Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι"

Transcript

1 Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛ0Υ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙK Α Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (17 21 Σεπτεµβρίου 1980) ( ΤΟΜΟΣ ΙΕ ) Είναι γνωστό ότι ο 15σύλλαβος στίχος έχει πολύ παλιά προέλευση και παραµένει µέχρι σήµερα ο πιο κλασικός µορφικός τύπος στο δηµοτικό τραγούδι. Στη µουσική ο ρυθµός και το µέτρο µας είναι γνωστά από τούς µέσους βυζαντινούς χρόνους από το δηµοτικό τραγούδι που µας έσωσε ή παράδοση. Ο νεότερος ελληνισµός πάνω στα µέτρα αυτά και τους ρυθµούς δηµιούργησε κατά διαδοχικά χρονικά διαστήµατα τη δική του µουσική, πάνω στην όποία ο συνθέτης λαός και τραγουδιστής ταίριασε τα δικά του 15σύλλαβα δηµοτικά τραγούδια. Έτσι λοιπόν στίχος και µουσική είναι µία ενότητα µουσικοποιητική, πού διατηρείται µέσα µας και αναπλάθεται πάνω στ' αχνάρια τής µουσικής των πατέρων µας. Ακόµα κι αυτά τα νεότερα δηµοτικοφανή, όπως τα ονοµάζουν οι επαρχιώτες της Αθήνας, είναι συνθέσεις των λαϊκών µουσικών και ακολουθούν τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο στην αρχιτεκτονική της µελωδίας. Ας δούµε τώρα ένα από τα θεσσαλικά καθιστικά τραγούδια, πού ηχογράφησα και κατέγραψα στην Τσαριτσάνη τής 'Ελασσόνας από το λαϊκό τραγουδιστή και οργανοπαίκτη Βασίλη Πάσχο 35 χρόνων, το Λέει το τραγούδι: Βγήκα ψηλά στο Όλυµπο, Και αγνάντεψα τροΰρω, Τροΰρω - ΰρω θάλασσα, στη µέση πεδιάδα» κ.λ.π. Το τραγούδι είναι καθαρός δεκαπεντασύλλαβος και τα νοήµατά του ρέουν σαν το δηµοτικό τραγούδι καθώς λέµε. Οι µελοποιηµένοι αυτοί στίχοι στο στόµα του τραγουδιστή, εκτός του κύριου ποιητικού θέµατος, ο τραγουδιστής παρεµβάλλει κι άλλες πρόσθετες λέξεις. Οι λέξεις αυτές βοηθούν στο να θεµελιωθεί καλύτερα το βασικό νόηµα του τραγουδιού και να µας γίνει πιο κατανοητό. Κατανοητό γιατί οι λέξεις αυτές προέρχονται από την απλή καθηµερινή γλώσσα του λαού, σ' αντίθεση µε το κύριο θέµα του τραγουδιού, που ο δηµιουργός του είναι ο ανώνυµος λαός. Έτσι λοιπόν, µε τον τρόπο αυτό, όταν το τραγούδι περνάει µέσα από τα ερµηνευτικά µουσικά φωνητικά όργανα του τραγουδιστή, οι λέξεις αυτές, πού δεν είναι τίποτε άλλο από επιφωνήµατα, που παρεµβάλλονται ατή µελωδία και επικουρούν στην καλύτερη απόδοση του τραγουδιού. Παράλληλα σε ρυθµικές καθιστικές ή χορευτικές µελωδίες ορισµένα επιφωνήµατα «Παπαδοπούλα µου», «Ρούσα παπαδιά»,' «Ελένη µου» µας

2 τονίζουν λεκτικά και µελωδικά το τραγούδι που µας συµπληρώνουν και ολοκληρώνουν µετρικά το στίχο στο στο τραγούδι. Άλλες φορές πάλι ορισµένα κύρια ουσιαστικά «Λάµπρο, Καηµέν' 'Αναστασιά», «Καηµέν' Αράπη», «Τζαβέλαινα», «Γέρο Ζαΐµη» και πολλές άλλες, έκτός της κάλυψης, του µέτρου και της τονισµένης θέσης που παίρνουν µέσα στο τραγούδι για να το οµορφήνουν ρυθµικά και µελωδικά, σε πολλά τραγούδια τα ονόµατα αυτά αποτελούν το βασικό θέµα. Και για να τονιστεί πολύ περισσότερο ο ήρωας του τραγουδιού, σε κάθε µελωδικό µορφικό τύπο, ο τραγουδιστής επαναλαµβάνει πάντα, στο ίδιο µέτρο, το κύριο όνοµα στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι. Όπως θα διαπιστώσουµε οι λέξεις αυτές, πού δεν είναι τίποτε άλλο από επιφωνήµατα, διευκολύνουν τον τραγουδιστή να τα εντάξει µέσα στο κύριο θέµα του τραγουδιού κατά τέτοιο τρόπο, που να µην του γίνονται εµπόδιο ούτε στο µέτρο, ούτε και στο ρυθµό της µελωδίας, πόσο µάλλον όταν η µελωδία αυτή είναι ελεύθερου µέτρου και ρυθµού, όπως είναι τα περισσότερα από τα καθιστικά τραγούδια. Έτσι ο λαϊκός τραγουδιστής κατορθώνει να δώσει σε ποίηση και µουσική αυτό που ο ίδιος επιζητεί και θέλει. Δηλαδή το δικό του αρχιτεκτονικό εκφραστικό εγώ, πού λίγο - πολύ είναι διάχυτο σ' όλους τους τραγουδιστές, και τις κατά τόπους µελικές και λεκτικές παραλλαγές, όµως πάντα πάνω στην ίδια αρχιτεκτονική και τεχνική, όπως την κληρονοµήσαµε από την παράδοση. Είναι αλήθεια ότι το τραγούδι, δηλαδή ο ποιητικός λόγος δεν προβλέπει τα επιφωνήµατα και φυσικό θα ήταν να µην λέγονται στο µέλος. Να όµως που ο λαός τα παραθέτει και τα τραγουδάει σαν να ήταν, αυτά, µέσα στον κύριο κορµό του τραγουδιού. 'Έτσι παρατηρούµε δύο διαφορετικές σε αριθµό συλλαβών όψεις του τραγουδιού. Μία όταν το τραγούδι απαγγέλλεται χωρίς καµιά άλλη ξένη προς το κείµενο λεκτική παρεµβολή και τότε έχουµε καθαρούς 15σύλλαβους, και µια όταν το τραγούδι εκτελείται µελωδικά από τον τραγουδιστή οπότε, µε τα επιφωνήµατα, το τραγούδι από 15σύλλαβος γίνεται 21σύλλαβος. Αν ποίηση και µελωδία, τα δυο µαζί, αποδοθούν χωρίς τα επιφωνήµατα, το τραγούδι δεν ικανοποιεί ποιοτικά, γιατί ο λαός έµαθε να τ' ακούει διαφορετικά από πάππου προς πάππου κι από πατέρα σε παιδί. Πρώτον τα επιφωνήµατα «µωρέ», «ωρέ», και «παιδιά µου» στο τραγούδι «Βγήκα ψηλά στον Όλυµπο», τονίζουν ορισµένα σηµεία του λόγου, που το κάνουν πιο εντυπωσιακό και πιο κατανοητό, απ ό,τι αν οι λέξεις αυτές δεν λέγονταν. τραγουδιώντουσαν Δεύτερο ο παραδοσιακός τρόπος εκτέλεσης από τα λαϊκά µουσικά όργανα και τούς τραγουδιστές παρέµεινε σαν απόηχος µέσα µας και δεν ανεχόµαστε ν ακούσουµε ένα τραγούδι που είναι βίωµά µας διαφορετικά απ' ό,τι το ξέρουµε. Τούτο γίνεται περισσότερο κατανοητό, όταν οι τραγουδιστές εναλλάσσονται σε κάθε στροφικό τύπο, όπως γινότανε παλαιότερα µε τα λογήςλογής επιφωνήµατα «Άϊντε» ή «Άϊντε βρε», «ωρέ», «παιδιά µου», πού είναι ενδεικτικά σε κάθε στροφή αλλαγής τραγουδιστή. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Δεύτερον, από τα επιφωνήµατα και µόνον φαίνεται καθαρά, πως το τραγούδι στην εκτέλεση και την ερµηνεία του έχει συλλογική τραγουδιστική συµµετοχή.

3 άσχετα αν ο τραγουδιστής είναι ένας, όπως έφτασε να τραγουδιέται σήµερα. Τρίτον, τα επιφωνήµατα βοηθούν τον τραγουδιστή να εκφραστεί στο τραγούδι κατά τον καλύτερο τρόπο, γιατί µε την παρεµβολή των επιφωνηµάτων δίνεται ή ευχέρεια στον τραγουδιστή να τονίσει και να καλλωπίσει λεκτικά τη µελωδία χωρίς χάσµατα. Τέταρτο, µε την ανάλογη θέση, που έχουν τα επιφωνήµατα, µέσα στον κύριο ποιητικό λόγο, επικουρούν στην έκφραση του βασικού νοήµατος του τραγουδιού όταν το πάθος, ο καηµός, ή λύπη, ο ενθουσιασµός και τα παρόµοια, συνοδεύονται µε τα επιφωνήµατα, «Αµάν», «ωιµέ», «Αχ», «ωχ», «όπλες», κ.τ.λ. Πέµπτον, τα επιφωνήµατα δίνουν στον τραγουδιστή τη δυνατότητα, καθώς ο δεύτερος παίρνει το τραγούδι από τον πρώτο, ο τρίτος από το δεύτερο και ο τέταρτος από τον τρίτο, ν' αποδώσουν ο καθένας, ξεχωριστά µε τον δικό του τρόπο, όσο το δυνατόν καλύτερα σε έκφραση και ερµηνεία το τραγούδι. Έχουµε δηλαδή έναν αθέλητο τραγουδιστικό διαγωνισµό, πού ανεβάζει καλλιτεχνικά το µουσικό επίπεδο του λαού. Έκτο, τα ιδιόµορφα επιφωνήµατα της στεριανής Ελλάδος, έκτός της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, περιέχουν µέσα στα τραγούδια κοινά µουσικά και ερµηνευτικά στοιχεία πού αποδίδονται κατά τον ίδιο, στο µεγαλύτερο µέρος, πανελλήνιο τρόπο. Γενικότερα όλα τα επιφωνήµατα περιέχουν µέσα τους ένα κοινό στοιχείο, τον πανελλήνιο ανθρώπινο χαρακτήρα. πού διακρίνει ένα λαό συµπαγή από κοινές παραδοσιακές καταβολές. Το ότι το δηµοτικό τραγούδι δεν είναι έντεχνο αποδεικνύεται απ όλα αυτά τα στοιχεία, πού παρεµβάλλει ο τραγουδιστής λαός, δηλαδή τα λεκτικά επιφωνήµατα και τα µελωδικά κρατήµατα, πού οµορφαίνουν ακουστικά το δηµοτικό τραγούδι. Τα επιφωνήµατα, όπως προείπα, που τραγουδιούνται στην αρχή και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο µέσα στο τραγούδι, έκτός από το τέλος, εκφράζουν τον τραγουδιστή. Aνάλογα µε τον τρόπο, πού θα απόδοση τα νοήµατα, που από τις πρόσθετες αυτές λέξεις, σε συνδυασµό µε τον κύριο ποιητικό λόγο, το κάλεσµα, το πάθος, τη συγκίνηση και τον ηρωισµό, γίνεται πραγµατικός ερµηνευτής του όλου τραγουδιστικού κειµένου, µέσα από το όποίο αναδεικνύεται ή προσωπικότητα, ή ευαισθησία και τα καλλιτεχνικά προσόντα του τραγουδιστή λαού, µε αρωγό τη µελωδία. Παράδειγµα το ουσιαστικό «µάνα µ» πού σαν επιφώνηµα παρεµβάλλεται σε πολλά τραγούδια στη µέση της τελικής κατάληξης του πρώτου 8σύλλαβου. Ο τραγουδιστής απευθύνεται νοερά στη µητρότητα, στη µάνα και νιώθει την ικανοποίηση, ότι µόνο αυτή θα τον καταλάβει και θα τον αισθανθεί, δηλαδή απευθύνεται στην ευαισθησία τής γυναίκας, πού εύκολα συγκινείται και συµµερίζεται τον καηµό και το πάθος του τραγουδιστή. Στο τραγούδι µας, «Βγήκα ψηλά στον 'Όλυµπο» αντί για το επιφώνηµα «µάνα µ» έχουµε το επιφώνηµα «παιδιά µου». Η παρεµβολή αυτού του επιφωνήµατος υποδηλώνει τη στοργή και την αγάπη της µάνας, πού όλα τα νιώθει κι' όλα τα κατανοεί. Ο τραγουδιστής, άντρας ή γυναίκα, στη διάρκεια του τραγουδιού αποκτά µία λεπτή ευαισθησία, πού την επιβάλλει ανάλογα το περιεχόµενο των κειµένων ποίησης και µελωδίας. Έτσι λοιπόν παράλληλα και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται το τραγούδι υποδουλώνει συναισθηµατικά το πάθος του τραγουδιστή. Με την ανταπόδοση αυτή ο τραγουδιστής, εκτός από τη µεγάλη

4 ικανοποίηση του, αισθάνεται, µέσα από το τραγούδι, όλους σαν παιδιά του, πού τον νιώθουν και τον κατανοούν. Γενικά τα επιφωνήµατα είναι µια γενεσιουργικά περιβαλλοντολογική αδυναµία του τραγουδιστή λαού να τα προσαρµόζει στον κύριο κορµό της ποίησης και της µελωδίας. Κι' αυτό, γιατί στα σηµεία που ο λαός τα παρεµβάλει δίνουν στο τραγούδι έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα, δηλαδή το Ελληνικό δηµοτικό τραγούδι µε την δική του φυσιογνωµία και τεχνική. Ένα άλλο φωνητικό στοιχείο µετά τα επιφωνήµατα που συνοδεύει το ποιητικό κείµενο, όταν τραγουδιέται είναι τα ευφωνικά σύµφωνα (ν) και (µ) και οι συλλαβές (νε-να-νο-νου). Τα σύµφωνα (ν-µ) και οι συλλαβές (νε-να-νο-νου) παρεµβάλλονται στο τραγούδι για ευφωνικούς λόγους, όταν η επόµενη λέξη αρχίζει από φωνήεν και κυρίως όταν βρίσκεται σε τονισµένη συλλαβή του µέτρου, χωρίς να δηµιουργείται λεκτική και µελωδική χασµωδία. Παράδειγµα: ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΟ Τ ΑΓΡΑΦΑ: (ν) οι κλέ (νε) φτες (ν) από τ' Ά (να) γραφα, (ν) Αντώνη (ν) 'Αντώνη, κι από το Καρπενήσι Τσόγκα και Λεπενιώτη. ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΟ Τ' ΑΓΡΑΦΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ Και τώρα ας έρθουµε στα τσακίσµατα. 'Όπως όλοι µας ξέρουµε, µετά από κάθε ενάµισι 15συλλαβο στίχο, δηλαδή µετά από κάθε µελωδική στροφή, ακολουθεί τσάκισµα ή και δυο και τρία τσακίσµατα. Το τσάκισµα αποτελείται από δύο µουσικές φράσεις στο ρυθµό του καλαµατιανού 7/ 8. Κλίµακα, νοήµατα και ρυθµός. µεταξύ κύριου θέµατος και τσακίσµατος δεν έχουν καµιά σχέση, εκτός από την τονική. Το τσάκισµα ήταν καθιερωµένο από την παράδοση και µόνο τα τελευταία 50 µε 60 χρόνια έχει ατονήσει κάπως. Ακολουθεί ένα από τα πολλά διαφορετικά σε ποιητικό κείµενο 13σύλλαβο τσάκισµα µε µια από τις πιο διαδεδοµένες πέντε µορφές µελωδίας σε καθιστικό σκοπό. Για σε τα λέω τούτα, κι αν θέλεις άκουστα, Πάρε χαρτί και πένα και κάτσε γράψετα. Τα καθιστικά τραγούδια λέγονται σ' οποιαδήποτε στιγµή και ώρα. Ο βοσκός στο βουνό, ο χωρικός στο σπίτι, ο εργάτης στη δουλειά και όλοι µαζί στο γάµο, στην τάβλα και στο κάθε λογής ξεφάντωµα. Σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις όργανα δεν υπήρχαν, σπάνια καλούσαν οργανοπαίκτες. 'Ο λαός τραγουδούσε και χόρευε µόνο µε τα τραγούδια και καµιά φορά µε τη συνοδεία φλογέρας η νταϊρέ (ντέφι). Έτσι το τσάκισµα συµπλήρωνε και συνεχίζει, κάπως λιγότερο σήµερα, να ολοκληρώνει ένα βασικό σκοπό. Πρώτον τη διακοπή της συνεχούς µονοτονίας του κύριου θέµατος της µελωδίας. Δεύτερον, την

5 ολιγόλεπτη άνεση του τραγουδιστή, εφόσον το τσάκισµα κατά παράδοση τραγουδιέται από τούς γύρω γλεντιστάδες, Τρίτον την διαδοχή της κύριας µελωδίας σε κάποιον άλλο τραγουδιστή µε διαφορετική ποιότητα φωνής και χροιάς, που να δηµιουργεί µια τραγουδιστική ηχητική ποικιλία και να ξεκουράζει όλους αυτούς, που µετέχουν στο τραγούδι, εφόσον κατά τα καθιερωµένα οι τραγουδιστές εναλλάσσονταν παλαιότερα στα καθιστικά τραγούδια. Το ότι το τραγούδι σήµερα δεν περνάει από τραγουδιστή σε τραγουδιστή, οφείλεται στο ότι οι νέες γενιές δεν µαθαίνουν τα τραγούδια. Εξαίρεση αποτελούν οι νησιώτες, πού τα τραγούδια τους σε µεγάλο αριθµό αποτελούνται από δίστιχα της στιγµής, που από παράδοση θα έλεγα, πως γεννιούνται στιχουργοί. Όµως κι αυτοί έχουν λησµονήσει πολλές µελωδίες και αιτία είναι οι νησιώτες οργανοπαίκτες, πού θέλουν να παρουσιάζουν πάντα και κάτι καινούργιο δικό τους τραγούδι. Και τέταρτον την αλλαγή του τραγουδιστή. Όταν ο αρχικός τραγουδιστής συνέχιζε για πολλή ώρα να τραγουδάει, οι άλλοι που ήθελαν κι αυτοί µε τη σειρά τους να τραγουδήσουν τον διέκοπταν µ' ένα δύο τσακίσµατα, για να συνεχίσει κάποιος άλλος της παρέας το δικό του τραγούδι. Όταν το καθιστικό τραγούδι συνοδεύεται από λαϊκά µουσικά όργανα, στην αρχή και στο τέλος κάθε µελωδικής στροφής, οι µουσικοί παίζουν την εισαγωγή, πού είναι τις περισσότερες φορές στον ίδιο ρυθµό µε το τσάκισµα. Και εδώ φαίνεται καθαρά η αντικατάσταση του τσακίσµατος από την οργανική εισαγωγή, εφόσον µε τα χρόνια άρχισαν να ατονούν τα τσακίσµατα στους γάµους και τα πανηγύρια. Τσακίσµατα που τραγουδούσε ο λαός, τη θέση τους την πήραν οι οργανοπαίκτες και φυσικό ήταν το τσάκισµα να αντικατασταθεί µε την οργανική εισαγωγή. Σήµερα η οργανική εισαγωγή σκοπών έχει να εισαγάγει σωστά τον τραγουδιστή στην κλίµακα του τραγουδιού, σ' αντίθεση µε το τσάκισµα πού σκοπό έχει να σπάζει για λίγο τον ειρµό του ποιητικού θέµατος της µελωδίας, για να ξαναρχίζει και πάλι το ίδιο, όταν το τραγούδι δεν συνοδεύεται από µουσικά όργανα. Όπως παρατηρούµε στα µουσικά κείµενα, εισαγωγή και τσάκισµα έχουν διαφορετικές έννοιες στο τραγούδι. Εκπληρώνουν όµως ένα σκοπό, την θεµατική ποικιλία µελωδίας και λόγου. Σήµερα µ' όλο, πού το τσάκισµα αντικαθίσταται τις περισσότερες φορές από την νεότερη οργανική εισαγωγή, δηµιούργηµα των λαϊκών οργανοπαικτών, εν τούτης πολλές φορές, τραγουδιέται και το τσάκισµα µεταξύ θέµατος και εισαγωγής. Επειδή νοµίζω η λέξη τσάκισµα µπορεί να έχει πάρει διαφορετική έννοια από τούς λαογράφους µας, είµαι υποχρεωµένος να δώσω µιαν εξήγηση. Δηλαδή θα 'θελα κι εγώ να πω τη δική µου γνώµη, από τις εµπειρίες που έχω από την επαφή µου µε το λαό και τούς λαϊκούς µουσικούς. Σ' ένα από τα µελετήµατα του Στύλπωνα Κυριακίδη µας λέει: 1.Βλ. Στύλπωνα Κυριακίδη, «τα παιδιά του δεκαπεντασύλλαβου». 'Ηµερολ. Μεγ. 'Ελλάδος 1923, εν 'Αθήναις σ «Πλην της ρίµας εις την εντελή διάσπασιν του δεκαπεντασυλλάβου συνετέλεσε και άλλος σπουδαιότατος εις τα δηµοτικά άσµατα παράγων, τα λεγόµενα : «τσακίσµατα», ή «γυρίσµατα». Ταύτα παίζουν σπουδαιότατον πρόσωπον εις την µελωδία των ασµάτων, αποτελούν πολλάκις απαραίτητων αυτής στοιχείων, η δ'

6 επιστηµονική αυτών µελέτη θα διεφώτιζε πολλά πράγµατα της δηµώδους µουσικής και µετρικής. Άλλ' αύτη είναι κυρίως έργον των µουσικών και αυτοί πρέπει να την αναλάβουν. Ηµείς εδώ µόνον όσα εκ των κειµένων αντιλαµβανόµεθα, ατελή δια την ατελή γνώσιν και µελέτη του µουσικού µέρους, δυνάµεθα νά έχωµεν ύπ' όψιν". Έτσι λοιπόν κι εγώ µε την παρότρυνσή του θα συµπληρώσω όσα µου είναι γνωστά και έπεσαν στην αντίληψη µου. 'Ο Κυριακίδης ατή µελέτη του από τα πολλά τραγούδια πού παραθέτει αναφέρει και το ηπειρωτικό τραγούδι πού κατέγραψε ο Παχτίκος, «Ανάµεσα τρεις θάλασσες». Το τραγούδι λέει: «'Ανάµεσα τρεις θάλασσες -τριανταφυλλάκι µ' κόκκινο- Πύργος θεµελιωµένος -νεράντζι και λεϊµόνι-» Αν χωρίσουµε τούς δύο 15σύλλαβους στο κύριο και στο δευτερεύον θέµα, θα δούµε, ότι ο 15σύλλαβος του κύριου θέµατος είναι: «'Ανάµεσα τρεις θάλασσες πύργος θεµελιωµέvος» και ο δευτερεύον είναι: Τριανταφυλλάκι µ' κόκκινο νεράντζι και λεϊµόvι Ο πρώτος σαν κύριο θέµα του τραγουδιού περιέχει ένα πλήρες νόηµα. 'Ο δεύτερος είναι άσχετος µε τον πρώτο 15σύλλαβο. Ο τρόπος µε τον όποίο ο λαός τραγουδάει τους δυο αυτούς 15σύλλαβους, έχουν µια καλλωπιστική ποιητική δοµή στη σύνδεσή τους. Δηλαδή τον πρώτο 8σύλλαβο, «Ανάµεσα τρεις θάλασσες», ακολουθεί µετρικά ο 8σύλλαβος «Τριανταφυλλάκι µ' κόκκινο», και µε τον 7σύλλαβο, «Πύργος θεµελιωµένος», ο δευτερεύον «νεράντζι και λεϊµόνι». Η διπλή αυτή παρέµβαση του δευτερεύοντος 15σύλλαβου µεταξύ του πρώτου 8σύλλαβου και του δεύτερου 7σύλλαβου προξενεί µία τέλεια ποιητική θεµατική ποικιλία σε µέτρο, νόηµα και µελωδία, πού καλλωπίζουν τα θέµατα ποίησης και µουσικής στα δηµοτικά τραγούδια και δίκαια κατά την γνώµη µου θα πρέπει να λέγονται καλλωπιστικά ποιητικά στοιχεία που τόσο πολύ τα χρησιµοποιεί στα τραγούδια του, στα παλαιότερα και όχι στα νεότερα ο λαός µας. Ο Δευτερεύον αυτός 15σύλλαβος πού παρεµβάλλεται, όπως ανέλυσα, µέσα στο κύριο θέµα του τραγουδιού, τον ονοµάζω καλλωπιστικό ποιητικό στίχο, ο Κυριακίδης όπως είδαµε τον λέει «τσάκισµα ή γύρισµα».

7 Στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουµε κανένα τσάκισµα, δηλαδή µεταβολή ποίησης, µελωδίας, ρυθµού και αγωγής. Το εάν ένας δευτερεύον Ι5σύλλαβος αναµειγνύεται µέσα στο θέµα του τραγουδιού, όπως είπαµε, δηµιουργεί ουσιαστικά ένα συµπαγές ποιητικό θέµα, που ταυτίζεται απόλυτα πάνω στο µέλος και στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Θα διέφερε τότες µόνον, αν ο δευτερεύον 15σύλλαβος «τριανταφυλλάκιµ' κόκκινο, νεράντζι και λεϊµόνι» ακολουθούσε µετά το τραγούδι σε κάποιο διαφορετικό σκοπό, ρυθµό και αγωγή. Ο τραγουδιστής εν γνώσει του πρόσθεσε στο τραγούδι, πού κατέγραψε ο Παχτίκος και µας το φέρνει σαν παράδειγµα ο Κυριακίδης και πολλά άλλα, κι έναν δεύτερο 15συλλαβο, ενδιάµεσα στο κύριο θέµα. Γιατί κάθε τραγούδι που φτιάχτηκε και φτιάχνεται από το λαό, έχει µία ορισµένη αρχιτεκτονική δοµή και κάποιο σκοπό. Ο σκοπός εδώ είναι διπλός. Πρώτον, το παραδοσιακό πάθος της δηµιουργίας του λαού που είναι µία καλοπροαίρετη και ευγενική φιλοδοξία και δεύτερον ή ικανοποίηση του συνθέτη που αφιερώνει το τραγούδι στην καλή του, την αγάπη του, που άλλοτε τη λέει, τριανταφυλλάκι µ κόκκινο και συµβολίζει χαρά, και πόθο, κι' άλλοτε την αντίθεση µε την πίκρα του νεραντζιού και το ξινό του λεµονιού. πού στο βάθος τους κι αυτά τα δύο γλυκαίνουν και οµορφαίνουν τις πίκρες του έρωτα και της αγάπης. Κύριο και δευτερεύον ποιητικό θέµα δίνουν αισθητικά εκείνο πού ήθελε ο λαός ν ακούσει σε λόγια και µουσική µε πλήρη ικανοποίηση. Το ίδιο τραγούδι που µας έσωσε ο Παχτίκος και µας το αναφέρει ο Κυριακίδης, µας το έσωσε και το περιοδικό «Φόρµιγκα» ο Σπηλιώπουλος [2] σε διαφορετική παραλλαγή από την περιοχή της Πελοποννήσου. «Ανάµεσα τρεις θάλασσες πύργος θεµελιωµένος (µολυβοσκεπασµένος). Και στα παραθυράκια του Καθόσαν τρεις κυράδες (σαν ναείσαν άδελφάδες)» κ.τλ. Στο τραγούδι αυτό, που η µελωδία του είναι σε ρυθµό τσάµικου χορού, παρατηρούµε, ότι στο τέλος κάθε 15σύλλαβου προστίθεται και ένας 7σύλλαβος καλλωπιστικός στίχος, που προσδιορίζει εντονότερα τον ατράνταχτο θεµελιωµένο Πύργο, που ως εκ περισσού είναι και µολυβοσκεπασµένος. Ο καλλωπιστικός 7σύλλαβος στίχος στο τραγούδι αυτό τονίζει και αξιοποιεί περισσότερο σε παραλλαγή την οµορφιά της ποίησης. Η δηµιουργία ποιητή και µουσικού, ικανοποιεί κατά πολύ περισσότερο, όταν ο λόγος και ή µουσική δίνουν στο λαό αυτό πού θέλει και επιθυµεί. Με τούτο θέλω να πω, ότι στα κύρια θέµατα του λόγου, παρεµβάλλονται όχι µόνο 15σύλλαβα ποιητικά καλλωπιστικά στοιχεία, άλλά και 7σύλλαβα, ανάλογα µε την ανθρώπινη λαϊκή παραδοσιακή δηµιουργία του τόπου όπου ζει, τραγουδιέται και χορεύεται το τραγούδι. Εκείνο που έχει αξία και µας τιµά σα λαό είναι ότι ενώ πολλά από τα θέµατα των τραγουδιών µας είναι ενιαία σ' ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, παρ' όλα αυτά ή ευαισθητοποίηση και η λαϊκή ανθρώπινη δηµιουργία είναι διαφορετική από τόπο σε τόπο, σε καλλωπιστικούς ποιητικούς στίχους. Το ίδιο και στη µουσική µε

8 το µέτρο το ρυθµό και τη χροιά. Το ευχάριστο είναι ότι όλες αυτές οι ποιητικές, ρυθµικές και µελικές παραλλαγές είναι ιδιόµορφες µε τα δικά τους ποιητικά καλλωπιστικά στοιχεία που φανερώνουν λαό µε σπουδαίο πολιτισµό και που δίνουν στα τραγούδια το ιδιαίτερο χρώµα και τη χροιά του ύφους του τόπου καταγωγής των. Τέλος ως προς τα γυρίσµατα, πού ο Κυριακίδης τους δίνει την ίδια έννοια µε τα τσακίσµατα, έχω ήδη παρουσιάσει ανακοίνωση στο περσινό συνέδριο του ΙΜΧΑ στα Γιάννενα 1. µε θέµα «Οργανικά γυρίσµατα στα δηµοτικά τραγούδια» 2. Βλ. Χρ. Α. Σπηλιόπουλου «Δηµώδη χορικά άσµατα». Παράρτηµα Φόρµιγγας Μουσικού περιόδ. Βϳ Ετ. Γϳ τευχ. Δ. σ. 57. άρ Βλ. Πρακτικά Δϳ Συµποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (10-12 Οκτωβρίου 1979.Ιωάννινα). Ίδρυµα Μελετών Ιουνίου και Αδριατικού χώρου Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου.

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΛΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΑ 2011 Στην οικογένειά μου... Στους φίλους μου... Και στους καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ (19ος αιώνας) «Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία I Κρητική λογοτεχνία Η παρουσία του νησιού στη νεοελληνική λογοτεχνία αρχίζει με τα δημοτικά τραγούδια. Τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών

Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών Πτυχιακή εργασία: Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών Φοιτήτρια: Λιόντου Μωχάμεντ Μαρίνα Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιώργος Κοκκώνης Άρτα, Ιούνιος 2011 Πρόλογος ευχαριστίες Η ενασχόληση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS Τμήμα Επιστημών της Αγωγής EDG 599: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Συνάντηση 11 η : Κωδικοποίηση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Διδάσκων: Δρ Ιάσονας Λαμπριανού Αναγνώσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ O Ελληνικός Χορός ως είδος έντεχνης νεοελληνικής μουσικής, μέσα από συμφωνικά δείγματα γραφής των Π. Πετρίδη, Μ. Καλομοίρη, Ν. Σκαλκώτα και Γ. Κωνσταντινίδη. Η ιστορική εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Kandidatuppsats i Nygrekiska Silvia Goudas 760310 Handledare: Vassilios Sabatakakis 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 1.1 Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του...4 2 Ο ΘΡΗΝΟΣ...5 2.1 Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης.

Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης. Εξετάζοντας τον µύθο και τη µυθολογία της γενιάς του 30: η ανακάλυψη του ρεµπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης Πολίνα Ταµπακάκη H ανακοίνωση αυτή ασχολείται µε την περίφηµη οµιλία που

Διαβάστε περισσότερα

Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού

Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού του ηµήτρη Χωλλ µε την βοήθεια και την καθοδήγηση της έσποινας Καταπότη για το µάθηµα Ανάλυση και Σύνθεση Κειµένου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες!

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Αρ. Τεύχους: 3 Μάιος 2007 Αξία: Ανεκτίµητη 1 Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Το Global Management Challenge για δεύτερη φορά στο ΕΤ! ΕΤ ούκισσα Νοµικού: Η Σταρ Ελλάς 2007

Διαβάστε περισσότερα