Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Απόφαση 14/2015 Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου. Στην Πάρο την 6 η Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:2189/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα έξι µέλη: Παρόντες Απόντες Κωβαίος Μάρκος Πρόεδρος Ρούσσος Βατίστας Μέλος Χριστόφορος Χρήστος Μέλος Πετρόπουλος Ιωάννης Μέλος Βλαχογιάννης Χρήστος Μέλος Γκόκας Αλέξιος Μέλος Λεοντής Μικές Μέλος ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την εισήγηση του 1 ου θέµατος ηµερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώµατος το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών µε θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής: 1

2 Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού των εσόδων και δαπανών του ήµου µας οικ. έτους 2015 και λαµβάνοντας υπόψη α) την υποχρέωση για την ορθή εγγραφή του χρηµατικού υπολοίπου της 31/12/14 και β) τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ήµου και της Οικονοµικής Υπηρεσίας και εφόσον σύµφωνα µε το Π 113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων, παρακαλούµε για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 όπως παρακάτω : ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

3 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 2. Λοιπά Έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , Λοιπά πρόστ και χρηµ ποινές επιβαλλόµ βάσει ειδικών διατάξεων ,00 Σύνολο ,00 3. Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε στο αποθεµατικό εγγεγραµµένες πιστώσεις από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού 3

4 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ ,82- Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας ,00 Χωµατουργικές εργασίες για πυροπροστασία ,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επισκευή συντήρηση κλιµακοστασίου µεγάρου Λευκών 4.500,00 Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου µπάσκετ Λυκείου Παροικ ,00 Συντήρηση πλακόστρωτων οικισµού Νάουσας ,00 Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας ρακάκη στην Αλυκή 6.800,00 Συντηρήσεις-επισκευές παιδικών χαρών 6.000,00 Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόµου ,00 Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλος του , ,18 δασυλίου πλατείας Κώστου ΣΑΤΑ Μελέτη σκοπιµότητας αποκαταστ ΧΑ Α Π.Λιβαδιού µε τεχνοοικονοµικ 5.000,00 & περιβαλλοντικά κριτήρια ΣΑΤΑ Επισκευή-συντήρηση µεγάρου Λευκών 5.900,00 Αγορά-απαλλοτρίωση ΥΠΕΣ οικηµάτων στην πλατεία ΕΠΕΝ Μαρµάρων ,00 4

5 ΣΑΤΑ Κατεδάφιση πρωην δεξαµενής ύδρευσης στον προαύλιο χώρο του 3.000,00 µουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας Σύνολο ,00 Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,97 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε από το Αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση ,94 ευρώ για δηµιουργία και ενίσχυση ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισµού εγγράφοντας πιστώσεις ως παρακάτω: 1. από χρηµατικό υπόλοιπο α)υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. που θα εξοφληθούν από Τακτικά & έκτακτα ανειδίκευτα ( ) Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.778,33 ν Αµοιβές µεταφραστών 5.000,00 ν Ταχυδροµικά τέλη 164,77 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.428,18 ν απάνες προβολής δήµου Πάρου 455,00 ν Προµήθεια φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβ 4.000,00 ν Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 609,31 ν απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 474,15 ν Συνδροµή ενηµέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα 380,00 ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 47,10 ν Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 155,07 ν Απόδοση νπδδ ΚΠΠΑ (Παιδ./ Βρεφ/κοί Σταθµοί & ΚΑΠΗ) ,00 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξα 9.480,20 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 2.550,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 272,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 612,00 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 128,00 ν Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης 1.995,20 ν 5

6 Εργασίες επισκευής-συντήρησης µεταφορικών µέσων 59,18 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών 1.297,36 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών 1.997,97 ν Ανταλλακτικά αναβάθµισης υπολογιστών 197,20 ν Ανταλλακτικά εκτυπωτών 799,40 ν Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών 1.484,25 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 950,00 ν Συντήρηση και επισκευή µικροφωνικής εγκατάστασης 150,00 ν Προµήθεια συσσωρευτών σε µονάδες UPS 490,10 ν Συµβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρµατου δικτύου ,99 ν Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου 994,00 ν Εργασίες ανάκτησης δεδοµένων 850,00 ν απάνες ύδρευσης δηµοτικών κτιρίων κλπ 3.575,10 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 299,28 ν ηµοσίευση προκυρήξεων 150,80 ν Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.008,40 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 20,76 ν Προµήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστά 1.046,02 ν Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.192,40 ν Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 5.974,00 ν Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού 4.934,64 ν Προµήθεια µονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύµατος 1.081,35 ν Προµήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ 1.155,36 ν Μισθώµατα σχολικών κτιρίων (µιθσώσεις Ν.Α.Κυκλάδων) 1.857,60 ν Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.521,26 ν Σύµβαση ήµου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοιν ,58 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 208,00 ν απάνες Π.Ο.Ε. ανταποδοτικών υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ν Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 990,75 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 260,51 ν Προµήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας 1.374,60 ν Εξοπλισµός προσωπικού καθαριότητας 1.335,22 ν Προµήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας 1.797,07 ν 6

7 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.596,98 ν Εργασία επισκευής- συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,87 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 897,84 ν Αποκοµιδή απορ/των και καθαριότητα οικισµών ήµου ,16 ν Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 1.484,80 ν Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις δηµ.κτιρίων-σχολείων κλπ 2.981,20 ν Εισφορά υπερ Συνδ ιαχ Στερεων Αποβλήτων Πάρου-Αντ ,40 ν Μεταφορ απορριµάτων - φυκιών από παραλίες και κλαδ 2.227,20 ν Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών 3.132,00 ν Καθαρισµός ρεµµάτων 4.941,60 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά ανακυ 2.090,78 ν Φόρτωση και µεταφορά µπαζών-φυτικών υπολειµµάτων 4.444,54 ν Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 910,95 ν Προµήθεια υλικού απόσµησης κάδων απορ/των & απορ/ 914,08 ν Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων ,64 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 4.623,18 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ ,84 ν Προµήθεια ενισχυτικού καυσίµων για κίνηση µεταφορι 812,00 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 141,60 ν Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτ 1.984,30 ν Ανταλλακτικά κάδων απορριµµάτων 5.319,23 ν Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών 497,64 ν Προµήθεια λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού 3.047,32 ν Προµήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φ ,62 ν Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 991,80 ν Προµήθεια αναλώσιµων υλικών οχηµάτων 898,30 ν Προµήθεια ενηµερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων 1.809,60 ν Σύνολο δαπ Π.Ο.Ε. ανταποδ υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ,62 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.110,44 ν ,002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 292,40 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 425,00 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 102,00 ν Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 976,00 ν 7

8 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 997,00 ν Εργασίες συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων 750,52 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 3.460,06 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 100,80 ν Προµήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 999,87 ν Προµήθεια µηχανηµάτων-εργαλείων 983,10 ν Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 1.084,94 ν Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων 696,00 ν Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήµατος 1.392,00 ν Εργασίες συντήρησης και κλαδονοµής δηµοτικών πάρκω ,32 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 989,62 ν Προµήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων 974,63 ν Προµήθεια φυτοχώµατος & γλαστρών 492,25 ν Προµήθεια λιπασµάτων 473,06 ν Προµήθεια φυτοφαρµάκων 493,79 ν Προµήθεια εργαλείων κήπων 997,50 ν Αµοιβή εργολάβου για λειτουργία των δηµ. Νεκροταφε 4.133,66 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 850,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 204,00 ν Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.257,60 ν απάνη για το πρόγραµµα αδέσποτων σκυλιών 3.001,65 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 863,02 ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.314,02 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.770,00 ν Οδοιπορικά & έξοδα µετακίνησης δικηγορου. Πάρου 61,03 ν Επισκευή-συντήρηση µεταλλικών βάσεων πλατειών 5.220,00 ν Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 46,40 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείρηση & µεταφ ανακυκλ υλ 5.834,50 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µετ 11,21 ν Προµήθεια υλικών για συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 7,64 ν Εξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµών και λοιπών δηµοσιεύσ 1.045,39 ν λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα 461,19 ν Μισθώµατα κτιρίων-γαιών κλπ 477,73 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά ,65 ν 8

9 ικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων 7.147,44 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ ΙΚΗ ΑΕ 412,38 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ραγάτη Κων/νου 1.056,76 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών Καρανίκα Παναγιώτη 437,90 ν ηµοσίευση διαγωνισµών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια 94,10 ν απάνες προηγουµένων χρήσεων ,28 ν Επιπλα & σκεύη 0,15 ν $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 40,53 ν Προµήθεια µεταλλικών κάδων ,00 ν Κουφώµατα για δηµοτικό κτίριο στη θέση Γερµανικά 0,54 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών για λογ/σµό ΤΥΠΟΚΥ 2.484,72 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΠΑΠΑΝΙΚ 510,45 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΛΕΥΚΟΦΡ 60,15 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΡΑΓΑΤΗ 121,80 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό Καρανίκα Παναγι 1.986,50 ν ηµοσίευση διαγωνισµών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία 1.014,75 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών Ι Ρουσσουνελος-Ε 1.729,56 ν ηµοσίευση διαγωνισµών από εκδοτικό και δηµοσιογρ 202,95 ν Λοιπές επιστροφές 2.321,41 ν Σύνολο (α) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα εξοφλ από τακτικά & έκτακτα ανιδείκ ( ) ,29 β)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφληθούν από έκτακτα έσοδα ( ) ΥΠ ΓΕΩΡΓ Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 5.614,00 ν ΕΠΤΑ $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 1.310,38 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 1.858,67 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 989,62 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.792,20 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 904,80 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 742,40 ν Σύνολο (β) ,07 9

10 γ)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφλ από ΣΑΤΑ (ενίσχυση από ) Επισκευή δηµοτικών κτιρίων 1.064,05 ν Συντήρηση κτιρίου σχολής Μουσικής 8.749,68 ν Συντηρήσεις -επισκευές αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών ,32 ν Συντήρηση αθλοπαιδιών ,64 ν Προµήθεια σχιστολίθων για συντήρση αργολιθών 336,40 ν Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση λακουβών ,00 ν καθαρισµοί οδών ,99 ν προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για επούλωση λακούβων 6.681,14 ν Προµήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων ,28 ν Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών 3.715,00 ν Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων 2.610,00 ν Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 1.166,00 ν Μελέτη διάνοιξης Β Περιφερειακού δρόµου Παροικιάς ,83 ν Σύνολο (γ) ,33 δ)επενδυτικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα για (5112) επισκευή πρώην ηµοτικού σχολείου Καµαρών , Αγορά-Απαλλοτρίωση έκτασης θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ Π.ΛΙΒΑ Ι ,00 ν Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων 8.000, Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων , ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στον Αγ Αρσένιο Παροικίας 1.900,00 ν Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας 5.000, Συντήρηση αθλοπαιδιών 5.000, Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Συντηρήσεις δρόµων , Καθαρισµός-διαπλάτυνση δρόµου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας 5.000, Προµήθεια φωτιστικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 5.100,00 ν Σύνολο (δ) ,02 10

11 ε)ειδικές απάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) (5113 ) Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 500, Καθαρισµός χανδακιών οδικού δικτύου 2.000, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 878, Καθαρισµός & προστασία µονίµων εγκ/σεων από grafity 1.000, Παροχή υπηρεσιών για την υγειονοµική ταφή υπολείµµατος ,00 ν από τη διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000, Αποζηµίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/ ,00 ν Σύνολο (ε) ,24 στ)λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από από τακτικά (5119) Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000, Πρόστιµα λιµεναρχείου Πάρου 2.000, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ηµοσίευση προκυρήξεων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ 3.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ , Αποζηµιώσεις ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 7.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 1.000,00 11

12 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.000, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 5.000,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 1.500,00 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης ειδ. συνεργάτη ,00 ν ικαστ έξοδα & έξοδα εκτέλ δικαστ αποφ ή συµβιβαστ πράξεων , Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµατος για φωτισµό ακινήτων διοικ υπηρεσιών ,00 ν * Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµ ακινήτων υπηρ πολιτ αθλητισµ & κοιν πολιτ ,00 ν ** Προµήθεια πύργων ναυαγοσωστών 6.800, Αµοιβή ελεγκτών δόµησης 1.500, Προµήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής ηµαρχείου 1.000,00 ν Συντήρηση επισκευή κουφωµάτων δηµοτ κτιρίων 2.000, Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 4.000, ιαχειριστική υποστήριξη για προετοιµασία και υποβολή προτάσεων ,00 ν στο πρόγραµµα "αστική αναζωογόνηση Συνδροµή για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης 1.850,00 ν απάνες αποµαγνητοφώνησης συνεδριάσεων.σ , Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου Πάρου 1.000,00 ν Eπισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών 500, Εργασίες επισκευής εξοπλισµού ασύρµατου δικτύου 1.000,00 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 1.000,00 ν Αναλώσιµα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών 3.000, Προµήθεια και εγκατάσταση digital signage (ψηφιακή σήµανσης) 5.000,00 ενηµέρωσης δηµοτών-επισκεπτών 12

13 Προµήθεια µοκετών δηµαρχείου 1.200, Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού δηµοτικών κτιρίων ,19 ν Ανατύπωση εντύπων τουριστ προβολής.πάρου & εκύπωση νέων ,00 αλλαγή αιτιολ Σύνολο (στ) ,19 ζ) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από Λοιπα Εκτακτα ( ) Ταµ Συν ΧΥΤΑ Αµοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου 5.320,40 Εθν Συµµ ΧΥΤΑ Μέτρα δηµοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα 1.773,48 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Κατασκευή συγκοινωνιακού κόµβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας ,96 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,88 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Επέκταση γέφυρας Αλυκής ,24 ΕΣΠΑ Καντιν Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο ,67 ΕΣΠΑ Ανεµό Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεµόµυλων Αγ. Αννας & ηµαρχείου 1.080,97 ΕΣΠΑ Χωριου Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου 1.327,87 ΕΣΠΑ αγρ ιατ Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολ εγκατ περιφ ιατρείων ,75 ΕΣΠΑ νηπ Αγκ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,38 ΕΣΠΑ νηπ Να Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου ,16 ΕΣΠΑ εξοικ Συµβουλ υποστ για την αξιολόγ της ολικής περιβαλ ποιότ του. Πάρου ,00 Υπ. Γεωργ Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι 100,00 Σύνολο (ζ) ,60 η) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ ( ) Συντήρηση µονώσεων δηµοτικών κτιρίων 1.100,00 Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω ,00 Λιβάδι Επέκταση γέφυρας Αλυκής , Προµήθεια συστήµατος ηλιακής ενέργειας ξενώνα Λευκών ,00 ν θ) Ειδικές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έδοδα (5123) Σύνολο η) ,97 13

14 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Επισκευή και συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 ΒΕΛΕΝΤΖ Ι Ρ απάνες για έργα ευπρεπισµού και Φιλαλληλίας(ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ) ,11 ΥΠΕΣ ΕΝ ΕΙ Υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής Προστασίας ενδεια(υπεσ) ,00 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) 197,58 ΥΠΕΣ Αδελφ εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) 871,94 ΥΠΕΣ Εξοπλ κεπ εξοπλισµός κεπ(υπεσ) 0,02 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 4.014,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 2.676,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 446,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 2.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 2.486,58 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 900,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 500,00 Λειτ απ β Απόδ κατανοµής ΚΑΠ στη ΕΥΑ Πάρου (ΥΠΕΣ ΑΑ ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΕΣ Β) ,88 Υπεσδ Κεπ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ (ΥΠΕΣ ΑΑ ΜΙΣΘΟ ΚΕΠ) 1.036,05 Σύνολο (θ) ,16 ι) Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5129) Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) -197, εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) -871, Επισκευή και συντήρηση δικτύων αλσυλίων ,38 Σύνολο (ι) ,90 Σύνολο ,97 14

15 2. Από λοιπά έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν Σύνολο ,00 3. Από µεταφορά στο αποθεµατικό εγγεγραµµένων πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού Προµήθ υλικών για την αντιµετώπιση εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστασ ,00 ν Μίσθωση µηχανηµάτων για αντιµετωπ εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστα ,00 ν ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α Π.Λιβαδιού 5.000,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 6.000,00 ΣΑΤΑ Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας ,00 ΣΑΤΑ Επέκταση γέφυρας Αλυκής 6.800,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση αθλοπαιδιών ,00 ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Ειδική οικολογική αξιολόγηση περιβαλλοβτικής αδειοδότησης του έργου 5.600,00 ν ΣΑΤΑ συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων Λευκών Κώστου Υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρ/σµού πλατείας Προδρόµου ,00 Σύνολο , , ,18 Β ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α ,97 15

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Β ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (+/-) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ , , , ,27 Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Εξοικονόµηση ενέργειας Πάρου 9.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ µελέτη 2ου Γυµν Ναυτ Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74 ΕΞΟ Α ΕΣΠΑ Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιριας ,74 Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο Μελέτη εφαρµογής επεµβασεων στο κέλυφο 1.000,00 & αξιολόγηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση επεµβάσεων στο κέλυφος 1.000, Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο µελέτη εφαρµογής Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 επεµβ φωτισµού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 φωτισµού & ενεργειακής διαχείρισης Οδοφωτισµός Πάρκου εγκατάσταση συστήµατος φωτισµού 1.000, Οδος Γ.Πάριου Μελέτη εφαρµογής βιοκλιµατ σχεδιασµού 1.000,00 16

17 Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών 1.000, ηµιουργ ιστοσελίδας ενηµερ για το πρόγραµµα του ήµου Πάρου 1.000,00 που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελλίδα του ήµου Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραµµα εξοικονοµών 1.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ Μελέτη 2ου Γυµνασίου Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (αναµεν) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων Μάρπησσας , ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Προµήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστηµάτων , ΕΣΠΑ - Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Καντινελιές , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι , ΕΣΠΑ-Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου 3.200, ΕΣΠΑ-Βελτ κτιρ & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρ Νάουσας & Μάρπησσας 3.000, ΕΣΠΑ-Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεµόµυλων ,00 ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,72 ΕΣΠΑ Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο ,72 του ηµ Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας µε δικτ ΟΚΩ 3.200, Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , Τσιµεντόστρωση οδού πρόσβασης νηπιαγ Αγκαιριας Ν.Πάρου , Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 3.000,00 περιφ ιατρείων Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοσυστηµάτων ,00 17

18 σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου , Παραγωγή οπτικοακουστ υλικού για την προβολή και ανάδειξη των 9.000,00 ανεµόµυλων Αγ Αννας και ηµαρχείου Προµ εξοπλισµ για τη προβολή και ανάδειξη των ανεµόµυλων 3.000,00 Αγ Αννας και ηµαρχείου Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο , Μέτρα αντ/ξης για την προστασία αγροτ οδού παραπλ ΧΑ Α Νάουσας , Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ,72 Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ Τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α από "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων" µε ποσό 500,00 σε "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων και λοιπού εξοπλισµού" µε το ίδιο ποσό. Στον κα θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , και Στον ΚΑΕ θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , , , , , , , , , Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και έχοντας υπόψη: 18

19 1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν.4172/2013(φεκ 167/ Α), περί «Προϋπολογισµού ήµων». 4) Την µε Α.Π.:29530/ ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ.αρ.7028/ (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», καθώς και των εγκυκλίων 24823/ , 30507/ και 35841/ , σχετικές µε την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. έτους ) Τις µε αρ. 292/2014 (Α Α:79Ρ ΩΞΓ-ΨΨΣ) και µε αρ αρ.304/2014(α Α:ΨΗ3ΦΩΞΓ-Ξ4Γ) αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, όπως αυτές επικυρώθηκαν µε τις µε αριθ.πρωτ.: 2432/ (Α Α: 7ΓΘΧΟΡ1Ι-3Λ4) και 8262/ (Α Α:ΩΤΩΛΟΡ1Ι50Ω) αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αντίστοιχα). 6) Το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε τις προτεινόµενες αναµορφώσεις στον προϋπολογισµό και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου -Πάρου. 7) Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, από τον Αντιδήµαρχο κ. Χριστόφορο Χρήστο, σε σχετικά ερωτήµατα των µελών του Σώµατος και µετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, εφόσον σύµφωνα µε το Π..113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων. Συγκεκριµένα: ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19

20 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 20

ΕΚ 2013) 1.818, ,

ΕΚ 2013) 1.818, , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15169/22-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 18/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3895/08-04- ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 6/ Πρακτικό ΗΜΟΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π..

Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15410/29-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της

6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 29/2011 Αρ.Πρωτ.: 5969/23-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 1.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11889 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

υπαλλήλων του ήµου Ψαρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 80/2016.

υπαλλήλων του ήµου Ψαρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 80/2016. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµ 1/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 02/10/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΞΓ-ΖΡ6. Απόσπασµα από το 6/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΞΓ-ΖΡ6. Απόσπασµα από το 6/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 4284/10-04-2014 Απόσπασµα από το 6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,22

141 ΩΡΕΕΣ , ,22 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1000043,42 317038,5 309732,41 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 30435,58 23129,49 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 30435,58 23129,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 /27-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.138,00 2.138,00 592,81 592,81 0461.01 Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000,00 1.000,00 0461.01 Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-5-2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.580 ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , , ,48

, , , , , , , , , , ,48 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14/10/2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17278 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , ,87

, , , , , , , , , ,87 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8/7//2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:11678 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 3371 Τμήμα: Οικονομικού προγραμματισμού και Λογιστηρίου Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 5224/06-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2015 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 192.792,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: X ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωµα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 0111.02 Μισθώµατα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 31/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:13510 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:49 Ηµεροµηνία :2/03/2016 ΕΣΟ Α Κ.Α.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 01-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2338 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 &

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων 1_2016

Απολογισµός_Εσόδων 1_2016 Απολογισµός_Εσόδων 1_2016 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 1907,4 0 0 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 21074,99

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα