ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61"

Transcript

1

2

3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π61 Οι παρακάτω αναγραφόμενοι όροι αυτής της Προσθήκης μαζί με τους Πίνακες Παροχών και Ασφαλίστρων που τη συνοδεύουν και τις δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή του κυρίως Ασφαλισμένου που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, των οποίων την αλήθεια και ακρίβεια αποδέχεται καλόπιστα η Εταιρία αποτελούν τη βάση αποδοχής αυτής της ασφάλισης. Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α) Η Εταιρία με την Προσθήκη αυτή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών, να πληρώσει, εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ, για κάθε περίπτωση νοσηλείας, τα ιατρικώς απαραίτητα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς του, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα με την παρούσα, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, καθώς και την κάλυψη άλλων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών. β) Το ανώτατο όριο κάλυψης, κατ ασφαλιστικό έτος, είναι αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και σ αυτό περιλαμβάνονται συνυπολογιζόμενες, όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες δαπάνες (Άρθρο 3) που μπορεί να γίνουν γι αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως για κάθε μία καλυπτόμενη δαπάνη, παράλληλα τηρούνται και τα επί μέρους καθοριζόμενα όρια γι αυτήν, όπως ορίζονται επίσης στον Πίνακα Παροχών. Ειδικότερα, εάν η Προσθήκη αυτή ζητηθεί μετά την έκδοση του αρχικού Βασικού Ασφαλιστηρίου ή εάν αυτή επαναφερθεί σε ισχύ, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έναρξη της παρούσας ή την επαναφορά της σε ισχύ, μέχρι τη λήξη του ασφαλιστικού έτους. γ) Ανώτατη περίοδος κάλυψης εντός νοσοκομείου, κατά περίπτωση νοσηλείας, ορίζεται αθροιστικά το διάστημα των 365 ημερών. Δύο ή περισσότερες νοσηλείες, εφόσον δεν απέχουν μεταξύ τους πάνω από 90 ημέρες και οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της, θεωρούνται σαν μία νοσηλεία. δ) Η Προσθήκη αυτή ισχύει αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους της Ελλάδος. Κάθε Ασφαλισμένο άτομο που πρόκειται να μετοικήσει ή να παραμείνει εκτός Ελλάδος έστω και προσωρινά για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, πρέπει να ειδοποιήσει υποχρεωτικά την Εταιρία γραπτώς. Η ισχύς της παρούσας κατά τη διάρκεια της παραμονής του ασφαλισμένου στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας η οποία υποχρεούται να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη. ε) Όλες οι παροχές του παρόντος προσφέρονται από την Εταιρία υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το τρέχον ασφάλιστρο. 1

4 Άρθρο 2: ΟΡΙΣΜΟΙ «Ασφαλιστικό Έτος»: είναι κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συμβολαίου ή την επαναφορά του σε ισχύ και τελειώνει μετά από ένα χρόνο την ίδια ημερομηνία. «Εσωτερική Νοσηλεία»: Ορίζεται εκείνη που παρέχεται από Νοσηλευτικό Ίδρυμα και ο ασθενής (εσωτερικός ασθενής) είναι άτομο που εισήχθη σ αυτό μετά από νόμιμη διαδικασία εισαγωγής, χρεώθηκε από το Νοσοκομείο με το κόστος δωματίου και τροφής και μένει μέσα σε αυτό, για ένα βράδυ τουλάχιστον. «Ημερήσια νοσηλεία»: Ορίζεται η νοσηλεία με χρέωση κρεβατιού, για επέμβαση ή θεραπεία και οι απαραίτητες γι αυτή διαγνωστικές εξετάσεις, εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπου όμως ο ασθενής δεν χρειάζεται να διανυκτερεύσει. «Εξαρτώμενα μέλη»: Θεωρούνται αποκλειστικά o/η νόμιμος/η σύζυγος του Ασφαλισμένου. «Ατύχημα»: Ορίζεται κάθε γεγονός, αιφνίδιο, εξωτερικό, βίαιο, τυχαίο και ξένο προς την πρόθεση του Ασφαλισμένου, που προκαλεί ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη. «Ασθένεια»: Καλυπτόμενη ασθένεια είναι κάθε πάθηση, που θα εκδηλωθεί για πρώτη φορά στον Ασφαλισμένο (ή σε εξαρτώμενο μέλος) μετά τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Προσθήκης για νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και μετά ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Προσθήκης για νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. «Ειδική Περίοδος αναμονής»: Οι κατωτέρω παθήσεις τηρουμένων όλων των λοιπών όρων της παρούσης, δεν καλύπτονται έως τη λήξη της περιόδου αναμονής, αντιστοίχως από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας προσθήκης ή της επαναφοράς της σε ισχύ, όπως παρακάτω: Παθήσεις Περίοδος Αναμονής Αιμορροΐδες, Ραγάδες 12 μήνες Παραεδρικό συρίγγιο, κύστη κόκκυγος 12 μήνες Κήλες 12 μήνες Αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, σκολίωση ρινικού διαφράγματος 12 μήνες Ινομυώματα, κύστες ωοθηκών, υστερεκτομή, ενδομητρίωση, νεοπλασίες μαστών 12 μήνες Θυρεοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή 12 μήνες Κιρσοκήλες, υδροκήλες, παθήσεις προστάτη 12 μήνες Θεραπεία / επέμβαση παθήσεων αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης (κακώσεις μηνίσκων, χιαστών, κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων κ.λπ.) συνεπεία 12 μήνες ατυχήματος ή ασθενείας Νεφρολιθίαση, ψαμμίαση 12 μήνες Πολύποδες εντέρου 12 μήνες Διευκρινίζεται ότι, εφόσον διαπιστωθεί κακοήθεια, οι παραπάνω αναμονές περιορίζονται στους 3 μήνες για νοσηλείες στην Ελλάδα και στους 6 μήνες για νοσηλείες στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οστικών καταγμάτων συνεπεία ατυχήματος δεν θα ισχύουν. 2

5 «Νοσηλευτικό Ίδρυμα»: Θεωρείται κάθε Νοσοκομείο ή Κλινική, με νόμιμη άδεια λειτουργίας, περίθαλψης και θεραπείας ασθενών και τραυματιών, το οποίο διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό, καθώς και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούνται Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα ιδρύματα για ναρκομανείς ή αλκοολικούς, τα γηροκομεία ή παρόμοια ιδρύματα, τα αναρρωτήρια, τα κέντρα αποκατάστασης και γενικά τα φυσικοθεραπευτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμονής ή και νοσηλείας, ο Ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση. «Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα»: Θεωρείται το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, που έχει συμβληθεί με την Εταιρία για να παρέχει περίθαλψη σε πρόσωπα καλυπτόμενα με αυτή την Προσθήκη. Σε περίπτωση νοσηλείας η Εταιρία εξοφλεί απευθείας όλα τα αιτιολογημένα έξοδα που έγιναν, σύμφωνα με τους όρους της Προσθήκης. Κάθε ποσό που δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Εταιρίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Πίνακα Παροχών, καταβάλλεται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία εξόδου του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. «Μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα»: Θεωρείται κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα που δεν έχει συμβληθεί με την Εταιρία. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, η Εταιρία θα καταβάλλει απολογιστικά σε αυτόν, τα σύμφωνα με την παρούσα πραγματοποιηθέντα έξοδα (άρθρο 1,παρ. α), μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων δικαιολογητικών. «Συντονιστικό κέντρο Groupama Φοίνιξ»: Είναι το συντονιστικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με διοικητικό, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. To συντονιστικό κέντρο αποτελεί το αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των παροχών της νοσοκομειακής περίθαλψης, στα Συμβεβλημένα με την Εταιρία Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται για το οποιοδήποτε ιατρικό του πρόβλημα, που απαιτεί εισαγωγή του σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Συμβεβλημένο ή μη, να επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο. «Θέση Νοσηλείας»: Ορίζεται η κατηγορία του δωματίου στο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα νοσηλευτεί, ο κυρίως Ασφαλισμένος ή το εξαρτώμενο ασφαλισμένο μέλος για την αποκατάσταση της υγείας του. Η προσθήκη αυτή περιλαμβάνει 3 κατηγορίες θέσεων ως εξής: «Θέση Α» Μονόκλινο δωμάτιο ή δωμάτιο το οποίο δεν μοιράζεται με άλλον ασθενή και χρεώνεται σαν μονόκλινο. «Θέση Β» Δίκλινο δωμάτιο ή δωμάτιο το οποίο δεν μοιράζεται με πάνω από ένα (1) άλλο ασθενή και χρεώνεται σαν δίκλινο. «Θέση Γ» Τρίκλινο δωμάτιο ή δωμάτιο το οποίο δεν μοιράζεται με πάνω από δύο (2) άλλους ασθενείς και χρεώνεται σαν τρίκλινο. 3

6 «Εκτός θέσης νοσηλεία»: Αν ο Ασφαλισμένος ή το εξαρτώμενο ασφαλισμένο μέλος νοσηλευθεί σε υψηλότερη θέση από αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων, τα έξοδα νοσηλείας που περιγράφονται στο άρθρο 3Ι παρ. Αα) και παρ. Αβ) της παρούσας προσθήκης, εξαιρουμένου του κόστους νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, θα καλύπτονται κατά ποσοστό που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα : ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ Suite Lux Α Β Γ A 40% 65% B 30% 50% 75% Γ 20% 35% 55% 75% «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» και «Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας»: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι η ειδική μονάδα μέσα στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για τους ασθενείς, που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα από το Νοσηλευτικό προσωπικό. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) είναι η ειδικά εξοπλισμένη μονάδα του νοσοκομείου, με τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό, για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί αυξημένη φροντίδα που δεν μπορεί να παρασχεθεί εκτός αυτής. «Επείγον Περιστατικό»: Χαρακτηρίζεται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, η οποία δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρούσας προσθήκης, εκδηλώνεται με έντονα συμπτώματα, χρήζει άμεσης εισαγωγής σε Νοσοκομείο και απαιτεί συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία. «Εκπιπτόμενο Ποσό»: Είναι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών (10), με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος, για κάθε περίπτωση νοσηλείας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. α και μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Προσθήκης. Το εκπιπτόμενο ποσό δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Ημερήσια νοσηλεία β) Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο Ν.Π.Δ.Δ. (Άρθρο 3Ι, παρ. Αγ). γ) Νοσοκομειακό Επίδομα (Άρθρο 3Ι, παρ. Ζ). δ) Κάλυψη σε Εξωτερικά Ιατρεία (Άρθρο 3Ι, παρ. ΣΤ). ε) Χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, αιμοκάθαρση (Άρθρο 3ΙΙ). στ) Προ και Μετά Νοσοκομειακά Έξοδα (Άρθρο 3Ι,παρ.Η). ζ) Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής (check-up) (Άρθρο 3ΙΙI). 4

7 Άρθρο 3: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ι. Αν ο κυρίως Ασφαλισμένος ή τα Ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του κατά το χρόνο ισχύος της παρούσας Προσθήκης εισαχθούν σε Νοσοκομείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, από ασθένεια ή ατύχημα, η Εταιρία θα καταβάλλει αποζημίωση εξόδων με βάση πρωτότυπες αποδείξεις. Οι καλυπτόμενες δαπάνες που αναγνωρίζονται και αποζημιώνονται είναι οι ακόλουθες: Α) ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Θεωρούνται τα πραγματοποιηθέντα έξοδα (Άρθρο 1, παρ. α) για τις παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες προς τον Ασφαλισμένο ή τα εξαρτώμενα Ασφαλισμένα μέλη, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (εσωτερικής ή ημερήσιας) και περιλαμβάνουν : α) Το κόστος διαμονής στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Τα έξοδα δωματίου και τροφής (1 Πίνακα Παροχών) ή νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (1 Πίνακα Παροχών) β) Λοιπά έξοδα νοσηλείας (1 Πίνακα Παροχών) β1) Έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών και συσκευών Τα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την αιτία εισόδου και μόνο, για φάρμακα, επιδέσμους, νάρθηκες, ορθοπεδικές ζώνες, έξοδα χειρουργείου και χρήση χειρουργικών συσκευών που είναι απαραίτητες για την επέμβαση, πλάσμα αίματος, οροί γενικά, οξυγόνο, χρήση Laser κ.λπ. β2) Διαγνωστικές εξετάσεις Τα έξοδα για κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν άμεση σχέση με την αιτία εισόδου και μόνο, όπως μικροβιολογικές, ακτινογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τομογραφίες (αξονικές ή μαγνητικές), στεφανιογραφίες, αρτηριογραφίες κ.λπ. γ) Κάλυψη σε Κρατικό Νοσοκομείο (Γενικό Περιφερειακό ή Ν.Π.Δ.Δ.) Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα που χαρακτηρίζεται ως Ν.Π.Δ.Δ. (Κρατικό ή Περιφερειακό), η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας θα είναι πλήρης (). δ) Ημερήσια νοσηλεία Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας, καλύπτονται κατά 80% τα έξοδα νοσηλείας (Άρθρο 3Ι παρ. Αα και Αβ) εάν ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με εκπιπτόμενο ποσό για τα έξοδα εσωτερικής νοσηλείας και κατά εάν δεν επιβαρύνεται με εκπιπτόμενο ποσό (1Β Πίνακα Παροχών). Β) ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ Θεωρούνται μόνο η αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου για την χειρουργική επέμβαση και την αναισθησία μέσα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Για την αμοιβή του χειρουργού και αναισθησιολόγου η Εταιρία θα καταβάλλει βάσει πρωτοτύπου δελτίου παροχής υπηρεσιών, αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης, ανεξαρτήτως της μεθόδου που ακολουθήθηκε, τα προβλεπόμενα από τον Πίνακα Παροχών (2) ποσά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας ταυτόχρονα, ή οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκή της & διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό, θα καταβάλλεται από την Εταιρεία ως αμοιβή χειρουργού κατά τα προαναφερόμενα, το εκατό τοις εκατό του ποσού που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση και 35% του ποσού που αντιστοιχεί στις επιπλέον επεμβάσεις με ανώτατο όριο τις τρεις (3). Αν οι χειρουργικές επεμβάσεις 5

8 διενεργούνται από χειρουργούς άλλης ειδικότητας θα καταβάλλεται το εκατό τοις εκατό () του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές. Στην παρούσα Προσθήκη επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων. Ο αναλυτικός σχετικός πίνακας κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( Σε κάθε περίπτωση ο λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος μπορεί να πληροφορείται στοιχεία του πίνακα κατάταξης των χειρουργικών επεμβάσεων κατόπιν επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο. Σε περίπτωση που χειρουργική επέμβαση του Ασφαλισμένου δεν συμπεριλαμβάνεται στον πιο πάνω αναλυτικό πίνακα, τότε κατατάσσεται σύμφωνα με γνωμάτευση ιατρού της Εταιρίας. Γ) ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Θεωρούνται οι αμοιβές ιατρού (3 Πίνακα Παροχών) Νοσηλευτικού Ιδρύματος, που παρακολουθεί τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου δελτίου παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισμένος εκτός του θεράποντα ιατρού, παρακολουθείται και από άλλους ιατρούς τότε, η ημερήσια προσωπική αμοιβή του καθενός εξ αυτών, βάσει πρωτοτύπου δελτίου παροχής υπηρεσιών, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 50% ενός ημερησίου Νοσοκομειακού Επιδόματος (7 Πίνακα Παροχών). Δ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Οι υπηρεσίες για αποκλειστική νοσοκόμα κατά τη διάρκεια νοσηλείας, καλύπτονται μετά από σύσταση ιατρού και αφού προσκομισθούν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά (4 Πίνακα Παροχών). Ε) ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Καλύπτεται το κόστος ιδιωτικής νοσοκόμας στο σπίτι του Ασφαλισμένου, μετά την εσωτερική νοσηλεία του, με την προϋπόθεση ότι έχει υποδειχθεί η αναγκαιότητα από τον θεράποντα ιατρό και για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης χρειάζεται η προσκόμιση νόμιμων πρωτότυπων παραστατικών (5 Πίνακα Παροχών). ΣΤ) ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α) Επέμβαση σε Εξωτερικά Ιατρεία Καλύπτονται η αμοιβή χειρουργού και τα έξοδα τοπικής νάρκωσης για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις π.χ. συρραφή τραύματος, αφαίρεση σπίλου, που γίνονται στα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιωτών χειρουργών και μόνο ιατρών (6α Πίνακα Παροχών). β) Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία Καλύπτεται η θεραπεία εκτάκτων περιστατικών και οι απαραίτητες για αυτά διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται σε εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη θα πληρωθεί με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων (6β Πίνακα Παροχών). γ) Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις / ιατρικές πράξεις Καλύπτονται αποκλειστικά οι παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις / ιατρικές πράξεις, που δεν χρειάζονται νοσηλεία εφόσον γίνονται στα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού (6γ Πίνακα Παροχών). Κολονοσκόπηση Γαστροσκόπηση Κυστεοσκόπηση Πυελογραφία 6

9 Λήψη ιστού για βιοψία Αγγειογραφία Σπινθηρογράφημα Εγκεφαλογράφημα Ζ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α) Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Κρατικό ή Περιφερειακό Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.) η Εταιρία θα καταβάλλει για κάθε διανυκτέρευση και μετά από υποβολή επίσημου θεωρημένου πιστοποιητικού και εφ όσον δεν προσκομιστεί απολύτως κανένα άλλο δικαιολογητικό για απόδοση καλυπτομένων δαπανών (τιμολόγια νοσηλειών κλπ), το ποσό του νοσοκομειακού επιδόματος (7α Πίνακα Παροχών). β) Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, εφ όσον δεν προσκομιστεί κανένα δικαιολογητικό για απόδοση καλυπτομένων δαπανών (αποδείξεις ιατρών, τιμολόγια νοσηλειών κλπ), η Εταιρία θα καταβάλλει με την υποβολή επίσημου θεωρημένου πιστοποιητικού νοσηλείας, για κάθε διανυκτέρευση το ποσό του νοσοκομειακού επιδόματος (7 Πίνακα Παροχών). Η) ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Η εταιρία θα πληρώσει μέχρι του ανώτατου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα παροχών (8) τα έξοδα φαρμάκων καθώς και των ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν πριν ή και μετά την νοσηλεία του Ασφαλισμένου προσώπου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Προ Νοσοκομειακά έξοδα 1)Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα σημάνουν απαραίτητα νοσηλεία (ημερήσια ή εσωτερική) του Ασφαλισμένου εντός νοσηλευτικού ιδρύματος. 2)Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα θα γίνει το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης. Διευκρινίζεται ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός νοσοκομείου. β)μετά Νοσοκομειακά έξοδα Θεωρούνται τα έξοδα μετά νοσοκομειακών υπηρεσιών που έχουν σχέση με την νοσηλεία (ημερήσια ή εσωτερική) που προηγήθηκε και αφορούν παρακολούθηση γιατρών, θεραπεία, φάρμακα, φυσικοθεραπεία, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. Η παροχή αυτή θα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες αφότου ο Ασφαλισμένος βγει από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Θ) ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ α) Μεταμόσχευση με εγχείρηση Καλύπτεται η εσωτερική νοσηλεία του Ασφαλισμένου προσώπου για μεταμόσχευση οργάνου από άλλο δότη προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η κάλυψη αφορά μόνο τον Ασφαλισμένο λήπτη του μοσχεύματος και όχι τον δότη. Σημειώνεται ότι δεν αποζημιώνεται η δαπάνη για την απόκτηση του μοσχεύματος, εκτός αν πρόκειται για μόσχευμα κερατοειδούς, ενδοφακού και αρτηριών. β) Αισθητική πλαστική χειρουργική Καλύπτεται συνεπεία ατυχήματος και μόνο, η εσωτερική ή ημερήσια νοσηλεία για αισθητική πλαστική χειρουργική που απαιτείται για να διορθώσει σωματική βλάβη. 7

10 γ) Εξωμήτριος κύηση Καλύπτεται νοσηλεία (ημερήσια ή εσωτερική) λόγω εξωμητρίου κυήσεως. δ) Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις Καλύπτονται οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις, εκτός των εξαιρουμένων (Άρθρο 6 παρ. 3), μόνον εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή ενημέρωση της Εταιρίας και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη αυτής. ε) Οδοντιατρικές Δαπάνες Καλύπτεται συνεπεία ατυχήματος και μόνο, η εσωτερική ή ημερήσια νοσηλεία για οδοντιατρική θεραπεία και χειρουργική. Ι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ) Καλύπτεται η δαπάνη κατά για την απόκτηση των ειδικών χειρουργικών υλικών, καθώς και των διορθωτικών συσκευών όπως π.χ. βαλβίδα καρδιάς, βηματοδότης, stend, μπαλονάκια, απινιδωτής, υλικά οστεοσύνθεσης κλπ., όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας καλυπτόμενης από την παρούσα προσθήκη. Επίσης καλύπτονται κατά οι δαπάνες για συσκευές και ιατρικά μηχανήματα που είναι χειρουργικά απαραίτητα για τη θεραπεία του ασφαλισμένου, όπως ενδεικτικά σωλήνες τραχειοτομής και άλλες συσκευές ή μηχανήματα που είναι πρόσκαιρα τοποθετημένα στο σώμα του ασφαλισμένου. Η δαπάνη για την απόκτηση προσθετικών τμημάτων σώματος και τεχνητών οργάνων, τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω, καλύπτεται κατά με την προϋπόθεση ότι στη δαπάνη για την αγορά τους συμμετέχει και άλλος φορέας ασφάλισης, δημόσιος ή ιδιωτικός με καταβολή του μέρους της δαπάνης που δεν καλύφθηκε από τον άλλο φορέα. Σε περίπτωση όμως που δεν συμμετέχει κανένας άλλος ασφαλιστικός φορέας στη δαπάνη για την απόκτηση προσθετικών τμημάτων σώματος ή τεχνητών οργάνων, η δαπάνη αυτή καλύπτεται κατά 60%. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται η δαπάνη αντικατάστασης των προσθετικών τμημάτων ή των διορθωτικών συσκευών. Επίσης δεν καλύπτονται οι συσκευές θεραπείας υπνικής άπνοιας (CPAP). ΙΑ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Σε περίπτωση εσωτερικής νοσηλείας σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, η εταιρία θα πληρώσει : α) τα έξοδα δωματίου και τροφής μέχρι του ποσού των ημερησίως. β) τα λοιπά αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας σε ποσοστό : β.1) για νοσηλεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, β.2) για νοσηλεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, β.3) 80% για νοσηλεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Ο Ασφαλισμένος, όμως, οφείλει, αφού εξοφλήσει τη συνολική δαπάνη νοσηλείας, να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα και τα δελτία παροχής υπηρεσιών στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή και στη συνέχεια να τα προσκομίσει στην Εταιρία. 2. Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας, για τις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Παροχών(2). 8

11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο τα έξοδα των λογαριασμών σε Ευρώ στην Έδρα της με βάση την επίσημη τιμή πώλησης της Τράπεζας της Ελλάδος για το αντίστοιχο νόμισμα, κατά την ημερομηνία που φέρει η πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Σχετικά με τις δαπάνες πληρωμής από την Εταιρία των νοσηλειών στο Εξωτερικό, η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους εξαγωγής συναλλάγματος. II.Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας, αιμοκάθαρσης Για την ιατρική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασματικών εξεργασιών και της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, καλύπτονται κατά οι τυχόν δαπάνες ακτινοθεραπειών ή/και χημειοθεραπειών ή/και αιμοκάθαρσης (9 Πίνακα Παροχών), ανεξάρτητα από το αν οι δαπάνες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας (εσωτερικής ή ημερήσιας), ή όχι. ΙΙΙ. Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής (check-up) Ο κυρίως ασφαλισμένος και τα εξαρτώμενα μέλη καλύπτονται για τις εξετάσεις προληπτικής ιατρικής (check-up) που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα, εννέα (9) μήνες μετά την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ της παρούσας προσθήκης. Οι εξετάσεις γίνονται όλες μαζί, μία φορά κατ ασφαλιστικό έτος. Γενική Αίματος Γενική Ούρων Χοληστερίνη Σάκχαρο αίματος Ουρία Ουρικό οξύ Τριγλυκερίδια HDL LDL Τρανσαμινάση Αλκαλική Φωσφατάση Ολικά λιπίδια Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ α) Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με ακρίβεια και ειλικρίνεια το είδος και τις συνθήκες του επαγγέλματός του καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς και να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας για το ιστορικό και την κατάσταση της υγείας του, όπως και των τυχόν ασφαλισμένων εξαρτωμένων μελών. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης /Ασφαλισμένος κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει γνωστά περιστατικά σε αυτόν, η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την Προσθήκη αυτή, εφόσον η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοιας φύσης ώστε η Εταιρία εάν το γνώριζε δεν θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα τη δεχόταν με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να 9

12 προβεί σε καταγγελία της παρούσας ασφάλισης έστω και αν αυτά (δηλωθέντα ή αποσιωπηθέντα) δεν έχουν σχέση με τυχόν αίτηση αποζημίωσης και απαλλάσσεται της καταβολής του ασφαλίσματος ή να ζητήσει τροποποίηση της. β) Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος οφείλει κατά την διάρκεια της ασφάλισης να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή των στοιχείων της ασφάλισής του καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει επίταση του κινδύνου όπως : αλλαγή επαγγέλματος, ενασχόληση με επικίνδυνα σπορ. Σε περίπτωση που υπάρξει επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση αυτή ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την Προσθήκη αυτή και μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει την ασφάλιση ή να ζητήσει τροποποίησή της. γ) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνει γραπτά και προφορικά κάθε πληροφορία που του ζητάει η Εταιρία σχετικά με τη νοσηλεία του, καθώς επίσης να διευκολύνει την Εταιρία σε οποιαδήποτε εξέταση ή έρευνα για τη συγκρότηση του ιστορικού της υγείας του, για την αιτία που προκάλεσε τη νοσηλεία και να χορηγεί την αναγκαία προς τούτο εξουσιοδότηση. Αν η Εταιρία ζητήσει πρόσθετες αποδείξεις ή εξετάσεις για τη θεμελίωση της υποχρέωσής της για αποζημίωση, τότε τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτή. Κάθε ενέργεια της Εταιρίας, που αποβλέπει στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή της ασθένειας, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αποδοχή της υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης. δ) Σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί εμπρόθεσμα συντονιστικό κέντρο για την εισαγωγή του Ασφαλισμένου σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (Συμβεβλημένο ή μη), εκτός και αν η νοσηλεία έγινε σε Κρατικό Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), η Εταιρία, συντρεχουσών των προϋποθέσεων κάλυψης της παρούσας Προσθήκης θα καταβάλει μόνο το 80% του συνόλου των αναγνωριζομένων και καλυπτομένων εξόδων νοσηλείας αφαιρουμένου και του τυχόν εκπιπτόμενου ποσού. ε) Σε περίπτωση περίθαλψης σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει με έξοδά της και με ιατρό που η ίδια θα ορίζει, οποιοδήποτε καλυπτόμενο πρόσωπο κατά την διάρκεια της νοσηλείας του. στ) Σε περίπτωση εξόφλησης πραγματοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, θα πρέπει για την πληρωμή αποζημίωσης από την Εταιρία να προσκομισθούν τα πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις, εντός δέκα (10) ημερών από την έξοδο του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό. ζ) Εάν ο Ασφαλισμένος εισπράξει μέρος των εξόδων από άλλο φορέα ασφάλισης (Κοινωνικό Ιδιωτικό ή οποιοδήποτε ταμείο υγείας) τότε η Εταιρία θα καταβάλλει μόνο τη διαφορά ανάμεσα στις αναγνωριζόμενες δαπάνες και το μεγαλύτερο από i) το τυχόν εκπιπτόμενο ποσό και ii) την αποζημίωση που έλαβε από άλλη πηγή. Σε καμία περίπτωση το ποσό που θα καταβληθεί από την Εταιρία δε μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο όριο. η) Η τυχόν εκ παραδρομής καταβολή από την Εταιρία παροχών μη καλυπτομένων από την παρούσα προς ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδοχή, εκ μέρους της, κάλυψης μη προβλεπομένου κινδύνου ούτε παραίτησή της από το δικαίωμα διεκδίκησης επανείσπραξης του καταβληθέντος αχρεωστήτως ποσού. θ) Η Εταιρία εφοδιάζει τον Ασφαλισμένο με «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ», που αναγράφει: Το ονοματεπώνυμό του και των τυχόν Ασφαλισμένων εξαρτώμενων μελών της οικογενείας του. Η «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ», χρησιμοποιείται στα Συμβεβλημένα με την 10

13 Εταιρία Νοσηλευτικά Ιδρύματα και απαλλάσσει τον Ασφαλισμένο από την πληρωμή των εξόδων νοσηλείας κατά τα προβλεπόμενα από τον Πίνακα Παροχών εφόσον η νοσηλεία του αφορά περιστατικό, που καλύπτεται από την παρούσα Προσθήκη και εφόσον τηρηθούν υποχρεωτικά τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5. Η «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ισχύει όσο και η παρούσα Προσθήκη. Σε περίπτωση διακοπής της παρούσας Προσθήκης για οποιοδήποτε λόγο παύει και η ισχύς της «ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ». Άρθρο 5: ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σε περίπτωση οποιασδήποτε νοσηλείας καλυπτόμενου προσώπου, ως εσωτερικού ασθενή, σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, θα πρέπει απαραίτητα να ενημερωθεί αμέσως το συντονιστικό κέντρο σχετικά με την αιτία (διάγνωση πάθησης, χειρουργική επέμβαση κλπ.) εισόδου του. Συγκεκριμένα: α) Εάν το περιστατικό νοσηλείας είναι ΕΠΕΙΓΟΝ, ο Ασφαλισμένος ή άλλο πρόσωπο οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το συντονιστικό κέντρο έστω και κατά την είσοδό του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, εκτός αν αντικειμενικά κριθεί ότι δεν ήταν εφικτό. β) Εάν το περιστατικό νοσηλείας είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ο Ασφαλισμένος ειδοποιεί το συντονιστικό κέντρο τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την εισαγωγή του, σχετικά με την πάθησή του ή την χειρουργική επέμβαση, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, ενημερώνοντας συγχρόνως για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα που θα εισαχθεί, το ονοματεπώνυμο του θεράποντα ιατρού και το τηλέφωνό του. Με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξοφληθεί πλήρως το ασφάλιστρο της τρέχουσας δόσης και εφόσον το περιστατικό καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προσθήκης, εκφέρει σύμφωνη γνώμη και ο ιατρός της Εταιρίας, όταν ενδεχομένως αυτός επιληφθεί, η Εταιρία θα απαλλάξει αυτομάτως κατά το καλυπτόμενο μέρος από την παρούσα Προσθήκη τον Ασφαλισμένο από την πληρωμή των εξόδων νοσηλείας, λαμβανομένου υπ όψη εκτός των άλλων του άρθρου 1 παρ. α. Αν δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία δεν θα εξοφλήσει απ ευθείας το νοσηλευτικό ίδρυμα και ο Ασφαλισμένος, αφού εξοφλήσει τα έξοδα νοσηλείας υποχρεούται να καταθέσει στη συνέχεια όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικό νοσηλείας κλπ.), καθώς και τα δελτία παροχής υπηρεσιών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση του κατά πόσο συντρέχει περίπτωση κάλυψης προβλεπόμενη από την παρούσα. Άρθρο 6 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από την Προσθήκη αυτή δεν καλύπτονται ιατρικές πράξεις και νοσηλείες που η πραγματοποίησή τους οφείλεται μερικά ή ολικά, άμεσα ή έμμεσα σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 1) Σωματικές βλάβες ή ασθένειες καθώς και οι επιπλοκές τους, που υπήρχαν πριν από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ αυτής της Προσθήκης και ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο ή ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξή τους και δεν έχει παρέλθει διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ή την επαναφορά σε ισχύ αυτής της Προσθήκης. Αν όμως η Προσθήκη αυτή παρέμεινε σε ισχύ για δύο (2) συνεχή χρόνια από την ημερομηνία έναρξής της ή της επαναφοράς της σε ισχύ, η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει, εκτός αν διαφορετικά αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 2) Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, προληπτικές γενικές εξετάσεις (check-up) εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με την εξαίρεση του άρθρου 3ΙΙΙ, επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα νοσηλείες για εξετάσεις 11

14 που αφορούν παρακολούθηση μακροχρόνιας πάθησης, εσωτερική ή ημερήσια νοσηλεία για διεξαγωγή διαγνωστικών ή διερευνητικών εξετάσεων. 3) Διανοητικές και ψυχιατρικές ανωμαλίες, γηριατρική θεραπεία, νευρική ανορεξία, περιστατικά οφειλόμενα σε ασθένεια ALZHEIMER (Αλτσχάιμερ), χρόνιος αλκοολισμός, εκ γενετής παθήσεις ακόμα και εάν δεν ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο κατά την σύναψη της ασφάλισης, αντισύλληψη, εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές αυτών, επιληπτικές κρίσεις, θεραπεία και επεμβάσεις για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών των ματιών, θεραπεία και επέμβαση της ακουστικής οξύτητας, ακουστικά καθώς και αισθητική ή πλαστική χειρουργική και οδοντιατρική θεραπεία εκτός αν είναι συνεπεία ατυχήματος. 4) Πάσης φύσης θεραπείες ή επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία, θεραπεία ακμής, αλλεργικά tests και ανοσοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης και θα γίνονται εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 5) Διαγνωστικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές εξετάσεις που γίνονται κατά την διάρκεια της νοσηλείας και δεν έχουν σχέση με την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία 6) Αγορά φαρμάκων εκτός αυτών που χορηγούνται κατά την διάρκεια νοσηλείας που καλύπτεται από την παρούσα Προσθήκη, καθώς επίσης και η αγορά γυαλιών, φακών επαφής, ακουστικών ακόμη και αν συνδυάζεται με καλυπτόμενη νοσηλεία. 7) Χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται για διόρθωση στειρότητας, τεχνητή ή εξωσωματική γονιμοποίηση και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους, καθώς επίσης και ερευνητικές διαγνωστικές γυναικολογικές εγχειρήσεις λαπαροσκοπικές ή μη. Οι τελευταίες καλύπτονται μόνο εφόσον η ασθένεια αποδεικνύεται με ιστολογική εξέταση ή άλλη εξέταση και βεβαίως δεν εξαιρείται. 8) Επιδράσεις ατομικής, πυρηνικής ενέργειας, δηλητηριωδών αερίων, χημικής μόλυνσης ή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. 9) Απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου, όπως και σωματικές βλάβες που προκαλούνται σκοπίμως από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο. 10) Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν το AIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται με το AIDS. Γονιδιακές εξετάσεις (προσδιορισμός γονιδίων τα οποία ενέχονται σε πιθανή μελλοντική εμφάνιση νοσήματος). 11) Συμμετοχή ή εκπαίδευση σε επικίνδυνα σπορ και χόμπι (ακροβασία, πυγμαχία, πάλη, κατάδυση, κυνήγι, ανεμοπτερισμό, αιωροπτερισμό, αλεξιπτωτισμό κ.λπ.) και σε σχετικούς με αυτά διαγωνισμούς και ράλι. 12) Συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. 13) Επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, πολιτική ή στρατιωτική στάση, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, εισβολή ή επιδρομή εχθρού. Επίσης δεν καλύπτονται όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις σαν κληρωτοί. 14) Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί κανονικά δρομολόγια, τακτικά ή έκτακτα (CHARTERS). 15) Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε διάπραξη από πρόθεση εγκληματικών πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του. Άρθρο 7: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ α) Η Προσθήκη αυτή καλύπτει τον Ασφαλισμένο για ατυχήματα, που οφείλονται σε περιστασιακή ενασχόλησή του με αθλήματα και σπορ όπως π.χ.: Απλή γυμναστική, κολύμβηση (χωρίς συσκευές οξυγόνου), αλιεία, κωπηλασία, 12

15 απλές ορειβατικές εκδρομές (χωρίς αναρριχήσεις), ποδόσφαιρο, μπάσκετ μπολ, βόλεϊ μπολ, σκι γενικά, ιππασία, αντισφαίριση, σκουός, γκολφ κλπ. β) Η Προσθήκη αυτή καλύπτει τη συμμετοχή όσων υπηρετούν (εκτός των κληρωτών) στις Ένοπλες Δυνάμεις, όμως δεν καλύπτεται νοσηλεία τους που θα απαιτηθεί ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας εκ της συμμετοχής τους σε στρατιωτικές ασκήσεις. γ) Προϋπόθεση Ισοβιότητας της Προσθήκης. Η Εταιρία υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ την παρούσα Προσθήκη, και μετά την συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι ο συμπληρώσας το 65 ο έτος της ηλικίας του, παρέμενε ασφαλισμένος με την παρούσα Προσθήκη και η οποία παρέμεινε σε ισχύ για ολόκληρο το διάστημα της αμέσως προηγούμενης 5ετίας χωρίς καμία διακοπή. Το αυτό ισχύει και για τον/την ασφαλισμένο/η σύζυγο του/της του κυρίως ασφαλισμένου/ης. Το παραπάνω δικαίωμα αποκτάται από τον Ασφαλισμένο ή τον/την σύζυγό του χωριστά, κρινόμενο αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του καθενός οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Άρθρο 8: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ Α) Υπολογισμός ασφαλίστρου Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κατά την έναρξη ισχύος της προσθήκης για κάθε ασφαλισμένο χρησιμοποιήθηκε διεθνώς αποδεκτή αναλογιστική τεχνική, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: 1. Την ηλικία, το επάγγελμα και τις εν γένει συνθήκες ζωής του ασφαλισμένου. 2. Την αξιολόγηση του κινδύνου ως προς τον ασφαλισμένο. 3. Το ύψος του ασφαλιστικού ποσού για κάθε καλυπτόμενη παροχή. 4. Τη σχέση αποζημιώσεων (πληρωθεισών και εκκρεμών) και ασφαλίστρων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλισμένων της Εταιρίας. 5. Το κόστος εργασιών της Εταιρίας. 6. Την εν γένει σχετική εμπειρία της Εταιρίας, καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ.). 7. Τις τιμές των φαρμάκων, των ιατρικών υλικών, τις αμοιβές των ιατρών, τις επιστημονικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την Ιατρική και εφαρμόζεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 13

16 Ασφαλιστική Ηλικία Β) Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου, τυχόν εκπιπτόμενου ποσού και ανωτάτων ορίων κάλυψης Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου το ασφάλιστρο προσαυξάνεται με βάση την εκάστοτε ασφαλιστική ηλικία του ασφαλισμένου κατά το ποσοστό που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσοστό Ετήσιας Προσαύξησης Ασφαλιστική Ηλικία Ποσοστό Ετήσιας Προσαύξησης Ασφαλιστική Ηλικία Ποσοστό Ετήσιας Προσαύξησης Ασφαλιστική Ηλικία Ποσοστό Ετήσιας Προσαύξησης % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Επίσης, σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου και εφόσον υπάρξει μεταβολή των λοιπών παραπάνω υπό στοιχείο Α παραγόντων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πρόσθετης αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, καθώς και το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ανωτάτων ορίων κάλυψης και του τυχόν εκπιπτόμενου ποσού. Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση τα εκάστοτε ισχύοντα ανώτατα όρια κάλυψης δεν μπορεί να μειωθούν. Γ) Κάθε αναπροσαρμογή (ασφαλίστρων, εκπιπτόμενου ποσού, ή ανωτάτων ορίων κάλυψης) γίνεται από την Εταιρία κατά δίκαιη κρίση, μόνο σε επέτειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και αφορά στο σύνολο των ασφαλισμένων της Εταιρίας που υπάγονται στην παρούσα Προσθήκη. Άρθρο 9. ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Η παρούσα Προσθήκη παύει να ισχύει: α) Με τη λήξη της ισχύος, την ακύρωση ή την ελευθεροποίηση της Βασικής Ασφάλισης Ζωής για οποιοδήποτε λόγο. β) Με το θάνατο του κυρίως ασφαλισμένου. γ) Όταν εξέλθουν σύμφωνα με τους όρους της οι καλυπτόμενοι από αυτή. Ο κυρίως ασφαλισμένος ή ο/η σύζυγός του εξέρχονται από την κάλυψη της Προσθήκης στην 14

17 ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου που είναι πιο κοντά στα γενέθλια του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν συντρέχει προϋπόθεση ισοβιότητας της προσθήκης. Ο/Η σύζυγος εξέρχεται επίσης στην περίπτωση της λύσης του γάμου. Στην ανωτέρω περίπτωση (β), καθώς και στην περίπτωση λύσης του γάμου, το εξαρτώμενο μέλος έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί εντός προθεσμίας 3 μηνών με ατομικό ασφαλιστήριο ζωής και να ζητήσει εντός της προθεσμίας αυτής, χωρίς απόδειξη της ασφαλισιμότητας του, τη συνέχιση της κάλυψής του με την ίδια προσθήκη, εφόσον η Εταιρία εξακολουθεί τότε να τη διαθέτει ή με τυχόν άλλη παρεμφερή αυτής που τυχόν θα διαθέτει τότε και πάντως σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της. Άρθρο 10. Οι Γενικές Διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Α Μέρος των Γενικών Όρων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής έχουν εφαρμογή και στην παρούσα Προσθήκη, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτήν. 15

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) 1Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ i. ΕΙΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ii.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ α. ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ - Πολύ Μικρή Επέμβαση - Μικρή Επέμβαση - Μεσαία Επέμβαση - Μεγάλη Επέμβαση - Βαρεία Επέμβαση - Εξαιρετικώς Βαρεία Επέμβαση - Ειδική Επέμβαση ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρούργος Αναισθησιολόγος Έως 220,00 140,00 Έως 650,00 380,00 Έως 1.300,00 520,00 Έως 2.150,00 720,00 Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800, ,00 Έως 5.350, ,00 Ποσοστό Κάλυψης 60% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις / ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9.ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Έως Έως έως 10 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινάει 45 ημέρες πριν τη νοσηλεία και λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 10. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0 Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 1. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 2. Δωμάτιο Τροφή : Έως ημερησίως 3. Λοιπά Έξοδα: σε νοσοκομεία εντός Ε.Ε. και συμβεβλημένα νοσοκομεία εντός και εκτός Ε.Ε. 80% σε εκτός Ε.Ε. μη συμβεβλημένα νοσοκομεία 4. Αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου: 16

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΗ A ή B ή Γ Για τις παρακάτω κατηγορίες παροχών, το ανώτατο όριο κάλυψης, κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας είναι στο οποίο συνυπολογίζονται όλες ανεξαιρέτως οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών, παράλληλα δε τηρούνται και τα παρακάτω επιμέρους όρια (ποσοστιαία και ποσοτικά) 1Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ γ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ δ) ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ i. ΕΙΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ii.προσθετικα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ α. ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ β. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1Β.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α) ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΡΟΦΗ β) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ - Πολύ Μικρή Επέμβαση - Μικρή Επέμβαση - Μεσαία Επέμβαση - Μεγάλη Επέμβαση - Βαρεία Επέμβαση - Εξαιρετικώς Βαρεία Επέμβαση - Ειδική Επέμβαση ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Χειρούργος Αναισθησιολόγος Έως 220,00 140,00 Έως 650,00 380,00 Έως 1.300,00 520,00 Έως 2.150,00 720,00 Έως 2.670,00 860,00 Έως 3.800, ,00 Έως 5.350, ,00 Ποσοστό Κάλυψης 60% 80% 80% 3. ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για θεραπεία εσωτερικής ή ημερησίας νοσηλείας και Μονάδα εντατικής θεραπείας 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΕΝΤΟΣ Ν.Ι. Ανώτατο όριο 45 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 5. ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ανώτατο όριο 30 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 6. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ α. Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις β. Θεραπεία εκτάκτων περιστατικών γ. Ειδικά καλυπτόμενες διαγνωστικές εξετάσεις / ιατρικές πράξεις 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ α. ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Ν.Π.Δ.Δ.) (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) β. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης) 8.ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ Κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 9.ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Έως Έως έως 10 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 300 έως 5 ημέρες κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας Έως για χρονικό διάστημα που ξεκινάει 45 ημέρες πριν τη νοσηλεία και λήγει 60 ημέρες μετά από αυτή 10. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Σημείωση : Στο εξωτερικό η κάλυψη θα είναι : 1. Ανώτατο όριο κατά ασφαλιστικό έτος και κατά περίπτωση νοσηλείας 2. Δωμάτιο Τροφή : Έως ημερησίως 3. Λοιπά Έξοδα: σε νοσοκομεία εντός Ε.Ε. και συμβεβλημένα νοσοκομεία εντός και εκτός Ε.Ε. 80% σε εκτός Ε.Ε. μη συμβεβλημένα νοσοκομεία 4.Αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου: 17

20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Παρακέντηση κύστης Διάνοιξη δοθιήνος Παρακέντηση αιμάρθρου Κρεατοελιές, ακροχορδώνες, σπίλοι Μερική εξόνυξη Αφαίρεση κριθής ή χαλάζιου Παρακέντηση υδροκήλης Αφαίρεση κύστης ουροποιητικού (ενδοσκ.) Καλοήθεις όγκοι όρχεων Κάταγμα κλείδας ή οστών του καρπού Υποσκληρίδιο αιμάτωμα Εξαίρεση σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτομή μαστού Πολύπους ορθού Πρόσθια ή οπίσθια κολπορραφή Γλαύκωμα Σκωληκοειδεκτομή Μερική κυστεκτομή Ωοθηκεκτομή-Σαλπιγγεκτομή Οστεοτομία Βιοψία όγκων εγκεφάλου Θυρεοειδεκτομή (ολική ή μερική) Νεφρεκτομή Ολική προστατεκτομή (ανοικτή) Αρθρόδεση ώμου-ισχίου-γόνατος Ανεύρυσμα Εγκεφάλου Ολική πνευμονεκτομή Εγχείρηση ανοικτής καρδιάς Ολική κυστεκτομή Αρθροπλαστική ώμου Όγκοι νωτιαίου μυελού ή μηνίγγων Ανάταξη κατάγματος κρανίου Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Εξ. Βαρεία Ειδική Ειδική Ειδική 18

21

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π59

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π59 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π59 Οι παρακάτω αναγραφόμενοι όροι αυτής της Προσθήκης μαζί με τους Πίνακες Παροχών και Ασφαλίστρων που τη συνοδεύουν και τις δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή του κυρίως Ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βελτιώσεις στο πρόγραμμα Υγείας «Santé Confort»

Θέμα: Βελτιώσεις στο πρόγραμμα Υγείας «Santé Confort» ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο: 436 Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Θέμα: Βελτιώσεις στο πρόγραμμα Υγείας «Santé Confort» Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία προχώρησε σε βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Ασφάλιστρο Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που δίνει κάθε χρόνο ο ασφαλισμένος, για να εξασφαλίσει την κάλυψη που του παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο.

Κωδικοί Ειδικών Όρων:30282, 30283, 30284, 30285/ / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Premium (Premium Νοσοκομειακό Α -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30284), Premium Νοσοκομειακό Β -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30285), Premium Νοσοκομειακό Α -1500 (ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 47 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ SANTE CONFORT

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ SANTE CONFORT Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ SANTE CONFORT Γ ΕΝ Ι ΚΟΙ Ο ΡΟ Ι... 6 Ι. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ... 6 Άρθρο 1: Ορισμοί... 6 Άρθρο 2: Ασφαλιστική σύμβαση... 6 Άρθρο 3: Διάρκεια ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 20/7/2017 GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια, με όνομα αναγνωρισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. MetLife HealthNet ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Ασφαλιστήριο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 02/2018

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 02/2018 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 02/2018 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση του παιδιού σας, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο πρόγραμμα Υγείας «Santé Selection»

Θέμα: Νέο πρόγραμμα Υγείας «Santé Selection» ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο: 510 Αθήνα, 13/1/2017 Θέμα: Νέο πρόγραμμα Υγείας «Santé Selection» Η Εταιρία, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ /2016 01/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΟ 151004 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ MINETTA VITAL - Σύνολο Άρθρων 11 Η Εταιρία, µε βάση τους παρόντες ειδικούς όρους, παρέχει στον ασφαλισµένο κάλυψη εξόδων νοσηλείας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας Έκδοση 06.2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το MEDIHOSPITAL, το πρόγραμμα Νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Call Center Ασφαλιστικών. Επικοινωνούμε με τα Call Center των αντίστοιχων εταιρειών για:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Call Center Ασφαλιστικών. Επικοινωνούμε με τα Call Center των αντίστοιχων εταιρειών για: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Call Center Ασφαλιστικών Επικοινωνούμε με τα Call Center των αντίστοιχων εταιρειών για: Παρουσία σε Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα (συμβουλευτείτε & το αρχείο Διαγνωστικά κέντρα) Groupama

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας insurance Greece Our Plans Are Based on Yours ΣΚΟΠΟΣ Κ ΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜΑΤΑ Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να παρέχει στην οικογένεια σας νοσοκοµειακή περίθαλψη διασφαλίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Υγείας Έκδοση 06.2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το MEDISYSTEM, το ολοκληρωμένο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΙΙ ) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGACARE 100 (κωδικός παροχής 480) Με το πρόγραμμα MEGACARE 100 καλύπτονται τα έξοδα για την ιατρική θεραπεία ή την χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αποζημίωσης

Διαδικασία Αποζημίωσης Διαδικασία Αποζημίωσης Η αποζημίωση γίνεται είτε απευθείας από την Εταιρεία στον πάροχο περίθαλψης, είτε απολογιστικά με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του Συμβαλλόμενου Για την καταβολή της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION PLUS

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION PLUS ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION PLUS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συμπληρωματική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα