ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1 Ης Υ.ΠΕ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1 Ης Υ.ΠΕ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Αθήνα, 06/10/2016 ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 1 Ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό εκάστου Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από την παραγγελία και να τον επιστρέφει σ αυτά απολύτως καθαρό και καλά σιδερωμένο. Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον Ανάδοχο θα γίνεται με δικά του έξοδα και με τη χρήση μεταφορικών μέσων που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα. Το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού θα πρέπει να είναι διαφορετικό από το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση του καθαρού ιματισμού στα Νοσοκομεία. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήμερο έκαστο Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. Επίσης, η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ώρες (6.00 π.μ π.μ.) δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου εις το πλησιέστερο σημείο παραλαβής εκάστου Νοσοκομείου και ενώπιων τριμελούς επιτροπής παραλαβής που θα ορίσει ο Διοικητής εκάστου Νοσοκομείου. Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον Ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται εντός μιας ημέρας χωρισμένα σε είδη και συσκευασμένα σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους. Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εγκαταστάσεις Πλυντηρίων Διαρρύθμιση - Λειτουργικότητα Το πλύσιμο στέγνωμα σιδέρωμα του ιματισμού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, με μηχανήματα κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στα υφάσματα και θα χρησιμοποιούνται απολυμαντικά και απορρυπαντικά τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχουν την έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα μηχανήματα καθώς και τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου να είναι αποκλειστικής κυριότητας του Αναδόχου. Ειδικότερα, τα αναλώσιμα υλικά πρέπει να είναι μη τοξικά, μη καυστικά με άριστα αποτελέσματα απορρύπανσης και απολύμανσης λεκέδων αίματος πρωτεϊνών κ.λ.π. Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες. Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (χωριστά το καθένα), των ξενοδοχείων κ.τ.λ. Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο συγκρότημα με διάδρομο για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του με μικροβιακή χλωρίδα. 1

2 Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού (πλυντήριαστεγνωτήρια - ατμοκλιβάνους). Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και επαρκή σε αριθμό. Η τρίτη ζώνη πρέπει να έχει επικοινωνία με τη δεύτερη με πάσο και να οδηγεί στα σιδερωτήρια, αφού προηγουμένως γίνεται αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσματος. Όλα τα τμήματα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό για την αποφυγή ανάμειξης του αέρα μεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγμοί, συστήματα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου ιματισμού, θετική ροή αέρα από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιματισμού, μηχανές αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης. Ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται με βάση περιοδικό πρόγραμμα, με έμφαση στα ψηλά και δυσπρόσιτα σημεία, ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση σκόνης. Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του εκάστοτε Νοσοκομείου στα πλαίσια της παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, να μπορεί κατά βούληση, να προβαίνει σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του Αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού. 2. Απομάκρυνση και Διαλογή Ακάθαρτου Μολυσματικού Ιματισμού Θα γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού ως εξής : α) Ιματισμός χωρίς βιολογικά υγρά β) Ιματισμός λερωμένος με βιολογικά υγρά γ) Ιματισμός ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες (πράσινα) δ) Στολές προσωπικού Η διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναταράσσεται ή να τινάζεται και να μη δημιουργείται σκόνη. Οι εργαζόμενοι στη διαλογή θα φορούν προστατευτικούς φραγμούς (μάσκα, γάντια, πλαστική ποδιά) και να μη μετακινούνται στον χώρο του καθαρού ιματισμού. Ο ακάθαρτος ιματισμός θα τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια στα οποία θα αναγράφεται «ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ», αφού προηγουμένως έχει τοποθετηθεί μέσα σε νάιλον ανθεκτικούς σάκους ή σε ειδικούς υφασμάτινους σάκους ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές και ποτέ στο έδαφος. Τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς θα πλένονται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη χρήση τους. Ο ακάθαρτος ιματισμός δεν πρέπει να μετακινείται από τις ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές. 3. Πλύσιμο Στέγνωμα Ακάθαρτου Ιματισμού Η διαδικασία του πλυσίματος πρέπει να έχει σχεδιασθεί κατόπιν συνεννοήσεως με εκάστοτε Νοσοκομείο, κατά τρόπο που να αφαιρεί τους ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα. Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται κατά προτίμηση σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδος ιματισμού με ιδιαίτερα βαρύ φορτίο ρύπων. Ο ιματισμός χειρουργείου θα πρέπει επιπλέον να αποστειρώνεται. Η αποστείρωση γίνεται στον κλίβανο ατμού, μετά το πλύσιμο και αφού προηγηθεί έλεγχος καταλληλότητας (φθορά κ.τ.λ.). Η θερμοκρασία πλύσης του αδιάβροχου ιματισμού του χειρουργείου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται επίσης χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας. 2

3 α) Πρόπλυση : θα γίνεται με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35 0 C, προκειμένου να διαβραχεί πλήρως ο ιματισμός, ώστε με τη διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες να απομακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες. Θα ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλματα διάρκειας 3 το καθένα με προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού και στύψιμο. Θα γίνεται προσθήκη χλωρίου 125 ppm σε κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό για διάρκεια 4 και θα ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλματα διάρκειας 5 το καθένα. β) Κύρια πλύση : το πλύσιμο θα γίνεται στους 71 0 C για 25 τουλάχιστον. Κατ εξαίρεση, η ειδική κατηγορία νάιλον ιματισμού θα πρέπει να πλένεται στους 30 0 C. Έξι κιλά σαπούνι για 200 kgr ιματισμού. Στη συνέχεια θα γίνεται άδειασμα του νερού. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και διάρκειας έκθεσης σ αυτήν, είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης, η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει στους 90 0 C διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις, τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι με ειδική σήμανση λοιμογόνου παράγοντα). Τρία (3) ξεβγάλματα με κρύο νερό, 3 το καθένα. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου Ε.Υ.Δ.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός λογαριασμός σε κάθε ζήτηση. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά να είναι μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό κ.λ.π.), ο χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό. Θα γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων θα επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. Ο καθαρός ιματισμός θα οδηγείται στο τμήμα σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή κυλιόμενους ιμάντες. Ο πλυμένος ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης μικροβίων. γ) Προσθήκη μαλακτικού: Σαν τελευταία ενέργεια στον κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ήπιου όξινου παράγοντα για την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας του σαπουνιού και του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του PH από το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος. Στα πλυντήρια νέας τεχνολογίας είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν πολλά προγράμματα και να διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες κατόπιν συνεννοήσεως. 4. Σιδερωτήρια - Σιδέρωμα Ανεξάρτητα από τον κύκλο πλυσίματος, οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα και το σιδέρωμα δίνουν πρόσθετη μικροβιοκτόνο δράση. Στο στάδιο αυτό υποχρεωτικά ο καθαρός ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή τροχήλατους ειδικούς (ειδική σήμανση ή διαφορετικό σχήμα) καθαρούς κάδους. Επίσης, σε αυτό το στάδιο απαιτείται ο έλεγχος καθώς και ο διαχωρισμός τυχόν κατεστραμμένου ιματισμού και η επιστροφή του στο εκάστοτε Νοσοκομείο (πλυμένος). Η διαχείριση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται μόνο από το προσωπικό που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό, το οποίο θα φορά καθαρή ενδυμασία αφού προηγουμένως έχει πλύνει τα χέρια του. Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης. Απαιτείται καλό στέγνωμα του ιματισμού πριν από την τελική συσκευασία. Όλες οι μπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται με τα χέρια ή με ειδικές πρέσες. Η τελική συσκευασία του καθαρού ιματισμού θα γίνεται σε selofan, αεροστεγώς κλεισμένου που θα παραμένει σε ειδικά dexion ή καθαρά καρότσια μέχρι της διακομιδής του στο Νοσοκομείο. 3

4 5. Οργάνωση Το προσωπικό κάθε ζώνης των εγκαταστάσεων πλυντηρίων του Αναδόχου δεν πρέπει να αναμειγνύεται στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα πρέπει να φοράει ειδικές φόρμες και γάντια. Επίσης, θα τηρούνται ειδικά βιβλιάρια Υγείας προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο ή αναζήτησή τους από την Επιτροπή. Οι συναλλαγές παράδοσης παραλαβής του ιματισμού θα γίνονται καθημερινά (6:00 π.μ. 10:00 π.μ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε 24 ώρες. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Εάν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, θα τα επιστρέφει στον ανάδοχο με πρακτικό επιστροφής για επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέψει εντός 24ώρου χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή. Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Ιματιοθήκη του εκάστοτε Νοσοκομείου, για τον καθορισμό τρόπου εύρυθμης λειτουργίας. Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Ιματιοθήκης σε χώρο άλλο εντός του εκάστοτε Νοσοκομείου ή του Παραρτήματος που θα καθορίζει ο εκάστοτε Υπεύθυνος Προϊστάμενος Ιματιοθήκης. Η καταμέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την Επιτροπή που θα ορίζει το εκάστοτε Νοσοκομείο. Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται στις Ιματιοθήκες των Νοσοκομείων (Κεντρικά Κτίρια και Παραρτήματα) με ευθύνη και προσωπικό του Αναδόχου. Ειδικά τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα από την οποία θα προκύπτει επίσης και ο χρόνος ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημιά του ρουχισμού των Νοσοκομείων και υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η αξία του απολεσθέντος ρουχισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ή υπηρεσίας με απόφαση του Δ.Σ. του εκάστοτε Νοσοκομείου. Κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού πρέπει να συντάσσεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο σε τριπλούν, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των ειδών, οι διαστάσεις αυτών, καθώς και ότι η πλύση των ρούχων έγινε σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως που θα υπογραφεί. Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι μπροστά ο ίδιος η δι αντιπροσώπου του εγγράμματου, του οποίου την ιδιότητα θα έχει καταστήσει γνωστή στο εκάστοτε Νοσοκομείο και ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καθώς και τα πρακτικά επιστροφής ή τα πρακτικά παραβάσεων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό, η οποία άρνηση θα αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νοσοκομείου. Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια Επιτροπή θα μπορεί να μεταβαίνει στους χώρους εγκατάστασης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για επιτόπιο έλεγχο αυτών. Το εκάστοτε Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί. 4

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Είδους Α. ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Συνολική Ποσότητα Τιμή πλέον ΦΠΑ Δαπάνη πλέον Φπα Δαπάνη συμπ. Φπα 1 Μπλούζες (ιατρών, προσωπικού, ασθενών), Πουκάμισα (ασθενών, προσωπικού), Στολές - Φούστες - Φορέματα Αδελφών, Ποδιές αδελφών - Μαγείρων , , ,76 2 Παντελόνια , , ,86 3 Σακάκια - Ζακέτες , , ,92 4 Νυχτικά - Ρόμπες - Πυτζάμες , , ,28 5 Μπέρτες αδελφών -Κελεμπίες 30 1,3 39,00 48,36 6 Σεντόνια , , ,55 7 Ημισένδονα & Υποσένδονα , , ,33 8 Υποστρώματα (μικρά - μεγάλα) 32 0,35 11,20 13,89 Μαξιλαροθήκες & Κελύφια 9 Προσκεφάλων , , ,48 10 Κουβέρτες Πικέ , , ,02 11 Κουβέρτες Μάλλινες , , ,44 12 Κουβερλί 223 0,44 98,12 121,67 13 Παπλώματα , , ,75 14 Παπλωματοθήκες , , ,66 15 Μαξιλάρια ,23 483,92 600,06 16 Θήκες Στρωμάτων & Σελτέδες ,35 813, ,62 17 Ιματισμός Νεογνών , , ,40 18 Πετσέτες, Προσόψια, Λουτρόπανα , , ,00 19 Καλύμματα 256 0,2 51,20 63,49 20 Σάκοι , , ,50 21 Κουρτίνες , , ,85 22 Παραβάν ,2 307,20 380,93 23 Τραπεζομάντηλα 258 0,1 25,80 31,99 24 Σημαίες 30 0,42 12,60 15,62 Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τιμή πλέον ΦΠΑ Δαπάνη πλέον Φπα Δαπάνη συμπ. Φπα Περιγραφή Νοσοκομείου Ποσότητα 25 Μπλούζες Χειρουργείου , , ,16 26 Παντελόνια Χειρουργείου , , ,54 27 Σακάκια Χειρουργείου , , ,96 28 Κελεμπίες πράσινες χειρουργείου , , ,64 29 Ποδοκνημίδες χειρουργικές ,2 863, ,12 30 Σεντόνια , , ,52 31 Ημισένδονα & Υποσέντονα , , ,30 5

6 32 Μαξιλαροθήκες , , ,08 33 Στρωματοθήκες χειρουργείου 780 0,48 374,40 464,26 34 Τετράγωνα Χειρουργείου, Πανιά, Σπληνία , , ,75 35 Ζώνες Χειρουργείου ,35 670,25 831,11 36 Θήκες , , ,48 37 Καλύμματα - Σάκοι 792 0,3 237,60 294,62 Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ Περιγραφή Νοσοκομείου Ποσότητα Τιμή πλέον ΦΠΑ Δαπάνη πλέον Φπα Δαπάνη συμπ. Φπα 38 Νάιλον Ιματισμός , , ,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , ,49 6

7 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Μπλούζες (ιατρών, προσωπικού, ασθενών), Πουκάμισα (ασθενών, προσωπικού), Στολές - Φούστες - Φορέματα Αδελφών, Ποδιές αδελφών - Μαγείρων Μπλούζες Ιατρών ΣΩΤΗΡΙΑ Στολές Προσωπικού ΚΑΤ 4500 Μπλούζες ιατρών ΕΚΑ 300 Μπλούζες ιατρών ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Μπλούζες Νοσηλευτικού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Λευκές Μπλούζες Μονάδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα ( 0,80 x 4,50) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Μπλούζες κοντές (0,83 x 3 ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 50 Πουκάμισα ανδρών (0,83 x 3 ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Φούστα αδελφών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 200 Ποδιές αδελφών, μαγείρων κ.λ.π. (0,80 x 1,50) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Μπλούζες ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μπλούζες ιατρών λευκές (στολές αδελφών) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 957 Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρ. (λευκές) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υποκάμισα γυν βαμβακερά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υποκάμισα αδελφών - μαγείρων ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 Φορέματα αδελφών/ειδικής νοσηλείας ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ποδιές Μαγείρων ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Μπλούζες Ιατρών Λευκές ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πουκάμισα ασθενών ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ποδιές Μαγείρων ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 18 Μπλούζες Ιατρών λευκές ΕΛΠΙΣ Ποδιές μαγείρων ΕΛΠΙΣ 120 Μπλούζες Προσωπικού ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 960 Μπλούζες Κοντές Ασθενών ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Μπλούζες Ιατρικές ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ποδιές μαγείρων τραπεζοκόμων ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 360 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παντελόνια Κοστούμια Προσωπικού (Παντελόνια) ΣΩΤΗΡΙΑ Παντελόνια λευκά μονάδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Στολές Προσωπικού Νοσοκομείου (παντελόνια) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Κοστούμια (παντελόνια αδελφών - μαγείρων) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 Παντελόνια Λευκά ΕΛΠΙΣ Παντελόνια μαγείρων ΕΛΠΙΣ 150 Παντελόνια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΕΛΠΙΣ

8 Παντελόνια ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Παντελόνια (Μαγείρων Τραυματ Νοσηλ) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σακάκια - Ζακέτες Κοστούμια Προσωπικού (Σακάκια) ΣΩΤΗΡΙΑ Στολές Προσωπικού Νοσοκομείου (σακάκι ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Ζακέτες υφασμάτινες ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 700 Σακάκια λευκά ΕΛΠΙΣ Σακάκια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΕΛΠΙΣ Σακάκια μαγείρων ΕΛΠΙΣ 150 Σακάκια ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Σακάκια (Μαγείρων Τραυματ Νοσηλ) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νυχτικά - Ρόμπες - Πυτζάμες Πυτζάμες ΣΩΤΗΡΙΑ 216 Πανταλόνια πιζαμών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Χιτώνια πιζαμών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Ρόμπες γυναικών (νυχτικά) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Ρόμπες ασθενών ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Παντελόνια Πυτζαμών ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 80 Ρόμπες γυναικών (νυχτικά) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 40 Σακάκια πιζαμών ΕΛΠΙΣ 200 Παντελόνια πιζαμών ΕΛΠΙΣ 200 Νυχτικά γυναικών ΕΛΠΙΣ 200 Διάφορα (Νυχτικά πυζάμες κ.λ.π) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μπέρτες αδελφών -Κελεμπίες Μπέρτες αδελφών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 10 Κελεμπίες ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 10 Μπέρτες αδελφών ΕΛΠΙΣ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σεντόνια Σεντόνια ΣΩΤΗΡΙΑ Σεντόνια ΚΑΤ Σεντόνια ΕΚΑ Σεντόνια ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Σεντόνια ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Σεντόνια Κοινά ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Σεντόνια ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σεντόνια Μεγάλα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σεντόνια Κλίνης ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Σεντόνια ΕΛΠΙΣ

9 Σεντόνια ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Σεντόνια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ημισένδονα & Υποσένδονα Υποσέντονα ΣΩΤΗΡΙΑ Υποσέντονα ΚΑΤ Υποσέντονα ΕΚΑ Υποσέντονα ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 500 Ημισένδονα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Υποσέντονα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ημισέντονα ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Υποσέντονα ΕΛΠΙΣ Υποσέντονα ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Υποσέντονα ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υποστρώματα (μικρά - μεγάλα) Υποστρώματα μικρά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Υποστρώματα μεγάλα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μαξιλαροθήκες & Κελύφια Προσκεφάλων Μαξιλαροθήκες ΣΩΤΗΡΙΑ Μαξιλαροθήκες ΚΑΤ Μαξιλαροθήκες ΕΚΑ Μαξιλαροθήκες ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Κελύφια προσκεφάλων (0,50x0,70) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Μαξιλαροθήκες ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μαξιλαροθήκες ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Μαξιλαροθήκες ΕΛΠΙΣ Μαξιλαροθήκες ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Μαξιλαροθήκες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κουβέρτες Πικέ Κουβέρτες Βαμβακερές ΣΩΤΗΡΙΑ Κουβέρτες πικέ ΚΑΤ Κουβέρτες βαμβακερές ΕΚΑ Κουβέρτες πικέ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Κουβέρτες πικέ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 300 Κλινοσκεπάσματα:βαμβακερά - πικέ (2-2,5 x 1-1,60) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Κλινοσκεπάσματα πικέ μεγάλα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 327 Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ (2,5 x 1,6) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ ΕΛΠΙΣ

10 Κουβέρτες Βαμβακερές ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Κουβέρτες Βαμβακερές ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κουβέρτες Μάλλινες Κουβέρτες Μάλλινες ΣΩΤΗΡΙΑ Κουβέρτες Μάλλινες ΕΚΑ Κουβέρτες Ακρυλικές ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 500 Κλινοσκεπάσματα [μάλλινα] (2-2,5 x 1-1,60) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Κουβέρτες μεγάλες μάλλινες ασθενών ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 223 Κουβέρτες μάλλινες παιδικές ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 319 Κουβέρτες μάλλινες (2,5 x 1,6) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Κλινοσκεπάσματα μάλλινα ΕΛΠΙΣ Κουβέρτες Μάλλινες ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 480 Κουβέρτες Μάλλινες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κουβερλί Κουβερλί μεγάλα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 Κουβερλί νεογνών ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 191 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παπλώματα Παπλώματα ενηλίκων ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Παπλώματα παιδικά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Παπλώματα ΕΛΠΙΣ 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παπλωματοθήκες Παπλωματοθήκες μεγάλες ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Παπλωματοθήκες μικρές ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 638 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μαξιλάρια Μαξιλάρια ΣΩΤΗΡΙΑ 950 Μαξιλάρια ΕΚΑ 150 Μαξιλάρια ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 Μαξιλάρια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 840 Μαξιλάρια ύπνου ΕΛΠΙΣ 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Θήκες Στρωμάτων & Σελτέδες Στρώματα κενά (Θήκες στρωμάτων) [1-1,12 CM x 2-2,24 CM] ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Σελτέδες ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 Στρωματοθήκες Πετσετέ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

11 Στρωματοθήκες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ιματισμός Νεογνών Ιματισμός Νεογνών ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Σεντόνια νεογνών ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Κλεινοσκεπάσματα νεογ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Φορεματάκια Παιδικά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πάνες νεογνών ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σεντονάκια νεογνών ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τετράγωνα Λευκά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Τετράγωνα χνουδάτα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Τετράγωνα τετζιπ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πετσέτες, Προσόψια, Λουτρόπανα Προσόψια ΣΩΤΗΡΙΑ Προσόψια ΕΚΑ Πετσέτες Ιατρών ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Προσόψια χνουδάτα (40x0,70-0,30x1) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Πετσέτες φαγητού ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 Προσόψια ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Λουτρόπανα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Προσόψια χνουδωτά (0,4 x 0,7) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Προσόψια κοινά ΕΛΠΙΣ 360 Πετσέτες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Πετσετάκια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Καλύμματα Καλύμματα φορείων ΕΚΑ 40 Καλλύματα (φουρώ) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Καλλύματα οβίδων ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σάκοι Σάκοι ΣΩΤΗΡΙΑ 24 Σάκοι άπλυτων (1,75 X 0,78 CM) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Σάκοι βάσεων ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σάκοι άπλυτων (1,5 x 1,6) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Σάκοι άπλυτων ΕΛΠΙΣ Σάκοι ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Σάκοι ακάθαρτου ιματισμού ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κουρτίνες Κουρτίνες ΣΩΤΗΡΙΑ

12 Κουρτίνες ΕΚΑ 500 Κουρτίνες ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 800 Κουρτίνες συσκότισης διαφόρων μεγεθών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 400 Κουρτίνες ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72 Κουρτίνες (μικρές) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 600 Κουρτίνες (μεγάλες) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Κουρτίνες συσκότισης ΕΛΠΙΣ 300 Κουρτίνες βουαλάζ ΕΛΠΙΣ 300 Κουρτίνες ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 360 Κουρτίνες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 840 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παραβάν Παραβάν ΕΚΑ 420 Παραβάν μεγάλα (2 x 2,25 M) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Παραβάν (0,50x1,50) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Παραβάν μικρά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Παραβάν ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 800 Παραβάν ΕΛΠΙΣ 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τραπεζομάντηλα Τραπεζομάντηλα ΕΚΑ 100 Τραπεζομάντηλα μεγάλα ΕΚΑ 8 Τραπεζομάντηλα ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 10 Τραπεζομάντηλα ΕΛΠΙΣ 20 Τραπεζομάντηλα ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 120 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σημαίες Σημαίες ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 20 Σημαίες ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 30 Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 25. Μπλούζες Χειρουργείου Μπλούζες Χειρουργείου ΣΩΤΗΡΙΑ Μπλούζες χειρουργείου ΚΑΤ Χιτώνια ΚΑΤ Μπλούζες Πράσινες Χειρουργείου ΕΚΑ 60 Μπλούζες Πράσινες ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΕΤ (μπλούζα) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρ. (πράσινες, μπλε) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μπλούζες κάμποτ ιατρών χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Μπλουζάκια Χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Μπλούζες χειρουργείου ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

13 Μπλούζες χειρουργείου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μπλουζές χειρ σιέλ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 840 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παντελόνια Χειρουργείου Παντελόνια Χειρουργείου ΣΩΤΗΡΙΑ Παντελόνια Χειρουργείου ΚΑΤ Παντελόνια Πράσινα Χειρουργείου ΕΚΑ 20 ΣΕΤ (παντελόνι) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Παντελόνια χρωματιστά χειρ/γείου (περισκελίδες) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 100 Παντελόνια ενδοσκόπησης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ 455 Παντελόνια Χειρουργείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Παντελόνια Χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Παντελόνια χειρουργείου- σιέλ ΕΛΠΙΣ Παντελόνια πράσινα ( Χειρουργείου ) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Παντελόνια σιέλ (ΜΕΘ Αναισθ κ.λ.π) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σακάκια Χειρουργείου Σακάκια Χειρουργείου ΣΩΤΗΡΙΑ Σακάκια χειρουργείου (χρωματιστά) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Σακκάκια χειρουργείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σακάκια χειρουργείου- σιέλ ΕΛΠΙΣ Σακάκια σιέλ (ΜΕΘ Αναισθ κ.λ.π) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Σακάκια πράσινα (Χειρουργείου ) ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κελεμπίες πράσινες χειρουργείου Κελεμπίες πράσινες χειρουργείου ΕΛΠΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ποδοκνημίδες χειρoυργικές Ποδοκνημίδες χειρουργικές ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ποδονάρια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σεντόνια Σεντόνια Πράσινα ΣΩΤΗΡΙΑ Σεντόνια Μπλε ΣΩΤΗΡΙΑ Σεντόνια πράσινα ΚΑΤ Σεντόνια Πράσινα Χειρουργείου ΕΚΑ 70 Σεντόνια πράσινα ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Σεντόνια Πράσινα ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Σεντόνια Χειρουργείου Πράσινα ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Σεντόνια πράσινα χειρουργείου ΕΛΠΙΣ Σεντόνια σιέλ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

14 Σεντόνια μπλέ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Σεντόνια χειρουργείου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ημισένδονα & Υποσέντονα Ημισέντονα Πράσινα ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Υποσέντονα Πράσινα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μαξιλαροθήκες Μαξιλαροθήκες ΚΑΤ Μαξιλαροθήκες σιέλ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Στρωματοθήκες χειρουργείου Θήκες στρωμάτων χειρουργείου ΕΛΠΙΣ 780 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τετράγωνα Χειρουργείου, Πανιά, Σπληνία Τετράγωνα Χειρουργείου ΣΩΤΗΡΙΑ Τετράγωνα μικρά τεμάχια ΚΑΤ Τετράγωνα 1x1 ΚΑΤ Τετράγωνα Πράσινα Χειρουργείου τετράγωνα ΕΚΑ 120 Τετράγωνα Πράσινα ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Σχιστά Πράσινα ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Τετράγωνα χειρουργείου (1,00 X 1,00) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ Τετράγωνα πράσινα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σπληνία μεγάλα χειρουργικά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σπληνία μικρά ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Τετράγωνα μεγάλα Χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τετράγωνα μεσαία Χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τετράγωνα μικρά Χειρουργείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τετράγωνα πράσινα χειρουργείου 1χ1 ΕΛΠΙΣ Τετράγωνα μικρά πράσινα 30χ30 ΕΛΠΙΣ Πανιά πράσινα χειρουργείου 60χ40 ΕΛΠΙΣ Πανιά διάφορα μεγέθη ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Τετράγωνα χειρουργείου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τετράγωνα σιέλ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 360 Τετράγωνα σχιστά ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ζώνες Χειρουργείου Ζώνες Χειρουργείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Θήκες Θήκες Πράσινες ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

15 Θήκες Mayor ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 287 Θήκες Laser ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Καλύμματα - Σάκοι Καλύμματα ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 192 Σάκοι ΚΑΤ 600 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 792 Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ 38. Νάιλον Ιματισμός Κελύφια προσκεφάλων (αδιάβροχα) ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Υποσέντονα Νάιλον ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γιαγτζίδου Αγγελική Τσίκας Αθανάσιος Μπουκουβάλα Χαρίκλεια Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τομέα Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού Νοσηλεύτρια / Αν. Προϊσταμένη Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας- Ογκολογίας 15

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 27 ΤΗΛ: 213-2088715 FAX: 213-2088530 E-mail: prom@hippocratio. gr 13SYMV001770445 2013-12-10 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από το Κέντρο και να το επιστρέφει σε αυτό απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649033 2015-03-18

15PROC002649033 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:Α. ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΤΗΛ.: 2132028514 FAX: 210 5551515 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ- (CPV 98311000-6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 2939 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 2939 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-03-2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 2939 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Α. ΜΟΡΑΚΗ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα :22-03-2018 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ: 10266 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Υ Σ Η Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Λ Υ Σ Η Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Λ Υ Σ Η Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΕΟΣ ΚΑΪ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αντικείμενο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Xανιά, 25 Μαΐ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/62/151820/Σ.745 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει σιδερώνει στα πλυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 886.300,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Π2012/003 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Contents ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι (i) Ι (ii) Ι (iii) Υποχρεώσεις Εργολάβων Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 10 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 10 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9)

Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9) Υπηρεσι ες πλυσι ματος και στεγνου καθαρισμου (98310000-9) Προϋπολογισµός 120.490,59 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αναδόχου Εταιρείας. 1. Oι εγκαταστάσεις του αναδόχου πρέπει να πληρούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο :Προµηθειών Πληροφ. : Παρκοσίδου Π. Τηλ. :2310898395 Φαξ. :2310845514 Προς εταιρείες

Τµήµα :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο :Προµηθειών Πληροφ. : Παρκοσίδου Π. Τηλ. :2310898395 Φαξ. :2310845514 Προς εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη : 3-8-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 9103 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Γνωρίζεται ότι το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικό Φορέα, τις εργασίες Καθαρισμού και Σιδερώματος Στρατωνισμού (Σεντόνια, Κουβέρτες,

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθµ.1480/ απόφαση ιοικητή του Γεν. Νοσοκοµείου Μυτιλήνης Την υπ αριθµ. 1845/ απόφαση της επιτροπής κλήρωσης

Την υπ αριθµ.1480/ απόφαση ιοικητή του Γεν. Νοσοκοµείου Μυτιλήνης Την υπ αριθµ. 1845/ απόφαση της επιτροπής κλήρωσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙΡ346907Ο-ΖΩΞ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4/2/2014 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.2278 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ 505/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΕ 505/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Σ. ΤΣΕΛΙΚΑ ΤΗΛ.&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 13/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Π/Υ 16.128,66 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει ανάλογα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη συνεργασία του µε συνεργείο µυοκτονίας απεντόµωσης και την ανάλογη δρ

8. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει ανάλογα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη συνεργασία του µε συνεργείο µυοκτονίας απεντόµωσης και την ανάλογη δρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 05-02-2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ: 3500 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡ.: Σ. ΤΣΕΛΙΚΑ ΤΗΛ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών

ΠΛΗΡ.: Σ. ΤΣΕΛΙΚΑ ΤΗΛ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 τούνελ Kannegiesser 15 διαμερισμάτων 50kgr παραγωγικότητας 1500kgr/h

1 τούνελ Kannegiesser 15 διαμερισμάτων 50kgr παραγωγικότητας 1500kgr/h Τα Βιομηχανικά Πλυντήρια ΠΡΩΤΕΥΣ λειτουργούν σχεδόν έναν αιώνα, και το 2008 μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητο χώρο 4.500m 2 επί της Λ. Νάτο Θέση Πεύκα Ιωάννου Παππού στον Ασπρόπυργο. Είμαστε η μεγαλύτερη επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.οικ 1872 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, Τ.Κ ΤΗΛ. 213.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.οικ 1872 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, Τ.Κ ΤΗΛ. 213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,21/02/2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.οικ 1872 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, Τ.Κ. 11144 ΤΗΛ. 213.2042100 ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003514645 2015-12-16

15PROC003514645 2015-12-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 16.12.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 12204 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Απόφαση ανάληψη Υποχρέωσης : ΑΔΑ 6ΛΟ446907Θ-ΝΥΕ, 724Γ46907Θ-2Δ0,

4. Απόφαση ανάληψη Υποχρέωσης : ΑΔΑ 6ΛΟ446907Θ-ΝΥΕ, 724Γ46907Θ-2Δ0, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αρ. Πρωτ.: 12303/6-09-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC . 16PROC005230380 2016-10-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΘΕΜΑ: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών Η Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών η οποία ορίστηκε κατά την 4 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σάμου στις 6/2/2015, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Α., Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Νο : 18/2014 ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 251ΓΝΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ: Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.ΒΕ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 18/2014 Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΔΑ: ΨΩΣΤΟΡΡ3-1Ξ8 Αρ.Πρωτ.: 5588 / 09.10.17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στολών εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» Προϋπολογισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Για παροχή υπηρεσιών Καθαριστηρίου- Σιδερωτηρίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Για παροχή υπηρεσιών Καθαριστηρίου- Σιδερωτηρίου. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/62/151820/Σ.745 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. Χανιά, 25 Μαΐ 17 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για παροχή υπηρεσιών Καθαριστηρίου- Σιδερωτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210 7288170-137

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 29-11-2016 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/12592

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Κατάλογος ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επαγγελματικός Κατάλογος ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επαγγελματικός Κατάλογος ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βιοτεχνία ΕΥΑ 88 Ποιοι είμαστε Γνωρίστε μας 02 ΕΥΑ 88 Η Βιοτεχνία ΕΥΑ 88, είναι μία από τις μεγαλύτερες Βιοτεχνίες Κατασκευής Λευκών Ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) Έδρα : Πάτρα Τ.Κ. 26222 Ταχ. Δ/νση : Κορυτσάς & Άγιοι Σαράντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΠΑΣ Ο.Ε

ΛΑΠΠΑΣ Ο.Ε ΛΑΠΠΑΣ Ο.Ε www.lappasoe.gr info@lappasoe.gr - lappasoe@gmail.com - 6972 00 24 97-26510 03810 Βασικός Τιμοκατάλογος Ιματισμού Ξενοδοχείων Φεβρουάριος 2017 ΛΑΠΠΑΣ Ο.Ε www.lappasoe.gr info@lappasoe.gr - 6972

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Error! Bookmar ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13/04/2016 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ημερομηνία 06/05/2016 Ημέρα: ΠΑΡΑΚΕΥΗ Ώρα: 12:00μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13/04/2016 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ημερομηνία 06/05/2016 Ημέρα: ΠΑΡΑΚΕΥΗ Ώρα: 12:00μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13/04/2016 Αρ. Πρωτ.5811 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Η2Α-ΕΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Η2Α-ΕΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών Αθήνα 18-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ Γ.Ν Μεσσηνίας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Αρ. Πρωτ Γ.Ν Μεσσηνίας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2582 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 101 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Λ Αθηνών 72 185 47, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 22 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Καθαρισμός εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα

1. Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Οι Βασικές Προφυλάξεις δηλαδή τα ΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΕΙΔΩΣΗ Τεχνικές Ελέγχου Μάλης / Μελιοείδωσης στο Νοσοκομείο Γενικές Συστάσεις 1. Σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του κάθε νοσοκομείου και με ευθύνη της Διοίκησης και της Επιτροπής Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση κύκλου πλυσίματος Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικές λυχνίες ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Ε ΡΑ ΑΝΩ ΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΤΗΛ. & FAX 28210 31205 ΚΙΝ.

ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Ε ΡΑ ΑΝΩ ΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΤΗΛ. & FAX 28210 31205 ΚΙΝ. ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Ε ΡΑ ΑΝΩ ΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΤΗΛ. & FAX 28210 31205 ΚΙΝ. 6976482481 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕF - NEF www.fani-hotelia.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622013 2015-03-06

15PROC002622013 2015-03-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ : 6 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2713 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592158 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο Πληροφορίες : Χουδετσανάκη Λίτσα Αρ.πρωτ ΤΗΛ.: FAX : Δ/ΞΗ 8/2017

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο Πληροφορίες : Χουδετσανάκη Λίτσα Αρ.πρωτ ΤΗΛ.: FAX : Δ/ΞΗ 8/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε µια µατιά Επιλέξτε το θέµα που σας ενδιαφέρει Έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη δοσολογία, τους λεκέδες και τα ευαίσθητα υφάσµατα; Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ιματισμού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαχείριση Ιματισμού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Διαχείριση Ιματισμού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Διαχείριση καθαρού ιματισμού 4 Διαχείριση χρησιμοποιημένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:Α. ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΤΗΛ.: 2132028514 FAX: 210 5551515 14PROC001868242 2014-02-13 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ Αργος: 5/07/2016 ΑΡ. Πρωτ. : 25 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 213204-5831-5833/ Fax 213204-1173 e-mail:enl@evaggelismos-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ

4.2 Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΓΣΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια: Λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2012 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ NUTS 3 GR241

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ NUTS 3 GR241 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 172 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 172 / 11-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15-02-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: /2016. Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: /2016. Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 27/4/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9512 Αριθμός Μελέτης: /2016 Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑ ΙΑΜΑΝΤΩ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ ΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Ε ΡΑ ΑΝΩ ΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ ΤΗΛ. & FAX 28210 31205 ΚΙΝ. 6976482481 www.fani-hotelia.gr e-mail:info@fani-hotelia.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ν Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο DELFI ΣΕΝΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΥΠ/ΠΛΟ

Υ Π Ν Ο Δ Ω Μ Α Τ Ι Ο DELFI ΣΕΝΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΥΠ/ΠΛΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. & FAX 28210 31205 ΚΙΝ. 6976482481 ΕΔΡΑ ΑΝΩ ΔΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΛΙΟΝΤΑ ΦΑΝΗ www.fani-hotelia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ: 02-08-2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4845 ΠΡΟΣ : ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ: Να παρέχει πληροφορίες, σε όλο το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»), σχετικές με την ασφαλή και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16978 ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΕΡ: 11/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058394 FAX: 213 2058614 E-mail:mailto:panagopoulou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005484987 2016-11-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ίλιον: 30-11-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6624 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τσουκαλά Χριστίνα Email:

Διαβάστε περισσότερα