ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 57 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ και 2009/829/ΔΕΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση {SWD(2014) 34 final} EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ και 2009/829/ΔΕΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση Εισαγωγή Γενικές πληροφορίες για τις αποφάσεις-πλαίσιο: μια συνεκτική και συμπληρωματική δέσμη νομοθετικών μέτρων Η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή και οι συνέπειες της μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο Προκαταρκτική αξιολόγηση των νόμων μεταφοράς που έχει λάβει η Επιτροπή Ο ρόλος του ενδιαφερομένου στη διαδικασία μεταφοράς Αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης: καταρχήν μη προσαρμογή της ποινής Μεταγενέστερες αποφάσεις: διαφορές στην εκτέλεση της ποινής Υποχρέωση αποδοχής μιας μεταφοράς, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι άρνησης Προθεσμίες Σύνδεση μεταξύ των αποφάσεων-πλαίσιο και του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Δηλώσεις σχετικά με τη μεταβατική διάταξη Ένα νέο νομοθετικό περιβάλλον προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα εφαρμόζεται στην πράξη Συμπέρασμα EL 3 EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αποφάσεων-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ και 2009/829/ΔΕΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ΕΕ έλαβε μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα ποινικά διωκόμενο πρόσωπο το οποίο δεν κατοικεί μονίμως στο κράτος της δίκης δεν θα έχει διαφορετική μεταχείριση απ ό, τι ένα ποινικά διωκόμενο πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των πολιτών της ΕΕ που φυλακίζονται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο κατοικούν. Στο πνεύμα αυτό, η ΕΕ ενέκρινε το 2008 και το 2009 τρεις συμπληρωματικές αποφάσεις-πλαίσιο, των οποίων οι αντίστοιχες προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξαν: η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ 1 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας (απόφασηπλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων) έπρεπε να έχει εφαρμοστεί έως τις 5 Δεκεμβρίου Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο, αφενός, επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εκτελέσει ποινή φυλάκισης που έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος κατά προσώπου που παραμένει στο πρώτο κράτος μέλος. Αφετέρου, θεσπίζει ένα σύστημα για τη μεταφορά καταδίκων πίσω στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι ή στο οποίο διαμένουν συνήθως (ή στο κράτος μέλος με το οποίο έχουν στενούς δεσμούς) για να εκτίσουν την ποινή φυλάκισής τους. Η απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ 2 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων (απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις) έπρεπε να έχει εφαρμοστεί έως τις 6 Δεκεμβρίου Ισχύει σε πολλές εναλλακτικές προς τη στέρηση της ελευθερίας κυρώσεις και σε μέτρα που διευκολύνουν την πρόωρη απόλυση (π.χ. απαγόρευση εισόδου σε ορισμένα μέρη, υποχρέωση εκτέλεσης κοινωφελούς εργασίας ή μέτρα που αφορούν την κατοικία, την κατάρτιση ή επαγγελματικές δραστηριότητες). Η απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ή άλλη εναλλακτική κύρωση, μπορεί να εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συναινεί. 1 2 Απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008 (ΕΕ L 327 της , σ. 27). Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008 (ΕΕ L 337 της , σ. 102). EL 4 EL

4 Η απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ 3 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) έπρεπε να έχει εφαρμοστεί έως την 1η Δεκεμβρίου Αφορά την προσωρινή απόλυση στο προδικαστικό στάδιο. Θα επιτρέψει ένα μη στερητικό της ελευθερίας μέτρο επιτήρησης να μεταφέρεται (π.χ. υποχρέωση του ατόμου να παραμείνει σε συγκεκριμένο τόπο ή να εμφανίζεται κατά τακτά διαστήματα σε συγκεκριμένη αρχή) από το κράτος μέλος όπου ο μη διαμένων μόνιμα είναι ύποπτος αξιόποινης πράξης στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του. Θα δώσει τη δυνατότητα ένας ύποπτος να υπόκειται σε μέτρο επιτήρησης στο κράτος μέλος μόνιμης διαμονής του μέχρι να διεξαχθεί η δίκη στο αλλοδαπό κράτος μέλος, αντί να τίθεται υπό προσωρινή κράτηση. Η αξιολόγηση των πολυάριθμων απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης 4, που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011, κατέδειξε ότι θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο. Συνεπώς, ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι διττός: κατά πρώτον, να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο υπό το πρίσμα της εξουσίας της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει από την 1η Δεκεμβρίου κατά δεύτερον, να παράσχει μια προκαταρκτική αποτίμηση των εθνικών νόμων μεταφοράς που έχει ήδη λάβει η Επιτροπή. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ διώκονται για εικαζόμενα εγκλήματα ή καταδικάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό στο οποίο κατοικούν. Πολύ συχνά, τα ποινικά δικαστήρια διατάσσουν την κράτηση προσώπων που δεν διαμένουν μόνιμα στο κράτος μέλος της δίκης επειδή ανησυχούν ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν πρόκειται να προσέλθουν στο δικαστήριο. Ένας ύποπτος ο οποίος κατοικεί μόνιμα στη χώρα θα υποβαλλόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις σε ένα λιγότερο περιοριστικό μέτρο επιτήρησης, όπως είναι η τακτική εμφάνιση στις αστυνομικές αρχές ή η απαγόρευση των μετακινήσεων. Οι αποφάσεις-πλαίσιο πρέπει να θεωρούνται μια δέσμη συνεκτικών και συμπληρωματικών νομοθετικών πράξεων που αντιμετωπίζει το ζήτημα της κράτησης πολιτών της ΕΕ σε αλλοδαπό κράτος μέλος και δύναται να οδηγήσει σε μείωση των προφυλακίσεων ή να διευκολύνει την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Υπάρχουν πράγματι λειτουργικοί δεσμοί μεταξύ των τριών αποφάσεων-πλαίσιο, καθώς και μεταξύ των αποφάσεων-πλαίσιο και της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 294 της , σ. 20). COM (2011) 327 τελικό: Ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου δυνάμει του πρωτοκόλλου 36 της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. ενότητα 5). Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), ΕΕ L 190 της , σ. 1. EL 5 EL

5 Η ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης από όλα τα κράτη μέλη θα δώσει τη δυνατότητα σε υπόπτους για τους οποίους έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να επιστρέφουν γρήγορα στη χώρα μόνιμης κατοικίας τους όσο αναμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους σε άλλο κράτος μέλος. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγεται η μακρά περίοδος προφυλάκισης σε αλλοδαπή χώρα μετά την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και πριν από τη διεξαγωγή της δίκης. Επιπλέον, η ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις θα ενθαρρύνει τους δικαστές, οι οποίοι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι ένα πρόσωπο θα υπόκειται σε δέουσα επιτήρηση σε άλλο κράτος μέλος, να επιβάλλουν, αντί για ποινή φυλάκισης, εναλλακτική κύρωση η οποία θα εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της δικαιοδοσίας τους. Υπάρχει επίσης σύνδεση μεταξύ της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης και της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις. Πράγματι, όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη μεταφερθεί στη χώρα μόνιμης κατοικίας του βάσει της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης στο προδικαστικό στάδιο και έχει αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους όρους που του επιβλήθηκαν σε αυτό το προδικαστικό στάδιο, θα είναι φυσικό ο δικαστής να διάκειται ευνοϊκότερα στην επιβολή εναλλακτικής κύρωσης (αντί για φυλάκιση) η οποία θα μπορεί να εκτελεστεί κατά το μεταδικαστικό στάδιο σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της δικαιοδοσίας του. Επιπλέον, το άρθρο 25 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων προβλέπει σύνδεση με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η συγκεκριμένη διάταξη, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να αρνηθεί να παραδώσει υπηκόους του ή μόνιμους κατοίκους του ή πρόσωπα που διαμένουν σε αυτό εάν το εν λόγω κράτος μέλος αναλάβει να επιβάλει την ποινή φυλάκισης σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτής της δέσμης νομοθετικών μέτρων απαιτεί την ορθή μεταφορά των αποφάσεων-πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο. 3. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, 10, 14 και 16 κράτη μέλη αντίστοιχα δεν είχαν μεταφέρει ακόμη τις αποφάσεις-πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο έχοντας καθυστερήσει πάνω από δύο έτη και ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής. Η Επιτροπή είχε λάβει κοινοποιήσεις σχετικά με τους εθνικούς νόμους μεταφοράς μόνο από τα παρακάτω κράτη μέλη: Απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων: από Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο έως την ημερομηνία εφαρμογής και από Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία μετά την ημερομηνία εφαρμογής. Απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις: από Δανία και Φινλανδία έως την ημερομηνία εφαρμογής και από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Κάτω EL 6 EL

6 Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία μετά την ημερομηνία εφαρμογής. Απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης: από Δανία, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία έως την ημερομηνία εφαρμογής της και από Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία μετά την ημερομηνία εφαρμογής. Δεν έχει ληφθεί κοινοποίηση από τα παρακάτω κράτη μέλη 7 : Απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων: Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Σουηδία. Απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις: Κύπρος, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προσαρτάται στην παρούσα έκθεση, παρατίθεται πίνακας της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο, καθώς και πίνακας με τις σχετικές δηλώσεις των κρατών μελών. Οι αποφάσεις-πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη όπως και κάθε άλλο στοιχείο του κεκτημένου της ΕΕ. Από τη φύση τους, οι αποφάσεις-πλαίσιο είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ως προς το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά εναπόκειται στις εθνικές αρχές να επιλέξουν τη μορφή και τη μέθοδο εφαρμογής τους. Οι αποφάσεις-πλαίσιο δεν παράγουν άμεσο αποτέλεσμα. Εντούτοις, η αρχή της σύμφωνης ερμηνείας είναι δεσμευτική σε σχέση με τις αποφάσεις-πλαίσιο που εγκρίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VI της πρώην Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 8. Η μη εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο από ορισμένα κράτη μέλη δημιουργεί πολλά προβλήματα διότι τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει ορθά τις αποφάσειςπλαίσιο δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τα κράτη μέλη που δεν τις εφάρμοσαν εγκαίρως. Εξάλλου, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του χώρου της δικαιοσύνης, απαιτεί την αμοιβαία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν οι πράξεις δεν εφαρμόζονται ορθά στα δύο κράτη μέλη που εμπλέκονται σε μια υπόθεση. Κατά συνέπεια, ακόμη και τα κράτη που εφάρμοσαν εγκαίρως τις αποφάσεις-πλαίσιο, όταν συνεργάζονται με κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει να τις εφαρμόσουν, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη μεταφορά κρατούμενων πολιτών της ΕΕ ή ποινών σε άλλα κράτη μέλη. 7 8 Ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης συναφούς νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα κράτη μέλη δεν είχε εγκρίνει τη νομοθεσία ή δεν την είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του Βλ. την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 16ης Ιουνίου 2005, υπόθεση C-105/03, Pupino. EL 7 EL

7 4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά τις συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους των κρατών μελών, κατέστη σαφές ότι ορισμένα ζητήματα και νομικές διατάξεις χρήζουν περαιτέρω προσοχής. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την προκαταρκτική ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών εφαρμογής που έχει ήδη λάβει η Επιτροπή. Συνεπώς, η παρούσα έκθεση εστιάζει σε επιλεγμένα άρθρα που αποτελούν τον πυρήνα των αποφάσεων-πλαίσιο υπό το πρίσμα των στόχων τους. Καθώς η παρούσα έκθεση καλύπτει τις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο, τα άρθρα ομαδοποιούνται θεματικά. Δεδομένου ότι πρόκειται για προκαταρκτική αξιολόγηση, είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της εφαρμογής. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τις αποφάσεις-πλαίσιο στο εθνικό δίκαιό τους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διαθέτουν μικρή πρακτική εμπειρία όσον αφορά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο. Τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η Επιτροπή είχε λάβει περιορισμένες ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων-πλαίσιο από τρία κράτη μέλη (Βέλγιο, Φινλανδία και Κάτω Χώρες). Τα περιορισμένα αριθμητικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα καταδεικνύουν ότι η απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων χρησιμοποιείται ήδη, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη μεταφορές βάσει της απόφασηςπλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Οι προσπάθειες των κρατών μελών που εφάρμοσαν εγκαίρως τις αποφάσεις-πλαίσιο θα πρέπει να υπογραμμιστούν και τα σχόλια που αφορούν αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνουν κατανοητά υπό το πρίσμα της προσέγγισης της Επιτροπής να παράσχει βοήθεια κατά τη διαδικασία εφαρμογής Ο ρόλος του ενδιαφερομένου στη διαδικασία μεταφοράς (άρθρο 6 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων, άρθρο 5 της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και άρθρο 9 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Δεδομένης της σημασίας της κοινωνικής επανένταξης ως καθοδηγητικής αρχής των αποφάσεων-πλαίσιο, η νομοθεσία εφαρμογής των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζει ότι γίνεται η δέουσα διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη λήψη των αποφάσεων μεταφοράς. Ωστόσο, το άρθρο 6 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς χωρίς τη συναίνεση του καταδίκου σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεδομένου ότι αυτή δυνατότητα αποτελεί νέα πτυχή σε σύγκριση με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του , τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν ορθά αυτή τη διάταξη στο εθνικό τους δίκαιο. Η νομοθεσία εφαρμογής θα πρέπει να προβλέπει τη μεταφορά του καταδίκου χωρίς τη συναίνεσή του μόνο στις τρεις περιορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση να 9 Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1997 στην εν λόγω Σύμβαση ήδη προέβλεπε τη μεταφορά κρατουμένων χωρίς τη συναίνεσή τους σε περιορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, το Πρωτόκολλο αυτό δεν κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη. EL 8 EL

8 λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του καταδίκου (όταν παραμένει στο κράτος έκδοσης), να παρέχονται πληροφορίες στον κατάδικο, να γίνεται διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητα των αρχών του κράτους εκτέλεσης να υποβάλουν αιτιολογημένη γνώμη. Από μια προκαταρκτική ανάλυση της νομοθεσίας εφαρμογής των κρατών μελών, φαίνεται ότι δεν προβλέπεται πάντα ρητά ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται και ότι θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις, η συναίνεση του καταδικασθέντος απαιτείται πάντα, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει επιστρέψει στο κράτος εκτέλεσης, στην οποία περίπτωση συνάγεται η συναίνεσή του. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση-πλαίσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια στη βούληση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο ισχύει μόνο εάν το πρόσωπο έχει ήδη απολυθεί στο κράτος έκδοσης και επιθυμεί να επιστρέψει «ελεύθερο» στη χώρα στην οποία κατοικεί μόνιμα και είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με τις εποπτικές αρχές. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης, η οποία αφορά την προδικαστική φάση, όπου το πρόσωπο εξακολουθεί να τεκμαίρεται ότι είναι αθώο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον τα κράτη μέλη ορίζουν ορθά στη νομοθεσία εφαρμογής τους αποτελεσματική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο καταδικασθείς διαδραματίζει ρόλο κατά τη μεταφορά του Αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης: καταρχήν μη προσαρμογή της ποινής (άρθρο 8 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων, άρθρο 9 της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και άρθρο 13 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Είναι σημαντικό να βρίσκεται η σωστή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της ποινής που επιβλήθηκε αρχικά και των νομικών παραδόσεων των κρατών μελών, ώστε να μην προκύπτουν συγκρούσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των αποφάσεων-πλαίσιο. Καθώς οι αποφάσεις-πλαίσιο βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών, η απόφαση που έλαβε ο δικαστής στο κράτος έκδοσης θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και, καταρχήν, δεν θα πρέπει να αναθεωρείται ή να προσαρμόζεται. Η ποινή επιτρέπεται να προσαρμοστεί μόνο όταν η διάρκεια ή η φύση της ποινής δεν είναι συμβατές με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης (π.χ. μέγιστη προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή). Ωστόσο, η προσαρμοσμένη ποινή πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική ποινή. Μια προσαρμοσμένη ποινή δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από την ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης ως προς τη φύση ή τη διάρκειά της. Ορισμένα κράτη μέλη διεύρυναν τις δυνατότητες προσαρμογής προσθέτοντας επιπλέον όρους (Πολωνία, Λετονία). Αυτό παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το κράτος εκτέλεσης κατά πόσον η ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης είναι αντίστοιχη της ποινής που θα επιβαλλόταν υπό κανονικές συνθήκες για το ίδιο αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης, κάτι που αντιβαίνει στον σκοπό και στο πνεύμα των αποφάσεων-πλαίσιο. Όσον αφορά τις μη στερητικές της ελευθερίας ποινές, η απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις διασφαλίζει ότι μια εναλλακτική κύρωση EL 9 EL

9 μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και εάν αυτό το είδος κύρωσης δεν θα επιβαλλόταν για παρόμοιο αδίκημα στο κράτος μέλος εκτέλεσης. Επιπλέον, καθώς στα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον τα μέτρα αναστολής και εναλλακτικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της συγκεκριμένης απόφασης-πλαίσιο, ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι η προώθηση και η προσέγγιση εναλλακτικών προς την κράτηση μέτρων στα διάφορα κράτη μέλη. Μια προκαταρκτική αξιολόγηση των νομοθεσιών δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει όλα τα υποχρεωτικά μέτρα (Βουλγαρία, Πολωνία). Το ίδιο ισχύει για την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον έξι υποχρεωτικά μέτρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Η Ουγγαρία επιτρέπει τη μεταφορά μόνο τριών μέτρων επιτήρησης Μεταγενέστερες αποφάσεις: διαφορές στην εκτέλεση της ποινής (άρθρο 17 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων, άρθρο 14 της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και άρθρο 18 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει εντέλει ο καταδικασθείς στη φυλακή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διατάξεις σχετικά με την πρόωρη ή υπό όρους απόλυση που ισχύουν στο κράτος εκτέλεσης. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα: σε ορισμένα κράτη μέλη ο καταδικασθείς απολύεται αφού εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής, σε άλλα αφού εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής. Το άρθρο 17 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων προβλέπει ότι η εκτέλεση ποινής, περιλαμβανομένων των λόγων πρόωρης ή υπό όρους απόλυσης, διέπονται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. Ωστόσο, το κράτος μέλος εκτέλεσης πρέπει να ενημερώνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το κράτος μέλος που επέβαλε την αρχική ποινή για τους κανόνες που ισχύουν στην επικράτειά του όσον αφορά την πρόωρη ή υπό όρους απόλυση. Εάν το κράτος έκδοσης ανησυχεί ότι η μεταφορά θα οδηγούσε σε ό, τι θεωρεί αδικαιολόγητα πρόωρη απόλυση, μπορεί να αποφασίσει να μη μεταφέρει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και να ανακαλέσει το πιστοποιητικό. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σωστά την υποχρέωση να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πριν από τη μεταφορά και την εκτέλεση της ποινής, κάτι όμως που δεν προβλέπεται στη νομοθεσία εφαρμογής ορισμένων κρατών μελών. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόωρη και υπό όρους απόλυση μέσω βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη Υποχρέωση αποδοχής μιας μεταφοράς, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι άρνησης (άρθρο 9 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων, άρθρο 11 της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και άρθρο 15 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Μία από τις νέες πτυχές των αποφάσεων-πλαίσιο είναι ότι επιβάλλουν καταρχήν την υποχρέωση αποδοχής αιτήσεων μεταφοράς. Αυτό απορρέει από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, στην οποία βασίζονται οι αποφάσεις-πλαίσιο, και αντικατοπτρίζεται στην κοινή διάταξη στις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο ότι το κράτος εκτέλεσης αναγνωρίζει μια δικαστική απόφαση η οποία διαβιβάζεται από το κράτος έκδοσης. Η άρνηση αποδοχής μεταφορών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες EL 10 EL

10 περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, εάν συντρέχουν οι λόγοι άρνησης που αναφέρονται στις αποφάσεις-πλαίσιο. Αντιθέτως, το κράτος έκδοσης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει μια δικαστική απόφαση (βλ. το άρθρο 4 παράγραφος 5 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων). Μια προκαταρκτική ανάλυση της νομοθεσίας εφαρμογής στα κράτη μέλη καταδεικνύει μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των λόγων άρνησης. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει στη νομοθεσία τους όλους τους λόγους άρνησης όπως αναφέρονται στις αποφάσεις-πλαίσιο (Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Δανία, Λετονία), ενώ άλλα προσέθεσαν επιπλέον λόγους (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία). Ορισμένα κράτη μέλη εφάρμοσαν ορθά τους λόγους άρνησης ως προαιρετικούς για την αρμόδια αρχή (Φινλανδία, Λετονία, Βουλγαρία), άλλα κράτη μέλη τους εφάρμοσαν ως υποχρεωτικούς (Αυστρία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβακία), ενώ σε μια τρίτη ομάδα το τελικό αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή μείγματος προαιρετικών ή υποχρεωτικών λόγων (Βέλγιο, Δανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία). Η εφαρμογή πρόσθετων λόγων άρνησης και η υποχρεωτική επιβολή τους φαίνεται να αντίκειται τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα των αποφάσεων-πλαίσιο. Σχετικά με το ερώτημα εάν η εφαρμογή των λόγων άρνησης θα πρέπει να είναι προαιρετική για τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα λάβουν την απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση, το κείμενο των αποφάσεων-πλαίσιο αναφέρει σαφώς ότι η αρμόδια αρχή «δύναται» να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση και να εκτελέσει την ποινή εάν συντρέχουν οι λόγοι άρνησης. Σύμφωνα με τη διατύπωση αυτή, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει κατά περίπτωση εάν ισχύει ή όχι ένας λόγος άρνησης, λαμβανομένης υπόψη της πτυχής της κοινωνικής επανένταξης που διαπνέει και τις τρεις αποφάσειςπλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι λόγοι άρνησης θα πρέπει να εφαρμόζονται ως προαιρετικοί για την αρμόδια αρχή. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με το πνεύμα των αποφάσεων-πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η μεταφορά πρέπει να ενισχύει τις προοπτικές κοινωνικής επανένταξης και δύναται να λαμβάνει χώρα κατόπιν ρητού αιτήματος του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποχρέωση άρνησης της μεταφοράς επειδή συντρέχει ένας λόγους άρνησης θα ήταν κατά κανόνα αντίθετη προς το συμφέρον του ίδιου του καταδικασθέντος Προθεσμίες (άρθρο 12 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων, άρθρο 12 της απόφασης-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις και άρθρο 12 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Οι αποφάσεις-πλαίσιο θεσπίζουν ένα νέο απλουστευμένο και αποτελεσματικότερο σύστημα για τη μεταφορά ποινών με σκοπό τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, προβλέπουν καθορισμένες προθεσμίες μέχρι τις οποίες πρέπει να γίνεται μια μεταφορά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις προθεσμίες με τέτοιον τρόπο ώστε, κατά κανόνα, η οριστική απόφαση, περιλαμβανομένης της κατ έφεση διαδικασίας, να περατώνεται εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Υπέρβαση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρότι εξυπακούεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι κατάδικοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα EL 11 EL

11 σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Λετονία δεν περιέλαβαν διάταξη στη νομοθεσία εφαρμογής τους σχετικά με τη μέγιστη προθεσμία που εφαρμόζεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων στο πλαίσιο των κατ έφεση διαδικασιών για τις μεταφορές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η ενσωμάτωση ένδικων μέσων στο σύστημά τους να είναι ισορροπημένη έναντι της σημασίας της τήρησης των προθεσμιών που ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσιο Σύνδεση μεταξύ των αποφάσεων-πλαίσιο και του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 25 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων και άρθρο 21 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) Το άρθρο 25 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης παρέχει σε ένα κράτος μέλος τη δυνατότητα να αρνηθεί να παραδώσει ένα πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ή τη δυνατότητα να το παραδώσει υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο θα επιστρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος) όταν ο καταζητούμενος είναι υπήκοος, κατοικεί ή διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος, εάν το εν λόγω κράτος μέλος αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή φυλάκισης σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων. Ορισμένα κράτη μέλη δεν ανέφεραν στη νομοθεσία εφαρμογής ότι οι εθνικές διατάξεις τους για τη μεταφορά στο δίκαιό τους της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων θα πρέπει να εφαρμόζονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Δανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα και Σλοβακία). Μόνο η Αυστρία προβλέπει αυτήν τη δυνατότητα όταν η αίτηση παράδοσης αφορά υπηκόους της. Οι Κάτω Χώρες, αντί να σεβαστούν την υποχρέωση εκτέλεσης της ποινής όπως αυτή έχει επιβληθεί στο κράτος έκδοσης, επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αξιολογούν κατά πόσον η επιβληθείσα στερητική της ελευθερίας ποινή αντιστοιχεί στην ποινή που θα είχε επιβληθεί στις Κάτω Χώρες για το ίδιο αδίκημα. Αυτό φαίνεται να αντίκειται στο πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων-πλαίσιο. Το άρθρο 21 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με σκοπό να επιστρέψει το πρόσωπο για να δικαστεί ή εάν απαιτείται να επιστρέψει επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Δεν έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη μέλη το άρθρο 21 (Ουγγαρία, Λετονία και Πολωνία). Αυτό είναι λυπηρό, καθώς το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης, από την ίδια τη φύση του, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο σε πρόσωπα που αναμένουν να δικαστούν για αδικήματα ήσσονος σχετικά σημασίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα κατοικίας τους. Αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, το άρθρο 21 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης καταργεί ρητά την τυπική απαίτηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης το αδίκημα για το οποίο εκδίδεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο ποινής τουλάχιστον 12 μηνών Βλ. την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 30ής Μαΐου 2013, υπόθεση C-168/13, PPU, Jeremy F. κατά Premier ministre. Βλ. το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. EL 12 EL

12 4.7. Δηλώσεις σχετικά με τη μεταβατική διάταξη (άρθρο 28 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων) Το άρθρο 28 της απόφασης-πλαίσιο για τη μεταφορά κρατουμένων δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα, κατά τη στιγμή της έγκρισης της απόφασης-πλαίσιο, να δηλώσουν ότι, όσον αφορά τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία (που δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 5ης Δεκεμβρίου 2011), θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες νομικές πράξεις περί μεταφοράς καταδίκων. Η ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασηςπλαισίου ήταν η 27η Νοεμβρίου Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, τέσσερα κράτη μέλη (Ιρλανδία, Μάλτα, Κάτω Χώρες και Πολωνία) έχουν προβεί σε δηλώσεις αυτού του είδους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που παρέλαβε η Επιτροπή, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Πολωνία προέβησαν στις εν λόγω δηλώσεις μετά την ημερομηνία έγκρισης της συγκεκριμένης απόφασης-πλαίσιο, δηλαδή μετά την 27η Νοεμβρίου Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι δηλώσεις αυτές δεν είναι έγκυρες και τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν αμέσως τον χρονικό περιορισμό από την ισχύουσα ή προτεινόμενη νομοθεσία εφαρμογής τους. 5. ΈΝΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Οι αποφάσεις-πλαίσιο που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του αποκαλούμενου «τρίτου πυλώνα» συμφωνήθηκαν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη, τα οποία δεσμεύτηκαν να τις εφαρμόσουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δημιούργησαν μια έννομη τάξη η οποία τα δεσμεύει όπως και σε άλλους τομείς του δικαίου της ΕΕ, έστω και εάν δεν διατίθεται μηχανισμός επιβολής μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δυνάμει του πρωτοκόλλου 36 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Εξυπακούεται ότι η εκτελεστική ισχύς του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που εγκρίνονται στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, δεν μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής στην εθνική έννομη τάξη, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας. Από την 1η Δεκεμβρίου 2014, το Δικαστήριο της ΕΕ θα διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των προδικαστικών αποφάσεων για την ερμηνεία της νομοθεσίας, στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να κινούν διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει καθόλου ή δεν εφαρμόζουν ορθά το δίκαιο της ΕΕ. Αυτές οι νέες δυνατότητες θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις πλέον σημαντικές νομοθετικές πράξεις που προηγούνται χρονικά της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι ανήκουν οι τρεις αποφάσεις-πλαίσιο. EL 13 EL

13 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Παρότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που κατέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη μέχρι σήμερα, το επίπεδο εφαρμογής αυτών των τριών σημαντικών νομοθετημάτων δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Ο στόχος της ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αδύνατο να επιτευχθεί εάν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ορθά τις πράξεις που εγκρίνουν ομόφωνα. Η μερική και ελλιπής μεταφορά των αποφάσεων-πλαίσιο παρεμποδίζει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, ανατρέπει τις εύλογες προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ καθώς χάνουν ένα πολύτιμο μέσο για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται το να είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε αλλοδαπό κράτος μέλος, ιδίως των πολιτών για τους οποίους έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά το προδικαστικό στάδιο. Ταυτόχρονα, η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου των αποφάσεων-πλαίσιο που συνίσταται στη διασφάλιση της απόδοσης δικαιοσύνης με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Τέλος, η καθυστερημένη εφαρμογή αποτελεί λυπηρό φαινόμενο, καθώς οι αποφάσεις-πλαίσιο μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των ποινών φυλάκισης που επιβάλλουν δικαστές σε πρόσωπα που δεν διαμένουν μόνιμα στο κράτος της δίκης. Αυτό θα μπορούσε όχι μόνο να μειώσει τη συμφόρηση των φυλακών βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτόν τις συνθήκες κράτησης, αλλά και να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για τις φυλακές. Έχοντας κατά νου την εξουσία της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει από την 1η Δεκεμβρίου 2014, είναι ύψιστης σημασίας να λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη την παρούσα έκθεση και να παράσχουν κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία στην Επιτροπή, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. Επιπλέον, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει ότι καταρτίζουν επί του παρόντος σχετική νομοθεσία να τη θεσπίσουν και να κοινοποιήσουν τα εν λόγω εθνικά μέτρα το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν αναλάβει ανάλογη δράση να λάβουν άμεσα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων-πλαίσιο. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν εσφαλμένα το κοινοτικό δίκαιο να αναθεωρήσουν την εθνική νομοθεσία εφαρμογής τους και να την εναρμονίσουν με τις διατάξεις των αποφάσεων-πλαίσιο. EL 14 EL

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

5798/1/15 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG D 2B

5798/1/15 REV 1 ΘΚ/νικ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 5798/1/15 REV 1 COPEN 22 EUROJUST 19 EJN 8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: κ. Julius Pagojus, Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 312 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: με ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2015 Αποδέκτης: Θέμα: Αξιότιμε κύριε, κ. Alfonso

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13007/16 LIMITE PUBLIC JAI 812 DAPIX 162 CRIMORG 117 ENFOPOL 329 ENFOCUSTOM 149 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται η Κροατία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία να αποδεχτούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2011 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2011 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP)) P7_TA-PROV(0)0585 Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης εκεµβρίου 0 σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (0/897(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα κείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 328/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2062(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2062(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.3.2017 2015/2062(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων άμεσων δημοσιονομικών συνεπειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

8535/09 GA/ag,dch DG H 2

8535/09 GA/ag,dch DG H 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (OR. en) 8535/09 Διοργανικός φάκελος: 2009/0802 (CNS) COPEN 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12596/17 ΧΓ/ριτ/ΘΛ 1 DGD 2B

12596/17 ΧΓ/ριτ/ΘΛ 1 DGD 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0002 (COD) 12596/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12187/17 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/9 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Μαΐου 2013 αναφορικά με πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.12.2007 COM(2007) 769 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

RESTREINT UE. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα