Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC."

Transcript

1 1

2 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, τοποθετήστε το σε ένα µέρος µε εύκολη πρόσβαση. Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. Παναγή Τσαλδάρη 3 Α & Αριστείδου Μαρούσι Τηλ.: FAX:

3 Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφαλείας (πρέπει να ακολουθούνται) Τα παρακάτω αντικείµενα σκοπό έχουν να αποτρέψουν πιθανό τραυµατισµό στον χρήστη ή σε άλλους ανθρώπους και/ή βλάβη στο όργανο πριν να γίνει. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας είναι σηµαντικές για την ασφαλή λειτουργία αυτού του προϊόντος και θα πρέπει να ελέγχονται κάθε φορά. Χαρακτηριστικά σήµατα Τα παρακάτω σήµατα χρησιµοποιούνται για να διαχωρίζουν τις προφυλάξεις σύµφωνα µε το βαθµό του τραυµατισµού ή µε τη βλάβη που µπορεί να προκληθεί εάν το µέτρο προφύλαξης αγνοηθεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτή την ένδειξη, είναι προφυλάξεις, οι οποίες αν αγνοηθούν µπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυµατισµοί. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτή την ένδειξη, είναι προφυλάξεις, οι οποίες αν αγνοηθούν µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή υλική ζηµιά. Εδώ ο όρος «τραυµατισµός» αναφέρεται σε τραυµατισµούς όπως κοψίµατα, εγκαύµατα ή ηλεκτροπληξία, η θεραπεία των οποίων πιθανώς δεν απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή ιδιαίτερη προσοχή. Ο όρος «υλική ζηµιά» αναφέρεται σε ζηµιές στις εγκαταστάσεις, στα κτήρια, στα επίκτητα δεδοµένα, κ.λ.π. Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία 3

4 του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, τοποθετήστε το σε ένα µέρος µε εύκολη πρόσβαση. Αυτό το όργανο καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για κατοικηµένες και εµπορικές περιοχές. Εάν το όργανο χρησιµοποιείται κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές ή ποµπούς, ο εξοπλισµός µπορεί να επηρεαστεί από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Στη θήκη µεταφοράς, σας παρέχονται 3 οδηγοί R-300X Quick Reference. Αυτοί είναι: 1. Βασικές ιαδικασίες, 2. ιαδικασίες χειρισµού του µενού Power Topo Lite. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα laser καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα µάτια σας. Το R-300X είναι ένα προϊόν Class II laser. (Ο τύπος χωρίς πρίσµα είναι ένα προϊόν laser Class IIIa (3R).) Μην κοιτάτε κατευθείαν στο άνοιγµα της ακτινοβολίας laser καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην όραση σας. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το τηλεσκόπιο προς δυνατό φως όπως κατευθείαν στο φως του ήλιου ή στο φως του ήλιου που αντανακλάται από ένα πρίσµα καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Μη λύνετε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος ακτινοβολίας laser. Μην κατευθύνετε την ακτίνα laser σε άνθρωπο καθώς είναι επιβλαβής για τα µάτια και το σώµα. εχτείτε ιατρική περίθαλψη όποτε υπάρχει πιθανό πρόβληµα στο σώµα ή στην όραση. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα: Αυτό το όργανο καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας για κατοικηµένες και εµπορικές περιοχές. Εάν το όργανο χρησιµοποιείται κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές ή ποµπούς, ο εξοπλισµός µπορεί να επηρεαστεί από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Μην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν σε ανθρακωρυχεία ή κοντά σε εύφλεκτο υλικό καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 4

5 Μη λύνετε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και εγκαυµάτων. Εάν θεωρείτε ότι το προϊόν χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της PENTAX ή µε το εξουσιοδοτηµένο service. Χρησιµοποιείτε µόνο τον φορτιστή BC03, που προορίζεται για αυτό το προϊόν. Με τη χρήση ενός οποιοδήποτε αλλού φορτιστή υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή εγκαύµατος από τη µπαταρία που καίγεται λόγω των πιθανών διαφορών στην τάση ή την πολικότητα. Μη χρησιµοποιείτε κατεστραµµένο καλώδιο ή πρίζα ενώ φορτίζετε καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη φορτίζετε τη µπαταρία ενώ είναι καλυµµένη από ρούχα ή παρόµοια αντικείµενα καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς εάν τα ρούχα πυρακτωθούν. Μη χρησιµοποιείτε βρεγµένη µπαταρία ή φορτιστή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και εγκαύµατος που θα οφείλεται σε βραχυκύκλωµα. Για να προλάβετε βραχυκύκλωµα όταν αποµακρύνετε τη µπαταρία ή το φορτιστή από τη θήκη και τα αποθηκεύετε, τοποθετήστε µονωτική ταινία στους πόλους της µπαταρίας. Μην πετάτε τη µπαταρία σε φωτιά ή µην την εκθέτετε σε θερµότητα καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. ΠΡΟΣΟΧΗ Για λόγους ασφάλειας, παρακαλούµε κάντε την αρχική επιθεώρηση και επιθεώρηση και ρύθµιση κάθε κάποιο ορισµένο χρονικό διάστηµα. Όταν η ακτίνα laser µπει στα µάτια, ένα απροσδόκητο ατύχηµα µπορεί να προκληθεί από το παίξιµο των µατιών. Εγκαταστήστε το όργανο ώστε το laser να αποφεύγει το ύψος των µατιών ενός οδηγού και πεζού. Εγκαταστήστε το όργανο έτσι ώστε η ακτίνα laser να µην χτυπάει σε αντικείµενα που αντανακλούν όπως καθρέφτης ή γυάλινο παράθυρο. Η ακτίνα laser είναι επίσης επιβλαβής για το ανθρώπινο σώµα. 5

6 Εκτός από την ώρα που µετράτε την απόσταση, κόψτε την παροχή ρεύµατος ή κρύψτε το άνοιγµα της ακτίνας µε καπάκι. Φυλάξτε το όργανο σε µέρος που να µην έχουν πρόσβαση παιδιά ή άτοµα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αυτό το όργανο. Καταστρέψτε τον µηχανισµό που παρέχει ενέργεια στο όργανο έτσι ώστε να µην εκπέµπει ακτίνα laser όταν θα το πετάξετε. - Μη βγάζετε τη χειρολαβή χωρίς σοβαρό λόγο. Εάν βγει, προσέξτε να τη συνδέσετε στέρεα στο όργανο µε βίδες. Εάν δε δεθεί στέρεα, το όργανο µπορεί να πέσει όταν πιάνετε τη χειρολαβή, οδηγώντας σε πιθανό τραυµατισµό. - Μην κόβετε τους πόλους τα µπαταρίας ή του φορτιστή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή τραυµατισµού. - Μην αγγίζετε κανένα υγρό που µπορεί να έχει τρέξει από τη µπαταρία καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος ή χηµικής αντίδρασης. - Μη βάζετε ή βγάζετε το ηλεκτρικό βύσµα µε βρεγµένα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. - Μη χρησιµοποιείτε τη θήκη για να στέκεστε πάνω, καθώς είναι ολισθηρή και ασταθής µε αποτέλεσµα να πέσετε και πιθανώς να τραυµατιστείτε. - Βεβαιωθείτε ότι και ο τρίποδας όπως και το όργανο πάνω στον τρίποδα είναι σωστά τοποθετηµένα, καθώς ασταθής εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει πτώση του τρίποδα ή του οργάνου, που θα έχει σαν αποτέλεσµα πιθανό τραυµατισµό. - Προσέχετε κατά τη µεταφορά του τρίποδα, ώστε να µην τραυµατιστεί κάποιος άνθρωπος από τις µεταλλικές µύτες του. - Το όργανο περιλαµβάνει µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία. - Ίσως είναι παράνοµο να πετάξετε τη µπαταρία στο τέλος της ζωής της. 6

7 - Επικοινωνήστε µε τους τοπικούς φορείς συλλογής απορριµµάτων για να µάθετε λεπτοµέρειες για τους τρόπους ανακύκλωσης. Προφυλάξεις για τη χρήση Τα τοπογραφικά όργανα είναι υψηλής ακρίβεια όργανα. Για να διασφαλίσετε τη µέγιστη απόδοση του προϊόντος της σειράς Electronic Total Station R-300X που αγοράσατε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες και ότι χρησιµοποιείτε σωστά κάθε φορά το προϊόν. Παρατήρηση του ήλιου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ µην κοιτάτε µε το τηλεσκόπιο κατευθείαν στον ήλιο, γιατί µπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Ποτέ µην στρέφετε µε το τηλεσκόπιο κατευθείαν στον ήλιο, γιατί µπορεί να προκαλέσει εσωτερικές βλάβες στα εξαρτήµατα του οργάνου. Όταν χρησιµοποιείτε το όργανο για να παρατηρήσετε τον ήλιο, βεβαιωθείτε ότι προσκολλήσατε στο φακό το ειδικό φίλτρο προστασίας από τον ήλιο (MU64) που σχεδιάστηκε για αυτό το προϊόν. [Ακτίνα laser] Μην κοιτάζετε την ακτίνα laser Το R-300X είναι προϊόν της σειράς ΙΙ laser. (Ο τύπος χωρίς πρίσµα είναι προϊόν της σειράς IΙΙa (3R) laser). [EDM axis] Το EDM της σειράς R-300X είναι η κόκκινη ορατή ακτίνα laser και η διάµετρος της ακτίνας είναι πολύ µικρή. Η ακτίνα εκπέµπεται από το κέντρο του φακού και την κεντρική τρύπα της βάσης. Ο άξονας του EDM είναι σχεδιασµένος ώστε να συµπίπτει µε τον άξονα σκόπευσης του τηλεσκόπιου, αλλά οι δυο άξονες µπορεί κάποιες φορές να µην συµπίπτουν ακριβώς, ανάλογα µε τις αλλαγές της θερµοκρασίας και την πάροδο του χρόνου. [Σταθερά πρίσµατος] Πριν ξεκινήσετε τις µετρήσεις, επιβεβαιώστε τη σταθερά πρίσµατος που έχετε εισάγει στο όργανο. Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πρίσµα µε διαφορετική σταθερά, 7

8 εισάγετε τη σωστή σταθερά πρίσµατος. Η σταθερά αποθηκεύεται στη µνήµη όταν αυτό κλείσει. [Μέθοδος µέτρησης χωρίς πρίσµα και µε φύλλο ανάκλασης] Μέθοδος µέτρησης χωρίς πρίσµα: Η εµβέλεια και η ακρίβεια της µέτρησης χωρίς πρίσµα βασίζονται στο ότι η ακτίνα laser εκπέµπεται κάθετα στη λευκή πλευρά της Kodak Gray Card. Η εµβέλεια της µέτρησης µπορεί να επηρεαστεί από το σχήµα του στόχου και το περιβάλλον του. Υπάρχει περίπτωση η εµβέλεια να µεταβάλλεται όταν ο στόχος δεν ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες στις εργασίες υπαίθρου. ώστε προσοχή στα ακόλουθα για τη µέθοδο µέτρησης αποστάσεως χωρίς πρίσµα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι χαµηλής ακρίβειας, εκτελέστε τη µέτρηση απόστασης µε φύλλο ανάκλασης ή πρίσµα. (R-315NX, R-325NX, R-335NX, R-322NX, R-323NX) Υπάρχει περίπτωση να είναι αδύνατη η σωστή µέτρηση απόστασης εξαιτίας της διασποράς ή της µείωσης της ακτίνας laser όταν εισέρχεται στο στόχο διαγώνια. Υπάρχει περίπτωση το όργανο να µην µπορεί να υπολογίσει σωστά όταν λαµβάνει ανακλώµενη ακτίνα laser από στόχο που µετακινείται προς τα εµπρός και τα πίσω. Υπάρχει περίπτωση να υπολογιστούν συνενωµένες τιµές και η απόσταση να φαίνεται µικρότερη ή µεγαλύτερη από την πραγµατική αν το σηµείο σκόπευσης βρίσκεται σε κεκλιµένη ή σφαιρική επιφάνεια. Υπάρχει περίπτωση το όργανο να µη µπορεί να υπολογίσει σωστά µε το να συλλέγει την ανακλώµενη ακτίνα laser από έναν άνθρωπο ή ένα αυτοκίνητο που περνάει µπροστά από το στόχο. Όταν χρησιµοποιείτε φύλλο ανάκλασης, ρυθµίστε το ώστε να έχει την επιφάνεια του κάθετα περίπου στη γραµµή σκόπευσης. Εάν τοποθετηθεί ώστε να µην είναι υπό σωστή γωνία, υπάρχει µια πιθανότητα η σωστή µέθοδος µέτρησης να είναι αδύνατη εξαιτίας της διασποράς ή της µείωσης της ακτίνας laser. Στις παρακάτω συνθήκες, η απόσταση µπορεί να µην είναι εφικτό να µετρηθεί. Αν υπάρχουν αντικείµενα ανάκλασης (καθρέφτης, άσπρος τοίχος, κτλ) στην κατεύθυνση του στόχου και υπό πολύ δυνατό ηλιακό φως. [Μπαταρία και φορτιστής] Ποτέ µη χρησιµοποιείτε άλλο φορτιστή από τον φορτιστή της µπαταρίας BC03 καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο όργανο. 8

9 Εάν τύχει να πέσει νερό στο όργανο ή στη µπαταρία, σκουπίστε το αµέσως και αφήστε το να στεγνώσει σε ξηρό περιβάλλον. Μη βάλετε το όργανο στη θήκη αν δεν είναι εντελώς στεγνό, γιατί αλλιώς το όργανο θα πάθει ζηµιά. Σβήστε το όργανο πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία, διαφορετικά το όργανο µπορεί να πάθει ζηµιά. Η ένδειξη της µπαταρίας που εµφανίζεται στο όργανο, είναι απλά µια εκτίµηση για το πόση µπαταρία αποµένει και δεν είναι τελείως ακριβής. Αντικαταστήστε γρήγορα τη µπαταρία όταν περίπου τελειώνει γιατί ο χρόνος που µια µπαταρία διαρκεί σε µια φόρτιση διαφέρει ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες όπως η θερµοκρασία περιβάλλοντος, και τη µέθοδος µέτρησης του οργάνου. Βεβαιωθείτε για το ποσοστό της µπαταρίας που αποµένει πριν τη χρήση. [Αυτόµατη Εστίαση] Ο µηχανισµός της αυτόµατης εστίασης είναι ακριβείας αλλά δεν λειτουργεί υπό όλες τις συνθήκες. Η εστίαση εξαρτάται από τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το σχήµα και το µέγεθος του στόχου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο AF και εστιάστε στον στόχο χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Power Focus ή τη χειροκίνητη εστίαση. [Σηµείο LD, δείκτης laser] Χρησιµοποιώντας το LD point στοχεύστε σχεδόν κάθετα την ακτίνα laser στον τοίχο και µαρκάρετε το κέντρο του ίχνους της. Κατόπιν, ελέγξτε κοιτώντας το σταυρόνηµα για τυχόν παρεκκλίσεις µεταξύ αυτού και του σηµαδιού που βάλατε στον τοίχο, δηλαδή της ακτίνας laser. [Αποθήκευση και περιβάλλον λειτουργίας] Για να προλάβετε βραχυκύκλωµα όταν αποµακρύνετε τη µπαταρία ή το φορτιστή από τη θήκη και τα αποθηκεύετε, τοποθετήστε µονωτική ταινία στους πόλους της µπαταρίας. Αποθηκεύοντας το φορτιστή και τη µπαταρία µε αυτό τον τρόπο µπορεί να προκληθεί φωτιά ή έγκαυµα λόγω βραχυκυκλώµατος. Αποφύγετε να αποθηκεύετε το όργανο σε µέρη µε υπερβολικά υψηλή, χαµηλή ή πλήρως µεταβλητή θερµοκρασία. (η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης κυµαίνεται από -20 o C µέχρι +50 ο C). Οι µετρήσεις απόστασης µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο όταν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες όπως όταν υπάρχει διάθλαση λόγω αυξηµένης θερµοκρασίας. Όταν αποθηκεύετε το όργανο, να το βάζετε πάντα στη θήκη του και να αποφεύγετε να το αποθηκεύετε σε µέρος µε σκόνη, ή σε µέρος µε πολύ ζέστη ή 9

10 υγρασία. Όταν υπάρχει µεγάλη διάφορα θερµοκρασίας µεταξύ του σηµείου αποθήκευσης και του µέρους όπου χρησιµοποιείται το όργανο, θα πρέπει να αφήνετε το όργανο µια ώρα τουλάχιστον πριν τη χρήση ώστε να προσαρµοστεί στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε το όργανο από τον ήλιο όταν το µεταφέρετε σε µέρος µε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια εργασιών όπου η ακρίβειας της εργασίας ή η µέθοδος της ατµοσφαιρικής µέτρησης έχει καθοριστεί, µετρήστε την ατµοσφαιρική θερµοκρασία και την ατµοσφαιρική πίεση ξεχωριστά και εισάγετε αυτές τις αξίες καλύτερα από το να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της αυτόµατης ατµοσφαιρικής διόρθωσης. Η µπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται περίπου µια φορά το µήνα εάν το όργανο µένει αποθηκευµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το όργανο θα πρέπει επίσης κατά διαστήµατα να βγαίνει από τη θήκη του και να αερίζεται. Επιπρόσθετα µε τις παραπάνω προφυλάξεις, βεβαιωθείτε να χειρίζεστε το όργανο κάθε φορά σωστά ακολουθώντας τις περιγραφές που σας δίνονται στα διάφορα τµήµατα αυτού του εγχειριδίου, ώστε να εξασφαλίσετε ασφαλείς και ακριβείς µετρήσεις. [Μεταφορά του οργάνου] Προστατέψτε το όργανο σας από προσκρούσεις και κραδασµούς, που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. Όταν µεταφέρετε το όργανο, πάντα να το βάζετε στη θήκη τυλιγµένο µε υλικό κατά των κραδασµών και βεβαιωθείτε ότι µεταχειρίζεται σαν «Εύθραυστο». [Έλεγχοι και επισκευές] Πάντα να ελέγχετε το όργανο πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε και ελέγξτε αν το όργανο διατηρεί το επιθυµητό επίπεδο ακρίβειας. Η PENTAX δεν φέρει καµιά ευθύνη για ζηµιές που οφείλονται σε αποτελέσµατα από εργασίες που έγιναν χωρίς τον αρχικό έλεγχο του οργάνου. Ποτέ µη λύνετε το όργανο, τη µπαταρία, ή το φορτιστή ακόµα και αν υποψιάζεστε µια ανωµαλία καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω βραχυκυκλώµατος. Εάν πιστεύετε ότι το όργανο χρειάζεται επισκευή επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή της PENTAX ή µε το εξουσιοδοτηµένο service. 10

11 Περιεχόµενα 1. Πριν χρησιµοποιήσετε το όργανο Ονοµασίες των εξαρτηµάτων του οργάνου Ξεπακετάρισµα και πακετάρισµα του οργάνου Βασικός εξοπλισµός Εισάγοντας και φορτίζοντας τη µπαταρία Οθόνη και Πληκτρολόγιο Οθόνη και πληκτρολόγιο Πλήκτρα χειρισµού Πλήκτρα λειτουργίας Εισαγωγή αλφαριθµητικών χαρακτήρων Σηµείο LD, laser κατάδειξη στόχου Προετοιµασία για τοπογραφικές εργασίες Κέντρωση και οριζοντίωση του οργάνου Laser κέντρωση Οπτική κέντρωση (Επιλογή) Οριζοντιώνοντας µε την κυκλική αεροστάθµη Οριζοντίωση µε τις ψηφιακές αεροστάθµες Ρύθµιση προσοφθάλµιου Σκόπευση Σύνδεση και αποσύνδεση του τρικόχλιου Άνοιγµα του οργάνου Άνοιγµα και κλείσιµο του οργάνου Ρύθµιση της αντίθεσης LCD Ρύθµιση της φωτεινότητας Ρύθµιση της φωτεινότητας του σταυρονήµατος Μέτρηση γωνίας Μέτρηση µιας γωνίας Ορίζοντας ξανά την οριζόντια γωνία σε Κρατώντας την οριζόντια γωνία Εισάγοντας µια τιµή οριζόντιας γωνίας Εµφάνιση της % κλίσης της κατακόρυφης γωνίας Αλλαγή της οριζόντιας γωνίας από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη Μέτρηση απόστασης Ρύθµιση στόχου Μέτρηση απόστασης Γρήγορη Mέθοδος (Quick mode) CORRECTION MODE Αλλαγή της σταθεράς του στόχου Αλλαγή θερµοκρασίας Αλλαγή της ατµοσφαιρικής πίεσης Αλλαγή της τιµής ppm Αρχικές Ρυθµίσεις Γενικά Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις

12 8.4 Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Εισαγωγή στο mode για τις αρχικές ρυθµίσεις Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Παράδειγµα αλλαγής µιας αρχικής ρύθµισης Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Αρχικές ρυθµίσεις Initial Setting ώρας και ηµεροµηνίας Πρόσβαση στις λειτουργίες Πρόσβαση µε το πλήκτρο help Πρόσβαση µε το Έλεγχος και Ρυθµίσεις Ηλεκτρονική αεροστάθµη Κυκλική αεροστάθµη Κατακόρυφο σταυρόνηµα Καθετότητα της οπτικής επαφής στον οριζόντιο άξονα Σφάλµα στην κατακόρυφη γωνία Laser κέντρωση Οπτική κέντρωση Σταθερά offset Άξονας ακτίνας και οπτική επαφή Ο άξονας της ακτίνας του EDM Τεχνικά χαρακτηριστικά Συλλογή δεδοµένων Παράρτηµα Προειδοποιητικά µηνύµατα Ατµοσφαιρική διόρθωση Πίνακας µετατροπής hpa και mmhg Σφάλµα όταν δε γίνεται ατµοσφαιρική διόρθωση ιορθώσεις λόγω ατµοσφ. διάθλασης και καµπυλότητας της γης Εµβέλεια µέτρησης Σηµείωση προς το χρήστη του προϊόντος

13 1. Πριν χρησιµοποιήσετε το όργανο 1.1 Ονοµασίες των εξαρτηµάτων του οργάνου ιόπτρα σκόπευσης Πλήκτρα power focus προσοφθάλµιο Κυκλική αεροστάθµη οθόνη πληκτρολόγιο Κυκλική αεροστάθµη Ένδειξη του laser αχτυλίδι εστίασης Πλήκτρο AF Σηµάδι ύψους του οργάνου Ασφάλεια µπαταρίας ιόπτρα σκόπευσης Κοχλίας µικροκίνησης του τηλεσκοπίου Κοχλίας πάκτωσης του τηλεσκοπίου Κοχλίας µικροκίνησης Κοχλίας πάκτωσης Ασφάλεια τρικόχλιου Κοχλίας οριζοντίωσης Βάση τρικόχλιου R-325EX(NX)/ R-322EX(NX)/ R-323EX(NX) : Detachable type 13

14 Χειρολαβή Φακός τηλεσκοπίου Κοχλίας κέντρωσης R-335EX (NX): Shift type * Η δεύτερη οθόνη είναι προαιρετικό εξάρτηµα 14

15 1.2 Ξεπακετάρισµα και πακετάρισµα του οργάνου [Βγάζοντας το όργανο από τη θήκη] 1. Ακουµπήστε τη θήκη απαλά στο έδαφος µε το βελάκι να κοιτάζει προς τα πάνω. 2. Ανοίξτε τα µπροστινά και τα πλαϊνά κουµπώµατα και ανοίξτε το καπάκι της θήκης. 3. Βγάλτε το όργανο από τη θήκη. [Βάζοντας το όργανο στη θήκη] 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεσκόπιο είναι στραµµένο προς τα πάνω και σφίξτε λίγο τον κοχλία πάκτωσής του. 2. Ευθυγραµµίστε τα στρογγυλά κίτρινα σηµάδια που βρίσκονται πάνω στο όργανο και πακτώστε το όργανο. 3. Με τα σηµάδια να κοιτάζουν προς τα επάνω, τοποθετήστε το όργανο µαλακά στη θήκη χωρίς να το πιέζετε. 4. Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κουµπώµατα. 1.3 Βασικός εξοπλισµός 1) Όργανο 2) Θήκη µεταφοράς 3) Μπαταρία BP02 4) Φορτιστής BC03/AC01 5) Νήµα της στάθµης 6) Εξαγωνικό κλειδί 7) Αδιάβροχο κάλυµµα 8) Συνοπτικά εγχειρίδια οδηγιών (Basic, PTL procedures ) 9) CD-R (αναλυτικά εγχειρίδια χειρισµού και ρυθµίσεων του οργάνου) 15

16 1.4 Εισάγοντας και φορτίζοντας τη µπαταρία [Αφαιρώντας τη µπαταρία] 1. Γυρίστε τον µοχλό ασφαλείας αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη µπαταρία. 2. Σηκώστε τη µπαταρία και αφαιρέστε τη από το όργανο. Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία βεβαιωθείτε ότι κλείσατε το όργανο, διότι αν την αφαιρέσετε ενώ το όργανο λειτουργεί µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα. [Εισάγοντας τη µπαταρία] 1. Ευθυγραµµίστε τις υποδοχές της µπαταρίας µε τις υποδοχές στο όργανο και πιέστε το πάνω µέρος της µπαταρίας προς τα µέσα για να κουµπώσει. 2. Στρίψτε το µοχλό ασφαλείας δεξιόστροφα για να σταθεροποιηθεί. 16

17 [Επίπεδο φορτισµένης µπαταρίας που αποµένει] Όταν το όργανο είναι ανοικτό, στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται µια ένδειξη µπαταρίας. Από αυτή την ένδειξη θα µπορείτε να ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Γεµάτη µπαταρία Ετοιµάστε την εφεδρική µπαταρία Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε την εφεδρική Low battery: Παρακαλώ αλλάξτε τη µπαταρία. Αντικαταστήστε τη µε την εφεδρική ή φορτίστε την. [Φόρτιση της µπαταρίας] Η µπαταρία BP02 δεν είναι φορτισµένη από το εργοστάσιο µας, γι' αυτό παρακαλούµε να τη φορτίσετε. Για να φορτίσετε τη µπαταρία BP02, χρησιµοποιήστε τον φορτιστή BC03. [Σύνδεση του φορτιστή] 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος µε την υποδοχή του φορτιστή. 2. Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο ρεύµατος. [Εγκατάσταση της µπαταρίας] 1. Σύρετε τη µπαταρία από το πλάι του φορτιστή προς τα µέσα και βάλτε τη στη θέση της. Η µπαταρία θα πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετηµένη στη θέση της. 2. Εάν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, η φόρτιση της µπαταρίας ξεκίνα. [Αφαίρεση της µπαταρίας] 1. Σύρετε τη µπαταρία από το κέντρο του φορτιστή προς το πλάι. 2. Αφαιρέστε τη µπαταρία. [Πως φορτίζουµε] 1. Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει αυτόµατα, όταν τοποθετείται τη µπαταρία στο φορτιστή και στην οθόνη φαίνεται το ποσοστό φόρτισης. 2. Αφήστε τη µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. 17

18 3. Όταν η µπαταρία φορτιστεί, το λαµπάκι φόρτισης σβήνει. 4. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή όταν η διαδικασία της φόρτισης ολοκληρωθεί. [Ανανέωση της µπαταρίας] Η διάρκεια χρήσης µειώνεται βαθµιαία από το φαινόµενο Επίδραση της µνήµης όταν η µπαταρία NiMH δεν έχει αδειάσει τελείως και επαναλαµβάνεται η φόρτιση. Μετά την ανανέωση όµως της µπαταρίας, η διάρκεια χρήσης της επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Για να κρατήσει περισσότερο η µπαταρία, πρέπει να την ανανεώνουµε κάθε 5 φορές περίπου που τη φορτίζουµε. [Ανανέωση] Τοποθετήστε τη µπαταρία στο φορτιστή όπως όταν είναι να τη φορτίσετε. Πατήστε το πλήκτρο αποφόρτισης. Το λαµπάκι της αποφόρτισης ανάβει όταν η αποφόρτιση ξεκινά. Όταν η αποφόρτιση τελειώνει, το λαµπάκι της αποφόρτισης σβήνει, το λαµπάκι της φόρτισης ανάβει και η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει αυτόµατα. Αφήστε τη µπαταρία έτσι µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της φόρτισης. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το λαµπάκι της φόρτισης σβήνει. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή. [Χρόνος ανανέωσης και φόρτιση] Η µπαταρία BP02 αποφορτίζεται από τη κατάσταση της πλήρους φόρτισης σε 960 περίπου λεπτά και η φόρτιση µετά ολοκληρώνεται σε περίπου 130 λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος αποφόρτισης είναι ανάλογος µε την υπόλοιπη απόδοση της µπαταρίας. Επιπλέον, ο απαιτούµενος χρόνος ανανέωσης, µπορεί να διαφέρει από το χρόνο που αναφέρθηκε προηγουµένως, ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και τη κατάσταση της µπαταρίας. 18

19 2. Οθόνη και Πληκτρολόγιο 2.1 Οθόνη και πληκτρολόγιο Αλφαρηθµητικά πλήκτρα και πλήκτρο+/- πλήκτρο εισαγωγής (enter) πλήκτρο παροχής πλήκτρο πλήκτρο πλήκτρο πλήκτρο ηλεκτρονικής ενέργειας λειτουργίας φωτισµού διαφυγής οριζοντίωσης και κέντρωσης 2.2 Πλήκτρα χειρισµού Πλήκτρο [POWER] [ESC] [ILLU] [ENT] [LASER] [Alphanumeric] [HELP] Περιγραφή Άνοιγµα/κλείσιµο του οργάνου Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη ή ακύρωση ενός χειρισµού Φωτισµός της οθόνης, ρύθµιση της αντίθεσης και της φωτεινότητας και φωτισµός του σταυρονήµατος. Αποδοχή της επιλεγµένης (φωτισµένη) επιλογή ή της αξίας που αναγράφεται στην οθόνη Εµφάνιση της laser κέντρωσης, των ψηφιακών αεροσταθµών και της ορατής ακτίνας laser για κατάδειξη στόχου πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα που εµφανίζονται. Βλ. 2.5, 3.2 και 3.5 αντίστοιχα Στα πλήκτρα αριθµητικής αξίας, έχουν εισαχθεί οι αριθµοί και η τελεία.. Οι αγγλικοί χαρακτήρες αναγράφονται κάτω από το κάθε πλήκτρο στο οποίο αντιστοιχούν. Πατώντας τα πλήκτρα [ILLU]+[ESC] εµφανίζεται είτε ένα µενού βοηθείας σε A MODE ή B MODE, είτε ένα µήνυµα βοηθείας. 2.3 Πλήκτρα λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρο F. Περιγραφή MODE A [MEAS] F1 Πατώντας αυτό το πλήκτρο µια φορά µετράει την απόσταση σε normal mode, ένας άλλος τύπος µέτρησης µπορεί να επιλεχθεί από το Initial Setting 2. Πατώντας αυτό το πλήκτρο δυο φορές µετράει σε coarse mode, ένας άλλος τύπος µέτρησης 19

20 µπορεί να επιλεχθεί από το Initial Settings 2. [TARGET] F2 Επιλέγει τον τρόπο µέτρησης µε τη παρακάτω σειρά: SHEET/ REFLECTORLESS/ PRISM (τύπος οργάνου χωρίς πρίσµα) SHEET/PRISM (τύπος οργάνου µε πρίσµα) [0 SET] F3 Πατώντας δυο φορές επαναρυθµίζει τη γωνία σε 0 ο 0 0. [DISP] F4 Αλλάζει τον τρόπο εµφάνισης H. angle/h.dst./v.dst., H. Angle/V.angle/S.dst και H. angle/v.angle/h.dst/s.dst/v.dst. [MODE] F5 Αλλάζει την οθόνη µεταξύ MODE A και MODE B MODE B [S.FUNC] F1 Εικονίδια PowerTopoLite [ANG SET] F2 Εµφανίζει την οθόνη ρύθµισης παραµέτρων σχετικών µε τη γωνία (H.ANGLE/%GRADE, H.ANGLE INPUT και R/L REVERSE). [HOLD] F3 Πατώντας αυτό το πλήκτρο δυο φορές διατηρεί την οριζόντια γωνία που αναγράφεται στην οθόνη. [CORR] F4 Εµφανίζει την οθόνη όπου ρυθµίζονται η σταθερά του πρίσµατος, η θερµοκρασία και η πίεση. [MODE] F5 Αλλάζει την οθόνη µεταξύ MODE A και MODE B Άλλες λειτουργίες [ ] F1 Μετακινεί τον κέρσορα αριστερά. [ ] F2 Μετακινεί τον κέρσορα δεξιά. [ ] F1 Πηγαίνει πίσω 5 αντικείµενα στην οθόνη. [ ] F2 Πηγαίνει µπροστά 5 αντικείµενα στην οθόνη. [RETICLE] F3 Αλλάζει το φωτισµό του σταυρονήµατος όταν πατάτε το πλήκτρο [ ] F3 Μετακινεί επάνω τον κέρσορα επάνω [LCD] F4 Αλλάζει την αντίθεση LCD όταν πατάτε το πλήκτρο φωτισµού. [ ] F4 Μετακινεί τον κέρσορα κάτω. [ILLU] F5 Αλλάζει τον φωτισµό LCD όταν πιέζετε το πλήκτρο φωτισµού. [CLEAR] F5 Σβήνει την αναγραφόµενη τιµή [SELECT] F5 Ανοίγει το παράθυρο επιλογών. [Πώς να µετακινήσετε τον αριθµό µενού] Παράδειγµα: Ο κέρσορας τοποθετείται στο MENU 1. 20

21 Πατήστε τα πλήκτρα µε τους αριθµούς 0 και 2 για να µετακινηθείτε στο MENU 2 ή πατήστε [F4] [ ]. 2.4 Εισαγωγή αλφαριθµητικών χαρακτήρων Το όνοµα του σηµείου εισάγεται από τα αλφαριθµητικά πλήκτρα ως εξής: Πλήκτρο Γράµµα κάτω από το πλήκτρο Γράµµα και χαρακτήρες προς εισαγωγή [0] [.] [_] [-] [:] [/] [0] [1] PQRS [P] [Q] [R] [S] [p] [q] [r] [s] [1] [2] TUV [T] [U] [V] [t] [u] [v] [2] [3] WXYZ [W] [X] [Y] [Z] [w] [x] [y] [z] [3] [4] GHI [G] [H] [I] [g] [h] [i] [4] [5] JKL [J] [K] [L] [j] [k] [l] [5] [6] MNO [M] [N] [O] [m] [n] [o] [6] [7] [??] [?] [!] [_] [] [^] [ ] [&] [7] [8] ABC [A] [B] [C] [a] [b] [c] [8] [9] DEF [D] [E] [F] [d] [e] [f] [9] [.] [.] [,] [:] [;] [#] [(] [)] [+/-] [+] [-] [*] [/] [%] [=] [<] [>] 2.5 Σηµείο LD, laser κατάδειξη στόχου Η λειτουργία δείκτη laser ανοίγει την ακτίνα laser µόνιµα για να δείχνει το σηµείο στόχευσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η οπτική επιβεβαίωση. 1. Όταν πατάτε το πλήκτρο [LD POINT] αφού πατήσετε το πλήκτρο [Laser], η λειτουργία του δείκτη laser ενεργοποιείται. Ο δείκτης laser ενεργοποιείται και η ένδειξη αναβοσβήνει όσο η λειτουργία του δείκτη laser είναι ενεργή. 2. Εάν πατήσετε το πλήκτρο [laser] και µετά το πλήκτρο [LD POINT] ενώ ο δείκτης laser δουλεύει, η λειτουργία του δείκτη laser σταµάτα. Όταν µετράτε έξω κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η οπτική επιβεβαίωση δεν είναι εύκολη λόγω του δυνατού ηλιακού φωτός. Η ακτίνα laser είναι σχεδιασµένη ώστε να µη µπορεί να φαίνεται µέσα από τηλεσκόπιο. Παρακαλούµε οπτικά κατευθύνετε την ακτίνα laser στο στόχο και σηµαδεύστε το κέντρο της. Επιβεβαιώστε την ευθυγράµµιση (οριζόντια και κατακόρυφη) πριν µετρήσετε όταν εκτελείτε εργασία ακρίβειας όπως χάραξη, όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία του δείκτη laser. Επίσης διαβάστε και την Παρακαλούµε µη κοιτάζετε απευθείας στη πηγή εκποµπής της ακτίνας laser. 21

22 3. Προετοιµασία για τοπογραφικές εργασίες 3.1 Κέντρωση και οριζοντίωση του οργάνου [Στήσιµο του οργάνου και του τρίποδα] 1. Ρυθµίστε τα πόδια του τρίποδα, έτσι ώστε το ύψος του να είναι κατάλληλο για παρατήρηση όταν το όργανο τοποθετηθεί πάνω στον τρίποδα. 2. Κρεµάστε το νήµα της στάθµης στο γάντζο του τρίποδα, και κεντρώστε πάνω από τη στάση που έχετε βάλει στο έδαφος. Κατόπιν, στήστε τον τρίποδα και στερεώστε σταθερά στο έδαφος τα µεταλλικά πόδια ώστε η βάση του τρίποδα να είναι όσο πιο οριζόντια γίνεται, και το νήµα της στάθµης να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. 3. Εάν ο τρίποδας δεν είναι οριζοντιωµένος λόγω της διαδικασίας κέντρωσης και στερέωσής του στο έδαφος, διορθώστε ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας το κάθε πόδι του όσο χρειάζεται. Όργανο Βάση τρίποδα Βάση τρικόχλιου Κεντρική βίδα 22

23 3.2 Laser κέντρωση [Μοντέλο laser κέντρωσης] Η laser κέντρωση δεν είναι ενεργή όταν το όργανο βρίσκεται σε εργοστασιακές ρυθµίσεις. Η λειτουργία της laser κέντρωσης µπορεί να ρυθµιστεί από την εντολή Nο 520, LD PLUM & E VIAL όταν είµαστε στο µενού βοήθειας 007 (βλ. και 9.2). [Για τον τύπο οργάνου µε αποσπώµενο τρικόχλιο laser κέντρωσης] Ανοίξτε τη λειτουργία της laser κέντρωσης πατώντας το πλήκτρο Laser. Ταιριάξτε τη θέση του οργάνου µε τη βοήθεια της βίδας οριζοντίωσης, έτσι ώστε το ίχνος του laser να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. [Για τον τύπο οργάνου µε ενσωµατωµένο τρικόχλιο laser κέντρωσης] Ανοίξτε τη λειτουργία της laser κέντρωσης πιέζοντας το πλήκτρο Laser. Ταιριάξτε τη θέση από τον τρίποδα έτσι ώστε το ίχνος του laser να συµπίπτει µε τη στάση στο έδαφος. Χαλαρώστε τη βίδα κέντρωσης, και µετακινείστε τη βάση του τρικοχλίου ώστε να συµπέσει το ίχνος του laser µε τη στάση στο έδαφος. Σφίξτε τη βίδα κέντρωσης. Χαλαρώστε τον κοχλία οριζόντιας κίνησης και περιστρέψτε το όργανο κατά 90 ο, για να βεβαιωθείτε ότι η θέση της κυκλικής αεροστάθµης είναι στο κέντρο σε κάθε θέση του οργάνου. ιορθώστε τη φυσαλίδα µε τους κοχλίες οριζοντίωσης σε περίπτωση που βγαίνει από το κέντρο. [Ρύθµιση της φωτεινότητας του laser] Κάποιες φορές η κατάσταση του εδάφους ή του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει να παρατηρείτε το ίχνος του laser εύκολα. Παρακαλούµε ρυθµίστε τη φωτεινότητα του laser εάν είναι απαραίτητο. Όταν πατήσετε το πλήκτρο του Laser, εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης της φωτεινότητας της laser κέντρωσης. Με τα βέλη το laser γίνεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο. Η ρύθµιση ολοκληρώνεται µε το πλήκτρο ENT και επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 23

24 Οι διαβαθµίσεις της φωτεινότητας είναι 10. Το ίχνος της laser κέντρωσης δε µπορεί να εντοπιστεί εύκολα σε δυνατό ηλιακό φως, οπότε χρησιµοποιήστε το πόδι σας ή τη θήκη του οργάνου για να κάνετε σκιά στο σηµείο που πέφτει η ακτίνα laser. Το laser είναι ρυθµισµένο να είναι περίπου ±0.8mm σε ύψος του οργάνου 1.5m. Παρακαλούµε ελέγξτε για τυχόν αποκλίσεις (σε διεύθυνση x και y) µεταξύ της laser κέντρωσης και του νήµατος της στάθµης, όταν κάνετε µετρήσεις ακριβείας. Παρακαλούµε µη κοιτάτε απευθείας στην πηγή εκποµπής της ακτίνας laser. 3.3 Οπτική κέντρωση (Επιλογή) [Αποσπώµενος τύπος] 1. Κοιτάξτε µέσα από το προσοφθάλµιο της οπτικής κέντρωσης, και περιστρέψτε τον κοχλία του µέχρι να δείτε καθαρά το κέντρο του. 2. Περιστρέψτε τον κοχλία εστίασης µέχρι να δείτε καθαρά τη στάση στο έδαφος. 3. Περιστρέψτε τους κοχλίες οριζοντίωσης ώστε να συµπέσει το κέντρο του προσοφθάλµιου µε το σηµάδι του εδάφους. [Ενσωµατωµένος τύπος] 1. Κοιτάξτε µέσα από το προσοφθάλµιο της οπτικής κέντρωσης, και περιστρέψτε τον κοχλία του µέχρι να δείτε καθαρά το κέντρο του. 2. Περιστρέψτε τον κοχλία εστίασης µέχρι να δείτε καθαρά τη στάση στο έδαφος. 3. Χαλαρώστε τη βίδα κέντρωσης, και µετακινείστε τη βάση του τρικοχλίου ώστε να συµπέσει το κέντρο του προσοφθάλµιου µε τη στάση στο έδαφος και 4. Σφίξτε τη βίδα κέντρωσης. 5. Χαλαρώστε τον κοχλία οριζόντιας κίνησης και περιστρέψτε το όργανο κατά 90 ο, για να βεβαιωθείτε ότι η θέση της κυκλικής αεροστάθµης είναι στο κέντρο σε κάθε θέση του οργάνου. ιορθώστε τη φυσαλίδα µε τους κοχλίες οριζοντίωσης σε περίπτωση που βγαίνει από το κέντρο. 24

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GR ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕIΡI IO ΧΡΗΣΗΣ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση της µηχανής σε υπολογιστή και για την εγκατάσταση του παρεχόµενου λογισµικού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 EXOF_OPISTH 24-06-08 10:52 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË Oδηγίες Xρήσης PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 2-319-512-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα