ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΜΕΛΕΤΗ APC.sa ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ APC.sa για έργα και APC.sa δραστηριότητες APC.sa της υποκατηγορίας APC.sa 2 της APC.sa Α κατηγορίας APC.sa της Υ.Α. APC.sa 1958/ APC.sa (ΦΕΚ 21/Β/ ), η οποία συμπληρώνει και θέτει σε ισχύ το Ν. 4014/ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa - ΑΥΞΗΣΗ APC.sa ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ APC.sa APC.sa ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ APC.sa APC.sa ΝΩΠΩΝ APC.sa ΨΑΡΙΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa - ΙΔΡΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Θ.Μ.Ι. στη θέση Πυργιακόνι, Δ.Δ. Αιαντείου, Δήμου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής Φορέας του έργου: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. APC ADVANCED PLANNING CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μνησικλέους 2, Τ.Κ Αθήνα τηλ: & , fax: ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/08/608 ΜΑΪΟΣ 2014 (επανακατάθεση)

2 Πίνακας περιεχομένων Περίληψη.... VI 1. Γενικά στοιχεία Έργο Γενικά στοιχεία του φορέα Άδειες και εγκρίσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η δραστηριότητα Εποπτευόμενοι φορείς Γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων Υπηρεσιών Περιγραφή θέσης του έργου, σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Τοπογραφία Προσδιορισμός των χερσαίων εγκαταστάσεων σε επίπεδο νομού Προσδιορισμός των θαλάσσιων πάρκων σε επίπεδο νομού Προσδιορισμός του θαλάσσιου πάρκου εντός της ευρύτερης περιοχής Πλωτή μονάδα πάχυνσης Μέθοδος καλλιέργειας Εκτρεφόμενα είδη Προσαρμογή ετήσιας δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης Περιγραφή και δομή των υφιστάμενων πάρκων εκτροφής Περιγραφή και δομή των δυο πάρκων εκτροφής της πλωτής μονάδας πάχυνσης, μετά την ολοκλήρωση του έργου (εκσυγχρονισμός και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας) Σύνολο πλωτών εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου Περιγραφή των ειδικών εγκαταστάσεων πάχυνσης της μονάδας Περιγραφή ειδικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Διαχείριση παραγωγής στις πλωτές εγκαταστάσεις Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Παραγωγική διαδικασία λαβρακιού Παραγωγική διαδικασία τσιπούρας Παραγωγική διαδικασία μυτακιού Παραγωγική διαδικασία φαγκριού I

3 Συνολική ανάγκη μονάδας σε κλωβούς και δίχτυα Συνολική επιφάνεια, ωφέλιμη επιφάνεια και ωφέλιμος όγκος μονάδας Χρήση ιχθυοτροφών Εξαλιεύσεις Συσκευασία νωπών ψαριών Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων θνησιμότητες ψαριών Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Ιχθυογεννητικός σταθμός - Συσκευαστήριο και λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης Εκτρεφόμενα είδη Μέθοδος καλλιέργειας Δυναμικότητα ιχθυογεννητικού σταθμού και συσκευαστηρίου Περιγραφή και δομή των εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ΑΕΠΟ Περιγραφή και δομή των εγκαταστάσεων με την υλοποίηση του έργου Περιγραφή και δομή των εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών Περιγραφή χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών και των λοιπών εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθούν Συνολική περιγραφή χερσαίων εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικού σταθμού, συσκευαστηριου νωπών ψαριών και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ιχθυογεννητικού σταθμού Χρονοδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Συνολικές απαιτήσεις σε δεξαμενές Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Συσκευαστηρίου Γεωτρήσεις Περιγραφή αναγκαίων ποσοτήτων νερού Συνολικές απαιτήσεις νερού για τη λειτουργία του Ιχθυογεννητικού σταθμού Αναγκαιότητα χρήσης νερού από γεωτρήσεις Υφιστάμενη κατάσταση Εγκαταστάσεις παραγωγής ιχθυοτροφών Οξική Ενσίρωση Μονάδα παραγωγής σύμπηκτων ιχθυοτροφών II

4 3. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Γενικά βασικά χαρακτηριστικά Σαρωνικού κόλπου Κλίμα Χλωρίδα Πανίδα Θαλάσσια οικοσυστήματα Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες - Χρήσεις γης Υποδομή Ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα Πηγές ρύπανσης Συσσωρευτική δράση με άλλες δραστηριότητες Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου και υπόδειξη κύριων λόγων επιλογής της θέσης για την υλοποίηση του έργου Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις λοιπές χρήσεις στον Σαρωνικό Κόλπο Απόβλητα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας εκτροφής Απόβλητα από τη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων Είδος και ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού Επεξεργασία και διάθεση αυτών Είδος και ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία του συσκευαστηρίου και των γραφείων επεξεργασία και διάθεση αυτών Πρόβλεψη για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας εκτροφής, τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών αλλά και τη συνέχιση της λειτουργίας των χερσαίων εγκαταστάσεων III

5 7. Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της υφιστάμενων πλωτών μονάδων πάχυνσης και χερσαίων εγκαταστάσεων Μέτρα πρόληψης για την υγιεινή ασφάλεια του προϊόντος Ιχθυογεννητικός σταθμός και πλωτή μονάδα εκτροφής Μέτρα πρόληψης για το περιβάλλον εξάλειψη των επιπτώσεων Δυνατότητα ανάκαμψης φυσικού περιβάλλοντος Περιγραφή εναλλακτικών λύσεων για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου Υπόδειξη κύριων λόγων επιλογής της θέσης εγκατάστασης Περιγραφή εναλλακτικών λύσεων για την υλοποίηση του έργου Συμπέρασμα Στη μελέτη επισυνάπτονται : Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού Πτυχίο μελετητή Υπεύθυνη Δήλωση μελετητή Παράρτημα 1 - Άδειες πλωτής μονάδας πάχυνσης - Άδειες χερσαίων εγκαταστάσεων - Λοιπά έγγραφα / δικαιολογητικά Παράρτημα 2 - Φωτογραφίες πλωτών και χερσαίων εγκαταστάσεων - Διάγραμμα πλωτών εγκαταστάσεων και αγκυροβολίου κλίμακας 1 : Τοπογραφικό διάγραμμα θαλάσσιας έκτασης κλίμακας 1: 5.000, με τις χρήσεις γης της περιοχής. - Χάρτης κλίμακας 1 : Τοπογραφικό διάγραμμα χερσαίας έκτασης κλίμακας 1: Κάτοψη Ιχθυογεννητικού Σταθμού - Κάτοψη ισογείου (αποθήκη) - Κάτοψη Α ορόφου (γραφεία) - Κάτοψη υπογείου (αποθήκη) - Κάτοψη συσκευαστηρίου IV

6 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και της υπ. αριθμό 1958/ Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011), με σκοπό α) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού m 3 γ) την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους δ) την ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» Το έργο έγινε για λογαριασμό της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» από την εταιρία APC ADVANCED PLANNING CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Νικόλαος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος (υπογραφή) Η μελέτη εκπονήθηκε από τον ιχθυολόγο Νίκο ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟ,ο οποίος είναι κάτοχος Πτυχίου Μελετητή (Νόμος 716/77), Κατηγορίας 26 Τάξης Πτυχίου Γ & Κατηγορίας 27 Τάξης Πτυχίου Γ, με ισχύ από 7/10/2010 7/10/2014, με αριθμό μητρώου 4527 και μέλος του ΓΕΩΤΕΕ με ΑΜ: και σε συνεργασία με την ιχθυολόγο (ΤΕ) Ειρήνη ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. V

7 Περίληψη. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και της υπ. αριθμό 1958/ Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011), με σκοπό α) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού m 3 γ) την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους δ) την ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» Γενικά στοιχεία Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία γόνου, την εκτροφή αλλά και τη συσκευασία νωπών ψαριών. Συγκεκριμένα, στο Νομό Αττικής διαθέτει : Ιχθυογεννητικό σταθμό θαλασσινών ψαριών ετήσιας δυναμικότητας ιχθυδίων Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε χερσαία έκταση 13,012 στρεμμάτων στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής. Συσκευαστήριο νωπών ψαριών ετήσιας δυναμικότητας 300 τόνων, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας εκτροφής, στο ίδιο οικόπεδο με τον ιχθυογεννητικό σταθμό, στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής. VI

8 Μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων αποτελούμενη από δύο θαλάσσια πάρκα εκτροφής, στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, για την παραγωγή 380 τόνων/έτος «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων». Ιστορικό αδειοδοτήσεων Πλωτές εγκαταστάσεις Η εταιρία, σύμφωνα με την υπ αριθμό ΑΓΡΥΠ 235/ Απόφαση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας και την υπ αριθμό Φ283/1847/περ8/11/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαθέτει δύο πλωτά πάρκα (Α) έκτασης 10 στρεμμάτων και (Β) έκτασης 20 στρεμμάτων για την εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 380 τόνων. Η θέση εγκατάστασης της μονάδας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» ανήκει σε Π.Α.Υ. κατηγορίας Α (και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ Α.10 Σαλαμίνα - Μέγαρα, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής) με κύρια δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια και οστρακοκαλλιέργεια και για τις οποίες αναφέρεται (Άρθρο 5) ότι: Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας Π.Α.Υ. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ. με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρεμμάτων μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας μέχρι την έγκριση Π.Ο.Α.Υ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού VII

9 και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» επιτρέπεται αύξηση της δυναμικότητας κατά 25%, και κατά συνέπεια αυτή θα διαμορφωθεί στους 475 τόνους από τους 380 που είναι σήμερα. Σε κάθε βέβαια περίπτωση, σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., η αύξηση της δυναμικότητας με εφαρμογή της υπ αριθμό οικ /1866/ Κοινής Εγκυκλίου των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορεί να γίνει μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με την παρούσα μελέτη, ταυτόχρονα με την προσαρμογή της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 25%, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ), θα πραγματοποιηθεί και ο εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας. Το έργο (εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων και αύξηση της δυναμικότητας) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός του θαλάσσιου μισθωμένου χώρου. Χερσαίες εγκαταστάσεις Η εταιρία, σε μισθωμένη χερσαία έκταση επιφάνειας ,62m 2, διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό ετήσιας δυναμικότητας ιχθυδίων Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστήριο νωπών ψαριών ετήσιας δυναμικότητας 300 τόνων, με κωδικό λειτουργίας 39.S.90, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης πλωτής μονάδας εκτροφής Θ.Μ.Ι. Για τη λειτουργία των παραπάνω χερσαίων εγκαταστάσεων έχει εκδοθεί η υπ αρ /1815/ Τροποποίηση και Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της με αρ. πρωτ / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ αρ / Απόφαση. Με την παρούσα μελέτη, ζητείται η συνέχιση της λειτουργίας του ιχθυογεννητικού σταθμού, των λοιπών συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των γεωτρήσεων με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη νομοθεσία. Όσον αφορά το συσκευαστήριο νωπών ψαριών, εκτός της ανανέωσης των VIII

10 περιβαλλοντικών όρων, με την παρούσα μελέτη ζητείται και η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητάς του. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες άδειες για τη λειτουργία του, δίνεται η δυνατότητα συσκευασίας 300 τόνων ψαριών ετησίως. Δεδομένου ότι με τη παρούσα μελέτη αιτούμαστε και την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας εκτροφής από 300 τόνους σε 475 τόνους, η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου αποτελεί ανάγκη για την κάλυψη των ιδίας παραγωγής. Συγκεκριμένα ζητείται η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών στους 500 τόνους. Τέλος, με τη παρούσα μελέτη ζητείται και η ίδρυση μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την ολιστική προσέγγιση στην παραγωγή του εκτρεφόμενου ψαριού. Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 500 τόνων / έτος και ο σκοπός της θα είναι η κάλυψη των αναγκών της εταιρίας κατά την εκτροφή των θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της. Η ιδία χρήση των παραγόμενων ιχθυοτροφών αντικατοπτρίζεται από την μικρή ετήσια δυναμικότητα των προτεινόμενων εγκαταστάσεων. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί : Στην παρουσίαση της δραστηριότητας και στην εκτίμηση των επιπτώσεων που τυχόν θα προκύψουν στο περιβάλλον από α) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού m3 γ) την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους δ) την ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής. Στην παρουσίαση του προβλήματος σκοπό υλοποίησης του έργου- και την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτού. Στο συσχετισμό της δραστηριότητας με άλλες δραστηριότητες της περιοχής εγκατάστασης. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου IX

11 1. Γενικά στοιχεία Έργο. Το Έργο αφορά α) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού m 3 γ) την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους δ) την ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» 1.2. Γενικά στοιχεία του φορέα. Φορέας του προτεινόμενου έργου είναι η εταιρία : «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.» Δ/νση Αλληλογραφίας : Δεληγιάννη & Τελαμώνος Αιάντειο Σαλαμίνας Τ.Κ Σαλαμίνα Τηλ

12 1.3. Άδειες και εγκρίσεις βάσει των οποίων λειτουργεί η δραστηριότητα. Για τη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις. Το υπ. αριθμό 2086/ Συμβόλαιο Μίσθωσης Ακινήτου (τροποποίηση ανανέωση) της χερσαίας έκτασης εντός της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Η υπ. αριθμό οικ / Απόφαση καθορισμού χρήσης επιφανειακών νερών στη θαλάσσια περιοχή όρμου Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας και ειδικών όρων διάθεσης των αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς. Άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου & κωδικός αριθμός Η υπ αρ. Κ5559/ Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης συσκευασίας αλιευμάτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν. Διαμερίσματος Πειραιά, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς και η υπ αρ. Κ5559/ ορθή επανάληψη της. Το υπ. αριθμό Κ.108/ έγγραφο γνωστοποίησης κωδικού αριθμού έγκρισης εγκατάστασης συσκευασίας αλιευμάτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν. Διαμερίσματος Πειραιά, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, με αριθμό έγκρισης 39.S.90. Κωδικός αριθμός ιχθυογεννητικού σταθμού Το υπ αριθμό 4131/128591/ έγγραφο χορήγησης του κωδικού αριθμού GR29FISH0010, της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΑΕΠΟ Η υπ αριθμό οικ /1815/ Κοινή Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Τροποποίηση και ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της με αριθ. Πρωτ / Κοινής Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υπ. Γεωργίας (όπως 2

13 τροποποιήθηκε με την με αριθ. Πρωτ / Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Υπ. Γεωργίας) όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό και λειτουργία: α) ιχθυογεννητικού σταθμού συνολικής ετήσιας δυναμικότητας ιχθυδίων ( ιχθύδια / έτος τσιπούρας λαυρακιού και ιχθύδια / έτος νέων ειδών), β) συσκευαστηρίου νωπών ψαριών ετήσιας δυναμικότητας 300 τόνων, γ) άλλων χερσαίων συνοδών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και δ) τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού m 3, σε γήπεδο εμβαδού ,62 m 2 στη θέση Πυργιακόνι, Δ.Δ. Αιαντείου, Δήμου Σαλαμίνας, Νομαρχίας Πειραιά, ιδιοκτησίας του φορέα ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.». Άδεια λειτουργίας Η υπ. αριθμό ΑΓΡΥΠ587/ Απόφαση χορήγησης Άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυογεννητικού σταθμού δυναμικότητας ιχθυδίων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Δ/νσης Δασν και Αγροτικών Υποθέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Άδειες γεωτρήσεων και χρήσης νερού Η υπ αρ /448/ Απόφαση χορήγησης Άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση Γ1 αγροτικής χρήσης (υδατοκαλλιέργεια), Η υπ αρ /446/ Απόφαση χορήγησης Άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση Γ2 αγροτικής χρήσης (υδατοκαλλιέργεια), Η υπ αρ /447/ Απόφαση χορήγησης Άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση Γ3 αγροτικής χρήσης (υδατοκαλλιέργεια), Η υπ αρ /445/ Απόφαση χορήγησης Άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση Γ4 αγροτικής χρήσης (υδατοκαλλιέργεια), στη θέση «Πυργιακόνι», του Δήμου Σαλαμίνας Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Υδάτων, της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 3

14 Λοιπά έγγραφα Η υπ αρ. Φ.14ΣΑΛ.715/ΟΙΚ.Β.999/ Απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, Ν. Πειραιά για τη χορήγηση Άδειας εγκατάστασης όπως τροποποιήθηκε με το υπ αρ. Β1085/Φ14 ΣΑΛ 715/ Έγγραφο. Οι υπ αριθμό 21/99, 154/00 και 249/03 Άδειες Οικοδομής Για τη λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις. Η υπ αριθμό ΓΕΑΝ 1252/ Απόφαση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων, με σκοπό την εκτροφή «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων» της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής και η με αριθμό 5753/ Σύμβαση Μίσθωσης υδάτινης έκτασης. Η υπ αριθμό Φ283/1847/περ8/11/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά α. τη μετεγκατάσταση (μετατόπιση σε νέα θέση) των δύο πλωτών πάρκων (Α) έκτασης 10 στρεμμάτων εκτροφής τσιπούρας λαβρακιού και άλλων ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων και (Β) έκτασης 20 στρεμμάτων εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών, ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων, β. τον εκσυγχρονισμό του πλωτού πάρκου (Α), και γ. την αλλαγή του είδους των εκτρεφόμενων ιχθύων σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 380 τόνων της ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας. Η υπ αριθμό 963/11/ Απόφαση της Δ/νσης Υδάτων, Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορήγησης Άδειας χρήσης νερού αξιοποίησης υδατικών πόρων για μετεγκατάσταση δυο πλωτών πάρκων (Α) έκτασης 10 στρεμμάτων εκτροφής τσιπούρας λαβρακιού και άλλων ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων και (Β) έκτασης 20 στρεμμάτων εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών, ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων της ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας. Η υπ αριθμό ΑΓΡΥΠ 235/ Απόφαση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτούς κλωβούς στην εταιρία, για τη μετεγκατάσταση των πάρκων Α και Β υφιστάμενης μονάδας 4

15 ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στον Όρμο Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. Για τη δραστηριότητα έχει χορηγηθεί ο κωδικός αριθμός GR29FISH0009 από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εποπτευόμενοι φορείς Γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων Υπηρεσιών. Οι πλωτές μονάδες πάχυνσης, ο ιχθυογεννητικός σταθμός, το συσκευαστήριο νωπών ψαριών, τα συνοδά έργα εγκατάστασης κλπ σύμφωνα με το Νόμο 4014/ (ΦΕΚ 209/ ) και την υπ αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ.4) του Ν. 4014/2011, κατατάσσεται στην 2 η Υποκατηγορία της Α Κατηγορίας (Α2) (Ομάδα 8 Υδατοκαλλιέργειες), είδος δραστηριότητας: εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Η εγκατάσταση παραγωγής ιχθυοτροφών σύμφωνα με το Νόμο 4014/ (ΦΕΚ 209/ ) και την υπ αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ.4) του Ν. 4014/2011, κατατάσσεται στην 2 η Υποκατηγορία της Α Κατηγορίας (Α2) (Ομάδα 9 Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις), είδος δραστηριότητας: παραγωγή ιχθυοτροφών. Τέλος όσον αφορά τις γεωτρήσεις, αυτές κατατάσσονται στην 2 η Υποκατηγορία της Α Κατηγορίας (Α2) (Ομάδα 2 Υδραυλικά έργα), είδος δραστηριότητας υδρογεωτρήσεις και φρεάτια κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»), καθώς τόσο η ετήσια προτεινόμενη ποσότητα άντλησης είναι m 3 νερού όσο και η απόσταση αυτών από τον αιγιαλό είναι μικρότερη των μέτρων. Συγκεκριμένα στην υπ αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων στην Ομάδα 2 η Υδραυλικά έργα, α/α 6 Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια, στη β) περίπτωση αναφέρονται τα 5

16 ακόλουθα: «.β) m 3 / έτος V > m 3 / έτος εάν απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης ή υγροτοπικής έκτασης ίση ή μικρότερη των μέτρων». Σύμφωνα με την υπ. αριθμό / Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα συνοδά έργα της δραστηριότητας θα πρέπει να εξετάζονται ενιαία. Για τις περιπτώσεις όπου τα επιμέρους ή τα συνοδά έργα κατατάσσονται σε μικρότερες κατηγορίες από αυτή του κυρίως έργου, τότε το συνολικό έργο θα εξετάζεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατάταξη του επιμέρους ή του συνοδού ή του κυρίως έργου όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 15393/2332/ (Φ.Ε.Κ. 1022Β/2002). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και σύμφωνα με το Νόμο 4014/ (ΦΕΚ 209/ ) και την υπ αριθμό 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ.4) του Ν. 4014/2011, αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων είναι οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενώ τον έλεγχο της δραστηριότητας μπορούν να ασκούν και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 6

17 2. Περιγραφή θέσης του έργου, σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Τοπογραφία Προσδιορισμός των χερσαίων εγκαταστάσεων σε επίπεδο νομού. Ο ιχθυογεννητικός σταθμός, το συσκευαστήριο και οι χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης είναι εγκατεστημένα σε μισθωμένη χερσαία έκταση επιφάνειας ,62 m 2, στη θέση Πυργιακόνι, στη νήσο Σαλαμίνα. Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Σαλαμίνας, σε απόσταση περίπου 5km από την πόλη του Αιαντείου ενώ δυτικά και νότια εκτείνεται ο Σαρωνικός κόλπος. Χερσαίες εγκαταστάσεις Πλωτές εγκαταστάσεις 7

18 Η προς χρήση έκταση βρίσκεται σε περιοχή εκτός των χαρακτηρισμένων σαν προστατευόμενων, περιβαλλοντικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας ή άλλης μορφής προστασίας βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, σε περιοχή συνθήκης Ramsar και δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές του Δικτύου NATURA Προσδιορισμός των θαλάσσιων πάρκων σε επίπεδο νομού. Οι θέσεις του Πάρκου Α, καλυπτόμενης θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων, και του Πάρκου Β, καλυπτόμενης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων, βρίσκονται στη περιοχή Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής, σε ελάχιστη απόσταση 101 μέτρων μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, βρίσκονται εγγύς των χερσαίων εγκαταστάσεων (στο θαλάσσιο μέτωπο σε συνέχεια των ορίων αιγιαλού και παραλίας). Οι συντεταγμένες των τεσσάρων άκρων (ΝΞΟΠ) της θαλάσσιας έκτασης των 10 στρεμμάτων που καταλαμβάνει το Πάρκο Α, διαστάσεων 50m Χ 200m είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα (1:5.000) που στηρίχθηκε στο απόσπασμα χάρτου της Γ. Υ. Σ. (φύλλο 6451/8 και 6461/2, ΜΕΓΑΡΑ): ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΣΗΜΕΙΟ Χ ψ Ν , Ξ , Ο , Π , ΣΥΣΤΗΜΑ ED50 ΣΗΜΕΙΟ Λ Φ Ν 23 o 24 39,58 37 ο 53 29,11 Ξ 23 o 24 47,76 37 ο 53 29,12 Ο 23 o 24 47,76 37 ο 53 27,50 Π 23 o 24 39,58 37 ο 53 27,49 8

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν Ν , ,374 Ξ , ,225 Ο , ,245 Π , ,393 Σημείωση: Για τη μετατροπή των συντεταγμένων Χ,Υ που έχουν προκύψει από το φύλλο χάρτου ΓΥΣ1:5.000 (ΜΕΓΑΡΑ) σε φ,λ (Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Γ.Υ.Σ. - ΕD50 ΕΛΛΑΣ) και Ε,Ν (ΕΓΣΑ 87) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα COORD_GR, Version (Ποσοστό απόκλισης ± 0,10m). Αντίστοιχα, οι συντεταγμένες των τεσσάρων άκρων (Ν,Ξ,Ο,Π ) του πλαισίου των αγκυροβολίων που βρίσκονται εκτός της μισθωμένης έκτασης είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα (1:5.000) που στηρίχθηκε στο απόσπασμα χάρτου της Γ. Υ. Σ. (φύλλο 6451/8 και 6461/2, ΜΕΓΑΡΑ): ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΣΗΜΕΙΟ Χ ψ Ν , Ξ , Ο , Π , ΣΥΣΤΗΜΑ ED50 ΣΗΜΕΙΟ Λ Φ Ν 23 o 24 35,48 37 ο 53 31,06 Ξ 23 o 24 50,22 37 ο 53 31,06 Ο 23 o 24 41,94 37 ο 53 11,36 Π 23 o 24 35,49 37 ο 53 24,25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν Ν , ,925 Ξ , ,857 Ο , ,939 Π , ,006 9

20 Σημείωση: Για τη μετατροπή των συντεταγμένων Χ,Υ που έχουν προκύψει από το φύλλο χάρτου ΓΥΣ1:5.000 (ΜΕΓΑΡΑ) σε φ,λ (Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Γ.Υ.Σ. - ΕD50 ΕΛΛΑΣ) και Ε,Ν (ΕΓΣΑ 87) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα COORD_GR, Version (Ποσοστό απόκλισης ± 0,10m). Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται σε απόσταση 60 μέτρων από τις πλευρές ΟΞ και ΝΞ και σε απόσταση 100 μέτρων από τις πλευρές ΟΠ και ΝΠ. Σε ότι αφορά το Πάρκο Β, οι συντεταγμένες των τεσσάρων άκρων (Ι,Κ,Λ,Μ) του χώρου των 20 στρεμμάτων, διαστάσεων 100m Χ 200m είναι οι ακόλουθες, με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα (1:5.000) που στηρίχθηκε στο απόσπασμα χάρτου της Γ. Υ. Σ. (φύλλο 6451/8 και 6461/2, ΜΕΓΑΡΑ): ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΣΗΜΕΙΟ Χ ψ Ι , Κ , Λ , Μ , ΣΥΣΤΗΜΑ ED50 ΣΗΜΕΙΟ λ Φ Ι 23 o 24 47,77 37 ο 53 24,22 Κ 23 o 24 47,77 37 ο 53 20,98 Λ 23 o 24 39,58 37 ο 53 20,98 Μ 23 o 24 39,58 37 ο 53 24,22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν Ι , ,284 Κ , ,322 Λ , ,471 Μ , ,432 Σημείωση: Για τη μετατροπή των συντεταγμένων Χ,Υ που έχουν προκύψει από το φύλλο χάρτου ΓΥΣ1:5.000 (ΜΕΓΑΡΑ) σε φ,λ (Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Γ.Υ.Σ. - ΕD50 ΕΛΛΑΣ) και Ε,Ν (ΕΓΣΑ 87) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα COORD_GR, Version (Ποσοστό απόκλισης ± 0,10m). Αντίστοιχα, οι συντεταγμένες των τεσσάρων άκρων (Ι, Κ, Λ, Μ ) του πλαισίου των αγκυροβολίων που βρίσκονται εκτός της μισθωμένης έκτασης είναι οι ακόλουθες 10

21 σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα (1:5.000) που στηρίχθηκε στο απόσπασμα χάρτου της Γ. Υ. Σ. (φύλλο 6451/8 και 6461/2, ΜΕΓΑΡΑ): ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΣΗΜΕΙΟ Χ ψ Ι , Κ , Λ , Μ , ΣΥΣΤΗΜΑ ED50 ΣΗΜΕΙΟ Λ Φ Ι 23 o 24 52,67 37 ο 53 27,47 Κ 23 o 24 52,67 37 ο 53 15,79 Λ 23 o 24 35,49 37 ο 53 15,79 Μ 23 o 24 35,49 37 ο 53 27,46 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν Ι , ,556 Κ , ,695 Λ , ,107 Μ , ,968 Σημείωση: Για τη μετατροπή των συντεταγμένων Χ,Υ που έχουν προκύψει από το φύλλο χάρτου ΓΥΣ1:5.000 (ΜΕΓΑΡΑ) σε φ,λ (Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Γ.Υ.Σ. - ΕD50 ΕΛΛΑΣ) και Ε,Ν (ΕΓΣΑ 87) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα COORD_GR, Version (Ποσοστό απόκλισης ± 0,10m). Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται σε απόσταση 100 μέτρων από τις πλευρές ΙΜ και ΛΜ, 120 μέτρων από τη πλευρά ΙΚ και 160 μέτρων από τη πλευρά ΚΛ. Σύμφωνα με το υπ αριθμό 13133/11/ έγγραφο του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Νήσων, της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, το βάθος της θάλασσας στο κέντρο της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης ανέρχεται σε 56 μέτρα. Με την παρούσα μελέτη δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην θέση και έκταση της μονάδας εκτροφής, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθμό ΓΕΑΝ 1252/ Απόφαση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων. 11

22 Προσδιορισμός του θαλάσσιου πάρκου εντός της ευρύτερης περιοχής. Η θέση των εγκατάστασεων βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Σαλαμίνας, σε απόσταση περίπου 5km από την πόλη του Αιαντείου ενώ δυτικά και νότια εκτείνεται ο Σαρωνικός κόλπος. Η νήσος Σαλαμίνα ανήκει στον Νομό Αττικής, ο οποίος βρίσκεται στο Νότιο άκρο της Στερεάς Ελλάδας. Ο Νομός Αττικής έχει κοινά σύνορα με το Νομό Βοιωτίας στα Βόρεια, με τους Νομούς Εύβοιας και Κυκλάδων στα Ανατολικά, με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας στα Δυτικά (περιοχή Κυθήρων και Αντικυθήρων) και με το Νομό Κορινθίας στα Νότια και Δυτικά. Βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος στα Ανατολικά ενώ στα Νότια βρέχεται από τον Αργοσαρωνικό Κόλπο. 12

23 2.2. Πλωτή μονάδα πάχυνσης Μέθοδος καλλιέργειας Εκτρεφόμενα είδη. Στην λειτουργούσα πλωτή μονάδα εκτροφής πραγματοποιείται εκτροφή θαλασσινών ψαριών και συγκεκριμένα «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων». Ως «Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες», σύμφωνα με την υπ αριθμό / Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 374/ ), ορίζονται τα είδη: τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μυτάκι, λυθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα και μελανούρι. Να διευκρινιστεί ότι μέθοδος της καλλιέργειας που ακολουθούσε η εταιρία έως τώρα και θα συνεχίσει να ακολουθεί, είναι να εισάγει γόνο «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων» μέσου βάρους 2gr στους πλωτούς ιχθυοκλωβούς του Πάρκου Α και θα πραγματοποιεί την εκτροφή του μέχρι το στάδιο της προπάχυνσης. Στην συνέχεια τα ιχθύδια θα τοποθετούνται στους πλωτούς ιχθυοκλωβούς του Πάρκου Β, και με τη χορήγηση τροφής, να πετυχαίνει την πάχυνση αυτού με τελικό μέσο βάρος 350gr (ή ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς) σε συνολικά 17 περίπου μήνες εκτροφής. Η συνολική παραπάνω παραγωγή της ενιαίας μονάδας πάχυνσης αποτελούμενη από δύο θαλάσσια πάρκα εκτροφής(αριθμός ψαριών χ μέσο βάρος) θα ανέρχεται στη δυναμικότητα των 475 τόνων «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων». Συγκεκριμένα, η εκτροφή των ψαριών πραγματοποιείται στο φυσικό τους περιβάλλον μέσα σε ειδικά δίχτυα τα οποία επιπλέουν με τη βοήθεια πλωτήρων. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον διαδεδομένη στη χώρα, υπάρχει εμπειρία και πλήρης τεχνική υποστήριξη από Ελληνικές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με άλλες μεθόδους εντατικής πάχυνσης των ψαριών είναι: Η έκταση που καταλαμβάνει η μονάδα είναι πολύ μικρότερη άλλων μεθόδων. Η ανανέωση του νερού και η διατήρηση του κατάλληλου περιβάλλοντος της εκτροφής δεν απαιτεί δαπάνη ενέργειας. Το κόστος επένδυσης είναι σχετικά μικρό ανά τόνο παραγωγής και πάντως μικρότερο από τις χερσαίες μονάδες πάχυνσης. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι o μεγάλος σχετικά επενδυτικός κίνδυνος, αφού οι εγκαταστάσεις είναι εκτεθειμένες στους φυσικούς και κλιματολογικούς παράγοντες. Το 13

24 μειονέκτημα όμως αυτό αμβλύνεται σημαντικά με την κατάλληλη επιλογή της θέσης εγκατάστασης Προσαρμογή ετήσιας δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης Σύμφωνα με τις άδειες και εγκρίσεις που διαθέτει η εταιρία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, στη μισθωμένη θαλάσσια έκταση των 30 στρεμμάτων, δίδεται η δυνατότητα παραγωγής 380 τόνων θαλασσινών ψαριών. Σύμφωνα την υπ αριθμό οικ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον υπολογισμό της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας εκτροφής, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που αφορούν την επιφάνεια της θαλάσσιας έκτασης της πλωτής μονάδας πάχυνσης, την απόσταση του εγγύτερου πάρκου από την ακτή, το βάθος θάλασσας στο κέντρο της θαλάσσιας έκτασης που καταλαμβάνει η πλωτή μονάδα πάχυνσης καθώς και τη μορφολογία της περιοχής (ανοιχτός ή κλειστός θαλάσσιος κόλπος), σε συνδυασμό με τα επικρατούντα θαλάσσια ρεύματα (ταχύτητα ρευμάτων). Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές που ορίζει η Κοινή Εγκύκλιος, η ετήσια δυναμικότητα της πλωτής μονάδας πάχυνσης θα ανέρχονταν σε 1.162,5 τόνους, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Δ=[ (Ε-10)] x f A x f Β x f K = [ (30 10)] x 2,0 x 1,5 x 1,25= 1.162,5 τόνοι Οι τιμές των συντελεστών f A,f Β,f K υπολογίστηκαν ως εξής: f A (απόσταση από την ακτή): Σύμφωνα με το υπ αριθμό 13133/11/ έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, η πλησιέστερη απόσταση του Πάρκου Α της πλωτής μονάδας πάχυνσης από την ακτή, ανέρχεται σε 102m και του Πάρκου Β σε 128m. Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα του παρατήματος Β, της υπ. αριθμό οικ /1866/ Κοινής Εγκυκλίου των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος ορίζει τις τιμές των συντελεστών, η απόσταση από την ακτή ανήκει στην κατηγορία m με συντελεστή f A = 1,25. f Β (βάθος θαλάσσιου πάρκου): Σύμφωνα με το υπ αριθμό 13133/11/ έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, το βάθος στο κέντρο της 14

25 μισθωμένης έκτασης ανέρχεται σε 56 μέτρα. Έχοντας υπόψη τον πίνακα του παρατήματος Β, της προαναφερθείσας Κοινής Εγκυκλίου, ο οποίος ορίζει τις τιμές των συντελεστών, το βάθος ανήκει στην κατηγορία 41-60m με συντελεστή f β = 1,5. f K (ανοιχτός ή κλειστός κόλπος): Από μετρήσεις που πραγματοποίησε το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στο Πάρκο Α της πλωτής μονάδας εκτροφής διαπιστώθηκε ότι η μέση ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων είναι 5,40 cm s -1., ενώ στο πάρκο Β είναι 6,74 cm s -1. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα και τον πίνακα του παρατήματος Β, της Κοινής Εγκυκλίου, ο οποίος ορίζει τις τιμές των συντελεστών, η ταχύτητα των ρευμάτων ανήκει στη κατηγορία «πολύ εκτεθειμένη θαλάσσια περιοχή» με συντελεστή f K = 2,0. Όμως η θέση εγκατάστασης της μονάδας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» ανήκει σε Π.Α.Υ. κατηγορίας Α (και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ Α.10 Σαλαμίνα - Μέγαρα, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής) με κύρια δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια και οστρακοκαλλιέργεια και για τις οποίες αναφέρεται (Άρθρο 5) ότι: Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας Π.Α.Υ. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ. με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρεμμάτων μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας μέχρι την έγκριση Π.Ο.Α.Υ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» επιτρέπεται αύξηση της δυναμικότητας κατά 25%, και κατά συνέπεια αυτή θα διαμορφωθεί στους 475 τόνους από τους 380 που είναι σήμερα. 15

26 Σε κάθε βέβαια περίπτωση, σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., η αύξηση της δυναμικότητας με εφαρμογή της υπ αριθμό οικ /1866/ Κοινής Εγκυκλίου των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορεί να γίνει μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με την παρούσα μελέτη, ταυτόχρονα με την προσαρμογή της ετήσιας δυναμικότητας της πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 25%, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2505/Β/ ), θα πραγματοποιηθεί και ο εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας. Το έργο (εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων και αύξηση της δυναμικότητας) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός του θαλάσσιου μισθωμένου χώρου Περιγραφή και δομή των υφιστάμενων πάρκων εκτροφής Σύμφωνα με την υπ αριθμό Φ283/1847/περ8/11/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την τελική παραγωγή των 380 τόνων θαλασσινών μεσογειακών ιχθύων στη θέση στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, έχουν εγκατασταθεί οι παρακάτω πλωτές εγκαταστάσεις: Πάρκο Α: 4 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 31 m Πάρκο Β: 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί περιμέτρου 40m, εσωτερικής διαμέτρου 12,7m 6 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, περιμέτρου 80m, εσωτερικής διαμέτρου 25,5m 6 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου 11m. 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας, διαστάσεων 16,5m Χ 16,5m, που φέρει οικίσκο 5m x 2,5m. 16

27 Περιγραφή και δομή των δυο πάρκων εκτροφής της πλωτής μονάδας πάχυνσης, μετά την ολοκλήρωση του έργου (εκσυγχρονισμός και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας) Σύνολο πλωτών εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου Μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την προσαρμογή της δυναμικότητας, στην πλωτή μονάδα πάχυνσης σε θαλάσσιας έκταση 30 στρεμμάτων, για την εκτροφή των 475 τόνων ετήσια Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, θα εγκατασταθούν: 3 (τρείς) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης εσωτερικών διαστάσεων 8m Χ 8m, εξωτερικών 8,5m Χ 8,5m. 1 (ένας) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου Φ12,7m, εξωτερικής Φ15,9. 1 (ένας) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9m, εξωτερικής Φ19,1m. 22 (είκοσι δύο) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9m, εξωτερικής Φ19,1m. 10 (δέκα) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ28,6m, εξωτερικής Φ31,8m. Αναφορικά με τη διαφοροποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων των κλωβών εκτροφής θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η απόσταση του κυκλικού εξωτερικού πλαισίου της πλωτής γέφυρας από το εσωτερικό, έχει ως σκοπό την προφύλαξη του δικτυωτού κλωβού. Ο δικτυωτός κλωβός παρουσιάζει κίνηση λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, του κυματισμού κτλ. Στις περιπτώσεις όπου το εξωτερικό με το εσωτερικό κυκλικό πλαίσιο έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους, δημιουργείται τριβή μεταξύ του δικτυωτού κλωβού και του εξωτερικού πλαισίου, με αποτέλεσμα τη φθορά και, τελικώς, το σκίσιμο του δικτυωτού κλωβού. Από τα παραπάνω, στο πάρκο Α θα εγκατασταθούν: 3 (τρείς) τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης εσωτερικών διαστάσεων 8m Χ 8m 1 (ένας) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου Φ12,7m 16 (δέκα έξι) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9m 17

28 Στο πάρκο Β θα εγκατασταθούν: 1 (ένας) κυκλικός ιχθυοκλωβός διαχείρισης εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9m 6 (έξι) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ15,9m 10 (δέκα) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί εσωτερικής διαμέτρου Φ28,6m Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια του Πάρκου Α θα ανέρχεται σε 4.996,96m 2 και του Πάρκου Β σε 9.962,83m 2, οι οποίες είναι σύμφωνες με την υπ αριθμό οικ /1866/ Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ορίζει ότι η συνολική επιφάνεια των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας (30 στρέμματα) και αποτελούν το 49,86% της συνολικής θαλάσσιας προς μίσθωση έκτασης. Για την εγκατάσταση των νέων πλωτών εξοπλισμών θα απαιτηθεί μια περίοδος προσαρμογής για την ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι η αντικατάσταση των υφιστάμενων πλωτών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά Περιγραφή των ειδικών εγκαταστάσεων πάχυνσης της μονάδας. Η πάχυνση των νεαρών ιχθυδίων και των ψαριών πραγματοποιείται σε ειδικές πλωτές εγκαταστάσεις που συνθέτουν το πάρκο εκτροφής και αποτελούνται από: πλωτούς ιχθυοκλωβούς. πλωτές εξέδρες εργασίας ή σκάφη ιχθυοκαλλιέργειας. σύστημα αγκύρωσης των ιχθυοκλωβών. σημαδούρες και φανούς σήμανσης και οριοθέτησης του πάρκου. Ειδικότερα : Οι πλωτοί ιχθυοκλωβοί είναι κατασκευές, ωφέλιμου όγκου εκτροφής 384m 3, 759m 3, 1.786m 3 και m 3 που αποτελούνται από τα εξής μέρη : την πλωτή γέφυρα που είναι ένα τετράγωνο πλαίσιο ή ένα κυκλικό πλαίσιο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο HDPE, το οποίο αποτελείται: Από ένα τετράγωνο πλαίσιο εσωτερικών διαστάσεων 8 m x 8 m και εξωτερικών 8,5 m x 8,5 m. 18

29 από ένα κυκλικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο ομόκεντρους κύκλους διαμέτρου 12,7m (εσωτερικός) και 15,9m (εξωτερικός), ή 15,9m (εσωτερικός) και 19,1m (εξωτερικός), ή 28,6m (εσωτερικός) και 31,8m (εξωτερικός). Η γέφυρα είναι επίσης εφοδιασμένη με ειδικό κιγκλίδωμα, που χρησιμεύει για την προστασία των εργαζομένων και τη στήριξη του διχτύου. το δικτυωτό κλωβό που είναι κατάλληλα ενισχυμένο δίχτυ, πλευράς 8m x 6m βάθος (ωφέλιμου όγκου 384m 3 ), ή διαμέτρου 12,7m x 6m βάθος (ωφέλιμου όγκου 759 m 3 ), ή διαμέτρου 15,9m x 9m βάθος (ωφέλιμου όγκου m 3 ) ή διαμέτρου 28,6m x 10m βάθος (ωφέλιμου όγκου m 3 ) μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η εκτροφή των ιχθυδίων. Για κάθε ιχθυoκλωβό χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός δίχτυα με διαφορετικό άνοιγμα -"μάτι"-(από 4 έως 18 mm), ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία των εκτρεφόμενων ιχθυδίων. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΡΟΣ ΨΑΡΙΩΝ (gr) ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΑΤΙΟΥ (mm) 1 ο ο ο ο ή μεγαλύτερο Οι συστοιχίες των ιχθυοκλωβών θα είναι επίσης εφοδιασμένες με αντιαρπακτικά δίχτυα και δίχτυα προστασίας βυθού για την προστασία των ψαριών από πτηνά και τις διαφυγές. Οι πλωτές εξέδρες εργασίας είναι κατασκευές οι οποίες επιπλέουν είτε με τη βοήθεια πλωτήρων είτε με ειδικές κατασκευές βαρελιών, σωληνώσεων κλπ και είναι προσαρμοσμένες στις πλωτές εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβούς με άγκυρες και ειδικά σχοινιά. Οι εξέδρες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στην διαχείριση της παραγωγής των ψαριών. 19

30 Η εγκατάσταση και στήριξη των ιχθυοκλωβών στην επιλεγμένη θέση γίνεται με τη βοήθεια συστοιχίας αγκύρων. Η αγκυροβόληση των ιχθυοκλωβών ακολουθεί την ίδια αρχή με αυτή των πλοίων. Τα αγκυροβόλια βρίσκονται εκτός του μισθωμένου θαλάσσιου χώρου, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα. Θα ελέγχονται συστηματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων, του ζωικού κεφαλαίου που εκτρέφεται εντός των πλωτών ιχθυοκλωβών αλλά κυρίως και για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος από τα διερχόμενα σκάφη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα παρουσιάζεται η καταρχήν διάταξη των πλωτών ιχθυοκλωβών. Καθώς από την αιτούμενη προς μίσθωση έκταση για τη λειτουργία της μονάδας, οι πλωτές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν λιγότερο του 1/2 αυτής, υπάρχει η δυνατότητα μετατόπισης των συστοιχιών ή μεμονωμένων ιχθυοκλωβών εντός της εν λόγω έκτασης προκειμένου να ανταποκρίνονται κάθε φορά στις ανάγκες διαχείρισης της παραγωγής αλλά και για την αποφυγή συσσώρευσης υλικών στον πυθμένα κάτω από τους ιχθυοκλωβούς. Επίσης, όπως και προαναφέρθηκε, τα δυο πάρκα εκτροφής λειτουργούν συνεργατικά, αποτελόντας ουσιαστικά μια εννιαία πλωτή μονάδα εκτροφής. Δεδομένων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνήθη λειτουργία της μονάδας, σε πολλές περιπτώσεις, ιχθυοκλωβοί που ανήκουν σε ένα εκ των δυο πάρκων εκτροφής, δύναται να τοποθετούνται προσωρινά στην θάλάσσια έκταση του άλλου. Η παραμονή θα είναι μικρής διάρκειας, που μπορεί να διακυμαίνεται από μερικές ώρες μέχρι μερικές ημέρες και ως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούν αυτή τη μετακίνηση (π.χ. μεταφορές, διαλογές κτλ). Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα μεταφέρονται στο πάρκο που ανήκουν. Στις πλωτές εγκαταστάσεις υπάρχει σήμανση. Υπάρχουν τοποθετημένοι στα περιμετρικά άκρα της μισθωμένης έκτασης - φωτοσημαντήρες οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά «Ειδικής Σήμανσης» σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτιλιακό Σύστημα IALA A. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι φωτοσημαντήρες, όπως καθορίζονται από το Διεθνές Ναυτιλιακό Σύστημα IALA A είναι: i. Σχήμα Φωτοσημαντήρα: Κωνικό 20

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12.06.2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ.: 121570/1866 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα : Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 21/7/2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7995/278 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63243/590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : - 7/148 - Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλεφ. FAX : Πατρών Αθηνών 33 Τ.Κ. 26 441

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 60/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 60/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Ανατολικά Νήσου Γαβάθι» του Νησιωτικού συμπλέγματος Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1 Ιωάννινα 19 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα Πληροφορίες: Σεραφείµ Τσιπέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63216/589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 16-6-2014 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :163439/1097 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Ιωάννινα 10 Νοεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1671 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχετικό : 1561 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: ,

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: , Εco Consultants S.A. ΒΑΒΙΖΟΣ - ΖΑΝΝΑΚΗ MΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. Αετιδέων 5, 15.561 Χολαργός Τηλ.:210-6540120, Fax: 210-6561004, E-mail: info@eco-consultants.gr, www.eco-consultants.gr, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 4-12-2013 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :320643/2466 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση :ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 Ο & 4 Ο... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 67596 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες Διάγραμμα ροής διαδικασίας Συχνά εμφανιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις σχετικά με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.

Σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις σχετικά με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 22-05 - 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Αρ. Πρωτ.: 39117/1605 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Σχετ.: 76704/3350/29-09-2016 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa APC.sa ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11 Στη Λαμία σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΨΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΨΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 85-8/2014

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 4 ο & 17 ο ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2 Ιουλίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Των θεμάτων που συζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23047 5 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 15225/ 08-05-2017 (ΦΕΚ 1919/τ.Β /1.6.2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Υδατοκαλλιεργειών` S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A. APC S.A.

Διαβάστε περισσότερα