POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR"

Transcript

1 PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA Technická norma podľa STN EN čl PTN POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR Schválené dňa: ZOPZ

2 Realizácia vydania podnikovej technickej normy: České sdružení pro technická zařízení IVAR CS, spol. s r.o. Registrované na Civilno správnom úseku MV ČR IČ: pod č.j. II/s-OS/ /96-R Zapísaná: KOS Praha, dňa pod značkou odd. C, vložka 9648 zo dňa Združenie odborníkov plynových zariadení Registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom: OVV/2-20/92-34 zo dňa Podniková technická norma PTN nadobúda účinnosť od 01. januára COPYRIGHT ČSTZ, IVAR CS, spol. s r.o. Zhotovovanie dotlače a kópií normy alebo jej častí je ďalším subjektom dovolené len so súhlasom ČSTZ a IVAR CS. 2

3 OBSAH Predhovor ROZSAH PLATNOSTI NÁZVOSLOVIE Plynovod zo systému viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS Viacvrstvová rúrka Kompletizačné prvky Lisovacia tvarovka Pripojovacia tvarovka Nerozoberateľný spoj Rozoberateľný spoj Závitový spoj Zabezpečovacie prvky Protipožiarna armatúra Nadprietoková poistka Korugovaná rúrka Chránička Ochranná rúrka Pre účely tejto normy sa používa ďalej názvoslovie uvedené v nasledujúcich predpisoch VŠEOBECNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VLASTNOSTI Základné požiadavky Rozvod plynu systémom ALPEX Materiál, rozmery a označenie rúrok, tvaroviek a zabezpečovacie prvky Rúrky Tvarovky Nadprietokové poistky Protipožiarne armatúry Korugované rúrky ALPEX Životnosť potrubia DIMENZOVANIE ROZVODU PLYNU Zásady dimenzovania Príklady výpočtu dodávky plynu Zásady výpočtu

4 6. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ Základné požiadavky Požiadavky na náradie Príprava zariadenia a postup pred zalisovaním spoja Príprava rúrky Delenie rúrky Kalibrácia a odhrotovanie Spojenie rúrky s tvarovkou Zlisovanie spoja rúrky s tvarovkou Ohyby potrubia Ochrana proti korózii Požiarna bezpečnosť Riešenie dĺžkovej rozťažnosti potrubia INŠTALÁCIA ROZVODU PLYNU SYSTÉMU ALPEX Zásady inštalácie Inštalácia zabezpečovacích prvkov Všeobecne Inštalácia protipožiarnych armatúr Inštalácia nadprietokových poistiek ZÁSADY VYKONÁVANIA INŠTALÁCIÍ V BUDOVÁCH Všeobecné zásady Rozvody pod zemou (vonkajšie rozvody) Rozvody nad zemou (vonkajšie plynovody) Rozvody vo vnútri budov (vnútorné plynovody) Voľne vedené rozvody na povrchu konštrukcií Rozvody vedené v konštrukciách (steny, stropy, podlahy) Rozvody v kanálikoch, inštalačných skriniach, šachtách, podhľadoch, za obkladom stien a pod Špecifické požiadavky na rozvod plynu Vedenie plynovodu dutými priestormi TRANSPORT A SKLADOVANIE PRIPOJENIE SPOTREBIČOV K ROZVODU PLYNU SKÚŠANIE INŠTALÁCIE ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA UVEDENIE DO PREVÁDZKY, PREVÁDZKA, ÚDRŽBA A OPRAVY CITOVANÉ A SÚVISIACE PREDPISY

5 14.1 Právne predpisy Slovenské technické normy Technické pravidlá...62 PRÍLOHY Príloha 1 Vzor osvedčenia...63 Príloha 2 Príklady riešenia ochrany plynovodu proti požiaru...64 Príloha 3 Ustanovenie čl. 4.4 STN EN 1775 Ochrana proti požiaru

6 Predhovor Nové technológie spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti a prinášajúce jednoduchú montáž s minimalizáciou počtu spojov sa presadzujú do štandardov a stávajú sa materiálmi pre bežné využitie v praxi. Týmto materiálom je i viacvrstvové potrubie ALPEX - GAS, ktoré je z dôvodu obmedzenej odolnosti proti vysokým teplotám povinne vybavené tzv. protipožiarnymi armatúrami, ktoré v prípade zvýšenia teploty okolia o 100 s toleranciou ± 5 C bezpečne zabránia prietoku plynu do následného rozvodu ohrozeného požiarom. Dôsledkom čoho bezpečne ochráni rozvod plynu, na ktorom sú nainštalované prvky a zariadenia, ktoré neodolávajú vysokým teplotám, ako sú napr. gumové pripojovacie hadice, spotrebiče plynu a pod. Základné prednosti viacvrstvových rúrok ALPEX - GAS: absolútna tesnosť proti úniku zemného plynu, odolnosť proti korózii, rýchla a hospodárna inštalácia, odolnosť proti prímesiam v plyne, hlavne proti odorantom, pozdĺžne zváraná hliníková rúrka ako jadro potrubia, rozsiahla inštalácia bez spojovacích tvaroviek a tým znížené požiadavky na vetranie šácht, kanálov a dutých priestorov, rýchla a úsporná montáž. Táto podniková norma stanovuje požiadavky pre navrhovanie, projektovanie, stavbu, montáž a inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodov s pretlakom do 5,0 bar z viacvrstvových rúrok ALPEX - GAS od hlavného uzáveru plynu odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncového plynového zariadenia pre spotrebu plynu spaľovaním v nadväznosti na tieto predpisy: - STN EN 1775:2008 ( ) - Zásobovanie plynom - Plynovody na zásobovanie budov - Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar - Odporúčania na prevádzku - ISO Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas instalations with a maximum operating pressure upto and including 5 bar (500 kpa). Part 1: Specifications for systems (Plastové potrubné systémy. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné inštalácie plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom 5 bar (500 kpa). Časť 1: Špecifikácie systémov) - TPP : Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách - TPP : Domové plynovody z viacvrstvových rúrok Pri spracovaní tejto normy boli využité technické podklady výrobcu rúrok ALPEX FRÄNKISCHE a požiadavky platných legislatívnych a technických predpisov. 6

7 POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR PTN ROZSAH PLATNOSTI 1.1 Táto norma stanovuje požiadavky pre navrhovanie, projektovanie, stavbu, montáž a inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodov z viacvrstvových rúr ALPEX - GAS s pretlakom zemného plynu, bioplynu, propánu, butánu a ich zmesí do 5,0 bar od hlavného uzáveru plynu odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncových zariadení pre spotrebu plynu spaľovaním. 1.2 Táto norma nadväzuje na STN EN 1775:2008 ( ), TPP atpp a podrobnejšie rozpracováva špecifické požiadavky pre rozvod plynu viacvrstvovými rúrami ALPEX - GAS podľa ISO NÁZVOSLOVIE 2.1 Plynovod zo systému viacvrstvových rúr ALPEX-GAS (ďalej len ALPEX) - domový plynovod (alebo jeho časť) pozostávajúci zo systému viacvrstvových rúr a kompletizačných prvkov. 2.2 Viacvrstvová rúrka (ďalej len rúrka) - rúrka zložená z vonkajšej a vnútornej vrstvy plastu, medzi ktorými je kovová vložka. 2.3 Kompletizačný prvok - súčasť plynovodu, napr. lisovacia tvarovka, tvarovka, uzáver, protipožiarna armatúra, nadprietoková poistka, prechodka. 2.4 Lisovacia tvarovka - tvarovka určená výrobcom viacvrstvových rúrok pre nerozoberateľné spojovanie rúrok, prípadne lisovacia tvarovka ukončená závitom na napojenie kompletizačných prvkov rozoberateľnými závitovými spojmi. 2.5 Pripojovacia tvarovka - nástenka (ďalej len nástenka) - tvarovka pre použitie pod i nad omietkou určená výrobcom viacvrstvových rúrok na pripájanie plynových spotrebičov. 2.6 Nerozoberateľný lisovaný spoj - spoj vytvorený zalisovaním medzi lisovacou tvarovkou a rúrkou. 2.7 Rozoberateľný spoj - spoj vytvorený spravidla medzi armatúrou a tvarovkou s jedným závitovým koncom alebo medzi armatúrou a pripojením plynového spotrebiča, ktorý je možné rozobrať pomocou vhodného nástroja. 2.8 Závitový spoj - rozoberateľný spoj, pri ktorom sa tesnosť dosiahne kontaktom kovov v závitoch pomocou tesniaceho prostriedku alebo prostredníctvom dosadacích plôch. 2.9 Zabezpečovacie prvky - protipožiarne armatúry a nadprietokové poistky, ktoré samočinne uzatvárajú prietok plynu v plynovode Protipožiarna armatúra - armatúra, ktorá uzatvára prietok plynu v prípade, že v okolitom prostredí príde k zvýšeniu teploty nad určitú hodnotu, a ktorá spĺňa po vopred stanovenú dobu požiadavky na vnútornú a vonkajšiu tesnosť Nadprietoková poistka - armatúra, ktorá automaticky uzatvára prietok plynu pri prekročení definovanej hodnoty maximálneho prietoku plynu (v závislosti na type poistky) Korugovaná rúrka - rúrka z plastu, ktorá má vlnitú vonkajšiu stenu, zvyšujúca mechanickú odolnosť rúrky Chránička - rúrka alebo potrubie z plynotesného materiálu, ktorým je vedený plynovod, chrániaca predovšetkým okolitý priestor pred únikom plynu, prípadne súčasne plynovod pred vonkajšími silovými účinkami - v tom prípade plní aj funkciu ochrannej rúrky Ochranná rúrka (ochranné potrubie) - rúrka alebo potrubie slúžiace k ochrane plynovodu pred vonkajšími silovými účinkami (mechanické poškodenie alebo nadmerné namáhanie). V prípade, že konštrukcia ochrannej rúrky spĺňa aj požiadavky na jej plynotesnosť, plní zároveň funkciu chráničky podľa čl

8 2.13 Pre účely tejto normy sa používa názvoslovie uvedené v týchto predpisoch: - STN EN Zásobovanie plynom - Plynovody na zásobovanie budov - Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar - Odporúčania na prevádzku, - ISO Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas instalations with a maximum operating pressure upto and including 5 bar (500 kpa). Part 1: Specifications for systems (Plastové potrubné systémy. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné inštalácie plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom 5 bar (500 kpa). Časť 1: Špecifikácie systémov), - TPP Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách, - TPP Domové plynovody z viacvrstvových rúrok. 3. VŠEOBECNE 3.1 Táto podniková technická norma (ďalej len PTN) je v zmysle STN EN čl. 3.1 normatívnym dokumentom obsahujúcim technické špecifikácie podľa čl. 3.4 STN EN a vychádzajúcim z pravidiel dobrej praxe podľa čl. 3.5 STN EN Je vytvorená odbornou autoritou v spolupráci s výrobcom - dodávateľom systému. Táto PTN má charakter verejne dostupného dokumentu, je predpisom, ktorým dodávateľ systému zaisťuje dokumentáciu Návod na inštaláciu a obsluhu v zmysle platných predpisov. 1) 3.2 Pre vykonávanie kontrol, revízií a skúšok platia zvláštne predpisy. 2) 3.3 Projektovanie rozvodu plynu z viacvrstvových rúrok môžu vykonávať osoby, ktoré majú oprávnenie od komory stavebných inžinierov a architektov. Montáž a inštaláciu zariadení a rozvod plynu z viacvrstvových rúrok môžu vykonávať pracovníci, ktorí majú oprávnenie / osvedčenie od Oprávnenej právnickej osoby a všetci musia absolvovať školenie ZOPZ alebo dodávateľa výrobkov a sú vlastníkom osvedčenia o absolvovaní školenia podľa PRÍLOHY Pre projektovanie, montáž a opravy plynového zariadenia platia požiadavky tejto PTN a zvláštne predpisy. 3) 3.5 Pri domovom plynovode z viacvrstvového potrubia, ktoré samo nespĺňa požiadavku na odolnosť voči vysokým teplotám podľa STN EN 1775, sa pri dodržaní podmienok uvedených v tejto PTN (pri použití systému viacvrstvových rúrok), dosiahne minimálne rovnaká úroveň bezpečnosti prevádzky ako pri rúrach, ktoré požiadavkám na odolnosť voči vysokým teplotám vyhovujú. 3.6 Systém ALPEX môže byť použitý len pre oblasť použitia, pre ktoré je určený a podľa podmienok a požiadaviek stanovených v tomto predpise. 4. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VLASTNOSTI 4.1 Základné požiadavky Používané materiály, výrobky a technológie musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky plynovodov z rúrok Návrh inštalácie musí zohľadňovať druh plynu, pracovný pretlak a prostredie inštalácie, napr. teplotu okolia, korozívne prostredie a pod Pre spojovanie rúrok a pre montáž systému ALPEX môžu byť použité iba jednotlivé prvky schválené dodávateľom systému. 4) Plynová inštalácia musí byť vyhotovená tak, aby obsahovala čo možno najnižší počet spojovacích miest. 1) Zákon č. 264/199 Z.z., zákon č. 250/2007 Z.z. 2) Vyhláška 508/2009 Z.z., STN ) Zákon č. 656/2004 Z.z., zákon č. 138/1992 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. 4) Schválenie dodávateľom systému musí byť písomne doložiteľné. 8

9 4.2 Rozvod plynu systémom ALPEX Systém rozvodu plynu ALPEX je vytvorený v súlade s požiadavkami ISO , TPP a TPP a je tvorený týmito základnými prvkami: - rúrky, - tvarovky (spojky, redukcie, T-kusy, rozdeľovače, kolená atď.), - upevňovacie prvky, - zabezpečovacie prvky. 4.3 Materiál, rozmery a označenie rúrok, tvaroviek a zabezpečovacie prvky Rúrky Používajú sa rúrky, ktorých nosnou vrstvou je kovový materiál a ktoré majú na vnútornej a vonkajšej strane plastovú ochranu s rozmermi podľa ISO Rúrka ALPEX pozostáva z 5 vrstiev. Skladba jednotlivých vrstiev je znázornená na obr. 1. vonkajšia a vnútorná časť potrubia zo sieťovaného polyetylénu Al vrstva stykové vrstvy obr. 1 schéma konštrukcie viacvrstvovej rúrky ALPEX Nosná hliníková vrstva je pozdĺžne zváraná. Špeciálna styková vrstva viaže na túto rúrku sieťovaný polyetylén, čím sa dosahuje vysoká tvarová stabilita a najmä nízka teplotná rozťažnosť, čo je základným predpokladom vysokej životnosti a teplotnej i tlakovej odolnosti potrubia. Rúrky sú na povrchu potiahnuté vrstvou PE-X žltej farby Rozmery a prevádzkové parametre rúrok sú uvedené v tabuľke 1. tabuľka 1 - Rozmery a prevádzkové parametre rúrok ALPEX KÓD RÚROK OZNAČENIE 20 X 2 26 X 3 32 X 3 DN Vnútorný priemer [mm] Balenie - role [m] iba tyče Hmotnosť [g/m] Objem vody [I/m] 0,201 0,314 0,531 Koeficient tepelnej vodivosti [W/m.K] 0,45 0,45 0,45 Koeficient dĺžkovej rozťažnosti [mm/m.k] 0,026 0,026 0,026 Max. prevádzkový tlak [bar] 5,0 5,0 5,0 Najmenší polomer ohybu 5 x vonkajší Ø 5 x vonkajší Ø 5 x vonkajší Ø Stupeň sieťovania [%] Difúzia kyslíku [mg/i] 0,0 0,0 0,0 Koeficient relatívnej drsnosti 0,007 0,007 0,007 Materiál rúrok PE X/AI/PE - X Teplotný rozsah použitia [ C] -20 C až +60 C Minimálny polomer ohybu; voľný ohyb v ruke [mm] S ohýbacou pružinou [mm] S ohýbacím nástrojom [mm]

10 Rúrky sú po celom vonkajšom povrchu žltej farby, v pozdĺžnom smere sú označené dobre čitateľnými nezmazateľnými nápismi, vzdialenými od seba max mm; nápisy obsahujú minimálne: a) názov výrobcu alebo značku výrobcu; b) označenie média GAS; c) tlakovú triedu alebo max. prevádzkový pretlak plynu; d) označenie rozmeru (vonkajší priemer x hrúbka steny celková) alebo (vonkajší priemer, vnútorný priemer, hrúbka steny kovovej časti rúrky); e) označenie zloženia viacvrstvovej rúrky (materiálu); f) dátum výroby; g) normu, podľa ktorej sú rúrky vyrábané; h) rozsah teplôt použitia (doporučené) Tvarovky Tvarovky systému ALPEX sú vyrobené z mosadze s lisovacími hrdlami z nerezovej ocele. Na zaistenie jednoznačnej identifikácie polohy pri nasunutí na rúrku slúžia žlté fixačné krúžky s otvormi pre kontrolu správnej polohy. Konštrukciu tvarovky dopĺňajú špeciálne žlté O-krúžky. Konštrukcia tvaroviek je znázornená na obrázku aretačný krúžok s otvormi ku kontrole zasunutia rúrky 5. mosadzné telo tvarovky - koncovka pre lisovaný spoj 3. mosadzné telo tvarovky - závitová koncovka 6. kontrolný otvor pre identifikáciu správneho zasunutia rúrky ALPEX do tvarovky 2. žlté O-krúžky pre dlhodobú tesnosť a odolnosť proti pôsobeniu plynu 1. lisovacia nerezová objímka detail obrázok 2 - schéma a rez tvarovkou systému ALPEX 10

11 Rozmery a prevádzkové parametre tvaroviek systému ALPEX sú uvedené v tabuľke 2: tabuľka 2 - Rozmery a prevádzkové parametre tvaroviek ALPEX PARAMETR DIMENZIA TVAROVIEK [MM] 20 X 2 26 X 3 32 X 3 Kód Materiál Mosadz Tesniace O-krúžky (2 ks) HNBR žltej farby Vhodnosť Odorizovaný zemný plyn, propán, bután a ich zmesi Teplotný rozsah použitia [ C] -20 C až +60 C Max. prevádzkový pretlak [bar] Do 5,0 bar Závitové pripojenie Závity podľa STN EN Lisovacie nerezové hrdlo Nerezová oceľ Lisovacie čeľuste Kontúra B Označenie Fixačný žltý krúžok farby RAL 1018, nerezová objímka s značením napr. GAS 20x2 IVAR Základný prehľad tvaroviek pre lisované spoje je znázornený na obrázku 3: PORADIE DRUH ARMATÚRY NÁZOV ARMATÚRY 1. Koleno 20x20, 26x26, 32x32 2. Spojka redukovaná, 26x20, 32x26 Spojka 20x20, 26x26, 32x32 3. Nástenka 20x1/2, 20x3/4, 26x3/4 4. Spojka s vonkajším závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 5. Spojka v vnútorným závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 6. T-kus 20x20x20, 26x26x26, 32x32x32 7. Koleno s vonkajším závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 8. Koleno s vnútorným závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 9. T-kus redukovaný 20x26x20, 26x20x20, 26x32x26, 32x26x26 obrázok 3 - Prehľad tvaroviek systému ALPEX 11

12 Označovanie tvaroviek Tvarovky musia byť označené minimálne týmito údajmi: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) označenie média, c) označenie rozmeru Základné údaje tvaroviek pre lisované spoje sú uvedené v tabuľke Nadprietokové poistky Na ochranu pred mechanickým poškodením potrubia v miestach, kde je zvýšené riziko poškodenia (napr. kde prichádza k manipulácii s materiálmi pomocou mechanických prostriedkov), sa inštalujú nadprietokové poistky, ktoré v prípade porušenia potrubia uzatvoria prietok plynu (pokiaľ je únik plynu z miesta porušenia potrubia väčší než stanovená hodnota prietoku poistky) Popis funkcie nadprietokových poistiek je zrejmý z obrázku 4. Vn Vs VL a) b) obrázok 4 - schéma funkcie nadprietokovej poistky GST L2 a) otvorená poloha - prietok plynu otvorený b) uzatvorená poloha - prietok plynu uzatvorený Označovanie nadprietokových poistiek Nadprietokové poistky musia byť označené minimálne týmito údajmi: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) prevádzkový pretlak, c) uzatvárací prietok, d) smer prietoku plynu Protipožiarne armatúry Protipožiarne armatúry slúžia na uzatvorenie prívodu plynu do priestoru požiarom ohrozeného zariadenia. Protipožiarna armatúra reaguje uzatvorením prietoku plynu pri teplotách v rozsahu 95 C až 100 C Protipožiarne armatúry musia zaistiť tesné uzatvorenie prietoku plynu pri teplote 925 C po dobu 60 minút Schéma protipožiarnej armatúry je znázornená na obrázku teleso protipožiarnej armatúry 2. uzatváracie teleso 3. tavný materiál 4. uzatváracia pružina 5. komora s pružinou obrázok 5 - schéma protipožiarnej armatúry 12

13 Schéma funkcie protipožiarnej armatúry je uvedená na obrázku 6 a rez armatúrou v rôznych fázach znázorňuje obrázok 7. a) pri prevádzke (T < 95 C) b) po uzatvorení (T > 100 C) obrázok 6 - schéma funkcie protipožiarnej armatúry a) pri prevádzke (T < 95 C) b) po uzatvorení (T > 100 C) c) protipožiarna armatúra po požiari (odolnosť T maximálne = 925 C po dobu 60 min) Označovanie protipožiarnych armatúr obrázok 7 - rez protipožiarnou armatúrou v rôznych fázach a) otvorená poloha b) uzatvorená poloha c) protipožiarna armatúra po požiari Protipožiarna armatúra musí obsahovat minimálne tieto údaje: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) prevádzkový pretlak, c) smer prietoku plynu Korugované rúrky GAS Na ochranu pred poškodením povrchu potrubia a na ochranu priestorov pred únikom plynu sa používajú korugované rúrky podľa obrázku 8 s parametrami podľa tabuľky 3. obrázok 8 - korugovaná rúrka GAS 13

14 tabuľka 3 - technické parametre korugovaných rúrok Kód Menovitá svetlosť rúrky [mm] Dimenzia rúrky [mm] 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0 Vnútorný priemer rúrky [mm] Vonkajší priemer rúrky [mm] Hmotnosť rúrky [g/m] Materiál rúrky PE HD Farba rúrky a označenie Žltá RAL 1018 Balenie [m] Rozdeľovače, nadprietokové poistky a protipožiarne armatúry Základné údaje rozdeľovačov, nadprietokových poistiek a protipožiarnych armatúr sú uvedené tabuľkách 4, 5, 6. tabuľka 4 - rozdeľovač pre plyn G27 a G2T7 Druh rozdeľovača PN T ( C) Kód Rozdeľovač pre plyn IVAR. G až +60 G dvojcestný Vstup Pripojenie Výstup Protipožiarna poistka FB Integrovaný uzáver 1 M 2 x 3/4 F NIE ÁNO 5-20 až +60 G trojcestný 1 M 3 x 3/4 F NIE ÁNO Rozdeľovač pre plyn IVAR.G2T7 s protipožiarnou poistkou Firebag 5-20 až +60 G2T70200 dvojcestný 1 M 2 x 3/4 F ÁNO ÁNO 5-20 až +60 G2T70300 trojcestný 1 M 3 x 3/4 F ÁNO ÁNO tabuľka 5 - nadprietokové poistky GST typ L Druh armatúry Kód Rozmer/Závitové pripojenie V GAS M 3 /H BEZPEČNOSTNÁ NADPRIETOKO- VÁ POISTKA GST L2 prevádzkový tlak: 15 až 100 mbar, T = C, vonkajšia teplotná odolnosť: +925 C, vnútorná teplotná odolnosť: +200 C, materiál: teleso - nerezová oceľ, prívod F, vývod M GS DN 15/FM 2,5 GS DN 20/FM 2,5 GS DN 20/FM 4 1 GS DN 25/FM 2,5 GS DN 25/FM 4 GS DN 25/FM 6 GS DN 32/FM 10 GS DN 40/FM 16 GS DN 50/FM 16 14

15 pokračovanie tabuľky 5 Druh armatúry Kód Rozmer/Závitové pripojenie V GAS M 3 /H BEZPEČNOSTNÁ NADPRIETOKO- GS DN 15/MF 2,5 VÁ POISTKA GST L2 prevádzkový tlak: 15 až 100 mbar, GS DN 20/MF 2,5 T = C, GS DN 20/MF 4 vonkajšia teplotná odolnosť: +925 C, vnútorná teplotná odolnosť: +200 C, GS DN 25/MF 2,5 materiál: teleso - nerezová oceľ, GS DN 25/MF 4 prívod M, vývod F GS DN 25/MF 6 GS DN 32/MF 10 GS DN 40/MF 16 GS DN 50/MF 16 tabuľka 6 - protipožiarne armatúry Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S G2T106C00 1/2 F x 1/2 F PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G2T10 G2T107C00 3/4 F x 3/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G2T110C00 1 F x 1 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER ROHOVÝ G2T406C00 1/2 F x 1/2 F S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G2T40 G2T407C00 3/4 F x 3/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G2T410C00 1 F x 1 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. 15

16 pokračovanie tabuľky 6 Druh armatúry Kód Rozmer ZÁVITOVÁ VSUVKA TASK100FM1 1/2 F x 1/2 M S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU TASK200FM1 3/4 F x 3/4 M FIREBAG IVAR.TASK TASK300FM1 1 F x 1 M PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. TASK400FM1 5/4 F x 5/4 M materiál pozinkovaná oceľ, TASK500FM1 6/4 F x 6/4 M prevádzková poistka TASK600FM1 2 F x 2 M TASK100FF1 1/2 F x 1/2 F TASK200FF1 3/4 F x 3/4 F TASK300FF1 1 F x 1 F TASK400FF1 5/4 F x 5/4 F TASK500FF1 6/4 F x 6/4 F TASK600FF1 2 F x 2 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G4T4 G4T40600 G4T /4 F x 5/4 F 6/4 F x 6/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G4T F x 2 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG K FLEXI GAS HADICI IVAR.G2T FLEX PN 5, T = C, T = +925 C -60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka, vyhotovenie priame alebo rohové G2T400C00 1/2 MM G2T100C00 1/2 FM 16

17 pokračovanie tabuľky 6 Druh armatúry Kód Typ Rozmer ROHOVÝ UZÁVER NA PLYN S BAJONETOVÝM PRIPOJENÍM A PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.R4T R4TAS030C00 R4030C00 IVAR.R4T IVAR.R4 1/2 M x RS 1/2 M x RS PN 4, T = C, T = +925 C - 60 min. vonkajší závit - rýchlospojka, materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka IVAR.R4 - bez protipožiarnej poistky IVAR.R4T - s protipožiarnou armatúrou Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Doporučené použitie podľa TPP Druh armatúry Kód Rozmer FLEXIBILNÁ HADICA R4TD mm - 1/2 F x RS DVOJPLÁŠŤOVÁ NEREZ R4TD mm - 1/2 F x RS PRE BAJONETOVÉ UZÁVERY NA PLYN IVAR.R4TD R4TD mm - 1/2 F x RS PN 1, T = C R4TD mm - 1/2 F x RS materiál nerez, iba k R4 a R4T, R4TD mm - 1/2 F x RS neobmedzená životnosť R4TD mm - 1/2 F x RS Poznámka: RS - rýchlospojka Doporučené použitie podľa TPP tabuľka 7 - tvarovky pre lisované spoje Druh tvarovky Kód Rozmer VSUVKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x GAS 26 x 26 B GAS 32 x 32 17

18 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer REDUKOVANÁ VSUVKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s odlišnými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 26 x GAS 32 x 26 B Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x GAS 26 x 26 B GAS 32 x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO ZÁVIT VONKAJŠÍ PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 1/2 M x GAS 3/4 M x GAS 3/4 M x 26 B GAS 1 M x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO ZÁVIT VNÚTORNÝ PRESS-GAS GAS 1/2 F x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B GAS 1 F x 32 18

19 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer PRIAME ŠRÓBENIE ZÁVIT VONKAJŠÍ PRESS-GAS GAS 1/2 M x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 M x GAS 3/4 M x 26 B GAS 1 M x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer PRIAME ŠRÓBENIE ZÁVIT VNÚTORNÝ PRESS-GAS GAS 1/2 F x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B GAS 1 F x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer NÁSTENKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 1/2 F x GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B Druh tvarovky Kód Rozmer T-KUS PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x 20 x GAS 26 x 26 x 26 B GAS 32 x 32 x 32 19

20 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer T-KUS REDUKOVANÝ PRESS-GAS GAS 20 x 26 x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS s odlišnými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 26 x 20 x GAS 26 x 32 x 26 B GAS 32 x 26 x Životnosť potrubia Sieťovaný polyetylén (ALPEX) si udržuje lineárny priebeh pevnostnej izotermy takmer bez poklesu pevnosti i po dobu viac než 50 rokov. Pri ostatných plastoch sa už po jednom roku prejavuje zlom a dochádza k prudkému poklesu pevnosti. Priebeh izotermy ALPEX pri 95 C je vidno na obrázku 9. stenové napätie (MPA) IZOTERMY pri 95 C obrázok 9 - izotermy niektorých plastov pri teplote 95 C 20

21 4.4.2 Životnosť potrubia ALPEX pri rôznych teplotách a tlaku je znázornená na obrázku 10 tlaková odolnosť (bar) životnosť (roky) obrázok 10 - životnosť potrubia ALPEX v závislosti na tlaku pri danej teplote prevádzky 4.5 Teplotná rozťažnosť rúrok ALPEX Viacvrstvové rúrky ALPEX majú - vzhľadom k svojmu zloženiu - najmenšiu teplotnú rozťažnosť k rozvodom médií z oblasti plastov (ako vyplýva z obrázku 11): obrázok 11 - graf teplotnej dilatácie potrubia z rôznych materiálov pri dĺžke L = 50 m a oteplení 50 C Koeficient teplotnej rozťažnosti rúrok ALPEX je 0,026mm / m.k. Rozťažnosť rúrky sa vypočíta podľa vzťahu: ΔL = k. Δt. L, kde: ΔL k Δt L je dĺžková rozťažnosť rúrky v [mm], je koeficient dĺžkovej rozťažnosti, v prípade rúrok ALPEX činí 0,026 mm / m.k, je rozdiel teplôt v [ K] (rozdiel medzi teplotou pri inštalácii a pri prevádzke potrubia), je dĺžka rúrky [m]. 21

22 4.5.3 Príklad výpočtu dĺžkovej rozťažnosti uvádza tabuľka DIMENZOVANIE ROZVODU PLYNU 5.1 Zásady dimenzovania Dimenzovanie rozvodu plynu sa vykonáva podľa nasledujúcich zásad: a) určí sa objemový prietok plynu za hodinu Q V v m 3 /hod požadovaný pre každú jednotlivú časť inštalácie zodpovedajúcu príkonu podľa dokumentácie spotrebiča, b) určia sa dĺžky rúrok, ktoré sú súčasťou rozvodu, a pripočítajú sa všetky ekvivalentné prirážky podľa tabuľky 8, c) dimenzovanie podľa bodu a) a b) sa realizuje po jednotlivých sekciách - pre oblasť zemného plynu sa využije tabuľka 9 a pre oblasť propánu tabuľka Dimenzie jednotlivých rúrok, ktoré sú súčasťou rozvodu plynu, sa musia voliť tak, aby bola garantovaná spoľahlivá dodávka plynu s prípustným prevádzkovým pretlakom, pretože vo všetkých miestach rozvodu nebude rovnaký pretlak, musí však zodpovedať rozsahu povolených pretlakov (maximálny, minimálny) podľa normy na plynové spotrebiče: a) 1,0 mbar pre zemný plyn bez použitia regulátoru tlaku plynu, b) 2,0 mbar pre zemný plyn s použitím regulátoru tlaku plynu, c) 2,0 mbar pre LPG. tabuľka 8 - orientačné dĺžkové prirážky pre tvarovky k rozvodom Pex-Al-Pex Inštalačné prvky rozvodu plynu Obrázok Dĺžková prirážka [m] 1. Spojka 1,5 2. Spojka so závitovým ukončením (vonkajší, vnútorný) 1,0 3. Spojka redukovaná 2,0 4. Oblúk ohybom rúrky 0,0 5. Koleno 90 2,0 6. T-kus 90 priechod 1,5 7. T-kus 90 odbočenie 2,0 8. T-kus 90 protiprúd 2,5 9. Rozdeľovač 1,0 10. Nástenka 2,0 11. Plynomer 2,0 12. Nadprietoková poistka 2,0 13. Protipožiarna armatúra 1,5 14. Guľový kohút 0,5 22

23 tabuľka 9 - dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu tabuľka 10 - dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva propánu ZEMNÝ PLYN PROPÁN d n vonkajší priemer plynovodu [mm] d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] Ekvival. dĺžka úseku L e [m] Tlaková strata [mbar ] Dopravované množstvo [m 3 /hod] Ekvival. dĺžka úseku L e [m] Tlaková strata [mbar ] Dopravované množstvo [m 3 /hod] 2 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28, ,04 8,63 17,14 2 5,70 12,20 24, ,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19, ,71 5,79 11,59 2 3,83 8,19 16, ,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15, ,08 4,71 8,09 2 2,94 6,66 12, ,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13, ,76 3,98 7,55 2 2,49 5,64 10, ,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11, ,55 3,51 6,66 2 2,18 4,96 9, ,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9, ,22 2,77 5,29 2 1,73 3,93 7, ,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7, ,03 2,35 4,49 2 1,46 3,33 6, ,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6, ,91 2,07 3,95 2 1,29 2,93 5, ,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6, ,82 1,86 3,56 2 1,16 2,63 5, ,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5, ,70 1,57 3,02 2 0,99 2,22 4, ,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4, ,61 1,38 2,66 2 0,87 1,96 3, ,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3, ,41 0,93 1,79 2 0,58 1,30 2,54 23

24 5.2 Príklady výpočtu dodávky plynu Zásady výpočtu Pre objasnenie zásad výpočtu je použitá schéma rozvodu plynu podľa obrázku 9. J 1,4 0,5 J (1,0 ) 2,4 I 1,6 L 0,5 3,3 G H 2,5 3,2 E F 2,3 3,0 B C D K 0,5 R A obrázok 9 - schématické znázornenie rozvodu plynu LEGENDA: R - regulátor A, B, C, J, L - guľový kohút D - plynomer E, I - spojka F - rozdeľovač G, H, K - protipožiarna armatúra PK - plynový kotol SP - sporák plynový Podmienky: spotrebič PK - plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod, spotrebič SP - sporák plynový s príkonom 1,0 m 3 /hod, tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom), pracovný pretlak 2,1 kpa. 24

25 Na schéme rozvodu plynu podľa obrázku 9 je príklad rozvodu zemného plynu v rodinnom dome, kde sú použité 2 spotrebiče, t.j. plynový sporák - SP a plynový kotol - PK. Plynomer je umiestnený v pivnici objektu. Pred plynomerom je osadený regulátor a hlavný uzáver plynu Dimenzovanie sa vykoná pre hodnotu tlakovej straty 2 mbar (s využitím tabuľky 9) Pre celý rozvod zemného plynu od regulátora po koncový plynový spotrebič je k dispozícii tlaková strata 2 mbary (prietok plynu a prepočítaná dĺžka potrubia) Pri výpočte sa najskôr vykoná špecifikácia spotreby plynu v m 3 /hod podľa príkonu pripojených spotrebičov Pre výpočet spoločného úseku sa určí celková spotreba zemného plynu tak, že sa spočíta prietok zemného plynu pre plynový sporák - SP a prietok zemného plynu pre plynový kotol - PK Určí sa geometrická dĺžka potrubia príslušných úsekov, pričom pre výpočet príslušného spoločného úseku sa vyberie ten ďalší úsek za rozvetvením (T-kus, rozdeľovač), ktorý má najväčšiu spotrebu plynu, prípadne dĺžku Určí sa ekvivalentná dĺžka Le potrubného úseku (ako súčet geometrickej dĺžky podľa čl a súčet ekvivalentných prirážok podľa čl ) Určia sa ekvivalentné prirážky tvarovek, armatúr a zariadení (podľa tabuľky 8) a súčet (podľa ich počtu v inštalácii) Ekvivalentná dĺžka potrubia sa porovná s údajmi v tabuľke 9 (pre riadok s príslušnou tlakovou stratou) a vyhľadá sa stĺpec s najbližšou vyššou hodnotou dopravovaného množstva plynu [m 3 /h] V stĺpci s nájdenou najbližšou vyššou hodnotou dopravovaného množstva plynu sa priradí hodnota vonkajšieho a vnútorného priemeru plynovodu Pri výpočte častí úsekov za rozvetvením (napr. úsek F až SP) sa vždy počíta s celkovou dĺžkou ekvivalentného úseku L e od A až do SP Zásady a systém výpočtu je zrejmý z príkladov 1, 2 a 3. 25

26 PRÍKLAD 1 Rozvod plynu v jednej dimenzii od miesta A do miesta plynového kotla PK (2,5 m 3 /l). Postup výpočtu: 0,5 J 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5+1,3+1,7+3,8+3,2+2,5+1,0+3,0+2,4+0,5 = 19,9 m 1,0 H G 3,0 I 2,4 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 2x Koleno 90 [F, H] = 2 x 2,0 = 4 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m 3,2 2,5 F E 3,8 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 19, = 33,9 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 11 (t.j. 40 m pre tlakovú stratu 1 mbar) vychádza spotreba 3,7 m 3 /hod, čo predstavuje najbližšiu vyššiu hodnotu dopravovaného množstva 2,5 m 3 /hod. A 1,7 0,5 K 1,3 obr schéma rozvodu plynu v príklade 1 LEGENDA: A, B, C, J guľový kohút D plynomer E, I spojka F, H koleno 90 K, G protipožiarna armatúra PK plynový kotol Podmienky: spotrebič PK - plynový kotol s príkonom 2,5 m 3 /hod tlaková strata 1,0 mbar (rozvod bez regulátora) pracovný pretlak 2,1 kpa B C D tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 26

27 PRÍKLAD 2 Rozvod plynu v jednej dimenzii od miesta A do miesta plynového kotla PK (2,5 m 3 /l). Postup výpočtu: 0,5 J 1. stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5+1,3+1,7+3,8+3,2+2,5+1,0+3,0+2,4+0,5= 19,9 m 1,0 H G 3,0 I 2,4 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 2x Koleno 90 [F, H] = 2 x 2,0 = 4 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m 3,2 2,5 F E 3,8 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 19, = 33,9 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 12 (t.j. 40 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza pre spotrebu 2,5 m 3 /hod najbližšia hodnota v tabuľke ako 2,57 (najbližšia vyššia hodnota) - tomu zodpovedá dimenzia 26x20. R A 1,7 0,5 K 1,3 obr schéma rozvodu plynu v príklade 2 LEGENDA: A, B, C, J guľový kohút D plynomer E, I spojka F, H koleno 90 K, G - protipožiarna armatúra R regulátor tlaku plynu PK plynový kotol Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 2,5 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod bez regulátora) pracovný pretlak 2,1 kpa B C D tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 27

28 PRÍKLAD 3 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: 0,5 J (1,0 ) 2,4 G 2,5 I 1,6 H J 1,4 L 0,5 3,3 I. Výpočet úseku A až F 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK ako najdlhšieho úseku s najväčším príkonom 0,5+3,0+2,3+3,2+1,0+1,6+1,4+0,5=13,5 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, L] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [H, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 11 m 3,2 3,0 B E F C D 2,3 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 13, = 24,5 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 13 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre celkový príkon spotrebičov SP+PK=1,0+3,3= 4,3 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 6,84 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá dimenzii potrubia 32x26. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 28

29 PRÍKLAD 3 - pokračovanie 1 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: 0,5 J 3,2 (1,0 ) 2,4 3,0 G 2,5 B E I 1,6 H F J 1,4 C D L 0,5 2,3 3,3 II. Výpočet úseku F až SP 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až SP 0,5 +3,0+2,3+3,2+1,0+2,4+0,5= 12,9 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 1x Spojka [E] = 1 x 1,5 = 1,5 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 9,5 m 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až SP Súčet (1) + (2) = 12,9 + 9,5 = 22,4 m 4. Priradením z najbližšej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 14 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre príkon spotrebiča SP 1,0 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 1,57 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá dimenzii potrubia 20x16/15,5. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 - pokračovanie 1 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K, protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 29

30 PRÍKLAD 3 - pokračovanie 2 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: J III. Výpočet úseku F až PK 0,5 J 3,2 (1,0 ) 2,4 3,0 G 2,5 B E I 1,6 H 1,4 F C D L 0,5 2,3 3,3 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5 +3,0+2,3+3,2+1,0+1,6+1,4+0,5= 13,5 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, K] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E] = 2 x 1,5 = 3 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [H, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 11 m 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 13, = 24,5 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 15 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre plynový kotol PK 3,3 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 3,36 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá di menzii potrubia 25/26x20. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 - pokračovanie 2 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K, protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 30

31 6. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ 6.1 Základné požiadavky Montáž plynovodu zo systému viacvrstvových rúrok sa vykonáva podľa STN EN 1775, TPP a TPP pri rešpektovaní špecifických vlastností viacvrstvových rúrok a z nich vyplývajúcich požiadaviek Pre realizáciu rozvodu plynu zo systému viacvrstvových rúrok musia byť použité komponenty, ktoré sú kompatibilné podľa pokynov výrobcu rúrok alebo jeho zástupcu, pričom rúrky a tvarovky musia tvoriť jednotný systém s garanciou výrobcu rúrok alebo jeho zástupcu Počet spojov na systéme viacvrstvových rúrok musí byť obmedzený na minimum Lisované spoje musia byť realizované výhradne zariadením určeným výrobcom systému viacvrstvových rúrok alebo jeho zástupcom Zariadenie pre lisovanie spojov sa musí používať a kontrolovať v súlade s pokynmi výrobcu lisovacieho zariadenia, ktoré sú súčasťou sprievodnej dokumentácie Ukončenie správneho lisovacieho procesu musí byť identifikovateľné, napr. akusticky (pre obsluhu lisovacích zariadení) Pre plynové inštalácie sa musia používať len špeciálne tvarovky ALPEX s O-krúžkom odolným voči zemnému plynu, propánu, butánu a ich zmesi (ďalej len LPG) Systém ALPEX nesmie byť pri transporte, skladovaní a inštalácii vystavený klimatickým vplyvom, ako je napr. slnečné UV-žiarenie, vietor, dážď, sneh a pod. Pred týmito vplyvmi musí byť uložený v ochrannej rúrke, v šachte, kanáliku alebo pod omietkou. V prípade použitia rúrok ALPEX v ochrannej rúrke je zaručená dostatočná ochrana proti UV. Okrem toho môže funkciu ochrany proti UV-žiareniu pri rúrke ALPEX (bez ochrannej rúrky) prevziať tiež opláštenie izolačnou látkou Systém ALPEX sa nesmie používať alebo spoločne používať ani ako ochranné a prevádzkové uzemnenie, ani ako elektrický ochranný vodič. 6.2 Požiadavky na náradie Lisovacie zariadenie Pri použití lisovacieho zariadenia je nevyhnutné postupovať podľa návodu výrobcu Systém ALPEX sa musí spracovávať výhradne s technicky bezchybnými a fungujúcimi nástrojmi Ako lisovacie zariadenia musia byť používané výhradne hydraulické lisovacie stroje schválené podľa zoznamu kompatibilít (tabuľka 16), pri ktorých je pravidelne vykonávaná údržba. Iné lisovacie stroje, ručné lisovacie čeľuste alebo iné lisovacie nástroje sa nemôžu používať. tabuľka 16 - zoznam kompatibility schválených hydraulických lisovacích prístrojov Výrobca resp. výrobok Typ / označenie Sieť alebo akumulátor Lisovacie čeľuste s kontúrou B REMS Power Press 230 V X Power Press ACC 230 V X Akku Press 12 V X Akku Press ACC 12 V X Mini Press ACC 12 V X 31

32 Na spracovanie systému ALPEX sa musia používať výhradne lisovacie čeľuste s kontúrou B. Opotrebované lisovacie čeľuste, defektné lisovacie čeľuste, lisovacie čeľuste s inými lisovacími kontúrami alebo lisovacie čeľuste nezodpovedajúce aktuálnemu štandardu sa nemôžu používať Lisovacie čeľuste nemôžu byť staršie ako 8 rokov a musia byť pravidelne podrobované servisnej údržbe Príklad doby použitia lisovacích čeľustí vyplýva z údajov v tabuľke 17. tabuľka 17 - označenie čeľustí a význam číselného značenia dátumu výroby VÝROBCA/OZNAČENIE PRÍKLAD OZNAČENIA ČEĽUSTÍ DÁTUMOM VÝROBY - príklad REMS Vyrazené označenie B20, B26 alebo B32 Trojmiestne vyrazené označenie v hornej časti čeľuste. Príklad 308: vyrobené v 3 štvrťroku Pred použitím lisovacieho zariadenia je nevyhnutné skontrolovať stav lisovacích čeľustí, či nevykazujú praskliny, nadmernú voľnosť uchytenia čapov, či nie sú nečistoty v mieste stisku čeľustí alebo iné poškodenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spoja podľa obrázku Označenie čeľustí musí zodpovedať danému priemeru použitého potrubia. obrázok 15 - príklad kontroly stavu lisovacích čeľustí Odhrotovacie a kalibračné pomôcky, rezák rúrok a ohýbacia pružina Na spracovanie ALPEX sa musí používať výhradne originálne ALPEX odhrotovacie a kalibračné náradie, originálna ALPEX ohýbačka a originálne ALPEX rezacie náradie (pozri obrázky 16, 17, 18 a 19): 32

33 obrázok 16 - ALPEX odhrotovacie a kalibračné náradie kód obrázok 17 - ALPEX odhrotovacia a kalibračná sada kód obrázok 18 - kolieskový rezák rúrok kód obrázok 19 - ohýbačka kód Pri kalibračných pomôckach je treba skontrolovať, či nie je tŕň požadovaného priemeru zdeformovaný alebo inak mechanicky poškodený (pozri obrázok 20) - v tom prípade by mohlo prísť k poškodeniu vnútornej steny rúrky a následne k netesnosti spoja Pri odhrotovacej fréze sa musí vizuálne skontrolovať čistota a nepoškodenosť britov, ktoré musia hladko a bez záderov zrezať vnútornú hranu čela rúrky. 33

34 Pri kalibrácii a odhrotovaní sa musí vždy skontrolovať, či sa kalibračný tŕň s odhrotovacou frézou nepretáča v plastovej základni - v tom prípade je nevyhnutné utiahnuť upevňovacie matice (pozri obrázok 20). tŕň ÁNO NIE frézka fréza upevňovacia matica obrázok 20 - kontrola kalibračného tŕňa a odhrotovacej frézy 6.3 Príprava zariadenia a postup pred zalisovaním spoja Príprava rúrky V prípade rúrok v návine je potrebné odstrániť ochranný obal tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu rúrok. Nesmie sa postupovať tak, že sa obal rozreže naprieč vinutím rúrok (obrázok 21): NIE obrázok 21 - nesprávný spôsob pri odstraňovaní obalu V prípade rúrok s návlekovou izoláciou je nevyhnutné postupovať tak, aby neprišlo k poškodeniu povrchu rúrok - pozri obrázok 22: obr. 4) NIE ÁNO obrázok 22 - správny a nesprávny postup pri odstraňovaní návlekovej izolácie 34

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a najuznávanejších európskych normalizačných úradov. OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK KATALÓG KATALÓG CENNÍK Obchodné a technické zastúpenie:

CENNÍK KATALÓG KATALÓG CENNÍK Obchodné a technické zastúpenie: Obchodné a technické zastúpenie: IVAR CS, spol. s r.o. Velvarská 9 - Podhořany 277 51 Nelahozeves II tel.: +420 315 785 211-2 fax: +420 315 785 213-4 www.ivarcs.cz Technická kancelária: KATALÓG CENNÍK

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK 2016 Platný od

CENNÍK 2016 Platný od CENNÍK 2016 Platný od 15.8.2016 Regionálne zastúpenia UNIVENTA UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín 2 026 01 Dolný Kubín Mobil +421 905 801 015 info@univenta.sk UNIVENTA Bratislava, s.r.o. Elektrárenská 1 831

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Tak sú HERZ lisované fitingy správne spojené

Tak sú HERZ lisované fitingy správne spojené HERZ - LISOVANÉ FITINGY 1. Popis HERZ-lisované spoje sú určené na spájanie viacvrstvových a umelohmotných rúrok s rovnakou opornou objímkou ako HERZ svorkové spoje. 2. Použitie HERZ-lisované fitingy sa

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. 1

OBSAH.  1 Platnosť od 01.07.2015 OBSAH strana kapitola 2 I. POUŽITIE SYSTÉMU SANITAS PP-R 3 II. ZÁRUKA 3-5 III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SORTIMENTE 3 1. Rúry PP-R 3-4 2. Rúry SANITAS-GF (so sklovláknom) 4 3. Rúry STABI

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém.

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. OBSAH : 1 Úvod... 3 1.1 Citované a súvisiace normy... 3 2 Materiál... 4 2.1 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu na výrobu rúr a

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY KOMÍNY

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY KOMÍNY KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 2014 KOMÍNY OBSAH Komínové systémy Úvod 4-5 Jednoplášťový komínový systém 1.4404 6-14 Generátory komínového ťahu 15 Flexibilný komínový systém 1.4404 16-18 Regulátory komínového

Διαβάστε περισσότερα

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. 1. Konštrukčné systémy Prehľad detailov 1.1 Kontaktný poter rez 1.2 Kontaktný poter axonometria 1.3 Oddelený poter rez 1.4 Oddelený poter axonometria 1. Plávajúci poter

Διαβάστε περισσότερα

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 Projektové a montážne podklady Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 03/2012 Systémy vykurovania a rozvodov vody na rôzne použitia Rodinný dom, byt podlahové vykurovanie 1. 2. 3, TAC, KB 12 stenové

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2013/2014. Ceny sú uvedené bez DPH.

SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2013/2014. Ceny sú uvedené bez DPH. SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2013/2014 Ceny sú uvedené bez DPH. Systémová doska s výstupkami EPS-T 20-2 Doska s výstupkami pre vykurovacie rúrky duo-flex a tri-o-flex 14,

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Návod k programu POROTHERM 2010

Návod k programu POROTHERM 2010 Návod k programu POROTHER 200 Overenie odolnosti murovaného prvku (stena, pilier) z murovacích prvkov POROTHER podľa STN EN 996-- Rez - N d d hd Stena Pilier t t b b=m m 2 w w h /2 h /2 h w m 2 N d N md

Διαβάστε περισσότερα

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE

REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE REGULAČNÉ KLAPKY 2 KLAPKY DO POTRUBIA 6 VÝFUKOVÉ HLAVICE 9 PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE 12 TLMIACE VLOŽKY 15 SAMOČINNÉ KLAPKY 18 KRUHOVÉ STRIEŽKY 21 HLAVICE CAGI 24 KRYCIE MRIEŽKY 27 REGULAČNÉ POSÚVAČE 30 POTRUBIE

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry TP 7/2005 Technické podmienky Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Cenník TS SK august 2015

Cenník TS SK august 2015 Cenník TS SK august 2015 Cenník technických izolácií Platnosť od 03. 08. 2015 V poslednom období vo svete exponenciálne narastá spotreba energie. Súvisí to so zvyšujúcim sa komfortom spotrebiteľov, ale

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40

Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s prírubou, PN 40 VXF61... Teleso ventilu z oceľovej liatiny GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Možnosť vybavenia s elektrohydraulickými pohonmi

Διαβάστε περισσότερα

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY LEPIACE A SPOJOVACIE PÁSKY MALIARSKA PÁSKA PAPIEROVÁ pre ohraninčenie okraju maľovanej plochy 140.100004 48 50 žltá 24 1,92 104.100005 38 50 žltá 24 1,50 DUCT TAPE pre opravy a

Διαβάστε περισσότερα

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS UH 504-123c Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS 2WR6... Konfigurácia a štruktúra Merač na meranie prietoku a energie v okruhoch výmenníkov tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu. Jeho hlavné

Διαβάστε περισσότερα

RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ

RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 2/2009 TECHNICKÉ PODMIENKY RIADENIE KVALITY HUTNENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ účinnosť od: 1. 5. 2009 Apríl 2009

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2. platný rok rok 2016

Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2. platný rok rok 2016 Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2 platný rok rok 2016 Stacionárne kondenzačné kotly do 630 kw Stacionárne Stacionárny kondenzačný kotol MGK-2-130-300 strana 70 kondenzačné kotly Stacionárny kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Projekčný návod - séria Q

Projekčný návod - séria Q Projekčný návod - séria Q 1 2 Obsah 1 Úvod...4 2 Všeobecný popis...5 2.1 Komponenty kotla...6 2.2 Technické parametre...9 2.3 Rozmery a pripojenia... 10 3 Príslušenstvo k inštalácii... 12 4 Spôsoby montáže...

Διαβάστε περισσότερα

SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2016/2017. Ceny sú uvedené bez DPH.

SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2016/2017. Ceny sú uvedené bez DPH. SCHÜTZ VYKUROVACIE SYSTÉMY VYBRANÝ SORTIMENT SKRÁTENÝ CENNÍK 2016/2017 Ceny sú uvedené bez DPH. CENNÍK PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA SCHÜTZ Systémová doska s výstupkami EPS-T 30-2 Doska s výstupkami pre vykurovacie

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Projektové podklady a návod na montáž Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 s prevádzkovým denníkom Ab: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49)

Διαβάστε περισσότερα

Projektové a montážne podklady. Suchý systém stenového a stropného vykurovania/chladenia KPI 10

Projektové a montážne podklady. Suchý systém stenového a stropného vykurovania/chladenia KPI 10 Projektové a montážne podklady Suchý systém stenového a stropného vykurovania/chladenia KPI 10 Stenové vykurovanie KPI 10 všeobecne Charakteristika: Účelom je v danom priestore vytvoriť teplotne čo najviac

Διαβάστε περισσότερα

Systémy vykurovania a rozvodov vody

Systémy vykurovania a rozvodov vody Cenník Systémy vykurovania a rozvodov vody platné od 20. 4. 2015 Systémy vykurovania a rozvodov vody na rôzne použitia Rodinný dom, byt podlahové vykurovanie 1. 2. 3, TAC, KB 12 stenové a stropné vykurovanie/chladenie

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie

indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie Úvod Niektoré Európske krajiny v súčasnosti skúmajú a diskutujú o používaní klimatizačných systémov v budovách z pohľadu

Διαβάστε περισσότερα

Akustické a kazetové podhľady

Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Rigips Podhľady akustické bezškárové Dosky Rigiton............................. 4.07.21 4.07.29 Dosky Gyptone BIG........................ 4.07.30

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE ŠTYRY ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ OKRUHY: 1. Základné pojmy, definícia elektrizačnej sústavy, jej členenie, štruktúra, úrovne (výroba, prenos, distribúcia).

Διαβάστε περισσότερα

11 RIVERA. 08/20 REV

11 RIVERA. 08/20 REV technické plasty OBSAH KONŠTRUKČNÉ PLASTY POLYAMID PA 1-5 POLYOXYMETYLÉN - POM 6-8 VYSOKOMOLEKULÁRNY POLYETYLÉN UHMW PE 9-10 VYSOKOODOLNÉ PLASTY POLYTETRAFLUÓRETYLÉN PTFE (TEFLON ) 11-12 VŠEOBECNE POUŽÍVANÉ

Διαβάστε περισσότερα

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C Pneumatické prvky www.eurofluid.sk 2015-1 Lineárne pohony Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S - priemery piestu 32-125 mm - PUR tesnenia pre dlhú životnosť - vyhotovenie odolné voči korózii - klzné časti

Διαβάστε περισσότερα

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba

Dom, ktorý vám. zostane v rukách. stavba Dom, ktorý vám zostane v rukách TEXT: Nora Škripcová, FOTO: Ing arch. Z. Kierulfová, Ing. arch. B. Hochel, Slamené domy.cz Na prvý pohľad nič nenasvedčuje, že tento pekný rodinný dom v Belgicku je postavený

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a montáž

Návod na obsluhu a montáž Prepúštací ventil (riadený pružinou) 5.1 Všeobecné údaje o montáži... 6 5.2 Špecifikácie pre miesto montáže... 7 5.3 Lapač nečistôt... 7 5.4 Poistný ventil... 7 (Konštrukčná séria 750) Obsah 1.0 Všeobecne

Διαβάστε περισσότερα

Ročník 2006 OBSAH. Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk. 1. Normalizácia. 2. Metrológia. 3. Skúšobníctvo. 4. Akreditácia. 5.

Ročník 2006 OBSAH. Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk. 1. Normalizácia. 2. Metrológia. 3. Skúšobníctvo. 4. Akreditácia. 5. Ročník 2006 Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 51/2006 o slovenských technických normách k zákonu č. 451/2004 Z. z. (všeobecná bezpečnosť výrobkov),

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia VICTRIX Zeus 26 SK Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako zákazník

Διαβάστε περισσότερα

Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 OBSAH

Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 OBSAH Ročník 2014 Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 1. Normalizácia OBSAH Oznámenie ÚNMS SR č. 258/2014 o harmonizovaných STN k zákonu č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY ERATO Plc 6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) 38 603047 ERATO Plc POKYNY k montáž, nastavenie a servis Automatizovaného horáka na pelety ERATO GP20 a ERATO GP20+ na liatinový vodoohrevný kotol

Διαβάστε περισσότερα

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L TH E RM AL MANAGEME NT SOLUTIONS I EN- R ayc h em G

Διαβάστε περισσότερα

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou Máj 2004 Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα