ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας της χώρας και έχει επηρεάσει δυσμενώς τις επιδόσεις των Ελληνικών Τραπεζών και τα μεγέθη των ισολογισμών τους. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με το μεγάλο στοίχημα της μείωσης του ελλείμματος, της διαχείρισης του δημοσίου χρέους και της πραγματοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών, ένα στοίχημα το οποίο απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων προς μια κοινή κατεύθυνση. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πάνω από έναν αιώνα έχει στηρίξει την Ελλάδα σε αντίστοιχες κρίσιμες στιγμές. Έτσι και σήμερα καλούμαστε να παίξουμε καταλυτικό ρόλο για την έξοδο από την κρίση. Εμείς έχοντας κατανοήσει το ειδικό βάρος που έχουμε ως οργανισμός, συνεχίζουμε και κατά το 2011 να ενισχύουμε και να αξιοποιούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και να λειτουργούμε ως ανθρώπινη, ηθική και κοινωνική τράπεζα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερή μας αξία, ο λόγος που μας εμπιστεύονται γενιές και γενιές Ελλήνων καταθετών. Ο ρόλος αυτός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι σημαντικό για την Ελλάδα και τις επόμενες γενιές να παραμείνει αναλλοίωτος ανεξαρτήτως των όποιων εξελίξεων στην μετοχική του σύνθεση. Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανέδειξε και την οικονομική του δυναμική παρουσιάζοντας βελτιωμένη κερδοφορία και ισχυρό δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης.» Κλέων Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! τριμήνου 2011 Κέρδη μετά από φόρους 22 εκατ. Ευρώ, κατά το Α τρίμηνο του Περαιτέρω αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 94%, στα 49,4 εκατ. Ευρώ, από 25,5 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 30%, στα 102,2 εκατ. Ευρώ, από 78,8 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του Συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου του 2010, στα 52 εκατ. Ευρώ. Ισχυρός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ανερχόμενος σε 18,99%, ενώ χωρίς το συνυπολογισμό των προνομιούχων μετόχων, ο δείκτης θα ανερχόταν σε 15,54%. [ Το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων είναι Τier Ι 1.236,99 εκ. ευρώ. ] Χαμηλός δείκτης καθυστερούμενων δανείων, σε σχέση με το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα, ανερχόμενος σε ποσοστό 4,16%. Σχηματισμός αυξημένων προβλέψεων απομείωσης δανείων, ύψους 19,2 εκατ. Ευρώ ή ποσοστό 77,1%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 235,3 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 8,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια, ανέρχεται σε 2,93%. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις, ανέρχεται σε 70,4% έναντι του 44,7% περίπου, του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου (στοιχεία Δεκεμβρίου 2010). 1

2 ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Πορεία δανείων, καταθέσεων και επενδύσεων Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε στο τέλος του 2010 σε 8.043,75 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,10% από το τέλος του Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 29,72%, φθάνοντας τα 102,22 εκ. ευρώ, έναντι 78,80 εκ. ευρώ κατά την Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 68,17% έναντι 67,76% κατά την Τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων μειώθηκαν κατά 1,99% από το τέλος του 2010, φθάνοντας στα 1.713,05 εκ. ευρώ έναντι, 1.747,89 εκ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 0,36% από το τέλος του 2010, φθάνοντας στα εκ. ευρώ, έναντι 4.768,80 εκ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 1,55% από το τέλος του 2010, φθάνοντας στα εκ. ευρώ, έναντι 249,99 εκ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των δανείων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μειώθηκαν κατά 10,95% από το τέλος του 2010, φθάνοντας στα 1.290,71 εκ. ευρώ, έναντι 1.449,43 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων και των χρεωστικών τίτλων του δανειακού χαρτοφυλακίου) μειώθηκε κατά 6,41% στα 5.856,45 εκ. ευρώ, έναντι 6.257,45 εκ. ευρώ κατά την 31 η Δεκεμβρίου του Τέλος, η βασική πηγή χρηματοδότησης που είναι οι καταθέσεις, σημείωσαν μείωση κατά 2,68%, φθάνοντας στα ,26 εκ. ευρώ, έναντι ,80 εκ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 Οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 166,32 εκ. ευρώ, έναντι 146,25 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 13,72%%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των τόκων από τις χορηγήσεις. Οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 64,10 εκ. ευρώ, έναντι 67,45 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,96%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κόστους των καταθέσεων. Το καθαρό αποτέλεσμα εκ τόκων, συνεπεία των ανωτέρω διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 102,22 εκ. ευρώ, έναντι 78,80 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 29,72%. 2

3 Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 3,43 εκ. ευρώ έναντι 9,96 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 13,28%. Τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 0,18 εκ. ευρώ, έναντι 0,40 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 54,51%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών, συνεπεία των ανωτέρω διαμορφώθηκαν στα 3,25 εκ. ευρώ έναντι 3,56 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 8,64%. Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1,14 εκ. ευρώ, έναντι 1,18 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξεως του 3,68%. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων παρουσίασαν κέρδη της τάξεως των 3,91 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 30,44 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του Τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσίασαν ζημιές της τάξεως των 0,80 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,71 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,21 εκ. ευρώ έναντι 0,28 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,15%. Οι αμοιβές του προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 32,23 εκ. ευρώ, έναντι 33,27 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 3,15%. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 20,39 εκ. ευρώ, έναντι 19,24 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,99%. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 3,12 εκ. ευρώ, έναντι 2,89 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,91%. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1,62 εκ. ευρώ, έναντι 2,93 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 44,69%, κυρίως λόγω του ποσού της διαφοράς της αποτελεσματικότητας της λογιστικής αντιστάθμισης, το οποίο ανήλθε την 31/03/2010 σε 2,12 εκ. ευρώ, ενώ την 31/03/2011 ήταν -0,22 εκ. ευρώ. Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 19,17 εκ. ευρώ, έναντι 10,82 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 77,08%. Το ύψος των σχηματισμένων προβλέψεων καλύπτει τις ελάχιστες απαιτούμενες με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, η Τράπεζα και Όμιλος, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα θα διατηρηθεί και για το 2011 δυσχερής, προχώρησαν στο σχηματισμό προβλέψεων, κάτω από την συνήθη συντηρητική πολιτική, κάνοντας την εκτίμηση ότι ο δείκτης καθυστερούμενων δανείων θα συνεχίσει να αυξάνεται και εντός του 2011, παρά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, πελατών τους. Υπ αυτή την 3

4 έννοια και έχοντας επανεξετάσει το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού προς τις επιχειρήσεις (μέσω κάλυψης ομολογιακών εκδόσεών τους), προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων. Οι προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων και επενδύσεων ανήλθαν σε ατομική και ενοποιημένη βάση στα 0,03 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ δεν υπάρχει κονδύλι για το Α τρίμηνο του Η αναλογία κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρείες παρουσίασε ζημιά ύψους 4,42 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,19 εκ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, εξαιρουμένων των μη ελεγχουσών συμμετοχών, ανήλθαν μετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της χρήσης, σε 968,05 εκ. ευρώ, έναντι 912,89 εκ. ευρώ, της προηγούμενης χρήσεως. Στα κεφάλαια αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, του άρθρου 1, του ν.3723/2008, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ύψους 224,96 εκ. ευρώ. 4

5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΔΕΙΚΤΕΣ (ποσά σε εκ. ευρώ) 03/11-12/10 03/11-03/10 31/3/ /12/ /3/2011 Μεταβολή Μεταβολή Σύνολο Ενεργητικού , , ,55 (5,78%) (11,58%) Σύνολο Δανείων 8.153, , ,75 (2,10%) (1,34%) Σύνολο Καταθέσεων , , ,26 (2,68%) (5,64%) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.045,96 912,89 968,05 6,04% (7,45%) Σύνολο Εσόδων 52,48 300,77 105,51 101,04% Σύνολο Εξόδων (69,19) (293,16) (76,52) 10,60% Καθαρά Κέρδη (προ φόρων) (16,71) 7,61 28,99 - Καθαρά Κέρδη (μετά από φόρους) (21,05) (32,93) 22,00 - Καθαρά κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων & χρηματοοικονομικών πράξεων (προ φόρου) 28,19 176,05 48,16 70,86% Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) (0,48%) (0,20%) 0,56% 0,76% 1,04% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων-ROE (κοινών μετοχών) (10,26%) (4,79%) 11,84% 16,63% 22,10% Κόστος / Έσοδα 110,74% 73,72% 52,18% (21,54%) (58,57%) Κόστος / Έσοδα (εκτός χρηματοοικονομικών αποτ/των) 69,59% 56,32% 53,69% (2,62%) (15,89%) Δάνεια / Καταθέσεις 65,20% 67,76% 68,17% 0,41% 2,97% Καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό 1,79% 2,19% 2,51% 0,32% 0,73% Δάνεια σε καθυστέρηση (επισφαλή) προς σύνολο δανείων 1,27% 1,52% 1,63% 0,11% 0,36% Κέρδη ανά μετοχή (0,0877 ) (0,1823 ) 0, Αριθμός καταστημάτων Αριθμός προσωπικού (0,56%) (1,85%) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκ. ευρώ) 03/11-03/10 31/3/ /3/2011 Μεταβολή Καθαρά έσοδα από τόκους 78,80 102,22 29,72% Καθαρά έσοδα από προμήθειες 3,56 3,25 (8,64%) Έσοδα από μερίσματα 1,18 1,14 (3,68%) Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις (31,15) 3,11 - Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 0,28 0,21 (25,15%) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (33,27) (32,23) (3,15%) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (19,24) (20,39) 5,99% Αποσβέσεις (2,89) (3,12) 7,91% Προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων (10,82) (19,17) 77,08% Προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων και επενδύσεων (0,03) - - Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2,93) (1,62) (44,69%) Αναλογία κερδών από συγγενείς εταιρείες (0,19) (4,42) - Φόροι (4,35) (6,98) 60,63% 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα