Regulátor vykurovania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Regulátor vykurovania"

Transcript

1 September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích skupín v závislosti od počasia s alebo bez vplyvu miestnosti ako aj na reguláciu tepelných zdrojov v závislosti od potreby (dopredná regulácia) Možnosť zbernicového pripojenia Šesť predprogramovaných typov zariadení s automatickým priradením funkcií, potrebných pre daný typ zariadenia Priame analógové nastavenie vykurovacej charakteristiky a analógová korekcia teploty miestnosti, princíp riadkov obsluhy pre všetky ostatné parametre Prevádzkové napätie 230 V, konformnosť s CE Aplikácie z hľadiska budov: - viacbytové obytné domy - jednobytové obytné domy - menšie nebytové budovy Aplikácie z hľadiska zariadení: - vykurovacie skupiny s vlastným tepelným zdrojom - vykurovacie skupiny s pripojením na diaľkové vykurovanie - komplexné zariadenia, pozostávajúce z viacerých vykurovacích skupín ako aj výroby tepla Aplikácie z hľadiska vykurovacích telies: - vykurovanie s radiátormi, konvektormi, podlahovým, stropným a sálavým vykurovaním V regulátore RVL470 je naprogramovaných šesť typov zariadení; každému typu zariadenia sú pevne priradené potrebné funkcie. CE1N2522B

2 Regulácia vykurovacích skupín Dopredná regulácia Druhy prevádzky Iné funkcie Objednávanie Kombinácia prístrojov Použiteľné snímače a izbové prístroje Počasím riadená regulácia vstupnej teploty ovládaním zmiešavača v jednej vykurovacej skupine Počasím riadená regulácia vstupnej teploty ovládaním horáka v jednej vykurovacej skupine Počasím riadená regulácia vstupnej teploty ovládaním ventilu v spätnom potrubí primárnej strany vykurovacej skupiny s prípojom na systém centralizovanej dodávky tepla (odovzdávacia stanica) Regulácia vstupnej teploty hlavného prívodu v závislosti od potreby tepla ovládaním zmiešavača v hlavnom prívode; hlásenie potreby prostredníctvom údajovej zbernice Regulácia teploty kotla v závislosti od potreby tepla ovládaním horáka; hlásenie potreby prostredníctvom údajovej zbernice Regulácia vstupnej teploty prívodu na sekundárnej strane ovládaním ventilu v spätnom potrubí primárnej strany prípoja na systém centralizovanej dodávky tepla; hlásenie potreby prostredníctvom údajovej zbernice Týchto šesť typov zariadení pokrýva všetky oblasti použitia, uvedené v časti «Aplikácie». Automatická prevádzka Automatické prepínanie medzi normálnou a redukovanou teplotou podľa týždenného programu, automatické prepnutie na prázdninovú prevádzku, ovládanie vykurovania podľa potreby (funkcia ECO Prevádzka s útlmom Trvalé vykurovanie na redukovanú teplotu, s funkciou ECO Komfortná prevádzka Trvalé vykurovanie na normálnu teplotu, bez funkcie ECO Pohotovostná prevádzka Vo všetkých druhoch prevádzky je zabezpečená protimrazová ochrana. Regulátor možno prepnúť na ručnú prevádzku. Regulácia je potom vyradená; beží o- behové čerpadlo. Pri trojpolohovej regulácii možno zmiešavač ovládať dvomi tlačidlami; pri dvojpolohovej regulácii je kotol trvalo zapnutý. - Optimalizácia časov vypínania a zapínania ako aj rýchleho útlmu a rýchleho ohrevu, podľa zadaného týždenného programu - Funkcia ECO: Zapínanie a vypínanie vykurovania v závislosti od konštrukcie budovy a vonkajšej teploty - Týždenné spínacie hodiny pre zadávanie denných dôb využitia - Zadávanie ôsmich prázdninových období ročne - Automatické prepínanie letný čas / zimný čas - Indikácia parametrov, okamžitých hodnôt, prevádzkových stavov a hlásení chýb - Komunikácia s inými prístrojmi prostredníctvom údajovej zbernice (LPB) - Diaľkové ovládanie izbovým prístrojom a externými kontaktovými vysielačmi - Servisné funkcie Treba uviesť typové označenie RVL470. Snímače ako aj v prípade potreby izbový ovládač, pohon a armatúru treba objednať samostatne. Teplota v prívodnom a spätnom potrubí: všetky snímače s LG-Ni 1000 Ω pri 0 C, teda napr. - príložný snímač QAD22 - ponorný snímač QAE22... a QAP21.3 Teplota miestnosti: - izbový prístroj QAW50 - izbový prístroj QAW70 - snímač izbovej teploty QAA24 Vonkajšia teplota: - snímač počasia QAC21 (Ni- snímací prvok) - snímač počasia QAC31 (s termistorom) 2 CE1N2522B

3 Použiteľné pohony Komunikácia Technika Princíp činnosti Nastavenia koncového užívateľa Vykurovanie miestnosti Trojpolohová regulácia Dvojpolohová regulácia Obmedzenie minimálnej hodnoty spätnej teploty Možno použiť všetky elektromotorické a elektrohydraulické servopohony pre trojpolohové riadenie od firmy Landis & Staefa: pozri k tomu katalógové listy Komunikácia je možná: - so všetkými zbernicovo (LPB) pripojiteľnými prístrojmi firmy Landis & Staefa - s riadiacou ústredňou budovy OZW30 systému SYNERGYR V regulátore RVL470 je naprogramovaných šesť typov zariadení. Pri uvádzaní do prevádzky treba zadať príslušný typ zariadenia. Tým sa aktivujú všetky funkcie, ktoré sú potrebné pre zvolený typ zariadenia; nastavenia obsahujú v praxi overené hodnoty. Všetky pre zvolený typ zariadenia nepotrebné funkcie sú zablokované. Pri regulácii v závislosti od počasia sa vstupná teplota vykurovacieho systému priraďuje k aktuálnej vonkajšej teplote prostredníctvom vykurovacej krivky. Jej základné nastavenie sa zadáva "tyčinkou"; teplota miestnosti sa koriguje otočným gombíkom. Koncový užívateľ môže okrem toho zadať: - žiadané hodnoty teploty miestnosti pre normálne vykurovanie, vykurovanie s útlmom a protimrazovú ochranu / prázdniny - týždenný program pre doby využitia ako aj max. osem období prázdnin ročne - režim prevádzky - čas a dátum. Teplota miestnosti sa zahrňuje do regulácie. Možno ju merať snímačom alebo simulovať prostredníctvom modelu miestnosti s nastaviteľnou časovou konštantou budovy. U snímača možno voliť vplyv na reguláciu. Okrem toho možno nastaviť maximálne obmedzenie teploty miestnosti. Vykurovanie sa zapína a vypína v závislosti od potreby (funkcia ECO). Vypína sa vtedy, keď množstvo tepla, akumulované v budove postačuje na dodržanie želanej teploty miestnosti. Regulátor k tomu zohľadňuje priebeh vonkajšej teploty ako aj tepelnú kapacitu budovy. Nastaviť možno dve hraničné hodnoty; pre normálne vykurovanie a pre vykurovanie s útlmom. Regulácia je optimalizovaná; zapnutie a ohrev sú ovládané tak, aby sa počas doby využitia vždy dosiahla želaná teplota miestnosti. Na konci každej doby využitia sa vykurovanie (obehové čerpadlo) vypína, až pokiaľ sa nedosiahne žiadaná hodnota teploty miestnosti pre dobu bez využívania (rýchly útlm, vypínateľný). Pri nábehu ohrevu sa môže žiadaná hodnota teploty miestnosti dočasne zvýšiť (rýchly ohrev). Nastaviť možno maximálne hraničné hodnoty doby ohrevu a predčasného odpojenia. Nastaviť možno pásmo proporcionality P a integračnú časovú konštantu. Vstupná teplota sa reguluje spojitým riadením akčného člena (ventil alebo kohút). Pre vstupnú teplotu možno nastaviť obmedzenia minimálnej a maximálnej hodnoty a- ko aj maximálne obmedzenie nárastu žiadanej hodnoty ("brzdenie ohrevu"). Dvojpolohová regulácia pracuje ako regulácia teploty kotla s ovládaním od počasia alebo od potreby tepla. Teplota kotla sa reguluje zapínaním a vypínaním jedno- alebo dvojstupňového horáka (priame riadenie horáka). Dvojstupňová prevádzka sa deblokuje hodnoty integrálu deblokovania; blokuje sa pri dosiahnutí hodnoty nulovania. Hodnoty integrálov sú nastaviteľné. Bez potreby tepla sa kotol buď vypína alebo sa reguluje na minimálnu hraničnú hodnotu (voliteľne). Hodnoty minimálnej a maximálnej hodnoty obmedzenia teploty kotla možno nastaviť. Obmedzenie minimálnej hodnoty teploty v spätnom potrubí je aktívne pri trojpolohovej regulácii ako aj pri regulácii teploty kotla v závislosti od potreby a chráni kotol voči korózii v dôsledku kondenzácie spalín. CE1N2522B 3

4 Diaľkové vykurovanie Rôzne funkcie Funkcie blokovania Snímanie teploty Spínacie hodiny Diaľkové ovládanie Komunikácia Hlásenia chýb a alarm od vstupnej teploty Vstupná teplota na sekundárnej strane sa reguluje v závislosti od počasia resp. od potreby tepla ovládaním ventilu v spätnom potrubí primárnej strany. Obmedzenia maximálnej hodnoty pôsobia na: - výstupnú teplotu primárnej strany; pritom možno voliť: druh riadenia (lokálny snímač počasia alebo signál zo zbernice), strmosť obmedzovacej charakteristiky a začiatok riadenia - rozdiel medzi spätnou teplotou primárnej a sekundárnej strany (DRT) Obmedzenie minimálneho zdvihu («funkcia Y min») bráni pri malých objemových prietokoch zväčšeniu chyby merania pri meraní tepelného množstva. Pre funkcie obmedzovania možno nastaviť integračnú časovú konštantu. - Simulácia vonkajšej teploty - Test relé; všetky relé možno aktivovať ručne - Test snímača; možno vyvolať všetky snímačom namerané hodnoty - Protimrazová ochrana zariadenia v závislosti od vonkajšej teploty; udržiava sa minimálna hodnota vstupnej teploty s možnosťou nastavenia jej žiadanej hodnoty ako aj necitlivosti - Dobej čerpadla ako ochrana voči hromadeniu tepla - Periodické každodenné spínanie čerpadla ako ochrana voči mechanickému zablokovaniu čerpadla v lete - Počítadlo prevádzkových hodín regulátora Všetky nastavenia možno softvérovo blokovať voči prestaveniu. Nastavenia pre diaľkové vykurovanie možno blokovať hardvérovo. - Teplota v prívodnom potrubí; s jedným alebo dvomi snímačmi (stredná hodnota) - Vonkajšia teplota: s Ni- snímačmi alebo s termistormi; regulátor RVL470 automaticky rozpozná pripojený typ snímača. V kombinovaných zariadeniach môže okrem toho vonkajšiu teplotu definovať dodávateľ - Teplota miestnosti: so snímačom teploty miestnosti alebo s izbovým prístrojom alebo s obidvomi snímačmi (generovanie strednej hodnoty) - Týždenné spínacie hodiny pre zadávanie denných dôb využitia. Denne možno zadať tri doby využitia; každý deň týždňa môže pritom mať rozdielne doby využitia - Ročné spínacie hodiny s maximálne ôsmimi obdobiami prázdnin - Automatické prepínanie letný čas / zimný čas. - Prepínanie druhu prevádzky izbovým prístrojom QAW50 - Prekrytie dôležitých funkcií regulátora izbovým prístrojom QAW70 - Voľba iného (programovateľného) druhu prevádzky prostredníctvom externého kontaktu. - Zadanie konštantnej žiadanej hodnoty v prívode externým kontaktovým vysielačom. Nastaviť možno druh žiadanej hodnoty (konštantná alebo minimálna) ako aj vstupnú teplotu - Hlásenie potreby tepla z viacerých regulátorov RVL470 zdroju tepla - Výmena blokovacích a priraďovacích signálov - Výmena nameraných hodnôt ako vonkajšia teplota, teplota v spätnom potrubí a teplota v prívodnom potrubí ako aj časovacích signálov - Komunikácia s inými prístrojmi - Príjem signálu potreby tepla z riadiacej ústredne budovy OZW30 systému SYNERGYR - Výmena hlásení o chybách Hlásenia chyby pri skrate alebo prerušení prívodov snímačov - Hlásenie chyby pri skrate, prerušení alebo chybnom prenose po údajovej zbernici - Alarm vstupnej teploty; možno nastaviť časový interval, počas ktorého môže vstupná teplota zostať mimo nastavených hraničných hodnôt. Po jeho uplynutí sa generuje hlásenie chyby. Podrobnejšie informácie o technike a funkciách ako aj o komunikácii po údajovej zbernici LPB obsahuje nasledujúca technická dokumentácia: - Základná informácia RVL470: CE1P2522B - Katalógový list Základy komunikačného systému LPB: CE1N2030B (pripravuje sa) - Katalógový list LPB: CE1N2032B (pripravuje sa) 4 CE1N2522B

5 Konštrukcia Analógové ovládacie prvky Digitálne ovládacie prvky Regulátor RVL470 pozostáva z modulu regulátora, ktorý obsahuje elektroniku, sieťový napájací diel, výstupné relé a na čelnom paneli všetky ovládacie prvky a zo spodného dielu, ktorý má aj pripojovacie svorky. Ovládacie prvky sú pod uzatvárateľným priehľadným čelným krytom. V priehľadnom čelnom kryte je zasunutý Návod na obsluhu. Modul regulátora sa na spodný diel upevňuje dvomi skrutkami; jednu z nich možno zaplombovať. Regulátor RVL470 je konštruovaný pre tri druhy montáže: - Nástenná montáž (montáž na stenu, do rozvádzača atď.) - Montáž na nosnú lištu (nasunutie na normovanú nosnú lištu) - Čelná montáž (dvere rozvádzača, atď.) - Tlačidlá na voľbu želaného druhu prevádzky - Tlačidlo INFO - Priame nastavenie vykurovacej krivky «tyčkami SIGMAGYR» - Otočný gombík pre ručnú korekciu teploty miestnosti - Tri tlačidlá pre ručnú prevádzku a ručné polohovanie - Zadávanie resp. prestavovanie všetkých nastavovaných parametrov, aktivovanie voliteľných funkcií ako aj odčítanie okamžitých hodnôt a stavov sa realizuje na základe princípu riadkov ovládania. Každému parametru, každej okamžitej hodnote a každej voliteľnej funkcii je priradený jeden ovládací riadok s príslušným číslom. Príslušnou dvojicou tlačidiel sa volí ovládací riadok a prestavuje displej. 1 Tlačidlá pre voľbu druhu prevádzky (zvolené tlačidlo svieti) 2 Tlačidlá na ovládanie displeja Prog = zvoliť riadok ovládania = + = prestaviť indikované hodnoty 3 Návod na obsluhu 4 Tlačidlo pre ručnú prevádzku 5 Tlačidlo pre «Zavrieť ventil» v ručnej prevádzke 6 Tlačidlo pre «Otvoriť ventil» v ručnej prevádzke 7 LED- diódy pre: ručná prevádzka ventil otvára / 1. stupeň horáka zapnutý ventil zatvára / 2. stupeň horáka zapnutý vykurovanie je v prevádzke 8 Možnosť plombovania krytu 9 Tlačidlo INFO pre indikácie okamžitých hodnôt 10 Indikačné pole (LCD - displej) 11 Nastavovací posúvač pre žiadanú hodnotu vstupnej teploty pri -5 C 12 Nastavovací posúvač pre žiadanú hodnotu vstupnej teploty pri 15 C 13 Otočný gombík pre korekciu teploty miestnosti 14 Upevňovacia skrutka s možnosťou plombovania CE1N2522B 5

6 Pokyny Projektovanie Uvedenie do prevádzky Vodiče meracích obvodov sú pod bezpečným malým napätím. Vedenia prívodov k servopohonu a čerpadlu sú pod napätím V ~. Treba dodržiavať miestne predpisy pre elektrické zariadenia. Treba zabrániť paralelnému vedeniu prívodov snímačov a sieťových napájacích vedení pohonu, čerpadla, horáka atď. Treba nastaviť typ zariadenia. Pri použití v zariadeniach na diaľkové vykurovanie môžu byť blokované parametre pre diaľkové vykurovanie. Ku každému prístroju je príložný Návod na obsluhu. Technické údaje Konformnosť s podľa smernice pre elmag. zlučiteľnosť odolnosť voči rušeniu emisie nízke napätie bezpečnosť Prevádzkové napätie Frekvencia Príkon Ochrana krytím (zavretý čelný kryt) Trieda ochrany Výstupné relé skúšobná trieda menovité napätie menovitý prúd kontaktový prúd pri V~ kontaktový prúd pri V~ menovitý prúd zapaľovacieho transform. zapínací prúd zapaľovacieho transform. Dovolená teplota okolia počas prepravy a skladovania v prevádzke Dovolená dĺžka prívodov k snímačom pre Cu- kábel 0,6 mm pre Cu- kábel 1,5 mm 2 pre Cu- kábel 2,5 mm 2 Hmotnosť (netto) 89/336/EWG EN EN /23/EWG EN V ~ 5O Hz 7 VA IP42 EN II EN II EN V ~ 2 (2) A 0, A, cos ϕ > =0,5 0, A, cos ϕ > =0,5 max. 1 A počas max. 30 s max. 10 A počas max. 10 ms C C 20 m 160 m 250 m 1,1 kg Schémy pripojenia Nízke napätie Hlavné prípoje na strane nízkeho napätia Prípoje na B71, H4 a H3 iba so zariadeniami typu 3 a 6 (diaľkové vykurovanie) A6 Izbový prístroj QAW50 resp. QAW70 B1 Snímač teploty v prívodnom potrubí B5 Snímač teploty miestnosti B7 Snímač teploty v spätnom potrubí B71 Snímač teploty v spätnom potrubí sekundárneho obvodu B9 Snímač počasia E1 Dvojstupňový horák LPB Údajová zbernica M1 Obehové čerpadlo resp. čerpadlo kotla N1 regulátor RVL470 S1 Diaľkové ovládanie - druh prevádzky S2 Diaľkové ovládanie - žiadaná hodnota vstupnej teploty / minimálna hodnota vstupnej teploty Y1 Servopohon pre trojpolohovú reguláciu * Prepojovací mostík pre blokovanie parametrov diaľkového vykurovania 6 CE1N2522B

7 Sieťové napätie Hlavné prípoje na strane sieťového napätia Príklady použitia Zariadenie typu 1 Prípoje pre zariadenia typu 1, 3 4 a 6 Prípoje pre zariadenia typu 2 a 5 (zmiešavač resp. diaľkové vykurovania) (kotol s dvojstupňovým horákom) Zariadenie typu 2 Vykurovanie miestnosti s skupinou zmiešavača (trojpolohová regulácia s pôsobením na ventil alebo na kohút) Zariadenie typu 3 Vykurovanie miestnosti s vlastným kotlom (dvojpolohová regulácia s pôsobením na horák) Zariadenie typu 4 Vykurovanie miestnosti s pripojením na systém centralizovanej dodávky tepla Dopredná regulácia so skupinou zmiešavača, hlásenie o potrebe tepla z údajovej zbernice CE1N2522B 7

8 Zariadenie typu 5 Dopredná regulácia s kotlom, s hlásením o potrebe tepla z údajovej zbernice Zariadenie typu 6 Dopredná regulácia so systémom centralizovanej dodávky tepla, s hlásením o potrebe tepla z údajovej zbernice A6 Izbový prístroj QAW50 resp. QAW70 B1 Snímač teploty v prívodnom potrubí B5 Snímač teploty miestnosti B7 Snímač teploty v spätnom potrubí B71 Snímač teploty v spätnom potrubí sekundárneho obvodu B9 Snímač počasia E1 Dvojstupňový horák E2 LPB Údajová zbernica M1 Obehové čerpadlo resp. čerpadlo kotla N1 regulátor RVL470 Y1 Servopohon pre trojpolohovú reguláciu Rozmery Landis & Gyr (Europe) Corp. Vyhradené právo zmien 11. september 1996 CE1N2522B

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor teploty s ponorným snímačom

Regulátor teploty s ponorným snímačom 3 334 SYCO 100 Regulátor teploty s ponorným snímačom s 3-polohovým výstupom RE132 Regulátor teploty s ponorným snímačom teploty pre jednoduché vykurovacie zariadenia Kompaktná konštrukcia 3- polohové ovládanie

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV 2 510 Regulátor CZ pre jeden vykurovací okruh a ÚV RVD120 RVD140 ultifunkčný regulátor vykurovania pre výmenníkové stanice CZ a zariadenia s - Bus komunikáciou. Vhodné pre reguláciu vykurovacieho okruhu

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielu teplôt

Regulátor rozdielu teplôt 3 337 Synco 100 Regulátor rozdielu teplôt R27 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy so zásobníkmi 2 dvojpolohové ovládacie výstupy 24230 V ~ Kompaktná konštrukcia Použitie Zariadenia: Solárne zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

RVA63.242, RVA Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia. Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b CE1P2373sk

RVA63.242, RVA Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia. Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b CE1P2373sk RVA63.242, RVA53.242 Regulátor kotla a vykurovania Základná dokumentácia Vydanie:1.3.b Séria regulátorov:b 26.03.2001 CE1P2373sk 1 2 Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. Zadunajská 8 SK-851

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

RVA Multifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

RVA Multifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division RVA43.222 ultifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia Vydanie 1.2 Séria regulátora: C CE1P2390sk 08.02.2002 Siemens uilding Technologies andis & Staefa Division 2 Siemens uilding

Διαβάστε περισσότερα

Lokálna procesná zbernica LPB (Local Process Bus) Projektovanie systému

Lokálna procesná zbernica LPB (Local Process Bus) Projektovanie systému Lokálna procesná zbernica LPB (Local Process Bus) Projektovanie systému Základná technická dokumentácia S e g m e n t 1 B 9 B 9 B 2 Vydanie: 2.1 26. október 1998 Landis & Gyr (Slovensko) s.r.o. Plynárenská

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor ECL Comfort 310 a jednotka diaľkového ovládania ECA 30/31

Regulátor ECL Comfort 310 a jednotka diaľkového ovládania ECA 30/31 Údajový list Regulátor ECL Comfort 310 a jednotka diaľkového ovládania ECA 30/31 Popis Séria regulátorov ECL Comfort 310 Regulátor ECL Comfort 310: ECL Comfort 310 je ekvitermický regulátor v rodine regulátorov

Διαβάστε περισσότερα

Servisné školenie. Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC

Servisné školenie. Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC >>> Úvod... Všeobecný popis...3 >>> Technické dáta... Popis regulátora...4 Štruktúra servisnej ponuky... 5-8 Zoznam dostupných ponúk a funkcií...9

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

RVS AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Regulátory tepelných čerpadiel Užívateľská príručka

RVS AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Regulátory tepelných čerpadiel Užívateľská príručka Albatros 2 Regulátory tepelných čerpadiel Užívateľská príručka RVS61.843 AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Vydanie 1.0 Séria regulátorov A CE1U2355sk_02 16. septembra 2007 Siemens Schweiz AG Výrobky

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Pohony vzduchových klapiek

Pohony vzduchových klapiek 4 634 OpenAir T Pohony vzduchových klapiek Otočné verzie,, 230 V ~ GDB...1 GLB...1 GSF...1 Elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním, menovitý krútiaci moment 10 Nm (GDB) / 10

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH Aktualizácia 01.04.2015 Uvedené ceny sú bez DPH Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných Obrázok Modul Popis regulácie Katalógová cena Regulátory k čerpadlu Regulátor

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Honeywell Smile ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Obsah 1 SOFTVÉROVÁ VERZIA...5 2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...6 2.1 Použitie...6 2.2 Podmienky

Διαβάστε περισσότερα

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a Kondenzačný kotol typu THRi návod na obsluhu 02/44 25 56 33 www.geminox.sk Návod na obsluhu THRi Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si vybrali plynový kondenzačnáý kotol Geminox modelového radu THRi.

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 so solárnym zastavením funkcie kotla Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

RAK-TW.5..H Sledovač teploty RAK-TW.5..H..

RAK-TW.5..H Sledovač teploty RAK-TW.5..H.. 1 203 RAK-TW.5..H Sledovač teploty RAK-TW.5..H.. Elektromechanický sledovač teploty podľa DIN EN 14597 Protimrazový sledovač teploty s jednopólovým mikrospínačom Spínací výkon kontakt 1-2 16(2.5) A, 250

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN25) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie 4 montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis (4) je priamočinný regulátor rozdiel. tlaku a prietoku,

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor kotla S.Control TOUCH

Regulátor kotla S.Control TOUCH Regulátor kotla S.Control TOUCH PRE PELETOVÉ KOTLE www.econet24.com * k dispozícii v prídavnom module B ** fk dispozícii v prídavnom module C (MX.03) NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU VYDANIE: 1.0 Programová verzia:

Διαβάστε περισσότερα

Modul riadenia zdvojených čerpadiel

Modul riadenia zdvojených čerpadiel 145 145P01 Synco 700 Modul riadenia zdvojených čerpadiel RMZ786 Použitie Rozširujúci modul univerzálneho regulátora RMU7... a regulátora vykurovania RMH760 4 binárne vstupy pre spätné hlásenia 4 bezpotenciálové

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

WOLF PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY COMFORTLINE

WOLF PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY COMFORTLINE TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA WOLF PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY COMFORTLINE CGB-35/50 / CGB-75/100 30m 3 /h ŠIROKÝ SORTIMENT KOTLOV systémového výrobcu WOLF ponúka ideálne riešenie pri občianskych a priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM1 / SM1-2so

Solárny modul SM1 / SM1-2so Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 / SM1-2so solárnym zastavením funkcie kotla WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062221_201607 SK Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. Sledovač teploty. Elektromechanický sledovač teploty podľa DIN EN 14597

RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. Sledovač teploty. Elektromechanický sledovač teploty podľa DIN EN 14597 1 202 Sledovač teploty Elektromechanický sledovač teploty podľa DIN EN 14597 RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. Obmedzovač teploty s jednopólovým mikroprepínačom Spínaný výkon: kontakt 1-2 16(2.5) A, AC 250 V ~

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Popis funkcia úpravy prietoku ventilu; prietok sa dá striedavo upravovať z lineárneho na logaritmický alebo opačne zdokonalená konštrukcia umožňuje vypínanie

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric sk Návod na montáž a obsluhu 2 539 954-Ed.02 / 2015-10-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou US OSW 6 720 612 481-00.1R

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Moduly výstupných relé

Moduly výstupných relé 8 175 Systém modulov TX-I/O Moduly výstupných relé TXM1.6R TXM1.6R-M Dve úplne kompatibilné vyhotovenia: TXM1.6R: 6 bezpotenciálových reléových výstupov signalizácia stavu každého I/O- bodu zelenou LED

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Automatizačné stanice kompaktný typový rad

Automatizačné stanice kompaktný typový rad s 9 215 9215P01 DESIGO PX Automatizačné stanice kompaktný typový rad PXC...D PXC12.D PXC12-T.D PXC12-E.D PXC22.D PXC22-T.D PXC22-E.D PXC36.D PXC36-T.D PXC36-E.D Kompaktné, voľne programovateľné automatizačné

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Univerzálne moduly. Systém modulov TX-I/O

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Univerzálne moduly. Systém modulov TX-I/O 8 173 Systém modulov TX-I/O niverzálne moduly TXM1.8 TXM1.8-ML Dve úplne kompatibilné vyhotovenia: TXM1.8: 8 vstupov / výstupov s LED- indikáciou signálu / poruchy TXM1.8-ML: ako TXM1.8, avšak naviac lokálna

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a servis

Návod na montáž a servis Návod na montáž a servis Priestorový termostat 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Ovládacia jednotka RC35 Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a servisných prác si prosím pozorne prečítajte.

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky 1 907 1907P01 Snímač tlaku pre chladiace prostriedky QBE2001-P QBE2101-P Piezoodporový merací systém Výstupný signál 010 V js alebo 4 20 ma js Snímač je celý zaliaty Veľmi malá tepelná citlivosť Vysoká

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez)

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez) Návody Návod na montáž 4. Návod na montáž a.) vypnite silové a ovládacie napätie servopohonu a zaistite ho v rozvodni b.) odpojte ovládacie vodiče zo svorkovnice mechanickej jednotky, vytiahnite káble

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií Model MI 3108 MI 3109 EurotestPV EurotestPV Lite Meranie Popis Izolačný odpor do 1000 V Spojitosť 200 ma BEZPEČNOSŤ Impedancia siete

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom 4 379 Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom VVG55... Teleso červený bronz CC491K Rg5 DN15... 25 mm (½"... 1") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h zdvih 5.5 mm dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Elektrohydraulický pohon

Elektrohydraulický pohon Elektrohydraulický pohon Typ 3274-11 až - 23 Použitie Regulačné pohony pre nastavovanie regulačných ventilov. Elektrohydraulické zdvihové pohony sú riadené elektrickým regulačným zariadením a to trojbodovým

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel

Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel NOVÉ STÝKAČE CTX Dôležitý prvok v mozaike prístrojov pre priemysel TROJPÓLOVÉ STÝKAČE OD 9 DO 310 A CTX: trojpólové priemyselné stýkače Nový rad priemyselných stýkačov CTX s príslušenstvom je ideálny pre

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá Kvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika Buderus preto dodáva kompletný program výhradne cez odborných kúrenárov.

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Závesn plynov kotol EUROSTAR ZWE 24/28-4 MFA ZWE 24-4 MFK ZSE 24-4 MFA ZSE 24-4 MFK ZE 24-4 MFA ZE 24-4 MFK SK (02.

Závesn plynov kotol EUROSTAR ZWE 24/28-4 MFA ZWE 24-4 MFK ZSE 24-4 MFA ZSE 24-4 MFK ZE 24-4 MFA ZE 24-4 MFK SK (02. Závesn plynov kotol EUROSTAR ZWE 24/28-4 MFA ZWE 24-4 MFK ZSE 24-4 MFA ZSE 24-4 MFK ZE 24-4 MFA ZE 24-4 MFK OSW Obsah Obsah Bezpeènostné upozornenia 3 Vysvetlivky symbolov 4 1 Popis zariadenia 5 2 Uvedenie

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

WFC... WFH... Elektronický vodomer. Siemens Building Technologies HVAC Products SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodomer. Siemens Building Technologies HVAC Products SIEMECA 5 341 SIEMECA Elektronický vodomer WFC... WFH... Elektronický na sieti nezávislý vodomer pre určenie spotreby vody v autonómnych zariadeniach pre zásobovanie s vodou. Uloženie a zobrazenie kumulovanej

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα