ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Δρ Γεωργία Κουππάρη Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ

2 Το αποτέλεσμα της καλλιέργειας ενός κλινικού δείγματος και η ωφέλεια που παρέχει στον κλινικό γιατρό εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του δείγματος. Η ποιότητα του δείγματος εξασφαλίζεται: αν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της λοίμωξης που υπάρχει και αν έχει συλλεγεί και μεταφερθεί με το σωστό τρόπο στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Πρέπει τα μικρόβια που πιθανόν να βρίσκονται στο δείγμα να διατηρηθούν όσο το δυνατό αριθμητικά και βιολογικά αναλλοίωτα.

3 Γενικοί κανόνες συλλογής και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων Σωστός χρόνος λήψης του δείγματος Αντιπροσωπευτικό δείγμα χωρίς επιμολύνσεις Επαρκής ποσότητα δείγματος Κατάλληλο δοχείο συλλογής και χρήση ειδικών υλικών μεταφοράς και συντήρησης Ορθή και πλήρης σήμανση των δοχείων συλλογής με τα στοιχεία του ασθενούς και την προέλευση του δείγματος.

4 Λήψη δείγματος Πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακών Αν παίρνει αντιμικροβιακά, αμέσως πριν την επόμενη δόση Πριν από την τοπική εφαρμογή αντισηπτικών, κολλυρίων, αλοιφών κ.λ.π. Πριν από την αλλαγή των τραυμάτων Αποφυγή επιμολύνσεων Επαρκής ποσότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες

5 Δοχείο μεταφοράς Ειδικό και να κλείνει αεροστεγώς, για αποφυγή διασποράς παθογόνων μικροβίων Κατάλληλη σήμανση Συνοδεία πλήρως συμπληρωμένου παραπεμπτικού

6 Όλα τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται στοεργαστήριοσελιγότεροαπό2 ώρες. Αν προβλέπεται καθυστέρηση, πρέπει να αποθηκεύονται υπό ειδικές συνθήκες. Γενικά δεν πρέπει να παραμένουν δείγματα για καλλιέργεια πάνω από 24 ώρες.οι ιοί όμως μπορεί να μείνουν σταθεροί για 2-3 ημέρες στους 4 ο C. Μικρές ποσότητες δειγμάτων πρέπει να μεταφέρονται εντός λεπτών.

7 Βιοψίες ιστών μπορεί να διατηρηθούν για ώρες, αν φυλαχθούν στους 25 ο C εντός αναερόβιου μεταφορικού συστήματος. Δείγματα που μπορεί να περιέχουν μικρόβια ευαίσθητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος (Shigella spp), ήστοκρύο (Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae), πρέπει να καλλιέργούνται αμέσως και δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο.

8 Ποτέ δεν τοποθετούμε στο ψυγείο: το ΕΝΥ(εκτός αν ζητούνται ιοί), δείγματααπόμέσοους, δείγματα από γεννητικό σύστημα, δείγματα από οφθαλμούς.

9 Ακατάλληλα δείγματα Κριτήρια μη αποδοχής Μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή του δείγματος στο εργαστήριο Δείγματα σε φορμόλη Δείγματα 24ωρης συλλογής Αμφιβολία για την ταυτότητα του δείγματος Ένας στυλεός για πολλαπλές καλλιέργειες (αερόβια, αναερόβια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, χλαμύδια, μυκοπλάσματα

10 Δείγματα σε ακατάλληλα ή μη αποστειρωμένα δοχεία ή δοχεία με διαρροή Στεγνοί στυλεοί Δείγματα με εμφανή επιμόλυνση από ξένα σώματα (λιπαρές ουσίες, βάριο, χρωστικές κ.λ.π. Δείγματα πλύσεων (γαστρικών, ούρων, προστατικά, κ.λ.π.) Για αναερόβια μικρόβια: Κόπρανα, στυλεοί από στομίες, δείγματα ανώτερου αναπνευστικού, δέρματος, περιβάλλοντος.

11 Σχόλια Ούρα για αναερόβια μικρόβια μόνο αν έχουν ληφθεί με υπερηβική παρακέντηση Σε παραρινοκολπίτιδα μόνο με παρακέντηση Ούρα για μυκοβακτηρίδια τα πρώτα πρωϊνά για 3 συνεχόμενες ημέρες.

12 ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Προετοιμασία Καλό πλύσιμο των χεριών του αιμολήπτη Χρήση γαντιών Απολύμανση του πώματος της φιάλης με 70% ισοπροπυλική ή αιθυλική αλκοόλη ή διάλυμα 10% povidon-iodine(π. χ.betadine) για 1 min (πλην του αυτομάτου συστήματος Bactec όπου χρησιμοποιείται μόνο αλκοόλη)

13 Αντισηψία του σημείου φλεβοκέντησης Γίνεται με τα ανωτέρω αντισηπτικά (προσοχή για αλλεργία στο ιώδιο), από το κέντρο προς την περιφέρεια για 2 λεπτά Γίνεταιηαιμοληψίαμεσύριγγαήμεειδική συσκευή

14 Μεταφέρονται 5-10 ml αίματος σε κάθε φιάλη, πρώτα στην αερόβια και μετά στην αναερόβια. Για παιδιά χρησιμοποιούνται ειδικές φιάλες και η αναλογία αίματος/ζωμού πρέπει να είναι 5-10%. Σε κάθε περίπτωση διαβάζουμε και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (π.χ.για το BACTEC προτείνεται 8-10 ml με εύρος 3-10 ml.

15 Ανακίνηση κάθε φιάλης Σήμανση Συμπληρώνεται το παραπεμπτικό με στοιχεία ιστορικού, πιθανή διάγνωση, λήψη αντιβιοτικών και τυχόν αναζήτηση ειδικών μικροοργανισμών, απαιτητικών, ευκαιριακών. Μεταφορά στο εργαστήριο όσο πιο γρήγορα γίνεται, (σε λιγότερο από 2 ώρες)

16

17

18

19 Σχόλια Αν ο ασθενής παίρνει αντιβιοτικά, χρησιμοποιούμε φιάλες με ρητίνες για τη δέσμευση τους. Η αιμοληψία γίνεται με τα πρώτα σημεία ανόδου του πυρετού, συνήθως 1 ώρα πριν την εμφάνιση του ρίγους και αν είναι δυνατό πριν από τη λήψη αντιβιοτικών. Αν παίρνει ήδη αντιβιοτικά, αμέσως πριν την επόμενη δόση.

20 Σήψη:παίρνονται 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 10 λεπτών. Οξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 1-2 ωρών. Υποξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντός 24 ωρών. Αν είναι αρνητικές παίρνονται άλλα 3 ζεύγη.

21 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας:3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις εντόςμιαςώρας.αν είναι αρνητικές εντός 24 ωρών,παίρνονται άλλα 3 ζεύγη. Συνεχής πυρετός: τουλάχιστον 2 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών εντός 12 ωρών, κατά προτίμηση πριν από τη λήψη αντιβιοτικών.

22 Για την απομόνωση μυκοβακτηριδίων απαιτούνται ειδικές φιάλες. Για την απομόνωση μυκήτων εκτός από τις συνήθεις φιάλες, υπάρχουν και ειδικές φιάλες. Στο παραπεμπτικό πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει ενδαγγειακός καθετήρας, μόσχευμα και η ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.

23 ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Οδηγίες προετοιμασίας όπως στις αιμοκαλλιέργειες Λαμβάνεται με στερνική ή λαγόνια παρακέντηση, περίπου 1 ml μυελού. Εμβολιάζεται σε 1 ή 2 φιάλες αιμοκαλλιεργειών (αερόβια, αναερόβια) Καλύτερα παιδιατρικά φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών, λόγω της μικρής ποσότητας.

24 Σχόλια Ενάλλακτικά μπορεί το δείγμα να εμβολιαστεί σε ειδικά θρεπτικά υλικά, παρά την κλίνη του ασθενούς. Πάντα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Το αντιπηκτικό να είναι ηπαρίνη ή SDS, διότι το EDTA αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκοβακτηριδίων.

25 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Συνήθως χρησιμοποιούνται καθετήρες: φλεβικοί (κεντρικοί και περιφερικοί) αρτηριακοί ολικής παρεντερικής διατροφής συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης, μόνιμοι καθετήρες δεξιού κόλπου, κ.λ.π.

26 Συλλογή -Μεταφορά Αν ο καθετήρας πρέπει να αφαιρεθεί, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του σημείου εισόδου με ιωδοφόρα και αλκοόλη 70%. Όταν στεγνώσει η αλκοόλη απομακρύνεται ο καθετήρας με άσηπτες συνθήκες, πιεζόμενος κάθετα προς το δέρμα για να μην επιμολυνθεί.

27 Τμήμα από την κορυφή του καθετήρα μήκους περίπου 5 cm κόβεται με αποστειρωμένο ψαλίδι και αφήνεται να πέσει σε αποστειρωμένο δοχείο. Αν ο καθετήρας είναι μεγάλος, αποστέλλονται στο εργαστήριο 2 τμήματα, ένα από την κορυφή και ένα υποδόριο τμήμα αμέσως μετά το σημείο εισόδου.

28 Το αποστειρωμένο δοχείο πωματίζεται και αποστέλλεται γρήγορα στο εργαστήριο, με τα απαραίτητα στοιχεία του ασθενούς και τις πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.η καλλιέργεια των καθετήρων γίνεται σε λιγότερο από 2 ώρες. Παράλληλα γίνεται λήψη αιμοκαλλιέργειας από φλέβα διαφερετική από εκείνη που έχει τοποθετηθεί ο καθετήρας.

29 Αν ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί χειρουργικά, λαμβάνεται έκκριμα από το σημείο εισόδου για Gram χρώση και καλλιέργεια. Αν υπάρχει φλεβίτιδα, τότε από την πάσχουσα φλέβα γίνεται αναρρόφηση με σύριγγα για Gram χρώση και καλλιέργεια.

30 Σχόλια Σε κεντρικούς καθετήρες που τοποθετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον το εργαστήριο μπορεί να εφαρμόσει μέθοδο ποσοτικής αιμοκαλλιέργειας, μπορεί να ληφθεί αίμα από τον καθετήρα και από μια περιφερική φλέβα και προσδιορισμός του αριθμού των αποικιών. 3πλάσιος αριθμός αποικιών στο πρώτο δείγμα από τον αριθμό στο δεύτερο, δηλώνει βακτηριαιμία που αποδίδεται στον καθετήρα. Απαραίτητα καλλιέργεια για μύκητες σε καθετήρες παραντερικής διατροφής.

31

32

33 ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ Αρθρώσεων Πρώιμη λοίμωξη ( μέχρι 1 μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση) Αναρρόφηση από την περιοχή της άρθρωσης για μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια (λήψη πολλαπλών δειγμάτων) Λαμβάνονται 3-4 καλλιέργειες αίματος Αίμα για γενική, ΤΚΕ, CRP

34 Όψιμη λοίμωξη 5 δείγματα χειρουργικά με χρήση διαφορετικών εργαλείων (αποφυγή επιμολύνσεων γύρω από τις προσθέσεις) Τοποθετούνται σε αποστειρωμένα δοχεία με τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλονται γρήγορα στο εργαστήριο.

35 Σχόλια Λήψη δειγμάτων πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών Λήψη εκκρίματος από συρίγγιο αν υπάρχει Λήψηιστώνγύρωαπότηνπρόσθεσηγια ιστολογική εξέταση απαραίτητα.

36 Βαλβίδες παροχέτευσης ΕΝΥ (shunts) Λήψη ΕΝΥ από τη βαλβίδα για γενική εξέταση,γλυκόζη, λεύκωμα, καλλιέργειες και παρασκευάσματα για χρώσεις. Λήψη επιχρίσματος από το σημείο εισόδου για Gram χρώση και καλλιέργεια. Λήψη αιμοκαλλιεργειών, κυρίως αν η παροχέτευση γίνεται σε αγγεία.

37 Σχόλια Απουσία κυττάρων στη γενική του ΕΝΥ δεν αποκλείει τη λοίμωξη. Το ΕΝΥ από βαλβίδα καλλιεργείται πάντοτε. Θήκη προσθετικού οργάνου (βηματοδότες κ.λ.π.) Σχολαστικός καθαρισμός της περιοχής και λήψη δειγμάτων με αναρρόφηση από τους γύρω ιστούς για Gram χρώση και καλλιέργεια

38 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ-ΑΣΚΙΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ- ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ-ΑΡΘΡΙΚΟ Αντισηψία του δέρματος με διάλυμα povidon-iodine (προσοχή για αλλεργία στο ιώδιο),ή 70% αιθυλική αλκοόλη, ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Για γενική εξέταση: συλλογή 2-2,5 ml υγρού σε σωληνάριο με αντιπηκτικό EDTA, ανακίνηση

39 Για καλλιέργεια αέρόβια -αναερόβια: συλλογή 1 ml υγρού σε αποστειρωμένο σωληνάριο Μεταφορά σε λιγότερο από 15 λεπτά στο Μικροβιολογικό εργαστήριο, σε θερμοκρασία δωματίου.

40 Σχόλια Για την αναζήτηση μυκοβακτηριδίων απαιτείται χωριστό σωληνάριο. Για την αναζήτηση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου στο αρθρικό υγρό, το δείγμα τοποθετείται σε σωληνάριο με ηπαρίνη. Δείγμα που έχει ληφθεί με βαμβακοφόρο στυλεό, είναι ακατάλληλο.

41 ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ (ΕΝΥ) Λαμβάνεται με οσφυονωτιαία παρακέντηση μεταξύ Ο3-Ο4 ήο4-ο5 ήο5-ι1σπονδύλων Προηγείται αντισηψία του δέρματος με povidon iodine και μετά με οινόπνευμα 70%. Εισέρχεται η βελόνη στον υπαραχνοειδή χώρο και συλλέγεται το ΕΝΥ σε 3 σωληνάρια αποστειρωμένα:

42 1-1,5 ml για γενική εξέταση. 0,5-1 ml για καλλιέργεια για κοινά μικρόβια και περισσότερο από 2 ml για μυκοβακτηρίδια και μύκητες. 0,5-1ml για βιοχημικές εξετάσεις (λεύκωμα,σάκχαρο, κ.λ.π.). Από το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης του σωληναρίου για γενική εξέταση μπορούν να γίνουν και οι βιοχημικές εξετάσεις.

43 Αν γίνει τρώση αγγείου κατά τη λήψη του ΕΝΥ, κατάλληλο δείγμα για μέτρηση των κυττάρων είναι το διαυγέστερο. Μεταφέρεται αμέσως στο εργαστήριο. Απαραίτητη η αποστολή και αιμοκαλλιεργειών επί υποψίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Επικοινωνία κλινικού και εργαστηριακού γιατρού Προκαταρτικά αποτελέσματα

44

45 Σχόλια Ενημερώνεται το εργαστήριο για λήψη ΕΝΥ. Ουδέποτε συντηρείται το ΕΝΥστο ψυγείο, αλλά στον κλίβανο, εκτός και ζητείται μόνο ιολογικός έλεγχος, αντιγόνα και αντισώματα. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενούς για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου:

46 Ηλικία του ασθενούς, λήψη αντιβιοτικών, ανοσοκαταστολή από νόσημα ή φάρμακα, κυρίως κορτικοειδή, υποκείμενη νόσος, ωτίτιδες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, βαλβίδες, άλλα συμπτώματα, ιστορικό κολύμβησης σε πισίνα πριν την έφοδο της νόσου(υποψία για Naegleria spp). Απαραίτητη η επικοινωνία κλινικού και εργαστηριακού γιατρού.

47 ΥΓΡΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στους ασθενείς υπό συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ), γίνεται μεταφορά όλου του σάκκου με τα υγρά στο εργαστήριο. Πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του σάκκου, όπως γίνεται στο δέρμα για λήψη αιμοκαλλιέργειας.

48 Γίνεται λήψη και καλλιέργεια μεγάλης ποσότητας υγρών, τουλάχιστον 50 ml, λόγω του μικρού αριθμού μικροβίων/ ml υγρού. Προσοχή στην καλλιέργεια η οποία πρέπει να γίνει ως εξής: 1)Εμβολιάζονται φιάλες αιμοκαλλιεργειών με ουσίες που δεσμεύουν τα αντιβιοτικά. 2)Φυγοκεντρείται το δείγμα για 15 λεπτά και καλλιεργείται το ίζημα.

49 3) Λύση -φυγοκέντρηση του ιζήματος και καλλιέργεια. 4) Φιλτράρεται το δείγμα και καλλιεργείται το φίλτρο. Σχόλια Για καλύτερο αποτέλεσμα το εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί 2 μεθόδους. Όταν αφαιρεθεί ο καθετήρας της περιτοναϊκής διάλυσης, αποστέλλεται το άκρο του στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Προκαταρτικά αποτελέσματα

50 ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Αποφεύγονται στοματικές πλύσεις με αντισηπτικά πριν τη λήψη του δείγματος. Πιέζεται η γλώσσα προς τα κάτω με γλωσσοπίεστρο. Λήψη με στυλεό από την περιοχή των αμυγδαλών και τον οπίσθιο φάρυγγα, αποφεύγοντας τη σταφυλή, τη γλώσσα και την υπόλοιπη στοματική κοιλότητα. Τοποθέτηση του στυλεού σε υλικό μεταφοράς και αποστολή στο εργαστήριο.

51

52 Σχόλια Για αναζήτηση Corynebacterium diphtheriae, Neisseriae gonorrhoeae, Bordetella pertusis, Borellia spp, Fusobacteria spp και άλλα ειδικά μικρόβια, πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το εργαστήριο. Ενημερώνεται επίσης το εργαστήριο για έλεγχο φορείας από Staphylococcus aureus και Neisseriae meningitidis.

53 ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Για αναζήτηση φορείας S. aureus ή S. pyogenes: Λήψη με στυλεό ο οποίος έχει προηγουμένως υγρανθεί με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Μπαίνει περίπου 2 cm στις ρινικές χοάνες, περιστρέφεται με πίεση στο ρινικό βλεννογόνο. Τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

54 Για ηωσινόφιλα: Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη. Στρώνονται 2-3 αντικειμενοφόρες πλάκες, σημαίνονται και αποστέλλονται στο εργαστήριο.

55 Σχόλια Το ρινικό επίχρισμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα παραρινοκολπίτιδας, μέσης ωτίτιδας και λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. 2-3 αρνητικά δείγματα για S. aureus ή S. pyogenes, δηλώνουν αρνητικό αποτέλεσμα για φορεία.

56 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ Λαμβάνεται σε υπερέκταση της κεφαλής με εύκαμπτο συρμάτινο στυλεό με βαμβάκι, Dacron,ή αλγινικό ασβέστιο. Περνά προσεκτικά διαμέσου της ρινός στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα, περιστρέφεται, απομακρύνεται και τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς για κοινά μικρόβια.

57

58 Σχόλια Σε περίπτωση υποψίας υφομυκητίασης (π.χ. Zygomycetes) απαιτείται λήψη ιστού και προσωπική επικοινωνία με το μικροβιολογικό, παθολογοανατομικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

59 ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ Γίνεται παρακέντηση με βελόνη της παραρινικής κοιλότητας-μέση ρινική κόγχη (παρακέντηση ιγμορείου άντρου). Το υλικό αποστέλλεται στο εργαστήριο σε αποστειρωμένο σωληνάριο αμέσως ή τοποθετείται στα κατάλληλα υλικά μεταφοράς για συντήρηση αεροβίων και αναεροβίων μικροβίων.

60

61 Σχόλια Ακατάλληλο δείγμα για την απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα της παραρινοκολπίτιδας το έκπλυμα ή η λήψη ρινικού/ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

62 ΠΤΥΕΛΑ Αυτόματη απόχρεψη (expectorated sputum): Ο ασθενής πλένει καλά το στόμα του με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό. Αφαιρούνται οι τεχνητές οδοντοστοιχίες εάν υπάρχουν. Δίνονται οδηγίες στον ασθενή να δώσει πτύελα με βαθιά απόχρεψη και αν χρειάζεται ζητείται η βοήθεια φυσικοθεραπευτού.

63 Καταλληλότερο δείγμα είναι το πρωινό, πριναπότοπρόγευμα. Τα πτύελα συλλέγονται σε ευρύστομο δοχείο το οποίο να κλείνει καλά. Αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα.

64

65

66 Σχόλια Ακατάλληλο δείγμα ο σίελος ή ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις. Δεν αναζητούνται αναερόβια μικρόβια σε καλλιέργεια πτυέλων. Τα πτύελα είναι γενικά ελάχιστα αξιόπιστο δείγμα για απομόνωση του μικροβιακού αιτίου της πνευμονίας. Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης από μύκητες, Nocardia spp ή Mycobacterium spp ζητείται ειδική καλλιέργεια. Τα πτύελα είναι μικρής διαγνωστικής αξίας για την αναζήτηση Pneumocystis carinii και Legionella spp.

67 Προκλητά πτύελα (induced sputum) Το δείγμα συλλέγεται μετά από εισπνοή διαλύματος NaCl 3%, υπό μορφή αεροσόλης σε νεφελοποιητή, για λεπτά και μετά από βαθιά απόχρεψη.

68 Σχόλια Μπορεί να χρειαστεί βοήθεια από το φυσικοθεραπευτή για κατάλληλες θέσεις παροχέτευσης. Σημειώνεται στο παραπεμπτικό ότι είναι προκλητά πτύελα, διότι είναι υδαρή και πρέπει να γίνει η σχετική επεξεργασία στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Αποτελούν δείγμα επιλογής για αναζήτηση Pneumocystis carinii και Mycobacterium spp.

69 ΠΤΥΕΛΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ Προετοιμασία του ασθενούς όπως και για τη λήψη δείγματος για κοινά μικρόβια. Συλλέγονται σε κατάλληλο δοχείο το οποίο να κλείνει ερμητικά. Σκουπίζεται εξωτερικά με βαμβάκι εμποτισμένο σε λυσοφορμίνη. Αποστέλλεται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα.

70 Σχόλια Απαραίτηταηαπόχρεψηναείναιπυώδηςή βλεννοπυώδης, όχι λιγότερο από 5 ml. Χρειάζονται 3 διαδοχικά δείγματα πρωινά και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να σταλούν μέχρι 5 διαδοχικά δείγματα. Συνιστάται η συλλογή του δείγματος να γίνεται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση νοσηλευτικού προσωπικού ή φυσικοθεραπευτού.

71 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (BRONCHIAL WASHING) Προσαρμόζεται το σωληνάριο παγίδα (trap) στο βρογχοσκόπιο. Εισέρχονται περίπου 10 ml φυσιολογικού ορού από τον ανοικτό σωλήνα. Γίνεται αναρρόφηση. Βιδώνεται το σωληνάριο και αποστέλλεται στο εργαστήριο, αφού σημειωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η ώρα της συλλογής.

72 Σχόλια Μικρής διαγνωστικής αξίας για αναζήτηση του αιτίου της πνευμονίας. Σημειώνεται στο παραπεμπτικό το είδος των μικροβίων που αναζητούνται (κοινά, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, κ.λ.π.)

73 ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (Bronchoalveolar Lavage-BAL) Σταθεροποιείται το βρογχοσκόπιο. Προσαρμόζεται το δοχείο συλλογής. Ξεπλένονται οι κατώτερες αεροφόροι οδοί σταδιακά με 20 ml φυσιολογικού ορού θερμοκρασίας 37 0 C κάθε φορά. Συλλέγεται το υγρό στο δοχείο συλλογής (παγίδα ml) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3-5 φορές για κάθε σημείο επιλογής.

74 Σχόλια Με το BAL γίνεται λήψη δείγματος από μικρές αεροφόρες οδούς, όπου δεν φθάνει το βρογχοσκόπιο. Δείγμα επιλογής για αναζήτηση του αιτίου της πνευμονίας. Αναφέρεται στο παραπεμπτικό το είδος των μικροβίων που αναζητούνται. Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς που θα βοηθήσουν στη αξιολόγηση.

75 Ο συνολικός όγκος φυσιολογικού ορού που χρησιμοποιείται είναι ml. Μπορεί το υγρό να μοιραστεί σε 2-3 δοχεία και να σημειώνεται η ανατομική θέση της διαδικασίας του BAL. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος λήψης με μικρότερη ποσότητα φυσιολογικού ορού π.χ. 20 ml( mini BAL).

76 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ (Protected Bronchial Brush,PBB) Δια μέσου του σταθεροποιημένου βρογχοσκοπίου λαμβάνεται δείγμα από την πάσχουσα περιοχή. Στη συνέχεια η βούρτσα τοποθετείται σε 1ml αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού ή σε 1ml Ringer s lactate. Σημειώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και η ώρα της συλλογής και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

77

78

79 ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (για αναζήτηση αναπνευστικών ιών) Έγχυση 3-7 ml φυσιολογικού ορού στο ρινοφάρυγγα με σύριγγα αφού αφαιρεθεί η βελόνα. Άμεση αναρρόφηση. Άμεση μεταφορά στο εργαστήριο.

80

81 Σχόλια Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται ρινικές εκκρίσεις που λαμβάνονται: Με κατάλληλο στυλεό που σκουπίζει με πίεση τις εκκρίσεις από τους ρώθωνες. Τοποθετείται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς (Phosphate Buffered Saline, PBS) και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

82 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Απομακρύνονται τυχόν νεκρωμένοι ιστοί με τη βοήθεια στυλεού.αυτός ο στυλεός απορρίπτεται. Με άλλο στυλεό λαμβάνεται το δείγμα πιέζοντας το σημείο της βλάβης, χωρίς να έλθει σε επαφή με υγιή περιοχή. Τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς και αποστέλλεται στο εργαστήριο.

83

84 Σχόλια Σε υποψία Vincent s agina η αναζήτηση Fusobacterium spp και Borrelia spp δεν γίνεται με καλλιέργεια, αλλά στρώνονται 2 αντικειμενοφόρες πλάκες και ενημερώνεται το εργαστήριο

85 ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ/12/ /12/ΛΟΥ ΓΙΑ HELICOBACTER PYLORI Οι βιοψίες τοποθετούνται σε υλικό μεταφοράς π.χ. 0,5ml trypticase Soy Broth ή Thioglycolate Broth. Σημαίνονται με τα στοιχεία του ασθενούς και το ακριβές σημείο λήψης της βιοψίας. Αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο.

86 Σχόλια Οι βιοψίες είναι συνήθως 4-5. Καθυστέρηση αποστολής στο εργαστήριο μειώνει τα ποσοστά απομόνωσης του μικροβίου. Διατηρείται σε ψυγείο 4 ο C αν για κάποιο λόγο θα καθυστερήσει.

87 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ Έλεγχος πέψεως μυικών ινών, αναζήτηση κοκκίων αμύλου και ουδέτερου λίπους. Πρόσφατα δείγματα κοπράνων συλλέγονται στο ειδικό δοχείο με κουταλάκι, κλείνει καλά και μεταφέρεται στο εργαστήριο εντός 1 ώρας. Σχόλια Απαγορεύονται τα ελαιούχα καθαρτικά,το βάριο, βισμούθιο και τα αντιδιαρροϊκά.

88 ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ Πρόσφατα κόπρανα συλλέγονται σε καθαρό ειδικό δοχείο με κουταλάκι, σε αρκετή ποσότητα (περίπου1/3-1/2 του δοχείου), κλείνει καλά και μεταφέρονται στο εργαστήριο αμέσως (λιγότερο από 1 ώρα). Χρειάζονται 3 δείγματα κοπράνων σε 3 συνεχόμενες ημέρες, ή ανα διήμερο.

89 Σε υποψία αμοιβάδωσης ή λαμβλίασης αποστέλλονται μέχρι 6 δείγματα (ανα διήμερο). Τοτελευταίοδείγμαμπορείναληφθείμετά τη χρήση ήπιου αλατούχου καθαρτικού (π.χ.mg(oh) 2.Απαγορεύονται τα ελαιούχα καθαρτικά, το βάριο, βισμούθιο, αντιόξινα και αντιδιαρροϊκά (επηρεάζουν την κινητικότητα των τροφοζωϊτών και την μορφολογία τους).

90

91

92 Σχόλια Σε λήψη βαρίου η εξέταση θα γίνει μετά 10 ημέρες, ενώ μετά λήψη των υπολοίπων φαρμάκων ή ουσιών που επηρεάζουν τα παράσιτα, η εξέταση θα γίνει μετά 15 ημέρες από τη διακοπή χορήγησής τους. Τα κόπρανα συλλέγονται πρώτα σε ευρύστομα δοχεία και μετά μεταφέρονται στο ειδικό δοχείο.ουδέποτε συλλέγονται από την τουαλέτα.

93 Ακατάλληλα τα δείγματα με προσμίξεις ούρων, νερού, χώματος. Υδαρή κόπρανα εξετάζονται γρήγορα (1-2 ώρες). Το δοχείο συλλογής δεν πρέπει να γεμίζει μέχρι το χείλος (παράγονται αέρια και πιέζουν το καπάκικίνδυνος μόλυνσης) και δεν πρέπει να μολύνεται εξωτερικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η αποστολή όλης της κένωσης για μακροσκοπική επισκόπηση (αναζήτηση σκωλήκων)

94 Για τη διατήρηση των παρασίτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάλλεται η αποστολή των δειγμάτων σε κατάλληλα δοχεία, ένα με 10% φορμαλίνη και ένα με πολυβινιλική αλκοόλη (PVA) σε αναλογία 3/1 μέρος κοπράνων. Ασθενείς που έλαβαν αγωγή για πρωτόζωα ήταινίες, επανελέγχονται μετά από 4 και 5 εβδομάδες αντίστοιχα.

95 SELLOTAPE TEST ή SCOTCH TAPE TEST Γίνεται με ταινία διαφανούς sellotape, η οποία κόβεται όσο είναι το μήκος μιας αντικειμενοφόρου πλάκας και τοποθετείται με την κολλητική επιφάνεια στην πλάκα. Για τη λήψη του δείγματος ξεκολλάται η ταινία από τη μία πλευρά και πιέζεται το άκρο στην πρωκτική περιοχή. Επανακολλάται η ταινία στην αντικειμενοφόρο πλάκα, σημαίνεται το δείγμα και το σημείο λήψεως και μεταφέρεται στο εργαστήριο.

96 Σχόλια Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για αναζήτηση ωαρίων του Enterobius vermicularis (οξύουρου). Μπορεί να αναζητηθούν και πρωγλωτίδες ταινιών. Η λήψη πρέπει να γίνει το πρωί, πριν από την πρωινή τουαλέτα του ασθενούς, διότι τα θηλυκά παράσιτα μεταναστεύουν τη νύκτα έξω από τον πρωκτό και γεννούν τα αυγά τους στην περιεδρική χώρα.

97 ΚΟΠΡΑΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Συλλέγονται πρόσφατα κόπρανα, κατά προτίμηση διαρροϊκά, σε ειδικό δοχείο με κουταλάκι, 1 δείγμα την ημέρα, για 3 συνεχόμενες ημέρες (ποσότητα: περίπου στο μέσο του δοχείου). Τα δείγματα μεταφέρονται καλά κλεισμένα στο εργαστήριο αμέσως, με συμπληρωμένα όλατααπαραίτηταστοιχείατουασθενούς, ημέρα συλλογής και αριθμός δείγματος.

98 Σχόλια Στο παραπεμπτικό αναφέφεται απαραίτητα αν έκανε πρόσφατα ταξίδι και πού, αν πάσχουν άλλα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, υποκείμενη νόσος, ανοσοκαταστολή κ.ά. Το δοχείο συλλογής δεν πρέπει να γεμίζει μέχρι το χείλος (παράγονται αέρια και πιέζουν το καπάκι-κίνδυνος μόλυνσης) και δεν πρέπει να μολύνεται εξωτερικά.

99 Η συλλογή των κοπράνων γίνεται πρώτα σε ευρύστομα δοχεία και στη συνέχεια μεταφέρεται στο ειδικό δοχείο μεταφοράς το πλέον βλεννοπυώδες μέρος των κοπράνων. Ουδέποτε συλλέγονται από την τουαλέτα. Αποφυγή πρόσμειξης με ούρα.

100 Προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο και αναγράφεται στο παραπεμπτικό η αναζήτηση ειδικών μικροβίων (C. difficile, Y.enterocolytica, Vibrio spp, Αeromona spp, E. coli O157:H7, Cryptosporidium spp). Αν προβλέπεται καθυστέρηση στην καλλιέργεια, τα δείγματα συντηρούνται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς και συντήρησης που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα φωσφωρικών 0,033 Μ, με ίσουςόγκουςγλυκερόληςκαιδείκτηγιατορηή σε Cary-Blair υλικό, που φυλάγεται στο ψυγείο μέχρι τον εμβολιασμό.

101 ΥΛΙΚΟ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Εισάγεται στο ορθό το σιγμοειδοσκόπιο. Λαμβάνονται δείγματα βιοψίας ή αναρροφάται υλικό από τις φλεγμαίνουσες περιοχές. Τοποθετείται σε 0,5ml αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. Σημαίνεται και αποστέλλεται αμέσως στο εργαστήριο.

102 Σχόλια Η βλάβη περιγράφεται και δίνονται στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς. Αναφέρεται στο παραπεμπτικό αίτημα για ειδικά εντεροπαθογόνα (π.χ.c. difficile).

103 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ ΣΤΥΛΕΟ Μπορεί να ληφθεί σε έντονο διαρροϊκό σύνδρομο, κατά την ορθοσκόπηση από φλεγμωνώδεις αλλοιώσεις και σε νεογνά και αποστέλλεται στο εργαστήριο σε υλικό συντήρησης για αναερόβια μικρόβια (π.χ.αναζήτηση C. difficile). Για αναζήτηση Shigella spp ή Neisseria gonorrhoeae, ο στυλεός πρέπει να περάσει πέρα από το σφικτήρα του πρωκτού, προσεκτικά με κυκλικές κινήσεις.

104

105 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Δείγματα από: μέσο ρεύμα ούρησης με σακουλάκι στα παιδιά, με καθετηριασμό της κύστης, από ουρητηροστομία/κυστεοστομία, απόμόνιμοκαθετήρα, με υπερηβική παρακέντηση, ουρολογικά Pig-tails

106 Γυναίκα Πλένεται καλά η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας με σαπούνι και νερό, όχι με αντισηπτικό. Ξεπλένεται με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό. Απομακρύνονται τα μεγάλα χείλη και ξεκινά η ούρηση. Πέφτουν τα ούρα στην αρχή της ούρησης στην τουαλέτα.

107 Ακολουθεί η συλλογή (μέσο ρεύμα), σε αποστειρωμένο δοχείο, χωρίς να σταματήσει η ροή των ούρων (5 ml είναι αρκετά). Απομακρύνεται το δοχείο και συνεχίζει η ούρηση στην τουαλέτα. Σκεπάζεται το δοχείο και μεταφέρεται στο εργαστήριο (το συντομότερο, λιγότερο από 2 ώρες). Απαραίτητη η φύλαξη στο ψυγείο 4 ο C αν καθυστερήσει η μεταφορά.

108

109

110 Σχόλια Προτιμάται το πρωινό δείγμα, γιατί τα ούρα είναι πιο πυκνά. Αποδεκτά και ούρα άλλης ώρας, αρκεί να έχουν μείνει στην κύστη τουλάχιστον 2 ώρες. Συλλογή πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών και αν λαμβάνει αντιβιοτικά πρέπει να αναγράφεται στο παραπεμπτικό. Το άτομο που κάνει τη λήψη πρέπει να φορέσει γάντια και να πλυθεί αφού τα βγάλει με σαπούνι και νερό.

111 Για αναζήτηση Μυκοβακτηριδίων στέλλονται ολόκληρες οι πρωινές ουρήσεις τριών διαδοχικών ημερών. Εξωτερικός ασθενής μπορεί να διατηρήσει τα δείγματα στην συντήρηση του ψυγείου και να τα προσκομίσει την τρίτη ημέρα στο εργαστήριο. Για Ουρεοπλάσματα απαιτείται πρωινό δείγμα ούρων και σημειώνεται στο παραπεμπτικό.

112 Άνδρας Αποκαλύπτεται η βάλανος και πλένονται τα γεννητικά όργανα και η ουρήθρα πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Ξεπλένεται με νερό αποστειρωμένο ή φυσιολογικό ορό. Ξεκινάηούρησηέλκονταςτηνακροποσθία προς τα πίσω. Τα αρχικά ούρα πέφτουν στην τουαλέτα.

113 Ακολουθεί η συλλογή (μέσο ρεύμα), σε αποστειρωμένο δοχείο (5 ml είναι αρκετά). Απομακρύνεται το δοχείο και συνεχίζει η ούρηση στην τουαλέτα. Σκεπάζεται το δοχείο και μεταφέρεται στο εργαστήριο (το συντομότερο, λιγότερο από 2 ώρες). Απαραίτητη η φύλαξη στο ψυγείο 4 ο C αν καθυστερήσει η μεταφορά. Σχόλια:ίδια με τη λήψη στην γυναίκα.

114

115

116 Παιδί Προηγείται πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων με σαπούνι και νερό και καλό ξέπλυμα. Ακολουθεί σκούπισμα με αποστειρωμένη γάζα. Επικολλάται το ειδικό σακουλάκι. Αφαιρείται αμέσως μετά την ούρηση.

117

118 Σχόλια Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος στα αγόρια γίνεται αποκάλυψη της βαλάνου, αν είναι δυνατό. Αν καθυστερήσει να ουρήσει, γίνεται αλλαγή στο σακουλάκι, αφού επαναληφθεί το πλύσιμο κάθε 1ώρα. Κατάλληλο είναι το δείγμα μέσου ρεύματος ούρησης, όμως χρειάζεται το παιδί να συνεργάζεται.

119 Καθετηριασμός κύστης Προηγείται ενυδάτωση του αρρώστου. Πλένεται καλά η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων και της ουρήθρας με σαπούνι και νερό. Εισέρχεται ο καθετήρας στην κύστη άσηπτα. Συλλέγονται ml ούρων σε αποστειρωμένο δοχείο, αφού απορριφθούν τα πρώτα ml και αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες.

120 Σχόλια Καθετηριασμός της κύστης γίνεται όταν είναι αδύνατη η συλλογή ούρων μέσου ρεύματος. Δεν συνιστάται στην καθημερινή πρακτική, γιατί υπάρχει κίνδυνος εισόδου μικροβίων στην κύστη. Πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό ο τρόπος λήψης (λόγω ενυδάτωσης- αραίωση ούρων-μικρότερος αριθμός μικροβίων).

121 Ούρα από ουρητηροστομία/κυστεοστομία Καθαρίζεται η περιοχή της στομίας με αλκοόλη 70% ή ιωδιούχο διάλυμα. Εισέρχεται στείρος καθετήρας. Συλλέγονται ούρα σε στείρο δοχείο. Αποστέλλονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες. Σχόλια: Τα ούρα που έχουν συλλεγεί στο σάκο της ουρητηροστομίας /κυστεοστομίας, είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια.

122 Ούρα από μόνιμο καθετήρα Κλείνουμε τη ροή με λαβίδα, σε απόσταση 5cm από το στόμιο της ουρήθρας. Περιμένουμε να συγκεντρωθούν ούρα στον καθετήρα. Καθαρίζεται ο καθετήρας με αιθυλική αλκοόλη 70% για 2 λεπτά. Αναρροφώνται άσηπτα με σύριγγα ούρα από τον αυλό του καθετήρα, τοποθετούνται σε αποστειρωμένο δοχείο και μεταφέρονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες.

123

124

125 Σχόλια Ποτέ δεν συλλέγονται ούρα από τον ουροσυλλέκτη. Αναγράφεται στο παραπεμπτικό ότι το δείγμα είναι από μόνιμο καθετήρα για την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Τα άκρα των καθετήρων folley θεωρούνται ακατάλληλο δείγμα και απορρίπτονται, αφού ενημερωθεί η κλινική.

126 Υπερηβική παρακέντηση Η λήψη γίνεται από τον κλινικό γιατρό. Καθαρίζεται το δέρμα υπερηβικά με ιωδιούχο διάλυμα. Γίνεται τοπική αναισθησία. Λήψη με σύριγγα με βελόνα 22 g στην κύστη 2cm πάνω από την ηβική σύμφυση και αναρροφώνται 5-10 ml ούρα τα οποία αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο. Για αναζήτηση αναεροβίων μικροβίων, χρησιμοποιείται ειδικό φιαλίδιο μεταφοράς αναεροβίων.

127

128 Σχόλια Με την υπερηβική παρακέντηση αποφεύγεται η επιμόλυνση του δείγματος με τα μικρόβια της ουρήθρας και της περιγεννητικής περιοχής. Χρησιμοποιείται συχνά στην Παιδιατρική για την ασφαλή διάγνωση της ουρολοίμωξης. Επιβάλλεται στη διάγνωση της αναερόβιας ουρολοίμωξης, καθώς και σε ασθενείς με βλάβη του νωτιαίου σωλήνα.

129 Ουρολογικά Pig- tails Αποστέλλονται γρήγορα στο εργαστήριο τμήματα του καθετήρα (όλα ή μερικά) μετά την χειρουργική αφαίρεσή τους, σε φιάλη με ζωμό, απότοχειρουργόστοχειρουργικό τραπέζι. Γίνεται παράλληλα λήψη αιμοκαλλιέργειας. Συνοδεύονται από σωστά συμπληρωμένα παραπεμπτικά.

130 Ούρα για αναζήτηση απαιτητικών μικροβίων Leptospira spp Άμεση μικροσκοπική εξέταση (σκοτεινό πεδίο ή άμεσος ανοσοφθορισμός). Τα ούρα συλλέγονται και αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο (περίπου 30 ml). Καλλιέργεια: προηγείται σχολαστική καθαριότητα. Συλλογή ούρων σε αποστειρωμένο δοχείο και αποστολή αμέσως στο εργαστήριο (άμεσα εμβολιασμός (λίγες ώρες επιβιώνουν στο όξινο περιβάλλον των ούρων)

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων Αθήνα 2004 1 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Κεφάλαιο 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 7 2.1 Από πού προκαλούνται οι τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σας προτείνουμε να διαβάσετε ολόκληρο το φυλλάδιο όσο πιο σύντομα μπορείτε, σημειώνοντας ερωτήσεις στα κενά, για κάθε σημείο για το οποίο έχετε απορίες. Καθώς πλησιάζετε χρονικά στο κάθε βήμα, σας προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Β Εκδοση Σεπέμβριος 2010 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΕΙΑ Η ΕΛΕΓΕΙΑ, παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ορισμός Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών Φαρμακείο Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εµβολιαστικής κάλυψης και φυµατινικής διαµόλυνσης στην Ελλάδα, 2005-2006. Επίσκεψη στα σχολεία και συλλογή στοιχείων

Μελέτη εµβολιαστικής κάλυψης και φυµατινικής διαµόλυνσης στην Ελλάδα, 2005-2006. Επίσκεψη στα σχολεία και συλλογή στοιχείων Μελέτη εµβολιαστικής κάλυψης και φυµατινικής διαµόλυνσης στην Ελλάδα, 2005-2006 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 Επίσκεψη στα σχολεία και συλλογή στοιχείων Αθήνα εκέµβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Greek Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Πρόλογος Σας έχει δοθεί αυτό το εισαγωγικό βιβλιάριο επειδή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: CND M040499 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Ri.MOS. srl ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το Hyperoil είναι μία προηγμένη αντισηπτική και αποιδηματική θεραπεία με καταπραϋντικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα