Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009."

Transcript

1 Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2009 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Ανδρέα Ανδρέου Βραβεία Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις Κυρία/ε, Ο θεσμός των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχει ως κύριο σκοπό του την επιβράβευση των προσπαθειών των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από «πράσινες» καινοτομίες και εφαρμόζεται για δεύτερη φορά στην Κύπρο. Ο θεσμός, του οποίου η λειτουργία είναι βασισμένη στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θεσμό όπου τα βραβεία απονέμονται κάθε δύο χρόνια, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και απονομής του βραβείου. Απονέμονται βραβεία για τις ακόλουθες 5 κατηγορίες: 1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2. Βραβείο Προϊόντος ή Υπηρεσίας 3. Βραβείο Τεχνολογίας ή Παραγωγικής Διαδικασίας 4. Βραβείο Διεθνούς Συνεργασίας 5. Βραβείο για μικρές επιχειρήσεις Στην κάθε κατηγορία θα δίνονται 3 βραβεία με χρηματικό ποσό 8,500 για τον 1ο 4,000 για τον 2ο και 1,500 για τον 3ον επιτυχόντα. Η Κύπρος μετά την επιλογή των βραβευθέντων οργανισμών θα μπορεί να προτείνει τους νικητές ως υποψήφιους για τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά βραβεία τα οποία θα δοθούν το Επισυνάπτονται ο Οδηγός Συμμετοχής και τα Εντυπα Αιτήσεων για όλα τα βραβεία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα. Ελένη Στυλιανοπούλου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ , Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ: ,

2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Πλήρες όνομα: Διεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ. Εργασίας: Φαξ εργασίας: Ιστοσελίδα: Ηλ. Διεύθυνση: Νομική Οντότητα: Λτδ, Συνεταιρισμός, Αλλη: Περιγραφή Δραστηριότητας: Αρ. Εργοδοτουμένων: Παρακαλώ δηλώστε αν έχετε συμπεριλάβει κάποιο παράρτημα στην αίτηση: Ναι Οχι Αν ναι, να αναφέρετε το το όνομα και τον τύπο του Παραρτήματος: Παράρτημα 1: Παράρτημα 2: Παράρτημα 3: 1

3 1. Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης/οργανισμού/υπηρεσίας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται: 2. (α) Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης/οργανισμού. Σημαντικό είναι να τεκμηριώνεται βελτίωση των αποτελεσμάτων/απόδοσης. Κύκλος εργασιών Κερδοφορία Αυξηση πωλήσεων % Αλλο (π.χ. μερίδιο αγοράς, χρόνος εξυπηρέτησης κλπ) Αριθμός εργαζομένων (υπολογισμός) Σημείωση: Ο κύκλος εργασιών, κερδοφορίας και αύξηση πωλήσεων για τα δύο προηγούμενα έτη πρέπει να βασίζεται στους εξελεγμένους λογαριασμούς της επιχείρησης. Για το τρέχον έτος θα δίδονται προκαταρκτικά στοιχεία. (β) Αναφέρατε κατά πόσον υπάρχει τμήμα ή άτομο το οποίο χειρίζεται θέματα περιβάλλοντος εντός του οργανισμού σας. 3. Παρακαλώ όπως υποβάλετε τα ακόλουθα: α. Συνοπτική περιγραφή των συνθηκών που οδήγησαν στην ανάπτυξη του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. β. Τα καινοτόμα στοιχεία για τα οποία το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία διακρίνεται σε σχέση με άλλα υφιστάμενα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. γ. Να δοθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το νέο προϊόν έχει τουλάχιστον την ίδια απόδοση και παρέχει τα ίδια επίπεδα/πρότυπα ασφάλειας με ένα άλλο συγκρίσιμο που κυκλοφορεί στην αγορά. 2

4 4. Παρακαλείσθε όπως δώσετε σαφή, αναλυτικά και ποσοτικά στοιχεία για τα περιβαλλοντικά οφέλη από το προϊόν ή την υπηρεσία σε σύγκριση με ένα υφιστάμενο προϊόν για όλο τον κύκλο ζωής του. Αυτά θα πρέπει να δοθούν για: Χρήση ενέργειας και πρώτων υλών. Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων Εκπομπές στον αέρα, νερό και έδαφος. 5. Να παρατεθούν στοιχεία που να δείχνουν την αναμενόμενη συμβολή του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην οικονομική απόδοση του οργανισμού (στοιχεία για πωλήσεις ή προβλέψεις, αναμενόμενο μερίδιο αγοράς). 3

5 6. Ποιες ανάγκες του καταναλωτή ικανοποιούνται από το προϊόν ή την υπηρεσία; 7. Ποια είναι τα σχέδια του οργανισμού για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του προϊόντος/υπηρεσίας; 8. Ποια είναι τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη από τη δημουργία του νέου προϊόντος (βελτίωση ποιότητας ζωής, εξασφάλιση εργασίας, ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ασφάλεια καταναλωτή). 4

6 9. Ποια είναι η δυνατότητα για υιοθέτηση των καινοτομικών στοιχείων του προϊόντος/υπηρεσίας από άλλους; 10. Θα θέλατε να υποβάλετε υποψηφιότητα για το Βραβείο Περιβάλλοντος σε Μικρές Επιχειρήσεις; Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 5

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο /η ως Διευθύνων Συμβουλος της επιχείρησης δηλώνω υπέυθυνα ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αληθείς και ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραχώρηση πρόσθετων στοιχείων, πληροφοριών, παρουσιάσεων/επιδείξεων ή/και συνέντευξης που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Υπογραφή: Ημερ: Διευθύνων Σύμβουλος Η αίτηση να αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ταχυδρομική διεύθυνση: Βραβεία Περιβάλλοντος για Επιχειρήσεις Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 1411 Λευκωσία Για πληροφορίες: κα Ελένη Στυλιανοπούλου Tηλ: Φαξ: Ηλ. Διευθ.: 6

8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Πλήρες όνομα: Διεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ. Εργασίας: Φαξ εργασίας: Ιστοσελίδα: Ηλ. Διεύθυνση: Νομική Οντότητα: Λτδ, Συνεταιρισμός, Αλλη: Περιγραφή Δραστηριότητας: Αρ. Εργοδοτουμένων: Παρακαλώ δηλώστε αν έχετε συμπεριλάβει κάποιο παράρτημα στην αίτηση: Ναι Οχι Αν ναι, να αναφέρετε το το όνομα και τον τύπο του Παραρτήματος: Παράρτημα 1: Παράρτημα 2: Παράρτημα 3: 1

9 1. Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης/οργανισμού/υπηρεσίας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται: 2. (α) Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης/οργανισμού. Σημαντικό είναι να τεκμηριώνεται βελτίωση των αποτελεσμάτων/απόδοσης. Κύκλος εργασιών Κερδοφορία Αυξηση πωλήσεων % Αλλο (π.χ. μερίδιο αγοράς, χρόνος εξυπηρέτησης κλπ) Αριθμός εργαζομένων (υπολογισμός) Σημείωση: Ο κύκλος εργασιών, κερδοφορίας και αύξηση πωλήσεων για τα δύο προηγούεμνα έτη πρέπει να βασίζεται στους εξελεγμένους λογαριασμούς της επιχείρησης. Για το τρέχον έτος θα δίδονται προκαταρκτικά στοιχεία. (β) Αναφέρατε κατά πόσον υπάρχει τμήμα ή άτομο το οποίο χειρίζεται θέματα περιβάλλοντος εντός του οργανισμού σας. 2

10 3. Να περιγράψετε συνοπτικά τις συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία της συνεργασίας. 4. Να περιγράψετε τους στόχους της συνεργασίας και πώς αυτοί συμβάλλουν: στην προστασία του περιβάλλοντος στην οικονομική ανάπτυξη στην κοινωνική ισότητα 5. Παρακαλώ όπως δώσετε αναλυτικά στοιχεία για τα ακόλουθα: α. Συμφωνίες και πόρους για να επιτευχθούν οι στόχοι της συνεργασίας. β. Μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι η συνεργασία λειτουργεί με διαφάνεια και ακεραιότητα προς όλα τα συμβαλόμενα μέρη. γ. Μετρήσιμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που ακολουθούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. δ. Τους τρόπους που επιτεύχθηκαν τα οφέλη με τρόπο πιο αποδοτικό σε σύγκριση με την περίπτωση που ο κάθε εταίρος λειτουργούσε ως ξεχωριστή μονάδα. 3

11 6. Ποια η δυνατότητα της εφαρμογής των καινοτομικών πτυχών αυτής της συνεργασίας και σε άλλες περιπτώσεις; Ποια η δυνατότητα του οργανισμού σας να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία (π.χ. με τη διάχυση των αποτελεσμάτων); Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 4

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο /η ως Διευθύνων Συμβουλος της επιχείρησης δηλώνω υπέυθυνα ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αληθείς και ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραχώρηση πρόσθετων στοιχείων, πληροφοριών, παρουσιάσεων/επιδείξεων ή/και συνέντευξης που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Υπογραφή: Ημερ: Διευθύνων Σύμβουλος Η αίτηση να αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ταχυδρομική διεύθυνση: Βραβεία Περιβάλλοντος για Επιχειρήσεις Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 1411 Λευκωσία Για πληροφορίες: κα Ελένη Στυλιανοπούλου Tηλ: Φαξ: Ηλ. Διευθ.: 5

13 Ú Â appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ª µƒ µ πø π ƒπµ πã πƒ π Àªª Ã

14 O IA øni MO ıâûìfi ÙË appleôóôì Ú Â ˆÓ ÁÈ ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Û ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È Û ÚÎÂÙ Ú ÙË ª ÏË ÙË ÏÏ Î È Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô, Ì ÈÔÚÁ ÓˆÙ ÙËÓ Úˆapple Î appleèùúôapple Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÙË ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ıâûìfi ÂÊ ÚÌfiÛÙËΠÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Î È ÛÙËÓ appleúô ÙÔ 2007, ÌÂÙ applefi Û ÂÙÈÎ applefiê ÛË ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÈÎÔ Ì Ô Ï Ô. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó Ï ÂÈ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ, º ÛÈÎÒÓ fiúˆó Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Ë ÀappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ÛÙ ıëîâ Âapple ÛË ÚÈÙÈÎ appleèùúôapple, Ë ÔappleÔ Û Ì Ô Ï ÂÈ ÙËÓ ÀappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ Î È ÙÔÓ ÀappleÔ ÚÁfi ˆÚÁ, º ÛÈÎÒÓ fiúˆó Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÛÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô È ÎÚ ÓÔÓÙ È Û ı Ì Ù appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô Â Ó È ÛÈÛÌ ÓË ÛÙÔÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô Â Úˆapple Îfi ıâûìfi fiappleô Ù Ú Â appleôó ÌÔÓÙ È Î ıâ Ô ÚfiÓÈ. È Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô È ÁˆÓÈÛÌfi ÈÔÚÁ ÓÒÓÂÙ È ÁÈ 2Ë ÊÔÚ Ê ÙÔ, ÙÔ H ÂapplefiÌÂÓË ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÛÙËÓ appleúô ı Á ÓÂÈ ÙÔ Ú Â ÛË Ó Ê ÚÂÙ È Û ÂappleÈÙ ÁÌ Ù Î Ù ÙËÓ appleâú Ô Ô ÙˆÓ Ô ÙÂÏ ٠ˆÓ ÚfiÓˆÓ appleúèó ÙËÓ appleúôî Ú ÍË ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌÔ. ÀappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ appleúôîëú ÛÛÂÈ ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Î È Ì Ì ÙËÓ ÚÈÙÈÎ appleèùúôapple ÍÈÔÏÔÁ ÙÈ ÂÙ ÈÚ  appleô ı appleô ÏÔ Ó appleô ËÊÈfiÙËÙ. ÓÔÓÙ È 3 Ú Â Û Πıâ ÌÈ applefi ÙÈ apple ÓÙ ΠÙËÁÔÚ Â Î È ı appleâúèï Ì ÓÔ Ó ÚËÌ ÙÈÎfi appleôûfi (1Ô , 2Ô 4.000, 3Ô ). appleúô, ÌÂÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ Ú Â ı ÓÙˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ Û ÂıÓÈÎfi Âapple appleâ Ô, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ 2009, ı ÌappleÔÚÂ Ó appleúôùâ ÓÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÙ ˆ appleô ÊÈÔ ÁÈ Ù ÓÙ ÛÙÔÈ Úˆapple Î Ú Â Ù ÔappleÔ ı ÔıÔ Ó ÙÔ ƒπ µƒ µ πø 1. µú Â Ô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ È Â ÚÈÛË Ô Ú Â Ô Ùfi ı appleôóâìëıâ Û ÔÚÁ ÓÈÛÌfi appleô È ÎÚ ÓÂÙ È ÁÈ ÙÔ fiú Ì ÙÔ Î È ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ Û ÛÙËÌ ÙÔ È Â ÚÈÛË appleô Ó appleôûîôappleâ ÛÙË Û Ó ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁ Û Ì ÔÏ ÙÔ ˆ appleúô ÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. Ú appleâè Ó apple Ú Ô Ó ÍÂÎ ı ÚÔÈ Î È ÎÚÈ Â ÛÙfi ÔÈ ˆ appleúô ÙË Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÙÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ. ÔÚÁ ÓÈÛÌfi appleú appleâè Ó ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÌË ÓÈÛÌÔ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÙË ÂÙ ÈÚÈÎ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı ÓË, fiappleˆ ÙËÓ ÂÌappleÏÔÎ ÙˆÓ ÙÔappleÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ Î È ÙÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ applefi ÙÔ appleúôìëıâ Ù. Ù Û ÛÙ Ì Ù appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ È Â ÚÈÛË ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÂÌÊ Ó Î È ÙÂÎÌËÚÈˆÌ ÓË Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓÔ ÊÔÚÂ. Ú appleâè Âapple ÛË Ô ÔÚÁ ÓÈÛÌfi Ó appleô  ÍÂÈ ÙË ÛÌÂ Û ÙÔ ˆ appleúô ÙËÓ appleèûùôappleô ËÛË ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ È Â ÚÈÛË Û appleâú appleùˆûë appleô Ùfi ÂÓ Â Ó È appleèûùôappleôèëì ÓÔ. Ì ÓÔÓÙ applefi Ë Ù appleèô apple Óˆ, Ô ÔÚÁ - ÓÈÛÌfi appleú appleâè Ó Â ÍÂÈ fiùè appleúˆùôappleôúâ Û ı Ì Ù appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È fiùè appleôùâïâ apple Ú ÂÈÁÌ ÁÈ ÙÔ applefiïôèappleô ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ. Ï Ì ÓÂÙ È applefi Ë, fiappleô ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È, Ë ÈÔı ÙËÛË ÈÂıÓÒ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛËÌ ÙˆÓ/ È ÈÎ ÛÈÒÓ/appleÚÔÙ appleˆó.

15 2. µú Â Ô ÚÔ fióùô ÀappleËÚÂÛ Ô Ú Â Ô Ùfi ı appleôóâìëıâ ÛÂ Ó Ô appleúô fió appleëúâû, appleô Û Ì ÏÏÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È ÛÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. Ô appleúô fió Ë appleëúâû ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Ó Ó Ô ÙÚÔappleÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÈÔ, ÌÈ Î ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÊ ÚÌÔÁ ÂÓfi ÊÈÛÙ ÌÂÓÔ appleúô fióùô, appleô Ó appleúôˆıâ Ó ÈˆÛÈÌfiÙÂÚÔ ÙÚfiappleÔ apple Ú ÁˆÁ Î È Î Ù Ó ÏˆÛË. Ô appleúô fió Ë appleëúâû appleú appleâè Ó appleïëúô ÙÈ Ó ÁΠÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙ Î È Ó Ó ıì ÂÈ ÙËÓ appleôèfiùëù ˆ, ÂÓÒ Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ú ÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó Î È ÂappleÈÎ Ó ÓˆÓ ÏÈÎÒÓ, ÙÈ ÂÎappleÔÌapple appleô Ï ÙˆÓ Î È Ú appleˆó, Ï Ì ÓÔÓÙ applefi Ë ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Î ÎÏÔ ˆ ÙÔ. Ú appleâè Âapple ÛË ÙÔ appleúô fió Ë appleëúâû Ó Â Ó È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÈÒÛÈÌË. È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ appleô ı appleô ÏÔ Ó appleô ËÊÈfiÙËÙ ÁÈ Ùfi ÙÔ Ú Â Ô, ı appleú appleâè Ó appleúˆùôappleôúô Ó ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙÔ Î È Ó appleôùâïô Ó apple Ú ÂÈÁÌ ÁÈ ÏÏÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ. Ì ÓÂÙ È applefi Ë fiappleô ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È, Ë ÈÔı ÙËÛË ÈÂıÓÒ Ó ÁÓˆÚÈÛÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛËÌ ÙˆÓ/ È ÈÎ ÛÈÒÓ/appleÚÔÙ appleˆó. 3. µú Â Ô Â ÓÔÏÔÁ Ú ÁˆÁÈÎ È ÈÎ Û Ô Ú Â Ô Ùfi ı appleôóâìëıâ ÛÂ Ó È ÈÎ Û Ù ÓÈÎ Û ΠÈÓÔÙfiÌÔ ÂÊ Ú- ÌÔÁ ÊÈÛÙ ÌÂÓË È ÈÎ Û Ù ÓÈÎ, Ë ÔappleÔ Û Ì ÏÏÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È ÛÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. Ù ÓÔÏÔÁ Ó Ì ÓÂÙ È Ó Í ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂÈ Î applefi ÔÛË Î È Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ Î ÎÏÔ ˆ ÙË Ì ÙË Ì ˆÛË ÙË Ú ÛË Ê ÛÈÎÒÓ applefiúˆó Î È ÂÓ ÚÁÂÈ, Ì ÙË Ú ÛË Ó ÓÂÒÛÈÌˆÓ appleëáòó ÂÓ ÚÁÂÈ, ÙËÓ appleôê Á Ú ÛË ÂappleÈÎ Ó ÓˆÓ Ô ÛÈÒÓ Î È ÙË Ì ˆÛË ÂÎappleÔÌappleÒÓ Î È appleô Ï ÙˆÓ. Ó È Âapple ÛË ÛËÌ ÓÙÈÎfi fiappleˆ ÔÈ Ù ÓÔÏÔÁ Â È ÈÎ Û Â ÂappleÈ ÂÈÎÓ Ô Ó appleúôfi Ô ÛÂ Û ÛË Ì ÙÈ ÏÙÈÛÙ appleú ÎÙÈÎ Î È Ù ÓÈÎ fiappleˆ ÔÚ ÔÓÙ È ÛÙ appleï ÛÈ ÙÔ Â Úˆapple ÎÔ ÎÂÎÙËÌ ÓÔ. 4. µú Â Ô ÈÂıÓÔ ÓÂÚÁ Û Ô Ú Â Ô Ùfi ı appleôóâìëıâ ÁÈ ÈÂıÓ Û ÓÂÚÁ Û appleô Ó ÂÌappleÏ ÎÂÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ó Ó ÔÚÁ ÓÈÛÌfi È ÈˆÙÈÎÔ ÈÎ Ô applefi ÙËÓ appleúô Î È Ó Ó ÔÚÁ ÓÈÛÌfi È ÈˆÙÈÎfi, ËÌfiÛÈÔ ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎfi Î ËÌ Îfi applefi Ó appleù Û- ÛfiÌÂÓË ÒÚ applefi ÒÚÂ Ó fiìâóˆó ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. Û ÓÂÚÁ Û appleú appleâè Ó Â Ó È appleô ÔÙÈÎ Û Â È ÛÌ ÓË, ÛÙÂÏ ˆÌ ÓË Î È ÂÍÔappleÏÈÛÌ ÓË ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔappleÔ ÙË. ÙÔ ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È: > ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ appleúôûù Û > ªÂÙ ÊÔÚ ÁÓÒÛË /Î È Ù ÓÔÏÔÁ > µâïù ˆÛË appleúô fióùô appleëúâû > Ó appleù ÍË ÙÔappleÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ > µâïù ˆÛË Û ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ Û Ô Ú Â Ô ı appleôìâóëıâ Û ÌÈ ÂappleÈÙ ÈÂıÓ Û ÓÂÚÁ Û appleô Ó appleô ÂÈÎÓ ÂÈ ÙÔÓ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ appleô È Ú Ì Ù Ô Ó Ù ÙÔÈÂ Ú ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË.

16 5. µú Â Ô ÁÈ MÈÎÚ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Ô Ú Â Ô Ùfi ı appleôóâìëıâ Û ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ (Ì ÚÈ 10 ÙÔÌ appleúôûˆappleèîfi), appleô Ô Ó ÂÓÛˆÌ ÙÒÛÂÈ ÛÙÈ ÈÂÚÁ Û Â ÙÔ ÙËÓ apple Ú ÌÂÙÚÔ appleâúè ÏÏÔÓ,  Ù Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ Û ÛÙ Ì ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ È Â ÚÈÛË Â Ù Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ Ó Ô appleúô fióùô appleëúâû Ì ÙË ËÌÈÔ ÚÁ Ó Ù ÓÈÎ appleú ÎÙÈÎ. È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ı appleú appleâè Ó appleô  ÍÔ Ó appleôûôùèî ÙË Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈappleÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ. È ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleô ÏÔ Ó appleô ËÊÈfiÙËÙ ÁÈ ÙÔ Ú Â Ô ÁÈ ÙÈ ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÛÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â 1,2 Î È 3, Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Âapple Ù ÁÌ ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ÏÔ Ó Ó Ú Â ıô Ó Î È Ó ÛËÌÂÈÒÛÔ Ó ÙÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÙÔ ÁÈ ÙÔ 5Ô Ú Â Ô ÛÙÈ Û ÂÙÈÎ ÈÙ ÛÂÈ. IKAIøMA YMMETOXH ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleô ÏÔ Ó ÈÙ ÛÂÈ ÓÔÌÈÎ appleúfiûˆapple (ÂÙ ÈÚÂ, Û ÓÂÙ ÈÚÈÛÌfi, ÏÏË ÓÔÌÈÎ applefiûù ÛË) ËÌÈÎÚ ÙÈÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î ıò Î È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÙÔ ËÌÔÛ Ô appleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÛÙËÓ appleúô ÁÈ ÂÓ ÚÁÂÈ appleúˆùô Ô Ï Â appleô Ï Ì ÓÔ Ó Ì ÚÔ ÛÙËÓ appleúô. È ÌË ÂÚÓËÙÈÎÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ Ô Ó ÈÎ ˆÌ Û ÌÌÂÙÔ ÌfiÓÔ ÁÈ ÙÔ 4Ô µú  Ô. È ÙÔ 5Ô Ú Â Ô Ô Ó ÈÎ ˆÌ Û ÌÌÂÙÔ ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô apple Û ÔÏÔ Ó Ì ÚÈ 10 ÙÔÌ appleúôûˆappleèîfi. ËÌÂÈÒÓÂÙ È fiùè ÌfiÓÔ ÌÈ ÙËÛË applefi Î ıâ ÓÔÌÈÎfi appleúfiûˆappleô/ôúá ÓÈÛÌfi/ÀappleËÚÂÛ ËÌfiÛÈÔ ÔÌ ı Á ÓÂÙ È appleô ÂÎÙ, ÂÎÙfi applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè fiappleô ÔÈ ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂÈ ı Â Ó È appleô ÊÈÂ, ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÛÙËÓ ÔappleÔ ı appleô ÏÔ Ó ÙËÛË fiûô Î È ÁÈ ÙËÓ 5Ë Î ÙËÁÔÚ appleô ÊÔÚ appleôîïâèûùèî ÙÈ ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 2 ÙË ËÁ 80/723/, ˆ ÂappleÈ Â ÚËÛË ÙÔ ËÌÔÛ Ô ÔÚ ÂÙ È Î ıâ ÂappleÈ Â ÚËÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Ó Ù È Ó ÛÎ ÛÂÈ ÌÂÛ ÌÌÂÛ, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î ÚÈfiÙËÙ Ó ÌÂÈ È Ù ÍÂˆÓ appleô ÙËÓ ÂÏ Á Ô Ó, appleôê ÛÈÛÙÈÎ ÂappleÈÚÔ. A OK EI MO Y OæHºIøN applefi ÙÔ È ÁˆÓÈÛÌfi Ó Ù È Ó appleôîïâèûùâ ÔappleÔÈÔÛ appleôùâ appleô ÊÈÔ appleô ÂÌapple appleùâè Û Πappleôèâ applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ appleâúèappleùòûâè : ) ÙÂÏ applefi appleùò  ÛË, ÂÎÎ ı ÚÈÛË, apple ÛË ÂÚÁ ÛÈÒÓ, Ó ÁÎ ÛÙÈÎ È Â ÚÈÛË appleùˆ Â- ÙÈÎfi Û Ì È ÛÌfi, ÏÏË Ó ÏÔÁË Î Ù ÛÙ ÛË appleô appleúôî appleùâè applefi apple ÚfiÌÔÈ È ÈÎ Û appleúô- ÏÂapplefiÌÂÓË applefi ÙÈ ÂıÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ Î ÓÔÓÈÛÙÈÎ appleú ÍÂÈ. ) ÂÈ ÎÈÓËı ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙÔ È ÈÎ Û Î Ú ÍË Û appleùò  ÛË, ÂÎÎ ı ÚÈÛË, Ó ÁÎ ÛÙÈÎ È Â ÚÈÛË, appleùˆ  ÙÈÎÔ Û Ì È ÛÌÔ, ÏÏË Ó ÏÔÁË Î Ù ÛÙ ÛË appleô appleúôî appleùâè applefi apple ÚfiÌÔÈ È ÈÎ Û appleúô ÏÂapplefiÌÂÓË applefi ÙÈ ÂıÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ Î ÓÔÓÈ- ÛÙÈÎ appleú ÍÂÈ. Á) ÂÈ Î Ù ÈÎ ÛÙ ÁÈ ÎËÌ Û ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ È ÁˆÁ, ÛÂÈ appleôê Ûˆ Ë ÔappleÔ ÂÈ ÈÛ Â ÈÎ ÛÌ ÓÔ.

17 ) ÂÈ È appleú ÍÂÈ ÛÔ Úfi Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎfi apple Ú appleùˆì, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÌappleÔÚÂ Ó È appleèûùòûâè Ì ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ë Ó ı ÙÔ Û Ú. Â) ÂÓ ÂÈ ÂÎappleÏËÚÒÛÂÈ ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ fiûôó ÊÔÚ ÙËÓ Î Ù ÔÏ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÛÊ ÏÈÛË Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙËÓ appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ÙË ÓÔÌÔıÂÛ appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙË ÒÚ fiappleô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ, Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Î Ù ÔÏ ÙˆÓ appleúôûêôúòó. ÛÙ) ÂÓ ÂÈ È ıâùëì Ó ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ ºfiÚÔ EÈÛÔ Ì ÙÔ Î È ÙÔ ºfiÚÔ ÚÔÛÙÈı ÌÂÓË AÍ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙËÓ appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ÙË ÓÔÌÔıÂÛ appleô ÈÛ ÂÈ ÛÙË ÒÚ fiappleô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ, Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ ÙË ÙËÛË ÁÈ ÔÚËÁ. KPITIKH E ITPO H ËÓ ÚÈÙÈÎ appleèùúôapple appleôùâïô Ó ÔÈ ÎfiÏÔ ıôè ÊÔÚ : > ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ, º ÛÈÎÒÓ fiúˆó Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ( Úfi ÚÔ ) > È ı ÓÙ ÀappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ > Eapple ÙÚÔappleÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ > ÎappleÚfiÛˆappleÔ µ > ÎappleÚfiÛˆappleÔ µ > ÎappleÚfiÛˆappleÔ > ÎappleÚfiÛˆappleÔ Â ÓÈÎÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô appleúô > EÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô K appleúô > ÎappleÚfiÛˆappleÔ ÌÔÛappleÔÓ ÂÚÈ Ï- ÏÔÓÙÈÎÒÓ Î È ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÁ ÓÒÛÂˆÓ > ÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ TÌ Ì ÙÔ EappleÈıÂÒÚËÛË EÚÁ Û > ÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ appleúè ÎÔ Ó ÛÌÔ Ù Ó ÏˆÙÒÓ EM I TEYTIKOTHTA ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ appleô ı appleô ÏËıÔ Ó ı Ù Ô Ó ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. À µ π ø ŒÓÙ apple ÙËÛË ÌÌÂÙÔ ı appleú appleâè Ó appleô ÏËıÔ Ó ÛÙË È ı ÓÛË: YappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, YappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ, º ÛÈÎÒÓ fiúˆó Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, 1411 Â ÎˆÛ Û ÎÏÂÈÛÙfi Ê ÎÂÏÔ Ì ÙËÓ Ó ÂÈÍË: «µú  ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ Û appleè ÂÈÚ ÛÂÈ». ÂÏ ٠ËÌÂÚÔÌËÓ appleô ÔÏ ÙˆÓ ÈÙ ÛÂˆÓ Â Ó È Ë 30Ë ÂappleÙÂÌ Ú Ô, ŒÓÙ apple ÈÙ ÛÂˆÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôìëıâ ٠٠applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ, º ÛÈÎÒÓ fiúˆó Î È ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ :

18 BPABEIA EPIBA ONTO Y OYP EIO EøP IA, ºY IKøN OPøN KAI EPIBA ONTO YappleËÚÂÛ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ È ÔappleÔÈÂÛ appleôùâ ÈÂ ÎÚÈÓ ÛÂÈ ÌappleÔÚÂ ÙÂ Ó appleôùâ ÓÂÛÙÂ ÛÙËÓ Î. Ï ÓË Ù ÏÈ ÓÔappleÔ ÏÔ, ÂÈÙÔ ÚÁfi ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ A ËÏ º Í Ï. ÈÂ ı.:

19 EMΠIΣTEYTIKO Πλήρες όνομα: Διεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ. Εργασίας: Φαξ Eργασίας: Ιστοσελίδα: Ηλ. Διεύθυνση: Νομική Οντότητα: Λτδ, Συνεταιρισμός, Αλλη: Περιγραφή Δραστηριότητας: Αρ. Εργοδοτουμένων: Παρακαλώ δηλώστε αν έχετε συμπεριλάβει κάποιο παράρτημα στην αίτηση: Ναι Οχι Αν ναι, να αναφέρετε το το όνομα και τον τύπο του Παραρτήματος: Παράρτημα 1: Παράρτημα 2: Παράρτημα 3: 1

20 1. Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης/οργανισμού/υπηρεσίας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται: 2. (α) Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης/οργανισμού. Σημαντικό είναι να τεκμηριώνεται βελτίωση των αποτελεσμάτων/απόδοσης. Κύκλος εργασιών Κερδοφορία Αυξηση πωλήσεων % Αλλο (π.χ. μερίδιο αγοράς, χρόνος εξυπηρέτησης κλπ) Αριθμός εργαζομένων (υπολογισμός) Σημείωση: Ο κύκλος εργασιών, κερδοφορίας και αύξηση πωλήσεων για δύο προηγούμενα έτη πρέπει να βασίζεται στους εξελεγμένους λογαριασμούς της επιχείρησης. Για το τρέχον έτος θα δίδονται προκαταρκτικά στοιχεία. (β) Αναφέρατε κατά πόσον υπάρχει τμήμα ή άτομο το οποίο χειρίζεται θέματα περιβάλλοντος εντός του οργανισμού σας. 3. Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε τα ακόλουθα: α. Αντίγραφα της πολιτικής, του οράματος ή κωδικών καλής πρακτικής που να αποδεικνύουν τη δέσμευση του οργανισμού σας για την επίτευξη ψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης και β. Παραδείγματα των σκοπών και στόχων του οργανισμού για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής (κοινωνικής/ηθικής) απόδοσης και στοιχεία που να δείχνουν πως αυτοί επιτεύχθηκαν. 2

21 4. Να περιγράψετε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών στόχων και επιδόσεων. 5. Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας παρακαλείσθε όπως δώσετε λεπτομερή στοιχεία για τη συνεχή περιβαλλοντική απόδοση του οργανισμού σας σε σχέση με τους κύριους περιβαλλοντικούς στόχους. 6. Να περιγράψετε πώς η διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων συνέβαλε στην καλή οικονομική διαχείριση του οργανισμού σας. 3

22 7. Πώς έχετε αναπτύξει τις σχέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (προμηθευτές, πελάτες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, γειτνιάζουσες κοινότητες) και πώς έχετε ενσωματώσει τις σχέσεις αυτές στη διαχείριση της επιχείρησης; 8. Πώς εμπλέκεται το προσωπικό στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποια συγκεκριμένα μέτρα πήρατε προς αυτή τη κατεύθυνση; 9. Ποια μέτρα έχετε πάρει για την ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών που αφορούν τον οργανισμό συμπεριλαμβανόμενης και της εμπλοκής κοινωνικών ομάδων; 4

23 10. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάξατε εμπειρίες για το θέμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης με άλλους οργανισμούς (μέσω επαγγελματικών συνδέσμων, δικτύων επιχειρήσεων, σεμιναρίων κλπ). 11. Θα θέλατε να υποβάλετε υποψηφιότητα για το Βραβείο Περιβάλλοντος σε Μικρές Επιχειρήσεις; Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 5

24 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ ο /η ως Διευθύνων Συμβουλος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αληθείς και ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραχώρηση πρόσθετων στοιχείων, πληροφοριών, παρουσιάσεων/επιδείξεων ή/και συνέντευξης που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Υπογραφή: Ημερ: Διευθύνων Σύμβουλος Η αίτηση να αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ταχυδρομική διεύθυνση: Βραβεία Περιβάλλοντος για Επιχειρήσεις Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 1411 Λευκωσία Για πληροφορίες: κα Ελένη Στυλιανοπούλου Tηλ: Φαξ: Ηλ. Διευθ.: 6

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Σημείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειμένων σύμφωνα με τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστημονική αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ.

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ. Page 1 EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 2124/09 18:03 2124/09 16-12-11 Kωδ.: 8467 ανάπτυξη EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 26o EXOFYLLO ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να γίνει μια σύσκεψη;

Γιατί πρέπει να γίνει μια σύσκεψη; Η δοκιμασία της κλίσης σε ένα επάγγελμα είναι η αγάπη για το μόχθο που αυτό συνεπάγεται. Logan Pearsall Smith αρά τα όσα έχεις ακούσει και έχεις μάθει από την προσωπική σου εμπειρία, οι συσκέψεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 3 A Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 1 TO BHMA º π ƒ ø ª ÈÎËÙ ÙË ÎÚ ÛË ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ Â appleâ ÛÌ ÙˆÓ Î ÈÚÒÓ apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô ÂÓ ÛÙ Ì ÙÔ Ó Ó ÂappleÂÓ Ô Ó ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÍ ÈÚÂÙÈÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø 2 E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

ÛÂÈ E. appleïëúˆù K ıëáëù, ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÓÙÈÎÂ ÌÂ-

ÛÂÈ E. appleïëúˆù K ıëáëù, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ÓÙÈΠÌÂ- ÏËÚÔÊÔÚ Â ì È ÙÈ ÛÙ Ï «ZËÙÔ ÓÙ È applefi N, ËÌfiÛÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ, OTA ÎÏapple.» OÈ Î Ù ˆÚ ÛÂÈ ÁÁÂÏÈÒÓ, appleô ÊÔÚÔ Ó N, Ë- ÌfiÛÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ, OTA Ó appleôûù ÏÏÔÓÙ È 20 Ë- Ì Ú appleúèó applefi ÙË ËÏˆÌ ÓË

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και αλήθειες στην εποχή ΔΝΤ

Μύθοι και αλήθειες στην εποχή ΔΝΤ A-01_250410#AA 24-04-10 16:22 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα μ O Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.456 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔËÁÌ Ó EÚÁ ÏÂ Î È M ıô ÔÈ ÁÈ ÙÔÓ ŒÏÂÁ Ô ÙË ÔÈfiÙËÙ

ÚÔËÁÌ Ó EÚÁ ÏÂ Î È M ıô ÔÈ ÁÈ ÙÔÓ ŒÏÂÁ Ô ÙË ÔÈfiÙËÙ E π A π Δ π Δ ª π ÚÔËÁÌ Ó EÚÁ ÏÂ Î È M ıô ÔÈ ÁÈ ÙÔÓ ŒÏÂÁ Ô ÙË ÔÈfiÙËÙ TfiÌÔ B' Iˆ ÓÓË KÔ ÙÚÔ ÏË Â È ÛÌfi Î È AÓ Ï ÛË ÂÈÚ Ì ÙˆÓ Σχεδιασμός και Aνάλυση Πειραμάτων Σημείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 52 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ ËÌÔÛ Â ÛË appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÁÈ Á Ó ÈÎÂ Î È ÓÂ ÓÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfiÙËÙ

ÚÔ ËÌÔÛ Â ÛË appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÁÈ Á Ó ÈÎÂ Î È Ó ÓÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfiÙËÙ º µƒ À ƒπ 2009 6Ô ƒπ ƒ. ºÀ À 51 È ÛÙÂ......ÛÂÏ. 1 ÚÔ ËÌÔÛ Â ÛË appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÁÈ Á Ó ÈÎÂ Î È Ó ÓÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfiÙËÙ...ÛÂÏ. 2 ΠψÛË ÙˆÓ appleèìâïëùëú ˆÓ µ. ÈÁ Ô ÊÂÈÏfiÌÂÓË ÙÈÌ ÍËÛË ÙˆÓ appleôûôûùòó

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Τριετές πάγωμα στον ιδιωτικό τομέα Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θεσπιστεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Τριετές πάγωμα στον ιδιωτικό τομέα Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θεσπιστεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου 01-290610 28-06-10 21:40 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.508 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, TPITH 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βολεύτηκαν στο ανακοινωθέν του Εθνικού Κοινή δήλωση από τα κόμματα που μπορεί να τύχει ερμηνειών και αξιοποίησης αναλόγως προθέσεων

Βολεύτηκαν στο ανακοινωθέν του Εθνικού Κοινή δήλωση από τα κόμματα που μπορεί να τύχει ερμηνειών και αξιοποίησης αναλόγως προθέσεων πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 47 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορώ» Πολυβίου κατά πάντων Ευθύνες στον Πρόεδρο, «ένοχες» και οι διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος

«Κατηγορώ» Πολυβίου κατά πάντων Ευθύνες στον Πρόεδρο, «ένοχες» και οι διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος À ø π Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 154 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª

Διαβάστε περισσότερα

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης À ø π Κυριακή 4 Δεκεμβρίου B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 163 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ» Προτείναμε 18 δήμους στον

Διαβάστε περισσότερα

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό»

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό» πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 48 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

È Â ÚÈÛË ÙÂÚÂÒÓ AappleÔ Ï ÙˆÓ

È Â ÚÈÛË ÙÂÚÂÒÓ AappleÔ Ï ÙˆÓ E π A π Δ π Δ ª π È Â ÚÈÛË ÙÂÚÂÒÓ AappleÔ Ï ÙˆÓ A Ì ÓÙÈÔ ÎÔÚ ÏË KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ KÔÌÓ ÙÛ TfiÌÔ B' EappleÈÎ Ó Ó Aapplefi ÏËÙ Eπικίνδυνα Aπόβλητα Σημείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια έκδοσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλογικοί ελιγμοί ενόψει Μνημονίου Η ριψοκίνδυνη τακτική Χριστόφια, τα διλήμματα Αναστασιάδη και η κλεψύδρα που αδειάζει σε δέκα μέρες

Προεκλογικοί ελιγμοί ενόψει Μνημονίου Η ριψοκίνδυνη τακτική Χριστόφια, τα διλήμματα Αναστασιάδη και η κλεψύδρα που αδειάζει σε δέκα μέρες À ø π Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 207 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 5,90 (ª TO CD) ΣHMEPA ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση»

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση» À ø π Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 193 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα μέτρα με σφραγίδα Κομισιόν -ΔΝΤ

Πρώτα μέτρα με σφραγίδα Κομισιόν -ΔΝΤ A-01-251209 23-12-09 19:28 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.362 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δύσκολα στοιχήματα για το 2010 Αποφασισμένος για επώδυνα μέτρα φέρεται ο Γ. Παπανδρέου - Σε αντιπολιτευτικό βηματισμό ο Αντ.

Τα δύσκολα στοιχήματα για το 2010 Αποφασισμένος για επώδυνα μέτρα φέρεται ο Γ. Παπανδρέου - Σε αντιπολιτευτικό βηματισμό ο Αντ. A-01-030110 31-12-09 17:29 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.367 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας À ø π Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 153 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΦΑΝΙΕΡΟΥ Τα πολιτικά μηνύματα πίσω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È.

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. Ï ÙˆÓ ÚfiÏÔÁÔ TÈ Â Ó È Ë ŒÎıÂÛË I ÂÒÓ Â Ó È Ï ÁÔ ˆ appleôï ÁÓˆÛÙfi Û fiûô

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής H Διοικούσα Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ρόλος της είναι θεσμικός και υπεράνω παραταξιακών και προσωπικών αντιθέσεων, ότι έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

«Έξοδος» τραπεζών από Ελλάδα Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank εξετάζουν ανταλλαγή των χαρτοφυλακίων τους

«Έξοδος» τραπεζών από Ελλάδα Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank εξετάζουν ανταλλαγή των χαρτοφυλακίων τους À ø π Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 200 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΑNTΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Δεν θα βρεθούμε σε δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο Η πρόταση - ματ στην Τρόικα Η κίνηση Σαμαρά- Στουρνάρα που απεγκλωβίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων Η κόντρα ΔΝΤ και Ε.Ε. για το συνολικό ζήτημα επίλυσης του ελληνικού χρέους ΣΕΛ. 2, 3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Fund

Διαβάστε περισσότερα

K Ù ÛÙÚ ÙËÁÂ Ù È ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ Y EXø E ÁÈ ËÌfiÛÈ ÚÁ - ÌÂÏ ÙÂ

K Ù ÛÙÚ ÙËÁÂ Ù È ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ Y EXø E ÁÈ ËÌfiÛÈ ÚÁ - ÌÂÏ Ù ÙÂ Ô 2387 10 appleúèï Ô 2006 ENHMEPøTIKO E TIO TEXNIKO E πª ƒπ KAP. EPBIA 4 ñ 102 48 A HNA Έ ÈÎfi 1228 K Ù ÛÙÚ ÙËÁÂ Ù È ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙÔ Y EXø E ÁÈ ËÌfiÛÈ ÚÁ - ÌÂÏ Ù A O A A Y OYP EIA KAI

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα