Πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας"

Transcript

1 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Δράση 2 : Δικτύωση των Φορέων της Α.Σ. με τοπικούς Φορείς Υποδράση 2.3 : Ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας με τοπικούς Φορείς Πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας Φορέας (εταίρος) Υλοποίησης -Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Η Πράξη «Δημοκρίτεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 1

2 Πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας με τοπικούς Φορείς Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμ. πρωτ. 7734/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Δημοκρίτεια πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2. Την κείμενη νομοθεσία της σχετικής Πρόσκλησης της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. 3. Το σχέδιο δράσης καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Α.Σ. για την έγκριση υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα Σήμερα 19/05/2014 στη δομή του Συντονιστή Φορέα της Α.Σ., σε συνέχεια των μέχρι σήμερα ενεργειών που έχουν αναπτυχθεί και δρουν συμπληρωματικά στο πλαίσιο της δράσης 2- «Δικτύωση των Φορέων της Α.Σ. με τοπικούς Φορείς», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι Φορείς μέλη της Α.Σ. καθώς και τρίτοι τοπικοί Φορείς/Οργάνωσεις /Δίκτυα που έχουν δείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Δίκτυο, δια των εκπροσώπων /στελεχών τους, ως ακολούθως: 1. Συμβαλλόμενοι 1. Το ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, που εδρεύει στην Ξάνθη, οδός Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων 2. Ο Δήμος Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενησεά Αβδήρων Ξάνθης 3. Δήμος Τοπείρου, που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης 4. Δήμος Μύκης, που εδρεύει στη Σμίνθη Ξάνθης 5. Ο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών με διακριτικό τίτλο Ε.Π.Ε.Κ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα, Κανάρη Το ΚΕΚ ΔΙΟΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χ.Μούσκου 18, Α.Ιλίσια 7.Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος με διακριτικό τίτλο Σ.Κ.Λ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τοσίτσα 19/ Ομονοίας 117 (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) 2

3 εκπονούν το παρόν Πιλοτικό Σχέδιο Συνεργασίας στα πλαίσια της δράσης 2 /υποδράση 2.3. του ανωτέρω εγκριθέντος έργου (Πράξης). 2. Προοίμιο Το Έργο (Πράξη) με τίτλο «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθη» υλοποιείται από την Α.Σ. «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθη» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 3. Σκοπός Θεωρητικό Πλαίσιο Στόχος του σχεδίου συνεργασίας είναι η σταδιακή και βιώσιμη ένταξη των μελών της ομάδας-στόχου της περιοχής υλοποίησης σε θέσεις απασχόλησης φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονομικό κλάδο έργου ή και στη δημιουργία επιχειρήσεων των ίδιων των ωφελούμενων με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το σχέδιο διαμορφώνεται με γνώμονα λοιπές ενέργειες δικτύωσης και επικοινωνίας στα πλαίσια του σχεδίου όπως, το δίκτυο, οι τοπικές ομάδες στελεχών και γενικότερα οι συναντήσεις εργασίας και λοιπές συναφείς ενέργειες με αντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας της ομάδας στόχου. Το πνεύμα της παρούσας συνεργασίας βασίζεται στον ίδιο το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου, μεταξύ των οποίων είναι και η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μερών, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα 3

4 μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης. Ειδικότερα, ως παραγόμενα προϊόντα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με την μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», σε ανερχόμενους τομείς της τοπικής και κοινωνικής οικονομίας καθώς και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας». Το δεύτερο είδος συνεταιρισμού θα αποτελείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό την δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη επιχείρησης από ομάδες ανθρώπων που ουσιαστικά λόγω προσωπικών δυσκολιών (π.χ. η καλή γνώση της ελληνικής νομοθεσίας, έλλειψη ικανών κεφαλαίων, μη επαρκής αυτοπεποίθηση κλπ), δεν θα μπορούσαν ή δεν θα τολμούσαν να αυτενεργήσουν και την υποστήριξη και η ενδυνάμωση τους. Η δομή ουσιαστικά αυτή θα είναι η συνέχιση και ο πολλαπλασιαστής του προγράμματος στον στην περιοχή υλοποίησης όταν αυτό θα έχει λήξει. Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδίου, προβλέπεται να προωθηθούν προσλήψεις ωφελούμενων σε επιχειρήσεις/θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους. Οι τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα προωθηθεί η δημιουργία των επιχειρήσεων αλλά και η προώθηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής της Μελέτης Ανάλυσης Τοπικής Αγοράς Εργασίας του Σχεδίου, ανήκουν σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας που θα μπορούσε να αναπτυχτεί περαιτέρω στην περιοχή παρέμβασης. Ένας από τους κλάδους αυτούς είναι της Κοινωνικής Οικονομίας, δηλαδή ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Ειδικότερα, στην περιοχή παρέμβασης, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για νέες επενδύσεις και συνεπώς για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Η εκτίμηση για το μέλλον της κοινωνικής οικονομίας είναι αισιόδοξη, όπου αναμένεται αυξητική τάση λόγω: της ολοένα πιο απαιτητικής και αυστηρής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, της συνεχιζόμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε έργα σχετικά με αυτήν και 4

5 του γεγονότος ότι οι οικονομικές δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα αποτελούν επενδύσεις έντασης εργασίας και δημιουργούν πολλαπλές θέσεις. Επιπλέον, η κοινωνική οικονομία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην τοπική αγορά εργασίας καθώς και νέα βιώσιμα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στους περισσότερους τομείς της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στους κάτωθι επιμέρους τομείς επαγγελμάτων : αγροτικός τομέας (π.χ. καινοτόμες δραστηριότητες, ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειες κλπ) τουρισμός πολιτισμός πρόνοια-κοινωνική φροντίδα δραστηριότητες συλλογικού και παραγωγικού σκοπού κλπ. Μακροπρόθεσμα, δε, το σχέδιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην υποστήριξη του ευρύτερου πληθυσμού της ομάδας στόχου στην περιοχή παρέμβασης, είτε ως εν δυνάμει υποψηφίων για τοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας είτε ως υποψήφιων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν κοινωνικές ή εμπορικές επιχειρήσεις. Τέλος, επισημαίνεται ότι το παρόν σχέδιο επιδιώκει και διασφαλίζει μέσα από όλες τις δράσεις του την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. 4. Αντικείμενο (Α) Ενέργειες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν (Β)Τεκμηρίωση της ανάγκης εφαρμογής (Γ)Αποτελέσματα και θετικά οφέλη Α) Ενέργειες που επιδιώκεται να υποστηριχθούν 1) Οργανωμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος προετοιμασίας και υποστήριξης δημιουργίας θέσεων εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικότητας προς τον ωφελούμενο πληθυσμό (π.χ. προσέλκυση πληθυσμού, χαρτογράφηση αναγκών, σύζευξη ενδιαφέροντος ανέργων με κενές θέσεις εργασίας 5

6 επιχειρήσεων, ενημέρωση για τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων για υποψήφιους επιχειρηματίες, επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων κλπ - βλ. αναλυτικά αρμοδιότητες μερών). 2)Ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, εμπειρίας, τεχνογνωσίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. 3) Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, τεχνικών συζητήσεων, ομάδων εργασίας, η εν γένει δικτύωση και επικοινωνία για την παρακολούθηση και πρόοδο του σχεδίου. 4) Ενημέρωση, καθοδήγηση προς τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό σχετικά με τα βήματα ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, με έμφαση στον τομέα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του Ν.4019/2011. Ενημέρωση για τις κατηγορίες ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας, Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού) Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προετοιμασία επιχειρηματικών εργαλείων, και ειδικότερα: έρευνα αγοράς εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου κινητοποίηση και ενημέρωση πιθανών εταίρων για την ενίσχυση του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και, στη συνέχεια, την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 5) Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (βήματα 1 & 2 ο και δικαιολογητικά) ή την ίδρυση άλλων μορφών επιχειρήσεων του εμπορικού νόμου (εγγραφή στο ΓΕΜΗ κλπ) 6) Ενέργειες ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τους δημότες για θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας της ομάδας στόχου αλλά και την ευαισθητοποίηση στην όλη προσπάθεια μέσω εκδήλωσης προτίμησης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τοπικής αγοράς. 6

7 7) Διερεύνηση & αξιοποίηση τρεχόντων προγραμμάτων άντλησης πόρων χρηματοδότησης προώθησης προσλήψεων ή ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προς όφελος των μελών της ομάδας στόχου στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή/και της επόμενης προγραμματικής περιόδου καθώς και λοιπών προγραμμάτων. Ειδικότερα: Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ή άλλα Προγράμματα Απασχόλησης σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (σχολεία, δικαστήρια, νοσοκομεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ) ΟΑΕΔ Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΔ κλπ Προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών σε προσλήψεις ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΔ κλπ Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους/ες στην αγορά εργασίας ΟΑΕΔ κλπ Ειδικά προγράμματα για ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων ΟΑΕΔ κλπ. Ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης /αυτοαπασχόλησης ανέργων ΟΑΕΔ κλπ Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική ή πολύ μειονεκτική θέση Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή εφαρμογής (ΤΟΠΕΚΟ) Προγράμματα τοπικών σχεδίων για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Προγράμματα επιχορήγησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων -ΚΟΙΝΣΕΠ Επενδυτικά σχέδια μέσω αναπτυξιακού νόμου Προγράμματα για την ενίσχυση επιχείρησαν στους τομείς μεταποίησης-τουρισμούεμπορίου-υπηρεσιών ΕΠ ΕΣΠΑ κλπ Χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIES μικροδάνεια (συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αστικής ανάπτυξης JESSICA Πρόγραμμα εγγύησης ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος LEADER για την ανάπτυξη της υπαίθρου Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων αγροτών στο πλαίσιο των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (μίσθωση δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, χρηματοδότηση για εκτροφή σαλιγκαριών ή αρωματικών & 7

8 φαρμακευτικών φυτών κλπ) 8) Διερεύνηση & αξιοποίηση τρεχόντων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, δια βίου μάθησης & συμβουλευτικής προς όφελος των μελών της ομάδας στόχου στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή/και της επόμενης προγραμματικής περιόδου καθώς και λοιπών προγραμμάτων. Ειδικότερα: Πρόγραμμα επιχορήγησης με επιταγές κατάρτισης (training voucher) Πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε διάφορους τομείς, όπως, περιβάλλον, τουρισμός κλπ με υποχρεωτική απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - στην περιοχή εφαρμογής & τοπικών σχεδίων για την απασχόληση που περιλαμβάνουν δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης των ομάδων στόχου Ολοκληρωμένης παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων (προκατάρτιση, κατάρτιση, απασχόληση) Λοιπά προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης προς όφελος της ομάδας στόχου και λοιπών ομάδων πληθυσμού. Β)Τεκμηρίωση της ανάγκης εφαρμογής Η σκοπιμότητα του παρόντος πιλοτικού σχεδίου θεμελιώνεται από τις εξής παραμέτρους: 1) Τις συνθήκες απασχόλησης που βιώνουν τα μέλη της ομάδας στόχου λόγω της παρατεταμένης ανεργίας και περιθωριοποίησης στην οποία βρίσκονται, όπως αυτά αναλύονται στη σχετική Μελέτη Ανάλυσης Τοπικής Αγοράς του Σχεδίου. 2) Την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των δεξιοτήτων της ομάδας στόχου στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε δυναμικούς τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας (αγροτικός τομέας, τουρισμός, πολιτισμός, πρόνοια-κοινωνική φροντίδα, συλλογικές και παραγωγικές δραστηριότητες κλπ.). 8

9 3) Τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής. Οι σημαντικότερες αδυναμίες των τοπικών επιχειρήσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, εντοπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την εισαγωγή καινοτομιών, την αξιοποίηση νέων τεχνικών οργάνωσης, διοίκησης και εμπορίας, τη δικτύωση και τη βελτίωση της πρόσβασης στο πιστωτικό σύστημα καθώς και την εφαρμογή μεθόδων εργασίας φιλικών προς το περιβάλλον, τη διαχείριση-ανακλύκλωση χρησιμοποιούμενων υλικών. Η υποστήριξή τους απαιτεί παρεμβάσεις ώστε να εκσυγχρονιστούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου ανταγωνισμού. 4) Την ολοένα αυξανόμενη διάσταση και ανάγκες του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας /Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στο γεγονός, ότι όλοι οι οργανισμοί του τρίτου τομέα έχουν επεκτείνει επιτυχώς το πεδίο των δραστηριοτήτων τους σε νευραλγικούς τομείς για την ευημερία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως οι ανωτέρω που αναφέρθησαν. Γ) Αναμενόμενα αποτελέσματα και θετικά οφέλη Υποστήριξη λειτουργία υπό ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ. και εν γένει κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης στον κλάδο από τον ευρύτερο πληθυσμό της ομάδας στόχου και λοιπών ομάδων πληθυσμού Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ίδρυση-λειτουργία επιχειρήσεων από μέρος των ωφελούμενων/συνέργεια -συμπληρωματικότητα με δράσεις επιδότησης ΝΕΕ ΟΑΕΔ Προώθηση νέων θέσεων εργασίας στις εν δυνάμει υπό δημιουργία επιχειρήσεις των ωφελούμενων/συνέργεια-συμπληρωματικότητα με δράσεις επιδότησης ΝΘΕ ΟΑΕΔ κλπ Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των ωφελούμενων Ενίσχυση και ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ικανότητες διατήρηση μιας θέσης εργασίας Βελτίωση της θέσης των μελών της οικογενείας τους και της στάσης τους απέναντι στα κοινωνικά θέματα και τη ζωή Βελτίωση του κριτικού τρόπου σκέψης και της ανάληψης πρωτοβουλιών 9

10 Ενίσχυση τους συναισθήματος της ευθύνης και ικανότητας στη διεκπεραίωση αναληφθέντων εργασιών που τους καθιστά περισσότερο ευπρόσδεκτους και κοινωνικά αποδεκτούς Προώθηση της ισότητας των φύλων και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κατάρριψη στερεοτύπων και αλλαγή στάσεων και συνείδηση των εργοδοτών σε θέματα ισότητας των φύλων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων που ενθαρρύνουν προσλήψεις σε θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα τους Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των δημοτών και του ευρύτερου πληθυσμού της τοπικής κοινότητας σε θέματα ενίσχυσης της απασχόλησιμότητας και της τοπικής οικονομίας κλπ. 5. Χωροθέτηση Περιοχή παρέμβασης του σχεδίου είναι η ευρύτερη περιοχή του Νομού Ξάνθης. Με συμφωνία των μερών δύναται να επιτευχθεί και επέκταση της χωροθέτησης του σχεδίου σε λοιπές περιοχές της Περιφέρειας. 6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Το Πιλοτικό Σχέδιο Συνεργασίας προβλέπεται να αναπτυχθεί για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο εγκριθέν έργο. Οι συμβαλλόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη δράση του με ίδιους πόρους και μετά το πέρας του έργου, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αποβούν ιδιαίτερα επωφελή για τον ωφελούμενο πληθυσμό. Στην περίπτωση που το σχέδιο μετατραπεί σε βάθος χρόνου σε προγραμματική σύμβαση, προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης και συνυπογραφής νέου σχεδίου με διάρκεια που θα ορίζεται ρητά σε αυτό. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους, μετά από διάστημα 1 μηνός από την υπογραφή της, στις περιπτώσεις που δεν πληρείται ο πλαίσιο συνεργασίας όπως θα περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του πλαισίου συνεργασίας (αρμοδιότητες κλπ) των συμβαλλόμενων μερών. 10

11 7. Ορισμός Συντονιστή Υπεύθυνος για το συντονισμό της συνεργασίας, ορίζεται ο Φορεας Υλοποίησης της Δράσης, ο οποίος ευθύνεται για το συντονισμό, τον προγραμματισμό των συναντήσεων καθώς και την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος. 8. Πλαίσιο συνεργασίας (Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών) Ανάληψη ενδεικτικών υποχρεώσεων ανά Κατηγορία Φορέων : -Φορείς εκπροσώπησης της ομάδας στόχου ή/και λοιπών ομάδων πληθυσμού Προσέλκυση, ενημέρωση ωφελούμενων & του ευρύτερου πληθυσμού ομάδας στόχου Οργάνωση, δικτύωση με λοιπούς φορείς για την ενεργό συμμετοχή της ομάδας Καταχώρηση στοιχείων ωφελούμενων/τήρηση μητρώου / Ορισμός τυπικών κριτηρίων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πιλοτικό σχέδιο (δικαιολογητικά κλπ) Σύνδεση και παραπομπή των ωφελούμενων στους αρμόδιους φορείς Κλπ. συναφείς ενέργειες -Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού & Νομικά τους πρόσωπα Χαρτογράφηση αναγκών Ενέργειες προετοιμασίας εγκατάστασης υποδομών επιχειρήσεων, επίλυσης ενδεχόμενων διαδικαστικών ζητημάτων που προκύπτουν (άδειες, αποφάσεις, κλπ) Ενέργειες τοπικής δικτύωσης Ενέργειες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, ευαισθητοποίησης προς τους δημότες στο περιεχόμενο και τους στόχους του σχεδίου προς το σκοπό ενίσχυσης της απασχολησιμότητας της ομάδας στόχου και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας Υποστήριξη στη σύνδεση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΥ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνική σύνδεση, κλπ) για τη διευκόλυνση λειτουργίας των επιχειρήσεων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την βέλτιστη οργάνωση λειτουργίας των επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών (Η/Υ, λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός, έπιπλα κλπ) Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας των δραστηριοτήτων των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω αξιοποίησης τοπικών μέσων ενημέρωσης, ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων, σχεδιασμού και ανάπτυξης έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 11

12 υλικού, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διαφημιστικών banner, αξιοποίησης δικτυακών μέσων ενημέρωσης και παρακολούθησης κλπ. Ενέργειες επίλυσης των διαδικαστικών και θεσμικών ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν (άδειες, αποφάσεις, κλπ) και ότι επιπλέον απαιτείται για την ανάπτυξη του πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας σε επίπεδο υποστήριξης νέων θέσεων εργασίας /ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων προς όφελος της ομάδας στόχου Ενέργειες διευκόλυνσης αναζήτησης πηγών Κλπ. συναφείς ενέργειες Επιπλέον, οι ανωτέρω Φορείς δύνανται να : Ελέγχουν, υποβοηθούν τις υπό ανάπτυξη επιχειρήσεις ως προς τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών λειτουργίας Έχουν συντονιστικό ρόλο στην πληροφόρηση των πολιτών εν δυνάμει ωφελούμενων Έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην επιλογή και πρόσληψη του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού Ελέγχου και παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις υπό ανάπτυξη επιχειρήσεις και προβαίνουν σε συστάσεις προς αυτές κλπ. - Φορείς συμβουλευτικής-συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης/επιχειρηματικότητας Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων Υποστήριξη στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας ΚοινΣΕΠ ή άλλων μορφών επιχειρηματικότητας Κλπ. συναφείς ενέργειες -Επιχειρήσεις σε τομείς Κοινωνικής Οικονομίας (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς διαχείρισης πολιτισμού, υπηρεσίες πρόνοιας κοινωνικής φροντίδας, δραστηριότητες συλλογικού-παραγωγικού σκοπού κλπ.) Υποστήριξη στο σχεδιασμό προδιαγραφών των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων (εξοπλισμός, προσωπικό, υπηρεσίες κλπ) Ενημέρωση υποψήφιων ωφελούμενων για τις ενέργειες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Πληροφόρηση σε σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 12

13 προκειμένου να καθίσταται βιώσιμη (παραγωγή, χρηματοοικονομική διαχείριση κλπ.) Κλπ. συναφείς ενέργειες -Επιμελητήρια Ενημέρωση για τα θεσμικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση για τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών & εργαζομένων Κλπ. συναφείς ενέργειες -Εκπαιδευτικά ιδρύματα/κεκ-κέντρα δια βίου μάθησης & λοιποί εκπαιδευτικοί φορείς Παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο του περιβάλλοντος ή σε αντικείμενα επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών κλπ Κλπ. συναφείς ενέργειες -Σύνδεσμοι επαγγελματιών/ Λοιποί Φορείς κατηγορίας Συνδέσμων Επαγγελματιών / Επαγγελματικά-Επιστημονικά Σωματεία Ενημέρωση για τα δικαιώματα-υποχρεώσεις εργοδοτών /εργαζομένων Υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης /επιχειρηματικότητας Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων Υποστήριξη στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας ΚοινΣΕΠ ή άλλων μορφών επιχειρηματικότητας -ΜΚΟ & λοιποί κοινωνικοί φορείς Προσέλκυση, ενημέρωση ωφελούμενων &του ευρύτερου πληθυσμού της ομάδας στόχου Κοινωνική στήριξη, συμβουλευτική, παραπομπή των ωφελούμενων Ενημέρωση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση Κλπ. συναφείς ενέργειες - Κοιν.Σ.Επ. που δύνανται να εντάσσονται στο πιλοτικό σχέδιο : Λήψη απαραίτητων μέτρων για την παραμονή τους ως συμβαλλομένων στο παρόν πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας Ανάληψη ευθύνης οργάνωσης, διαχείρισης με αξιοποίηση των εργαλείων του σχεδίου 13

14 και λοιπών αναπτυχθέντων εργαλείων στο πλαίσιο συναφών πρωτοβουλιών Παροχή συστηματικών υπηρεσιών καθοδήγησης στις ανωτέρω διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Συνεργασία μέσω των στελεχών/μελών/προσωπικού με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Μέριμνα για την καλή χρήση των υποδομών / υλικοτεχνικού εξοπλισμού Τήρηση λοιπών συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα συνεργασία κλπ. Επιπλέον, δύνανται σε βάθος χρόνου να μεριμνούν για την: Διερεύνηση, καταγραφή, μελέτη, επικαιροποίηση των αναγκών στους τομείς οικονομίας/δραστηριότητας των επιχειρήσεων Ενημέρωση των μελών/ωφελούμενων για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη των επαφών τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης/επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη υπηρεσιών στους αντίστοιχους τομείς και διευκόλυνση συμμετοχής τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες Παροχή συστηματικών υπηρεσιών ενημέρωσης, υποστήριξης προς τους πελάτες/προμηθευτές/λοιπούς ωφελούμενους Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικών οργανώσεων, ΟΤΑ κλπ. οργανισμών στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Πληροφόρηση και επιμόρφωση για τη συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω συμμετοχής σε σχετικά προγράμματα, ανοικτές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, προώθησης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης κλπ Υλοποίηση λοιπών ενεργειών όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία - Όλοι οι συμβαλλόμενοι Φορείς (κοινές ενέργειες /υποχρεώσεις) Συνεργασία, επικοινωνία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τους σκοπούς του σχεδίου Προσέλκυση, ευρεία ενημέρωσης ωφελούμενων Δημοσιότητα - πληροφόρηση του ευρύ κοινού και της τοπικής κοινότητας Ευαισθητοποίηση των τρίτων για την κατάρριψη στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 14

15 Ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης κοινού ενδιαφέροντος. 9. Διαδικασία ελέγχου -Επιτροπή παρακολούθησης Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του παρόντος σχεδίου προβλέπεται να ορισθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν ειδικότερων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των εμπλεκόμενων φορέων. Η διαδικασία ελέγχου, δύναται να πραγματοποιείται μέσω: Τυχαίων ελέγχων που θα γίνονται από την επιτροπή στο περιβάλλον των υπό ανάπτυξη επιχειρήσεων Συνεντεύξεων με τους πελάτες/προμηθευτές/λοιπούς ωφελούμενους ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και την ορθή υλοποίηση των ενεργειών των επιχειρήσεων Διενέργεια έρευνας μέσω συλλογής ερωτηματολογίων προς πελάτες/προμηθευτές/λοιπούς ωφελούμενους Εξέταση λοιπών παραπόνων ή καταγγελιών Συγκέντρωση αντιγράφων απολογισμών παροχής υπηρεσιών, ως αποδεικτικό για την εκταμίευση χρημάτων (σε περίπτωση μετατροπής του παρόντος σε προγραμματική σύμβαση) Έλεγχος του φυσικού αντικειμένου Παρακολούθηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων συμβαλλόμενων μερών, σύνταξη έκθεσης σε περίπτωση παράβασης, σύνταξη έκθεσης για την ομαλή εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου Ανάληψη τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του παρόντος Λήψη απόφαση για παράταση ισχύος του παρόντος/ή σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης ή για καταγγελία αυτού/αυτής Διατύπωση γραπτών ή/και προφορικών συστάσεων Διαβίβαση προτάσεων, προτεραιοτήτων και παρατηρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των δράσεων και ενεργειών κλπ. 15

16 10. Επίλυση διαφορών-ρήτρες Η επιτροπή παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου συνεργασία. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού του σχεδίου συνεργασίας θεωρουμένων όλων ουσιωδών, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να καταγγείλει το σχέδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 11. Κυρώσεις Η παράβαση των όρων λόγω επιβολής κατ ατής των κυρώσεων: Γραπτή ή/και προφορική σύσταση Παύση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συμβαλλόμενοι φορείς Οριστική καταγγελία και απομάκρυνση από το περιβάλλον υποστήριξης επιχειρηματικότητας κλπ. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μεμονωμένα ή σωρευτικά ανάλογα με την συχνότητα ή τη σοβαρότητα της παρέμβασης. 12. Εμπιστευτικότητα-Εχεμύθεια Καθ όλη τη διάρκεια του σχεδίου αλλά και μετά την καθ οιοδήποτε τρόπο λήξη των υπηρεσιών του σχεδίου, οι επιχειρήσεις που επωφελούνται έχουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιούν σε κανέναν τρίτο πληροφορίες ή έγγραφα που αποτελούν προσωπικά δεδομένα ωφελούμενων (π.χ. οικογενειακή κατάσταση κλπ) και τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος. 13. Τροποποίηση σχεδίου Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος γίνεται εγγράφως έπειτα από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 16

17 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων από το δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν. 14. Λοιποί όροι Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της δράσης Συμφωνούν στη συνεχή διεύρυνση και υποστήριξη του παρόντος σχήματος με νέους φορείς συναφών δράσεων και σκοπού για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του δικτύου, σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο Διευκρινίζεται στα πλαίσια της δράσης συγχρηματοδοτείται μόνο η εκπόνηση του σχεδίου συνεργασίας και όχι οι ενέργειες που προβλέπονται σε αυτό (αγορά εξοπλισμού, εγκατάσταση κλπ.) Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις, λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις των ανωτέρω ενεργειών σε σχέση με την κατανομή των ρόλων εκάστου συμβαλλόμενου Φορέα, την τακτικότητα των συναντήσεων μεταξύ αυτών, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους κλπ, θα συμφωνούνται κατόπιν επικοινωνίας σε ειδικότερες συνεργασίες. -Ειδικότερα, για την περίπτωση όπου το παρόν μετατραπεί μακροπρόθεσμα σε προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/1010 (ΦΕΚ 87 Α ), προβλέπεται: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν 17

18 προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1252/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στην υπό μετεξέλιξη μακροπρόθεσμα προγραμματική σύμβαση, επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Κ. με οποιοδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων, δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων κλπ. Συνδυαστικά, δε, με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216Α/ ), ορίζεται ότι: Οι Κοιν.Σ.Επ., ως συμβαλλόμενοι, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλόμενων, τηρουμένων κατά τα λοιποά, αναφερόμενων στο άρθρο 100 του Ν.2852/2010 (ΦΕΚ 87Α ). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Οι Φορείς που τίθενται ανωτέρω εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας, ως αποτέλεσμα των ενεργειών διαβούλευσης, δικτύωσης και συνεργασίας στο πλαίσιο των αντίστοιχων ενεργειών του σχεδίου. 2) Το πιλοτικό σχέδιο συνεργασίας παραμένει ωστόσο ανοικτό προς ενσωμάτωση νέων φορέων έως τη λήξη της ενέργειας και του σχεδίου, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που έχουν ήδη επεξεργαστεί και σήμερα αναδιαμορφώνονται / διευρύνονται ως εξής: Φορείς εκπροσώπησης της ομάδας στόχου Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α & Β βαθμού & Νομικά τους Πρόσωπα Φορείς συμβουλευτικής-συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Κοινωνικοί Εταίροι Εκπαιδευτικά ιδρύματα/κεκ Κέντρα δια βίου μάθησης και λοιποί εκπαιδευτικοί φορείς Σωματεία/Ενώσεις εργοδοτών/ενώσεις εργαζομένων Κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις εθελοντισμού και κοινωνίας των πολιτών Επαγγελματικές ενώσεις - Σύνδεσμοι επαγγελματιών - Επαγγελματικά & 18

19 Επιστημονικά Σωματεία Ενώσεις εργοδοτών /Ενώσεις εργαζομένων Κοινωνικοί Εταίροι Κοινωνικές επιχειρήσεις/κοινωνικές Συναρπαστικές Επιχειρήσεις/Λοιπές κατηγορίες επιχειρήσεων με συναφείς σκοπούς και δράσεις Τοπικά Δίκτυα /Αναπτυξιακές Συμπράξεις Φορέων με στόχο την υλοποίηση έργων σε κοινωνικά ζητήματα και δράσεις προώθησης της απασχόλησης / επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας Λοιποί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελούς σκοπούς κλπ. Την επικύρωση του παρόντος εγγράφου, συνυπογράφουν όλοι οι συμβαλλόμενοι Φορείς/επιχειρήσεις, αφού ανέγνωσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενο. Τα συμβαλλόμενα μέρη 19

20 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» Οδ. Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ Ξάνθη Τηλ.: , Fax: Εταίροι Α.Σ.: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Συντονιστής) Οδ. Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ Ξάνθη, τηλ.: , fax: URL: Δήμος Αβδήρων Γενησέα Αβδήρων ΤΚ Ξάνθη, τηλ.: , fax: URL: Δήμος Τοπείρου Εύλαλο Ξάνθης ΤΚ 67200, τηλ.: , fax: URL: Δήμος Μύκης Σμίνθη Ξάνθης ΤΚ 67100, τηλ.: , fax: URL: Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α») Κανάρη 20 ΤΚ Αθήνα /Γενησέα Αβδήρων ΤΚ Ξάνθη, τηλ.: , fax: URL: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΟΝ X. Μούσκου 18 ΤΚ Α.Ιλίσια τηλ.: , fax: URL: Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) Τοσίτσα 19 ΤΚ Αθήνα, τηλ , fax : Ομονοίας 117 (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) URL: Θ.Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΩΜΕGA TECHNOLOGY Ελ.Βενιζέλου 4 ΤΚ Καλλιθέα, τηλ.: , fax: URL: Η Πράξη «Δημοκρίτεια -Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 20

Οδηγίες υποστήριξης εργοδοτών κατά το στάδιο των προσλήψεων

Οδηγίες υποστήριξης εργοδοτών κατά το στάδιο των προσλήψεων Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Φεβρουάριος 2015 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα / /2013, οι παρακάτω υπογράφοντες: Αφενός, η Περιφέρεια Αττικής που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Συγγρού αριθ. 15-17 Τ.Κ. 11743 και εκπροσωπείται νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Α εξάμηνο 2014 Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Οδυσσέως Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων ΤΚ 67100 Ξάνθη Τηλ.: 25410-29282, Fax: 25410-62086 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2012 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο συμπερασμάτων επαφών κοινωνικών εταίρων και φορέων σε ζητήματα απασχόλησης /επιχειρηματικότητας

Κείμενο συμπερασμάτων επαφών κοινωνικών εταίρων και φορέων σε ζητήματα απασχόλησης /επιχειρηματικότητας Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 2014 2015 ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 2.ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

3η Τροποποίηση της Πράξης "Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

3η Τροποποίηση της Πράξης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής προβλημάτων ΑΝΕΡΓΩΝ που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Οδηγός καταγραφής προβλημάτων ΑΝΕΡΓΩΝ που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης» Έργο: «Δημοκρίτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Πράξη: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Διεύθυνση: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 30-32, 2 ος όροφος, 11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πληροφορίες: Πωλίνα Βασιλάκου Τηλ. : 2103417161 Fax: 2103417164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Η Α.Σ. «Τουρισμός Απασχόληση Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ποιοι είμαστε; Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ν. Ξάνθης είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Επιστημονικού Υπευθύνου Πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο χλμ Νάουσας προς Σ.Σ. Νάουσας, ΤΚ 59200, Νάουσα Τηλ: 2332020250 Φαξ: 2332022212 E-mail: esperide@otenet.gr Νάουσα, 08/07/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στον Δήμο Ήλιδας» ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Με την σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Διαγωνισμός επιλογής προσωπικού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα