Οδηγίες για το Πρόγραμμα μαθηματων του 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για το Πρόγραμμα μαθηματων του 2012"

Transcript

1 Οδηγίες για το Πρόγραμμα μαθηματων του 2012 Περιεχόμενα Γενικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του Βασικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του Απαρτίες και τάξεις Κυριακής 6 Μελχισεδική Ιεροσύνη και Ανακουφιστική Εταιρεία 6 Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες 6 Προκαταρκτική 7 Σχολείο Κυριακής 7 Προαιρετικά μαθήματα 7 Μέλη με αναπηρίες 7 Βελτίωση μάθησης και διδασκαλίας 7 Υλικό για το σπίτι 8 Προς τους επισκόπους και προέδρους κλάδου Παρακαλούμε επανεξετάστε αυτές τις οδηγίες και κατόπιν προωθήστε αυτό το τυπωμένο αντίτυπο στον πρόεδρο Σχολείου Κυριακής. Προς τους Προέδρους Σχολείου Κυριακής Αφού επανεξετάσετε αυτές τις οδηγίες, παρουσιάστε τες σε μέλη του συμβουλίου τομέα ή κλάδου στην επόμενη συγκέντρωση του συμβουλίου Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες ή να κατεβάσετε επιπλέον αντίτυπα στο lds org/ manuals Ζητήστε από τα μέλη του συμβουλίου να προσδιορίσουν ποιο υλικό είναι απαραίτητο για το έτος 2012 (σημειώστε ότι σε ορισμένες περιοχές της Εκκλησίας, το υλικό αποστέλλεται αυτόματα σε τομείς και κλάδους) Ζητήστε από μέλη του συμβουλίου να πληροφορήσουν τους δασκάλους ότι το μεγαλύτερο μέρος από το υλικό μπορούν να το διαβάσουν και να το κατεβάσουν από το Διαδίκτυο στο lds org/ manuals Εάν χρειάζεστε τυπωμένο υλικό, μπορείτε να το παραγγείλετε από το τοπικό σας κέντρο διανομής ή από το store lds org 1

2 Γενίκό Πρόγραμμα μαθηματων Κυρίακης τόυ 2012 Χρησιμοποιείται εκεί όπου η Εκκλησία είναι καλά εδραιωμένη Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε από το Διαδίκτυο το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το υλικό στο lds.org/ manuals. Εάν χρειάζεται τυπωμένο υλικό, μπορείτε να το παραγγείλετε από το τοπικό κέντρο διανομής ή από το store.lds.org. Οργάνωση Μελχισεδική Ιεροσύνη και Ανακουφιστική Εταιρεία Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες Προκαταρκτική ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Οι γραφές. Εγχειρίδιο 2: Χορηγώντας στην Εκκλησία (Administering the Church) (08702). Περιοδικά της Εκκλησίας. Θυγατέρες στο βασίλειό Μου (Daughters in My Kingdom): Η ιστορία και το έργο της Ανακουφιστικής Εταιρείας (The History and Work of Relief Society) (06500). Οδηγός ηγετών Ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων (Priesthood and Auxiliary Leaders Guidebook) (31178). Υλικό εκπαίδευσης παγκόσμιας ηγεσίας. Οικογενειακός οδηγός (31180) και άλλες εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ (36786) ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Διδασκαλίες του καιρού μας: ομιλίες από τη γενική συνέλευση. Βλέπε σελίδα 6 ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Τα θέματα και οι εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές καθορίζονται από την επισκοπική ηγεσία Εγχειρίδιο Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 (Aaronic Priesthood Manual 1) (34820) Οδηγός πηγών Ααρωνικής Ιεροσύνης για το 2012 (Aaronic Priesthood Resource Guide 2012) (διαθέσιμος μόνο στο Διαδίκτυο στο lds.org/ manuals) Εγχειρίδιο Νέων Γυναικών 1 (Young Women Manual 1) (34823) Οδηγός πηγών Ααρωνικής Ιεροσύνης για το 2012 (Aaronic Priesthood Resource Guide 2012) (διαθέσιμος μόνο στο Διαδίκτυο στο lds.org/ manuals) Άλλες πηγές περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον Θεό: Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746), Προσωπική πρόοδος Νέων Γυναικών (36035), Για την ενδυνάμωση των νέων (36550), Αληθινοί στην πίστη (36863), Να κυρήττετε το ευαγγέλιό μου (36617) και DVD 2012 μέσων από το, Για την ενδυνάμωση των νέων (Strength of Youth Media 2012 DVD). ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΜΗΝΏΝ 2 ΕΤΏΝ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ) Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος (Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108) ΗΛΙΚΙΕΣ 3 11 ΕΤΏΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) Σχεδιάγραμμα του 2012 για την Περίοδο ανταλλαγής: Κάνε το σωστό (08710) ΗΛΙΚΙΑ 3 ΕΤΏΝ (ΤΑΞΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΏΝ) Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969) ΗΛΙΚΙΕΣ 4 7 ΕΤΏΝ (ΚΤΣ 4Η, 5Η, 6Η ΚΑΙ 7Η ΤΑΞΗ) Προκαταρκτική 2: Κάνε το σωστό Α (34484) ΗΛΙΚΙΕΣ 8 11 ΕΤΏΝ (ΓΕΝΝΑΙΟΣ, 8Η, 9Η, 10Η ΚΑΙ 11Η ΤΑΞΗ) Προκαταρκτική 4: Το Βιβλίο του Μόρμον (34594) Άλλες πηγές διδασκαλίας περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, εικονογραφημένες γραφές, το Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο ( ), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) και το Visual Aids Cutouts (ατομικά σύνολα 1 10). 2

3 Γενικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του 2012 Οργάνωση Σχολείο Κυριακής ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΤΏΝ Εγχειρίδιο δασκάλου: Προετοιμασία για την υπερύψωση (Preparing for Exaltation Teacher s Manual) (31384) ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΤΏΝ Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683) Το Βιβλίο του Μόρμον: Οδηγός μελέτης μέλους τάξης (35684) ΕΝΗΛΙΚΟΙ Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683) Το Βιβλίο του Μόρμον: Οδηγός μελέτης μέλους τάξης (35684) ΕΝΗΛΙΚΟΙ Αρχές του ευαγγελίου, νέα έκδοση (06195). Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για ερευνητές, νέα μέλη, μέλη που ενεργοποιούνται εκ νέου και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο δάσκαλος επιλέγει τη σειρά των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της τάξης. Προαιρετικά μαθήματα Διδασκαλία του ευαγγελίου Γάμος και οικογενειακές σχέσεις Ναός και οικογενειακή ιστορία Προετοιμασία για τον Ναό Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater Call) (36123), σελίδες (12 εβδομάδες) Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865) Οδηγός μελέτης συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357) (16 εβδομάδες) Οδηγός δασκάλου για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (35804) Οδηγός μέλους για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (36795) (7 εβδομάδες) Ενδεδυμένοι με δύναμη από τα ύψη: Σεμινάριο προετοιμασίας για το ναό, εγχειρίδιο δασκάλου (36854) Προετοιμασία για την είσοδο στον Άγιο Ναό (36793) (7 εβδομάδες) Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφραστεί ούτε είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής. Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο. 3

4 Βαςίκό Πρόγραμμα μαθηματων Κυρίακης τόυ 2012 Χρησιμοποιείται εκεί όπου η Εκκλησία έχει πρόσφατα οργανωθεί σε μία περιοχή ή όπου το υλικό για το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής δεν είναι ακόμη διαθέσιμο σε μία γλώσσα. Με έγκριση της Προεδρίας των Εβδομήκοντα ή της Προεδρίας Περιοχής, οι πρόεδροι πασσάλου μπορούν, αν θέλουν, να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το βασικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής σε πιο εδραιωμένες περιοχές και γλώσσες, όπου θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα μέλη από το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το υλικό μπορείτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε από το Διαδίκτυο στο lds.org/ manuals. Εάν χρειάζεται τυπωμένο υλικό, μπορείτε να το παραγγείλετε από το τοπικό κέντρο διανομής ή από το store.lds.org. Οργάνωση Μελχισεδική Ιεροσύνη και Ανακουφιστική Εταιρεία Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Οι γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, Οδηγός ηγετών Ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων (Priesthood and Auxiliary Leaders Guidebook) (31178), Οικογενειακός οδηγός (31180) και άλλες εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β (31112) Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Β (31114) ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Τα μαθήματα από το Διδασκαλίες του καιρού μας διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο τεύχος για τη γενική συνέλευση του Ensign ή της Λιαχόνα (βλέπε σελίδα 6 αυτού του εντύπου για οδηγίες σχετικά με την επιλογή ομιλιών). Αν αυτά τα περιοδικά δεν είναι διαθέσιμα σε μία γλώσσα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Μηνύματα της Πρώτης Προεδρίας και Επισκεπτριών Διδασκαλισσών. ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Τα θέματα και οι εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές καθορίζονται από την προεδρία του κλάδου ΠΡΏΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Εγχειρίδιο Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 (34820) ή Εγχειρίδιο Νέων Γυναικών 1 (34823). Διδάξτε με τη σειρά μαθήματα για δύο έτη και κατόπιν επαναλάβετε. Αν τα Εγχειρίδια Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 και Νέων Γυναικών 1 δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιήστε τα Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Α (31111) και Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Α (31113) για μαθήματα την πρώτη, τέταρτη και πέμπτη Κυριακή. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β (31112) Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Β (31114) Άλλες πηγές συμπεριλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον Θεό: Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746), Προσωπική Πρόοδος Νέων Γυναικών (36035), Για την ενδυνάμωση των νέων (36550) και Αληθινοί στην πίστη (36863). 4

5 Βασικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του 2012 Οργάνωση Προκαταρκτική Σχολείο Κυριακής ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΜΗΝΏΝ 2 ΕΤΏΝ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ) Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος (Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108) ΗΛΙΚΙΕΣ 3 11 ΕΤΏΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) Σχεδιάγραμμα του 2012 για την Περίοδο ανταλλαγής: Κάνε το σωστό (08710) ΗΛΙΚΙΑ 3 ΕΤΏΝ Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969) ΗΛΙΚΙΕΣ 4 7 ΕΤΏΝ Προκαταρκτική 2: Κάνε το σωστό (34484) ΗΛΙΚΙΕΣ 8 11 ΕΤΏΝ Προκαταρκτική 4: Το Βιβλίο του Μόρμον (34594) Άλλες πηγές για όλες τις τάξεις περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, αναγνώστες εικονογραφημένων γραφών, το Bιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο ( ), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) και το Visual Aids Cutouts (ατομικά σύνολα 1 10). ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΤΏΝ Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683) ΕΝΗΛΙΚΟΙ Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683) ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η νέα έκδοση (06195) από το Αρχές του Ευαγγελίου. Εάν το βιβλίο αυτό δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη έκδοση από το Αρχές του Ευαγγελίου (31110). Εάν κανένα από αυτά τα βιβλία δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Θεμελιώδη του ευαγγελίου (Gospel Fundamentals) (31129). Αυτή η τάξη είναι για ερευνητές, νέα μέλη, μέλη που ενεργοποιούνται εκ νέου και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο δάσκαλος επιλέγει τη σειρά των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της τάξης. Προαιρετικά μαθήματα Διδασκαλία του ευαγγελίου Γάμος και οικογενειακές σχέσεις Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater Call) (36123), σελίδες (12 εβδομάδες). Εάν αυτό το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το Οδηγός διδασκαλίας (34595), σελίδες (8 εβδομάδες). Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865) Οδηγός μελέτης συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357) (16 εβδομάδες) Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφρασθεί ούτε είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το βασικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο. 5

6 Απαρτίες και ταξείς Κυρίακης Το διδακτικό έτος αρχίζει παγκοσμίως την 1η Ιανουαρίου. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να οργανώσετε απαρτίες ιεροσύνης και τάξεις Κυριακής. Μελχισεδική Ιεροσύνη και Ανακουφιστική Εταιρεία (Βλέπε Εγχειρίδιο 2: Χορηγώντας στην Εκκλησία (Handbook 2: Administering the Church) [2010], 7.8.1, 9.4.1) Τις περισσότερες Κυριακές, οι αδελφοί της Μελχισεδικής Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας συγκεντρώνονται ξεχωριστά, αλλά μελετούν τα ίδια θέματα και χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Η απαρτία πρεσβυτέρων, η ομάδα αρχιερέων και οι ηγέτιδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας σχεδιάζουν αυτήν τη συγκέντρωση για τη δική τους οργάνωση και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό πηγών για την πρώτη Κυριακή, καταγεγραμμένο στις σελίδες 2 και 4. Ένα μέλος τής προεδρίας απαρτίας πρεσβυτέρων ή της ομάδας ηγεσίας αρχιερέων διδάσκει την πρώτη Κυριακή Οι ηγέτες της Μελχισεδικής Ιεροσύνης χρησιμοποιούν αυτή τη συγκέντρωση για να διδάξουν τις διδαχές του ευαγγελίου και να βοηθήσουν τους αδελφούς να ασχοληθούν ενεργά με τα καθήκοντά τους της ιεροσύνης Οι ηγέτες απαρτίας και ομάδος, επιζητούν την καθοδήγηση του Πνεύματος καθώς προσδιορίζουν θέματα προς διδασκαλία Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν οικογενειακή διδασκαλία, τέλεση διατάξεων και ευλογιών ιεροσύνης, ενδυνάμωση γάμων και οικογενειών, υπηρέτηση, ιεραποστολικό έργο, διατήρηση μεταστραφέντων, δραστηριοποίηση, πνευματική και υλική ευημερία και έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας Οι ηγέτες απαρτίας και ομάδας μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρόνο για να βοηθήσουν άλλους, να δώσουν αναθέσεις και να ζητήσουν αναφορές από παλιές αναθέσεις Ένα μέλος της προεδρίας τομέα Ανακουφιστικής Εταιρείας διδάσκει την πρώτη Κυριακή Οι ηγέτιδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας χρησιμοποιούν αυτή τη συγκέντρωση για να διδάξουν τις διδαχές του ευαγγελίου και να βοηθήσουν τις αδελφές να ασχοληθούν ενεργά με το έργο της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα μέλη της προεδρίας της Ανακουφιστικής Εταιρείας επιζητούν την καθοδήγηση του Πνεύματος καθώς προσδιορίζουν θέματα προς διδασκαλία Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες γυναικών στο ευαγγέλιο, ενδυνάμωση γάμων και οικογενειών, οικογενειακή διδασκαλία, υπηρέτηση, ιεραποστολικό έργο, συγκράτηση μεταστραφέντων, δραστηριοποίηση, πνευματική και υλική ευημερία, έργο ναού και οικογενειακής ιστορία και την ιστορία και τους σκοπούς της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Μπορούν, επίσης, να αφήσουν χρόνο στις αδελφές να δώσουν τη μαρτυρία τους ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Οι αδελφοί της Μελχισεδικής Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας διδάσκονται από το βιβλίο Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ. Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται από τους ηγέτες ή από τους δασκάλους απαρτίας ή ομάδας ή τις δασκάλες της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Γενικώς, τα μαθήματα διδάσκονται με τη σειρά που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο. Η απαρτία Πρεσβυτέρων, η ομάδα αρχιερέων και οι ηγέτιδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας φροντίζουν ώστε όλα τα μέλη ηλικίας 18 ετών και άνω να λάβουν ένα αντίτυπο του βιβλίου Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ για την προσωπική μελέτη τους, ασχέτως αν είναι εις θέσιν να παρευρεθούν στις συγκεντρώσεις τους Οι ηγέτες παροτρύνουν εκείνους που παρευρίσκονται να φέρουν τα αντίτυπα του βιβλίου και, όπου είναι δυνατόν, τα προσωπικά αντίτυπά τους των γραφών Αν οι συνελεύσεις πασσάλου ή άλλες συγκεντρώσεις αποκλείουν τη διδασκαλία ενός από αυτά τα μαθήματα, οι πρόεδροι πασσάλου και οι επίσκοποι αποφασίζουν αν πρέπει να διδαχθεί κάποια άλλη Κυριακή ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Τα μαθήματα διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο τεύχος του Ensign ή της Λιαχόνα. Οι ομιλίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στο Διαδίκτυο (σε πολλές γλώσσες), στο conference lds org Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται από τους ηγέτες ή από τους δασκάλους απαρτίας ή ομάδας ή τις δασκάλες της Ανακουφιστικής Εταιρείας Ο πρόεδρος πασσάλου ή ο επίσκοπος επιλέγει τις ομιλίες Τα τεύχη των περιοδικών για τη συνέλευση περιέχουν επιπλέον οδηγίες ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ) Ο επίσκοπος προσδιορίζει το θέμα που θα διδαχθεί, το δάσκαλο (συνήθως ένα μέλος του τομέα ή του πασσάλου) και το εάν οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας και οι φέροντες τη Μελχισεδική Ιεροσύνη θα συγκεντρώνονται χωριστά ή μαζί. Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες (Βλέπε Εγχειρίδιο 2, 8.11, 10.6) Οι απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης συγκεντρώνονται κανονικά ξεχωριστά για συγκεντρώσεις απαρτίας και για διδασκαλία την Κυριακή. Εντούτοις, μπορούν να είναι μαζί, όταν λίγοι νέοι άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης ζουν στη μονάδα. Οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν για τα μαθήματα των Νέων Γυναικών Οι νέοι άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης και οι νέες γυναίκες μπορούν να συγκεντρώνονται περιστασιακά μαζί για τα μαθήματα Κυριακής υπό την διεύθυνση του επισκόπου Οι νέοι άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης και οι νέες γυναίκες διδάσκονται από τα εγχειρίδια που αναφέρονται στις σελίδες 2 και 4. Οι ηγέτες μπορούν να προσκαλέσουν τους νέους να τους βοηθήσουν να διδάξουν τμήματα των μαθημάτων 6

7 Απαρτίες και τάξεις Κυριακής Προκαταρκτική (Βλέπε Εγχειρίδιο 2, 11 4 ) Οι ηγέτες θα πρέπει να κατατάσσουν τα παιδιά στις τάξεις της Προκαταρκτικής σύμφωνα με την ηλικία τους την 1η Ιανουαρίου. Αν υπάρχει επαρκής αριθμός παιδιών, θα πρέπει να οργανωθεί μία ξεχωριστή τάξη για κάθε ηλικιακή ομάδα Εκεί όπου οι τάξεις ή οι δάσκαλοι είναι περιορισμένου αριθμού, παιδιά διαφορετικής ηλικίας μπορούν να συγκεντρωθούν μαζί. Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να παρέχεται ένα νηπιακό τμήμα για παιδιά όταν κλείνουν τους 18 μήνες ηλικίας Η εγγραφή των παιδιών σε αυτήν την τάξη είναι επιλογή των γονέων. Παιδιά που είναι 2 ετών την 1η Ιανουαρίου, συνεχίζουν στην τάξη του νηπιακού τμήματος μέχρι το τέλος του 2012 Παιδιά που είναι 3 ετών την 1η Ιανουαρίου παρακολουθούν την τάξη Ηλιαχτίδες ή τη μικρότερη τάξη που είναι ενωμένη Τα παιδιά διδάσκονται από τα εγχειρίδια που υποδεικνύονται στα διαγράμματα στις σελίδες 2 και 5 Όπου ενδείκνυται, τα μικρότερα παιδιά συμμετέχουν στην περίοδο ανταλλαγής της Προκαταρκτικής, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παρακολουθούν την τάξη Μέχρι το μέσον στην Προκαταρκτική, οι δυο ομάδες αλλάζουν θέσεις. Όπου ο αριθμός είναι μικρός, οι δύο ομάδες μπορούν να συγκεντρώνονται μαζί. Αν οι δύο ομάδες συγκεντρώνονται ξεχωριστά, η περίοδος ανταλλαγής για τα μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει να διεξάγεται την ίδια ώρα με την τάξη της Ααρωνικής Ιεροσύνης και των Νέων Γυναικών Παιδιά που κλείνουν τα 12 έτη κατά τη διάρκεια του χρόνου, αρχίζουν να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση απαρτίας της Ααρωνικής Ιεροσύνης ή την τάξη των Νέων Γυναικών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής της Προκαταρκτικής Κατά τη διάρκεια της τάξης της Προκαταρκτικής, τα νέα 12χρονα παιδιά εξακολουθούν κανονικά να παρευρίσκονται στην τάξη τους της Προκαταρκτικής έως τον επόμενο Ιανουάριο. Ωστόσο, ο επίσκοπος και άλλοι ηγέτες τομέα μπορούν να συνέρχονται σε συμβούλιο για να αποφασίσουν εάν αυτά τα 12χρονα θα ωφεληθούν περισσότερο παρευρισκόμενα στο μάθημα του Σχολείου Κυριακής για 12χρονα και 13χρονα παιδιά Για τη λήψη αυτής της απόφασης, οι ηγέτες λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των παιδιών και τις εποχές κατά τη διάρκεια της χρονιάς όπου κάποια παιδιά θα φθάσουν στην ηλικία των 12 ετών Η απόφασή τους ισχύει για όλα τα παιδιά που κλείνουν τα 12 κατά τη διάρκεια της χρονιάς Σχολείο Κυριακής (Βλέπε Εγχειρίδιο 2, 12.4, ) Το Σχολείο Κυριακής είναι για μέλη 12 ετών και άνω κατά την 1η Ιανουαρίου Παιδιά τα οποία κλείνουν τα 12 κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είτε παραμένουν στην τάξη τους Προκαταρκτικής κατά το Σχολείο Κυριακής είτε αρχίζουν να παρευρίσκονται σε τάξη για 12χρονα και 13χρονα, όπως αποφασίζεται από τον επίσκοπο στο συμβούλιο με άλλους ηγέτες τομέα Αν υπάρχει αρκετός αριθμός νέων, μπορούν να οργανωθούν ξεχωριστές τάξεις για κάθε ηλικιακή ομάδα Εκεί όπου υπάρχουν λίγοι νέοι ή ο αριθμός των αιθουσών ή των διδασκάλων είναι περιορισμένος, νέοι διαφορετικής ηλικίας μπορούν να συγκεντρωθούν μαζί. Κάθε τομέας που έχει αρκετούς νέους ανύπανδρους ενηλίκους, μπορεί να έχει μια ξεχωριστή τάξη για αυτούς κατά το Σχολείο Κυριακής Τα μαθήματα του Σχολείου Κυριακής και οι πηγές για τη διδασκαλία τους υποδεικνύονται στα διαγράμματα, στις σελίδες 3 και 5. Προαιρετικά μαθήματα Για πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά μαθήματα, βλέπε τα διαγράμματα στις σελίδες 3 και 5. Αυτά τα μαθήματα γίνονται όπως χρειάζεται υπό τη διεύθυνση της επισκοπικής ηγεσίας Γίνονται σε ώρες που εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας του Σχολείου Κυριακής Μέλη με αναπηρίες Οι ηγέτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ώστε τα μέλη τα οποία έχουν αναπηρίες να γνωρίζουν το υλικό του προγράμματος μαθημάτων της Εκκλησίας που έχει προσαρμοσθεί στις ανάγκες τους Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το υλικό, επικοινωνήστε με το κέντρο διανομής που εξυπηρετεί τη μονάδα σας ή πηγαίνετε στο store lds org Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να βρείτε στο disabilities lds org Βελτίωση μάθησης και διδασκαλίας (Βλέπε Εγχειρίδιο 2, 5.5, 12.5) Οι ηγέτες της ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων είναι υπεύθυνοι για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ως προς τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας στις οργανώσεις τους. Προσανατολίζουν νέους δασκάλους και παρέχουν συνεχή διδασκαλία και στήριξη Τα μέλη της προεδρίας τομέα Σχολείου Κυριακής υπηρετούν ως ειδικοί στην προσπάθεια του τομέα για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας Κατόπιν προσκλήσεως από την επισκοπική ηγεσία ή από ηγέτες της ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων, προσφέρουν συμβουλή, εκπαίδευση και στήριξη. Βοηθούν τους ηγέτες να προσανατολίζουν νεοκληθέντες δασκάλους και να βελτιώνουν τη μάθηση και διδασκαλία του ευαγγελίου στις οργανώσεις τους Τα μέλη των συμβουλίων τομέα συνέρχονται τακτικά σε συμβούλιο για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας του ευαγγελίου Το Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater Call) (36123) είναι η πηγή για τη βελτίωση του δασκάλου Σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμο αυτό το βιβλίο, οι μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Οδηγός διδασκαλίας (34595). 7

8 Υλίκό για το ςπίτί Ο επίσκοπος και οι ηγέτες τομέα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέλη είναι εξοικειωμένα και έχουν πρόσβαση στο ακόλουθο υλικό καθώς διατίθεται στην κατάλληλη γλώσσα: Γραφές Περιοδικά της Εκκλησίας Ύμνοι (31243) Η οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο (35602) Ο Ζωντανός Χριστός: Η μαρτυρία των Αποστόλων (36299) Οικογενειακός οδηγός (31180) Family Home Evening Resource Book (31106) Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο ( ) Η κληρονομιά μας: Μια σύντομη ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (1996), Για την ενδυνάμωση των νέων Αληθινοί στην πίστη (36863) Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος (Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108) Ιστορίες από τις γραφές (Scripture Stories) DVD (06598) Η αρετή ας στολίζει τις σκέψεις σου (Let Virtue Garnish Thy Thoughts) [αφορά στο πρόβλημα της πορνογραφίας] (00460) Προετοιμάστε καθετί χρήσιμο: Οικονομικά οικογένειας (All Is Safely Gathered In: Family Finances) (04007) Προετοιμάστε καθετί χρήσιμο: Αποθήκευση τροφίμων στο σπίτι για την οικογένεια (04008) Πολλές από τις πηγές που καταγράφονται πιο πάνω είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο lds.org/ manuals. Για να παραλάβετε τυπωμένα αντίτυπα, πηγαίνετε στο store.lds.org ή επικοινωνήστε με το τμήμα διανομής που εξυπηρετεί τη μονάδα σας υπό Intellectual Reserve, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Printed in Germany. English approval: 6/10. Translation approval: 6/10. Μετάφραση του Instructions for Curriculum Greek

Οδηγιεσ για το Πρόγραμμα μαθηματων τόύ 2011

Οδηγιεσ για το Πρόγραμμα μαθηματων τόύ 2011 Οδηγιεσ για το Πρόγραμμα μαθηματων τόύ 2011 Ο οδηγός αυτός παρέχει έναν κατάλογο με υλικό του προγράμματος μαθημάτων για χρήση σε τάξεις Κυριακής κατά το 2011, οδηγίες για την οργάνωση απαρτιών και τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

καθήκον μου προς τον Θεό

καθήκον μου προς τον Θεό Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον Θεό Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον Θεό Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευλογίες των δεκάτων

Οι ευλογίες των δεκάτων Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Ιούνιος 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Οι ευλογίες των δεκάτων Ο σκοπός του Θεού όταν μας δίνει εντολές είναι να μας ευλογήσει. Θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα έξοχο μέλος της Εκκλησίας μιλούσε με

Ένα έξοχο μέλος της Εκκλησίας μιλούσε με ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ Δεύτερο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Γενική Συνέλευση Δεν είναι μια συνηθισμένη ευλογία Ένα έξοχο μέλος της Εκκλησίας μιλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κύριος χρειάζεται ιεραπόστολους

Ο Κύριος χρειάζεται ιεραπόστολους Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Ιανουάριος 2010 Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον Ο Κύριος χρειάζεται ιεραπόστολους Τον περασμένο Οκτώβριο στη γενική συνέλευση, ζήτησα περισσότερους ιεραπόστολους. Κάθε άξιος,

Διαβάστε περισσότερα

Eυλογίες του Ναού. Ακόμα θυμάμαι όταν οι γονείς μου πήγαν την

Eυλογίες του Ναού. Ακόμα θυμάμαι όταν οι γονείς μου πήγαν την Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Αύγουστος 2010 Από τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ Δεύτερο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Eυλογίες του Ναού Ακόμα θυμάμαι όταν οι γονείς μου πήγαν την οικογένειά μας στο νεο-ανεγερθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ουσία της ιδιότητας του μαθητή Από την Σίλβια Όλρεντ Πρώτη σύμβουλο στη γενική προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Η ουσία της ιδιότητας του μαθητή Από την Σίλβια Όλρεντ Πρώτη σύμβουλο στη γενική προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Συγκέντρωση πρωινού Κυριακής 3 Απριλίου 2011 Η ουσία της ιδιότητας του μαθητή Από την Σίλβια Όλρεντ Πρώτη σύμβουλο στη γενική προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Από τις απαρχές του χρόνου ο Κύριος δίδαξε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011. Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011. Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011 Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών Ένας εκ των υιών μου, σε ηλικία 12 ετών, απεφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1.

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1. υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Εδραιώνοντας ένα σπιτικό επικεντρωμένο στον Φριστό Από τον Πρεσβύτερο Ρίτσαρντ Μέινς Σων Εβδομήκοντα τις αρχές της υπηρέτησής μου ως νέου ιεραποστόλου στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος για κάθε δάσκαλο του Ευαγγελίου -- κάθε γονέα, κάθε δάσκαλο που έχει

Ο στόχος για κάθε δάσκαλο του Ευαγγελίου -- κάθε γονέα, κάθε δάσκαλο που έχει Διδάσκοντας με τον τρόπο του Σωτήρος Ο στόχος για κάθε δάσκαλο του Ευαγγελίου -- κάθε γονέα, κάθε δάσκαλο που έχει κληθεί επίσημα, κάθε οικογενειακό διδάσκαλο, επισκέπτρια διδασκάλισσα και κάθε οπαδό του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ ν ο ψ η τ ο υ : Ο δ η γ ό ς η γ έ τ η γ ι α. Παρέχοντας κατά τον τρόπο του Κυρίου

Σ ύ ν ο ψ η τ ο υ : Ο δ η γ ό ς η γ έ τ η γ ι α. Παρέχοντας κατά τον τρόπο του Κυρίου Σ ύ ν ο ψ η τ ο υ : Ο δ η γ ό ς η γ έ τ η γ ι α το πρόγραμμα πρόνοιας Παρέχοντας κατά τον τρόπο του Κυρίου Ο πραγματικός μακροπρόθεσμος αντικειμενικός σκοπός του Σχεδίου Πρόνοιας είναι η διαμόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα!

Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! Μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό δωρεάν σήμερα! ekklisia.secretary@gmail.com T. 2310 239 837 ή στην ιστοσελίδα www.apostolichurch.gr/onehope Σε συνεργασία με το ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ NEO

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη στο σπιτικό ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΑΣ

Αγάπη στο σπιτικό ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΑΣ ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον Αγάπη στο σπιτικό ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΦΉΤΗ ΜΑΣ Ευλογημένη οικογενειακή ζωή «Όταν έχουμε βιώσει πολλά από όσα υπάρχουν στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας τη ζωή με αφθονία

Ζώντας τη ζωή με αφθονία ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2012 Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον Ζώντας τη ζωή με αφθονία Στις αρχές ενός καινούργιου χρόνου, παροτρύνω τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών ανά τον κόσμο, να αναλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου Μαθαίνοντας στην ιεροσύνη Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου Μαθαίνοντας στην ιεροσύνη Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011 Μαθαίνοντας στην ιεροσύνη Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή τη συγκέντρωση ιεροσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Να αντέξετε λίγο περισσότερο

Να αντέξετε λίγο περισσότερο Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Ιανουάριος 2010 του Προέδρου Ντίτερ Ούχτντορφ Δεύτερου συμβούλου στην Πρώτη Προεδρία Να αντέξετε λίγο περισσότερο Ένα από τα παντοτινά μαθήματα της περιόδου Κίρτλαντ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου που είστε διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, είμαι ευγνώμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής

υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής Ο Επουράνιος Πατέρας μας, στην μεγάλη Σου σοφία και αγάπη,

Διαβάστε περισσότερα

Καναρίνια με γκρίζο στις φτερούγες τους

Καναρίνια με γκρίζο στις φτερούγες τους Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Ιούνιος 2010 Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον Καναρίνια με γκρίζο στις φτερούγες τους Πριν από 60 περίπου χρόνια, όταν υπηρετούσα ως νεαρός επίσκοπος, πέθανε η Κάθλιν ΜακΚι, μία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική 4. Βιβλίο του Μόρμον Ηλικίες 8 11 ετών

Προκαταρκτική 4. Βιβλίο του Μόρμον Ηλικίες 8 11 ετών Προκαταρκτική 4 Βιβλίο του Μόρμον Ηλικίες 8 11 ετών Προκαταρκτική 4 Βιβλίο του Μόρμον Ηλικίες 8 11 ετών Για τη διδασκαλία παιδιών ηλικίας οκτώ έως ένδεκα ετών Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και γιοι: Μία σπουδαία σχέση Πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ Της Απαρτίας των ΔΤώδεκα Αποστόλων

Πατέρες και γιοι: Μία σπουδαία σχέση Πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ Της Απαρτίας των ΔΤώδεκα Αποστόλων Πατέρες και γιοι: Μία σπουδαία σχέση Πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ Της Απαρτίας των ΔΤώδεκα Αποστόλων Οι πατέρες και οι γιοι μπορούν να παίξουν ουσιώδη ρόλο, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να γίνουν το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Θ Η Ν Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ

Α Θ Η Ν Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ Α Θ Η Ν Α 2 0 1 4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «Σε Εσάς Έχει Επιτραπεί να Καταλάβετε τα Ιερά Μυστικά της Βασιλείας» Ματθαίος 13:11 9:20 9:30 9:40 10:20 11:10

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Θυμός και Προσωπικά Δικαιώματα

Θυμός και Προσωπικά Δικαιώματα Θυμός και Προσωπικά Δικαιώματα του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Θυμός και Προσωπικά Δικαιώματα Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προφήτες του Βιβλίου του Μόρμον προείδαν

Προφήτες του Βιβλίου του Μόρμον προείδαν Τοπικές Σελίδες ΜΎΝΗΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΊΑΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ Εμπνευσμένες προσκλήσεις Πρεσβύτερος Έριχ Κοπίσκε, Γερμανία Πρόεδρος της Περιφέρειας Ευρώπης Προφήτες του Βιβλίου του Μόρμον προείδαν όχι μόνον την τελική καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλιεσ των Προεδρων τησ Εκκλησιασ. Τζοζεφ Φιλντινγκ Σμιθ

Διδασκαλιεσ των Προεδρων τησ Εκκλησιασ. Τζοζεφ Φιλντινγκ Σμιθ Διδασκαλιεσ των Προεδρων τησ Εκκλησιασ Τζοζεφ Φιλντινγκ Σμιθ Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας Τζόζεφ Φίλντινγκ Σμιθ Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011 Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011 Προετοιμάζοντας τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία Από τον Πρεσβύτερο Νιλ Άντερσεν Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων Απευθύνομαι σήμερα ειδικά σε όσους είναι 12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ίμαστε κόρες Θα είμαστε προετοιμασμένες Νέες Γυναίκες ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΕΚΟΥΜΕ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ίμαστε κόρες Θα είμαστε προετοιμασμένες Νέες Γυναίκες ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΕΚΟΥΜΕ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ίμαστε κόρες Νέες Γυναίκες ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Θα σταθούμε Πιστεύουμε ΣΤΕΚΟΥΜΕ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Θα είμαστε προετοιμασμένες Ελ ά τε προς το Χριστό, και τελειοποιηθείτε με αυτόν. (Mορόνι 10:32). Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος Παράδοση Εντύπων στην Γραμματεία Τμήματος για να διευθετήσει υπογραφές από

Διαβάστε περισσότερα

υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Αντιμετωπίστε το μέλλον με πίστη Από τον Πρεσβύτερο Ράσελ Νέλσον Σης Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σας ευχαριστώ για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Περιγραφή Προγράμματος Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Όνομα Ημερομηνία Τάξη Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Διαγώνισμα 5 ης Έκδοσης Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (3 βαθμοί η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε X αν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε O αν η απάντηση είναι λάθος.

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 10: Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 10: Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 4. Μέθοδοι διδασκαλίας Μπαρκούκης Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Tynker:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιµοποιώντας το χρόνο µας αποτελεσµατικά

Χρησιµοποιώντας το χρόνο µας αποτελεσµατικά Χρησιµοποιώντας το χρόνο µας αποτελεσµατικά Χρονική ιάρκεια 1 ώρα Υλικά που χρειάζονται Εποπτικό 1 168 κύκλοι Εποπτικό 2 Γνωριµία/ Αγάπη/ Υπακοή στο Θεό Εποπτικό 3 Ιησούς ο Μεγάλος άσκαλος Εποπτικό 4 Ρολόι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευλογίες του ναού. Πόσο μακρινός είναι ο ουρανός; Δεν είναι μακριά. Στους ναούς του Θεού, είναι ακριβώς όπου είμαστε.

Οι ευλογίες του ναού. Πόσο μακρινός είναι ο ουρανός; Δεν είναι μακριά. Στους ναούς του Θεού, είναι ακριβώς όπου είμαστε. Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Οκτώβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον Οι ευλογίες του ναού Ο ναός προσδίδει σκοπό στην ζωή μας. Φέρνει ειρήνη στην ψυχή μας όχι την ειρήνη που δίνουν οι άνθρωποι αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ των αιτιών της αναπτύξεως των αιρέσεων και της παραθρησκείας πρέπει να θεωρήσουμε τον έντονο μεταφυσικό προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου

Μεταξύ των αιτιών της αναπτύξεως των αιρέσεων και της παραθρησκείας πρέπει να θεωρήσουμε τον έντονο μεταφυσικό προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου Μεταξύ των αιτιών της αναπτύξεως των αιρέσεων και της παραθρησκείας πρέπει να θεωρήσουμε τον έντονο μεταφυσικό προβληματισμό του σύγχρονου ανθρώπου και τις υπαρξιακές ανησυχίες του και την αναζήτηση «νοήματος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων

Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων Κύρια Θέματα του βιβλίου των Πράξεων Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορές. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5

Συμπεριφορές. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5 Συμπεριφορές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Συμπεριφορές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική μετάφραση της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές

Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΜΆΙΟΣ 2011 Ο Άγιος Ναός ένας φάρος στον κόσμο Οι σημαντικότατες και κορυφαίες ευλογίες της ιδιότητός μας ως μελών στην Εκκλησία είναι αυτές οι ευλογίες που λαμβάνουμε στους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Σχεδίου Εργασίας Project

Σχεδιασμός Σχεδίου Εργασίας Project ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία: 14-11-2013 Σχεδιασμός Σχεδίου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Κύριε αναζωπύρωσε. το έργο σου δια μέσου των χρόνων»

13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Κύριε αναζωπύρωσε. το έργο σου δια μέσου των χρόνων» 13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «Κύριε αναζωπύρωσε το έργο σου δια μέσου των χρόνων» 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2017 Αγαπητοί αδελφοί, Με χαρά σας προσκαλούμε στο 13ο Συνέδριο της Αδελφότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ανοίγει συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων (Α) Η Χριστολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτελεστικό Συμβούλιο Ιεροσύνης και Οικογένειας ( )

Εκτελεστικό Συμβούλιο Ιεροσύνης και Οικογένειας ( ) Γνωστοποίηση Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2016 Προς: Από: Θέμα: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας, Μέλη Ευρύτερης Περιοχής- Μέλη των Εβδομήκοντα, προέδρους πασσάλου, ιεραποστολής και περιφερείας, επισκόπους και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 1: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Άντρη Καμένου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΥΚΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Δρ Άντρη Καμένου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΥΚΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Δρ Άντρη Καμένου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΥΚΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΗ Αναλυτικό Πρόγραμμα Πού μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

υγκέντρωση πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Ευκαιρίες να κάνουμε καλό Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο ύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία

υγκέντρωση πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Ευκαιρίες να κάνουμε καλό Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο ύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία υγκέντρωση πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Ευκαιρίες να κάνουμε καλό Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο ύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, σκοπός του μηνύματός μου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα