Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC."

Transcript

1 1

2 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, τοποθετήστε το σε ένα µέρος µε εύκολη πρόσβαση. Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 Α & Αριστείδου Μαρούσι Τηλ.: FAX:

3 Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφαλείας (πρέπει να ακολουθούνται) Τα παρακάτω αντικείµενα σκοπό έχουν να αποτρέψουν πιθανό τραυµατισµό στον χρήστη ή σε άλλους ανθρώπους και/ή βλάβη στο όργανο πριν να γίνει. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας είναι σηµαντικές για την ασφαλή λειτουργία αυτού του προϊόντος και θα πρέπει να ελέγχονται κάθε φορά. Χαρακτηριστικά σήµατα Τα παρακάτω σήµατα χρησιµοποιούνται για να διαχωρίζουν τις προφυλάξεις σύµφωνα µε το βαθµό του τραυµατισµού ή µε τη βλάβη που µπορεί να προκληθεί εάν το µέτρο προφύλαξης αγνοηθεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτή την ένδειξη, είναι προφυλάξεις, οι οποίες αν αγνοηθούν µπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυµατισµοί. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτή την ένδειξη, είναι προφυλάξεις, οι οποίες αν αγνοηθούν µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή υλική ζηµιά. Εδώ ο όρος «τραυµατισµός» αναφέρεται σε τραυµατισµούς όπως κοψίµατα, εγκαύµατα ή ηλεκτροπληξία, η θεραπεία των οποίων πιθανώς δεν απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή ιδιαίτερη προσοχή. Ο όρος «υλική ζηµιά» αναφέρεται σε ζηµιές στις εγκαταστάσεις, στα κτήρια, στα επίκτητα δεδοµένα, κ.λ.π. Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία 3

4 του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, τοποθετήστε το σε ένα µέρος µε εύκολη πρόσβαση. Αυτό το όργανο καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για κατοικηµένες και εµπορικές περιοχές. Εάν το όργανο χρησιµοποιείται κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές ή ποµπούς, ο εξοπλισµός µπορεί να επηρεαστεί από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Στη θήκη µεταφοράς, σας παρέχονται 3 οδηγοί R-300X Quick Reference. Αυτοί είναι: 1. Βασικές ιαδικασίες, 2. ιαδικασίες χειρισµού του µενού Power Topo Lite. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα laser καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα µάτια σας. Το R-300X είναι ένα προϊόν Class II laser. (Ο τύπος χωρίς πρίσµα είναι ένα προϊόν laser Class IIIa (3R).) Μην κοιτάτε κατευθείαν στο άνοιγµα της ακτινοβολίας laser καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην όραση σας. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το τηλεσκόπιο προς δυνατό φως όπως κατευθείαν στο φως του ήλιου ή στο φως του ήλιου που αντανακλάται από ένα πρίσµα καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Μη λύνετε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος ακτινοβολίας laser. Μην κατευθύνετε την ακτίνα laser σε άνθρωπο καθώς είναι επιβλαβής για τα µάτια και το σώµα. εχτείτε ιατρική περίθαλψη όποτε υπάρχει πιθανό πρόβληµα στο σώµα ή στην όραση. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα: Αυτό το όργανο καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για κατοικηµένες και εµπορικές περιοχές. Εάν το όργανο χρησιµοποιείται κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές ή ποµπούς, ο εξοπλισµός µπορεί να επηρεαστεί από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Μην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν σε ανθρακωρυχεία ή κοντά σε εύφλεκτο υλικό καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 4

5 Μη λύνετε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και εγκαυµάτων. Εάν θεωρείτε ότι το προϊόν χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της PENTAX ή µε το εξουσιοδοτηµένο service. Χρησιµοποιείτε µόνο τον φορτιστή BC03, που προορίζεται για αυτό το προϊόν. Με τη χρήση ενός οποιοδήποτε αλλού φορτιστή υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή εγκαύµατος από τη µπαταρία που καίγεται λόγω των πιθανών διαφορών στην τάση ή την πολικότητα. Μη χρησιµοποιείτε κατεστραµµένο καλώδιο ή πρίζα ενώ φορτίζετε καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη φορτίζετε τη µπαταρία ενώ είναι καλυµµένη από ρούχα ή παρόµοια αντικείµενα καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς εάν τα ρούχα πυρακτωθούν. Μη χρησιµοποιείτε βρεγµένη µπαταρία ή φορτιστή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και εγκαύµατος που θα οφείλεται σε βραχυκύκλωµα. Για να προλάβετε βραχυκύκλωµα όταν αποµακρύνετε τη µπαταρία ή το φορτιστή από τη θήκη και τα αποθηκεύετε, τοποθετήστε µονωτική ταινία στους πόλους της µπαταρίας. Μην πετάτε τη µπαταρία σε φωτιά ή µην την εκθέτετε σε θερµότητα καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. ΠΡΟΣΟΧΗ Για λόγους ασφάλειας, παρακαλούµε κάντε την αρχική επιθεώρηση και επιθεώρηση και ρύθµιση κάθε κάποιο ορισµένο χρονικό διάστηµα. Όταν η ακτίνα laser µπει στα µάτια, ένα απροσδόκητο ατύχηµα µπορεί να προκληθεί από το παίξιµο των µατιών. Εγκαταστήστε το όργανο ώστε το laser να αποφεύγει το ύψος των µατιών ενός οδηγού και πεζού. Εγκαταστήστε το όργανο έτσι ώστε η ακτίνα laser να µην χτυπάει σε αντικείµενα που αντανακλούν όπως καθρέφτης ή γυάλινο παράθυρο. Η ακτίνα laser είναι επίσης επιβλαβής για το ανθρώπινο σώµα. 5

6 Εκτός από την ώρα που µετράτε την απόσταση, κόψτε την παροχή ρεύµατος ή κρύψτε το άνοιγµα της ακτίνας µε καπάκι. Φυλάξτε το όργανο σε µέρος που να µην έχουν πρόσβαση παιδιά ή άτοµα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αυτό το όργανο. Καταστρέψτε τον µηχανισµό που παρέχει ενέργεια στο όργανο έτσι ώστε να µην εκπέµπει ακτίνα laser όταν θα το πετάξετε. - Μη βγάζετε τη χειρολαβή χωρίς σοβαρό λόγο. Εάν βγει, προσέξτε να τη συνδέσετε στέρεα στο όργανο µε βίδες. Εάν δε δεθεί στέρεα, το όργανο µπορεί να πέσει όταν πιάνετε τη χειρολαβή, οδηγώντας σε πιθανό τραυµατισµό. - Μην κόβετε τους πόλους τα µπαταρίας ή του φορτιστή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή τραυµατισµού. - Μην αγγίζετε κανένα υγρό που µπορεί να έχει τρέξει από τη µπαταρία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος ή χηµικής αντίδρασης. - Μη βάζετε ή βγάζετε το ηλεκτρικό βύσµα µε βρεγµένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. - Μη χρησιµοποιείτε τη θήκη για να στέκεστε πάνω, καθώς είναι ολισθηρή και ασταθής µε αποτέλεσµα να πέσετε και πιθανώς να τραυµατιστείτε. - Βεβαιωθείτε ότι και ο τρίποδας όπως και το όργανο πάνω στον τρίποδα είναι σωστά τοποθετηµένα, καθώς ασταθής εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει πτώση του τρίποδα ή του οργάνου, που θα έχει σαν αποτέλεσµα πιθανό τραυµατισµό. - Προσέχετε κατά τη µεταφορά του τρίποδα, ώστε να µην τραυµατιστεί κάποιος άνθρωπος από τις µεταλλικές µύτες του. - Το όργανο περιλαµβάνει µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία. - Ίσως είναι παράνοµο να πετάξετε τη µπαταρία στο τέλος της ζωής της. 6

7 - Επικοινωνήστε µε τους τοπικούς φορείς συλλογής απορριµµάτων για να µάθετε λεπτοµέρειες για τους τρόπους ανακύκλωσης. Προφυλάξεις για τη χρήση Τα τοπογραφικά όργανα είναι υψηλής ακρίβεια όργανα. Για να διασφαλίσετε τη µέγιστη απόδοση του προϊόντος της σειράς Electronic Total Station R-300X που αγοράσατε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες και ότι χρησιµοποιείτε σωστά κάθε φορά το προϊόν. Παρατήρηση του ήλιου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ µην κοιτάτε µε το τηλεσκόπιο κατευθείαν στον ήλιο, γιατί µπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Ποτέ µην στρέφετε µε το τηλεσκόπιο κατευθείαν στον ήλιο, γιατί µπορεί να προκαλέσει εσωτερικές βλάβες στα εξαρτήµατα του οργάνου. Όταν χρησιµοποιείτε το όργανο για να παρατηρήσετε τον ήλιο, βεβαιωθείτε ότι προσκολλήσατε στο φακό το ειδικό φίλτρο προστασίας από τον ήλιο (MU64) που σχεδιάστηκε για αυτό το προϊόν. [Ακτίνα laser] Μην κοιτάζετε την ακτίνα laser Το R-300X είναι προϊόν της σειράς ΙΙ laser. (Ο τύπος χωρίς πρίσµα είναι προϊόν της σειράς IΙΙa (3R) laser). [EDM axis] Το EDM της σειράς R-300X είναι η κόκκινη ορατή ακτίνα laser και η διάµετρος της ακτίνας είναι πολύ µικρή. Η ακτίνα εκπέµπεται από το κέντρο του φακού και την κεντρική τρύπα της βάσης. Ο άξονας του EDM είναι σχεδιασµένος ώστε να συµπίπτει µε τον άξονα σκόπευσης του τηλεσκόπιου, αλλά οι δυο άξονες µπορεί κάποιες φορές να µην συµπίπτουν ακριβώς, ανάλογα µε τις αλλαγές της θερµοκρασίας και την πάροδο του χρόνου. [Σταθερά πρίσµατος] Πριν ξεκινήσετε τις µετρήσεις, επιβεβαιώστε τη σταθερά πρίσµατος που έχετε εισάγει στο όργανο. Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πρίσµα µε διαφορετική σταθερά, 7

8 εισάγετε τη σωστή σταθερά πρίσµατος. Η σταθερά αποθηκεύεται στη µνήµη όταν αυτό κλείσει. [Μέθοδος µέτρησης χωρίς πρίσµα και µε φύλλο ανάκλασης] Μέθοδος µέτρησης χωρίς πρίσµα: Η εµβέλεια και η ακρίβεια της µέτρησης χωρίς πρίσµα βασίζονται στο ότι η ακτίνα laser εκπέµπεται κάθετα στη λευκή πλευρά της Kodak Gray Card. Η εµβέλεια της µέτρησης µπορεί να επηρεαστεί από το σχήµα του στόχου και το περιβάλλον του. Υπάρχει περίπτωση η εµβέλεια να µεταβάλλεται όταν ο στόχος δεν ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες στις εργασίες υπαίθρου. ώστε προσοχή στα ακόλουθα για τη µέθοδο µέτρησης αποστάσεως χωρίς πρίσµα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι χαµηλής ακρίβειας, εκτελέστε τη µέτρηση απόστασης µε φύλλο ανάκλασης ή πρίσµα. (R-315NX, R-325NX, R-335NX, R-322NX, R-323NX) Υπάρχει περίπτωση να είναι αδύνατη η σωστή µέτρηση απόστασης εξαιτίας της διασποράς ή της µείωσης της ακτίνας laser όταν εισέρχεται στο στόχο διαγώνια. Υπάρχει περίπτωση το όργανο να µην µπορεί να υπολογίσει σωστά όταν λαµβάνει ανακλώµενη ακτίνα laser από στόχο που µετακινείται προς τα εµπρός και τα πίσω. Υπάρχει περίπτωση να υπολογιστούν συνενωµένες τιµές και η απόσταση να φαίνεται µικρότερη ή µεγαλύτερη από την πραγµατική αν το σηµείο σκόπευσης βρίσκεται σε κεκλιµένη ή σφαιρική επιφάνεια. Υπάρχει περίπτωση το όργανο να µη µπορεί να υπολογίσει σωστά µε το να συλλέγει την ανακλώµενη ακτίνα laser από έναν άνθρωπο ή ένα αυτοκίνητο που περνάει µπροστά από το στόχο. Όταν χρησιµοποιείτε φύλλο ανάκλασης, ρυθµίστε το ώστε να έχει την επιφάνεια του κάθετα περίπου στη γραµµή σκόπευσης. Εάν τοποθετηθεί ώστε να µην είναι υπό σωστή γωνία, υπάρχει µια πιθανότητα η σωστή µέθοδος µέτρησης να είναι αδύνατη εξαιτίας της διασποράς ή της µείωσης της ακτίνας laser. Στις παρακάτω συνθήκες, η απόσταση µπορεί να µην είναι εφικτό να µετρηθεί. Αν υπάρχουν αντικείµενα ανάκλασης (καθρέφτης, άσπρος τοίχος, κτλ) στην κατεύθυνση του στόχου και υπό πολύ δυνατό ηλιακό φως. [Μπαταρία και φορτιστής] Ποτέ µη χρησιµοποιείτε άλλο φορτιστή από τον φορτιστή της µπαταρίας BC03 καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο όργανο. 8

9 Εάν τύχει να πέσει νερό στο όργανο ή στη µπαταρία, σκουπίστε το αµέσως και αφήστε το να στεγνώσει σε ξηρό περιβάλλον. Μη βάλετε το όργανο στη θήκη αν δεν είναι εντελώς στεγνό, γιατί αλλιώς το όργανο θα πάθει ζηµιά. Σβήστε το όργανο πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία, διαφορετικά το όργανο µπορεί να πάθει ζηµιά. Η ένδειξη της µπαταρίας που εµφανίζεται στο όργανο, είναι απλά µια εκτίµηση για το πόση µπαταρία αποµένει και δεν είναι τελείως ακριβής. Αντικαταστήστε γρήγορα τη µπαταρία όταν περίπου τελειώνει γιατί ο χρόνος που µια µπαταρία διαρκεί σε µια φόρτιση διαφέρει ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες όπως η θερµοκρασία περιβάλλοντος, και τη µέθοδος µέτρησης του οργάνου. Βεβαιωθείτε για το ποσοστό της µπαταρίας που αποµένει πριν τη χρήση. [Αυτόµατη Εστίαση] Ο µηχανισµός της αυτόµατης εστίασης είναι ακριβείας αλλά δεν λειτουργεί υπό όλες τις συνθήκες. Η εστίαση εξαρτάται από τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το σχήµα και το µέγεθος του στόχου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο AF και εστιάστε στον στόχο χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Power Focus ή τη χειροκίνητη εστίαση. [Σηµείο LD, δείκτης laser] Χρησιµοποιώντας το LD point στοχεύστε σχεδόν κάθετα την ακτίνα laser στον τοίχο και µαρκάρετε το κέντρο του ίχνους της. Κατόπιν, ελέγξτε κοιτώντας το σταυρόνηµα για τυχόν παρεκκλίσεις µεταξύ αυτού και του σηµαδιού που βάλατε στον τοίχο, δηλαδή της ακτίνας laser. [Αποθήκευση και περιβάλλον λειτουργίας] Για να προλάβετε βραχυκύκλωµα όταν αποµακρύνετε τη µπαταρία ή το φορτιστή από τη θήκη και τα αποθηκεύετε, τοποθετήστε µονωτική ταινία στους πόλους της µπαταρίας. Αποθηκεύοντας το φορτιστή και τη µπαταρία µε αυτό τον τρόπο µπορεί να προκληθεί φωτιά ή έγκαυµα λόγω βραχυκυκλώµατος. Αποφύγετε να αποθηκεύετε το όργανο σε µέρη µε υπερβολικά υψηλή, χαµηλή ή πλήρως µεταβλητή θερµοκρασία. (η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης κυµαίνεται από -20 o C µέχρι +50 ο C). Οι µετρήσεις απόστασης µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο όταν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες όπως όταν υπάρχει διάθλαση λόγω αυξηµένης θερµοκρασίας. Όταν αποθηκεύετε το όργανο, να το βάζετε πάντα στη θήκη του και να αποφεύγετε να το αποθηκεύετε σε µέρος µε σκόνη, ή σε µέρος µε πολύ ζέστη ή 9

10 υγρασία. Όταν υπάρχει µεγάλη διάφορα θερµοκρασίας µεταξύ του σηµείου αποθήκευσης και του µέρους όπου χρησιµοποιείται το όργανο, θα πρέπει να αφήνετε το όργανο µια ώρα τουλάχιστον πριν τη χρήση ώστε να προσαρµοστεί στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε το όργανο από τον ήλιο όταν το µεταφέρετε σε µέρος µε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια εργασιών όπου η ακρίβειας της εργασίας ή η µέθοδος της ατµοσφαιρικής µέτρησης έχει καθοριστεί, µετρήστε την ατµοσφαιρική θερµοκρασία και την ατµοσφαιρική πίεση ξεχωριστά και εισάγετε αυτές τις αξίες καλύτερα από το να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της αυτόµατης ατµοσφαιρικής διόρθωσης. Η µπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται περίπου µια φορά το µήνα εάν το όργανο µένει αποθηκευµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το όργανο θα πρέπει επίσης κατά διαστήµατα να βγαίνει από τη θήκη του και να αερίζεται. Επιπρόσθετα µε τις παραπάνω προφυλάξεις, βεβαιωθείτε να χειρίζεστε το όργανο κάθε φορά σωστά ακολουθώντας τις περιγραφές που σας δίνονται στα διάφορα τµήµατα αυτού του εγχειριδίου, ώστε να εξασφαλίσετε ασφαλείς και ακριβείς µετρήσεις. [Μεταφορά του οργάνου] Προστατέψτε το όργανο σας από προσκρούσεις και κραδασµούς, που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. Όταν µεταφέρετε το όργανο, πάντα να το βάζετε στη θήκη τυλιγµένο µε υλικό κατά των κραδασµών και βεβαιωθείτε ότι µεταχειρίζεται σαν «Εύθραυστο». [Έλεγχοι και επισκευές] Πάντα να ελέγχετε το όργανο πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε και ελέγξτε αν το όργανο διατηρεί το επιθυµητό επίπεδο ακρίβειας. Η PENTAX δεν φέρει καµιά ευθύνη για ζηµιές που οφείλονται σε αποτελέσµατα από εργασίες που έγιναν χωρίς τον αρχικό έλεγχο του οργάνου. Ποτέ µη λύνετε το όργανο, τη µπαταρία, ή το φορτιστή ακόµα και αν υποψιάζεστε µια ανωµαλία καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω βραχυκυκλώµατος. Εάν πιστεύετε ότι το όργανο χρειάζεται επισκευή επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της PENTAX ή µε το εξουσιοδοτηµένο service. 10

11 Περιεχόµενα 1. Πριν χρησιµοποιήσετε το όργανο Ονοµασίες των εξαρτηµάτων του οργάνου Ξεπακετάρισµα και πακετάρισµα του οργάνου Βασικός εξοπλισµός Εισάγοντας και φορτίζοντας τη µπαταρία Οθόνη και Πληκτρολόγιο Οθόνη και πληκτρολόγιο Πλήκτρα χειρισµού Πλήκτρα λειτουργίας Εισαγωγή αλφαριθµητικών χαρακτήρων Σηµείο LD, laser κατάδειξη στόχου Προετοιµασία για τοπογραφικές εργασίες Κέντρωση και οριζοντίωση του οργάνου Laser κέντρωση Οπτική κέντρωση (Επιλογή) Οριζοντιώνοντας µε την κυκλική αεροστάθµη Οριζοντίωση µε τις ψηφιακές αεροστάθµες Ρύθµιση προσοφθάλµιου Σκόπευση Σύνδεση και αποσύνδεση του τρικόχλιου Άνοιγµα του οργάνου Άνοιγµα και κλείσιµο του οργάνου Ρύθµιση της αντίθεσης LCD Ρύθµιση της φωτεινότητας Ρύθµιση της φωτεινότητας του σταυρονήµατος Μέτρηση γωνίας Μέτρηση µιας γωνίας Ορίζοντας ξανά την οριζόντια γωνία σε Κρατώντας την οριζόντια γωνία Εισάγοντας µια τιµή οριζόντιας γωνίας Εµφάνιση της % κλίσης της κατακόρυφης γωνίας Αλλαγή της οριζόντιας γωνίας από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη Μέτρηση απόστασης Ρύθµιση στόχου Μέτρηση απόστασης Γρήγορη Mέθοδος (Quick mode) CORRECTION MODE Αλλαγή της σταθεράς του στόχου Αλλαγή θερµοκρασίας Αλλαγή της ατµοσφαιρικής πίεσης Αλλαγή της τιµής ppm Αρχικές Ρυθµίσεις Γενικά Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις

12 8.4 Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Παράδειγµα αλλαγής µιας αρχικής ρύθµισης Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Initial Setting ώρας και ηµεροµηνίας Πρόσβαση στις λειτουργίες Πρόσβαση µε το πλήκτρο help Πρόσβαση µε το Έλεγχος και Ρυθµίσεις Ηλεκτρονική αεροστάθµη Κυκλική αεροστάθµη Κατακόρυφο σταυρόνηµα Καθετότητα της οπτικής επαφής στον οριζόντιο άξονα Σφάλµα στην κατακόρυφη γωνία Laser κέντρωση Οπτική κέντρωση Σταθερά offset Άξονας ακτίνας και οπτική επαφή Ο άξονας της ακτίνας του EDM Τεχνικά χαρακτηριστικά Συλλογή δεδοµένων Παράρτηµα Προειδοποιητικά µηνύµατα Ατµοσφαιρική διόρθωση Πίνακας µετατροπής hpa και mmhg Σφάλµα όταν δε γίνεται ατµοσφαιρική διόρθωση ιορθώσεις λόγω ατµοσφ. διάθλασης και καµπυλότητας της γης Εµβέλεια µέτρησης Σηµείωση προς το χρήστη του προϊόντος

13 1. Πριν χρησιµοποιήσετε το όργανο 1.1 Ονοµασίες των εξαρτηµάτων του οργάνου ιόπτρα σκόπευσης Πλήκτρα power focus προσοφθάλµιο Κυκλική αεροστάθµη οθόνη πληκτρολόγιο Κυκλική αεροστάθµη Ένδειξη του laser αχτυλίδι εστίασης Πλήκτρο AF Σηµάδι ύψους του οργάνου Ασφάλεια µπαταρίας ιόπτρα σκόπευσης Κοχλίας µικροκίνησης του τηλεσκοπίου Κοχλίας πάκτωσης του τηλεσκοπίου Κοχλίας µικροκίνησης Κοχλίας πάκτωσης Ασφάλεια τρικόχλιου Κοχλίας οριζοντίωσης Βάση τρικόχλιου R-325EX(NX)/ R-322EX(NX)/ R-323EX(NX) : Detachable type 13

14 Χειρολαβή Φακός τηλεσκοπίου Κοχλίας κέντρωσης R-335EX (NX): Shift type * Η δεύτερη οθόνη είναι προαιρετικό εξάρτηµα 14

15 1.2 Ξεπακετάρισµα και πακετάρισµα του οργάνου [Βγάζοντας το όργανο από τη θήκη] 1. Ακουµπήστε τη θήκη απαλά στο έδαφος µε το βελάκι να κοιτάζει προς τα πάνω. 2. Ανοίξτε τα µπροστινά και τα πλαϊνά κουµπώµατα και ανοίξτε το καπάκι της θήκης. 3. Βγάλτε το όργανο από τη θήκη. [Βάζοντας το όργανο στη θήκη] 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεσκόπιο είναι στραµµένο προς τα πάνω και σφίξτε λίγο τον κοχλία πάκτωσής του. 2. Ευθυγραµµίστε τα στρογγυλά κίτρινα σηµάδια που βρίσκονται πάνω στο όργανο και πακτώστε το όργανο. 3. Με τα σηµάδια να κοιτάζουν προς τα επάνω, τοποθετήστε το όργανο µαλακά στη θήκη χωρίς να το πιέζετε. 4. Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κουµπώµατα. 1.3 Βασικός εξοπλισµός 1) Όργανο 2) Θήκη µεταφοράς 3) Μπαταρία BP02 4) Φορτιστής BC03/AC01 5) Νήµα της στάθµης 6) Εξαγωνικό κλειδί 7) Αδιάβροχο κάλυµµα 8) Συνοπτικά εγχειρίδια οδηγιών (Basic, PTL procedures ) 9) CD-R (αναλυτικά εγχειρίδια χειρισµού και ρυθµίσεων του οργάνου) 15

16 1.4 Εισάγοντας και φορτίζοντας τη µπαταρία [Αφαιρώντας τη µπαταρία] 1. Γυρίστε τον µοχλό ασφαλείας αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη µπαταρία. 2. Σηκώστε τη µπαταρία και αφαιρέστε τη από το όργανο. Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία βεβαιωθείτε ότι κλείσατε το όργανο, διότι αν την αφαιρέσετε ενώ το όργανο λειτουργεί µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα. [Εισάγοντας τη µπαταρία] 1. Ευθυγραµµίστε τις υποδοχές της µπαταρίας µε τις υποδοχές στο όργανο και πιέστε το πάνω µέρος της µπαταρίας προς τα µέσα για να κουµπώσει. 2. Στρίψτε το µοχλό ασφαλείας δεξιόστροφα για να σταθεροποιηθεί. 16

17 [Επίπεδο φορτισµένης µπαταρίας που αποµένει] Όταν το όργανο είναι ανοικτό, στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται µια ένδειξη µπαταρίας. Από αυτή την ένδειξη θα µπορείτε να ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Γεµάτη µπαταρία Ετοιµάστε την εφεδρική µπαταρία Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε την εφεδρική Low battery: Παρακαλώ αλλάξτε τη µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µε την εφεδρική ή φορτίστε την. [Φόρτιση της µπαταρίας] Η µπαταρία BP02 δεν είναι φορτισµένη από το εργοστάσιο µας, γι' αυτό παρακαλούµε να τη φορτίσετε. Για να φορτίσετε τη µπαταρία BP02, χρησιµοποιήστε τον φορτιστή BC03. [Σύνδεση του φορτιστή] 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος µε την υποδοχή του φορτιστή. 2. Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο ρεύµατος. [Εγκατάσταση της µπαταρίας] 1. Σύρετε τη µπαταρία από το πλάι του φορτιστή προς τα µέσα και βάλτε τη στη θέση της. Η µπαταρία θα πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετηµένη στη θέση της. 2. Εάν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, η φόρτιση της µπαταρίας ξεκίνα. [Αφαίρεση της µπαταρίας] 1. Σύρετε τη µπαταρία από το κέντρο του φορτιστή προς το πλάι. 2. Αφαιρέστε τη µπαταρία. [Πως φορτίζουµε] 1. Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει αυτόµατα, όταν τοποθετείται τη µπαταρία στο φορτιστή και στην οθόνη φαίνεται το ποσοστό φόρτισης. 2. Αφήστε τη µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. 17

18 3. Όταν η µπαταρία φορτιστεί, το λαµπάκι φόρτισης σβήνει. 4. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή όταν η διαδικασία της φόρτισης ολοκληρωθεί. [Ανανέωση της µπαταρίας] Η διάρκεια χρήσης µειώνεται βαθµιαία από το φαινόµενο Επίδραση της µνήµης όταν η µπαταρία NiMH δεν έχει αδειάσει τελείως και επαναλαµβάνεται η φόρτιση. Μετά την ανανέωση όµως της µπαταρίας, η διάρκεια χρήσης της επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Για να κρατήσει περισσότερο η µπαταρία, πρέπει να την ανανεώνουµε κάθε 5 φορές περίπου που τη φορτίζουµε. [Ανανέωση] Τοποθετήστε τη µπαταρία στο φορτιστή όπως όταν είναι να τη φορτίσετε. Πατήστε το πλήκτρο αποφόρτισης. Το λαµπάκι της αποφόρτισης ανάβει όταν η αποφόρτιση ξεκινά. Όταν η αποφόρτιση τελειώνει, το λαµπάκι της αποφόρτισης σβήνει, το λαµπάκι της φόρτισης ανάβει και η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει αυτόµατα. Αφήστε τη µπαταρία έτσι µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της φόρτισης. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το λαµπάκι της φόρτισης σβήνει. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή. [Χρόνος ανανέωσης και φόρτιση] Η µπαταρία BP02 αποφορτίζεται από τη κατάσταση της πλήρους φόρτισης σε 960 περίπου λεπτά και η φόρτιση µετά ολοκληρώνεται σε περίπου 130 λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος αποφόρτισης είναι ανάλογος µε την υπόλοιπη απόδοση της µπαταρίας. Επιπλέον, ο απαιτούµενος χρόνος ανανέωσης, µπορεί να διαφέρει από το χρόνο που αναφέρθηκε προηγουµένως, ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και τη κατάσταση της µπαταρίας. 18

19 2. Οθόνη και Πληκτρολόγιο 2.1 Οθόνη και πληκτρολόγιο Αλφαρηθµητικά πλήκτρα και πλήκτρο+/- πλήκτρο εισαγωγής (enter) πλήκτρο παροχής πλήκτρο πλήκτρο πλήκτρο πλήκτρο ηλεκτρονικής ενέργειας λειτουργίας φωτισµού διαφυγής οριζοντίωσης και κέντρωσης 2.2 Πλήκτρα χειρισµού Πλήκτρο [POWER] [ESC] [ILLU] [ENT] [LASER] [Alphanumeric] [HELP] Περιγραφή Άνοιγµα/κλείσιµο του οργάνου Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη ή ακύρωση ενός χειρισµού Φωτισµός της οθόνης, ρύθµιση της αντίθεσης και της φωτεινότητας και φωτισµός του σταυρονήµατος. Αποδοχή της επιλεγµένης (φωτισµένη) επιλογή ή της αξίας που αναγράφεται στην οθόνη Εµφάνιση της laser κέντρωσης, των ψηφιακών αεροσταθµών και της ορατής ακτίνας laser για κατάδειξη στόχου πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα που εµφανίζονται. Βλ. 2.5, 3.2 και 3.5 αντίστοιχα Στα πλήκτρα αριθµητικής αξίας, έχουν εισαχθεί οι αριθµοί και η τελεία.. Οι αγγλικοί χαρακτήρες αναγράφονται κάτω από το κάθε πλήκτρο στο οποίο αντιστοιχούν. Πατώντας τα πλήκτρα [ILLU]+[ESC] εµφανίζεται είτε ένα µενού βοηθείας σε A MODE ή B MODE, είτε ένα µήνυµα βοηθείας. 2.3 Πλήκτρα λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρο F. Περιγραφή MODE A [MEAS] F1 Πατώντας αυτό το πλήκτρο µια φορά µετράει την απόσταση σε normal mode, ένας άλλος τύπος µέτρησης µπορεί να επιλεχθεί από το Initial Setting 2. Πατώντας αυτό το πλήκτρο δυο φορές µετράει σε coarse mode, ένας άλλος τύπος µέτρησης 19

20 µπορεί να επιλεχθεί από το Initial Settings 2. [TARGET] F2 Επιλέγει τον τρόπο µέτρησης µε τη παρακάτω σειρά: SHEET/ REFLECTORLESS/ PRISM (τύπος οργάνου χωρίς πρίσµα) SHEET/PRISM (τύπος οργάνου µε πρίσµα) [0 SET] F3 Πατώντας δυο φορές επαναρυθµίζει τη γωνία σε 0 ο 0 0. [DISP] F4 Αλλάζει τον τρόπο εµφάνισης H. angle/h.dst./v.dst., H. Angle/V.angle/S.dst και H. angle/v.angle/h.dst/s.dst/v.dst. [MODE] F5 Αλλάζει την οθόνη µεταξύ MODE A και MODE B MODE B [S.FUNC] F1 Εικονίδια PowerTopoLite [ANG SET] F2 Εµφανίζει την οθόνη ρύθµισης παραµέτρων σχετικών µε τη γωνία (H.ANGLE/%GRADE, H.ANGLE INPUT και R/L REVERSE). [HOLD] F3 Πατώντας αυτό το πλήκτρο δυο φορές διατηρεί την οριζόντια γωνία που αναγράφεται στην οθόνη. [CORR] F4 Εµφανίζει την οθόνη όπου ρυθµίζονται η σταθερά του πρίσµατος, η θερµοκρασία και η πίεση. [MODE] F5 Αλλάζει την οθόνη µεταξύ MODE A και MODE B Άλλες λειτουργίες [ ] F1 Μετακινεί τον κέρσορα αριστερά. [ ] F2 Μετακινεί τον κέρσορα δεξιά. [ ] F1 Πηγαίνει πίσω 5 αντικείµενα στην οθόνη. [ ] F2 Πηγαίνει µπροστά 5 αντικείµενα στην οθόνη. [RETICLE] F3 Αλλάζει το φωτισµό του σταυρονήµατος όταν πατάτε το πλήκτρο [ ] F3 Μετακινεί επάνω τον κέρσορα επάνω [LCD] F4 Αλλάζει την αντίθεση LCD όταν πατάτε το πλήκτρο φωτισµού. [ ] F4 Μετακινεί τον κέρσορα κάτω. [ILLU] F5 Αλλάζει τον φωτισµό LCD όταν πιέζετε το πλήκτρο φωτισµού. [CLEAR] F5 Σβήνει την αναγραφόµενη τιµή [SELECT] F5 Ανοίγει το παράθυρο επιλογών. [Πώς να µετακινήσετε τον αριθµό µενού] Παράδειγµα: Ο κέρσορας τοποθετείται στο MENU 1. 20

21 Πατήστε τα πλήκτρα µε τους αριθµούς 0 και 2 για να µετακινηθείτε στο MENU 2 ή πατήστε [F4] [ ]. 2.4 Εισαγωγή αλφαριθµητικών χαρακτήρων Το όνοµα του σηµείου εισάγεται από τα αλφαριθµητικά πλήκτρα ως εξής: Πλήκτρο Γράµµα κάτω από το πλήκτρο Γράµµα και χαρακτήρες προς εισαγωγή [0] [.] [_] [-] [:] [/] [0] [1] PQRS [P] [Q] [R] [S] [p] [q] [r] [s] [1] [2] TUV [T] [U] [V] [t] [u] [v] [2] [3] WXYZ [W] [X] [Y] [Z] [w] [x] [y] [z] [3] [4] GHI [G] [H] [I] [g] [h] [i] [4] [5] JKL [J] [K] [L] [j] [k] [l] [5] [6] MNO [M] [N] [O] [m] [n] [o] [6] [7] [??] [?] [!] [_] [] [^] [ ] [&] [7] [8] ABC [A] [B] [C] [a] [b] [c] [8] [9] DEF [D] [E] [F] [d] [e] [f] [9] [.] [.] [,] [:] [;] [#] [(] [)] [+/-] [+] [-] [*] [/] [%] [=] [<] [>] 2.5 Σηµείο LD, laser κατάδειξη στόχου Η λειτουργία δείκτη laser ανοίγει την ακτίνα laser µόνιµα για να δείχνει το σηµείο στόχευσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η οπτική επιβεβαίωση. 1. Όταν πατάτε το πλήκτρο [LD POINT] αφού πατήσετε το πλήκτρο [Laser], η λειτουργία του δείκτη laser ενεργοποιείται. Ο δείκτης laser ενεργοποιείται και η ένδειξη αναβοσβήνει όσο η λειτουργία του δείκτη laser είναι ενεργή. 2. Εάν πατήσετε το πλήκτρο [laser] και µετά το πλήκτρο [LD POINT] ενώ ο δείκτης laser δουλεύει, η λειτουργία του δείκτη laser σταµάτα. Όταν µετράτε έξω κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η οπτική επιβεβαίωση δεν είναι εύκολη λόγω του δυνατού ηλιακού φωτός. Η ακτίνα laser είναι σχεδιασµένη ώστε να µη µπορεί να φαίνεται µέσα από τηλεσκόπιο. Παρακαλούµε οπτικά κατευθύνετε την ακτίνα laser στο στόχο και σηµαδεύστε το κέντρο της. Επιβεβαιώστε την ευθυγράµµιση (οριζόντια και κατακόρυφη) πριν µετρήσετε όταν εκτελείτε εργασία ακρίβειας όπως χάραξη, όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία του δείκτη laser. Επίσης διαβάστε και την Παρακαλούµε µη κοιτάζετε απευθείας στη πηγή εκποµπής της ακτίνας laser. 21

22 3. Προετοιµασία για τοπογραφικές εργασίες 3.1 Κέντρωση και οριζοντίωση του οργάνου [Στήσιµο του οργάνου και του τρίποδα] 1. Ρυθµίστε τα πόδια του τρίποδα, έτσι ώστε το ύψος του να είναι κατάλληλο για παρατήρηση όταν το όργανο τοποθετηθεί πάνω στον τρίποδα. 2. Κρεµάστε το νήµα της στάθµης στο γάντζο του τρίποδα, και κεντρώστε πάνω από τη στάση που έχετε βάλει στο έδαφος. Κατόπιν, στήστε τον τρίποδα και στερεώστε σταθερά στο έδαφος τα µεταλλικά πόδια ώστε η βάση του τρίποδα να είναι όσο πιο οριζόντια γίνεται, και το νήµα της στάθµης να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. 3. Εάν ο τρίποδας δεν είναι οριζοντιωµένος λόγω της διαδικασίας κέντρωσης και στερέωσής του στο έδαφος, διορθώστε ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας το κάθε πόδι του όσο χρειάζεται. Όργανο Βάση τρίποδα Βάση τρικόχλιου Κεντρική βίδα 22

23 3.2 Laser κέντρωση [Μοντέλο laser κέντρωσης] Η laser κέντρωση δεν είναι ενεργή όταν το όργανο βρίσκεται σε εργοστασιακές ρυθµίσεις. Η λειτουργία της laser κέντρωσης µπορεί να ρυθµιστεί από την εντολή Nο 520, LD PLUM & E VIAL όταν είµαστε στο µενού βοήθειας 007 (βλ. και 9.2). [Για τον τύπο οργάνου µε αποσπώµενο τρικόχλιο laser κέντρωσης] Ανοίξτε τη λειτουργία της laser κέντρωσης πατώντας το πλήκτρο Laser. Ταιριάξτε τη θέση του οργάνου µε τη βοήθεια της βίδας οριζοντίωσης, έτσι ώστε το ίχνος του laser να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. [Για τον τύπο οργάνου µε ενσωµατωµένο τρικόχλιο laser κέντρωσης] Ανοίξτε τη λειτουργία της laser κέντρωσης πιέζοντας το πλήκτρο Laser. Ταιριάξτε τη θέση από τον τρίποδα έτσι ώστε το ίχνος του laser να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. Χαλαρώστε τη βίδα κέντρωσης, και µετακινείστε τη βάση του τρικοχλίου ώστε να συµπέσει το ίχνος του laser µε τη στάση στο έδαφος. Σφίξτε τη βίδα κέντρωσης. Χαλαρώστε τον κοχλία οριζόντιας κίνησης και περιστρέψτε το όργανο κατά 90 ο, για να βεβαιωθείτε ότι η θέση της κυκλικής αεροστάθµης είναι στο κέντρο σε κάθε θέση του οργάνου. ιορθώστε τη φυσαλίδα µε τους κοχλίες οριζοντίωσης σε περίπτωση που βγαίνει από το κέντρο. [Ρύθµιση της φωτεινότητας του laser] Κάποιες φορές η κατάσταση του εδάφους ή του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει να παρατηρείτε το ίχνος του laser εύκολα. Παρακαλούµε ρυθµίστε τη φωτεινότητα του laser εάν είναι απαραίτητο. Όταν πατήσετε το πλήκτρο του Laser, εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης της φωτεινότητας της laser κέντρωσης. Με τα βέλη το laser γίνεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο. Η ρύθµιση ολοκληρώνεται µε το πλήκτρο ENT και επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 23

24 Οι διαβαθµίσεις της φωτεινότητας είναι 10. Το ίχνος της laser κέντρωσης δε µπορεί να εντοπιστεί εύκολα σε δυνατό ηλιακό φως, οπότε χρησιµοποιήστε το πόδι σας ή τη θήκη του οργάνου για να κάνετε σκιά στο σηµείο που πέφτει η ακτίνα laser. Το laser είναι ρυθµισµένο να είναι περίπου ±0.8mm σε ύψος του οργάνου 1.5m. Παρακαλούµε ελέγξτε για τυχόν αποκλίσεις (σε διεύθυνση x και y) µεταξύ της laser κέντρωσης και του νήµατος της στάθµης, όταν κάνετε µετρήσεις ακριβείας. Παρακαλούµε µη κοιτάτε απευθείας στην πηγή εκποµπής της ακτίνας laser. 3.3 Οπτική κέντρωση (Επιλογή) [Αποσπώµενος τύπος] 1. Κοιτάξτε µέσα από το προσοφθάλµιο της οπτικής κέντρωσης, και περιστρέψτε τον κοχλία του µέχρι να δείτε καθαρά το κέντρο του. 2. Περιστρέψτε τον κοχλία εστίασης µέχρι να δείτε καθαρά τη στάση στο έδαφος. 3. Περιστρέψτε τους κοχλίες οριζοντίωσης ώστε να συµπέσει το κέντρο του προσοφθάλµιου µε το σηµάδι του εδάφους. [Ενσωµατωµένος τύπος] 1. Κοιτάξτε µέσα από το προσοφθάλµιο της οπτικής κέντρωσης, και περιστρέψτε τον κοχλία του µέχρι να δείτε καθαρά το κέντρο του. 2. Περιστρέψτε τον κοχλία εστίασης µέχρι να δείτε καθαρά τη στάση στο έδαφος. 3. Χαλαρώστε τη βίδα κέντρωσης, και µετακινείστε τη βάση του τρικοχλίου ώστε να συµπέσει το κέντρο του προσοφθάλµιου µε τη στάση στο έδαφος και 4. Σφίξτε τη βίδα κέντρωσης. 5. Χαλαρώστε τον κοχλία οριζόντιας κίνησης και περιστρέψτε το όργανο κατά 90 ο, για να βεβαιωθείτε ότι η θέση της κυκλικής αεροστάθµης είναι στο κέντρο σε κάθε θέση του οργάνου. ιορθώστε τη φυσαλίδα µε τους κοχλίες οριζοντίωσης σε περίπτωση που βγαίνει από το κέντρο. 24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ SOUTH, ET-05 Το ψηφιακό ταχύμετρο που χρησιμοποιείται στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας είναι της εταιρείας South και το μοντέλο το ET-05. Τα χαρακτηριστικά του ταχυμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων σελ 2 Εισαγωγή σελ 2 Περιεχόμενο εξοπλισμού σελ 3 Χαρακτηριστικά κολάρου και τηλεκοντρόλ σελ 4 Ανοίγοντας και κλείνοντας το κολάρο σελ 5

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι 151 22 Τηλ.:210-8023917 FAX: 210-6148178 www.jgc.

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι 151 22 Τηλ.:210-8023917 FAX: 210-6148178 www.jgc. Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 A & Αριστείδου, Μαρούσι 151 22 Τηλ.:210-8023917 FAX: 210-6148178 www.jgc.gr 2 3 Η περιγραφή που αφορά µετρήσεις χωρίς πρίσµα σε

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

YN-300 AIR PRO LED VIDEO LIGHT

YN-300 AIR PRO LED VIDEO LIGHT YN-300 AIR PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ORBIT NANO Drone. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο χρήσης. ORBIT NANO Drone. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο χρήσης ORBIT NANO Drone Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Τοποθέτηση & φόρτιση μπαταρίας 4 Προστασία μπαταρίας 4 Χειριστήριο 5 Προετοιμασία χρήσης drone 5 Προφυλάξεις ασφαλούς πτήσης 5 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

/ / / / /77-441

/ / / / /77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 /77-441 1 GR Περιεχόμενα Ασφάλεια Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά Πληκτρολόγιο, LED και LCD Μπαταρίες και ισχύς Εγκατάσταση Λειτουργία Έλεγχος ακρίβειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα