ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 12/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και όρων µεταξύ της Περιφέρειας Αριθ.αποφ. 75/2016 Αττικής και του ήµου Μεγαρέων για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων». Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Απριλίου 2016 ηµέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 7551/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 22 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη Ρήγα Ελένη Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα ήµας Ιωάννης ρυµούσης Κων/νος Σωτηρίου Γεώργιος Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Κοσµόπουλος Ελευθεριος Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Μαρινάκης Ιωάννης Παπανίκος ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ρένης Αθανάσιος Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος Κόττας Βασίλειος Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα ηµ.λιώτας-προε ΡΟΣ ηµ.κοινότητας Ν.Περάµου Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίστανται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. Τo ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1 ο θέµα το 14 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως... 1

2 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 8 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ όψη των µελών του ηµοτικού Σ/λίου την εισήγηση του αρµοδίου υπαλλήλου του ήµου µας κ. Σούντη Σπύρου, η οποία έχει ως εξής: Το παρόν έργο παροχής υπηρεσιών έχει ως αντικείµενο την αποτύπωση και την καταγραφή της υφισταµένης κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης των κατοίκων στην περιοχή του Βλυχού, µε επιτόπια έρευνα πεδίου. Η συγκεκριµένη περιοχή χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση πληθυσµών-κυρίως Ροµά που βιώνουν σε συνθήκες πολλαπλού αποκλεισµού µε σοβαρά προβλήµατα στέγασης, απασχόλησης, υγείας και γενικότερα κοινωνικής ένταξης. Ο οικισµός είναι υποβαθµισµένη περιοχή του ήµου και για την στήριξη της ανάπτυξης απαιτούνται δράσεις, συνεργασίες εµπλεκοµένων φορέων και προγραµµατισµός. Στο πλαίσιο αυτό ο ήµος Μεγαρέων αιτήθηκε τη χρηµατοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, για να συλλέξει- επικαιροποιήση στοιχεία για τα υφιστάµενα χαρακτηριστικά/προβλήµατα του πληθυσµού, ώστε να έχει τη δυνατότητα τεκµηριωµένου προγραµµατισµού παρεµβάσεων στην κατεύθυνση της καταπολέµησης του αποκλεισµού και της προώθησης της κοινωνικής συνοχής στα Μέγαρα. Το έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισµό και στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής µε τις µε αριθµό 1/2016, και 369/2015 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Έγκριση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2016 και Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2016 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα). Το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ο προϋπολογισµός για την εκτέλεσή του ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% Το έργο παροχής υπηρεσιών θα ανατεθεί από το ήµο Μεγαρέων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Μεγαρέων, για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα Απογραφή στον Οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων», συνολικού προϋπολογισµού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 2. Τον ορισµό ενός ηµοτικού Συµβούλου του ήµου µας καθώς και του αναπληρωτή του για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 3. Τον ορισµό ενός υπαλλήλου του ήµου µας που θα εκτελεί χρέη γραµµατέα και τήρηση των πρακτικών. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ όψη των µελών του ηµοτικού Σ/λίου το κατατεθέν σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης και όρων µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Μεγαρέων για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων», η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων» Στην Αθήνα σήµερα,../../2016, ηµέρα.., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: Το Ν.Π... µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (ΟΤΑ Β Βαθµού), µε ΑΦΜ: & ΟΥ: ΚΑ Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα, (Λ. Συγγρού ΤΚ ) και εκπροσωπείται κατά το νόµο από την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα ούρου & 2

3 Το Ν.Π... µε την επωνυµία «ήµος Μεγαρέων» µε ΑΦΜ: & ΟΥ: Eλευσίνος, που εδρεύει στα Μέγαρα (Χρήστου Μωραϊτη Τ.Κ ) και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ήµαρχο κ. Γρηγόριο Σταµούλη. Έχοντας υπόψη: 1. Το νόµο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 2. Το άρθρο 21 του Ν 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ) όπως ισχύει. 3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», ιδιαίτερα δε το άρθρο 100: «Προγραµµατικές Συµβάσεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/85Α/2012). 4. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ/238Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής και την µε αριθ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ/2494Β/2011). 5. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007), µε θέµα «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Π.. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 7. Το Π.. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. 8. Το Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) ) όπως ισχύει και του Β 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 9. Την µε αριθµ. 227/ Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα: την Έγκριση της «Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής». 10. Την υπ αριθµ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την «Έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016» και την µε αριθµ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την «Έγκριση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016» 11. Το µε αριθµ. Εισερχ. Πρωτ. /νσης Αν. Προγραµµατισµού / έγγραφο του ήµου Μεγαρέων µε Τεχνικό δελτίο και λοιπά στοιχεία για το εν λόγω έργο παροχής υπηρεσιών 12. Την µε αριθµ. 124/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας 13. Την µε αριθµ../ Απόφαση του ήµου Μεγαρέων, για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή της Συνοµολογούν και αποδέχονται να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τα εξής άρθρα: Άρθρο 1. Περιεχόµενα Άρθρο 2. Σκοπός και Αντικείµενο Σύµβασης Άρθρο 3. Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου Άρθρο 4. Προϋπολογισµός- Χρηµατοδότηση 3

4 Άρθρο 5. Πρόγραµµα Πληρωµών Άρθρο 6. Φορέας Εκτέλεσης και Φορέας ιαχείρισης του Έργου Άρθρο 7. Χρονική διάρκεια της Σύµβασης - Χρονοδιάγραµµα του Έργου Άρθρο 8. ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Άρθρο 9. Σύσταση, λειτουργία & αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 10. Τροποποίηση της Σύµβασης Άρθρο 11. Αντισυµβατική συµπεριφορά Συνέπειες-Ρήτρες Άρθρο 12. Επίλυση διαφορών Άρθρο 13. Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση προβλέπεται η υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων» Σκοπό της προγραµµατικής αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον Βλυχό, περιοχή του ήµου µε προβλήµατα υποβάθµισης και συγκέντρωσης πληθυσµού (κυρίως Ροµά) που βιώνει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού, ώστε η ηµοτική Αρχή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις αναγκαίες παρεµβάσεις (µε βάση τα προβλήµατα που θα αποτυπωθούν) για την υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής και την προώθηση της κοινωνικο-οικονοµικής συνοχής στα Μέγαρα. Επιπλέον τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν από το ήµο, για την εκτίµηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεών του, έως σήµερα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Ροµά, µε στόχο την κατάργηση αναποτελεσµατικών µέτρων και το σχεδιασµό/υλοποίηση νέων, όπου χρειάζεται. Επίσης θα αξιοποιηθούν και από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αναγκών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων στο πεδίο κοινωνικής ένταξης των Ροµά. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης ο στόχος της ενεργοποίησης της κοινότητας των Ροµά, ώστε να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των παρεµβάσεων που τους αφορούν. Ωφελούµενοι άµεσα της εν λόγω υπηρεσίας είναι το σύνολο του πληθυσµού του οικισµού (περίπου άτοµα), λόγω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους αφορούν και συνεπώς της δυνατότητας της δηµοτικής και περιφερειακής αρχής να αναπρογραµµατίσουν µε βάση σύγχρονα & τεκµηριωµένα στοιχεία τις πολιτικές τους για την υποστήριξη της ανάπτυξης της περιοχής και των κατοίκων. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι η ευρύτερη κοινότητα των Μεγάρων από τις θετικές συνέπειες του σχεδιασµού και της υλοποίησης των κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών και παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή του ήµου και βέβαια οι Ροµά που θα συµµετάσχουν στην υλοποίηση του έργου Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, είναι η αποτύπωση και η καταγραφή της υφιστάµενης κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης των κατοίκων στην περιοχή του Βλυχού του ήµου Μεγαρέων, µε επιτόπια έρευνα πεδίου. Αναλυτικότερα, το αντικείµενο αναλύεται ως εξής: Ενεργοποίηση κοινότητας Ροµά & Υπηρεσιών του ήµου Σύντοµη εκπαίδευση συµµετεχόντων στην υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών Καταγραφή και επεξεργασία βασικών κοινωνικο-οικονοµικών στοιχείωνχαρακτηριστικών της οµάδας-στόχου Έκθεση αποτελεσµάτων και δηµοσιότητα ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στον οικισµό του Βλυχού, στο ήµο Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής. 4

5 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) και αφορά αποκλειστικά την «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων». Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο ήµο Μεγαρέων, για την επέκταση του έργου παροχής υπηρεσιών ή για την εκτέλεση άλλου έργου. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης) που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συµπληρωµατική σύµβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ήµου Μεγαρέων. Το έργο παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Προϋπολογισµός Περιφέρειας Αττικής- έτους 2016/ ΚΑΕ Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πληρωµή του έργου παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδό του και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 6. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5.1. Φορέας Εκτέλεσης- υλοποίησης του έργου είναι ο ήµος Μεγαρέων. Το έργο θα υλοποιηθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 15 µήνες. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 9 της παρούσας). Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζεται σε 12 µήνες, από την έναρξη των δράσεων. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν ο καθένας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιώµατα: 8.1. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Τη χρηµατοδότηση του έργου παροχής υπηρεσιών µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας Τον έλεγχο των πιστοποιηµένων λογαριασµών από την αρµόδια /νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής και τη µέριµνα για την αποστολή τους στην αρµόδια Υ Ε, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής Ο ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει: Την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τη διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παράδοση των δράσεων συνολικά του έργου και επιµέρους εργασιών. Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και 5

6 βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής από υπάλληλο του ήµου Τη διοργάνωση δύο ενηµερωτικών συναντήσεων (µία ανά εξάµηνο) για την ενηµέρωση όλων των οργανικών µονάδων κοινωνικής µέριµνας της Περιφέρειας Αττικής µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων. Τη µέριµνα για αποστολή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης µέσω της /νσης Αν. Προγραµµατισµού της περιφέρειας Αττικής ενός αντιγράφου κάθε πιστοποίησης (έργου) µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά της προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής Την προώθηση τυχόν αναγκαίων διαδικασιών αρµοδιότητάς του ή παρεµβάσεων και γενικότερα την µέριµνα για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων. Την οριστική παραλαβή του έργου παροχής υπηρεσιών και τη διάθεσή του και στην Περιφέρεια Αττικής. Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του έργου παροχής υπηρεσιών από την Περιφέρεια Αττικής. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης συνίσταται Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε µέλη ως εξής: ύο Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, η µία/ο ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής. Μία/Έναν εκπρόσωπο της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής µε την/τον αναπληρωτή της/του. Μία/Έναν εκπρόσωπο της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε την/τον αναπληρωτή της/του. 4. Μία/Έναν εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων, µε την/τον αναπληρωτή της/του. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Επιτροπής. 9.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής, ενηµερώνεται για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωµής και συντάσσει πρακτικό. Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης. Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 9.2 Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης. 6

7 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της. Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση στα Γραφεία του ήµου Μεγαρέων Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει αιτιολογηµένα για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Χρέη γραµµατέα και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ήµου Μεγαρέων. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν µε αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σηµεία της παρούσας Σύµβασης, εκτός των ανωτέρω, γίνεται µόνο εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής παρακολούθησης ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας αποκατάστασης έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που αφορά την εκτέλεση και την ερµηνεία των όρων της παρούσας Σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών, συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΑ ΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Το ηµ. Σ/λιο αφού έλαβε υπ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και τις /ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α) Εγκρίνει την σύναψη και τους όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου Μεγαρέων, για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα Απογραφή στον Οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων», συνολικού προϋπολογισµού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, η οποία έχει ως εξής: 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων» Στην Αθήνα σήµερα,../../2016, ηµέρα.., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: Το Ν.Π... µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (ΟΤΑ Β Βαθµού), µε ΑΦΜ: & ΟΥ: ΚΑ Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα, (Λ. Συγγρού ΤΚ ) και εκπροσωπείται κατά το νόµο από την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα ούρου & Το Ν.Π... µε την επωνυµία «ήµος Μεγαρέων» µε ΑΦΜ: & ΟΥ: Eλευσίνος, που εδρεύει στα Μέγαρα (Χρήστου Μωραϊτη Τ.Κ ) και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ήµαρχο κ. Γρηγόριο Σταµούλη. Έχοντας υπόψη: 14. Το νόµο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 15. Το άρθρο 21 του Ν 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ) όπως ισχύει. 16. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», ιδιαίτερα δε το άρθρο 100: «Προγραµµατικές Συµβάσεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/85Α/2012). 17. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ/238Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής και την µε αριθ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ/2494Β/2011). 18. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007), µε θέµα «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Π.. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 20. Το Π.. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. 21. Το Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) ) όπως ισχύει και του Β 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 22. Την µε αριθµ. 227/ Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα: την Έγκριση της «Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής». 23. Την υπ αριθµ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την «Έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016» και την µε αριθµ. 1/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την «Έγκριση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016» 24. Το µε αριθµ. Εισερχ. Πρωτ. /νσης Αν. Προγραµµατισµού / έγγραφο του ήµου Μεγαρέων µε Τεχνικό δελτίο και λοιπά στοιχεία για το εν λόγω έργο παροχής υπηρεσιών 25. Την µε αριθµ. 124/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας 26. Την µε αριθµ../ Απόφαση του ήµου Μεγαρέων, για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας και την εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υπογραφή της 8

9 Συνοµολογούν και αποδέχονται να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τα εξής άρθρα: Άρθρο 1. Περιεχόµενα Άρθρο 2. Σκοπός και Αντικείµενο Σύµβασης Άρθρο 3. Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου Άρθρο 4. Προϋπολογισµός- Χρηµατοδότηση Άρθρο 5. Πρόγραµµα Πληρωµών Άρθρο 6. Φορέας Εκτέλεσης και Φορέας ιαχείρισης του Έργου Άρθρο 7. Χρονική διάρκεια της Σύµβασης - Χρονοδιάγραµµα του Έργου Άρθρο 8. ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Άρθρο 9. Σύσταση, λειτουργία & αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 10. Τροποποίηση της Σύµβασης Άρθρο 11. Αντισυµβατική συµπεριφορά Συνέπειες-Ρήτρες Άρθρο 12. Επίλυση διαφορών Άρθρο 13. Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση προβλέπεται η υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων» Σκοπό της προγραµµατικής αποτελεί η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον Βλυχό, περιοχή του ήµου µε προβλήµατα υποβάθµισης και συγκέντρωσης πληθυσµού (κυρίως Ροµά) που βιώνει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού, ώστε η ηµοτική Αρχή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις αναγκαίες παρεµβάσεις (µε βάση τα προβλήµατα που θα αποτυπωθούν) για την υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής και την προώθηση της κοινωνικο-οικονοµικής συνοχής στα Μέγαρα. Επιπλέον τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν από το ήµο, για την εκτίµηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεών του, έως σήµερα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Ροµά, µε στόχο την κατάργηση αναποτελεσµατικών µέτρων και το σχεδιασµό/υλοποίηση νέων, όπου χρειάζεται. Επίσης θα αξιοποιηθούν και από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αναγκών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων στο πεδίο κοινωνικής ένταξης των Ροµά. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης ο στόχος της ενεργοποίησης της κοινότητας των Ροµά, ώστε να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των παρεµβάσεων που τους αφορούν. Ωφελούµενοι άµεσα της εν λόγω υπηρεσίας είναι το σύνολο του πληθυσµού του οικισµού (περίπου άτοµα), λόγω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους αφορούν και συνεπώς της δυνατότητας της δηµοτικής και περιφερειακής αρχής να αναπρογραµµατίσουν µε βάση σύγχρονα & τεκµηριωµένα στοιχεία τις πολιτικές τους για την υποστήριξη της ανάπτυξης της περιοχής και των κατοίκων. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι η ευρύτερη κοινότητα των Μεγάρων από τις θετικές συνέπειες του σχεδιασµού και της υλοποίησης των κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών και παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή του ήµου και βέβαια οι Ροµά που θα συµµετάσχουν στην υλοποίηση του έργου Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, είναι η αποτύπωση και η καταγραφή της υφιστάµενης κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης των κατοίκων στην περιοχή του Βλυχού του ήµου Μεγαρέων, µε επιτόπια έρευνα πεδίου. 9

10 Αναλυτικότερα, το αντικείµενο αναλύεται ως εξής: Ενεργοποίηση κοινότητας Ροµά & Υπηρεσιών του ήµου Σύντοµη εκπαίδευση συµµετεχόντων στην υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών Καταγραφή και επεξεργασία βασικών κοινωνικο-οικονοµικών στοιχείωνχαρακτηριστικών της οµάδας-στόχου Έκθεση αποτελεσµάτων και δηµοσιότητα ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στον οικισµό του Βλυχού, στο ήµο Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) και αφορά αποκλειστικά την «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων». Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο ήµο Μεγαρέων, για την επέκταση του έργου παροχής υπηρεσιών ή για την εκτέλεση άλλου έργου. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης) που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συµπληρωµατική σύµβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ήµου Μεγαρέων. Το έργο παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Προϋπολογισµός Περιφέρειας Αττικής- έτους 2016/ ΚΑΕ Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πληρωµή του έργου παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδό του και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 6. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5.1. Φορέας Εκτέλεσης- υλοποίησης του έργου είναι ο ήµος Μεγαρέων. Το έργο θα υλοποιηθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 15 µήνες. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 9 της παρούσας). Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζεται σε 12 µήνες, από την έναρξη των δράσεων. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν ο καθένας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιώµατα: 8.1. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Τη χρηµατοδότηση του έργου παροχής υπηρεσιών µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 10

11 Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας Τον έλεγχο των πιστοποιηµένων λογαριασµών από την αρµόδια /νση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής και τη µέριµνα για την αποστολή τους στην αρµόδια Υ Ε, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής Ο ήµος Μεγαρέων αναλαµβάνει: Την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τη διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παράδοση των δράσεων συνολικά του έργου και επιµέρους εργασιών. Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής από υπάλληλο του ήµου Τη διοργάνωση δύο ενηµερωτικών συναντήσεων (µία ανά εξάµηνο) για την ενηµέρωση όλων των οργανικών µονάδων κοινωνικής µέριµνας της Περιφέρειας Αττικής µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων. Τη µέριµνα για αποστολή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης µέσω της /νσης Αν. Προγραµµατισµού της περιφέρειας Αττικής ενός αντιγράφου κάθε πιστοποίησης (έργου) µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά της προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής Την προώθηση τυχόν αναγκαίων διαδικασιών αρµοδιότητάς του ή παρεµβάσεων και γενικότερα την µέριµνα για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων. Την οριστική παραλαβή του έργου παροχής υπηρεσιών και τη διάθεσή του και στην Περιφέρεια Αττικής. Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του έργου παροχής υπηρεσιών από την Περιφέρεια Αττικής. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης συνίσταται Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε µέλη ως εξής: ύο Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, η µία/ο ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής. Μία/Έναν εκπρόσωπο της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής µε την/τον αναπληρωτή της/του. Μία/Έναν εκπρόσωπο της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε την/τον αναπληρωτή της/του. 4. Μία/Έναν εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων, µε την/τον αναπληρωτή της/του. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Επιτροπής. 9.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής, ενηµερώνεται για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωµής και συντάσσει πρακτικό. 11

12 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης. Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 9.2 Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης. Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της. Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση στα Γραφεία του ήµου Μεγαρέων Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει αιτιολογηµένα για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Χρέη γραµµατέα και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ήµου Μεγαρέων. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν µε αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σηµεία της παρούσας Σύµβασης, εκτός των ανωτέρω, γίνεται µόνο εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής παρακολούθησης ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας αποκατάστασης έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που αφορά την εκτέλεση και την ερµηνεία των όρων της παρούσας Σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών, συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΑ ΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 12

13 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΥ MΕΓΑΡΕΩΝ για το έργο παροχής υπηρεσιών «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού Μεγάρων» Υπογραφή σύµβασης ιαδικασίες προετοιµασίας έναρξης έργου (Ενηµέρωση τοπικής κοινότητας- Υπηρεσιών) Υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών Οριστική παραλαβή 13

14 Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την Αντιδήµαρχο του ήµου µας κ. Μαυροειδή Βασιλική ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια της την ηµοτική Σ/λο κα. Καστάνη Αικατερίνη. Γ) Ορίζει χρέη γραµµατέα και τήρησης πρακτικών να εκτελεί ο υπάλληλος του ήµου µας κ. Παπαγιάννης ηµήτριος. ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 75/ Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος Οι.Σ/λοι Μιχάλαρος Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Νικ. ρυµούσης Κων/νος ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. Ο Πρόεδρος της Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος ηµ.κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα. Ο ήµαρχος Μεγαρέων Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Eκτέλεση της «Προµήθειας καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 24/19-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 148/2016 Αναµόρφωση προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. ρένης Αθανάσιος. Χοροζάνης Αντώνιος Φωτίου Σταύρος του Κων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. ρένης Αθανάσιος. Χοροζάνης Αντώνιος Φωτίου Σταύρος του Κων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2016 βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της υπ αριθ. 4/2016 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθιέρωσης κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των /νσεων

Τροποποίηση της υπ αριθ. 4/2016 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθιέρωσης κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των /νσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 12/22-4-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 79/2016 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 9/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού δηµοτικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 9/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού δηµοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 9/29-3-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 279 /2017 Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 1/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Ορθή επανάληψη της υπ αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 1/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Ορθή επανάληψη της υπ αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 1/30-1-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Ορθή επανάληψη της υπ αριθ. 220/16 Αριθ.αποφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 288/2017 Αναχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 273/2017 Έγκριση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/ πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/ πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/9-11-2017 πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Περιφέρεια Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» οικον. έτους 2017.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» οικον. έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση πρ/σµού δηµοτ. Ν.Π... Αριθ.αποφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. τα σχολικά έτη και

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. τα σχολικά έτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 15/6-6-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση απασχόλησης µαθητών του ΕΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 2/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 2/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 2/21-1-2015 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 11/2015 Εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 17/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 17/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 17/12-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 185/2017 Περί αποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 20/5-9-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αναμόρφωση προυπ/σμού Δήμου Αριθ.αποφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 33/20-12-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 265/2016 Περί διαγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 14/23-5-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού θέσεων άσκησης υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 10/9-5-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 19/1-8-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 14/23-5-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 87/2016 Περί διαγραφής χρεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 30/14-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 30/14-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 28/3-10-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί έγκρισης τροποποίησης του από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 7/22-3-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση διενέργειας Συνεδρίου µε θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 8/29-3-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση ισολογισµού ήµου Μεγαρέων Αριθ.αποφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 22/11-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 129/2016 Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράμπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράμπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 12/25-5-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 1/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 1/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 1/16-1-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 1/20-1-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 13/2016 Γνωµοδότηση του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 25/10-10-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 28/3-10-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 196/2016 Περί διαγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 32/13-12-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της υπ αριθ. 24/2016 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 15/6-6-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 107/2016 Ανακήρυξη του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 83 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/ 4/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4611 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 83 Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 24/5-10-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Συμβιβαστική επίλυση επί της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 235/2016 Περί σύναψης προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 21/19-9-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην σήμερα.. ημέρα.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι:

Στην σήμερα.. ημέρα.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 26-01- 2014 ΚΑΙ 03-02-2014 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 74/2014

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 33/0--06 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Κατάρτιση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ εσκάτη 11/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2865 14SYMV001915136 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1308/13,1031/14 και 1369/15, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 41424/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 41424/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 41424/05-08-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 257/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 14/ πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Εκ του υπ αριθ. 14/ πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 14/27-6-2017 πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 159/2017 Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /25-4-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 111/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος 6. Κρητίδου Ευφροσύνη 7. Παπαδόπουλος Θωμάς 8. Αλεξανδρίδης Παύλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος 6. Κρητίδου Ευφροσύνη 7. Παπαδόπουλος Θωμάς 8. Αλεξανδρίδης Παύλος ΑΡΙΘΜΟΣ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 MAIOY 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος. Μιχάλαρος Γεώργιος Κορώσης Σπυρίδων Κοσμόπουλος Ελευθεριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος. Μιχάλαρος Γεώργιος Κορώσης Σπυρίδων Κοσμόπουλος Ελευθεριος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 15/29-6-2017 πρακτικού κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Ψήφισμα συμπαράστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

1.Βασιλικής Ιωάννης 2.Βρατσάνος Μάρκος 3.Μπεναρδής Γεώργιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

1.Βασιλικής Ιωάννης 2.Βρατσάνος Μάρκος 3.Μπεναρδής Γεώργιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµ 10/2017 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ορθή επανάληψη ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ως προς τους παρόντες - απόντες) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 ΚΚ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ (5)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 ΚΚ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ (5) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 ΚΚ) Στ (τόπος), σήµερα (ηµεροµηνία), οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 1. Ο ήµος (ή Κοινότητα) (1), που εδρεύει στ και εκπροσωπείται κατά το νόµο από,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 13/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 18 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 307 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθµ.Πρωτ.: 78389 / 2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GARDEL AE για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 3 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/01/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 26/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 3 Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/26.01.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 64/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5150/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 64/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5150/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον τίτλο της µελέτης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/04/2016 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 145 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7Λ6-0ΚΩ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για έλεγχο νοµιµότητας ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΔΑ: Β44Ν7Λ6-0ΚΩ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για έλεγχο νοµιµότητας ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ταχ. /νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 264 41 ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 0 0, Ν. 3 8 5 2 / 2 0 1 0 Μεταξύ : "Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" και " ήµου Λευκάδας" Για την υλοποίηση της πράξης : «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα