδικασία καταχώρισης που περιγράφεται, εφαρµόζεται όταν η περιοχή της Πράξης Εφαρµογής περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ακινήτων µε αποτέλεσµα να επέρχονται µαζικά και σε µεγάλη έκταση µεταβολές στα ακίνητα και στα δικαιώµατα της περιοχής που εφαρµόζεται. Η καταχώριση της Π.Ε. είναι δυνατόν να επιταχυνθεί, εφόσον ο φορέας είναι σε θέση να παραδώσει ψηφιακά δεδοµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρόντος τεύχος έτσι ώστε να υποστηριχθεί από την κεντρική µηχανογραφική υποστήριξη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε Νέα έκδοση Το παρόν τεύχος - Έκδοση αποτελεί επικαιροποίηση του τεύχους οδηγιών για την καταχώριση των Πράξεων Εφαρµογής στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο, µε τίτλο: ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Από την πρώτη έκδοση του τεύχους οδηγιών το 2007 µέχρι σήµερα έχουν επεξεργαστεί και καταχωριστεί από το Τµήµα ιοικητικών Πράξεων πλήθος Πράξεων Εφαρµογής, µε αποτέλεσµα να έχουν αντιµετωπιστεί και βελτιωθεί στην επεξεργασία διάφορα θέµατα που δεν περιλαµβανόταν στην πρώτη έκδοση. Έτσι στην παρούσα έκδοση 2.0 περιλαµβάνονται: ιορθώσεις σε σφάλµατα διατύπωσης καθώς και επεξηγήσεις σε σηµεία που κρίθηκαν ασαφή. Συµπληρώσεις και βελτιώσεις των οδηγιών και των διαδικασιών καταχώρισης. Αλλαγές στη δοµή και στη συµπλήρωση ορισµένων πινάκων δεδοµένων (πχ νέα Prop-Type, Depts) Αλλαγή του τρόπου καταχώρισης των δικαιωµάτων και των δικαιούχων σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταυτοποίηση των δεδοµένων ΕΚ και ΠΕ µε την Έκδοση 2.0 6/136 Μάιος 2014

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ εισαγωγή της πλασµατικής εγγραφής ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ανάλυση και προτάσεις αντιµετώπισης στην απόδοση δικαιωµάτων κυριότητας των τελικών ιδιοκτησιών (πχ µεταφορά διηρηµένων ιδιοκτησιών) Περιπτώσεις αντιµετώπιση πολυιδιοκτητών και σχετικές καταχωρήσεις στον πίνακα οφειλών - Debts Αντιµετώπιση περιπτώσεων πολυπολυγώνων. Το παρόν τεύχος συνοδεύεται από παράρτηµα συµπληρωµένων υποδειγµάτων, συµπληρωµένων πινάκων και θεµατικών χαρτών Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω είναι: Η συµβατότητα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο η ενηµέρωση και η παροχή οδηγιών προς τους αρµόδιους φορείς, για την επεξεργασία και καταχώριση της Πράξη Εφαρµογής στα κτηµατολογικά βιβλία και διαγράµµατα η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την µεταφορά των στοιχείων της Πράξης Εφαρµογής και την ορθή απεικόνιση τους στο Σύστηµα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας για την απαλοιφή των ανθρώπινων σφαλµάτων και δυνατότητα επεξεργασίας µεγάλου όγκου πληροφορίας µε ταχύτητα και αξιοπιστία µε αποτέλεσµα τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την καταχώριση της ΠΕ. ιευκόλυνση του ελέγχου νοµιµότητας και τεχνική υποστήριξη του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικών Γραφείων στην επεξεργασία και αποτύπωση των δικαιωµάτων στα νέα ακίνητα Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελεί σύστηµα οργανωµένων σε κτηµατοκεντρική βάση νοµικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Στο Κτηµατολόγιο καταχωρίζονται νοµικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισµό των ορίων των ακινήτων και στη δηµοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων και βαρών, µε Έκδοση 2.0 7/136 Μάιος 2014

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ τρόπο που διασφαλίζει τη δηµόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόµενο που στηρίζεται στις κτηµατολογικές εγγραφές. Το Κτηµατολόγιο διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. την αρχή της κτηµατοκεντρικής οργάνωσης των κτηµατολογικών πληροφοριών, η οποία απαιτεί τη σύνταξη, τήρηση και διαρκή ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων, 2. την αρχή του ελέγχου της νοµιµότητας των τίτλων και λοιπών αναγκαίων στοιχείων για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στα κτηµατολογικά βιβλία, 3. την αρχή της διασφάλισης της τάξης των κτηµατολογικών εγγραφών, ανάλογα µε το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης (αρχή της χρονικής προτεραιότητας), 4. την αρχή της δηµοσιότητας των κτηµατολογικών βιβλίων, 5. την αρχή της διασφάλισης της δηµόσιας πίστης, ώστε να προστατεύεται κάθε καλόπιστος συναλλασσόµενος που στηρίζεται στις κτηµατολογικές εγγραφές, 6. την αρχή της καταλληλότητας του Κτηµατολογίου ως συστήµατος δεκτικού καταχώρισης και πρόσθετων κατηγοριών πληροφοριών σε οποιονδήποτε χρόνο στο µέλλον (αρχή του ανοικτού Κτηµατολογίου). Τα τηρούµενα από τα Κτηµατολογικά Γραφεία στοιχεία είναι: Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα για όλη την κτηµατογραφηµένη περιοχή που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου. Οι κτηµατολογικοί πίνακες για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών πινάκων αποτελεί περιεχόµενο και των πρώτων εγγραφών στα φύλλα του κτηµατολογικού βιβλίου, που τηρείται στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο. Αντικείµενο των κτηµατολογικών εγγραφών είναι τα εγγραπτέα δικαιώµατα που αφορούν ακίνητα κατά την έννοια του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλο αυτοτελές, συνδεόµενο µε το έδαφος, ιδιοκτησιακό αντικείµενο. Κάθε ακίνητο απεικονίζεται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και εµφαίνεται µε τον αποκλειστικό γι' αυτό Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ), ως τµήµα εδάφους, µαζί µε τα συστατικά του µέρη, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα αυτού ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, οικοδοµηµένου ή µη, µε ή χωρίς εφαρµογή του συστήµατος Έκδοση 2.0 8/136 Μάιος 2014

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ οριζόντιων ή κάθετων αυτοτελών ιδιοκτησιών, δηµόσιου ή ιδιωτικού, ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης µε αυτό της ιδιωτικής ή της κοινής χρήσης ή της κοινής ωφέλειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1.β., περ. ββ του Ν. 2664/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στα κτηµατολογικά φύλλα καταχωρίζονται, µεταξύ άλλων, και οι πράξεις εφαρµογής ρυθµιστικών και πολεοδοµικών σχεδίων και µελετών, καθώς και οι τυχόν ανακλητικές αυτών διοικητικές πράξεις. Σύµφωνα µε την υπ αρ. 168/3α/ (ΦΕΚ τβ / 1042 / ) απόφαση του.σ. του ΟΚΧΕ: Η ψηφιακή µορφή του Κτηµατολογικού Βιβλίου είναι η περιγραφική Βάση εδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου. Οι κτηµατολογικές εγγραφές καταχωρίζονται ηλεκτρονικά. Η χωρική πληροφορία του Εθνικού Κτηµατολογίου αποθηκεύεται σε ψηφιακή βάση (Χωρική Βάση εδοµένων), βάσει της οποίας παράγεται η έντυπη µορφή των κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Η ενηµέρωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων σε περιπτώσεις γεωµετρικών µεταβολών υλοποιείται µε την εισαγωγή των καρτεσιανών συντεταγµένων των σηµείων, που χαρακτηρίζουν αυτές τις µεταβολές στο σύστηµα ΕΓΣΑ Υποστήριξη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σύµφωνα µε την υπ αρ. 5469/ ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ..Ε και ικαιοσύνης (ΦΕΚ τ. Β, 314/ ) ανατέθηκε στην εταιρία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», νυν «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.», η κεντρική υποστήριξη των Υποθηκοφυλακείων κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικών Γραφείων αναφορικά µε την τήρηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων του άρθρου 3 2 περ. α του ν. 2664/1998. Η τήρηση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων περιλαµβάνει ιδίως την ενηµέρωση-τροποποίηση των διαγραµµάτων αυτών για τις µεταβολές που επέρχονται στα ακίνητα που απεικονίζονται σε αυτά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παράγραφο 3 του ν. 2664/1998, καθώς και τη διόρθωσή τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 έως και 20 του ιδίου νόµου. Το Τµήµα ιοικητικών Πράξεων (Τ..Π.) της ιεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηµατολογίου είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση της Έκδοση 2.0 9/136 Μάιος 2014

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ βάσης δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου µε τα στοιχεία πράξεων της ιοίκησης (όπως Πράξεις Εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις, οριοθέτηση αιγιαλού κλπ) που κατατίθενται προς καταχώριση στα Κτηµατολογικά Γραφεία. Με την καταχώριση των ιοικητικών Πράξεων στην Κτηµατολογική Βάση επέρχονται µεταβολές σε µεγάλη έκταση µιας περιοχής, στα δικαιώµατα και στις ιδιοκτησίες που συµµετέχουν ή επηρεάζονται. Το Τµήµα ιοικητικών Πράξεων µε την υποστήριξη της Νοµικής /νσης και της /νσης Ψηφιακών Συστηµάτων Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., έχει αναλάβει ένα σύνολο δράσεων και ενεργειών για την τεχνική υποστήριξη των Κτηµατολογικών Γραφείων και των φορέων µε στόχο την διευκόλυνση της καταχώρισης των ιοικητικών Πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η επεξεργασία των δεδοµένων προς καταχώριση στη Βάση εδοµένων του Κτηµατολογίου περιλαµβάνει την κατάλληλη ψηφιακή µορφοποίηση των διαγραµµάτων και της περιγραφικής πληροφορίας των ιοικητικών Πράξεων, αναλυτικούς και λογικούς ελέγχους καθώς και τον προέλεγχο της αίτησης καταχώρισης µε τα συνυποβαλλόµενά της. Οι υπηρεσίες φορείς, µετά από τον έλεγχο και τη θεώρηση των παραπάνω στοιχείων, υποβάλουν την αίτηση καταχώρισης στο αρµόδιο ΚΓ. Σηµειώνεται ότι το Τµήµα ιοικητικών Πράξεων είναι επιφορτισµένο µε την τεχνική υποστήριξη όλων των Κτηµατολογικών Γραφείων πανελλαδικά, στα θέµατα καταχώρισης διοικητικών πράξεων και είναι υποχρεωµένο να τηρεί χρονική προτεραιότητα στα εισερχόµενα αιτήµατα παραδοτέα. Ο χρόνος επεξεργασίας και η ολοκλήρωση της καταχώρισης εξαρτάται από: τις παραδόσεις και την ανταπόκριση του Φορέα την ποιότητα, πληρότητα και µορφοποίηση των παραδοτέων τα πιθανά προβλήµατα και ασυµφωνίες προσαρµογής των δεδοµένων και την δυνατότητα επίλυσης τους το φόρτο επεξεργασίας διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας µας κατά τη χρονική περίοδο της παράδοσης από το φορέα. Έκδοση /136 Μάιος 2014

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ε Βασικοί Παράγοντες & Προϋποθέσεις Κατά τη σύνταξη της διαδικασίας, της µεθοδολογίας και των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που αφορά α) τις Π.Ε. (Ν.1337/1983 και οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτού) β) το Κτηµατολόγιο (Ν.2664/1998 και οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτού). Η µορφή και η δοµή της τηρούµενης πληροφορίας στο Σύστηµα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) για την ασφαλή και οµαλή ενσωµάτωση των δεδοµένων της Π.Ε.) Η όσο το δυνατόν µικρότερη διατάραξη της καθηµερινής λειτουργίας του Κ.Γ.. Η πολυπλοκότητα και ο πιθανός µεγάλος όγκος επηρεαζόµενων ακινήτων από την Π.Ε. Οι βασικές προϋποθέσεις για την καταχώριση της Π.Ε. είναι: υνατότητα παράδοσης ψηφιακών δεδοµένων (χωρικών και περιγραφικών) σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Συνεργασία του φορέα που κύρωσε ή επισπεύδει την καταχώριση ( ήµος Περιφέρεια) µε την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα ΚΑΙ πληρότητα των κατατιθέµενων στοιχείων. υνατότητα αντιστοίχισης και ελέγχου της αρχικής κατάστασης των ακινήτων της Π.Ε. και της τρέχουσας κατάστασης των Κτηµατολογικών Εγγραφών στην περιοχή της Π.Ε. (χωρική αντιστοίχιση αρχικών καταστάσεων). Πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα από τα παρακάτω περιγραφόµενα βήµατα αντιστοίχισης και ελέγχων, µπορούν να εφαρµοστούν πριν την κύρωση της πράξης και συγκεκριµένα πριν την Β Ανάρτηση, ώστε τα στοιχεία του Κτηµατολογίου (κυρίως αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς) να ληφθούν υπ όψη από την Π.Ε. και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την κύρωσή της. Με τον τρόπο, αυτό η εγγραφή της πράξης θα γίνει πιο οµαλά, µε λιγότερες αναντιστοιχίες και θα αποφευχθούν πολλές από τις πιθανά αναγκαίες διορθωτικές πράξεις, που θα πρέπει να εκδοθούν στη συνέχεια. Έκδοση /136 Μάιος 2014

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2. Πράξεις Εφαρµογής: Γενικά Γενικά, η µελέτη µιας Πράξης Εφαρµογής (Π.Ε.) περιλαµβάνει: Καταγραφή και κωδικοποίηση των ακινήτων στην περιοχή της Π.Ε. (αρχικές ιδιοκτησίες), συµπεριλαµβανοµένης της χωρικής πληροφορίας (διαγράµµατα Π.Ε.). Καταγραφή των δικαιωµάτων κυριότητας στις αρχικές ιδιοκτησίες. Αναδιαµόρφωση της χωρικής πληροφορίας στις νέες ιδιοκτησίες και απόδοση κυριοτήτων σε κάθε ένα αυτά. Η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να αναπαρασταθεί σχηµατικά: A a n u o A a n u o /K /K Αρχικά όρια ιδιοκτησιών Π.Ε.(άσπρο χρώµα) A a n u o A a n u o /K /K Τελικά όρια ιδιοκτησιών Π.Ε.(µπλέ χρώµα) Έκδοση /136 Μάιος 2014

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.3. Εγγραφή Πράξεων Εφαρµογής στο Υποθηκοφυλακείο Σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία εγγραφής των Π.Ε. στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου, ο Υποθηκοφύλακας µεταγράφει ενιαία (συνολικά) την απόφαση κύρωσης του Νοµάρχη / Περιφερειάρχη στον οικείο τόµο, της δίνει αριθµό και στη συνέχεια προβαίνει αποκλειστικά και µόνο στην ενηµέρωση των µερίδων των ιδιοκτητών που περιλαµβάνονται στους πίνακες της πράξης εφαρµογής, εφόσον αυτοί πληρούν τις απαιτούµενες από το άρθρο 1 του Β.. 533/63 προϋποθέσεις. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ενηµέρωσης ποικίλει ανάλογα µε το Υποθηκοφυλακείο. Η ενηµέρωση αυτή συνίσταται στην καταχώριση στις στήλες των µερίδων των ιδιοκτητών των στοιχείων της πράξης εφαρµογής (τόµος, αριθµός, ηµεροµηνία) και των στοιχείων του ακινήτου που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο της τελικής ιδιοκτησίας του πίνακα της Π.Ε. (ππε), δηλαδή τον αριθµό οικοδοµικού τετραγώνου, τον αριθµό του τελικού οικοπέδου και ως έκταση το εµβαδόν του τελικού οικοπέδου. Επίσης, σε παραποµπή αναγράφεται η αντίστοιχη σελίδα του πίνακα της πράξης εφαρµογής που βρίσκεται το ακίνητο. Σχηµατική αναπαράστασης µεταγραφής ΠΕ στο Υποθηκοφυλακείο (Προσωποκεντρικό σύστηµα) Πράξη Εφαρµογής ΑΡΧΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Π.Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε Καταχώρισης Πράξεων Εφαρµογής στο Κτηµατολογικό Γραφείο Εάν στην περιοχή που έχει κυρωθεί Πράξη Εφαρµογής (ΠΕ), λειτουργεί Κτηµατολογικό Γραφείο (Κ.Γ.), ο Προϊστάµενος του Κ.Γ. είναι υποχρεωµένος να καταχωρίσει την κυρωµένη Π.Ε. στα κτηµατολογικά βιβλία και συγκεκριµένα στα κτηµατολογικά φύλλα και διαγράµµατα των ακινήτων που αναφέρονται ή / και επηρεάζονται από την Π.Ε.. Η καταχώριση στο Κτηµατολόγιο των κυρωµένων Π.Ε. γίνεται µε αίτηση της αρµόδιας για την έκδοση ή κύρωσή τους αντίστοιχα, αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν όποιου έχει Έκδοση /136 Μάιος 2014

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ έννοµο συµφέρον (άρθρο 14 του Ν. 2664/98 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3481/2006). Η διαδικασία καταχώρισης οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά βιβλία υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου. Συνεπώς, προκειµένου να καταχωριστεί η Π.Ε. και να περιληφθούν στις Κτηµατολογικές εγγραφές οι αντίστοιχες µεταβολές, θα πρέπει να εξετάζονται τα στοιχεία της Πράξης Εφαρµογής σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της Βάσης εδοµένων του Κτηµατολογίου. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηµατολογικό διάγραµµα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο αρχικό ακίνητο της Π.Ε., να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώµατα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο Κτηµατολόγιο και στην Πράξη Εφαρµογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της ΠΕ. Είναι πιθανόν να εντοπιστούν διαφορές µεταξύ των στοιχείων της Π.Ε. και των στοιχείων του Λειτουργούντος Κτηµατολογίου για τα ακίνητα στην περιοχή της Π.Ε. Οι διαφορές αυτές µπορεί να αφορούν είτε χωρικά δεδοµένα (π.χ. διαφορά στην αποτύπωση των ακινήτων), είτε νοµική πληροφορία (π.χ. ο ιδιοκτήτης ακίνητου σύµφωνα µε την Π.Ε. να µην είναι κύριος στο αντίστοιχο γεωτεµάχιο του Κτηµατολογίου). Σχηµατική αναπαράστασης καταχώρισης ΠΕ στο Κτηµατολογικό Γραφείο (Κτηµατοκεντρικό σύστηµα) ΑΡΧΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. Πράξη Εφαρµογής ΤΕΛΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Κ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Π.Ε. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Κ. (Ιστορικά ΚΑΕΚ) (Παραποµπές) (Νέα ΚΑΕΚ) Ουσιαστικά ο φορέας καλείται να αναπαραστήσει ψηφιακά την παραπάνω σχηµατική κατάσταση µέσω της επεξεργασίας των δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου και της Π.Ε.. Έκδοση /136 Μάιος 2014

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναπαράσταση της χωρικής καταχώρισης 1. Περίγραµµα Π.Ε. 2. Αποκοπή περιοχής 3. Ιστορικές ιδιοκτησίες 4. Τελικές ιδιοκτησίες Π.Ε 5. Εισαγωγή νέας γεωµετρίας στο ΕΚ Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρισης Π.Ε. στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Η διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωµένης Π.Ε στο Κτηµατολόγιο αποτελείται από τρία στάδια: Α. Το στάδιο προετοιµασίας µε την ενηµέρωση του φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου. Β. Το στάδιο επεξεργασίας των δεδοµένων της Π.Ε που γίνεται από τον αρµόδιο φορέα και περιλαµβάνει ψηφιακές παραδόσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Γ. Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηµατολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάµενου του ΚΓ µε την κεντρική µηχανογραφική υποστήριξη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Έκδοση /136 Μάιος 2014

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακολούθως παρατίθενται οι ενέργειες για την επεξεργασία και καταχώριση της κυρωµένης Π.Ε στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο. Α. Στάδιο προετοιµασίας: Ενηµέρωση του φορέα, προκαταρκτικές ενέργειες και χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου. Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται τα εξής βήµατα: 1. Ενηµέρωση του φορέα για τη διαδικασία καταχώρησης µιας Π.Ε. στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο, για την χορήγηση και επεξεργασία των δεδοµένων, τις σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες, τις απαιτούµενες ενέργειες από το φορέα κλπ. 2. Αίτηση του φορέα για τη χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου µε συνηµµένο ψηφιακό περίγραµµα της περιοχής µελέτης σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 και ορισµός υπευθύνων επικοινωνίας µεταξύ Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και φορέα Π.Ε.. Το περιεχόµενο της Αίτησης χορήγησης δεδοµένων βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 3. Χορήγηση στο φορέα των ψηφιακών αρχείων µε τα χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα της τρέχουσας κτηµατολογικής βάσης για τα επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ της περιοχή µελέτης. (παρ. 4.2 και 5.1) 4. Αποστολή ενηµερωτικής επιστολής της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προς το αρµόδιο Κ.Γ., επαγγελµατικούς φορείς (τοπικό συµβολαιογραφικό Σύλλογο και ΤΕΕ) για την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης της κυρωµένης Π.Ε στην περιοχή µε συνηµµένο τον κατάλογο των ΚΑΕΚ που εµπλέκονται και σύσταση για την αποφυγή διενέργειας δικαιοπραξιών στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της κύρωσης και της καταχώρισης. Β. Το στάδιο επεξεργασίας και µετάπτωσης των στοιχείων της Π.Ε. σε µορφή συµβατή µε αυτά του Κτηµατολογίου σύµφωνα µε τις τρέχουσες προδιαγραφές. Η επεξεργασία αυτή γίνεται µε την ευθύνη του επισπεύδοντα για την καταχώριση της Π.Ε. αρµόδιου φορέα σε συνεργασία µε το Τµήµα ιοικητικών Πράξεων (Τ..Π.) της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Αναλυτικότερα ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα : 1. Επεξεργασία δεδοµένων από τον φορέα για τη µορφοποίησή τους σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Έκδοση /136 Μάιος 2014

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Εντοπισµός ασυµφωνιών, πιθανών σφαλµάτων ή ιδιαίτερων περιπτώσεων που προέκυψαν και χρειάζονται ειδική αντιµετώπιση. Συνεργασία µε την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τον καθορισµό των ενεργειών αντιµετώπισης αυτών. 3. Παράδοση των επεξεργασµένων δεδοµένων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για ελέγχους. υνατότητα τµηµατικών παραδόσεων για προέλεγχο κατόπιν συνεννόησης µε το Τ..Π. 4. Έλεγχοι των παραδοτέων από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται είναι οι παρακάτω: o Έλεγχος πληρότητας των παραδοτέων που παρατίθενται στο παρόν o Έλεγχοι συµβατότητας δεδοµένων ως προς τις προδιαγραφές. o Λογικοί έλεγχοι δεδοµένων. o ειγµατοληπτικοί έλεγχοι. 5. Αποστολή από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. του αποτελέσµατος των ελέγχων και τυχόν παρατηρήσεων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 6. Επανάληψη των παραπάνω βηµάτων µέχρι τα παραδοτέα να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για ειδικά θέµατα όπου κρίνεται απαραίτητο. Να σηµειωθεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων συµβατότητας και πληρότητας, δεν παρέχει τεκµήριο για την ορθή µεταφορά και επεξεργασία των κυρωµένων (αναλογικών) πινάκων και διαγραµµάτων της Π.Ε. στα ψηφιακά παραδοτέα καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του φορέα. 7. Πριν την τελική παράδοση είναι απαραίτητος ο έλεγχος για µεταβολές και τυχόν επικαιροποίηση των κτηµατολογικών δεδοµένων. Έτσι, αν έχει παρέλθει σηµαντικό χρονικό διάστηµα από την τελευταία χορήγηση και υπάρχουν µεταβολές στα κτηµατολογικά στοιχεία, τότε η επαναχορήγηση κρίνεται απαραίτητη. 8. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στα επικαιροποιηµένα δεδοµένα, τα τελικά παραδοτέα συνοδεύονται από Τεχνική Έκθεση. (Παράδειγµα στο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ). Σε αυτήν περιγράφεται το αποτέλεσµα της επεξεργασίας και η αντιµετώπιση γενικών ή ειδικών θεµάτων Έκδοση /136 Μάιος 2014

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της µετάπτωσης των δεδοµένων της ΠΕ στις νέες κτηµατολογικές εγγραφές. 9. Αποστέλλεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ενηµερωτική επιστολή: o Στο φορέα µε κοινοποίηση στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων στα δεδοµένα της Π.Ε., για τη δυνατότητα καταχώρισής της στη κτηµατολογική βάση καθώς και οδηγίες για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης στο αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο µε τα συνυποβαλλόµενά της. o Στο αρµόδιο Κ.Γ. για τη διαδικασία καταχώρισης της Πράξης Εφαρµογής που θα ακολουθηθεί µετά τη κατάθεση της αίτησης καταχώρισης από το φορέα, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται για την ένταξή της στο κτηµατολόγιο. Γ. Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηµατολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάµενου του Κ.Γ. υπό την κεντρική µηχανογραφική υποστήριξη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Τα βασικά βήµατα είναι τα παρακάτω. 1. Κατάθεση αίτησης και συνοδευτικού υλικού εγγράφων από τον φορέα στο Κ.Γ. σε έντυπη και ψηφιακή µορφή (απαραίτητα παραδίδονται τα επεξεργασµένα δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή). Αντίγραφα κατατίθενται και διαβιβάζονται από το Κ.Γ. στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Σε περίπτωση που η αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα δεν πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, προτείνεται, για τη συνέχεια της εύρυθµης λειτουργίας του Κ.Γ., η αίτησή του να µην παραλαµβάνεται ή αν παραλαµβάνεται να απορρίπτεται άµεσα. Παράλληλα, ενηµερώνεται ο εκάστοτε φορέας για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και είναι υποχρεωµένος να υποβάλει εκ νέου το αίτηµα καταχώρισης αφού προηγουµένως συµπληρώσει τις ελλείψεις σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 2. Εξασφάλιση πληρωµής προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων. Με την αίτηση συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό διάγραµµα που εκδίδεται και χορηγείται δωρεάν. Αποσπάσµατα κτηµατολογικών διαγραµµάτων δεν Έκδοση /136 Μάιος 2014

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ συνυποβάλλονται όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.2664/1998 και όπως τελευταία τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4164/2013 (ΦΕΚ Α156) 3. Ψηφιακή πρωτοκόλληση αίτησης. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση & πρωτοκόλληση της αίτησης είναι κατ αρχάς τα επηρεαζόµενα ακίνητα (ΚΑΕΚ). Ως επηρεαζόµενα ακίνητα θεωρούνται τα γεωτεµάχια που περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου στην Π.Ε., οι ειδικές εκτάσεις που βρίσκονται κατά τµήµα ή εξ ολοκλήρου στο όριο της Π.Ε. (παρ όλο που δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες της Πράξης Εφαρµογής (ππε)), καθώς και τα γεωτεµάχια που συµµετέχουν στην Π.Ε. και τέµνονται από το όριο αυτής. Η καταγραφή των επηρεαζόµενων ακινήτων µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) προκύπτει από τον καθορισµό τους κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες µετά από σχετική επεξεργασία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας και των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Έλεγχος των ακινήτων της Π.Ε. για τυχόν µεταβολές για το χρονικό διάστηµα από την εξαγωγή των δεδοµένων έως την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όπου έχουν γίνει χωρικές µεταβολές ή έχει επέλθει µεταβολή κυριοτήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται διερεύνηση και προσαρµογή των παραδοτέων της Π.Ε. 5. Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση των χωρικών δεδοµένων συνολικά µε απόδοση ΚΑΕΚ στα νέα ακίνητα και δηµιουργία Κτηµατολογικών Φύλλων. Από το σηµείο αυτό και µέχρι την λήξη της επεξεργασίας (καταχώριση των δικαιωµάτων) δεν είναι δυνατόν να επεξεργάζονται αιτήσεις που αφορούν τα ακίνητα της Π.Ε., αφού αυτά δεν έχουν δικαιώµατα. 6. Η επεξεργασία και καταχώριση των δικαιωµάτων στα νέα γεωτεµαχία, γίνεται µε την εκ νέου πρωτοκόλληση της Π.Ε. ανά νέο ΚΑΕΚ όπου διενεργείται προσωρινή καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να ολοκληρώνεται η καταχώριση ανεξάρτητα για κάθε νέο ΚΑΕΚ και οι «καθαρές» περιπτώσεις, από άποψη δικαιωµάτων, να επεξεργάζονται ακώλυτα κατά προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες που το νοµικό τους καθεστώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επεξεργασία των δικαιωµάτων κάθε γεωτεµαχίου µε Έκδοση /136 Μάιος 2014

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ξεχωριστό πρωτόκολλο γίνεται για διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους και δεν προβλέπεται να εισπράττονται πρόσθετα τέλη και δικαιώµατα για την καταχώριση της Π.Ε., αφού αυτά έχουν εισπραχθεί ήδη κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. 7. ηµιουργία καταλόγου αντιστοίχισης ιδιοκτησιών Π.Ε. και Κτηµατολογίου για την διευκόλυνση του ελέγχου από τον Προϊστάµενο του Κ.Γ. Επισηµαίνεται ότι η προσωρινή καταχώριση σύµφωνα µε τα ψηφιακά παραδοτέα του φορέα των δικαιωµάτων στα νέα ακίνητα δεν είναι δεσµευτική για τον Προϊστάµενο του Κ.Γ.. 8. ιερεύνηση από τον Προϊστάµενο του Κ.Γ. των προβληµατικών περιπτώσεων ανά ακίνητο. η προσωρινή καταχώριση των δικαιωµάτων ανά νέο ΚΑΕΚ (καθαρές και µη περιπτώσεις) δεν απαλλάσσει τον Προϊστάµενο του Κ.Γ. από τον διενεργούµενο έλεγχο νοµιµότητας 9. Οριστικοποίηση καταχωρίσεων - τέλος διαδικασίας 2.6. Βασικές αρχές επεξεργασίας και καταχώρισης 1. Τα νέα ακίνητα που προκύπτουν, αποτυπώνονται στη Χωρική Βάση εδοµένων κατά κανόνα στην τελική τους µορφή. Τυχόν οφειλές ή δεσµεύσεις εδαφικών τµηµάτων δεν αποτυπώνονται χωρικά, καθώς συνήθως δεν υπάρχει για όλες τις οφειλές χωρική απεικόνιση στα δεδοµένα της Π.Ε.. Νοµικοί περιορισµοί στα νέα ακίνητα που οφείλονται στην επιβάρυνση τους µε οφειλές κατά τα προαναφερόµενα, αποδίδονται µε τη δηµιουργία σχετικών εγγραφών στα Κτηµατολογικά Φύλλα των νέων γεωτεµαχίων, στην ενότητα «ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». εσµευόµενα τµήµατα λόγω ρυµοτόµησης µπορεί να απεικονιστούν µε ξεχωριστά ΚΑΕΚ εφόσον αυτά καθορίζονται επακριβώς στα κυρωµένα στοιχεία της Πράξης Εφαρµογής µε αναλυτικές συντεταγµένες. 2. Βασική αρχή της καταχώρισης είναι η αποτύπωση της νέας χωρικής κατάστασης σε ένα βήµα, δηµιουργώντας νέα γεψτεµάχια ΚΑΕΚ για τις τελικές ιδιοκτησίες της ΠΕ και µετατρέποντας σε ΙΣΤΟΡΙΚΑ τα ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στις αρχικές ιδιοκτησίες που αναφέρονται στους πίνακες της Έκδοση /136 Μάιος 2014

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ... 4 1.1 Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου... 4 1.2 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Μέρος Α Αργύρης Δ. Αργυρίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Θεσσαλονίκη 15.9.2005 Αρ.Πρωτ.777 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6617/3160/9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες Εγχειρίδιο Διαβίβασης Μεταγεγραμμένων Συμβολαιογραφικών Πράξεων εκέµβριος 2015 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 13.7.2007 Αρ.Πρωτ.714. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 13.7.2007 Αρ.Πρωτ.714. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13.7.2007 Αρ.Πρωτ.714 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα:«Διευκρινήσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης». Σχετ.: Υπ αριθμ.πρωτ.οικ.0719974/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 4 η ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ... 4 2.1 Φορείς Κτηματολογίου... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών

Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Ανάπτυξη εργαλειοθήκης στο ArcGIS, για τον έλεγχο ποιότητας Δασικών Χαρτών Λιάνα Βαρελά - Γεωλόγος ΕΚΧΑ Α.Ε. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Ελέγχου Ποιότητας Δασικών Χαρτών Μεσογείων 292, Χολαργός Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 9-9-2008 Αριθμ.πρωτ.866 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αποδεκτής απόκλισης εμβαδού από τον ΟΚΧΕ Συνάδελφοι, σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μάϊος 2014 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Πρόσβαση σε περιοχές που ανήκουν στα νέα προγράµµατα Κτηµατογράφησης...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισήγηση Άννας Καραγιαννάκη-Γιάννη Πρέσβελου Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι θέµα που συγκεντρώνει πάντα την προσοχή των πολιτών, αφού η αναγκαιότητα να λειτουργήσει επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ; (*2003 αντί 2013, σελ. 1) ημερομηνία Χολαργός, 18.11.2015 Α.Π.:1531834/ΝΔ4105 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Στοιχεία Χρήστη... 6 Στοιχεία Ανάρτησης... 8 Αιτήσεις ιόρθωσης...11 Αιτήσεις ιόρθωσης Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα Φεβρουάριος 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Σελίδα 1 από 79

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) 1. Περιγραφή του Συστήµατος 1.1. Εισαγωγή Νοµοθετικό Πλαίσιο και Πρώτες Εγγραφές 1.2. Κτηµατολογικά Φύλλα 1.3. Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 21-4-2004 Αρ.Πρωτ.256,286,280,293 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.1946/564δπ/ 19-3-2004 έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-3-2009 Αριθμ.πρωτ.258 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της «αποδεκτής απόκλισης» εμβαδού γεωτεμαχίων κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Κτηματογράφησης Νέο Πρόγραμμα

Τεχνικές Προδιαγραφές Κτηματογράφησης Νέο Πρόγραμμα Τεχνικές Προδιαγραφές Κτηματογράφησης Νέο Πρόγραμμα Χριστίνα Κλωνάρη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. cklonari@ktimatologio.gr Σχεδιασμός νέου προγράμματος κτηματογραφήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης. Θεσσαλονίκη 12.5.2008 Αρ.Πρωτ.452 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης. Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.2858/1335δπ/7 5 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν σήµερα τις εγκρίσεις και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων είναι ο Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα