ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007

2

3 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΙΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΪ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM (RIT) Σταδίου 24, Αθήνα. Τηλ.: , , Fax: , Stadiou Str., Athens. Tel.: , , Fax: , URL:

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι και η παρακολούθηση της Οικονοµικής Συγκυρίας, διεθνούς και εγχωρίου και η κατάρτιση οικονοµικών προβλέψεων για την οικονοµία ως σύνολο, µε έµφαση στην Τουριστική Οικονοµία και τα προβλήµατά της. Πιστεύουµε ότι µε την υπεύθυνη και τεκµηριωµένη επιστηµονικά ανάλυση των οικονοµικών εξελίξεων και τάσεων της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την οικονοµική πολιτική, το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον και άλλα αυτόνοµα στοιχεία, η περιοδική έκδοση της παρούσης θα συµβάλει ουσιαστικά στην συνειδητοποίηση των προβληµάτων της οικονοµίας από ένα ευρύτερο κύκλο παραγόντων της οικονοµικής ζωής του τόπου, και θα βοηθήσει µε τον τρόπο αυτό στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οικονοµικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό, όσο και σε άλλα, ιεραρχικώς κατώτερα, αλλά µεγάλης πρακτικής σπουδαιότητας επίπεδα. Η διάρθρωση της εκθέσεως έχει σχεδιασθεί να περιλαµβάνει τέσσερα χωριστά µέρη και δύο παραρτήµατα. Στο πρώτο µέρος θα παρουσιάζονται (α) οι διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες και θα οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες αναπτύξεως και σταθεροποιήσεως της ελληνικής οικονοµίας στα πλαίσια του παγκοσµίου οικονοµικού γίγνεσθαι και (β) οι τάσεις των βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας και η διατύπωση προβλέψεων για την πιθανή εξέλιξη, µε σκοπό τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Το δεύτερο µέρος θα είναι µια συνοπτική αναφορά στην συντελούµενη πρόοδο των χωρών-µελών της ΕΕ στην πορεία προς την ΟΝΕ. Το τρίτο θα αφιερώνεται σε ανάλυση και σχολιασµό σηµαντικών θεµάτων οικονοµικής πολιτικής.

6 Το τέταρτο µέρος, το οποίο µε την πρόοδο της ερευνητικής δραστηριότητος του ΙΤΕΠ θα εµπλουτίζεται και θα αυξάνει την συµµετοχή του στο πληροφοριακό περιεχόµενο της εκθέσεως, θα αναφέρεται στα τρέχοντα και µακροπρόθεσµα προβλήµατα του τουριστικού τοµέα και στις απόψεις πολιτικής που σχετίζονται µε αυτά. Το Παράρτηµα Ι συνίσταται σε τεχνική ανάλυση των στατιστικών σειρών στις οποίες αποτυπώνονται οι βραχυχρόνιες εξελίξεις και τάσεις της ελληνικής οικονοµίας µε σκοπό την πρόβλεψη, την πιθανότερη πορεία ενός δείκτη στο άµεσο µέλλον. Οι προβλέψεις γίνονται µε προηγµένες µεθόδους αναλύσεως χρονολογικών στατιστικών σειρών. Το Παράρτηµα ΙΙ είναι καθαρά στατιστικό. Σ αυτό περιλαµβάνονται χρονολογικές σειρές για τα σηµαντικότερα οικονοµικά µεγέθη, στα οποία αναφέρεται η ανάλυση της οικονοµικής συγκυρίας, καθώς και ειδικό τµήµα µε στατιστική απεικόνιση της τουριστικής δραστηριότητος. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η παρούσα περιοδική έκθεση, µε την επιστηµονική και αντικειµενική θεώρηση των οικονοµικών πραγµάτων και τη συνεχή βελτίωσή της, θα εξελιχθεί σε χρήσιµη πηγή πληροφοριών για την οικονοµική κοινότητα και θα δικαιώσει πλήρως την πρωτοβουλία µας για την έκδοση της. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Πρόσφατες Αναπτυξιακές Επιδόσεις Πρόβλεψη για τα Έτη 2007 και Πληθωριστικές Πιέσεις ηµοσιονοµικά Εξωτερικές Συναλλαγές Γενικό Συµπέρασµα Παγκόσµια Ζήτηση Πετρελαίου και Τιµές Αργού Πετρελαίου...31 ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές Σύνοψη Εξελίξεις κατά το Πρόβλεψη για το Νοµισµατικές Εξελίξεις Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών ηµοσιονοµικές Εξελίξεις Η Κερκόπορτα...55 III. Τουριστική Οικονοµία Σύνοψη Αλλοδαπός Τουρισµός Εσωτερικός Τουρισµός Πρόσφατες Τουριστικές Εξελίξεις Τρέχουσα Επίδοση - Επισηµάνσεις Περιφερειακές Επιδόσεις Εσωτερικός Τουρισµός Επίδοση των Αµεσότερα Ανταγωνιστριών Χωρών Πρόβλεψη για το Ενδείξεις για την Αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος Μένουµε Ελλάδα Εισαγωγή Μέγεθος και υναµική του Εσωτερικού Τουρισµού...81

8 Οι Πρώτες Ποσοτικές Ενδείξεις για την Αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος Μένουµε Ελλάδα Χαρακτηριστικά των Εσωτερικών Τουριστών Ο Ελληνικός Τουριστικός Προορισµός είναι πράγµατι Ακριβός; Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισµού Εισαγωγή Η Θέση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ταξιδίων και Τουρισµού στη ιεθνή Σκηνή Το Ρυθµιστικό Πλαίσιο Κανονισµοί για την Προστασία του Περιβάλλοντος Ασφάλεια και Ασφάλιση Υγεία και Υγιεινή Προτεραιότητα του Τουριστικού Τοµέα Επιχειρηµατικό Περιβάλλον και Υποδοµές Συµπεράσµατα Αποτελέσµατα της Έρευνας στους Αλλοδαπούς Τουρίστες στην Κω IV. Παράρτηµα Στατιστικών Πινάκων

9 Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ 2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 4. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 6. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 7 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

10

11 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Ι. Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 1.1. Πρόσφατες Αναπτυξιακές Επιδόσεις Η παγκόσµια ανάπτυξη φαίνεται να έχει συµβιβασθεί µε πρωτόγνωρο σε µέγεθος και διάρκεια αυξητικό ρυθµό. Από το 2004 και εντεύθεν η παγκόσµια ανάπτυξη εξελίχθηκε µε ρυθµό ελαφρώς υψηλότερο του 5%, ενώ για την περίοδο η εκτίµηση-πρόβλεψη αναφέρεται σε ρυθµό 4,4%, έναντι µέσου ρυθµού 3,2% κατά την δεκαετία Κατά το παρελθόν έτος η ανάπτυξη απεδείχθη ισχυρότερη από όσο προβλεπόταν (5,4% έναντι προβλέψεως 5,1%). Τούτο οφείλεται στην ισχυρή δυναµική που χαρακτηρίζει την διαστολή της οικονοµικής δραστηριότητας των αναπτυσσοµένων χωρών, ως σύνολο, µε ηγέτιδα την Ασία και ιδιαιτέρως τις µεγάλες πληθυσµιακά χώρες, Κίνα και Ινδία. Ρυθµός Αναπτύξεως κατά Περιοχή Κόσµος 4,9 5,4 Ανεπτυγµένες 2,5 3,1 Αναπτυσσόµενες 7,5 7,8 Χώρες σε Μετάβαση 6,1 6,8 Είναι, εντούτοις, αξιοσηµείωτη η συµβολή της Ευρωζώνης (2,6% έναντι 1,4%) στην επιτάχυνση του παγκόσµιου ρυθµού αναπτύξεως, ιδιαιτέρως της Γερµανίας, όπου ο ρυθµός αναπτύξεως από 0,9% το 2005 αυξήθηκε σε 2,7% το 2006, υπερκεράσας κατά πολύ την πρόβλεψη. Η ισχυρή βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, όπως αποτυπώνεται στην επίδοση των επενδύσεων και των εξαγωγών, αλλά και η ανάνηψη της χειµαζόµενης ιδιωτικής καταναλώσεως, προσέδωσαν καταλυτικό ρόλο στην εγχώρια ζήτηση, ως παράγοντος επιταχύνσεως της αναπτυξιακής διαδικασίας. Πρέπει, ωστόσο, να γίνει αναφορά και στην ανάκαµψη αν και ήπια της Ιαπωνίας, αλλά και µεγάλων χωρών, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ην. Βασίλειο. Η συµβολή των αναπτυσσόµενων χωρών στην επιτάχυνση της αναπτύξεως υπήρξε συγκριτικώς ασθενής, αφού ο ρυθµός οικονοµικής ανόδου είναι µόλις 4% ταχύτερος σε σύγκριση µε το 2005 έναντι 24% των ανεπτυγµένων χωρών. Άξια µνείας είναι η σηµειωθείσα ανάκαµψη στις χώρες της ΚΑΚ από 6,6% σε 7,7%, η 11

12 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός οποία οφείλεται πρωτευόντως στο σύνολο των χωρών της Κοινοπολιτείας, µε εξαίρεση την Ρωσία (Βλ. Πίνακα Ι-1). Πίνακας Ι - 1 Πρόσφατες Οικονοµικές Επιδόσεις και Προβλέψεις Εξελίξεως της Παγκόσµιας Οικονοµίας (% µεταβολές) (1) 2008 (2) Ι. Παγκόσµιο Προϊόν 5,3 4,9 5,4 4,9 4,9 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 3,2 2,5 3,1 2,5 2,7 ΗΠΑ 3,9 3,2 3,3 2,2 2,8 Ευρωζώνη 2,1 1,4 2,6 2,3 2,3 Γερµανία 1,2 0,9 2,7 1,8 1,9 Γαλλία 2,0 1,2 2,0 2,0 2,4 Ιταλία 1,1 0,1 1,9 1,8 1,7 Ισπανία 3,1 3,5 3,9 3,6 3,4 Ε.Ε. 2,4 1,9 3,2 2,8 2,7 Ηνωµ. Βασίλειο 3,3 1,9 2,7 2,9 2,7 Καναδάς 3,3 2,9 2,7 2,4 2,9 Ιαπωνία 2,3 1,9 2,2 2,3 1,9 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 5,9 4,7 5,3 4,6 4,6 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 7,7 7,5 7,8 7,5 7,1 Αναπτυσσόµενη Ασία 8,7 9,2 9,4 8,8 8,4 Κίνα 10,1 10,4 10,7 10,0 9,5 Ινδία 7,8 9,2 9,2 8,4 7,8 Λοιπές 6,4 6,2 5,9 6,0 6,0 Λατ. Αµερική 6,0 4,6 5,5 4,9 4,2 Αφρική 5,8 5,6 5,5 6,2 5,8 Μ. Ανατολή 5,6 5,4 5,7 5,5 5,5 3. Χώρες σε Μετάβαση 7,5 6,1 6,8 6,3 5,9 Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 8,4 6,6 7,7 7,0 6,4 Ρωσία 7,2 6,4 6,7 6,4 5,9 Λοιπές 11,0 6,9 9,7 8,3 7,5 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 6,6 5,5 6,0 5,5 5,3 ΙΙ. Παγκόσµιο Εµπόριο 10,6 7,4 9,2 7,0 7,4 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Παρά το γεγονός ότι όλες οι περιοχές που εντάσσονται στην µεγάλη οµάδα χωρών που χαρακτηρίζονται ως αναδυόµενες-αναπτυσσόµενες πραγµατοποιούν διακριτή οικονοµική επίδοση σε σειρά ετών, η οποία ασφαλώς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως συγκυριακή, µια σαφής διαχωριστική γραµµή καθιστά εµφανή την ύπαρξη δύο διακριτών οµάδων χωρών και δύο διακριτών περιοχών. Κριτήριο είναι η επί σειρά ετών σταθερή διακριτή ανάπτυξη. Καθ όσον αφορά στις χώρες διακρίνονται στο δίδυµο Κίνα-Ινδία και Λοιπές Χώρες της ΚΑΚ, µε ρυθµούς 12

13 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον αναπτύξεως κυµαινόµενους στο διάστηµα 8,5% - 10,0%. Καθ όσον δε αφορά τις περιοχές, διακρίνοµε την αναπτυσσόµενη Ασία µε µέσο ρυθµό εγγύς του 9% και τις Λοιπές Περιοχές µε ρυθµούς κυµαινόµενους στο διάστηµα 5,0% - 6,5%. Ο παράγων που καθιστά δυνατή αυτή την διάκριση είναι εµφανώς η Κίνα-Ινδία. Στο ιάγραµµα Ι-1 απεικονίζονται οι επιδόσεις των διαφόρων περιοχών σε όρους ρυθµών αναπτύξεως, όπου διακρίνονται µε ευκρίνεια δύο διαρθρωτικές συνιστώσες: (α) Το επίπεδο δυναµικής της παγκόσµιας οικονοµίας έχει κατά διακριτό τρόπο µετατεθεί προς τα άνω και µάλιστα σε υψηλό επίπεδο. (β) Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά, ίσως, στις επιδόσεις των αναδυοµένωναναπτυσσοµένων χωρών, όπως η Κίνα και Ινδία, αλλά και η ΚΑΚ, αν και σε χαµηλότερο ρυθµό. Γίνεται φανερό έχει δε τούτο επισηµανθεί από το ΙΤΕΠ σε ειδική ανάλυση (2002) ότι ο παγκόσµιος ρυθµός αναπτύξεως και, βεβαίως, ο ρυθµός αναπτύξεως των αναπτυσσοµένων χωρών έχει αυτονοµηθεί σε µεγάλο βαθµό και έχει, ως συρµός αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας, υποκατασταθεί στο ρόλο που ανεγνωρίζετο γενικώς για την οικονοµία των ΗΠΑ. Σήµερα, είναι ασφαλές να λεχθεί, και επιβεβαιώνεται τούτο από τις προβλέψεις για το τρέχον έτος, ότι η ικανότητα της παγκόσµιας οικονοµίας να απορροφήσει υφεσιακές καταστάσεις που εκκινούν από µια µεγάλη οικονοµική οντότητα, όπως οι ΗΠΑ, είναι αναβαθµισµένη σε υψηλό βαθµό, παρά το γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση έχει αυξήσει δραµατικά την δυνατότητα διαχύσεως τυχουσών αναταράξεων στην παγκόσµια οικονοµία. 13

14 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός ιάγραµµα Ι 1 Ρυθµός Αναπτύξεως Παγκόσµιας Παραγωγής 10,0 9,0 8,0 Αναπτυσσόµενη Ασία 7,0 Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Ρυθµός Αναπτύξεως (%) 6,0 5,0 4,0 ΚΟΣΜΟΣ 3,0 ΗΠΑ 2,0 Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 1,0 0, ΚΟΣΜΟΣ Ανεπτυγµένες Οικονοµίες ΗΠΑ Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Αναπτυσσόµενη Ασία Έτη 14

15 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Για τον παρόντα και µελλοντικό ρόλο του αναπτυσσόµενου κόσµου στο παγκόσµιο γίγνεσθαι πρέπει σαφώς να αναφερθεί, ότι η πραγµατική οικονοµική ισχύς και επιρροή του κόσµου αυτού αποτυπώνεται ασφαλέστερα στην κατανοµή του ΑΕΠ, µεταξύ περιοχών, όταν τούτο εκτιµάται µε βάση την ισοτιµία αγοραστικών δυνάµεων και όχι την αγοραία συναλλαγµατική τιµή των επιµέρους εθνικών ή υπερεθνικών νοµισµάτων. Βάσει σχετικώς συντηρητικών υπολογισµών, προκύπτει ότι, ενώ το παγκόσµιο ΑΕΠ υπολογισµένο βάσει της αγοραίας συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατανέµεται µε αναλογία 52/48 µεταξύ ανεπτυγµένων/αναπτυσσόµενων οικονοµιών, η κατανοµή µε βάση συναλλαγµατικές τιµές υπολογισθείσες µε την µέθοδο της ισοτιµίας αγοραστικών δυνάµεων γίνεται 40/60 υπέρ των αναπτυσσόµενων. Κατανοµή Παγκόσµιου Εισοδήµατος µεταξύ Ανεπτυγµένων και Αναπτυσσόµενων Χωρών µε Κριτήρια Υπολογισµού την Αγοραία Συναλλαγµατική Ισοτιµία αφενός και την βάσει Αγοραστικών υνάµεων υπολογισθείσα Ισοτιµία Αγοραία Ισοτιµία Ισοτιµία Αγοραστικών υνάµεων Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 52% 40% Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 48% 60% Σύνολο 100% 100% Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο ιστορικώς πρωτοφανής σε όρους µεγέθους και διάρκειας ρυθµός αναπτύξεως της παγκόσµιας οικονοµίας συµπορεύθηκε µε νοµισµατική σταθερότητα, µε µείωση του κρατικού παρεµβατισµού, απελευθέρωση των αγορών εσωτερικώς για κάθε χώρα, αλλά και στις σχέσεις µεταξύ χωρών (παγκοσµιοποίηση). Χαρακτηριστικό των εξελίξεων αυτών, δηλ. των πολιτικών εξυγιάνσεως των οικονοµιών, από ελλείµµατα, αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες των αγορών και, συνεπώς, συγκρατήσεως των εισοδηµατικών πολιτικών εντός των ορίων που διασφαλίζουν απουσία πληθωρικών πιέσεων είναι: (α) Η άσκηση αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στον αναπτυσσόµενο κόσµο, που ως σύνολο έχει περιορίσει το έλλειµµα στα όρια του 1% για την περίοδο , έναντι 2-2,5% των ανεπτυγµένων. (β) Η ικανότητα των οικονοµιών, ανεπτυγµένων και µη, να απορροφούν τις συνέπειες ισχυρών αποσταθεροποιητικών δυνάµεων µε ακατανοήτως ήπιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και νοµισµατική σταθερότητα. 15

16 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός (γ) (δ) (ε) Η επαγρύπνηση των νοµισµατικών αρχών, η οποία πολλάκις έχει τον χαρακτήρα συντηρητικής πολιτικής από άποψη αναπτύξεως. Οι διαρθρωτικές πολιτικές και η απελευθέρωση των δυνάµεων του ανταγωνισµού, και η συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, το οποίο για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες κυµαίνεται εντός των ορίων -1% έως +2% κατά την περίοδο Κατά µέσο όρο, η µέση αύξηση για όλη την περίοδο εκτιµάται σε 0,1%, έναντι µέσου ρυθµού αυξήσεως της παραγωγικότητας 3,3%. Βεβαίως, υπάρχουν προβλήµατα, τα οποία δεν είναι άµοιρα δυσµενών επιπτώσεων, όπως π.χ. οι ανισορροπίες στα συναλλαγµατικά ισοζύγια, οι οποίες εντάθηκαν και από τις συµπαροµαρτούσες υψηλές τιµές του πετρελαίου, σε συνδυασµό µε την µονοπωλιακού τύπου κατάσταση της προσφοράς. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό και χρήζει διευθετήσεως µε συνεργασία και κατανόηση προς αποφυγή αναπτύξεως των τάσεων προστατευτισµού που θα ανέτρεπαν τα θεµέλια της καθόλα επαινετής σύγχρονης υψηλής και σταθερής αναπτύξεως. Η εξισορρόπηση των διεθνών συναλλαγών θα απαιτήσει όχι µόνο άσκηση πολιτικών επηρεασµού της ζητήσεως, αλλά και πολιτικών προσαρµογής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών Πρόβλεψη για τα Έτη 2007 και 2008 Οι προοπτικές για την τρέχουσα διετία εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από διακριτή αισιοδοξία. Η αναπτυξιακή δυναµική προβλέπεται να συνεχισθεί µε µικρή ενδεχόµενη συγκράτηση, σε πείσµα της σχετικώς µεγάλης µειώσεως του ρυθµού αναπτύξεως της αµερικανικής οικονοµίας από 3,3% το 2006 σε 2,2% το Η κεκτηµένη ταχύτητα συνδέσεως της διακυµάνσεως της παγκόσµιας οικονοµίας µε τις διακυµάνσεις της αµερικανικής οικονοµίας έχει οδηγήσει σε πρόβλεψη για µείωση του µέσου ρυθµού της παγκόσµιας αναπτύξεως από 5,4% το 2006 σε 4,9% την διετία Οι ακόρεστες δυνατότητες εσωτερικής ζητήσεως στις αναπτυσσόµενες χώρες, η βελτίωση των καταναλωτικών προσδοκιών σε µεγάλες και διεθνώς ανταγωνιστικές χώρες, όπως είναι οι Γερµανία και Ιαπωνία, αλλά και η πιθανότητα εξόδου από την ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας µε µεγαλύτερη ορµή παρ όσον υιοθετούν οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών, ενισχύουν την αισιόδοξη πρόβλεψη για ρυθµό αναπτύξεως υψηλότερο, του ούτως ή άλλως, υψηλού 16

17 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 4,9%. Η αναπτυξιακή δυναµική Κίνας και Ινδίας έχει αποδειχθεί πολύ ισχυρότερη παρ όσον γενικώς εθεωρείτο, και εξακολουθεί να θεωρείται, τυχούσα δε ταχύτερη ανατίµηση του κινεζικού νοµίσµατος δεν φαίνεται ότι µπορεί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα του ρυθµού αναπτύξεως, εξαιτίας δήθεν µειώσεως του βαθµού διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Υπάρχουν ευρέα περιθώρια αυξήσεως του κόστους εξαγώγιµων προϊόντων, χωρίς να γίνει τούτο αισθητό από την εξαγωγική επίδοση. Εξάλλου, η δυναµική αναπτύξεως αυτοτροφοδοτείται και διαχέεται µέσω των υψηλών τιµών των διεθνών εµπορευµάτων, η κύρια πηγή των οποίων είναι οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Κατά τα λοιπά, οι ασκούµενες προσεκτικές πολιτικές ενθαρρύνσεως των επενδύσεων και της καταναλώσεως, χωρίς να διακυβεύεται η νοµισµατική σταθερότητα, αλλά και η µε την παγκοσµιοποίηση επιτυχώς συµπορευθείσα συνεργασία και αλληλοκατανόηση µεταξύ των χωρών, δεν είναι πιθανόν να αφήσουν να αναπτυχθούν δυνάµεις διαταραχής του πρωτοφανούς οικονοµικού περιβάλλοντος που έχει δηµιουργηθεί, παρά το γεγονός ότι τα προκύπτοντα οφέλη ενδέχεται να κατανέµονται περισσότερο άνισα παρ όσον θα δικαιολογούσε η ανάγκη συντηρήσεως ζωντανής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίζοµε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι µε πηγή τον χρηµατοπιστωτικό χώρο και τις επικρατούσες υψηλές τιµές των ακινήτων. Ωστόσο, οι πραγµατικές δυνάµεις της αναπτυξιακής διαδικασίας, ως σύνολο, αλλά ιδιαιτέρως του αναπτυσσόµενου κόσµου, είναι αρκετά στερεότερες για να απορροφήσουν τυχόντες κραδασµούς σε υψηλό βαθµό. Οι ανωτέρω προβλέψεις, είναι προβλέψεις υπό όρους. Τελούν υπό τον όρο ότι δεν θα παρέµβουν εξωγενείς και απροβλέπτου φύσεως παράγοντες, ικανοί να διαταράξουν τις τάσεις που δηµιουργούνται από την οµαλή λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος. Ωστόσο, υπάρχουν εξελίξεις εντός του οικονοµικού συστήµατος, οι οποίες αφορούν σε σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονοµικής µεγεθύνσεως µε ασαφή κατεύθυνση. Π.χ. οι καταναλωτικές προσδοκίες (ιδιωτική κατανάλωση) και οι επιχειρηµατικές προσδοκίες ανήκουν στην κατηγορία αυτή, είναι δε και οι δύο ευαίσθητες σε τυχούσες αλλαγές των δεδοµένων. Οι 17

18 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός αβεβαιότητες που εκπορεύονται από τους ανωτέρω παράγοντες κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις. Ωστόσο, είναι εφικτό να γίνουν ορισµένες οριοθετήσεις. (α) Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις ανωτέρω προβλέψεις είναι µεγαλύτεροι για τις ανεπτυγµένες χώρες σε σύγκριση µε τις αναπτυσσόµενες. Μεταξύ άλλων, οι αναπτυσσόµενες έχουν διαµορφώσει αυτόνοµη, σε µεγάλο βαθµό, δυναµική αναπτύξεως. (α 1 ) Αποτελούν την κύρια πηγή πετρελαίου και βασικών πρώτων υλών, έχουν αυξανόµενη πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία, χαµηλή εισέτι παραγωγικότητα και µεγάλες σε σχετικούς όρους εσωτερικές αγορές. (α 2 ) Φιλοξενούν αυξανόµενες ποσότητες ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους εκσυγχρονισµού και παραγωγικότητας. (α 3 ) Ως σύνολο, οι τιµές καυσίµων και λοιπών εµπορευµάτων επηρεάζουν δυσµενέστερα τις ανεπτυγµένες χώρες σε όρους αναπτύξεως, πληθωρισµού και ισοζυγίου πληρωµών. (α 4 ) Ορισµένα φαινόµενα στον ανεπτυγµένο κόσµο, όπως η πιθανή κατάρρευση των υπερβολικών τιµών των ακινήτων, είναι πιθανό να ανατρέψουν τις προβλέψεις για την αναπτυξιακή επίδοση των λοιπών ανεπτυγµένων χωρών. Οι τιµές των ακινήτων αναγνωρίζεται, γενικώς, είναι υπερβολικά υψηλές και διεθνώς συγχρονισµένες λόγω του χαµηλού κόστους του χρήµατος. Στους θετικούς, αλλά αβέβαιους, παράγοντες εντάσσονται οι ακόλουθοι: (β 1 ) Η συναλλαγµατική τιµή του κινεζικού νοµίσµατος αποτελεί µεταβλητή υψηλού ειδικού βάρους για τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. ραστική ανατίµηση αυτού θα θεραπεύσει σε αρκετά µεγάλο βαθµό ένα από τα βαρίδια της αµερικανικής οικονοµίας, µε συνέπεια να ανατραπεί προς το καλύτερο η διατυπωθείσα για την πορεία της πρόβλεψη. (β 2 ) Υπάρχουν ανασχετικές δυνάµεις, όπως η ανάκαµψη στην Ευρωζώνη, η έξοδος της Ιαπωνίας από την κατάσταση αποπληθωρισµού στην οποία ευρίσκετο επί 15ετία και, το κυριότερο, υπάρχει η µεγάλη δύναµη που εκφράζεται από τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, µε κατανόηση και αλληλεγγύη, η οποία υπόκειται στην µέχρι τώρα θαυµαστή και πρωτοφανή πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας. 18

19 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον (β 3 ) Η τιµή του πετρελαίου, παράγων που ασκεί πληθωριστικές πιέσεις και αποδυναµωτικό της αναπτύξεως συντελεστή, φαίνεται να τείνει προς οµαλοποίηση, σε απόσταση από τα υψηλά του (β 4 ) Οι χρηµατοπιστωτικοί παράγοντες είναι γενικώς ισχυροί, χωρίς χαρακτηριστικά φούσκας του τύπου του Ωστόσο, τα περιθώρια περαιτέρω ακίνδυνης σηµαντικής ανόδου στενεύουν, οι πρόσφατες δε εµπειρίες αλλά και η εµφανής, τουλάχιστον, απουσία απροσδόκητων αρνητικών παραγόντων του τύπου και µεγέθους εκείνων που εξέθρεψαν το αρνητικό κλίµα των αρχών της τρέχουσας δεκαετίας, σε συνδυασµό µε την συνεχώς βελτιούµενη κατάσταση της παγκόσµιας οικονοµίας, επιτρέπουν συγκρατηµένη αισιοδοξία. (β 5 ) Η σχεδόν µηδενική αύξηση του εργασιακού κόστους ανά µονάδα προϊόντος και η συγκρατηµένη νοµισµατική πολιτική, αρκετά συντηρητική ενδεχοµένως, συντηρούν κλίµα νοµισµατικής σταθερότητας και βοηθούν στη διαµόρφωση αισιόδοξων προσδοκιών. (β 6 ) Στους σταθεροποιητικούς παράγοντες εντάσσονται και οι δηµοσιονοµικές πολιτικές µειώσεως των ελλειµµάτων, στις οποίες πρωτοστατούν κατά µέσο όρο οι αναπτυσσόµενες χώρες, στην προσπάθειά τους να διαµορφώσουν ένα γενικότερο πλαίσιο εµπιστοσύνης και αισιοδοξίας προαγωγικό επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών Πληθωριστικές Πιέσεις Θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ταχείας και ανθεκτικής αναπτυκτικής πορείας της παγκόσµιας οικονοµίας είναι ότι αυτή συντελείται χωρίς την εµφάνιση ενοχλητικών πληθωριστικών πιέσεων. Τούτο είναι τοσούτον µάλλον σηµαντικό αν αναλογισθούµε την ποικιλία των οικονοµικών και θεσµικών συνθηκών που επικρατούν στον κόσµο. Ο παγκόσµιος πληθωρισµός κατά την περίοδο σταθεροποιήθηκε στο 3,8%, µε πρόβλεψη µειώσεως στο 3,5% µέχρι το Ωστόσο, ο σχετικά χαµηλός παγκόσµιος πληθωρισµός που επικρατεί ενόψει της ταχείας αναπτύξεως και των διαρθρωτικών και θεσµικών εµποδίων που ενδηµούν σε πολλές χώρες, κατεξοχήν δε στις αναπτυσσόµενες, αποτελεί µέσο όρο σχετικώς υψηλών και σχετικώς χαµηλών ρυθµών αυξήσεως των τιµών. Υπάρχει δε µια διαρκούς χαρακτήρα ιεράρχηση εν προκειµένω. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 19

20 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός παρακείµενου πίνακα, οι τρεις οµάδες χωρών Ανεπτυγµένες, Αναπτυσσόµενες και σε Σε µετάβαση ιεραρχούνται κατά την σειρά αυτή, µε κατεύθυνση από τις χαµηλού πληθωρισµού στις υψηλότερου πληθωρισµού χώρες. Τα στοιχεία του παρακείµενου συνοπτικού πίνακα οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Πίνακας Ι - 2 ιαχρονική Εξέλιξη του Πληθωρισµού κατά Οµάδα Χωρών µε Κριτήριο το Επίπεδο Αναπτύξεως (% Μεταβολή) (Μ.Ο.) Ανεπτυγµένες 3,5 1,4 2,2 1,8 2,3 2,1 Αναπτυσσόµενες 50,3 10,3 7,1 5,8 5,3 4,9 - Ανατ. Ασία 9,7 2,5 1,8 2,5 4,0 3,4 - Αφρική 28,2 11,8 13,5 10,6 9,5 10,4 - Λατ. Αµερική 134,2 8,3 7,6 10,6 5,4 5,7 - Μέση Ανατολή 11,4 6,6 4,0 6,2 7,9 8,7 Σε Μετάβαση - ΚΑΚ 69,8 24,7 12,0 9,5 8,3 - Κεντρ. και Ανατ. Ευρώπη 63,5 23,7 8,3 5,0 3,7 Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April (α) Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές παρατηρείται οµόρροπη, αλλά διαφοροποιούµενη τάση προς αποκλιµάκωση του πληθωρισµού. (β) Στις αναπτυσσόµενες, ο πληθωρισµός από 50% κατά µέσο όρο ετησίως κατά την περίοδο µειώθηκε σε 5,3% το 2006 και προβλέπεται περαιτέρω µείωση το (γ) Εξίσου εντυπωσιακή είναι η πορεία προς οικονοµική σταθερότητα και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. (δ) Η περιοχή της ΚΑΚ σηµείωσε µεν εντυπωσιακή πρόοδο, ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές (8-9%). (ε) Παρόµοια προς την ΚΑΚ πληθωριστική πορεία φαίνεται να διαγράφει η Αφρική, ως σύνολο, η πρόοδος της οποίας στο ζήτηµα αυτό είναι συγκριτικώς µικρή. (στ) Αξιόλογη, αλλά και σχετικά ασταθής, εµφανίζεται και στην Λατ. Αµερική η πορεία προς νοµισµατική σταθερότητα, όπου ο ρυθµός των τιµών καταναλωτή από, κατά µέσο όρο, ετήσια αύξηση 134,2% κατά την περίοδο έχει 20

21 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον (ζ) περιορισθεί σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο του 5%, από το οποίο δεν φαίνεται να αποκολλάται. Είναι χαρακτηριστικό της συγκριτικής προόδου που έχει συντελεσθεί η, όντως, εντυπωσιακή αποκλιµάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην κινεζική οικονοµία, ως προς τις οποίες συγκρίνεται ευµενώς µε τις ανεπτυγµένες. Σηµειώνεται, σχετικώς, ότι από τις 26 χώρες της Αναπτυσσόµενης Ασίας µόνο µία πραγµατοποιεί διψήφιο ρυθµό πληθωρισµού, ενώ στην ΚΑΚ στην κατάσταση αυτή βρίσκονται 7 από τις 16 χώρες που την απαρτίζουν. Πίνακας Ι - 3 Πληθωριστικές Πιέσεις στην Παγκόσµια Οικονοµία (% µεταβολές) (1) 2008 (2) ΚΟΣΜΟΣ 3,8 3,8 3,9 3,6 3,5 1. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες 2,0 2,3 2,3 1,8 2,1 ΗΠΑ 2,7 3,4 3,2 1,9 2,5 Ευρωζώνη 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 Γερµανία 1,8 1,9 1,8 2,0 1,6 Γαλλία 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 Ιταλία 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 Ισπανία 3,1 3,4 3,6 2,6 2,7 Ε.Ε. 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 Μεγ. Βρετανία 1,3 2,0 2,3 2,3 2,0 Καναδάς 1,8 2,2 2,0 1,7 2,0 Ιαπωνία - -0,6 0,2 0,3 0,8 Νεο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 2,4 2,3 1,6 2,1 2,1 2. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες 5,6 5,4 5,3 5,4 4,9 Αναπτυσσόµενη Ασία 4,1 3,6 4,0 3,9 3,4 Κίνα 3,9 1,8 1,5 2,2 2,3 Ινδία 3,8 4,2 6,1 6,2 4,3 Λοιπές 5,0 7,7 8,5 6,2 5,5 Λατ. Αµερική 6,5 6,3 5,4 5,2 5,7 Αφρική 7,9 8,4 9,5 10,7 10,4 Μ. Ανατολή 5,0 7,7 8,5 6,2 5,5 3. Χώρες σε Μετάβαση 8,4 8,8 7,4 7,0 6,2 Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών 10,3 12,4 9,5 9,0 8,3 Ρωσία 10,9 12,7 9,7 8,1 7,5 Λοιπές 9,1 11,7 9,2 10,9 10,1 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 6,1 4,8 5,0 4,8 3,7 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April

22 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Εν συνόψει, ο παγκόσµιος πληθωρισµός, ως ρυθµός αυξήσεως, προσδιορίζεται σε υψηλό βαθµό από την ισχυρή νοµισµατική σταθερότητα που βιώνει ο οικονοµικά ανεπτυγµένος κόσµος, η Κίνα και οι Νεοβιοµηχανικές χώρες της Ασίας, που ως σύνολο αντιπροσωπεύουν το 57% του παγκόσµιου εισοδήµατος. Οι χώρες αυτές βιώνουν νοµισµατική σταθερότητα επί σειρά ετών, ώστε να θεωρηθεί ως µη συγκυριακή. Η κινεζική επίδοση, εν προκειµένω, τυγχάνει ιδιαιτέρας µνείας, διότι κινείται στα ίχνη των ώριµων οικονοµιών. Σχετικώς µείζον εµφανίζεται το πρόβληµα στην Αφρική και την ΚΑΚ, όπου εµφανίζονται δυσκολίες αποκολλήσεως του πληθωρισµού από την περιοχή του 10%. Εκτιµάται ότι η συγκράτηση των µισθών µια πραγµατική επίπτωση της παγκοσµιοποιήσεως διαδραµάτισε, σε συνεργασία µε την αύξηση της παραγωγικότητας, ουσιαστικά στην προϊούσα αποδυνάµωση των πληθωριστικών πιέσεων, πρωτίστως στον αναπτυσσόµενο κόσµο, εξέλιξη που επέτρεψε στις κεντρικές τράπεζες να πιστωθούν µε αξιοπιστία, χωρίς να χρειασθεί να ασκήσουν περιοριστική πολιτική σε πολιτικώς ανεπιθύµητα επίπεδα. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η µειούµενη αργούσα παραγωγική δυναµικότητα σε ανεπτυγµένες κυρίως χώρες, θα µειώσει τη δυνατότητα του ανταγωνισµού να επιτυγχάνει επαρκή συγκράτηση µισθών και τιµών και θα αυξάνει την ευθύνη των κεντρικών τραπεζών για έγκαιρη διάγνωση και λήψη των προσηκόντων µέτρων. Πρέπει να επισηµανθεί και πάλι, ότι η διατήρηση υπό έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί σηµαντικό επίτευγµα της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας σε πείσµα του υψηλού ρυθµού αναπτύξεως, της προϊούσης εξαντλήσεως της παραγωγικής δυναµικότητος, της διαφαινόµενης επιβραδύνσεως του ρυθµού αυξήσεως της παραγωγικότητας και τελευταίο, αλλά όχι µικρότερης σηµασίας, των ιστορικώς υψηλών τιµών καυσίµων και βασικών πρώτων υλών ηµοσιονοµικά Η εικόνα που αναδύεται από τα στοιχεία δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως αποτελεί έκπληξη. Οι αναπτυσσόµενες χώρες και ως σύνολο αλλά και κατά περιοχές εµφανίζονται να εφαρµόζουν αυστηρότερη δηµοσιονοµική διαχείριση σε σύγκριση µε τις ανεπτυγµένες. Όχι µόνο εµφανίζουν εντονότερη ελλειµµατικότητα οι ανεπτυγµένες, αλλά σε σύγκριση µε το 1999 παρουσιάζουν χειροτέρευση, εξέλιξη οφειλόµενη βασικώς στην αµερικανική οικονοµία, λόγω του µεγάλου µεριδίου που 22

23 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον αντιπροσωπεύει στο ΑΕΠ των ανεπτυγµένων. Η διατήρηση του ιαπωνικού ελλείµµατος στο υψηλό και σταθερό βασικώς επίπεδο που πραγµατοποιεί κατά τα πιο πρόσφατα 6-7 έτη, καθώς και του αµερικανικού δεν επιτρέπουν διακριτή µείωση του συνολικού ελλείµµατος των ανεπτυγµένων χωρών, παρά τη σηµαντική βελτίωση που επιτυγχάνεται στην περιοχή της Ευρωζώνης. Πίνακας Ι - 4 ηµοσιονοµική ιαχείριση Κεντρικής Κυβερνήσεως Έλλειµµα / Πλεόνασµα (% ΑΕΠ) (1) 2008 (2) Ι. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -1,0-2,8-2,4-1,8-1,7-1,7 ΗΠΑ 1,1-3,7-2,9-1,9-2,0-2,1 Ευρωζώνη -1,6-2,4-2,3-1,5-1,2-1,1 Ιαπωνία -8,2-5,6-5,8-5,9-5,8-5,8 Ην. Βασίλειο 1,3-3,2-2,9-2,7-2,5-2,1 ΙΙ. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες (3) -3,8-1,6-0,9-0,4-1,1-0,8 Αναπτυσσόµενη Ασία -4,2-2,3-2,1-1,6-1,9-1,7 Κίνα -3,7-1,5-1,3-0,7-1,0-0,9 Αφρική -3,5-0,2 1,2 3,1 0,4 0,9 Λατ. Αµερική -2,7-2,0-2,1-2,0-1,9-1,9 Μ. Ανατολή -1,8 2,2 5,0 6,1 3,5 5,1 ΙΙΙ. Χώρες σε Μετάβαση Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών -3,9 2,6 5,5 5,8 3,0 3,8 Ρωσία -4,1 4,3 7,5 7,5 4,0 4,2 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη -5,5-5,2-3,6-2,7-3,1-2,2 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. (3) Περιλαµβάνονται και οι χώρες σε φάση µεταβάσεως. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Αποτελεί ευχάριστη έκπληξη η επίδοση στις αναπτυσσόµενες, δεδοµένου των υποκειµένων κοινωνικών αναγκών στις χώρες αυτές, ενόψει του χαµηλού κατά κεφαλήν εισοδήµατος, των µεγάλων οικονοµικών ανισοτήτων και της πενιχράς υποδοµής κοινωνικών υπηρεσιών. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί η εµµονή των αναπτυσσόµενων χωρών σε συγκριτικά, αλλά και υπό απόλυτη έννοια, υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµού, σε πείσµα της εµφανούς αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και συγκρατήσεως των µισθών που µε συνέπεια εφαρµόζονται. Προφανώς, ατέλειες των αγορών και απουσία επαρκούς συστήµατος εποπτείας δεν επιτρέπουν µείωση των πληθωριστικών πιέσεων στο επίπεδο που θα αντιστοιχούσε στις αναφερθείσες πολιτικές. Το τελευταίο ενισχύεται και από το γεγονός ότι συγκριτικά εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις 23

24 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός συνυπάρχουν µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και µάλιστα µεγάλα, κυρίως στις χώρες παραγωγής-εξαγωγής πετρελαίου και βασικών πρώτων υλών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η Μέση Ανατολή, η Ρωσία, αλλά και η υποσαχάρια περιοχή. Πίνακας Ι - 5 ηµοσιονοµική ιαχείριση Γενικής Κυβερνήσεως Ανεπτυγµένων Οικονοµιών (Έλλειµµα / Πλεόνασµα, % του ΑΕΠ) (1) 2008 (2) Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -3,3-2,5-1,8-1,6-1,6 ΗΠΑ -4,6-3,7-2,6-2,5-2,5 Ευρωζώνη -2,8-2,4-1,6-1,2-1,1 Γερµανία -3,7-3,2-1,7-1,3-1,3 Γαλλία -3,7-2,9-2,6-2,6-2,4 Ιταλία -3,4-4,1-4,4-2,2-2,4 Ισπανία -0,2 1,1 1,8 1,3 1,1 Μεγ. Βρετανία -3,1-3,0-2,5-2,4-2,2 Καναδάς 0,5 1,4 0,9 0,6 0,7 Ιαπωνία -6,2-4,8-4,3-3,8-3,5 Αυστραλία 2,0 1,9 1,0 0,7 1,1 Ν. Κορέα 2,3 1,9 1,8 1,9 2,1 Νεοβιοµηχ. Χώρες Ασίας 0,8 1,4 1,7 1,2 1,5 Μείζονες Ανεπτυγµένες -4,2-3,5-2,7-2,4-2,4 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Πάντως, οι τάσεις γενικώς, καθώς και οι κατευθύνσεις πολιτικής που υπαγορεύονται από την ανάγκη βελτιώσεως της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε ένα κόσµο προϊούσης απελευθερώσεως των αγορών και των διεθνών συναλλαγών, τείνουν να οδηγούν σε µείωση των πληθωριστικών πιέσεων, παρά τις σοβαρές αντιστάσεις που ασκούνται από δοµές και θεσµούς σε διάφορες χώρες. Η άνευ προηγουµένου σε οµαλή κατάσταση αύξηση των τιµών πετρελαίου και βασικών πρώτων υλών πρέπει, ίσως, να χρεωθεί µε την βραδύτητα αποκλιµακώσεως των πληθωριστικών πιέσεων κατά τα πιο πρόσφατα έτη. Αντιστοίχως δε, να πιστωθεί η προϊούσα εξυγίανση των οικονοµιών, η οποία δεν επέτρεψε στις τιµές αυτές να επηρεάσουν ανοδικά τον πληθωρισµό. 24

25 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον 1.5. Εξωτερικές Συναλλαγές Το πρότυπο που αναδύεται από τις επιδόσεις των διαφόρων χωρών κα περιοχών είναι, σε γενικές γραµµές, παρόµοιο µε εκείνο των δηµοσιονοµικών, σε ορισµένες δε περιπτώσεις και για τους ίδιους λόγους. Ακραία παραδείγµατα αποτελούν η ΚΑΚ και η Μέση Ανατολή, λόγω πετρελαίου. Οι ανεπτυγµένες οικονοµίες, ως σύνολο, είναι ελλειµµατικές, µε ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 1,5% επί του ΑΕΠ, παρά τα σηµαντικά πλεονάσµατα που πραγµατοποιούν οι νέο-βιοµηχανικές χώρες της Ασίας, η Ιαπωνία και η Γερµανία. Σε αντίθεση, οι αναπτυσσόµενες-αναδυόµενες οικονοµίες, ως σύνολο, είναι πλεονασµατικές. Πρέπει, ωστόσο, να παρατηρηθεί ότι το αθροιστικό έλλειµµα των µειζόνων ανεπτυγµένων οικονοµιών (ΗΠΑ, Ευρωζώνη, Ιαπωνία, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Αυστραλία) είναι 674,5 δις δολάρια. Αυτό σηµαίνει ότι χωρίς το τεράστιο, σε απόλυτο µέγεθος, έλλειµµα των ΗΠΑ (856,7 δις $), οι ανεπτυγµένες οικονοµίες πραγµατοποιούν πλεόνασµα. Αλλά και οι ανεπτυγµένες, ως σύνολο, χωρίς ΗΠΑ, έχουν αθροιστικά πλεόνασµα. Ο ανωτέρω διαχωρισµός γεωγραφικών-οικονοµικών συνόλων ως πλεονασµατικών ή ελλειµµατικών είναι σε σηµαντικό βαθµό πλασµατικός, διότι εντός κάθε οµάδος υπάρχει ευρύτατη διασπορά καταστάσεων, από άποψη βαθµού ελλειµµατικότητας/πλεονασµατικότητας. Η µόνη διαφορά είναι ότι ο αριθµός των χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου που πραγµατοποιεί ελλείµµατα είναι αναλογικά µεγαλύτερος του αντίστοιχου των αναπτυσσόµενων. Η ουσία είναι, ότι υπάρχει εντόνως άνιση γεωγραφική κατανοµή των φυσικών πόρων, εν προκειµένω βασικών πρώτων υλών, ώστε ίσως θα ήταν ορθότερο το κριτήριο διαχωρισµού να είναι η κατοχή βασικών πρώτων υλών και όχι ο βαθµός αναπτύξεως. Βεβαίως, το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες βρίσκονται καθ υπερβολήν στις αναπτυσσόµενες-αναδυόµενες χώρες καθιστά επιτρεπτόν τον διαχωρισµό µε κριτήριο το βαθµό αναπτύξεως. Η αύξηση των τιµών των πρώτων υλών σε πρωτοφανή επίπεδο, βασικώς λόγω της ταχείας αναπτύξεως των αναπτυσσοµένων και τούτο είναι το αξιοσηµείωτο είναι και ο λόγος της δηµιουργίας έντονης διαπεριφερειακής κατανοµής πλεονασµάτωνελλειµµάτων στις εξωτερικές συναλλαγές. Το µεγάλο και αυξανόµενο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ (της τάξεως του 6%) προκαλεί ανησυχίες, διότι σωρεύει εξωτερικό χρέος, 25

26 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός το οποίο µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να εξοφληθεί. Θεωρητικώς, για να συµβεί τούτο είναι απαραίτητη η αύξηση του ποσοστού αποταµιεύσεως, το οποίο προϋποθέτει λήψη µέτρων (αύξηση επιτοκίων, µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος) που οδηγούν σε µείωση του ρυθµού αναπτύξεως. Λόγω του σχετικού µεγέθους της αµερικανικής οικονοµίας (20% του παγκόσµιου ΑΕΠ) κάτι τέτοιο θα προκαλούσε διαταραχές στην παγκόσµια οικονοµία και τις κεφαλαιαγορές. Πίνακας Ι - 6 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ((-) Έλλειµµα, (+)Πλεόνασµα)) % του ΑΕΠ (1) 2008 (2) I. Ανεπτυγµένες Οικονοµίες -1,4-1,5-1,6-1,6 ΗΠΑ -6,4-6,5-6,1-6,0 Ευρωζώνη 0,1-0,3-0,3-0,4 - Γερµανία 4,6 5,1 5,3 5,2 - Γαλλία -1,6-2,1-2,2-2,3 - Ιταλία -1,6-2,2-2,2-2,2 - Ισπανία -7,4-8,8-9,4-9,8 - ΕΛΛΑΣ -6,4-9,6-9,3-8,7 Ηνωµ. Βασίλειο -2,4-2,9-3,1-3,1 Καναδάς 2,3 1,7 0,7 0,6 Ιαπωνία 3,6 3,9 3,9 3,6 Αυστραλία -5,8-5,4-5,6-5,5 Κορέα 1,9 0,7 0,3 - IΙ. Μείζονες Ανεπτυγµένες -2,2-2,4-2,3-2,4 ΙIΙ. Νέο-βιοµηχ. Χώρες Ασίας 5,6 5,6 5,3 5,1 IV. Αναπτυσσόµενες Οικονοµίες Αναπτυσσόµενη Ασία 4,5 5,4 5,7 5,0 - Κίνα 7,2 9,1 10,0 10,5 - Ινδία -0,9-2,2-2,4-2,3 Λατινική Αµερική 1,4 1,7 0,5-0,2 Αφρική 1,8 2,2 0,1 - Μέση Ανατολή 18,8 18,1 12,1 10,7 - Εξαγωγικές πετρελαίου 21,7 20,9 14,4 12,9 V. Χώρες σε Μετάβαση ΚΑΚ (5) 8,8 7,7 5,0 4,4 - Ρωσία 10,9 9,8 6,2 5,0 Χώρες ΚΑΚ Χαµηλού Εισοδήµατος (7) 2,7 7,4 11,6 17,0 Ν. & Ν.Α. Ευρώπη -8,7-10,7-10,8-10,6 Αναπτυσσόµενη Ευρώπη χωρίς Τουρκία -4,9-6,2-6,3-6,4 - Τουρκία -6,3-8,0-7,3-6,8 Βαλτικές Χώρες -9,6-15,3-15,7-14,8 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April

27 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον Τονίζεται σχετικώς ότι αν οι τρέχουσες συναλλαγές οδηγηθούν βιαίως σε εξισορρόπηση και µάλιστα στο παρόν πλαίσιο µιας δύσκολης περιόδου για την παγκόσµια οικονοµία, όπως αυτή αντανακλάται στις γεωπολιτικές εντάσεις, στο υψηλό ενεργειακό κόστος, στο ταχέως ανερχόµενο κόστος κοινωνικής ασφαλίσεως λόγω γηράνσεως των πληθυσµών, αλλά και στην ασκούµενη ισχυρή διασταλτική µακροοικονοµική πολιτική, το αποτέλεσµα θα είναι άκρως οδυνηρό, διότι η µεγάλη υποχώρηση της παγκόσµιας αναπτύξεως θα συνδυασθεί µε χρηµατοοικονοµικές κρίσεις και υψηλότερα επιτόκια. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών (6%) είναι καθεαυτό υψηλό και χρηµατοδοτεί κατά βάση το επίσης υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα (δανεισµό), γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόµη πιο επικίνδυνη. Όπως επισηµαίνει ο Raghuran Rajan του IMF «όσο ταχύτερα τα ελλείµµατα τεθούν υπό έλεγχο τόσο το καλύτερο για την παγκόσµια οικονοµία. Η ταχεία ανάπτυξη των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφή την θετική συνεισφορά των διασταλτικών πολιτικών, εντούτοις, είναι εµφανής πλέον η αυξανόµενη ανάγκη για συµµάζεµα». Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ όχι µόνο είναι διατηρήσιµο, αλλά είναι και τελείως λογικό, δεδοµένης της παγκόσµιας τάσεως για δολαριακά αποθέµατα και υψηλές επενδυτικές αποδόσεις. Στις ΗΠΑ οι αποδόσεις του πραγµατικού κεφαλαίου είναι υψηλότερες σε σύγκριση µε την ΕΕ ή την Ιαπωνία και παρέχει περισσότερη αξιοπιστία και ασφάλεια στις εν λόγω αποδόσεις σε σύγκριση µε τις αναδυόµενες χώρες. Ερωτάται λοιπόν, υποστηρίζει η άποψη αυτή, είναι αδιανόητο στον σηµερινό αυξανόντως παγκοσµιοποιούµενο κόσµο οι αποταµιευτές να θέλουν να επενδύσουν 10-15% των αποταµιεύσεών τους στην αµερικανική οικονοµία; Οι επενδύσεις στην αµερικανική οικονοµία είναι εξόχως ελκυστικές για τις υψηλές και ταχέως αυξανόµενες αποταµιεύσεις σε χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Οι εν λόγω δε επενδυόµενες ιδιωτικές αποταµιεύσεις υπερβαίνουν κατά πάσα πιθανότητα το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ. Σε περίπτωση δε ανεπάρκειάς τους, οι επίσηµες (δηµόσιες) επενδύσεις υπό µορφή σωρεύσεως αποθεµάτων θα κάλυπταν την διαφορά, όπως έχει συµβεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Βεβαίως, προστίθεται ότι η επιθυµία αποφυγής ανατιµήσεως της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των εθνικών νοµισµάτων έναντι του δολαρίου, αποτελεί παράγοντα ενισχυτικό της ροής κεφαλαίου προς την αµερικανική οικονοµία, πολιτική απόλυτα κατανοητή και λογική, αν δεν λάβει ακραία µορφή. 27

28 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Πίνακας Ι - 7 Ακαθάριστο και Καθαρό ηµόσιο Χρέος (Γενικής Κυβερνήσεως) των Μείζονων Ανεπτυγµένων Χωρών (% ΑΕΠ) (1) 2012 (2) 1. ΗΠΑ 65,4 53,7 56,1 59,3 60,1 60,3 59,6 60,3 59,1 49,4 35,5 38,3 41,1 42,8 43,6 43,4 44,2 43,7 2. Ευρωζώνη 69,2 68,3 68,2 69,3 69,7 70,5 69,3 67,9 61,7 56,0 57,3 57,3 58,8 60,0 60,9 59,8 58,6 53,3 - Γερµανία 52,4 57,9 59,6 62,8 64,8 66,4 66,8 66,5 64,9 43,6 52,1 54,3 57,8 60,1 62,4 62,4 62,1 61,0 - Γαλλία 51,2 56,3 58,2 62,3 64,5 66,7 64,7 63,9 59,2 42,0 48,2 48,5 52,6 54,8 57,0 55,0 54,2 49,5 - Ιταλία 113,4 108,7 105,6 104,3 103,8 106,2 106,8 106,0 103,1 107,7 107,0 103,9 103,3 102,6 105,1 105,2 104,5 101,6 3. Ιαπωνία 100,3 151,6 160,8 167,7 177,8 182,9 184,8 185,0 177,8 31,7 66,0 72,5 77,3 81,8 93,3 96,4 98,2 99,5 4. Ηνωµ. Βασίλειο 39,8 38,4 37,9 39,3 40,8 42,7 43,2 43,6 43,2 34,2 32,7 32,7 34,5 36,1 38,0 38,5 39,0 38,6 5. Καναδάς 105,2 91,5 89,4 85,2 80,2 78,6 74,1 70,7 51,9 61,0 43,7 42,6 38,5 34,4 30,2 27,9 26,3 17,1 (1) Εκτίµηση. (2) Πρόβλεψη. Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Όπως τονίσθηκε σε προηγούµενη έκθεση, το συνεχιζόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ αντανακλά την ανεπάρκεια της εγχώριας αποταµιεύσεως να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις. Αντανακλά, όµως, και την ανισορροπία που υπάρχει µεταξύ επενδύσεων και αποταµιεύσεως στον Λοιπό Κόσµο, όπου παρατηρείται υπερβάλλουσα αποταµίευση (S>I). Στις συνθήκες αυτές, µια απότοµη µείωση του αµερικανικού ελλείµµατος πιθανότατα θα οδηγήσει σε ύφεση την παγκόσµια οικονοµία, όπως προκύπτει από τις πιθανές συνέπειες των µέτρων που αποσκοπούν στην µείωση του ελλείµµατος. Οι φόβοι που εκφράζονται για τη δυνατότητα συνεχίσεως της χρηµατοδοτήσεως του ελλείµµατος από εισροή ξένου κεφαλαίου (περίπου 60 δις µηνιαίως) και η ανάγκη περαιτέρω υποτιµήσεως του αµερικανικού δολαρίου κατά 50% για να επιτευχθεί σηµαντική µείωση του ελλείµµατος έχει αντίλογο. Υποστηρίζεται σχετικώς ότι η απαισιόδοξη αυτή άποψη αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι «συνεχώς υπεκτιµούν την ικανότητα της αµερικανικής οικονοµίας να εισάγει κεφάλαιο». ιατυπώνεται δε σχετικώς η εναλλακτική, πολύ πιο αισιόδοξη, άποψη, η οποία επικεντρώνεται στην επίδοση της αγοράς περιουσιακών 28

29 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον στοιχείων µάλλον παρά στο µέγεθος του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ µεγάλη ικανότητα προσελκύσεως ξένου κεφαλαίου. Απορρίπτουν ως σηµείο αναφοράς το έλλειµµα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, και επικεντρώνουν την προσοχή τους στον λόγο (έλλειµµα : αµερικανική αγορά περιουσιακών στοιχείων). Εκτιµά η ανωτέρω άποψη ότι η καθαρή αξία των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 70 τρις $. Συνάγεται, ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων είναι µόλις 1% και, εποµένως, οι ΗΠΑ δεν αντιµετωπίζουν σηµαντικό εµπόδιο στην εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεως του ελλείµµατος. Εκτιµούν δε, ότι µετ αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούν οι ξένοι επενδυτές αποµένει ποσό 30 τρις $, ευχερώς ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµο να αγορασθεί από τους ξένους επενδυτές! Σηµειώνεται, ότι η ανωτέρω σχέση ελλείµµατος/περιουσιακών στοιχείων είναι αρκετά µικρότερη από εκείνη των άλλων ανεπτυγµένων οικονοµιών. Συµπεραίνει η άποψη αυτή, ότι το δολάριο θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από διακυµάνσεις, εξαιτίας φόβων για την πορεία της οικονοµίας ή διολισθήσεως σε προστατευτικές πολιτικές. Εντούτοις, το µέγεθος των αγορών περιουσιακών στοιχείων είναι αρκετά µεγάλο και εύκαµπτο, ώστε να µην επιτρέπει διατηρήσιµες διαταραχές στην εισροή ξένου κεφαλαίου και αντιστοίχως συνέχιση της υποτιµήσεως του δολαρίου. Κάπως συγκρατηµένα θα έτεινε κανείς να δεχθεί ως υπερβολικούς τους φόβους που συνδέονται µε τις πιθανές συνέπειες των ανισορροπιών που χαρακτηρίζουν τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών στον κόσµο, βίαιη διόρθωση των οποίων είναι πολύ πιθανό ότι θα έβλαπτε την ρωµαλέα αναπτυξιακή πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας Γενικό Συµπέρασµα Η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναµικής, µε πρωτοστατούσα την αναπτυσσόµενη Ασία και γενικότερα τον αναπτυσσόµενο κόσµο, όπου οι ρυθµοί αναπτύξεως είναι υπερδιπλάσιοι των ρυθµών των ανεπτυγµένων οικονοµιών, µε την πολυάνθρωπη Κίνα να πραγµατοποιεί τριπλάσιο ρυθµό. Η προβλεπόµενη από τους διεθνείς οργανισµούς ελαφρά υποχώρηση του παγκόσµιου ρυθµού αναπτύξεως, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί υπερβολική. 29

30 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός Κυρίως, λόγω υπεκτιµήσεως της αναπτυσσόµενης δυναµικής µεγάλων χωρών, όπως είναι η Γερµανία και η Ιαπωνία, ακόµη και οι ΗΠΑ, αλλά και η Ευρωζώνη, ως σύνολο. Η καθολική αναπτυξιακή δυναµική δεν είναι, βέβαια, τυχαία, και ασφαλώς δεν είναι ανεξάρτητη της παγκοσµιοποιήσεως και της µε αυτή συνυφασµένης στενότερης συνεννοήσεως µεταξύ κρατών και συντονισµού πολιτικών ευνοουσών την ανάπτυξη και τη νοµισµατική σταθερότητα. Είναι εντυπωσιακή η ανθεκτικότητα του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος απέναντι σε παράγοντες, η ύπαρξη των οποίων σε άλλες εποχές θα προκαλούσε σοβαρές αναταράξεις µε έντονες αρνητικές επιπτώσεις στη νοµισµατική σταθερότητα. Η δηµοσιονοµική πειθαρχία και η συγκράτηση του µισθολογικού κόστους σε γενικούς όρους αποτελεί οµοίως χαρακτηριστικό της σύγχρονης λειτουργίας του οικονοµικού συστήµατος και συνδέεται, βεβαίως, µε την ανάγκη δηµιουργίας διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγής, ενόψει της σε µεγάλο βαθµό απελευθερώσεως του διεθνούς εµπορίου. Είναι εντυπωσιακές οι επιδόσεις του αναπτυσσόµενου κόσµου, ως συνόλου, όχι µόνο στην ανάπτυξη, αλλά και σε εφαρµογή πολιτικών εξυγιάνσεως των οικονοµιών τους (δηµοσιονοµικών κ.ά.). Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες, οι οποίες είναι πιθανόν να εξελιχθούν κατά τρόπο βλαπτικό για την ανάπτυξη. Τιµές καυσίµων, αύξηση επιτοκίων, φούσκα ακινήτων και έντονες συναλλαγµατικές ανισορροπίες είναι παράγοντες που ενδέχεται να απειλήσουν επαλήθευση των αισιόδοξων προβλέψεων. Υπάρχουν, όµως, και ανασχετικές-εξισορροπητικές δυνάµεις µε επίκεντρο τις µεγάλες και ανταγωνιστικές διεθνώς οικονοµίες της Ιαπωνίας και Γερµανίας, όπου η ανάκαµψη της εσωτερικής καταναλωτικής ζητήσεως είναι ικανή να αντισταθµίσει σε υψηλό βαθµό τους αναφερθέντες κινδύνους. Μεγαλύτερη, όµως, εξισορροπητική δύναµη εξακολουθεί να είναι ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών µε κατανόηση και αλληλεγγύη, ώστε να ανακοπεί η υφέρπουσα νέο-προστατευτική τάση, η οποία είναι περισσότερο ευκρινής στην περίπτωση των ΗΠΑ. Στους σταθεροποιητικούς παράγοντες πρέπει να ενταχθεί και η αναπτυξιακή δυναµική του αναπτυσσόµενου κόσµου, η οποία έχει εξελιχθεί σε αυτόνοµη δύναµη επηρεασµού των παγκόσµιων οικονοµικών εξελίξεων. Είναι χαρακτηριστικό, εν προκειµένω, ότι µεταξύ 1996 και 2006 το µερίδιο των αναπτυσσοµένων χωρών στο 30

31 Εξωτερικό Οικονοµικό Περιβάλλον παγκόσµιο προϊόν αυξήθηκε µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες από 43,4% σε 48% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Σε όρους, όµως, αγοραστικών δυνάµεων, η σχέση έχει πλήρως αναστραφεί, µε πλήρως διακριτή την ποσοτική, σε απόλυτους όρους, υπεροχή αναπτυσσόµενων και σε µετάβαση χωρών. Συγκεκριµένως, εκτιµάται, ότι µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε όρους αγοραστικής δυνάµεως, οι αναπτυσσόµενεςαναδυόµενες οικονοµίες αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσµιου προϊόντος Παγκόσµια Ζήτηση Πετρελαίου και Τιµές Αργού Πετρελαίου Ο βαθµός, στον οποίο το ύψος της τιµής του αργού πετρελαίου, καθώς και το εύρος των διακυµάνσεων αυτού, αντανακλούν σχέση προσφοράς και ζητήσεως του προϊόντος, έχει ευλόγως εγείρει ερωτηµατικά για το ρόλο της κερδοσκοπίας, εν προκειµένω. Η από των µέσων του παρελθόντος έτους αρξαµένη µείωση των τιµών του αργού, χωρίς τούτο να οφείλεται σε επιβράδυνση του ρυθµού αναπτύξεως το αντίθετο µάλιστα συνέβη υποδεικνύει ύπαρξη δυσλειτουργιών, που προέρχονται από τα καλούµενα νέα χρηµατιστηριακά προϊόντα, η εκ των οποίων εµπειρία είναι ότι αυτά κινούνται σε κάποιο βαθµό αυτονόµως, αποκοµµένα από την πραγµατική οικονοµία. Πίνακας I - 8 Ζήτηση Πετρελαίου κατά Περιοχή σε εκατ. βαρέλια ηµερησίως % Μεταβολές Περιοχές / /05 Ι. Χώρες ΟΟΣΑ 49,63 49,16 0,6-0,9 ΗΠΑ 21,15 21,03 0,4-0,6 Ευρώπη 15,52 15,45 0,3-0,5 ΙΙ. Λοιπές Χώρες/Περιοχές 34,06 35,32 3,1 3,7 Ασία 15,45 16,02 2,7 3,7 Λατινική Αµερική 5,09 5,20 2,6 2,2 Αφρική 2,88 2,94 3,2 2,1 Μέση Ανατολή 6,12 6,45 5,5 5,4 Πρώην ΕΣΣ 3,80 3,98 1,1 4,7 ΙΙΙ. ΚΟΣΜΟΣ 83,69 84,48 1,6 1,0 Πηγή: IMF, World Economic Outlook, April Η κερδοσκοπία αξιοποιεί ειδήσεις, αµφιβόλου αξιοπιστίας, ειδήσεις που αφορούν στην προσφορά, ώστε να προκαλεί τεχνητή αύξηση των τιµών, γεγονός που χρήζει συλλογικής αντιµετωπίσεως, αφού το πετρέλαιο αποτελεί την κορυφαία πρώτη 31

32 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός ύλη για την διεξαγωγή της παραγωγής και την ικανοποίηση της καταναλωτικής ζητήσεως. Ως εκ τούτου, έχει την ικανότητα να επηρεάζει δυσµενώς τόσο την εξέλιξη των τιµών καταναλωτή όσο και την αναπτυξιακή επίδοση της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ επιτείνει και εξ άλλων λόγων τις ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, αυξάνοντας τα πλεονάσµατα των παραγωγών-εξαγωγών χωρών και µειώνοντας τα τυχόντα πλεονάσµατα ή αυξάνοντας τα ελλείµµατα των εξαρτηµένων από εισαγωγές πετρελαίου χωρών. Συνοπτική εικόνα της πετρελαιακής αγοράς από άποψη ζητήσεως δίνει ο παρακείµενος Πίνακας Ι-8. Οι ακόλουθες συναγόµενες εµφανείς διαπιστώσεις είναι: (α) Η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου υστερεί δραµατικά έναντι του ρυθµού αυξήσεως της παγκόσµιας οικονοµίας (της τάξεως του 5%). (β) Η αύξηση της ζητήσεως προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον αναπτυσσόµενο κόσµο, εξέλιξη απολύτως συνεπής µε την αναπτυξιακή δυναµική του εν λόγω κόσµου. (γ) Η πολύ µικρή αύξηση της ζητήσεως στις ανεπτυγµένες οικονοµίες (+0,6%) το 2005 και µείωση (!) το 2006 οφείλεται πιθανώς στην προϊούσα ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών ενέργειας, αλλά και σε κάποιας µορφής τάση εξοικονοµήσεως εκ µέρους της καταναλώσεως. Είναι χαρακτηριστικό, εν προκειµένω, ότι στις κυρίως πετρελαιοπαραγωγές χώρες ο ρυθµός καταναλώσεως είναι κατά µέσο όρο διπλάσιος εκείνου της ταχύτερα αναπτυσσόµενης περιοχής στον κόσµο (Ασία). 32

33 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ 2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

34 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός 34

35 Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές ΙΙ. Ελληνική Οικονοµία: Τάσεις και Προοπτικές 2.1. Σύνοψη Η αναπτυξιακή επίδοση της ελληνικής οικονοµίας είναι αρκετά ισχυρή και συµπορεύεται µε διαρθρωτικές και θεσµικές αλλαγές που προοιωνίζονται συνέχιση αυτής και κατά την ακολουθούσα µεσοπρόθεσµη περίοδο. Με ρυθµό αναπτύξεως 65% υψηλότερο του ρυθµού αναπτύξεως της Ευρωζώνης επιταχύνεται η πραγµατική σύγκλιση της πραγµατικής οικονοµίας, που συνιστά θεµελιώδη επιδίωξη της οικονοµικής πολιτικής. Χωρίς ταχεία ανάπτυξη, όπως γενικώς αναγνωρίζεται, είναι αδύνατη οποιαδήποτε ουσιαστική βελτίωση, σε ποσότητα και διάρκεια, της συµβολής του κράτους στην άρση των έντονων εισοδηµατικών ανισοτήτων πληθυσµιακών οµάδων και περιφερειών, αλλά και αναβαθµίσεως των κοινωνικών υπηρεσιών. Στην διατήρηση ικανοποιητικού ρυθµού αναπτύξεως είναι σηµαντική η συµβολή της εξαγωγής αγαθών, που προκαλούν πραγµατικά αισθητή ανάκαµψη, παραγκωνίζοντας βαθµιαίως και κατά ορατό τρόπο των ρόλο των εξαγοµένων υπηρεσιών. Η σηµαντική ανάκαµψη του τουρισµού δεν επαρκεί, ώστε να εξουδετερωθεί η αποδυνάµωση των λοιπών εξαγόµενων υπηρεσιών. Ωστόσο, η αρκετά ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών µειώνει την δυναµική της τελικής ζητήσεως και, αντιστοίχως, τον ρυθµό αναπτύξεως σε επίπεδο κατώτερο του ρυθµού αυξήσεως της τελικής ζητήσεως. Είναι σηµαντικό να τονισθεί, ότι η δυναµική που βαθµιαίως σωρεύει η ελληνική οικονοµία της επιτρέπει να απορροφά ισχυρούς κραδασµούς, όπως είναι οι ασυνήθεις αυξήσεις των τιµών των καυσίµων και των βασικών πρώτων υλών. Παραλλήλως, η ασκούµενη πολιτική συγκυρίας και αναπτύξεως και τον πληθωρισµό αποδυναµώνει και τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα περιορίζει, µε τάση µηδενισµού σε σχετικώς βραχύ χρονικό ορίζοντα. Ωστόσο, η πολύ βραδεία αύξηση του µεριδίου των εξαγωγών στην συνολική τελική ζήτηση, καθιστά την ενίσχυση αυτών παράγοντα εκ των ων ουκ άνευ, ενόψει της ταχείας αυξήσεως των εισαγωγών, προκειµένου να περιορισθεί η ανεξέλεγκτη αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η συνέχιση αυξήσεως ή και απλώς διατηρήσεως του παρόντος επιπέδου του ελλείµµατος, ως ποσοστού του ΑΕΠ, είναι ενδεχόµενο να οδηγήσει σε µείωση της πιστοληπτικής 35

36 Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός αξιοπιστίας και ικανότητας της χώρας, µε συνέπειες για την ανάπτυξη, απασχόληση και οικονοµική ευηµερία Εξελίξεις κατά το 2006 Όπως προκύπτει από τα επίσηµα αναθεωρηµένα στοιχεία κατά την περίοδο , η ελληνική οικονοµία πραγµατοποίησε σχετικώς υψηλό και σταθερό ρυθµό αναπτύξεως, της τάξεως του 3,8%. Η αύξηση αυτή, πέραν του γεγονότος ότι είναι περίπου διπλάσια του αντιστοίχου ρυθµού αναπτύξεως του µέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης, είναι σηµαντική διότι επιταχύνει την πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας προς εκείνη της ευρωζώνης. Γεννά δε αισιοδοξία η ευµενής αυτή εξέλιξη, διότι δεν φαίνεται να είναι συγκυριακή, αλλ αντιθέτως, πραγµατοποιήθηκε κάτω από δυσµενείς συνθήκες, όπως ήσαν οι επιπτώσεις από την µείωση της καθαρής εισροής ναυτιλιακού συναλλάγµατος και την µικρότερη του αναµενόµενου αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος. Η εξέλιξη αυτή των αδήλων πόρων εξουδετέρωσε σε κάποιο βαθµό την ευµενή επίπτωση από αυξηµένη εισροή κοινοτικών πόρων. Καθοριστικός παράγων για την διατήρηση υψηλού ρυθµού αναπτύξεως υπήρξε η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, οι ρυθµοί αυξήσεως των οποίων ήσαν 9,4% και 5,6%, αντιστοίχως. Ιδιαιτέρως, σηµειώνεται η αυξηµένη συµβολή των επενδύσεων σε κατασκευές (αύξηση 12,5%) και των εξαγωγών αγαθών (11,2%). Ωστόσο, η τάση για πολύ ταχύτερη ανάπτυξη εξουδετερώθηκε από την ταχεία αύξηση των εισαγωγών. Υπενθυµίζεται, ότι το µέγεθος των εισαγωγών είναι κατά 50% µεγαλύτερο του µεγέθους των εξαγωγών, ο ταχύτερος δε ρυθµός αυξήσεως αυτών, εξουδετέρωσε µέρος του ρυθµού αυξήσεως της εγχώριας τελικής ζητήσεως, αλλά και των εξαγωγών. Με την διατήρηση του ρυθµού αναπτύξεως στο 3,8% επί τρία συναπτά έτη συµπορεύθηκε και οριακή βελτίωση της διαρθρώσεως της δαπάνης από άποψη αναπτυξιακού προσανατολισµού. Πρόβληµα παραµένει ο συγκριτικά υψηλός ρυθµός αυξήσεως της καταναλώσεως, ιδιωτικής και δηµόσιας, για διαφορετικούς λόγους. Η ιδιωτική κατανάλωση, διότι συνετηρήθη µε την επικουρία υπερβολικού δανεισµού από τις τράπεζες µε δυσµενείς επιπτώσεις στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αλλά και της µελλοντικής καταναλωτικής δυνατότητας των ιδιωτών (βάρη 36

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΪΟΣ 2007 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Τάσεις του Παγκόσµ ιου ιεθνούς Τουρισµ ού Το ΙΤΕΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Απριλίου 218 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 Ι. ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 Ι. ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινές προβλέψεις 2012-13: από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη Bρυξέλλες, 11 Μαΐου 2012 Ως επακόλουθο της συρρίκνωσης της παραγωγής τους τελευταίους μήνες του 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Χορηγός: 8 Φεβρουαρίου 2018 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Εισαγωγή Στη συνεδρία της Επιτροπής Νοµισµατικής Επιτροπής της 6ης Μαρτίου, 2003, τονίστηκε εµφαντικά η ετοιµότητα της Επιτροπής για στενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι τρέχουσες οικονομικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται κρίσιμα από αποφάσεις πολιτικής οι οποίες πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της ΕΚΤ κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση

IMF Survey. Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση IMF Survey ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤ Ο μεταρρυθμισμένος δανεισμός του ΝΤ λειτούργησε καλά στην κρίση Τμήμα στρατηγικής, πολιτικής και επανεξέτασης του ΝΤ 28 Σεπτεμβρίου 2009 Η στήριξη του ΔΝΤ επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση"; Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κινεζικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών (Balance of Payments) μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σύνοψη και συµπέρασµα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονοµολόγος 1 Η σηµερινή ύφεση της οικοδοµικής δραστηριότητας είναι πιθανό να ακολουθήσει ανάλογη πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Υποθέσεις εργασίας Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο βασίζονται στις κοινές υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστήματος για μεγέθη που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο του 216 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Οκτώβριος 216 11 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.11.2009 2009/XXXX(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση που αφορά την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα :

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα : Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην εκδήλωση του Economia Business Tank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα : «Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, Αιόλου 82-84

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΜΑΚρΟΟιΚΟνΟΜιΚΕΣ ΠρΟβλΕψΕιΣ για ΤΗν ΚυΠριΑΚΗ ΟιΚΟνΟΜιΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου Οικονομική συγκυρία: η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ηλία Ιωακείμογλου Από το 1994, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ήπιας ανάκαμψης: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και το 1995 προβλέπεται να φθάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ

Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ Ιανουάριος Αύγουστος 2006 Σε προηγούµενη έκθεση του ΙΤΕΠ για τις εξελίξεις στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας είχε επισηµανθεί ότι το 2005 θα µπορούσε χωρίς

Διαβάστε περισσότερα