«Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.» Φοιτητές: Κουϊµτζής - Κουγιουµτζής Μιλτιάδης Α.Μ 7715 Καλογεράκης Βύρων Κωνσταντίνος Α.Μ 7978 Εισηγήτρια: Τζαγκαράκη Αικατερίνη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 [1]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διάκριση εταιρειών ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Εταιρείες εμπορικού δικαίου Εταιρικοί τύποι... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε Χαρακτηριστικά της Ο.Ε ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε Χαρακτηριστικά Ε.Ε. και διαφορές με Ο.Ε ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Δικαιώματα των εταίρων Υποχρεώσεις των εταίρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϋποθέσεις Σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Έννοια του καταστατικού Σύνταξη καταστατικού Περιεχόμενο του καταστατικού Διαδικασία συστάσεως Ο.Ε Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. και Ε.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε Λογιστική παρακολούθηση της Ο.Ε. με τους εταίρους της Εταιρική εισφορά - Λογιστικές εγγραφές συστάσεως Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Περιπτώσεις αύξησης εταιρικού κεφαλαίου Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου Περιπτώσεις μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου [2]

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνταξη Ισολογισμού τέλους χρήσης και διάθεση αποτελέσματος Ισολογισμός Διανομή επιχειρηματικού αποτελέσματος Σχηματισμός αποθεματικών στην Ο.Ε Φορολογία των κερδών της Ο.Ε Υπολογισμός επιχειρηματικής αμοιβής Ο.Ε, Ε.Ε Φορολογική αναμόρφωση των κερδών Φορολογία προσωπικών εταιρειών από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Έννοια λύσεως προσωπικής εταιρείας Λόγοι λύσεως προσωπικής εταιρείας Εκκαθάριση λυθείσας προσωπικής εταιρείας Διαδικασία εκκαθαρίσεως Εκκαθαριστές Λογιστική διαδικασία εκκαθαρίσεως Οριστική παύση εταιρείας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα καταστατικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα λύσεως ομορρύθμου εταιρείας [3]

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, περιγράφονται οι έννοιες, οι διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιρειών. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις σύστασης της Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης εταιρείας, η έννοια του καταστατικού και το περιεχόµενο του, καθώς και η διαδικασία ίδρυσης τους. Έπειτα, αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους λειτουργεί µια προσωπική εταιρεία και παραθέτεται κάθε λογιστική αντιµετώπιση κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύνταξη του Ισολογισµού τέλους χρήσης και ο τρόπος διάθεση του αποτελέσµατος στις προσωπικές εταιρείες. Τέλος, εξηγούνται οι λόγοι της λύσεως µια προσωπικής εταιρείας, ο σκοπός της εκκαθάρισης και η λογιστική διαδικασίας της και ο ρόλος των εκκαθαριστών. [4]

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ανάγκη των ανθρώπων για κοινή σύµπραξη προς την επίτευξη κάποιου σκοπού δηµιούργησε την έννοια της εταιρείας. Ο σκοπός της δεν έχει πάντα κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά µπορεί να διακρίνεται σε φιλανθρωπικό, πολιτικό και θρησκευτικό. Ο α.κ σύµφωνα µε το άρθρο 741 ορίζει ότι, «µε τη σύµβαση εταιρείας δύο ή περισσότεροι έχουν αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό» ιάκριση εταιρειών Η σηµασία της εταιρικής δράσεως που έρχεται ως αποτέλεσµα της ανάγκης για συνεργασία είναι πολύ µεγάλη για τον άνθρωπο και δεν περιορίζεται στον οικονοµικό τοµέα. Έτσι πέρα από τις εµπορικές ενώσεις που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό δηλαδή τις εταιρείες εµπορικού δικαίου µπορούµε να διακρίνουµε επίσης: τα σωµατεία (ένωση τουλάχιστον 20 προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό) α.κ άρθρο 78 οι ερανικές επιτροπές (επιτροπές από 5 τουλάχιστον µέλη, που έχουν ως σκοπό να συγκεντρώσουν χρήµατα ή άλλα αντικείµενα µε εράνους για την εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού δηµόσιου ή κοινωφελούς.) α.κ άρθρο 122 οι εταιρείες αστικού δικαίου («Με τη σύµβαση της εταιρείας δύο ή περισσότεροι έχουν αµοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό». άρθρο ) Μπορεί να επιδιώκει οικονοµικό σκοπό και αυτό είναι το σύνηθες όχι, όµως, εµπορικό. Οικονοµικός είναι ο σκοπός όταν περιέχει παροχές µε οικονοµική αξία. Η επιδίωξη κέρδους δεν είναι απαραίτητη. οι εταιρείες εµπορικού δικαίου [5]

6 1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Εµπορικές πράξεις θεωρούνται οι πράξεις που περιλαµβάνει ο νόµος και τις χαρακτηρίζει ως εµπορικές αλλά επίσης και κάποιες πράξεις οι οποίες θεωρούνται εµπορικές επειδή γίνονται από έµπορο. Ως εµπορική πράξη µπορεί να χαρακτηριστεί η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών, το λιανικό και χονδρικό εµπόριο κ.λπ. Οι εµπορικές πράξεις διακρίνονται σε πρωτότυπες εµπορικές πράξεις και σε παραγωγικές εµπορικές πράξεις. Πρωτότυπες εµπορικές πράξεις θεωρούνται όσες πράξεις περιλαµβάνει ο νόµος και τις αναφέρει ως τέτοιες ανεξάρτητα αν γίνονται από έµπορο ή όχι. Σκοπός αυτών των πράξεων είναι η επιδίωξη του κέρδους. π.χ τραπεζικές εργασίες, µεσιτικές εργασίες, επιχείρηση πρακτορείας κ.λπ. Παράγωγες εµπορικές πράξεις είναι οι πράξεις τις οποίες δεν περιλαµβάνει ο νόµος αλλά παρόλα αυτά θεωρούνται ως εµπορικές επειδή γίνονται από έµπορο µε σκοπό την εµπορία του. π.χ Εταιρείες εµπορικού δικαίου Εµπορικές εταιρείες ονοµάζονται οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διενέργεια εµπορικών πράξεων, ανεξάρτητα από το αντικείµενο των εργασιών τους. Οι εταιρείες εµπορικού δικαίου µπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες: 1) Στις προσωπικές εταιρείες, στις οποίες προέχει η προσωπικότητα των εταίρων, στο οποίο και στηρίζεται η όλη συγκρότηση και λειτουργία τους και η οποία αποτελεί την κύρια εγγύηση των πιστωτών τους. 2) Στις κεφαλαιουχικές ή κεφαλαιακές εταιρείες, στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το κεφάλαιο που είναι συγκεντρωµένο, είτε από τις εισφορές των εταίρων είτε από τα µη διανεµηθέντα κέρδη. Το προσωπικό στοιχείο στις εταιρείες αυτές ουσιαστικά δεν υπάρχει καθώς η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε εταίρου προσδιορίζεται από το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο. 3) Στις µικτές εταιρείες, στις οποίες εξ ίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν τόσο το προσωπικό στοιχείο όσο και το κεφάλαιο, ώστε να καλυφθούν κάποιες µορφές [6]

7 επιχειρησιακής συγκρότησης, στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιµο να συνυπάρξει µε το κεφαλαιουχικό. 4) Στις ιδιόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη µε κοινές εισφορές και κοινού σκοπού που µπορεί να µην είναι πάντοτε οικονοµικός Εταιρικοί τύποι Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία αναγνωρίζει οχτώ τύπους εταιρειών ανάλογα µε τη µορφή τους και τις κατατάσσει στις παρακάτω κατηγορίες: α) Προσωπικές εταιρείες Οµόρρυθµη Εταιρεία Ετερόρρυθµη Εταιρεία Αφανής ή Συµµετοχική Εταιρεία β) Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυµη Εταιρεία γ) Μικτές Εταιρείες Ετερόρρυθµη κατά µετοχές Εταιρεία Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης δ) Ιδιόρρυθµες Εταιρείες Συνεταιρισµός Συµπλοιοκτησία [7]

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε Σύµφωνα µε τον εµπορικό κώδικα και ειδικότερα το άρθρο 20 Ε.Ν «Οµόρρυθµος εταιρεία είναι η συσταινοµένη µεταξύ δύο ή και πολλών προσώπων, σκοπό εχόντων να συµπορεύονται υπό επωνυµία εταιρική». Η επιστήµη και η νοµολογία, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις µε επιστέγασµα, τελικά, το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, συµπλήρωσαν τον παραπάνω ατελή ορισµό, προσθέτοντας ότι η οµόρρυθµη εταιρεία έχει δική της νοµική προσωπικότητα, διακεκριµένη από αυτή των εταίρων της. Συνέπεια τούτου είναι ότι έχει δική της νοµική ύπαρξη, επωνυµία, έδρα, ιθαγένεια και δική της περιουσία Χαρακτηριστικά της Ο.Ε Α. Νοµική προσωπικότητα Ο.Ε Τόσο η οµόρρυθµη, όσο και η ετερόρρυθµη εταιρεία, έχουν δική τους νοµική προσωπικότητα της οποίας η έναρξη επέρχεται µε την κατά νόµο δηµοσίευση του καταστατικού στα ειδικά βιβλία του αρµόδιου πρωτοδικείου (έδρα της εταιρείας). Ως συνέπεια ότι η προσωπική εταιρεία αποτελεί νοµικό πρόσωπο έχει ορισµένες νοµικές συνέπειες, όπως : έχει επωνυµία, κατοικία, ιθαγένεια και όργανα, που την εκπροσωπούν και διοικούν τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. Β. Από κοινού εµπορία Η επιδίωξη κέρδους ασκούµενη από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά. Γ. Κοινή επωνυµία Η επωνυµία είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ΟΕ ως νοµικό πρόσωπο. Με άλλα λόγια είναι το όνοµα µε το οποίο η εταιρεία εµφανίζεται στις κάθε είδους συναλλαγές της, και συνεπώς, επιβάλλεται να υπάρχει σαφήνεια στον προσδιορισµό και στο περιεχόµενο αυτού. Κατά το άρθρο 21 Ε.Ν µόνο τα ονόµατα των εταίρων µπορούν να συστήσουν την εταιρική επωνυµία παρόλα αυτά δεν είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται όλα στην επωνυµία. [8]

9 . Απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη όλων των εταίρων Η σοβαρότερη συνέπεια της εταιρικής ιδιότητας στην οµόρρυθµη εταιρεία είναι η αλληλέγγυα ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Το άρθρο 22 Ε.Ν ορίζει: «Οι οµόρρυθµοι συνέταιροι, οι αναφερόµενοι στο καταστατικό της εταιρείας έγγραφο, υπόκεινται αλληλέγγυα σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραµµένο παρά ενός µόνου των συνεταίρων, υπό την εταιρική όµως επωνυµία». Η ευθύνη των εταίρων της οµόρρυθµης εταιρείας χαρακτηριστικά: διέπεται από τα εξής Οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας προσωπικά, άµεσα, απεριόριστα και εις ολόκληρο. α) Προσωπικά: Ο κάθε εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας και µε την προσωπική του περιουσία ολόκληρη. ηλαδή, οι δανειστές της εταιρείας υποχρεούνται να στραφούν πρώτα κατά της εταιρείας και αν δεν µπορέσουν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, να στραφούν κατά των εταίρων. β) Άµεσα: Με την έννοια αυτή ορίζεται ότι η ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων έναντι των εταιρικών δανειστών είναι πρωτογενής, πράγµα, που σηµαίνει ότι ο δανειστής δεν υποχρεούται να στραφεί πρώτα κατά µόνης της εταιρείας διότι οι εταίροι ευθύνονται ευθέως έναντι των δανειστών της εταιρείας για τα χρέη της. γ) Απεριόριστα: Κάθε εταίρος ευθύνεται µε ολόκληρη την ατοµική του περιουσία για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων και όχι µέχρι του ποσού εισφοράς του. δ) Εις ολόκληρο: Κάθε εταίρος υποχρεούται να ικανοποιήσει ολόκληρη την απαίτηση του κάθε εταιρικού δανειστή. Αντίστοιχα ο εταιρικός δανειστής µπορεί να ασκήσει ολόκληρη ή µέρος της αξίωσης του είτε κατά της εταιρείας είτε κατά ενός ή και περισσότερων εταίρων µαζί, είτε και κατά όλων των εταίρων και της εταιρείας µαζί, είτε συγχρόνως είτε διαδοχικώς. Ο αποχωρήσαντας οµόρρυθµος εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις, που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι την ηµέρα της αποχώρησης του. Η ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων δεν παύει µε την περάτωση της εταιρείας ή µε το που θα αποχωρήσει ένας εταίρος από αυτήν. Εντούτοις, το άρθρο 64 του εµπορικού νόµου προβλέπει ότι οι απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών κατά των οµορρύθµων εταίρων παραγράφονται έπειτα από πέντε χρόνια από τη λύση της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι η λύση της εταιρείας να έχει υποβληθεί στις απαιτούµενες διατυπώσεις δηµοσιότητα. [9]

10 2.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε Κατά τον εµπορικό κώδικα και σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 26 ετερόρρυθµη εταιρεία είναι η συσταινοµένη µεταξύ ενός ή πολλών συνεταίρων, αλληλεγγύως υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων απλών χρηµατοδοτών, οι οποίοι ονοµάζονται ετερόρρυθµοι και ευθύνονται µόνο µέχρι το ποσό εισφοράς τους Χαρακτηριστικά Ε.Ε. και διαφορές µε Ο.Ε. Α) Στην ετερόρρυθµη εταιρεία υφίστανται δυο διαφορετικές οµάδες εταίρων µε ξεχωριστή ευθύνη: α) τους οµόρρυθµους εταίρους που ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας β) τους ετερόρρυθµους εταίρους των οποίων η ευθύνη περιορίζεται ρητά µέχρι το ποσό εισφοράς τους. Β) Η ετερόρρυθµη εταιρεία διακρίνεται σε δύο είδη: α ) την απλή ετερόρρυθµη στην οποία τα µερίδια των ετερόρρυθµων εταίρων δεν µπορούν να µεταβιβαστούν και να εκχωρηθούν. β) την κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία στην οποία τα µερίδια των ετερόρρυθµων εταίρων παρίστανται µε µετοχικούς τίτλους, που µπορούν να µεταβιβαστούν ελεύθερα. Γ) Όπως στην οµόρρυθµη έτσι και στην ετερόρρυθµη ορίζεται ότι η εταιρεία διευθύνεται «υπό εταιρικήν επωνυµίαν», που φέρει κατ ανάγκη το όνοµα ενός ή περισσότερων οµορρύθµων εταίρων. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν γίνεται να εισέλθει στην εµπορική επωνυµία. Αν παρόλα αυτά το όνοµα του συµπεριληφθεί στην εταιρική επωνυµία τότε σε αυτή τη περίπτωση, ο ετερόρρυθµος αυτός εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απεριόριστα και εις ολόκληρο όπως ο οµόρρυθµος. ) Ο ετερόρρυθµος εταίρος είναι απλός χρηµατοδότης που µπορεί να προσφέρει όχι µόνο χρήµατα, αλλά και σε είδος (κινητά ή ακίνητα πράγµατα). Παρά τον χαρακτηρισµό του ετερόρρυθµου εταίρου ως απλού χρηµατοδότη δεν υπάρχει αµφιβολία ως προς την εµπορική του ιδιότητα του αφού δεν είναι δανειστής της εταιρείας αλλά µε την εισφορά του αποκτά δικαιώµατα στα κέρδη αλλά και στα χρέη αυτής µέχρι το ποσό εισφοράς του. Ε) Η εισφορά του εταίρου δεν µπορεί να έχει ως αντικείµενο την προσωπική του εργασία. Αυτό συµβαίνει διότι ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν µπορεί να κάνει καµία διαχειριστική πράξη αλλά ούτε και να εργασθεί στις υποθέσεις της εταιρείας αφού αν παραβεί αυτή την απαγόρευση θα ευθύνεται αλληλεγγύως µε τους οµόρρυθµους εταίρους. [10]

11 2.3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι περί εταιρειών διατάξεις του Εµπορικού Νόµου και του Αστικού Κώδικα καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταίρων των προσωπικών εταιρειών ικαιώµατα των εταίρων Τα βασικά δικαιώµατα των εταίρων που προκύπτουν από την εταιρική ιδιότητα δηλαδή από το βασικό δικαίωµα της συµµετοχής στην εταιρεία είναι : Το δικαίωµα εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Ως διαχειριστές και εκπρόσωποι της προσωπικής εταιρείας µπορούν από το νόµο να διορισθούν µόνο οι οµόρρυθµοι εταίροι ενώ αποκλείονται ρητά οι ετερόρρυθµοι εταίροι. Όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι εάν και εφόσον δεν έχουν ορισθεί διαχειριστής ή διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας µε την προϋπόθεση ότι ενεργούν εξ ' ονόµατος και για λογαριασµό της και υπογράφουν κάτω από την εµπορική επωνυµία. Το δικαίωµα ψήφου στη λήψη αποφάσεων. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωµα της συµµετοχής και της ψήφου στη συνέλευση των εταίρων για τη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνονται οµόφωνα εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει η δυνατότητα στο καταστατικό να προβλέπεται οι αποφάσεις να λαµβάνονται κατά πλειοψηφία µε την υποχρεωτική παρουσία όλων των εταίρων αυτοπροσώπως εκτός αν δίδεται η δυνατότητα ψήφισης µε αντιπρόσωπο κοινής αποδοχής όλων των µελών της εταιρείας. Το δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων. Όλοι οι εταίροι δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζουν τα βιβλία και όλα τα στοιχεία της εταιρείας αυτοπροσώπως. Επιπλέον ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής της εταιρείας οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να λογοδοτεί για το έργο του. Το δικαίωµα παραίτησης από τη θέση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής εταίρος, που έχει διορισθεί στη θέση αυτή µε την εταιρική σύµβαση, έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί µόνο για σπουδαίο λόγο. Αν έχει υπάρξει συµφωνία που αποκλείει την παραίτηση του για σπουδαίο λόγο τότε θεωρείται άκυρη. Ο διαχειριστής που παραιτήθηκε άκαιρα, χωρίς σπουδαίο λόγο που να [11]

12 δικαιολογεί την άκαιρη παραίτηση, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζηµιά που η καταγγελία προξένησε στην εταιρεία. Το δικαίωµα της καταγγελίας της σύµβασης της εταιρείας Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση εταιρείας είτε αυτή είναι ορισµένου είτε αορίστου χρόνου, αλλά µόνο για σπουδαίο λόγο. Αν η καταγγελία γίνει ακαίρως και χωρίς σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, τότε ο εταίρος για τη πράξη αυτή υποχρεούται να αποζηµιώσει τους λοιπούς εταίρους για την πιθανή οικονοµική καταστροφή της εταιρείας. Το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρείας Ένα από τα σπουδαιότερα δικαιώµατα των οµορρύθµων εταίρων είναι το δικαίωµα στα κέρδη αλλά και η συµµετοχή στις ζηµιές της εταιρείας, στα οποία συµµετέχουν κατά ίσα µέρη, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς τους, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. Εάν υπάρξει συµφωνία κατά την οποία ένας από τους εταίρους αποκλείεται από τα κέρδη ή απαλλάσσεται από τις ζηµιές τότε θεωρείται άκυρη. Το δικαίωµα απολήψεων έναντι κερδών. Οι εταίροι δικαιούνται να κάνουν απολήψεις δηλαδή να παίρνουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης προκαταβολές έναντι των κερδών προκειµένου να καλύψουν προσωπικές βιοτικές ανάγκες τους. Αν στο τέλος της εταιρικής χρήσης δεν προκύψουν κέρδη οι εταίροι, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οφείλουν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν. Ο εταίρος δεν δικαιούται αµοιβή για την διαχείριση, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, όπως δεν δικαιούται αµοιβή και στην περίπτωση που η εισφορά του στην εταιρεία συνίσταται στην προσφορά της προσωπικής του εργασίας. Το δικαίωµα συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης. Μετά τη λύση της εταιρείας και την διαδικασία εκκαθάρισης της, το αποµένον από τη ρευστοποίηση της υπάρχουσας εταιρικής περιουσίας ύστερα από την εξόφληση των χρεών και την αποδοχή των εισφορών, διανέµεται στους εταίρους ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στα κέρδη της εταιρείας Υποχρεώσεις των εταίρων Υποχρέωση καταβολής της εισφοράς. [12]

13 Η βασικότερη υποχρέωση των εταίρων είναι η καταβολή της εισφοράς που συµφωνήθηκε µε τη σύµβαση συστάσεως εταιρείας και είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό εταιρικού κεφαλαίου. Αντικείµενο προσφοράς µπορεί να είναι χρήµατα ή διάφορα αντικείµενα ή προσωπική εργασία αυτών ή κάθε άλλη παροχή. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν για τη σύσταση της εταιρείας, σε ίσες εισφορές εκτός αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο. Σύµφωνα µε τον αστικό κώδικα άρθρο 745 ο εταίρος, αν δεν υπάρχει ενάντια συµφωνία, δεν υποχρεούται σε αύξηση της εισφοράς του ούτε σε συµπλήρωση αυτής, όταν µειωθεί λόγω ζηµιών µετά την πραγµατοποίηση της. Σε αντίθεση µε τον οµόρρυθµο εταίρο, ο ετερόρρυθµος έχει υποχρέωση να εισφέρει την εισφορά του στην εταιρεία και έχει ευθύνη µέχρι το ύψος αυτής για τα χρέη της εταιρείας. Υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Η ευθύνη για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας ανήκει σε όλους µαζί τους εταίρους, εφόσον δεν συµφωνήθηκε αλλιώς. Αν έχει οριστεί διαχειριστής ή διαχειριστές τότε οι λοιποί εταίροι αποκλείονται της διαχειρίσεως. Ευθύνη επιµέλειας. Ο εταίρος ευθύνεται µόνο για την επιµέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις. Ο εταίρος που είναι διορισµένος διαχειριστής έχει µεγαλύτερη ευθύνη. Υποχρέωση διαφύλαξης των εταιρικών συµφερόντων Ο εταίρος οφείλει να διαφυλάττει τα νόµιµα συµφέροντα της εταιρείας και να αποφεύγει ενέργειες που µπορεί να τη βλάψουν. Πρόκειται δηλαδή, για την υποχρέωση µη ανταγωνισµού που απαγορεύει στους εταίρους να ενεργούν για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων πράξεις που αντιστρατεύονται στο σκοπό της εταιρείας. Ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας. Όλοι οι εταίροι έχουν την απεριόριστη ευθύνη να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας. Ευθύνη των εταίρων για φορολογικά αδικήµατα Οι οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές της εταιρείας θεωρούνται ως αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής. [13]

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϋποθέσεις Σύστασης Ο.Ε. / Ε.Ε. Για την σύσταση εταιρείας απαιτούνται δύο ή περισσότερα πρόσωπα. Τα πρόσωπα που συµπράττουν για τη δηµιουργία εταιρείας υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού µε κοινές εισφορές. Τα συµβαλλόµενα πρόσωπα για τη σύσταση εταιρείας µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά και πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το άρθρο 127 του Α.Κ αναφέρει ότι ικανός για κάθε δικαιοπραξία είναι όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση συµµετοχής ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας απαιτείται προηγούµενη δικαστική άδεια. Τα πρόσωπα τα οποία συµβάλλουν για την ίδρυση εταιρείας πρέπει να έχουν την ικανότητα απόκτησης εµπορικής ιδιότητας. Οι οµόρρυθµοι εταίροι αποκτούν την εµπορική ιδιότητα µόνο από το γεγονός συµµετοχής στην εταιρεία. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι µπορεί να µην αποκτούν εµπορική ιδιότητα από τη συµµετοχή τους και µόνο αλλά η µεµονωµένη πράξη της συµµετοχής τους είναι πράξη εµπορική. Για τη σύµβαση προσωπικής εταιρείας απαραίτητη είναι κατάρτιση εγγράφου. Το έγγραφο, µε το οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η εταιρική σύµβαση ονοµάζεται καταστατικό. Το ιδιωτικό έγγραφο αρκεί για τη σύσταση της εταιρείας ενώ συµβολαιογραφικό έγγραφο χρειάζεται οπωσδήποτε, µόνο όταν η εισφορά εταίρου περιλαµβάνει και εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα από Ι.Κ.Α απαιτείται από όλους τους εταίρους κατά τη σύσταση της Ο.Ε και Ε.Ε, που είναι οµόρρυθµα µέλη αυτών. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον οµόρρυθµου εταίρου. [14]

15 3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Έννοια του καταστατικού Η σύµβαση εταιρείας, που συνάπτεται µεταξύ των ιδρυτών αυτής, αποτυπώνεται σε ένα ιδιωτικό ή και συµβολαιογραφικό έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι τυπικό και επικράτησε να ονοµάζεται «Καταστατικό», πρέπει δε να έχει ένα ελάχιστο περιεχόµενο, το οποίο προκύπτει από τις περί εταιρειών διατάξεις του Εµπορικού Νόµου, του Αστικού Κώδικα, άλλων νόµων, της διαµορφωθείσας νοµολογίας και πρακτικής Σύνταξη καταστατικού Το καταστατικό τόσο της οµόρρυθµης όσο και της ετερόρρυθµης εταιρείας συντάσσεται, συνήθως από δικηγόρο, λογιστή ή κάποιο άλλο πρόσωπο µε τις απαραίτητες γνώσεις. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους. Η παρουσία συµβολαιογράφου δεν κρίνεται απαραίτητη. Το καταστατικό είναι η πρακτική µορφή υπό την οποία εµφανίζεται εγγράφως η εταιρική σύµβαση. Αποτελεί όµως και την απόδειξη συστάσεως της προσωπικής εταιρείας. Επίσης χρησιµεύει και για τη δηµοσιότητα αυτής. [15]

16 3.2.3 Περιεχόµενο του καταστατικού Τα κύρια σηµεία τα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται σε ένα καταστατικό είναι: Το προοίµιο και το κυρίως σώµα του καταστατικού, στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρείας διατάξεις. Το προοίµιο εµφανίζεται στην αρχή του εγγράφου συµβάσεως εταιρείας και περιλαµβάνει: Την επικεφαλίδα Η επικεφαλίδα συµβάσεως. του εγγράφου είναι ενδεικτική του περιεχοµένου της Τον τόπο και τον χρόνο της συστάσεως Ο τόπος και ο χρόνος συστάσεως της εταιρείας είναι απαραίτητα όχι για την εγκυρότητα αλλά για το ιστορικό της συστάσεως. Αυτό συµβαίνει διότι στη περίπτωση που παραλειφθεί η αναγραφή του τόπου συντάξεως του εγγράφου, µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιος ο τόπος δηµοσιεύσεως του καταστατικού. Το ίδιο ισχύει και µε την έλλειψη χρονολογίας. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων Οι εταίροι που συµβάλλουν για την σύσταση της εταιρείας αναγράφονται όλοι στη σειρά µε τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο, ιθαγένεια, επάγγελµα, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός και εκδούσα αρχή δελτίου ταυτότητας). Τα παραπάνω στοιχεία των συµβαλλοµένων είναι σκόπιµο να υπάρχουν στο συστατικό έγγραφο για λόγους τάξεως και για κάλυψη, ενδεχοµένως, απαιτήσεων άλλων νόµων. Το κυρίως σώµα του καταστατικού αποτελείται από όλους τους όρους της συµφωνίας συστάσεως, λειτουργίας και λύσεως της εταιρείας. Οι όροι που περιλαµβάνονται στο καταστατικό είναι: Η σύσταση και τύπος της εταιρείας ( οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία) Η επωνυµία Στην επωνυµία συνήθως αναφέρονται µόνο ένα ή δύο ονόµατα εταίρων µε την προσθήκη των λέξεων «και Σία». Η επωνυµία είναι το όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρείας, το οποίο τη διακρίνει από τα φυσικά πρόσωπα που [16]

17 την απαρτίζουν και µε το οποίο εµφανίζεται αυτή στις συναλλαγές της. Η επωνυµία επιτρέπεται να τροποποιηθεί αν τροποποιηθούν τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού. Η έδρα της εταιρείας Ο σκοπός της εταιρείας Το άρθρο του καταστατικού που αναγράφει το σκοπό της εταιρείας, πρέπει να αποδίδει, κατά το δυνατόν, το αντικείµενο των εργασιών αυτής. Η διατύπωση του άρθρου αυτού οφείλει να είναι ευκρινής και σύµφωνη µε το νόµο. Εάν ο σκοπός της εταιρείας είναι αντίθετος µε το νόµο ή τα χρηστά ήθη προκύπτει απόλυτη ακυρότητα αυτής. Όπως η επωνυµία έτσι και η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας είναι επιτρεπτή και γίνεται µε την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού. Η χρονική διάρκεια της εταιρείας Η διάρκεια αναφέρεται µε σαφή τρόπο σε ξεχωριστό άρθρο του καταστατικού. Αν δεν αναφέρεται καθόλου η διάρκεια της εταιρείας ή η λήξη της τότε η εταιρεία είναι αόριστης διαρκείας. Υπάρχει η δυνατότητα της παράτασης της διάρκειας της εταιρείας και µπορεί να αναφέρεται στο καταστατικό ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται. Τέλος δύναται να υπάρξει αυτόµατη παράταση της διάρκειας εφόσον ορίζεται στο καταστατικό όπου µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διαδικασία και τα έξοδα της τροποποιήσεως του καταστατικού. Το εταιρικό κεφάλαιο και οι εισφορές Στο καταστατικό ορίζονται επακριβώς οι εισφορές των εταίρων, τόσο κατ είδος, όσο και κατ αξία πολύ περισσότερο που η αναλογία συµµετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας µπορεί να διαφέρει από την αναλογία συµµετοχής στο στο αποτέλεσµα εργασιών αυτής. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας Το άρθρο 43 Ε.Ν. ορίζει ότι στην περίληψη του καταστατικού που δηµοσιεύεται στο οικείο πρωτοδικείο πρέπει να περιέχονται και τα ονόµατα των εταίρων που ορίστηκαν να διοικούν και να υπογράφουν επ ονόµατι αυτής, δηλαδή των διαχειριστών. Ο Ισολογισµός και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. Κάθε χρόνο και στο τέλος αυτού η εταιρεία πρέπει να συντάσσει ισολογισµό και να προσδιορίζει το αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµιές) των εργασιών της. Τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων συνήθως αναφέρονται στο καταστατικό [17]

18 ενώ στη περίπτωση που δεν αναφέρονται τότε θεωρείται ότι όλοι οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµιές κατά ίσα µέρη. Στο καταστατικό είναι δυνατό να ορίζονται διάφορες αναλογίες συµµετοχής στα αποτελέσµατα ή ακόµα να διαφοροποιούνται τα ποσοστά συµµετοχής στις ζηµιές. Ωστόσο δεν µπορεί να αποκλειστεί τελείως κάποιος εταίρος από τη συµµετοχή στα αποτελέσµατα. Η δυνατότητα εκχώρησης µεριδίων σε άλλα πρόσωπα Η τύχη κεφαλαιακής µερίδας εταίρου µετά τον θάνατο του Οι ατοµικές απολήψεις χρηµάτων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν οι εταίροι Οι όροι λύσης και ο τρόπος εκκαθαρίσεως της εταιρείας Η εταιρεία λύεται µε την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής και εφόσον δεν παραταθεί η διάρκεια της. Η λύση της εταιρείας µπορεί να επέλθει και πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της είτε µε συµφωνία των εταίρων είτε χωρίς συµφωνία µε καταγγελία εκ µέρους εταίρου ή εταίρων για κάποιο σοβαρό λόγο. Στο καταστατικό περιλαµβάνονται επίσης πάντοτε διατάξεις που ορίζουν τους εκκαθαριστές και τα καθήκοντα τους και ακόµα τη διαδικασία εκκαθαρίσεως. Τέλος στο καταστατικό ρυθµίζεται οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να προληφθούν προστριβές µεταξύ των εταίρων (ρήτρα διαιτησίας) π.χ σύναψη δανείων πάνω από ένα ποσό, παροχές εγγυήσεων. Εκτός από τη ρήτρα διαιτησίας υπάρχουν και άλλες πολλές ρήτρες, που χρησιµοποιούνται ευρέως στα καταστατικά των προσωπικών εταιρειών. Οποιαδήποτε ρήτρα, που δεν αντίκειται σε διάταξη του νόµου, µπορεί να περιληφθεί κατόπιν συµφωνίας των εταίρων στο καταστατικό( 1 ). (1) Υπόδειγµα καταστατικού βλ. παράρτηµα Ι [18]

19 3.3 ιαδικασία συστάσεως Ο.Ε. Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θεσπίστηκε µε το Ν. 3419/2005 και σ ' αυτό καταγράφονται όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ( µεταξύ των οποίων και οι κάθε είδους εταιρείες ) που ασκούν εµπορικές δραστηριότητες. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., όλες οι συσταινόµενες εταιρείες καταχωρούνται σ' αυτό και λαµβάνουν αποκλειστικά αριθµό µητρώου Γ.Ε.ΜΗ Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. και Ε.Ε. 1. Υποβολή των εγγράφων που απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας σύστασης εταιρείας α) Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτούµενος εκπρόσωπος αυτών προσκοµίζει εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από αυτούς µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους. β) Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως ορίζεται µε ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειµένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να επικοινωνεί µε αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινήσεις και δικαιολογητικά. γ) Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας. δ) Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση. ε) Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκοµιζόµενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα ως προς την πληρότητα τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσµία για την προσκόµιση του 2. Είσπραξη γραµµατίου κόστους σύσταση α) Κατάθεση ποσού 50 που αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί. [19]

20 β) Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαµβάνει την απόδειξη πληρωµής της τράπεζας. γ) Η ΥΜΣ επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού και εκδίδει απόδειξη πληρωµής. 3. Βεβαίωση προελέγχου - προέγκρισης χρήσης α) Η ΥΜΣ προελέγχει την επωνυµία και εφόσον δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, προβαίνει σε δέσµευση της επωνυµίας. β) Σε περίπτωση που από τη βάση του Γ.Ε.ΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όµοιας επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου, η ΥΜΣ ενηµερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. 4. Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΟΑΕΕ α) Η ΥΜΣ αποστέλλει προς το µητρώο του ΟΑΕΕ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου απαιτείται. β) Το αρµόδιο Περιφερειακό τµήµα, αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη µέρα, απαντά στο αίτηµα θετικά αν οι εγγεγραµµένοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι και αποστέλλει βεβαίωση ενηµερότητας. γ) Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και η ΥΜΣ ενηµερώνει τον/τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεµών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο10 ηµερών από τη µέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση. 3. Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ α) Η ΥΜΣ αποστέλλει αίτηµα προς το µητρώο του ΙΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου απαιτείται. β) Η απάντηση λαµβάνεται αυθηµερόν, και οι εφόσον οι εγγεγραµµένοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, αποστέλλεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. γ) Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ακολουθείται η ίδια διαδικασία µεν την περίπτωση της χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΟΑΕΕ. 4. Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας [20]

21 Η ΥΜΣ αποστέλλει ηλεκτρονικά, αίτηµα για χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας στου ιδρυτές. 5. Χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές 6. Υποβολή δήλωσης ΦΣΚ 7. Πληρωµή των απαιτούµενων ποσών α) Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ β) Κόστους εγγραφής στο επιµελητήριο γ) Εισφοράς υπέρ ΤΝ και Ταµείου Πρόνοιας ικηγόρων δ) ΦΣΚ 10. Καταχώριση εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 11. Αποστολή αναγγελίας εγγραφής προς ΟΑΕΕ 12. Χορήγηση ΑΦΜ εταιρείας 13. Εγγραφή εταιρείας στο επιµελητήριο 14. Καταχώριση ΑΦΜ στο Γ.Ε.ΜΗ και ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ 15. Χορήγηση βεβαίωσης σύστασης και διαβίβαση εγγράφων [21]

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε Λογιστική παρακολούθηση της Ο.Ε. µε τους εταίρους της Μεταξύ του νοµικού προσώπου της εταιρείας και των εταίρων δηµιουργούνται οικονοµικές σχέσεις που επιβάλλουν την απεικόνιση τους σε λογαριασµούς οι οποίοι θα ανοιχθούν στο όνοµα των εταίρων. Για κάθε εταίρο ανοίγονται τόσοι λογαριασµοί όσο είναι τα διαφορετικά είδη σχέσεων που έχουν προκύψει µεταξύ αυτού και της εταιρείας. Οι συνηθέστερες κατηγορίες τέτοιων λογαριασµών είναι: 1. Λογαριασµοί καλύψεως κεφαλαίου: Είναι οι λογαριασµοί όπου κατά την σύσταση της εταιρείας ή σε µεταγενέστερη αύξηση του κεφαλαίου της ανοίγονται και απεικονίζουν την αναληφθείσα από κάθε εταίρο υποχρέωση εισφοράς, µε το ποσό της οποίας χρεώνονται, ενώ πιστώνεται αντίστοιχα ο λογαριασµός «Εταιρικό Κεφάλαιο». Οι λογαριασµοί των αναληφθεισών εισφορών κλείνουν όταν η υποχρέωση αυτή καταστεί ληξιπρόθεσµη, µε χρέωση λογαριασµών οφειλοµένου κεφαλαίου στο όνοµα των εταίρων, οι οποίοι ακολούθως κλείνουν κατά την καταβολή των εισφορών, µε χρέωση των λογαριασµών που δέχονται την αξία των εισφερόµενων στοιχείων (µετρητών, αγαθών ή δικαιωµάτων). 2. Λογαριασµοί κεφαλαιακών µερίδων: Οι λογαριασµοί αυτοί δεν αποτελούν προσωπικούς λογαριασµούς των εταίρων, αλλά είναι αναλυτικοί του λογαριασµού «Εταιρικό Κεφάλαιο». Το υπόλοιπο τους, είναι πάντοτε πιστωτικό και φανερώνει την κεφαλαιακή µερίδα κάθε εταίρου, όπως διαµορφώθηκε από την αρχική καταβολή και τις ενδεχόµενες αυξοµειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. 3. Λογαριασµοί απολήψεων: Οι λογαριασµοί απολήψεων λειτουργούν κατά τη διάρκεια της χρήσης, χρεωµένοι µε ποσά τα οποία έχει συµφωνηθεί να αναλαµβάνουν οι εταίροι για τις ατοµικές τους ανάγκες. Τα ποσά αυτά θεωρούνται ως προκαταβολή έναντι των κερδών που αναµένεται να προκύψουν κατά τη χρήση. Γι αυτό δεν θεωρούνται έξοδα της χρήσεως και δεν συµβάλλουν στη διαµόρφωση του αποτελέσµατος αλλά το [22]

23 χρεωστικό τους υπόλοιπο µεταφέρεται, στο τέλος της χρήσεως στους ατοµικούς λογαριασµούς των εταίρων, στην πίστωση των οποίων θα αχθεί και το κέρδος που δικαιούται να αναλάβει κάθε εταίρος. Η µη άµεση καταχώρηση των απολήψεων στους ατοµικούς λογαριασµούς γίνεται για λόγους καλύτερου ελέγχου των αναλαµβανόµενων ποσών. 4. οσοληπτικοί λογαριασµοί: Για κάθε εταίρο ανοίγεται ατοµικός λογαριασµός ο οποίος χρεώνεται ή πιστώνεται µε ποσά αµέσως απαιτητά είτε από την εταιρία ( χρεωστικά ) είτε από τον εταίρο ( πιστωτικά ), ώστε και το υπόλοιπο που τελικώς διαµορφώνεται να θεωρείται αµέσως απαιτητό, από την εταιρεία αν είναι χρεωστικό ή από τον εταίρο αν είναι πιστωτικό. Συνηθέστερες περιπτώσεις κινήσεως ενός δοσοληπτικού λογαριασµού εταίρου είναι οι εξής: Χρεώνεται: µε κάθε ληξιπρόθεσµη υποχρέωση του εταίρου προς την εταιρεία. µε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού απολήψεων του εταίρου. µε τη ζηµία χρήσεως που αναλογεί στον εταίρο. µε τα καταβαλλόµενα από την εταιρεία ποσά είτε προς διακανονισµό των κερδών είτε έναντι πιστωτικού υπολοίπου που µπορεί να παρουσιάζει ο λογαριασµός. µε τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα που µπορεί ναν προκύψει κατά την λύση της εταιρείας. µε κάθε άλλα απαίτηση της εταιρείας κατά του εταίρου, η οποία συµψηφίζεται µε το επιχειρησιακό κέρδος. Πιστώνεται µε το κέρδος χρήσεως που αναλογεί στον εταίρο. µε κάθε ποσό που θα καταθέσει ο εταίρος για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων του ( όχι εισφορών κεφαλαίου ), που προκύπτουν από την εξέλιξη ή την διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας. [23]

24 µε το τυχόν θετικό αποτέλεσµα που µπορεί να προκύψει κατά τη διανοµή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας. µε κάθε άλλη ληξιπρόθεσµη υποχρέωση της εταιρείας προς τον εταίρο. Οι λογαριασµοί των εταίρων όλων των παραπάνω κατηγοριών ανοίγονται κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., ως δευτεροβάθµιοι περιληπτικοί λογαριασµοί, αναλυόµενοι, στα κατώτερα επίπεδα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της οικονοµικής µονάδας Οι προβλεπόµενοι από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασµοί εταίρων των προσωπικών εταιριών είναι οι ακόλουθοι: Εταίροι, λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίων Οφειλόµενα κεφάλαια οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους Στο Ε.Γ.Λ.Σ δεν προβλέπονται λογαριασµοί απολήψεων. Το κενό, αυτό µπορεί να καλυφθεί, αν γι αυτούς ανοιχθούν ιδιαίτεροι τριτοβάθµιοι λογαριασµοί στο λογαριασµό << οσοληπτικοί λογαριασµοί εταίρων>> ο οποίος θα αναλύεται ως εξής: Ατοµικές απολήψεις εταίρου Χ οσοληπτικός λογαριασµός εταίρου Χ Ατοµικές απολήψεις εταίρου Ψ οσοληπτικός λογαριασµός εταίρου Ψ Εταιρική εισφορά - Λογιστικές εγγραφές συστάσεως Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων προς σύσταση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας απαιτούνται για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το περιεχόµενο της εισφοράς ενδέχεται να είναι: Χρήµατα ή καταθέσεις σε τράπεζα. [24]

25 Εµπορεύµατα αποτιµηµένα στην αγοραία αξία τους ή σε τρίτους για πώληση. Γραµµάτια εισπρακτέα τα οποία αποτιµούνται λογιστικώς στην παρούσα αξία αλλά εµφανίζονται στην ονοµαστική αξία µε σύγχρονη δηµιουργία ενός αντίθετου λογαριασµού που πιστώνεται µε τη διαφορά αναγωγής των γραµµατίων. Προσωπική εργασία ( δεν αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο ). Χρήση πράγµατος ( συνήθως παγίου ) Έξοδα ιδρύσεως. Σε περίπτωση που στο στάδιο της ιδρύσεως και πριν η εταιρεία αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, ένας από τους εταίρους είχε αναλάβει να καταβάλει από δικούς του πόρους τα έξοδα ιδρύσεως και ακολούθως τα συµψήφισε στην εισφορά του, τα έξοδα αυτά εµφανίζονται στο ενεργητικό της εταιρείας και µπορούν να αποσβεστούν µέσα σε 5 χρόνια. Παράδειγµα εισφοράς κεφαλαίου µε χρήµατα Οι Α και Β αποφασίζουν να συστήσουν Ο.Ε µε εταιρικό κεφάλαιο , το οποίο ο Α θα καλύψει σε µετρητά ποσό και ο Β Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι: Εταίροι, λογ. καλύψεως κεφαλαίου Εταίρ. Α, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταιρ. Β, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Α Κεφαλαιακή µερίδα Β Κάλυψη Κεφαλαίου Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφ. εταίρου Α Οφειλ. Κεφ. εταίρου Β Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταίρος Α, λογ. καλ. κεφαλ [25]

26 Εταίρος Β, λογ. καλ. κεφαλ Οφειλή Κεφαλαίου εταίρων Ταµείο ` Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφάλ. Ετ. Α Οφειλ. Κεφάλ. Ετ. Β Καταβολή εισφορών εταίρων Παράδειγµα εισφορών σε είδος και εισφορά προσωπικής εργασίας Οι Α, Β, Γ συστήνουν Ο.Ε µε εταιρικό κεφάλαιο που θα καλύψουν κατά 1/3 ο Α και 2/3 ο Β, ενώ ο Γ θα εισφέρει την προσωπική του εργασία. Ο Α επίσης θα εισφέρει εµπορεύµατα που αποτιµήθηκαν σε και ο Β κτίρια που αποτιµήθηκαν σε και γραµµάτια ονοµαστικής και σηµερινής αξίας , ενώ και οι δύο θα καταβάλλουν το υπόλοιπο της εισφοράς τους σε µετρητά. Τα ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη θα είναι: Α 30%, Β 45%, Γ 25%. Η αξία εισφοράς του Γ θα αποτιµηθεί από τον εξής τύπο * 25/75 = Η αναλογία των µετρητών για εταίρους Α και Β θα προκύψει ως εξής: Α: = Β: ( ) = Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι: Χρεώστες διάφοροι Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταίρ. Α, λογ. καλ.κεφαλ Εταίρ. Β, λογ. καλ.κεφαλ Κεφάλαιο Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Α [26]

27 Κεφαλαιακή µερίδα Β Κάλυψη Κεφαλαίου ιάφοροι λογ. χρεωστών Εισφορά εργασίας εταίρου Γ ιάφοροι λογ. πιστωτών Εταίρος Γ, λογ. εισφ. εργασίας Εισφορά προσ. εργασ. Γ Χρεώστες διάφοροι Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφάλ. εταίρου Α Οφειλ. Κεφαλ. εταίρου Β Χρεώστες διάφοροι Εταίροι, λογ. καλ. Κεφ Εταίρος Α, λογ. καλ. Κεφ Εταίρος Β, λογ. καλ. Κεφ Οφειλή Κεφαλαίου εταίρων Χρηµατικά διαθέσιµα Ταµείο Εµπορεύµατα Εµπορεύµατα Κτίρια-εγκ. κτιρίων Κτίρια Γραµµάτια εισπρακτέα Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Χρεώστες διάφοροι Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφ. Εταίρου Α Οφειλ. Κεφ. Εταίρου Β Καταβολή εισφ. εταίρων Α, Β [27]

28 Στην περίπτωση που η αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την εισφορά ενός εταίρου υπερβαίνει το ποσό που έχει αναλάβει, τότε ο εταίρος, για την επιπλέον διαφορά, γίνεται πιστωτής της εταιρείας, η οποία θα τον εξοφλήσει κατά του όρους της συµφωνίας που συνήψαν ο εταίροι. Αν η διαφορά αυτή είναι άµεσα απαιτητή και θα εξοφληθεί από µετρητά τα οποία εισφέρουν άλλοι εταίροι, τότε πιστώνεται ο ατοµικός λογαριασµός του δικαιούχου εταίρου. Παράδειγµα Οι Α και Β συστήνουν Ο.Ε µε κεφάλαιο το οποίο θα καλύψει ο Α κατά τα 2/3 και ο Β κατά το 1/3. Ο Α εισφέρει εµπορεύµατα αξίας ενώ ο Β θα καταθέσει την εισφορά του σε µετρητά. Παρακάµπτοντας τις εγγραφές κάλυψης κεφαλαίου οι οποίες είναι παρόµοιες µε τα ανωτέρω παραδείγµατα θα έχουµε τις εξής εγγραφές καταβολής εισφορών: Εµπορεύµατα Εµπορεύµατα Χρηµατικά διαθέσιµα Ταµείο Χρεώστες διάφοροι Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφ. εταίρου Α Οφειλ. Κεφ. εταίρου Β Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους Εταίρος Α, υποχρεώσεις µας για υπερβάλλον τµήµα εισφοράς του Καταβολή εισφορών Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους Εταίρος Α, υποχρεώσεις µας [28]

29 για υπερβάλλον τµήµα εισφο ράς του Ταµείο Υποχρεώσεις προς εταίρο Α Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Οι λειτουργικές ανάγκες µιας οµόρρυθµης εταιρείας συχνά επιβάλλουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται, συνήθως, µε την καταβολή συµπληρωµατικών εισφορών εκ µέρους των εταίρων. Για να µη µεταβληθεί η σχέση συµµετοχής στην εταιρεία µεταξύ των εταίρων, πρέπει οι συµπληρωµατικές εισφορές να είναι ανάλογες προς τις αρχικές Περιπτώσεις αύξησης εταιρικού κεφαλαίου Αναλυτικότερα η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να προέλθει µε τους ακόλουθους τρόπους: Με νέα εισφορά εταίρων. Με κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή κερδών προηγούµενων χρήσεων που δεν είχαν διανεµηθεί. Με κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δωρεές αναπροσαρµογές ισολογισµού). Με την είσοδο νέων εταίρων, καθώς και µε απορρόφηση άλλης εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους. Από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι τρεις πρώτες πραγµατοποιούνται χωρίς µεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, ενώ οι δύο τελευταίες συνεπάγονται την είσοδο των νέων εταίρων. [29]

30 Στο καταστατικό προβλέπονται ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη διαφορετικά από εκείνα των κεφαλαιακών εισφορών. Τότε, επειδή τα αποθεµατικά, ως προερχόµενα από τα κέρδη, ανήκουν στους εταίρους κατά το λόγο συµµετοχής στα κέρδη, θα χρειασθούν κάποιες προσαρµογές προκειµένου να διατηρηθεί αναλλοίωτη η αναλογία της κεφαλαιακής συµµετοχής των εταίρων. Λογιστικώς η τακτοποίηση µπορεί να γίνει µε τη µεσολάβηση των ατοµικών λογαριασµών των εταίρων. Παράδειγµα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Στην Ο.Ε. «ΑΒΓ Ο.Ε.» µετέχουν οι Α, Β και Γ µε ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο 50%, 30% και 20% αντίστοιχα, ενώ στα κέρδη µετέχουν 40%, 35% και 25%. Οι εταίροι αποφασίζουν να αυξήσουν το εταιρικό κεφάλαιο µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού χωρίς να µεταβληθούν τα ποσοστά κεφαλαιακής συµµετοχής. Οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: Εταίροι, λ(πρόσθετης). καλ. κεφ Ετ. Α, λογ. προσθ. καλ. κεφ Ετ. Β, λογ. προσθ. καλ. κεφ Ετ. Γ, λογ. προσθ. καλ. κεφ Εταιρικό κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Α Κεφαλαιακή µερίδα Β Κεφαλαιακή µερίδα Γ Κάλυψη Κεφαλαίου Οφειλόµενο Κεφάλαιο Εταίρος Α, οφειλ. κεφαλ Εταίρος Β, οφειλ. κεφαλ Εταίρος Γ, οφειλ.κεφαλ Εταίροι,λογ(προσθ) καλ. κεφαλαίου Ετ. Α, λογ. προσθ. καλ. κεφ Ετ. Β, λογ. προσθ. καλ. κεφ Ετ. γ, λογ. προσθ. καλ. κεφ Οφειλή Κεφαλαίου εταίρων [30]

31 Αποθεµατικό οσοληπτικοί λογ. εταίρων οσολ. λογ. Εταίρου Α οσολ. λογ. Εταίρου Β οσολ. λογ. Εταίρου Γ Κατανοµή αποθεµατικού κατά το λόγο συµµετοχής στα κέρδη οσοληπτικοί λογ. Εταίρων οσολ. λογ. Εταίρου Α οσολ. λογ. Εταίρου Β οσολ. λογ. Εταίρου Γ Οφειλόµενο Κεφάλαιο Εταίρος Α, οφειλ. κεφάλαιο Εταίρος Β, οφειλ. κεφάλαιο Εταίρος Γ, οφειλ. κεφάλαιο Μεταφορά οφειλόµενου κεφαλαίου στους δοσοληπτικούς λογαριασµούς Ταµείο οσοληπτικοί λογ. Εταίρων οσολ. λογ. Εταίρου Α Καταβολή από εταίρο Α της διαφοράς που προέκυψε κατά την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού οσοληπτικοί λογ. Εταίρων οσολ. λογ. Εταίρου Β οσολ. λογ. Εταίρου Γ Ταµείο Καταβολή στους εταίρους Β και Γ των διαφορών που προέκυψαν κατά την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού [31]

32 Παράδειγµα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου µε την είσοδο νέου εταίρου Στην εταιρεία «Γ και Ο.Ε.» µε κεφάλαιο µετέχουν κατά 1/2 ο Γ και και δέχονται τον εταίρο Ε ο οποίος θα καταβάλει το ποσό των ενώ θα του αναγνωρισθεί εταιρική µερίδα 25%. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το συνολικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ( ). Στο αυξηµένο τώρα κεφάλαιο η κεφαλαιακή µερίδα του Ε θα είναι *25%= Οι υπόλοιπες που θα καταβληθούν από τον Ε θα αποτελέσουν προσαύξηση των εταιρικών µερίδων των Γ και. Εάν συµφωνηθεί η κεφαλαιακή συµµετοχή του Ε να εµφανισθεί µε το πράγµατι καταβαλλόµενο από αυτόν ποσό τότε θα έχουµε: 50000* (100/25)= Η διαφορά των που προέκυψε σε σχέση µε το πραγµατικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε (150000) θα υπολογιστεί ως προσαύξηµα της συµµετοχής των υπολοίπων εταίρων λόγω υπεραξίας. Οι λογιστικές εγγραφές θα είναι: Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Ετ. Ε, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Γ Κεφαλαιακή µερίδα Κεφαλαιακή µερίδα Ε Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταίρος Ε, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Γ Κεφαλαιακή µερίδα Κεφαλαιακή µερίδα Ε Οφειλόµενο Κεφάλαιο Εταίρος Ε, οφειλ. κεφάλαιο [32]

33 33.03 Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταίρος Ε, λογ. καλ. κεφαλαίου Ταµείο Οφειλόµενο Κεφάλαιο Εταίρος Ε, οφειλ. κεφάλαιο Όταν η είσοδος νέων εταίρων γίνεται µε απορρόφηση άλλης εταιρείας ή ατοµικής επιχειρήσεως, τότε η εξόφληση της αναληφθείσας εισφοράς γίνεται µε βάση τον ισολογισµό της απορροφώµενης οικονοµικής µονάδας στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στις αξίες στις οποίες συµφωνήθηκε να αναληφθούν από την απορροφώσα εταιρεία. Κατά την εξαγορά µπορεί να δηµιουργηθεί υπεραξία που είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Η υπεραξία είναι απόρροια της εκτίµησης για την ικανότητα υψηλών κερδών λόγω καλής φήµης, µεγάλης πελατείας, σωστής οργάνωσης ή την ιδιαίτερη εξειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών. Παράδειγµα αύξησης Εταιρικού Κεφαλαίου µε την απορρόφηση άλλης εταιρείας Η Ο.Ε. «Α» αποφασίζει να απορροφήσει την ατοµική επιχείρηση του Β αναλαµβάνοντας το Ενεργητικό και το Παθητικό της, σε εξόφληση της εισφοράς του Β η οποία συµφωνήθηκε σε Ο ισολογισµός της επιχείρησης του Β είναι ο εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο ΧΧ Εµπορεύµατα ΧΧ Πελάτες Έπιπλα και Εξοπλισµός ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο ατοµικών επιχειρήσεων [33]

34 50.ΧΧ Προµηθευτές ΧΧ Γραµµάτια Πληρωτέα Οι εγγραφές στα βιβλία της απορροφώσας εταιρίας Α θα είναι οι παρακάτω: Χρεώστες ιάφοροι Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταίρ. Β, λογ. καλ. κεφαλαίου Κεφάλαιο Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα Β Κάλυψη Εταιρικού Κεφαλαίου Χρεώστες ιάφοροι Οφειλόµενο κεφ. εταίρου Β Χρεώστες ιάφοροι Εταίροι, λογ. καλ. κεφαλαίου Εταιρ. Β, λογ. καλ. κεφαλαίου Οφειλή κεφαλαίου εταίρων Ταµείο Ταµείο Εµπορεύµατα Εµπορεύµατα Πελάτες Πελάτης Χ Έπιπλα Έπιπλα Χ Υπεραξία επιχειρήσεως Ατοµική επιχείρηση Β Προµηθευτές Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα 5000 [34]

35 Γραµµάτια πληρωτέα Οφειλόµενο Κεφάλαιο Οφειλ. Κεφαλ. Ετ. Β Απορρόφηση της ατοµικής επιχείρησης και είσοδος του εταίρου Β στην Α ΟΕ Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου Στη διάρκεια της «ζωής» µιας προσωπικής εταιρείας, είναι πιθανό να αναγκασθεί, ή να αποφασισθεί από τους εταίρους, η µείωση του εταιρικού της κεφαλαίου. Η µείωση αυτή πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό της, ή σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζεται µε την πλήρη οµοφωνία των εταίρων της. Προκειµένου να γίνει η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε., επιβάλλεται πριν από την πραγµατοποίησή του, να τροποποιηθεί το καταστατικό Περιπτώσεις µείωσης του εταιρικού κεφαλαίου Η µείωση του εταιρικού κεφαλαίου πραγµατοποιείται συνήθως: α) Στη περίπτωση επιστροφής τµήµατος του εταιρικού κεφαλαίου στους εταίρους, επειδή διαπιστώθηκε ότι τούτο είναι δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε την οικονοµική δραστηριότητα της Ο.Ε. Κατά την επιστροφή τµήµατος του Εταιρικού Κεφαλαίου το συνολικό επιστρεφόµενο ποσό θα µερισθεί κατά το λόγο των κεφαλαιακών συµµετοχών, ώστε να µην υπάρξουν µεταβολές στα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο. Παράδειγµα µείωσης εταιρικού κεφαλαίου λόγο επιστροφής τµήµατος. Η οµόρρυθµη εταιρεία «Κ και Λ» µε κεφάλαιο και ποσοστά συµµετοχής των Κ 70% και Λ 30% επιστρέφει στους εταίρους ποσό κεφαλαίου που θεωρείται ότι πλεονάζει. [35]

36 Η λογιστική εγγραφή θα είναι: Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα ετ. Α Κεφαλαιακή µερίδα ετ. Β οσοληπτικοι λογ. εταίρων οσολ. λογ. εταίρου Α οσολ. λογ. εταίρου Β β) Για κάλυψη ζηµιών που πραγµατοποιήθηκαν από τις εργασίες της εταιρείας. Όταν η µείωση του κεφαλαίου αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιών, αν τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο και στα αποτελέσµατα συµπίπτουν, αρκεί να χρεωθεί το Εταιρικό Κεφάλαιο µε πίστωση του λογαριασµού στον οποίο εµφανίζονται οι προς κάλυψη ζηµίες. Παράδειγµα µείωσης Εταιρικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζηµιών Στην Ο.Ε. «Β και Γ», µε εταιρικό κεφάλαιο στο οποίο µετέχουν οι Β και Γ µε 80% και 20% αντίστοιχα προέκυψαν ζηµίες οι οποίες θα καλυφθούν κατά 70% από τον Β και 30% από τον Γ. Οι λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν είναι: Εταιρικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή µερίδα ετ. Β Κεφαλαιακή µερίδα ετ. Γ οσολ. λογ. εταίρων οσολ. λογ. εταίρου Β οσολ. λογ. εταίρου Γ οσολ. λογ. Εταίρων οσολ. λογ. εταίρου Β οσολ. λογ. εταίρου Γ 3000 [36]

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 1 Εάν δεν προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής: Κώτσιος Παναγιώτης (kotsiostei@gmail.com) Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Διατμηματικό Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ημέρα, Ώρα και Τοποθεσία: Δευτέρα, 14:00-17:00, Σχολή Μηχανολογίας Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ, είναι μία νέα εταιρική μορφή, και πλεονεκτεί έναντι των άλλων καθώς σε αυτήν: έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ:: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑ ΜΕ ΒΙΙΒΛΙΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑΣ -- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) Στην εποχή της πληροφόρησης και της τεχνολογίας που διανύουμε και στα πλαίσια της οργάνωσης του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με SmartArt ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. 4 Περίληψη Προσωπικές Εταιρίες 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. 4 Περίληψη Προσωπικές Εταιρίες 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή. 4 Περίληψη 5 Κεφάλαιο 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6 1. Προσωπικές Εταιρίες 7 1.1Ομόρρυθμη Εταιρία...7 1.2Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας...11 1.3Φορολογία Εισοδήματος Ομόρρυθμης Εταιρίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΔΡΥΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα