Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας"

Transcript

1 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας Η μέθοδος του τελικού μερισμού Η μέθοδος του άμεσου μερισμού

2

3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» Εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά Συμμετοχική ή Αφανής Εταιρεία, ονομάστηκε η οικονομική σχέση ανάμεσα σε πρόσωπα που ασκούν μια άλλη επιχείρηση και περιστασιακά συνήθως, επιδιώκουν ένα κοινό επιχειρηματικό σκοπό, χωρίς να συνδέονται με μια τυπική εταιρική σχέση. Όταν λέμε τυπική εταιρική σχέση, εννοούμε ότι η μεταξύ τους συμφωνία συνεργασίας, είτε είναι προφορική, είτε είναι γραπτή αλλά όμως δεν έχει λάβει «δημοσιότητα». Είναι σχέση μεταξύ τους, άγνωστη («επίσημα») στους τρίτους. Η έλλειψη τυπικής εταιρικής σχέσης, σημαίνει πρακτικά, ότι δεν υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο που για λογαριασμό των εταίρων πραγματοποιεί την οικονομική δραστηριότητα που οδηγεί στον οικονομικό σκοπό της συνεργασίας, αλλά η καθημερινή δραστηριότητα αυτή, διασπάται και πραγματοποιείται από οποιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους, που στην περίπτωση αυτή, αναπτύσσει οικονομική δράση με τη δική του επιχειρηματική (εταιρική ή ατομική) προσωπικότητα, στο όνομα του φυσικά, αλλά για λογαριασμό και όλων των άλλων οικονομικών συνεργατών του. Η οικονομική σχέση που εξετάζουμε, στην παραδοσιακή της εκδοχή, παρουσιάζεται συνήθως, σε απλές μορφές συνεργασίας και μικρής εμβέλειας οικονομική δράση, όπως στη συνεργασία: μεταξύ εμπόρων που ο ένας αγοράζει σε μια αγορά και ο άλλος πουλάει σε άλλη αγορά για κοινό λογαριασμό και οι δύο, είτε στη συνεργασία μεταξύ παραγωγού και εμπόρου όπου ο ένας παράγει και ο άλλος πουλάει για κοινό λογαριασμό και οι δύο, κ.λπ. Στη σύγχρονη οικονομική ζωή εντούτοις, είναι συνηθισμένες περιπτώσεις τέτοιων συνεργασιών σε οικονομική δραστηριότητα μεγάλης ολκής, με συχνότερη την περίπτωση της εκτέλεσης μεγάλων συνήθως τεχνικών έργων. Όπου περισσότερες τεχνικές εταιρείες συνεργάζονται για την κατασκευή ενός μεγάλου έργου, είτε για λόγους τεχνικούς επειδή το έργο περιλαμβάνει έργα διαφόρων τεχνολογικών πεδίων (δομικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά κ.λπ.), είτε για λόγους οικονομικούς επειδή η αξία του έργου υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες μιας μόνης εταιρείας. Άλλες μορφές της ίδιας σχέσης αποτελούν οι κοινοπραξίες τραπεζών για την πραγματοποίηση μεγάλων χρηματοδοτήσεων (π.χ. κρατών), οι κοινοπραξίες εφοπλιστικών επιχειρήσεων για κοινή εκμετάλλευση ακτοπλοϊκών γραμμών, κ.λπ.

4 150 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας Ρυθμίσεις στη λογιστική οργάνωση της εταιρείας 1. Τα λογιστικά βιβλία Το κεντρικό πρόβλημα στη λογιστική της συμμετοχικής εταιρείας, είναι ότι δεν υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί και καταγράφει ειδικά και ξεχωριστά την οικονομική δράση που αφορά όλους τους συνεργαζόμενους «εταίρους», αλλά κάποιος ή κάποιοι από αυτούς, πραγματοποιούν το σύνολο ή μέρος της οικονομικής αυτής δράσης, μέσα στη δική τους ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα και μέσα στη δική τους λογιστική οργάνωση και λειτουργία. Αυτά φυσικά ισχύουν για τις περιπτώσεις που οι συνεργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν στη φορολογική Αρχή την οικονομική τους συνεργασία. Αλλιώς, μπορούν να καταρτίσουν ιδιωτικό έγγραφο με τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, να το προσκομίσουν και να το θεωρήσουν στην αρμόδια.ο.υ., οπότε χωρίς να μεταβληθεί η μεταξύ τους σχέση, αυτή γίνεται υποκείμενο της φορολογίας, θεωρούνται γι αυτήν βιβλία και φορολογείται σαν εταιρεία. 1 Είναι φανερό, ότι στις περιπτώσεις αυτές, η συμμετοχική εταιρεία αντιμετωπίζεται λογιστικά, όπως η ομόρρυθμη εταιρεία. Αυτή η τακτική ακολουθείται από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχικών εταιρειών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου η συμμετοχική δραστηριότητα καταγράφεται από τους εταίρους στα λογιστικά βιβλία που αυτοί τηρούν για τη βασική και μόνιμη επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Είναι κυρίως οι σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν σε περιστασιακές συνεργασίες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και οικονομικής εμβέλειας. Εντούτοις, προκειμένου η ανάπτυξη μας να είναι πλήρης θα αναπτύξουμε παρακάτω τη λογιστική αντιμετώπιση της συμμετοχικής εταιρείας εκείνης που παραμένει τελείως αφανής. 1. Το Π.. 189/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, στο άρθρο 2 παραγρ. 2 προβλέπει δύο κατηγορίες συμμετοχικών σχέσεων στις οποίες παρέχει την ευχέρεια να θεωρήσουν λογιστικά βιβλία και να θεωρηθούν χωριστές δραστηριότητες φορολογικά : τη συνεργασία για συγκεκριμένη πράξη και τη μονιμότερη κοινοπραξία, αλλά τότε για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτές που αναφέρονται στο διάταγμα. Το κείμενο των διατάξεων και την ερμηνεία τους, βλέπε εις: Ν. Σ. ΠΟΜΟΝΗΣ «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. Αθήνα 2002 σελ. 37.

5 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η μέθοδος Ωστόσο, πριν αναπτύξουμε τη λογιστική αντιμετώπιση της οικονομικής δράσης της συμμετοχικής εταιρείας, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή τη δράση. Βασικά, ο κάθε εταίρος μπορεί να πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της συμμετοχικής. Που σημαίνει ότι η κάθε οικονομική πράξη, πρέπει να καταγραφεί σαν πράξη που αλλάζει την κοινή περιουσία, αλλά συγχρόνως και τις οικονομικές σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους. Έτσι για παράδειγμα, η αγορά ενός αγαθού αυξάνει τα αποθέματα της συμμετοχικής και συνεπώς την περιουσία καθενός εταίρου κατά την αναλογία του, αλλά επειδή μειώνει το ταμείο του εταίρου που την πραγματοποίησε, δημιουργεί μια απαίτηση του από τους άλλους κατά την αναλογία τους και αντίστοιχα μια υποχρέωση των άλλων εταίρων προς αυτόν, καθενός κατά την αναλογία του. Στην περίπτωση συνεπώς αυτή, ο εταίρος που πραγματοποίησε την αγορά θα αυξήσει (χρεώσει) τα αποθέματα της κοινοπραξίας στην αποθήκη του και θα πιστώσει το ταμείο (ή τους προμηθευτές) του. Οι λοιποί εταίροι πρέπει να καταγράψουν την αύξηση των αποθεμάτων της κοινής ιδιοκτησίας στα χέρια του εταίρου που αγόρασε και μια ισόποση υποχρέωση τους προς αυτόν, που πλήρωσε την αξία αυτών των αποθεμάτων. Σχετικά με την παρακολούθηση των οικονομικών πράξεων και των σχέσεων που απορρέουν από αυτές, αναπτύχθηκαν δύο βασικές μέθοδοι: η «μέθοδος του τελικού μερισμού» και η «μέθοδος του άμεσου μερισμού». Με την πρώτη μέθοδο ο καθένας εταίρος παρακολουθεί την κάθε οικονομική πράξη στο σύνολο της που αφορά όλους τους εταίρους και η εκκαθάριση κατανομή ανάμεσα στους εταίρους με την αναλογία του καθενός, γίνεται στο τέλος της συνεργασίας. Για το λόγο αυτό και η μέθοδος ονομάστηκε του τελικού μερισμού. Αντίθετα, με τη δεύτερη μέθοδο, ο καθένας εταίρος παρακολουθεί την κάθε οικονομική πράξη μόνο κατά το ποσοστό που τον αφορά σε συνάρτηση με τη συμμετοχή του, αμέσως με τη διενέργεια της πράξης. Για το λόγο αυτό και η μέθοδος ονομάστηκε του άμεσου μερισμού. Με τα δεδομένα αυτά, στη μέθοδο του τελικού μερισμού προσδιορίζεται από τον κάθε εταίρο το συνολικό αποτέλεσμα, ενώ με τη μέθοδο του άμεσου μερισμού προσδιορίζεται από τον καθένα το αποτέλεσμα που του αναλογεί. 3. Οι λογαριασμοί Καθόσον αφορά στους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των πράξεων και σχέσεων της συμμετοχικής, το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν προβλέπει ειδικούς λογαριασμούς. Φρονούμε όμως, ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί που προορίζονται

6 152 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 από το Σχέδιο για την παρακολούθηση των υποκαταστημάτων. Είναι φανερό ότι στην περίπτωση της συμμετοχικής εταιρείας, ο κάθε εταίρος για τη σχέση του μ αυτήν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι μιας κοινής οικονομικής δραστηριότητας, ένα κομμάτι που ναι αναπτύσσει δική του δράση, που όμως αυτή αφορά την κοινή δραστηριότητα. Έχει συνεπώς όλα τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του υποκαταστήματος. Καθόσον αφορά τέλος, την κατάρτιση του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης για τη συμμετοχική, το ζήτημα λύνεται απλά και αποτελεσματικά με τη δημιουργία ανάλογου τριτοβάθμιου λογαριασμού στο δευτεροβάθμιο Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Η μέθοδος του τελικού μερισμού Όπως είπαμε και παραπάνω, κατά τη μέθοδο αυτή, ο καθένας και όλοι οι εταίροι, καταγράφουν στη δική τους λογιστική ο καθένας, όλες τις οικονομικές πράξεις και τις σχέσεις που απορρέουν από αυτές, την καθεμιά στο συνολικό της ποσό, σ αυτό που αφορά φυσικά το σύνολο των εταίρων. Πράγμα που προϋποθέτει αναγκαία, ότι ο εταίρος που πραγματοποιεί την κάθε πράξη, κοινοποιεί τα στοιχεία της έγκαιρα και σ όλους τους λοιπούς. Θα εξετάσουμε πρακτικά τη μέθοδο, με το παρακάτω παράδειγμα. Αποφασίζεται η συμμετοχική συνεργασία δύο εταίρων: με κεφάλαιο ,00 με σκοπό ο Α να αγοράζει εμπορεύματα που θα στέλνει στον Β για πώληση και με συμμετοχή 50% ο Α και 50% ο Β 3 Πραγματοποιούνται οι παρακάτω οικονομικές ενέργειες: 1. Ο εταίρος Β στέλνει στον Α την εισφορά του από (30.000,00 Χ 50% =) ,00 2. Ο εταίρος Α αγοράζει με μετρητά, εμπορεύματα αξίας 5.000,00 και πληρώνει έξοδα για μεταφορά, ασφάλιση και φορτοεκφορτώσεις 120,00 3. Από τα εμπορεύματα που αγόρασε ο Α στέλνει στον Β για πώληση εμπορεύματα αξίας 4.500,00 και πληρώνει για μεταφορικά 80,00 2. Τη λύση αυτή έχουμε ήδη προτείνει για την περίπτωση που στην ίδια επιχείρηση λειτουργούν περισσότερες εκμεταλλεύσεις, στο βιβλίο Ν. Σ. ΠΟΜΟΝΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙ- ΣΤΙΚΗ ΙΙ» Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. 3η Έκδοση, σελ Με τα δεδομένα, ότι πρώτο δεν υπάρχει τυπικό κεφάλαιο και συνεπώς ορισμένες εισφορές και ότι δεύτερο, σ αυτή τη μέθοδο, ο κάθε εταίρος παρακολουθεί την κάθε οικονομική πράξη στο σύνολο της και όχι στο ποσοστό που τον αφορά, το ποσοστό συμμετοχής, ενδιαφέρει μόνο στο τέλος της συνεργασίας, για τη διανομή του αποτελέσματος.

7 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο Β πουλάει τα εμπορεύματα που παράλαβε, στην τιμή των 5.400,00 και στέλνει στον Α μετρητά 3.500,00 5. Ο Α αγοράζει εμπορεύματα αξίας ,00 και πληρώνει για διάφορα έξοδα 160,00 6. Ο Α αγοράζει εμπορεύματα αξίας 9.000,00 και πληρώνει για διάφορα έξοδα 80,00 7. Ο Α στέλνει στον Β το σύνολο των εμπορευμάτων που αγόρασε (12.000, ,00 = ,00) 8. Ο Β πουλάει εμπορεύματα αξίας ,00 στην τιμή των ,00 9. Ο Β πουλάει τα υπόλοιπα εμπορεύματα αξίας 3.000,00 στην τιμή των 3.500, Ο Β στέλνει στον Α μετρητά 2.500,00 Στο σημείο αυτό σταματάει η συνεργασία και οι εταίροι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους τελικά. Για τις οικονομικές αυτές πράξεις, γίνονται οι παρακάτω εγγραφές στα βιβλία του συμμέτοχου «Α» (1) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Συμμέτοχος «Β» Είσπραξη της εισφοράς του εταίρου «Β» (2) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 5.000, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη μας 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 120, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Έξοδα μεταφορών 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.120,00 Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων με το Τιμολ. Νο.

8 154 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (3) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.500, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη του «Β» 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 80, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Έξοδα μεταφορών 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.500, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη μας 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 80,00 Αποστολή εμπορευμάτων στον «Β» για πώληση (4) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.400, Συμμέτοχος «Β» 790 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.400, Συμμετοχικά έσοδα με «Β» Πωλήσεις συμ/κών εμπορευμάτων από τον «Β» με το Τιμολ. Νο (4) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.500,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.500, Συμμέτοχος «Β» Έμβασμα του με στοιχεία. (5) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη μας

9 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 160, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Έξοδα μεταφορών 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων με το Τιμολ. Νο. (6) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 9.000, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη μας 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 80, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Έξοδα μεταφορών 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 9.080,00 Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων με το Τιμολ. Νο. (7) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη του «Β» 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη μας Αποστολή εμπορευμάτων στον «Β» για πώληση (8) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Συμμέτοχος «Β» 790 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , Συμμετοχικά έσοδα με «Β» Πωλήσεις συμ/κών εμπορευμάτων από τον «Β» με το Τιμολ. Νο

10 156 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (9) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.500, Συμμέτοχος «Β» 790 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3.500, Συμμετοχικά έσοδα με «Β» Πωλήσεις συμ/κών εμπορευμάτων από τον «Β» με το Τιμολ. Νο (10) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.500,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 2.500, Συμμέτοχος «Β» Έμβασμα του με στοιχεία. Σύνολο , ,00 Οι λογαριασμοί της συμμετοχικής στα βιβλία του Α, μετά από τις παραπάνω εγγραφές, παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Συμμέτοχος «Β» (1) , ,00 (1) 5.120,00 (2) 80,00 (3) (4) 5.400,00 (4) 3.500, ,00 (4) ,00 (5) 9.080,00 (6) (8) ,00 (9) 3.500,00 (10) 2.500, ,00 (10)

11 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Συμμετοχικά εμπ/τα με τον Β Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Αποθήκη μας Έξοδα μεταφορών (2) 5.000,00 (2) 120,00 (3) 80, ,00 (3) (5) ,00 (5) 160,00 (6) 9.000,00 (6) 80, ,00 (7) 790 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αποθήκη του «Β» Συμμετοχικά έσοδα με τον «Β» (3) 4.500,00 (7) , ,00 (4) ,00 (8) 3.500,00 (9) Το ισοζύγιο των παραπάνω λογαριασμών, με τη λήξη της συνεργασίας, είναι το παρακάτω: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ , , ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 440,00 440, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ,00 Σύνολο , , , ,00 Προκειμένου να προκύψει το αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα αυτή, είναι ανάγκη να καταρτιστεί ο σχετικός λογαριασμός εκμετάλλευσης, που όπως είπαμε μπορεί να είναι ένας τριτοβάθμιος του δευτεροβάθμιου Λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως. εχόμαστε ότι λειτουργεί ένας ειδικός τριτοβάθμιος λογαριασμός, με αριθμό και τίτλο: Λ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Συμμετοχικής, για το αποτέλεσμα της συμμετοχικής στα βιβλία του συμμέτοχου. Στο λογαριασμό αυτό θα συγκεντρωθούν τώρα τα σχετικά ποσά για να προκύψει το ανάλογο αποτέλεσμα.

12 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, είναι οι παρακάτω: 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λ/σμός Γενικής Εκμ/σεως Συμμετοχικής 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπορεύματα με τον «Β» 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 440, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Β» Συγκρότηση του λογαριασμού εκμετάλλευσης. Χρέωση με τις αγορές και τα έξοδα 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 500, Συμμετοχικά εμπορεύματα με τον «Β» 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 500, Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λ/σμός Γενικής Εκμ/σεως Συμμετοχικής Συγκρότηση του λογαριασμού εκμετάλλευσης. Πίστωση με το υπόλοιπο λήξης 790 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , Συμμετοχικά έσοδα με «Β» 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λ/σμός Γενικής Εκμ/σεως Συμμετοχικής Συγκρότηση του λογαριασμού εκμετάλλευσης. Πίστωση με τα έσοδα Με τις εγγραφές αυτές συγκροτήθηκε ο λογαριασμός εκμετάλλευσης ο οποίος παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

13 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λ/σμός Γενικής Εκμ/σεως Συμμετοχικής Αγορές ,00 Έξοδα 440,00 Κέρδος εκμετάλλευσης 4.960,00 500,00 Υπολ. λήξης εμπ/των ,00 Έσοδα Σύνολο , ,00 Η σχετική λογιστική εγγραφή για τη μεταφορά του κέρδους στον ανάλογο λογαριασμό αποτελέσματος και το κλείσιμο του λογαριασμού της εκμετάλλευσης, είναι η παρακάτω: 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4.960, Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λ/σμός Γενικής Εκμ/σης Συμμετοχικής 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 4.960, Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Αποτελέσματα από συμμετοχικές συνεργασίες Αποτέλεσμα συμμετοχικής εταιρείας Πρόκυψε συνεπώς από τη συμμετοχική εταιρεία συνολικό κέρδος 4.960,00, που θα μοιραστεί στους εταίρους με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους. Η σχετική εγγραφή είναι η παρακάτω: 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.480, Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Αποτελέσματα από συμμετοχικές συνεργασίες 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 2.480, Συμμέτοχος «Β» ιανομή του συμμετοχικού αποτελέσματος

14 160 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τέλος, στην κατοχή του εταίρου Β παρέμειναν συμμετοχικά εμπορεύματα αξίας 500,00 τα οποία αποτελούν πλέον απαίτηση του εταίρου Α έναντι του εταίρου Β. Συνεπώς, στη λογιστική του Α θα γίνει η παρακάτω τελική ημερολογιακή εγγραφή. 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 500, οσοληπτικοί λ/σμοι εταίρων Συμμέτοχος «Β» 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 500, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Β» Αποθήκη του «Β» Μετά από τις παραπάνω εγγραφές, το ισοζύγιο των λογαριασμών αναμορφώνεται όπως ακολουθεί: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ , ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 440,00 440, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , ,00 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.480, , ,00 Σύνολο , , , ,00 Εδώ ολοκληρώνεται η λογιστική παρακολούθηση της συμμετοχικής εταιρείας ανάμεσα στους Α και Β, όπως καταγράφηκε στη λογιστική του Α. Προκειμένου να γίνει κατανοητό όλο το κύκλωμα της λογιστικής παρακολούθησης της συμμετοχικής με τη μέθοδο του τελικού μερισμού, παραθέτουμε παρακάτω και τη λογιστική του Β η οποία, γενικά, είναι αντίστοιχη με τη λογιστική του Α. Μετά από τη γενική αυτή παρατήρηση, παραθέτουμε τις σχετικές εγγραφές στη λογιστική του Β Προκειμένου να ξεχωρίζουν οπτικά οι λογιστικές εγγραφές στη λογιστική του Β, χρησιμοποιούνται χαρακτήρες με κλίση.

15 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 161 (1) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Συμμέτοχος «Α» 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 Αποστολή της εισφοράς μας (2) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 5.000, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη του «Α» 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 120, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Α» Έξοδα μεταφορών 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.120, Συμμέτοχος «Α» Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων Από τον Α με το Τιμολ. Νο. (3) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.500, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη μας 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 80, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Α» Έξοδα μεταφορών 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.500, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη του «Α» 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 80, Συμμέτοχος «Α» Παραλαβή συμμετοχικών εμπορευμάτων Με το ελτίο Αποστολής Νο.

16 162 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (4) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.400, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.400, Συμμετοχικά έσοδα με «Α» Πωλήσεις συμ/κών εμπορευμάτων με το Τιμολ. Νο (4) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.500, Συμμέτοχος «Α» 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.500,00 Έμβασμα μας στον Α με στοιχεία. (5) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη του «Α» 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 160, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Α» Έξοδα μεταφορών 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Συμμέτοχος «Α» Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων από τον Α με το Τιμολ. Νο. (6) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 9.000, Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη του «Α» 694 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 80, Συμμετοχικά έξοδα με τον «Α» Έξοδα μεταφορών

17 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 9.080, Συμμέτοχος «Α» Αγορά συμμετοχικών εμπορευμάτων από τον Α με το Τιμολ. Νο. (7) 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη μας 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Συμμετοχικά εμπ/τα με τον «Α» Αποθήκη του «Α» Αποστολή εμπορευμάτων στον «Β» για πώληση (8) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , Συμμετοχικά έσοδα με «Α» Πωλήσεις συμμετοχικών εμπορευμάτων με τον «Α» με το Τιμολ. Νο (9) 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.500, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3.500, Συμμετοχικά έσοδα με «Α» Πωλήσεις συμμετοχικών εμπορευμάτων με τον «Α» με το Τιμολ. Νο (10) 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 2.500, Συμμέτοχος «Α»

18 164 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.500,00 Έμβασμα μας στον «Α» με στοιχεία. Σύνολο , ,00 Επακολουθεί η σύνταξη ισοζυγίου για την επαλήθευση της ακρίβειας της λογιστικής εργασίας. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ , , ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 440,00 440, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ,00 Σύνολο , , , ,00 Παράλληλα, καταρτίζεται και από τον εταίρο Β ο λογαριασμός εκμετάλλευσης, με τα ίδια φυσικά ακριβώς ποσά στη χρέωση και στην πίστωση, όπως και στον εταίρο Α και βέβαια με το ίδιο αποτέλεσμα. Τόσο οι λογιστικές εγγραφές, όσο και ο λογαριασμός, είναι απολύτως ίδια με του συμμέτοχου Α και συνεπώς η επανάληψη τους θα ήταν άσκοπη. Μετά από τις εγγραφές αυτές, κατάρτισης των λογαριασμού της εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, το σχετικό ισοζύγιο των λογαριασμών στη λογιστική του Β αναμορφώνεται όπως παρακάτω: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π 290 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ , ,00 500,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 440,00 440,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ,00 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.480, , ,00 Σύνολο , , , ,00

19 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 165 Από τα δύο ισοζύγια προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις ανάμεσα στους συμμέτοχους, που πρέπει να τακτοποιηθούν: Ο συμμέτοχος Β πρέπει να εμβάσει στον συμμέτοχο Α το ποσό των που του οφείλει, οπότε στον συμμέτοχο Β το ταμείο θα μειωθεί στο ποσό (9.900, ,00 =) 1.980,00. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος του συμμετόχου Β επενδύθηκε στις αξίες του ενεργητικού: αποθέματα 500,00 μετρητά 1.980,00 κέρδος 2.480,00 Αντίστοιχα, ο συμμέτοχος Α θα αυξήσει το ταμείο του με το ποσό από το έμβασμα, 7.920,00 και θα μειώσει την απαίτηση του από τον συμμέτοχο Β στο ποσό (7.920, ,00 =) 2.480,00. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το κέρδος του συμμέτοχου Α επενδύθηκε σε μετρητά ( 2.480,00) Η μέθοδος του άμεσου μερισμού Θυμίζουμε ότι με τη μέθοδο του άμεσου μερισμού κάθε οικονομική πράξη της συμμετοχικής, καταγράφεται στα βιβλία του κάθε εταίρου, αναλυμένη κατά το ποσοστό που τον αφορά. Στο τέλος της συνεργασίας, ο καθένας εταίρος καταρτίζει ένα λογαριασμό εκμετάλλευσης από τον οποίο προκύπτει το αποτέλεσμα που αφορά τον συγκεκριμένο εταίρο. Πρόκειται φυσικά, για μια μέθοδο τελείως απλοϊκή, που στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική, μάλλον είναι ανεφάρμοστη. Πρώτο, επειδή ο νόμος επιβάλλει για κάθε οικονομική πράξη να εκδίδεται ένα τυπικό και υποχρεωτικό παραστατικό, που υποχρεώνει την επιχείρηση να καταχωρήσει τα συνολικά μεγέθη (ποσότητες αξίες) που περιλαμβάνονται σ αυτό. εύτερο, επειδή τα λογιστικά βιβλία που τηρεί η κάθε επιχείρηση ορίζονται από το νόμο, όπου οι μεν μικρές επιχειρήσεις τηρούν βιβλία (Α και Β κατηγορίας) που δεν είναι λογιστικά και συνεπώς δεν επιτρέπουν εσωλογιστική αντιμετώπιση της συμμετοχικής συνεργασίας, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία (Γ κατηγορίας) δεν θα καταφύγουν βέβαια, στην απλοϊκή αυτή μέθοδο, τόσο περισσότερο, που με τα μέσα που παρέχει η σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση μπορούν να παρακολουθούν τέτοιες συνεργασίες ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Για τους λόγους αυτούς, παραλείπεται εδώ η ανάπτυξη της μεθόδου αυτής.

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί. από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος. έ κ τ ο 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ. κεφάλαιο

Οι λογαριασμοί. από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος. έ κ τ ο 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ. κεφάλαιο κεφάλαιο Οι λογαριασμοί έ κ τ ο από οργανωτική άποψη και η διάκριση τους κατά μέγεθος 6.1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Οι λογαριασμοί εικονίζουν τη θέση (με το υπόλοιπο τους) και παρακολουθούν την κίνηση (τις μεταβολές)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους Μεταβολές της περιουσίας

3.1. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους Μεταβολές της περιουσίας Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους 3.1. 3.1.1. Μεταβολές της περιουσίας Η επιχείρηση, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της, αναπτύσσει πολλές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 6-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College Αντικείμενο μάθησης 1. Λογιστική των αποθεμάτων 6-2 Λογιστική των αποθεμάτων Πίνακας 6-1 Αντιπαράθεση μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...11 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...26 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...33 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...50 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...54

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...11 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...26 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...33 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...50 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...54 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...11 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ...13 Η Τέχνη της Λογιστικής...13 Τι Είναι η Λογιστική;...13 Ποιος Χρησιμοποιεί Λογιστικές Πληροφορίες;...14 Τι Είδους Πληροφορίες Συγκεντρώνει Ένας Λογιστής;...14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο Ενότητα #5: Αναλυτικά Καθολικά Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής:

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής: Ο φο ρος εισοδή ματος (τρε χων και αναβαλλο μενος) (Απόσπασμα από το βιβλίο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελλήνικά Λογιστικά Πρότυπα) Γεώργιος Ν. Κόντος Επιστήμονικός Συνεργάτής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #7: Λογιστική Ξένου Νομίσματος. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #7: Λογιστική Ξένου Νομίσματος. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #7: Λογιστική Ξένου Νομίσματος Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο Ενότητα #1: Απογραφή Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 23.862,00 ΕΥΡΩ Για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, επιμελήθηκαν ο κ. Γεώργιος Κολλίντζας, διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5 Έχοντας υπόψη την Απόφαση Διοικητή 679/14.10.2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τον επικείμενο Πρόχειρο Κοινό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή, για την Υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών 2.1. Oι μεταβολές της περιουσίας Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα