Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην 93η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας σχετικά με την έγκριση τροπολογιών στη σύμβαση SOLAS, κανονισμοί II- 2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29 του κεφαλαίου ΙΙΙ, στον Κώδικα περί σωστικών μέσων και τον Κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011 EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αφορά τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στην 93η σύνοδο της Επιτροπής του ΔΝΟ για την Ναυτική Ασφάλεια σχετικά με τις επτά τροπολογίες, η καθεμιά από τις οποίες σχετίζεται με τις κατωτέρω υποκατηγορίες: 1.1. Τροπολογίες στους κανονισμούς II-2/3 και II-2/9.7 της σύμβασης SOLAS σχετικά με την πυραντίσταση των αγωγών εξαερισμού νέων πλοίων Οι εν λόγω τροπολογίες στο κεφάλαιο II-2 της σύμβασης SOLAS εισάγουν νέες απαιτήσεις για τα συστήματα εξαερισμού των πλοίων. Σκοπός των τροπολογιών είναι επίσης να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κλαπέτων απομόνωσης πυρός και καπνού και για τον τηλεχειρισμό των κλαπέτων πυρός. Προστέθηκαν νέοι ορισμοί για το κλαπέτο απομόνωσης πυρός και καπνού. Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 13 του εγγράφου MSC 92/26/Add.1. Στην παράγραφο 8.6 της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στον κανονισμό II-2/13.4 της σύμβασης SOLAS σχετικά με τα πρόσθετα μέσα διαφυγής από τα μηχανοστάσια νέων επιβατηγών και φορτηγών πλοίων Το κεφάλαιο II-2 της σύμβασης SOLAS περιέχει απαιτήσεις για τα μέσα διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι τροπολογίες αυτές των απαιτήσεων της σύμβασης SOLAS έχουν ως στόχο να διασφαλισθεί ότι οι κλίμακες και τα κλιμακοστάσια με ανοικτές βαθμίδες σε μηχανοστάσια που αποτελούν τμήμα οδού διαφυγής κατασκευάζονται από χάλυβα και δεν βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενο κλειστό χώρο. Επιπλέον, εισάγονται απαιτήσεις για τις οδούς διαφυγής από τους χώρους εργασίας μηχανοστασίων. Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 13 του εγγράφου MSC 92/26/Add.1. Στην παράγραφο 8.17 της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στον κανονισμό II-2/18 της σύμβασης SOLAS για τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων σε νέα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Το κεφάλαιο ΙΙ- 2 της σύμβασης SOLAS, περιλαμβάνει απαιτήσεις για τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων. Σκοπός των εν λόγω τροπολογιών στη σύμβαση SOLAS είναι να καθιερωθεί η εγκύκλιος MSC.1/Circ.1431 του ΔΝΟ - Κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση εγκατάστασης συσκευών αφρού στους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων - από τις 22 Ιουνίου Το σύστημα ρίψης αφρού απαιτείται επομένως να είναι σύμφωνο με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 13 του εγγράφου MSC 92/26/Add.1. Στην παράγραφο 8.30 της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στο κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης SOLAS και σχετικές απαιτήσεις για την τακτική και την περιοδική συντήρηση των σωσίβιων λέμβων και των σωστικών σχεδιών για όλα τα πλοία Το κεφάλαιο ΙΙ- 2 της σύμβασης SOLAS περιλαμβάνει απαιτήσεις για τα σωστικά μέσα. Σκοπός των εν λόγω τροπολογιών στη σύμβαση SOLAS είναι να καταστούν EL 2 EL

3 υποχρεωτικές οι απαιτήσεις για την τακτική και την περιοδική συντήρηση των σωσίβιων λέμβων και των σωστικών σχεδιών. Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται το παράρτημα 31 της MSC 92/26/Add.2. Στην παράγραφο της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στον Κώδικα περί Σωστικών Μέσων (LSA) όσον αφορά τις διατάξεις δοκιμής αναφοράς ατομικών σωσιβίων (RTD) - με σχετικές αναθεωρημένες συστάσεις για τη δοκιμή σωστικών μέσων και κατευθύνσεις για την επικύρωση της κατασκευής πλήρους διάταξης δοκιμής αναφοράς για ενήλικες Ο Κώδικας περί Σωστικών Μέσων (LSA) του ΔΝΟ περιέχει απαιτήσεις για τα σωστικά μέσα. Οι τροπολογίες αυτές στον κώδικα LSA εισάγουν νέες απαιτήσεις για τις διατάξεις δοκιμής αναφοράς των ατομικών σωσιβίων. Οι τροπολογίες αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 34 της MSC 92/26/Add.2. Στην παράγραφο της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στον κανονισμό II-1/29 της σύμβασης SOLAS σχετικά με απαιτήσεις δοκιμής του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου Το κεφάλαιο II-1 της σύμβασης SOLAS περιέχει απαιτήσεις για τον μηχανισμό κινήσεως πηδαλίου και καθορίζει τα μέσα με τα οποία είναι δυνατή η απόδειξη της συμμόρφωσης. Στις εν λόγω τροπολογίες στη σύμβαση SOLAS προβλέπεται εναλλακτικό μέσο απόδειξης της συμμόρφωσης, εφόσον είναι πρακτικά αδύνατη η δοκιμή στη θάλασσα με το πλοίο στο μεγαλύτερο βύθισμά του. Οι τροπολογίες αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 35 της MSC 92/26/Add.2. Στην παράγραφο της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC Τροπολογίες στον Κώδικα του Προγράμματος Ενισχυμένων Επιθεωρήσεων (ESP) του 2011, κυρίως με σκοπό την εναρμόνισή του με τις πρακτικές των νηογνωμόνων/αναγνωρισμένων οργανισμών. Το πρόγραμμα εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) διαμορφώνει το πλαίσιο εντατικότερης επιθεώρησης των παλαιότερων πλοίων. Το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην από νηογνώμονες και το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων (ESP) πετρελαιοφόρων ορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω εντατικής επιθεώρησης. Επειδή για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) χρησιμοποιείται το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων (ESP), το CAS αναφέρει το ESP ως μέσο προς τον σκοπό αυτό. Στόχος των τροπολογιών αυτών στον κώδικα ESP είναι η εναρμόνισή του με τις τρέχουσες πρακτικές. Οι τροπολογίες αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 36 της MSC 92/26/Add.2. Στην παράγραφο της έκθεσης MSC 92 (MSC 92/26) σημειώνεται ότι οι τροπολογίες αυτές θα εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC. EL 3 EL

4 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΝΟ 2.1. Έγκριση των τροπολογιών στους κανονισμούς της SOLAS I-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, του κεφαλαίου ΙΙΙ, του κώδικα περί σωστικών μέσων και του κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011 Οι εν λόγω τροπολογίες εγκρίθηκαν στην 92η σύνοδο της Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 21 Ιουνίου 2013, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην 93η σύνοδο της εν λόγω Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 23 Μαΐου Αποδοχή και έναρξη ισχύος Μόλις εγκριθούν και εκδοθούν από την εν λόγω Επιτροπή, οι ανωτέρω τροπολογίες θα υποβληθούν στα οικεία συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους ότι δεσμεύονται από τις εν λόγω τροπολογίες. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 3.1. Τροπολογίες στους κανονισμούς II-2/3 και II-2/9.7 της σύμβασης SOLAS σχετικά με την πυραντίσταση των αγωγών εξαερισμού νέων πλοίων Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει απαιτήσεις σχετικά με την πυροπροστασία, την ανίχνευση και την κατάσβεση στο κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ 1 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Στον κανονισμό 12 του μέρους Α του κεφαλαίου αυτού προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις για τους αγωγούς εξαερισμού, οι οποίες απορρέουν από τις ίδιες διατάξεις της SOLAS που πρόκειται να τροποποιηθούν. Επιπλέον, στον κανονισμό 9 του κεφαλαίου II- 2 μέρος B του προαναφερόμενου παραρτήματος καθορίζονται πλήρεις και λεπτομερείς απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς εξαερισμού στο εσωτερικό διαφόρων τμημάτων επιβατηγού πλοίου ανάλογα με την κατηγορία του. Οι εν λόγω τροπολογίες στον κανονισμό 9 κεφάλαιο II- 2 μέρος C της σύμβασης SOLAS αντικαθιστούν ολόκληρη την παράγραφο 7 για τα συστήματα εξαερισμού, οι οποίες καλύπτουν τόσο τον ορισμό όσο και τη δοκιμή των διόδων αγωγών, καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για τα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/EΚ για τους αγωγούς εξαερισμού θα χρειασθεί να αναθεωρηθούν, εφόσον εγκριθούν οι ανωτέρω τροπολογίες. Πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για τις διατάξεις του κανονισμού 12 κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 μέρος Α που αφορούν τη δίοδο των αγωγών και τα συστήματα εξαερισμού για πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες στο μέρος Β του κανονισμού 9. Επομένως, οι τροπολογίες στη σύμβαση SOLAS που πρόκειται να εγκριθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/ΕΚ για τους αγωγούς εξαερισμού Τροπολογίες στον κανονισμό II-2/13.4 της σύμβασης SOLAS σχετικά με τα πρόσθετα μέσα διαφυγής από τα μηχανοστάσια νέων επιβατηγών και φορτηγών πλοίων Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει με το κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ απαιτήσεις για τα μέσα διαφυγής από τα μηχανοστάσια για τα 1 ΕΕ L 163 της , σ. 1. EL 4 EL

5 επιβατηγά πλοία, και ιδίως με τον κανονισμό 6 του μέρους Β (μέτρα πυρασφάλειας) του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες απορρέουν από τις ίδιες διατάξεις SOLAS που πρόκειται να τροποποιηθούν. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τα μέσα διαφυγής θα χρειασθεί να αναθεωρηθούν εφόσον εγκριθούν οι προαναφερθείσες τροπολογίες, με βάση τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για το κατάστρωμα στεγανών και για τη διαφυγή από τις αίθουσες ελέγχου του μηχανοστασίου. Επομένως, οι τροπολογίες στη σύμβαση SOLAS που πρόκειται να εγκριθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/ΕΚ για τα μηχανοστάσια των νέων επιβατηγών πλοίων Τροπολογίες στον κανονισμό II-2/18 της σύμβασης SOLAS σχετικά με τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων σε νέα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει με το κεφάλαιο II-2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ απαιτήσεις για την πρόβλεψη χώρου προσγείωσης ελικοπτέρων. Ειδικότερα, ο κανονισμός 18 μέρος Β του εν λόγω κεφαλαίου προβλέπει ότι «τα πλοία που διαθέτουν κατάστρωμα για ελικόπτερα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 18 του μέρους G του κεφαλαίου ΙΙ-2 της σύμβασης SOLAS, όπως έχει αναθεωρηθεί την 1η Ιανουαρίου 2003». Οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται τώρα να τροποποιηθούν. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/EΚ για τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων θα χρειασθεί να αναθεωρηθούν, εφόσον εγκριθούν οι ανωτέρω τροπολογίες. Επομένως, οι τροπολογίες στη σύμβαση SOLAS που πρόκειται να εγκριθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/ΕΚ για τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων, με αναδιατύπωση των κανόνων αυτών Τροπολογίες στο κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης SOLAS και σχετικές απαιτήσεις για την τακτική και την περιοδική συντήρηση των σωσίβιων λέμβων και των σωστικών λέμβων για όλα τα πλοία Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει απαιτήσεις σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντήρηση και την επιθεώρηση των σωστικών μέσων στο κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Ο κανονισμός 12.2 προβλέπει ότι «η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις των σωστικών μέσων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού III/20 της σύμβασης SOLAS». Συνεπώς, εφόσον σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται συμμόρφωση με τις αντίστοιχες διατάξεις της σύμβασης SOLAS που πρόκειται να τροποποιηθούν, κάθε αλλαγή τους ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροπολογία στις σχετικές διατάξεις της σύμβασης SOLAS θα επηρεάσει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη συντήρηση και τις επιθεωρήσεις των σωστικών μέσων Τροπολογίες στον Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSA) όσον αφορά τις διατάξεις δοκιμής αναφοράς ατομικών σωσιβίων (RTD) - με σχετικές αναθεωρημένες συστάσεις για τη δοκιμή σωστικών μέσων και κατευθύνσεις για την επικύρωση της κατασκευής πλήρους διάταξης δοκιμής αναφοράς για ενήλικες Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει απαιτήσεις σχετικά με τα ατομικά σωστικά μέσα στο κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες EL 5 EL

6 και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Ειδικότερα, στον κανονισμό 2.2 του κεφαλαίου αυτού επισημαίνεται ότι όλες αυτές οι συσκευές «πληρούν... τον κώδικα LSA». Επιπλέον, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ 2 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων προβλέπεται ότι «ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α.1, ο οποίος τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο..., πρέπει να πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα». Στο σημείο A του πίνακα στο παράρτημα Α.1, το ισχύον πρότυπο για ατομικά σωσίβια είναι το ψήφισμα MSC 48 (66) του ΔΝΟ (Κώδικας LSA) και τα εφαρμοστέα πρότυπα δοκιμών είναι εκείνα που καθορίζονται στο ψήφισμα Α.689 (17) του ΔΝΟ, όπως τροποποιήθηκε. Συνεπώς, σύμφωνα με αμφότερες τις οδηγίες απαιτείται συμμόρφωση με τις διατάξεις της σύμβασης SOLAS, οι οποίες πρόκειται να τροποποιηθούν, κάθε δε αλλαγή τους θα έχει άμεση επίπτωση στη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες τροπολογίες του κώδικα LSA θα επηρεάσουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/ΕΚ και την οδηγία 96/98/ΕΚ Τροπολογίες στον κανονισμό II-1/29 της σύμβασης SOLAS σχετικά με απαιτήσεις δοκιμής του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου Η Ένωση έχει ήδη θεσμοθετήσει απαιτήσεις για τις δοκιμές του μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου με τους κανονισμούς 6 και 7 του κεφαλαίου II-1, μέρος Γ του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ που απορρέουν από τις διατάξεις της σύμβασης SOLAS και τις αναπαράγουν, οι οποίες πρόκειται να τροποποιηθούν. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τον κύριο και τον εφεδρικό μηχανισμό κινήσεως πηδαλίου θα χρειασθεί να αναθεωρηθούν, εφόσον εγκριθούν οι προαναφερόμενες τροπολογίες, με βάση τις νέες διατάξεις SOLAS. Επομένως, οι τροπολογίες στη σύμβαση SOLAS που πρόκειται να εγκριθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2009/45/ΕΚ Τροπολογίες στον Κώδικα του Προγράμματος Ενισχυμένων Επιθεωρήσεων (ESP) του 2011, κυρίως με σκοπό την εναρμόνισή του με τις πρακτικές των νηογνωμόνων/αναγνωρισμένων οργανισμών. Στόχος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/ για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους είναι η θέσπιση προγράμματος εσπευσμένης σταδιακής εφαρμογής των απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού της σύμβασης MARPOL 73/78, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους, και στην απαγόρευση της μεταφοράς βαρέων κλασμάτων προϊόντων πετρελαίου με πετρελαιοφόρα μονού κύτους με προορισμό ή αφετηρία λιμένες των κρατών μελών. Με τον εν λόγω κανονισμό καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) του ΔΝΟ για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους, ηλικίας άνω των 15 ετών. Το άρθρο 5 προβλέπει ότι τα εν λόγω πετρελαιοφόρα πρέπει να συμμορφωθούν με το CAS, το οποίο στη συνέχεια ορίζεται στο άρθρο 6 ως το πρόγραμμα εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων που εγκρίθηκε με το ψήφισμα MEPC 94(46) της 27ης Απριλίου 2001, όπως 2 3 ΕΕ L 46 της , σ. 25. ΕΕ L 172 της , σ. 3. EL 6 EL

7 τροποποιήθηκε με το ψήφισμα MEPC 99(48) της 11ης Οκτωβρίου 2002 και με το ψήφισμα MEPC 112(50) της 4ης Δεκεμβρίου Το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην και των πετρελαιοφόρων από νηογνώμονες ή το πρόγραμμα εκτεταμένων επιθεωρήσεων (ESP) ορίζει τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω εντατικής επιθεώρησης. Επειδή για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) χρησιμοποιείται το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων (ESP), ενδεχόμενη αλλαγή στις επιθεωρήσεις ESP θα καταστεί αμέσως και αυτόματα εφαρμοστέα μέσω του κανονισμού (EΕ) αριθ. 530/2012. Ως εκ τούτου, οι τροπολογίες που πρόκειται να εγκριθούν στην 93η σύνοδο της MSC, η οποία θα εισάγει αλλαγές στον κώδικα ESP, θα επηρεάσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/ Περίληψη Με βάση την ανωτέρω σχετική νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή κρίνει ότι η έγκριση των επτά προαναφερόμενων τροπολογιών στην 93η σύνοδο της MSC εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, την οποία έχει αποκτήσει η ΕΕ με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η έγκριση των επίμαχων διεθνών νομοθετημάτων είναι δυνατόν να επηρεάσει κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει το πεδίο εφαρμογής τους. Σύμφωνα με πάγια νομολογία, αν και η Ένωση δεν είναι μέλος του ΔΝΟ, δεν επιτρέπεται τα κράτη μέλη να αναλάβουν υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών, εκτός εάν τους επιτραπεί να το πράξουν με απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις τροπολογίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1 έως 1.7 ανωτέρω οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν στην 93η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας, αντίστοιχα. EL 7 EL

8 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην 93η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας σχετικά με την έγκριση τροπολογιών στη σύμβαση SOLAS, κανονισμοί II- 2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29 του κεφαλαίου ΙΙΙ, στον Κώδικα περί σωστικών μέσων και τον Κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 9, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα. (2) Η Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας (MSC) του ΔΝΟ στην 92η σύνοδό της ενέκρινε τροπολογίες στους κανονισμούς II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29 κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης SOLAS, στον Κώδικα για τα σωστικά μέσα και τον Κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων του Η MSC αναμένεται ότι θα εγκρίνει τις εν λόγω τροπολογίες στην 93η σύνοδό της που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του (3) Οι τροπολογίες στους κανονισμούς II-2/3 και II-2/9.7 της σύμβασης SOLAS σχετικά με την πυραντίσταση των αγωγών εξαερισμού για τα νέα πλοία, θα εισάγουν νέες απαιτήσεις για τα συστήματα εξαερισμού των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών πλοίων που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. Οι διατάξεις του κανονισμού 12, μέρος Α και μέρος B, του κανονισμού 9 του κεφαλαίου II-2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ 4 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, οι οποίες αφορούν τις διόδους των αγωγών εξαερισμού και τα συστήματα εξαερισμού των πλοίων που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, καλύπτουν τα θέματα αυτά και απορρέουν από τις διατάξεις της σύμβασης SOLAS που πρόκειται να τροποποιηθούν. (4) Με τις τροπολογίες στον κανονισμό II-2/13.4 της σύμβασης SOLAS θα εισαχθούν πρόσθετα μέσα διαφυγής από τα μηχανοστάσια νέων επιβατηγών και φορτηγών πλοίων. Οι διατάξεις του κανονισμού 6, μέρος B, κεφάλαιο II-2 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ (μέσα διαφυγής) καλύπτουν τα θέματα αυτά και απορρέουν από τις διατάξεις της σύμβασης SOLAS που πρόκειται να τροποποιηθούν. (5) Οι τροπολογίες στον κανονισμό II-2/18 της σύμβασης SOLAS για τους χώρους προσγείωσης ελικοπτέρων σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία για τα νέα πλοία θα περιλαμβάνει απαίτηση για συστήματα πυροσβεστικού αφρού σύμφωνα με την 4 ΕΕ L 163 της , σ. 1. EL 8 EL

9 εγκύκλιο ΙΜΟ MSC.1/Circ.1431, της 22ας Ιουνίου 2012, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της εγκατάστασης πυροσβεστήρων αφρού για ελικόπτερα. Κανονισμός 18, μέρος B, κεφάλαιο II- 2 του παραρτήματος 1 της οδηγία 2009/45/ΕΚ προβλέπει ότι τα πλοία που διαθέτουν ελικοδρόμια θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού SOLAS, όπως θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, τα οποία αναμένονται τώρα να τροποποιηθούν. (6) Οι τροπολογίες στο κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης SOLAS και τις σχετικές απαιτήσεις για την τακτική και την περιοδική συντήρηση των σωσίβιων λέμβων και των σωστικών λέμβων για όλα τα πλοία αποβλέπουν στην υποχρεωτική εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων. Στο κεφάλαιο III του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/EΚ προβλέπεται ότι η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις των σωστικών μέσων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις του κανονισμού III/20 της σύμβασης SOLAS, οι οποίες αναμένεται ότι θα τροποποιηθούν. (7) Οι τροπολογίες στον κώδικα περί σωστικών μέσων (LSA) σχετικά με τις διατάξεις δοκιμής αναφοράς ατομικών σωσιβίων (RTD) θα εισάγουν νέες απαιτήσεις για RTD. Ο κανονισμός 2.2 κεφάλαιο III της οδηγίας 2009/45/ΕΚ ορίζει ότι όλα τα εν λόγω ατομικά σωστικά μέσα πληρούν τον κώδικα LSA. Επιπλέον, το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/98/ΕΚ 5 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων ορίζει ότι ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α.1, ο οποίος τοποθετείται σε κοινοτικό πλοίο πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Στον πίνακα του παραρτήματος A.1, καταχώριση A.1.1.4, το ισχύον πρότυπο για ατομικά σωσίβια είναι το ψήφισμα MSC 48(66) του ΔΝΟ, κώδικας LSA, που αναμένεται να τροποποιηθεί. (8) Οι τροπολογίες στον κανονισμό II-1/29 της σύμβασης SOLAS που αφορούν τις απαιτήσεις για τον μηχανισμό κινήσεως πηδαλίου θα εισάγει περαιτέρω απαιτήσεις για την απόδειξη της συμμόρφωσης για τις δοκιμές στη θάλασσα. Οι κανονισμοί 6 και 7, μέρος Γ, κεφάλαιο II-1 του παραρτήματος 1 της οδηγίας 2009/45/ΕΚ απορρέουν από τις διατάξεις, του κεφαλαίου II-1, μέρος Γ του κανονισμού 29 της σύμβασης SOLAS σχετικά με τις απαιτήσεις για τον κύριο και τον βοηθητικό μηχανισμό κινήσεως του πηδαλίου, οι οποίες αναμένεται να τροποποιηθούν. (9) Με τις τροπολογίες στον κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων (ESP) του 2011 επέρχεται ευθυγράμμισή του με τις πρακτικές των νηογνωμόνων. Τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/ για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) του ΔΝΟ για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ηλικίας άνω των 15 ετών. Το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην και των πετρελαιοφόρων από νηογνώμονες ή το πρόγραμμα εκτεταμένων επιθεωρήσεων (ESP) ορίζει τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω εντατικής επιθεώρησης. Επειδή για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος εκτίμησης της κατάστασης των πλοίων (CAS) χρησιμοποιείται το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων (ESP), ενδεχόμενη αλλαγή στις επιθεωρήσεις ESP θα καταστεί αυτόματα εφαρμοστέα μέσω του κανονισμού (EΕ) αριθ. 530/2012. (10) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε μέλος του ΔΝΟ ούτε συμβαλλόμενο μέρος των ανωτέρω συμβάσεων και κωδίκων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτήσει 5 6 ΕΕ L 46 της , σ. 25. ΕΕ L 172 της , σ. 3. EL 9 EL

10 το Συμβούλιο τα κράτη μέλη να διατυπώσουν τη θέση της Ένωσης και να εκφράσουν τη συναίνεσή τους να δεσμευτούν από τις εν λόγω τροπολογίες. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Η θέση της Ένωσης στη 93η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ είναι ότι συμφωνεί με την έγκριση των τροπολογιών στους κανονισμούς II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 και 2/18 της σύμβασης SOLAS, όπως ορίζεται στο παράρτημα 13 του εγγράφου MSC 92/26.Add.1 του ΔΝΟ, και με την έγκριση των τροπολογιών στους κανονισμούς II-2/20-1, 2/29, στο κεφάλαιο ΙΙΙ της σύμβασης SOLAS και στον Κώδικα περί σωστικών μέσων και τον Κώδικα για το πρόγραμμα ενισχυμένων επιθεωρήσεων του 2011, όπως ορίζονται στα παραρτήματα 31, 34, 35 και 36 αντίστοιχα του εγγράφου MSC 92/26/Add.2 του ΔΝΟ. 2. Η θέση της Ένωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, εκφράζεται από τα κράτη μέλη που είναι μέλη του ΔΝΟ, ενεργώντας από κοινού προς το συμφέρον της Ένωσης. 3. Τυπικές και ελάσσονος σημασίας αλλαγές της εν λόγω θέσης επιτρέπεται να συμφωνηθούν χωρίς τροποποίηση της θέσης. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν, προς το συμφέρον της Ένωσης, από τις τροπολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 10 EL

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 174 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8249/17 MAR 77 OMI 22 EU-GNSS 16 ENV 360 CLIMA 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0080 (NLE) 8696/17 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC MAR 87 OMI 25 EU-GNSS 22 ENV

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 13408/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2015 COM(2015) 328 final 2015/0144 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή της ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0135 (NLE) 13806/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: MAR 138 ENV 678 JUSTCIV 259 TRANS 356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0167/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0369 C8-0208/ /0170(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0167/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0369 C8-0208/ /0170(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.9.2017 A8-0167/ 001-026 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-026 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Daniela Aiuto Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία A8-0167/2017 (COM(2016)0369 C8-0208/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 273 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 273 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0110 (NLE) 9619/17 TRANS 207 MAR 106 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2014 COM(2014) 67 final 2014/0035 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση στην 53η σύνοδο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2013 COM(2013) 20 final 2013/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτήσεων για νέες καταχωρίσεις στο παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12163/17 JAI 782 ASIM 100 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου του 1998 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2015 COM(2015) 248 final 2015/0124 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 264 final 2017/0107 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτροπή ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον αφορά την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 579 final 2016/0273 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2015 COM(2015) 805 final 2015/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που θα λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final 2017/0019 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12306/17 JAI 800 ASIM 102 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11058/17 PECHE 282 DELACT 125 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0136 (COD) 11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 460 VETER 68 AGRILEG 165 ANIMAUX

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 195 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final 2014/0283 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2017 C(2017) 8499 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10175 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2017 C(2017) 8465 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10173 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2018 C(2018) 281 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2018 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 5319 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα