1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)"

Transcript

1 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αμειψισποράς. Εγκαταστάθηκε σε δυο πειραματικούς αγρούς του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο έκτασης 5 στρεμμάτων έκαστος. Ο ένας είναι αρδευόμενος και ο άλλος ξηρικός. Οι μέθοδοι κατεργασίας είναι: 1.Συμβατική κατεργασία: περιλαμβάνει όργωμα σε βάθος cm και προετοιμασία της σποροκλίνης με δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή. 2. Μειωμένη κατεργασία Ι με χρήση βαρύ καλλιεργητή (ΒΚ): Πρωτογενής κατεργασία με ένα πέρασμα με έναν βαρύ καλλιεργητή σε βάθος cm. Η προετοιμασία της σποροκλίνης ολοκληρώνεται με δισκοσβάρνα ή ελαφρύ καλλιεργητή σύμφωνα με τις ανάγκες. 3. Μειωμένη κατεργασία ΙΙ με χρήση περιστροφικού καλλιεργητή (ΠΚ): Συνήθως γίνεται ένα μόνο πέρασμα με περιστροφικό καλλιεργητή σε βάθος cm. Αν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα μέχρι τη σπορά, δύναται να χρησιμοποιηθεί και δισκοβάρνα για καταστροφή των ζιζανίων. 4. Μειωμένη κατεργασία ΙΙΙ - κατεργασία σε λωρίδες. Στη μέθοδο αυτή εφαρμόστηκε είτε μειωμένη κατεργασία σε όλη την επιφάνεια (χειμερινές καλλιέργειες) είτε μειωμένη κατεργασίας σε λωρίδες (εαρινές). Η κατεργασία σε λωρίδες έγινε με χρήση ενός σύνθετου μηχανήματος που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Π.Θ. Το μηχάνημα αυτό κατεργάζεται λωρίδες εδάφους πλάτους 30 cm και σε βάθος 25 cm με αξιοποιώντας ένα συνδυασμό αβαθών και βαθέων υνιών ακολουθούμενων από στελέχη φρέζας για ταυτόχρονη προετοιμασία της σποροκλίνης. Καθότι το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για σκαλιστικές καλλιέργειες, όταν στην αμειψισπορά προβλέπεται η σπορά χειμερινής (μη γραμμικής) καλλιέργειας, η προετοιμασία της σποροκλίνης γίνεται με αβαθή κατεργασία σε όλη την επιφάνεια με χρήση μόνο δισκοσβάρνας. 5. Ακαλλιέργεια (Α). Απ ευθείας σπορά στην ακατέργαστη επιφάνεια με ειδικές σπαρτικές μηχανές (θα εισαχθούν για τις ανάγκες του προγράμματος). Στις αμειψισπορές περιλαμβάνεται η χρήση ξηρικών και ποτιστικών καλλιεργειών στο ένα τεμάχιο και μόνο ξηρικών καλλιεργειών στο άλλο. Οι αμειψισπορές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 2.1. Πίνακας 16. Περιγραφή των αμειψισπορών που περιλαμβάνονται στη δράση 3. Ποτιστικές - ξηρικές Ξηρικές Αμειψισπορά Α Αμειψισπορά Β Αμειψισπορά Γ Αμειψισπορά Δ Εαρ. 12 Ηλίανθος Σόγια Χειμ Βρώμη & βίκος Τριτικάλε & μπιζέλι Τριτικάλε & μπιζέλι Ελαιοκράμβη Εαρ. 13 Σόργο Ηλίανθος Χειμ Τριτικάλε & μπιζέλι Ελαιοκράμβη Κτην. Μπιζέλι Κτην. μπιζέλι Εαρ. 14 Σόγια Σόργο 21

2 Χειμ Ελαιοκράμβη Βρώμη & βίκος Ελαιοκράμβη Τριτικάλε Τα πειράματα περιλαμβάνουν τέσσερις πλήρεις επαναλήψεις. Όλα τα πειραματικά τεμάχια έχουν πλάτος 6Χ20 μέτρα. 2.1 Αμειψισπορά Α Περίοδος εαρινή 2012 Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην έκθεση προόδου του Α εξαμήνου Περίοδος χειμερινή Για τη χειμερινή περίοδο στην αμειψισπορά Α καλλιεργήθηκε μείγμα βρώμης βίκου. Οι κατεργασίες του εδάφους έγιναν στο διάστημα 9-12/11/2012. Στη συμβατική κατεργασία έγινε όργωμα σε βάθος 25cm, δύο περάσματα με μέσο καλλιεργητή και δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία Ι έγινε ένα πέρασμα με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 18 cm και ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙ έγινε πέρασμα με περιστροφικό καλλιεργητή στα 15 cm. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙΙ έγιναν τρία περάσματα με δισκοσβάρνα σε βάθος 8cm. Τέλος, στην ακαλλιέργεια δεν έγινε καμία επέμβαση και τα ζιζάνια καταστράφηκαν με εφαρμογή 250 g/στρ του σκευάσματος REGLONE (diquat) αμέσως μετά τη σπορά. Για τη λίπανση έγινε μαζί με τη σπορά προσθήκη 3,1 μονάδων αζώτου στο στρέμμα και 4,2 μονάδων φωσφόρου και καλίου. Η σπορά του μείγματος έγινε στις 15/11/12 με μια σπαρτική μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων με δίσκους. Η κάθε καλλιέργεια σπάρθηκε ξεχωριστά, έγιναν δηλαδή δύο περάσματα στο χωράφι. Για το βίκο χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία ΠΗΓΑΣΟΣ σε ποσότητα 14 kg σπόρου ανά στρέμμα. Για τη βρώμη η ποικιλία ΠΑΛΗΝΗ σε ποσότητα 9 kg/στρ. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν με παρακολούθηση του φυτρώματος των δύο καλλιεργειών. Κατά την διάρκεια ανάπτυξης της καλλιέργειας έγιναν μετρήσεις του δείκτη NDVI, της αντίστασης του εδάφους στη διείσδυση και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Από τον Μάιο μήνα και κάθε εβδομάδα έγιναν κοπές βιομάζας για εύρεση του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής (του χρόνου που γίνεται η μεγιστοποίηση της χλωράς μάζας). Η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε στις 17/5/13 όπως και στο πείραμα των καλλιεργειών. Από κάθε πειραματικό τεμάχιο συλλέχθηκε μια έκταση 1,5x20m. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η θεριζοαλωνιστική μηχανή πειραματικών καλλιεργειών του Αγροκτήματος όπως τροποποιήθηκε για το πείραμα των καλλιεργειών. Προστέθηκε δηλαδή πίσω από το σύστημα αλωνισμού ένα μεταλλικό καλάθι διαστάσεων 1x2x1m το οποίο ήταν αναρτημένο από έναν ζυγό. Η βιομάζα από το σύστημα αλωνισμού συγκεντρώνονταν σε αυτό το καλάθι και γινόταν ζύγιση σε κάθε τεμάχιο. Στη συνέχεια λαμβάνονταν δείγματα για προσδιορισμό της υγρασίας με ξήρανση (σε φούρνο στους 74 Ο C για 48 ώρες) και το υπόλοιπο υλικό εγκαταλείπονταν στην άκρη του τεμαχίου. Όλη η υπόλοιπη βιομάζα κόπηκε με περιστροφικό χορτοκοπτικό και απομακρύνθηκε από το χωράφι έτσι ώστε να ξεκινήσει η εαρινή καλλιέργεια. 22

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φύτρωμα Α. Βρώμη σε συγκαλλιέργεια με Βίκο Οι μετρήσεις του τελικού πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν στις 17/12/12. Όσον αφορά την βρώμη παρατηρούμε ότι το σύστημα του αρότρου παρουσιάζει αρκετά μεγαλύτερες τιμές φυτρώματος σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα κατεργασίας ενώ για άλλη μα φορά το σύστημα της ακαλλιέργειας έρχεται τελευταίο. Οι τιμές των ενδιάμεσων κατεργασιών είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Πίνακας 17. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος της βρώμης Μέθοδος κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 171,2121 7, ,04 Βαρύς καλλιεργητής 192, , ,10 Δισκοσβάρνα 200, , ,08 Περιστροφικός καλλιεργητής 206, , ,11 Άροτρο 245, , ,04 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,08 Στις παρατηρήσεις φυτρώματος στο σύνολο τους όσο και εντός των μεθόδων κατεργασιών δεν παρατηρήθηκε υψηλή παραλλακτικότητα. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι το σύστημα της ακαλλιέργειας ενώ σε μέσους όρους υπολείπεται παρουσιάζει το μικρότερο συντελεστή παραλλακτικότητας μαζί με το άροτρο σε σχέση με τα άλλα συστήματα. Αυτή η σχέση διαφοράς παραλλακτικότητας είναι ικανή να καθορίσει την σημαντικότητα με μεταξύ των κατεργασιών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο φύτρωμα ανάλογα με την μέθοδο κατεργασίας που θα εφαρμοστεί με Sig. 0,01<0,05. Για να προσδιορίσουμε ακριβώς κατά πόσο οι κατεργασίας ανά ζεύγη διαφέρουν μεταξύ τους εκτελούμε Post Hoc έλεγχο (Tuckey). H συντριπτική παρουσία φυτών σε συνδυασμό με το μικρό συντελεστή παραλλακτικότητας στο σύστημα άροτρου επιβεβαιώνεται με στατιστικά σημαντικές διαφορές με όλα τα συστήματα, έτσι είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για το φύτρωμα των σπόρων βρώμης. Στατιστικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των άλλων συστημάτων δεν παρατηρούνται καθώς η μικρή παραλλακτικότητα στο φύτρωμα της ακαλλιέργεια σε σχέση με τις υψηλότερες παραλλακτικότητες στην περίπτωση των τριών άλλων συστημάτων έκανε τις διαφορές να μην κριθούν στατιστικά σημαντικές. Μάλιστα σε γράφημα boxplot αποτυπώνεται και παρατηρείται εύκολα η ταύτιση στα εύρη των τιμών μεταξύ τεσσάρων κατεργασιών ενώ η πέμπτη της συμβατικής δείχνει να μην προσεγγίζεται. CV 23

4 Σχήμα 23. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος της βρώμης. Β. Βίκος σε συγκαλλιέργεια με Βρώμη Στην περίπτωση του βίκου οι παρατηρήσεις φυτρώματος στις 17/12/12 είναι κοντά μεταξύ τους μεταξύ των κατεργασιών αν εξαιρέσουμε το σύστημα της ακαλλιέργειας που για άλλη μια φορά ήρθε τελευταίο. Άρα προφανώς οι διαφορές θα κριθούν κατά κύριο λόγο από την παρουσία της παραλλακτικότητας. Πίνακας 18. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του βίκου Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 125, , ,11 Βαρύς καλλιεργητής 145, , ,12 Δισκοσβάρνα 151, , ,17 Περιστροφικός καλλιεργητής 142, , ,11 Άροτρο 154, , ,10 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,12 Παρατηρώντας τις τιμές του συντελεστή παραλλακτικότητας μπορούμε να πούμε ότι δεν παρατηρείται στο σύνολο των παρατηρήσεων μεγάλη παραλλακτικότητα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το σύστημα του αρότρου εκτός ότι παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό φυτών παρουσιάζει και τον μικρότερο συντελεστή παραλλακτικότητας και έτσι ίσως έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων συστημάτων. CV 24

5 Η επίδραση των κατεργασιών δεν ήταν στατιστικά σημαντική στον φύτρωμα του βίκου καθώς παρουσιάστηκε Sig 0,242>0,05. Η μικρές διαφορές δεν κρίθηκαν σημαντικές καθώς αν δούμε τα εύρη των τιμών πολλές φορές ταυτίζονται Σχήμα 24. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του βίκου Μετρήσεις NDVI Πίνακας 19: Δείκτης NDVI στις 18/1/13 και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας βίκου με βρώμη στο πείραμα αμειψισπορών. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,5224 0, ,05 ΒΚ 0,599 0, ,02 ΠΚ 0,592 0, ,04 Δ 0,5669 0, ,06 Α 0,6757 0, ,04 Συνολική 0,05 παραλλακτικότητα(cv) Στην περίπτωση του βίκου μεγαλύτερο δείκτη NDVI άρα και βλάστησης παρουσιάζει η ακαλλιέργεια όχι λόγω του μεγάλου αριθμού φυτρώματος των φυτών αλλά λόγω κυρίως του έντονου πληθυσμού ζιζανίων Και του νεαρού σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι μετρήσεις λοιπόν εκφράζουν έναν δείκτη έντονης βλάστησης από την ανταγωνιστικότητα των ζιζανίων στην περίπτωση της ακαλλιέργειας έναντι των άλλων κατεργασιών. Συνεχίζοντας την ανάλυση για τις άλλες κατεργασίες παρατηρούμε ότι ο βαρύς και περιστροφικός καλλιεργητής παρουσιάζουν την μεγαλύτερη βλάστηση ενώ ακολουθεί η δισκοσβάρνα και τέλος το άροτρο. Η δισκοσβάρνα είναι μια μέθοδος μειωμένης κατεργασίας και έτσι προφανώς δεν δημιουργήθηκε η κατάλληλη σποροκλίνη για να φυτρώσουν φυτά. Εντύπωση παρουσιάζει η τελευταία θέση κατάταξης του συμβατικού συστήματος. Μια ερμηνεία είναι ότι η χαμηλή ένδειξη 25

6 NDVI προέρχεται και από τους έντονους σβόλους που αφήνει το έδαφος το σύστημα του αρότρου, έτσι το Crop Circle δεν λαμβάνει μόνο ανάκλαση από τα φυτά αλλά και έντονη ανάκλαση από την ανομοιομορφία του εδάφους. Από άποψη παραλλακτικότητας εντός των συστημάτων κατεργασίας όσο και στο σύνολο των μετρήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Οι μικρές παραλλακτικότητες ίσως καθορίσουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τέλος τα αποτελέσματα εκτέλεσης ANOVA έδειξαν ότι η επίδραση της κατεργασίας του εδάφους είναι στατιστικά σημαντική στην ένταση βλαστικότητας του αγρού (δείκτη NDVI) (sig. <0.001). Για να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες διαφορές κατεργασιών έγινε Post hoc έλεγχος και προέκυψαν διαφορές καταρχάς μεταξύ της ακαλλιέργειας και των άλλων κατεργασιών. Ωστόσο αυτές οι διαφορές δεν είναι ουσιαστικές καθώς συγκρίνουν άλλα είδη βλάστησης και όχι μόνο των καλλιεργούμενων φυτών. Περαιτέρω, στατιστικά σημαντικά διαφορές βρέθηκαν μεταξύ όλων των συστημάτων κατεργασίας έναντι της συμβατικής μεθόδου. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν είναι ασφαλές συμπέρασμα γιατί στα αποτελέσματα φυτρώματος το συμβατικό σύστημα κατεργασίας ήταν με διαφορά το πρώτο (σφάλμα μετρήσεων λόγω σβόλων ίσως). Σίγουρα όμως κρατάμε ότι στο Post hoc έλεγχο οι μέθοδοι κατεργασίας ΠΚ, Δ, ΒΚ δεν διαφέρουν σημαντικά. Σχήμα 25: Διακύμανση NDVI στην συγκαλλιέργεια βρώμης και βίκους στις πέντε κατεργασίες Απόδοση Την υψηλότερη παραγωγή (788 Kg/στρ) έδωσε η μέθοδος της δισκοσβάρνας. Ακολουθεί η συμβατική κατεργασία με 712 kg/στρ και έπονται οι μέθοδοι του βαρύ καλλιεργητή και της ακαλλιέργειας με 661 και 645 kg/στρ αντίστοιχα. Η μικρότερη απόδοση επιτεύχθηκε με τον περιστροφικό καλλιεργητή (574kg/στρ). Αντιπαραθέτοντας τα στοιχεία του φυτρώματος διαπιστώνεται ότι οι δύο μέθοδοι που έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν αυτές που ο βίκος παρουσίαζε το καλύτερο φύτρωμα. 26

7 ΞΗΡΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΡΩΜΗ - ΒΙΚΟΣ Kg/στρ Σ ΒΚ ΠΚ Δ Α Σημαντικότητα: 0,01 CV% = 9,8 Σχήμα 26. Παραγωγή ξηράς βιομάζας του μείγματος βρώμης βίκου για τις πέντε μεθόδους κατεργασίας του εδάφους. (Σ= συμβατική κατεργασία, ΒΚ = κατεργασία με βαρύ καλλιεργητή, ΠΚ = κατεργασία με περιστροφικό καλλιεργητή, Δ = Δισκοσβάρνα, Α = Ακαλλιέργεια) Περίοδος εαρινή 2013 Αμέσως μετά τη συγκομιδή έγινε κατεργασία του εδάφους και εγκατάσταση της εαρινής καλλιέργειας (ινώδες σόργο). Αναλυτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν μαζί με τα αποτελέσματα στην έκθεση του 3 ου εξαμήνου. 2.2 Αμειψισπορά Β Περίοδος εαρινή 2012 Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην έκθεση προόδου του Α εξαμήνου Περίοδος χειμερινή Για τη χειμερινή περίοδο στην αμειψισπορά Β καλλιεργήθηκε μείγμα μπιζέλι τριτικάλε.. Η προετοιμασία του εδάφους έγινε στο διάστημα 9-12/11/2012. Στη συμβατική κατεργασία έγινε όργωμα σε βάθος 25cm, δύο περάσματα με μέσο καλλιεργητή και δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία Ι έγινε ένα πέρασμα με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 18 cm και ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙ έγινε πέρασμα με περιστροφικό 27

8 καλλιεργητή στα 15 cm. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙΙ έγιναν τρία περάσματα με δισκοσβάρνα σε βάθος 8cm. Τέλος, στην ακαλλιέργεια δεν έγινε καμία επέμβαση και τα ζιζάνια καταστράφηκαν με εφαρμογή 250 g/στρ του σκευάσματος REGLONE (diquat) αμέσως μετά τη σπορά. Για τη λίπανση έγινε μαζί με τη σπορά προσθήκη 3,1 μονάδων αζώτου στο στρέμμα και 4,2 μονάδων φωσφόρου και καλίου. Η σπορά του μείγματος έγινε στις 26/11/12 με τη σπαρτική μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων με δίσκους. Οι καλλιέργειες σπάρθηκαν ξεχωριστά, και για το μπιζέλι χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία ΔΩΔΩΝΗ σε ποσότητα 14 kg σπόρου ανά στρέμμα ενώ για το τριτικάλε η ποικιλία ΒΡΟΝΤΗ σε ποσότητα 9 kg/στρ. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν με παρακολούθηση του φυτρώματος των δύο καλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μετρήθηκε ο δείκτης NDVI καθώς και ιδιότητες του εδάφους (αντίσταση στη διείσδυση, ηλεκτρική αγωγιμότητα) Η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε στις 17/5/13. Από κάθε πειραματικό τεμάχιο συλλέχθηκε μια έκταση 1,5x20m με τη θεριζοαλωνιστική μηχανή πειραματικών καλλιεργειών του Αγροκτήματος. Στο στάδιο αυτό έγινε προσδιορισμός της χλωράς βιομάζας στο χωράφι. Στη συνέχεια λαμβάνονταν δείγματα για προσδιορισμό της υγρασίας με ξήρανση (σε φούρνο στους 74 Ο C για 48 ώρες). Η υπόλοιπη βιομάζα κόπηκε με περιστροφικό χορτοκοπτικό και απομακρύνθηκε από το χωράφι έτσι ώστε να ξεκινήσει η εαρινή καλλιέργεια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φύτρωμα Α. Τριτικάλε σε συγκαλλιέργεια με Μπιζέλι Ο τελικός πληθυσμός μετρήθηκε στις 17/12/12. Σαν πρώτο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το άροτρο παρουσιάζει συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό φυτρώματος σε σχέση με την άλλες μεθόδους κατεργασίας και διπλάσιο αριθμό από την περίπτωση της ακαλλιέργειας. Ωστόσο, αν είναι στατιστικά σημαντικές οι διαφορές κρίνεται και από την παραλλακτικότητα που παρουσιάζουν οι μετρήσεις μας. Πίνακας 20. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του τριτικάλε Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 130, , ,15 Βαρύς καλλιεργητής 203, , ,06 Δισκοσβάρνα 218, , ,11 Περιστροφικός καλλιεργητής 212, , ,06 Αροτρο 263, , ,13 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,12 CV 28

9 Η παραλλακτικότητα του μετρήσεων εντός των κατεργασιών όσο και στο σύνολο τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή καθώς προέκυψε ένας συντελεστής παραλλακτικότητας 0,12 ενώ μέσα στα δείγματα κατεργασιών τον υψηλότερο συντελεστή τον παρουσίασε το σύστημα της ακαλλιέργειας 0,15. Η σημαντικότητα που προέκυψε ήταν Sig. 0,001<0,05 άρα οι διαφορές κρίνονται στατιστικά σημαντικές μεταξύ των κατεργασιών στο παράγοντα φύτρωμα. Ωστόσο, μια απλή ANOVA δεν μας καθορίζει που παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές (μεταξύ ποιών κατεργασιών στην περίπτωση μας) και έτσι εκτελέστηκε και Post- hoc έλεγχος σύμφωνα με την μεθοδολογία Tuckey. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι συγκεκριμένη στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζει η ακαλλιέργεια σε σχέση με όλα τα συστήματα κατεργασίας αποδεικνύοντας ότι υπολείπεται (sig. ως το πολύ 0,02). Ακόμα, το άροτρο παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές με τον βαρύ καλλιεργητή. Στο παρακάτω σχήμα διακρίνουμε την καθαρή υπεροχή στο φύτρωμα του αρότρου σε σχέση με τα άλλα συστήματα κατεργασίας, έπειτα ακολουθούν στο ίδιο μήκος ενδείξεων, περιστροφικός καλλιεργητής, βαρύς καλλιεργητής και δισκοσβάρνα, ενώ τελευταία με φανερά χαμηλότερες ενδείξεις είναι η ακαλλιέργεια. Σχήμα 27. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του τριτικάλε. Β. Μπιζέλι σε συγκαλλιέργεια με Τριτικάλε Όμοια με την περίπτωση του τριτικάλε υπολογίζουμε την αναλογία φυτρωμένων φυτών στο στρέμμα και προκύπτουν: Σαν πρώτη παρατήρηση στις 17/12/12, διακρίνουμε και πάλι συντριπτικό αριθμό περισσότερων φυτών στην περίπτωση του αρότρου σε σχέση με την ακαλλιέργεια ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τα άλλα συστήματα και ιδιαίτερα με την περίπτωση του βαρύ καλλιεργητή που είναι σε παρόμοιες τιμές παρατήρησης με τις αντίστοιχες του αρότρου. 29

10 Πίνακας 21. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του μπιζελιού Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 63,6364 3, ,05 Βαρύς καλλιεργητής 98, , ,13 Δισκοσβάρνα 87,8788 3, ,04 Περιστροφικός καλλιεργητής 87,8788 3, ,04 Άροτρο 100, , ,23 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,14 Και πάλι όπως στην περίπτωση του τριτικάλε παρατηρούμε ότι η παραλλακτικότητα στο δείγμα παρατηρήσεων είναι σχετικά χαμηλή και ίση με 0,14. Ωστόσο παρόλο που δεν είναι υψηλή η παραλλακτικότητα την υψηλότερη σε σχέση με τα άλλα συστήματα κατεργασίας την παρουσιάζει το σύστημα του αρότρου που παρουσιάζει τις υψηλότερες ενδείξεις φυτρώματος. Υψηλή παραλλακτικότητα στην περίπτωση μας σημαίνει υψηλός βαθμός αστάθειας στο αριθμό φυτών που φυτρώνουν στο έδαφος. Στην περίπτωση του μπιζελιού προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων κατεργασιών καθώς προέκυψε Sig. 0,01<0,05. Έπειτα από την εκτέλεση Post Hoc οι κύριες διαφορές που κρίνονται σημαντικές είναι του βαρύ καλλιεργητή και του αρότρου σε σχέση με την ακαλλιέργεια. Ενδεικτικά, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω σχήμα τα τέσσερα συστήματα κατεργασίας διαφέρουν αρκετά από την εφαρμογή της ακαλλιέργειας όσον αφορά την πυκνότητα φυτών ενώ μεταξύ τους παρουσιάζουν κοινό εύρος ενδείξεων γι αυτό δεν παρουσιάζουν διαφορές. Ωστόσο, είναι ευδιάκριτη και η υψηλή παραλλακτικότητα ενδείξεων που παρουσιάζει το άροτρο και ο βαρύς καλλιεργητής απόρροιας της χωρικής τους αστάθειας στο φύτρωμα. CV Σχήμα 28. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του μπιζελιού. 30

11 NDVI Πίνακας 22: Δείκτης NDVI στις 18/1/13 και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας μπιζελιού και τριτικάλε στο πείραμα αμειψισπορών. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,2641 0, ,02 ΒΚ 0,2950 0, ,03 ΠΚ 0,3151 0, ,07 Δ 0,3002 0, ,09 Α 0,5265 0, ,07 Συνολική <0,09 παραλλακτικότητα(cv) Όπως και στην περίπτωση της συγκαλλιέργειας βίκου-βρώμης έτσι κι εδώ η ακαλλιέργεια έχει τον μεγαλύτερο δείκτη NDVI και χρησιμεύει αποκλειστικά και μόνο για εκτίμηση της προσβολής από ζιζάνια. Για άλλη μια φορά το συμβατικό σύστημα κατεργασίας ήρθε τελευταίο για τους λόγους που αναλύθηκαν και στην περίπτωση της βρώμης και του βίκου. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η κατεργασία με περιστροφικό καλλιεργητή παρουσιάζει υψηλότερη ένδειξη μεταξύ των τεσσάρων κατεργασιών. Ένα στοιχείο που παρατηρούμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι τιμές έντασης βλαστικότητας (NDVI) είναι πολύ χαμηλότερες έναντι της περίπτωσης βίκου και βρώμης. Αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη ανάπτυξη φυτών στο τεμάχιο βίκου βρώμης λόγω της πρωιμόντερης σποράς. Έτσι λόγω των μικρών τιμών NDVI κάποιες ακραίες ενδείξεις λόγω κάποιου ζιζανίου είτε λόγω εδάφους ίσως επηρεάζουν αρκετά το τελικό μέσο όρο. Γενικότερα η παραλλακτικότητα στο σύνολο των μετρήσεων αλλά και εντός των κατεργασιών χαρακτηρίζεται χαμηλή. Ωστόσο παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη παραλλακτικότητα την παρουσιάζουν τα συστήματα που προηγούνται (ίσως οφείλονται στις έντονες τυπικές αποκλίσεις λόγω ακραίων ενδείξεων αυτοφυούς βλάστησης). Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το Cv πειράματος αναφέρεται ως <0,09 καθώς το μέσο σφάλμα των ενδείξεων ήταν τόσο μικρό όπου το SPSS το παρουσίαζε ως 0,000. Ωστόσο, επειδή η τυπική απόκλιση και κατ επέκταση το μέσο σφάλμα δεν είναι ποτέ μηδέν αλλά έστω <0,001 θεωρήθηκε τιμή προσέγγιση μέσου σφάλματος το 0,001. Η επίδραση των κατεργασιών στον δείκτη NDVI είναι στατιστικά σημαντικές στην συγκαλλιέργεια μπιζελιού και τριτικάλε (sig. <0,001). Από το Post hoc έλεγχο προέκυψε ότι ουσιαστικά σημαντική διαφορά ( πέρα από αυτές της ακαλλιέργειας με όλα τα συστήματα) είναι μεταξύ του περιστροφικού καλλιεργητή και του αρότρου. Ωστόσο, η μόνη σημασία που έχει η σημαντικότητα της ακαλλιέργειας έναντι των άλλων συστημάτων είναι μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο πληθυσμό ζιζανίων έναντι των άλλων συστημάτων. Παρατηρούμε στο παρακάτω boxplot και τα πιθανά εύρη κοινών ενδείξεων μεταξύ BK, Δ και ΠΚ. 31

12 Σχήμα 29: Διακύμανση NDVI στην συγκαλιέργεια μπιζέλι και τριτικάλε στις πέντε κατεργασίες Απόδοση ΞΗΡΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ - ΜΠΙΖΕΛΙ Kg/στρ Σ ΒΚ ΠΚ Δ Α Σημαντικότητα: ns CV% = 9,4 Σχήμα 30. Παραγωγή ξηράς βιομάζας του μείγματος τριτικάλε μπιζέλι για τις πέντε μεθόδους κατεργασίας του εδάφους. (Σ= συμβατική κατεργασία, ΒΚ = κατεργασία με βαρύ καλλιεργητή, ΠΚ = κατεργασία με περιστροφικό καλλιεργητή, Δ = Δισκοσβάρνα, Α = Ακαλλιέργεια). Στο μείγμα τριτικάλε μπιζέλι δεν διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων κατεργασίας του εδάφους. Όπως και στο μείγμα βίκου βρώμης που υπήρχε στην αμειψισπορά Α, διακρίνεται και εδώ μια τάση για υψηλότερη παραγωγή στην δισκοσβάρνα δίχως ωστόσο οι διαφορές να είναι 32

13 στατιστικώς σημαντικές. Αντίθετα ο περιστροφικός καλλιεργητής έδωσε αποδόσεις εφάμιλλες με τις υπόλοιπες μεθόδους κατεργασίας Περίοδος εαρινή 2013 Αμέσως μετά τη συγκομιδή έγινε κατεργασία του εδάφους και εγκατάσταση της εαρινής καλλιέργειας (ηλίανθος). Αναλυτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν μαζί με τα αποτελέσματα στην έκθεση του 3 ου εξαμήνου Αμειψισπορά Γ Περίοδος χειμερινή Η αμειψισπορά αυτή περιλαμβάνει μόνο χειμερινές καλλιέργειες καθότι εφαρμόζεται σε μη αρδευόμενο αγρό. Η έναρξη έγινε τον Νοέμβριο του 2012 με καλλιέργεια μείγματος τριτικάλε (Triticale) και μπιζέλι (Pisum sativum). Η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν σιτάρι. Η κατεργασία του εδάφους έγινε το διάστημα από 9-12/11/2012. Στη συμβατική κατεργασία πραγματοποιήθηκε όργωμα σε βάθος 25cm, δύο περάσματα με μέσο καλλιεργητή και δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία Ι έγιναν δύο περάσματα με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 20 cm και ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙ έγινε ένα πέρασμα με περιστροφικό καλλιεργητή σε βάθος 15 cm. Η τέταρτη μέθοδος δεν περιλάμβανε κατεργασία σε λωρίδες καθότι στην εν λόγω αμειψισπορά προβλέπονται μόνο χειμερινές, μη γραμμικές καλλιέργειες. Η κατεργασία του εδάφους στη μέθοδο αυτή έγινε με 3 περάσματα με δισκοσβάρνα σε βάθος περίπου 8 cm. Τέλος, στην μέθοδο της ακαλλιέργειας δεν έγινε καμία επέμβαση. Τα ζιζάνια που υπήρχαν καταστράφηκαν με εφαρμογή του σκευάσματος REGLONE (diquat) δύο ημέρες μετά τη σπορά. Για την λίπανση έγινε προσθήκη 3,1 μονάδων αζώτου και 4,2 μονάδων φωσφόρου και καλίου με το σκεύασμα Η σπορά του μείγματος έγινε στις 20/11/12 με σπαρτική μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων μηχανικού τύπου με δίσκους. Πρώτα σπάρθηκε το τριτικάλε σε ποσότητα 9 kg/στρ και στη συνέχεια το μπιζέλι σε ποσότητα 14 kg/στρ. Για το τριτικάλε χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία ΒΡΟΝΤΗ και για το μπιζέλι η ποικιλία ΔΩΔΩΝΗ. Οι μετρήσεις στην καλλιέργεια ξεκίνησαν με παρακολούθηση του φυτρώματος. Μετρήθηκε επίσης ο δείκτης NDVI. Συγκομιδή της καλλιέργειας δεν πραγματοποιήθηκε διότι όπως εξηγείται πιο κάτω υπήρχε μεγάλος αριθμός ζιζανίων και τα αποτελέσματα δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικά. 33

14 Φύτρωμα Α. Τριτικάλε σε συγκαλλιέργεια με Μπιζέλι Στην περίπτωση του φυτρώματος του τριτικάλε στην αμειψισπορά Γ οι τελικοί πληθυσμοί ήταν χαμηλότεροι σχέση με τους αντίστοιχους για το τριτικάλε στην Αμειψοσπορά Β,. Αυτό πιθανόν σχετίζεται με την διαφορετική υφή του εδάφους σε συνδυασμό με το ότι ο αγρός ήταν ξηρικός. Είναι γεγονός ότι ο αγρός που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω αμειψισπορά, έχει το χαρακτηριστικό να στεγνώνει ταχύτερα. Επιπλέον, η απουσία εαρινής καλλιέργειας λόγω μη διαθεσιμότητας νερού, επέτεινε ακόμη περισσότερο την ξηρότητα του εδάφους κατά τη σπορά. Αυτό σε συνδυασμό με την έλειψη βροχοπτώσεων μετά τη σπορά οδήγησε σε σημαντικά μειωμένους πληθυσμούς. Μάλιστα αυτή την φορά το σύστημα της κατεργασίας με δισκοσβάρνα παρουσίασε το μεγαλύτερο αριθμό φυτρώματος φυτών και μετά ακολούθησε η συμβατική κατεργασία. Τα συστήματα του βαρύ καλλιεργητή και του περιστροφικού έχουν παρόμοια ποσοστά φυτρώματος ενώ η ακαλλιέργεια έχει με διαφορά την μικρότερη παρουσία φυτών. Ακόμα στην περίπτωση συγκαλλιέργεια του τριτικάλε με το μπιζέλι εσωτερικά του αγροκτήματος παρουσιάστηκαν περισσότερα φυτά ανά στρέμμα. Οι μετρήσεις έγιναν στις 19/12/12. Πίνακας 23. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του τριτικάλε Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 66,72 8, ,13 Βαρύς καλλιεργητής 157, , ,09 Δισκοσβάρνα 192, , ,13 Περιστροφικός καλλιεργητής 159, , ,17 Άροτρο 180,303 33, ,19 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,16 Η παραλλακτικότητα στο σύνολο του δείγματος όσο και εσωτερικά των κατεργασιών χαρακτηρίζεται σχετικά χαμηλή και είναι παρόμοια μεταξύ των κατεργασιών. Η επίδραση της κατεργασίας στο φύτρωμα του τριτικάλε ήταν στατιστικά σημαντική (Sig. <0,001). Ωστόσο, έπειτα από εφαρμογή Post hoc προέκυψε ότι η σημαντικότητα προκύπτει από την παρουσία της ακαλλιέργειας καθώς όλες οι μέθοδοι κατεργασίας παρουσίαζαν στατιστικά υψηλότερους πληθυσμούς φυτρωμένων φυτών. Μεταξύ των άλλων κατεργασιών δεν εκτιμήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Επιπλέον ο σχολιασμός που μόλις κάναμε αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα όπου διακρίνονται κατεργασίας με παρόμοιες ενδείξεις και η ακαλλιέργεια που υπολείπεται. CV 34

15 Σχήμα 31. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του τριτικάλε. Β. Μπιζέλι σε συγκαλλιέργεια με Τριτικάλε Όσον αφορά την πορεία φυτρώματος του μπιζελιού το άροτρο είναι το σύστημα κατεργασίας που παρουσίασε την μεγαλύτερη παρουσία φυτρωμένων μπιζελιών, ακλουθούν χωρίς μεγάλες διαφορές περιστροφικός καλλιεργητής, δισκοσβάρνα και βαρύς καλλιεργητής ενώ τελευταίο για άλλη μια φορά έρχεται το σύστημα της ακαλλιέργειας. Ακόμα, το μπιζέλι παρουσίασε σχετικά χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες ενδείξεις εσωτερικά του αγροκτήματος σε συγκαλλιέργεια με τριτικάλε. Πίνακας 24. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος του μπιζελιού Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 63, , ,05 Βαρύς καλλιεργητής 75, , ,14 Δισκοσβάρνα 80, , ,13 Περιστροφικός καλλιεργητής 80,3030 3, ,04 Άροτρο 86,3636 5, ,07 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,09 Η παραλλακτικότητα του δείγματος στην περίπτωση του μπιζελιού εκτός αγροκτήματος δεν κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή. Ωστόσο το ότι το σύστημα της ακαλλιέργειας έχει τόσο χαμηλές ενδείξεις φυτών σε σχέση με τα άλλα συστήματα κατεργασίας και ότι παρουσιάζει πολύ μικρή παραλλακτικότητα (δείχνει ότι οι τιμές δεν μπορούν να απομακρυνθούν από το μέσο όρο), αυτό από μόνο του μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξη της σημαντικότητας. CV 35

16 Προέκυψε Sig <0,05 άρα οι διαφορές μεταξύ των κατεργασιών όσον αφορά το φύτρωμα του μπιζελιού είναι στατιστικά σημαντικές. Για να προσδιοριστούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εκτελείται Post Ηοc έλεγχος. Όντως η εφαρμογή που διαμόρφωσε την σημαντικότητα είναι η ακαλλιέργεια καθώς για άλλη μια φορά υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τα άλλα συστήματα στο φύτρωμα μπιζελιού. Αντίθετα τα άλλα τέσσερα συστήματα κατεργασίας παρουσιάζουν παρόμοιες μη σημαντικές διαφορές. Σχήμα 32. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος του μπιζελιού NDVI Πίνακας 25: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση συγκαλλιέργειας μπιζελιού και τριτικάλε στο πείραμα αμειψισπορών. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,4508 0, ,17 ΒΚ 0,4895 0, ,18 ΠΚ 0,5319 0, ,13 Δ 0,5256 0, ,11 Α 0,5080 0, ,05 Συνολική 0,14 παραλλακτικότητα(cv) Στην περίπτωση της συγκαλλιέργειας μπιζελιού με τριτικάλε εκτός αγροκτήματος παρατηρούμε ότι το σύστημα της ακαλλιέργειας δεν φέρει το μεγαλύτερο δείκτη NDVI. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός των ζιζανίων στο αγρόκτημα αυτό δεν ήταν τόσο έντονος κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται 36

17 και από την παρατήρηση του αγρού κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Ωστόσο, και πάλι η μέτρηση στην ακαλλιέργεια δεν προτείνεται για ασφαλής σύγκριση με τις άλλες μεθόδους κατεργασίας λόγω του υψηλού σφάλματος λόγω παρουσίας ζιζανίων. Όσον αφορά τα υπόλοιπα συστήματα κατεργασίας το σύστημα της συμβατικής κατεργασίας έρχεται πάλι τελευταίο ενώ προηγούνται το σύστημα του περιστροφικού καλλιεργητή και της δισκοσβάρνας. Η παραλλακτικότητα στο σύνολο των μετρήσεων αλλά και εντός των κατεργασιών θεωρείται σχετικά υψηλή σε σχέση με τις άλλες εφαρμογές καλλιεργειών. Αυτές οι έντονες παραλλακτικότητες σημαίνουν έντονες διακυμάνσεις άρα μπορεί να καταστήσουν τις μικρές διαφορές μη σημαντικές. Στην στατιστική ανάλυση όντως προέκυψε ότι η επίδραση της κατεργασίας δεν είναι σημαντική στην ένταση βλαστικότητα των καλλιεργειών τριτικάλε και μπιζελιού (Sig. 0,510). Μεγάλη παραλλακτικότητα και κοινά εύρη ενδείξεων παρατηρούμε στο παρακάτω boxplot. Σχήμα 33: Διακύμανση NDVI στην συγκαλλιέργεια μπιζέλι και τριτικάλε στις πέντε κατεργασίες Απόδοση Δεν πραγματοποιήθηκε συγκομιδή της καλλιέργειας διότι μέχρι το τέλος υπήρξε πολύ σοβαρή προσβολή από ζιζάνια., Ο πειραματικός αγρός στην αμειψισπορά Γ, καθότι ήτο ξηρικός, καλλιεργούνταν κάθε χρόνο με χειμερινές καλλιέργειες. Το γεγονός της έλλειψης αμειψισποράς χειμερινών εαρινών σε συνδυασμό την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης κατεργασίας του εδάφους οδήγησε σε μια σταδιακή όξυνση του προβλήματος με τα ζιζάνια. Τα ζιζάνια αυτά ήταν αδύνατο να καταπολεμηθούν καθώς η καλλιέργεια είναι μη σκαλιστική και επιπλέον η χρήση μείγματος αγρωστώδους (τριτικάλε) και πλατύφυλλης (μπιζέλι) καλλιέργειας αποκλείει όλο το φάσμα των διαθέσιμων ζιζανιοκτόνων από την δυνατότητα εφαρμογής. Αντίθετα στο πειραματικό αγρό που χρησιμοποιήθηκε στην αμειψισπορά Β, υπήρχε εναλλαγή χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών και αυτό βοήθησε στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ζιζανίων. 37

18 2.4. Αμειψισπορά Δ Περίοδος χειμερινή Η αμειψισπορά αυτή επίσης εγκαταστάθηκε σε μη αρδευόμενο αγρό και γι αυτό περιλαμβάνει μόνο χειμερινές καλλιέργειες. Η έναρξη έγινε τον Νοέμβριο του 2012 με καλλιέργεια ελαιοκράμβης (Brassica napus). Η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν σιτάρι. Η κατεργασία του εδάφους έγινε και πάλι στο διάστημα από 9-12/11/2012. Η κατεργασίες του εδάφους ήταν όμοιες με την αμειψισπορά Γ. Στη συμβατική κατεργασία πραγματοποιήθηκε όργωμα σε βάθος 25cm, δύο περάσματα με μέσο καλλιεργητή και δύο περάσματα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία Ι έγιναν δύο περάσματα με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 20 cm και ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα. Στη μειωμένη κατεργασία ΙΙ έγινε ένα πέρασμα με περιστροφικό καλλιεργητή σε βάθος 15 cm. Η τέταρτη μέθοδος ήταν μειωμένη κατεργασία με 3 περάσματα με δισκοσβάρνα (βάθος περίπου 8 cm). Τέλος, στην ακαλλιέργεια δεν έγινε κάποια επέμβαση και τα ζιζάνια καταστράφηκαν με εφαρμογή του σκευάσματος REGLONE (diquat) αμέσως μετά τη σπορά. Για την λίπανση έγινε προσθήκη 3,3 μονάδων αζώτου και 4,5 μονάδων φωσφόρου και καλίου με το σκεύασμα Η σπορά της ελαιοκράμβης έγινε στις 29/11/12 με σπαρτική μηχανή σιτηρών και μικρών σπόρων μηχανικού τύπου με δίσκους. Σπάρθηκαν περίπου σπόροι/στρ από την ποικιλία PR44W29. Οι μετρήσεις στην καλλιέργεια ξεκίνησαν με παρακολούθηση του φυτρώματος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φύτρωμα Στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης λόγω της γραμμικής της σποράς μετρήθηκαν στις 19/12/13 τα φυτά επάνω στην γραμμή και έπειτα έγινε αναγωγή στο στρέμμα. Οι αριθμοί φυτρώματος παρουσιάζουν το σύστημα του αρότρου ως το πιο αποτελεσματικό αλλά με πολύ μικρές διαφορές σχέση με τα άλλα συστήματα κατεργασίας. Εξαίρεση για άλλη μία φορά αποτελεί η ακαλλιέργεια που παρουσίασε αρκετά χαμηλότερες ενδείξεις σε σχέση με τα άλλα συστήματα εφαρμογών. Πίνακας 26. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης του φυτρώματος ελαιοκράμβης Μέθοδο κατεργασίας Αριθμός χιλιάδων φυτρωμένων φυτών ανά στρέμμα (μέσος όρος) Τυπική απόκλιση Ακαλλιέργεια 19,5575 2, ,15 Βαρύς καλλιεργητής 24,8875 4, ,16 Δισκοσβάρνα 26,4425 3, ,14 Περιστροφικός καλλιεργητής 24,8875 2, ,12 Άροτρο 27,7800 4, ,15 Συνολική παραλλακτικότητα (Cv) 0,14 CV 38

19 Η παραλλακτικότητα στο σύνολο των παρατηρήσεων όσο και εντός των εφαρμογών δεν είναι αρκετά υψηλή και μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλα τα συστήματα παρουσιάζουν τις ίδιες τιμές (με μικρές αποκλίσεις) παραλλακτικότητας. Παρόλο που οι τιμές των παραλλακτικοτήτων είναι παρόμοιες όσο και ότι το σύστημα της ακαλλιέργειας παρουσιάζει αρκετά χαμηλότερες ενδείξεις δεν καταγράφτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (για λίγο Sig. 0,057>0,05). Για την μη ύπαρξη στατιστικών διαφορών μεταξύ των τεσσάρων πρώτων κατεργασιών μπορεί να δοθεί ερμηνεία καθώς ούτε οι τιμές φυτρώματος διέφεραν πολύ αλλά υπάρχει λόγω παραλλακτικοτήτων και κοινό εύρος τιμών άμα παρατηρήσουμε το παρακάτω Boxplot. Σχήμα 34. Γραφική απεικόνιση των μέσων όρων του τελικού φυτρώματος της ελαιοκράμβης NDVI Πίνακας 27: Δείκτης NDVI (στις 18/1/13) και στατιστική ανάλυση ελαιοκράμβης στο πείραμα αμειψισπορών. Κατεργασία NDVI Τυπική απόκλιση Cv Σ 0,5808 0, ,10 ΒΚ 0,6368 0, ,14 ΠΚ 0,5319 0, ,19 Δ 0,5951 0, ,13 Α 0,4435 0, ,05 Συνολική 0,13 παραλλακτικότητα(cv) Στην περίπτωση της ακαλλιέργειας αυτή την φορά βλέπουμε με διαφορά την χαμηλότερη τιμή έντασης βλάστησης. Αυτό σε πρώτη εκτίμηση ίσως έρχεται σε αντίθεση με έντονη παρουσία ζιζανίων αλλά ισχύει το αντίθετο στην 39

20 πραγματικότητα. Και πάλι ο πειραματικός αγρός είχε έντονη προσβολή ζιζανίων μόνο που αυτή την φορά το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν πολυκόμπι (Polygonum aviculare) όπου ήταν αποξηραμένο σε μεγάλο βαθμό και δεν είχε έντονο πράσινο χρώμα για να έχει υψηλή ένδειξη NDVI. Η έντονη παρουσία πολυκόμπι σε ένα αγρό δυσκολεύει και την χρήση των σπαρτικών μηχανών καθώς βουλώνουν. Όσον αφορά της υπόλοιπες κατεργασίες καταρχάς παρατηρούμε υψηλό δείκτη NDVI άνω του 0,50 για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την το ποσοστό φυτρώματος καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό λόγω της επίδρασης χαμηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο για ασφαλής μετρήσεις δίχως την επίδραση υψηλού σφάλματος (λόγω ζιζανίων ή εδάφους) οι μετρήσεις έγιναν προσαρμοσμένες σε γραμμές φυτρωμένης ελαιοκράμβης. Το σύστημα του βαρύ καλλιεργητή έρχεται πρώτο με διαφορά και με πολύ υψηλή ένδειξη ενώ για πρώτη φορά το σύστημα του αρότρου δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό από πλευρά ενδείξεων. Το σύστημα του περιστροφικού καλλιεργητή δεν απέδωσε ικανοποιητικά από πλευρά έντασης βλαστικότητας. Όσον αφορά την παραλλακτικότητα του δείγματος αλλά και εντός των κατεργασιών η παραλλακτικότητα είναι αρκετή αν εξαιρέσουμε το σύστημα της ακαλλιέργειας και έτσι ενδέχεται να καθιστούν μη σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των κατεργασιών. Τέλος, η κατεργασία επηρεάζει μεν στατιστικά σημαντικά τις ενδείξεις NDVI (sig. 0,02) σε καλλιέργεια ελαιοκράμβης αλλά έπειτα από Post hoc έλεγχο οι διαφορές προσδιορίζονται σημαντικές μεταξύ βαρύ καλλιεργητή, αρότρου και δισκοσβάρνας σε σχέση με την ακαλλιέργεια και όχι μεταξύ των υπολοίπων τεσσάρων κατεργασιών μεταξύ τους. Η έλλειψη σημαντικότητας επιβεβαιώθηκε και με εκτέλεση ANOVΑ μεταξύ των τεσσάρων κατεργασιών χωρίς την παρουσία της ακαλλιέργειας. Επιβεβαίωση κοινών πιθανών ενδείξεων από το αντίστοιχο boxplot με έντονη διακύμανση των παρατηρήσεων. Σχήμα 35: Διακύμανση NDVI στην ελαιοκράμβη στις πέντε κατεργασίες 40

21 Απόδοση ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ kg/στρ Σπόρος Στελέχη Σ ΒΚ ΠΚ Δ Α Σπόρος CV% = 5,4 Στελέχη CV% = 7,14 Σχήμα 36. Απόδοση της ελαιακράμβης σε σπόρο και ξηρά ουσία στελεχών για τις πέντε μεθόδους κατεργασίας του εδάφους. (Σ= συμβατική κατεργασία, ΒΚ = κατεργασία με βαρύ καλλιεργητή, ΠΚ = κατεργασία με περιστροφικό καλλιεργητή, Δ = Δισκοσβάρνα, Α = Ακαλλιέργεια). Η μέση παραγωγή της ελαιακράμβης σε σπόρο χαρακτηρίζεται γενικά χαμηλή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη προσβολή που σημειώθηκε κατά το στάδιο της ωρίμανσης του σπόρου από έντομα της οικογένειας Pentatomidae και τα οποία απομύζησαν τον σπόρο. Συγκρίνοντας τις μεθόδους κατεργασίας διαπιστώνεται ότι η καλύτερη παραγωγή τόσο σε σπόρο όσο και σε ξηρά ουσία στελεχών επιτεύχθηκε στην συμβατική κατεργασία. Ακολούθησε η μέθοδος του βαρύ καλλιεργητή χωρίς στατιστικώς σημαντική διαφορά και έπεται η μέθοδος του περιστροφικού. Σημαντικά χαμηλότερη παραγωγή σημείωσαν οι μέθοδοι της δισκοσβάρνας και της ακαλλιέργειας. 41

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3)

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Εγκατάσταση πιλοτικών αγρών για μελέτη του οικονομικού και ενεργειακού ισοζυγίου και ανάλυση του κύκλου ζωής. Δημήτριος Kαλφούντζος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗΜΕΡΙΔΑ: Εκμηχάνιση και νέες τεχνολογίες στη γεωργία Φανάρι Καρδίτσας 27/1/2013 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας 1 Συστήματα κατεργασίας του εδάφους για μείωση του κόστους και γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μ. Κόκκορα 1,2 *, N. Γκουγκουλιάς 2, Χ. Καβαλάρης 3, Δ. Καλφούντζος 1, Θ. Γέμτος 3 1 Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Συγκαλλιέργεια ψυχανθών με σιτηρά για παραγωγή ζωοτροφών Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Η οικονομική κρίση δημιούργησε χρηματο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 03. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 1 ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΑββΓΓδδεεΖΖ αριθμός φυτών 50 00 150 100 50 0 10 5 184 119 17 87 40 1 5 0-10 10-0 0-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 απόδοση/φ υτό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση της κατεργασίας του εδάφους και αμειψισποράς σε ενεργειακές καλλιέργειες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αλληλεπίδραση της κατεργασίας του εδάφους και αμειψισποράς σε ενεργειακές καλλιέργειες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός 1o Εργαστήριο «Διαδικασία της Τυχαιοποίησης»

Γεωργικός Πειραματισμός 1o Εργαστήριο «Διαδικασία της Τυχαιοποίησης» Γεωργικός Πειραματισμός o Εργαστήριο «Διαδικασία της Τυχαιοποίησης» Επαναληπτικοί Ορισμοί: Πείραμα: Μία σχεδιασμένη έρευνα που γίνεται είτε για να εξαχθούν νέα συμπεράσματα είτε για να ελεχθούν παλαιότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά)

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 15 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 15 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 17 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α.

Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΟΜΑΖΑΣ Χατζηγεωργίου Ι., Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 23 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 23 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 23 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 25 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Πειραματικοί Σχεδιασμοί. Κατσιλέρος Αναστάσιος

Εισαγωγή - Πειραματικοί Σχεδιασμοί. Κατσιλέρος Αναστάσιος Εισαγωγή - Πειραματικοί Σχεδιασμοί Κατσιλέρος Αναστάσιος 2017 Παραλλακτικότητα To φαινόμενο εμφάνισης διαφορών μεταξύ ατόμων ή αντικειμένων ή παρατηρήσεων-μετρήσεων, που ανήκουν στην ίδια ομάδα-κατηγορία,

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ Λ2θ 10-JO-MW. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων σε επίπεδο σημαντικότητας α για τη διακύμανση σ ενός κανονικού πληθυσμού με ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n Η 0 : σ = σ 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015 Βιολογική Γεωργία Χλωρά Λίπανση Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Χλωρή λίπανση Η καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτικού είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, ΓΕΩΤΕΕ, 4.02.14 Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. Π. Βύρλας Γενικότητες Με τον όρο ενεργειακή καλλιέργεια εννοούμε καλλιέργειες που η παραγωγή τους χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Η Γεωργία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 1 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια της ΑΜΘ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Καρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2007 Εγκατάσταση Πιλοτικών Επιδεικτικών Αγρών

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία Πληθυσμοί και δείγματα Πληθυσμός Περιλαμβάνει όλες τις πιθανές τιμές μιας μεταβλητής, δηλαδή αναφέρεται σε μια παρατήρηση σε όλα τα άτομα του πληθυσμού Ο πληθυσμός προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική // (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [] Επιλέξαμε φακελάκια (της μισής ουγκιάς) που περιέχουν σταφίδες από την παραγωγή μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μπιζέλι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Μπιζέλι. Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα Μπιζέλι Καλλιέργεια ελληνικών κτηνοτροφικών φυτών για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ομάδα Real Farm www.realfarm.gr ΕΚΔΟΣΗ Greenpeace Κολωνού 78 Αθήνα 10437 Τηλ. 210 3806374-5 www.greenpeace.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή

Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή Γεωργία Ακριβείας και Κλιματική Αλλαγή Θεοφάνης Γέμτος Ομότιμος Καθηγητής. Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισαγωγή Στα επόμενα χρόνια αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι πριν λίγα χρόνια καλλιεργούνταν σε αρκετή έκταση βίκος για σποροπαραγωγή, που σήμερα όμως περιορίστηκε πάρα πολύ.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια καλλιεργούνταν σε αρκετή έκταση βίκος για σποροπαραγωγή, που σήμερα όμως περιορίστηκε πάρα πολύ. Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Όπως είναι γνωστό στη ζώνη του σκληρού σταριού, στο Θεσσαλικό κάμπο και ειδικά όπου τα σιτηρά δεν εναλλάσσονται με ποτιστικές καλλιέργειες, είναι απαραίτητη η 4ετης τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Πείραµα Προσχεδιασµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπαραγωγή (reproduction) ζιζανίων Εγγενής αναπαραγωγή (sexual

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία Πολλαπλές Συγκρίσεις Μέσων Γενικά Η ANOVA αποκαλύπτει εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων, αλλά ποιες ακριβώς είναι αυτές? Κατηγορίες συγκρίσεων A posteriori συγκρίσεις (αφού δούμε τα δεδομένα)

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Είναι απ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να αποφύγουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Φεβρουαρίου (2011/12) στο Μάθηµα: Γεωργικός Πειραµατισµός. Ζήτηµα 1 ο (2 µονάδες) Για κάθε λανθασµένη απάντηση δεν λαµβάνεται υπόψη µία σωστή

Εξέταση Φεβρουαρίου (2011/12) στο Μάθηµα: Γεωργικός Πειραµατισµός. Ζήτηµα 1 ο (2 µονάδες) Για κάθε λανθασµένη απάντηση δεν λαµβάνεται υπόψη µία σωστή Σειρά Β Εξέταση Φεβρουαρίου (0/) στο Μάθηµα: Γεωργικός Πειραµατισµός Θεσσαλονίκη: 4/0/0 Επώνυµο Όνοµα Αρ. Μητρώου Κατεύθυνση Ζήτηµα ο ( µονάδες) Για κάθε λανθασµένη απάντηση δεν λαµβάνεται υπόψη µία σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 2 ο ) 31/3/2017

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 2 ο ) 31/3/2017 Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 2 ο ) 31/3/2017 2 Σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων (1) Αποτελεί ευθεία γενίκευση του σχεδίου που γνωρίσαμε όταν μιλήσαμε για τη σύγκριση κατά ζεύγη δύο μέσων μ 1 και μ 2

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία Γενικά Πειραματικό σχέδιο και ANOVA Η βασική διαφορά μεταξύ των πειραματικών σχεδίων είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούνται ή κατατάσσονται οι πειραματικές μονάδες (πειραματικά τεμάχια) Σε όλα τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑ ΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Καταγωγή του φυτού Η πιπεριά κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Αρχικά η πιπεριά χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυγιακιί Διατριβή ΜΕΑΕΤΗΤΗΣ ΜΗΑΡΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυγιακιί Διατριβή ΜΕΑΕΤΗΤΗΣ ΜΗΑΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ» & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α (#ιβ. Ηραΐ'οκ ΗμερομτινΙβ_.«~ 29- ~ωρώ- I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΛΓΙΑΣ Πτυγιακιί Διατριβή ΜΕΑΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τα εαρινά ζιζάνια Τα εαρινά ζιζάνια αναπτύσσονται ταχύτατα στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε αυτές και η έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία ANOVA με δειγματοληψία Το Γραμμικό Πρότυπο = µ τ ε i ij δ όπου = το k-στό δείγμα της j-στής παρατήρησης της i-στής επέμβασης µ = ο μέσος όρος του πληθυσμού τ i = η επίδραση της i-στής επέμβασης ε ij =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηµα 2. Κατεύθυνση µεταβολής γονιµότητας. Πειραµατικός Αγρός. Επεµβάσεις: Α1Β1:1, Α1Β2:2, Α1Β3:3, Α2Β1:4, Α2Β2:5 και Α2Β3:6

Ζήτηµα 2. Κατεύθυνση µεταβολής γονιµότητας. Πειραµατικός Αγρός. Επεµβάσεις: Α1Β1:1, Α1Β2:2, Α1Β3:3, Α2Β1:4, Α2Β2:5 και Α2Β3:6 Ζήτηµα. ίνεται το παρακάτω φύλλο δεδοµένων (πείραµα 2 2 πλήρως τυχαιοποιηµένο-crd, 3 επαναλήψεις ανά επέµβαση). Να υπολογιστούν οι µέσοι όροι για τον Παράγοντα Α (δύο επίπεδα Α και Α2), για τον Παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧAΪΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (Integrated Weed management) Πρόβλημα με Ζιζάνια Σύνθεση Μέτρα πρόληψης ζιζανίων απόφασης Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

Biathlon Super WG 4πλό όφελος για τον παραγωγό Καταπολεμά τα πλατύφυλλα ζιζάνια σε 4 διαστάσεις

Biathlon Super WG 4πλό όφελος για τον παραγωγό Καταπολεμά τα πλατύφυλλα ζιζάνια σε 4 διαστάσεις 4πλό όφελος για τον παραγωγό Καταπολεμά τα πλατύφυλλα ζιζάνια σε 4 διαστάσεις 1. 2. 3. 4. Xρήση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής Άριστη συνδυαστικότητα με συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία Περιγραφή του σχεδίου Είναι πιθανώς το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο και πλέον χρήσιμο πειραματικό σχέδιο Εκμεταλλεύεται την συγκέντρωση των επεμβάσεων σε ομάδες. Κάθε ομάδα (που ονομάζεται και επανάληψη)

Διαβάστε περισσότερα

Β Γραφικές παραστάσεις - Πρώτο γράφημα Σχεδιάζοντας το μήκος της σανίδας συναρτήσει των φάσεων της σελήνης μπορείτε να δείτε αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των μεγεθών. Ο συνήθης τρόπος γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminose) Ετήσια Trifolium incrntum Trifolium lexndrinum Trifolium resupintum Trifolium hirtum Trifolium

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40]

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40] Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 8// (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [4] Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

, µπορεί να είναι η συνάρτηση. αλλού. πλησιάζουν προς την τιµή 1, η διασπορά της αυξάνεται ή ελαττώνεται; (Εξηγείστε γιατί).

, µπορεί να είναι η συνάρτηση. αλλού. πλησιάζουν προς την τιµή 1, η διασπορά της αυξάνεται ή ελαττώνεται; (Εξηγείστε γιατί). Εργαστήριο Μαθηµατικών & Στατιστικής Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 009 στη Στατιστική 0/0/09 Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. [0] Οι ακαθάριστες εβδοµαδιαίες εισπράξεις µιας κτηνοτροφικής µονάδας, από την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Newsletter 12 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1 Newsletter 6 η Έκδοση THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ Το ολοκληρωμένο διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧAΪΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η αμοιβαία εχθρική επίδραση οργανισμών ή ειδών που χρησιμοποιούν πόρους σε ανεπαρκείς ποσότητες ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 2 ο ) 3/3/2017

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 2 ο ) 3/3/2017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος ο ) 3/3/017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων σε επίπεδο σημαντικότητας α για τη διακύμανση σ ενός κανονικού πληθυσμού με ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n Η 0 : σ = σ 0 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ 44 Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική > Η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ψυχανθή σε συνδυασμό με την εξαίρεσή τους από το «πρασίνισμα» και το σχέδιο στήριξης της κτηνοτροφίας μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκμηχάνιση. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκμηχάνιση Γενικά Η εκμηχάνιση της γεωργίας αποτελεί ένα από τους πρώτους τομείς της βιομηχανικής εξέλιξης που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτό συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ: ρ ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 2 Γιατί ανάλυση διακύμανσης; (1) Ας θεωρήσουμε k πληθυσμούς με μέσες τιμές μ 1, μ 2,, μ k, αντίστοιχα Πως μπορούμε να συγκρίνουμε τις μέσες τιμές k πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός της άσκησης Σε αυτή την άσκηση θα μετρήσουμε διαστάσεις στερεών σωμάτων χρησιμοποιώντας όργανα ακριβείας και θα υπολογίσουμε την πυκνότητα τους. Θα κάνουμε εφαρμογή της θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα