ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 21/06/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 22ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 22η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους της 21/06/2011 και ώρα 1:00µµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 1

2 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 2(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 2

3 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3(1). Χορήγηση αδειών µελών ΕΠ και ΕΕ ΙΠ του Παν/µίου. 3(2). Έγγραφο της /ντριας του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχηµείας, επίκ. καθηγήτριας κας Κλεάνθης ήµα, µε το οποίο ενηµερώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της 0,25 πίστωσης για πρόσληψη διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 407/80, που διατέθηκε στο εν λόγω Εργαστήριο, µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 3(3). Πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο εσωτερικό της αίθουσας Οικονοµίδου του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστηµών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.. 3(4). Πόρισµα της Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (µερική τροποποίηση ως προς τη σύσταση της επιτροπής την 17η ) για την αδικαιολόγητη απουσία του αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών, κ. Ηλία Κατσούλη, από τα καθήκοντά του, κατά το χειµερινό εξάµηνο του παν/κού έτους (5). Πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (µερική τροποποίηση µε τις από και αποφάσεις ως προς την ανάθεση καθηκόντων Γραµµατέως) προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του Νικολάου ολαψάκη, τεχνολόγου εργαστηρίων ΠΕ κατηγορίας του Τµήµατος Βιολογίας, επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 3(6). Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Ε.Κ.Π.Α. µε αριθ. 346/Α/2011 και αντικείµενο τη διερεύνηση αναφορών στις οποίες διατυπώνονται αιτιάσεις και καταγγελίες σχετικά µε φαινόµενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και µη νόµιµων ενεργειών οργάνων της διοίκησης του εν λόγω Τµήµατος. 3(7). Έγγραφο - απάντηση µελών.ε.π. του Εκλεκτορικού Σώµατος για την κρίση στη βαθµίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείµενο της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τοµέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος (υποψήφιοι κ.κ. Π. Χριστόπουλος και Κ. Φωκάς, σχετ. η µε αριθ. 919/Α/2010 έκθεση ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης). 3(8). Ανάκληση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου της Γραµµατείας της Ιατρικής Σχολής. 3(9). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Φυσικής, καθηγητή κ. Κ. Χέλµη, µε το οποίο διαβιβάζεται η από απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος Φυσικής, σχετική µε τη µετακίνηση της διοικητικής υπαλλήλου, κας Ε. Ζωγραφάκη, από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικής στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, µε ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένης. 3

4 3(10). Πρόσληψη δύο κηπουρών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για τη συντήρηση του πρασίνου, το χρονικό διάστηµα από Ιούνιο έως Οκτώβριο του (11). Χορήγηση εξόδων κινήσεως σε υπαλλήλους του Παν/µίου (υπάλληλοι ΥΕ κατηγορίας και Ε κλάδου Επιστατών), για το έτος (12). Χορήγηση εξόδων κινήσεως, για το έτος 2011, σε υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι σύµφωνα µε βεβαιώσεις των οικείων Προϊσταµένων τους, µετακινούνται εντός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3(13). Συµµετοχή υπαλλήλων σε σεµινάρια επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 4

5 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 4(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 5

6 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5(1). Αποδοχή των µε αριθ /2009 και 14243/2009 αποφάσεων του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως 16 υπαλλήλων του Ε.Κ.Π.Α. (οικογενειακό επίδοµα). 5(2). Αποδοχή της υπ αριθ. 8286/2010 απόφασης του Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθηνών και της υπ αριθ. 7977/06 απόφασης του Μον..Π.Α. επί της υποθέσεως Κων/νου ηµόπουλου κατά του ΕΚΠΑ (οικογενειακό επίδοµα). 5(3). Αποδοχή της µε αριθ. 1809/2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ, µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά των µελών ΕΠ: Ευαγγ. Γαλανάκη, Αργ. Ειρηνίδου-Βουδούρη, Καν. Ασκούνη, Θεοδ. Γκουρνέλου και Παρ. Ζαµπέτα (οικογ. επίδοµα). 5(4). Αποδοχή της µε αριθµ /2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά της Βελουδίας Παπαδοπούλου (οικογενειακό επίδοµα). 5(5). Αποδοχή της µε αριθµ /2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ µε την οποία απορρίφθηκε ή έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά των Κων/νου Φαρεδέλλα και Μ. Ρουσσάκη (οικογενειακό επίδοµα). 5(6). Γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, σχετική µε τις οφειλές εξερχοµένων φοιτητών του προγράµµατος ια Βίου Μάθησης/Έρασµος, ακαδ. έτους (7). Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης ποσού 97,17 (αρχική εγκριθείσα δαπάνη: 1.458,78, απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου της ) για την αποζηµίωση του δικαστικού επιµελητή κ. Γ. Τσιάρα. 5(8). Αποδοχή της µε αριθ /10 απόφασης του Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 2375/2007 πρωτόδικης απόφασης του Μονοµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της υπόθεσης κληρονόµων Ευάγγελου Ντζιαχρήστου (οικογενειακή παροχή). 5(9). Αποδοχή της µε αριθ /10 απόφασης του Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 9157/2006 πρωτόδικης απόφασης του Μονοµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της υπόθεσης Αναστασίας ρακουλαράκου (οικογενειακό επίδοµα). 5(10). Αποδοχή της µε αριθµ. 188/2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ επί της υποθέσεως Τσαπόγα Ανδρέα κατά του ΕΚΠΑ (οικογενειακό επίδοµα). 5(11). Εκτέλεση δικαστικής απόφασης. - Παρακράτηση δικηγορικής αµοιβής κατ'εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3472/2006, όπως ισχύει. (υπόθεση Αθ.-Μ. Αποστόλου-Πανάρα κλπ) 6

7 5(12). Εκτέλεση δικαστικής απόφασης. - Παρακράτηση δικηγορικής αµοιβής κατ'εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3472/2006, όπως ισχύει. (υπόθεση Ελ. Ανδρεάδου) 5(13). Έγκριση δαπάνης ποσού 49,20 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την αµοιβή του δικαστικού επιµελητή κ. Φ. Κοτρωνιά (επίδοση αγωγής υπόθεσης. Χρηστίδη). 5(14). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση κατ' έτος κατανοµής της δαπάνης του ανοικτού διαγωνισµού για τη µίσθωση λεωφορείων (πούλµαν) για τις εκπαιδευτικές εκδροµές του Πανεπιστηµίου. 5(15). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε την έγκριση της κατ' έτος κατανοµής της δαπάνης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Π.Α.. 5(16). ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων φωτισµού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών των Παν/κών Κτηρίων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ. 5(17). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών. 5(18). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(19). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(20). - Έγκριση του πρακτικού Αξιολόγησης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισµού για το εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. - Κατακύρωση του αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού. 5(21). Προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, για το ακαδηµ. έτος (22). Προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για το ακαδηµ. έτος (23). Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε αριθ. διακ. 22/2009, για την προµήθεια σύγχρονης εκτυπωτικής µονάδας του Ε.Κ.Π.Α., µε αντικατάσταση της υφιστάµενης (Εκτυπωτικό Κέντρο, Σταδίου 5). 5(24). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου. 7

8 5(25). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση των εξυπηρετητών των δικτυακών υπηρεσιών και των εξυπηρετητών της εφαρµογής των γραµµατειών του ΕΚΠΑ. 5(26). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της ΣΘΕ. 5(27). Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της καθηγήτριας του Τµ. Μ.Ι.Θ.Ε., κας Στ. Βοσνιάδου, στο ετήσιο συνέδριο της Society for Research in Child Development (Μόντρεαλ, 29/3-3/4/2011) προκειµένου να λάβει τιµητική διάκριση. 5(28). Οικονοµική ενίσχυση ποσού 2.000,00 του "4ου ιεθνούς Συνεδρίου Εµφυτευµάτων & Αισθητικής", που διοργανώνει η Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής και θα πραγµατοποιηθεί 1-3 Ιουλίου 2011 στην Αθήνα. 5(29). Έγκριση δαπάνης 1.200,00 για την οικονοµική ενίσχυση της 1ης ιηµερίδας Επανασύνδεσης των Αποφοίτων του ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" του Τµήµατος ΦΠΨ (πιστώσεις ΠΜΣ). 5(30). Σχετικά µε τη διοργάνωση του 23ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας από 4 έως 10 Αυγούστου του (31). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας δύο αλλοδαπών καθηγητών, προσκεκληµένων του Τοµέα Β' Ιδιωτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής. 5(32). Σχετικά µε την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του κ. Μιχάλη Πετρόπουλου, Έφορου Αρχαιοτήτων Πάτρας, ο οποίος έχει δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο σεµιναρίων του ΠΜΣ του Τµήµατος (πιστώσεις ΠΜΣ Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας). 5(33). Αίτηµα της Κοσµήτορος της Θεολογικής Σχολής, κας Ελ. Παπακώστα-Χριστινάκη, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους του cetering (15-20 άτοµα) στο κτήριο Κωστής Παλαµάς, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Θεολογική Σχολής στις 22/6/11 για την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αnthony Kaldellis του Ohio State University. 5(34). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής οµάδων φοιτητών του Τοµέα ιεθνών Σπουδών του Τµήµατος Νοµικής σε διεθνείς διαγωνισµούς και προσοµειώσεις (διεθνής διαγωνισµός "Jean Pictet Competition", διαγωνισµός προσοµείωσης των Ηνωµένων Εθνών και διαγωνισµός εικονικής δίκης δικαίου του διαστήµατος του International Institute of Space Law - δαπάνη ,13 ). 5(35). Έγκριση δαπάνης 310,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια ενός σετ από ειδικές πτυσσόµενες ράµπες αµαξιδίων για τους φοιτητές µε αναπηρίες (ΦΜΕΑ). 5(36). Έγκριση δαπάνης ποσού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων προµήθειας εξοπλισµού για το ειδικό όχηµα της Υπηρεσίας Μεταφοράς της Μονάδας Προσβασιµότητας Φοιτητών µε Αναπηρία. 8

9 5(37). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας αποζηµίωσης, διανυκτέρευσης και οδοιπορικών εκτός έδρας του λέκτορα του ΤΕΦΑΑ, κ. Βασ. Γιοβάνη στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικότητας και Επιλογής Χιονοδροµίας, ακαδηµ. έτους (38). - Έγγραφο του καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών, κ. Α. Μελά, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης ποσού 4.000,00 για την κάλυψη µέρους των εξόδων µετάβασης, επιστροφής και διαµονής εννέα προσκεκληµένων οµιλητών του θερινού σχολείου που διοργανώνει το ΠΜΣ του Τµήµατος στη Χίο, από 25 έως Έγκριση της εν λόγω δαπάνης. (σε βάρος της πίστωσης του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μαθηµατικών) 5(39). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.700,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής 15 προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε., στη θεατρική παράσταση "Ο Ξεπεσµένος ερβίσης" που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του ιεθνούς Συνεδρίου "Η Επικοινωνία της Κρίσης", το οποίο θα λάβει χώρα στη Ναύπακτο, από 22 έως 25 Ιουνίου του (σε βάρος των πιστώσεων του ΠΜΣ του Τµήµατος). 5(40). Καταβολή αποζηµίωσης στον κ. Ηλία Κολωνιάρη, πρώην υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ι..Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησής του. 5(41). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, καθηγητή κ. Μ. Σταµατάκη, σχετικό µε την εκτύπωση του τεύχους 24 της περιοδικής έκδοσης "ΓΑΙΑ", από την Τυπογραφική Μονάδα του Παν/µίου. 5(42). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00 για την εκτύπωση 250 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ακαδ. έτους (43). Έγγραφο του Προϊσταµένου του Μουσείου Ιστορίας, κ. Ι. Καρανικολή σχετικό µε τα προβλήµατα που παρουσιάζει το κτήριο επί της οδού Θόλου 16. 5(44). Σχετικά µε την απόδοση του υπ'αριθµ. 2771/2010 ΧΕΠ, ποσού 400,00, που αφορούσε καταβολή ταχυδροµικών τελών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Φυσικής. 9

10 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ 6(1). -Έγκριση δαπάνης ποσού 195,88 για την αµοιβή συµβολαιογράφου για τη σύνταξη συµβολαίου σχετικά µε το ακίνητο επί των οδών Μπόταση 60 και Σκουλούδη στον Πειραιά, κληρονοµίας Ε. Ζαννέτου. - ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη λήψη µέτρων ασφαλείας. 6(2). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την εκµίσθωση του µε αριθµ. 3 υπερυψωµένου ισογείου χώρου και του µε αριθµ. 11 διαµερίσµατος του 4ου ορόφου µε τη µε αριθµ. 11 αποθήκη, στην πολυκατοικία επί της οδού Ακαδηµίας 33 στην Αθήνα, εκ κληρονοµίας ηµ. Αράπογλου. 6(3). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου επί των οδών Περικλέους 29Α και Αυτοκράτορος Ηρακλείου στο Μαρούσι, δωρεά Κ. εϊρµενδζόγλου. 6(4). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την αποκατάσταση της περίφραξης (τοιχοδοµή και κιγκλίδωµα) στο οικόπεδο επί της οδού Ηούς 4 στην Κηφισιά, κληρ. Πολ. Τζινοπούλου. 6(5). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά βιβλίων και θεολογικών περιοδικών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής (Κληρονοµία Μ. Λειβαδά). 10

11 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7(1). Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου (γνωµ. Οικ. και Τεχνικού Συµβουλιου, συν. της ) σχετικά µε την ανανέωση συµβολαίου ασφάλισης των δύο µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ), που είναι εγκατεστηµένες στην Πανεπιστηµιούπολη, κατά ένα έτος. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(2). Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κοπής ζιζανίων µε χρήση χορτοκοπτικού στην πανεπιστηµιούπολη, προς αποφυγή πυρκαγιάς, προϋπολογισµού ,00, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση της σχετικής δαπάνης - Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ) 7(3). Έγκριση αποδοχής της αίτησης διάλυσης της σύµβασης της αναδόχου εταιρείας "ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." του έργου ολοκλήρωσης της επισκευής και διαρρύθµισης του κτηρίου του Παλαιού Χηµείου - Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(4). Έγκριση αλλαγής τίτλου του έργου "Ανέγερση Εκπαιδευτικών - Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκοµείο υτικής Αττικής" σε "Ανέγερση Εκπαιδευτικών - Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκοµείο υτικής Αττικής - Εξοπλισµός" (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(5). Έγκριση µελέτης των εργασιών για τη λήψη µέτρων προστασίας από την ακτινοβολία στα γραφεία της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Παπαρρηγοπούλου αρ. 3), προϋπολογισµού 7.985,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση της σχετικής δαπάνης - Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρίασης της ). 7(6). Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ανακαίνισης χρωµατισµών Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, διετούς διάρκειας, εργολαβίας κ. Η. Φαφουτέλλη, συν. δαπάνης ποσού ,85 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 1ου ΑΠΕ του έργου ποσού ,02, δηλ. µε µείωση κατά 169,17 (Γνωµοδότηση του Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ) 7(7). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευής δύο νέων Φοιτητικών Εστιών (Ν1-ΦΕ) και (Ν2-ΦΕ) στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών, κοινοπραξίας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. - ΜΕΛΚΑ Α.Ε., προϋπολογισµού ,00 και τελικής δαπάνης ,43 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 11

12 7(8). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διαµόρφωσης, επισκευής και αποκατάστασης ισογείων χώρων και κλιµακοστασίου πτέρυγας οδού Ακαδηµίας - εργασίες αποκατάστασης Προπυλαίων (Οικοδοµικά και Η/Μ), εργολαβίας "ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.", προϋπολογισµού ,60 και τελικής δαπάνης ,59 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(9). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ανακατασκευής λόγω πυρκαγιάς του φυλακίου και στεγάστρου της εισόδου επί της οδού Ούλωφ Πάλµε, εργολαβίας ". ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", προϋπολογισµού ,14 και τελικής δαπάνης ποσού ,12 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(10). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας κ. Α. Κροµµύδα κατά 112 ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 12

13 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8(1). Ορισµός εκπροσώπων για τον συντονισµό λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. 8(2). Αναπλήρωση του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας του. 8(3). Έγγραφο του αναπλ. καθηγητή Χειρουργικής, κ. Θεόφιλου Ρόζενµπεργκ σχετικό µε τα προβλήµατα της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας. 8(4). Ορισµός Επιτροπής Βιοηθικής και εοντολογίας της Ιατρικής Σχολής. 8(5). Αναφορά του επόπτη της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Εµµ. Ξενικάκη για τη ληστεία που έγινε στο χώρο της κεντρικής εισόδου της Φιλοσοφικής Σχολής, τη ευτέρα 20 Ιουνίου

14 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9(1). Εξέταση αιτήµατος της "Α. Ξυγκόρου & Σια ΟΕ", µισθώτριας εταιρείας ενός ισογείου καταστήµατος και ενός διαµερίσµατος Α' ορόφου της πολυκατοικίας επί των οδών Βασ. Γεωργίου και Υψηλάντου, στον Πειραιά, για συµψηφισµό εγγύησης µε οφειλόµενα µισθώµατα. 9(2). Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των υαλοπινάκων των κτηρίων του ΕΚΠΑ (διακ. 17/2010). 9(3). Τροποποίηση της από 15/2/2011 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε τη διενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 4ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής, στην Παν/πολη. 9(4). Παράταση ή µη µίσθωσης του ακινήτου Καπλανών 6, ιδιοκτησίας του ΝΠ µε την επωνυµία Αποστολική ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 9(5). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Νοµικής. 9(6). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. 9(7). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µίας συσκευής Holmium Yag Laser της Α' Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 9(8). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 9(9). Απώλεια µη αναλώσιµου υλικού και χρήση του Fax του Γραφείου Μονάδας Υπευθύνων ράσης κατά την κατάληψη του γραφείου την Πέµπτη 12/5/ (10). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 9(11). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του Τµήµατος Βιολογίας. 9(12). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 9(13). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασµού του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε.. 9(14). Κλοπή 4 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως ΡΑ 6kgr από το κτήριο του Νέου Χηµείου κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών της 18ης/5/

15 9(15). Σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης χρήσης (µέσω χρησιδανείου) µίας κινητής µονάδος ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας για τις ανάγκες της Α' Καρδιολογικής Κλινικής και του Α' Καρδιολογικού Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής. 9(16). Σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς ενός συστήµατος Purepoint Green Laser, ενός συστήµατος ND YAG LASER, µίας σχισµοειδούς λυχνίας SL130, µίας σχισµοειδούς λυχνίας 900BQ και δυο συστηµάτων VIDEOCAMERA COLOR από την εταιρεία Alcon Hellas ΑΕΒΕ προς την Α' Οφθαλµολογική Κλινική ( /ντής: αν. καθ. Ι.. Λαδάς), συνολικής αξίας ,07. 9(17). Έγκριση καθηµερινής χρήσης θέσης στάθµευσης στο γκαράζ του Μ.Θ.Ε. στον κ. Ν. Παπαδογεωργάκη, αναπλ. καθηγητή του Τµήµατος Οδοντιατρικής. 15

16 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 10(1). Σχετικά µε την πληρωµή αντιγράφων έτους 2010 της /νσης ηµοσιευµάτων και Εκδόσεων που εκτυπώθηκαν από το Τµήµα Τυπογραφείου (δαπάνη ,02 ). 10(2). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του θερµαστή της Τ.Υ.Π.Α., κ. Γ. Παπαθανασίου, ο οποίος απασχολήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011 για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης τις απογευµατινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα στα κτήρια του Κέντρου. 10(3). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Τηλεδιοίκησης της ΣΘΕ, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των µηνών Μαρτίου και Απριλίου (4). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του κηπουρού κ. Βλαχάκη Νικόλαου και του Τεχνολόγου Γεωπονίας της Τ.Υ.Π.Α., κ. Αθανασόπουλου Μάριου, το χρονικό διάστηµα από 1/6/2011 έως 31/10/ (5). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στον κ. Ευστρ. Κουκούλη, για τις ανάγκες της νυχτερινής φύλαξης της Εποπτείας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., κατά τον µήνα Μάιο του (6). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στον κ. Ευστρ. Κουκούλη, για τις ανάγκες της νυχτερινής φύλαξης της Εποπτείας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., κατά τον µήνα Απρίλιο του (7). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης κατά τους µήνες Απρίλιο και Μαϊο (8). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης κατά τον µήνα Ιούνιο (9). ιαχείριση εσόδων της ' Χειρουργικής Κλινικής στο πλαίσιο του σεµιναρίου DSTC (Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"). 10(10). ιαχείριση εσόδων της Βιβλιοθήκης Ποινικών Επιστηµών του Τµήµατος Νοµικής. 10(11). Έγκριση ερευνητικού προγράµµατος του ΠΜΣ ιεθνής Ιατρική- ιαχείριση Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής, µε τίτλο "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ" και επιστ. υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Θ. Ρόζενµπεργκ. 10(12). Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού ,00 από την εταιρεία "JANSSEN-CILAG Φαρµακευτική ΑΕΒΕ" για την ενίσχυση του επιστηµονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της ογκολογικής µονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσ/µείο ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ) της Ιατρικής Σχολής, µε ΚΑ 70/3/2032 και επιστ. υπεύθυνο τον /ντή της Κλινικής καθηγητή κ. Μ.-Αθ. ηµόπουλο. 16

17 10(13). Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού 5.000,00 (4η δόση) από την εταιρεία "Roche Hellas AE" για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ "Ογκολογία Θώρακος. Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα", µε ΚΑ 70/3/10165 και επιστ. υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Κ. Συρίγο. 10(14). Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 (3η δόση) από την εταιρεία "Roche Hellas AE" για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ "Ογκολογία Θώρακος. Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα", µε ΚΑ 70/3/10165 και επιστ. υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Κ. Συρίγο. 10(15). Αίτηµα του.σ. του ιδασκαλείου Ξένων Γλωσσών για την απασχόληση υπαλλήλου, σε βάρος των εσόδων του ιδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στον Ε.Λ.Κ.Ε.. 10(16). ιάρρηξη στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α.. 10(17). Έγγραφο του καθηγητή της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (Αιγινήτειο Νοσοκοµείο) κ. Π. Σακκά, σχετικό µε τη στελέχωση (πρόσληψη 2 ψυχολόγων) της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέµβασης για τους φοιτητές και τους εργαζόµενους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 10(18). Καθορισµός αποζηµίωσης για τη χρήση χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου. Έγκριση ετήσιας συνδροµής των µελών-φίλων του Πολιτιστικού Κέντρου. Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης 17

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 18/07/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 24ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 31-8-2015 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/01/2012 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 24-11-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 5-3-2014 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 oς όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)»

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πάτρα, 23 / 09 /2016 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 6070/25656 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 12/05/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 17ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-6-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2898 Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 11-10-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους της 26 ης Απριλίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους της 26 ης Απριλίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 26-4-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 21-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 576 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Μετακίνηση της κας Σοφίας Μαϊκίδου από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2902 Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr

15PROC003181792 2015-10-19. Fax: 213 204 1838 E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ. Η.Σ. ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 25 η ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 της 30 ης Απριλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 30-4-2014 ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ. Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Π.Θ. Τα Συλλογικά Όργανα που συστήνονται στο Πανεπιστήµιο είτε προβλέπονται από Σχετικές ιατάξεις είτε λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων 301 Ηµερολόγιο Ακαδηµαϊκού Έτους ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

3. κ. Γκούνη Απόστολο

3. κ. Γκούνη Απόστολο Τρίπολη, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ : 106344/39853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20/07/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20854/15-07-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uop.gr Α Α:ΨΓΧΠ469Β7 -ΕΦΖ Τρίπολη 02/12/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μόνιμου προσωπικού του Δήμου.:: Αρ. αποφ.

Λήψη απόφασης για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μόνιμου προσωπικού του Δήμου.:: Αρ. αποφ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.),με επικίνδυνα απόβλητα, στην περιοχή Λακκώματα Σχιστού και τη χρηματοδότηση του έργου από την πολιτεία και

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 13/2/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10384 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27-10-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 8442 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 35 η ακαδημαϊκού έτους της 31 ης Ιουλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνεδρίαση 35 η ακαδημαϊκού έτους της 31 ης Ιουλίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 31-7-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Θ έ μ α 1o Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού: α) της Α Παιδιατρικής Κλινικής, β) της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 312η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 312η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 67.75 Fax : 2610 67.126 Πάτρα 2/09/2016 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO-1040 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 303η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 303η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ, που θα γίνει στα γραφεία του ΕΑΠ, τη Δευτέρα 13/06/2016 και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 10/06/2016 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO-636 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Υπαλλήλων /Μέλη ΔΕΠ Γ Δείκτης Τμημάτων Χ Χ 12 = ,33% 132 Σύνολο 1.917

Υπαλλήλων /Μέλη ΔΕΠ Γ Δείκτης Τμημάτων Χ Χ 12 = ,33% 132 Σύνολο 1.917 Στο Πανεπιστήμιο μας εστάλησαν τα με αρ. πρωτ. 120526/Η/2-9-2013 και 113287/14-8-2013/ΙΒ έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών μας. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα