Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell"

Transcript

1 Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Ανακύκλωση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσίες μεταπώλησης και ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)») με βάση την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή Υπηρεσίας»). Η προσφορά σας, το έντυπο της παραγγελίας σας ή κάθε άλλη αμοιβαία συμφωνημένη μορφή τιμολογίου ή η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας (με βάση τα ισχύοντα, στο εξής «Έντυπο Παραγγελίας») θα περιλαμβάνει την ονομασία και τις διαθέσιμες επιλογές της Υπηρεσίας (των Υπηρεσιών) που αγοράσατε. Αν χρειαστείτε πρόσθετη βοήθεια ή αν θελήσετε να ζητήσετε αντίγραφο της σύμβασης για την Υπηρεσία σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dell ή με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πωλήσεων που ασχολήθηκε με την αγορά σας. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις Υπηρεσίες. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρει έναν περιβαλλοντικά κατάλληλο και βολικό τρόπο διάθεσης Εξοπλισμού υπολογιστών. Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας παρέχονται τέσσερις βασικές δυνατότητες: (1) χρονοπρογραμματισμός, (2) παραλαβή, (3) διεκπεραίωση και (4) δημιουργία εκθέσεων. Ορισμοί και όροι Θα ισχύουν οι ορισμοί που ακολουθούν όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας: a. Ο όρος «Ετικέτα Περιουσιακού Στοιχείου» θα σημαίνει μια εξωτερική ετικέτα περιγραφής του εμπορεύματος που έχει κολλήσει ο πελάτης σε κάποιο Τεμάχιο. b. Ο όρος «Φορτωτικό Έγγραφο» ή «Φορτωτική» θα σημαίνει το έγγραφο που δίνει ο Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell στον Πελάτη κατά την παραλαβή του Εξοπλισμού. Το Φορτωτικό Έγγραφο ή η Φορτωτική θα τεκμηριώνει το αναγνωριστικό των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής και τον Σειριακό Αριθμό όλων των Τεμαχίων που παραλαμβάνονται. c. Ο όρος «Επιβεβαίωση απόρριψης» θα σημαίνει το έγγραφο που παρέχεται από την Dell στον Πελάτη και τεκμηριώνει ότι πραγματοποιήθηκε διαγραφή των δεδομένων ή καταστροφή όλων των σκληρών δίσκων με βάση όσα προβλέπονται στην παρακάτω Ενότητα 3.b και ότι η απόρριψη/ανακύκλωση όλου του υπόλοιπου Εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με βάση τους εθνικούς και πολιτειακούς/νομαρχιακούς νόμους και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην περιοχή σας. d. Ο όρος «Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell» θα σημαίνει τον παροχέα υπηρεσιών εφοδιαστικής που ενεργεί βάσει οδηγιών της Dell. e. Ο όρος «Εξοπλισμός» θα σημαίνει όλα τα Τεμάχια που έχει ο Πελάτης προς απόρριψη. f. Ο όρος «Έκθεση Τακτοποίησης Εξοπλισμού» θα σημαίνει το έγγραφο που παρέχει η Dell στον Πελάτη μόλις ολοκληρωθεί η παροχή της Υπηρεσίας. Η Έκθεση Τακτοποίησης Εξοπλισμού θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το καθένα από τα είδη για τα οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία. g. Ο όρος «Αναγνωριστικό Εφοδιαστικής» θα σημαίνει τον μοναδικό αριθμό με τον οποίο κατέγραψε η Dell το κάθε Είδος που παραλαμβάνεται βάσει του παρόντος εγγράφου. h. Ο όρος «Παραλαβή» θα σημαίνει τη διεργασία περισυλλογής του Εξοπλισμού από τον Χώρο. i. Ο όρος «Τεμάχιο» θα σημαίνει κάθε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή (π.χ. φορητό προσωπικό υπολογιστή, notebook, netbook κλπ), κάθε οθόνη ή κάθε εκτυπωτή. j. Ο όρος «Σειριακός Αριθμός» θα σημαίνει το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί σε κάποιο Είδος από τον κατασκευαστή. k. Ο όρος «Χώρος» θα σημαίνει την τοποθεσία που έχει καθορίσει ο Πελάτης για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Παραλαβής. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Επισκόπηση όρων & προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία (στο εξής «Περιγραφή Υπηρεσίας») συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (στο εξής «Πελάτης») και του νομικού προσώπου της Dell που προσδιορίζεται στο τιμολόγιο προς τον Πελάτη (στο εξής «Dell»). Εφόσον ο Πελάτης αγοράσει από την Dell τις εν λόγω Υπηρεσίες (όπως καθορίζονται στο παρόν έγγραφο), συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και να λάβετε υπόψη σας ότι η Dell ενδέχεται να αλλάξει τους όρους της εν λόγω Περιγραφής Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοσή της στην ιστοσελίδα 1 Η συγκεκριμένη Υπηρεσία παρέχεται σε σχέση με τη χωριστή κύρια συμφωνία παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει ο Πελάτης με την Dell, με την οποία παρέχεται ρητή σύσταση και εξουσιοδότηση στον Πελάτη για την παραγγελία Υπηρεσιών Μεταπώλησης και Ανακύκλωσης Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με το παρόν έγγραφο ή, αν δεν υπάρχει συμφωνία αυτού του είδους, σύμφωνα με τους τυπικούς Όρους Πώλησης της Dell (Customer Terms of Sale (στο εξής «CTS») (συνολικά στο εξής «Κύρια Συμφωνία Υπηρεσίων») που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 1 και οι οποίοι ενσωματώνονται στο σύνολό τους μέσω της αναφοράς τους στην παρούσα συμφωνία. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις των κύριων συμφωνιών υπηρεσιών, στην περίπτωση με συμβιβάσιμης διένεξης μεταξύ των διατάξεων που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και των διατάξεων της ισχύουσας κύριας συμφωνίας υπηρεσιών του Πελάτη, ο Πελάτης με το παρόν έγγραφο συμφωνεί ότι προτεραιότητα θα έχουν οι διατάξεις που συμφωνήθηκαν και διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και χρονικά έπονται των διατάξεων της ισχύουσας κύριας συμφωνίας. Για Πελάτες στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή ή στην Αφρική που αγοράζουν την Υπηρεσία μέσω μεταπωλητή και όχι απευθείας από την Dell, η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και τα έγγραφα για άλλες υπηρεσίες της Dell που ίσως λάβετε από τον μεταπωλητή σας δεν θα αποτελέσουν συμφωνία σας με την Dell, αλλά θα εξυπηρετήσουν μόνο στην περιγραφή της Υπηρεσίας που αγοράζετε από τον μεταπωλητή σας, των υποχρεώσεών σας ως αποδέκτη της Υπηρεσίας και τα όρια και τους περιορισμούς της εν λόγω Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, κάθε αναφορά στον «Πελάτη» στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας και σε κάθε άλλο έγγραφο υπηρεσιών της Dell στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναφορά σε εσάς ενώ κάθε αναφορά στην Dell θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως μνεία του παροχέα της Υπηρεσίας για λογαριασμό του μεταπωλητή σας. Δεν θα έχετε άμεση συμβασιακή σχέση με την Dell όσον αφορά την Υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Προς αποφυγή αμφιβολιών πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε όρος πληρωμής ή άλλος συμβασιακός όρος που από τη φύση του αφορά αποκλειστικά και μόνο την άμεση σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή δεν θα ισχύει για εσάς και θα είναι όπως συμφωνήθηκε από εσάς και τον μεταπωλητή σας. Ευθύνες της Dell 1. Χρονοπρογραμματισμός. a. Παραλαβή. Η Dell θα αναθέσει στον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell την παραλαβή και την αποστολή του εξοπλισμού. Ο Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για επιβεβαίωση του αριθμού των Τεμαχίων και χρονοπρογραμματισμό της Παραλαβής από κάθε Χώρο σε μια αμοιβαία συμφωνημένη ημερομηνία στη διάρκεια του τοπικού ωραρίου εργασίας, συνήθως Δευτέρα Παρασκευή, 8 π.μ. ως 5 μ.μ. (τοπική ώρα). Η Παραλαβή γενικά θα χρονοπρογραμματίζεται για τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία επικοινωνίας. 2. Παραλαβή. Ο Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell: a. Θα φτάσει στον Χώρο, θα έρθει σε επαφή με τον εκπρόσωπο του Πελάτη στον Χώρο και θα περάσει στον Χώρο Παραλαβής b. Θα καταγράψει τον αριθμό των Τεμαχίων που θα απομακρύνει από τον Χώρο 1 Η διεύθυνση URL συνδέει τον Πελάτη με την ιστοσελίδα των συμβάσεων για τις διεθνείς υπηρεσίες της Dell, όπου ο Πελάτης θα επιλέξει τη γεωγραφική περιοχή του, τη γλώσσα που προτιμά (αν υπάρχει) και το ανάλογο τμήμα της επιχείρησης από όπου αγόρασε την Υπηρεσία (π.χ. Μεγάλες επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και/ή Δημόσιος τομέας). Ύστερα ο Πελάτης θα μπορέσει να επιλέξει την ανάλογη σύμβαση υπηρεσίας προς ανασκόπηση. Αν χρειαστείτε βοήθεια προκειμένου να βρείτε τις συμβάσεις για κάποιες υπηρεσίες, μπορείτε να αποταθείτε και στον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell στην περιοχή σας. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 c. Θα συσκευάσει όλον τον Εξοπλισμό μαζί χρησιμοποιώντας παλέτες, αντιολισθητικά φύλλα και συρρικνούμενη μεμβράνη περιτύλιξης (Σημείωση: το κάθε Τεμάχιο του Εξοπλισμού δεν θα τοποθετηθεί σε χωριστό κιβώτιο ανατρέξτε στην ενότητα «Ευθύνες Πελάτη») d. Θα δώσει στον Πελάτη «Φορτωτικό Έγγραφο» ή «Φορτωτική» και θα ζητήσει την υπογραφή του προτού φύγει από τον Χώρο, και e. Θα μεταφέρει τον Εξοπλισμό στον χώρο διεκπεραίωσης της Dell. 3. Διεκπεραίωση. Αμέσως μετά την άφιξη του εξοπλισμού στον χώρο διεκπεραίωσης της Dell, η Dell θα προβεί στις εξής ενέργειες: a. Επιθεώρηση: 1) Το Αναγνωριστικό Εφοδιαστικής για το κάθε Τεμάχιο θα καταχωριστεί σε ένα σύστημα ιχνηλάτησης αποθεμάτων. 2) Στην Έκθεση Τακτοποίησης Εξοπλισμού για κάθε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, οθόνη ή εκτυπωτή θα καταγραφούν οι εξής πληροφορίες: μάρκα, μοντέλο, κατασκευαστής, Σειριακός Αριθμός, Ετικέτα Περιουσιακού Στοιχείου (αν υπάρχει) και μέγεθος οθόνης (αν υπάρχει). 3) Στην Έκθεση Τακτοποίησης Εξοπλισμού για κάθε σκόρπιο σκληρό δίσκο θα καταγραφούν τα εξής στοιχεία: μάρκα, αριθμός μοντέλου, κατασκευαστής, Σειριακός Αριθμός (αν υπάρχει). 4) Για όλα τα υπόλοιπα Τεμάχια θα καταγραφούν τα εξής: μια ικανοποιητική περιγραφή για την αναγνώριση του Τεμαχίου, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Τεμάχιο, ο κατασκευαστής, ο Σειριακός Αριθμός (αν υπάρχει), ο αριθμός της Ετικέτας Περιουσιακού Στοιχείου (αν υπάρχει) και το βάρος του Τεμαχίου. 5) Θα αφαιρεθούν όλες οι Ετικέτες Περιουσιακών Στοιχείων. b. Διάθεση σκληρών δίσκων: 1) Θα διαγραφούν σε τρεις (3) φάσεις όσα δεδομένα είναι σε λειτουργικούς και σωστά τοποθετημένους σκληρούς δίσκους σε οποιονδήποτε επιτραπέζιο υπολογιστή, προσωπικό υπολογιστή ή διακομιστή που η Dell έχει κατασημάνει ως κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. 2) Όλοι οι υπόλοιποι σκληροί δίσκοι θα καταλήξουν σε καταστροφή και απόρριψη με τρόπο που θα πληροί όλους τους ισχύοντες εθνικούς και πολιτειακούς/νομαρχιακούς νόμους και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κάθε περιοχή. c. Απόρριψη Εξοπλισμού: Όλος ο Εξοπλισμός που δεν είναι κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση θα αποσυναρμολογηθεί και θα καταλήξει στην ανακύκλωση ή στην απόρριψή του από την Dell με τρόπο που θα πληροί όλους τους ισχύοντες εθνικούς και πολιτειακούς/νομαρχιακούς νόμους και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κάθε περιοχή. 4. Δημιουργία εκθέσεων. Εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών 2 από την ημερομηνία της Παραλαβής η Dell θα παραδώσει στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις εξής εκθέσεις: a. Έκθεση Τακτοποίησης Εξοπλισμού, και b. Επιβεβαίωση Απόρριψης που θα επαληθεύει ότι όλοι οι σκληροί δίσκοι σβήστηκαν ή καταστράφηκαν σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην Ενότητα 3.b παραπάνω και ότι η απόρριψη/ανακύκλωση όλου του υπόλοιπου Εξοπλισμού εκτελέστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και πολιτειακούς/νομαρχιακούς νόμους και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κάθε περιοχή. Ευθύνες Πελάτη 1. Γενικά. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ DELL. Η Υπηρεσία που παρέχεται με βάση την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει την ανάκτηση δεδομένων ή λογισμικού από τον Εξοπλισμό. 2. Διαγραφή δεδομένων. Η Υπηρεσία δεν είναι σχεδιασμένη για την απόρριψη Εξοπλισμού που περιέχει εμπιστευτικά, ιδιοταγή, ευαίσθητα ή άλλα μη δημόσια δεδομένα του Πελάτη. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΙΔΙΟΤΑΓΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ DELL. 2 Για Παραλαβές σε παράκτιες περιοχές, νησιά και άλλες απομακρυσμένες τοποθεσίες θα ισχύει μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής των εκθέσεων. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 3. Παραλαβή. Πριν από την Παραλαβή: a. Κατά τον χρονοπρογραμματισμό της Παραλαβής ο Πελάτης θα δηλώσει αν υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης στον Χώρο ή χρονικοί περιορισμοί b. Ο Πελάτης θα αφαιρέσει από τον Εξοπλισμό και θα κρατήσει κάθε σκόρπιο μέσο αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. CD, DVD, ZIP) c. Ο Πελάτης θα συγκεντρώσει τον Εξοπλισμό στο ισόγειο του κάθε Χώρου (στο εξής «Χώρος Παραλαβής») όπου ο Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell θα έχει εύλογη δυνατότητα πρόσβασης d. Ο Πελάτης θα ορίσει κάποιον εκπρόσωπό του στον Χώρο που θα κατευθύνει τον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell σε ό,τι αφορά τον Εξοπλισμό e. Ο Πελάτης θα αποσυσκευάσει και/ή θα βγάλει από το κουτί του όλο τον Εξοπλισμό και θα τον διαχωρίσει από εξοπλισμό που δεν προορίζεται για Παραλαβή (θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι αν ο Πελάτης συσκευάσει ή τοποθετήσει σε κουτί τον Εξοπλισμό πριν από την Παραλαβή, η Dell μπορεί να απαιτήσει επαναχρονοπρογραμματισμό της Παραλαβής με έξοδα του Πελάτη), και f. Ο Πελάτης θα επαληθεύσει ότι ο Εξοπλισμός περιέχει μόνο υλισμικό υπολογιστών και όχι άλλα προϊόντα, υλικά, υλικά συσκευασίας ή κουτιά 4. Εγγύηση Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται τα εξής: a. Ο Πελάτης έχει γνήσιο και εμπορεύσιμο τίτλο κυριότητας για τον Εξοπλισμό που δεν αποτελεί αντικείμενο κατάσχεσης, διεκδικήσεων και οικονομικής επιβάρυνσης οιουδήποτε είδους. b. Ο Πελάτης έχει διαγράψει όλα τα εμπιστευτικά, ιδιοταγή, ευαίσθητα ή άλλα μη δημόσια δεδομένα από τον Εξοπλισμό, και c. Ο Πελάτης έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση για πώληση του εν λόγω Εξοπλισμού και η πώληση αυτή δεν θα επιφέρει παραβίαση οιασδήποτε συμφωνίας ή δεσμευτικής δικαστικής απόφασης που βαρύνει τον Πελάτη. Αν ο Πελάτης παραβιάσει οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις εγγυήσεις που σκιαγραφούνται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας, η Dell δεν θα είναι υποχρεωμένη να παράσχει τις Υπηρεσίες ούτε θα φέρει ευθύνη για οιεσδήποτε ζημιές που προκύπτουν από την παραβίαση του Πελάτη. Εναλλακτικά, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις και δαπάνες για κάθε πρόσθετο χρονικό διάστημα ή υλικό, απώλεια ή ζημιά που προέκυψε ως αποτέλεσμα ενεργειών της Dell ή των παροχέων της. Όροι τιμολόγησης και πληρωμής Ο Πελάτης θα χρεωθεί χωριστά για κάθε Τεμάχιο. Η ελάχιστη ποσότητα για παραγγελία της Υπηρεσίας είναι δέκα (10) τεμάχια (μπορεί να ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί). Η τιμή ανά Τεμάχιο θα παρατεθεί σε προσφορά που δημιουργεί η Dell και περιλαμβάνει τα καλώδια, τα περιφερειακά, τους σταθμούς αγκύρωσης, τις κάρτες προσομοίωσης θυρών, τις εξωτερικές μονάδες δίσκου, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια που έχουν σχέση με το Τεμάχιο. Τα διάφορα είδη θα συγκεντρωθούν, θα ζυγιστούν και θα τιμολογηθούν με την τιμή ενός Τεμαχίου για κάθε 18 κιλά ή 40 λίβρες βάρους. Η Παραλαβή και/ή η ανακύκλωση της συσκευασίας/των κουτιών του Πελάτη δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της εν λόγω Υπηρεσίας και θα επιφέρουν πρόσθετες χρεώσεις. Με τον παρόν έγγραφο ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα καταβάλει την τιμή για το κάθε Τεμάχιο με βάση την επιβεβαίωση της Dell για κάθε ισχύουσα παραγγελία, καθώς και κάθε πρόσθετη επιβάρυνση/χρέωση και δαπάνη που καθορίζεται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Πρόσθετες χρεώσεις Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Dell για Τεμάχια πέραν της παραγγελθείσας ποσότητας θα τιμολογηθούν με βάση την τιμή ανά Τεμάχιο για τη συσχετισμένη Υπηρεσία. Στην Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι τυπικές τιμές μεταφορικών. o Για Τεμάχια με βάρος πάνω από 18 κιλά ή 40 λίβρες, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις μεταφορικών. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 o Για Παραλαβές σε παράκτιες περιοχές, νησιά και άλλες απομακρυσμένες τοποθεσίες, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις. Αν ο Πελάτης, ο Χώρος και/ή ο Εξοπλισμός δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας, μπορεί να χρειαστεί να γίνει επαναχρονοπρογραμματισμός των εφαρμόσιμων Υπηρεσιών και/ή θα ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περιορισμούς στην πρόσβαση, στο ωράριο ή στα οχήματα, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις. Για αποτυχημένες προσπάθειες Παραλαβής από τον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell όπου ο Πελάτης ή ο Εξοπλισμός (π.χ. αν ο Πελάτης συσκευάσει τον Εξοπλισμό πριν από την Παραλαβή) δεν είναι έτοιμος κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία της παραλαβής, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις. Ο Πελάτης θα αναλάβει κάθε δαπάνη που θα προκύψει αν εντοπιστεί λανθασμένος Εξοπλισμός για Παραλαβή. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες Μη μεταβιβάσιμη Υπηρεσία. Ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα μεταβίβασης της Υπηρεσίας. Συνεργάτες της Dell. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τις εν λόγω Υπηρεσίες, μερικώς ή στο σύνολό τους, μέσω τρίτων παροχέων υπηρεσιών. Αλλαγή ή ακύρωση Υπηρεσίας. Ο Πελάτης, για να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις, πρέπει να ζητήσει αλλαγή ή ακύρωση της Υπηρεσίας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για τις Υπηρεσίες. Ο Πελάτης πρέπει να στείλει το αίτημά του για ακύρωση της Υπηρεσίας στους υπεύθυνους λογαριασμών της Dell. Αν η Παραλαβή έχει χρονοπρογραμματιστεί μετά από απευθείας συνεννόηση του Πελάτη με τον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell, τότε και η ακύρωσή της πρέπει να γίνει κατόπιν απευθείας συνεννόησης του Πελάτη με τον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell. Καμία επιστροφή. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή του Εξοπλισμού μετά την Παραλαβή του. Κανένα μολυσμένο προϊόν. Η Υπηρεσία δεν θα παρασχεθεί για Εξοπλισμό που είναι ή υπήρξε μολυσμένος ή υπάρχει υπόνοια ότι έχει μολυνθεί από χημικές ουσίες, βιολογικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αρχικού νέου Εξοπλισμού ή δεν έχουν οιαδήποτε άλλη σχέση με φυσιολογικό περιβάλλον γραφείου. Ο Πελάτης αναλαμβάνει όλο το κόστος και όλες τις δαπάνες που οφείλονται στο γεγονός ότι η Dell δεν ενημερώθηκε για μόλυνση αυτού του είδους. Τίτλος και διακινδύνευση απώλειας. H Dell ή ο Παροχέας Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell θα φέρει την ευθύνη για τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς του Εξοπλισμού μετά την αναχώρηση από τον Χώρο Παραλαβής. Ο τίτλος θα θεωρηθεί ότι μεταβιβάστηκε στον Παροχέα Υπηρεσιών Εφοδιαστικής της Dell μόλις αυτός παραλάβει και έχει υπό την κατοχή του τον Εξοπλισμό. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λογισμικού/δεδομένων. Με το παρόν έγγραφο η Dell αποποιείται οιαδήποτε και κάθε ευθύνη για ανάκτηση δεδομένων ή λογισμικού στον Εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων όσων υπάρχουν σε οιαδήποτε μονάδα USB flash που θα παράσχει ο Πελάτης). Εμπορικά εύλογα όρια στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας. Η Dell μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις Υπηρεσίες αν, κατά τη γνώμη της, η κατάσταση, το μέγεθος ή η θέση του Εξοπλισμού δημιουργούν μη εύλογο κίνδυνο για την Dell ή για τον Παροχέα Υπηρεσιών της Dell ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας λόγων που δεν μπορεί να ελέγξει. Περιορισμοί στη διαγραφή δεδομένων. Καμία διεργασία διαγραφής δεδομένων δεν αφήνει έναν σκληρό δίσκο τόσο άδειο από μη αναγνώσιμα εναπομένοντα δεδομένα όσο είναι ένα συγκρίσιμο νέο προϊόν. Η Dell δεν κάνει (i) συστάσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις διαγραφής των δεδομένων του Πελάτη ούτε (ii) προτάσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μίας μεθόδου διαγραφής δεδομένων έναντι κάποιας άλλης. Όροι και προϋποθέσεις. Όσον αφορά ειδικά και μόνο τις Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Περιγραφής Συμφωνίας και παρά την ενδεχόμενη ύπαρξη αντικρουόμενων όρων στην Κύρια Συμφωνία IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 Υπηρεσιών, ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις: Α. Εγγύηση. Η Dell εγγυάται ότι θα επιτελέσει την Υπηρεσία με εμπορικά εύλογη επιμέλεια. Η Dell ουδεμία άλλη εγγύηση παρέχει και αποποιείται κάθε άλλη εγγύηση και προϋπόθεση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Β. Περιορισμός ευθύνης. Οι διατάξεις του ακόλουθου περιορισμού ευθύνης δεν ισχύουν στη Γερμανία, όπου θα ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που διατυπώνονται στην Κύρια Συμφωνία Υπηρεσιών. Η ευθύνη της Dell και των παροχέων των υπηρεσιών της για Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας, ακόμη και αν έχει προηγηθεί ενημέρωση για την πιθανότητα της εν λόγω ευθύνης, θα διέπεται ανά πάσα στιγμή από τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που ακολουθούν: 1. Η Dell δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη (είτε βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας είτε οποιονδήποτε άλλο λόγο) για κάποιο από τα εξής θέματα: I. Απολεσθέντα κέρδη, απώλεια επιχειρηματικών συναλλαγών ή συμμόρφωση με απαιτήσεις τρίτων που ενδέχεται να ισχύουν για τα δεδομένα που υπάρχουν στον εξοπλισμό II. Αποθετικές, ειδικές, έμμεσες, θετικές ή ποινικές (αν ισχύουν) ζημιές III. IV. Οιαδήποτε αξίωση τρίτων, ή Οιεσδήποτε ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ή να σχετίζονται με αλλοίωση, απώλεια, αποκάλυψη ή χρήση δεδομένων, εμπιστευτικών πληροφοριών ή λογισμικού τρίτων που ο πελάτης δεν διέγραψε από οιονδήποτε εξοπλισμό προτού καταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό διαθέσιμο στην Dell για παραλαβή με βάση το παρόν έγγραφο 2. Η μέγιστη και αποκλειστική ευθύνη της Dell (είτε βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας είτε οιονδήποτε άλλο λόγο) που προκύπτει από ή σχετίζεται με οιαδήποτε αξίωση για απώλεια οιουδήποτε φυσικού είδους του εξοπλισμού σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί το ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης με βάση την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίες ως αμοιβή για τις υπηρεσίες απόρριψης για το συγκεκριμένο είδος. 3. Η συνολική ευθύνη της Dell (είτε βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας είτε οιονδήποτε άλλο λόγο) για οιαδήποτε και κάθε αξίωση ευθυνών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας εντός οιουδήποτε ημερολογιακού έτους δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ή οφείλει ο Πελάτης με βάση την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Η Dell δεν περιορίζει την ευθύνη της για απάτη, τραυματισμό ή θάνατο που ενδέχεται να προκληθεί από αμέλειά της ή για οιαδήποτε άλλη απώλεια που δεν επιτρέπεται να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει σε οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οιονδήποτε περιορισμό ευθύνης στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο εν λόγω περιορισμός θα τροποποιηθεί, χωρίς περαιτέρω ενέργειες ενός από τα δύο μέρη, ώστε να ισχύσει με την ευρεία του έννοια στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσίες μεταπώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Μεταπώληση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών με διαγραφή δεδομένων έξω από τον χώρο του πελάτη - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες μεταπώλησης και ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων Dell - Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών (IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες μεταπώλησης και ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων Dell - Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών (IT) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες μεταπώλησης και ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων Dell - Δωρεά περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών (IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Μεταπώληση περιουσιακών στοιχείων τεχνολογίας πληροφοριών με επιτόπια διαγραφή δεδομένων - Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει Υπηρεσίες Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με επιτόπου οριστική διαγραφή δεδομένων

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με επιτόπου οριστική διαγραφή δεδομένων Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με επιτόπου οριστική διαγραφή δεδομένων Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με οριστική διαγραφή δεδομένων εκτός τοποθεσίας

Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με οριστική διαγραφή δεδομένων εκτός τοποθεσίας Υπηρεσίες Dell Περιγραφή υπηρεσιών Dell Μεταπώληση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών Μεταπώληση πόρων IT με οριστική διαγραφή δεδομένων εκτός τοποθεσίας Επισκόπηση υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας SAN της Dell Compellent Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας δικτύου περιοχής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του πελάτη Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Διαγνωστική υπηρεσία στον χώρο του Πελάτη (στο εξής «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport

Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Περιγραφή Υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Out of Warranty Technical Support Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Out of Warranty Technical Support (τεχνική υποστήριξη εκτός εγγύησης)

Διαβάστε περισσότερα

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Dell Copilot Optimize Reporting (Δημιουργία εκθέσεων για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες

Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Αντικατάστασης Μπαταριών Εκτός Εγγύησης (BRS) για σφραγισμένες μπαταρίες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Dell Copilot Optimize

Dell Copilot Optimize Dell Copilot Optimize Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Dell Copilot Optimize (Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας Copilot) (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προμήθειας προϊόντων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλην της Ιταλίας) και τη Νορβηγία

Όροι προμήθειας προϊόντων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλην της Ιταλίας) και τη Νορβηγία Όροι προμήθειας προϊόντων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλην της Ιταλίας) και τη Νορβηγία Η σελίδα αυτή (μαζί με τα έγγραφα τα οποία αναφέρει) σας ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Service Description Consumer Basic Hardware Service Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή υπηρεσίας της Dell Περιγραφή υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη ανά μεμονωμένο περιστατικό Ιδιώτες καταναλωτές Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη ανά μεμονωμένο περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής της Dell προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Προϊόντα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell Εισαγωγή Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία Εφοδιαστικής» και συνολικά ως «Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, Σύστημα θεωρείται κάθε σύστημα Dell που απαρτίζεται από τα εξής εξαρτήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία

Περιγραφή υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System. Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση αναπαραγωγής σε συσκευή NAS του Dell Fluid File System Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού

Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Περιγραφή υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση μεταγωγέα ινοοπτικού καναλιού Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει την εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας στον Πελάτη για

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Optimize της Dell

Υπηρεσία Optimize της Dell Υπηρεσία Optimize της Dell Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Optimize (Βελτιστοποίηση) (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)») με βάση την παρούσα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse Εισαγωγή Οι Υπηρεσίες ανάπτυξης της Dell για Wyse (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία ανάπτυξης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)).

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διάρθρωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)). Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Οι Υπηρεσίες Διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία Διάρθρωσης» και συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus)

Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus) Περιγραφή υπηρεσίας Υπηρεσίες ProDeploy Suite της Dell EMC για συστήματα-πελάτες (Basic Deployment, ProDeploy και ProDeploy Plus) Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα του (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας»)

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών

Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σας για την παροχή των υπηρεσιών Περιγραφή Υπηρεσιών Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell Εισαγωγή στη συμφωνία σας για τις υπηρεσίες Οι Υπηρεσίες διάρθρωσης της Dell (στο εξής θα μνημονεύονται η καθεμιά χωριστά ως «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία διάρθρωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI)

Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI) Περιγραφή υπηρεσιών HARDWARE CUSTOMIZATION Υπηρεσία Custom Factory Integration (CFI) Η Dell παρέχει Hardware Customization μέσω της υπηρεσίας της, Custom Factory Integration (CFI). Οι υπηρεσίες αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus)

Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus) Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Υπηρεσιών ProDeploy της Dell EMC για συστήματαπελάτες (Βασική ανάπτυξη, ProDeploy και ProDeploy Plus) Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο και τα προσαρτήματά του (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας»)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support. Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support. Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Copilot Support Εισαγωγή στη Συμφωνία σας για την Υπηρεσία Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την υπηρεσία Copilot Support

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή υπηρεσίας. Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις. Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Εισαγωγή. Πίνακας περιεχομένων Περιγραφή υπηρεσίας Σουίτα Dell ProDeploy για επιχειρήσεις: Βασική ανάπτυξη για επιχειρήσεις Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την Περιγραφή της υπηρεσίας (στο εξής «Περιγραφή υπηρεσίας») που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας για την τελευταία έκδοση: www.vestas.com/invoicing Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Desktop and Laptop PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 Απρίλιος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Η Johnson Controls, Inc., και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, (συνολικά, Johnson Controls, εμείς, εμάς ή μας) ενδιαφέρονται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου - Οροι χρήσης

Πολιτική Απορρήτου - Οροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου - Οροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου Αυτή η ενότητα δηλώνει την Πολιτική Απορρήτου κάτω από την οποία εσείς, ο επισκέπτης του ιστότοπου ("Εσείς", "Εσάς" ή "Εσάς") μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις 1. Ο ανάδοχος της ενέργειας Επιστροφής Χρημάτων (Cashback) από τη Sony ("Προωθητική Ενέργεια") είναι η Sony Europe Limited με έδρα το The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Απομακρυσμένη υλοποίηση Dell PowerEdge VRTX Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει απομακρυσμένη υλοποίηση (Remote Implementation) Dell PowerEdge VRTX

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

[SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.] («Samsung»)

[SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.] («Samsung») [SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.] («Samsung») - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το παρόν έγγραφο παρέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης της Samsung για τους Καταναλωτές («Εγγύηση»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της IBM Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS. IBM Prescriptive Maintenance for Manufacturing

Όροι Χρήσης της IBM Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS. IBM Prescriptive Maintenance for Manufacturing Όροι Χρήσης της IBM Όροι για Συγκεκριμένες Προσφορές SaaS IBM Prescriptive Maintenance for Manufacturing Οι Όροι Χρήσης (Terms of Use - "ToU") αποτελούνται από το παρόν έγγραφο "Όροι Χρήσης της IBM Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας σας για την Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία βασικής υποστήριξης υλισμικού (στο εξής «Υπηρεσία (Υπηρεσίες)»)

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα