ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες θέσεις του τµήµατος Παναγιά Κλειδί της Εγνατίας Οδού ( )» Ευρώ Αύγουστος 2011 K:\SINTIRISI\A _11-15\cons\tefxi\MAPS.doc /5101/Β07

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγµένες θέσεις του τµήµατος Παναγιά Κλειδί της Εγνατίας Οδού ( )" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ( εν αποτελεί συµβατικό τεύχος) ΟΜΑ Α Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Ε-1 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ-2303 m 2 5,00 Ε-2 Γυψοσανίδες 2 Ε-2.1 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m 2 10,00 3 Ε-2.2 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m 2 12,00 4 Ε-2.3 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m 2 13,00 5 Ε-2.4 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m 2 15,00 6 Ε-2.5 Πρόσθετη των παραπάνω τιµών τιµή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιµα φύλλα διαστάσεων µέχρι 0.72 m2 OIK-7809 m 2 1,00 7 Ε-3 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΟΙΚ-6118 Kgr 2,20 8 Ε-4 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα ΟΙΚ-4713 m 2 45,00 9 Ε-5 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ-7121 m 2 11,00 10 Ε-6 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ-7122 m 2 11,50 11 Ε-7 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας ΟΙΚ-7171 m 2 0,50 Ε-8 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 12 Ε-8.1 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% ΟΙΚ-7706 m 2 2,00 13 Ε-8.2 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5-15% ΟΙΚ-7708 m 2 2,50 14 Ε-9 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα ΟΙΚ-7725 m 2 4,00 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 15 Ε-10 Εκσκαφή ακατάλληλων εδαφών Ο Ο-1110 m 3 1,53 16 Ε-11 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1123Α m 3 1,80 Ε-12 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 17 Ε-12.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 3,79 18 Ε-12.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 5,19 Σελ /5101/Β07

3 19 Ε-12.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 7,69 ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Ε-13 ιάνοιξη τάφρων 20 Ε-13.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1212 m 3 2,77 21 Ε-13.2 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες Ο Ο-1220 m 3 5,56 22 Ε-13.3 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων Ο Ο-1220 m 3 5,05 23 Ε-13.4 ιάνοιξη τάφρου µε τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως ΟΙΚ-2113 m 3 11,36 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 24 Ε-14 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 21,50 25 Ε-15 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα ΟΙΚ-6448 m 5,21 26 Ε-16 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξ/νο σκυρόδεµα ΟΙΚ-2226 m 2 2,96 27 Ε-17 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων ΟΙΚ-2227 m 3 20,10 Ε-18 Καθαίρεση και αποµάκρυνση διαφηµιστικών πινακίδων 28 Ε-18.1 Πινακίδες εµβαδού <=2,00 µ 2 ΟΙΚ-2275 m 2 18,00 29 Ε-18.2 Πινακίδες εµβαδού >2,00 µ 2 ΟΙΚ-2275 m 2 30,50 30 Ε-19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1310 m 0,53 31 Ε-20 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,00µ Ο Ο-1320 m 9,35 32 Ε-21 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1420 m 3 0,94 33 Ε-22 Καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών Ο Ο-1420 m 2 3,41 34 Ε-23 Καθαρισµός βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-1320 m 1,30 35 Ε-24 Καθαρισµός τάφρων µε µηχανικό σάρωθρο Ο Ο-1310 m 0,50 36 Ε-25 Καθαρισµός επιφάνειας οδοστρωµάτων Ο Ο-1310 ώρα 40,00 37 Ε-26 Καθαρισµός µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας Ο Ο-1320 km 45,00 38 Ε-27 Καθαρισµός στηθαίου τύπου NEW JERSEY Ο Ο-1320 km 50,00 39 Ε-28 Καθαρισµός επιφανειών από αναγραφές Ο Ο-7725 m 2 7,00 40 Ε-29 Καθαρισµός πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης από ρύπους ΟΙΚ-7725 m 2 13,00 41 Ε-30 Καθαρισµός τοιχωµάτων σήραγγας Ο Ο-1310 m 2,00 42 Ε-31 Κοπή χόρτων και ζιζανίων σε νησίδες ή ερείσµατα ΠΡΣ-5380 m 0,15 43 Ε-32 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή ΠΡΣ-5371 στρέµµα 140,00 44 Ε-33 ιαχείριση Συλλεγόµενων Απορριµάτων ΟΙΚ-2207 έτος ,00 ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Ε-34 Προµήθεια δανείων 45 Ε-34.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Ο Ο-1510 m 3 12,63 46 Ε-34.2 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Ο Ο-1510 m 3 13,06 47 Ε-34.3 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4 Ο Ο-1510 m 3 16,64 48 Ε-35 Κοκκώδες υλικό 0-200χλστ. Ο Ο-3121Β m 3 16,30 Σελ /5101/Β07

4 49 Ε-36 Κατασκευή επιχωµάτων Ο Ο-1530 m 3 0,85 50 Ε-37 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121A m 3 15,92 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ Ε-38 Επένδυση πρανών 51 Ε-38.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη Ο Ο-1610 m 2 0,55 52 Ε-38.2 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη Ο Ο-1620 m 3 1,83 ΙΑΦΟΡΑ 53 Ε-39 ιαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων Υ Ρ-6054 m 3 2,30 54 Ε-40 Συντήρηση ερεισµάτων και πρανών επιχωµάτων Ο Ο-1530 m 3 4,00 Ε-41 Συντήρηση ξύλινης αποθήκης άλατος 55 Ε-41.1 ιαστάσεων 15,0µ x 20,0µ 56 Ε-41.2 ιαστάσεων 15,0µ x 10,0µ 57 Ε-42 Συντήρηση προκατασκευασµένου ξύλινου οικίσκου 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ-7744 τεµ ,00 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ-7744 τεµ ,00 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ-7647 τεµ. 400,00 58 Ε Ε Ε-45 Ενοικίαση τηλεσκοπικού γερανού µέγιστου ύψους εργασίας 20µ µε κουβά 3 ατόµων για επιθεώρηση γεφυρών Ο Ο-4720Α ηµέρα 250,00 Ενοικίαση ειδικού οχήµατος - γέφυρας πρόσβασης κάτω παρειάς γεφυρών µε εξέδρα για επιθεώρηση - επισκευή κάτω παρειάς γεφυρών Ο Ο-4720Α ηµέρα 2.500,00 Αισθητήρας παραµόρφωσης οπτικών ινών επανατοποθετούµενος - αφαιρούµενος Υ Ρ-7113 τεµ. 180,00 61 Ε-46 Προµήθεια και εγκατάσταση επιταχυνσιόµετρου Υ Ρ-7113 τεµ ,00 62 Ε Ε Ε Ε-50 Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σύνδεσης επιταχυνσιοµέτρων Υ Ρ-7113 µέτρο 3,00 Προµήθεια και εγκατάσταση εξακάναλου επιταχυνσιογράφου καταγραφής επιταχύνσεων Υ Ρ-7113 τεµ ,00 Προµήθεια και εγκατάσταση τοπογραφικών κατοπτρικών ανακλαστήρων υψηλής εστίασης Υ Ρ-7113 τεµ. 120,00 Προµήθεια και εγκατάσταση καταγραφικού αισθητήρων παραµόρφωσης οπτικών ινών (optical sensing interrogator) Υ Ρ-7113 τεµ ,00 Περιστροφική γεώτρηση χωρίς δειγµατοληψία για Ε-51 εγκατάσταση οργάνων 66 Ε-51.1 βάθους έως 20 µέτρα. Υ Ρ m 180,00 67 Ε-51.2 βάθους µέτρα. Υ Ρ m 200,00 68 Ε-52 Κατασκευή κεφαλής οργάνου σε γεώτρηση µε σήµανση Υ Ρ-7113 τεµ. 200,00 69 Ε Ε Ε-55 Προµήθεια και εγκατάσταση αποκλισιοµέτρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 67,50 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πιεζοµέτρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 τεµ. 980,00 Προµήθεια και εγκατάσταση πιεζοµέτρου ανοιχτού τύπου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 30,00 Σελ /5101/Β07

5 72 Ε-56 Προµήθεια και εγκατάσταση µαγνητικού καθιζισίµετρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 50,00 73 Ε-57 Κατασκευή τοπογραφικών βάθρων Ο Ο-2532 τεµ. 250,00 74 Ε Ε Ε Ε-61 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου καταγραφικού ηλεκτρικού αισθητήρα Υ Ρ-7113 τεµ. 900,00 Προµήθεια και εγκατάσταση βροχογράφου µε αυτόµατη καταγραφή Υ Ρ-7113 τεµ ,00 Χηµική ανάλυση δείγµατος σκυροδέµατος από καταστροφικό έλεγχο γεφυρών Υ Ρ-7113 τεµ. 110,00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00µ Ο Ο-2151 m 3 3,27 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις Ε-62 τεχνικών έργων 78 Ε-62.1 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια Ο Ο3121Β m 3 6,45 79 Ε-62.2 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών Υ Ρ-6068 m 3 5,28 80 Ε-63 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π. Υ Ρ-6157 m 3 13,80 E-64 Γεωπλέγµατα 81 E-64.1 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,04 82 E-64.2 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,95 83 E-64.3 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 6,75 84 E-64.4 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 7,67 85 E-64.5 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 8,47 86 E-64.6 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 10,10 87 E-64.7 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 11,68 88 E-64.8 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 15,45 89 E-64.9 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 16,80 90 E-65 Επένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα 91 E E E E E-66.5 E-66 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 70kJ ύψους 2m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 150kJ ύψους 2m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 150kJ ύψους 3µ. Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250kJ ύψους 2m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 250kJ ύψους 3m 50%O O %O O-2312 m 2 52,45 40%Ο Ο %Ο Ο-2311 m 102,80 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 448,70 40%Ο Ο %Ο Ο-2311 m 527,90 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 509,80 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 611,30 Σελ /5101/Β07

6 96 E E E E Β E E E E E E E Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500kJ ύψους 2m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500kJ ύψους 3m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500kJ ύψους 4m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 750kJ ύψους 3m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 750kJ ύψους 4m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1000kJ ύψους 3m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1000kJ ύψους 4m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1500kJ ύψους 3m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 1500kJ ύψους 4m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 2000kJ ύψους 5m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 3000kJ ύψους 5m Φράκτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 3000kJ ύψους 6m 40%Ο Ο %Ο Ο-2311 m 571,00 40%Ο Ο %Ο Ο-2311 m 672,40 40%Ο Ο %Ο Ο-2311 m 815,50 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 930,80 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 1.100,30 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 978,00 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 1.111,40 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 1.060,00 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 1.222,50 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 1.708,75 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 2.500,60 30%Ο Ο %Ο Ο-2653 m 2.778, E-67 Μόνιµες ηλώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών διαστελλόµενου άκρου Φ25 Υ Ρ-7024 m 16, E-68 Κατακόρυφη αντιστήριξη Ο Ο-2731 m 2 216, E-69 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) Ο Ο-2731 m 53,50 Ε-70 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Ε-70.1 Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 (B5 ή Β10) 111 Ε Άοπλο C8/10 (B10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ. Ο Ο-2521 m 3 58,00 Ε-70.2 Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) 112 Ε Άοπλο C12/15 (B10) ρείθρων, τάφρων κλπ. Ο Ο-2531 m 3 68, Ε C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ. Ο Ο-2531 m 3 68, Ε Άοπλο C12/15 (B15) στρώσης φθοράς µε κολυµβητούς λίθους λατοµείου Ο Ο-2531 m 3 78,00 Ε-70.3 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/ Ε C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. Ο Ο-2532 m 3 74, Ε Οπλισµένο C16/20 πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ. Ο Ο-2532 m 3 90, Ε Οπλισµένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων, κιβωτοειδών οχετών Ο Ο-2532 m 3 103, Ε C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ.) Ο Ο-2532 m 3 110,00 Ε-70.4 Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/ Ε C20/25 ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα κλπ. Ο Ο-2522 m 3 78, Ε C20/25 µικροκατασκευών Ο Ο-2551 m 3 113,00 Ε-70.5 Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Σελ /5101/Β07

7 121 Ε C30/37 µικροκατασκευών (ρείθρων σχισµής κλπ.) Ο Ο-2551 m 3 123,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε-71 Σιδηροί οπλισµοί 122 Ε-71.1 Σιδηρούς οπλισµός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων Ο Ο-2612 Kgr 1, Ε-71.2 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων Υ Ρ-7018 Kgr 1,05 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 124 Ε-72 ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ Υ Ρ-6403 m 2 5, Ε-73 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5εκ. εξωτερικών επιφανειών Υ Ρ-6402 m 2 3, Ε-74 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων Υ Ρ-6403 m 2 6, Ε-75 Αντιρρυπαντική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m 2 3, Ε-76 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Ο Ο-2411 m 2 1,40 Ε-77 Μόνωση µε ασφαλτόπανα 129 Ε-77.1 Μόνωση µε απλή στρώση ενισχυµένου ασφαλτόπανου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 Ο Ο-2412 m 2 9,38 Ε-78 Σφράγγιση αρµών 130 Ε-78.1 Σφράγγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m 2, Ε-78.2 Σφράγγιση κατακόρυφων - κεκλιµένων αρµών µε PLASTI JOINT ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m 2, Ε-78.3 Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m 2 10, Ε-79 Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Υ Ρ-6373 m 9,25 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινή αντικατάσταση αρµού γέφυρας απο έγχυτο Ε-80 αρµό ασφαλτικής βάσης 134 Ε-80.1 Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 60 mm Ο Ο-2651 m 270, Ε-80.2 Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 160 mm Ο Ο-2651 m 400, Ε-80.3 Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 200 mm Ο Ο-2651 m 575, Ε-80.4 Για αρµό ολικού εύρους µετακίνησης 250 mm Ο Ο-2651 m 628, Ε-81 Στόµια αποχέτευσης γεφυρών Υ Ρ-6752 kgr 7, Ε-82 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα Ο Ο-2672 kgr 1, Ε-83 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων Υ Ρ-6752 kgr 0, Ε-84 Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο Υ Ρ-6753 kgr 1,87 ΚΡΑΣΠΕ Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 142 Ε-85 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Ο Ο-2921 m 6, Ε-86 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ. Ο Ο-2922 m 2 10,30 ΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους Ε-87 πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες C12/ Ε-87.1 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,20µ Ο Ο-2883 m 11, Ε-87.2 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,30µ Ο Ο-2883 m 14, Ε-87.3 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,40µ Ο Ο-2883 m 23, Ε-87.4 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,50µ Ο Ο-2884 m 30, Ε-87.5 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,60µ Ο Ο-2884 m 36, Ε-87.6 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ0,80µ Ο Ο-2885 m 56,10 Σελ /5101/Β07

8 150 Ε-87.7 Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ1,00µ Ο Ο-2885 m 79, Ε-87.8 Οπλισµένος τσιµεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,00µ Ο Ο-2888 m 102, Ε-87.9 Οπλισµένος τσιµεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,20µ Ο Ο-2888 m 154, Ε Ηµισωλήνας άοπλος Φ0,40µ Ο Ο-2883 m 12, Ε Ηµισωλήνας άοπλος Φ0,60µ Ο Ο-2884 m 15,00 Αγωγοί από οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες τύπου Ε-88 καµπάνας 155 Ε-88.1 Αγωγός Φ0,40µ της ΣΕΙΡΑΣ 100 Ο Ο-2888 m 39, Ε-88.2 Αγωγός Φ0,60µ της ΣΕΙΡΑΣ 100 Ο Ο-2888 m 57, Ε-88.3 Αγωγός Φ0,80µ της ΣΕΙΡΑΣ 75 Ο Ο-2888 m 84, Ε-88.4 Αγωγός Φ1,00µ της ΣΕΙΡΑΣ 75 Ο Ο-2888 m 132, Ε-88.5 Αγωγός Φ1,20µ της ΣΕΙΡΑΣ 75 Ο Ο-2888 m 195, Ε-88.6 Αγωγός Φ2,00µ της ΣΕΙΡΑΣ 150 Ο Ο-2888 m 705,00 Ε-89 Σωλήνες PVC 6 ατµ. 161 Ε-89.1 Σωλήνες PVC Φ50 Υ Ρ m 2, Ε-89.2 Σωλήνες PVC Φ63 Υ Ρ m 3, Ε-89.3 Σωλήνες PVC Φ110 Υ Ρ m 5, Ε-89.4 Σωλήνες PVC Φ120 Υ Ρ m 6, Ε-89.5 Σωλήνες PVC Φ125 Υ Ρ m 7, Ε-89.6 Σωλήνες PVC Φ140 Υ Ρ m 8, Ε-89.7 Σωλήνες PVC Φ160 Υ Ρ m 10, Ε-89.8 Σωλήνες PVC Φ200 Υ Ρ m 15, Ε-89.9 Σωλήνες PVC Φ250 Υ Ρ m 22, Ε Σωλήνες PVC Φ300 Υ Ρ m 30, Ε Σωλήνες PVC Φ315 Υ Ρ m 35, Ε Σωλήνες PVC Φ355 Υ Ρ m 44, Ε Σωλήνες PVC Φ400 Υ Ρ m 56,30 Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων τεχνικών έργων από PVC Ε-90 6 ατµ. 174 Ε-90.1 Ονοµαστικής διαµέτρου 120mm Υ Ρ m 6,70 Ε-91 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC 175 Ε-91.1 ιάτρητοι σωλήνες Φ120 Υ Ρ m 4, Ε-91.2 ιάτρητοι σωλήνες Φ160 Υ Ρ m 7, Ε-91.3 ιάτρητοι σωλήνες Φ200 Υ Ρ m 12, Ε-91.4 ιάτρητοι σωλήνες Φ250 Υ Ρ m 15, Ε-91.5 ιάτρητοι σωλήνες Φ300 Υ Ρ m 18, Ε-91.6 ιάτρητοι σωλήνες Φ400 Υ Ρ m 24,50 Ε-92 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ. 181 Ε-92.1 Σωλήνες Φ40 Υ Ρ m 2, Ε-92.2 Σωλήνες Φ50 Υ Ρ m 2, Ε-92.3 Σωλήνες Φ90 Υ Ρ m 5, Ε-92.4 Σωλήνες Φ110 Υ Ρ m 7,60 Ε-93 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων 185 Ε-93.1 ιατοµής Φ2'' ΗΛΜ-5 m 8, Ε-93.2 ιατοµής Φ2 1/2'' ΗΛΜ-5 m 10, Ε-93.3 ιατοµής Φ3'' ΗΛΜ-5 m 12, Ε-93.4 ιατοµής Φ4'' ΗΛΜ-5 m 20, Ε-93.5 ιατοµής Φ6'' ΗΛΜ-5 m 23,80 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων Ε-94 τεχνικών 190 Ε-94.1 Σιδηροσωλήνας Φ6'' ελαχίστου πάχους 4,5mm ΗΛΜ-5 m 41, Ε-94.2 Σιδηροσωλήνας Φ8'' ΗΛΜ-5 m 53,45 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Ε-95 ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων 192 Ε-95.1 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20µ Ο Ο-2861 m 12, Ε-95.2 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30µ Ο Ο-2862 m 14, Ε-95.3 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40µ Ο Ο-2863 m 23, Ε-95.4 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60µ Ο Ο-2864 m 36, Ε-96 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Ο Ο-2815 m 3 10,25 Σελ /5101/Β07

9 197 Ε-97 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια Υ Ρ m 2,45 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Ε-98 Γεωυφάσµατα 198 Ε-98.1 Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m 2 1, Ε-98.2 Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών ΟΙΚ-7914 m 2 1,50 ΦΑΤΝΕΣ Ε-99 Φάτνες από συρµατόπλεγµα 200 Ε-99.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος Ο Ο-2311 kgr 2, Ε-99.2 Κατασκευή φατνών Ο Ο-2312 m 2 1, Ε-99.3 Πλήρωση φατνών Ο Ο-2313 m 3 17,50 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Β-100 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων 203 Β Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Ο Ο-2548 τεµ. 363,40 Ε-101 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής 204 Ε Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x Ε Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x Ε-102 Καθαρισµός φρεατίων 70%Ο Ο %Υ Ρ6751 τεµ. 138,70 70%Ο Ο %Υ Ρ-6751 τεµ. 235,00 70%Υ Ρ %Υ Ρ-6107 τεµ. 29, Ε-103 Εκκένωση λυµατοδεξαµενών Υ Ρ-6110 τεµ. 90,00 Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Ε-104 Υπόβαση οδοστρωσίας 208 Ε Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121Β m 3 21, Ε Υπόβαση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121Β m 2 2,10 Ε-105 Βάση οδοστρωσίας 210 Ε Βάση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211Β m 3 21, Ε Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211Β m 2 2, Ε-106 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3121Β m 3 20, Ε-107 Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3111Β m 2 1, Ε-108 Κατασκευή ερεισµάτων Ο Ο-3311Β m 3 22, Ε-109 Ανακατασκευή οδοστρωσίας Ο Ο-3231 m 2 0,34 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 216 Ε-110 Κοπή ασφαλτ/δέµατος ΟΙΚ-2269 m 0,78 Ε-111 Εκσκαφή - φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος 217 Ε Εκσκαφή - φρεζάρισµα βάθους έως 4εκ. Ο Ο-1132 m 2 0, Ε Εκσκαφή - φρεζάρισµα βάθους έως 6εκ. Ο Ο-1132 m 2 1, Ε Εκσκαφή - φρεζάρισµα βάθους έως 8εκ. Ο Ο-1132 m 2 1, Ε-112 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο-4110 m 2 0, Ε-113 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο Ο-4121 m 2 0,33 Ε-114 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) 222 Ε Βάση πάχους 0,05m Ο Ο-4321Β m 2 5, Ε Βάση πάχους 0,06m Ο Ο-4321Β m 2 6, Ε Βάση πάχους 0,07m Ο Ο-4321Β m 2 7, Ε-115 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο-4421Β tn 48,52 Σελ /5101/Β07

10 226 Ε-116 Ε Ε Ε Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m(Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο-4421Β m 2 5,40 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521Β m 2 5,60 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521Β m 2 8,40 Ε-118 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα 0,04µ. 229 Ε Αντιολισθηρή στρώση 0,04µ µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521Β m 2 6, Ε Αντιολισθηρή στρώση 0,04µ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521Β m 2 8,60 Ε-119 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25χλστ. 231 Ε Αντιολισθηρή στρώση 25χλστ µε κοινή άσφαλτο Ο Ο-4521Β m 2 4, Ε Αντιολισθηρή στρώση 25χλστ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521Β m 2 5, Ε-120 Επισκευή επιφανειακών φθορών αντιολισθηρού τάπητα µε χρήση ασφαλτικού αντιολισθηρού λεπτοτάπητα (Microsurfacing) σε δύο στρώσεις (ΤΥΠΟΣ Ι +ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ) Ο Ο-4521Β m 2 4, Ε-121 Αποκατάσταση - πλήρωση ρωγµών Ο Ο-4521Β m 6, Ε-122 Αποκατάσταση οπών οδοστρώµατος Ο Ο-4521Β kgr 2, Ε-123 Αποκατάσταση ρηγµατωµένης επιφάνειας ασφαλτικού Ο Ο-4720Β m 3 116,00 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε-124 Στηθαία ασφαλείας οδού 237 Ε Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 Ο Ο-2653 m 18, Ε Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 Ο Ο-2653 m 22, Ε Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού µε απόσταση ορθοστατών 1,33m Ο Ο-2653 m 26, Ε Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 Ο Ο-2653 m 22,05 Αφαιρετό µονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου 241 Ε ΜΣΟ-7 Ο Ο-2653 m 26, Ε Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY Ο Ο-2548 m 26, Ε Αµφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY Ο Ο-2548 m 29,90 Ε-125 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ 244 Ε Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ- 1 Ο Ο-2653 kgr 1, Ε Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2 Ο Ο-2653 m 30, Ε Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 Ο Ο-2653 m 26, Ε Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6 Ο Ο-2653 m 57, Ε-126 Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας Ο Ο-2151 m 2, Ε-127 Αφαίρεση λοιπών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας Ο Ο-2151 m 2, Ε-128 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικής αυλακωτής λαµαρίνας (χαλυβδοσανίδα) στηθαίων Ο Ο-2653 m 11,40 Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων ορθοστατών Ε-129 U120X55X5 251 Ε Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,75m Ο Ο-2653 τεµ. 25, Ε Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,50m Ο Ο-2653 τεµ. 23, Ε-130 Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων αφαιρετών ορθοστατών U120x55x5 ύψους 1,20m (για στηθαία τύπου Μ.Σ.Ο.-7) Ο Ο-2653 τεµ 27, Ε-131 Προµήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα Ο Ο-2653 m 14,70 Σελ /5101/Β07

11 255 Ε Ε Ε-134 Προµήθεια και αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων στηθαίων ασφαλείας οδών Ο Ο-2653 τεµ. 2,10 Αµφίπλευρα φορητά στηθαία ασφαλείας οδού τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό ΗΛΜ-108 m 40,00 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος κινητών στηθαίων Ο Ο-2653 m 800,00 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ - ΧΙΟΝΟΦΡΑΚΤΕΣ Ε-135 Κιγκλιδώµατα 258 Ε Σωλήνες κιγκλιδωµάτων Ο Ο-2653 m 11, Ε Σιδηρά κιγκλιδώµατα Ο Ο-2652 kgr 2,00 Ε-136 Περίφραξη µέσου ύψους 260 Ε Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46µ Υ Ρ-6812 m 9, Ε Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62µ Υ Ρ-6812 m 11, Ε-137 Ενισχυµένη υπερυψηλή περίφραξη ύψους 3,00 m Υ Ρ-6812 m 45,00 Ε-138 Στύλοι περίφραξης 263 Ε Ύψους 1,90µ (Τύπος Α) Ο Ο-2653 τεµ. 9, Ε Ύψους 2,10µ (Τύπος Β) Ο Ο-2653 τεµ. 10,50 Ε-139 Συρµατόπλεγµα περίφραξης 265 Ε Συρµατόπλεγµα τύπου Α ύψους 1,46µ Υ Ρ-6812 m 3, Ε Συρµατόπλεγµα τύπου Β ύψους 1,62µ Υ Ρ-6812 m 3, Ε-140 Οριοδείκτης πλαστικός Υ Ρ τεµ. 10, Ε-141 Αφαίρεση πλαστικού οριοδείκτη Ο Ο-2151 τεµ. 0,40 Ε-142 Προµήθεια Οδικών Χιονοφρακτών 269 Ε Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,20µ Ο Ο-2652 m 17, Ε Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,30µ Ο Ο-2652 m 18, Ε Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,50µ Ο Ο-2652 m 19, Ε Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,80µ Ο Ο-2652 m 21, Ε-143 Εγκατάσταση Οδικών Χιονοφρακτών ΟΙΚ-2207 m 0, Ε-144 Απεγκατάσταση Οδικών Χιονοφρακτών ΟΙΚ-2207 m 0,70 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Ε-145 Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως ανακλαστικές 275 Ε Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-6541 m 2 142,70 Ε Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 276 Ε Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ ΟΙΚ-6541 m 2 125, Ε Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 m 2 107, Ε Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου Ι ΟΙΚ-6541 m 2 71,95 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων Ε-146 υψηλής αντανακλαστικότητας 279 Ε Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 42, Ε Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 73, Ε Πινακίδα ρυθµιστική µικρού µεγέθους απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 28, Ε Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 42, Ε Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ. 73,20 Ε-147 Στύλοι πινακίδων Σελ /5101/Β07

12 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Ε /2'' Ο Ο-2653 τεµ. 23, Ε Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3'' Ο Ο-2653 τεµ. 45,30 Ε-148 Χιλιοµετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας 286 Ε Χιλιοµετρικός δείκτης 0,32x0,475 ΟΙΚ-6541 τεµ. 24, Ε Χιλιοµετρικός δείκτης 0,50x0,50 ΟΙΚ-6541 τεµ. 30, Ε-149 Αντιθαµβωτικά πετάσµατα Ο Ο-2652 τεµ. 23, Ε-150 Γέφυρες σήµανσης Ο Ο-2652 kgr 2, Ε-151 ικτύωµα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους µέχρι 9,0m Ο Ο-2652 kgr 1,70 Ε-152 Πλαστικοί ανακλαστήρες 291 Ε Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και µια ανακλαστική επιφάνεια ΟΙΚ-6532 τεµ. 3, Ε Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και δύο ανακλαστικές επιφάνειες ΟΙΚ-6532 τεµ. 4,33 Ε-153 Αποξήλωση πινακίδων 293 Ε Αποξήλωση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου ΟΙΚ-2275 τεµ. 7, Ε Αποξήλωση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-2275 m 2 26, Ε Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων ΟΙΚ-2275 m 2 14, Ε-154 Αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων ΟΙΚ-2151 τεµ. 18, Ε-155 Αποξήλωση δικτυωµάτων στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ΟΙΚ-2151 τεµ. 17,60 Ε-156 Επανεγκατάσταση πινακίδων 298 Ε Επανεγκατάσταση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου ΟΙΚ-2275 τεµ. 7, Ε Επανεγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-2275 m 2 28, Ε Επανεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων ΟΙΚ-2275 m 2 16, Ε-157 Προµήθεια και εγκατάσταση χιονοδεικτών Ο Ο-2653 τεµ. 55, Ε Ε-159 Υλικό µόνιµης αντιρρυπαντικής (anti-graffiti) επάλειψης ακρυλικών/πολυκαρβονικών επιφανειών και πινακίδων σήµανσης ΟΙΚ-7902 m 2 10,00 ιαφανής προστατευτική µεµβράνη πινακίδων σήµανσης (anti-graffiti) ΟΙΚ-7902 m 2 23, Ε-160 Καθαρισµός πλαστικών ηχοπετασµάτων από ρύπους ΟΙΚ-7902 m 2 10,00 ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ε-161 ιαγράµµιση οδοστρώµατος 305 Ε Προσωρινή διαγράµµιση οδοστρώµατος ΟΙΚ-7788 m 2 2, Ε Ανάγλυφη διαγράµµιση οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ΟΙΚ-7788 m 2 18, Ε-162 Αφαίρεση διαγράµµισης οδοστρώµατος ΟΙΚ-7735 m 2 3,90 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε-163 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 308 Ε Εκσκαφέας τύπου JCB Ο Ο-2151 h 35, Ε Φορτωτής ελαστιχοφόρος 3/4 Ο Ο-1510 h 43, Ε Μικρός εκσκαφέας (διαβολάκι) Υ Ρ-6065 h 29, Ε Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 30tn Ο Ο-2151 h 65, Ε Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 16tn Ο Ο-1133Β h 35,00 Σελ /5101/Β07

13 313 Ε Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 25tn Ο Ο-1133Β h 43, Ε Φορτηγό µε παπαγαλάκι Ο Ο-1133Β h 35, Ε Καδοφόρο όχηµα ύψους άνω των 20µ ΟΙΚ-2176 h 34, Ε Ανυψωτική πλατφόρµα ψαλιδωτή 8µ. ΟΙΚ-2303 h 12, Ε Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 5tn. ΟΙΚ-2303 h 25, Ε Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 10tn. ΟΙΚ-2303 h 30, Ε Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 30tn Ο Ο-4720Α h 54, Ε Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 100tn Ο Ο-4720Α h 63, Ε Αντλητικό συγκρότηµα διαµέτρου 6'' Υ Ρ-6109 h 19, Ε Αεροσυµπιεστής µε πιστολέτο Υ Ρ-6062 h 21, Ε-164 Υποστήριξη αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών ΟΙΚ-2207 h 17,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λεπτοµερής επιθεώρηση γειώσεων ηλεκτρικού πίνακα Ε-165 οδού 324 Ε Έως 8 αναχωρήσεων ΟΙΚ-2207 τεµ. 135, Ε Άνω των 8 αναχωρήσεων ΟΙΚ-2207 τεµ. 168, Ε-166 Λεπτοµερής επιθεώρηση γειώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 731,23 Ε-167 Καθολική συντήρηση κλιµατιστικής µονάδας 327 Ε Έως πέντε µονάδες ανά εντολή ΟΙΚ-2207 τεµ. 45, Ε Άνω των πέντε µονάδων ανά εντολή ΟΙΚ-2207 τεµ. 33, Ε-168 Πλύσιµο φωτιστικού σώµατος σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 2, Ε-169 Πλύσιµο ερµαρίου εξοπλισµού σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 3, Ε-170 Καθαριότητα τηλεφωνικού θαλάµου εντός σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 6, Ε-171 Καθαριότητα τηλεφωνικού ηµιθαλάµου εκτός σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 2, Ε-172 Αποξήλωση ιστού οδοφωτισµού ΗΛΜ-101 τεµ. 168, Ε-173 Μετατόπιση ιστού οδοφωτισµού ΗΛΜ-100 τεµ. 393,75 Ε-174 Εξαρτήµατα φωτιστικού σώµατος Ε Στραγγαλιστικό πηνίο 335 Ε Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 100 W ΗΛΜ-103 τεµ. 40, Ε Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 50, Ε Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 54, Ε Για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π W ΗΛΜ-103 τεµ. 65, Ε Για φωτιστικό σώµα Νa Χ.Π. 180 W ΗΛΜ-103 τεµ. 112, Ε Για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 37, Ε Για φωτιστικό σώµα Ηg 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 42, Ε Ηλεκτρονικό για φωτιστικό σώµα φθορισµού 36 W εξωτερικών χώρων ΗΛΜ-103 τεµ. 19,13 Ε Εκκινητής ηλεκτρονικού τύπου 343 Ε Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 100 W ΗΛΜ-103 τεµ. 42, Ε Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 46, Ε Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 56, Ε Φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π W ΗΛΜ-103 τεµ. 78, Ε Φωτιστικού σώµατος Νa Χ.Π. 180 W ΗΛΜ-103 τεµ. 41, Ε Ηλεκτρονική διάταξη υποβιβασµού τάσης (dimmer) φωτιστικού σώµατος Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 85,50 Ε Ε Ε Ε Ε Πυκνωτής βελτίωσης φωτιστικού σώµατος Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 18 µf για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 10,13 Πυκνωτής βελτίωσης cosφ 25 µf για φωτιστικό σώµα Ηg 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 22,50 Πυκνωτής βελτίωσης cosφ 16 µf για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 100W ΗΛΜ-103 τεµ. 19,13 Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 20 µf για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 21,38 Σελ /5101/Β07

14 353 Ε Ε Ε Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 25 µf για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 22,50 Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 25 µf για φωτιστικό σώµα Νa Υ.Π W ΗΛΜ-103 τεµ. 43,00 Πυκνωτής βελτίωσης cosφ των 4,4 µf για φωτιστικό σώµα Νa Χ.Π. 180 W ΗΛΜ-103 τεµ. 20, Ε Λυχνιολαβή πορσελάνης τύπου Ε 40 ΗΛΜ-103 τεµ. 16,88 Ε Πλαστικός κώδων 357 Ε για φωτιστικό σώµα Ηg 400 W ή Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 57, Ε για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W ή Νa Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 48, Ε για επίµηκες φωτιστικό σώµα Νa Χ.Π. 180 W ΗΛΜ-103 τεµ. 87,75 Ε Γυάλινο επίπεδο κάλυµµα φωτιστικών σωµάτων 360 Ε σηράγγων ή υπογείων διαβάσεων οποιασδήποτε ισχύος Na Υ.Π. ΗΛΜ-103 τεµ. 74, Ε φθορισµού εξωτερικών χώρων 1Χ36W ΗΛΜ-103 τεµ. 39, Ε-175 Φωτιστικό οδού χαµηλής τοποθέτησης εξωτερικού χώρου ΗΛΜ-101 τεµ. 326,25 Μεταλλική βάση στήριξης φωτιστικού οδού χαµηλής Ε-176 τοποθέτησης εξωτερικού χώρου 363 Ε Για έδραση στο έδαφος ΗΛΜ-101 τεµ. 123, Ε Για έδραση σε βάση σκυροδέµατος ΗΛΜ-101 τεµ. 202, Ε-177 Αποξήλωση µεταλλικής βάσης στήριξης φωτιστικού οδού χαµηλής τοποθέτησης εξωτερικού χώρου ΗΛΜ-101 τεµ. 43,88 Ε-178 Εξαρτήµατα πίνακα διανοµής ή ακροκιβώτιου Μονοπολική συντηκτική ασφάλεια από πορσελάνη µε τη βάση, τη µήτρα και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή Ε DIAZED 366 Ε ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 63 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 14, Ε ονοµαστικής έντασης 80 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 28, Ε Ε Ε Ε Τριπολική συντηκτική ασφάλεια µέχρι 3Χ63 Α από πορσελάνη µε τη βάση, τη µήτρα και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή DIAZED ΗΛΜ-55 τεµ. 34,88 Ασφάλεια µαχαιρωτή από πορσελάνη µε τη βάση και το φυσίγγιο έντασης από 25 Α µέχρι και 80 Α ΗΛΜ-54 τεµ. 16,88 Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου µέχρι 63 Α ΗΛΜ-54 τεµ. 1,69 Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου 80 Α ΗΛΜ-54 τεµ. 2, Ε Φυσίγγια µαχαιρωτών ασφαλειών µέχρι και 80 Α ΗΛΜ-54 τεµ. 2,25 Ε Μικροαυτόµατος µονοπολικός πλήρης 373 Ε Ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 40 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 9,00 Ε Τριπολικός διακόπτης πλήρης 374 Ε Τύπου ΙΙΙ PACCO µε τη ροζέτα ονοµαστικής έντασης 63 Α ΗΛΜ-53 τεµ. 23, Ε Ραγοδιακόπτης 3Χ25 Α ή 3Χ35 Α ΗΛΜ-53 τεµ. 19, Ε Ραγοδιακόπτης 3Χ40 Α ΗΛΜ-53 τεµ. 22, Ε Ραγοδιακόπτης 3Χ63 Α ή 3Χ80 Α ΗΛΜ-53 τεµ. 32, Ε Ενδεικτική λυχνία ράγας ΗΛΜ-55 τεµ. 5, Ε Ρευµατοδότης SCHUKO 16 A ΗΛΜ-49 τεµ. 6,75 Ε Τηλεχειριζόµενος διακόπτης (Ρελέ καστάνιας) 380 Ε Μονοπολικός µέχρι και 20 A ΗΛΜ-55 τεµ. 28, Ε Μονοπολικός 45 A ΗΛΜ-55 τεµ. 38, Ε Μονοπολικός 63 A ΗΛΜ-55 τεµ. 55, Ε Τριπολικός 16 A ΗΛΜ-55 τεµ. 34,88 Σελ /5101/Β07

15 384 Ε Τριπολικός 25 A ΗΛΜ-55 τεµ. 56, Ε Τριπολικός 35 A ΗΛΜ-55 τεµ. 58, Ε Τριπολικός 100 A ΗΛΜ-55 τεµ. 90, Ε Τριπολικός 160 A ΗΛΜ-55 τεµ. 165,00 Ε Ρελέ µονοπολικό ή τριπολικό 388 Ε Μονοπολικό έως και 20 A ΗΛΜ-55 τεµ. 16, Ε Μονοπολικό 45 A ΗΛΜ-55 τεµ. 30, Ε Μονοπολικό 63 A ΗΛΜ-55 τεµ. 43, Ε Τριπολικό 16 A ΗΛΜ-55 τεµ. 27, Ε Τριπολικό 25 A ΗΛΜ-55 τεµ. 36, Ε Τριπολικό 40 A ΗΛΜ-55 τεµ. 45, Ε Καραβοχελώνα αλουµινίου 60 W πλήρης ΗΛΜ-60 τεµ. 9, Ε Βολτόµετρο πίνακα V ΗΛΜ-55 τεµ. 20, Ε Αµπερόµετρο πίνακα 0-50/5 Α ΗΛΜ-55 τεµ. 20, Ε Φωτοκύτταρο οδικού φωτισµού ΗΛΜ-55 τεµ. 56, Ε Χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός 2 προγραµµάτων µε εφεδρική λειτουργία 48 ωρών ΗΛΜ-55 τεµ. 77, Ε-179 Εντοπισµός βραχυκυκλώµατος ή διακοπής δικτύου ΟΙΚ-2207 τεµ. 123,75 Ε-180 Αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος ή διακοπής δικτύου 400 Ε Καλωδίου διατοµής έως 5x25 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 551, Ε Καλωδίου διατοµής έως 5x35 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 573, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x50+25 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 607, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x70+35 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 652, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x95+50 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 675, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 731, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 765, Ε Καλωδίου διατοµής έως 4x mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 787, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x50 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 405, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x70 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 427, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x95 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 450, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x120 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 461, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x150 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 483, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x185 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 500, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x240 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 523, Ε Καλωδίου διατοµής έως 1x300 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 551, Ε Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x50 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 450, Ε Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x70 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 472, Ε Καλωδίου ΜΤ 20KV διατοµής έως 1x95 mm 2 ΟΙΚ-2207 τεµ. 495, Ε Ε-182 Περιοδική συντήρηση και καθαρισµός θαλάµου λαµπτήρα και χώρου οργάνων έναυσης φωτιστικού σώµατος ΟΙΚ-2207 τεµ. 20,00 Περιοδική συντήρηση και καθαρισµός ακροκιβωτίου ιστού οδικού ηλεκτροφωτισµού ΟΙΚ-2207 τεµ. 13,50 Ε-183 Βαφή βραχίονα και ιστού οδικού ηλεκτροφωτισµού 421 Ε Βαφή µονού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού ΟΙΚ-7755 τεµ. 42, Ε Βαφή διπλού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού ΟΙΚ-7755 τεµ. 54, Ε Βαφή τριπλού βραχίονα και του άνω άκρου του ιστού ΟΙΚ-7755 τεµ. 72, Ε Βαφή ιστού ύψους 9,00 µ ΟΙΚ-7755 τεµ. 60, Ε Βαφή ιστού ύψους 12,00 µ ΟΙΚ-7755 τεµ. 75, Ε Βαφή ιστού ύψους 15,00 µ ΟΙΚ-7755 τεµ. 84,38 Ε-184 Βαφή ερµαρίου πίνακα 427 Ε Βαφή ερµαρίου ηλεκτρικού πίνακα οδοφωτισµού ΟΙΚ-7755 τεµ. 40, Ε Βαφή ερµαρίου πίνακα εκτάκτου ανάγκης σήραγγας ΟΙΚ-7755 τεµ. 45, Ε Βαφή ερµαρίου πίνακα διανοµής σήραγγας ΟΙΚ-7755 τεµ. 28,00 Σελ /5101/Β07

16 Ε-185 Απασχόληση συνεργείου τεχνικών για ειδικές εργασίες 430 Ε Απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνίτη και βοηθού ΟΙΚ-2207 h 37, Ε Απασχόληση µονοµελούς συνεργείου τεχνίτη ΟΙΚ-2232 h 22,50 Ε-186 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού οδών & γεφυρών 432 Ε Σιδηροϊστός ύψους 9,00µ ΗΛΜ-101 τεµ. 416, Ε Σιδηροϊστός ύψους 10,00µ ΗΛΜ-101 τεµ. 444, Ε Σιδηροϊστός ύψους 12,00µ ΗΛΜ-101 τεµ. 472, Ε Σιδηροϊστός ύψους 15,00µ ΗΛΜ-101 τεµ. 540,00 Ε-187 Πυλώνας ηλεκτροφωτισµού 436 Ε Με ιστό ύψους 25,00µ ΗΛΜ-101 τεµ , Ε Με ιστό ύψους 30,00µ ΗΛΜ-101 τεµ ,50 Ε-188 Βραχίονας ιστού οδοφωτισµού 438 Ε Μονός βραχίονας ΗΛΜ-5 τεµ. 112, Ε ιπλός βραχίονας ΗΛΜ-5 τεµ. 225, Ε Τριπλός βραχίονας ΗΛΜ-5 τεµ. 337,50 Ε-189 Φωτιστικό σώµα βραχίονα µε λαµπτήρα Νa ή Ηg 441 Ε Με λαµπτήρα Νa Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 219, Ε Με λαµπτήρα Νa Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 241, Ε Με λαµπτήρα Ηg 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 182, Ε Με λαµπτήρα Ηg 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 225, Ε Με λαµπτήρα Νa Χ.Π. 180 W ΗΛΜ-103 τεµ. 393,75 Ε-190 Φωτιστικά σώµατα σηράγγων 446 Ε Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 100 W ΗΛΜ-103 τεµ. 450, Ε Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 150 W ΗΛΜ-103 τεµ. 450, Ε Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 472, Ε Συµµετρικού τύπου µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 483, Ε Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 100 W ΗΛΜ-103 τεµ. 440, Ε Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 150 W ΗΛΜ-103 τεµ. 461, Ε Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Υ.Π. 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 506, Ε Τύπου counter beam µε λαµπτήρα Na Y.Π. 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 517,50 Ε-191 Φωτιστικά σώµατα φθορισµού εσωτερικού χώρου 454 Ε Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 1Χ36 W ΗΛΜ-59 τεµ. 22, Ε Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2Χ36 W ΗΛΜ-59 τεµ. 31, Ε Επίµηκες φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής 2Χ58 W ΗΛΜ-59 τεµ. 43, Ε Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα ασφάλειας µε λαµπτήρα φθορισµού 6 W ΗΛΜ-59 τεµ. 39, Ε-192 Φωτιστικά σώµατα φθορισµού εξωτερικού χώρου ΗΛΜ-59 τεµ. 90,00 Ε-193 Λαµπτήρας φωτιστικού σώµατος 459 Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 100 W απιοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 29, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 150 W απιοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 31, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W απιοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 33, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W απιοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 37, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 100 W σωληνοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 31, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 150 W σωληνοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 32, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W σωληνοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 34, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W σωληνοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 39, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π W σωληνοειδούς µορφής ΗΛΜ-103 τεµ. 65, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 400 W σωληνοειδούς µορφής αυξηµένης ροής (τύπος PLUS) ΗΛΜ-103 τεµ. 54, Ε Λαµπτήρας Νa Υ.Π. 250 W σωληνοειδούς µορφής αυξηµένης ροής (τύπος PLUS) ΗΛΜ-103 τεµ. 50, Ε Λαµπτήρας Νa Χ.Π. 180 W επιµήκης ΗΛΜ-103 τεµ. 57, Ε Λαµπτήρας Ηg 250 W ΗΛΜ-103 τεµ. 45, Ε Λαµπτήρας Ηg 400 W ΗΛΜ-103 τεµ. 35, Ε Λαµπτήρας φθορισµού 36 W ΗΛΜ-59 τεµ. 6, Ε Λαµπτήρας φθορισµού 58 W ΗΛΜ-59 τεµ. 9, Ε Λαµπτήρας φθορισµού 6 W ΗΛΜ-59 τεµ. 5,63 Ε-194 Ακροκιβώτιο ιστού οδικού φωτισµού 476 Ε Με δυνατότητα ασφάλισης ενός κυκλώµατος ΗΛΜ-104 τεµ. 24,75 Σελ /5101/Β07

17 477 Ε Με δυνατότητα ασφάλισης δύο κυκλωµάτων ΗΛΜ-104 τεµ. 30, Ε-195 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 χλστ 2 ΗΛΜ-46 m 2,03 Ε-196 Καλώδια ΝΥΥ 479 Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 1x2,5 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 1, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 2x10 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 3, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x1,5 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 2, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x2,5 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 2, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x4 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 2, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 6, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x10 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 4, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x6 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 4, Ε Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x10 χλστ 2 ΗΛΜ-102 m 5, Ε-197 Προµήθεια, εγκατάσταση ή αντικατάσταση καλωδίου ασθενών ρευµάτων 2 έως 6 ζευγών ΗΛΜ-102 m 3, Ε-198 Ηλεκτρική σύνδεση - Μικτονόµιση καλωδίου ΗΛΜ-102 τεµ. 13,50 Ε-199 Γυµνός χάλκινος αγωγός 490 Ε ιατοµής 16 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 2, Ε ιατοµής 25 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 2, Ε ιατοµής 35 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 2, Ε ιατοµής 50 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 3, Ε ιατοµής 70 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 3, Ε ιατοµής 95 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 4, Ε ιατοµής 120 χλστ 2 ΗΛΜ-45 m 5, Ε-200 Καλώδιο ΝΥΑ 10 χλστ 2 ΗΛΜ-44 m 2, Ε-201 Πλάκα γειώσεως ΗΛΜ-45 τεµ. 146, Ε-202 Τρίγωνο γειώσεως µε ράβδους ΗΛΜ-45 τεµ. 708, Ε-203 Τρίγωνο γείωσης µε πλάκες ΗΛΜ-45 τεµ. 585, Ε-204 Ηλεκτρόδιο γείωσης κυκλικής διατοµής ΗΛΜ-45 τεµ. 92,25 Ε-205 Τριφασικός ενεργειακός αναλυτής 502 Ε Για ρεύµατα έως 30Α ΗΛΜ-62 τεµ. 843, Ε Για ρεύµατα άνω των 30Α ΗΛΜ-62 τεµ. 888,75 Ε-206 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 504 Ε Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=40kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 146, Ε Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=40kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 151, Ε Ε Ε Ε Ε Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=1,5kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 105,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=3kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 112,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=5kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 119,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 124,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης Imax=25kA (8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 128,00 Σελ /5101/Β07

18 511 Ε Ε Ε Ε Ε Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 24V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό ρεύµα Iimp=5kA (10/350µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 89,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 12V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό ρεύµα Iimp=5kA (10/350µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 86,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για σήµα video 5V για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs) ΗΛΜ-55 τεµ. 84,00 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σηµάτων ΗΛΜ-55 τεµ. 81,50 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για γραµµές δεδοµένων data ΗΛΜ-55 τεµ. 79, Ε-207 Αλεξικέραυνο εκποµπής πρώιµου οχετού ακτίνας 60m ΗΛΜ-55 τεµ , Ε-208 Αντικεραυνική προστασία καλωδίου RF ΗΛΜ-55 τεµ. 123, Ε-209 Ερµάριο πυροσβεστικών κρουνών ΗΛΜ-20 τεµ ,50 Ε-210 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 519 Ε Βάρους 6 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 42, Ε Βάρους 12 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 54, Ε Βάρους 9 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 47,25 Ε-211 Αναγόµωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 522 Ε Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 15, Ε Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 17, Ε Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 19, Ε Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 13, Ε Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 15, Ε Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 16,88 Ε-212 Πυροσβεστήρας CO2 528 Ε Βάρους 6 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 50, Ε Βάρους 9 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 57, Ε Βάρους 12 Kg ΗΛΜ-19 τεµ. 67,50 Ε-213 Αναγόµωση πυροσβεστήρα CO2 531 Ε Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 21, Ε Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 25, Ε Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 29, Ε Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 19, Ε Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 23, Ε Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή ΗΛΜ-19 τεµ. 27, Ε-214 Θύρα υπαίθριου ερµαρίου ΟΙΚ-6236 τεµ. 180, Ε-215 Καθαρισµός, συντήρηση υπαίθριων ερµαρίων ΟΙΚ-2207 τεµ. 25, Ε-216 Κατασκευή βάσης έδρασης ιστού οδοφωτισµού Ο Ο-2532 τεµ. 385, Ε-217 Κατασκευή βάσης έδρασης ιστού σηµατοδότησης Ο Ο-2532 τεµ. 310, Ε-218 Κατασκευή βάσης έδρασης απλού ιστού σηµατοδότησης 50%Ο Ο %Ο Ο-2883 τεµ. 125, Ε-219 Κατασκευή βάσης έδρασης ηλεκτρικού πίνακα Ο Ο-2532 τεµ. 170,00 Ε-220 Πίλαρ ηλεκτροδότησης 543 Ε Μέχρι δύο αναχωρήσεων ΗΛΜ-52 τεµ , Ε Μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων ΗΛΜ-52 τεµ , Ε Μέχρι έξι αναχωρήσεων ΗΛΜ-52 τεµ , Ε Μέχρι οκτώ αναχωρήσεων ΗΛΜ-52 τεµ ,50 Ε-221 Μεταλλικό ερµάριο (Pillar) 547 Ε Μεταλλικό ερµάριο πίνακα διανοµής σήραγγας και ΠΕΑΣ 3,20x2,00x0,45 ΗΛΜ-52 τεµ. 710, Ε Μεταλλικό ερµάριο πίνακα διανοµής σήραγγας και ΠΕΑΣ 1,50x2,20x0,40 ΗΛΜ-52 τεµ. 590,00 Σελ /5101/Β07

19 Ε-222 Πινακίδα σήµανσης Η/Μ εξοπλισµού 549 Ε Για εντολή προµήθειας έως 20 τεµάχια ΟΙΚ-6541 τεµ. 10, Ε Για εντολή προµήθειας από 21 έως 100 τεµάχια ΟΙΚ-6541 τεµ. 9, Ε Για εντολή προµήθειας από 101 έως 500 τεµάχια ΟΙΚ-6541 τεµ. 8, Ε Για εντολή προµήθειας από 501 έως 1000 τεµάχια ΟΙΚ-6541 τεµ. 7, Ε-223 Καθολική συντήρηση ρυθµιστή κυκλοφορίας ΟΙΚ-2207 τεµ. 123, Ε-224 Καθολική συντήρηση ανιχνευτή κυκλοφορίας ΟΙΚ-2207 τεµ. 30, Ε-225 Καθολική συντήρηση ιστού σηµατοδότησης ΟΙΚ-2207 τεµ. 20, Ε-226 Καθολική συντήρηση χαµηλού σηµατοδότη ΟΙΚ-2207 τεµ. 18, Ε-227 Καθολική συντήρηση σηµατοδότη µε βραχίονα ΟΙΚ-2207 τεµ. 25,88 Ε-228 Πλύσιµο σηµατοδότη 558 Ε Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 9, Ε Σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 5, Ε Ε-230 Καθολική συντήρηση µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους» ΟΙΚ-2207 τεµ. 135,00 Καθολική συντήρηση µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων τύπου «µικροκυµατικού Radar» ΟΙΚ-2207 τεµ. 191, Ε-231 Modem ενσύρµατης σύνδεσης ΗΛΜ-105 τεµ. 157, Ε-232 Modem ασύρµατης σύνδεσης ΗΛΜ-105 τεµ. 506, Ε-233 Αντικατάσταση ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ΗΛΜ-52 τεµ , Ε-234 Αντικατάσταση πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης ΗΛΜ-52 τεµ. 438, Ε Ε-236 Αντικατάσταση εξωτερικού µανδύα κιβωτίου µικτονόµησης ΗΛΜ-52 τεµ. 236,25 Αποξήλωση πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης ΟΙΚ-2207 τεµ. 61, Ε-237 Εγκατάσταση πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ΟΙΚ-2207 τεµ. 540, Ε-238 Εγκατάσταση πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης ΟΙΚ-2207 τεµ. 90, Ε-239 Εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου ΟΙΚ-2207 τεµ. 360, Ε-240 Εφαρµογή δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή κυκλοφορίας «Μεσαίου» µεγέθους ΟΙΚ-2207 τεµ. 320, Ε-241 Επισκευή πλακέτας ΟΙΚ-2207 τεµ. 236,25 Ε-242 Προµήθεια και τοποθέτηση πλακέτας 573 Ε ιαστάσεων έως 10Χ20 εκ. ΗΛΜ-105 τεµ. 461, Ε ιαστάσεων έως 20Χ30 εκ. ΗΛΜ-105 τεµ. 720, Ε-243 Προµήθεια και εγκατάσταση µονάδας κεντρικής επεξεργασίας (CPU) ΗΛΜ-105 τεµ ,50 Ε-244 Προµήθεια και εγκατάσταση σηµατοδότη 576 Ε Σηµατοδότης οχηµάτων (3 πεδίων) Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 607, Ε Σηµατοδότης οχηµάτων (3 πεδίων) διαµέτρου κόκκινου Φ300 και λοιπών Φ200 ΗΛΜ-105 τεµ. 495, Ε Σηµατοδότης οχηµάτων (3 πεδίων) Φ200 ΗΛΜ-105 τεµ. 461, Ε Σηµατοδότης προειδοποιητικός αναλάµπων (2 πεδίων) Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 438,75 Σελ /5101/Β07

20 580 Ε Σηµατοδότης πεζών ή προειδοποιητικός αναλάµπων (2 πεδίων) Φ200 ΗΛΜ-105 τεµ. 382,50 Ε-245 Αποξήλωση σηµατοδότη 581 Ε Για χαµηλό σηµατοδότη ΟΙΚ-2207 τεµ. 67, Ε Για σηµατοδότη από βραχίονα. ΟΙΚ-2207 τεµ. 90,00 Ε-246 Εγκατάσταση σηµατοδότη 583 Ε Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 95, Ε Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας ΟΙΚ-2207 τεµ. 135,00 Ε-247 Αντικατάσταση γείσου σηµατοδότη Ε Σε χαµηλό σηµατοδότη 585 Ε Για γείσο σηµατοδότη Φ200 ΗΛΜ-105 τεµ. 67, Ε Για γείσο σηµατοδότη Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 84,38 Ε Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας 587 Ε Για γείσο σηµατοδότη Φ200 ΗΛΜ-105 τεµ. 84, Ε Για γείσο σηµατοδότη Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 101,25 Αντικατάσταση υάλινου δίσκου κρυστάλλου ή κατόπτρου Ε-248 σηµατοδότη Ε Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας 589 Ε Για σηµατοδότη Φ200 ΗΛΜ-103 τεµ. 61, Ε Για σηµατοδότη Φ300 ΗΛΜ-103 τεµ. 90,00 Ε Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας 591 Ε Για σηµατοδότη Φ200 ΗΛΜ-103 τεµ. 78, Ε Για σηµατοδότη Φ300 ΗΛΜ-103 τεµ. 106,88 Αντικατάσταση πλαισίου ανάρτησης σηµατοδοτών Ε-249 οχηµάτων 593 Ε Για ένα σηµατοδότη 3 πεδίων Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 180, Ε Για δύο σηµατότες 3 πεδίων Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 258, Ε Για προειδοποιητικό σηµατοδότη 2 πεδίων Φ300 ΗΛΜ-105 τεµ. 157,50 Ε-250 Προµήθεια και εγκατάσταση ιστού σηµατοδότησης 596 Ε Για χαµηλό ιστό ΗΛΜ-105 τεµ. 281, Ε Για ιστό µε βραχίονα ΗΛΜ-105 τεµ. 517,50 Ε-251 Αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης 598 Ε Για χαµηλό ιστό ΟΙΚ-2207 τεµ. 118, Ε Για ιστό µε βραχίονα ΟΙΚ-2207 τεµ. 168,75 Ε-252 Εγκατάσταση ιστού σηµατοδότησης 600 Ε Για χαµηλό ιστό ΟΙΚ-2207 τεµ. 135, Ε Για ιστό µε βραχίονα ΟΙΚ-2207 τεµ. 247,50 Ε-253 Καθαρισµός και βαφή ιστού σηµατοδότησης 602 Ε Για χαµηλό ιστό ΟΙΚ-7755 τεµ. 56, Ε Για ιστό µε βραχίονα ΟΙΚ-7755 τεµ. 101, Ε-254 Προµήθεια και εγκατάσταση θυρίδας ιστού σηµατοδότησης ΟΙΚ-6236 τεµ. 25, Ε-255 Προµήθεια και εγκατάσταση διακόπτη κλήσης πεζών ΗΛΜ-49 τεµ. 84, Ε-256 Αντικατάσταση ενηµερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών ΟΙΚ-6541 τεµ. 23, Ε-257 Κατασκευή ή αντικατάσταση επαγωγικού βρόχου ΗΛΜ-102 τεµ. 371, Ε-258 Ανακατασκευή αγκυρίων βάσης ιστού σηµατοδότησης ΟΙΚ-3212 τεµ. 66, Ε-259 ιάνοιξη οπής σε σκυρόδεµα ΟΙΚ-2271 m 3 45, Ε-260 Ερευνητική τοµή ΟΙΚ-2122 τεµ. 181,69 Σελ /5101/Β07

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα