Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σύμφωνα με την από 29/05/2013 Απόφαση του Δ.Σ. αυτού, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο της ανάπτυξης της ιστοσελίδας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο πλαίσιο της Δράσης 1: «Δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τοπικών φορέων και άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων» της Πράξης «Δράσεις για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας ατόμων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών» με κωδικό ΟΠΣ «375941» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σε ένα (1) στέλεχος. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Ο εξωτερικός συνεργάτης θα αναπτύξει καταρχάς το προσχέδιο της ιστοσελίδας ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε test περιβάλλον και στη συνέχεια θα παραδώσει την ιστοσελίδα σε τελική μορφή με το σύνολο των πληροφοριών. 1

2 Απαιτούμενα Προσόντα: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Επιθυμητά προσόντα: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριών (3) ετών στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων με διοικητικού αντικειμένου. Διάρκεια και όροι απασχόλησης: Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες. Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (4.824,00). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Παραδοτέα: Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα: Προσχέδιο της ιστοσελίδας ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε test περιβάλλον. Ιστοσελίδα σε τελική μορφή με το σύνολο των πληροφοριών, τους κωδικούς πρόσβασης και οδηγίες διαχείρισης καθώς και 10 ώρες εκπαίδευσης στη χρήση. Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του επιλεγέντος στελέχους θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις με την παραλαβή, από Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, των ανωτέρω Παραδοτέων. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Στην περίπτωση που υποψήφιος επιλεγεί για τη σύναψη σύμβασης έργου θα του ζητηθούν από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων του βιογραφικού του σημειώματος. 2

3 Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. Δικαιολογητικά συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Καθώς και η διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3 ης Σεπτεμβρίου 36 Αθήνα 10432, Υπόψη κ. Μανώλη Κουτούζη Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: Δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την 1/07/2013 και ώρα 11:00 π.μ. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ( Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φθάσει από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (1/07/2013 και ώρα 11:00 π.μ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων που αποστέλλονται με τον ως άνω 3

4 τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν. Διαδικασία Αξιολόγησης Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται. Η βαθμολόγηση των «Επιθυμητών Προσόντων» των υποψηφίων που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη σχετική εμπειρία που τυχόν περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου και τεκμηριώνεται με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που ακολουθεί: Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (αi) Βαθμολόγηση (Bi) Επιθυμητά Προσόντα 100% 1 Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριών (3) ετών στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων με δυνατότητες διαχείρισης διοικητικού αντικειμένου. 100% Αποδεδειγμένη μικρότερη των τριών (3) ετών στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων με βαθμολογείται με 0-4 και απορρίπτεται. Αποδεδειγμένη εμπειρία μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) ετών και μικρότερη ή ίση των πέντε (5) ετών στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων με βαθμολογείται με 5-8. Αποδεδειγμένη εμπειρία 4

5 άνω των πέντε (5) ετών στο σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων με βαθμολογείται με Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου). Όπου: Α = Σai*Bi ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Σημειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση των ως άνω Πράξεων. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κ. Μ. Κουτούζη, τηλ.: , Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 5

Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 10971α Αθήνα, 02/08/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1573 Αθήνα, 16/6/2015

Αρ. Πρωτ.: 1573 Αθήνα, 16/6/2015 Αρ. Πρωτ.: 1573 Αθήνα, 16/6/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1584 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 1584 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1584 Αθήνα, 24.12.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 279 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 279 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 279 Αθήνα, 6-2-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 278 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 278 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 278 Αθήνα, 6-2-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα, 5-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, 2.04.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, 17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1503 Αθήνα, 8/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1503 Αθήνα, 8/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1503 Αθήνα, 8/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα, 6-2-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 672α Αθήνα, 12/03/2015

Αρ. Πρωτ.: 672α Αθήνα, 12/03/2015 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΡΑΣΗ 3.1/13 ΕΡΓΟ 3.1α/13 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-ΙΟΥΝΙΟΥ-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10946 Αθήνα, 18-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 8059 Αθήνα, 2/7/2012

Αρ. Πρωτ.: 8059 Αθήνα, 2/7/2012 Γ Σεπτεμβρίου 36-10432, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210-5218700 Fax: 210-5218754 E-mail: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Αρ. Πρωτ.: 8059 Αθήνα, 2/7/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Αρ. Πρωτ.: 1388 Αθήνα, 7/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10874 Αθήνα, 5-07-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, µε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, µε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Αρ. Πρωτ.: 8092 Αθήνα, 12-07-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 674α Αθήνα, 12/03/2015

Αρ. Πρωτ.: 674α Αθήνα, 12/03/2015 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΡΑΣΗ 3.1/13 ΕΡΓΟ 3.1α/13 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΞΗ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΞΗ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1170 Αθήνα,1-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΞΗ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 7932 Αθήνα, 14/6/2012

Αρ. Πρωτ.: 7932 Αθήνα, 14/6/2012 Γ Σεπτεμβρίου 36-10432, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210-5218700 Fax: 210-5218754 E-mail: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Αρ. Πρωτ.: 7932 Αθήνα, 14/6/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρόσκλησης: (6) Αθήνα, 21/09/2016

Αρ. πρόσκλησης: (6) Αθήνα, 21/09/2016 Αρ. πρόσκλησης: 5000996-(6) Αθήνα, 21/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4355 Αθήνα, 10/10/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(1) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (4) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(4) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ειδικού επιστήμονα στο πεδίο των κοινωνικών/οικονομικών επιστημών, για σύμβαση παροχής έργου

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ειδικού επιστήμονα στο πεδίο των κοινωνικών/οικονομικών επιστημών, για σύμβαση παροχής έργου Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681 Τηλέφωνο : 201-3327710 Fax : 210-3304452 Ιστοσελίδα: http://www.inegsee.gr/ Email : info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(3) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-11 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-6 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-14 Αθήνα, 22/12/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-2 Αθήνα, 15/12/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού για την ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-13 Αθήνα, 25/9/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 13/12/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 13/12/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-17 Αθήνα, 13/12/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του δικτύου και της εφαρμογής ARGUS (πληροφοριακό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-10 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/09/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/09/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-12 Αθήνα, 26/09/2017 Θέμα: Eπαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-15 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/9/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-8 Αθήνα, 25/9/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-16 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 15/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 15/06/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(8) Αθήνα, 15/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/2/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-4 Αθήνα, 22/2/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη μέντορα κοινωνικής δράσης και δικτύωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 2.α. Απαιτούμενα προσόντα. Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 2.α. Απαιτούμενα προσόντα. Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-13 Αθήνα, 22/12/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 4 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/01/2018

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/01/2018 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-15 Αθήνα, 26/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/01/2018

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/01/2018 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-16 Αθήνα, 26/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(5) Αθήνα, 6/9/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (10) Αθήνα, 15/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: (10) Αθήνα, 15/06/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(10) Αθήνα, 15/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (9) Αθήνα, 15/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: (9) Αθήνα, 15/06/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(9) Αθήνα, 15/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα 7 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (Ξάνθη) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Αντικείμενο Σύμβασης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Αντικείμενο Σύμβασης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/01/2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Αθήνα, 29/01/2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681 Τηλέφωνο : 201-3327710 Fax : 210-3304452 Ιστοσελίδα: http://www.inegsee.gr/ Email : info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 6 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Πάτρα) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (1) Αθήνα, 26/10/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες - Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 1. Αντικείμενο Σύμβασης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) 1. Αντικείμενο Σύμβασης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Εργασίας με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.α. Απαιτούμενα προσόντα 8 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης (Ηράκλειο) (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (8) Αθήνα, 03/05/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Σύμβουλο για τη στελέχωση του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (3) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Συντονιστή των συμβούλων εργαζομένων και ανέργων των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο εργασίας

1. Αντικείμενο εργασίας Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681 Τηλέφωνο : 201-3327710 Fax : 210-3304452 Ιστοσελίδα: http://www.inegsee.gr/ Email : info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1658 Αθήνα, 10.07.2015

Αρ. Πρωτ.: 1658 Αθήνα, 10.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 1658 Αθήνα, 10.07.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 20491 Αθήνα, 11-2-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 839 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 838 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 77 Αθήνα, 16-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 457 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 457 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 457 Αθήνα, 12-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 1687 Αθήνα, 24-11-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιµόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαµβανόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. πρ. 1689 Αθήνα, 24-11-2011 Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείµενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 805/6-6-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-2 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες συμβούλους εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 07/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5002002-1 Αθήνα, 07/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκατρείς 13 επιστημονικούς συνεργάτες συγγραφείς στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

[1] Ηράκλειο, 01/10/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3971

[1] Ηράκλειο, 01/10/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3971 Ηράκλειο, 01/10/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ Κρήτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ε.Σ.Α.με.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 16PROC005175764 2016-10-03 Ελ. Βενιζέλου 236, T.K. 16341, Ηλιούπολη Τηλ. 210.9949837 Φαξ 210.5238967 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Αρ. Πρωτ.: 8476 Αθήνα, 22.10.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ENAN (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ENAN (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤH Αριθ. πρωτ.: 1079/26.05.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ENAN (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤH Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα