ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/ της..11/02/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..11 ης /02/ της..3ης/ ηµόσιας Τακτικής Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..11 η Φεβρουαρίου ηµέρα..τρίτη.. και ώρα..16:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεχιζόµενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 (.Κ..), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού των Εθνικών εορτών». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης διάθεση πίστωσης». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση σκοπιµότητας Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών». ΘΕΜΑ 4ο: «Απ ευθείας ανάθεση Προµήθειας Ηλεκτρονικών τερµατικών διατάξεων ανάγνωσης καρτών». ΘΕΜΑ 5ο: «Απ ευθείας ανάθεση για προµήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών σε δύο (2) µηχανήµατα PLOTTER». ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου (έκδοση, εµφακέλωση για αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών Υπηρεσίας Ύδρευσης)». ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους από την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Π 28/80.Εγκριση πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισµό τακτικού µέλους στην ανωτέρω επιτροπή». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής δηµοπρασιών ( Π 270/81) για το έτος 2014». ΘΕΜΑ 11ο: «Αντικατάσταση τακτικού µέλους ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ». ΘΕΜΑ 12ο: «Εκµίσθωση δηµοτικού περιπτέρου στη.ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». ΘΕΜΑ 13ο: «Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». ΘΕΜΑ 14ο: «Προγραµµατισµός σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2014». ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντα φόρου προµηθειών από την SIREC LAB srl». ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός έγκριση αµοιβής δικηγόρου-εξωτερικού συνεργάτη προς νοµική εκπροσώπηση του ήµου για την εκδίκαση της µε ΑΚ 7633/ αίτησης ακύρωσης του ήµου ενώπιον του Γ τµ. Ακυρ. Εφ Αθ.». ΘΕΜΑ 18ο: «Υπογραφή σύµβασης εσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ » Σελίδα 1 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

2 ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου - Αίαντος - Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κ Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη. Κ. ροσιάς ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 20ο: «Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 52 της.κ. ροσιάς ήµου ιονύσου». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 10. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 12. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 14. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 16. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 17. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 18. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 19. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 20. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 22. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 24. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 4. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 8. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 10. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 11. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 12. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 14. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 15. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 16. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε την υπ αριθ. 12/2014 ( ) Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την 9 η Φεβρουαρίου στα διόδια της Μαλακάσας για την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα Απουσίες: Οι. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Λουκάτος Παναγής και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου και 20 ου Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ου Ο.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Σελίδα 2 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

3 Ο.Σ. κ. Ζαµάνης ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3, και 4 της ηµερήσιας διάταξης. Η.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4, 5 και 20 της ηµερήσιας διάταξης. Η.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και 11 της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4 και 10 της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Στάϊκος Θεόδωρος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10 ου Ο.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου Η.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Ο.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου Ο.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Καρυστινός Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου Ο.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Ο.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Αποχωρήσεις Οι.Σ. κ κ. Ζαµάνης ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Στάϊκος θεόδωρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12 ου Οι.Σ. κ. κ. Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 14 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι.Σ. κ.κ. Γιαρένης ηµήτριος, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 20 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Ο.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου Η.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου Ο.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6 ου Η.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Το 20ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 52 της.κ. ροσιάς ήµου ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 11ο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ενδιαφερόµενοι δηµότες. Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25ης Μαρτίου - Αίαντος - Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κ Ματρώνα Ξυλά Σελίδα 3 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

4 Έγκον στη. Κ. ροσιάς ήµου ιονύσου» αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη για περαιτέρω διερεύνηση...αριθ. Απόφασης:..28/ ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..15ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού κ. Σακελλαρίου ιονυσίου, για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος κ. Σακελλαρίου ιονύσιος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθ δ) και 2 του Κ Κ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Για τη διόρθωση λανθασµένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηµατικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήµατα υπόχρεων για λανθασµένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ήµου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, µε όµοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφ όσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006). Για όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαµβάνεται υπ όψιν ο κανονισµός ύδρευσης του ήµου και η κείµενη νοµοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία. Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τµήµατος Εσόδων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και την παρατιθέµενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτηµα. Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ) Σελίδα 4 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) & ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΠ ,82 277,82 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠ ,29 279,29 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΒΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠ ,96 93,96 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΝ (ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2480) / ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΠ ,44 78,44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΠ ,40 58,56 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τ.Μ 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,70 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 6 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,88 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 7 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2% ΤΕΛΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 2007 & , ,02 ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 556,48 151,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α, Β & Γ 4.386, ,68 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ 4ΜΗΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΑΣΠΡΙ ΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 89,74 19,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ / , ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.458, ,10 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.097, ,29 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 431,43 252,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.141, ,22 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Β 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΓΚΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 106,69 16,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΑΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 142,85 109,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ / ΕΛΗΜΑΡΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 292,01 60,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 11 ΜΑΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 241,39 44,13 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 98,78 72,49 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΖΩΝΤΑΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 81,11 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 239,80 89,04 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 379,70 119,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 16 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 355,29 100,40 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 6

7 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.097,93 156,50 ΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ / ΚΑΝΑΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.648,46 933,38 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ / ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ (ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) / ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ / ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ) / ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΡΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.303,41 995,54 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΡΟ ΟΠΟΛΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 661,29 564,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 860,63 436,04 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΒΛΑΒΗ 6.449, , ,86 833,97 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 355,29 126,56 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 141,72 25,16 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 626,49 549,75 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ 7

8 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / , 38804/ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 450,78 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ ΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 192,57 46,90 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ / ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ / ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ) / ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 99,91 68,03 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Γ 4ΜΗΝΟ 413,90 413,90 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΙΑΚΟΠΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΡΟΣΙΑ ΤΙΣ 4/2/2005 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 83,36 8,82 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 762,54 457,18 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β & Γ 39,36 39,36 ΕΙΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ(ΑΡ.6269) ΤΗΝ 4ΜΗΝΟ 12/3/2012 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.442, ,98 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ / , ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΚΝΕΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 63,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 32647/ / ΠΑΡ ΑΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.911, ,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 857,46 416,75 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 854,30 304,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ 8

9 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010, 2011 Α & Β 6ΜΗΝΟ, Α 8.967, ,55 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΕ(ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 6ΜΗΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ Α 6ΜΗΝΟ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6ΜΗΝΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΟΤΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ / ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.638, ,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΣΓΟΥΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 15,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΣΕΓΚΟΥ-ΧΑΛΑΥΤΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 163,19 65,44 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΧΡΥΣΑ / ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 703,25 17,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.129,57 454,11 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ / ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 439,36 88,93 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΖΩΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 320,49 35,25 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΤΖΙΤΖΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 84,09 49,15 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.559,87 963,67 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΛΙΝΑ-Α Α ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΒ 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.233,98 692,62 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012,2 Α 4ΜΗΝΟ, 88,38 88,38 ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡ.35773/17- ΡΟΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 4ΜΗΝΟ ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΛΩΡΟΥ Γ- -Ν- ΣΩΤ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 405,16 375,79 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 9

10 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ / ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ / ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ / ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α,Β,Γ 114,41 55,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ 4ΜΗΝΟ ΗΤΑΝ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 63,52 42,31 ΙΑΡΡΟΗ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΗΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.721,23 685,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 358,00 34,02 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η βλάβη στον υδροµετρητή δεν επιβαρύνει την κατανάλωση σας σύµφωνα µε την έκθεση του υδραυλικού και δεν έχει αποκλίσεις από τις προηγούµενες αντίστοιχες καταναλώσεις σας / ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΕΛΕΝΗ / ΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΡΟΖΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΤΣΑΠΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούµαστε βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 10

11 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο.σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όπως γνωρίζετε, κατά τη συζήτηση πολλών παρόµοιων µε αυτών θεµάτων είχα διαφωνήσει µε τη διαγραφή ορισµένων περιπτώσεων οφειλών από τέλη ύδρευσης, όµοιες των οποίων περιλαµβάνονται και στο σχετικό πίνακα των προτεινόµενων προς διαγραφή οφειλών που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης του παρόντος θέµατος. Είχα ενηµερώσει και επαναλαµβάνω ότι κάποιοι από τους πιο πάνω λόγους διαφωνίας µου υιοθετήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 153 του Ν. 3463/2006 στην οποία προσέφυγα. Σχετικό είναι το απόσπασµα της υπ. αρ. 14/ (θέµα 3ο) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του πιο πάνω άρθρου, η οποία, όµως έχω ξαναπεί, έχει κοινοποιηθεί προ πολλού στο ήµο. Ο αρµόδιος όµως Αντιδήµαρχος, που είναι και ο εισηγητής του θέµατος, απ ότι φαίνεται δε λαµβάνει υπ όψιν του την πιο πάνω εκτελεστή απόφαση της Ειδικής Επιτροπής και συνεχίζει απτόητος να διαγράφει ακριβώς ίδιες µε αυτές οφειλές που κρίθηκαν απ αυτήν ως παράνοµες. Κατόπιν των ανωτέρω, παρά το ότι δε διαφωνώ µε τις περισσότερες από τις προτεινόµενες διαγραφές, θα καταψηφίσω την εισήγηση». Τέλος το λόγο πήρε η.σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ιονύσου» και δήλωσε ότι επειδή δεν µπορούν να ψηφίσουν µεµονωµένες περιπτώσεις καταψηφίζει την εισήγηση γιατί έχει µερικές βάσιµες ενστάσεις. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Την υπ αριθ. Πρωτ. 4419/ εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµατος Εσόδων. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 15 Υπέρ και 2 Κατά Μειοψηφούντος των.σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις: (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ) 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) & ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΠ ,82 277,82 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠ ,29 279,29 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΒΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠ ,96 93,96 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΝ (ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2480) / ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΠ ,44 78,44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΠ ,40 58,56 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τ.Μ 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,70 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 6 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,88 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 7 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2% ΤΕΛΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 2007 & , ,02 ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 556,48 151,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α, Β & Γ 4.386, ,68 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ 4ΜΗΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΑΣΠΡΙ ΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 89,74 19,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ / , ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.458, ,10 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.097, ,29 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 431,43 252,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.141, ,22 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Β 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΓΚΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 106,69 16,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΑΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 142,85 109,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ / ΕΛΗΜΑΡΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 292,01 60,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 11 ΜΑΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 241,39 44,13 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 98,78 72,49 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 81,11 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ 13

14 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 239,80 89,04 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 379,70 119,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 16 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 355,29 100,40 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ / ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.097,93 156,50 ΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ / ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.648,46 933,38 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ (ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) / ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ / ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.303,41 995,54 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 661,29 564,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 860,63 436,04 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΒΛΑΒΗ 6.449, , ,86 833,97 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 355,29 126,56 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 14

15 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 141,72 25,16 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΣΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΡΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ) Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 626,49 549,75 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ / ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / , 38804/ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 450,78 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ ΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 192,57 46,90 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ / ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ / ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ) / ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 99,91 68,03 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Γ 4ΜΗΝΟ 413,90 413,90 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΙΑΚΟΠΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΡΟΣΙΑ ΤΙΣ 4/2/2005 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 83,36 8,82 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 762,54 457,18 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β & Γ 39,36 39,36 ΕΙΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ(ΑΡ.6269) ΤΗΝ 4ΜΗΝΟ 12/3/2012 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.442, ,98 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ / , ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΚΝΕΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 63,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 32647/ / ΠΑΡ ΑΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.911, ,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 857,46 416,75 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 854,30 304,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ 15

16 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010, 2011 Α & Β 6ΜΗΝΟ, Α 8.967, ,55 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΕ(ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 6ΜΗΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ Α 6ΜΗΝΟ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6ΜΗΝΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΟΤΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ / ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.638, ,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΣΓΟΥΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 15,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΣΕΓΚΟΥ-ΧΑΛΑΥΤΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 163,19 65,44 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΧΡΥΣΑ / ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 703,25 17,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.129,57 454,11 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ / ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 439,36 88,93 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΖΩΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 320,49 35,25 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΤΖΙΤΖΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 84,09 49,15 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.559,87 963,67 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΛΙΝΑ-Α Α ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΒ 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.233,98 692,62 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012,2 Α 4ΜΗΝΟ, 88,38 88,38 ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡ.35773/17- ΡΟΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 4ΜΗΝΟ ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΛΩΡΟΥ Γ- -Ν- ΣΩΤ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 405,16 375,79 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 16

17 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ / ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ / ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ / ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α,Β,Γ 114,41 55,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ 4ΜΗΝΟ ΗΤΑΝ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 63,52 42,31 ΙΑΡΡΟΗ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΗΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.721,23 685,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 358,00 34,02 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η βλάβη στον υδροµετρητή δεν επιβαρύνει την κατανάλωση σας σύµφωνα µε την έκθεση του υδραυλικού και δεν έχει αποκλίσεις από τις προηγούµενες αντίστοιχες καταναλώσεις σας / ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΕΛΕΝΗ / ΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΡΟΖΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΤΣΑΠΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω δεν θα καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας της αρµόδιας υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 17

18 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 13/02/2014 Ο Πρόεδρος του.σ. Καρασαρλής Αναστάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας/ Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας. - Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ήµου. 18

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-4-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα