ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 21/06/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 22ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού Συµβουλίου του Παν/µίου Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2083/92 σας καλούµε στην 22η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ακαδ. έτους της 21/06/2011 και ώρα 1:00µµ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου µε τα ακόλουθα θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 1

2 2. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 2(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 2

3 3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3(1). Χορήγηση αδειών µελών ΕΠ και ΕΕ ΙΠ του Παν/µίου. 3(2). Έγγραφο της /ντριας του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχηµείας, επίκ. καθηγήτριας κας Κλεάνθης ήµα, µε το οποίο ενηµερώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της 0,25 πίστωσης για πρόσληψη διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 407/80, που διατέθηκε στο εν λόγω Εργαστήριο, µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 3(3). Πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο εσωτερικό της αίθουσας Οικονοµίδου του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστηµών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.. 3(4). Πόρισµα της Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (µερική τροποποίηση ως προς τη σύσταση της επιτροπής την 17η ) για την αδικαιολόγητη απουσία του αναπληρωτή καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών, κ. Ηλία Κατσούλη, από τα καθήκοντά του, κατά το χειµερινό εξάµηνο του παν/κού έτους (5). Πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε µε την από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (µερική τροποποίηση µε τις από και αποφάσεις ως προς την ανάθεση καθηκόντων Γραµµατέως) προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του Νικολάου ολαψάκη, τεχνολόγου εργαστηρίων ΠΕ κατηγορίας του Τµήµατος Βιολογίας, επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα αυτής. 3(6). Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Ε.Κ.Π.Α. µε αριθ. 346/Α/2011 και αντικείµενο τη διερεύνηση αναφορών στις οποίες διατυπώνονται αιτιάσεις και καταγγελίες σχετικά µε φαινόµενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και µη νόµιµων ενεργειών οργάνων της διοίκησης του εν λόγω Τµήµατος. 3(7). Έγγραφο - απάντηση µελών.ε.π. του Εκλεκτορικού Σώµατος για την κρίση στη βαθµίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείµενο της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τοµέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος (υποψήφιοι κ.κ. Π. Χριστόπουλος και Κ. Φωκάς, σχετ. η µε αριθ. 919/Α/2010 έκθεση ελέγχου του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης). 3(8). Ανάκληση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου της Γραµµατείας της Ιατρικής Σχολής. 3(9). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Φυσικής, καθηγητή κ. Κ. Χέλµη, µε το οποίο διαβιβάζεται η από απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος Φυσικής, σχετική µε τη µετακίνηση της διοικητικής υπαλλήλου, κας Ε. Ζωγραφάκη, από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικής στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, µε ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένης. 3

4 3(10). Πρόσληψη δύο κηπουρών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για τη συντήρηση του πρασίνου, το χρονικό διάστηµα από Ιούνιο έως Οκτώβριο του (11). Χορήγηση εξόδων κινήσεως σε υπαλλήλους του Παν/µίου (υπάλληλοι ΥΕ κατηγορίας και Ε κλάδου Επιστατών), για το έτος (12). Χορήγηση εξόδων κινήσεως, για το έτος 2011, σε υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι σύµφωνα µε βεβαιώσεις των οικείων Προϊσταµένων τους, µετακινούνται εντός έδρας για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3(13). Συµµετοχή υπαλλήλων σε σεµινάρια επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 4

5 4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 4(1). εν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση. 5

6 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5(1). Αποδοχή των µε αριθ /2009 και 14243/2009 αποφάσεων του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως 16 υπαλλήλων του Ε.Κ.Π.Α. (οικογενειακό επίδοµα). 5(2). Αποδοχή της υπ αριθ. 8286/2010 απόφασης του Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθηνών και της υπ αριθ. 7977/06 απόφασης του Μον..Π.Α. επί της υποθέσεως Κων/νου ηµόπουλου κατά του ΕΚΠΑ (οικογενειακό επίδοµα). 5(3). Αποδοχή της µε αριθ. 1809/2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ, µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά των µελών ΕΠ: Ευαγγ. Γαλανάκη, Αργ. Ειρηνίδου-Βουδούρη, Καν. Ασκούνη, Θεοδ. Γκουρνέλου και Παρ. Ζαµπέτα (οικογ. επίδοµα). 5(4). Αποδοχή της µε αριθµ /2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά της Βελουδίας Παπαδοπούλου (οικογενειακό επίδοµα). 5(5). Αποδοχή της µε αριθµ /2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ µε την οποία απορρίφθηκε ή έφεση του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά των Κων/νου Φαρεδέλλα και Μ. Ρουσσάκη (οικογενειακό επίδοµα). 5(6). Γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, σχετική µε τις οφειλές εξερχοµένων φοιτητών του προγράµµατος ια Βίου Μάθησης/Έρασµος, ακαδ. έτους (7). Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης ποσού 97,17 (αρχική εγκριθείσα δαπάνη: 1.458,78, απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου της ) για την αποζηµίωση του δικαστικού επιµελητή κ. Γ. Τσιάρα. 5(8). Αποδοχή της µε αριθ /10 απόφασης του Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 2375/2007 πρωτόδικης απόφασης του Μονοµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της υπόθεσης κληρονόµων Ευάγγελου Ντζιαχρήστου (οικογενειακή παροχή). 5(9). Αποδοχή της µε αριθ /10 απόφασης του Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών και της µε αριθ. 9157/2006 πρωτόδικης απόφασης του Μονοµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της υπόθεσης Αναστασίας ρακουλαράκου (οικογενειακό επίδοµα). 5(10). Αποδοχή της µε αριθµ. 188/2010 απόφασης του Τριµελούς ΠΑ επί της υποθέσεως Τσαπόγα Ανδρέα κατά του ΕΚΠΑ (οικογενειακό επίδοµα). 5(11). Εκτέλεση δικαστικής απόφασης. - Παρακράτηση δικηγορικής αµοιβής κατ'εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3472/2006, όπως ισχύει. (υπόθεση Αθ.-Μ. Αποστόλου-Πανάρα κλπ) 6

7 5(12). Εκτέλεση δικαστικής απόφασης. - Παρακράτηση δικηγορικής αµοιβής κατ'εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3472/2006, όπως ισχύει. (υπόθεση Ελ. Ανδρεάδου) 5(13). Έγκριση δαπάνης ποσού 49,20 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την αµοιβή του δικαστικού επιµελητή κ. Φ. Κοτρωνιά (επίδοση αγωγής υπόθεσης. Χρηστίδη). 5(14). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την έγκριση κατ' έτος κατανοµής της δαπάνης του ανοικτού διαγωνισµού για τη µίσθωση λεωφορείων (πούλµαν) για τις εκπαιδευτικές εκδροµές του Πανεπιστηµίου. 5(15). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε την έγκριση της κατ' έτος κατανοµής της δαπάνης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Π.Α.. 5(16). ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων φωτισµού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών των Παν/κών Κτηρίων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ. 5(17). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών. 5(18). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(19). Προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, ακαδηµ. έτους , για τις ανάγκες του Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 5(20). - Έγκριση του πρακτικού Αξιολόγησης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισµού για το εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ. - Κατακύρωση του αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού. 5(21). Προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, για το ακαδηµ. έτος (22). Προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραµµάτων του Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, για το ακαδηµ. έτος (23). Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε αριθ. διακ. 22/2009, για την προµήθεια σύγχρονης εκτυπωτικής µονάδας του Ε.Κ.Π.Α., µε αντικατάσταση της υφιστάµενης (Εκτυπωτικό Κέντρο, Σταδίου 5). 5(24). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου. 7

8 5(25). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση των εξυπηρετητών των δικτυακών υπηρεσιών και των εξυπηρετητών της εφαρµογής των γραµµατειών του ΕΚΠΑ. 5(26). Κατακύρωση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου για τις ανάγκες της ΣΘΕ. 5(27). Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της καθηγήτριας του Τµ. Μ.Ι.Θ.Ε., κας Στ. Βοσνιάδου, στο ετήσιο συνέδριο της Society for Research in Child Development (Μόντρεαλ, 29/3-3/4/2011) προκειµένου να λάβει τιµητική διάκριση. 5(28). Οικονοµική ενίσχυση ποσού 2.000,00 του "4ου ιεθνούς Συνεδρίου Εµφυτευµάτων & Αισθητικής", που διοργανώνει η Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής και θα πραγµατοποιηθεί 1-3 Ιουλίου 2011 στην Αθήνα. 5(29). Έγκριση δαπάνης 1.200,00 για την οικονοµική ενίσχυση της 1ης ιηµερίδας Επανασύνδεσης των Αποφοίτων του ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" του Τµήµατος ΦΠΨ (πιστώσεις ΠΜΣ). 5(30). Σχετικά µε τη διοργάνωση του 23ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας από 4 έως 10 Αυγούστου του (31). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας δύο αλλοδαπών καθηγητών, προσκεκληµένων του Τοµέα Β' Ιδιωτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής. 5(32). Σχετικά µε την αντιµετώπιση των εξόδων φιλοξενίας του κ. Μιχάλη Πετρόπουλου, Έφορου Αρχαιοτήτων Πάτρας, ο οποίος έχει δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο σεµιναρίων του ΠΜΣ του Τµήµατος (πιστώσεις ΠΜΣ Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας). 5(33). Αίτηµα της Κοσµήτορος της Θεολογικής Σχολής, κας Ελ. Παπακώστα-Χριστινάκη, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους του cetering (15-20 άτοµα) στο κτήριο Κωστής Παλαµάς, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Θεολογική Σχολής στις 22/6/11 για την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αnthony Kaldellis του Ohio State University. 5(34). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής οµάδων φοιτητών του Τοµέα ιεθνών Σπουδών του Τµήµατος Νοµικής σε διεθνείς διαγωνισµούς και προσοµειώσεις (διεθνής διαγωνισµός "Jean Pictet Competition", διαγωνισµός προσοµείωσης των Ηνωµένων Εθνών και διαγωνισµός εικονικής δίκης δικαίου του διαστήµατος του International Institute of Space Law - δαπάνη ,13 ). 5(35). Έγκριση δαπάνης 310,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια ενός σετ από ειδικές πτυσσόµενες ράµπες αµαξιδίων για τους φοιτητές µε αναπηρίες (ΦΜΕΑ). 5(36). Έγκριση δαπάνης ποσού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων προµήθειας εξοπλισµού για το ειδικό όχηµα της Υπηρεσίας Μεταφοράς της Μονάδας Προσβασιµότητας Φοιτητών µε Αναπηρία. 8

9 5(37). Σχετικά µε την κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας αποζηµίωσης, διανυκτέρευσης και οδοιπορικών εκτός έδρας του λέκτορα του ΤΕΦΑΑ, κ. Βασ. Γιοβάνη στο πλαίσιο του µαθήµατος Ειδικότητας και Επιλογής Χιονοδροµίας, ακαδηµ. έτους (38). - Έγγραφο του καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών, κ. Α. Μελά, σχετικό µε την έγκριση δαπάνης ποσού 4.000,00 για την κάλυψη µέρους των εξόδων µετάβασης, επιστροφής και διαµονής εννέα προσκεκληµένων οµιλητών του θερινού σχολείου που διοργανώνει το ΠΜΣ του Τµήµατος στη Χίο, από 25 έως Έγκριση της εν λόγω δαπάνης. (σε βάρος της πίστωσης του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μαθηµατικών) 5(39). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.700,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής 15 προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε., στη θεατρική παράσταση "Ο Ξεπεσµένος ερβίσης" που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του ιεθνούς Συνεδρίου "Η Επικοινωνία της Κρίσης", το οποίο θα λάβει χώρα στη Ναύπακτο, από 22 έως 25 Ιουνίου του (σε βάρος των πιστώσεων του ΠΜΣ του Τµήµατος). 5(40). Καταβολή αποζηµίωσης στον κ. Ηλία Κολωνιάρη, πρώην υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ι..Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησής του. 5(41). Έγγραφο του Προέδρου του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, καθηγητή κ. Μ. Σταµατάκη, σχετικό µε την εκτύπωση του τεύχους 24 της περιοδικής έκδοσης "ΓΑΙΑ", από την Τυπογραφική Μονάδα του Παν/µίου. 5(42). Έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00 για την εκτύπωση 250 αντιτύπων του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ακαδ. έτους (43). Έγγραφο του Προϊσταµένου του Μουσείου Ιστορίας, κ. Ι. Καρανικολή σχετικό µε τα προβλήµατα που παρουσιάζει το κτήριο επί της οδού Θόλου 16. 5(44). Σχετικά µε την απόδοση του υπ'αριθµ. 2771/2010 ΧΕΠ, ποσού 400,00, που αφορούσε καταβολή ταχυδροµικών τελών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Φυσικής. 9

10 6. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ 6(1). -Έγκριση δαπάνης ποσού 195,88 για την αµοιβή συµβολαιογράφου για τη σύνταξη συµβολαίου σχετικά µε το ακίνητο επί των οδών Μπόταση 60 και Σκουλούδη στον Πειραιά, κληρονοµίας Ε. Ζαννέτου. - ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη λήψη µέτρων ασφαλείας. 6(2). Μερική τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, σχετικής µε την εκµίσθωση του µε αριθµ. 3 υπερυψωµένου ισογείου χώρου και του µε αριθµ. 11 διαµερίσµατος του 4ου ορόφου µε τη µε αριθµ. 11 αποθήκη, στην πολυκατοικία επί της οδού Ακαδηµίας 33 στην Αθήνα, εκ κληρονοµίας ηµ. Αράπογλου. 6(3). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου επί των οδών Περικλέους 29Α και Αυτοκράτορος Ηρακλείου στο Μαρούσι, δωρεά Κ. εϊρµενδζόγλου. 6(4). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την αποκατάσταση της περίφραξης (τοιχοδοµή και κιγκλίδωµα) στο οικόπεδο επί της οδού Ηούς 4 στην Κηφισιά, κληρ. Πολ. Τζινοπούλου. 6(5). Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά βιβλίων και θεολογικών περιοδικών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής (Κληρονοµία Μ. Λειβαδά). 10

11 7. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7(1). Τροποποίηση της από απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου (γνωµ. Οικ. και Τεχνικού Συµβουλιου, συν. της ) σχετικά µε την ανανέωση συµβολαίου ασφάλισης των δύο µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ), που είναι εγκατεστηµένες στην Πανεπιστηµιούπολη, κατά ένα έτος. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(2). Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κοπής ζιζανίων µε χρήση χορτοκοπτικού στην πανεπιστηµιούπολη, προς αποφυγή πυρκαγιάς, προϋπολογισµού ,00, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση της σχετικής δαπάνης - Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής. (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ) 7(3). Έγκριση αποδοχής της αίτησης διάλυσης της σύµβασης της αναδόχου εταιρείας "ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." του έργου ολοκλήρωσης της επισκευής και διαρρύθµισης του κτηρίου του Παλαιού Χηµείου - Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(4). Έγκριση αλλαγής τίτλου του έργου "Ανέγερση Εκπαιδευτικών - Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκοµείο υτικής Αττικής" σε "Ανέγερση Εκπαιδευτικών - Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκοµείο υτικής Αττικής - Εξοπλισµός" (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(5). Έγκριση µελέτης των εργασιών για τη λήψη µέτρων προστασίας από την ακτινοβολία στα γραφεία της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Παπαρρηγοπούλου αρ. 3), προϋπολογισµού 7.985,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση της σχετικής δαπάνης - Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συνεδρίασης της ). 7(6). Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ανακαίνισης χρωµατισµών Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, διετούς διάρκειας, εργολαβίας κ. Η. Φαφουτέλλη, συν. δαπάνης ποσού ,85 έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης του 1ου ΑΠΕ του έργου ποσού ,02, δηλ. µε µείωση κατά 169,17 (Γνωµοδότηση του Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ) 7(7). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευής δύο νέων Φοιτητικών Εστιών (Ν1-ΦΕ) και (Ν2-ΦΕ) στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών, κοινοπραξίας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. - ΜΕΛΚΑ Α.Ε., προϋπολογισµού ,00 και τελικής δαπάνης ,43 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 11

12 7(8). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διαµόρφωσης, επισκευής και αποκατάστασης ισογείων χώρων και κλιµακοστασίου πτέρυγας οδού Ακαδηµίας - εργασίες αποκατάστασης Προπυλαίων (Οικοδοµικά και Η/Μ), εργολαβίας "ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.", προϋπολογισµού ,60 και τελικής δαπάνης ,59 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(9). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ανακατασκευής λόγω πυρκαγιάς του φυλακίου και στεγάστρου της εισόδου επί της οδού Ούλωφ Πάλµε, εργολαβίας ". ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", προϋπολογισµού ,14 και τελικής δαπάνης ποσού ,12 συµπερ. του ΦΠΑ (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 7(10). Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου επισκευής και συµπλήρωσης των οικοδοµικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστηµιακών κτηρίων στην Πανεπιστηµιούπολη, εργολαβίας κ. Α. Κροµµύδα κατά 112 ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση (Γνωµοδότηση Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου, συν. της ). 12

13 8. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8(1). Ορισµός εκπροσώπων για τον συντονισµό λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. 8(2). Αναπλήρωση του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας του. 8(3). Έγγραφο του αναπλ. καθηγητή Χειρουργικής, κ. Θεόφιλου Ρόζενµπεργκ σχετικό µε τα προβλήµατα της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας. 8(4). Ορισµός Επιτροπής Βιοηθικής και εοντολογίας της Ιατρικής Σχολής. 8(5). Αναφορά του επόπτη της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Εµµ. Ξενικάκη για τη ληστεία που έγινε στο χώρο της κεντρικής εισόδου της Φιλοσοφικής Σχολής, τη ευτέρα 20 Ιουνίου

14 9. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9(1). Εξέταση αιτήµατος της "Α. Ξυγκόρου & Σια ΟΕ", µισθώτριας εταιρείας ενός ισογείου καταστήµατος και ενός διαµερίσµατος Α' ορόφου της πολυκατοικίας επί των οδών Βασ. Γεωργίου και Υψηλάντου, στον Πειραιά, για συµψηφισµό εγγύησης µε οφειλόµενα µισθώµατα. 9(2). Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των υαλοπινάκων των κτηρίων του ΕΚΠΑ (διακ. 17/2010). 9(3). Τροποποίηση της από 15/2/2011 απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου σχετικής µε τη διενέργεια δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 4ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής, στην Παν/πολη. 9(4). Παράταση ή µη µίσθωσης του ακινήτου Καπλανών 6, ιδιοκτησίας του ΝΠ µε την επωνυµία Αποστολική ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 9(5). Ορισµός υπολόγου του µη αναλώσιµου υλικού της Γραµµατείας του Τµήµατος Νοµικής. 9(6). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. 9(7). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µίας συσκευής Holmium Yag Laser της Α' Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. 9(8). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. 9(9). Απώλεια µη αναλώσιµου υλικού και χρήση του Fax του Γραφείου Μονάδας Υπευθύνων ράσης κατά την κατάληψη του γραφείου την Πέµπτη 12/5/ (10). Ορισµός επιτροπής για την καταστροφή ή µη, µη αναλώσιµου υλικού του Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 9(11). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του Τµήµατος Βιολογίας. 9(12). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 9(13). Γνωµάτευση επιτροπής για την καταστροφή και διαγραφή µη αναλώσιµου υλικού του Τοµέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασµού του Τµήµατος Ε.Μ.Μ.Ε.. 9(14). Κλοπή 4 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως ΡΑ 6kgr από το κτήριο του Νέου Χηµείου κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών της 18ης/5/

15 9(15). Σχετικά µε την αποδοχή παραχώρησης χρήσης (µέσω χρησιδανείου) µίας κινητής µονάδος ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας για τις ανάγκες της Α' Καρδιολογικής Κλινικής και του Α' Καρδιολογικού Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής. 9(16). Σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς ενός συστήµατος Purepoint Green Laser, ενός συστήµατος ND YAG LASER, µίας σχισµοειδούς λυχνίας SL130, µίας σχισµοειδούς λυχνίας 900BQ και δυο συστηµάτων VIDEOCAMERA COLOR από την εταιρεία Alcon Hellas ΑΕΒΕ προς την Α' Οφθαλµολογική Κλινική ( /ντής: αν. καθ. Ι.. Λαδάς), συνολικής αξίας ,07. 9(17). Έγκριση καθηµερινής χρήσης θέσης στάθµευσης στο γκαράζ του Μ.Θ.Ε. στον κ. Ν. Παπαδογεωργάκη, αναπλ. καθηγητή του Τµήµατος Οδοντιατρικής. 15

16 10. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 10(1). Σχετικά µε την πληρωµή αντιγράφων έτους 2010 της /νσης ηµοσιευµάτων και Εκδόσεων που εκτυπώθηκαν από το Τµήµα Τυπογραφείου (δαπάνη ,02 ). 10(2). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του θερµαστή της Τ.Υ.Π.Α., κ. Γ. Παπαθανασίου, ο οποίος απασχολήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011 για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης τις απογευµατινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα στα κτήρια του Κέντρου. 10(3). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Τηλεδιοίκησης της ΣΘΕ, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των µηνών Μαρτίου και Απριλίου (4). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του κηπουρού κ. Βλαχάκη Νικόλαου και του Τεχνολόγου Γεωπονίας της Τ.Υ.Π.Α., κ. Αθανασόπουλου Μάριου, το χρονικό διάστηµα από 1/6/2011 έως 31/10/ (5). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στον κ. Ευστρ. Κουκούλη, για τις ανάγκες της νυχτερινής φύλαξης της Εποπτείας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., κατά τον µήνα Μάιο του (6). Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στον κ. Ευστρ. Κουκούλη, για τις ανάγκες της νυχτερινής φύλαξης της Εποπτείας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., κατά τον µήνα Απρίλιο του (7). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης κατά τους µήνες Απρίλιο και Μαϊο (8). Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, κατά τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή στα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Παν/κής Λέσχης κατά τον µήνα Ιούνιο (9). ιαχείριση εσόδων της ' Χειρουργικής Κλινικής στο πλαίσιο του σεµιναρίου DSTC (Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"). 10(10). ιαχείριση εσόδων της Βιβλιοθήκης Ποινικών Επιστηµών του Τµήµατος Νοµικής. 10(11). Έγκριση ερευνητικού προγράµµατος του ΠΜΣ ιεθνής Ιατρική- ιαχείριση Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής, µε τίτλο "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ" και επιστ. υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Θ. Ρόζενµπεργκ. 10(12). Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού ,00 από την εταιρεία "JANSSEN-CILAG Φαρµακευτική ΑΕΒΕ" για την ενίσχυση του επιστηµονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της ογκολογικής µονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσ/µείο ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ) της Ιατρικής Σχολής, µε ΚΑ 70/3/2032 και επιστ. υπεύθυνο τον /ντή της Κλινικής καθηγητή κ. Μ.-Αθ. ηµόπουλο. 16

17 10(13). Αποδοχή δωρεάς συνολικού ποσού 5.000,00 (4η δόση) από την εταιρεία "Roche Hellas AE" για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ "Ογκολογία Θώρακος. Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα", µε ΚΑ 70/3/10165 και επιστ. υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Κ. Συρίγο. 10(14). Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 (3η δόση) από την εταιρεία "Roche Hellas AE" για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ "Ογκολογία Θώρακος. Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα", µε ΚΑ 70/3/10165 και επιστ. υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Κ. Συρίγο. 10(15). Αίτηµα του.σ. του ιδασκαλείου Ξένων Γλωσσών για την απασχόληση υπαλλήλου, σε βάρος των εσόδων του ιδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στον Ε.Λ.Κ.Ε.. 10(16). ιάρρηξη στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α.. 10(17). Έγγραφο του καθηγητή της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (Αιγινήτειο Νοσοκοµείο) κ. Π. Σακκά, σχετικό µε τη στελέχωση (πρόσληψη 2 ψυχολόγων) της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέµβασης για τους φοιτητές και τους εργαζόµενους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 10(18). Καθορισµός αποζηµίωσης για τη χρήση χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου. Έγκριση ετήσιας συνδροµής των µελών-φίλων του Πολιτιστικού Κέντρου. Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης 17

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 8-7-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27-8-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 25-7-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 22-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της 24 ης -10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 18/07/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 24ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 6-7-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 4-6-2015 ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 31-8-2015 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 23/12/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 10ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, στις 9.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 22-3-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 4.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/01/2012 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 19-1-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 24-11-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 12/05/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 17ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 5-3-2014 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 oς όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 13/04/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 15ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Π Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα,( 210 772 1983, fax. 210 772

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2903 Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, στις 3.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εδνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 18-3-2016 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 25380 Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας ( ) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης

Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας ( ) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας (25-11- 2010) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης Θ έ µ α 1ο Τροποποίηση 4 η του προϋπολογισµού (Τακτικού, Ιδίας & Π..Ε.) οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων)

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 15-5-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 17-7-2013 ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 16/03/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 13ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Πληρ. e-mail Καραολή και Δημητρίου 1 56 430 2313 302847 Ε. Τοπούζη etopouzi@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 05/03/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)»

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πάτρα, 23 / 09 /2016 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 6070/25656 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 26-9-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν. Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν. Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ιδ37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 13-6-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25/10/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/10/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 4ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς

Απόφαση. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Τηλ. 210 368 9724/9744 Φαξ: 210 368 9700 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: ]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 11 η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 22 Ιουνίου 2016 [Αποφάσεις: 167-195] ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Συνεδρίαση 32 η ακαδημαϊκού έτους της 25 ης Ιουνίου 2014 Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-6-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871 Αποφάσεις της 8ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 24-5-2013 Θ έ μ α 1ο Συμμετοχή ή μη του Πανεπιστημίου, δια της ιδίας περιουσίας, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 428/16123 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 45η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail :council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 9-2-2017 ώρα 9 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Κατάσταση αποφάσεων 8 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (25-2-2015) Σελίδα 1 από 5 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 63. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την καταβολή Προνοιακών σε βάρος του

Διαβάστε περισσότερα

φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος» (υπόλογος Υφαντή).

φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος» (υπόλογος Υφαντή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 22-8-2012 17 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 21-8-2012 Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 23/06/ e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 750 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμ. Πρωτ.: 470 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμ. Πρωτ.: 470 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 470 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 6 Νοεµβρίου 2014 Ταχ. /νση : Παλαιά Ανάκτορα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου),

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστημιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 17-1-2017 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)»

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 6ΤΡΝ469Β7Θ-ΤΙ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

οφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της (ακαδημαϊκό έτος ) II) III)

οφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της (ακαδημαϊκό έτος ) II) III) Αποφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 25-7-2013 (ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) Θ έ μ α 1 o Ορισμός μελών Διοίκησης των Πανεπιστημιακών Μονάδων α) Ευγενίδειο Θεραπευτήριο β) Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.09.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 18.09.2012, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καττοδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 31-8-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία. (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων)

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία. (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 29-5-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 7/10/2010 3. Θέµατα της ιεύθυνσης ιοικητικού 3(1) Μετακίνηση της κας Σοφίας Μαϊκίδου από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 12-4-2016 ώρα 9 π. μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2940

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2940 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2940 Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, στις 15.30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 31-7-17 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/2947/Φ. 31-17 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Η/Μ δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 21-7-2015 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1"^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015. αριθμός απόφασης: 97

ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015. αριθμός απόφασης: 97 ΘΕΜΑ: Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 αριθμός απόφασης: 97 Α. Η υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση: 1. διάθεσης ετήσιων κερδών για

Διαβάστε περισσότερα