1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»"

Transcript

1 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η Επιτροπή σελ Το Προεδρείο σελ Τα Μέλη της Επιτροπής σελ Διαδικασία σελ Τρόποι Λήψης αποφάσεων σελ Απαρτία σελ Ημερήσια Διάταξη σελ Συζήτηση σελ Αιτήματα σελ Προτάσεις σελ Σχέδιο Γνώμης της Επιτροπής σελ Υιοθέτηση Σχεδίου Γνώμης σελ Διεξαγωγή της ψηφοφορίας σελ Η Επιτροπή 2

3 Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις απαραίτητες συνεδριάσεις προκειμένου να εκπληρώνει κατά ικανοποιητικό τρόπο τις λειτουργίες της. Οι τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες, σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή: - Υιοθετεί Γενικά Σχόλια (ή Γενικές Συστάσεις, όταν πρόκειται για την Επιτροπή για την Εξάλειψη των φυλετικών Διακρίσεων και την Επιτροπή για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών) με τα οποία προβαίνει σε ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης και διατυπώνει απόψεις για ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. - Επικουρεί τα κράτη μέρη στην εκπλήρωση της υποχρέωσης τους για τετραετή αναφορά και ε- ξετάζει τις υποβληθείσες εκθέσεις των κρατών μερών. Μετά το πέρας της εξέτασης καταλήγει σε παρατηρήσεις και διατυπώνει τις προτάσεις της για τον τρόπο που θα πρέπει να δράσει το κράτος μέρος για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης. - Εξετάζει ατομικές αναφορές (εφόσον έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα) και διακρατικές αναφορές (εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα της Επιτροπής) που αφορούν παραβιάσεις της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης. - Διεξάγει έρευνες σχετικά με παραβιάσεις των διατάξεων της Σύμβασης. - Διατυπώνει Γνώμες για ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 2. Το Προεδρείο Το Προεδρείο της Επιτροπής θα απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και έναν η δύο Αντιπροέδρους Εξουσία και αρμοδιότητα του Προεδρείου Η αρμοδιότητα και η εξουσία του Προεδρείου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία στιγμή και για κανένα λόγο Εξουσία και αρμοδιότητες του Προέδρου Αρμοδιότητες του Προέδρου Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής και θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την Επιτροπή, προεδρεύοντας με έναν δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. Ο Πρόεδρος διανέμει όπως αυτός / αυτή θεωρεί κατάλληλα τον χρόνο ομιλίας και δίνει τον λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις σε ψηφοφορία και ανακοινώνει στη συνέχεια τις αποφάσεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης των παρόντων κανόνων της διαδικασίας, ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση, καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων και, εάν είναι απαραίτητο, ερμηνεύει τους υφιστάμενους κανόνες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση. 3

4 Εξουσία του Προέδρου Ο Πρόεδρος διατηρεί την απόλυτη εξουσία επί όλων των ζητημάτων της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, να κάνει όλες τις αναγκαίες προσαρμογές και προτάσεις στην Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται οριστικά σχετικά με τα σημεία τήρησης της τάξης, χωρίς τη δυνατότητα να ασκηθεί αντίρρηση. Οι συζητήσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και ο Πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει σε τάξη έναν ομιλητή, του οποίου οι παρατηρήσεις δεν είναι σχετικές με το θέμα. Ο Πρόεδρος διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει προτάσεις οποιαδήποτε στιγμή, οι οποίες θα βοηθήσουν να προχωρήσει το έργο και οι διαδικασίες της Επιτροπής και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή. Σε περίπτωση διασπαστικής ή παρελκυστικής συμπεριφορά των συμμετεχόντων, ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αρμόζουσα ενέργεια Εξουσία και αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος έχει εξουσία επί όλων των υποστηρικτικών λειτουργιών της Επιτροπής. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνάφειας του περιεχομένου και της μορφής των Γραπτών Υπομνημάτων πριν υποβληθούν στον Γενικό Γραμματέα για έγκριση. Ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει επίσης να επικουρεί τον Πρόεδρο, σε όλα τα ανακύπτοντα θέματα της Επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει επιτευχθεί η συναίνεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, για όλα τα ουσιαστικά θέματα. Όταν ενεργεί ως Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ο Πρόεδρος Διαβούλευση των μελών του Προεδρείου Τα μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τις διαδικασίες στο πλαίσιο της Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσουν για 30 δευτερόλεπτα για να διευθετήσουν τυχόν ανακύπτον ζήτημα. 3. Τα Μέλη της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής είναι εμπειρογνώμονες των κρατών μερών που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανεξαρτησία και Eυθύνη Η ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και επιτάσσει ότι υπηρετούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και δεν απαιτούν ούτε δέχονται ε- ντολές από κανέναν σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την Επιτροπή και τη δική τους συνείδηση. 4

5 3.2. Αμεροληψία και Ακεραιότητα Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που απορρέουν από τη Σύμβαση, τα μέλη της Επιτροπής επιδεικνύουν πλήρη αμεροληψία και ακεραιότητα και εφαρμόζουν τις διατάξεις της Σύμβασης σε κάθε κράτος και κάθε άτομο, επί ίσοις όροις, χωρίς φόβο και χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Κάθε εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή οφείλει να υπηρετεί υπό την δική του/της προσωπική ιδιότητα, σύμφωνα με τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, και έχει δικαίωμα ομιλίας και ψήφου σε όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα. Κάθε εμπειρογνώμονας διαθέτει μόνο μία ψήφο Τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει το λόγο στην Επιτροπή χωρίς τη συγκατάθεση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος μπορεί να ανακαλεί στην τάξη κάθε ομιλητή του οποίου η ομιλία είναι άσχετη ή προσβλητική έναντι των άλλων μελών ή του Προεδρείου Άδεια προσέγγισης του Προεδρείου Κάθε εμπειρογνώμονας που επιθυμεί να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Πρόεδρο για ένα πολύ λεπτό ζήτημα μπορεί να ζητήσει την άδεια να προσεγγίσει το Προεδρείο, ως έσχατη λύση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 4. Διαδικασία 4.1. Λήψη Παρουσιών με Ονομαστικό Κατάλογο Η παρουσία πρέπει να τηρείται από το Προεδρείο με πρόσκληση σε ονομαστική αναφορά στην αρχή κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Κατά την ονομαστική αναφορά, τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να βεβαιώνουν την παρουσία τους στην Επιτροπή, επιδεικνύοντας την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν και δηλώνοντας «παρών» Διαδικαστικά ζητήματα Διαδικαστικά ζητήματα είναι αυτά που σχετίζονται με τη διαδικασία της συνεδρίασης της Επιτροπής, όπως ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Διαδικασίας. Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τις προτάσεις και την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής. Όλα τα μέλη οφείλουν να ψηφίζουν για τα διαδικαστικά ζητήματα, επιδεικνύοντας την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να απέχει Ουσιαστικά ζητήματα 5

6 Τα ουσιαστικά ζητήματα είναι αυτά που σχετίζονται με το υπό συζήτηση θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επί των ουσιαστικών ζητημάτων, όλα τα μέλη της Επιτροπής που δήλωσαν «παρών» κατά την αρχική ονομαστική αναφορά για τη λήψη παρουσιών, μπορούν να απέχουν. 5. Τρόποι Λήψης αποφάσεων 5.1. Απλή πλειοψηφία Ένα διαδικαστικό ή ουσιαστικό ζήτημα απαιτεί απλή πλειοψηφία για να γίνει δεκτό (με εξαίρεση την έγκριση του Σχεδίου Γνώμης της Επιτροπής, για την οποία απαιτείται ομοφωνία, βλ, κανόνα 5.2 στη συνέχεια). Αυτό συνεπάγεται ότι το πενήντα τοις εκατό συν μία ψήφο (50% + 1) της Επιτροπής πρέπει να ψηφίσει υπέρ, ώστε το ζήτημα να γίνει δεκτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το ζήτημα δεν γίνεται δεκτό Συναίνεση - Ομοφωνία Η Επιτροπή θα προσπαθεί να επιτύχει την υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης με συναίνεση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα, με ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών. Στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν συνυπολογίζονται τα μέλη που θα επιλέξουν να απέχουν. Συνεπώς, για να υιοθετηθεί το Σχέδιο Γνώμης, κανένας από του εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να διαφωνεί σε τέτοιο βαθμό με το αποτέλεσμα της επικείμενης -ομόφωνα ληφθείσας- απόφασης, και συνεπώς να την καταψηφίσει. Αν υπάρχει τουλάχιστον μια ψήφος κατά, το Σχέδιο Γνώμης δεν υιοθετείται. 6. Απαρτία Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκινούν όταν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών που συμμετέχουν είναι παρόντα. Αυτό θα επαληθεύεται μέσω της ονομαστικής αναφοράς για τη λήψη παρουσιών, που θα πραγματοποιήσει το Προεδρείο, σύμφωνα με τον κανόνα 4.1 (βλ. ανωτέρω). Αν δεν υπάρχει απαρτία τριάντα (30) λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τη συνεδρίαση με τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που ήδη υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από τον Γενικό Γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν αρχίζουν οι εργασίες της Επιτροπής Πρόταση για εξακρίβωση απαρτίας Τα μέλη μπορούν να προτείνουν μια πρόταση για την εξακρίβωση της απαρτίας, βάσει της οποίας ο Πρόεδρος θα προχωρήσει στην εξακρίβωση της απαρτίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανόνα 4.1 (βλ. ανωτέρω). Ο Πρόεδρος μπορεί να αποκλείσει την εν λόγω πρόταση ως παρελκυστική χωρίς δυνατότητα αντίρρησης. 6

7 6.2. Καθυστερημένη άφιξη Σε περίπτωση που ένα μέλος φθάσει στην Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της λήψης παρουσιών με ονομαστική αναφορά για την εξακρίβωση της απαρτίας, οφείλει να στείλει ένα σημείωμα στον Πρόεδρο, ενημερώνοντας για την παρουσία του σε κάθε άλλη περίπτωση, θα θεωρείται ως απουσιάζον και δεν θα αναγνωρίζεται από το Προεδρείο. Όλα τα μέλη που δεν έχουν ενημερώσει τον Πρόεδρο για την παρουσία τους μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 7. Ημερήσια Διάταξη Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει μόνο το θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της. 8. Συζήτηση 8.1. Τυπική Συζήτηση Η κάθε Επιτροπή βρίσκεται εξ ορισμού σε επίσημη συζήτηση εκτός και αν προταθεί κάτι διαφορετικό από τον Πρόεδρο. Η επίσημη συζήτηση διεξάγεται με τη μορφή ανοικτού διαλόγου. Μετά από την εξακρίβωση της Απαρτίας στην Επιτροπή, ο Πρόεδρος θα δεχθεί μία Πρόταση για την έναρξη του ανοικτού διαλόγου επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Πρόταση για την έναρξη Ανοικτού Διαλόγου Για να ξεκινήσει η Τυπική Συζήτηση στην Επιτροπή θα πρέπει να τεθεί μία Πρόταση για έναρξη του ανοικτού διαλόγου σχετικά με το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, στην οποία θα διευκρινίζεται και η διάρκεια της τοποθέτησης κάθε μέλους της Επιτροπής. Η Πρόταση απαιτεί απλή πλειοψηφία για να γίνει δεκτή. Κατά τη διάρκεια της Τυπικής Συζήτησης, οποιοδήποτε μέλος θέλει να μιλήσει θα πρέπει να επιδείξει την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπεί, αφού πρώτα προηγηθεί σχετικό αίτημα του Προεδρείου. Αφού αναγνωριστεί από το Προεδρείο, ο εμπειρογνώμων έχει τον λόγο για όσο χρόνο έχει ορισθεί από την Πρόταση για έναρξη του ανοιχτού διαλόγου Άτυπη Συζήτηση Κατά την διάρκεια της Τυπικής Συζήτησης, κάθε εμπειρογνώμονας μπορεί να προτείνει την διεξαγωγή Συντονισμένης ή Μη-Συντονισμένης Συζήτησης. Και οι δύο αυτές μορφές Άτυπης Συζήτησης διακόπτουν την Τυπική Συζήτηση Πρόταση για Συντονισμένη Συζήτηση 7

8 Ένα μέλος μπορεί να προτείνει μία Πρόταση για Συντονισμένη Συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με σκοπό να περιοριστεί η συζήτηση σε μία συγκεκριμένη υποενότητα του αρχικού θέματος. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος της Επιτροπής θα κληθεί να καθορίσει το θέμα της Συντονισμένης Συζήτησης (το οποίο θα πρέπει να είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με το γενικό θέμα της Επιτροπής), τη συνολική διάρκεια και τον ατομικό χρόνο του κάθε ομιλητή. Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των ανωτέρω. Μία Συντονισμένη Συζήτηση μπορεί να λάβει παράταση μόνο μία φορά, ενώ ο χρόνος της παράτασης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο που έχει προταθεί. Η παράταση μπορεί να δοθεί μέσω της Πρότασης για Παράταση της Συντονισμένης Συζήτησης Πρόταση για Μη-Συντονισμένη Συζήτηση Ο εμπειρογνώμων που θα υποβάλλει αυτή την Πρόταση θα πρέπει να καθορίσει την χρονική διάρκεια, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά αλλά και το θέμα που θα συζητηθεί κατά την διεξαγωγή της. Κατά τη διάρκεια της Μη-Συντονισμένης Συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να σηκωθούν ελεύθερα από τις θέσεις τους και να συζητήσουν κατ ιδίαν με τους ομολόγους τους, αλλά δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Η Μη-Συντονισμένη Συζήτηση ενδείκνυται επίσης για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των Γραπτών Υπομνημάτων (βλ. κανόνα 11.1) Αναγνώριση Ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να τοποθετηθεί μόνον εφόσον αναγνωρισθεί από τον Πρόεδρο (βλ. και κανόνα 9.2 ανωτέρω), ενώ δεν μπορεί να υπερβεί την προκαθορισμένη διάρκεια ομιλίας που έχει τεθεί μέσω των σχετικών Προτάσεων (βλ. κανόνες 8.2 και ανωτέρω) Διακοπή Ένας ομιλητής δεν θα πρέπει να διακόπτεται από κάποιο άλλο μέλος της επιτροπής, εκτός από την περίπτωση στην οποία κάποιο άλλο μέλος έχει εκφράσει Αίτημα Προσωπικής Ανάγκης. Το Αίτημα Ένστασης δεν μπορεί να διακόψει τον ομιλητή. Ένα μέλος μπορεί να διατυπώσει Αίτημα Ένστασης μόνο όταν ο ομιλητής έχει ολοκληρώσει την ομιλία του και ο Πρόεδρος έχει τον λόγο Τοποθετήσεις Πρόταση για Καθορισμό διάρκειας της τοποθέτησης Ένα μέλος μπορεί να υποβάλει Πρόταση για Καθορισμό του χρόνου ομιλίας του ομιλητή που έχει τον λόγο στη επιτροπή (βλ. κανόνες 9.2 και ανωτέρω). Ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει την Πρόταση ως παρελκυστική ή να προχωρήσει σε ψηφοφορία χωρίς τη δυνατότητα αντίρρησης Υπέρβαση χρονικού ορίου της τοποθέτησης Όταν ένα μέλος υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο για την ομιλία του, ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον Ομιλητή να επανέλθει άμεσα σε τάξη, διακόπτοντας πάραυτα την τοποθέ- 8

9 τηση του. Ωστόσο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου να είναι ελαστικός όσον αφορά τα χρονικά όρια και να επιτρέψει στο μέλος της επιτροπής να ολοκληρώσει τον λόγο του/της Συνάφεια της τοποθέτησης Ο Πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει έναν ομιλητή στην τάξη, αν ο λόγος του τελευταίου δεν είναι σχετικός με το υπό συζήτηση θέμα ή ξεφεύγει από τα όρια της διπλωματικής αβρότητας. 9. Αιτήματα 9.1. Αίτημα Προσωπικής Ανάγκης Ένα μέλος μπορεί να εκφράσει Αίτημα Προσωπικής Ανάγκης εάν ζήτημα ή μία κατάσταση παρεμποδίζει την συμμετοχή του/της στις διαδικασίες τις Επιτροπής. Το Προεδρείο θα πρέπει να διευθετήσει αποτελεσματικά το ζήτημα που παρακωλύει την συμμετοχή του/της. Το Αίτημα Προσωπικής Ανάγκης μπορεί να διακόψει τον ομιλητή σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ωστόσο, αυτό το Αίτημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή και φειδώ Αίτημα Ένστασης Ένα μέλος μπορεί να εγείρει Αίτημα Ένστασης σε περίπτωση που ένας από τους κανόνες της διαδικασίας δεν εφαρμοστεί σωστά, είτε από κάποιο μέλος είτε από το Προεδρείο. Ο Πρόεδρος θα ε- ξετάσει άμεσα την εγκυρότητα του αιτήματος. Το μέλος που εγείρει το Αίτημα Ένστασης δύναται να μην σχολιάσει το θέμα προς συζήτηση. Ένα Αίτημα Ένστασης που θεωρείται παρελκυστικό κατά το Προεδρείο ακυρώνεται και δεν υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης. Το Αίτημα Ένστασης δεν μπορεί να διακόψει τον εκάστοτε ομιλητή Αίτημα Διευκρινιστικής Ερώτησης Ένα μέλος μπορεί να εκφράσει Αίτημα Διευκρινιστικής Ερώτησης ζητώντας από το Προεδρείο να επεξηγήσει τους κανόνες της διαδικασίας που ακολουθείται. Αυτό το Αίτημα δεν μπορεί να διακόψει τον ομιλητή. 10. Προτάσεις Οι Προτάσεις διατυπώνονται από τους εμπειρογνώμονες με σκοπό να διευκολυνθεί η συζήτηση ή η διαδικασία που ακολουθείται. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν μια Πρόταση θα πρέπει να εκδηλώσουν την πρόθεση τους αυτή επιδεικνύοντας την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν, ανταποκρινόμενα στο σχετικό αίτημα από το Προεδρείο. Τα μέλη οφείλουν να περιμένουν μέχρι να αναγνωριστούν από το Προεδρείο. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει πρώτα να εγκρίνονται από το Προεδρείο, το οποίο θα ρωτήσει το σύνολο των μελών εάν συμφωνούν ή έχουν αντίρρηση, όπως αναφέρεται και στον κανόνα Εάν έχουν προταθεί παραπάνω από μία Προτάσεις, η Επιτροπή 9

10 καλείται να ψηφίσει για καθεμία από αυτές, ξεκινώντας από αυτήν που διαταράσσει σε μεγαλύτερο βαθμό την διαδικασία Επιδοκιμασίες και Αντιρρήσεις Εφόσον ένας εκπρόσωπος διατυπώσει μια Πρόταση, το Προεδρείο μπορεί να ρωτήσει αν υπάρχουν μέλη που επιδοκιμάζουν την προτεινόμενη Πρόταση, π.χ. «Υπάρχουν μέλη που συμφωνούν με την Πρόταση;». Όλοι οι εμπειρογνώμονες που συμφωνούν και επιθυμούν να υποστηρίξουν την Πρόταση θα πρέπει να επιδείξουν την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν. Αν δεν υπάρχουν επιδοκιμασίες, η Πρόταση αυτομάτως θα απορριφθεί. Αν υπάρχουν επιδοκιμασίες, το Προεδρείο θα ρωτήσει για την ύπαρξη τυχόν αντιρρήσεων, π.χ. «Υπάρχουν μέλη που έχουν κάποια α- ντίρρηση με την εν λόγω Πρόταση;». Όλοι οι εκπρόσωποι που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίρρηση τους θα πρέπει να επιδείξουν την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις η Πρόταση εγκρίνεται αυτόματα. Αν όμως υπάρχουν αντιρρήσεις, το Προεδρείο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή ψηφοφορίας Πρόταση για Συντονισμένη Συζήτηση O εμπειρογνώμονας που διατυπώνει μια Πρόταση για Συντονισμένη Συζήτηση οφείλει να προσδιορίσει τη συνολική διάρκεια της συζήτησης, τον συνολικό χρόνο ομιλίας κάθε ομιλητή (από τη στιγμή που θα αναγνωρισθεί) και τον στόχο της συζήτησης. Ο Πρόεδρος δύναται να υποδείξει διαφορετική συνολική διάρκεια συζήτησης, διάρκεια τοποθέτησης κάθε ομιλητή και στόχο της συζήτησης αν το κρίνει σκόπιμο. Αν η Πρόταση εγκριθεί, η Επιτροπή εισέρχεται σε Συντονισμένη Συζήτηση (βλ. κανόνα ανωτέρω) Πρόταση για παράταση της Συντονισμένης Συζήτησης Κάθε εκπρόσωπος δύναται να εκφέρει πρόταση για παράταση της Συντονισμένης Συζήτησης αν κρίνει ότι ο επιπρόσθετος χρόνος θα ωφελήσει τις εργασίες της Επιτροπής. Μαζί με την πρόταση ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προτείνει τη συνολική διάρκεια της παράτασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον αρχικό χρόνο της Συντονισμένης Συζήτησης. Ο χρόνος κάθε ομιλητή καθώς και ο σκοπός της συζήτησης δεν δύναται να μεταβληθούν από την πρόταση παράτασης της συζήτησης. Ο Πρόεδρος δύναται να υποδείξει διαφορετική διάρκεια ή να θέσει την πρόταση σε ψηφοφορία ή να απορρίψει την πρόταση. Μόνο μια παράταση ανά συγκεκριμένη Συντονισμένη Συζήτηση είναι επιτρεπτή Πρόταση για Μη-Συντονισμένη Συζήτηση Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει πρόταση για Μη-Συντονισμένη Συζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Ο σκοπός αυτού του είδους συζήτησης είναι η διευκόλυνση των εργασιών των εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διάρκεια της Μη-Συντονισμένης Συζήτησης η Τυπική Συζήτηση σταματάει. Ο εκπρόσωπος που υποβάλει την Πρόταση οφείλει να προσδιορίσει τη συνολική διάρκεια της συζήτησης, η οποία δεν γίνεται να ξεπερνάει τα είκοσι (20) λεπτά, καθώς 10

11 και τον σκοπό της. Ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει διαφορετική διάρκεια ή θέμα και να θέσει την πρόταση σε ψηφοφορία ή ακόμη και να απορρίψει την Πρόταση. Εφόσον η Πρόταση εγκριθεί, η Επιτροπή εισέρχεται σε Μη-Συντονισμένη Συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη μπορούν να σηκωθούν ελεύθερα από τις θέσεις τους και να συζητήσουν κατ ιδίαν με τους ομολόγους τους, αλλά δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα (βλ. κανόνα ανωτέρω) Πρόταση για παράταση της Μη-Συντονισμένης Συζήτησης Κάθε εκπρόσωπος δύναται να προτείνει την παράταση της Μη-Συντονισμένης Συζήτησης αν κρίνει ότι αυτό θα ωφελήσει τις εργασίες της Επιτροπής. Μαζί με την Πρόταση ο εκπρόσωπος θα πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια της παράτασης, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αρχική Μη- Συντονισμένη Συζήτηση. Ο Πρόεδρος δύναται να προτείνει διαφορετική διάρκεια ή να θέσει την Πρόταση σε ψηφοφορία ή ακόμη και την να απορρίψει. Μόνο μια παράταση ανά συγκεκριμένη Μη-Συντονισμένη Συζήτηση είναι επιτρεπτή Πρόταση για Υποχρεωτική Έκφραση Γνώμης («Γύρος Διαδοχικών Τοποθετήσεων») Ο Πρόεδρος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δύναται να προτείνει τη διεξαγωγή ενός «Γύρου Διαδοχικών Τοποθετήσεων», κατά τη διάρκεια του οποίου ζητείται από κάθε εκπρόσωπο να τοποθετηθεί επί του θέματος της συζήτησης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον Πρόεδρο να διακρίνει αν υ- πάρχει δυνατότητα επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των μελών. Ο «Γύρος Διαδοχικών Τοποθετήσεων», μπορεί να προταθεί και από κάποιο μέλος της Επιτροπής μέσω της Πρότασης για Υποχρεωτική Έκφραση Γνώμης (ή Πρότασης για Γύρο Διαδοχικών Τοποθετήσεων), την οποία ο Πρόεδρος δύναται να απορρίψει χωρίς να τη θέσει σε ψηφοφορία, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο Πρόταση για εισαγωγή Σχεδίου Γνώμης επί του θέματος της Επιτροπής Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει Πρόταση για εισαγωγή Σχεδίου Γνώμης σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης της Πρότασης και η σχετική συζήτηση που ακολουθεί επεξηγούνται αναλυτικά στην ενότητα 11.4 παρακάτω Πρόταση για ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με την υιοθέτηση Σχεδίου Γνώμης της Επιτροπής Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει την πρόταση αυτή. Αν το Προεδρείο εγκρίνει την πρόταση, μπορεί να αναγνωρίσει έναν (1) ομιλητή για να τοποθετηθεί υπέρ της πρότασης και έναν (1) ομιλητή για να τοποθετηθεί κατά. Σε περίπτωση που υπάρχουν πιθανές εκκρεμούσες τροποποιήσεις, η διαδικασία συζήτησης των τροποποιήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με την υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης. Ακολουθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας για την υιοθέτηση του υπό συζήτηση Σχεδίου Γνώμης (βλ. αναλυτικά τις ενότητες 12 και 13 παρακάτω). 11

12 10.9. Πρόταση για διακοπή της συνεδρίασης Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει πρόταση αναβολής των διεργασιών της επιτροπής μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει την Πρόταση ως παρελκυστική χωρίς τη δυνατότητα αντίρρησης Πρόταση για διακοπή της Συνόδου Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει πρόταση για διακοπή της Συνόδου της Επιτροπής. Έγκριση της πρότασης συνεπάγεται τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει την Πρόταση ως παρελκυστική χωρίς τη δυνατότητα αντίρρησης. 11. Σχέδιο Γνώμης της Επιτροπής Γραπτά Υπομνήματα Τα Γραπτά Υπομνήματα είναι ανεπίσημα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από τους εκπρόσωπους της Επιτροπής προκειμένου να συνθέσουν το Σχέδιο Γνώμης. Τα Γραπτά Υπομνήματα διανέμονται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, ύστερα από αίτημα κάποιου εκπροσώπου. Το Γραπτό Υπόμνημα μπορεί να παρουσιαστεί από τον εκπρόσωπο που το έχει συντάξει, εφόσον αναγνωρισθεί από τον Πρόεδρο, στο πλαίσιο είτε της Τυπικής Συζήτησης είτε Άτυπης Συντονισμένης Συζήτησης που διεξάγεται με σκοπό την παρουσίαση των Γραπτών Υπομνημάτων. υποβολών. Τα Γραπτά Υπομνήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στο Προεδρείο σε ηλεκτρονική μορφή Σχέδιο Γνώμης Γραπτό Υπόμνημα που κατατέθηκε στο Προεδρείο έχοντας την κατάλληλη τυπική μορφή, το οποίο εγκρίθηκε και αριθμήθηκε από τη Γραμματεία, θα αναφέρεται πλέον ως Σχέδιο Γνώμης. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αναφέρονται σε συγκεκριμένο Σχέδιο Γνώμης κατά την τοποθέτηση τους, μόνο εφόσον έχει εγκριθεί και αριθμηθεί από τη Γραμματεία. Πριν από την επίσημη εισαγωγή του Σχεδίου Γνώμης στην Επιτροπή, το Προεδρείο οφείλει να επιβεβαιώσει ότι το Σχέδιο Γνώμης τυγχάνει γενικής αποδοχής από τα μέλη της Επιτροπής Ορισμός Εισηγητή Τα μέλη της Επιτροπής θα ορίσουν έναν Εισηγητή, έπειτα από μεταξύ τους συμφωνία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του Σχεδίου Γνώμης, αφού πρώτα λάβει την τυπική μορφή του Σχεδίου Γνώμης Εισαγωγή Σχεδίου Γνώμης 12

13 Ένα Σχέδιο Γνώμης μπορεί να εισαχθεί στην Επιτροπή, εφόσον έχει εγκριθεί και πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία. Ένας εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει Πρόταση για εισαγωγή Σχεδίου Γνώμης (βλ. και κανόνα 10.7 ανωτέρω). Η Πρόταση απαιτεί απλή πλειοψηφία για να γίνει δεκτή. Εφόσον η Πρόταση εγκριθεί, ο Εισηγητής διαβάζει στα μέλη της Επιτροπής τις ουσιαστικές διατάξεις του Σχεδίου Γνώμης. Στη συνέχεια, ο Εισηγητής έχει δύο (2) λεπτά στη διάθεση του προκειμένου να συνοψίσει τη βασική ιδέα και το περιεχόμενο του Σχεδίου Γνώμης. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Εισηγητή, ξεκινάει μια νέα Τυπική Συζήτηση με τη μορφή Ανοιχτού Διαλόγου για το Σχέδιο Γνώμης. Ο Πρόεδρος δύναται να ζητήσει από τα μέλη να θέσουν μια Πρόταση για έναρξη νέου Ανοικτού Διαλόγου σχετικά με το Σχέδιο Γνώμης. Στην πρόταση θα πρέπει να διευκρινίζεται και η διάρκεια της τοποθέτησης κάθε μέλους της Επιτροπής Τροπολογίες Μια τροπολογία μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί μέρος του Σχεδίου Γνώμης. Η τροπολογία υπόκειται καταρχήν στον έλεγχο του Προεδρείου και πρέπει να αντικατοπτρίζει το α- ποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας με σκοπό τη διαφοροποίηση μέρους του Σχεδίου Γνώμης, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές τη Σύμβασης. Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα δέχεται τροπολογίες. Το Προεδρείο οφείλει να επιβεβαιώσει ότι οι Τροπολογίες τυγχάνουν γενικής αποδοχής από τα μέλη της Επιτροπής Πρόταση για εισαγωγή Τροπολογιών Ένας εκπρόσωπος μπορεί να υποβάλει Πρόταση για εισαγωγή Τροπολογιών, αφού παρέλθει ο χρόνος για υποβολή Τροπολογιών που υπέδειξε το Προεδρείο. Εφόσον η Πρόταση γίνει δεκτή, ο Πρόεδρος θα θέσει ενώπιον της Επιτροπής όλες τις Τροπολογίες που εγκρίθηκαν προηγουμένως από το Προεδρείο Τροπολογίες στις διατάξεις του Προοιμίου Τροπολογίες που αφορούν τις διατάξεις του Προοιμίου του Σχεδίου Γνώμης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αυτομάτως από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος μπορεί να εισάγει σχετική τροπολογία, αν διαπιστωθούν σημαντικά λάθη στις διατάξεις του Προοιμίου Τροπολογίες που αφορούν μη-ουσιώδη λάθη ή/και παραλείψεις Τροπολογίες που διορθώνουν γραμματικά και συντακτικά λάθη θα υιοθετούνται αυτομάτως, χωρίς να τίθενται σε ψηφοφορία, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου Τροπολογίες στις ουσιαστικές διατάξεις Τροπολογίες που αφορούν τις ουσιαστικές διατάξεις του Σχεδίου Γνώμης είναι εκείνες που έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και αριθμηθεί από το Προεδρείο. Η διαδικασία υιοθέτησης τους προϋποθέτει μια Πρόταση για εισαγωγή Τροπολογιών, σύμφωνα με τον κανόνα ανωτέρω. 13

14 Διαδικασία Ψήφισης των Τροπολογιών Οι Τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία ενώπιον της Επιτροπής, η οποία πρέπει να προηγείται της ψηφοφορίας για την υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης της Επιτροπής. Λόγω του συναινετικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής, όλες οι Τροπολογίες πρέπει να υιοθετούνται ομόφωνα. Ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει έναν (1) ομιλητή να τοποθετηθεί υπέρ και έναν (1) ομιλητή κατά της Τροπολογίας. Αν μια Τροπολογία συνεπάγεται την απόρριψη μιας δεύτερης Τροπολογίας, τότε η δεύτερη Τροπολογία δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Κάθε Τροπολογία που υπερψηφίζεται και υιοθετείται, ενσωματώνεται αυτομάτως στο Σχέδιο Γνώμης. Όταν ψηφισθούν όλες οι Τροπολογίες, το Προεδρείο ανακοινώνει στην Επιτροπή τις ουσιαστικές διατάξεις του τροποποιημένου Σχεδίου Γνώμης. 12. Υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης Όταν ο Πρόεδρος ανακοινώσει ότι η Επιτροπή εισέρχεται σε διαδικασία ψηφοφορίας για την υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος από την αίθουσα, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Οι Δημοσιογράφοι, οι Παρατηρητές κτλ. θα πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα από την αίθουσα. Το Προεδρείο μπορεί να (μην) επιτρέψει στους Εθελοντές να παραμείνουν στην αίθουσα. Η ανταλλαγή σημειωμάτων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων αναστέλλεται. Σε αυτό το σημείο ενθαρρύνεται η υποβολή Πρότασης για ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με την υιοθέτηση Σχεδίου Γνώμης της Επιτροπής (κανόνας 10.8) Συναίνεση Πριν να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η Επιτροπή επιδιώκει και ενθαρρύνει τη λήψη απόφασης με συναίνεση, επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό προς τις διατάξεις της Σύμβασης και τους Κανόνες Διαδικασίας, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι η επιδίωξη συναίνεσης δεν θα καθιστά αναποτελεσματική τη λειτουργία της Επιτροπής. Εάν επιβεβαιωθεί η επίτευξη συναίνεσης από το Προεδρείο, τότε ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει την Πρόταση για Ψηφοφορία με χρήση Ονομαστικού Καταλόγου, ως παρελκυστική για την διαδικασία, χωρίς τη δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης συναίνεσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ενθαρρύνει ή να υποδείξει την υποβολή μιας Πρότασης για Υποχρεωτική Έκφραση Γνώμης, προκειμένου να διεξαχθεί ένας «Γύρος Διαδοχικών Τοποθετήσεων» Ομοφωνία Η Επιτροπή θα προσπαθεί να επιτύχει την υιοθέτηση του Σχεδίου Γνώμης με συναίνεση. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα, με ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών. Στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν συνυπολογίζονται τα μέλη που θα επιλέξουν να απέχουν. Συνεπώς, για να υιοθετηθεί το Σχέδιο Γνώμης, κανένα μέλος δεν θα 14

15 πρέπει να διαφωνεί σε τέτοιο βαθμό με το αποτέλεσμα της επικείμενης -ομόφωνα ληφθείσας- απόφασης, και συνεπώς να την καταψηφίσει. (βλ. και κανόνες 5.2, 13 και 13.1) Γνώμη της Επιτροπής Ένα Σχέδιο Γνώμης που υιοθετείται από τα μέλη της Επιτροπής αποκαλείται πλέον «Γνώμη» της Επιτροπής. 13. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Κάθε μέλος της Επιτροπής διαθέτει μία ψήφο και ψηφίζει επιδεικνύοντας την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπεί, ανταποκρινόμενο στο σχετικό αίτημα του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία διεξάγεται με τη χρήση Ονομαστικού Καταλόγου. Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν «υπέρ» ή «κατά» στα διαδικαστικά ζητήματα και «υπέρ», «κατά» ή να «απέχουν» στα ουσιαστικά ζητήματα. Κανένα μέλος δεν μπορεί να ψηφίζει εκ μέρους άλλου μέλους της Επιτροπής. Οι «αποχές» δεν συνυπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι Ψηφοφορία με χρήση Ονομαστικού Καταλόγου Τα μέλη της Επιτροπής ψηφίζουν επιδεικνύοντας την ετικέτα με το όνομα του κράτους που εκπροσωπούν, εκτός αν κάποιο μέλος υποβάλει πρόταση για Ψηφοφορία με χρήση Ονομαστικού Καταλόγου. Η Ψηφοφορία σε αυτή την περίπτωση διεξάγεται με αλφαβητική σειρά, ενώ ο Πρόεδρος δύναται να ξεκινήσει τη διαδικασία επιλέγοντας τυχαία ένα μέλος της Επιτροπής. Η πρόταση αυτή εγκρίνεται αυτομάτως, εκτός αν ο Πρόεδρος την απορρίψει. Σε περίπτωση που η πρόταση απορριφθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα έκφρασης αντιρρήσεων. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας με τη χρήση Ονομαστικού Καταλόγου, ένα μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο να το προσπεράσει κατά το γύρο ψηφοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος επανέρχεται στο μέλος αυτό μόλις φτάσει στο τέλος του Ονομαστικού Καταλόγου, οπότε το μέλος υποχρεούται να οριστικοποιήσει την ψήφο του Πρόταση για Επανάληψη της Ψηφοφορίας Η Πρόταση για Επανάληψη της Ψηφοφορίας γίνεται δεκτή όταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαφέρει κατά μία (1) ψήφο. Η Πρόταση εγκρίνεται αυτομάτως και η Επιτροπή εισέρχεται σε διαδικασία Άτυπης Συζήτησης για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από το Προεδρείο. Στη συνέχεια, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και το αποτέλεσμα της δεύτερη ψηφοφορίας θεωρείται τελικό. Νέα Πρόταση για Επανάληψη της Ψηφοφορίας δεν γίνεται δεκτή. 15

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (στο εξής αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Συντάχθηκε με την απόφαση Δ.Ε. 209/07, ψηφίστηκε με την απόφαση Δ.Σ. 319/07 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

8338/1/15 REV 1 ΕΚΜ/νικ 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 ΕΚΜ/νικ 1 CAB SG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4323 2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 3. 3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Α. Γενικοί Κανόνες Β. Γλώσσα Εργασίας Γ. Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΚΩ Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής σκοπός Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ. Τετάρτη 17 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ. Τετάρτη 17 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ Τετάρτη 17 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3852 2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ..

Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ.. Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ.. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όπου στον κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10817/10 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: της: 8 Ιουνίου 2010 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: ST 10817/10 RESTREINT UE Public FREMP 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΑΡΘΡΟ 1 Φύση και στόχοι 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Συμβουλίου

Κανονισμός Συμβουλίου Κανονισμός Συμβουλίου Άρθρο 1. Σύγκλιση Συνεδρίασης α) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου μία φορά ανά μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ /ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ /ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ /ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ O συντονιστής εντός δύο (2) ημερών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης, κοινοποιεί σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 206 του Κώδικα των Δικηγόρων όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1968/10-10 Οκτ

Άρθρο 206 του Κώδικα των Δικηγόρων όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1968/10-10 Οκτ Συγκρότηση, Σύνθεση, Λειτουργία Ολομέλειας (νομικό καθεστώς) Το ιστορικό του Κανονισμού Με τις διατάξεις των άρθρων 206, 206Α, 206Β και 206Γ του ν. 3026/1954 (Κώδικα των Δικηγόρων) όπως αντικαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 -Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκλογή Θητεία Ε.Σ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2014 COM(2014) 338 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 25η σύνοδο της αναθεωρητικής επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Συγκρότηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΕΝ ΕΡΓΩ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 Σειρά : Εν Έργω Πράξη Δημοκρατίας Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Τίτλος Εγγράφου : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα