2. Παθήσεις κόγχου 51

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Παθήσεις κόγχου 51"

Transcript

1 2. Παθήσεις κόγχου 51

2 2.1. Φλεγμονές Ιδιοπαθής φλεγμονώδης ψευδοόγκος κόγχου Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Ανάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική, συνήθως ομοιογενής. Χαμηλή. Ασθενής, μέση. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Μερικώς ασαφής έως ασαφή. Ποικίλλει. Εντόπιση πολλών εστιών εντός του κόγχου. (Αποτελεί παθογνωμικό σημείο) Δ.Δ.: Νεοπλασία. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Συνήθως δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Μαλακή, μη μετατοπιζόμενη περιοχή. Παρατηρήσεις: Γενικά στις φλεγμονώδεις καταστάσεις του κόγχου πρέπει: α) να γίνεται σύγκριση της ανάκλασης του ήχου στην περιοχή πριν από τη θεραπεία και μετά από αντιβίωση ή θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Άνοδος της ανάκλασης τουήχου ή μεταβολή της εσωτερικής δομής σε φυσιολογική-ετερογενή (κριτήρια που αντιστοιχούν στη φυσιολογική δομή του ενδοκογχικού λίπους) σημαίνει επιβεβαίωση της διάγνωσης «φλεγμονώδης ψευδοόγκος κόγχου». β) να αξιολογείται ουσιαστικά ο ρόλος της τοπογραφικής υπερηχογραφίας, δηλαδή απόδειξη της μείωσης του πάχους του όγκου ή υποχώρηση των πολυεστιακών εστιών. 52

3 Εικόνα 41: Α-Υπερηχογραφία ιδιοπαθούς φλεγμονώδους ψευδοόγκου του κόγχου. Εικόνα 42: Β-Υπερηχογραφία ιδιοπαθούς φλεγμονώδους ψευδοόγκου του κόγχου. Στον ρινικά κατώτερο πρόσθιο κόγχο, σε διαβολβική τομή, παρατηρείται περιοχή χαμηλής ανάκλασης ήχου με όρια σχετικά ασαφή και μέγιστο εύρος 3,4 χιλιοστά. Δεύτερη ανάλογη περιοχή παρατηρείται στον οπίσθιο κόγχο. Πιθανή Διάγνωση: Ιδιοπαθής ψευδοόγκος του κόγχου. Συνιστάται θεραπεία με κορτικοστεροειδή και υπερηχογραφικός έλεγχος κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία. 53

4 Οπίσθια σκληρίτιδα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Ανάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Υψηλή (παχύς σκληρός), χαμηλή στην πεπαχυσμένη μεμβράνη του Tenon. Στοιχείο μη αξιολογήσιμο. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Σαφή. Πεπαχυσμένος σκληρός, διαπλάτυνση του χώρου του Tenon (παθογνωμικό). Οπίσθιος σκληρός. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Δεν αξιολογείται. Παρατηρήσεις: α) Σε περιπτώσεις με συνοδό μυοσίτιδα παρατηρείται διεύρυνση της κατάφυσης του μυός. β) Σε περιπτώσεις με συνοδό οπίσθια ραγοειδίτιδα πρέπει να ελεγχθεί η συνύπαρξη χρονιάς πρόσθιας σκληρίτιδας ή/και υποτροπιαζουσών ραγοειδιτιδων. 54

5 Εικόνα 43: Α- Υπερηχογραφία οπίσθιας σκληρίτιδας. Εικόνα 44: Β- Υπερηχογραφία οπίσθιας σκληρίτιδας. Σαφής διεύρυνση του χώρου του Tenonστην περιοχή του οπτικού νεύρου και ιδιαίτερα πρόσθια και κροταφικά δίκην Τ. Διόγκωση της θηλής του οπτικού νεύρου. Διεύρυνση της κατάφυσης του κάτω ορθού μυός με χαμηλή ανάκλαση του ήχου. Υπόλοιποι μύες στα φυσιολογικά όρια. Οπτικό νεύρο: ΔΟ: 3,7 χιλιοστά ΑΟ: 5,4 χιλιοστά Δεν παρατηρούνται επασβεστώσεις (Δ.Δ απομηνιγγίωμα). Διαγνωση: Οπίσθια σκληρίτιδα με συνοδό μυοσίτδα. 55

6 Οφθαλμική μυοσίτιδα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Ομοιογενής. Ανάκλαση: Σαφής έως υπερσαφής μείωση της ανάκλασης ήχου του πάσχοντος μυός (10-40%). Προσοχή: Η εκτίμηση της ανάκλασης του ήχου γίνεται στο πρόσθιο τριτημόριο του μυός. Απορρόφηση ήχου: Τοπογραφικά κριτήρια Δεν αξιολογείται. Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Σαφή. Τυπική μορφή πεπαχυσμένου μυός. Ιδιαίτερη διεύρυνση του μυός στην κατάφυση του καθώς και στο πρώτο τριτημόριο του. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν αξιολογείται. Δεν παρατηρείται μεταβολή. Παρατηρήσεις: α) Συχνά παρατηρείται προσβολή της ομόρου περιοχής του σκληρού (δευτερογενής σκληρίτιδα). β) Για τη σωστή διάγνωση απαραίτητη είναι η Α-Υπερηχογραφία (χαμηλή ανάκλασηήχου, αύξηση πάχους μυός), γιατί μόνο με αυτή μπορεί να προσδιορισθεί σωστά και με σιγουριά η έκφυση του μυός. γ) Σε θεραπεία με κορτικοστεροειδη παρατηρείται σαφής μείωση πάχους μυών και άνοδος της ανάκλασης του ήχου. Διαφοροδιαγνωστικα χαρακτηριστικά: α) Ο ιδιοπαθής ψευδοόγκος προσβάλλει όλο τον μυ. β) Σε μεταστατικό καρκίνωμα έχουμε πολλαπλές παχύνσεις του μυός. 56

7 Εικόνα 45: Α-Υπερηχογραφία μυοσίτιδας έξω ορθού μυός. Εικόνα 45: Α-Υπερηχογραφία μυοσίτιδας έξω ορθού μυός. Πρόσφυση έξω ορθού μυός πεπαχυσμένη με σαφή μείωση της ανάκλασης του ήχου (περίπου 30-40%). Η περιοχή του Tenon παρουσιάζεται φυσιολογική (όχι πεπλατυσμένη). Εύρος μυός: 6,1 χιλιοστά (σε αντίθεση με τον άλλο οφθαλμό: 4,8 χιλιοστά). Διάγνωση: Μυοσίτιδα έξω ορθού οφθαλμικού μυός. 57

8 Ενδοκρινική κογχοπάθεια Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Ανάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Μη φυσιολογική. Υψηλή (αξιολόγηση του πρώτου τριτημορίου του μυός). Ανάκλαση κογχικού λίπους αδιαφοροποίητη. Μη φυσιολογική ανάκλαση σε σύγκριση με τον άλλο κόγχο. Φυσιολογικός μυς: μέση ανάκλαση ήχου, φυσιολογική δομή. Ασθενής. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Μέγεθος: Καλά οριοθετημένα. Πεπαχυσμένου μυός μέσου βαθμού διεύρυνση του ηχητικού σήματος του κογχικού λίπους. Ενίοτε διεύρυνση και του εύρους του δακρυϊκού αδένα. Πάχυνση μυών. Συνήθως προσβάλλεται ο έξω και ο κάτω ορθός. Το μέγιστο πάχος του μυός παρατηρείται στη γαστέρα του. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Ελαστική αντίσταση μυός και λίπους. Παρατηρήσεις: Είναι απαραίτητη η σύγκριση του πάσχοντος μυός: α) με τον αντίστοιχο του άλλου ματιού, τόσο για το εύρος, όσο και για την ανάκλαση του ήχου, β) με τους πίνακες των φυσιολογικών τιμών των μυών (πίνακας 6). Όσον αφορά στο οπτικό νεύρο εμφανίζεται τράχυνση των στιβάδων του οπτικού νεύρου ή/και διεύρυνση του υπαραχνοειδούς χώρου (Πιεστική οπτική νευροπάθεια). Τέλος η υπερηχογραφία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Γίνεται μέτρηση και αξιολόγηση του εύρους των μυών καθώς και της πτώσηςτης ανάκλασης του ήχου. 58

9 Εικόνα 47: Α-Υπερηχογραφία πάσχοντος μυός σε ενδοκρινική κογχοπάθεια. Εικόνα 48: Β-Υπερηχογραφία πάσχοντος μυός σε ενδοκρινική κογχοπάθεια. Εικόνα 49:Μετρήσεις μυών σε ενδοκρινική κογχοπάθεια. Όλοι οιορθοί οφθαλμικοί μύες σαφώς πεπαχυσμένοι. Εσωτερική δομή μυών μη φυσιολογική, ανάκλαση ήχου 50-70%. Παρατηρούνται -σε ορισμένους από αυτούς- και διαφράγματα. Οπτικό νεύρο: φυσιολογικό. Διάγνωση: Ενδοκρινική κογχοπάθεια. Δεν παρατηρείται πιεστική οπτικοπάθεια. 59

10 2.2. Όγκοι Σηραγγώδες αιμαγγείωμα (Kavernosum) Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα αποτελεί τον πιο συχνό πρωτοπαθή ενδοκογχικό όγκο των ενηλίκων που προκαλεί εξόφθαλμο. Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική, ετερογενής, με διαφράγματα. Επάρματα που αντιστοιχούν σε η «κινούμενο» (στεκούμενο) αίμα, που πληροί τους χώρους με τα ενδιάμεσα ευρισκόμενα διαφράγματα (septum). Μέση έως υψηλή (60-80%). Προσοχή: Η εκτίμηση πρέπει να γίνεται στα πρώτα 5-15 μsec. Μέση δημιουργώντας τη γωνία k (περίπου 45 ο ). Προσοχή: Για να εκτιμηθεί η γωνία k σωστά, πρέπει η ευαισθησία του μηχανήματος να έχει προηγουμένως μειωθεί. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Καλή έως πολύ καλή οριοθετημένη. Κυκλική-ωοειδής με κυρτή επιφάνεια. Τυπική «πίσω» από το βολβό στο μυϊκό κώνο. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Καμία κινητικότητα, καμία ένδειξη αιματικής ροής. Σκληρή. Εντούτοις, αν πιεσθεί ο όγκος (μέσω του βολβού) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε παρατηρούμε μία ελάττωση του πάχους (προσεκτικά!). 60

11 Εικόνα 50: Α-Υπερηχογραφία σηραγγώδους αιμαγγειώματος. Εικόνα 51: Β-Υπερηχογραφία σηραγγώδους αιμαγγειώματος. Δίπλα από το οπτικό νεύρο και μεταξύ έξω και άνω ορθού μυός παρατηρείται κυκλική επιφάνεια με φυσιολογική ετερογενή δομή με διαφράγματα και μέση υψηλή ανάκλαση ήχου. Εμφανίζεται γωνία (k) και σε χαμηλότερη ευαισθησία του μηχανήματος. Μέγιστο πάχος 15,5 και βάθος 12,4 χιλιοστά. Αντίσταση μέση σκληρή. Διάγνωση: Σηραγγώδες αιμαγγείωμα. 61

12 Τριχοειδικό αιμαγγείωμα (Kapillares) Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Μη φυσιολογική. Παρουσιάζονται περιοχές μέσου ύψους και περιοχές χαμηλής ανάκλασης του ήχου. Ξαφνικά, γρήγορα εκτινασσόμενα επάρματα σε έδαφος χαμηλής ανάκλασης δείχνουν ροή αίματος. Ελάχιστη. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Ασαφή. Δεν παρουσιάζει χαρακτηριστική μορφή. Συνήθως υποδόρια στο βλέφαρο ή στο ρινικό άνω τεταρτημόριο του κόγχου. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Έντονη αγγείωση (διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο). Ξαφνικά, γρήγορα εκτινασσόμενα επάρματα σε έδαφος χαμηλής ανάκλασης ήχου. Δεν παρατηρείται. Πολύ μαλακή (μετά από τοποθέτηση της κεφαλής του υπερηχογράφου και ελαφρά πίεση παρατηρείται μείωση του κογχικού όγκου). 62

13 Εικόνα 52: Α-Υπερηχογραφία τριχοειδικού αιμαγγειώματος του κόγχου. Εικόνα 53: Β-Υπερηχογραφία τριχοειδικού αιμαγγειώματος του κόγχου. Στην κροταφική άνω πρόσθια επιφάνεια του κόγχου παρατηρείται όγκος βάθους 21 χιλιοστών. Δομή μη φυσιολογική και ανάκλαση ήχου ποικίλλουσα. Παρατηρείται σίγουρη εμφάνιση διαφραγμάτων. Αγγείωση (Doppler): Έντονη εμφάνιση. Διάγνωση: Τριχοειδικό αιμαγγείωμα κόγχου. 63

14 Λεμφαγγείωμα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική ετερογενής με υψηλά ενδιάμεσα διαφράγματα. (μπορεί να είναι πολύ αιχμηρά επάρματα). Πολύ χαμηλή (5-10%) ή παρατηρούνται και τελείως ηχοελεύθερες περιοχές. Μετά από μια αιμορραγία παρατηρείται άνοδος της ανάκλασης του ήχου ανάμεσα στα διαφράγματα και μετατρέπεται σε χαμηλή έως μέση (10-50%). Μικρή. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Μέση έως και καλή οριοθέτηση (ιδιαίτερα καλή στις «σοκολατοειδής κύστες»). Τα κογχικά λεμφαγγειώματα εμφανίζουν τυπική εικόνα δίκην κηρήθρας ή πλέγματος. Μυϊκός κώνος, πιθανά και στο βλέφαρο ή τον επιπεφυκότα. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Μπορεί να αποδειχθεί δύσκολα (απαιτείται καλή σύγκριση με την άλλη πλευρά). Όχι. Σχετικά μαλακή, εντούτοις σε μία κύστη που έχει ήδη αιμορραγήσει: Πολύ σκληρή. Παρατήρηση: Διαφορική διάγνωση από α) κιρσούς κόγχου (δοκιμασία Valsalva θετική) και β) τριχοειδικό αιμαγγείωμα (παρατηρείται έντονη αγγείωση). 64

15 Εικόνα 54: Α-Υπερηχογραφία λεμφαγγειώματος κόγχου. Εικόνα 55: Β-Υπερηχογραφία λεμφαγγειώματος κόγχου. Στον μυϊκό κώνο και κοντά στο οπτικό νεύρο εντοπίζεται όγκος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Καλά οριοθετημένος με μορφή δίκην κηρήθρας. Δομή φυσιολογική ετερογενής με ενδιάμεσα υψηλά επάρματα. Ανάκλαση ήχου: 0-30%. Μέγιστο πάχος 22 χιλιοστά. Αντίσταση σχετικά ασθενής. Δεν παρατηρείται αγγείωση. Δοκιμασία Valsalva αρνητική. Διάγνωση: Λεμφαγγείωμα κόγχου. 65

16 Λέμφωμα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Χαμηλή έως μέση (10-40%) Απορρόφηση ήχου: Τοπογραφικά κριτήρια Φυσιολογική ομοιογενής. Ενίοτε εμφανίζονται υψηλά ηχητικά σήματα εν είδει διαφραγμάτων. Ελάχιστη. Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Καλά οριοθετημένα έως σαφή. Εμφάνιση πολλών εν είδει σκάλας κατιόντα ή ανιόντα ηχητικά σήματα ορίων. Διάσπαρτη, σπανίως οζώδης. Στο πρόσθιο μέρος του κόγχου ή στο μυϊκό κώνο. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Μέγιστη και σίγουρα μεγαλύτερη από τους ψευδοόγκους. 66

17 Εικόνα 56: Α-Υπερηχογραφία λεμφώματος. Εικόνα 57: Β-Υπερηχογραφία λεμφώματος. Στην 11ηώρα στην Β-Υπερηχογραφία παρατηρείται περιοχή με καλά οριοθετημένα όρια και φυσιολογική ομοιογενή δομή χαμηλής ανάκλασης του ήχου (5-20%). Αντίσταση στην πίεση: σκληρή. Διάγνωση: Κογχικό λέμφωμα. 67

18 Σάρκωμα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Φυσιολογική ομοιογενής έως λίγο ετερογενής. Aνάκλαση: Πολύ χαμηλή (5-20%). Απορρόφηση ήχου: Ελάχιστη. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Ασαφή έως λίγο σαφή. Ακανόνιστη. Οπουδήποτε στον κόγχο. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Σταθερή έως πολύ ισχυρή (ιδιαίτερα το ινωδοσάρκωμα και το ινώδες ιστιοκύττωμα) Παρατηρήσεις: α) Πρέπει να γίνεται σύντομα επανέλεγχος (πάρα πολύ σύντομη αύξηση παρατηρείται στο ραβδομυοσάρκωμα). β) Υπερηχογραφικά δύσκολη η διάγνωση του σαρκώματος από τους λοιπούς όγκους του κόγχου: κακοήθεις όγκοι κόγχου -Όγκοι ινώδους ιστού: ινώδες ιστιοκύττωμα -Όγκοι μυϊκοί: ραβδομυοσάρκωμα λειομύωμα λειομυοσάρκωμα -Όγκοι μεσεγχυματικοί: λίπωμα λιποσάρκωμα -Όγκοι οστικοί: οστέωμα οστεοβλάστωμα οστεοσάρκωμα χονδροσάρκωμα ινώδης δυσπλασία 68

19 Εικόνα 58: Α- Υπερηχογραφία ραβδομυοσαρκώματος. Εικόνα 59: Β- Υπερηχογραφία ραβδομυοσαρκώματος. Αρκετά καλά οριοθετημένη ωοειδής χωροκατακτητική βλάβη με μέγιστο πάχος 9,3 χιλιοστά και μέγιστο βάθος 21 χιλιοστά. Ανάκλαση ήχου πολύ χαμηλή έως χαμηλή (10-30%). Δομή φυσιολογική ετερογενής. Παρατηρείται μικρή απορρόφηση του ήχου, ενώ δεν εμφανίζονται σημάδια αγγείωσης. Διάγνωση: Ραβδομυοσάρκωμα. Συνιστάται επανέλεγχος εντός 2 εβδομάδων, γιατί τα ραβδομυοσαρκώματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα. 69

20 Μεταστατικοί όγκοι α) Κατά συνέχειαν ιστού Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Μη φυσιολογική. Ποικίλλουσα με πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ψηλά και μακριά επάρματα. Δίπλα από περιοχές που έχουν «πληγεί» εμφανίζονται περιοχές κογχικού λίπους και ενδιάμεσα «νησίδες» οστών που παρουσιάζουν ψηλά επάρματα. Δεν εμφανίζεται συνήθως. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Ασαφή, διάσπαρτα που επεκτείνονται συνήθως στους παραρρινικούς κόλπους. Ακανόνιστη, ανομοιόμορφη. Πλησίον του πρωτοπαθούς όγκου. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται. Πολύ σκληρή. Παρατηρήσεις: α) Πρέπει πάντοτε να γίνεται έρευνα για την απόδειξη ενδεχόμενου οστικού ελλείμματος. β) Προέλευση καρκινώματος κατά συνέχεια ιστού: α) ρετινοβλάστωμα β) κακοήθη μελάνωμα γ) βασικοκυτταρικό καρκίνωμα βλεφάρου δ) μηνιγγίωμα (ενδοκράνιο) ε) ρινοφαρυγγίωμα στ) καρκίνωμα δακρυϊκού αδένα γ) Με την υπερηχογραφία γίνονται: α) μετρήσεις β) προσδιορισμός καλοήθειας/κακοήθειας γ) εντοπισμός της ενδεχόμενης διήθησης δ) εντοπισμός του κυρίως όγκου ε) απόδειξη οστικού ελλείμματος 70

21 Εικόνα 60: Α- Υπερηχογραφία μεταστατικού όγκου (δακρυϊκού αδένα). Εικόνα 61: Β- Υπερηχογραφία μεταστατικού όγκου (δακρυϊκού αδένα). Μονήρης περιοχή με μέγιστη διήθηση στην περιοχή του δακρυϊκού αδένα. Μέγιστο πάχος 10,9 χιλιοστά και μέγιστο βάθος 15,1 χιλιοστά. Ανάκλαση ήχου χαμηλή με ενδιάμεσες περιοχές μέσης ανάκλασης ήχου. Δομή εν μέρει φυσιολογική-ομοιογενής, εν μέρει μη φυσιολογική. Δεν παρατηρείται αγγείωση. Διάγνωση: Μεταστατικό καρκίνωμα. 71

22 β) Αιματογενής μετάσταση Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική-ετερογενής έως μη φυσιολογική. Μέση-υψηλή (εξαρτάται κυρίως από την έκταση της κυτταρικής διήθησης). Γι αυτό παρατηρείται συχνά στο μέσο της περιοχής μεγάλη πτώση της ανάκλασης του ήχου που αντιστοιχεί και σε νέκρωση. Δεν παρατηρείται. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Ασαφή. Πολύ ανομοιογενής και μη σαφώς προσδιοριζόμενη. Συνήθως ενδομυϊκά (έξω και άνω ορθός). Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν εμφανίζει (ενίοτε όμως μπορούν να καταδειχθούν αγγεία). Όχι. Σκληρή έως πολύ σκληρή. Παρατηρήσεις: α) Μία ειδική εντόπιση των κογχικών μεταστάσεων είναι η διήθηση κάποιου μυός. Τότε παρατηρείται σαφής πτώση της ανάκλασης του ήχου (όπως και σε μία μυοσίτιδα) με δομή μυός φυσιολογική (εντούτοις σε μεταστατικό όγκο η ανάκλασητου ήχου είναι πλέον χαμηλότερη από εκείνη της μυοσίτιδας). β) Μία απότομη (γρήγορη) πάχυνση ενός ή περισσότερων μυών πρέπει να συμπεριλάβει στη διαφορική διάγνωσή της το μεταστατικό καρκίνωμα και πρέπει εντός ολίγων ημερώννα εκτελείται βιοψία και γενικός έλεγχος. γ) Ελάττωση του πάχους των μυών υποδηλώνει, είτε αιμάτωμα μυών είτε μυοσίτιδα μετά από θεραπεία με κορτικοστεροειδή. δ) Οι αιματογενείς μεταστάσεις προέρχονται από: καρκίνωμα πνεύμονα καρκίνωμα προστάτη καρκίνωμα μήτρας καρκίνωμα μαζικού αδένα. 72

23 Εικόνα 62: Α-Υπερηχογραφία μεταστατικού καρκινώματος στον έξω ορθό μυ. Εικόνα 63: Β-Υπερηχογραφία μεταστατικού καρκινώματος στον έξω ορθό μυ. Εντός του έξω ορθού μυός παρατηρείται περιοχή με ασαφή όρια και μέγιστο πάχος 22,3 χιλιοστά και βάθος 12,8. Ανάκλαση ήχου μέση χαμηλή έως μέση. Δομή φυσιολογική-ετερογενής. Αντίσταση: σκληρή. Δεν παρατηρείται αγγείωση. Διάγνωση: Μεταστατικό καρκίνωμα στον έξω ορθό οφθαλμικό μυ. 73

24 2.3. Αγγειακές δυσπλασίες Κιρσοί κόγχου Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Φυσιολογική-ομοιογενής. Aνάκλαση: Χαμηλή (εντός του αγγειακού χώρου 5-20%). Απορρόφηση ήχου: Ασθενής. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Καλώς έως σαφώς περιγραμμένα όρια. Τυπικό σχήμα αγγείου. Μέτρηση μέγιστου πάχους και βάθους. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Αιματική ροή εντός του αγγείου (Doppler). Σαφής κινητικότητα του αγγείου (σε μεγάλες κινήσεις του βολβού). Ιδιαίτερα μαλακή (με την παραμικρή πίεση εξαφανίζεται). Παρατήρηση: Δοκιμασία Valsalva: θετική, δηλαδή παρατηρείται διόγκωση του αγγείου (οπωσδήποτε πριν από τη δοκιμασία Valsalva πρέπει να προηγείται Doppler για να αποκλεισθεί τυχόν υπάρχουσα αρτηριοφλεβική αναστόμωση). 74

25 Εικόνα 64: Α- Υπερηχογραφία κιρσών κόγχου. Εικόνα 65: Β- Υπερηχογραφία κιρσών κόγχου. Ευπίεστη κυκλική περιοχή, δίκην αγγείου με σαφή αιματική ροή. Τα αγγεία αυτά εμφανίζονται σε τρία σημεία του κόγχου (ρινικά, κροταφικά και άνω). Στο Doppler εμφανίζεται σαφής διαφορά με το άλλο μάτι. Ανάκλαση ήχου χαμηλή και δομή ομοιογενής. Πάχος: 10,2 χιλιοστά. Βάθος: 5,9 χιλιοστά. Διάγνωση: Κιρσοί κόγχου. 75

26 Αρτηριοφλεβική αναστόμωση Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική. Χαμηλή έως πολύ χαμηλή (5-20%) (το αρτηριακό-κινούμενο αίμα- δείχνει μια χαμηλότερη ανάκλαση ήχου από το φλεβικό, μη κινούμενο αίμα). Ελάχιστη. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Καλώς περιγραμμένα. Τυπικό σχήμα αγγείου. Τυπική εντόπιση: ρινική άνω. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Doppler: Κινητικότητα: Αντίσταση: Τυπική σφύζουσα, αρτηριακός ήχος. Χαρακτηριστική αρτηριακή κίνηση εντός αγγείου. Α-Υπερηχογραφία: Εμφάνιση εντός των χαμηλών ηχητικών σημάτων ξαφνικών γρήγορων, κάθετων, υψηλών επαρμάτων. Δεν παρατηρείται μεταβολή της θέσης του αγγείου. Μαλακή. Παρατηρήσεις: Ουσιαστικά κριτήρια για τη διαφορική διάγνωση είναι τα κινητικά και ιδιαίτερα η Α-Υπερηχογραφία και το Doppler. Η τυπική εικόνα του αγγείου εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μήκος από ότι η αντίστοιχητων κιρσών. Δοκιμασία Valsalva: Πάντοτε αρνητική (Διαφορική διάγνωση από κιρσούς κόγχου). 76

27 Εικόνα 66: Α-Υπερηχογραφία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης. Εικόνα 67: Β-Υπερηχογραφία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (εγκάρσια τομή). Εικόνα 68: Β-Υπερηχογραφία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (κάθετη τομή). Τυπική εμφάνιση αγγείου στην άνω ρινική κογχική χώρα (άνω οφθαλμική φλέβα καθώς και κλάδων αυτής). Ανάκλαση ήχου εντός αγγείου: χαμηλή. Doppler: Χαρακτηριστική αρτηριακή κίνηση εντός του αγγείου. Δοκιμασία Valsalva: αρνητική. Διάγνωση: Αρτηριοφλεβική αναστόμωση. 77

28 2.4. Αιμορραγίες Ενδοκογχικό αιμάτωμα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Πολύ ανομοιογενής, μη φυσιολογική. Ποικίλλουσα. Ισχυρή απορρόφηση ήχου, που συνεπάγεται μεγάλη γωνία k. (Δεν αποτελεί όμως διαφοδιαγνωστικό στοιχείο γιατί και ο φυσιολογικός κόγχος έχει μεγάλη απορρόφηση ήχου.) Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Δεν παρατηρούνται σαφή όρια. Διάσπαρτη διαπλάτυνση του κογχικού ηχογράμματος. Οπουδήποτε στον κόγχο. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Ελαστική, μη ευπίεστη. 78

29 Εικόνα 69:Α-Υπερηχογραφία ενδοκογχικού αιματώματος. Εικόνα 70:Β-Υπερηχογραφία ενδοκογχικού αιματώματος. Ενδοκογχική μάζα με πολύ ανομοιογενή δομή, ανάκλαση ήχου από 20% μέχρι 50% και ισχυρή απορρόφηση ήχου (γωνία k). Όρια ασαφή και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η μέτρηση των παραμέτρων της μάζας. Διάγνωση: Ενδοκογχικό αιμάτωμα. 79

30 Υποπεριοριστικικόενδοκογχικό αιμάτωμα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Φυσιολογική- ομοιογενής. Πολύ χαμηλή έως χαμηλή (παρατηρείται μια περιοχή φυσιολογικών κογχικών ιστών, κατόπιν εμφανίζεται ένα πολύ υψηλό μονόαιχμο έπαρμα, ακολουθεί κάθετη πτώση προς το τοίχωμα και μετά ένα δεύτερο υψηλό έπαρμα). Μη αποδεικνυόμενη. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Σαφή. Επιμήκης -ωοειδής. Συνήθως άνω ρινικά. Μπορεί να παρατηρηθεί αίμα στα γειτονικά μορφώματα. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Δεν παρατηρείται. Όχι. Σταθερή έως ελαφρώς ευπίεστη. Παρατηρήσεις: α) Συνήθως παρατηρείται μια τελείως ηχοελευθερη περιοχή παράλληλα προς το κογχικό τοίχωμα. β) Μπορεί να παρατηρηθεί αίμα στα γειτονικά μορφώματα. γ) Η εκτίμηση της κλινικής πορείας του αιματώματος γίνεται με συχνούς υπερηχογραφικούς επανέλεγχους, όπου μπορεί να μετρηθεί και να εκτιμηθεί η απορρόφησή του. 80

31 Εικόνα 71: Α Υπερηχογραφία υποπεριοστικού ενδοκογχικού αιματώματος. Εικόνα 72: Β Υπερηχογραφία υποπεριοστικού ενδοκογχικού αιματώματος. Στο μέσο και πρόσθιο μέρος της οροφής του κόγχου παρατηρείται επιμήκης περιοχή με φυσιολογική δομή και σαφή όρια. Ανάκλαση ήχου χαμηλή (10-20%) ενώ παρατηρείται και μια τελείως ηχοελεύθερη περιοχή. Αντίσταση του μορφώματος σταθερή. Διάγνωση: 1. Ενδοκογχικό υποπεριοστικό αιμάτωμα. 2. Φλεγμονώδης εξεργασία. (Λόγω της ηχοελεύθερης περιοχής, αλλά και του ιστορικού - έντονοι εμετοί -πιθανότερη διάγνωση: ενδοκογχικό αιμάτωμα). 81

32 2.5. Κυστικές αλλοιώσεις κόγχου Δερμοειδές- επιδερμοειδείς κύστες Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Απορρόφηση ήχου: Πολύ ανομοιογενής-ποικίλλουσα. Χαμηλή (σε ύπαρξη ορώδους υγρού), γενικώς ανομοιογενής. Παρατηρείται αύξηση της ανάκλασης του ήχου στις περιπτώσεις όπου έχουμε σταθερότερο περιεχόμενο της κύστης. Ελάχιστη. Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Σαφώς περιγεγραμμένα. Η οριοθέτηση γίνεται από τα δίαιχμα επάρματα. Ωοειδής- σφαιρική. Συνήθως άνω κροταφικά. Προσοχή να μη γίνει σύγχυση με τον δακρυϊκό αδένα (σύγκριση με την άλλη πλευρά). Μπορεί να παρατηρηθούν και οστικά ελλείμματα. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Όχι. Όχι Ποικίλλουσα. 82

33 Εικόνα 73: Α-Υπερηχογραφία δερμοειδούς κύστης. Εικόνα 74: Β-Υπερηχογραφία δερμοειδούς κύστης. Στο άνω κροταφικό μέρος του κόγχου παρατηρείται κυστικό μόρφωμα με σχετικά σαφή όρια. Η δομή της κύστης είναι ανομοιογενής (μη φυσιολογική) και η ανάκλαση του ήχου πολύ χαμηλή (5-20%). Δεν παρατηρείται απορρόφηση του ήχου. Στην Α-Υπερηχογραφία το μόρφωμα περικλείεται ανάμεσα σε δυο δίαιχμα επάρματα. Δεν παρατηρούνται οστικά ελλείμματα. Διάγνωση: Δερμοειδής κύστη κόγχου. 83

34 Βλεννογονοκήλες-πυοκήλες Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Aνάκλαση: Φυσιολογική-ομοιογενής. Πολύ χαμηλή έως χαμηλή. Σε ορώδη βλεννογονοκήλη: ιδιαίτερα χαμηλή. Σε πυοκήλες: χαμηλή. Απορρόφηση ήχου: Σε ανύψωση της ευαισθησίας του μηχανήματος παρατηρείται μικρή γωνία k (μεταξύ 10 και 40 %). Τοπογραφικά κριτήρια Όρια: Μορφή: Εντόπιση: Η οριοθέτηση προς τις γύρω περιοχές, βολβό, οπτικό νεύρο γίνεται με την Β-Υπερηχογραφία. Το κυριότερο τοπογραφικό κριτήριο είναι η απόδειξη μεγάλου οστικού ελλείμματος του κογχικού τοιχώματος με μία «επέκταση» του κογχικού όγκου στον παρακείμενο μετωπιαίο κόλπο (σύγκριση πάντα με την άλλη πλευρά). Οριοθέτηση σε βλεννογονοκήλες: πολύ καλή, δίαιχμο, υψηλό έπαρμα. Μεγάλος κυκλικός κογχικός όγκος. Ρινικά άνω έμπροσθεν ή ρινικά έμπροσθεν. Κινητικά κριτήρια Αγγείωση: Κινητικότητα: Αντίσταση: Όχι. Όχι Όχι (όχι ευπίεστη, μόνο μεγάλες βλεννογονοκήλες μπορεί να πιεσθούν λίγο). 84

35 Εικόνα 75: Α-Υπερηχογραφία βλεννογονοκήλη. Εικόνα 76: Α-Υπερηχογραφία βλεννογονοκήλη. Παρατηρείται μεγάλη κύστη ρινικά άνω στον κόγχο με πολύ χαμηλή ανάκλαση ήχου και σχετικά ομοιογενή δομή. Διαστάσεις 15,9x17,2 χιλιοστά. Παρατηρείται σαφές οστικό έλλειμμα. Η κύστη οριοθετείται από δίαιχμα επάρματα. Διάγνωση: Βλεννογονοκήλη. 85

36 86

1. Παθήσεις βολβού 15

1. Παθήσεις βολβού 15 1. Παθήσεις βολβού 15 1.1Φλεγμονές 1.1.1 Ενδοφθαλμίτιδα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Φυσιολογική, κάπως ετερογενής. Ανάκλαση: Πολύ χαμηλή (

Διαβάστε περισσότερα

4. Παθήσεις δακρυϊκού αδένα

4. Παθήσεις δακρυϊκού αδένα 4. Παθήσεις δακρυϊκού αδένα 95 4.1. Δακρυαδενίτιδα Ποσοτικά κριτήρια Δομή: Φυσιολογική, ομοιογενής. Aνάκλαση: Χαμηλή έως υψηλή (5-95%). Απορρόφηση ήχου: Γωνία k

Διαβάστε περισσότερα

Άτλας Υπερηχογραφίας Οφθαλμού και Κόγχου. Ιωάννης Θ. Τσινόπουλος

Άτλας Υπερηχογραφίας Οφθαλμού και Κόγχου. Ιωάννης Θ. Τσινόπουλος Άτλας Υπερηχογραφίας Οφθαλμού και Κόγχου Ιωάννης Θ. Τσινόπουλος ΙΩΆΝΝΗΣ Θ. ΤΣΙΝΌΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ ΑΤΛΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΥ Βαθμονομημένη Υπερηχογραφία ΑΤΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ

-ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΘΗΛΩΜΑ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ -KΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΜΗΝΙΓΓΕΙΩΜΑ -ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑ -ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ -ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ -ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ -ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ -ΛΕΜΦΩΜΑ -ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑ -ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟΚΥΤΩΜΑ ΗΛΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα. Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης

Αισθητήρια όργανα. Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης Αισθητήρια όργανα Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης Αισθητήρια όργανα Δέρμα Γλώσσα Μύτη Μάτι Αυτί Δέρμα Μελανοκύτταρα χόριο Σμηγματογόνοι αδένες Ορθωτήρας μυς των

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Δήμητρα Λογγίτση Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Παρουσίαση περιστατικών από την παθολογία καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΧριστίναΚουρεντή Β Οφθαλµολογική κλινική, Ν.Ε.Ε.Σ ιευθυντής Η. Φερέτης ΠεριφερικόςΑµφιβληστροειδής Περιλαµβάνει το πρόσθιο τµήµα του αµφ/δούς που αρχίζει 3mm πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πρέζα Ουρανία, Μπουργιώτη Χάρις, Κουρέας Ανδρέας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια ομάδα παθήσεων που βλάπτουν το οπτικό νεύρο, προκαλώντας διαταραχές όρασης, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να εξελιχθούν και να επιφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κορίτσι 13 μηνών με ψηλαφητή μάζα κοιλίας Παρουσιάζεται από: Δημητρίου Χρ, Καζιάνη Θ-Χ, Αποστολοπούλου Φ, Αρβανίτη Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις κόγχου, βλεφάρων, δακρυικής συσκευής. Καραμπατάκης Βασίλειος Καθηγητής Οφθ/γίας Α.Π.Θ. Εργαστήριο Πειραματικής Οφθ/γίας

Παθήσεις κόγχου, βλεφάρων, δακρυικής συσκευής. Καραμπατάκης Βασίλειος Καθηγητής Οφθ/γίας Α.Π.Θ. Εργαστήριο Πειραματικής Οφθ/γίας Παθήσεις κόγχου, βλεφάρων, δακρυικής συσκευής Καραμπατάκης Βασίλειος Καθηγητής Οφθ/γίας Α.Π.Θ. Εργαστήριο Πειραματικής Οφθ/γίας Οστέινος κόγχος:άποψη από εμπρός Υπερκόγχια εντομή Υπερτροχιλιακή εντομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης νόσος εντέρου κι οφθαλμός

Φλεγμονώδης νόσος εντέρου κι οφθαλμός Φλεγμονώδης νόσος εντέρου κι οφθαλμός Ανδρέας Κατσάνος Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σύγκρουση συμφερόντων Καμία σύγκρουση συμφερόντων με χορηγούς του συνεδρίου Σχέση ΙΦΝΕ και οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστολογία και νεοπλάσματα επιδιδυμίδας, σπερματικού τόνου, σπερματοδόχων κύστεων και ορχικών περιβλημάτων

Ιστολογία και νεοπλάσματα επιδιδυμίδας, σπερματικού τόνου, σπερματοδόχων κύστεων και ορχικών περιβλημάτων Ιστολογία και νεοπλάσματα επιδιδυμίδας, σπερματικού τόνου, σπερματοδόχων κύστεων και ορχικών περιβλημάτων Ελένη Παπακωνσταντίνου Παθολογοανατόμος, Επιμελήτρια Β Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΟΡΧΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία)

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Τα νεογέννητα μωρά διαφέρουν από τους ενήλικες, ή ακόμα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Σκληρόδερμα Έκδοση από 2016 2. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ 2.1 Τοπικό σκληρόδερμα 2.1.1 Πώς διαγιγνώσκεται το τοπικό σκληρόδερμα; Η εμφάνιση του σκληρού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής

Περιεχόµενα. 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία. 2. Βασικές αρχές Φυσικής. 3. Επιλογή του θεραπευτικού µηχανήµατος και της τεχνικής Περιεχόµενα 1. Θεραπευτικές αρχές στην Oγκολογία 1.1. O ογκολογικός ασθενής... 17 1.2. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντινεοπλασµατική αγωγή... 21 1.3. ιαγνωστική και θεραπευτική στρατηγική... 23 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Δρ Μαίρη Βαρβουτσή-Κωνσταντινίδη Παιδίατρος- Ογκολόγος, Δ/ντρια Ογκολογικού Τμ. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Τα κακοήθη νεοπλάσματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια διακρίνονται σε δεξιό και αριστερό Διαχωρίζονται μεταξύ τους με μια βαθιά σχισμή, την επιμήκη σχισμή Εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αν και το στόμα αποτελεί μικρό τμήμα του σώματος είναι στόχος πολυάριθμων νόσων, τοπικών και συστηματικών Νοσήματα βλεννογόνου στόματος Νοσήματα χειλέων Νοσήματα σιαλογόνων αδένων Νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Τι είναι η μαστολογία? Μαστολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής πού ασχολείται με τον μαστικό αδένα (μαστός) και τις παθήσεις αυτού. Τι είναι ο μαστός? Ο Μαστός αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Απλή Ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Βρεγµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 11 Θεωρητικές Δεξιότητες Πόνος Διαταραχές οπτικής λειτουργίας 9. Επιφανειακός Πόνος 10. Ασθενωπία Διόφθαλμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΩΜΑ: Παχύ εσωτερική παρυφή (ανώμαλη ομαλή) Λεπτό. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Αέρας Υδραερικό επίπεδο - Μυκήτωμα

ΤΟΙΧΩΜΑ: Παχύ εσωτερική παρυφή (ανώμαλη ομαλή) Λεπτό. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Αέρας Υδραερικό επίπεδο - Μυκήτωμα ΤΟΙΧΩΜΑ: Παχύ εσωτερική παρυφή (ανώμαλη ομαλή) Λεπτό ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Έκκεντρη - Κεντρική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Αέρας Υδραερικό επίπεδο - Μυκήτωμα ΕΝΤΟΠΙΣΗ: Άνω Μέσα Κάτω πνευμονικά πεδία Ετερόπλευρη Αμφοτερόπλευρη ΑΡΙΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια Υπερηχογράφημα αγκώνα Πότε χρησιμοποιείται: Συλλογή υγρού στην άρθρωση και τους θυλάκους Βλάβες τενόντων Βλάβες συνδέσμων Ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ. Ελένη Γ. Γεωργοπούλου. Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι:

ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ. Ελένη Γ. Γεωργοπούλου. Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι: ΟΓΚΟΙ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ Ελένη Γ. Γεωργοπούλου Οι ραγοειδικοί όγκοι είναι καλοήθεις και κακοήθεις. Οι συχνότεροι και σημαντικότεροι είναι: 1. Καλοήθεις: Α) Σπίλοι Β) Αιμαγγειώματα Γ) Οστεώματα Δ) Κύστεις 2. Κακοήθεις:

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Αγγείωση του έρµατο Αρτηρίε Φλέβε Τριχοειδή Λεµφαγγεία Χρησιµεύουν για : Θερµορρύθµιση και Θρέψη του δέρµατο. Το δέρµα αιµατώνεται πολύ καλά από τα αγγεία του υποδέρµατο, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Όγκοι Ραγοειδούς: 1. Κακοήθεις όγκοι Α) πρωτοπαθές Μελάνωµα Β) δευτεροπαθές Μεταστατικό Καρκίνωµα Γ) Λέµφωµα 2. Καλοήθεις όγκοι Α) Κύστη Β) Σπίλος Γ) Αιµαγγείωµα ) Οστέωµα 1.ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ 1.Α) Μελάνωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΣΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Καρβέλα Ιλίνκα Ε ιµελήτρια Α Οφθαλµολογικής κλινικής Νοσοκοµείου Ο Άγιος Σάββας Εκ αιδευτικό Μάθηµα Ειδικευοµένων 19 Οκτωβρίου 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΑΖΕΣ ACR BI - RADS ATLAS - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΜΑΖΕΣ ACR BI - RADS ATLAS - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ACR BI - RADS ATLAS - Μια μάζα είναι τρισδιάστατη και καταλαμβάνει χώρο. Είναι ορατή σε δύο διαφορετικές μαστογραφικές προβολές. Έχει εξολοκλήρου ή μερικώς κυρτά όρια και (αν είναι ακτινοσκιερή) παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Άλλοτε αµφιβληστροειδίτιδα άλλοτε χοριοειδίτιδα

Άλλοτε αµφιβληστροειδίτιδα άλλοτε χοριοειδίτιδα Σαρκοείδωση Άλλοτε αµφιβληστροειδίτιδα άλλοτε χοριοειδίτιδα Σύφιλη Λέµφωµα Αριθµός εστιών Εστιακή Τοξοπλάσµωση Ρετινοβλάστωµα Κυστικέρκωση Πολυεστιακή ARN Φυµατίωση Μύκητες Σ. λευκών κηλίδων Birdshot VKH

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>>

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> Εισαγωγικά 1. Τύποι αξονικής τομογραφίας CT Ανατομία 2. Μελετούμενες ανατομικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς»

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2007 Προδιηθητικές επίπεδο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα δυσπλασία Ο όρος «ουροθηλιακή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία» (urothelial intraepithelial

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ B ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΟΙ ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο Εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός περιβάλλονται από (3) τρεις υμένες, τις μήνιγγες : 1. Τη σκληρά μήνιγγα 2. Την αραχνοειδή μήνιγγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΚΡΑΝΙΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΠ.ΣΤΗΛΗ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΝΣ (Κρανίου-Εγκεφάλου) Απλές Ακτινογραφίες Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΖΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΟΖΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Dr. Παναγιώτης Παπαλάμπρος MD, DFFP, BMS, BSCCP, CCST Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Εισαγωγή Ως γνωστόν, όπως όλα τα θηλαστικά ζώα, έτσι και ο άνθρωπος έχουν μαστούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Δερματοχάλαση βλεφάρων Βλεφαροπλαστική Καθώς τα χρόνια περνούν τα βλέφαρα μπορεί να φαίνονται «γερασμένα» και «σακουλιασμένα», καθώς το δέρμα τους χαλαρώνει και «περισσεύει»,

Διαβάστε περισσότερα

Το λεμφικό σύστημα είναι ένα σύστημα παροχέτευσης

Το λεμφικό σύστημα είναι ένα σύστημα παροχέτευσης ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα είναι ένα σύστημα παροχέτευσης Αποτελείται από: Λεμφικά αγγεία (περιέχουν τη λέμφο) Λεμφαδένες (αποτελούν σταθμούς διήθησης της απαγόμενης λέμφου) Λεμφικά όργανα (σπλήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερ- και Υπολειτουργικές διαταραχές του λάρυγγα

Υπερ- και Υπολειτουργικές διαταραχές του λάρυγγα Υπερ- και Υπολειτουργικές διαταραχές του λάρυγγα Δρ. Κων. Λαμπρόπουλος Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Φωνιατρικής & Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας Ιπποκράτειο 26/06/2015 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ χειρουργική δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Στα Οφθαλομολογικά Κέντρα ΟΡΑΣΙΣ θεραπεύουμε με σύγχρονες ασφαλείς ιατρικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου

Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου Η χρησιμότητα της ακτινοανατομίας στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων του μεσοθωρακίου Δρ Κυριακή Ταβερναράκη, MSc, PhD Επιμ Β, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012. Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012. Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Δ, Καζιάνη Θ, Αποστόλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΗΠΑΡ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΗΠΑΡ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΗΠΑΡ Β. Κουτουλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο Διευθύντριο: Καθ. Λ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής: καθηγητής κ. Τσανάκας Ι. ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΡΥΔΑ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΟΤΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΟΘΕΑ Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ (ΝΕΤς) ΓΑΣΤΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΙ ΝΕΤς Νέες περιπτώσεις : 5/100.000/έτος Συχνότητα :

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος :08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 02 Μάρτιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος :08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 02 Μάρτιος :48 Ένας πολύ σημαντικός αδένας, επιστάτης του οργανισμού στην σωστή διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων του, είναι ο θυρεοειδής. Βρίσκεται στο κατώτερο τριτημόριο του πρόσθιου τμήματος του τραχήλου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη αιτία διεθνώς, θανάτων από κακοήθη νόσο. Ο λόγος είναι ότι οι πολύποδες

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

100% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ 25% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ

100% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ 25% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΓΚΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ 75% ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ 100% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ 25% ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ 75% 1. Μύξωμα (>50%) 2. Θηλώδες ινοελάστωμα 15- ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ (0,17-0,19%) 17%(συχνότερος καλοήθης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την birisioan Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :36 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :12

Συντάχθηκε απο τον/την birisioan Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :36 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος :12 Οι παραθυρεοειδείς είναι συνήθως τέσσερις αδένες, με μέγεθος και εμφάνιση σαν μια φακή, που βρίσκονται συνήθως ανά δύο στην οπίσθια επιφάνεια κάθε λοβού του θυρεοειδή. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Θάνος Ι. Κωτσόλης Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθήνας ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (παθογένεια) απόφραξη αρτηρίας ισχαιμία έσω στοιβάδων διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα