Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ."

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

2 10. Η άρδευση με αυλάκια Γενικά. Από τις επιφανειακές μεθόδους άρδευσης με ροή, η πιο γνωστή είναι η άρδευση με αυλάκια. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις γραμμικές καλλιέργειες. Τα αυλάκια κατασκευάζονται μεταξύ των γραμμών των φυτών και το αρδευτικό νερό ρέει μέσα στην κοίτη των αυλακιών και με τη διήθηση και την τριχοειδή ανύψωση αρδεύει ολόκληρο το χωράφι, όπως φαίνεται στο σχήμα 11. Σχήμα 11. Κίνηση του νερού από τα αυλάκια στο έδαφος. Από την πλευρά αυτή η άρδευση με αυλάκια είναι μια ακόμη περιορισμένη διάχυση, που επιτρέπει ένα ευκολότερο έλεγχο της ροής του νερού και της άρδευσης. Ενώ στην τυπική μέθοδο άρδευσης με περιορισμένη διάχυση το αρδευτικό νερό, που ρέει μέσα στις λωρίδες, καλύπτει ολόκληρη την έκταση, που είναι για άρδευση, στην άρδευση με αυλάκια αυτό καλύπτει μόνο το 20 έως 50 % της επιφάνειας του χωραφιού. Συνήθως τα αυλάκια κατασκευάζονται στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο κάθετα στη μέγιστη κλίση της επιφάνειας του χωραφιού. Όμως, σε κλίσεις εδάφους μεγαλύτερες του 1%, για να αποφεύγονται διαβρώσεις των χωραφιών, πρέπει να προτιμάται η κατασκευή των αυλακιών υπό γωνία προς τη μέγιστη κλίση τους, για να καταλήξουμε τελικά, στις περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων, παράλληλα προς τις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους. Η άρδευση με αυλάκια κατά τις ισοϋψείς μπορεί να εφαρμοστεί σε κτήματα με κλίσεις έως 6-8%.

3 Πέρα από την κλίση αυτή πρέπει να αποφεύγεται η άρδευση με επιφανειακές μεθόδους άρδευσης και να επιλέγεται ο καταιονισμός, ή οι τοπικές αρδεύσεις. Η διατομή των αρδευτικών αυλακιών είναι συνήθως συμμετρική, τραπεζοειδής και σπανιότερα τριγωνική. Τα αυλάκια κατασκευάζονται εύκολα και γρήγορα με μηχανοκίνητους αυλακωτήρες μετά τη λήξη των συνηθισμένων καλλιεργητικών εργασιών και πριν από την εποχή των αρδεύσεων. Αυτά, μετά τη λήξη των αρδεύσεων και το μάζεμα των προϊόντων, καταστρέφονται με το πρώτο όργωμα του χωραφιού Τρόποι παροχής του νερού στα αυλάκια. Στα σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, το νερό μεταφέρεται με την τριτεύουσα διώρυγα κατά μήκος της υψηλότερης πλευράς του χωραφιού. Αν η τριτεύουσα διώρυγα είναι από προκατασκευασμένα τσιμενταυλάκια (καναλέτα), τότε πετυχαίνεται εύκολα η παροχέτευση του νερού από αυτά στα αρδευτικά αυλάκια του χωραφιού με μικρά σιφώνια από αλουμίνιο ή πλαστικό υλικό. Αν η τριτεύουσα διώρυγα είναι γαιώδους διατομής ή επενδεδυμένη με σκυρόδεμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά σιφώνια από τεμάχια εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων. Αν όμως τα πρανή της διώρυγας είναι πολύ μεγάλα, ώστε να γίνεται δύσκολη η χρήση των σιφωνίων, τότε επιβάλλεται η κατασκευή μέσα στο χωράφι ενός βοηθητικού αυλακιού εφαρμογής παράλληλα προς την τριτεύουσα διώρυγα και το οποίο βοηθητικό αυλάκι υδροδοτείται, από την τριτεύουσα διώρυγα με τη βοήθεια 1-2 στομίων και από αυτό στη συνέχεια μέσω μικρών σιφωνίων, γίνεται η παροχέτευση του νερού, στα αρδευτικά αυλάκια του χωραφιού. Με τη χρήση των σιφωνίων μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε την παροχή, που χορηγείται σε κάθε αυλάκι, από τη διαφορά του ύψους φορτίου και της διαμέτρου αυτών ή ακόμη και ογκομετρικά. Σχήμα 12. Παροχέτευση νερού απ' ευθείας από την τριτεύουσα διώρυγα με σιφώνια διαμέτρου 50 mm. Η παροχή εκροής των σιφωνίων υπολογίζεται από τη γνωστή σχέση της εκροής από οπές: Q = 1000.μ. Ε. [2.g.h ] 1/2 = μ.[π. D 2 : 4 ]. [2.g.h ] 1/2

4 όπου: Q = η παροχή του σιφωνίου σε lit/sec. μ = ο συντελεστής παροχής, που παίρνεται ίσος με 0,61. g = 9,81 m/sec 2. D = η διάμετρος του σιφωνίου σε m. h = το ύψος φορτίου. Σαν ύψος φορτίου παίρνεται η διαφορά μεταξύ της στάθμης του νερού στη διώρυγα εφαρμογής και του μέσου της οπής εκροής του σιφωνίου. Για να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή των σιφωνίων, είναι απαραίτητη η διατήρηση σταθερής στάθμης μέσα στη διώρυγα εφαρμογής και η σταθεροποίηση των σιφωνίων στη στέψη αυτής. Η παραπάνω σχέση υπολογισμού της παροχής, μετά την εκτέλεση των πράξεων, παίρνει τη μορφή: Q = 2122,096. D 2. h 1/2, όπου τα D και h είναι σε m. Αν το D εκφράζεται σε mm και το h σε cm, η εξίσωση παίρνει τη μορφή: Q = 0, D 2. h 1/2 Συνήθως χρησιμοποιείται ένα σιφώνιο για κάθε αυλάκι, αλλά για την επιθυμητή παροχή μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές 2-3 σιφώνια. Αυτά στην αρχή γεμίζονται με νερό βουτώντας τα μέσα στη διώρυγα και, αφού πωματίσουμε με την παλάμη του χεριού μας το ένα στόμιο του σιφωνίου, τραβάμε το στόμιο εκροής έξω από τη διώρυγα μέσα στο αυλάκι και μετά απομακρύνουμε το χέρι και αρχίζει η εκροή του νερού από το στόμιο του σιφωνίου. Τα πιο εύχρηστα σιφώνια είναι αυτά που έχουν διάμετρο μέχρι 63 mm. Ανάλογα με την παροχή της τριτεύουσας διώρυγας και την ενδεδειγμένη παροχή κατά αρδευτικό αυλάκι, ένας αρδευτής μπορεί να αρδεύει συγχρόνως μεγάλο αριθμό αυλακιών του χωραφιού. Η σύγχρονη άρδευση με πολλά αυλάκια είναι επιθυμητή για τον περιορισμό της πλάγιας διήθησης. Καλά κατασκευασμένα αυλάκια άρδευσης βοηθούν πάρα πολύ στην άνετη, εύκολη και επιτυχή άρδευση Η διήθηση του νερού από τα αρδευτικά αυλάκια. Στις αρδευόμενες ετήσιες καλλιέργειες, κατασκευάζεται ένα αυλάκι ανάμεσα σε δυο γραμμές φυτών. Η απόσταση (ισαποχή) των αυλακιών είναι ίση με το πλάτος σποράς των φυτών και κυμαίνεται συνήθως από 0,75-0,90 m. Σε πυκνά καλλιεργούμενα φυτά, όπως είναι τα ζαχαρότευτλα και τα κρεμμύδια, τα αυλάκια κατασκευάζονται ανά ζεύγη γραμμών. Στους οπωρώνες τα αυλάκια κατασκευάζονται ανά 1,00-1,50 m και ανάλογα με την απόσταση των δέντρων κατασκευάζεται μια ομάδα αυλακιών ανάμεσα σε δύο σειρές δέντρων. Το βάθος των αρδευτικών αυλακιών είναι συνήθως 0,15-0,25 m. Το νερό, που ρέει μέσα στα αρδευτικά αυλάκια, μπαίνει μέσα στο έδαφος με τη διήθηση τόσο από τον πυθμένα, όσο και από τα πρανή του αυλακιού καθώς επίσης και με την τριχοειδή ανύψωση από τα πρανή τους.

5 Αν παραστήσουμε το πλάτος του πυθμένα με β και το βάθος του νερού που ρέει με h, το συνολικό βάθος του αυλακιού με Η, τη σχέση την κλίση των πρανών με φ (συνήθως είναι φ =1), τότε η βρεχόμενη περίμετρος του αυλακιού υπολογίζεται από τη σχέση: Π = β + 2. h. [1+φ 2 ] 1/2 Η ροή του νερού μέσω του εδάφους πραγματοποιείται αφού κατανικηθεί η αντίσταση των κόκκων, είναι επομένως αναγκαία η ύπαρξη διαφοράς υδραυλικού φορτίου. Σύμφωνα με το νόμο του Pascal η κίνηση διήθησης που γίνεται κάθετα προς την βρεχόμενη επιφάνεια του αυλακιού είναι ευθέως ανάλογη με το βάθους νερού. Αυτή έχει την τιμή μηδέν στην επιφάνεια της στάθμης ροής, και αποκτά τη μέγιστη τιμή στον πυθμένα του αυλακιού. Αν θέσουμε τη μέση ένταση της κίνησης διήθησης κατά μήκος του πυθμένα ίση προς τη μονάδα, τότε η κατά μήκος των πρανών έντασή της έχει περίπου την τιμή 0,5. Σύμφωνα με αυτό η στατικά ενεργός επιφάνεια διήθησης για κάθε μέτρο μήκους αυλακιού υπολογίζεται: u 0 = [ β + 0,5. 2. h. [1+φ 2 ] 1/2 ].1 = β + h. [1+φ 2 ] 1/2 σε m 2 Επειδή, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει και τριχοειδής κίνηση του νερού από τα πρανή του αυλακιού προς το μεταξύ των αυλακιών έδαφος του χωραφιού, πολλαπλασιάζουμε συνήθως την επιφάνεια διήθησης των πρανών με ένα συντελεστή λ, του οποίου η τιμή είναι τόσο υψηλότερη όσο μεγαλύτερο είναι το τριχοειδές δυναμικό του εδάφους. Στα συνηθισμένα μη οργανικά εδάφη η τιμή του λ κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,5 και 2,5 ενώ η τιμή των 2,5 είναι ανεπαρκής σε οργανικά και τυρφώδη εδάφη. Τελικά παίρνουμε την υπολογισθείσα επιφάνεια διήθησης ενός μέτρου μήκους αυλακιού από τη σχέση: u = β + λ h [1+φ 2 ] 1/2 σε m 2 Σε ένα μέτρο μήκους αυλακιού, το νερό που μπαίνει μέσα στο έδαφος δια μέσου της επιφάνειας u, αρδεύει μια επιφάνεια πλάτους α, όση είναι η ισαποχή δύο γειτονικών αυλακιών Αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης. Αν η δόση εφαρμογής του αρδευτικού νερού σε m 3 / στρέμμα είναι d υ, τότε στο τυπικό μήκος ενός μέτρου του αυλακιού πρέπει να εισέλθουν στο έδαφος d υ.α.l mm νερού, δια μέσου της επιφάνειας διήθησης του αυλακιού, που υπολογίστηκε από τη σχέση: u 0 = β + h. [1+φ 2 ] 1/2 Επομένως προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση: d υ.α = k 1.u.t n και από αυτή προκύπτει ότι: t n d k u 1 α u όπου: t = χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού στα αυλάκια σε h. d υ = η δόση εφαρμογής του αρδευτικού νερού σε m 3 / στρέμμα. α = η ισαποχή των αρδευτικών αυλακιών σε m. k 1 = η διήθηση της πρώτης ώρας σε m.

6 n = η κλίση της γραμμής συσχέτισης. u = η επιφάνεια διήθησης ενός μέτρου μήκουςτου αυλακιού. Αν συγκρίνουμε τη σχέση υπολογισμού του χρόνου εφαρμογής του αρδευτικού νερού με τη μέθοδο των αυλακιών, με την αντίστοιχη σχέση υπολογισμού του χρόνου εφαρμογής του αρδευτικού νερού με τη μέθοδο της περιορισμένης διάχυσης, παρατηρούμε ότι στην άρδευση με αυλάκια η σχέση υπολογισμού του χρόνου, t, εφαρμογής του αρδευτικού νερού αυξάνει κατά την ποσότητα [α/u ] 1/n. Επειδή α > u, προκύπτει ότι στο ίδιο έδαφος, ο χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού με τη μέθοδο των αυλακιών είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο, που χρειάζεται για την εφαρμογή ίσης ποσότητας νερού με τη μέθοδο της περιορισμένης διάχυσης Υπολογισμός των διαστάσεων των αρδευτικών αυλακιών. Από τη σχέση υπολογισμού του χρόνου εφαρμογής του αρδευτικού νερού με τη μέθοδο των αυλακιών, προκύπτει ότι σε κάθε τμήμα του αυλακιού, για να διηθηθεί μέσα στο έδαφος η ποσότητα, d υ, του αρδευτικού νερού, δεν πρέπει να παραμείνει το νερό ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από το χρόνο t. Το νερό, που μπαίνει μέσα στο έδαφος από το αυλάκι, πρέπει να κατέβει κατακόρυφα μέχρι το κατώτατο όριο του βάθους του ενεργού ριζοστρώματος και πλευρικά μέχρι το μέσο της λωρίδας του εδάφους που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυλάκια. Η κίνηση αυτή του νερού γίνεται κατακόρυφα κάτω από την επίδραση της βαρύτητας και πλευρικά εξαιτίας της συνισταμένης των δυνάμεων, της διαφοράς τάσης υγρού και ξηρού εδάφους, της βαρύτητας και της τριχοειδούς ανύψωσης. Η κίνηση αυτή είναι μια κίνηση που επιβραδύνεται συνεχώς και απαιτεί χρονικό διάστημα ώρες για να εξαπλωθεί πλήρως το νερό στη μάζα του ριζοστρώματος που πρόκειται να αρδευτεί. Σε αμμώδη εδάφη, τα οποία είναι πολύ διαπερατά και έχουν μικρή υδατοϊκανότητα, η εγκάρσια διατομή του εδάφους που διαβρέχτηκε από το αυλάκι είναι στενή και ωοειδής, ενώ σε βαριά εδάφη αυτή είναι πολύ πλατιά περίπου κυκλική. Επομένως στα πρώτα (ελαφρά) εδάφη, η ισαποχή των αυλακιών πρέπει να είναι μικρότερη όσο είναι δυνατό, για να εφάπτονται οι επιφάνειες που διαβρέχτηκαν και να μη παραμένει ξηρό έδαφος ανάμεσα στα αυλάκια. Αντίθετα, σε βαριά εδάφη δεν είναι απαραίτητο η απόσταση των αυλακιών να είναι μικρή, αλλά να είναι ο χρόνος εφαρμογής του νερού μεγάλος. Ο χρόνος εφαρμογής όμως είναι συνάρτηση της εφαρμοζόμενης ποσότητας και επομένως, οι αρδευτικές δόσεις, d υ, η απόσταση των αυλακιών, α, και ο χρόνος εφαρμογής του νερού, t, πρέπει να προσαρμόζονται στη διηθητική ικανότητα του εδάφους. Οι αρδευτικές δόσεις, d υ, συνήθως κυμαίνονται από 40 mm στα ελαφρά εδάφη και μέχρι 100 mm στα βαριά εδάφη. Η απόσταση, α, μεταξύ των αυλακιών μπορεί να έχει τις παρακάτω τιμές ανάλογα με τη φύση των εδαφών. Πίνακας 24. Ενδεικτικές αποστάσεις αυλακιών.

7 Απόσταση, α, μεταξύ Κατηγορία εδάφους δύο γειτονικών αυλακιών (cm) Ελαφρά, με γρήγορη διηθητικότητα εδάφη Μέσα, με μέτρια διηθητικότητα εδάφη Βαριά, με αργή διηθητικότητα εδάφη Τελικά η απόσταση των αυλακιών εξαρτάται και από την απαραίτητη απόσταση των γραμμών των φυτών της αρδευόμενης καλλιέργειας. Μικρές αποκλίσεις τόσο από τις τιμές απόστασης των αυλακιών, που δόθηκαν στον παραπάνω πίνακα, όσο και από την απαραίτητη απόσταση των γραμμών της καλλιέργειας, θα μας οδηγήσουν στην εκλογή της κατάλληλης απόστασης των αυλακιών, για να πετύχουμε μια ομοιόμορφη διαβροχή του εδάφους. Το σωστό μήκος των αυλακιών και η κατάλληλη παροχή για κάθε αυλάκι υπολογίζεται ως εξής: Υπολογίζεται ο χρόνος διήθησης, t, της δόσης εφαρμογής του αρδευτικού νερού, d υ, και έχοντας υπόψη ότι, κάθε τμήμα του αυλακιού δεν πρέπει να παραμείνει κάτω από την επίδραση του νερού άρδευσης περισσότερο ή λιγότερο από το χρόνο, t, το πρώτο μέτρο μήκους του αυλακιού πρέπει να απελευθερωθεί από το νερό μετά τη λήξη του χρόνου, t. Αυτό σημαίνει ότι μετά την παρέλευση του χρόνου, t, από την αρχή της εφαρμογής του νερού στο αυλάκι, διακόπτεται η παροχή. Άρα ο χρόνος, t, είναι και ο χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού μέσα στο αυλάκι. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εφαρμογής της παροχής του νερού σε κάθε αυλάκι, ένα ποσοστό του νερού διηθείται μέσα στο έδαφος και το υπόλοιπο ρέει μέσα στο αυλάκι ανάλογα με την κλίση του πυθμένα του προς τα κάτω. Κατά το χρόνο, t, μεταβάλλεται η ταχύτητα διήθησης σε συνάρτηση με το χρόνο. Η στιγμιαία ένταση διήθησης, i, μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση: i= n.k 1.t n-1 Έτσι, καθώς περνάει ο χρόνος εφαρμογής του νερού, η ταχύτητα διήθησης συνεχώς ελαττώνεται, ενώ συγχρόνως το νερό που ρέει πιάνει συνεχώς μεγαλύτερο μήκος διαδρομής του αυλακιού, επομένως αυξάνει η επιφάνεια διήθησης. Επομένως το νερό που ρέει χρειάζεται, για να καλύψει κάθε μονάδα μήκους του αυλακιού, τόσο μεγαλύτερο χρόνο, όσο αυτή βρίσκεται μακρύτερα από την αρχή του αυλακιού. Δηλαδή η ροή μέσα στο αυλάκι είναι ασταθής και ο υπολογισμός της αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα. Επειδή το αυλάκι πρέπει να αρδεύσει μια επιφάνεια α. l m 2, για την εφαρμογή μιας αρδευτικής δόσης d υ mm, πρέπει να χορηγήσει, ανάλογα με το μήκος l του αυλακιού, d υ. α. l mm νερού και από τη σχέση αυτή και την αντιστοιχία: 1mm πάχους νερού = 1 λίτρο / m 2 = 1 m 3 / στρέμμα

8 προκύπτει η εξίσωση: q.t = d υ. α. l όπου: q = η παροχή αυλακιού σε λίτρα / sec t = o χρόνος εφαρμογής του νερού σε sec. d υ = η δόση εφαρμογής σε λίτρα / m 2. α = η ισαποχή των αυλακιών σε m. l = το μήκος του αυλακιού σε m. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί των q και l. Όμως, για κάθε έδαφος υπάρχει ένας τουλάχιστο συνδυασμός των q, l και d υ σύμφωνα με τον οποίο πετυχαίνεται πρακτικά μια ομοιόμορφη άρδευση κατά μήκος του αυλακιού σε συνάρτηση και με την κλίση του. Η ομοιόμορφη εφαρμογή του νερού είναι το πρώτο που χρειάζεται για μια αποδοτική χρησιμοποίηση του νερού άρδευσης. Είναι πάντοτε ο πρωταρχικός παράγοντας της αρδευόμενης γεωργίας και εξακολουθεί να υπάρχει ως πρόβλημα στις περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις. Από στατιστική επεξεργασία του πειραματικών δεδομένων προέκυψε η ακόλουθη σχέση υπολογισμού του ενδεδειγμένου μήκους του αυλακιού σε συνάρτηση με το χρόνο εφαρμογής του νερού και την παροχή του αυλακιού: l = -51, ,3 t + 5,12 q όπου: q = μέγιστη επιτρεπόμενη μη διαβρωτική παροχή κατά αυλάκι σε m 3 / ώρα. Το l εκφράζεται σε m, και το t σε ώρες. Η διάβρωση του εδάφους μέσα στο αυλάκι είναι συνάρτηση του μεγέθους της χρησιμοποιούμενης παροχής, της κλίσης της κοίτης του αυλακιού, του πλάτους του πυθμένα του και της διαβρωτικότητας του εδάφους. Σύμφωνα με τον Criddle η μέση μέγιστη μη διαβρωτική παροχή των αυλακιών μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: q = 0,631: j όπου: q = παροχή αυλακιού σε lit/sec j = κλίση του αυλακιού στα εκατό. Γενικά, η πείρα έχει δείξει ότι παροχές κατά αυλάκι μεγαλύτερες των 3-4 lit/sec, είναι δυσκολόχρηστες και χρειάζονται αυλάκια μεγάλα και καλά κατασκευασμένα. Την κατασκευή όμως τέτοιων αυλακιών πολλές φορές εμποδίζει η ίδια η καλλιέργεια. Για τον υπολογισμό του χρόνου εφαρμογής στο αυλάκι, όπως προκύπτει από τις σχέσεις: t n d k u 1 α u σημαντική επίδραση έχει ο υπολογισμός του u, ήτοι της επιφάνειας του αυλακιού που διαβρέχεται. Ο υπολογισμός του u είναι συνάρτηση του ύψους h του νερού που ρέει μέσα στο αυλάκι. Το ύψος h για το πρώτο μέτρο του αυλακιού μπορεί να υπολογιστεί από τις εξισώσεις της ομοιόμορφης ροής και επομένως ισχύει η εξίσωση συνέχειας: q = Ε.V

9 όπου: Ε = υγρή επιφάνεια της διατομής του αυλακιού σε m 2 V= ταχύτητα που υπολογίζεται από την εξίσωση του Μanning: V = 1/n. J 1/2.R 2/3 σε m/sec όπου n = συντελεστής που έχει τις τιμές από 0,025 έως 0,040. R = E: Π, R = υδραυλική ακτίνα. όπου Π= η βρεχόμενη περίμετρος. J = κλίση του αυλακιού. Ο υπολογισμός του βάθους h είναι πολύ επίπονος και πρέπει να υπολογίζεται με διαδοχικές προσεγγίσεις. Η υγρή επιφάνεια του αυλακιού Ε και η υδραυλική ακτίνα R, υπολογίζονται ανάλογα με το σχήμα της διατομής της από τις ακόλουθες σχέσεις: Για τριγωνική διατομή: 2 φ Ε φ h και R h 2 1/2 2. [1 φ ] Για τραπεζοειδή διατομή: Ε h (β φ h) και R β φ h h 2 2 β h [1 φ ] 1/2 όπου: β = το πλάτος του πυθμένα του αυλακιού και φ = η κλίση των πρανών του αυλακιού. Στα συνηθισμένα εδάφη είναι φ = 1, ενώ στα αμμώδη φ = 1,5. Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για σταθερή ροή. Όμως, από την έναρξη της άρδευσης αρχίζει η διήθηση του νερού, που μεταβάλλει την ποσότητα του νερού που ρέει. i μ Η μέση ταχύτητα διήθησης υπολογίζεται από την εξίσωση: D k t t t n k t n 1 Η ταχύτητα διήθησης, που εκφράζεται συνήθως cm / min, αν μετατραπεί σε lit /sec και πολλαπλασιαστεί με την τιμή του u δίνει τη μέση ταχύτητα διήθησης σε lit /sec, που είναι ασήμαντη και πρακτικά δεν επηρεάζει την υπολογισθείσα τιμή του u. Αριθμητικό παράδειγμα: Έστω σε ένα χωράφι με κλίση i = 0,002 η διηθητικότητα βρέθηκε D = 1,187. t 0,582 όπου: D σε cm και t σε λεπτά της ώρας και πρόκειται να αρδευτεί με ποσότητα νερού εφαρμογής 90 m 3 / στρέμμα. Λύση: Να βρεθεί το μήκος του αυλακιού. Η μη διαβρωτική παροχή υπολογίζεται από τη σχέση: 0,631 q 3,1 2 lit sec

10 Εκλέγομε παροχή 3 lit /sec, η οποία πετυχαίνεται με σιφώνια διαμέτρου 2 1/2 ιντσών και ύψος φορτίου 10 cm. Από την εξίσωση του Manning υπολογίζουμε το h = 6,6 cm και στη συνέχεια υπολογίζουμε την επιφάνεια διήθησης του αυλακιού από τη σχέση: u = β + λ h [1+φ 2 ] 1/2 σε m 2 όπου: λ = 2 Άρα u = 0,20 + (2. 0,066. 2)= 0,39 m 2 Αν οι γραμμές σποράς της καλλιέργειας είναι 0,78 m, τότε υπολογίζεται ο χρόνος εφαρμογής του νερού: d k α u t n 0,582 1 u 0,090 0,78 1,772 0,129 0,39 H μέση ταχύτητα διήθησης υπολογίζεται από τη σχέση: i μ = kt n-1 = 1, ,418 = 1,16 cm / min. Η ποσότητα αυτή διηθούμενη μέσω της επιφάνειας u = 0,39 m 2 αντιστοιχεί σε παροχή 0,011 lit /sec. Η διηθούμενη αυτή ποσότητα πρακτικά δεν επηρεάζει τη μέση στάθμη h = 6,6 cm του νερού στο αυλάκι. h Από τη σχέση: 1 = -51, ,3 t + 5,12 q υπολογίζουμε το κατάλληλο μήκος του αυλακιού. 1= -51,56 + (168,3. 1,772) + (5,12 χ 10,8) = 301,96 m. και πρακτικά υπολογίζεται η ισαποχή των τριτευουσών διωρύγων σε 300 m Τρόποι εφαρμογής του νερού. Όπως και στην άρδευση της περιορισμένης διάχυσης με λωρίδες, έτσι και στην άρδευση με αυλάκια διακρίνουμε δύο κυρίως τρόπους εφαρμογής του αρδευτικού νερού, την κεκλιμένη άρδευση και την οριζόντια άρδευση. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και μια ενδιάμεση λύση, η άρδευση με τα διακοπτόμενα αυλάκια. Η κεκλιμένη άρδευση εφαρμόζεται σε εδάφη με μέση διηθητική ικανότητα και με κατά μήκος κλίση του αυλακιού γύρω στο 0,005. Αν η ταχύτητα ροής του νερού μέσα στο αυλάκι είναι από 0,1-0,4 m/sec, υπάρχει κίνδυνος, ανάλογα με τη διαβρωτικότητα του εδάφους, να διαβρωθούν και τα πρανή και ο πυθμένας του αυλακιού. Κατά την άρδευση αυτή το νερό ρέει ελεύθερο μέσα στα αυλάκια και αφού καλύψει το μήκος του αυλακιού χύνεται στην αντίστοιχη στραγγιστική τάφρο. Για να πετύχουμε μια ομοιόμορφη άρδευση, ισχύουν οι ίδιες συνθήκες μείωσης του μήκους διαδρομής του αυλακιού, στο μήκος εκείνο που πετυχαίνεται στο 1/2 ή το 1/4 ή το 1/6 του χρόνου διαδρομής, ανάλογα με την τιμή του n της σχέσης της αθροιστικής διήθησης. Κατά τον υπόλοιπο χρόνο χύνεται το νερό στην αντίστοιχη τάφρο. Μόλις, καλυφθεί το μήκος διαδρομής ο αρδευτής πρέπει τον υπόλοιπο χρόνο συνεχώς να ρυθμίζει το μέγεθος της παροχής του αυλακιού ανάλογα με τη μείωση της ταχύτητας διήθησης, για να μειωθεί η απορροή και να

11 επιτευχθεί ορθή εφαρμογή του νερού. Οι άπειροι χειριστές της παροχής μπορούν να προκαλέσουν απώλειες νερού και να μειώσουν το βαθμό απόδοσης κατά την εφαρμογή του νερού μέχρι το 30%. Σχήμα 13. Άρδευση με κεκλιμένα αυλάκια. Σχήμα 14. Άρδευση με οριζόντια αυλάκια. Σχήμα 15. Άρδευση με αυλάκια κατά τις ισοϋψείς. Η οριζόντια άρδευση, που είναι ένας επιτυχής συνδυασμός εφαρμογής του νερού με ροή και με κατάκλυση, εφαρμόζεται σε μικρές κλίσεις π.χ. 0,0005-0,002. Τα αρχικά τμήματα του μήκους του αυλακιού αρδεύονται κατά το χρόνο της ροής του νερού μέσα σε αυτά, ενώ τα τελευταία τμήματα κατά το χρόνο της παραμονής του νερού πάνω σε αυτά. Για το σκοπό αυτό στο τέρμα των αυλακιών κατασκευάζεται ένα εγκάρσιο ανάχωμα, που εμποδίζει την απορροή του νερού. Καλό είναι η κατασκευή του εγκάρσιου αναχώματος να συνδυάζεται με την κατασκευή, στο τέρμα των αυλακιών, του εγκάρσιου αυλακιού που συνδέει τα τέρματα των αρδευτικών αυλακιών μεταξύ τους. Το αυλάκι αυτό βοηθά ώστε το νερό των αρδευτικών αυλακιών, που από διάφορους αστάθμητους παράγοντες θα φθάσει πρώτο στο τέρμα του αυλακιού, να αντιστρέψει τη ροή του και να καλύψει από τα κάτω τμήματα των άλλων αυλακιών στα οποία επίσης αστάθμητοι παράγοντες δημιούργησαν συνθήκες επιβράδυνσης της ροής.

12 Με αυτό τον τρόπο η αρχική κάλυψη της έκτασης του αρδευόμενου χωραφιού, γίνεται γρηγορότερα, πετυχαίνεται πιο ομοιόμορφη άρδευση, και μπορεί να πετύχουμε βαθμούς απόδοσης κατά την εφαρμογή του νερού μέχρι 90 %. Η οριζόντια άρδευση όπως και η κεκλιμένη άρδευση έχουν περιορισμούς στα πολύ διαπερατά εδάφη με μικρή αποθηκευτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή εγκαταλείπεται η επιφανειακή άρδευση και σαν μόνη κατάλληλη λύση απομένει η άρδευση με καταιονισμό. Αν τα εδάφη έχουν κλίσεις μεγαλύτερες του 0,002 και εμφανίζουν αργή διήθηση, δηλαδή η σχέση ο εκθέτης, n, έχει τιμές γύρω στο 0,3-0,4, τότε χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των διακοπτόμενων αυλακιών. Επειδή το νερό στις περιπτώσεις αυτές φτάνει γρήγορα στο τέρμα του αυλακιού, με εγκάρσιο ανάχωμα ανακόπτεται η απορροή και το νερό παραμένει μέσα στο αυλάκι μέχρι να διηθηθεί τελείως στο έδαφος. Το νερό που παραμένει Σχηματίζει μια οριζόντια επιφάνεια, ενώ ο πυθμένας του αυλακιού έχει μια κλίση j. Έτσι στο τέρμα του αυλακιού το νερό έχει ένα βάθος h 2 και στην αρχή της ηρεμίας της ροής ένα βάθος h 1. Για να πετύχουμε μια ομοιόμορφη άρδευση δεν πρέπει η διαφορά h 2 - h 1, να είναι μεγαλύτερη από 6-7 cm και το h 1 μικρότερο των 5-6 cm, ενώ το h 2 πρέπει να είναι 5-7 cm κάτω από το συνολικό βάθος Η του αυλακιού. h l Έτσι, το μήκος διακοπής του αυλακιού υπολογίζεται από τη σχέση: 2 j h 1 Αν το αυλάκι έχει κλίση 0,002 m, τότε l = m. Αν όμως έχει κλίση 0,005, τότε l = m. Ο όγκος του νερού, που έχει εναποθηκευτεί στο τμήμα αυτό, υπολογίζεται εύκολα από τις διαστάσεις του γεμάτου τμήματος του αυλακιού. Ο όγκος αυτός πρέπει να είναι τόσος, όση και η ποσότητα νερού άρδευσης που χρειάζεται για την επιφάνεια α.l m 2. Έτσι, με διαδοχικές διακοπές από τα κάτω προς τα πάνω του αυλακιού, μπορούμε να ρυθμίσουμε το αρχικό τμήμα του αυλακιού, που θα αρδευτεί με ροή και τα τμήματα που θα αρδευτούν με κατάκλυση. Σε όλες τις περιπτώσεις των συστημάτων άρδευσης κατά τις επόμενες, μετά την πρώτη, αρδεύσεις, η ταχύτητα ροής είναι μεγαλύτερη για το λόγο ότι το νερό που πέρασε κατά την πρώτη άρδευση εξομάλυνε το αυλάκι δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες ροής του νερού.

13 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Μενέλαος Θεοχάρης, ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Μενέλαος Θεοχάρης, Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Η Άρδευση με Σταγόνες ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα Καρακατσούλης Π. : " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Προστασία των Εδαφών ", Αθήνα Κωνσταντινίδης Κ. : "Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονήσεως ", Θεσσαλονίκη - Αθήνα Μιχελάκης Ν. : "Συστήματα Αυτόματης Άρδευσης - Άρδευση με Σταγόνες" 9. Daugerty - Franzini : "Υδραυλική" Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Πλαίσιο, Αθήνα. 10. Davis- Sorensen :" Handbook of applied Hydraulics" Third edition McGraw-Hill Book Company, Ουζούνης Δ. "Θεωρητική και Πρακτική Μέθοδος της Άρδευσης με Σταγόνες" Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. : "Μαθήματα Υδραυλικής ", Τόμοι Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. - Παπαζαφειρίου Ζ. : " Γεωργική Υδραυλική " Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Τζιμόπουλος Χ. : " Γεωργική Υδραυλική ", Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ-σαλονίκη Τσακίρης Γ. : "Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων ", Αθήνα 16. Hansen V. - Israelsen : "Αρδεύσεις. Βασικοί Αρχαί και Μέθοδοι. Μετάφραση από τους Α. Νικολαϊδη και Α. Κοκκινίδη ", Αθήνα 1968.

14 Σημείωμα Αναφοράς Θεοχάρης Μενέλαος, (2015). Αρδεύσεις (Θεωρία). ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Επεξεργασία: Δημήτριος Κατέρης Άρτα, 2015

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7. H επιφανειακή άρδευση Γενικά. Τις μεθόδους επιφανειακής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8. Η άρδευση με κατάκλυση Γενικά. Κατά τη μέθοδο αυτή η προς άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1. Η έννοια της άρδευσης 1.1. Γενικά Άρδευση ονομάζεται γενικά η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 9. Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Γενικά. Η ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 0 : Ανοικτοί Αγωγοί II Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Μόνιμη ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς 6... Εφαρμογή Για b=0,60

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 6 : Εκροές Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Εκροές Εκροές από οπές υπερχειλιστές & θυροφράγματα Εισαγωγή Τα προβλήματα εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : Τα κριτήρια στράγγισης των εδαφών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7.1 Γενικά Οι περισσότερες καλλιέργειες των φυτών έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 0 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση 3 Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου = 0,0

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου cm πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 12 : Μελέτη άρδευσης συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 6.1.1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης . Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Άσκηση 9 Στραγγιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 13. Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού 13.1. Γενικά. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες

Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες Λωρίδες µεταξύ αναχωµάτων Κλίση προς τη διεύθυνση άρδευσης Άρδευση στο άνω µέρος της λωρίδας Που εφαρµόζεται Σε καλλιέργειες: χορτοδετικές, µηδική, δηµητριακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Ανοικτοί Αγωγοί I Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Μόνιμη ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς 6.1. Γενικά Ανοικτός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1.1 Η υπόγεια στάθμη Στραγγίσεις είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα από Τσακίρης, 2008.

Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Δρ Μ.Σπηλιώτης Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε ροή ή παραμονή νερού,, οριζόντια ρζ άρδευση Λεκάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirp@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Η φυσική ποιότητα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Προσέγγιση Στην πραγματικότητα: μη μόνιμη ροή Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8.1 Τυπικό σχήμα στραγγιστικών δικτύων 8.1.1 Γενικό σχήμα στραγγιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 : Στάγδην Άρδευση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CRP4010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια)

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Υπάρδευση ή υπόγεια άρδευση (καταργήθηκε στην Ελλάδα) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση (εξελίσσεται)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Μόνιμες ροές προς τάφρους και πηγάδια. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδυμα Ηπείου Αδεύσεις (Εγαστήιο) Ενότητα : Οι ιδιότητες των ευστών II Δ. Μενέλαος Θεοχάης ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 1..1 Να υπολογιστεί η πυκνότητα,, και ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Διήθηση-Εξίσωση Kostiakov Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5. Γενικά ΑΠΟ ΕΔΩ Ενα υδροφόρο στρώμα ονομάζεται ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο

Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο Υδραυλικά Έργα ΙI [ΠΟΜ 451] Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκαιδευτικό Ίδρυμα Ηείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6... Πρώτος τρόος γραμμικοοίησης Η μη γραμμικότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 16 η. Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων- Φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων Εύα Λουκογεωργάκη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 13 : Μελέτη αρδευτικού συγκροτήματος με σταγόνες Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Άρδευση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιευτικό Ίρυμα Ηπείρου Στραγγίεις (Εργατήριο Ενότητα 6 : Η κίνηη του νερού το έαφος IV Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άκηη Ένας κλειτός υπό πίεη υροφορέας έχει μεταβλητό πάχος

Διαβάστε περισσότερα

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον Ενότητα 3 : Βασικές Υδραυλικές και Μαθηματικές Έννοιες Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ Σταθερή Ομοιόμορφη Ροή ανοικτών αγωγών Φώτιος ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Παράδειγμα 1 Διώρυγα από γαιώδες υλικό με σταθερή διατομή, πρανή επενδυμένα με λίθους και με πυθμένα από άμμο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Β. Διαφορικός Λογισμός

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Β. Διαφορικός Λογισμός Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματική Ανάλυση Ενότητα Β. Διαφορικός Λογισμός Κεφάλαιο Β.05.2: Ρυθμός Μεταβολής Όνομα Καθηγητή: Γεώργιος Ν. Μπροδήμας Τμήμα Φυσικής Γεώργιος Νικ. Μπροδήμας Κεφάλαιο Β.05.2: Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Γενικά Όπως προαναφέρθηκε, το νερό που βρίσκεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική (Ε) Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προέλευση του νερού που διατίθεται στο φυτό Βροχή Υγρασία εδάφους Υπόγειο νερό 2. Ύψος βροχής Σε μια επιφάνεια στο ύπαιθρο τοποθετούμε ανοικτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Βασικές Υδραυλικές και Μαθηματικές Έννοιες Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DARCY Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2.3.6 Το νερό μέσα στο έδαφος 2.3.6.1 Κατηγορίες του

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 6 : Γεωργικός ελκυστήρας Τύποι γεωργικών ελκυστήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Ανομογενή και ανισότροπα εδάφη Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Γενικά Μαθηματικά Ι. Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Γενικά Μαθηματικά Ι. Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης Λουκάς Βλάχος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 21 η. Στερεομεταφορά/Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών-2 Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 2 : Υπολογισμός παροχών σε δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια. Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια. Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Υδραυλική ανοικτών αγωγών Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014 Σκαρίφημα Σκελετοποίηση Διάταξη έργων: 3 περιοχές+υδροληψεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2.1 Γενικά Ο όρος έδαφος αναφέρεται βασικά στην εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης. Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων

Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης. Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων Ζαΐμης Γεώργιος Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης Σημαντική η επιλογή της θέσης της Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων Οι γενικές αρχές είναι Οι γενικές αρχές είναι Κοίτη εγκλωβισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Μετρήσεις γωνιών και μηκών στο έδαφος Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ενόργανη Ανάλυση II Ενότητα 1: 3 η Διάλεξη Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΘΕΩΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Πως επηρεάζει η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης την αποδοτικότητα της στήλης (Η,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε)

Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ε) Άσκηση 5 Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Διασφάλιση Ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Ο Ενότητα: Σωλήνες, Υδραυλικά εξαρτήματα Σωλήνες Σωλήνας είναι το κλειστό μέσο με το οποίο μεταφέρεται το νερό από εκεί που λαμβάνεται (υδροληψία) μέχρι και τη τελευταία έξοδό του (σταλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 15: Προσφορά κλάδου Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προσφορά από ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 6: Μακριά γραμμή μεταφοράς -Τετράπολα Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται άλλη πηγή) Ακόρεστη ζώνη Πόροι εδάφους δεν είναι κορεσμένοι με νερό Ανάπτυξη αρνητικών πιέσεων, δηλαδή πιέσεων μικρότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8.3.2.3 Η κατασκευή των τάφρων Η κατασκευή των στραγγιστικών δικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης Ξάνθη, 2015 Σειρά 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εκχε Εκχ ιλισ λ τές λεπτής στέψεως στέψεως υπερχει ρχ λιστής ής φράγματ γμ ος Δρ Μ.Σπηλιώτης Σπηλ Λέκτορας

Εκχε Εκχ ιλισ λ τές λεπτής στέψεως στέψεως υπερχει ρχ λιστής ής φράγματ γμ ος Δρ Μ.Σπηλιώτης Σπηλ Λέκτορας Εκχειλιστές λεπτής στέψεως υπερχειλιστής φράγματος Δρ Μ.Σπηλιώτης Λέκτορας Εκχειλιστείς πλατειάς στέψεως επανάληψη y c 2 q g 1 / 3 Κρίσιμες συνθήκες h P y c y c Εκχειλιστείς πλατειάς στέψεως E 3/2 2 3/2

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακά συστήματα άρδευσης: επιφανειακά συστήματα άρδευσης (άρδευσης με λωρίδες

Επιφανειακά συστήματα άρδευσης: επιφανειακά συστήματα άρδευσης (άρδευσης με λωρίδες Δρ Μ.Σπηλιώτη Διδάχτηκαν αναλυτικά Επιφανειακά συστήματα άρδευσης: επιφανειακά συστήματα άρδευσης (άρδευσης με λωρίδες στο αγροτεμάχιο) ) Συλλογικά επιφανειακά δίκτυα, συνεχής ροή (θέμα) Δίκτυα καταιονισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική (Ε) Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου Αικατερίνη Σκουρολιάκου Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα