ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), ανταποκρινόμενο στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες στο πλαίσιο της αποστολής που του έχει ανατεθεί από τη συνθήκη και το δημοσιονομικό κανονισμό, διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τους κώδικες δεοντολογίας του IFAC και του INTOSAI, στο βαθμό που αυτοί εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται τόσο με τα εγχειρίδια ελέγχου του ΕΕΣ όσο και με τις διαδικασίες ελέγχου που θεσπίζει το τελευταίο. Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμό κάθε σχετικού προτύπου και άμεσο σύνδεσμο σε αυτό. Επίσης υπάρχουν αναφορές στις "Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων του INTOSAI". Επικοινωνία Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 12 rue Alcide de Gasperi - L LUXEMBOURG Ηλεκτρονική διεύθυνση: ADAR CONTACT/ECA ή

2 Αριθμός σελίδας >>>> Σελίδα 3 >>>> Σελίδα 8 >>>> Σελίδα 10 >>>> Σελίδα 14 >>>> Σελίδα ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων Επαγγελματική δεοντολογία Επαγγελματική κρίση Προσόντα των ελεγκτών Επαγγελματικός σκεπτικισμός Έλεγχος της ποιότητας Τεκμηρίωση του ελέγχου 1.2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντικειμενικές και γενικές αρχές οι οποίες διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών κατά τον λεγχο των οικονομικών καταστάσεων Όροι της εντολής του ελέγχου Η ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, το ενδεχόμενο απάτης 1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.3. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ 2.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΝΜΟΖΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3.1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3.2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 3.4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 3.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 3.6. EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 3.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 3.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3.9. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 4.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 4.3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5.1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5.2. ΕΚΘΕΣΗ 5.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5.4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 2 -

3 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Επαγγελματική δεοντολογία IFAC Code of Ethics for Professional Accountants (Κώδικας δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές) INTOSAI Code of Ethics (Κώδικας δεοντολογίας) INTOSAI 2.2 Κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους, οι ελεγκτές του Συνεδρίου οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και στον Κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οφείλουν επίσης να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Κώδικα δεοντολογίας (Code of ethics) του INTOSAI και τον Κώδικα δεοντολογίας επαγγελματιών λογιστών (Code of ethics for professional accountants) της IFAC. Συγκεκριμένα, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο ο οποίος προασπίζει και ενισχύει την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και το επαγγελματικό κύρος του Συνεδρίου και εγγυάται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία του ελέγχου Επαγγελματική κρίση INTOSAI Το Συνέδριο εκφέρει τη δική του κρίση για τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών Προσόντα των ελεγκτών INTOSAI 2.1 Το Συνέδριο οφείλει να υιοθετήσει πολιτικές και διαδικασίες α) για την πρόσληψη προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα β) για τη βελτίωση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων του, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, καθώς και για τον καθορισμό της βάσης για την περαιτέρω εξέλιξη των ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού γ) για την εκπόνηση εγχειριδίων και άλλων γραπτών κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών σχετικά με την διενέργεια των ελέγχων. δ) για την υποστήριξη των δεξιοτήτων και της πείρας που διατίθενται εντός του Συνεδρίου και για τον εντοπισμό των ικανοτήτων που ελλείπουν για την επίτευξη της ορθής κατανομής των δεξιοτήτων στα διάφορα καθήκοντα ελέγχου και τον διορισμό επαρκούς αριθμού υπαλλήλων προς εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων και, τέλος, για τον κατάλληλο σχεδιασμό και εποπτεία, προς επίτευξη των στόχων με τον απαιτούμενο βαθμό προσοχής και επιμέλειας. - Σελίδα 3 -

4 Επαγγελματικός σκεπτικισμός ISA 200 Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει και να διενεργεί τον έλεγχο με πνεύμα επαγγελματικού σκεπτικισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να συντρέχουν κάποιες περιστάσεις, συνεπεία των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις να περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες Έλεγχος της ποιότητας International Standard on Quality Control 1 (Διεθνές πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας αριθ. 1) INTOSAI 2.1 εφαρμογής αριθ. 51 ISA 220 INTOSAI 3.2 Το Συνέδριο οφείλει να καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας, το οποίο θα του παρέχει την εύλογη βεβαιότητα ότι τόσο το ίδιο όσο και οι υπάλληλοί του συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις, καθώς και ότι οι εκθέσεις που εκδίδει είναι οι ενδεδειγμένες δεδομένων των περιστάσεων. Το Συνέδριο υιοθετεί πολιτικές και διαδικασίες για την επισκόπηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών προτύπων και διαδικασιών που εφαρμόζει. Το κλιμάκιο το οποίο έχει αναλάβει εντολή ελέγχου οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας που ισχύουν για τη συγκεκριμένη εντολή. Το έργο των ελεγκτών, σε κάθε επίπεδο και στάδιο του ελέγχου, πρέπει να εποπτεύεται δεόντως κατά τη διάρκεια του ελέγχου και οι τεκμηριωμένες εργασίες πρέπει να εξετάζονται από ανώτερο στέλεχος του τομέα ελέγχου Τεκμηρίωση του ελέγχου ISA 230 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 26 Ο ελεγκτής οφείλει να προετοιμάζει, σε εύθετο χρόνο, την τεκμηρίωση του ελέγχου η οποία πρέπει να παρέχει: α) επαρκή και κατάλληλη καταγραφή των στοιχείων επί των οποίων στηρίζεται η έκθεσή του β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISA) και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντικειμενικές και γενικές αρχές οι οποίες διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ISA 200 Στόχος του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να εκφέρει γνώμη σχετικά με το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. - Σελίδα 4 -

5 Στο κοινοτικό πλαίσιο, η γνώμη του ΕΕΣ αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ συνίσταται σε ετήσια δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων. INTOSAI 3.4 Ο έλεγχος της κανονικότητας αποτελεί θεμελιώδη πτυχή του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών. Ένας σημαντικός στόχος, που αναλαμβάνει να εκπληρώσει το Συνέδριο στο πλαίσιο αυτού του είδους ελέγχου, είναι να εξακριβώνει, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, ότι τόσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και οι λογαριασμοί είναι πλήρεις και έγκυροι. Αυτό θα παρέχει στο Κοινοβούλιο και στους άλλους χρήστες της έκθεσης ελέγχου βεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος και την εξέλιξη των σχετικών δημοσιονομικών υποχρεώσεων. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, το Συνέδριο εξετάζει τους ενοποιημένους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ, προκειμένου να βεβαιώσει ότι, για όλες τις πράξεις, έχει πραγματοποιηθεί ορθά η ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, η εκκαθάριση των δαπανών, η έκδοση εντάλματος πληρωμής, καθώς και η καταβολή και καταχώριση. Εφόσον δεν υπάρχει παρατυπία, η διαδικασία ελέγχου καταλήγει συνήθως στη χορήγηση "απαλλαγής". Στο πλαίσιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου, χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ISA 250 Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της κατάρτισης της σχετικής έκθεσης, ο ελεγκτής οφείλει να αναγνωρίζει ότι η μη συμμόρφωση της οικονομικής μονάδας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ενδέχεται να επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις. - Σελίδα 5 -

6 INTOSAI 3.4 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 52 INTOSAI Κατά τους (δημοσιονομικούς) ελέγχους της κανονικότητας, πρέπει να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τέτοια βήματα και διαδικασίες ελέγχου, τα οποία να εξασφαλίζουν εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά τον εντοπισμό σφαλμάτων, παρατυπιών και παράνομων πράξεων που θα μπορούσαν να έχουν άμεση και ουσιώδη επίδραση στα ποσά των οικονομικών καταστάσεων ή στα αποτελέσματα των ελέγχων της κανονικότητας. Επίσης, ο ελεγκτής οφείλει να έχει υπόψη του την πιθανότητα ύπαρξης παράνομων πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν έμμεση και ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις ή στα αποτελέσματα των ελέγχων της κανονικότητας. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να θεωρεί ότι η συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα κατά τρόπο συνεπή αποτελεί στοιχείο που αποδεικνύει με καθοριστικό τρόπο την πιστή παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων. Η πιστή εικόνα αποτελεί έκφραση της γνώμης του ελεγκτή, η οποία υπερβαίνει τα όρια της συνεπούς εφαρμογής των λογιστικών προτύπων. Αυτός ο συλλογισμός υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ελεγκτικά πρότυπα δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ελάχιστη απαίτηση στο πλαίσιο της αποστολής ενός ελεγκτή. Η υπέρβαση αυτού του ελάχιστου επαφίεται στην κρίση του Όροι της εντολής του ελέγχου ISA 210 Οι όροι εντολής του ελέγχου καθορίζονται με συμφωνία του ελεγκτή και της ελεγχόμενης μονάδας. Στο πλαίσιο του ΕΕΣ, οι όροι της εντολής του ελέγχου καθορίζονται συνήθως από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο Η ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει, στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, το ενδεχόμενο απάτης ISA 240 INTOSAI Κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου με σκοπό τη μείωση του κινδύνου του ελέγχου σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, ο ελεγκτής οφείλει να διερευνά τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις οφειλόμενων σε απάτη. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ύπαρξης παρατυπίας, παρανομίας, απάτης ή σφάλματος, που θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίδραση στον έλεγχο, ο ελεγκτής οφείλει να διευρύνει τις διαδικασίες προς επιβεβαίωση ή διασκεδασμό των υπονοιών αυτών. Όταν, στο πλαίσιο του ελέγχου, εγείρονται υπόνοιες απάτης, δωροδοκίας ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, ο ελεγκτής οφείλει να ακολουθεί τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη γνωστοποίηση της υπόθεσης στην OLAF. - Σελίδα 6 -

7 1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Επί του παρόντος, ο INTOSAI ασχολείται με την εκπόνηση λεπτομερέστερων προτύπων σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων. Εν τω μεταξύ, ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργείται σύμφωνα τόσο με το "Εγχειρίδιο ελέγχου των επιδόσεων" του ΕΕΣ, όσο και με τις κατευθυντήριες γραμμές του INTOSAI για τον έλεγχο των επιδόσεων. INTOSAI Το Συνέδριο συνιστά στις ελεγχόμενες μονάδες να καθορίζουν μετρήσιμους και σαφώς διατυπωμένους στόχους, συνοδευόμενους από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από πλευράς επιδόσεων. INTOSAI INTOSAI 3.4 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 41 Το Συνέδριο καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση των τεχνικών ελέγχου της εγκυρότητας των μετρήσεων των επιδόσεων. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων των επιδόσεων, και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του ελέγχου, πρέπει να εκτιμάται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο κατά τρόπο ώστε αυτός να του παρέχει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχουν εντοπιστεί οι παράνομες πράξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τους στόχους του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει επίσης να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για περιστάσεις ή πράξεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν παράνομες πράξεις που θα είχαν ενδεχομένως έμμεση επίδραση στα αποτελέσματα του ελέγχου. - Σελίδα 7 -

8 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INTOSAI Το Συνέδριο δίνει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και σταθμίζει τις προτεραιότητες στους τομείς όπου, βάσει της αποστολής του, διαθέτει διακριτική ευχέρεια ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ISA 300 INTOSAI 3.1 εφαρμογής αριθ. 11 Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο ώστε η εντολή που έχει αναλάβει να εκτελείται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διενεργείται έλεγχος υψηλής ποιότητας κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΜΩΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ISA 315 INTOSAI INTOSAI 3.3 εφαρμογής αριθ. 21 Ο ελεγκτής πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση της ελεγχόμενης μονάδας καθώς και του περιβάλλοντός της, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ούτως ώστε να μπορεί, αφενός, να προσδιορίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις, οφειλόμενων είτε σε απάτη είτε σε σφάλμα, και, αφετέρου, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες. Η ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την προστασία των πόρων της αποτελεί ευθύνη της ελεγχόμενης μονάδας και όχι του ελεγκτή. Και είναι επίσης υποχρέωσή της να μεριμνά ώστε να προβλέπονται και να εφαρμόζονται έλεγχοι οι οποίοι διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το ισχύον καταστατικό και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με εντιμότητα και ευπρέπεια. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τον ελεγκτή από την υποχρέωση υποβολής προτάσεων και συστάσεων προς την ελεγχόμενη μονάδα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, ή ότι αυτοί που υπάρχουν είναι ακατάλληλοι. Ο ελεγκτής, κατά τον καθορισμό του εύρους και του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου, οφείλει να μελετά και να αξιολογεί την αξιοπιστία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. - Σελίδα 8 -

9 2.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ISA 320 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 12 Κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιμήσει τον παράγοντα της σημαντικότητας (ουσιαστικότητας) και τη σχέση της με τον κίνδυνο του ελέγχου. Γενικά, ένα ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, εάν η γνώση του θα μπορούσε να επηρεάσει το χρήστη των οικονομικών καταστάσεων ή την έκθεση του ελέγχου των επιδόσεων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ISA 330 Ο ελεγκτής, προκειμένου να μειώσει τον έλεγχο του κινδύνου σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, οφείλει να καθορίζει τη γενική αντιμετώπιση των κινδύνων που εκτιμάται ότι υπάρχουν σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου προς αντιμετώπιση των κινδύνων που εκτιμάται ότι υπάρχουν στο επίπεδο των διατυπούμενων θέσεων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ISA 402 Ο ελεγκτής οφείλει να διερευνά με ποιο τρόπο η χρησιμοποίηση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών 1, εκ μέρους της οικονομικής ομάδας, επηρεάζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ούτως ώστε να μπορεί να προσδιορίζει και να εκτιμά τον κίνδυνο ουσιωδών ανακριβειών καθώς και να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου. 1 Ένας φορέας παροχής υπηρεσιών εκτελεί πράξεις και τηρεί τη σχετική λογιστική ή καταχωρίζει πράξεις και επεξεργάζεται τα σχετικά στοιχεία για λογαριασμό του πελάτη του (για παράδειγμα, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών συστημάτων πληροφορικής). - Σελίδα 9 -

10 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3.1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ISA 500 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 13 INTOSAI 3.5 εφαρμογής αριθ. 23 Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να μπορεί να συνάγει εύλογα συμπεράσματα επί των οποίων θα θεμελιώνει τη γνώμη του. Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης από τον ελεγκτή σχετικά με την επιλογή των ζητημάτων και των τομέων που θα υποβληθούν σε έλεγχο καθώς και της φύσης, του χρόνου και του εύρους των δειγματοληπτικών ελέγχων και των διαδικασιών ελέγχου. Προς υποστήριξη της κρίσης και των συμπερασμάτων του ελεγκτή όσον αφορά τον φορέα, το πρόγραμμα, τη δραστηριότητα ή τη λειτουργία που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου, πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα, συναφή και εύλογα αποδεικτικά στοιχεία 3.2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ISA 501 Όταν τα αποθέματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ύπαρξη και την κατάστασή τους και να παρακολουθεί τη φυσική απογραφή τους, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο. Ο ελεγκτής οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου οι οποίες θα του επιτρέπουν να διαγνώσει τυχόν επίδικες διαφορές και αξιώσεις στις οποίες εμπλέκεται η οικονομική μονάδα και οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις. - Σελίδα 10 -

11 Όταν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την αποτίμηση και την παράθεσή τους. Όταν η τομεακή πληροφόρηση 2 αποτελεί σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την παρουσίαση και την παράθεσή τους εντός του πλαισίου που ισχύει για την παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ISA 505 Ο ελεγκτής οφείλει να κρίνει κατά πόσο η χρήση εξωτερικών επιβεβαιώσεων είναι αναγκαία για την εξασφάλιση επαρκών και πρόσφορων αποδεικτικών στοιχείων στο επίπεδο των διατυπούμενων θέσεων. Κατά την άσκηση της κρίσης του, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιμά τον εκτιμηθέντα κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στο επίπεδο των διατυπούμενων θέσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα από την εφαρμογή άλλων σχεδιασθεισών διαδικασιών ελέγχου μειώνουν σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στο επίπεδο των διατυπούμενων θέσεων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ISA 510 Σε περίπτωση ανάθεσης εντολής ελέγχου για πρώτη φορά, ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι: α) τα υπόλοιπα ανοίγματος δεν περιέχουν ανακρίβειες οι οποίες έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου β) τα υπόλοιπα κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου έχουν μεταφερθεί ορθά στην τρέχουσα περίοδο και ότι, όπου ήταν ενδεδειγμένο, υπολογίστηκαν εκ νέου και γ) οι κατάλληλες λογιστικές αρχές εφαρμόζονται με συνέπεια ή ότι οι μεταβολές τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη και παρουσιάζονται και επεξηγούνται επαρκώς. 2 Ο όρος τομεακές πληροφορίες αναφέρεται στην παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα δραστηριότητας (π.χ., κατά δραστηριότητα (ΠΒΔ/ΔΒΔ)) και κατά γεωγραφική περιοχή. - Σελίδα 11 -

12 3.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ISA 520 INTOSAI 3.6 εφαρμογής αριθ. 24 Ο ελεγκτής οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες αναλυτικής διερεύνησης, όπως αυτές της εκτίμησης των κινδύνων, προκειμένου να εξασφαλίζει την καλή κατανόηση της ελεγχόμενης μονάδας και του περιβάλλοντός της, καθώς και για να είναι σε θέση να προβαίνει σε συνολική επισκόπηση στο στάδιο της ολοκλήρωσης του ελέγχου. Κατά τον (δημοσιονομικό) έλεγχο της κανονικότητας, καθώς ενδεχομένως και σε άλλα είδη ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να προβαίνει σε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο τηρήθηκαν τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται για την παρουσίαση και την παράθεση των οικονομικών πληροφοριών. Ο βαθμός της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται εύλογη βάση για τη θεμελίωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙEΣ ISA 530 Κατά το σχεδιασμό των διαδικασιών ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να υιοθετεί τους κατάλληλους τρόπους για την επιλογή των στοιχείων που θα υποβάλλει σε δοκιμασία, ούτως ώστε να συγκεντρώνει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία προς επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ISA 540 Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις λογιστικές εκτιμήσεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISA 545 Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία ότι η επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τα παρατιθέμενα στις οικονομικές καταστάσεις στοιχεία είναι σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η οικονομική μονάδα για την παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών. - Σελίδα 12 -

13 3.9. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ISA 550 Ο ελεγκτής οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκών και πρόσφορων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον εντοπισμό και την παράθεση στις οικονομικές καταστάσεις, εκ μέρους της διοίκησης, των σχετιζόμενων μερών και των επιπτώσεων των συναλλαγών των σχετιζόμενων μερών, οι οποίες έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι συντρέχουν οι προαναφερόμενες περιστάσεις, ο ελεγκτής οφείλει να τροποποιεί, να διευρύνει ή να επαυξάνει τις διαδικασίες ελέγχου, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο δεδομένων των περιστάσεων ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ISA 560 Ο ελεγκτής οφείλει να εξετάζει τις επιπτώσεις μεταγενέστερων γεγονότων επί των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσής του ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ISA 570 Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου καθώς και κατά την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, ο ελεγκτής οφείλει να εξετάζει εάν η διοίκηση εφάρμοσε ορθά την παραδοχή της δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας στο πλαίσιο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ISA 580 INTOSAI Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής αριθ. 32 και 53 Ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες παραστάσεις από τη διοίκηση. Η ανάπτυξη, εκ μέρους της διοίκησης, των κατάλληλων συστημάτων πληροφόρησης, ελέγχου, αξιολόγησης και κατάρτισης εκθέσεων διευκολύνει τη διαδικασία λογοδοσίας. Η διοίκηση ευθύνεται για την ορθότητα και την επάρκεια του τύπου και του περιεχομένου των οικονομικών εκθέσεων και των λοιπών πληροφοριών. - Σελίδα 13 -

14 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ISA 600 INTOSAI εφαρμογής αριθ. 25 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κύριος ελεγκτής χρησιμοποιεί την εργασία άλλου ελεγκτή, ο κύριος ελεγκτής οφείλει να προσδιορίζει την επίδραση του έργου του άλλου ελεγκτή επί του ελέγχου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ISA 610 Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να αξιολογεί τις δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών και την επίδραση που αυτές ενδέχεται να έχουν επί των διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ISA 620 INTOSAI Κατά τη χρησιμοποίηση της εργασίας πραγματογνώμονα, ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία ότι η εργασία αυτή είναι κατάλληλη για τους σκοπούς του ελέγχου. - Σελίδα 14 -

15 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5.1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ISA 260 Ο ελεγκτής οφείλει να κοινοποιεί τα ευρήματα του ελέγχου που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης προς τους έχοντες την ευθύνη διακυβέρνησης της ελεγχόμενης μονάδας ΕΚΕΘΣΗ INTOSAI 4.0 εφαρμογής αριθ. 31 ISA 700 Στο τέλος κάθε ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να καταρτίζει γραπτώς σχετική γνώμη ή ενδεχομένως έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζονται με την κατάλληλη μορφή τα ευρήματα του ελέγχου το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να είναι εύληπτο και να μην περιέχει ασάφειες ή αοριστίες, αλλά μόνο τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από κατάλληλα και συναφή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και να είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική, δίκαιη και εποικοδομητική. Ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογεί τα συμπεράσματα που έχουν αντληθεί από τα συγκεντρωθέντα αποδεικτικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί ως βάση για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να περιέχει σαφή διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. ISA 700 and 701 Κατά την κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να τηρούνται οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης του ελεγκτή όσον αφορά τους δημοσιονομικούς ελέγχους, όπως αυτές διατυπώνονται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISA) 700 και ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ISA 710 Ο ελεγκτής οφείλει να εξακριβώνει ότι τα συγκριτικά στοιχεία συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη πλευρά, με το πλαίσιο που ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου του ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ISA 720 Ο ελεγκτής οφείλει να διαβάζει τις άλλες πληροφορίες με σκοπό να εντοπίζει ουσιώδεις ασυνέπειες με τις οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου του. - Σελίδα 15 -

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/18)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/18) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/97 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ Έκθεση όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/123 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35) C 449/188 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 14.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/119 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/41 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/157 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23) C 449/128 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/31)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/31) C 449/168 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37) C 449/198 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03) C 449/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37) C 417/228 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/26) C 417/166 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/77 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

C 366/162 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/162 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/162 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογιαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/95 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/55 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15) C 449/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/34)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/34) C 417/212 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 67 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/65 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/33) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/207 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4.1 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 4 4.2 Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα 5 4.2.1 Σκοπός, δομή και πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 2012 EL Eγχειρίδιο δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης 2 Επισκόπηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ C 304/136 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/193 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/25 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/29) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/181 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/171 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/201 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/61 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα