Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"

Transcript

1 Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/ /2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν πριν από την συγχώνευση): Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων:- Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: - Σχετικός Ακαδημαϊκό έτος πίνακας # 1 Συνολικός αριθμός μελών ΕΠ # 1 Λοιπό προσωπικό # 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) # 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις πανελλαδικές # 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών # 7 Αριθμός αποφοίτων # 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,36 6,32 # 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ - - # 4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ - - # 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου (δεν συμπεριλαμβάνονται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση) # 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) # 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής # 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ # 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) # 17 Διεθνείς συμμετοχές * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

2 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2 3 Από εξέλιξη 2 3 Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 2 3 Από εξέλιξη 2 3 Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Μέλη ΕΤΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί Σύνολο συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό Σύνολο εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 4 4 * Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις

3 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) Διδακτορικοί Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 2 1 Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες 2 1 Σύνολο ** Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.

4 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: «..» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες):... Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Τρέχον έτος** Προηγ. έτος Τρέχον έτος 2 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος - 5 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τρέχον έτος** Προηγ. έτος Τρέχον έτος 2 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος - 5 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων Το Τμήμα δεν δύναται να προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικό σπουδών

5 * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.

6 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) ,76% 40 (22,85%) ,76% 117 (66,85%) 16 9,46% 16 (9,14%) 0 (0%) 2 (1,14%) Σύνολο Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) 6,32 6,36 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].

7 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς * * Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ π ο υ δ ώ ν ( σ ε έ τ η ) Έτος αποφοίτησης* Κ 1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 K+6 και πλέον Δεν έχουν αποφοιτήσει (καθυστερούντες) *** *** Σύνολο *Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Αποφοιτήσαντες από 1/9/2013 έως 31/8/2014 και 1/9/2014 έως 31/8/2015 *** Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις από ΜΟΔΙΠ Ιδρύματος και ΑΔΙΠ 1 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).

8 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Σύνολο 344 Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

9 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών * * Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Εσωτερικού - - Ευρ.** - - Άλλα - - Εσωτερικού - - Ευρ.** - - Άλλα - - Εσωτερικού - - Ευρ.** - - Άλλα - - Εσωτερικού - - Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** - - Άλλα - - Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

10 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Τρέχον έτος - 5 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος - 2 Προηγ. έτος Τρέχον έτος* Σύνολο Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Το Τμήμα δεν προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

11 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών * Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Δεν υπάρχει συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

12 Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) 1 Εξάμηνο Σπουδών Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 ΔΟΝΑ ΜΓΥ ΜΕ ΜΕΥ 4 εβδομάδαωρες διδασκαλίας ανά Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα Σελίδα Οδηγού Ιστότοπος 6 μαθήματα 5 Σπουδών 7 1ο Μικροοικονομική Υ ΜΓΥ 4 1ο Δεν υπάρχουν ο Διοικητική των επιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 4 1ο Δεν υπάρχουν ο Εισαγωγή στη Λογιστική Υ ΜΕΥ 5 1ο Δεν υπάρχουν ο Οικονομικά Μαθηματικά Υ ΜΓΥ 4 1ο Δεν υπάρχουν ο Πληροφορική Ι Υ ΜΓΥ 5 1ο Δεν υπάρχουν ο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο Υ ΜΓΥ 4 1ο Δεν υπάρχουν ο Μακροοικονομική Υ ΜΓΥ 4 2ο Δεν υπάρχουν Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Υποχρεωτικό Ε = κατ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής Π = Προαιρετικό ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν από δύο μαθήματα 4 ΔΟΝΑ: Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας, ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής 5 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 6 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 7 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.

13 2ο Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Υ ΜΓΥ 4 2ο Δεν υπάρχουν ο Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ ΜΕ 5 2ο Δεν υπάρχουν ο Στατιστική Επιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 5 2ο Δεν υπάρχουν ο Πληροφορική ΙΙ Υ ΜΓΥ 4 2ο Δεν υπάρχουν ο Εργατικό Δίκαιο Υ ΜΓΥ 4 2ο Δεν υπάρχουν ο Αρχές Χρηματοοικονομικής Δεν έχει Υ ΜΕΥ 5 3ο Δεν υπάρχουν Διοίκησης 58 3ο Επιχειρησιακή Έρευνα Υ ΜΓΥ 4 3ο Δεν υπάρχουν ο Αρχές Μάρκετινγκ Υ ΜΓΥ 4 3ο Δεν υπάρχουν ο Λογιστική Εταιριών Υ ΜΕ 6 3ο Δεν υπάρχουν ο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Υ ΜΕ 5 3ο Δεν υπάρχουν ο Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Υ ΜΕ 5 4ο Δεν υπάρχουν ο Λογιστική Κόστους Υ ΜΕ 6 4ο Δεν υπάρχουν ο Χρηματοοικονομική των Υ ΜΕ 5 4ο Δεν υπάρχουν επιχειρήσεων 79 4ο Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Υ ΜΕΥ 4 4ο Δεν υπάρχουν ο Οικονομική Ιστορία Υ ΜΕΥ 4 4ο Δεν υπάρχουν ο Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Υ ΜΕΥ 4 5ο Δεν υπάρχουν Επιστήμη 88 5ο Φορολογική Λογιστική Υ ΜΕ 5 5ο Δεν υπάρχουν ο Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Υ ΜΕ 5 5ο Δεν υπάρχουν ο Ανάλυση Χρημ/κων Καταστάσεων Υ ΜΕ 4 5ο Δεν υπάρχουν ο Επιχειρησιακή Στρατηγική και Υ ΜΓΥ 4 5ο Δεν υπάρχουν Πολιτική 100 5ο Οικονομική της Εργασίας και ΥΕ ΜΕΥ 4 5ο Δεν υπάρχουν Εργασιακές Σχέσεις 103 5ο Εφοδιαστική ΥΕ ΜΕΥ 4 5ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 106 5ο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΥΕ ΜΕΥ 4 5ο Δεν υπάρχουν ο Ελεγκτική Υ ΜΕ 5 6ο Δεν υπάρχουν ο Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Υ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 114 6ο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν ο Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ Υ ΜΕ 5 6ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 120

14 6ο Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Υ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν 123 Οικονομικά 6ο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΥΕ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν ο Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί ΥΕ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 129 6ο Χρηματιστήριο και ΥΕ ΜΕΥ 4 6ο Δεν υπάρχουν 132 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 7ο Μεθοδολογία έρευνας Υ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 135 7ο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Υ ΜΕ 4 7ο Δεν υπάρχουν 137 Κινδύνων 7ο Οικονομοτεχνικές Μελέτες Υ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν ο Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών ΥΕ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν ο Ενοποιημένες Χρημ/κες Καταστάσεις ΥΕ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν ο Δεοντολογία Επαγγέλματος ΥΕ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν Δεν έχει 149 7ο Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα ΥΕ ΜΓΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν ο Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΥΕ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν ο Εταιρική Διακυβέρνηση και ΥΕ ΜΕΥ 5 7ο Δεν υπάρχουν 158 Εσωτερικός Έλεγχος

15 Εξάμηνο σπουδών. Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) Μαθήματα 2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) ΜαθήματοςΚωδικός 1ο Μικροοικονομική 101 1ο Διοικητική των επιχειρήσεων 1ο Εισαγωγή στη Λογιστική* 103 1ο Οικονομικά Μαθηματικά 104 1ο Πληροφορική Ι* 105 1ο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 2ο Μακροοικονομική 201 2ο Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. 102 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. 106 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 202 ΤΡΙΑΡΧΗ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο Πίνακα 18 που ακολουθεί 81 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 135 2Θ + 3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 211 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 81 1Θ+3Ε+1ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 165 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 81 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 189

16 2ο Χρηματοοικονομική Λογιστική* 203 2ο Στατιστική Επιχειρήσεων 204 2ο Πληροφορική ΙΙ* 205 2ο Εργατικό Δίκαιο 206 3ο Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 301 3ο Επιχειρησιακή Έρευνα* 302 3ο Αρχές Μάρκετινγκ 303 3ο Λογιστική Εταιριών* 304 3ο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο* 305 4ο Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια 401 4ο Λογιστική Κόστους* 402 4ο Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 403 ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΡΙΑΡΧΗ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΝΗΣ Ν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΝΗΣ Ν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4ο Αγορές Χρήματος και 404 Κεφαλαίου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 4ο Οικονομική Ιστορία 405 ΝΑΞΑΚΗΣ Χ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2Θ + 3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 148 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 334 2Θ+2Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 73 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+2Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 54 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 3Θ+3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 222 2Θ+3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 233 3Θ+2Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 3Θ+3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 360 3Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 243 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 54 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

17 5ο Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη 5ο Φορολογική Λογιστική* 502 5ο 5ο 5ο 5ο Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι* Ανάλυση Χρημ/κων Καταστάσεων* Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις 5ο Εφοδιαστική 507 5ο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 508 6ο Ελεγκτική 601 6ο 6ο 6ο Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης* Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ* ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. 501 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΥΤΗΣ Ε. 503 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & 504 ΑΡΝΗΣ Ν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΑΡΧΗ Ε. 505 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. 506 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 602 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α. 603 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 604 ΧΥΤΗΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 2Θ+3Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 179 1Θ+4Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 504 2Θ+2Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 111 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 189 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 81 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 389 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+2Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 227 1Θ+4Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 842

18 6ο Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά 605 6ο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 606 6ο 6ο Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ο Μεθοδολογία έρευνας* 701 7ο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνων 702 7ο Οικονομοτεχνικές Μελέτες 703 7ο 7ο Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών Ενοποιημένες Χρημ/κες Καταστάσεις ο Δεοντολογία Επαγγέλματος 706 7ο 7ο 7ο Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΥΤΗΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΝΑΞΑΚΗΣ Χ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΥΤΗΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΞΑΚΗΣ Χ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1Θ+4Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 506 2Θ+2ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 162 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 243 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 243 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 2Θ+3ΑΠ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ *Θεωρία + Εργαστήριο

19 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Τίτλος ΠΜΣ: «...» Μάθημα α.α. 1 ΜαθήματοςΚωδικός Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 2 3 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ο.κ Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Τίτλος ΠΜΣ: «...» α.α Μάθημα ΜαθήματοςΚωδικός Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) 1 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2 Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι)

20 3 κ.ο.κ. Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Τίτλος ΠΜΣ: «.....» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων) Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος - 2 Προηγ. έτος Τρέχον* έτος Σύνολο Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων)

21 Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Η = Άλλες εργασίες Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Σύνολο 211 Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις

22 Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ως συντονιστές * * Ως συνεργάτες (partners) * * Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. *Μη διαθέσιμα στοιχεία. Απαιτείται συνεργασία με τον ΕΛΚΕ

23 Πίνακας 18: Στοιχεία συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θ 105Ε 5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 103Θ 103Ε Α ΧΕΙΜ ,2% ,4% 91 Α ΕΑΡ ,0% ,5% 5 ΣΕΠΤ ,7% 24 70,6% 10 Α ΧΕΙΜ ,2% ,1% 127 Α ΕΑΡ ,0% 46 35,4% 84 ΣΕΠΤ ,3% 18 17,8% 83 Α ΧΕΙΜ ,8% ,8% 260 Α ΕΑΡ ,0% 46 21,7% 166 ΣΕΠΤ ,8% 52 31,3% 114 Α ΧΕΙΜ ,0% ,4% 180 Α ΕΑΡ ,0% 21 20,8% 80 ΣΕΠΤ ,8% 17 16,8% 84 Α ΧΕΙΜ ,6% ,8% 27 Α ΕΑΡ ,0% 4 26,7% 11 ΣΕΠΤ ,6% 5 50,0% 5 Α ΧΕΙΜ ,2% ,8% 186 Α ΕΑΡ ,0% 68 56,2% 53 ΣΕΠΤ ,7% 15 25,4% 44 Α ΧΕΙΜ ,9% 59 21,3% 218 Α ΕΑΡ ,0% 47 29,6% 112 ΣΕΠΤ ,9% 46 35,1% 85 Α ΧΕΙΜ ,2% 97 32,3% 203 Α ΕΑΡ ,0% 34 22,5% 117 ΣΕΠΤ ,5% 29 28,7% 72

24 Α ΧΕΙΜ ,0% 59 46,8% Θ Α ΕΑΡ ,7% 94 46,1% ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 203Ε ΣΕΠΤ ,2% 38 41,8% 53 Α ΧΕΙΜ ,0% 45 21,7% 162 Α ΕΑΡ ,5% 54 17,8% 250 ΣΕΠΤ ,5% 40 16,9% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 202 Α ΧΕΙΜ ,0% 27 58,7% 19 Α ΕΑΡ ,6% ,9% 135 ΣΕΠΤ ,7% 53 35,3% 97 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 204 Α ΧΕΙΜ ,0% 20 6,2% 302 Α ΕΑΡ ,3% 85 19,1% 361 ΣΕΠΤ ,7% 42 12,4% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 205Θ 205Ε Α ΧΕΙΜ ,0% 58 55,2% 47 Α ΕΑΡ ,9% ,1% 111 ΣΕΠΤ ,3% 51 39,8% 77 Α ΧΕΙΜ ,0% 14 66,7% 7 Α ΕΑΡ ,8% ,4% 52 ΣΕΠΤ ,7% 22 44,9% ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 301 Α ΧΕΙΜ ,0% 79 34,5% 150 Α ΕΑΡ ,2% 89 33,1% 180 ΣΕΠΤ ,5% 29 19,6% 119 Α ΧΕΙΜ ,0% ,6% 252 Α ΕΑΡ ,5% 82 25,1% 245 ΣΕΠΤ ,9% 31 13,0% 207 Α ΧΕΙΜ ,9% 42 17,7% 195 Α ΕΑΡ ,0% 14 9,9% 128 ΣΕΠΤ ,0% 27 24,3% 84 Α ΧΕΙΜ ,3% ,5% 50 Α ΕΑΡ ,0% 48 85,7% 8

25 ΣΕΠΤ ,0% ,0% 0 15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 304Θ 304Ε Α ΧΕΙΜ ,9% 90 26,4% 251 Α ΕΑΡ ,0% 50 20,2% 197 ΣΕΠΤ ,2% 36 19,6% 148 Α ΧΕΙΜ ,4% 83 22,6% 284 Α ΕΑΡ ,0% 94 33,7% 185 ΣΕΠΤ ,1% 58 27,4% ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 305Θ Α ΧΕΙΜ ,5% ,1% 281 Α ΕΑΡ ,0% 56 22,0% 199 ΣΕΠΤ ,1% 35 18,5% Ε Α ΕΑΡ ,0% 39 21,4% 143 Α ΧΕΙΜ ,4% 94 30,4% Θ ΣΕΠΤ ,6% 19 16,8% 94 Α ΧΕΙΜ ,2% 25 22,5% 86 Α ΕΑΡ ,0% 4 9,1% 40 ΣΕΠΤ ,8% 12 28,6% Ε Α ΕΑΡ 0 0 0,0% 0 0,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,0% 1 100,0% 0 ΣΕΠΤ 0 0 0,0% 0 0,0% 0 18 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 404 Α ΧΕΙΜ ,0% ,2% 134 Α ΕΑΡ ,9% ,5% 228 ΣΕΠΤ ,0% 57 35,4% ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Θ Α ΧΕΙΜ ,0% 52 67,5% 25 Α ΕΑΡ ,9% ,4% 64 ΣΕΠΤ ,1% 43 56,6% 33 Α ΧΕΙΜ ,0% 8 25,8% 23 Α ΕΑΡ ,0% 36 13,6% 228 ΣΕΠΤ ,1% 15 8,8% Ε Α ΧΕΙΜ ,0% 20 15,9% 106

26 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Α ΕΑΡ ,4% 41 17,9% 188 ΣΕΠΤ ,1% 25 14,1% 152 Α ΧΕΙΜ ,0% 23 48,9% 24 Α ΕΑΡ ,5% 95 33,3% 190 ΣΕΠΤ ,7% ,9% 39 Α ΧΕΙΜ ,0% ,2% 2 Α ΕΑΡ ,8% 47 20,9% 178 ΣΕΠΤ ,0% 55 32,2% 116 Α ΧΕΙΜ ,7% ,2% 32 Α ΕΑΡ ,0% 21 56,8% 16 ΣΕΠΤ ,3% 18 58,1% Ε Α ΕΑΡ ,0% 17 11,7% 128 Α ΧΕΙΜ ,1% 27 13,2% Θ 502Ε 503Θ 503Ε 501 ΣΕΠΤ ,5% 19 13,5% 122 Α ΧΕΙΜ ,0% 52 32,7% 107 Α ΕΑΡ ,0% 26 32,1% 55 ΣΕΠΤ ,0% 37 48,7% 39 Α ΧΕΙΜ ,5% 43 38,0% 88 Α ΕΑΡ ,0% 26 32,5% 54 ΣΕΠΤ ,7% 14 26,9% 38 Α ΧΕΙΜ ,0% ,6% 6 Α ΕΑΡ ,0% ,0% 0 ΣΕΠΤ ,8% ,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,7% ,0% 0 Α ΕΑΡ ,0% 8 100,0% 0 ΣΕΠΤ ,1% 4 100,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,1% 95 95,0% 5 Α ΕΑΡ ,0% 12 0,0% 3

27 ΣΕΠΤ ,0% 1 0,0% 1 27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θ 604Ε Θ Α ΧΕΙΜ ,3% 66 30,4% 151 Α ΕΑΡ ,0% 32 20,3% 126 ΣΕΠΤ ,8% 22 16,2% 114 Α ΧΕΙΜ ,3% 14 66,7% 7 Α ΕΑΡ ,0% 1 100,0% 0 ΣΕΠΤ ,2% 2 100,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,3% ,1% 14 Α ΕΑΡ ,0% 16 88,9% 2 ΣΕΠΤ ,8% ,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,8% 87 49,4% 89 Α ΕΑΡ ,0% 11 18,6% 48 ΣΕΠΤ ,8% 22 34,4% 42 Α ΧΕΙΜ ,0% 12 80,0% 3 Α ΕΑΡ ,2% ,0% 142 ΣΕΠΤ ,4% 72 53,7% 62 Α ΧΕΙΜ ,0% 2 14,3% 12 Α ΕΑΡ ,3% ,7% 91 ΣΕΠΤ ,9% 85 92,4% 7 Α ΧΕΙΜ ,0% ,0% 0 Α ΕΑΡ ,1% 98 35,0% 182 ΣΕΠΤ ,6% ,8% 43 Α ΧΕΙΜ ,0% 30 18,9% 129 Α ΕΑΡ ,1% ,6% 82 ΣΕΠΤ ,1% 28 34,6% 53 Α ΧΕΙΜ ,0% 43 43,9% 55 Α ΕΑΡ ,5% ,9% 43 ΣΕΠΤ ,5% 52 91,2% 5

28 603Ε 35 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 43 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΧΕΙΜ ,0% 11 84,6% 2 Α ΕΑΡ ,6% 86 86,0% 14 ΣΕΠΤ ,9% 9 81,8% 2 Α ΧΕΙΜ ,0% 53 61,6% 33 Α ΕΑΡ ,8% ,1% 92 ΣΕΠΤ ,5% 43 46,7% 49 Α ΧΕΙΜ 0 0 0,0% 0 0,0% 0 Α ΕΑΡ ,2% 19 82,6% 4 ΣΕΠΤ ,8% 4 100,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,0% ,0% 0 Α ΕΑΡ ,8% 35 22,2% 123 ΣΕΠΤ ,8% 90 69,2% 40 Α ΧΕΙΜ 0 0 0,0% 0 0,0% 0 Α ΕΑΡ ,4% 72 94,7% 4 ΣΕΠΤ ,1% 11 91,7% 1 Α ΧΕΙΜ ,7% 39 52,7% 35 Α ΕΑΡ ,0% 22 40,7% 32 ΣΕΠΤ ,3% 10 34,5% 19 Α ΧΕΙΜ ,7% 80 60,6% 52 Α ΕΑΡ ,0% 49 89,1% 6 ΣΕΠΤ ,0% 20 87,0% 3 Α ΧΕΙΜ ,8% 88 26,5% 244 Α ΕΑΡ ,0% 58 37,2% 98 ΣΕΠΤ ,8% 47 30,7% 106 Α ΧΕΙΜ ,4% ,0% 0 Α ΕΑΡ ,5% ,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,8% 23 32,9% 47 Α ΕΑΡ ,3% 23 18,0% 105

29 ΣΕΠΤ ,9% 36 29,3% ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 709 Α ΧΕΙΜ ,1% 7 35,0% 13 Α ΕΑΡ ,2% 26 38,8% 41 ΣΕΠΤ ,4% 8 20,5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 708 Α ΧΕΙΜ ,8% 5 100,0% 0 Α ΕΑΡ 0 0 0,0% 0 0,0% 0 ΣΕΠΤ ,1% 2 66,7% 1 46 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 707 Α ΧΕΙΜ ,1% 51 43,2% 67 Α ΕΑΡ ,0% 11 32,4% 23 ΣΕΠΤ ,0% 17 63,0% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 704 Α ΧΕΙΜ ,0% ,0% 48 Α ΕΑΡ ,0% 32 58,2% 23 ΣΕΠΤ ,8% 25 64,1% 14

30 Β. Ι. Τμήματος Λογιστικής Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: - Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Τ* # 1 Συνολικός αριθμός μελών ΕΠ # 1 Λοιπό προσωπικό # 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) # 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις πανελλαδικές # 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών # 7 Αριθμός αποφοίτων # 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,33 6,45 6,5 6,5 6,6 # 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ # 4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ # 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου (δεν συμπεριλαμβάνονται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση) # 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) # 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής # 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ # 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) # 17 Διεθνείς συμμετοχές 11 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

31 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος * Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Μέλη ΕΤΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί Σύνολο συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό Σύνολο εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο * Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις

32 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών * Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) Διδακτορικοί Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: * Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες 170 Σύνολο ** Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.

33 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: «..» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες):... Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Τρέχον έτος** Προηγ. έτος Τρέχον έτος 2 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος - 5 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τρέχον έτος** Προηγ. έτος Τρέχον έτος 2 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος - 5 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων Το Τμήμα δεν δύναται να προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικό σπουδών

34 * Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.

35 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων * 107 Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) (3,8%) 6 (9,7%) 7 (7%) 15 (13.04%) 28 (26,16%) 59 (74,7) 49 (79%) 78 (78%) 88 (73.91 %) 68 (63,55 %) 16 (20,3) 7 (11,3%) 14 (14%) 16 (13.04%) 11 (10,28 %) 1 (1,3%) Σύνολο (0%) 1 (1%) 0 (0%) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) 6,6 6,5 6,5 6,45 0 (0%) 6,33 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].

36 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ π ο υ δ ώ ν ( σ ε έ τ η ) Εγγραφέ ντες Έτος εισαγωγής Κ 8 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 Μη αποφοιτήσαντες Ποσοστιαία αναλογία Συνολικό ποσοστό αποφοιτησάντω ν 9 Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων ,1% 45,9% ,9% 44,1% ,6% 42,4% ,59% 65,40% * ,53% 59,46% * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 8 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα. (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 9 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2).

37 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Σύνολο Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης ή συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

38 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

39 ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Τρέχον έτος - 5 Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος - 2 Προηγ. έτος Τρέχον έτος* Σύνολο Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Το Τμήμα δεν προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

40 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Τμήμα Λογιστικής και Β. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Σύνολο Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Δεν υπάρχει συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

41 Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) 1 Εξάμηνο Σπουδών Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος ΔΟΝΑ ΜΓΥ ΜΕ ΜΕΥ εβδομάδαωρες διδασκαλίας ανά Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα Ιστότοπος 1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑCC Υ ΜΓΥ 4 1o 49 1ο ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ACC Υ ΜΓΥ 4 1o 51 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ ACC Υ ΜΓΥ 4 1o 52 1ο ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ACC Υ ΔΟΝΑ 3 1o 53 1ο ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ACC Υ ΜΕΥ 5 1o 50 1ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ACC Υ ΔΟΝΑ 4 1o 48 2ο ΧΡΗΜ/ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ACC Υ ΜΕΥ 4 2o 59 2ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC Υ ΜΓΥ 4 2o 56 2ο AΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ACC Υ ΜΓΥ 3 2o 58 2ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑCC Υ ΜΕΥ 4 2o 57 2ο ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ACC Υ ΜΕΥ 5 2o 55 2ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ACC Υ ΔΟΝΑ 4 2o 54 3o ΕΠΙΧ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ACC Υ ΜΕΥ 4 3o 61 3o ΕΠΙΧ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ACC Υ ΜΓΥ 4 3o 62 3o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ACC Υ ΜΕ 6 3o 63 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ACC Υ ΜΕ 6 3o 64 3o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑCC Υ ΜΕΥ 3 3o 60 4o ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ACC Υ ΜΕΥ 5 4o 70 Σελίδα Οδηγού Σπουδών

42 4o ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ACC Υ ΜΕ 4 4o 67 4o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ACC Υ ΜΕ 5 4o 68 4o ΧΡΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC Υ ΜΕΥ 5 4o 69 4o ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ACC Υ ΜΕΥ 3 4o 71 4o ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑCC Υ ΔΟΝΑ 4 4o 72 5o ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ACC Υ ΜΕ 4 5o 78 5o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ACC Υ ΜΕ 5 5o 77 5o ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACC Υ ΜΕ 3 5o 76 5o ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ACC Υ ΜΕΥ 5 5o 74 5o ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ACC Υ ΔΟΝΑ 5 5o 75 5o ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ACC EΥ ΜΕΥ 4 5o 79 5o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ACC EΥ ΜΕΥ 4 5o 80 6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ACC Υ ΜΓΥ 5 6o 82 6ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ACC Υ ΜΕ 6 6o 83 6ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ACC Υ ΜΕ 5 6o 84 6ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ACC Υ ΜΕ 5 6o 81 6ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ACC EΥ ΜΕ 5 6o 85 6ο ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓ ΣΧΕΔΙΑ ACC EΥ ΜΕ 5 6o 86 7ο EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ACC Υ ΜΕ 4 7o 87 7ο ΕΦΑΡΜ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ACC Υ ΜΕ 4 7o 88 7ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ACC Υ ΜΕ 5 7o 89 7ο ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜ/ΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ACC Υ ΜΕΥ 6 7o 90 7ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC EΥ ΜΕΥ 5 7o 92 7o ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ACC EΥ ΔΟΝΑ 4 7o 92

43 Εξάμηνο σπουδών. Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος ) Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) ΜαθήματοςΚωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑCC1021 XYZ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1ο ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ACC1041 ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΛΑΜΑΣ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ ACC1050 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΑΤΣΙΚΑ ΕΕΠ 1ο ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ACC1061 ΚΙΤΣΟΣ ΕΕΠ ΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1ο ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ACC1030 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕΠ 1ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ACC1011 ΓΚΑΓΚΑ ΕΕΠ 2ο ΧΡΗΜ/ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ACC2061 ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΕΠ 2ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC2031 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕΠ 2ο ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ACC2051 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΕΕΠ Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. 3Θ+1ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 1Θ+3Ε 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+1ΑΠ 3Ω/ΕΒΔ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+1ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 3Θ+2ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+1ΑΠ 3Ω/ΕΒΔ Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αναλυτικοί Πίνακες ανά εξάμηνο δίνονται στο τέλος της ενότητας 621 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (Πίνακας 18) 783 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 810 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 648 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 567 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 567 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 513 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 702 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 405

44 2ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑCC2041 2ο ΧΡΗΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ACC2020 2ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ACC2011 3o ΕΠΙΧ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ACC3021 3o ΕΠΙΧ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ACC3031 3o ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ACC3040 3o ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ACC3050 ΠΑΠΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΣΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΕΠ ΜΠΟΖΑΝΗ ΕΕΠ ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΣ ΕΕΠ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕΠ ΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΑΝΟΥ ΕΕΠ ΑΡΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΕΠ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+1ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+4Ε 6Ω/ΕΒΔ 2Θ+4Ε 6Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 594 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 540 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 756 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 621 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 486 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αναλυτικοί Πίνακες ανά εξάμηνο δίνονται στο τέλος της ενότητας (Πίνακας 18) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ o 4o 4o 4o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΑCC3011 ACC4040 ACC4010 ACC4020 ΜΠΟΖΑΝΗ ΕΕΠ ΜΑΚΡΗ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΘΑΝΟΥ ΕΕΠ ΜΑΚΡΗ ΕΕΠ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΘΑΝΟΥ ΕΕΠ 2Θ+1ΑΠ 3Ω/ΕΒΔ 1Θ+4Ε 5Ω/ΕΒΔ 2Θ+2Ε 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 621 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 594 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 270 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 324 4o ΧΡΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC4031 ΧΥΖ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 4o ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ACC4051 ΕΕΠ 4o ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑCC4061 ΕΕΠ 5o ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ACC5050 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΕΠ 3Θ+2ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ 2Θ+1ΑΠ 3Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+2Ε 4Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 594 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 594 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 405 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 270

45 5o 5o 5o 5o 5o 5o 6ο 6ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ACC5040 ACC5031 ACC5010 ACC5021 ACC5061 ACC5071 ACC6021 ACC6031 6ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ACC6040 6ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ACC6011 6ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ ACC6051 6ο ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓ ΣΧΕΔΙΑ ACC6061 7ο 7ο EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ACC7011 ACC7020 7ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ACC7030 7ο 7ο ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜ/ΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ACC7041 ACC7031 ΑΡΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΗΚΟΣ ΕΕΠ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΕΕΠ ΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΕΠ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΕΕΠ ΧΥΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗ ΕΕΠ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ 1Θ+2ΑΠ 3Ω/ΕΒΔ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+2ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ 3Θ+2ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+3ΑΠ 6Ω/ΕΒΔ 1Θ+4Ε 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+2ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 243 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 216 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 297 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 378 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 189 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 270 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 432 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 621 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 405 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 621 2Θ+3ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 324 2Θ+3ΑΠ 5Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 324 4ΑΠ 1Θ+3Ε 4Ω/ΕΒΔ 2Θ+3Ε 5Ω/ΕΒΔ 3Θ+3ΑΠ 6Ω/ΕΒΔ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 162 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Αναλυτικοί Πίνακες ανά εξάμηνο δίνονται στο τέλος της ενότητας (Πίνακας 18) 216 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 108

46 7o ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ACC7051 ΤΗΚΟΣ ΕΕΠ 2Θ+2ΑΠ 4Ω/ΕΒΔ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Τίτλος ΠΜΣ: «...» Μάθημα α.α. 1 ΜαθήματοςΚωδικός Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (Εαρ.-Χειμ.) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 2 3 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ο.κ Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Τίτλος ΠΜΣ: «...» α.α Μάθημα ΜαθήματοςΚωδικός Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) 1 Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2 3 Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι)

47 κ.ο.κ. Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Τίτλος ΠΜΣ: «.....» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων) Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Τρέχον έτος 4 Τρέχον έτος 3 Τρέχον έτος - 2 Προηγ. έτος Τρέχον* έτος Σύνολο Το Τμήμα δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων)

48 Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Η = Άλλες εργασίες Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

49 Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Σύνολο Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

50 Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος Σύνολο Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ως συντονιστές Ως συνεργάτες (partners) Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται.

51 Πίνακας 18: Στοιχεία συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ACC ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ ACC 1021 ACC 1061 ACC 1050 ΘΕΩΡΙΑ ACC 1050 ΕΡΓ 5 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ACC ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ACC 1030 ΘΕΩΡΙΑ ACC 1030 ΕΡΓ Α ΧΕΙΜ ,3% 70 26,9% 190 ΣΕΠΤ ,1% 20 19,8% 81 Α ΧΕΙΜ ,2% 91 36,5% 158 ΣΕΠΤ ,5% 26 23,0% 87 Α ΧΕΙΜ ,3% 84 27,9% 217 ΣΕΠΤ ,8% 52 32,7% 107 Α ΧΕΙΜ ,6% ,0% 80 ΣΕΠΤ ,9% 51 96,2% 2 Α ΧΕΙΜ ,8% ,4% 38 ΣΕΠΤ ,0% ,0% 0 Α ΧΕΙΜ ,0% ,0% 92 ΣΕΠΤ ,8% 46 52,3% 42 Α ΧΕΙΜ ,2% ,3% 98 ΣΕΠΤ ,1% 21 41,2% 30 Α ΧΕΙΜ ,2% ,2% 248 ΣΕΠΤ ,6% 40 40,0% 60 7 ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ACC 2020 ΘΕΩΡΙΑ ACC 2020 ΕΡΓ Α ΕΑΡ ,2% ,5% 92 ΣΕΠΤ ,9% 40 38,5% 64 Α ΕΑΡ ,3% ,4% 260 ΣΕΠΤ ,2% 27 20,8% 103

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) . Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ:ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Σχετικ ός πίνακ Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ Α ΕΞΑΗΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΗΑΤΟΣ ΓΥ Υ 101 ικροοικονομική 2 2 4 8 5 ΓΥ Υ 102 Διοικητική των Επιχειρήσεων 2 2 4 8 5 ΕΥ Υ 103 Εισαγωγή στη Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12.4 Παράρτηµα

12.4 Παράρτηµα 12.4 Παράρτηµα Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. - 157 - ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΤΜΗΜΑ : Στατιστικής και Αναλογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α. Ι.Π. Τµηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και είκτες της Λειτουργίας των ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ [ ] Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 2 Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 09:00-11:00 1201001 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 28/02/2012

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 28/02/2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ 3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ 4) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ AKA Δ. ETOYΣ... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σε παρένθεση η αντιστοίχιση με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σε παρένθεση η αντιστοίχιση με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Λευκάδα, 02/08/2017 Αρ. Πρωτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σε παρένθεση η αντιστοίχιση με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών Β' Α3,Α6 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές)...5 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΜΟ. Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ορολογία Ορισμοί Αποτύπωση & Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο 17 0 16 0 15 0 15 0 13 0 13 0 Από εξέλιξη 1 1 2 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014)

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014) Α' ΕΞΑΜ. ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 810101 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Υ 3 1 8 5 4 8 5 2 810201 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 1 10 6 4 10 6 3 810301 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ 3 1 12 7 4 12 7 4 810401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2017 2 Στην παρούσα ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 1. Το Τμήμα ΔΕΟ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) έχει δύο κατευθύνσεις: κατεύθυνση ΔΜΥΠ (το παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 14/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 14/11/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (Θ) ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΠ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (ΑΠ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΠ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Θόδωρος Παπαδόγγονας, Πρόεδρος Τμήματος 1 ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι.ΣΤ.Ε.) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Λαμία Προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ. 1. Γαλλικά ΙΙ Τρίτη 6/6/17 10: Γερμανικά ΙΙ Τρίτη 6/6/17 10: Χρηματοοικονομική

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ. 1. Γαλλικά ΙΙ Τρίτη 6/6/17 10: Γερμανικά ΙΙ Τρίτη 6/6/17 10: Χρηματοοικονομική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNIOY ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Β Εξαμήνου 1. Γαλλικά ΙΙ Τρίτη 6/6/17 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας

565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας 565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας Αντικείμενο σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση Συνολικός αριθμός μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Εξαμήνου (MΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α/Μ /12 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ.

Α Εξαμήνου (MΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α/Μ /12 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α Εξαμήνου 1. Αγγλικά Ι Τρίτη 7/6/16 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος και έπειτα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος και έπειτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και έπειτα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ Α εξάμηνο ()(,0,Ξ) 2. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ 5 ECTS ΚΑΙ 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑ_300 ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι ΚΑΙ ΒΑ_301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Το κάθε τμήμα μπορεί προαιρετικά να προσθέσει επιπλέον στήλες στους πίνακες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Ασπασία Τσακιρίδου Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Σ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1-4.1.2 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών Μονάδων. 4.1.2 Ετήσια αναφορά για την ενημέρωση του αρχείου δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

αρχικό ΠΠΣ (ισχύει από α.ε '14)

αρχικό ΠΠΣ (ισχύει από α.ε '14) Σ.Δ.Ο., Τμήμα Τομείς: Α, Β Χρηματοοικονομικής, Γ ΔΟΝΑ μαθ.: Υ υποχρεωτικό, Ε/Υ επιλογής υποχρεωτικό, Π προαιρετικό. Τομείς: Α, Β Χρηματοοικονομικών, Γ ΔΟΝΑ. 1 ΠΠΣ ενιαίο (ΛΧ), ενώ μέχρι 2018 πτυχία 3:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.2 Ετήσια αναφορά για την ενημέρωση του αρχείου δεικτών ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Β Εξάμηνο 2011: Ιούλιος- Δεκέμβριος 2011 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 Κωδικός Υποχρεωτικά Μαθήματα (20) Εξάμηνο ECO302 Δημόσια Οικονομική Β ECO303 Διεθνής Οικονομική Α CSC201 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Α ECO211 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Απογραφική Έκθεση 2010-11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΛΑΡΙΣΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.... 4 1 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα