ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε,"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Καθηγητής Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε, σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες καί κύριοι. Ὁ σημερινός προσκυνητής ἀλλά καί ὁ ἐρευνητής τῆς ὀνομαστότερης Μονῆς καί τοῦ διασημότερου προσκυνήματος τῆς Κύπρου βρίσκεται μπροστά σ ἕνα φαινομενικό παράδοξο: Μπορεῖ κανείς νά μήν ἀμφισβήτησε ποτέ σοβαρά τήν παράδοση γιά τήν ἵδρυσή της ἐπί αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α Κομνηνοῦ, γύρω στίς ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα ὅμως, ἄν ἐξαιρέσουμε πώς γνωρίζουμε, κατά προσέγγιση ἔστω, τή μορφή τοῦ σεπτοῦ παλλαδίου τῆς Μονῆς, τίποτε ἄλλο δέν μᾶς εἶναι μέ βεβαιότητα γνωστό γιά τό βυζαντινό μοναστήρι καί γιά τά ἀρχικά του ἱερά κειμήλια! Ὁ Χρόνος-Κρόνος ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο μέ τρεῖς ἀλλεπάλληλες καταστροφές ἀπό πυρκαγιά (1365, 1541, 1751), οἱ γραπτές πηγές εἶναι πολύ φειδωλές. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ εὐλαβής προσκυνητής ἀλλά καί ὁ ἐπιστήμονας χρειάζεται νά προσφύγουν στή φαντασία τους, γιά νά συμπληρώσουν τή βυζαντινή εἰκόνα τοῦ περίπυστου κυπριακοῦ προσκυνήματος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Κατά τά ἄλλα, πρέπει ν ἀρκεσθοῦν σέ μεταγενέστερα κτίσματα καί ἱερά κειμήλια, κυρίως τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ὅμως ἄς μή παραξενευόμαστε: Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα καί ἀρκετῶν ἄλλων σεπτῶν βυζαντινῶν μονῶν τοῦ νησιοῦ, ὅπως τῶν Σταυροβουνίου, Μαχαιρᾶ, Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἁγίου Νικολάου Γάτων, Ἁγίας Μονῆς ἤ Ἱερέων κλπ., καί αὐτή ἡ τρικυμισμένη ἱστορία τους δείχνει μέ ἐνάργεια τόν Γολγοθᾶ αὐτοῦ τοῦ τόπου μέσα ἀπό αἰῶνες ἀτέλειωτης σκλαβιᾶς. Αὐτό ἀναδύεται καί ἀπό τίς σελίδες τοῦ ἐπιβλητικοῦ, καλαίσθητου τόμου, πού παρουσιάζεται ἀπόψε ἐνώπιον τοῦ φιλομόναχου καί φιλότεχνου κοινοῦ ἀλλά καί τῶν εἰδημόνων. Ἀκολουθώντας τή σειρά τῶν κειμένων γιά τά ἀρχαιολογικά τοῦ μοναστηριοῦ, πού μοῦ ἔγινε ἡ τιμή νά μοῦ ἀνατεθεῖ ἡ παρουσίασή τους, ἀρχίζουμε μέ τό εὐσύνοπτο κεφάλαιο γιά τήν ἀρχιτεκτονική του, γραμμένο ἀπό τή Δρα Νάσω Χρυσοχοῦ, ἡ ὁποία ἐπί σειρά ἐτῶν ἀσχολεῖται εὐδόκιμα μέ τήν οἰκοδομική ἱστορία τῆς Μονῆς καί τῶν μετοχίων της. Ἀπό ἐδῶ προκύπτει πώς εἶναι μάταιο νά εἰκοτολογοῦμε γιά τήν ἀρχική μορφή τοῦ Καθολικοῦ καί τῶν λοιπῶν κτισμάτων συνοδείας, ἀφοῦ οἱ πηγές σιωποῦν 1

2 τό μόνο πού θά μπορούσαμε εὔλογα νά ὑποστηρίξουμε, εἶναι ὅτι τό Καθολικό, ἀκολουθώντας τή γενική ροπή τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτισμάτων τοῦ Τροόδους, ἴσως ἀπέκτησε νωρίς ἐπικλινή ξυλοστέγη, γιά τήν καταγωγή τῆς ὁποίας, παρά τίς συσσωρευόμενες ἐργασίες καί ὑποθέσεις, φαίνεται ὅτι ἡ τελευταία λέξη δέν ἔχει εἰπωθεῖ ἀκόμη. Τό σκοτάδι ἐξακολουθεῖ νά καλύπτει τή μορφή τῆς βυζαντινῆς φάσης τῆς μονῆς. Μιλήσαμε ἤδη γιά τήν τρίτη, καταστροφική πυρκαγιά τοῦ 1751, πού ἐξαφάνισε τό τότε ὑπάρχον Καθολικό. Τύχη ἀγαθή ὡστόσο μᾶς ἐπιτρέπει νά ἔχουμε μιάν ἀμυδρή ἰδέα γιά τοῦτο, καί αὐτό τό ὀφείλουμε στόν ἀκαταπόνητο Ρῶσο ἱερομόναχο Βασίλειο Γρηγόροβιτς Μπάρσκυ, πού μεταξύ τῶν ἐτῶν ταξίδεψε τέσσερεις φορές στό Νησί καί μᾶς ἄφησε ἕνα πολύτιμο, ἀναλυτικό ἡμερολόγιο μέ ἐξαίρετης ποιότητας σχέδια, συχνά ἀναντικατάστατη πηγή γιά ἐξαφανισμένα ἤ βαρέως ἀλλοιωμένα μνημεῖα. Ἀπό τή σχετική περιγραφή του λοιπόν, πού ἀφορᾶ τό μοναστήρι ὅπως ἦταν πρίν τήν τελειωτική πυρκαγιά ἀλλά μετά τή δεύτερη πυρκαγιά τοῦ 1541, προκύπτει ὅτι τό Καθολικό ἦταν τότε μιά θολοσκεπής τρουλλαία βασιλική, καλυμμένη μέ ξυλοστέγη πού ἔκανε ἀθέατο τόν τροῦλλο ἀπέξω, ὅπως τό βλέπουμε λ.χ. μέχρι σήμερα στήν Παναγία τοῦ Ἄρακα ἤ στόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης. Ἐπιπλέον, τό ἐσωτερικό ἦταν κατάγραφο μέ τοιχογραφίες, ἄγνωστο ὅμως ποίου ζωγράφου καί σέ τί ὕφος. Ὁ Μπάρσκυ δέν ἀφήνει ἀσχολίαστο τό γεγονός, πώς τό Καθολικό δέν βρισκόταν στό κέντρο τοῦ περιβόλου, ὅπως εἶναι ὁ κανόνας στίς καθαρά βυζαντινοῦ τύπου μονές (λ.χ. τοῦ Ἁγίου Ὄρους), ἀλλά κατελάμβανε καί τότε τή βόρεια πλευρά του, ὅπως συμβαίνει σέ μονές τοῦ δυτικοῦ τυπικοῦ, πράγμα ὄχι ἀσύνηθες καί σέ Ὀρθόδοξες στήν Λατινοκρατούμενη Ἀνατολή. Τέλος, ὁ φιλόκαλος ἱερομόναχος ἐγκωμιάζει τήν εὐρρυθμία καί τόν πλοῦτο τοῦ καθολικοῦ, τήν ἔξοχη τοποθεσία, τό ἀπαράμιλλο νερό, τήν ἐγκάρδια φιλοξενία καί, διόλου ἔσχατο βεβαίως, τό αὐστηρό ἦθος τῶν μοναζόντων. Τό σημερινό Καθολικό, ὅπως τό περιγράφει ἀναλυτικά καί ἡ φίλη Δρ. Χρυσοχοῦ, εἶναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, ἀκολουθεῖ δηλαδή τόν τύπο πού κυριαρχεῖ στόν ἑλληνορθόδοξο χῶρο κατά τόν 17ο/18ο αἰώνα, ἐποχή ἀκμῆς καί ἀνόδου ἔναντι τοῦ Ὀθωμανοῦ κατακτητῆ. Τήν τωρινή ἀνακαίνιση, μέ εὐρεία ἀνάπλαση καί ἀναχρησιμοποίηση παλαιῶν χώρων καί τήν ἀνειμένῃ χειρί χρήση εὐάρεστου βυζαντινίζοντος ζωγραφικοῦ καί γλυπτικοῦ διακόσμου, ἀποκαλυπτικά εὔγλωττη γιά τήν εὐημερία τῆς Μονῆς, τήν ὀφείλουμε στήν πεφωτισμένη ἡγουμενία τοῦ σημερινοῦ της Ποιμενάρχη. Ἄς μποῦμε τώρα στό ἐσωτερικό τοῦ Καθολικοῦ καί ἄς συνεχίσουμε μέ τό ἐντυπωσιακό, ξυλόγλυπτο τέμπλο καί τόν στολισμό του μέ ἱερές εἰκόνες. Ὁ φίλος Δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου μᾶς πληροφορεῖ μετά ἀπό ἐπισταμένη ἔρευνα, πώς πρόκειται βασικά γιά ἔργο τοῦ 1755, μέ ἐπισκευές τό 1822 (προφανῶς ὑπέστη βανδαλισμούς ἀπό τούς Τούρκους μετά τήν ἡρωική ἐξέγερση τοῦ 1821). Ὡστόσο καί ἐπιτρέψατέ μου νά συμμερισθῶ τά αἰσθήματά του καταγράφει μέ δυσφορία τήν 2

3 ὁλική ἐπιχρύσωση τοῦ 1995, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι πάντα εὐτυχεῖς μετατροπές, ἐάν ὄχι καί πιθανή ἀπώλεια μερικῶν στοιχείων. Δέν μᾶς διασώθηκε τό ὄνομα τοῦ τεχνίτη πού κατασκεύασε τόν 18ο αἰώνα τό πλούσιο αὐτό τέμπλο, ὅμως τό χέρι του ἀναγνωρίζεται καί σέ ἄλλα εἰκονοστάσια, λ.χ. τῆς Φανερωμένης στή Λευκωσία καί τῆς Μονῆς Χρυσορρογιάτισσας, ὅπως ἐπεσήμανε ἤδη ἡ φίλη Δρ. Μαρίνα Κυριακίδου στήν πρόσφατη διατριβή της γιά τά κυπριακά τέμπλα τῆς Τουρκοκρατίας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι στά θωράκια ἐναλλάσονται ἡ γλυπτική μέ τή ζωγραφική καί εὔχομαι γρήγορα νά γίνουν ἀντικείμενο ἀναλυτικῆς ἐξέτασης καί ἑρμηνείας. Ἡ φίλη συνάδελφος Ἀρχαιολόγος στή Σχολή Ἀρχιτεκτόνων στό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο κ. Μαρία Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη ἀφιερώνει μακροσκελές καί ἐμβριθές κεφάλαιο στίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου, πού σήμερα παρουσιάζονται ὡς μωσαϊκό ποικίλων ἐποχῶν καί τεχνοτροπικῶν τάσεων. Ἐκθέτει πρῶτα μέ ἐπάρκεια καί πειστικότητα τά τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας ἐδῶ δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά συνομολογήσω, ὅτι χάρις στόν πολυετή κόπο τοῦ ἐκ Κύπρου φίλου καί συναδέλφου Καθηγητῆ Κώστα Κωνσταντινίδη κατέχουμε πλέον σήμερα, μέσῳ τῆς πολύτιμης καί πολυσέλιδης ἔκδοσής του γιά τή Διήγηση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας, στέρεο ἔδαφος γιά κάθε μελλοντική ἔρευνα. Ἀντιστοίχως στήν ἐπιβλητική σύνοψη τῆς τέχνης τῆς Κύπρου κατά τή βυζαντινή ἐποχή, πού ὀφείλουμε στόν μόχθο τοῦ φίλου συν. Δρος Χαράλαμπου Χοτζάκογλου, χρωστᾶμε τήν πληρέστερη σύνοψη τοῦ σημερινοῦ status τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας γιά τήν περιώνυμη εἰκόνα. Ἄν προχωρήσουμε στίς ὑπόλοιπες εἰκόνες, ἀσφαλῶς ἀνήκει στήν κα Ἀσπρᾶ- Βαρδαβάκη πρόσθετος ἔπαινος, διότι γιά πρώτη φορά, ἄν δέν κάνω λάθος, κατέταξε ρητά τή σειρά τῶν Ἀποστολικῶν, μαζί μέ ὁρισμένες ἀπό τίς δεσποτικές, στά προϊόντα τῆς κυπροαναγεννησιακῆς ζωγραφικῆς τοῦ 16ου αἰώνα, πού μᾶς χάρισε πολύ μεγαλύτερο μεγάλο ἀριθμό τοιχογραφιῶν καί εἰκόνων σέ ὅλο τό Νησί ἀπ ὅσο νομίζαμε μέχρι πρό ὀλίγου αὐτό τουλάχιστον ἀποδεικνύεται ἀπό τήν πρόσφατη διατριβή τοῦ φίλου Δρος Ἰωάννη Ἠλιάδη, Διευθυντῆ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. Παραμένει βέβαια ἀνοιχτό τό ἐρώτημα, ἄν αὐτές οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἀνῆκαν ἀρχικά ἐδῶ ἤ ἦλθαν ἀπό ἀλλοῦ. Ἡ ἐρευνήτρια σημειώνει ὅτι οἱ ἀμέσως ἑπόμενες εἰκόνες εἶναι μεταγενέστερες κατά δύο αἰῶνες, ὅταν ἔγινε τό σημερινό τέμπλο μετά τήν τρομερή πυρκαγιά τοῦ Ὀνόματα ζωγράφων σεβαστῶν στήν ἐποχή τους κοσμοῦν πολλές ἀπό αὐτές, ἀντιγράφοντας συχνά δυτικά χαρακτικά, φαινόμενο συνηθέστατο καθ ὅλη τήν Τουρκοκρατία στόν Ὀρθόδοξο κόσμο, μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσάγονται διά τῆς ἁγιογραφίας ἰδέες ξένες πρός τήν Παράδοση. Ἡ σειρά ντόπιων καί ἄλλων Ἑλλήνων ζωγράφων καταλήγει στά ἔργα τοῦ ὀνομαστοῦ γιά τό ἰδιόρρυθμο ὕφος του Κρητικοῦ Ἰωάννου Κορνάρου, πού φρονοῦμε ὅτι ἐκπροσωπεῖ στό Νησί τήν ἔκφανση τοῦ καθ ἡμᾶς Διαφωτισμοῦ, ὅπως μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία ν ἀναλύσουμε στήν ἐπί θύραις Ἱστορία τῆς Κύπρου ἐπί 3

4 Τουρκοκρατίας τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. Ἄς ὑπενθυμίσω ὅτι στόν ἴδιο παραγωγικότατο ζωγράφο χρωστᾶμε τίς λίγες ἀλλά σημαντικές ἀπό πλευρᾶς σημαινομένων τοιχογραφίες στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς μας, ὅπως ἐξέθεσε ἀλλοῦ ἀναλυτικά ἡ ἴδια ἐρευνήτρια (καί θά ἦταν χρήσιμο νά εἶχε συμπεριληφθεῖ περιληπτικά ἡ συμβολή της αὐτή, ὥστε νά ἔχομε πληρέστερη εἰκόνα τοῦ διακόσμου τοῦ κυρίως ναοῦ τῆς Μονῆς). Τά ὑπόλοιπα ἁγιογραφικά ἔργα, ὅσα σώζονται σήμερα στό ναό, ἀναμένουν τόν συστηματικό μελετητή τους. Γεγονός παραμένει, ὅτι καί στήν Κύπρο τά μεγάλα θρησκευτικά κέντρα ἑλκύουν ὡς μαγνήτης τούς ταλαντούχους καλλιτέχνες. Τό ἐκτενές, ἐπιμελῶς τεκμηριωμένο κεφάλαιο γιά τά χρυσοκέντητα ἄμφια τῆς Μονῆς ἀπό τή φίλη Δρα Μαρία Πέτσα-Σταύρου, Διευθύντρια τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, εἶναι ὁ κρίκος πού συνδέει τό περιεχόμενο τοῦ Καθολικοῦ μέ τούς θησαυρούς τοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς. Τό εὐπαθές ὑλικό ὑπέκυπτε εὐκολώτερα στίς πυρκαγιές, τήν ὑγρασία, τή φθαρτική δράση τοῦ σκώρου, ὥστε νά μήν ἔχουν διασωθεῖ ἱερά ἄμφια παλαιότερα τοῦ 18ου αἰῶνος. Ὁ προσεκτικός ἐπισκέπτης θά διακρίνει τήν ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς σέ παμβαλκανικό (μέχρι τή Ρωσία) καί μεσανατολικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ θά συναντήσουμε ἔργα τῶν περιφημοτέρων κεντητριῶν τῆς ἐποχῆς τους, ὅπως τῆς Δεσποινέττας τόν 18ο καί τῆς Κοκκώνας καί τῆς Γρηγορίας τόν 19ο αἰώνα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί τήν παλαιότερη σωζόμενη σκέπη γιά τήν Κυκκώτισσα, ἀφιέρωμα τοῦ ἡγεμόνα τῆς Γεωργίας. Μέ τήν ἔρευνα καί ἀνάλυση τῆς Δρος Πέτσα τίθενται οἱ βάσεις γιά τήν ἀνίχνευση ἐργαστηρίων ἐκκλησιαστικῆς κεντητικῆς στό ἴδιο τό Νησί, ἄν ὄχι στήν ἴδια τή Μονή, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό ἀντίστοιχα παραδείγματα σέ μεγάλα μοναστικά κέντρα στήν Ἑλλάδα. Τό λιγότερο ἐκτενές κεφάλαιο γιά τούς χειρόγραφους κώδικες τῆς Μονῆς ἀπό τόν φίλο Δρα Ἀνδρέα Γιακόβλεβιτς ἀφορᾶ ὡς πρός τή διακόσμησή τους τόν ἱστορικό τῆς τέχνης / ἀρχαιολόγο. Ὡστόσο, ὅπως γνωρίζουμε, λείπουν μελέτες ὑποδομῆς εἰδικῶν γιά τή διακόσμηση τῶν χειρογράφων στό Νησί κατά τήν Τουρκοκρατία, εὐχόμαστε δέ σύντομα ν ἀρχίσει μία τέτοια ἔρευνα. Τή μερίδα του λέοντος, τουλάχιστον ἀπό πλευρᾶς παράθεσης ὑλικοῦ, διεκδικεῖ τό πλούσιο Μουσεῖο τῆς Μονῆς, πού τά ἐκθέματά του παρουσιάζει ὁ συνεκδότης τοῦ τόμου, ὁ φίλος Διευθυντής του Στέλιος Περδίκης. Καταρχήν, ἐκθέτει τό σκεπτικό πού κυριάρχησε γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυτελοῦς Μουσείου, ὥστε τοῦτο νά ὑποβοηθεῖ σέ νοητή ἀνάπλαση τῆς μεγαλοπρέπειας μιᾶς βασιλικῆς στά μεγάλα ἀστικά κέντρα τῆς ἀχανοῦς ἔκτασης τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας στήν ἐποχή τοῦ ἀδιαίρετου ἀκόμη Χριστιανισμοῦ ὄχι μόνο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά 4

5 ὑπογραμμίσω, διότι κάτι τέτοιο θά συρρίκνωνε ἀνορθόδοξα τήν οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὑπενθυμίζονται τά λόγια δύο μεγάλων, ὀρθοδόξων ἐρευνητῶν τοῦ Βυζαντίου, τοῦ Ἀριστείδου Παπαδάκη καί τοῦ ἀοιδίμου πατρός Ἰωάννου Meyendorff: Ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἔγινε ποτέ ἐθνική Ἐκκλησία, ὅπως συνέβη μέ πολλές ἄλλες τοπικές χριστιανικές κοινότητες στήν Ἀνατολή. Παρατίθεται σημαντικό μέρος τοῦ ἐκθεσιακοῦ ὑλικοῦ, πού προέρχεται εἴτε ἀπό τήν ἴδια τή Μονή καί τά πολυάριθμα μετόχια της εἴτε ἀπό ἄλλα κυπριακά μνημεῖα (ὅπως λ.χ. οἱ σημαντικότατες, ἀποσπασματικά σωζόμενες τοιχογραφίες ἀπό τόν Ἅγιο Ἀντώνιο Κελλιῶν Λάρνακας ἤ οἱ πολύτιμες βυζαντινές εἰκόνες ἀπό τόν Μουτουλλᾶ), εἴτε τέλος, χάρις στή γενναιοδωρία τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου της κ. Νικηφόρου, ἀπό τήν ἐλεύθερη νόμιμη ἀγορά, μέ προτεραιότητα σέ ἔργα κυπριακῆς καταγωγῆς. Τό συνοδευτικό κείμενο κατατοπίζει σέ γενικές γραμμές τόν ἀναγνώστη γιά τίς ἐπιμέρους ἑνότητες, ὥστε νά εὔχεται κανείς νά κρατήσουμε τό ταχύτερο δυνατόν στά χέρια μας τόν ἀναλυτικό-ἐπιστημονικό κατάλογο τῶν ἐκθεμάτων! Ἀπό τόν μεγάλο ὄγκο τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ θά ἤθελα ἰδιαίτερα νά ἐξάρω τήν πλούσια σειρά ἔργων μικρογλυπτικῆς καί ἀργυροχρυσοχοΐας, πού μᾶς διασώζει καί πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν ἱστορία τοῦ τόπου σέ αἰῶνες δίσεκτους. Ὅσο γιά τίς εἰκόνες, ἐκτενές πεδίο ἀνοίγεται στούς ἐπιστήμονες ἀπό πλευρᾶς μου θά ἐπισημάνω τοῦτο μόνο, πώς ἐξακολουθεῖ νά μέ γοητεύει καί νά μοῦ ἐξάπτει τό ἐνδιαφέρον, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ἡ παρακολούθηση τῶν νέων ἀντιλήψεων πού διαχέονται στό κυπριακό περιβάλλον ἀπό ἔργα πού δέν ἐγγράφονται στόν κύκλο τῆς βυζαντινῆς παράδοσης, ὅπως ἡ σειρά ἀπεικόνισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων. ***** Σεβασμιώτατε Ἅγιε Κύκκου, σεβαστοί Πατέρες, κυρίες καί κύριοι, ἐδῶ τελειώνει καί ἡ δική μου πλοήγηση στόν θαυμαστό κόσμο τοῦ Κύκκου καί στήν ἀνά χεῖρας ἔκδοση πού ἐπιθυμεῖ νά εἶναι μία ἀντανάκλασή του. Καί τό καταφέρνει σέ μεγάλο βαθμό (δέν ἔχουμε παρά νά τήν συγκρίνουμε μέ τήν ἀνάλογη πρίν σαράντα ἕνα χρόνια ἐπί τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου Χρυσοστόμου), ἀφοῦ μάλιστα πρόκειται γιά ἔργο πού βγῆκε ὑπό τήν ἐγγύηση ἀρτιότητας τῶν εὐφήμως γνωστῶν γιά τήν ποιότητά τους ἐκδόσεων Μίλητος. Αὐτό δέν μᾶς ἐμποδίζει βέβαια νά εὐχόμαστε νά ἰσχύσει καί ἐδῶ ἡ σωστή ρήση, πώς τό καλύτερο εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ καλοῦ! Ἄν δηλαδή εὐοδωθεῖ ὁ πλοῦς αὐτοῦ τοῦ πρόσβαρου, ἐργώδους καί πολυδάπανου τόμου, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἐπανέκδοση ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη: Μέ ἀναλυτικά κείμενα γιά ὅλες τίς ἑνότητες, μέ ἐκτενή παράθεση τῶν πηγῶν (ἐξυπακούεται σέ πολυτονική γραφή!), μέ ἐπαυξημένη φιλολογική ἐπιμέλεια καί ἀναλυτικά εὑρετήρια, ἐνσωματώνοντας καί ἀφομοιώνοντας κριτικά ὅλη τή σχετική βιβλιογραφία καί τό νέο ὑλικό πού ἔρχεται καθημερινά στό φῶς, ὅπως αὐτό ἀπό τόν πολύτιμο κώδικα τῆς Μονῆς στήν πρόσφατη, ἀξιομνημόνευτη ἔκδοση τοῦ σεβαστοῦ Δρος Θεοδώρου Παπαδοπούλλου. 5

6 Τό εὔχομαι ἀπό καρδίας καί εἴθε ἡ Χάρις τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου νά μᾶς ἀξιώσει νά τό χαροῦμε σύντομα! Σᾶς εὐχαριστῶ! Γενέσιον τῆς Θεοτόκου 2010 Λευκωσία 6

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ Στήν ἐξαιρετικά ἐκτεταμένη βιβλιογραφία περί τῆς Μονῆς Κύκκου προσανατολίζεται ὁ ἀναγνώστης μέσῳ τῶν σχετικῶν ἐπισκοπήσεων καί τῶν ποικίλων δημοσιευμάτων τοῦ Κέντρου Μελετῶν της. Ἐδῶ περιοριζόμαστε σέ μερικούς βασικούς τίτλους γιά τήν τέχνη της ἤ ὅποιους ἄλλους μνημονεύσαμε παρεμπιπτόντως. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη M., Χείρ ἦν ζωγράφου Κορνάρου Ἰωάννου Κρητός ἐν τῇ Μονῇ τῆς Κύκκου, ἐν: Μουσεῖον Ἱ. Μ. Κύκκου (ἐκδ.). Πρακτικά συνεδρίου Ἡ Ἱ. Μ. Κύκκου στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή ἀρχαιολογία καί τέχνη, σσ Βάρσκυ, βλ. Bars kyj. Γκιολές Ν., Ἡ χριστιανική τέχνη στήν Κύπρο, Λευκωσία [Μουσεῖον Ἱ. Μ. Κύκκου] Ἠλιάδης Ι. Α., Ἡ κυπροαναγεννησιακή ζωγραφική: Τό Λατινικό Παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στόν Καλοπαναγιώτη καί τά παρεμφερῆ μνημεῖα (ἀνέκδοτη διδακτ. διατριβή), τόμοι 2, Πανεπιστήμιο Κύπρου Ἠλιάδης Ι. Α., Ζωγραφική εἰκόνων, κεφάλαιο στήν Ἱστορία τῆς Κύπρου, τόμ. ΣΤ, ὑπό ἔκδοση. Ἱστορία τῆς Κύπρου, ὑπό τή διεύθυνση Θ. Παπαδοπούλλου, ἔκδοση Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ / Γραφείου Κυπριακῆς Ἱστορίας: Τόμ. Γ : Βυζαντινή Κύπρος, Λευκωσία 2005 τόμ. Δ +Ε : Μεσαιωνικόν βασίλειον - Ἑνετοκρατία, Λευκωσία τόμ. ΣΤ : Τουρκοκρατία, ὑπό ἐκτύπωση. Κυριακίδου Μ. Α., Ξυλόγλυπτα τέμπλα τῆς Κύπρου τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας ( ): Τά χρονολογημένα καί τά κατά προσέγγιση χρονολογούμενα ἔργα (ἀνέκδοτη διδακτ. διατριβή), τόμοι 2, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κωνσταντινίδης Κ. Ν., Ἡ Διήγησις τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου κατά τόν ἑλληνικό κώδικα 2313 τοῦ Βατικανοῦ, Λευκωσία [Κέντρο Μελετῶν Ἱ. Μ. Κύκκου / Πηγές τῆς ἱστορίας τῆς Ἱ. Μ. Κύκκου, IV] Μαραγκοῦ Α. - Γεωργῆς Γ. κ.ἄ. (ἐπιμ.), Κύπρος. Από τήν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα, Ἀθήνα 2007, σσ , Μουσεῖον Ἱ. Μ. Κύκκου (ἐκδ.). Πρακτικά συνεδρίου Ἡ Ἱ. Μ. Κύκκου στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή ἀρχαιολογία καί τέχνη, Λευκωσία Μπάρσκυ, βλ. Bars kyj. Παπαγεωργίου Ἀθ., Οἱ ξυλόστεγοι ναοί τῆς Κύπρου, Λευκωσία 1975 [ἀνάτυπο ἀναμνηστικοῦ τόμου 50ετηρίδος περιοδ. Ἀπόστολος Βαρνάβας]. Παπαγεωργίου Ἀθ., Εἰκόνες τῆς Κύπρου, Λευκωσία Παπαδάκης Ἀρ. - Μeyendorff J., Ἡ χριστιανική Ἀνατολή καί ἡ ἄνοδος τοῦ Παπισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τό 1071 ὥς τό 1453, μετάφρ. Στ. Εὐθυμιάδης, Ἀθήνα [Μ.Ι.Ε.Τ.] Παπαδόπουλλος Θ., Κῶδιξ Μονῆς Κύκκου, Λευκωσία [Κέντρο Μελετῶν Ἱ. Μ. Κύκκου / Πηγές τῆς ἱστορίας τῆς Ἱ. Μ. Κύκκου, Χ] Περδίκης Σ. Κ., Ἡ Μονή Κύκκου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός καί ὁ τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία [Κέντρο Μελετῶν Ἱ. Μ. Κύκκου]

8 Περδίκης Σ. Κ., Ὁδηγός ἐπισκεπτῶν Μουσείου Ἱ. Μ. Κύκκου, Λευκωσία Στυλιανοῦ, βλ. Bars kyj. Τριανταφυλλόπουλος Δημ. Δ., Mελέτες γιά τή μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ἑνετοκρατούμενη καί τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα καί Kύπρος, Ἀθήνα Τριανταφυλλόπουλος Δημ. Δ., Συνάντηση Ὀρθόδοξης καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν Κύπρο. Ἡ ἐκκλησιαστική τέχνη ὡς μαρτυρία, Ἵδρυμα Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ - Κυπριακός Ὀργανισμός Τουρισμοῦ - Ἰταλική Πρεσβεία (ἐκδ.), Κύπρος καί Ἰταλία στήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου. Ἱστορικές καί καλλιτεχνικές μαρτυρίες τῆς Λατινοκρατίας στήν Κύπρο ( ) [ἑλληνοαγγλικός κατάλογος ἔκθεσης], Λευκωσία (Βυζαντινό Μουσεῖο Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ) , Λευκωσία 2010, σσ , Τριανταφυλλόπουλος Δημ. Δ., Εἰσαγωγή - Ἐκκλησιαστική καί δημόσια ἀρχιτεκτονική Μνημειακή καί κοσμική ζωγραφική, κεφάλαια στήν Ἱστορία τῆς Κύπρου, τόμ. ΣΤ, ὑπό ἔκδοση. Φεραῖος X., Ξυλόστεγος φραγκοβυζαντινή ἀρχιτεκτονική τῆς Κύπρου (διδακτ. διατριβή), Λευκωσία Χοτζάκογλου X., Βυζαντινή ἀρχιτεκτονική καί τέχνη στήν Κύπρο, ἐν: Ἱστορία τῆς Κύπρου, τόμ. Γ : Βυζαντινή Κύπρος, σσ τόμος πινάκων. Χοτζάκογλου X., κεφάλαια περί τέχνης στήν Ἱστορία τῆς Κύπρου, τόμ. ΣΤ, ὑπό ἔκδοση. Χρυσόστομος (Ἡγούμενος Κύκκου), Ἡ ἱερά βασιλική καί σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Κύκκου, Κύπρος Χρυσοχοῦ Ν., Ἡ ἀρχιτεκτονική τῆς ὀρθόδοξης Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Σίντη στήν Πάφο. Συμβολή στή μελέτη τῆς θρησκευτικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Ἑνετοκρατίας στήν Κύπρο (ἀνέκδοτη διδακτ. διατριβή), τόμοι 2, Πανεπιστήμιο Κύπρου Bars kyj: Ἑλληνική ἀπό ἀγγλική μετάφραση ἀπό τά ρωσικά: Α. Στυλιανοῦ, Αἱ περιηγήσεις τοῦ Ρώσσου μοναχοῦ Βασιλείου Βάρσκυ ἐν Κύπρῳ, 1727, 1730, Λευκωσία 1957 [ἀνατύπωση ἀπό περιοδ. Κυπριακαί Σπουδαί]. Ἀγγλική μετάφραση ἀπό τό ρωσικό πρωτότυπο: A. D. Grishin, A Pilgrim s Account of Cyprus: Bars kyj s Travels in Cyprus, Altamont N.Y. [Sources for the History of Cyprus, edited by P. W. Wallace & A. G. Orphanides, vol. III] Grishin, βλ. Bars kyj. Sophocleous S., Icons of Cyprus, 7 th -20 th Century, Nicosia Stylianou Α. & J., The painted churches of Cyprus, Nicosia 2[3] Triantaphyllopoulos D. D., ἐν: Byzantinische Zeitschrift 91 (1998) ἕως 103 (2010), III. Abteilung, καί Byzantinische Zeitschrift, Supplementum Bibliographicum II, Stuttgart-Leipzig 1998, σσ , σποραδικά [βιβλιογραφικά λήμματα γιά τήν Kύπρο, σχολιασμένα στήν ἀγγλική ἤ γερμανική]. Weyl-Carr Α., Cyprus and the Devotional Arts of Byzantium in the Era of the Crusades, Ashgate [Variorum] Δ. Δ. Τ. 8

ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ»

ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ» ΚΩΣΑ Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΤΚΚΟΤ: ΕΙΚΩΝ ΑΝΕΠΕΡΟΤ ΥΩΣΟ» Πανιερώτατε, Μητροπολίτα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, εβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Σαμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ Μεσαορίας Ἅγιοι πατέρες τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Λένα ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα ΚΑΛΛΙΓΑ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΤΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ Το σπουδαιότερο σ ουδαιότερο βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο Λεύκαρα Λεύκαρα Περιεχόμενα Λεύκαρα Μήνυμα Δημάρχου 3 Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου 5 Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland. Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος

Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland. Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος Ψηφίδες Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA K ΣTHΣ ΛIONTHΣ KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA K ΣTHΣ ΛIONTHΣ KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA H αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Tου Kωστή Λιόντη Oθωμανικά μνημεία. Aποτελούν τεκμήρια της μεσαιωνικής περιόδου και έ- χουν κηρυχθεί διατηρητέα. Tης E.

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο Έτος 5ο, Αρ. 20 Τιμή 5 ευρώ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ην-Ων ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση www.e-inon.gr ΚΡΗΤΗΣ Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος 17 1-4019 1791-4019 Κοιτίδα ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης.

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης. Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης Πολίνα Ταµπακάκη H ανακοίνωση αυτή ασχολείται µε την περίφηµη οµιλία που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών Μηνάς Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 2013 1 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού 2 Στον Εκάεργο του 1897 3 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στο εξώφυλλο: Πάνω δεξιά οικία Τσίνο Αλμπάλα, εβραϊκό σχολείο και συναγωγή (καρτ ποστάλ, αρχείο Θρ. Παπαστρατή). Επιμέλεια: Γραφείο Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Aν η πατρίδα μας, η Κύπρος, είναι

Aν η πατρίδα μας, η Κύπρος, είναι Χαιρετισμός Γενικού Προξένου της Κύπρου κ. Ελπιδοφόρου Οικονόμου Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. Νομάρχη, Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, Κα Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

κρυβουν οι στοες; ποια µυστικα σειρά Νέα στεφανος παϊπετης Τα στοιχεία τα σεναρια συνωµοσιας και οι µυστικες αδελφοτητες Η αληθεια για τα

κρυβουν οι στοες; ποια µυστικα σειρά Νέα στεφανος παϊπετης Τα στοιχεία τα σεναρια συνωµοσιας και οι µυστικες αδελφοτητες Η αληθεια για τα Τ Το παρόν διατίθεται αποκλειστικά µέσω του εντύπου µε το οποίο κυκλοφορεί. Απαγορεύεται η αυτοτελής πώλησή του. Επιτρέπεται η χρήση µόνο για ιδιωτική κατ οίκον προβολή. Απαγορεύεται µε οποιoνδήποτε τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα