1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ"

Transcript

1 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, καθώς και για την εισαγωγή αγαθών στη Σερβία, ενώ η εξαγωγή εξαιρείται της φορολογίας. Ο φορολογικός συντελεστής: Ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ στη Σερβία είναι 20%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής του 10% εφαρμόζεται για ορισμένα προϊόντα δημόσιου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένων των βασικών διατροφικών προϊόντων (π.χ. ζάχαρη, εδώδιμο ηλιέλαιο, ψωμί, γάλα, αλεύρι, εδώδιμα λίπη, φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, αυγά), ιατρικών προϊόντων για την θεραπεία των ανθρώπων και των ζώων, ορθοπεδικών και προσθετικών βοηθημάτων, εγχειριδίων και διδακτικών μέσων, φυσικού αερίου κτλ. Απαλλαγές από τον ΦΠΑ: Ο περί ΦΠΑ Νόμος προβλέπει ένα ευρύ κατάλογο των απαλλαγών από τον ΦΠΑ με το δικαίωμα απόδοσης παρακρατούμενου φόρου (ο λεγόμενος «μηδενικός συντελεστής») καθώς και τις συνήθεις εξαιρέσεις χωρίς το εν λόγω δικαίωμα. Ειδικότερα, ο περί ΦΠΑ Νόμος προβλέπει εξαιρέσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με την εισαγωγή ορισμένων αγαθών. Ειδικό καθεστώς: θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο περί ΦΠΑ Νόμος προβλέπει ειδικό καθεστώς για μικρούς φορολογούμενους ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει δηνάρια (περίπου ευρώ) ή δεν προβλέπεται να υπερβεί το προαναφερθέν ποσό. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ, εκτός αν επιλέξουν να φορολογούνται κατά τον τρόπο αυτό. Φορολογική περίοδος: Σε περίπτωση που η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των δηναρίων (περίπου ευρώ) ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλλει μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, άλλως η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση. 2. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο φόρος επί των κερδών των νομικών προσώπων: υπολογίζεται επί των κερδών των νομικών προσώπων (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, δημόσια επιχείρηση, συνεταιρισμός κτλ.). Τα φορολογητέα κέρδη αποτελούνται κυρίως από τα επιχειρηματικά κέρδη και τα κεφαλαιουχικά κέρδη. Φορολογική βάση και φορολογητέα κέρδη: Οι κάτοικοι είναι υπόχρεοι φόρου για κέρδη που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ τα νομικά πρόσωπα μη κάτοικοι είναι υπόχρεοι φόρου για τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Σερβίας. Τα φορολογητέα κέρδη υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς ισολογισμούς συνταχθέντες ειδικά για αυτό το σκοπό. Πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τα νομικά θέματα τα γραφεία αντιπροσωπείας και τα υ ποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών αντιμετωπίζονται ως χωριστές οντότητες. Ουσιαστικά, το ύψος του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων καθορίζει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Φορολογικοί συντελεστές: Τα κέρδη των νομικών προσώπων και τα κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ωστόσο, τα κεφαλαιουχικά κέρδη των μη κατοίκων φορολογούνται με συντελεστή 20% (π.χ. μόνιμη εγκατάσταση). Οι άλλοι σχετικοί παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. τόκοι, μερίσματα, πνευματικά δικαιώματα) φορολογούνται με συντελεστές μεταξύ 15% και 25%, όμως διαφορετικοί συντελεστές δύναται να προβλεφθούν από Διμερείς Συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (εφεξής: η Συμφωνία). Η Σερβία έχει συνάψει πάνω από πενήντα Συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρωσία και τη Γερμανία.

2 Ως προς τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στις συμφωνίες, σε συνέχεια του κειμένου παρατίθεται μια σύντομη ανασκόπηση ορισμένων φορολογικών θεμάτων στη Δημοκρατία της Σερβίας μεταξύ μιας μητρικής εταιρείας που συνεστήθη στην Ελλάδα ή στην Κύπρο (εφεξής: Μητρική Εταιρεία) και της θυγατρικής της εταιρείας στη Σερβία (εφεξής: Σερβική θυγατρική) αναφορικά με τον φόρο επί των κερδών νομικών προσώπων, τους σχετικούς παρακρατούμενους φόρους και άλλα σχετικά θέματα και τους πιθανούς φόρους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των νομικών προσώπων (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας). Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρούσας ανασκόπησης, η Σερβική θυγατρική θα θεωρείται ως κάτοικος της Σερβίας, ενώ η Μητρική Εταιρεία θα θεωρείται ως κάτοικος Κύπρου ή Ελλάδος. Φορολογική βάση Κεφαλαιουχικά κέρδη Κέρδη νομικών προσώπων Συνδεδεμένες εταιρείες Μερίσματα Κύπρος Σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική θελήσει να πουλήσει ένα ακίνητο, εφαρμόζεται ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών με συντελεστή 15%. Περαιτέρω, εάν η μητρική εταιρεία είναι πωλητής του ακινήτου ευρισκόμενου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, σε αυτή την περίπτωση εφαρμογή έχει επίσης ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών αλλά με συντελεστή 20%. Ο φόρος επί των κερδών των νομικών προσώπων δεν ρυθμίζεται από την εν λόγω Συμφωνία. Τα κέρδη το νομικού προσώπου σερβικής θυγατρικής στη Σερβία θα φορολογηθούν μόνο στη Σερβία επί του ποσού των συνολικών παγκοσμίων κερδών με συντελεστή 15%. Τα κέρδη του υποκαταστήματος εμπορικής εταιρείας που είναι καταχωρημένη στην Κύπρο, και τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας θα φορολογηθούν με τον ίδιο συντελεστή. Σε περίπτωση που Σερβική θυγατρική στη Σερβία αποτύχει να πραγματοποιήσει κέρδη λόγω της εταιρικής διοίκησης που ελέγχεται και ασκείται από τη μητρική εταιρεία στην Κύπρο, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μπορούν να προστεθούν στη φορολογική βάση του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων. Στη Σερβική θυγατρική στη Σερβία εφαρμόζεται ο παρακρατούμενος φόρος με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική στη Σερβία καταβάλει τα ενδοεταιρικά μερίσματα στη μητρική εταιρεία, τα εν λόγω μερίσματα θα φορολογηθούν στη Σερβία με συντελεστή 10% επί του συνολικού ποσού. Ελλάδα Σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική θελήσει να πουλήσει ένα ακίνητο, εφαρμόζεται ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών με συντελεστή 15%. Περαιτέρω, εάν η μητρική εταιρεία είναι πωλητής του ακινήτου ευρισκόμενου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, σε αυτή την περίπτωση εφαρμογή έχει επίσης ο φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών αλλά με συντελεστή 20%. Ο φόρος επί των κερδών των νομικών προσώπων δεν ρυθμίζεται από την εν λόγω Συμφωνία. Τα κέρδη του νομικού προσώπου σερβικής θυγατρικής στη Σερβία θα φορολογηθούν μόνο στη Σερβία επί του ποσού των συνολικών παγκοσμίων κερδών με συντελεστή 15%. Τα κέρδη του υποκαταστήματος εμπορικής εταιρείας που είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα, και τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας θα φορολογηθούν με τον ίδιο συντελεστή. Σε περίπτωση που Σερβική θυγατρική στη Σερβία αποτύχει να πραγματοποιήσει κέρδη λόγω της εταιρικής διοίκησης που ελέγχεται και ασκείται από τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μπορούν να προστεθούν στη φορολογική βάση του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων. Στη Σερβική θυγατρική στη Σερβία εφαρμόζεται ο παρακρατούμενος φόρος με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική στη Σερβία καταβάλει τα ενδοεταιρικά μερίσματα στη μητρική εταιρεία, τα εν λόγω μερίσματα θα φορολογηθούν στη Σερβία με τους κάτωθι συντελεστές: 5% εφόσον η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό άνω του 25% στο κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας 15% εφόσον η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο από το 25% στο κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας

3 Φορολογική βάση Τόκοι Αμοιβές βάσει πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων Ακίνητη περιουσία Αποφυγή διπλής φορολογίας Ρήτρα ίσης μεταχείρισης Επίλυση διαφορών και διακανονισμός ενώπιον της Εφορίας Κύπρος Οι τόκοι που εισπράχθηκαν στη Σερβία θα φορολογηθούν με παρακράτηση με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που οι τόκοι προκύψουν στη Σερβία, ενώ είναι πληρωτέοι στην Κύπρο, οι εν λόγω τόκοι θα φορολογηθούν στη Σερβία με συντελεστή 10% επί του συνολικού ποσού. Οι αμοιβές βάσει των πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προέκυψαν στη Σερβία φορολογούνται με παρακράτηση και με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που τέτοιες αμοιβές πληρώθηκαν από τη Σερβία, μπορούν να φορολογηθούν με συντελεστή έως 10%. Ο φόρος περιουσίας δεν ρυθμίζεται από τη Συμφωνία. Σε περίπτωση που Σερβική θυγατρική στη Σερβία κατέχει ή χρησιμοποιεί ακίνητο θα φορολογηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι προοδευτικούς συντελεστές: έως 0.4% για τους φορολογούμενους που κρατούν λογιστικά βιβλία έως 2% για τους φορολογούμενους που δεν κρατούν λογιστικά βιβλία Εάν η μητρική εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο, θα φορολογηθεί με τους ως άνω συντελεστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος περί φόρων περιουσίας προβλέπει τους ως άνω περιορισμούς για τους συντελεστές ενώ οι συγκεκριμένοι συντελεστές καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, και σύμφωνα με την φορολογική πολιτική. Σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική πραγματοποιεί εισόδημα ή κατέχει ή χρησιμοποιεί περιουσία που σύμφωνα με τη Συμφωνία μπορεί να φορολογηθεί στην Κύπρο, οι σερβικές φορολογικές αρχές θα απαλλάξουν από την φορολογία τέτοιο εισόδημα ή περιουσία. Αναφορικά με τους παρακρατούμενους φόρους (τόκοι, μερίσματα, πνευματικά και συναφή δικαιώματα) εάν αυτοί κατεβλήθησαν και ήδη φορολογήθηκαν στην Κύπρο, οι σερβικές φορολογικές αρχές θα επιτρέψουν την παρακράτηση στο ποσό ίσο με ήδη καταβληθέντα στην Κύπρο φόρο. Ναι Πέραν των νομικών μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα στη σερβική νομοθεσία, προβλέπεται και ειδικό καθεστώς. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας είναι 3 χρόνια. Ελλάδα Οι τόκοι που εισπράχθηκαν στη Σερβία θα φορολογηθούν με παρακράτηση με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που οι τόκοι προκύψουν στη Σερβία, ενώ είναι πληρωτέοι στην Ελλάδα, οι εν λόγω τόκοι θα φορολογηθούν στη Σερβία με συντελεστή 10% επί του συνολικού ποσού. Οι αμοιβές βάσει των πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προέκυψαν στη Σερβία φορολογούνται με παρακράτηση και με συντελεστή 20%. Όμως, σε περίπτωση που τέτοιες αμοιβές πληρώθηκαν από τη Σερβία, μπορούν να φορολογηθούν με συντελεστή έως 10%. Ο φόρος περιουσίας δεν ρυθμίζεται από τη Συμφωνία. Σε περίπτωση που Σερβική θυγατρική στη Σερβία κατέχει ή χρησιμοποιεί ακίνητο θα φορολογηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι προοδευτικούς συντελεστές: έως 0.4% για τους φορολογούμενους που κρατούν λογιστικά βιβλία έως 2% για τους φορολογούμενους που δεν κρατούν λογιστικά βιβλία Εάν η μητρική εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο, θα φορολογηθεί με τους ως άνω συντελεστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος περί φόρων περιουσίας προβλέπει τους ως άνω περιορισμούς για τους συντελεστές ενώ οι συγκεκριμένοι συντελεστές καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, και σύμφωνα με την φορολογική πολιτική. Σε περίπτωση που η Σερβική θυγατρική πραγματοποιεί εισόδημα ή κατέχει ή χρησιμοποιεί περιουσία που σύμφωνα με τη Συμφωνία μπορεί να φορολογηθεί στην Ελλάδα, οι σερβικές φορολογικές αρχές θα επιτρέψουν την παρακράτηση του φόρου σε ποσό ίσον με ήδη καταβληθέντα στην Ελλάδα φόρο. Ναι Πέραν των νομικών μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα στη σερβική νομοθεσία, προβλέπεται και ειδικό καθεστώς. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας είναι 3 χρόνια.

4 Φορολογικά κίνητρα: Ο Νόμος περί του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων προβλέπει φορολογικές απαλλαγές και επενδυτικά φορολογικά κίνητρα. Η φορολογική απαλλαγή, που προβλέπεται ως απαλλαγή από την πληρωμή του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων για τους λοιπούς φορολογουμένους (π.χ. μη κερδοσκοπικές οργανώσεις) οι οποίοι σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν θεωρούνται ως ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, δημόσια επιχείρηση ή συνεταιρισμός και αυτό για την φορολογική περίοδο μέσα στην οποία το πραγματοποιηθέν πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων δεν υπερβαίνει το ποσό των δηναρίων, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Τα επενδυτικά φορολογικά κίνητρα προβλέπονται κατά κύριο λόγο προς όφελος των μεγάλων επενδυτών. Ο φορολογούμενος που επενδύει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία πάνω από δηνάρια (περίπου ευρώ), και ο οποίος χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς του και των δραστηριοτήτων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην ιδρυτική πράξη του φορολογουμένου, ή που αναφέρονται σε άλλη πράξη του φορολογουμένου, με την οποία καθορίζονται οι δραστηριότητες που ασκεί ο φορολογούμενος και επιπλέον, που κατά την περίοδο των επενδύσεών του έχει απασχολήσει για αόριστο χρόνο κατ ελάχιστον 100 άτομα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του φόρου επί των κερδών των νομικών προσώπων για το χρονικό διάστημα δέκα ετών κατ αναλογία με την εν λόγω επένδυση. 3. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Φορολογική βάση και φορολογητέο εισόδημα: Κάτοικος (ή πρόσωπο το κέντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οποίου βρίσκεται στη Σερβία ή πρόσωπο με μόνιμη κατοικία και διαμονή στη Σερβία περισσότερες από 183 μέρες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους) είναι υπεύθυνος για το παγκόσμιο εισόδημά του (άθροισμα του συνόλου του καθαρού εισοδήματος που ο φορολογούμενος πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους), ενώ οι μη κάτοικοι είναι υπεύθυνοι σε σχέση με το εισόδημα που πραγματοποιήθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας. Φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές: Σχετικά με τους φόρους και τις εισφορές από την εργασιακή σχέση, συγκεκριμένα τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές (για τη σύνταξη, την υγεία και για περίπτωση ανεργίας), φορολογική βάση πάντα αποτελεί ο ακαθάριστος μισθός ή εισόδημα, αυτή τη στιγμή μείον δηναρίων (περίπου ευρώ). Ωστόσο, ο Νόμος περί φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων προβλέπει επίσης την ελάχιστη ( δηνάρια αποτελούν το ελάχιστο αφορολόγητο ποσό) φορολογική βάση με την έννοια αυτή. Ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές τίθενται με τους ακόλουθους συντελεστές: (i) ο φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10%, (ii) εισφορές για τη σύνταξη με συντελεστή 14%, (iii) ασφάλεια υγείας με συντελεστή 5,15%, (iv) ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας με συντελεστή 0,75%. Υπόχρεος των εν λόγω φόρων και εισφορών είναι ο εργαζόμενος, ενώ αυτοί καταβάλλονται με παρακράτηση από τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι επίσης υπόχρεος πληρωμής των εισφορών για την ασφάλεια υγείας και την ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας, σύμφωνα με τους ως άνω συντελεστές, ενώ σε σχέση με τις εισφορές για την ασφάλεια σύνταξης φορολογείται με συντελεστή 12%. Ως εκ τούτου, το συνολικό ύψος όλων των φόρων και των εισφορών που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση ανέρχεται σε 47,8% του φορολογητέου ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζόμενου. Φόρος εισοδήματος από αυτοαπασχόληση: Ο φορολογούμενος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί εισόδημα από την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων ή είναι υπόχρεος του φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με το νόμο που διέπει τον ΦΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις και τα συμπληρώματα του Νόμου περί εισοδήματος φυσικών προσώπων, ως εισόδημα από αυτοαπασχόληση θεωρείται επίσης και το εισόδημα από τη γεωργία και τη δασοπονία. Τα εν λόγω πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 10%, εκτός αν για αυτά εφαρμογή έχει η κατ αποκοπήν φορολογία. Το μέγιστο ποσό του ετησίου εισοδήματος βάσει του οποίου δύναται να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα να εισέλθει στο σύστημα κατ αποκοπήν φορολογίας ανέρχεται σήμερα σε ,00 δηνάρια (περίπου ευρώ). Άλλα είδη του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: Οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με το νόμο, είναι και τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τα ακόλουθα είδη εισοδήματος: (i) από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα συναφή με τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με συντελεστή 20%, (ii) από την εκμίσθωση κεφαλαίου και το εισόδημα από κεφάλαια με συντελεστή 15%, (iii) επί των κεφαλαιουχικών κερδών με συντελεστή 15%, (iv) από άλλο εισόδημα με συντελεστή 20%.

5 Ετήσιος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Οι φορολογούμενοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των τριών μέσων ετήσιων μισθών στη Σερβία. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται με δύο προοδευτικούς συντελεστές 10% ή 15%. 4. ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φόρος ακίνητης περιουσίας: Γενικά, η ιδιοκτησία και το δικαίωμα χρήσης επί διάφορων ειδών ακινήτων υπόκεινται σε φορολογία. Αν ο φορολογούμενος είναι φυσικό πρόσωπο ο φόρος υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου με προοδευτικούς συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0.3% και 2%. Όμως, αν ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο, η αξία του ακινήτου καθορίζεται σύμφωνα με την λογιστική αρχή και φορολογείται με τους ακόλουθους προοδευτικούς συντελεστές: (i) έως 4% για τους φορολογούμενους που κρατούν λογιστικά βιβλία (ii) έως 2% για φορολογούμενους που δεν κρατούν λογιστικά βιβλία. Ο ακριβής συντελεστής καθορίζεται από τη μόνιμη εγκατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στα όρια των ως άνω περιορισμών. Φόρος κληρονομιάς και δώρου: Τα άτομα που κληρονομούν ή λαμβάνουν περιουσία ως δώρο ορίζονται ως φορολογούμενοι και υπόκεινται στη φορολογία με προοδευτικούς συντελεστές που κυμαίνονται από 1.5% έως 2.5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος περί φόρων περιουσίας προβλέπει πολλές εξαιρέσεις από τη φορολογία που βασίζονται κυρίως στις σχέσεις του οικογενειακού δικαίου. Φόρος μεταβίβασης απολύτων δικαιωμάτων: Υπόχρεοι του εν λόγω φόρου είναι αμφότερα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα οποία πουλούν ή μεταβιβάζουν τα δικαίωμα επί των ακινήτων, επί ορισμένων τύπων μηχανοκίνητων οχημάτων, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα χρήσης επί οικοδομήσιμης γης. Δεδομένου ότι ο φόρος μ εταβίβασης απολύτων δικαιωμάτων και ο ΦΠΑ είναι ανταγωνιστικοί φόροι, ο Νόμος περί φόρων περιουσίας προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής του φόρου μεταβίβασης απολύτων δικαιωμάτων σε περίπτωση που η μεταβίβαση θεωρείται ως διακίνηση και υπόκειται στο καθεστώς του ΦΠΑ. Οι φορολογούμενοι φορολογούνται με συντελεστή 2.5%, ενώ ως βάση λαμβάνεται η συμφωνηθείσα τιμή εφόσον αυτή δεν είναι χαμηλότερη από την αγοραία τιμή. 5. ΦΟΡΟΙ ΕΙΔΩΝ Τα προϊόντα που υπόκεινται στο καθεστώς φόρων ειδών: Ορισμένα προϊόντα στη Δημοκρατία της Σερβίας (τα πετρελαιοειδή, τα αλκοολούχα ποτά, καφές, προιόντα από καπνό, βιοκαύσιμα και βιοϋγρά) φορολογούνται σύμφωνα με το καθεστώς των φόρων ειδών. 6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Το ισχύον σερβικό δίκαιο προβλέπει δύο μηχανισμούς με σκοπό την πρόληψη της φοροδιαφυγής: (i) Οι Κανόνες σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, (ii) Οι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης. Κανόνες σχετικά με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών: Οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων νομικών προσώπων (νομικά πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεδεμένα εφόσον υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή σημαντικής επιρροής στις επιχειρηματικές αποφάσεις) πρέπει να είναι συμβατές με την αρχή ίσων αποστάσεων, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις τεκμηρίωσης. Υποκεφαλαιοδότηση: Η υποκεφαλαιοδότηση προκύπτει όταν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου μιας εταιρείας αποτελείται από δανεισμένο κεφάλαιο σε σχέση με ίδια κεφάλαια (ανισορροπία σε σχέση χρέος-κεφάλαιο). Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τους Σερβικούς κανόνες οι τόκοι και τα σχετικά έξοδα που πληρώνονται για δανεισμούς δε δύναται να παρακρατηθούν εφόσον υπερβαίνουν την τετραπλάσια αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Για τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, η σχέση χρέος-κεφάλαιο έχει οριστεί σε 10:1. Συντάκτης: Vuk Stankovic, Δικηγόρος

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 13.1.2017 Φορολογικό υποκείμενο Νομικά πρόσωπα Κεφαλαιουχικές εταιρείες Προσωπικές εταιρείες Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 0-20.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα «σύν» και τα «μείον» κάθε χώρας

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα «σύν» και τα «μείον» κάθε χώρας Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Μεθοδολογία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Μάλτα Βουλγαρία Κύπρος Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Συμπεράσματα Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017 ΕΚΘΕΣΗ Μάρτιος 217 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 217 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η έρευνα καταγράφει τις εγγραφές των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών τις οποίες μια επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και τα μέτρα του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4824 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΣ Ονομάζεται η αναγκαστική χρηματική εισφορά των πολιτών προς το κράτος ή προς νομικό πρόσωπο χωρίς ειδική αντιπαροχή. Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές:

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές: Επιχειρώντας το Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες παγκοσμίως ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ανδρέας Τσουρουφλής, Θεόδωρος Φορτσάκης, Πέτρος Πανταζόπουλος, Αικατερίνη Πέρρου Φόρος εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Λεπτομερής Οδηγός για την συμπλήρωση της Όλα τα μέρη του εντύπου που σας αφορούν πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα με γράμματα κεφαλαία και ευανάγνωστα,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιανουάριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές

Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές (Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 16.12.2016 Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή 1877: Ν. ΧΚ /1877 (Φόρος εισοδήματος στις κινητές αξίες) 1885: Ν. ΑΣϡΗ /1885 (Εισφορά σε μισθούς και συντάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φορολογία Φυσικών Προσώπων Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 6 Φορολογία φυσικών προσώπων 01 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Σεπτέμβριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σεπτέμβριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Φορολογική και Λογιστική βάση

Λογιστική Εταιρειών. Φορολογική και Λογιστική βάση Λογιστική Εταιρειών Φορολογική και Λογιστική βάση Λογιστική και Φορολογική βάση Σύμφωνα με το νόμο το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί την : λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΙΚ5Η-Ω3Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΙΚ5Η-Ω3Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΙΚ5Η-Ω3Ι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Αναβαλλόμενοι Φόροι Δημιουργούνται γιατί οι κανόνες υπολογισμού του λογιστικού εισοδήματος διαφέρουν από τους κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος. ΔΛΠ & ΕΛΠ: Λογιστικό Αποτέλεσμα = Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Actnet Tax Solutions. Clients Bulletin August 27, Trusts & Foundations Tax Treatment

Actnet Tax Solutions. Clients Bulletin August 27, Trusts & Foundations Tax Treatment Actnet Tax Solutions 63 Ypsilantou Str. 11521 Athens, Greece T: +30.2105236704 E: info@actnet.gr W: www.actnet.gr Clients Bulletin August 27, 2017 This communication contains general information only.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Νίκος Κορογιαννάκης Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, Βρυξελλών και Λουξεμβούργου nikos_korogiannakis@yahoo.com 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -Φόρος Εισοδήματος -Φόρος Ακινήτου περιουσίας -Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1)

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Διδακτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:15,

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα