ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/ της..11/02/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..11 ης /02/ της..3ης/ ηµόσιας Τακτικής Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..11 η Φεβρουαρίου ηµέρα..τρίτη.. και ώρα..16:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεχιζόµενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 (.Κ..), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού των Εθνικών εορτών». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης διάθεση πίστωσης». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση σκοπιµότητας Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών». ΘΕΜΑ 4ο: «Απ ευθείας ανάθεση Προµήθειας Ηλεκτρονικών τερµατικών διατάξεων ανάγνωσης καρτών». ΘΕΜΑ 5ο: «Απ ευθείας ανάθεση για προµήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών σε δύο (2) µηχανήµατα PLOTTER». ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ήµου ιονύσου» ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών υβριδικού ταχυδροµείου (έκδοση, εµφακέλωση για αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών Υπηρεσίας Ύδρευσης)». ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους από την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Π 28/80.Εγκριση πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισµό τακτικού µέλους στην ανωτέρω επιτροπή». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής δηµοπρασιών ( Π 270/81) για το έτος 2014». ΘΕΜΑ 11ο: «Αντικατάσταση τακτικού µέλους ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ». ΘΕΜΑ 12ο: «Εκµίσθωση δηµοτικού περιπτέρου στη.ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας». ΘΕΜΑ 13ο: «Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». ΘΕΜΑ 14ο: «Προγραµµατισµός σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2014». ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντα φόρου προµηθειών από την SIREC LAB srl». ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός έγκριση αµοιβής δικηγόρου-εξωτερικού συνεργάτη προς νοµική εκπροσώπηση του ήµου για την εκδίκαση της µε ΑΚ 7633/ αίτησης ακύρωσης του ήµου ενώπιον του Γ τµ. Ακυρ. Εφ Αθ.». ΘΕΜΑ 18ο: «Υπογραφή σύµβασης εσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ » Σελίδα 1 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

2 ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25Ης Μαρτίου - Αίαντος - Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κ Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη. Κ. ροσιάς ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 20ο: «Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 52 της.κ. ροσιάς ήµου ιονύσου». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 10. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 12. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 14. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 16. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 17. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 18. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 19. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 20. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 22. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 24. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 4. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 8. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 10. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 11. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 12. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 14. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 15. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 16. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε την υπ αριθ. 12/2014 ( ) Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την 9 η Φεβρουαρίου στα διόδια της Μαλακάσας για την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα Απουσίες: Οι. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Λουκάτος Παναγής και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου και 20 ου Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ου Ο.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Σελίδα 2 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

3 Ο.Σ. κ. Ζαµάνης ιονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3, και 4 της ηµερήσιας διάταξης. Η.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4, 5 και 20 της ηµερήσιας διάταξης. Η.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και 11 της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4 και 10 της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Στάϊκος Θεόδωρος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10 ου Ο.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου Η.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Ο.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου Ο.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Καρυστινός Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου Ο.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου Ο.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Αποχωρήσεις Οι.Σ. κ κ. Ζαµάνης ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Στάϊκος θεόδωρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12 ου Οι.Σ. κ. κ. Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 14 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι.Σ. κ.κ. Γιαρένης ηµήτριος, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 20 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Ο.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου Η.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου Ο.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6 ου Η.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Το 20ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 52 της.κ. ροσιάς ήµου ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 11ο κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ενδιαφερόµενοι δηµότες. Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25ης Μαρτίου - Αίαντος - Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κ Ματρώνα Ξυλά Σελίδα 3 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

4 Έγκον στη. Κ. ροσιάς ήµου ιονύσου» αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη για περαιτέρω διερεύνηση...αριθ. Απόφασης:..28/ ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..15ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού κ. Σακελλαρίου ιονυσίου, για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος κ. Σακελλαρίου ιονύσιος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθ δ) και 2 του Κ Κ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Για τη διόρθωση λανθασµένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηµατικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήµατα υπόχρεων για λανθασµένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ήµου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, µε όµοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφ όσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006). Για όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαµβάνεται υπ όψιν ο κανονισµός ύδρευσης του ήµου και η κείµενη νοµοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία. Βάσει των ανωτέρω εισηγούµαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ιδίας αντίληψης του Τµήµατος Εσόδων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και την παρατιθέµενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτηµα. Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ) Σελίδα 4 από ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.DOC

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) & ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΠ ,82 277,82 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠ ,29 279,29 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΒΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠ ,96 93,96 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΝ (ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2480) / ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΠ ,44 78,44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΠ ,40 58,56 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τ.Μ 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,70 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 6 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,88 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 7 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2% ΤΕΛΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 2007 & , ,02 ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 556,48 151,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α, Β & Γ 4.386, ,68 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ 4ΜΗΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΑΣΠΡΙ ΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 89,74 19,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ / , ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.458, ,10 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.097, ,29 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 431,43 252,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.141, ,22 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Β 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΓΚΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 106,69 16,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΑΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 142,85 109,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ / ΕΛΗΜΑΡΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 292,01 60,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 11 ΜΑΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 241,39 44,13 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 98,78 72,49 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΖΩΝΤΑΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 81,11 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 239,80 89,04 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 379,70 119,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 16 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 355,29 100,40 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 6

7 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.097,93 156,50 ΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ / ΚΑΝΑΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.648,46 933,38 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ / ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ (ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) / ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ / ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ) / ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΡΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.303,41 995,54 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΡΟ ΟΠΟΛΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 661,29 564,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 860,63 436,04 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΒΛΑΒΗ 6.449, , ,86 833,97 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 355,29 126,56 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 141,72 25,16 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 626,49 549,75 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ 7

8 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / , 38804/ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 450,78 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ ΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 192,57 46,90 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ / ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ / ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ) / ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 99,91 68,03 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Γ 4ΜΗΝΟ 413,90 413,90 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΙΑΚΟΠΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΡΟΣΙΑ ΤΙΣ 4/2/2005 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 83,36 8,82 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 762,54 457,18 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β & Γ 39,36 39,36 ΕΙΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ(ΑΡ.6269) ΤΗΝ 4ΜΗΝΟ 12/3/2012 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.442, ,98 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ / , ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΚΝΕΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 63,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 32647/ / ΠΑΡ ΑΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.911, ,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 857,46 416,75 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 854,30 304,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ 8

9 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010, 2011 Α & Β 6ΜΗΝΟ, Α 8.967, ,55 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΕ(ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 6ΜΗΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ Α 6ΜΗΝΟ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6ΜΗΝΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΟΤΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ / ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.638, ,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΣΓΟΥΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 15,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΣΕΓΚΟΥ-ΧΑΛΑΥΤΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 163,19 65,44 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΧΡΥΣΑ / ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 703,25 17,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.129,57 454,11 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ / ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 439,36 88,93 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΖΩΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 320,49 35,25 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΤΖΙΤΖΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 84,09 49,15 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.559,87 963,67 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΛΙΝΑ-Α Α ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΒ 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.233,98 692,62 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012,2 Α 4ΜΗΝΟ, 88,38 88,38 ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡ.35773/17- ΡΟΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 4ΜΗΝΟ ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΛΩΡΟΥ Γ- -Ν- ΣΩΤ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 405,16 375,79 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 9

10 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ / ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ / ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ / ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α,Β,Γ 114,41 55,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ 4ΜΗΝΟ ΗΤΑΝ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 63,52 42,31 ΙΑΡΡΟΗ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΗΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.721,23 685,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 358,00 34,02 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η βλάβη στον υδροµετρητή δεν επιβαρύνει την κατανάλωση σας σύµφωνα µε την έκθεση του υδραυλικού και δεν έχει αποκλίσεις από τις προηγούµενες αντίστοιχες καταναλώσεις σας / ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΕΛΕΝΗ / ΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΡΟΖΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΤΣΑΠΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούµαστε βάσει της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 10

11 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο.σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όπως γνωρίζετε, κατά τη συζήτηση πολλών παρόµοιων µε αυτών θεµάτων είχα διαφωνήσει µε τη διαγραφή ορισµένων περιπτώσεων οφειλών από τέλη ύδρευσης, όµοιες των οποίων περιλαµβάνονται και στο σχετικό πίνακα των προτεινόµενων προς διαγραφή οφειλών που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης του παρόντος θέµατος. Είχα ενηµερώσει και επαναλαµβάνω ότι κάποιοι από τους πιο πάνω λόγους διαφωνίας µου υιοθετήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 153 του Ν. 3463/2006 στην οποία προσέφυγα. Σχετικό είναι το απόσπασµα της υπ. αρ. 14/ (θέµα 3ο) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του πιο πάνω άρθρου, η οποία, όµως έχω ξαναπεί, έχει κοινοποιηθεί προ πολλού στο ήµο. Ο αρµόδιος όµως Αντιδήµαρχος, που είναι και ο εισηγητής του θέµατος, απ ότι φαίνεται δε λαµβάνει υπ όψιν του την πιο πάνω εκτελεστή απόφαση της Ειδικής Επιτροπής και συνεχίζει απτόητος να διαγράφει ακριβώς ίδιες µε αυτές οφειλές που κρίθηκαν απ αυτήν ως παράνοµες. Κατόπιν των ανωτέρω, παρά το ότι δε διαφωνώ µε τις περισσότερες από τις προτεινόµενες διαγραφές, θα καταψηφίσω την εισήγηση». Τέλος το λόγο πήρε η.σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ιονύσου» και δήλωσε ότι επειδή δεν µπορούν να ψηφίσουν µεµονωµένες περιπτώσεις καταψηφίζει την εισήγηση γιατί έχει µερικές βάσιµες ενστάσεις. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Την υπ αριθ. Πρωτ. 4419/ εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµατος Εσόδων. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 15 Υπέρ και 2 Κατά Μειοψηφούντος των.σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις: (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ) 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) & ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΠ ,82 277,82 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠ ,29 279,29 ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΒΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠ ,96 93,96 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΝ (ΑΡ.ΣΥΜΒ. 2480) / ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΠ ,44 78,44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5 ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΠ ,40 58,56 ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τ.Μ 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,70 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 6 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 1099/ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΤΕΛΟΣ , ,88 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 7 ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2% ΤΕΛΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2% 2007 & , ,02 ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 556,48 151,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ / ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α, Β & Γ 4.386, ,68 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ 4ΜΗΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΑΣΠΡΙ ΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 89,74 19,21 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ / , ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 3.458, ,10 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Α 4ΜΗΝΟ 2.097, ,29 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Β 6ΜΗΝΟ 431,43 252,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 3.141, ,22 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Β 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΓΚΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 106,69 16,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΑΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 142,85 109,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ / ΕΛΗΜΑΡΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 292,01 60,68 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 11 ΜΑΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 241,39 44,13 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 98,78 72,49 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 81,11 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ 13

14 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 239,80 89,04 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 379,70 119,95 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 16 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Γ 4ΜΗΝΟ 355,29 100,40 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ / ΚΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.097,93 156,50 ΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ / ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 1.648,46 933,38 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟ ΟΠΟΛΗ / ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ / ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ (ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) / ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ / ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.303,41 995,54 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 661,29 564,77 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 860,63 436,04 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΒΛΑΒΗ 6.449, , ,86 833,97 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Υ Ρ/ΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΡΟΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 355,29 126,56 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 14

15 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 141,72 25,16 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΣΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΡΕΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ) Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 626,49 549,75 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ / ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / , 38804/ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 841,64 450,78 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ ΛΑΓΟΥ ΝΙΚΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 192,57 46,90 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ / ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ / ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ) / ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 99,91 68,03 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Γ 4ΜΗΝΟ 413,90 413,90 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΙΑΚΟΠΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΡΟΣΙΑ ΤΙΣ 4/2/2005 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 83,36 8,82 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β 4ΜΗΝΟ 762,54 457,18 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2012 Β & Γ 39,36 39,36 ΕΙΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΚΟΠΗΣ(ΑΡ.6269) ΤΗΝ 4ΜΗΝΟ 12/3/2012 Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 2.442, ,98 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ / , ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΚΝΕΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 306,25 63,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 32647/ / ΠΑΡ ΑΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.911, ,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 857,46 416,75 ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Β 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 854,30 304,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ 15

16 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010, 2011 Α & Β 6ΜΗΝΟ, Α 8.967, ,55 ΑΦΑΝΗΣ ΙΑΡΡΟΗ Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΕ(ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 6ΜΗΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΜΕΣΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ Α 6ΜΗΝΟ 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Α 6ΜΗΝΟ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6ΜΗΝΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΟΤΙ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ / ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.638, ,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΣΓΟΥΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 191,44 15,82 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΣΕΓΚΟΥ-ΧΑΛΑΥΤΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 163,19 65,44 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΧΡΥΣΑ / ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2010 Β 6ΜΗΝΟ 703,25 17,00 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.129,57 454,11 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΙΑΠΙΣΤΩΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ / ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 439,36 88,93 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΖΩΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 320,49 35,25 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ / ΤΖΙΤΖΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 84,09 49,15 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.559,87 963,67 ΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΛΙΝΑ-Α Α ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥΒ 4ΜΗΝΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (0,45 / ΚΜ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΥ ΑΠ + 0,20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ΗΛΑ Η ΜΕ 0,65 / ΚΜ / ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.233,98 692,62 ΙΑΡΡΟΗ ΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ / ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2012,2 Α 4ΜΗΝΟ, 88,38 88,38 ΛΟΓΩ ΙΑΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡ.35773/17- ΡΟΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 4ΜΗΝΟ ΕΞ 'Ι ΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΛΩΡΟΥ Γ- -Ν- ΣΩΤ Υ ΡΕΥΣΗ 2011 Γ 4ΜΗΝΟ 405,16 375,79 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ 16

17 Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ / ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ / ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ / ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α,Β,Γ 114,41 55,37 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΤΙ ΤΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟ 4ΜΗΝΟ ΗΤΑΝ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Α 4ΜΗΝΟ 63,52 42,31 ΙΑΡΡΟΗ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΗΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 1.721,23 685,29 ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ 358,00 34,02 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΑΝΕΛΛΗ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η βλάβη στον υδροµετρητή δεν επιβαρύνει την κατανάλωση σας σύµφωνα µε την έκθεση του υδραυλικού και δεν έχει αποκλίσεις από τις προηγούµενες αντίστοιχες καταναλώσεις σας / ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. ΕΛΕΝΗ / ΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΡΟΖΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα / ΤΣΑΠΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Υ ΡΕΥΣΗ 2013 Β 4ΜΗΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ εν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβληµα. Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω δεν θα καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις , καθώς λόγω φόρτου εργασίας της αρµόδιας υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών. 17

18 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 13/02/2014 Ο Πρόεδρος του.σ. Καρασαρλής Αναστάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας/ Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας. - Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ήµου. 18

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..167/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..187/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2013.. της..22 ης /07/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..152/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2014.. της..08/05/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..136/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011..

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..18η/2011.. της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..46/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..81/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..19/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2013.. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..1η/2012.. της..09ης/1/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. της..21 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..126/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΘΕΜΑ 7o: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..158/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 24-10- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 36067 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..35η/2011.. της..20ης/12/2011.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας».

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19η/2011.. της..29-08-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..171/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013..

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2013.. της..30 ης /10/2013.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 22-3- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8945 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 27-06- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21539 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 09/09/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Αγγελακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 21-12-2012 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 21-12-2012 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37962 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 21-12- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37962 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6462

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6462 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 20-02- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6462 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2013.. της..05 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..105/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2014.. της..24/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..230/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..42/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2015.. της..27/10/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..209/2015.. ΘΕΜΑ 10o:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6945

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6945 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 13-03- ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6945 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..202/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/.. της..31/03/.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..96/.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2015.. της..14/07/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..134/2015.. ΘΕΜΑ 11ο:

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. της..26/06/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΘΕΜΑ Ε.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:..104/2016.. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ιενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών για

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..9/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 241/2016.. ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.18 14:01:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΛΨΚΩ93-Φ48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2016..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2012.. της..09 ης /07/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 376/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-7-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 328 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..01 ης /08/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..01 ης /08/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2012.. της..01 ης /08/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016..

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο. ε. 2014 ήµου ιονύσου».

Διαβάστε περισσότερα

της..7/04/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015..

της..7/04/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/2015.. της..7/04/2015.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..70/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2012.. της..09 ης /07/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..170/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.20 12:18:41 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω78ΗΩ93-ΓΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 324/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ6Θ-ΝΞΓ. Αριθµός Απόφασης: 67

ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ6Θ-ΝΞΓ. Αριθµός Απόφασης: 67 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων οικονοµικής επιτροπής Α τριµήνου 2012. Αριθµός Απόφασης: 67

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. της..9/12/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..244/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β4Ω93-ΚΨΘ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21ης/3/ της..8ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Β4Ω93-ΚΨΘ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21ης/3/ της..8ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 21ης-3-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..76/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 246/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24085/

Αρ. Απόφασης: 246/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 24085/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016..

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..13/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 234/2016.. ΘΕΜΑ 9o: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση - έγκριση πληρωµής τόκων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.012/2017 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2015.. της..7/09/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..182/2015.. ΘΕΜΑ 4ο:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Οκτωβρίου 2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 245/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2014.. της..10/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..14 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..14 ης / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-7-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 03-02-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 24 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποίησης εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..231/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 274/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. της..16/06/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..121/2015.. ΘΕΜΑ 18ο:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -15/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 438 /2012

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 117 / 2011

Αρ. Απόφασης: 117 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα