«Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»"

Transcript

1 Διακήρυξη για τη: «Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α150970

2 1 Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή εργολάβου («Ανάδοχος») που θα καλύψει τις ανάγκες του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας σε μεταφορές και τροφοδοσία μεταλλευμάτων (και μεταλλεύματος Καστοριάς), στερεών καυσίμων, σκουριάς Η/Κ Μ/Τ, υλικών καθαρισμού και πάσης φύσεως υλικών, εντός και εκτός των χώρων του. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η εργολαβία αφορά την φόρτωση και μεταφορά των εξής προϊόντων: α. Στερεά καύσιμα (γαιάνθρακας, λιγνίτης, Pet coke κλπ.) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας πλατεία Λιμανιού προς Α Υλών, περιοχή Τ20, σιλό τροφοδοσίας Τ20 ή Σχάρα ταινίας Τ4. πλατεία Λιμανιού και απόθεση στις πλατείες Βουνού. πλατείες Βουνού και απόθεση στις πλατείες Α Υλών. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. β. Μεταλλεύματα Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας πλατεία Λιμανιού προς Α Υλών, περιοχή Τ20, σιλό τροφοδοσίας Τ20 ή Σχάρα ταινίας Τ4. πλατεία Λιμανιού και απόθεση στις πλατείες Βουνού. πλατείες Βουνού και απόθεση στις πλατείες Α Υλών. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου.

3 2 Φόρτωση και τροφοδοσία από περιοχή Τ20 στο σιλό τροφοδοσίας της Τ20 περιοχή Τ20 στη θέση τροφοδοσίας της Τ4 Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. γ. Σκουριά ηλεκτροκαμίνων( Η/Κ ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Μόνο μεταφορά από ταινία Τ7 Χερσαίας Αποκομιδής Σκουριάς προς Λιμάνι Μόνο μεταφορά από ταινία Τ7 Χερσαίας Αποκομιδής Σκουριάς προς πλατεία Τελωνείου πλατεία CAILLARD προς πλατεία Τελωνείου Φόρτωση - μεταφορά, από πλατεία Τελωνείου προς Λιμάνι πλατεία Βουνού στο Λιμάνι Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου σε περίπτωση φόρτωσης ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. δ. Σκουριά μεταλλακτών ( Μ/Τ ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Φόρτωση - μεταφορά, από πλατεία Τριβείου και απόθεση στην πλατεία Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου. Λιμανιού.

4 3 ε. Διάφορα υλικά ( Μπάζα, Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ κλπ. ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Πλατείες και εσωτερικούς Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί δρόμους Καμινιών και του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα Περιστροφικών προς προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών Εγκατάσταση Σπαστήρα κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. (Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) Πλατείες και εσωτερικούς δρόμους Καμινιών και Περιστροφικών προς Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. Πλατεία Βουνού (Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) Λιμάνι προς Πλατεία Βουνού (Χιτώνες Π/Κ, Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) στ. Απολογιστική Χρήση Φορτηγών και Μηχανημάτων Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Χρήση φορτωτή τύπου 980 /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Χρήση φορτωτή τύπου 966 /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Χρήση φορτηγού τύπου ΜΑΝ (τετραξονικού) Χρήση επικαθήμενου φορτηγού (σε περίπτωση που δύναται να διαθέσει προαιρετικά) /h /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) φορτωτή τύπου CAT980 ή άλλου ισοδύναμου ή μεγαλύτερου τύπου καθώς και ένα (1) φορτωτή CAT966 ή άλλου ισοδύναμου τύπου, οι οποίοι θα μπορούν να εργάζονται παράλληλα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου από τους αρμόδιους του τμήματος. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό (άνω των έξι) τετραξονικών χωματουργικών αυτοκινήτων (Δημοσίας Χρήσεως), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των υλικών, των οποίων ο αριθμός θα μπορεί να αυξηθεί μετά από αίτηση του τμήματος. Για την εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών ο αριθμός των φορτηγών θα ορίζεται έπειτα από συνεννόηση του Αναδόχου με τους υπευθύνους του τμήματος τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την έκτακτη εργασία. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων ή κατεπειγουσών εργασιών η σχετική συνεννόηση θα γίνεται άμεσα, με τη γένεση του συμβάντος

5 4 με προφορική συνεννόηση ή με την αποστολή φαξ σε συγκεκριμένο αριθμό, όπου ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διαθέσει άμεσα 1 φορτηγό και 1 φορτωτή εντός (4) τεσσάρων ωρών από την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή φαξ, ανεξαρτήτως ημερομηνίας και ώρας. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο Ανάδοχος οφείλει να μεταβάλλει το είδος της εργασίας του μέχρι (2) φορές το οχτάωρο, παρόλο που μπορεί να έχει εισέλθει για διαφορετική εργασία. Οι αποστάσεις μεταφοράς υλικών είναι: 1. Λιμάνι πλατείες Α Υλών: ~ 1km 2. Λιμάνι πλατείες Βουνού: ~ 2,4km 3. Πλατείες Βουνού πλατείες Α Υλών: ~ 1,4km 4. Πλατεία Τριβείου πλατεία Λιμανιού: ~ 0,4km 5. Περιοχή ΧΑΣ πλατείες Λιμανιού, Τελωνείου: ~ 1km Οι μεταφερόμενες ποσότητες συνολικά και κατά προσέγγιση είναι: 1. Στερεά Καύσιμα: tn 2. Μεταλλεύματα: tn 3. Σκουριά Ηλεκτροκαμίνων: tn 4. Σκουριά Μεταλλακτών (Μ/Τ): tn 5. Διάφορα Υλικά (Μπάζα, Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ κλπ): tn Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διάθεση εργατικού προσωπικού, για τη διαχείριση των φορτηγών στις τούμπες της Α Υλών και των Πλατειών του εργοστασίου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου θα είναι ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, μονομερώς από την Εταιρία. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1. Άδειες Χειρισμού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τα μηχανήματα και τα φορτηγά του, ικανούς και κατάλληλης Άδειας χειριστές και οδηγούς, σύμφωνα και με τη γνώμη της Εταιρίας. Φωτοτυπίες των αδειών αυτών οφείλει να προσκομίζει πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή αδείας ή προσωπικού Άδειες και Πινακίδες Μηχανήματος Εργου ΜΕ Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα μηχανήματα και τα φορτηγά του διαθέτουν τις απαιτούμενες Πινακίδες, Άδειες Μηχανημάτων Έργου & Άδειες Φορτηγών Δ.Χ, τις οποίες οφείλει να προσκομίζει πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή. Επίσης τα φορτηγά του θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια ΚΤΕΟ Ασφάλιση Μηχανήματος Τα μηχανήματα και τα φορτηγά του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισμένα για την αστική και ποινική του ευθύνη έναντι τρίτων και απαγορεύεται ρητώς η άσκηση της δραστηριότητας

6 5 της σύμβασης, αν δεν ευρίσκεται σε ισχύ ή ασφάλιση. Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων θα προσκομίζεται στην Εταιρία Βιβλία Συντήρησης Επισκευών Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί για όλα τα μηχανήματα και τα φορτηγά του Θεωρημένο Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών, το οποίον να ευρίσκεται σε πρώτη ζήτηση από τους υπεύθυνους της Εταιρίας και τους εκπροσώπους της Πολιτείας Σχετική Νομοθεσία Κράτους Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία του Κράτους (ΚΟΚ, Διατάξεις, κλπ.) καθώς και τις αποφάσεις και διαταγές των Αστυνομικών και λοιπών Διοικητικών Αρχών του Κράτους Ειδική Νομοθεσία Εσωτερικοί Κανονισμοί Εταιρίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Ειδική Νομοθεσία του αντικειμένου της Επιχείρησης, τον Κανονισμό Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών, τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, τις εντολές της ΕΜΝΕ κλπ. Είναι δε μοναδικός υπεύθυνος απέναντι στην Πολιτεία και τις Αρχές για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα ανωτέρω σε όλο το προσωπικό ή τους συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες της σύμβασης που θα υπογραφεί, με οποιαδήποτε σχέση και να συνδέεται με αυτούς, και ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστή τήρηση των διατάξεων αυτών Οδηγίες Αρμοδίων της Εταιρίας Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις παρατηρήσεις των αρμοδίων της Εταιρίας, όσον αφορά στην τήρηση των όρων του παρόντος Ενυπόγραφη Παραλαβή Σχετικού Εγγράφου Υλικού Ο Ανάδοχος οφείλει να παραλαμβάνει Ενυπόγραφα το Σχετικό Έγγραφο Υλικό, να το μεταβιβάζει, να ενημερώνει το προσωπικό του και να ελέγχει την εφαρμογή του περιεχομένου από το προσωπικό του Συμμετοχή σε Ενημέρωση και Περιοδική Εκπαίδευση Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του πρέπει να συμμετέχει ανελλιπώς στις ενημερώσεις και τις περιοδικές εκπαιδεύσεις της Εταιρίας Συνεργασία Συντονισμός Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Εταιρίας, το προσωπικό άλλων Εργολάβων, αλλά και με τους περιοίκους, διαφυλάσσοντας έτσι την απαιτούμενη άριστη σχέση της Εταιρίας με το περιβάλλον. Σε περίπτωση κατά την οποία προσωπικό του Αναδόχου δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, την συμπεριφορά, ή εν γένει τη συνεργασία με την Εταιρία και το προσωπικό της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα μέτρα ή να το αντικαθιστά με άλλο Μεταβίβαση Οδηγιών Πληροφοριών Εγγράφου Υλικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάζει τις οδηγίες, πληροφορίες και το έγγραφο υλικό στο προσωπικό του.

7 Μέτρα Ασφάλειας Έργου Εργαζομένων Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα Ασφάλειας που προβλέπονται από τις 3.6, 3.7 και 3.8, με ιδιαίτερη εφαρμογή των Μ.Α.Π (Μέσων Ατομικής Προστασίας) Προστασία Περιβάλλοντος Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να προστατεύουν το περιβάλλον (δάση, οικιστικές περιοχές, θόρυβος, καλλιέργειες) και να ειδοποιούν αμέσως για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Ειδικά τα προερχόμενα κατά την συντήρηση του μηχανήματός του, χρησιμοποιηθέντα ορυκτέλαια, δεν πρέπει να απορρίπτονται αλλά να περισυλλέγονται σε βαρέλια ή στις ειδικές δεξαμενές Συνθήκες και Χώροι Εργασίας Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του αποδέχονται πλήρως τις συνθήκες, στους χώρους διεξαγωγής της δραστηριότητας της σύμβασης, δηλώνουν ότι τους έχουν επισκεφθεί, ότι μπορούν να εκτελέσουν την δραστηριότητα (φύση, τρόπος κλπ.) και ότι παραιτείται στο εξής από κάθε αντίρρηση ή ένσταση του κατά της φύσης της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής του έργου, καθώς και από κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση Ορισμός Εκπροσώπου Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως, τον Εκπρόσωπο ή Διαχειριστή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και θα πρέπει να ευρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτόν, η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Οι απολαβές του προσωπικού του Αναδόχου θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτόν (τακτικές, υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές κλπ.), η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, από τον Ανάδοχο, προσωπικό που προέρχεται από το προσωπικό της Εταιρίας. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν συμβεί από τον ίδιο ή το προσωπικό του, εις βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων, την οποία πρέπει να αποκαθιστά αμέσως ή να καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσόν των σχετικών δαπανών από το ποσόν που πρόκειται να εισπράξει ο Ανάδοχος, στο άμεσο μέλλον. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος Αστικά και Ποινικά για οποιοδήποτε Ατύχημα Εργαζόμενου ή Τρίτου που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του. Η Εταιρία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη.

8 7 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει ή εκχωρήσει σε άλλον την εκτέλεση του έργου ή μέρος αυτού καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της Εταιρίας (κλοπές, καταστροφές κλπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται πιστοποιημένα πρόστιμα εις βάρος της Εταιρίας από τις Δημόσιες Εποπτικές Αρχές, που οφείλονται στην μη τήρηση των υποχρεώσεών του και τα οποία θα παρακρατούνται από την πληρωμή του. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1. Εγκατάσταση Αναδόχου Υποχρεώσεις Έναρξη Εργασιών Ο Εργολάβος, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που θα γίνει η σχετική ειδοποίηση. Η έναρξη της δραστηριότητας πρέπει να γίνει μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω χρονικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει την εκτέλεση του Έργου σε άλλον. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες έναρξης δραστηριότητας της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν θα τηρηθούν αυτές, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, καταπίπτει υπέρ αυτής, ως ποινική ρήτρα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί στο ακέραιο κάθε εργασία που θα του αναθέτουν οι υπεύθυνοι της Εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησής του ή αδυναμίας του να εκτελέσει κάποια εργασία η Εταιρία θα εκτελεί το αντίστοιχο έργο εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή το επιπλέον κόστος που κατέβαλε η Εταιρία, όσο μεγάλο και να είναι αυτό, ακόμη και αν είναι υπερβολικό λόγω κατεπειγούσης ανάθεσης σε Τρίτο, θα αφαιρείται από την πιστοποίησή του Έλεγχος Καταγραφή επιμετρήσεων Θα συντάσσεται καθημερινά ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία των ταχογράφων όλων των φορτηγών. Στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται από συμφωνημένη φορτωτική (BILL OF LADING) πλοίου, η ημερήσια ποσότητα θα αναγράφεται προσεγγιστικά και την ημέρα περαίωσης της εργασίας θα αναγράφεται η τελική, οριστική ποσότητα σε τόνους. Σε περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός της ποσότητας θα γίνεται με μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, η επιλογή των φορτηγών που θα στέλνεται για ζύγιση και η καταμέτρηση των δρομολογίων θα γίνεται από το τμήμα. Ο έλεγχος και η καταγραφή των επιμετρήσεων θα μπορεί να γίνει από το τμήμα συνδυαστικά από όλα τα παραπάνω ή και τις μετρήσεις της πλάστιγγας.

9 Πιστοποιήσεις Πληρωμών Στο τέλος κάθε μήνα, από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ καθώς και από υπάρχουσες φορτωτικές (BILL OF LADING) πλοίων θα συντάσσεται η σχετική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ μηνός από τον Αρμόδιο της Εταιρίας. Στην Πιστοποίηση πληρωμής θα αναγράφονται τα δρομολόγια και οι ώρες που πραγματοποιήθηκαν και το ποσό της αμοιβής που αναλογεί σε αυτές και βάσει αυτής θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο το σχετικό Τιμολόγιο. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης είναι το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας του Αναδόχου και Εταιρίας, οι όροι του οποίου πρέπει να τηρούνται επακριβώς. 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 8.1. Έκπτωση του Αναδόχου - Αποχώρηση Ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος: όταν δεν θα τηρούνται όροι της σύμβασης, οι οποίοι άπαντες θεωρούνται ουσιώδεις. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή απουσίας του Αναδόχου πριν την λήξη της ισχύος του συμφωνητικού. αν το μηχάνημα ή τα φορτηγά του Αναδόχου πάθουν κάποια ζημιά ή από κάποια άλλη αιτία διακοπεί η εργασία, χωρίς ο Ανάδοχος να θέσει σε λειτουργία άλλα και με τους ίδιους όρους. Σε κάθε μία από τις άνω περιπτώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση των εργασιών, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία την επιπλέον διαφορά του κόστους του Έργου που θα εκτελεσθεί με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο η Εταιρία για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη του συμφωνητικού, της Εταιρίας επιφυλασσόμενης για κάθε περαιτέρω αξίωσή της από την πρόωρη αποχώρηση του Αναδόχου. Επίσης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας ως ποινική ρήτρα Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται από τον Ανάδοχο πλημμελώς ή δεν εκτελούνται καθόλου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 είτε να επιβάλλει πρόστιμο ως εξής: Για την πρώτη φορά που θα συμβεί, πρόστιμο σε ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος της συγκεκριμένης εργασίας. Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης φοράς, το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή 30% και 40% αντίστοιχα. Σε περίπτωση τέταρτης φοράς που θα συμβεί, το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται σε 50%.

10 9 Τα χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση πληρωμής. Είναι ευνόητο ότι όταν η εργασία δεν εκτελείται καθόλου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταβάλλεται και το ανάλογο για την εργασία τίμημα. 9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το συμφωνητικό οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, με άμεση ισχύ σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου, κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θα θεωρούνται ουσιώδεις. Μη άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους της Εταιρίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί και σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος καμία απαίτηση δεν θα έχει από την Εταιρία, ενώ θα υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς που η Εταιρία τυχόν υποστεί από την μη εκπλήρωση του συμφωνητικού. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας και κατά την κρίση της το συμφωνητικό αζημίως για αυτήν, ο δε Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση κατά της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή καταγγείλει για οποιοδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση της το Συμφωνητικό αζημίως γι αυτήν, αλλά με σχετική γραπτή προειδοποίηση δύο (2) μηνών προς το άλλο μέρος. Επίσης το συμφωνητικό λύεται και με την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου σε περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 (ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ). Τέλος στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύξει παύση πληρωμών ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση για λογαριασμό των πιστωτών του ή σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση, τότε η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για αυτήν. 10. ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Η Εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της, θα μπορεί να διακόψει μερικώς την υλοποίηση του συμφωνητικού για λόγους διοικητικούς, συντονισμού ή συμμόρφωσης. 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία εννοούνται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, επαναστάσεις. Καθ όλη τη διάρκεια που θα ισχύουν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας πρέπει να ειδοποιήσει με σχετικό γραπτό μήνυμά του και χωρίς καθυστέρηση το άλλο μέρος. Αν προβλέπεται να διαρκέσει η ανωτέρα βία αποδεδειγμένα περισσότερο από δύο μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα μπορούν να καταγγείλουν αζημίως το

11 10 συμφωνητικό διατηρουμένων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. Για κάθε περιστατικό ανωτέρας βίας θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Εταιρία και τον Ανάδοχο. 12. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Θα συμφωνηθεί ρητά ότι ο Ανάδοχος κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του, δεν θα έχει την παραμικρή απαίτηση από την Εταιρία, σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών είναι κατ όγκο περισσότερο ή λιγότερο απ ότι έχει συμφωνηθεί. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και η παρούσα διακήρυξη διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν εκ της διακηρύξεως ή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εκ της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών, θα επιλύονται φιλικά με γνώμονα το αμοιβαίο συμφέρον. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των διαφορών με φιλικό τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται αρμόδια. 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία υποχρεούται να ορίσει Αρμόδιο, ο οποίος θα προγραμματίζει τις εργασίες και θα ελέγχει και θα καταγράφει την απασχόληση του Αναδόχου στο Ημερήσιο Φύλλο Εργασίας, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει σε αυτόν, αφού προηγουμένως έχει υπογραφεί σχετικά και από τα δύο μέρη. 14. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά από 60 ημέρες, από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο, με πίστωση Λογαριασμού Τραπέζης. 15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προκειμένου η Εταιρία να προβαίνει σε πληρωμή του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα ή ότι έχει νόμιμα ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής τους, καθώς και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω, δεν θα γίνεται πληρωμή.

12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων πρέπει να συνοδεύονται με εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένη τράπεζα ύψους ,00. Η εγγυητική αυτή επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και είναι υποχρεωτική της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος κληθεί να υπογράψει σύμβαση και δεν προσέλθει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Εταιρίας ως ποινική ρήτρα. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε το Έργο, μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος εγγυάται την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία, με την υπογραφή της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πιστωτικών ιδρυμάτων ποσού ίσου με το 10% της καθαρής αξίας του Έργου, η οποία θα παραμείνει στην Εταιρία ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και με ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμφωνητικού. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική ολική εκτέλεση του έργου και εφ όσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει πρωτίστως βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του, ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό. 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και ευκρινώς τα ακόλουθα: Η φράση «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται με κεφαλαία γράμματα, ως εξής: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

13 12 Ο τίτλος της Παροχής Υπηρεσίας και η ένδειξη: «Προσφορά για τη επαναληπτική διακήρυξη Α150970: ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ», Στο επάνω μέρος αριστερά του φακέλου η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το τηλέφωνό του (σταθερό κινητό). Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, από πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία είναι προς τούτο νόμιμα εξουσιοδοτημένα. Μέσα στον φάκελο πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: 1. Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος. 2. Φωτοαντίγραφο των αδειών λειτουργίας των μηχανημάτων και οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 3. Φωτοαντίγραφο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των μηχανημάτων και οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 4. Φωτοαντίγραφο των ΚΤΕΟ των οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 5. Φωτοαντίγραφο των διπλωμάτων των χειριστών και των οδηγών επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία είναι υποχρεωτική. 7. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Κατάσταση όπου θα αναφέρονται τα έργα ή εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο προσφέρων Η οικονομική προσφορά θα τοποθετείται σε ξεχωριστό υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου θα περιέχεται η οικονομική προσφορά που η διάρκεια της ισχύος της θα είναι 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος ή των νόμιμων εκπρόσωπων του. Επισημαίνεται ρητά ότι επειδή η εργολαβία αποτελεί κυρίως έργο φόρτωσης μεταφοράς, η εργασία φορτωτή δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως και οι εργολάβοι οφείλουν να συμπεριλάβουν το κόστος του φορτωτή στις παραπάνω τιμές μονάδας, όπου ορίζονται σε. Το πετρέλαιο σε όλες τις περιπτώσεις θα συνυπολογίζεται στις παραπάνω τιμές και σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθεται από την Εταιρία. Τυχόν ΦΠΑ θα βαρύνει την Εταιρία. 18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προκειμένου να αναδειχθεί η καταλληλότητα των μηχανημάτων για την εργασία που προορίζονται, θα γίνει αξιολόγηση των μηχανημάτων που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου από Αρμόδια Επιτροπή της Εταιρίας, πριν αποσφραγιστεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.

14 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Κηφισίας 81-83, Μαρούσι 15124, Ισόγειο, Επιτροπή Προμηθειών & Εργολαβιών, καθημερινά πλην Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, από ώρα έως 14.00, αρμόδια κα. Θεοδώρου Κ., τηλ.: Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα η επωνυμία του ενδιαφερομένου, ο αριθμός της παρούσας Διακήρυξης και η φύση της προσφερόμενης εργασίας. Ο φάκελος επί ποινή αποκλεισμού θα αναγράφει υποχρεωτικά την ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με κεφαλαία γράμματα. Η Εταιρία μπορεί να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει κατά την κρίση της, χωρίς να δημιουργείται καμία υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, έναντι της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ που προκήρυξε τον διαγωνισμό, αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυμένης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως λόγω της μη κατακυρώσεως του ως άνω έργου σε αυτούς. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντες όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης. Πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους θα δίδονται από το ΣΕΛ, Λάρυμνα Φθιώτιδας στα τηλέφωνα: ή κινητό (κος Ταμπούρης Στυλιανός) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30 η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Εταιρία υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησης τους. Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2015

«Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

«Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. Διακήρυξη για τη: «Μίσθωση Δ.Χ. βυτιοφόρου φορτηγού μεταφοράς πετρελαίου κίνησης για τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων στα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Γ160139 Η Γενική Μεταλλευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α131379 Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε150019 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία ΛΑΡΚΟ («ΕΤΑΙΡΙΑ»)

Διαβάστε περισσότερα

«Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας Ε0 των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β160115 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β140339 - 2 - Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β150042 2 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

: 18/ & : , (1)

: 18/ & : , (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 8 0-09-202 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του ήµου ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους 10 546 23 Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πλατεία Αριστοτέλους 10 546 23 Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο»

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.499,90 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα