Γρήγορη έναρξη Καρδιολογία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρήγορη έναρξη Καρδιολογία"

Transcript

1 Γρήγορη έναρξη Καρδιολογία Tο WEB διανέµει τα βασισµένα στο Web αποτελέσµατα στα δίκτυα των νοσοκοµείων. Ο διακοµιστής Web διανέµει τις µελέτες σε τυποποιηµένα προγράµµατα περιήγησης, όπως το Microsoft Internet Explorer ή το Netscape Navigator. Για να χρησιµοποιήσετε το WEB1000, χρειάζεστε ένα υποστηριζόµενο πρόγραµµα περιήγησης και µια σύνδεση στο δίκτυο, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο διακοµιστης Web. Προβλεπόµενη χρήση Το λογισµικό του WEB και η υπολογιστική πλατφόρµα συνιστούν ένα σύστηµα για την προβολή δεδοµένων ιατρικών εικόνων από εκπαιδευµένους και ειδικευµένους επαγγελµατίες. Το σύστηµα προορίζεται για χρήση στη συγκέντρωση, οργάνωση, κοινή χρήση και προβολή εικόνων και δηµογραφικών στοιχείων ασθενών, µόνο για σκοπούς ανασκόπησης και αναφοράς. Η εφαρµογή applet του WEB1000 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προβολή εικόνων µέσω ενός νοσοκοµειακού δικτύου intranet ή µέσω του Internet από µια αποµακρυσµένη τοποθεσία. Οι εικόνες που αποθηκεύονται στο WEB1000 είναι προσωρινές, δεδοµένου ότι το WEB1000 δεν προορίζεται για σκοπούς αρχειοθέτησης. Όταν το WEB1000 χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους εκτός από τους προβλεπόµενους, όπως π.χ. ως εργαλείο υποστήριξης για το χειρουργικό σχεδιασµό ή τις χειρουργικές διαδικασίες, αυτό γίνεται κατά την κρίση του χρήστη και λαµβανοµένων υπόψη των αναφεροµένων προειδοποιήσεων που αποτρέπουν από τέτοια χρήση. 1. Είσοδος 2. Αναζήτηση µελετών στο διακοµιστή Web 3. ηµιουργία ενός οδηγού αναζήτησης για την αυτοµατοποίηση των αναζητήσεών σας 4. Επιλογή µελετών για προβολή 5. Εµφάνιση διαθέσιµων µελετών 6. Αναπαραγωγή εικόνων MPEG 7. Μετακίνηση κατά µελέτη µε τη χρήση της συρόµενης ράβδου Μελέτη 8. Μετακίνηση ανάµεσα σε επιλεγµένες µελέτες κατά ασθενή 9. Σύγκριση εικόνων από δύο µελέτες 10. Προβολή διαθεσίµων αναφορών για µελέτες 11. Προβολή µιας αναφοράς και µιας εικόνας δίπλα-δίπλα 12. Έξοδος από το WEB1000 Αρ. άρθρου:

2 Είσοδος στο WEB1000 Κάθε χρήστης έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτό έχει σηµασία για την ασφάλεια του συστήµατος και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών ασθενούς. Το αναγνωριστικό σας αποθηκεύει: Τις τυχόν αλλαγές στις προτιµήσεις χρήστη που έχετε κάνει κατά τη χρήση του συστήµατος Τα διαθέσιµα εργαλεία Τους οδηγούς αναζήτησης που έχετε δηµιουργήσει Ο διαχειριστής του συστήµατος ορίζει τα προνόµια εισόδου σας και καθορίζει ποιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιµες. Για την είσοδό σας στο WEB Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή IP στο πεδίο ιεύθυνση (Internet Explorer) ή Τοποθεσία (Netscape) field. 2. Πατήστε Enter. 3. Εάν σας ζητηθεί να αποδεχθείτε το ψηφιακό πιστοποιητικό, κάντε κλικ στο Πάντα. Το µήνυµα δεν θα εµφανιστεί κατά την επόµενή σας είσοδο. Η εφαρµογή Java applet που χρησιµοποιείται από το WEB1000 είναι υπογεγραµµένη µε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, έτσι ώστε να µπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισµένες λειτουργίες του υπολογιστή σας, όπως είναι η εκτύπωση. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι η εφαρµογή applet έχει ληφθεί από µια αξιόπιστη πηγή και δεν πρόκειται να εκτελέσει παράνοµες ενέργειες. 4. Κάντε κλικ στο κουµπί OK. 5. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη σας στο πεδίο Αναγνωριστικό χρήστη. 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης. Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του WEB1000 από το διαχειριστή του συστήµατός σας, ο κωδικός πρόσβασής σας µπορεί να παύει να ισχύει µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό ηµερών. Θα δείτε ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου, που σας ενηµερώνει για τον αριθµό των ηµερών που αποµένουν µέχρι να λήξει η ισχύς του κωδικού σας. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, δείτε την ενότητα Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. 7. Κάντε κλικ στο κουµπί Είσοδος ή πατήστε Enter. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι εσφαλµένος, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Εισαγάγετε ξανά το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν εξακολουθείτε να έχετε δυσκολίες, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας. 8. Αν έχει γίνει η σχετική διαµόρφωση από το διαχειριστή του συστήµατός σας, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιστορικό εισόδου, όπου εµφανίζονται λεπτοµερώς η ηµεροµηνία, η ώρα και το όνοµα µονάδας της τελευταίας σας επιτυχούς εισόδου, καθώς και κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια εισόδου από τότε και µετά. Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Αν οι πληροφορίες εισόδου επισηµαίνουν ότι κάποιος άλλος µπορεί να χρησιµοποιεί ή να προσπαθεί να χρησιµοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατος. Αν η είσοδος είναι επιτυχής, το WEB1000 ανοίγει στη σελίδα Μελέτη. Σηµείωση: Στην επιλογή κωδικού πρόσβασης ισχύει ο διαχωρισµός πεζών-κεφαλαίων. ABCD δεν είναι το ίδιο µε Abcd ή abcd. Αρ. άρθρου:

3 Αναζήτηση µελετών στο Web Server Πριν µπορέσετε να προβάλετε εικόνες µιας µελέτης ή σχετικές αναφορές, θα πρέπει να ορίσετε τις παραµέτρους που θέλετε να χρησιµοποιήσετε για να εντοπίσετε τη µελέτη. Η αποστολή παραµέτρων αναζήτησης στο διακοµιστή web λέγεται και ερώτηµα. Μια αναζήτηση χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερα κριτήρια. Μπορείτε να επιλέξετε µέχρι έξι διαφορετικά κριτήρια και έξι διαφορετικούς περιορισµούς αναζήτησης. Συµβουλή:Ένας χαρακτήρας wildcard αντιπροσωπεύει άγνωστες πληροφορίες στην αναζήτηση: Ο αστερίσκος (*) υποκαθιστά οποιονδήποτε αριθµό χαρακτήρων, ενώ το ερωτηµατικό (?) υποκαθιστά ένα µεµονωµένο χαρακτήρα. Χρησιµοποιήστε το χαρακτήρα wildcard όταν είστε αβέβαιοι για τη γραφή ή αν θυµάστε µόνο ένα τµήµα µιας λέξης ή ενός αριθµού. Μερικά κριτήρια αναζήτησης σας επιτρέπουν να επιλέξετε µέσα από έναν κατάλογο περιορισµών, όπως είναι οι διαφορετικοί τύποι µονάδων. Για τα κριτήρια αυτά, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή σας από τους καταλόγους που παρέχονται. Άλλα κριτήρια αναζήτησης όπως το όνοµα του ασθενούς, το αναγνωριστικό του ασθενούς ή ο αριθµός εισαγωγής είναι συγκεκριµένα για κάθε µελέτη. Τους περιορισµούς αυτούς θα πρέπει να τους πληκτρολογήσετε. Αν δεν γνωρίζετε ολόκληρο το όνοµα του ασθενούς, µπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες wildcard. Ωστόσο, το αναγνωριστικό ασθενούς ή ο αριθµός εισαγωγής θα πρέπει να αναγράφεται πλήρως. Για αναζήτηση στο Web Server 1. Επιλέξτε µια Τοποθεσία από τον αναπτυσσόµενο κατάλογο Περιορισµοί αναζήτησης (κάτω από τα Κριτήρια αναζήτησης σε τοποθεσία). Θα πρέπει να επιλέγετε την Τοποθεσία ως κριτήριο σε κάθε αναζήτηση. Την Τοποθεσία µπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε µόνο µια φορά σε κάθε αναζήτηση. Εξ ορισµού, είναι το πρώτο πεδίο στα Κριτήρια Αναζήτησης. 2. Επιλέξτε από τους αναπτυσσόµενους καταλόγους όσα άλλα κριτήρια αναζήτησης χρειάζονται για την αναζήτησή σας. είτε την ενότητα Κριτήρια αναζήτησης για έναν κατάλογο των κριτηρίων αναζήτησης και των περιγραφών. Το κριτήριο ηµεροµηνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά ανά αναζήτηση, αλλά τα άλλα κριτήρια µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε περισσότερες φορές. Για παράδειγµα µπορείτε να επιλέξετε δυο φορές Μονάδα για να γίνει αναζήτηση τόσο σε ΥΤ, όσο και σε ΥΑ. 3. Επιλέξτε τους αντίστοιχους περιορισµούς αναζήτησης για τα επιλεγµένα κριτήρια. 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση µελετών για να αναζητήσετε µελέτες που συµφωνούν. Εµφανίζονται µόνο µελέτες που συµφωνούν µε όλες τις παραµέτρους. Σηµείωση: Όταν εφαρµόζεται ο περιορισµός αναζήτησης Ηµεροµηνία, χρησιµοποιείται η ηµεροµηνία και η ώρα του διακοµιστή. Για επαναφορά των προεπιλεγµένων τιµών κριτηρίων 1. Κάντε κλικ στο κουµπί Επαναφορά κριτηρίων αναζήτησης. Τα κριτήρια επαναφέρονται στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν ανοίξατε για πρώτη φορά το WEB1000 για τη συνεδρία. Αρ. άρθρου:

4

5 ηµιουργία οδηγών αναζήτησης για την αυτοµατοποίηση των αναζητήσεών σας Μετά την επιλογή των κριτηρίων και των περιορισµών για την αναζήτησή σας, χρησιµοποιήστε το εργαλείο Οδηγοί για την αποθήκευση αυτών των ρυθµίσεων. Υπάρχουν διαθέσιµες επιλογές για την παράθεση του οδηγού µε την εκκίνηση του προγράµµατος, καθώς και για την εκκίνηση της σελίδας Εµφάνιση µετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Για να δηµιουργήσετε έναν οδηγό αναζήτησης 1. Από τη σελίδα Μελέτη, επιλέξτε τα κριτήρια αναζήτησής σας από τους αναπτυσσόµενους καταλόγους. είτε την ενότητα Κριτήρια αναζήτησης για πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια αναζήτησης και τους περιορισµούς. 2. Επιλέξτε τους περιορισµούς της αναζήτησης µε βάση τα κριτήρια που έχετε επιλέξει. 3. Κάντε κλικ στο κουµπί Nέος Οδηγός. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέος Οδηγός. 4. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τον οδηγό στο πεδίο Όνοµα οδηγού. 5. Επιλέξτε τις αναγκαίες δυνατότητες : Ο Οδηγός Εκκίνησης εκτελεί τον οδηγό µε την εκκίνηση του WEB1000. Η επιλογή Προβολή εικόνων όταν η µελέτη συµφωνεί µε τα κριτήρια αναζήτησης εµφανίζει αυτόµατα τις εικόνες όταν βρεθεί µια µελέτη. 6. Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ο νέος οδηγός εµφανίζεται κάτω από τη βασική γραµµή εργαλείων ως κουµπί µε το όνοµα που έχετε αντιστοιχίσει. Αρ. άρθρου:

6 Επιλογή µελετών για προβολή Όταν υποβάλλετε ένα ερώτηµα, το WEB1000 εκτελεί αναζήτηση σε όλες τις διαθέσιµες µελέτες και παραθέτει στην οθόνη Εµφάνιση µόνο αυτές που συµφωνούν µε τα κριτήριά σας. Πριν προβάλετε εικόνες ή αναφορές, θα πρέπει να επιλέξετε τη µελέτη (ή τις µελέτες) που θα προβληθούν. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησής σας ταξινοµούνται πριν εµφανιστούν στην οθόνη. Στον κατάλογο Εµφάνιση, κάντε κλικ σε µια επικεφαλίδα στήλης για να ταξινοµήσετε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε βάση τις πληροφορίες της συγκεκριµένης στήλης. Οι µελέτες που αφορούν τον ίδιο ασθενή οµαδοποιούνται σε ένα φάκελο που εµφανίζετται πάνω από την πρώτη µελέτη του ασθενούς. Εξ ορισµού, ο φάκελος είναι συνεπτυγµένος. Σηµείωση: Tο εικονίδιο του φακέλου δεν αποτελεί το ίδιο µελέτη. Απλώς περιέχει τις µελέτες που αφορούν τον ίδιο ασθενή. Αν επιλέξετε το φάκελο και εκτελέσετε µια ενέργεια (όπως η προβολή εικόνων), επιλέγονται όλες οι µελέτες που περιέχει ο φάκελος. Αν επιλέξετε µια µελέτη µέσα στο φάκελο, επιλέγεται µόνο η συγκεκριµένη µελέτη. Για να επιλέξετε µία ή περισσότερες µελέτες για προβολή Για να επιλέξετε µια µεµονωµένη µελέτη, κάντε κλικ στη µελέτη. Για να επιλέξετε πολλαπλές, µη συνεχόµενες µελέτες, πατήστε Ctrl και κάντε κλικ στις µελέτες. Για να επιλέξετε πολλαπλές, συνεχόµενες µελέτες, πατήστε Shift και κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία µελέτη. Για να επιλέξετε όλες τις µελέτες για έναν ασθενή, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου δίπλα στο όνοµα του ασθενούς. Οι επιλεγµένες µελέτες εµφανίζονται φωτισµένες µε σκούρο φόντο και ανοιχτόχρωµο κείµενο. Για να εµφανίσετε όλες τις µελέτες του ασθενούς Για να αναπτύξετε το φάκελο έτσι ώστε να εµφανίσετε όλες τις µελέτες ενός ασθενούς, κάντε κλικ στο σύµβολο ανάπτυξης (+) δίπλα στο φάκελο. Για να συµπτύξετε το φάκελο έτσι ώστε να εµφανίζεται µόνο το όνοµα και το αναγνωριστικό του ασθενούς, κάντε κλικ στο σύµβολο σύµπτυξης (-) δίπλα στο φάκελο. Για να ταξινοµήσετε µελέτες Για να ταξινοµήσετε τις µελέτες, κάντε κλικ στην κατάλληλη επικεφαλίδα στήλης. Για παράδειγµα, κάντε κλικ στη στήλη Μονάδα για να ταξινοµήσετε ανά µονάδα. Για να αντιστρέψετε τη σειρά ταξινόµησης, κάντε και πάλι κλικ στην ίδια επικεφαλίδα στήλης. Αρ. άρθρου:

7 Εµφάνιση διαθέσιµων µελετών Αφού επιλέξετε µία ή περισσότερες µελέτες, µπορείτε να εµφανίσετε τις εικόνες που είναι διαθέσιµες σε κάθε µελέτη. Για την εµφάνιση µιας διαθέσιµης µελέτης 1. Επιλέξτε µια µελέτη από τον κατάλογο εµφάνισης. είτε την ενότητα Επιλογή µελετών για περισσότερες πληροφορίες. 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουµπιά Εµφάνισης. Για να εµφανίσετε µια µελέτη µε τη χρήση του µενού συντόµευσης 1. Κάντε δεξί κλικ σε µια µελέτη στον κατάλογο Εµφάνιση. Αν χρησιµοποιείτε Mac, πατήστε COMMAND και κάντε κλικ. 2. Επιλέξτε Προβολή εικόνων από το µενού συντόµευσης. Η εικόνα εµφανίζεται στη σελίδα Εµφάνιση. Αρ. άρθρου:

8 Αναπαραγωγή εικόνων MPEG Το πρόγραµµα αναπαραγωγής MPEG δηµιουργεί µια ταινία µε την αναπαραγωγή των εικόνων σε συνεχή προβολή Για τους καρδιολόγους, οι µονάδες ακτινοσκοπικής αγγειογραφίας (ΧΑ, X-ray Angiography), υπερηχογραφίας (US, Ultrasound) και πυρηνικής ιατρικής (ΝΜ, Nuclear Medicine) είναι χρήσιµες για την παρακολούθηση της ροής του αίµατος στο σώµα. Σηµείωση: Το πρόγραµµα αναπαραγωγής MPEG δεν υποστηρίζεται στο MAC OS. Για την αναπαραγωγή εικόνων MPEG 1. Εντοπίστε µια µελέτη στη σελίδα µελετών. 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εικόνας. 3. Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία προβολής για την προβολή των εικόνων. Επιλογή Εικονίδιο Περιγραφή ιαίρεση οθόνης Αναπαραγωγή Η εµφάνιση γίνεται µε τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης Αναπαραγωγή της ταινίας MPEG. ιακοπή ιακοπή της κίνησης της εικόνας Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούµενο/Επόµενο πλαίσιο Ρυθµός πλαισίων Προβολή των εικόνων σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί µόνο όταν αναπαράγεται µια ταινία MPEG. εν είναι δυνατή η προβολή σε πλήρη οθόνη όταν η αναπαραγωγή της ταινίας MPEG έχει διακοπεί. Πατήστε Esc για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. Μετακίνηση ανάµεσα στα πλαίσια του MPEG. Για χρήση σε ακίνητη εικόνα. Ρύθµιση της ταχύτητας των πλαισίων. Για χρήση σε δυναµική µορφή. Σηµείωση: Το πρόγραµµα αναπαραγωγής MPEG είναι ένα εργαλείο που διατίθεται µε άδεια χρήσης και προορίζεται για χρήση από καρδιολόγους. Αρ. άρθρου:

9 Μετακίνηση κατά µελέτη µε τη χρήση της συρόµενης ράβδου Μελέτη Αν στον κατάλογο Εµφάνιση έχουν επιλεγεί περισσότερες από µία µελέτες, µπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσά τους µε τη χρήση της συρόµενης ράβδου Μελέτη. Ο αριθµός των µελετών εµφανίζεται στα δεξιά της συρόµενης ράβδου και η µελέτη που προβάλλετε σε δεδοµένη στιγµή σας επισηµαίνεται στη συρόµενη ράβδο θέσης. Το WEB1000 εµφανίζει σελίδες από τη νέα µελέτη καθώς η συρόµενη ράβδος µετακινείται. Για µετακίνηση ανά µελέτη στη σελίδα Εµφάνιση Για να µετακινηθείτε κατά µία µελέτη προς τα εµπρός, κάντε κλικ στο δεξί βέλος. Για να µετακινηθείτε κατά µία µελέτη προς τα πίσω, κάντε κλικ στο αριστερό βέλος. Για να µεταβείτε στη θέση µιας συγκεκριµένης µελέτης στη γραµµή κύλισης, κάντε κλικ και σύρετε τη συρόµενη ράβδο θέσης. Αρ. άρθρου:

10 Μετακίνηση ανάµεσα σε επιλεγµένες µελέτες κατά ασθενή Αν έχουν επιλεγεί πολλαπλές µελέτες στον κατάλογο Εµφάνιση, µπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσά τους χρησιµοποιώντας τον κατάλογο Πληροφορίες µελέτης. Για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις µελέτες ανά ασθενή στη σελίδα Εµφάνιση 1. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόµενο βέλος δίπλα στο όνοµα του ασθενούς πάνω από τη συρόµενη ραβδο Μελέτη. Εµφανίζεται ένας κατάλογος των ονοµάτων ασθενών, µαζί µε πρόσθετες πληροφορίες όπως η µονάδα, η ηµεροµηνία και η ώρα της µελέτης. 2. Για να µετακινηθείτε στη µελέτη για ένα συγκεκριµένο ασθενή, κάντε κλικ στο όνοµά του στον κατάλογο. Αρ. άρθρου:

11 Σύγκριση εικόνων από δύο µελέτες Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης για να συγκρίνετε δύο µελέτες προβάλλοντάς τις δίπλα-δίπλα. Tο παράθυρο Εµφάνιση διαιρείται σε δύο περιοχές προβολής. Κάθε µισό της οθόνης έχει τη δική του γραµµή εργαλείων για να υπάρχει η δυνατότητα του ανεξάρτητου χειρισµού των εικόνων. Είναι επίσης εφικτή η προβολή µιας εικόνας και µιας αναφοράς δίπλα-δίπλα. Για τη σύγκριση εικόνων από δύο µελέτες 1. Κάντε κλικ στο κουµπί Λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Tο παράθυρο Εµφάνιση διαιρείται σε δύο περιοχές προβολής. 2. Για να επιλέξετε έναν ασθενή, χρησιµοποιήστε τη συρόµενη ράβδο Μελέτη στο αριστερό παράθυρο. 3. Για να επιλέξετε το δεύτερο ασθενή, χρησιµοποιήστε τη συρόµενη ράβδο Μελέτη στο δεξί παράθυρο. 4. Για να χειριστείτε τις δύο εικόνες, χρησιµοποιήστε τα εργαλεία σε κάθε παράθυρο. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία µοναδικής οθόνης Κάντε και πάλι κλικ στο κουµπί Λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Το WEB1000 µεταφέρεται από προεπιλογή στη µελέτη ασθενούς που εµφανιζόταν στο αριστερό τµήµα της οθόνης. Σηµείωση: Όταν επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ιαίρεσης οθόνης, µπορεί να δείτε το ακόλουθο µήνυµα: "Με βάση τις τρέχουσες άδειές σας, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης για την προβολή πολλαπλών ασθενών." Αν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας. Αρ. άρθρου:

12 Προβολή διαθεσίµων αναφορών για µελέτες Αν για µια µελέτη υπάρχει διαθέσιµη αναφορά, µπορείτε να την προβάλετε στη σελίδα Αναφορά. Κάθε αναφορά έχει τρεις ενότητες: Πληροφορίες ασθενούς, Πληροφορίες αναφοράς, και Πληροφορίες µελέτης. Για την προβολή µιας διαθέσιµης αναφοράς 1. Αναζητήστε στον κατάλογο Εµφάνιση µια µελέτη µε εικονίδιο αναφοράς στη στήλη Κατάσταση εξέτασης. Εικονίδιο Ορισµός Εικονίδιο Προκαταρκτική µελέτη, µε προκαταρκτικό κείµενο. Εικονίδιο Εγκεκριµένη µελέτη, µε εγκεκριµένο κείµενο. 2. Επιλέξτε µία ή περισσότερες µελέτες που έχουν αυτά τα εικονίδια. 3. Επιλέξτε τη σελίδα Αναφορά ή κάντε κλικ στο κουµπί Ανάκτηση αναφοράς. 4. Χρησιµοποιήστε τη γραµµή κύλισης Μελέτη για να µετακινηθείτε µέσα στην αναφορά. 5. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουµπιά Μέγεθος γραµµατοσειράς για να αυξήσετε ή να µειώσετε το µέγεθος της της γραµµατοσειράς. Τρία είναι τα διαθέσιµα µεγέθη γραµµατοσειρών: µεγάλο (24 στ.), µεσαίο (18 στ.), και µικρό (12 στ.). Εξ ορισµού, η αναφορά εµφανίζεται µε γραµµατοσειρά 12 στιγµών. 6. Αν επιλέξετε πολλαπλές µελέτες από τον κατάλογο Εµφάνιση, µπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσα στις αναφορές µε τη συρόµενη ράβδο Μελέτη. Αρ. άρθρου:

13 Προβολή µιας αναφοράς και µιας εικόνας δίπλα-δίπλα Αν σε µια µελέτη υπάρχει διαθέσιµη αναφορά, µπορείτε να προβάλετε τις εικόνες και τη συσχετισµένη αναφορά δίπλαδίπλα, στη λειτουργία ιαίρεση οθόνης. Για να προβάλετε µια αναφορά και µια εικόνα δίπλα-δίπλα 1. Από τη σελίδα Μελέτη, επιλέξτε µια µελέτη µε διαθέσιµη αναφορά. 2. Κάντε κλικ στη µορφή 1x1. Η εικόνα εµφανίζεται στη σελίδα Εµφάνιση. 3. Κάντε κλικ στο κουµπί Ανάκτηση αναφοράς. 4. Κάντε κλικ στο κουµπί Λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Η αναφορά και η εικόνα εµφανίζονται δίπλα-δίπλα. 5. Χρησιµοποιήστε τις γραµµές κύλισης για να δείτε όλες τις πληροφορίες για τις ενότητες της αναφοράς: Πληροφορίες ασθενούς, Πληροφορίες αναφοράς, και Πληροφορίες µελέτης. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία µοναδικής οθόνης Κάντε κλικ στο κουµπί Λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Αρ. άρθρου:

14 Έξοδος από το WEB1000 Μετά τον τερµατισµό της συνεδρίας σας ή όταν πρέπει να αφήσετε τον υπολογιστή χωρίς παρακολούθηση, θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία εξόδου πριν κλείσετε την εφαρµογή του προγράµµατος περιήγησής σας. Αν κλείσετε το πρόγραµµα περιήγησης πριν κάνετε την έξοδό σας, δεν αποθηκεύεται καµία από τις αλλαγές που κάνατε πρόσφατα στις προτιµήσεις χρήστη σας. Η διαδικασία εξόδου προστατεύει την ασφάλεια του συστήµατος. Παράλληλα, εµποδίζει τους µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες να χρησιµοποιήσουν τα δικά σας στοιχεία αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Σηµείωση: Ο διαχειριστής του συστήµατός σας µπορεί να έχει διαµορφώσει το WEB1000 για αυτόµατη έξοδο των ανενεργών χρηστών µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αν το χαρακτηριστικό αυτό είναι ενεργοποιηµένο, η έξοδος πραγµατοποιείται αν δεν εκτελέσετε καµιά ενέργεια στο WEB1000 για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αν συµβεί αυτό, κάντε ξανά τη διαδικασία εισόδου για να επανασυνδεθείτε. Για να βγείτε από το WEB1000 Από τη σελίδα Μελέτη, κάντε κλικ στο κουµπί Έξοδος. Αρ. άρθρου:

15 Γρήγορη έναρξη Καρδιολογία Copyright Το προϊόν WEB1000 είναι εµπορικό σήµα της Agfa Inc.. Όλα τα άλλα προϊόντα και οι ονοµασίες εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν πρέπει να θεωρηθούν σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Βάση γνώσεων υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση Ευθύνη του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής, ο εγκαταστάτης ή ο εισαγωγέας φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση του εξοπλισµού µόνο στην περίπτωση που: Η εγκατάσταση, οι τροποποιήσεις, οι ρυθµίσεις, οι αλλαγές ή οι επισκευές εκτελούνται από προσωπικό σέρβις µε τα κατάλληλα προσόντα. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της τοποθεσίας, στην οποία χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός, είναι σύµφωνη µε ένα εφαρµοζόµενο πρότυπο ασφαλείας (UL, CSA, ή IEC/CDE). Ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις Οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης και τη Βάση γνώσεων. εν επιτρέπεται η χρήση άλλων προγραµµάτων λογισµικού εκτός από αυτά που περιέχονται στη συσκευασία αυτή ή φέρουν την έγκριση της στο διακοµιστή WEB1000 ή τον προσωπικό υπολογιστή.

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία TοWΕΒ1000 5.1 διανέµει τα βασισµένα στο Web αποτελέσµατα στα δίκτυα των νοσοκοµείων. Ο διακοµιστής Web διανέµει τις µελέτες σε τυποποιηµένα προγράµµατα περιήγησης, όπως το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας

Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 1. 3.1.2.1. Αλλαγή μεταξύ τρόπων εμφάνισης της σελίδας 2. Πλήρης οθόνη Εάν επιθυμείτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο, το οποίο δε θα εμφανίζει τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων και αντικειμένων ή τις

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και Αγαπημένα. Έκδοση 5.2. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και Αγαπημένα. Έκδοση 5.2. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και Αγαπημένα Έκδοση 5.2 Οδηγός διαχειριστή Αύγουστος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Διαμόρφωση της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: MEDIA CENTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: MEDIA CENTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: MEDIA CENTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 ENOTHTA 4 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Microsoft Excel 2010... 9 2 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 3 ημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 27 4 Συμβουλές για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα