Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε"

Transcript

1 Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν ποὺ ἐκκλησιάζονται τακτικά, συστηματικά. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ προβληματίζει ἀρκετοὺς ἀλλὰ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολήση ὅλους μας, ἀφοῦ ὁ ἄτακτος καὶ ἀνάρμοστος τρόπος ἐκκλησιασμοῦ αὐτῶν γίνεται αἰτία σοβαροῦ σκανδαλισμοῦ καὶ προβληματισμοῦ τῶν ὑπολοίπων χριστιανῶν. Φθάνει συχνὰ στὸ σημεῖο νὰ γίνεται ἀκόμη καὶ ἀφορμὴ ἀπομακρύνσεως Χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως. Ἐκκλησιάζομαι, σημαίνει παρακολουθῶ τὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελεῖται μέσα σ ἕναν Χριστιανικὸ Ἱερὸ Ναό. Καὶ μάλιστα ὄχι ἁπλῶς παρακολουθῶ τυπικά, ἀλλὰ συμμετέχω στὴν Θεία Λατρεία συμπροσευχόμενος. Προσπαθῶ δηλ. νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ τὸν Θεό. Πῶς ὅμως θὰ πρέπει νὰ γίνεται αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία; Φυσικὰ μὲ τάξη, μὲ εἰρήνη, μὲ προσοχὴ καὶ μὲ ἀπαιτούμενο σεβασμό. Ὡστόσο, γίνεται ἔτσι στὴν πρᾶξη; Δυστυχῶς ἡ κατάσταση ποὺ παρατηρεῖται σήμερα μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λατρείας, τὴν ὥρα τῆς Κοινῆς Προσευχῆς, κατὰ τὸ πλεῖστον εἶναι ἀπογοητευτική! Ὅλα δείχνουν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ παρευρισκόμαστε, δὲν προσευχόμαστε καὶ ὅτι δυστυχῶς δὲν γνωρίζουμε ποῦ εἴμαστε καὶ γιατὶ βρισκόμαστε ἐκεῖ. Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὁ Κύριός μας εἶπε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάτω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι». - -

2 Ἀφοῦ λοιπὸν μόνοι μας θελήσαμε καὶ ἀποφασίσαμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύριό μας στὸ κάλεσμά Του, δὲν πρέπει νὰ τηρήσουμε τοὺς Θείους Λόγους Του καὶ μάλιστα τοὺς Ὅρους ποὺ Ἐκεῖνος ἔβαλε στὶς σχέσεις μας, μαζί Του; Εἰσερχόμενοι λοιπὸν στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ πρέπει νὰ ἀναλογιζόμαστε ὅτι εἰσερχόμαστε στὸν «Οἶκο τοῦ Θεοῦ». Ἄρα ἀπαιτεῖται προσοχή, ἰδιαίτερη προσοχή. Μία μετάνοια λοιπὸν κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ θὰ μᾶς βοηθοῦσε πολύ, νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι βαδίζουμε γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Κύριό μας! Πηγαίνουμε γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί Του. Νὰ Τὸν Προσκυνήσουμε. Νὰ Τὸν Δοξολογήσουμε καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅλες τὶς Δωρεές Του πρὸς ἐμᾶς, πνευματικὲς καὶ ὑλικὲς καὶ φυσικὰ νὰ Τοῦ ὑποβάλλουμε καὶ τὰ διάφορα αἰτήματά μας. Νὰ Τὸν παρακαλέσουμε γιὰ διάφορα θέματα -καὶ εἶναι πάμπολλα αὐτά- ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ χρειαζὀμαστε τὴ βοήθειά Του! Δὲν θὰ ἔπρεπε λοιπὸν σὲ μία τέτοια «συνάντηση» νὰ ἤμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι, μὲ τὴν ἀνάλογη ἐνδυμασία καὶ γενικῶς τὴν πρέπουσα καὶ προσεκτικὴ συμπεριφορά; Ἀντ αὐτοῦ ὅμως, τὶ βλέπουμε νὰ γίνεται; Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἐκκλησιαζομένους εἶναι ἐκτὸς Τόπου καὶ Χρόνου. Μὲ ἐνδυμασία καὶ ἐμφάνιση ἀπρόσεκτη, ἀκατάλληλη καὶ μάλιστα συχνὰ ἰδιαιτέρως προκλητική, -χωρὶς ἔνδυμα γάμου κατὰ τὸν Λόγον τοῦ Κυρίου- προσέρχονται γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν Θεία Λατρεία, σὲ διάφορα Μυστήρια Γάμων καὶ Βαπτίσεων καὶ δυστυχῶς συχνὰ ἀκόμη καὶ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας! Θέλουν δηλ. νὰ «κοινωνήσουν» τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος μᾶς θέλει νὰ εἴμαστε προσεκτικοί, ἥρεμοι, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοί. «Μετὰ φόβου Θεοῦ» ὅπως βροντοφωνάζει καὶ ὁ Λειτουργός. Καὶ φυσικὰ μὲ τὴν βασικὴ προϋπόθεση ὅτι ἔχουμε «ἀκατηγόρητη» τὴν συνείδησή μας ὅτι δὲν σκανδαλίσαμε τοὺς ἀδελφούς μας! Πολλοὶ δυστυχῶς δείχνουν ὅτι λησμονοῦν τὸν φοβερὸ Λόγο τοῦ Κυρίου μας, ὅτι δηλαδή, ἂν κάποιος σκανδαλίση τὸν ἀδελφό του, θὰ ἦταν προτιμότερο γι αὐτὸν νὰ ἔβαζε πέτρα στὸ λαιμό του καὶ νὰ πήγαινε νὰ πνιγῆ! (Ματθ. ιη. 6). Καὶ εἶναι μόνον ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ ἐνδυμασία ποὺ θὰ πρέπει νὰ - -

3 προσέξουμε ὥστε νὰ μὴν σκανδαλίζουμε τοὺς ἀδελφούς μας; Τὶ γίνεται μὲ τὸ θέμα τῆς γενικώτερης στάσεως καὶ συμπεριφορᾶς μας μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό; Ὅσο ἀφορᾶ καὶ στὸ θέμα αὐτὸ πολλοὶ ἀδελφοί μας εἶναι ἀπρόσεκτοι καὶ δημιουργοῦν πολλὰ προβλήματα. Εἰσέρχονται στὸν Ἱ. Ναὸ χωρὶς σεβασμὸ καὶ ἄτακτα. Μετακινοῦνται συνεχῶς καὶ χωρὶς λόγο, ὡσὰν νὰ βρίσκονται σὲ ἕναν ἐξωτερικὸ καὶ ἐλεύθερο χῶρο! «Μπαινοβγαίνουν» στὴν Ἐκκλησία καὶ δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι «κάποιος» ἢ «κάτι» τοὺς ἐνοχλεῖ! Σιγοψέλνουν αὐθαίρετα καὶ ἐνοχλοῦν τοὺς ἄλλους πιστούς, τοὺς ψάλτες καὶ τοὺς ἱερεῖς, χωρὶς νὰ συναισθάνονται τὸ λάθος τους. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ τὰ πράγματα γίνονται ἐξοργιστικά, εἶναι ὅταν ὁρισμένα ἄτομα καὶ συνήθως γυναίκες, ὁμιλοῦν ἀσταμάτητα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων κατασκανδαλίζοντας τοὺς πάντες. Ὅλες ὅμως αὐτὲς οἱ συμπεριφορές, προδίδουν ὅτι τὰ ἄτομα αὐτὰ δὲν προσεύχονται καὶ δὲ γνωρίζουν πῶς ἁρμόζει νὰ ἐκκλησιάζονται σύμφωνα μὲ τὸν Θεῖο Νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως μᾶς δείχνει πῶς θὰ πρέρει νὰ προσευχόμαστε, λέγοντας στὸ Θεῖο Του Εὐαγγέλιο: «σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ Ταμιεῖον σου...» (Ματθ. στ 6). Ὅταν δηλ. θέλεις νὰ προσευχηθῆς κλείσου στὸν ἑαυτόν σου, μάζεψε δηλ. τὸ νοῦ σου καὶ ἔτσι ἥρεμα καὶ προσεκτικὰ κάνε τὴν προσευχή σου, γιὰ νὰ ἀκουστεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ εἶναι Θεὸς εἰρήνης, τάξεως καὶ Ἀγάπης. Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσης σὲ κάθε ἀκολουθία ὑπενθυμίζει στὰ πιστὰ τέκνα της, τὸν σωστὸ τρόπο προσευχῆς λέγοντας: «Ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», δηλ. μὲ ἠρεμία ψυχῆς δεηθῆτε πρὸς τὸν Κύριο. Καὶ στὴν συνέχεια: «ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Μᾶς προτρέπει λέγοντας: Πάλι καὶ πάλι μὲ ψυχικὴ γαλήνη καὶ ἠρεμία θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε. Σὲ κάποια ἄλλη στιγμὴ ἀκοῦμε τὴν ἐκφώνηση: «Στῶμεν καλῶς» δηλ. ἂς προσέξουμε νὰ εἴμαστε σὲ κατάστασι μεγάλης προσοχῆς στὶς ἑπόμενες στιγμὲς προσευχῆς ποὺ ἀκολουθοῦν. Στὴν συνέχεια μᾶς λέει πάλι διὰ τοῦ Ἱερέως: «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας» δηλ. ἂς ἀνεβάσουμε τὸ πνεῦμα μας καὶ τὴν καρδιά μας ὑψηλὰ μὲ σκέψεις πνευματικὲς καὶ Οὐράνιες!» - -

4 Ἀδελφοί μου, ἡ κατάσταση μέσα στὸ χῶρο τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατὰ τὴν ὥρα τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τοῦ κοινοῦ ἐκκλησιασμοῦ συνήθως δὲν εἶναι καλή, δὲν εἶναι ἡ ἁρμόζουσα. Ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζεται συχνὰ δὲν εἶναι εἰκόνα ποὺ προδίδει κατάσταση προσευχητικὴ καὶ ἐν γένει πνευματική. Ὅλοι μας ἔχουμε νομίζω κάποιο μερίδιο εὐθύνης, τὸ ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ ἀναλογισθοῦμε συμβάλλοντας ὁ καθένας ἀπὸ τὴν δική του μεριὰ στὴ δημιουργία μιᾶς μυσταγωγικῆς καὶ πνευματικῆς ἀτμόσφαιρας κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ διορθώσουμε τὶς προσωπικές μας ἐλλείψεις, σφάλματα καὶ παραλείψεις. Ἂς γίνουμε μὲ τὸ παράδειγμά μας καὶ τὴν συνετὴ στάση καὶ συμπεροφορά μας, ἀφορμή προβληματισμοῦ καὶ διορθώσεως καὶ στοὺς ἀδελφούς μας. Ὅλοι μας πλέον γνωρίζουμε ὅτι μὲ ὄμορφα λόγια, μὲ ξηρὲς συμβουλὲς καὶ μὲ εὐχολόγια δὲν γίνονται οἱ μεγάλες ἀλλαγές δὲν γίνονται «θαύματα». Χρειάζονται θυσίες, μεγάλες προσπάθειες καὶ ζωντανὰ παραδείγματα ποὺ πρέπει νὰ δώσουμε πρῶτα ἐμεῖς. Πρῶτα νὰ κάνουμε ἐμεῖς τὴν ἀρχὴ καὶ στὴ συνέχεια νὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε κάτι καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἐὰν καταφέρουμε λοιπὸν νὰ ἐκκλησιαζόμαστε κατ αὐτὸν τὸν τρόπο, μὲ σεβασμό, συναίσθηση καὶ εὐλάβεια, ἀσφαλῶς θὰ φθάσουμε νὰ ἀπολαμβάνουμε κι ἐμεῖς τὶς πλούσιες δωρεὲς τοῦ Κυρίου μας. Θὰ αἰσθανόμαστε συνεχῶς μέσα μας τὴν Θεία Χάρη Του μέχρι τὴν ὥρα ποὺ θὰ μᾶς καλέση κοντά Του γιὰ νὰ ἀναπέμψουμε Δόξα, Τιμὴ καὶ Προσκύνηση εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ἁγιοκυπριανίτης - -

5 Ἑρμηνεία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητὴν Οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων». Πιστεύω στὸ Πρῶτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας, στὸν Ἕνα Θεὸ Πατέρα. Πιστεύω ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅλου τοῦ ὁρατοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀοράτων, ἀσωμάτων Οὐρανίων Δυνάμεων. Πιστεύω ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Παντοκράτωρ, Βασιλεὺς καὶ Κύριος σὲ ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου ὣς τὸ τέλος του. «Καὶ εἰς Ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων». Πιστεύω στὸ Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Θεὸ Λόγο, ὅτι Αὐτὸς γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, πρὶν ἀπὸ ὅλους τοὺς αἰῶνες. «Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο». Πιστεύω ὅτι ὁ Χριστός, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, γεννήθηκε ἀπὸ τὸ Φῶς, ὅτι εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ὅτι γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀληθινὸ Θεὸ Πατέρα καὶ εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἴσος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Τὰ λόγια αὐτὰ τῆς προσευχῆς διαπερνοῦν βαθιὰ τὴν ψυχή, ἐξάπτουν τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι τὸ Φῶς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Ὁ ἀκάθαρτος νοῦς καὶ ἡ ἁμαρτωλὴ ψυχὴ δὲν μποροῦν νὰ χωρέσουν ὅλο αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο. Ὅταν λέγουν στὴν ἐκκλησία τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως, ἡ ψυχὴ φθάνει σὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ κατάνυξη καὶ γεννιέται μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτίες της. Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως εἶναι ἡ βάση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σ αὐτό, σὰν πάνω σὲ πέτρα, βασίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Τὸν δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύμα- - -

6 τος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». Ὁ Κύριος ἦλθε στὴ γῆ γιὰ νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν αἰώνιο ὄλεθρο. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔλαβε σάρκα ἀνθρώπινη, γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Πανάχραντη Παρθένο Μαρία διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀκατανόητο τὸ μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ κάθε μυστήριο τοῦ Θεοῦ! Ὅμως πιστεύει ἡ ψυχή, χωρὶς ἔρευνα στὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, εἶναι Θεάνθρωπος. Ὁ Ὑψηλὸς Θεὸς ταπεινώθηκε κι ἔγινε δοῦλος, ἐνδύθηκε ἀνθρώπινη σάρκα, ἐνανθρώπησε, ἔφερε τὸν Ἑαυτό Του πλησίον τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου, γιὰ νὰ τὸν σώσει ἀπὸ τὸν αἰώνιο ὄλεθρο. «Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα». Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔζησε στὴ γῆ 33 χρόνια, δίδαξε στοὺς λαοὺς τὶς ἐντολὲς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους τὴν καινή, κύρια ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: νὰ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. Χάριν αὐτῆς τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ ἀπολωλὸς ἀνθρώπινο γένος, ἔπαθε, ὑπέμεινε μαρτύρια καὶ τὸν σταυρικὸ θάνατο. Τὸν Χριστὸ Τὸν σταύρωσαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ὅταν ἦταν Ρωμαῖος ἡγεμὼν ὁ Πόντιος Πιλάτος. Ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ἐτάφη ὡς ἄνθρωπος σὲ τάφο ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ἄνδρες Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημο καὶ τὶς Μυροφόρες γυναῖκες. Ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται πόνο καὶ ὀδύνη, ὅταν ἐνθυμεῖται τὰ Πάθη τοὺ Χριστοῦ, κυριαρχεῖ ἡ θλίψη στὴ συναίσθηση ὅτι ἐγὼ ἐκ νέου σταυρώνω τὸν Κύριο μὲ τὶς ἁμαρτίες μου. Τότε κάμπτομαι ἐνώπιον τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ καὶ μετὰ δακρύων προσεύχομαι: «Ἐμπτυσμούς, κολαφισμοὺς καὶ πληγὰς δι ἐμὲ τὸν κατάκριτον καταδεξάμενος, μὴ κρίνῃς με, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα μου, ἱλάσθητι τὴν τάλαινά μου ψυχὴν καὶ ἐλέησόν με καὶ ὡς τὸν εὐγνώμονα ληστὴν μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλεία Σου». «Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς». Κατὰ τὸ προφητευθὲν στὴν Ἁγία Γραφή, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου σὺν τῆ σαρκὶ Αὐτοῦ κατὰ τὴν τρίτη ἡμέρα καὶ ἀνέστησε ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν αἰώνιο ὄλεθρο. «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενο ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός». Μετὰ τὴν ἀνάστασή Του ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς - -

7 Χριστὸς ἀνελήφθη μὲ τὴ θεωθεῖσα σάρκα Του στοὺς οὐρανούς, δείχνοντάς μας τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας, καὶ ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ οὐρανίου Πατρὸς διδάσκοντας καὶ μᾶς, ὅτι ἡ Πατρίδα μας εἶναι στοὺς οὐρανούς καὶ ὅτι ἡ ἐπίγεια ζωή μας εἶναι μιὰ προσωρινὴ ἀποδημία καὶ προετοιμασία γιὰ τὴν αἰώνια οὐράνια ζωή.γι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε τὸν οὐράνιο θησαυρὸ καὶ νὰ φιλοσοφοῦμε γιὰ τὰ ἐπουράνια κι ὄχι γιὰ τὰ ἐπίγεια. «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς». Ἡ ψυχὴ μ αὐτὲς τὶς λέξεις τρέμει μὲ τὴν ἀνάμνηση τῆς ἐσχάτης φοβερᾶς Κρίσεως, ὅπου ὁ καθένας θὰ δώσει ἀπολογία στὸν Κριτὴ γιὰ ὅλη τὴν ἐπίγεια ζωή του, ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες. Ὦ ταλαίπωρη ψυχή μου, πῶς θὰ ἀποκριθεῖς γιὰ τὶς ἁμαρτίες σου στὸν ἀθάνατο Κριτή; Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι θὰ ἐξετασθοῦν γιὰ τὶς πράξεις καὶ τὶς σκέψεις τους. Ὅλοι μὲ φόβο καὶ τρόμο θὰ περιμένουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους τὴν τελικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν αἰώνια μακαριότητα ἢ γιὰ τὴν αἰώνια κόλαση γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὑπάρχει τέλος. «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σύν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν». Πιστεύω καὶ στὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸν Κύριο. Αὐτὸς ζωοποιεῖ καὶ ἐκπληρώνει ὅλα τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ. Προσκυνοῦμε καὶ δοξάζουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνήγγειλαν οἱ προφῆτες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ Ἅγίου Πνεύματος ἐκήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι στοὺς διαφόρους λαοὺς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθοδηγήθηκαν πρὶν καὶ καθοδηγοῦνται καὶ τώρα οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοί, οἱ δοῦλοι καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ. «Εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ φάρος μέσα στὴ φουρτουνιασμένη θάλασσα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τὸ πλοῖο τῆς σωτηρίας μας. Ἡ Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀρχή της ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ὁμολογεῖ τὴ διδασκαλία τους ἀναλλοίωτη. Γι αὐτὸ ὀνομάζεται Ἀποστολική. Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι - -

8 διάδοχοι τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται Καθολοκή, ὄχι μόνο ἐπειδὴ ὅλα τὰ δόγματά της ἐπικυρώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ Αὐτὴν τὴ συνιστοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησίες σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ οἱ χριστιανοὶ σὲ ὅλα τὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Ἡ ψυχὴ κάθε εὐσεβοῦς χριστιανοῦ πάντοτε χαίρεται ποὺ βρίσκεται στὴν ὀρθὴ μάνδρα τῆς σώζουσας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι μέσα στὴν ἁμαρτωλὴ τρικυμία τῆς καθημερινῆς ζωῆς ὑπάρχει τὸ ἥσυχο λιμάνι τῆς σωτηρίας μας, ὅπου ἡ ψυχὴ ἀνακαινίζεται, λαμβάνει ἐνίσχυση στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, κατὰ τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν μας. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει σωτηρία. «Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Αὐτὰ τὰ λόγια ὑπενθυμίζουν τὸ Βάπτισμα στὴν κολυμβήθρα, «τὴ γέννηση διὰ τοῦ Πνεύματος». Κατὰ τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος πλύνεται ἡ προπατορικὴ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων καὶ αἴρεται ἡ κατάρα. Συγχωροῦνται ἐπίσης ὅλες οἱ ἁμαρτίες ὅσων βαπτίσθηκαν ὄχι στὴ νηπιακὴ ἡλικία. Καὶ μετά, μὲ τὴ χρίση τοῦ Μύρου δίνεται στὸν νεοβαπτιζόμενο ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατὰ τὸ Βάπτισμα δίνονται ὑποσχέσεις: ἄρνηση τοῦ Σατανᾶ καὶ ὅλων τῶν ἔργων του καὶ σύνταξη μὲ τὸν Χριστό, καθὼς καὶ προθυμία νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, τὸ Νόμο Του καὶ τὸ θέλημά Του. «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν». Πιστεύω ὅτι θὰ ἀναστηθοῦν οἱ νεκροὶ ὅλων τῶν αἰώνων καὶ ὅτι ὅλοι, ζῶντες καὶ νεκροί, θὰ ἔλθουν στὸ ἔσχατο, δίκαιο Κριτήριο. Περιμένω τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τὴ μέλλουσα αἰώνια ζωή, ὅπου ἀναμένει ὅλους ἐμᾶς ἢ αἰώνια χαρά, αἰώνια μακαριότητα ἢ αἰώνια κόλαση στὸν ἀφόρητο Ἅδη, στὴ γέεννα τοῦ πυρός, «ὅπου τὸ πῦρ οὐ σβέννυται καὶ ὁ σκώληξ οὐ τελευτᾷ». Κύριε, μὴ κρίνῃς με κατὰ τὰ ἔργα μου, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός Σου σῶσον με! Βλ. Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητὴς ἐκδ. ΑΘΩΣ. σελ

9 - - Περὶ ὀργῆς καὶ φθόνου Φρόντισε νὰ ἐντοπίσεις τὴ ρίζα τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς καὶ ξερίζωσέ την μὲ ὄργανο τὴν ταπείνωση, ποὺ ναι ἀντίθετη τῆς ὀργῆς. Κι αὐτὸ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀναπαύεται πάντα στὸν ταπεινό. Τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ βασανίζει τὸ φθονερὸ ἄνθρωπο; Ἡ καλὴ τύχη, ἡ εὔνοια τοῦ γείτονα. Ἂν κι ἴσως ἔχει κι ὁ ἴδιος τὴν ἴδια καλὴ τύχη καὶ τὴν ἴδια εὔνοια μὲ τὸ γείτονά του, τὸν ἐνοχλεῖ τὸ γεγονὸς πὼς τὰ ἔχει κι ἐκεῖνος. Ὅπου ὅμως ὑπάρχει ἀγάπη καὶ ταπείνωση, κάθε ἴχνος φθόνου ἐξαφανίζεται. Μὴν ἐπιτρέψεις στὴ σπίθα τῆς ἔχθρας καὶ τῆς διαφωνίας νὰ σιγοκαίει μέσα σου. Ὅσο περισσότερο τὴν ἀφήνεις ἔτσι, τόσο ὁ ἐχθρὸς θὰ προσπαθεῖ νὰ σοῦ δημιουργήσει σύγχυση. Πρόσεχε, μὴν τὸν ἀφήσεις νὰ σὲ πλανήσει. Ἡ ταπείνωση καταστρέφει ὅλα τὰ σχέδιά του. Ὅταν ἁμαρτάνουμε, χάνουμε τὴν εἰρήνη. Ἂν μετανοήσουμε ὅμως ἡ εἰρήνη ξαναγυρνᾶ, μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τὴν εἰρήνη τὴ χάνουμε ἐπίσης ὅταν θλιβόμαστε ἢ ὅταν φιλονικοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅταν ὅμως ἔχουμε αὐτομεμψία καὶ σβήσουμε τὴν φωτιὰ αὐτή, ἡ εἰρήνη ξανάρχεται. Ὅπου ὑπάρχει εἰρήνη ὑπάρχει ὁ Θεός. Ὅπου ὑπάρχει ἔχθρα, ὑπάρχει ὁ ἄλλος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο εὔχομαι νὰ μᾶς λυτρώσει ὁ Θεός. Ὁ θυμὸς δὲ μᾶς δόθηκε γιὰ νὰ ἐκνευριζόμαστε ἐνάντια στὸν πλησίον μας, ἀλλὰ γιὰ ν αὐξήσει τὸ ζῆλο μας κατὰ τῆς ἁμαρτίας. Ὅταν ἐκνευριζόμαστε μὲ τὸ συνάνθρωπό μας ἐνεργοῦμε ἐνάντια στὴ φύση μας. Νευρικοὶ καὶ ὀξύθυμοι γινόμαστε ἐπειδὴ εἴμαστε ὑπερήφανοι. Ἡ ὀξυθυμία φανερώνει τὴν ἐσωτερική μας διάθεση. Τὴν κατάσταση αὐτὴ πρέπει νὰ τὴ διορθώσουμε μὲ αὐτομεμψία, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη. Δὲν πρέπει νὰ παρατηροῦμε τὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, δὲν πρέπει νὰ κατακρίνουμε τὸν πλησίον μας.σίγουρα μερικὲς φορὲς μᾶς προσβάλλουν. Ἀλλ αὐτὸ εἶναι στὸ σχέδιο τῆς θείας πρόνοιας γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἡ ἀδυναμία μας. Μᾶς δίδε

10 ται ἔτσι ἡ εὐκαιρία καὶ τὸ μέσο νὰ τὴ θεραπεύσουμε, δηλαδὴ ν ἀγωνιστοῦμε, ν ἀντισταθοῦμε, νὰ ταπεινωθοῦμε. Γιὰ νὰ πολεμήσουμε τὴν ὀξυθυμία πρέπει ν ἀποκτήσουμε πρῶτα ὑπομονή, αὐτομεμψία καὶ συνεχὴ μνήμη τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνοι ποὺ εῖναι ἀγανακτισμένοι ἐναντίον μας μᾶς διδάσκουν νὰ ἐρευνοῦμε προσεχτικὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ προβληματιζόμαστε: Εἴμαστε πραγματικὰ χριστιανοί; Ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας; Μᾶς δίνουν ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ἐντοπίσουμε καὶ νὰ ὁμολογήσουμε τὶς ἀδυναμίες μας. Στάρετς Μακάριος Ταράζεσαι καὶ μνησικακεῖς ἐνάντια σ ἐκεῖνον ποὺ σὲ πικραίνει; Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὴ φιλαυτία καὶ τὴ ματαιοδοξία σου. Νὰ λογαριάζεις τὸν ἑαυτό σου χειρότερο κι ἁμαρτωλότερο ἀπ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τὶς δύσκολες αὐτὲς ὧρες νὰ λὲς θερμά: «Κύριε, ἐλέησέ μας τοὺς ἁμαρτωλούς». Ἡ προσευχὴ αὐτὴ ἀφορᾶ ἐσένα κι ἐκείνους ἐνάντια στοὺς ὁποίους ὀργίστηκες. Στάρετς Ἰωσὴφ Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ πὼς γιὰ τὴν ὀργή του φταίει ἡ μιὰ ἢ ἡ ἄλλη ἀρρώστια. Αἰτία εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος, «ὀργὴ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐ κατεργάζεται» (Ἰάκ. α 20). Γιὰ νὰ μὴ σὲ πιάνει ὁ θυμὸς κι ἡ ὀργή, δὲν πρέπει νὰ βιάζεσαι, νὰ προτρέχεις. Ὁ ἄνθρωπος ἐρεθίζεται καὶ ταράζεται γιὰ δυὸ λόγους. Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι ἡ φιλαυτία, ἐπειδὴ γίνεται κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν ἄποψη καὶ τὴ θέλησή του. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἐπειδὴ δὲν πιστεύει σταθερὰ πὼς ἂν τηρήσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση θὰ τοῦ βγεῖ σὲ καλό. Ὁ φθόνος προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια, καθὼς κι ἀπὸ τὴ μὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ὁ Κάϊν πρόσφερε ἀδιάφορα καὶ μὲ ἀμέλεια τὴ θυσία του στὸ Θεό. Ὅταν ὁ Θεὸς ὅμως ἀπέρριψε τὴ θυσία του ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειάς του καὶ δέχτηκε τὴ θερμὴ θυσία τοῦ Ἄβελ, τότε φθόνησε κι ἀποφάσισε νὰ σκοτώσει τὸ δίκαιο ἀδερφό του

11 Εἶναι καλὸ νὰ προσπαθήσουμε ν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ φθόνο νωρίς, μὲ τὸ ποὺ ἐμφανίζεται. Κι αὐτὸ γίνεται μὲ ταπεινὴ προσευχή, μὲ ταπεινὴ ἐξομολόγηση καὶ μὲ συνετὴ σιωπή. Στὴν ἀρχὴ ὁ φθόνος ἐμφανίζεται σὰν ζῆλος ἄκαιρος, σὰν ἄμιλλα. Μετὰ ἀποκαλύπτεται πιὸ φλογερός, περιφρονεῖ τὸ μισούμενο πρόσωπο καὶ τοῦ καταλογίζει κάθε εὐθύνη. Στάρετς Ἀμβρόσιος Ἂν νιώθεις πὼς δὲν μπορεῖς νὰ ἐλέγξεις τὸ θυμὸ καὶ τὴν ὀργή σου μεῖνε σιωπηλός, ἐκείνη τὴ στιγμή μὴν πεῖς τίποτα, ὡσότου ἡ καρδιά σου ἠρεμήσει μὲ διαρκὴ προσευχὴ κι αὐτομεμψία. Στάρετς Ἱλαρίων Κάνε κάθε δυνατὴ προσπάθεια ν ἀποκτήσεις αὐτοσυγκράτηση, γιὰ ν ἀποφύγεις τὴν κακὴ συνήθεια νὰ χάνεις τὴν αὐτοκυριαρχία σου. Τὸ ἀφόρητο αὐτὸ πάθος δὲν τὸ παρατηροῦμε εὔκολα στὸν ἑαυτό μας ὅπως στοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνοι ποὺ ἐκνευρίζονται μὲ τὸ παραμικρὸ εἶναι ἄξιοι γιὰ τὴ φωτιὰ τῆς κόλασης. Στάρετς Ἀντώνιος Μόλις διακρίνεις μέσα σου κάποιο σημάδι ἐκνευρισμοῦ λέγε γρήγορα κι ἀποφασιστικά: «Κύριε, ἐλέησον!» Ἡ καθαρὴ προσευχὴ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε κακία καὶ πάθος. Στάρετς Νεκτάριος Ὅπου ὑπάρχει ὁ Θεὸς ἐκεῖ θὰ βρεῖς καὶ τὴν εἰρήνη. Καὶ τὸ ἀντίθετό του εἶναι προφανές. Ὅπου ὑπάρχει φθόνος, ἔχθρα, ἀνυπομονησία καὶ φιλαυτία, ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ διάβολος. Κι ὅπου κατοικεῖ ὁ διάβολος ὅλα εἷναι ὀλέθρια, καταστροφικά, ὑπερήφανα κι ἐχθρικά. Στάρετς Ἀνατόλιος Βλ. Μικρὴ Ρωσικὴ Κλίμακα Πέτρου Μπότση

12 Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Χριστιανῶν ΕΡ.: Εἶναι, ἄραγε, εὐτυχισμένος ὅποιος ἀγαπάει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; ΑΠ.: Εὐτυχισμένος καὶ μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπάει πρῶτα τὸν Θεὸ «μ ὅλη του τὴν καρδιά, μ ὅλη του τὴν ψυχή, μ ὅλο του τὸ νοῦ καὶ μ ὅλη του τὴ δύναμη» (προβλ. Μάρκ. 12:30), καὶ ἔπειτα ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, φίλους καὶ ἐχθρούς, ὅπως τὸν ἑαυτό του (προβλ. Μάρκ. 12:31). Αὐτὸς ἀπ ὅλους ἀγαπιέται καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογεῖται. ΕΡ.: Ποιὸ εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο πράγμα γιὰ ἕνα χριστιανό; ΑΠ.: Ἀπ ὅλα τὸ πιὸ δύσκολο εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Μόλις θελήσει ὁ ἄνθρωπος νὰ προσευχηθεῖ, οἱ ἐχθροί του, οἱ δαίμονες, προσπαθοῦν νὰ τὸν ἐμποδίσουν, γιατὶ ξέρουν καλὰ πὼς τίποτα δὲν ἐναντιώνεται τόσο στὶς πανουργίες τους ὅσο ἡ προσευχή. Μὲ ὅποια πνευματικὴ ἐργασία κι ἂν καταπιαστεῖ ὁ ἄνθρωπος, βρίσκει, ὕστερ ἀπὸ κάποια προσπάθεια, παρηγοριὰ καὶ ἀνάπαυση. Μὲ τὴν προσευχή, ὅμως, δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο νιώθει, βέβαια, κανεὶς κάπου κάπου τὴ γλυκύτητά της, ἀλλὰ μέχρι τὴν τελευταία του πνοὴ θὰ ἀγωνίζεται ἐπίμονα, μὲ συνεχὴ νήψη, ἐνάντια στὴν ἀκηδία, τὸ ρεμβασμὸ καὶ τὴν καρδιακὴ ψυχρότητα. Γιὰ νὰ μὴν ψυχραίνεται ὁ προσευχητικὸς ζῆλος, θὰ πρέπει ἀδιάκοπα ὁ πιστὸς νὰ ἔχει στραμμένη τὴν προσοχή του στὸν ἑαυτό του, νὰ ἀναλογίζεται τὴ φοβερή ἡμέρα τῆς Κρίσεως καὶ νὰ λέει: Ἀλίμονο σ ἐμένα, τὸν ἁμαρτωλό! Πῶς θὰ παρουσιαστῶ μπροστὰ στὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ; Καὶ τὶ ἀπολογία, ἄραγε, θὰ δώσω; ΕΡ.: Ποιὲς ἀσκήσεις εἶναι πιὸ εὐάρεστες στὸν Θεό; ΑΠ.: Ὅπως λέει ὁ ἀββὰς Ἰωσὴφ ὁ Θηβαῖος στὸ Γεροντικό, τρία πράγματα εἶναι ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. Τὸ πρῶτο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄρρωστος καὶ τοῦ ἔρχονται κι ἄλλοι πειρασμοί, κι αὐτὸς τοὺς δέχεται εὐχαριστώντας τὸν Κύριο

13 Τὸ δεύτερο, ὅταν ὅλα τὰ ἔργα γίνονται καθαρὰ μπροστὰ στὸν Θεό, χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα τὸ ἀνθρώπινο. Καὶ τὸ τρίτο, ὅταν μένει κανεὶς στὴν ὑποταγὴ πνευματικοῦ πατέρα καὶ ἀπαρνιέται ὅλα τὰ δικά του θελήματα. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος ἔχει ἕνα στεφἀνι παραπάνω. ΕΡ.: Ποῦ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ; Μόνο πάνω μας ἢ καὶ ἀλλοῦ; Καὶ σὲ ποιὲς περιπτώσεις τὸ κάνουμε; ΑΠ.: «Ἂς μὴν ντρεπόμαστε», λέει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, «νὰ ὁμολογοῦμε τὸν Ἐσταυρωμένο. Νὰ γίνεται θαρρετά, μὲ τὰ δάχτυλά μας, ἡ σφραγίδα τοῦ σταυροῦ πάνω στὸ μέτωπο καὶ πάνω σὲ ὅλα -στὸ ψωμί, ὅταν τρῶμε, στὸ ποτήρι, ὅταν πίνουμε, στὴν πόρτα, ὅταν μπαίνουμε καὶ ὅταν βγαίνουμε. Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε περίσταση ἂς κάνουμε τὸν σταυρό μας -ὅταν πέφτουμε νὰ κοιμηθοῦμε, ὅταν σηκωνόμαστε, ὅταν περπατᾶμε, ὅταν καθόμαστε. Εἶναι μεγάλη ἀσφάλεια τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Δωρεὰν τὸ παίρνουν οἱ φτωχοὶ καὶ ἄκοπα οἱ ἄρρωστοι, ἐπειδὴ ἡ χάρη του προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Σημάδι εἶναι τῶν πιστῶν καὶ φόβος τῶν δαιμόνων. Πάνω στὸ σταυρό, βλέπετε, κατατρόπωσε ὁ Χριστὸς τοὺς δαίμονες, πάνω στὸ σταυρό τοὺς χλεύασε καὶ τοὺς ἐξουθένωσε ὁλοφάνερα. Ὅταν, λοιπόν, βλέπουν τὸν σταυρό, θυμοῦνται τὸν Ἐσταυρωμένο». ΕΡ.: Ὅταν προσευχόμαστε μὲ πίστη γιὰ τὶς ἀνάγκες μας, ὁ Θεὸς μᾶς εἰσακούσει πάντα; ΑΠ.: Ὅταν μὲ ἀληθινὴ πίστη προσευχόμαστε, ὁ Θεὸς ἄλλοτε ἀπὸ ἀγάπη ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά μας καὶ ἄλλοτε, πάλι ἀπὸ ἀγάπη, δὲν ἀνταποκρίνεται σ αὐτά. Ὁ γιατρός, βλέπετε, γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ τὸν ἀσθενὴ ποιὸ εἶναι τὸ κατάλληλο γιὰ τὴν περίπτωσή του φάρμακο. Ἕνα, πάντως, εἶναι σίγουρο: Ἂν τὰ αἰτήματά μας εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο θέλημα, ὁ Κύριος ὁπωσδήποτε μᾶς τὰ ἱκανοποιεῖ. ΕΡ.: Γιὰ ποιὸ πράγμα θὰ ἀπολογηθοῦμε περισσότερο τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως; ΑΠ.: Ὄχι γιὰ τὸ ἂν ὑπήρξαμε πλούσιοι ἢ φτωχοί, διάσημοι ἢ ἄσημοι, ἔξυπνοι ἢ ἁπλοϊκοί. Θὰ λογοδοτήσουμε γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήσαμε τὰ τάλαντα, τὰ χαρίσματα, δηλαδή, ποὺ πήραμε ἀπὸ τὸν Πλάστη μας. Ἂν τὸ δοῦλο τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς, ποὺ τὸ ἕνα καὶ μοναδικό του τάλαντο τὸ ἐκρυψε

14 στὴ γῆ, ὁ κύριός του τὸν ἐπιτίμησε αὐστηρὰ -«δοῦλε πονηρὲ καὶ ὀκνηρέ!...» (Ματθ. 25:26)-, τὶ θὰ πεῖ, ἄραγε, ὁ δίκαιος Κριτὴς στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ πῆρε πέντε ἢ δέκα τάλαντα καὶ τὰ ἀχρήστεψε ὅλα μὲ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν ραθυμία του; ΕΡ.: Μπορεῖ κανεὶς νὰ φτάσει στὴν τελειότητα χωρὶς πειρασμούς; ΑΠ.: Χωρὶς πειρασμοὺς καὶ δοκιμασίες εἶναι ἀδύνατο νὰ φτάσει ὁ ἄνθρωπος στὴν τελειότητα ἢ νὰ γνωρίσει ἀληθινὰ τὸν ἑαυτό του. Ὁ στρατιώτης δὲν ἀναδεικνύεται νικητής, ἂν δὲν ὑπάρξει ἐχθρὸς καὶ δὲν συγκρουστεῖ μαζί του. Καὶ ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς δὲν στεφανώνεται, ἂν δὲν δοκιμάσει πειρασμὸ καὶ δὲν ἀντισταθεῖ. ΕΡ.: Ἐπιτρέπεται νὰ καταφεύγουμε στὰ μέντιουμ γιὰ νὰ μαθαίνουμε τὸ μέλλον; ΑΠ.: Ἄφησε, χριστιανέ μου, τὰ μέντιουμ, τοὺς μάντεις καὶ τὴ μαγεία γιὰ τοὺς εἰδωλολάτρες, ποὺ πιστεύουν στοὺς ψεύτικους θεούς. Γιὰ σένα ὑπάρχει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριός σου σὲ διδάσκει αὐτὰ ποὺ εἶναι ὠφέλιμα γιὰ τὴ ζωή σου καὶ σοῦ φανερώνει ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζεις. Ἡ Γραφὴ λέει ὅτι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι σιχαμερὸς κάθε μάγος. «Νὰ μὴ βρεθεῖ ἀνάμεσά σας... ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἀσκεῖ μαντεῖες, ποὺ νὰ παρατηρεῖ σημεῖα καὶ οἰωνοὺς γιὰ νὰ προβλέπει τὸ μέλλον,...ποὺ νὰ καλεῖ τὰ πνεύματα τῶν νεκρῶν. Ὅποιος τὰ κάνει αὐτὰ εἶναι μισητὸς στὸν Κύριο» (Δευτ. 18:10-12). Οἱ Ἰσραηλίτες διδάχθηκαν νὰ λατρεύουν τὸν ἀληθινὸ Θεό, νὰ ἐμπιστεύονται μόνο τοὺς δικούς Του προφῆτες καὶ νὰ ἀναμένουν τὸν μοναδικὸ μεγάλο Προφήτη, τὸ Μεσσία. Κι ἐμεῖς, ποὺ γνωρίσαμε τὸ Μεσσία, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ μὲ τὴ βάπτισή μας γίναμε μέλη τοῦ πανάγιου Σώματός Του, τῆς Ἐκκλησίας, τολμᾶμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τοὺς ψευδοπροφῆτες, τοὺς μάντεις καὶ τοὺς μάγους; ΕΡ.: Ποιὰ εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας; ΑΠ.: Ὅποιος ἀποκτάει ἀληθινὴ μετάνοια, ἀφήνει τὰ πολλὰ λόγια καὶ φανερώνει μὲ τὰ ἔργα του τὴ σωτήρια ἀλλαγή, ποὺ συντελεῖται στὰ βάθη τῆς ψυχῆς του. Πονάει καὶ θλίβεται γιὰ τὴν ἄσχημη ζωή του, γι αὐτὸ ἀναζητάει ἕνα ἥσυχο μέρος, μακριὰ ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου, ὅπου θὰ δεῖ καλύτερα τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ κλάψει

15 γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Ἐκεῖ, μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι, ὅπως ὁ τελώνης (βλ. Λουκ. 18:13), χύνει ποτάμια δακρύων μετάνοιας. Ἡ συντριβὴ καὶ ἡ αὐτοκατάκριση, ὡστόσο, δὲν τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση. Ἀπεναντίας, μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα προσμένει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὁλόψυχα ζητάει τὴ χάρη Του, ποὺ θὰ τὸν ἑδραιώσει στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. ΕΡ.: Πῶς θὰ μαλακώσει ἡ θλίψη γιὰ τὸ θάνατο τῶν παιδιῶν μας; ΑΠ.: «Ἂς μὴν ταράζεται ἡ καρδιά σας» (Ἰω. 14:1) γιὰ τὴν πρόωρη στέρηση τῶν παιδιῶν σας. Ἂν πραγματικὰ τὰ ἀγαπᾶτε, θὰ πρέπει ὄχι νὰ λυπάστε ἀλλὰ νὰ χαίρεστε, ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη τούτη ζωή, τὴ γεμάτη πίκρες καὶ βάσανα, ὁ οὐράνιος Πατέρας τὰ πῆρε κοντά Του, ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχουν ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός. Βέβαια, ὡς γονεῖς στοργικοί, θὰ θέλατε νὰ εἶστε ἀχώριστοι ἀπὸ τὰ παιδιά σας. Αὐτό, ὅμως, μόνο στὴν αἰωνιότητα μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ. Ποθῆστε, λοιπόν, νὰ βρεθεῖτε κοντά τους στὴν αἰώνια ζωή. Δὲν χάθηκαν τὰ παιδιά σας ἁπλῶς σᾶς ἐγκατέλειψαν προσωρινὰ καὶ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν ἐξορία στὴν ἀληθινή τους πατρίδα, ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό, ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή. Μακάρι κι ἐσεῖς ν ἀξιωθείτε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἀπόλαυση αὐτῆς τῆς ἀτέλευτης χαρᾶς. Τότε, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά σας καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους, θὰ δοξολογεῖτε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν αἰωνιότητα. ΕΡ.: Ποιὸς πιστεύει σωστὰ στὸν Χριστὸ καί, ἑπομένως, εἶναι πραγματικὰ ὀρθόδοξος χριστιανός; ΑΠ.: Πιστεύει σωστὰ στὸν Χριστὸ ἐκεῖνος ποὺ ἀνεπιφύλακτα ἀποδέχεται ὅσα Ἐκεῖνος, ὁ Θεάνθρωπος, μᾶς ἀποκάλυψε γιὰ τὸν ἑαυτό Του, ὅταν ζοῦσε ἀνάμεσά μας. Τὸ περιορισμένο, ὅμως, μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν πλήρη κατανόηση τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας, γι αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητος ὁ θεῖος φωτισμός. Ὁ Κύριός μας, ὅταν δεῖ καλή προαίρεση, χαρίζει τὴν ἀληθινὴ πίστη, τὴν ὁποία καὶ τελειοποιεῖ (βλ. Ἑβρ. 12:2). Αὐτὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας. «Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ βάλει ἄλλο θεμέλιο ἐκτὸς ἀπ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει καὶ ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός» (Α Κορ. 3:11). Πιστεύει σωστὰ στὸν Χριστὸ ἐκεῖνος ποὺ ἀποδέχεται ὅσα μᾶς

16 παρέδωσαν οἱ προφῆτες καὶ οἱ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου μὲ τὰ θεόπνευστα συγγράμματά τους. Οἱ προφῆτες ἦταν θεοδίδακτοι καὶ προεῖπαν, μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, γεγονότα ποὺ μὲ ἀκρίβεια ἐκπληρώθηκαν. Οἱ ἀπόστολοι, πάλι, ἄκουσαν τὸν Χριστὸ μὲ τὰ ἴδια τους τ αὐτιά, Τὸν εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια καὶ Τὸν ψηλάφησαν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια. Πῶς νὰ μὴν πιστεύουν, λοιπόν, σωστὰ στὸν Χριστὸ ἐκεῖνοι ποὺ διδάχθηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό; Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς τώρα πιστεύουμε σωστά, ἀφοῦ, ἀπὸ τότε ποὺ βαπτιστήκαμε ὀρθόδοξα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, «προστεθήκαμε στὸ οἰκοδόμημα ποὺ ἔχει θεμέλιο τοὺς ἀποστόλους καὶ τοὺς προφῆτες καὶ ἀκρογωνιαῖο λίθο αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστό» (Ἐφ. 2:20). Σωστὰ πιστεύει ἐκεῖνος ποὺ δέχεται ἀκριβῶς, δίχως τίποτα νὰ προσθέτει ἢ νὰ ἀφαιρεῖ, ὅλα ὅσα διδάσκει ἡ Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ ποὺ ἀπορρίπτει ὅλα ὅσα αὐτὴ ἀπορρίπτει. Ἴσως κάποιος νὰ συλλογιστεῖ : Μὰ δὲν λαθεύει καὶ ἡ Ἐκκλησία;. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τέτοια βλάσφημη σκέψη! Μονάχα ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ λαθεύει, ὄχι ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτὴ εἶναι ἀλάθητη ὅπως καὶ ἡ Κεφαλή της, ὁ Χριστός, ποὺ ποτὲ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει: «Κι ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σας πάντα ὣς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου» (Ματθ. 28:20). Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς ὅλα τὰ ἐγκόσμια τὰ κοιτάζει μὲ τα μάτια τῆς πίστεως καὶ τὰ κατανοεῖ μὲ τὸ νοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Καλό, σωστὸ καὶ ἀπαραίτητο θεωρεῖ μόνο ὅ,τι συντελεῖ στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ συστήνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὅ,τι δὲν ἐπιτρέπει ἡ Ἐκκλησία, τὸ θεωρεῖ κακὸ καὶ βλαβερό. Σωστὰ πιστεύει ἐκεῖνος ποὺ ὄχι μόνο δέχεται, μ ὅλο του τὸ νοῦ καὶ μ ὅλη του τὴν καρδιά, ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ καὶ ὁμολογεῖ τὴν πίστη του θαρρετὰ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους σὲ κάθε περίσταση. Γιατί, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὅποιος πιστεύει μὲ τὴν καρδιά του, ὁδηγεῖται στὴ δικαίωση καὶ ὅποιος ὁμολογεῖ μὲ τὸ στόμα, ὁδηγεῖται στὴ σωτηρία» (Ρωμ. 10:10). Πόσο ἀξιολύπητοι, ἀλήθεια, εἶναι οἱ χριστιανοί, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους μπροστὰ στοὺς ἀπίστους καὶ δὲν ὑπερασπίζονται τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μπροστὰ στοὺς

17 ἐχθρούς της, ἀλλὰ πολλὲς φορές, μαζὶ μὲ τοὺς δῆθεν προοδευτικούς, χλευάζουν τὰ δόγματά της, περιφρονοῦν τὶς παραδόσεις της, παρακοῦνε τοὺς νόμους καὶ τοὺς κανόνες της! Αὐτοὶ οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι χριστιανοί, δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία. Γι αὐτὸ ὀ Κύριος εἶπε: «Ἂν (ὁ ἀδερφός σου) παρακούσει τὴν Ἐκκλησία, τότε θὰ εἶναι γιὰ σένα ὅπως ὁ εἰδωλολάτρης ἢ ὁ τελώνης» (Ματθ. 18:17). Γνωρίζοντας, λοιπόν, σὲ ποιὸν πραγματικὰ ἀνήκει τὸ ἱερὸ ὄνομα τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ, ἐμεῖς, ποὺ τὸ ἔχουμε, ἂς ἀγωνιζόμαστε ἀκατάπαυστα νὰ τὸ δικαιώνουμε μὲ τὴ βιοτὴ καὶ τὴν πολιτεία μας, ἂς ἀγωνιζὀμαστε δηλαδὴ νὰ εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ ἔργα. Βλ. «Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Χριστιανῶν» ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου

18 Ἀπίστευτο, ἀλλ ὅμως ἀληθινό! Ἱερεὺς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος... (...Σήμερα τὸ μεσημέρι δέχτηκα ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸ Χρυσόστομο, ἕναν ἀγαπημένο ἀδελφὸ ἀπὸ τὴ Σουρωτὴ καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ συζητήσαμε μοῦ πρότεινε νὰ διαβάσω αὐτὸ τὸ κείμενο ἀπὸ μία ἱστοσελίδα... ἐπέμενε πολὺ καὶ δὲν κατάλαβα τὸ λόγο... Μόλις γύρισα σπίτι τὸ ἔψαξα καὶ τὸ βρῆκα...διαβάζοντάς το κατάλαβα γιατὶ ἐπέμενε... Εὐχαριστῶ Χρυσόστομε... Σᾶς τὸ χαρίζω λοιπόν...) Τὸν εἶδα αἰφνίδια μέσα στον τεράστιο θάλαμο μὲ τὰ κρεβάτια, μέσα στὸ πανδαιμόνιο ποὺ κάνουν 70 ἄνθρρωποι, ὅταν μαζεύονται καὶ στριμώχνονται σὲ ἕνα μικρὸ χῶρο. Τὸ φῶς πολύ ἔμπαινε ἀπὸ τὰ μεγάλα παράθυρα μὲ τὰ σιδερένια κάγκελα. Ἦταν πρωΐ, περίπου 9η ὥρα, ὅταν ἄνοιξε ἡ βαριὰ πόρτα, ἐξωτερική, καὶ ἀνεβήκαμε ἡ νέα ὁμάδα τῶν 10 φοιτητῶν στὸ τμῆμα ἀποτοξίνωσης στὸ Δαφνί. Πρόσωπα, πρόσωπα ἐκινοῦντο ἀέναα μέσα στὸ φαρδὺ διάδρομο ποὺ ἄφηναν τὰ κρεββάτια τους. Ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς πατρίδας καὶ ἀπὸ πιὸ μακριὰ ἀκόμη. Μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς προφορές, Λαρισινῶν ἢ Κρητικῶν καὶ τῶν νησιωτῶν, κοντοί, ψηλοί, μελαχρινοί, ἄσπροι, ἀδύνατοι, παχεῖς, πάσχοντες, ὅλος ὁ κόσμος ἀναγκασμένος νὰ συμβιώνει. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἄμπωτη καὶ τὴν πλημμυρίδα τῶν ἀνθρώπων, ἕνας ψηλὸς ξανθωπὸς μὲ μαῦρα ροῦχα καὶ περιλαίμιο λευκὸ μὲ λίγο ὑποτυπώδες γένι ξανθό, ἄρχοντας ἀτάραχος, γαλήνιος μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ταραχή. Κατάλαβα ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἱερέα. Εὐτυχῶς εἶπα μέσα μου, ἕνας καθολικὸς ἱερέας στὸ τμῆμα ἀποτοξίνωσης. Εὐτυχῶς ποὺ δὲν εἶναι ὀρθόδοξος. Νὰ ξεφτιλιζόμαστε στοὺς γιατροὺς καὶ στοὺς συμφοιτητές μας!!! Εὐτυχῶς... Χωριστήκαμε σὲ δύο ὁμάδες. Βάλαμε τὶς ἰατρικές μας μπλοῦζες καὶ μὲ τὸν ὑπεύθυνο γιατρὸ προχωρήσαμε στὸ κρεββάτι τοῦ πρώτου ἀσθενοῦς. Τὸν φώναξε ὁ ὑπεύθυνος ἀπὸ τὴν παρέα του ἦρθε ἕνας μικρὸς μαγκάκος ἀπὸ τὴν Λάρισα, ὁμιλητικὸς ἀλλὰ μαγκάκος. Δὲν θυμᾶμαι τίποτα ἀπὸ τὸ πρῶτο αὐτὸ μάθημα, οὔτε γιατὶ

19 ἦταν μέσα ὁ ἀσθενής, οὔτε τὶ φάρμακα ἔπαιρνε, ἁπλῶς στὴ ρύμη τῶν λόγων του εἶπε: - Ἔχουμε τὸν παπὰ νὰ μᾶς βοηθᾶ καὶ περνᾶμε καλά! Καὶ ἐνῶ ἔπρεπε νὰ φύγουμε σὲ τρεῖς μῆνες, χάρις σὲ αὐτόν, θὰ φύγω σὲ 1,5 μήνα. Τότε μὲ τάραξε ὁ λογισμός μου. Ἕνας καθολικὸς παπὰς μὲ κουστουμάκι τὸν βοήθησε αὐτὸν ἐδῶ; Ἀδύνατον ἕνας καθολικὸς παπάς!!!! Στὴν πρώτη μας συνάντηση οὐδὲν ἔπραξα, παρόλο τὸν κοινωνικό μου χαρακτῆρα. Ἔφυγα ὅταν τελείωσε ὁ ὑποχρεωτικός μου χρόνος παρουσίας. Στὴ δεύτερη ἐπίσκεψη, τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, πάλι τὰ ἴδια, ἄλλος ἀσθενὴς καὶ νέα ἀποκάλυψη: - Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε τὸν παπὰ καὶ μᾶς βοηθᾶ εἰδικὰ τὰ βράδια ποὺ μένουμε μὲ τοὺς ἑαυτούς μας, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἐμψυχώνει. Εἶναι δικός μας παπὰς ὀρθόδοξος!!! Ἕνα κρύο ρεῦμα μὲ διαπέρασε, γκρεμίστηκαν ὅλα, ὁ εὐσεβισμός μου δὲν μποροῦσε νὰ δεχθεῖ ὅτι ἕνας παπὰς ὀρθόδοξος ἦταν μέθυσος, εἶχε ἀνάγκη ἀποτοξίνωσης καὶ βρισκόταν πίσω ἀπὸ τὰ σίδερα μὲ ἄλλους παράνομους, μέθυσους καὶ ναρκομανεῖς. Οὔτε κὰν σὲ κάποιο ἰδιωτικὸ κέντρο ἀποτοξίνωσης. Ἡ ἰδέα ποὺ εἶχα γιὰ ἄσπιλη ἐκκλησία καὶ ὀφειλόταν στὴν νεότητά μου, ξεθώριασε ἀπότομα. Τὸν πλησίασα, στεκόταν ὄρθιος καὶ συνομιλοῦσε μὲ ἕναν ἄλλο ἀσθενή, ποὺ ἔτρεμαν τὰ χέρια του. Συνομιλοῦσε ἁπλὰ γιὰ τὸ τίποτα. Ὁ ἄλλος τὸν ἄκουγε, τοῦ ἔλεγε τὰ προβλήματά του, τοῦ μιλοῦσε γρήγορα. Ὁ παπὰς ἄκουγε μὲ μία ἀπέραντη στοργή, κοιτάζοντάς τον. Εἶχε πρόσωπο καθαρό, μάτια γαλάζια, θάλασσα, ἡλικία 55 χρόνων περίπου, χέρια ἄσπρα, δάχτυλα μακριά, τέλος πάντων, ὅλα πάνω του εἶχαν κάτι ἀρχοντικό. Τοῦ ἀπάντησε σιγὰ σὲ μία προφορὰ μὲ ἀγγλικὴ ἠχώ! Ἦταν ξένος. Παπὰς ὀρθόδοξος ξένος! Μόλις τελείωσε μὲ τὸν ἄρρωστο, στράφηκε σὲ μὲνα καὶ μὲ ρώτησε: «Χάου ὰρ γιού;» Ἔμαθα ὅτι ἦταν Ἕλληνας ποὺ γεννήθηκε στὸ ἐξωτερικό, οἱ γονεῖς του εἶχαν φύγει γιὰ τὴν πέρα ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ Ἀμερική. Τὸν ἔστειλαν ὅμως οἱ γονεῖς του στοὺς παπποῦδες του στὴν Κα

20 τερίνη. Ἔτσι εἶχε μάθει καλὰ Ἑλληνικὰ καὶ εἶχε ἕνα σύνδεσμο μὲ τὴν παράδοση τῆς χώρας μας. Ἔνιωθα ἤδη ἄνετα, σὰν νὰ γνωριζόμαστε ἀπὸ χρόνια εἶχαν φύγει ὅλοι οἱ ἐνδοιασμοί μου. - Τὶ θέλετε ἀπὸ μένα; μὲ ρώτησε. - Θέλω νὰ μάθω, γιατὶ βρίσκεστε σὲ αὐτὸ τὸ χῶρο καὶ θεραπεύεστε, τέλος πάντων νὰ σᾶς γνωρίσω. - Ἐλᾶτε στὸ δωμάτιό μου. Ναί, μέσα σὲ αὐτὸ τὸ χάλι ὑπῆρχε ἕνα μικρὸ δωματιάκι, στενὸ δωματιάκι, μὲ ἕνα κρεβάτι, παράθυρο βορινό, τοῖχοι πανύψηλοι, 4 μέτρα ὕψος, ἕνα γραφεῖο, εἴκοσι εἰκόνες ρώσικες, καντήλι, κομποσκοίνι, θυμιατήρι, πετραχήλι, φάρμακα πάνω στὸ γραφεῖο καὶ βιβλία. Ἦταν ἕνα μικρὸ καλογερικὸ κελὶ μέσα στὴν ταραχὴ 70 τροφίμων τοῦ ψυχιατρείου. Ἐκεῖ ἄρχισε ἡ ἀποκάλυψη τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Τὸ ὄνομα Νικόλαος, ὀρθόδοξος ἱερέας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καθηγητὴς τοῦ Χάρβαρντ, στὴν ἕδρα τῶν Παλαμικῶν σπουδῶν καὶ ποιμαντικῆς ψυχολογίας! Χάρβαρντ, στὸ μεγαλύτερο πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα τῆς Ἀμερικῆς καὶ τώρα τρόφιμος τῆς ψυχιατρικῆς πτέρυγας τοῦ Δαφνιοῦ στὸ τμῆμα ἀποτοξινώσεως; Ἡ διαφορά εἶναι ἰλιγγιώδης. - Πάτερ; Πῶς φτάσατε ἐδῶ; - Ἤμασταν μία παρέα φίλοι ποὺ τελειώσαμε τὴ σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βοστώνη. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιὰ καὶ γίναμε ἱερεῖς. Ὁ καλύτερος ὅλων μας πρὶν περίπου δέκα χρόνια πέθανε αἰφνίδια. Τὸν κηδεύσαμε καὶ γυρίσαμε στὰ σπίτια μας. Τότε μὲ κατέλαβε ἕνα πνεῦμα λύπης καὶ ἀπὸ τότε ἄρχισα νὰ πίνω. Τέλος πάντων σὲ λίγο καιρὸ ἤμουν ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸ ποτό ἐὰν δὲν ἔπινα, ἔτρεμα. Δὲν μποροῦσα νὰ διευθετήσω τὰ θέματά μου. Στὴν ἀρχὴ τὸ ἔκρυβα ἀπὸ τὴν γυναίκα μου καὶ τὰ παιδιά μου, δὲν μεθοῦσα ἀλλὰ ἔπινα, ἤμουν μὲ ἕνα ποτήρι στὸ χέρι. Πειράχτηκε τὸ ἥπαρ μου. Κι ὅμως, ὅλο τὸ θέμα ἦταν μία πρόκληση γιὰ τὴν ἰατρική μου γνώση. Τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν συμβάδιζε μὲ τὴν νηφαλιότητα τοῦ ἀνδρός, μὲ τὴν ἀρχοντιά του καὶ τὴν ἔλλειψη νευρικότητας. Εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα νὰ φύγουμε. Τοῦ ζήτησα νὰ τοῦ φέρω κάτι

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1 ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1 Τὸν εἶδα αἰφνίδια μέσα στὸν τεράστιο θάλαμο μὲ τὰ 65-70 κρεβάτια, μέσα στὸ πανδαιμόνιο ποὺ κάνουν 70 ἄνθρωποι, ὅταν μαζεύονται καὶ στριμώχνονται σὲ ἕνα μικρὸ χῶρο. Τὸ φῶς πολύ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Η θεραπεία του δαιμονιζομενου των Γαδαρηνων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 1. Στην άκρη οι παλληκαριές. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας έδωσε τον φωτισμό του και μας αξίωσε να έλθουμε στον οίκο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife Βγαίνοντας από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με προορισμό την Χαλκιδική, στο 10 χιλιόμετρο περίπου συναντήσαμε μια έξοδο στα δεξιά μας, η οποία μας έστειλε στους Ταγαράδες, ένα χωριό το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα