ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Δρ Γεωργία Κουππάρη Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ

2 Το αποτέλεσμα της καλλιέργειας ενός κλινικού δείγματος και η ωφέλεια που παρέχει στον κλινικό γιατρό εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του δείγματος. Η ποιότητα του δείγματος εξασφαλίζεται: αν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της λοίμωξης που υπάρχει και αν έχει συλλεγεί και μεταφερθεί με το σωστό τρόπο στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Πρέπει τα μικρόβια που πιθανόν να βρίσκονται στο δείγμα να διατηρηθούν όσο το δυνατό αριθμητικά και βιολογικά αναλλοίωτα.

3 Γενικοί κανόνες συλλογής και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων Σωστός χρόνος λήψης του δείγματος Αντιπροσωπευτικό δείγμα χωρίς επιμολύνσεις Επαρκής ποσότητα δείγματος Κατάλληλο δοχείο συλλογής και χρήση ειδικών υλικών μεταφοράς και συντήρησης Ορθή και πλήρης σήμανση των δοχείων συλλογής με τα στοιχεία του ασθενούς και την προέλευση του δείγματος.

4 Λήψη δείγματος Πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακών Αν παίρνει αντιμικροβιακά, αμέσως πριν την επόμενη δόση Πριν από την τοπική εφαρμογή αντισηπτικών, κολλυρίων, αλοιφών κ.λ.π. Πριν από την αλλαγή των τραυμάτων Αποφυγή επιμολύνσεων Επαρκής ποσότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες

5 Δοχείο μεταφοράς Ειδικό και να κλείνει αεροστεγώς, για αποφυγή διασποράς παθογόνων μικροβίων Κατάλληλη σήμανση Συνοδεία πλήρως συμπληρωμένου παραπεμπτικού

6 Όλα τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται στοεργαστήριοσελιγότεροαπό2 ώρες. Αν προβλέπεται καθυστέρηση, πρέπει να αποθηκεύονται υπό ειδικές συνθήκες. Γενικά δεν πρέπει να παραμένουν δείγματα για καλλιέργεια πάνω από 24 ώρες.οι ιοί όμως μπορεί να μείνουν σταθεροί για 2-3 ημέρες στους 4 ο C. Μικρές ποσότητες δειγμάτων πρέπει να μεταφέρονται εντός λεπτών.

7 Βιοψίες ιστών μπορεί να διατηρηθούν για ώρες, αν φυλαχθούν στους 25 ο C εντός αναερόβιου μεταφορικού συστήματος. Δείγματα που μπορεί να περιέχουν μικρόβια ευαίσθητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος (Shigella spp), ήστοκρύο (Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae), πρέπει να καλλιέργούνται αμέσως και δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο.

8 Ποτέ δεν τοποθετούμε στο ψυγείο: το ΕΝΥ(εκτός αν ζητούνται ιοί), δείγματααπόμέσοους, δείγματα από γεννητικό σύστημα, δείγματα από οφθαλμούς.

9 Ακατάλληλα δείγματα Κριτήρια μη αποδοχής Μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή του δείγματος στο εργαστήριο Δείγματα σε φορμόλη Δείγματα 24ωρης συλλογής Αμφιβολία για την ταυτότητα του δείγματος Ένας στυλεός για πολλαπλές καλλιέργειες (αερόβια, αναερόβια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, χλαμύδια, μυκοπλάσματα

10 Δείγματα σε ακατάλληλα ή μη αποστειρωμένα δοχεία ή δοχεία με διαρροή Στεγνοί στυλεοί Δείγματα με εμφανή επιμόλυνση από ξένα σώματα (λιπαρές ουσίες, βάριο, χρωστικές κ.λ.π. Δείγματα πλύσεων (γαστρικών, ούρων, προστατικά, κ.λ.π.) Για αναερόβια μικρόβια: Κόπρανα, στυλεοί από στομίες, δείγματα ανώτερου αναπνευστικού, δέρματος, περιβάλλοντος.

11 Σχόλια Ούρα για αναερόβια μικρόβια μόνο αν έχουν ληφθεί με υπερηβική παρακέντηση Σε παραρινοκολπίτιδα μόνο με παρακέντηση Ούρα για μυκοβακτηρίδια τα πρώτα πρωϊνά για 3 συνεχόμενες ημέρες.

12 ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Προετοιμασία Καλό πλύσιμο των χεριών του αιμολήπτη Χρήση γαντιών Απολύμανση του πώματος της φιάλης με 70% ισοπροπυλική ή αιθυλική αλκοόλη ή διάλυμα 10% povidon-iodine(π. χ.betadine) για 1 min (πλην του αυτομάτου συστήματος Bactec όπου χρησιμοποιείται μόνο αλκοόλη)

13 Αντισηψία του σημείου φλεβοκέντησης Γίνεται με τα ανωτέρω αντισηπτικά (προσοχή για αλλεργία στο ιώδιο), από το κέντρο προς την περιφέρεια για 2 λεπτά Γίνεταιηαιμοληψίαμεσύριγγαήμεειδική συσκευή

14 Μεταφέρονται 5-10 ml αίματος σε κάθε φιάλη, πρώτα στην αερόβια και μετά στην αναερόβια. Για παιδιά χρησιμοποιούνται ειδικές φιάλες και η αναλογία αίματος/ζωμού πρέπει να είναι 5-10%. Σε κάθε περίπτωση διαβάζουμε και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (π.χ.για το BACTEC προτείνεται 8-10 ml με εύρος 3-10 ml.

15 Ανακίνηση κάθε φιάλης Σήμανση Συμπληρώνεται το παραπεμπτικό με στοιχεία ιστορικού, πιθανή διάγνωση, λήψη αντιβιοτικών και τυχόν αναζήτηση ειδικών μικροοργανισμών, απαιτητικών, ευκαιριακών. Μεταφορά στο εργαστήριο όσο πιο γρήγορα γίνεται, (σε λιγότερο από 2 ώρες)

16

17

18

19 Σχόλια Αν ο ασθενής παίρνει αντιβιοτικά, χρησιμοποιούμε φιάλες με ρητίνες για τη δέσμευση τους. Η αιμοληψία γίνεται με τα πρώτα σημεία ανόδου του πυρετού, συνήθως 1 ώρα πριν την εμφάνιση του ρίγους και αν είναι δυνατό πριν από τη λήψη αντιβιοτικών. Αν παίρνει ήδη αντιβιοτικά, αμέσως πριν την επόμενη δόση.

20 Σήψη:παίρνονται 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 10 λεπτών. Οξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 1-2 ωρών. Υποξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 24 ωρών. Αν είναι αρνητικές παίρνονται άλλα 3 ζεύγη.

21 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας:3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντόςμιαςώρας.αν είναι αρνητικές εντός 24 ωρών,παίρνονται άλλα 3 ζεύγη. Συνεχής πυρετός: τουλάχιστον 2 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών εντός 12 ωρών, κατά προτίμηση πριν από τη λήψη αντιβιοτικών.

22 Για την απομόνωση μυκοβακτηριδίων απαιτούνται ειδικές φιάλες. Για την απομόνωση μυκήτων εκτός από τις συνήθεις φιάλες, υπάρχουν και ειδικές φιάλες. Στο παραπεμπτικό πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει ενδαγγειακός καθετήρας, μόσχευμα και η ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.

23 ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Οδηγίες προετοιμασίας όπως στις αιμοκαλλιέργειες Λαμβάνεται με στερνική ή λαγόνια παρακέντηση, περίπου 1 ml μυελού. Εμβολιάζεται σε 1 ή 2 φιάλες αιμοκαλλιεργειών (αερόβια, αναερόβια) Καλύτερα παιδιατρικά φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών, λόγω της μικρής ποσότητας.

24 Σχόλια Ενάλλακτικά μπορεί το δείγμα να εμβολιαστεί σε ειδικά θρεπτικά υλικά, παρά την κλίνη του ασθενούς. Πάντα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Το αντιπηκτικό να είναι ηπαρίνη ή SDS, διότι το EDTA αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκοβακτηριδίων.

25 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Συνήθως χρησιμοποιούνται καθετήρες: φλεβικοί (κεντρικοί και περιφερικοί) αρτηριακοί ολικής παρεντερικής διατροφής συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης, μόνιμοι καθετήρες δεξιού κόλπου, κ.λ.π.

26 Συλλογή -Μεταφορά Αν ο καθετήρας πρέπει να αφαιρεθεί, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του σημείου εισόδου με ιωδοφόρα και αλκοόλη 70%. Όταν στεγνώσει η αλκοόλη απομακρύνεται ο καθετήρας με άσηπτες συνθήκες, πιεζόμενος κάθετα προς το δέρμα για να μην επιμολυνθεί.

27 Τμήμα από την κορυφή του καθετήρα μήκους περίπου 5 cm κόβεται με αποστειρωμένο ψαλίδι και αφήνεται να πέσει σε αποστειρωμένο δοχείο. Αν ο καθετήρας είναι μεγάλος, αποστέλλονται στο εργαστήριο 2 τμήματα, ένα από την κορυφή και ένα υποδόριο τμήμα αμέσως μετά το σημείο εισόδου.

28 Το αποστειρωμένο δοχείο πωματίζεται και αποστέλλεται γρήγορα στο εργαστήριο, με τα απαραίτητα στοιχεία του ασθενούς και τις πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.η καλλιέργεια των καθετήρων γίνεται σε λιγότερο από 2 ώρες. Παράλληλα γίνεται λήψη αιμοκαλλιέργειας από φλέβα διαφερετική από εκείνη που έχει τοποθετηθεί ο καθετήρας.

29 Αν ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί χειρουργικά, λαμβάνεται έκκριμα από το σημείο εισόδου για Gram χρώση και καλλιέργεια. Αν υπάρχει φλεβίτιδα, τότε από την πάσχουσα φλέβα γίνεται αναρρόφηση με σύριγγα για Gram χρώση και καλλιέργεια.

30 Σχόλια Σε κεντρικούς καθετήρες που τοποθετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον το εργαστήριο μπορεί να εφαρμόσει μέθοδο ποσοτικής αιμοκαλλιέργειας, μπορεί να ληφθεί αίμα από τον καθετήρα και από μια περιφερική φλέβα και προσδιορισμός του αριθμού των αποικιών. 3πλάσιος αριθμός αποικιών στο πρώτο δείγμα από τον αριθμό στο δεύτερο, δηλώνει βακτηριαιμία που αποδίδεται στον καθετήρα. Απαραίτητα καλλιέργεια για μύκητες σε καθετήρες παραντερικής διατροφής.

31

32

33 ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ Αρθρώσεων Πρώιμη λοίμωξη ( μέχρι 1 μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση) Αναρρόφηση από την περιοχή της άρθρωσης για μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια (λήψη πολλαπλών δειγμάτων) Λαμβάνονται 3-4 καλλιέργειες αίματος Αίμα για γενική, ΤΚΕ, CRP

34 Όψιμη λοίμωξη 5 δείγματα χειρουργικά με χρήση διαφορετικών εργαλείων (αποφυγή επιμολύνσεων γύρω από τις προσθέσεις) Τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία με τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλονται γρήγορα στο εργαστήριο.

35 Σχόλια Λήψη δειγμάτων πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών Λήψη εκκρίματος από συρίγγιο αν υπάρχει Λήψηιστώνγύρωαπότηνπρόσθεσηγια ιστολογική εξέταση απαραίτητα.

36 Βαλβίδες παροχέτευσης ΕΝΥ (shunts) Λήψη ΕΝΥ από τη βαλβίδα για γενική εξέταση,γλυκόζη, λεύκωμα, καλλιέργειες και παρασκευάσματα για χρώσεις. Λήψη επιχρίσματος από το σημείο εισόδου για Gram χρώση και καλλιέργεια. Λήψη αιμοκαλλιεργειών, κυρίως αν η παροχέτευση γίνεται σε αγγεία.

37 Σχόλια Απουσία κυττάρων στη γενική του ΕΝΥ δεν αποκλείει τη λοίμωξη. Το ΕΝΥ από βαλβίδα καλλιεργείται πάντοτε. Θήκη προσθετικού οργάνου (βηματοδότες κ.λ.π.) Σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής και λήψη δειγμάτων με αναρρόφηση από τους γύρω ιστούς για Gram χρώση και καλλιέργεια

38 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ-ΑΣΚΙΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ- ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ-ΑΡΘΡΙΚΟ Αντισηψία του δέρματος με διάλυμα povidon-iodine (προσοχή για αλλεργία στο ιώδιο),ή 70% αιθυλική αλκοόλη, ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Για γενική εξέταση: συλλογή 2-2,5 ml υγρού σε σωληνάριο με αντιπηκτικό EDTA, ανακίνηση

39 Για καλλιέργεια αέρόβια -αναερόβια: συλλογή 1 ml υγρού σε αποστειρωμένο σωληνάριο Μεταφορά σε λιγότερο από 15 λεπτά στο Μικροβιολογικό εργαστήριο, σε θερμοκρασία δωματίου.

40 Σχόλια Για την αναζήτηση μυκοβακτηριδίων απαιτείται χωριστό σωληνάριο. Για την αναζήτηση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου στο αρθρικό υγρό, το δείγμα τοποθετείται σε σωληνάριο με ηπαρίνη. Δείγμα που έχει ληφθεί με βαμβακοφόρο στυλεό, είναι ακατάλληλο.

41 ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ (ΕΝΥ) Λαμβάνεται με οσφυονωτιαία παρακέντηση μεταξύ Ο3-Ο4 ήο4-ο5 ήο5-ι1σπονδύλων Προηγείται αντισηψία του δέρματος με povidon iodine και μετά με οινόπνευμα 70%. Εισέρχεται η βελόνη στον υπαραχνοειδή χώρο και συλλέγεται το ΕΝΥ σε 3 σωληνάρια αποστειρωμένα:

42 1-1,5 ml για γενική εξέταση. 0,5-1 ml για καλλιέργεια για κοινά μικρόβια και περισσότερο από 2 ml για μυκοβακτηρίδια και μύκητες. 0,5-1ml για βιοχημικές εξετάσεις (λεύκωμα,σάκχαρο, κ.λ.π.). Από το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης του σωληναρίου για γενική εξέταση μπορούν να γίνουν και οι βιοχημικές εξετάσεις.

43 Αν γίνει τρώση αγγείου κατά τη λήψη του ΕΝΥ, κατάλληλο δείγμα για μέτρηση των κυττάρων είναι το διαυγέστερο. Μεταφέρεται αμέσως στο εργαστήριο. Απαραίτητη η αποστολή και αιμοκαλλιεργειών επί υποψίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Επικοινωνία κλινικού και εργαστηριακού γιατρού Προκαταρτικά αποτελέσματα

44

45 Σχόλια Ενημερώνεται το εργαστήριο για λήψη ΕΝΥ. Ουδέποτε συντηρείται το ΕΝΥστο ψυγείο, αλλά στον κλίβανο, εκτός και ζητείται μόνο ιολογικός έλεγχος, αντιγόνα και αντισώματα. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενούς για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου:

46 Ηλικία του ασθενούς, λήψη αντιβιοτικών, ανοσοκαταστολή από νόσημα ή φάρμακα, κυρίως κορτικοειδή, υποκείμενη νόσος, ωτίτιδες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, βαλβίδες, άλλα συμπτώματα, ιστορικό κολύμβησης σε πισίνα πριν την έφοδο της νόσου(υποψία για Naegleria spp). Απαραίτητη η επικοινωνία κλινικού και εργαστηριακού γιατρού.

47 ΥΓΡΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στους ασθενείς υπό συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ), γίνεται μεταφορά όλου του σάκκου με τα υγρά στο εργαστήριο. Πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του σάκκου, όπως γίνεται στο δέρμα για λήψη αιμοκαλλιέργειας.

48 Γίνεται λήψη και καλλιέργεια μεγάλης ποσότητας υγρών, τουλάχιστον 50 ml, λόγω του μικρού αριθμού μικροβίων/ ml υγρού. Προσοχή στην καλλιέργεια η οποία πρέπει να γίνει ως εξής: 1)Εμβολιάζονται φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ουσίες που δεσμεύουν τα αντιβιοτικά. 2)Φυγοκεντρείται το δείγμα για 15 λεπτά και καλλιεργείται το ίζημα.

49 3) Λύση -φυγοκέντρηση του ιζήματος και καλλιέργεια. 4) Φιλτράρεται το δείγμα και καλλιεργείται το φίλτρο. Σχόλια Για καλύτερο αποτέλεσμα το εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί 2 μεθόδους. Όταν αφαιρεθεί ο καθετήρας της περιτοναϊκής διάλυσης, αποστέλλεται το άκρο του στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Προκαταρτικά αποτελέσματα

50 ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Αποφεύγονται στοματικές πλύσεις με αντισηπτικά πριν τη λήψη του δείγματος. Πιέζεται η γλώσσα προς τα κάτω με γλωσσοπίεστρο. Λήψη με στυλεό από την περιοχή των αμυγδαλών και τον οπίσθιο φάρυγγα, αποφεύγοντας τη σταφυλή, τη γλώσσα και την υπόλοιπη στοματική κοιλότητα. Τοποθέτηση του στυλεού σε υλικό μεταφοράς και αποστολή στο εργαστήριο.

51

52 Σχόλια Για αναζήτηση Corynebacterium diphtheriae, Neisseriae gonorrhoeae, Bordetella pertusis, Borellia spp, Fusobacteria spp και άλλα ειδικά μικρόβια, πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το εργαστήριο. Ενημερώνεται επίσης το εργαστήριο για έλεγχο φορείας από Staphylococcus aureus και Neisseriae meningitidis.

53 ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Για αναζήτηση φορείας S. aureus ή S. pyogenes: Λήψη με στυλεό ο οποίος έχει προηγουμένως υγρανθεί με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Μπαίνει περίπου 2 cm στις ρινικές χοάνες, περιστρέφεται με πίεση στο ρινικό βλεννογόνο. Τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

54 Για ηωσινόφιλα: Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη. Στρώνονται 2-3 αντικειμενοφόρες πλάκες, σημαίνονται και αποστέλλονται στο εργαστήριο.

55 Σχόλια Το ρινικό επίχρισμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα παραρινοκολπίτιδας, μέσης ωτίτιδας και λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. 2-3 αρνητικά δείγματα για S. aureus ή S. pyogenes, δηλώνουν αρνητικό αποτέλεσμα για φορεία.

56 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ Λαμβάνεται σε υπερέκταση της κεφαλής με εύκαμπτο συρμάτινο στυλεό με βαμβάκι, Dacron,ή αλγινικό ασβέστιο. Περνά προσεκτικά διαμέσου της ρινός στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα, περιστρέφεται, απομακρύνεται και τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς για κοινά μικρόβια.

57

58 Σχόλια Σε περίπτωση υποψίας υφομυκητίασης (π.χ. Zygomycetes) απαιτείται λήψη ιστού και προσωπική επικοινωνία με το μικροβιολογικό, παθολογοανατομικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

59 ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ Γίνεται παρακέντηση με βελόνη της παραρινικής κοιλότητας-μέση ρινική κόγχη (παρακέντηση ιγμορείου άντρου). Το υλικό αποστέλλεται στο εργαστήριο σε αποστειρωμένο σωληνάριο αμέσως ή τοποθετείται στα κατάλληλα υλικά μεταφοράς για συντήρηση αεροβίων και αναεροβίων μικροβίων.

60

61 Σχόλια Ακατάλληλο δείγμα για την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα της παραρινοκολπίτιδας το έκπλυμα ή η λήψη ρινικού/ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

62 ΠΤΥΕΛΑ Αυτόματη απόχρεψη (expectorated sputum): Ο ασθενής πλένει καλά το στόμα του με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό. Αφαιρούνται οι τεχνητές οδοντοστοιχίες εάν υπάρχουν. Δίνονται οδηγίες στον ασθενή να δώσει πτύελα με βαθιά απόχρεψη και αν χρειάζεται ζητείται η βοήθεια φυσικοθεραπευτού.

63 Καταλληλότερο δείγμα είναι το πρωινό, πριναπότοπρόγευμα. Τα πτύελα συλλέγονται σε ευρύστομο δοχείο το οποίο να κλείνει καλά. Αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα.

64

65

66 Σχόλια Ακατάλληλο δείγμα ο σίελος ή ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις. Δεν αναζητούνται αναερόβια μικρόβια σε καλλιέργεια πτυέλων. Τα πτύελα είναι γενικά ελάχιστα αξιόπιστο δείγμα για απομόνωση του μικροβιακού αιτίου της πνευμονίας. Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης από μύκητες, Nocardia spp ή Mycobacterium spp ζητείται ειδική καλλιέργεια. Τα πτύελα είναι μικρής διαγνωστικής αξίας για την αναζήτηση Pneumocystis carinii και Legionella spp.

67 Προκλητά πτύελα (induced sputum) Το δείγμα συλλέγεται μετά από εισπνοή διαλύματος NaCl 3%, υπό μορφή αεροσόλης σε νεφελοποιητή, για λεπτά και μετά από βαθιά απόχρεψη.

68 Σχόλια Μπορεί να χρειαστεί βοήθεια από το φυσικοθεραπευτή για κατάλληλες θέσεις παροχέτευσης. Σημειώνεται στο παραπεμπτικό ότι είναι προκλητά πτύελα, διότι είναι υδαρή και πρέπει να γίνει η σχετική επεξεργασία στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Αποτελούν δείγμα επιλογής για αναζήτηση Pneumocystis carinii και Mycobacterium spp.

69 ΠΤΥΕΛΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ Προετοιμασία του ασθενούς όπως και για τη λήψη δείγματος για κοινά μικρόβια. Συλλέγονται σε κατάλληλο δοχείο το οποίο να κλείνει ερμητικά. Σκουπίζεται εξωτερικά με βαμβάκι εμποτισμένο σε λυσοφορμίνη. Αποστέλλεται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα.

70 Σχόλια Απαραίτηταηαπόχρεψηναείναιπυώδηςή βλεννοπυώδης, όχι λιγότερο από 5 ml. Χρειάζονται 3 διαδοχικά δείγματα πρωινά και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να σταλούν μέχρι 5 διαδοχικά δείγματα. Συνιστάται η συλλογή του δείγματος να γίνεται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση νοσηλευτικού προσωπικού ή φυσικοθεραπευτού.

71 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (BRONCHIAL WASHING) Προσαρμόζεται το σωληνάριο παγίδα (trap) στο βρογχοσκόπιο. Εισέρχονται περίπου 10 ml φυσιολογικού ορού από τον ανοικτό σωλήνα. Γίνεται αναρρόφηση. Βιδώνεται το σωληνάριο και αποστέλλεται στο εργαστήριο, αφού σημειωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η ώρα της συλλογής.

72 Σχόλια Μικρής διαγνωστικής αξίας για αναζήτηση του αιτίου της πνευμονίας. Σημειώνεται στο παραπεμπτικό το είδος των μικροβίων που αναζητούνται (κοινά, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, κ.λ.π.)

73 ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (Bronchoalveolar Lavage-BAL) Σταθεροποιείται το βρογχοσκόπιο. Προσαρμόζεται το δοχείο συλλογής. Ξεπλένονται οι κατώτερες αεροφόροι οδοί σταδιακά με 20 ml φυσιολογικού ορού θερμοκρασίας 37 0 C κάθε φορά. Συλλέγεται το υγρό στο δοχείο συλλογής (παγίδα ml) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3-5 φορές για κάθε σημείο επιλογής.

74 Σχόλια Με το BAL γίνεται λήψη δείγματος από μικρές αεροφόρες οδούς, όπου δεν φθάνει το βρογχοσκόπιο. Δείγμα επιλογής για αναζήτηση του αιτίου της πνευμονίας. Αναφέρεται στο παραπεμπτικό το είδος των μικροβίων που αναζητούνται. Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς που θα βοηθήσουν στη αξιολόγηση.

75 Ο συνολικός όγκος φυσιολογικού ορού που χρησιμοποιείται είναι ml. Μπορεί το υγρό να μοιραστεί σε 2-3 δοχεία και να σημειώνεται η ανατομική θέση της διαδικασίας του BAL. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος λήψης με μικρότερη ποσότητα φυσιολογικού ορού π.χ. 20 ml( mini BAL).

76 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ (Protected Bronchial Brush,PBB) Δια μέσου του σταθεροποιημένου βρογχοσκοπίου λαμβάνεται δείγμα από την πάσχουσα περιοχή. Στη συνέχεια η βούρτσα τοποθετείται σε 1ml αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού ή σε 1ml Ringer s lactate. Σημειώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και η ώρα της συλλογής και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

77

78

79 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (για αναζήτηση αναπνευστικών ιών) Έγχυση 3-7 ml φυσιολογικού ορού στο ρινοφάρυγγα με σύριγγα αφού αφαιρεθεί η βελόνα. Άμεση αναρρόφηση. Άμεση μεταφορά στο εργαστήριο.

80

81 Σχόλια Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται ρινικές εκκρίσεις που λαμβάνονται: Με κατάλληλο στυλεό που σκουπίζει με πίεση τις εκκρίσεις από τους ρώθωνες. Τοποθετείται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς (Phosphate Buffered Saline, PBS) και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

82 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Απομακρύνονται τυχόν νεκρωμένοι ιστοί με τη βοήθεια στυλεού.αυτός ο στυλεός απορρίπτεται. Με άλλο στυλεό λαμβάνεται το δείγμα πιέζοντας το σημείο της βλάβης, χωρίς να έλθει σε επαφή με υγιή περιοχή. Τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς και αποστέλλεται στο εργαστήριο.

83

84 Σχόλια Σε υποψία Vincent s agina η αναζήτηση Fusobacterium spp και Borrelia spp δεν γίνεται με καλλιέργεια, αλλά στρώνονται 2 αντικειμενοφόρες πλάκες και ενημερώνεται το εργαστήριο

85 ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ/12/ /12/ΛΟΥ ΓΙΑ HELICOBACTER PYLORI Οι βιοψίες τοποθετούνται σε υλικό μεταφοράς π.χ. 0,5ml trypticase Soy Broth ή Thioglycolate Broth. Σημαίνονται με τα στοιχεία του ασθενούς και το ακριβές σημείο λήψης της βιοψίας. Αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο.

86 Σχόλια Οι βιοψίες είναι συνήθως 4-5. Καθυστέρηση αποστολής στο εργαστήριο μειώνει τα ποσοστά απομόνωσης του μικροβίου. Διατηρείται σε ψυγείο 4 ο C αν για κάποιο λόγο θα καθυστερήσει.

87 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ Έλεγχος πέψεως μυικών ινών, αναζήτηση κοκκίων αμύλου και ουδέτερου λίπους. Πρόσφατα δείγματα κοπράνων συλλέγονται στο ειδικό δοχείο με κουταλάκι, κλείνει καλά και μεταφέρεται στο εργαστήριο εντός 1 ώρας. Σχόλια Απαγορεύονται τα ελαιούχα καθαρτικά,το βάριο, βισμούθιο και τα αντιδιαρροϊκά.

88 ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ Πρόσφατα κόπρανα συλλέγονται σε καθαρό ειδικό δοχείο με κουταλάκι, σε αρκετή ποσότητα (περίπου1/3-1/2 του δοχείου), κλείνει καλά και μεταφέρονται στο εργαστήριο αμέσως (λιγότερο από 1 ώρα). Χρειάζονται 3 δείγματα κοπράνων σε 3 συνεχόμενες ημέρες, ή ανα διήμερο.

89 Σε υποψία αμοιβάδωσης ή λαμβλίασης αποστέλλονται μέχρι 6 δείγματα (ανα διήμερο). Τοτελευταίοδείγμαμπορείναληφθείμετά τη χρήση ήπιου αλατούχου καθαρτικού (π.χ.mg(oh) 2.Απαγορεύονται τα ελαιούχα καθαρτικά, το βάριο, βισμούθιο, αντιόξινα και αντιδιαρροϊκά (επηρεάζουν την κινητικότητα των τροφοζωϊτών και την μορφολογία τους).

90

91

92 Σχόλια Σε λήψη βαρίου η εξέταση θα γίνει μετά 10 ημέρες, ενώ μετά λήψη των υπολοίπων φαρμάκων ή ουσιών που επηρεάζουν τα παράσιτα, η εξέταση θα γίνει μετά 15 ημέρες από τη διακοπή χορήγησής τους. Τα κόπρανα συλλέγονται πρώτα σε ευρύστομα δοχεία και μετά μεταφέρονται στο ειδικό δοχείο.ουδέποτε συλλέγονται από την τουαλέτα.

93 Ακατάλληλα τα δείγματα με προσμίξεις ούρων, νερού, χώματος. Υδαρή κόπρανα εξετάζονται γρήγορα (1-2 ώρες). Το δοχείο συλλογής δεν πρέπει να γεμίζει μέχρι το χείλος (παράγονται αέρια και πιέζουν το καπάκικίνδυνος μόλυνσης) και δεν πρέπει να μολύνεται εξωτερικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή όλης της κένωσης για μακροσκοπική επισκόπηση (αναζήτηση σκωλήκων)

94 Για τη διατήρηση των παρασίτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάλλεται η αποστολή των δειγμάτων σε κατάλληλα δοχεία, ένα με 10% φορμαλίνη και ένα με πολυβινιλική αλκοόλη (PVA) σε αναλογία 3/1 μέρος κοπράνων. Ασθενείς που έλαβαν αγωγή για πρωτόζωα ήταινίες, επανελέγχονται μετά από 4 και 5 εβδομάδες αντίστοιχα.

95 SELLOTAPE TEST ή SCOTCH TAPE TEST Γίνεται με ταινία διαφανούς sellotape, η οποία κόβεται όσο είναι το μήκος μιας αντικειμενοφόρου πλάκας και τοποθετείται με την κολλητική επιφάνεια στην πλάκα. Για τη λήψη του δείγματος ξεκολλάται η ταινία από τη μία πλευρά και πιέζεται το άκρο στην πρωκτική περιοχή. Επανακολλάται η ταινία στην αντικειμενοφόρο πλάκα, σημαίνεται το δείγμα και το σημείο λήψεως και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

96 Σχόλια Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για αναζήτηση ωαρίων του Enterobius vermicularis (οξύουρου). Μπορεί να αναζητηθούν και πρωγλωτίδες ταινιών. Η λήψη πρέπει να γίνει το πρωί, πριν από την πρωινή τουαλέτα του ασθενούς, διότι τα θηλυκά παράσιτα μεταναστεύουν τη νύκτα έξω από τον πρωκτό και γεννούν τα αυγά τους στην περιεδρική χώρα.

97 ΚΟΠΡΑΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Συλλέγονται πρόσφατα κόπρανα, κατά προτίμηση διαρροϊκά, σε ειδικό δοχείο με κουταλάκι, 1 δείγμα την ημέρα, για 3 συνεχόμενες ημέρες (ποσότητα: περίπου στο μέσο του δοχείου). Τα δείγματα μεταφέρονται καλά κλεισμένα στο εργαστήριο αμέσως, με συμπληρωμένα όλατααπαραίτηταστοιχείατουασθενούς, ημέρα συλλογής και αριθμός δείγματος.

98 Σχόλια Στο παραπεμπτικό αναφέφεται απαραίτητα αν έκανε πρόσφατα ταξίδι και πού, αν πάσχουν άλλα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, υποκείμενη νόσος, ανοσοκαταστολή κ.ά. Το δοχείο συλλογής δεν πρέπει να γεμίζει μέχρι το χείλος (παράγονται αέρια και πιέζουν το καπάκι-κίνδυνος μόλυνσης) και δεν πρέπει να μολύνεται εξωτερικά.

99 Η συλλογή των κοπράνων γίνεται πρώτα σε ευρύστομα δοχεία και στη συνέχεια μεταφέρεται στο ειδικό δοχείο μεταφοράς το πλέον βλεννοπυώδες μέρος των κοπράνων. Ουδέποτε συλλέγονται από την τουαλέτα. Αποφυγή πρόσμειξης με ούρα.

100 Προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο και αναγράφεται στο παραπεμπτικό η αναζήτηση ειδικών μικροβίων (C. difficile, Y.enterocolytica, Vibrio spp, Αeromona spp, E. coli O157:H7, Cryptosporidium spp). Αν προβλέπεται καθυστέρηση στην καλλιέργεια, τα δείγματα συντηρούνται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς και συντήρησης που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα φωσφωρικών 0,033 Μ, με ίσουςόγκουςγλυκερόληςκαιδείκτηγιατορηή σε Cary-Blair υλικό, που φυλάγεται στο ψυγείο μέχρι τον εμβολιασμό.

101 ΥΛΙΚΟ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Εισάγεται στο ορθό το σιγμοειδοσκόπιο. Λαμβάνονται δείγματα βιοψίας ή αναρροφάται υλικό από τις φλεγμαίνουσες περιοχές. Τοποθετείται σε 0,5ml αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Σημαίνεται και αποστέλλεται αμέσως στο εργαστήριο.

102 Σχόλια Η βλάβη περιγράφεται και δίνονται στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς. Αναφέρεται στο παραπεμπτικό αίτημα για ειδικά εντεροπαθογόνα (π.χ.c. difficile).

103 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ ΣΤΥΛΕΟ Μπορεί να ληφθεί σε έντονο διαρροϊκό σύνδρομο, κατά την ορθοσκόπηση από φλεγμωνώδεις αλλοιώσεις και σε νεογνά και αποστέλλεται στο εργαστήριο σε υλικό συντήρησης για αναερόβια μικρόβια (π.χ.αναζήτηση C. difficile). Για αναζήτηση Shigella spp ή Neisseria gonorrhoeae, ο στυλεός πρέπει να περάσει πέρα από το σφικτήρα του πρωκτού, προσεκτικά με κυκλικές κινήσεις.

104

105 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Δείγματα από: μέσο ρεύμα ούρησης με σακουλάκι στα παιδιά, με καθετηριασμό της κύστης, από ουρητηροστομία/κυστεοστομία, απόμόνιμοκαθετήρα, με υπερηβική παρακέντηση, ουρολογικά Pig-tails

106 Γυναίκα Πλένεται καλά η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας με σαπούνι και νερό, όχι με αντισηπτικό. Ξεπλένεται με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό. Απομακρύνονται τα μεγάλα χείλη και ξεκινά η ούρηση. Πέφτουν τα ούρα στην αρχή της ούρησης στην τουαλέτα.

107 Ακολουθεί η συλλογή (μέσο ρεύμα), σε αποστειρωμένο δοχείο, χωρίς να σταματήσει η ροή των ούρων (5 ml είναι αρκετά). Απομακρύνεται το δοχείο και συνεχίζει η ούρηση στην τουαλέτα. Σκεπάζεται το δοχείο και μεταφέρεται στο εργαστήριο (το συντομότερο, λιγότερο από 2 ώρες). Απαραίτητη η φύλαξη στο ψυγείο 4 ο C αν καθυστερήσει η μεταφορά.

108

109

110 Σχόλια Προτιμάται το πρωινό δείγμα, γιατί τα ούρα είναι πιο πυκνά. Αποδεκτά και ούρα άλλης ώρας, αρκεί να έχουν μείνει στην κύστη τουλάχιστον 2 ώρες. Συλλογή πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών και αν λαμβάνει αντιβιοτικά πρέπει να αναγράφεται στο παραπεμπτικό. Το άτομο που κάνει τη λήψη πρέπει να φορέσει γάντια και να πλυθεί αφού τα βγάλει με σαπούνι και νερό.

111 Για αναζήτηση Μυκοβακτηριδίων στέλλονται ολόκληρες οι πρωινές ουρήσεις τριών διαδοχικών ημερών. Εξωτερικός ασθενής μπορεί να διατηρήσει τα δείγματα στην συντήρηση του ψυγείου και να τα προσκομίσει την τρίτη ημέρα στο εργαστήριο. Για Ουρεοπλάσματα απαιτείται πρωινό δείγμα ούρων και σημειώνεται στο παραπεμπτικό.

112 Άνδρας Αποκαλύπτεται η βάλανος και πλένονται τα γεννητικά όργανα και η ουρήθρα πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Ξεπλένεται με νερό αποστειρωμένο ή φυσιολογικό ορό. Ξεκινάηούρησηέλκονταςτηνακροποσθία προς τα πίσω. Τα αρχικά ούρα πέφτουν στην τουαλέτα.

113 Ακολουθεί η συλλογή (μέσο ρεύμα), σε αποστειρωμένο δοχείο (5 ml είναι αρκετά). Απομακρύνεται το δοχείο και συνεχίζει η ούρηση στην τουαλέτα. Σκεπάζεται το δοχείο και μεταφέρεται στο εργαστήριο (το συντομότερο, λιγότερο από 2 ώρες). Απαραίτητη η φύλαξη στο ψυγείο 4 ο C αν καθυστερήσει η μεταφορά. Σχόλια:ίδια με τη λήψη στην γυναίκα.

114

115

116 Παιδί Προηγείται πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων με σαπούνι και νερό και καλό ξέπλυμα. Ακολουθεί σκούπισμα με αποστειρωμένη γάζα. Επικολλάται το ειδικό σακουλάκι. Αφαιρείται αμέσως μετά την ούρηση.

117

118 Σχόλια Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος στα αγόρια γίνεται αποκάλυψη της βαλάνου, αν είναι δυνατό. Αν καθυστερήσει να ουρήσει, γίνεται αλλαγή στο σακουλάκι, αφού επαναληφθεί το πλύσιμο κάθε 1ώρα. Κατάλληλο είναι το δείγμα μέσου ρεύματος ούρησης, όμως χρειάζεται το παιδί να συνεργάζεται.

119 Καθετηριασμός κύστης Προηγείται ενυδάτωση του αρρώστου. Πλένεται καλά η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας με σαπούνι και νερό. Εισέρχεται ο καθετήρας στην κύστη άσηπτα. Συλλέγονται ml ούρων σε αποστειρωμένο δοχείο, αφού απορριφθούν τα πρώτα ml και αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες.

120 Σχόλια Καθετηριασμός της κύστης γίνεται όταν είναι αδύνατη η συλλογή ούρων μέσου ρεύματος. Δεν συνιστάται στην καθημερινή πρακτική, γιατί υπάρχει κίνδυνος εισόδου μικροβίων στην κύστη. Πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό ο τρόπος λήψης (λόγω ενυδάτωσης- αραίωση ούρων-μικρότερος αριθμός μικροβίων).

121 Ούρα από ουρητηροστομία/κυστεοστομία Καθαρίζεται η περιοχή της στομίας με αλκοόλη 70% ή ιωδιούχο διάλυμα. Εισέρχεται στείρος καθετήρας. Συλλέγονται ούρα σε στείρο δοχείο. Αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες. Σχόλια: Τα ούρα που έχουν συλλεγεί στο σάκο της ουρητηροστομίας /κυστεοστομίας, είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια.

122 Ούρα από μόνιμο καθετήρα Κλείνουμε τη ροή με λαβίδα, σε απόσταση 5cm από το στόμιο της ουρήθρας. Περιμένουμε να συγκεντρωθούν ούρα στον καθετήρα. Καθαρίζεται ο καθετήρας με αιθυλική αλκοόλη 70% για 2 λεπτά. Αναρροφώνται άσηπτα με σύριγγα ούρα από τον αυλό του καθετήρα, τοποθετούνται σε αποστειρωμένο δοχείο και μεταφέρονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες.

123

124

125 Σχόλια Ποτέ δεν συλλέγονται ούρα από τον ουροσυλλέκτη. Αναγράφεται στο παραπεμπτικό ότι το δείγμα είναι από μόνιμο καθετήρα για την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Τα άκρα των καθετήρων folley θεωρούνται ακατάλληλο δείγμα και απορρίπτονται, αφού ενημερωθεί η κλινική.

126 Υπερηβική παρακέντηση Η λήψη γίνεται από τον κλινικό γιατρό. Καθαρίζεται το δέρμα υπερηβικά με ιωδιούχο διάλυμα. Γίνεται τοπική αναισθησία. Λήψη με σύριγγα με βελόνα 22 g στην κύστη 2cm πάνω από την ηβική σύμφυση και αναρροφώνται 5-10 ml ούρα τα οποία αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο. Για αναζήτηση αναεροβίων μικροβίων, χρησιμοποιείται ειδικό φιαλίδιο μεταφοράς αναεροβίων.

127

128 Σχόλια Με την υπερηβική παρακέντηση αποφεύγεται η επιμόλυνση του δείγματος με τα μικρόβια της ουρήθρας και της περιγεννητικής περιοχής. Χρησιμοποιείται συχνά στην Παιδιατρική για την ασφαλή διάγνωση της ουρολοίμωξης. Επιβάλλεται στη διάγνωση της αναερόβιας ουρολοίμωξης, καθώς και σε ασθενείς με βλάβη του νωτιαίου σωλήνα.

129 Ουρολογικά Pig- tails Αποστέλλονται γρήγορα στο εργαστήριο τμήματα του καθετήρα (όλα ή μερικά) μετά την χειρουργική αφαίρεσή τους, σε φιάλη με ζωμό, απότοχειρουργόστοχειρουργικό τραπέζι. Γίνεται παράλληλα λήψη αιμοκαλλιέργειας. Συνοδεύονται από σωστά συμπληρωμένα παραπεμπτικά.

130 Ούρα για αναζήτηση απαιτητικών μικροβίων Leptospira spp Άμεση μικροσκοπική εξέταση (σκοτεινό πεδίο ή άμεσος ανοσοφθορισμός). Τα ούρα συλλέγονται και αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο (περίπου 30 ml). Καλλιέργεια: προηγείται σχολαστική καθαριότητα. Συλλογή ούρων σε αποστειρωμένο δοχείο και αποστολή αμέσως στο εργαστήριο (άμεσα εμβολιασμός (λίγες ώρες επιβιώνουν στο όξινο περιβάλλον των ούρων)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες Ειδικά υλικά λήψης, μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τους βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης»

Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης» Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Εισαγωγή καθετήρα ουροδόχου κύστης» 1. Τι είναι ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως; Είναι η εισαγωγή καθετήρα (folley) στην ουροδόχο κύστη, δια μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο μπορεί να συστήσει τον τρόπο λήψης, καθώς και τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων.

Το Εργαστήριο μπορεί να συστήσει τον τρόπο λήψης, καθώς και τα κατάλληλα υλικά λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΜΟΝΑΔΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Υπεύθυνος : Γ. Βρυώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ.: 210-7462129, 210-7462127 Fax: 210-7462210 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καθετηριασµός Ουροδόχου Κύστης

Καθετηριασµός Ουροδόχου Κύστης Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Καθετηριασµός Ουροδόχου Κύστης ρ Θεόδωρος Κατσούλας, ρ Θεοδώρα Στρουµπούκη, Γ. Ιντας, Ε. Μωυσιάδου ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΥΣΤΗΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ. Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ. Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα Πρόγραμμα «ΚΑ.Φ.Ε.Σ.» Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων Μάρτιος 2015 Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ενδείξεις παρακέντησης υπεζωκοτικής συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI)

Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI) Κριτήρια Λοίμωξης Χειρουργικού πεδίου (SSI) Πνευμονίας (PN) ΡουμπελάκηΜαρία Νοσηλεύτρια PhD Καθηγήτρια εφαρμογών ΤΕΙ Ηρακλείου Λοίμωξη Χειρουργικού πεδίου- Πνευμονία SSI Λοίμωξη Χειρουργικού Πεδίου SSI-S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ CytoLyt. Διάλυμα PreservCyt. διάλυμα CytoLyt σωληνάρια CytoLyt box CytoLyt φιαλίδια test Pap PreservCyt

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) Καθαρισµός της περιοχής µε σαπούνι και νερό Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος και διάθεση χρόνου για να στεγνώσει Καµία επαφή µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟ - ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση φυσιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοίμωξη είναι η. Αίτια των ουρολοιμώξεων. ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ουρολοίμωξη είναι η. Αίτια των ουρολοιμώξεων. ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κυριακή Σταματέλου, Νεφρολόγος MBA Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Κλινική «Γαληνός», Αθήνα. Ουρολοίμωξη είναι η λοίμωξη σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού μας συστήματος. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις. Μήνα Ψυχογυιού Επικ.Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Α Παθολογική Κλινική

Ουρολοιμώξεις. Μήνα Ψυχογυιού Επικ.Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Α Παθολογική Κλινική Ουρολοιμώξεις Μήνα Ψυχογυιού Επικ.Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Α Παθολογική Κλινική Κατώτερου ουροποιητικού: Ουρηθρίτιδα Κυστίτιδα Προστατίτιδα Ταξινόμηση Ανώτερου ουροποιητικού: Οξεία πυελονεφρίτιδα Ενδονεφρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ιωαννίδου Ελένη Παθολόγος Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας Νοσοκομείο Ρεθύμνου Ουρολοιμώξεις Σηψαιμίες Λοιμώξεις συνδεόμενες με αγγειακούς καθετρες Ουρολοιμώξεις UTI-A συμπτωματικ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ Πρόγραμμα «ΚΑ.Φ.Ε.Σ.» Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων Μάρτιος 2015 Παρουσίαση: Σηφάκη Φρειδερίκη Διάφα Ασπασία Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Φλεβοκέντηση ονομάζεται η διαδερμική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Οφθαλμολογικές & ΩΡΛ Διαδικασίες ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΙΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗ ΚΟΛΛΥΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία)

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) (Χρησιµοποιήστε ένα " " αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Ο προστάτης είναι ένα όργανο αποτελούμενο από αδένα που περιβάλλει την αρχική μοίρα της ουρήθρας. Βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη, πάνω στο πυελικό έδαφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1. Τη συνέχιση της φροντίδας. 2. Την προαγωγή της υγείας. 3. Τη θεραπευτική παρέμβαση. 4. Τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. 5. Την αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Οι ουρολοιμώξεις είναι συχνότερες στις γυναίκες, καθώς η γυναικεία ουρήθρα είναι μικρή σε μήκος και ο κόλπος αποικίζεται από βακτήρια. Οι ουρολοιμώξεις στις γυναίκες εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 27 December :18 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 27 December :18 - Betadine Betadine[Ιωδιούχος Ποβιδόνη, Povidone iodine (Mundidone)] Τα σκευάσματα Betadine δρουν επιφανειακά και ασκούν τις αντισηπτικές ιδιότητες του ιωδίου. Το δραστικό τους συστατικό, το Povidone Ιodine,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος Σκοπός της καλλιέργειας ούρων Σκοπός: Να βρεθεί ο µικροοργανισµός που προκάλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων Καλλιέργεια βακτηρίων Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου και προκαλούν διάφορες ασθένειες. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό ονομάζεται μόλυνση, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ Ζωτικά σημεία (TPR) Θερμοκρασία Σφυγμός Αναπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης.

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Η κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα συµπτώµατα από τα ακόλουθα: Πυρετό Βήχα Πονόλαιµο Μυαλγίες Συνάχι Πονοκέφαλο Ρίγος Αίσθηµα κόπωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. Aγγελική Διπλού Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. Aγγελική Διπλού Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ Aγγελική Διπλού Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Χλωρίδα των χεριών Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΙΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ. Ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής του ELOT EN ISO : 2012

ΡΑΝΙΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ. Ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής του ELOT EN ISO : 2012 Ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής του ELOT EN ISO 15189 : 2012 ΡΑΝΙΑ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Δντρια Δικτύου Κυτταρολογικών Εργαστηρίων ALPHA PROLIPSIS Ειδική Επιθεωρήτρια Συστημάτων Ποιότητας Ιατρικών Υπηρεσιών και Εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του.

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. : Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας των αρσενικών θηλαστικών, περιλαμβανομένων και των ανδρών, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι:

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους ασθενείς που έχουν ή πιθανόν να έχουν απόφραξη του νεφρού, τοποθετείται ένας εσωτερικός σωλήνας παροχέτευσης, ο οποίος ονομάζεται stent, στον ουρητήρα που είναι το σωληνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Πυελογραφία, Κυστεοουρηθρογραφία, Κυστεοσκόπηση, Stents & Νοσηλευτική Φροντίδα

11/6/2015. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Πυελογραφία, Κυστεοουρηθρογραφία, Κυστεοσκόπηση, Stents & Νοσηλευτική Φροντίδα Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Πυελογραφία, Κυστεοουρηθρογραφία, Κυστεοσκόπηση, Stents & Νοσηλευτική Φροντίδα ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ IV ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ φαρμάκου. Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Κύστη Βαρθολίνειου αδένα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οφείλεται στην απόφραξη των εκφορητικών πόρων Συμπτωματολογία: ευαισθησία της αντίστοιχης περιοχής, αυτόματο άλγος, δυσπαρευνία και πυρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΥ Λ.Β. Αθανασίου ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΟΥ Συνεισφορά στη διάγνωση νοσημάτων Νοσήματα ουροποιητικού Μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης) Ηπατική ανεπάρκεια Αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σύμφωνα με την ανατομία του, σε 3 μεγάλες κατηγορίες:

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σύμφωνα με την ανατομία του, σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Γράφει: Νίκος Δ. Χαΐνης, Πνευμονολόγος TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σύμφωνα με την ανατομία του, σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού - Ρινίτιδα.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικολογικη επισκεψη

Γυναικολογικη επισκεψη Γυναικολογικη επισκεψη ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ; Η πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τις κοπέλες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λοίμωξη από τον ιό HPV

Η λοίμωξη από τον ιό HPV Η λοίμωξη από τον ιό HPV Γενικά Ο ιός HPV ή αλλιώς ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (εικόνα 1) είναι ένας μικρο-οργανισμός που αναπτύσσεται μέσα στα κύτταρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ιούς.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές Γ. Σαρόγλου 26-11 11-2008 Dennis Maki et al, Lancet Infect Dis 2007;7:645-57 ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Περιφερικός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η

Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η Θεωρητικό μέρος Το νερό Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη µας. Τόσο το υπόγειο όσο και το επιφανειακό νερό χρησιµοποιείται για ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ευστάθιος Ζ. Πανάγου, Όλγα Παπαδοπούλου, Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου, Αναστάσιος Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΙΡΩΝΗ.Β.ΦΡΗΣΟ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΙΡΩΝΗ.Β.ΦΡΗΣΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σύμφωνα με την ανατομία του, σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού Ρινίτιδα Ωτίτιδα Υαρυγγίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ - ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ - ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ - ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙΔΑ - ΟΡΧΕΟΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν.ΒΑΚΑΛΗΣ Η εργαστηριακή διερεύνηση σε ταξιδιώτη που επιστρέφει καθοδηγείται από : Τις κλινικές εκδηλώσεις (πυρετός, διάρροια,δερματίτιδες...) Την ανοσολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗ : Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. ΛΟΙΜΩΞΗ : Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του παθογόνου μικροοργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ν. Βακάλης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ν. Βακάλης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ν. Βακάλης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συμβατική Παρασιτολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας

Βασικές αρχές Ιατρικής Μικροβιολογίας Σελίδες 1 έως 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Για τους φοιτητές Β εξαμήνου ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Παν/κό έτος 2011-2012 Ύλη αποτελεί η θεματολογία των μαθημάτων (αμφιθεάτρου, εργαστηρίων, φροντιστηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΟΜΑΔΑ Α 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες περιορισμού της διασποράς του ιού του Η1Ν1

Οδηγίες περιορισμού της διασποράς του ιού του Η1Ν1 E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157-80, τηλ.: 7721568, 7721566 Fax: 7721567 Οδηγίες περιορισμού της διασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της

Διαβάστε περισσότερα